Akademik BilgilerGAMZE BİLİR SEYHAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr
- E-posta: gamzebilirseyhan@gmail.com
- Telefon: 0232 311 33 71
Academic Degree Information- Doktora: Hacettepe Üniversitesi , Türkiye , In Progress
- Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye , 2010
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Araştırma Görevlisi, 2010-
Research Interests- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (1050200)
- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim (2240000)
Indexed Journal Publications (9 entries)- Bilir Seyhan, G., Ocak Karabay, Ş., Arda Tunçdemir, T. B., Greenberg, M. T. & Domitrovich, C. E. (2017). The effects of Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) preschool program on teacher-children relationships and children’s social competence in Turkey. International Journal of Psychology, DOI:10/1002/ijop.12426. Erişim adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12426/abstract
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2017). Öğretmen adaylarının “çocuk hakları”na ilişkin algılarının materyal tasarımları ve görüşleri çerçevesinde incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 98-119, DOI: 10.21764/efd.40550
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının hazırladığı “çocuk hakları” temalı veli bilgilendirme panolarından örnekler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 387-402. ISSN: 2146-9199.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının sağlık kavramı açısından incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 146-174. DOI: 10.17569/tojqi.67144
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (2015). Okulöncesi dönem çocukları için hazırlanmış “çocuk hakları” temalı pano uygulamaları (Pilot çalışma). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 345-354. ISSN: 2146-9199.
- Arslan Cansever, B. & Bilir Seyhan, G. (2015). Introduction and evaluation of the notice boards for pre-school children and their parents within the framework of “Media Literacy” theme. World Journal of Education, 5(1), 82-93. DOI:10.5430/wje.v5n1p82
- Sönmez, S., Bilir Seyhan, G. & Ceylan, B. (2014). Trainee Preschool Teachers’ Perception of Health and Well-Being. The Journal of Academic Social Science Studies, 27(Autumn I), 235-246.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (2014). Evaluation of Meaning Preschool Children in Izmir Attribute to Concept of Good Considering Gender. La Pensee Multidisciplinary Journal, 4(76), 407-422.
- İçenler, M., Sipahi, D., Taşdelen, D., Kökçü, G., Arda Tunçdemir, T. B., Bilir, G. & Ocak, Ş. (2012). Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Okul Öncesi Programı ve Kişiler Arası Problem Çözme Becerisi. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik 1(4), 57-67.

International Conference Proceedings (23 entries)- Bilir Seyhan, G. & Ocak Karabay, Ş. (11 – 14 Mayıs 2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Materyallerinde Değerler Eğitimi. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
- Ocak Karabay, Ş., Bilir Seyhan, G. & Güzeldere Aydın, D. (11 – 14 Mayıs 2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gözünden Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik: Bir Odak Grup Çalışması. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
- Sönmez, S., Bilir-Seyhan, G. & Topcan, Y. (18 – 21 Ekim 2017). Okul Öncesi Çocuklarının İyi Olma Halleri ve Katılımcılık Durumlarının İncelenmesi. 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Bilir-Seyhan, G. & Turupcu Doğan, A. (29 Eylül – 1 Ekim 2017). Erken Çocukluk Döneminde Pikler Yaklaşımı. 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), Antalya, Türkiye.
- Bilir-Seyhan, G. & Sönmez, S. (29 Eylül – 1 Ekim 2017). Okul Öncesi Dönemde Teknoloji. 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), Antalya, Türkiye.
- Sönmez, S., Bilir-Seyhan, G. & Çandır, T. (24 – 25 Kasım 2017). Okul Öncesi Çocuklarının Gözünden “Fotoğraflarla Okulum”. 3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (18 – 21 Mayıs 2016). What Did You Do Today at Your School: Play or Learning? 12th Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika.
- Dereobalı, N. & Bilir Seyhan, G. (13 – 15 Mayıs 2016). Material Development and Its Reflections on Preschool Teaching Profession. 7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (18 – 20 Mart 2016). Okul Öncesi Öğretmen Adayları Resimli Çocuk Kitapları Hakkında Ne Düşünüyor? Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul.
- Sönmez, S., Bilir Seyhan, G. & Erkul, R. (18 – 20 Mart 2016). Okul Öncesi Eğitimde Ebeveynlerin Etkinliklere Yönelik Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul.
- Erkan, N. S., Korkmaz, A., Demirtaş Zorbaz, S., Bilir Seyhan, G., Alan, Ü. & Akaslan, N. (25 – 28 Şubat 2016). Working and nonworking mothers’ views about preschool education. International Conference on Humanities and Educational Research, Washington, Amerika Birleşik Devletleri.
- Karabay, Ş., Şahin Ası, D. & Bilir Seyhan, G. (31 Mayıs – 3 Haziran 2016). Geçmişten Günümüze Tercih Edilen Oyun, Oyun Materyalleri ve Mekanlarının Değişim Süreci. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman Üniversites, Muğla, Türkiye.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (6 – 8 Haziran 2016). Who is do that: Fat or Thin? 7th Conference on Childhood Studies, Turku, Finlandiya.
- Ocak Karabay, Ş. & Bilir Seyhan, G. (31 Mayıs – 3 Haziran 2016). Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
- Bilir Seyhan, G. & Ocak Karabay, Ş. (31 Mayıs – 3 Haziran 2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gözünden Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
- Bilir Seyhan, G. & Sönmez, S. (7 – 10 Eylül 2015). Examining Preschool Children’s Health Perception. 25th European Early Childhood Education Research Association (EECERA) Annual Conference, Barselona, Katalonya, İspanya.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (2 – 5 Eylül 2015). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Sağlık Kavramı Açısından İncelenmesi. IV. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (24 – 26 Nisan 2015). Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Hazırlanmış “Çocuk Hakları” Temalı Pano Uygulamaları (Pilot Çalışma). 6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye.
- Bilir Seyhan, G. & Arslan Cansever, B. (24 – 26 Nisan 2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hazırladığı “Çocuk Hakları” Temalı Veli Bilgilendirme Panolarından Örnekler. 6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye.
- Arslan Cansever, B. & Bilir Seyhan, G. (25 – 27 Eylül 2014). Okul Öncesi Dönem için Hazırlanmış ‘Medya Okuryazarlığı’ Temalı Pano Uygulamaları (Pilot Çalışma). Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
- Sönmez, S. & Bilir Seyhan, G. (3 – 5 Nisan 2014). Children Books in Preschool Education – A Project Sample: Stories in My Bag. European Teacher Education Network (ETEN) Annual Conference 2014, Leipzig Üniversitesi, Leipzig, Almanya.
- Sönmez, S., Bilir Seyhan, G. & Ceylan, B. (3 – 5 Nisan 2014). Trainee Preschool Teachers Perception of Health and Well-Being. European Teacher Education Network (ETEN) Annual Conference 2014, Leipzig Üniversitesi, Leipzig, Almanya.
- Ocak, Ş., Tunçdemir-Arda, T. & Bilir, G. (12 – 15 Eylül 2012). Promoting Alternative Thinking Strategies – Preschool Program in Turkey. 3.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.

National Conference Proceedings (3 entries)- Sönmez, S., Bilir Seyhan, G. & Erdem, M. (11 – 13 Mayıs 2015). Toplum Sağlığı Merkezlerinde Erken Müdahale Uygulamaları. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Ocak Karabay, Ş., Şahin, D. & Bilir Seyhan, G. (11 – 13 Mayıs 2015). Türkiye Örnekleminde Sosyal-Duygusal Yeterliğe Yönelik Erken Müdahale Programlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Bilir Seyhan, G., Ocak Karabay, Ş. & Şahin, D. (11 – 13 Mayıs 2015). Okul Öncesi Öğretmen Adayları Erken Müdahaleyi Tartışıyor: Bir Odak Grup Çalışması Örneği. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Books (3 entries)- Arslan Cansever, B, & Bilir Seyhan, G. (2016). "What Does Culture of Higher Education Mean for Teacher Candidates?: Turkish Sample". (Ed. Nwachukwu Prince Ololube) Handbook of Research on Organizational Justice and Culture in Higher Education Institutions, IGI Global, Hershey, PA, USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9850-5.ch015
- Bilir Seyhan, G. (2016). Okula hazırbulunuşluk. (Çev. Ed. N. S. Erkan). Okula geçiş: Algılar, beklentiler, deneyimler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Bilir Seyhan, G. (2016). Isınma Etkinlikleri. (Çev. Ed. M. Gönen & E. Kalkan). Yaratıcı dans için ders planları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Finished Research Projects (2 entries)- 2015, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, No:12EGF02 ,
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Araştırma Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlıklı Kentler Projesi Koordinatörlüğü (2009), İzmir Kent Sağlık Profili, Görevi: 'Eğitim' Çalışma Grubunda Araştırmacı.
Granted Scholarships (2 entries)- 2014, TÜBİTAK - 2211 Yurt İçi Doktora Bursu
- 2010, TÜBİTAK - 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu