Akademik BilgilerGİZEM BEYCAN EKİTLİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: φ, gizem.beycan@ege.edu.tr
- E-posta: ∴, gizem-beycan@hotmail.com
- Telefon: Dahili, 0232 311 5601
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2009
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Other Professional Activities (2 entries)- Hemşire, 2009-2012
-  Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Bağımlılık Tedavi Birimi., 2007-2008
Research Interests- Sağlık Bilimleri (1000000)
- Psikiyatri (1010900)
Indexed Journal Publications (7 entries)- Gürkan A, Ekitli GB. Ebelerde İş Yoğunluğu ve Tükenmişlik, e-Sağlık Ebelik Dergisi Nisan 2017; 5(18): 62-71.
- Bozkurt S., Ekitli BG., Cassady J., Thomas C. Validation of the Turkish Version of the Cognitive Test Anxiety Scale-Revised, SAGE Open Nov 2016, 4 (4) 2158244014555113; DOI: 10.1177/2158244014555113.
- Günay S., Bekitkol T., Ekitli BG., Yıldırım S. Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing 2016;7(3):129–134.
- Bilge A., Ekitli GB., Embel N., Kaya FG., Turan HSK., Oğulluk MK. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki Şizofreni Hastalarına Uygulanan Öncü Belirtileri Tanıma ve Baş Etme Eğitiminin İçgörü Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 7:52-68, 2016.
- Başbakkal Z, Akçay Didişen N, Özel F, Öztürk F, Öztürk R, Karaman E, Altınbaş Y, Ekitli GB., Bayraktar D, Sezer H, Çamveren H, Ardahan Sevgili S. İlköğretim Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Verilen Atık Eğitiminin Değerlendirilmesi, Sağlıkla Dergisi Aralık 2016; 28: 53-55.
- Gürkan A., Beycan Ekitli G. Hemşirelik Sanatında Aleksitimi, Turkiye Klinikleri J. Psychiatr Nurs-Special Topics 2015;1(1):80-86.
- Yiğit A., Akyürek N., Temel A., Ekitli GB., Çağlı S. Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında Çalışan Hemşirelerde İş Stresinin Algılanan İş Doyumu Üzerine Etkisi, Türk Nöroşirürji Dergisi 2015; 25(Ek Sayı): 487. (29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.)

International Conference Proceedings (39 entries)- Gül A, Çelik N, Uranoğlu BK, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerde Eşcinselliğe Yönelik Tutumun Sınıf Düzeyinde İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Gül A, Akçakoyun K, Kesim G, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerin Siber Zorbalık Deneyimleri Ve Duygu Gereksinim Düzeyleriyle İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Çam MO, Bilge A, Ekitli BG, Güler C. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğinde Klinik Uygulamayla Bütünleştirilmiş Destekleyici Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Değerlendirmeleri. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Engin E, Çam MO, Bilge A, Dülgerler Ş, Özgür G, Gürkan A, Bozkurt S, Yıldırım S, Turgut EÖ, Yalçıner N, Ekitli BG, Kaçmaz ED, Uğuryol M, Demirkol H, Topcu EM, Güler C, Karaçam Ö. Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Günay S, Babacan B, Ekitli BG, Turgut EÖ, Özgür G. Terör Mağduru Toplumlarda Hemşirelik. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Şen C, Çalışkan İH, Kıvrak H, Ekitli BG. İntörn Hemşirelerin Klinik Uygulamalarda Kuşaklararası Kaynaklı Algıladıkları Hemşire Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Şen C, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerin Sıkıntıyı Tolere Edebilme Becerilerinin Duygusal Zeka Düzeylerine Göre İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Pürsal M, Sevilmiş H, Ekitli BG, Kaçmaz ED. Öğrenci Hemşirelerin Sıkıntıyı Tolere Etme Düzeylerinin Belirlenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Altun M, Bozkurt S, Ekitli BG, Kaçmaz ED. Öğrenci Hemşirelerin Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Sözel Bildiri).
- Verici Ç, Kırlı H, Ekitli BG, Engin E. Öğrenci Hemşirelerin Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırma Kullanımına İlişkin Düşünceleri. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Sözel Bildiri).
- Gökmen M, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri İkincilik Ödülü).
- Evkaya N, Özdemir A, Yaşar E, Ekitli BG. Kadın Öğrenci Hemşirelerin Doğum Sürecine Yönelik İnanç ve Eğilimlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Hercan Ö, Toplar S, Apa M, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerin Aile İçi Ekonomik Şiddete İlişkin Görüş ve Tutumları. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Doğan S, Ekitli BG. A Review On Cognitive Exam Anxiety In College Students. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Şahin N, Akar AG, Yıldırım S, Ekitli BG. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi . I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Yöndem S, Kılıç Ü, Ekitli BG, Turgut EÖ. Öğrenci Hemşirelerin Facebook Bağımlılık Düzeylerinin Benlik Saygıları ve Etkili Etmenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Eroğlu S, Samast M, Sayım B, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerde Toplumsal Cinsiyetçilik Eğilimi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Dölen S, Uğuryol M, Ekitli BG, Özgür G. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Kavramlarının İncelenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri).
- Sarıkaya G, Yalçınkaya T, Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerin E-Öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, Ege Üniversitesi 14-15 Nisan 2017 (Poster Bildiri Birincilik Ödülü).
- Çam MO., Engin E., Ekitli BG., Turgut EÖ. Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Engin E., Ekitli BG., Kaçmaz ED., Babacan B., Gür A. Hemşirelik Öğrencilerinin Aşk Tutumları ile Boyun Eğici Davranışları ve Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Engin E., Ekitli BG., Uğuryol M., Güler C. Kişisel Gelişim Dersinin Öğrenci Hemşirelerde Eleştirel Düşünme, Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri Üzerine Etkisi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Dülgerler S., Ekitli BG., Kaçmaz ED., Demirkol H. Psikiyatri kliniklerindeki İntörn Öğrencilerin Hemşirelik Tanısı Saptama Becerileri ve Etkili Etmenlerin İncelenmesi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Eyrenci EM., Uğuryol M., Ekitli BG., Bozkurt S., Yalçıner N., Güler C. Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulama İçin Bir Depo Hastane Deneyimlerine İlişkin Kaygılarının Ön Hazırlık Yapma ve Diğer Etkili Etmenlere Göre Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Yalçıner N., Güler C., Bozkurt S., Ekitli BG., Uğuryol M., Eyrenci EM. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasının Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarına Etkisi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Yalçıner N., Güler C., Bozkurt S., Ekitli BG., Uğuryol M., Eyrenci EM. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasının Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarına Etkisi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Bozkurt S., Ekitli BG., Thomas C., Cassady J. Validation of The Turkish Translation of The Cognitive Test Anxiety Scale-Revised. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Bozkurt S., Ekitli BG.,Akgün S. Öğrenci Hemşirelerin Mizah Tarzları ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Ekitli BG., Eroğlu S. Bir Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Görüş Ve Tutumları. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa (Poster Bildiri).
- Özgür G., Yıldırım S., Beycan Ekitli G., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin Gelişim Süreci, I. Ulusal – Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18 – 21 Haziran 2014, İzmir (Poster Bildiri).
- Özgür G., Beycan Ekitli G., Kaçmaz D., Evlek E., Psikiyatri Kliniği Uygulamasında İntörn Hemşirelerin Mobbing Algısı ve Etkili Faktörler, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Sözel Bildiri).
- Özgür G., Beycan Ekitli G., Uğuryol M., Karakaya D., Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimciliklerinin İncelenmesi, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Poster Bildiri).
- Özgür G., Beycan Ekitli G., Körklü S., Hemşirelik Öğrencilerinin Duygu Gereksinimlerinin İncelenmesi, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Poster Bildiri).
- Özgür G., Beycan Ekitli G., Şahin Tosun S., Akademisyen Hemşirelerin Akademik Güdülenme Düzeyleri ve Etkili Etmenler, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Poster Bildiri).
- Engin E., Beycan Ekitli G., Ağırman M., Yurtsever B., Üniversitesi Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Poster Bildiri).
- Özgür G., Bilgili Kaçmaz R., Beycan Ekitli G., Hemşirelerin Otonomileri ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Poster Bildiri).
- Bozkurt S., Beycan Ekitli G., Akyüz E. Ö., Türkiye’de Bağımlılık Hemşireliği: Durum Saptama Çalışması, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Sözel Bildiri).
- Bilge A., Beycan Ekitli G., Embel N., Kaya F.G., Kalkan H.S., Oğulluk F. G., Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki Şizofrenik Bozukluk Hastalarına Uygulanan Öncü Belirtileri Tanıma Eğitiminin İçgörü ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Eylül 2014, Ankara (Sözel Bildiri).
- Özgür G., Beycan G., Karadağ S., Ergün E., Şizofreni Hastaları ve Ailelerinin Taburculuk Süreci Konusundaki Görüşleri, 2. Uluslar Arası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi – Herkes İçin Ruh Sağlığı, 4-7 Ekim 2012 – Erzurum (Poster Bildiri)

National Conference Proceedings (19 entries)- Büyükaydoğdu H., Fidan B., Çalışkan HC., Terzi A., Kaçmaz ED. Ekitli BG. Hemşirelik Mesleği Dernek Üyelerinin Sosyal Medyanın Mesleki Örgütlenmedeki Rolüne İlişkin Algı ve Düşünceleri. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Sözel Bildiri Ödülü).
- Karadeniz H., Anık G., Yaman C., Yakar GN., Kaçmaz ED., Ekitli BG. Öğrenci Hemşirelerin Demonstrasyon ve Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin Algı ve Düşünceleri. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Sözel Bildiri).
- Yalçınkaya T., Sarıkaya G., Ekitli BG., Kaçmaz ED. Bir Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitimlerine İlişkin Algıları ve Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Görüş ve Beklentileri. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Sözel Bildiri).
- Şen C., Ekitli BG., Kaçmaz ED. Bir Hemşirelik Fakültesi İntörnlerinin Tele Sağlık Hizmetleri ve Tele-Hemşirelikle ilgili Bilgi, Görüş ve Tutumları. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Poster Bildiri).
- Duman D., Çitak G., Güler R., Şentürk ÖD., Ekitli BG., Kaçmaz ED. Öğrenci Hemşirelerin Meslekte Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Algıları ve Etkili Etmenler. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Poster Bildiri).
- Duman D., Özcan B., Dinç K., Acar K., Kaçmaz ED., Ekitli BG. Bir Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı ve Görüşleri. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Poster Bildiri).
- Şen C., Dölen S., Kıvrak H., Gül A., Kaçmaz ED. Ekitli BG. Türkiye’deki Hemşirelik Öğrenci kongrelerine Öğrenci Odaklı Bir Bakış. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Poster Bildiri).
- Eroğlu S., Kırlı H., Taktuk U., Mülayim B., Çakal H., Altıparmak R., Dikmen M., Ekitli BG., Kaçmaz ED. Öğrenci Hemşirelerin Lisans Tezi Yazmakla İlişkili Deneyim ve Kaygıları. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28-29 Nisan 2016 (Poster Bildiri).
- Özer S., Turgut E.Ö., Ekitli GB., Yavuz E., Dülgerler Ş., Engin E., Romatoid Artritli Hastaların Psikososyal Uyumunun Değerlendirilmesi, Ege İç Hastalıkları Kongresi, 5-7 Mart 2015, Kuşadası Aydın (Poster Bildiri).
- Başbakkal Z., Akçay Didişen N., Özel F., Öztürk R., Öztürk Dönmez R., Karaman E., Altınbaş Y., Ekitli GB., Bayraktar D., Sezer H., Ardahan S., Çamveren H. İlköğretim Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Verilen Atık Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 17-20 Haziran 2015, İZMİR (Poster Bildiri).
- Gür A., Babacan B., Şahin A., Ekitli GB., Gürkan A., Hemşirelik Öğrencilerinin Psikofarmakoterapiye Yönelik Bilgi Düzeyleri, İnanç ve Tutumları, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Melikşah Üniversitesi, Kayseri. (Poster Bildiri).
- Terzi A., Şen C., Kavaslar İ., Ekitli GB., Dülgerler Ş. Öğrenci Hemşirelerin İletişim Becerileri ve Etkili Etmenler, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Melikşah Üniversitesi, Kayseri (Poster Bildiri).
- Kavaslar İ., Kutlu M. C., Beycan Ekitli G., Bozkurt S., Biz De Varız!, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon (Poster Bildiri)
- Günay S., Bekitkol T., Beycan Ekitli G.,Yıldırım S., Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının İncelenmesi , 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon (Sözel Bildiri)
- Babacan B., Tombul F. N., Ekitli GB., Bozkurt S., Hemşirelik Öğrencileri Gözünden Yardımcı Hemşirelik, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon (Sözel Bildiri).
- Özgür G., Beycan G., Erasmus Değişim Programına Katılan Hemşire ve Öğrencilerin Deneyim ve Görüşleri, 2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3 – 5 Haziran 2013 – Akdeniz Üni., Antalya. (Poster Bildiri)
- Şahin S., Beycan G., Öztürk A., Akçiçek F., Basitleştirilmiş İştah Anketi İle Bakımevinde Anoreksia Sıklığının Araştırılması, 5. İleri Yaş Sempozyumu İleri Yaşta Evde Yaşam, Mart 2012 – İzmir (Poster Bildiri)
- Beycan G., Eşer İ., Hemşirelik Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve Son Sınıf Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüşleri, 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Eylül 2011 (Poster Bildiri).
- Beycan G., Karadağ S., Uzelli D., Şen S., Er S., Sevil Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Menstruel Sikluslarının Spor Aktivitelerine Etkisi, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Haziran 2008, İstanbul (Poster Bildiri).

Finished Research Projects (1 entries)- 2014, EGEBAP 14-HYO-006, Engin E., Bilge A., Dülgerler Ş., Gürkan A., Turgut EÖ., Ekitli GB., Kır S., Yücesoy F. “Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumları Ve Ruhsal Durumları Etkileyen Bazı Faktörler”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Saymanlığı, 14-HYO-006, 2017 Araştırmacı.
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT)
- Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Granted Scholarships (1 entries)- 2009, Erasmus Öğrenci Değişim Programı
Granted Prizes (3 entries)- 2017, Poster Bildiri Birincilik Ödülü, I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi “Öğrenci Hemşirelerin E-Öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi”
- 2017, Poster Bildiri İkincilik Ödülü, I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, “Öğrenci Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşleri”
- 2016, ÖHDER Sözel Bildiri Ödülü, 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, “Hemşirelik Mesleği Dernek Üyelerinin Sosyal Medyanın Mesleki Örgütlenmedeki Rolüne İlişkin Algı ve Düşünceleri”