Akademik BilgilerŞERİFE ÇAĞIN
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı AnaBilim Dalı
Contact Information- Telefon: 2323115057
Academic Degree Information- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Türkiye , 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye , 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2004

Research Interests- Yeni Türk Edebiyatı (2010200)
Indexed Journal Publications (16 entries)- 14) "Ahmet Midhat ve Güzel Sanatlar", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 47-60, 2016
- 15) "Halit Ziya Uşaklıgil’in Eserlerinde Esaret", Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, s. 25-42, 2016
- 16) "Halit Ziya’nın Beslendiği Güzel Sanatlar", Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, s. 23-38, 2016
- 13) “Servet-i Fünun Şiirinde Halit Ziya’nın Yeri”, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Dergah Yay., Sayı: 11, Nisan 2015.
- 12) “Yeni Şiirin Peşinde: Nurullah Ataç ve Garipçiler”, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Dergah Yay., Sayı: 5, Nisan 2012, s.7-28.
- 11) “Roman ve Hikaye Karşısında Nurullah Ataç”, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Dergah Yay., Sayı: 6, Ekim 2012, s. 129-155.
- 10) Nurullah Ataç’ın Gözünden ‘Üstad’ Ahmet Haşim”, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Dergah Yay., Sayı: 3, Mart 2011, s. 71-89.
- 9) “Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Birlikte Okumak”, Dergah Yay., Sayı: 4, Ekim 2011, s.63-81.
- 8) “Abdullah Cevdet’ten Hüseyinzade Ali’ye Mektuplar ve Kartpostallar”, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Dergah Yay., Sayı: 1, Mart 2010, s. 195- 232.
- 7) “II. Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Eşref/Musavver Eşref”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, Ocak Haziran 2010, s. 59-71.
- 6) “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarının Prototipi-Evin Sahibi Hikâyesi” , Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Dergah Yay., Sayı: 2, Ekim 2010, s. 39-56.
- 5) “II. Meşrutiyet Dönemi İzmirinde Mizah Gazeteleri-Edeb Yahu”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Nr. 26, Aralık 2010.
- 4) “Mahmut Özay’ın Hikâyelerinde Savaş”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Sayı: 12, Nisan 2006, s. 33-44.
- 3) “Refik Halit Karay’ın Eskici Hikâyesi Hakkında Bir İnceleme”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2005-güz, 18. Sayı, s. 69-81.
- 2) -“Sultan Abdülhamit Dönemi İzmir’inde Gizli Bir Cemiyet Kurma Girişimi”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Nisan 2004, s. 69-97.
- 1) "Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Kadın Karakterlerin Anlatımı”, Türk Bilig, 2003/6, s. 13-36.

Publications in Non-Indexed Journals (9 entries)- 2) “Batı Şiiri Karşısında Nurullah Ataç”, Türk Dili, Sayı. 753, Eylül 2014, s. 114-125.
- 7. "Yenileşme Devri Türk Edebiyatından Çizgiler" (Kitap tanıtımı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Dergah Yay., S. 3, Nisan 2013, s. 186-190.
- 7. "Yenileşme Devri Türk Edebiyatından Çizgiler" (Kitap tanıtımı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Dergah Yay., S. 3, Nisan 2013, s. 186-190.
- 5. "Yeni Türk Edebiyatı Metinleri" (Kitap tanıtımı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Dergah Yay., S. 6, Ekim 2012, s. 257-261.
- 4. "Ali Kemal: Bir Muhalif'in Hikayesi" (Kitap tanıtımı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Dergah Yay., S. 3, Mart 2011, s. 260-265.
- 6. "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Bazı Dikkatler", (Kitap tanıtımı), İnci Enginün Kitabı, Dergah Yay., Nisan 2011, s. 221-234.
- 6. "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Bazı Dikkatler", (Kitap tanıtımı), İnci Enginün Kitabı, Dergah Yay., Nisan 2011, s. 221-234.
- 3. "Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar", (Kitap tanıtımı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Dergah Yay., S. 2, Ekim 2010, s. 261-272; Orhan Okay Kitabı, Dergah Yay., İstanbul 2011, s. 161-170
- 1) “İzmir Fikir ve Sanat Adamları” (Kitap Tanıtma), Türk Dili, 597. S., Eylül 2001, s. 299-303.

International Conference Proceedings (1 entries)- 1) “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman ve Hikâyelerinde Kadın İmajı”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir 13-16 Ekim 2009.

National Conference Proceedings (3 entries)- 2016, 3) ''Ahmet Mithat Efendi ve Güzel Sanatlar'', Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri Sempozyumu, 17-18 Aralık 2015, İzmir
- 2) "Şair Eşref’ten Mehmet Akif’e”, Mehmet Âkif, Âsım ve Gençlik Bilgi Şöleni, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, 26-28 Aralık 2013.
- 1) “Yahya Kemal’in Şiirlerinde Ufuk”, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu İstanbul 03-07 Kasım 2008.

Books (6 entries)- 6. Aşk-ı Memnu (Aktarma), Dergah Yay.,İstanbul 2016, 416 s.
- 5. -Şiir Daima Şiir-Ataç’ın Şiir Yazıları (Haz. Şerife Çağın), Dergah Yay., İstanbul 2013.
- 4. - Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç, Dergah Yay., İstanbul 2012.
- 3. -Bir Hiciv Ustası: Şair Eşref, Dergah Yay., İstanbul 2007.
- 2. -Eşref Bütün Eserleri (Haz. Ö. Faruk Huyugüzel-Şerife Çağın), Dergah Yay., İstanbul 2006.
- 1. -Ahmet Midhat Efendi, Felatun Beyle Rakım Efendi, (aktarma) Özgür Yay., İstanbul 2003.

Student's Completed Thesis (4 entries)- Yüksek Lisans, 2011, Ece Serrican, “II. Meşrutiyet Dönemi Mizah Dergilerinden Kalem Üzerine Bir inceleme”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Hürdünya Aydemir, Eşref/Musavver Eşref Dergisi Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Sultan Sarı, Neyzen Tevfik’in Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 İzmir.
- Yüksek Lisans, 2008, Serap Aslan, Fikir Hareketleri Dergisindeki Edebî ve Fikrî Tartışmalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008 İzmir.