Akademik BilgilerHADİ HALUK BAYLAS
PROFESÖR
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
Periodontoloji AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: hadi.haluk.baylas@ege.edu.tr
- Telefon: 232 388 19 95
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1974
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1979
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2000-2008
- Dişhekimliği Fakültesi Dekanı, 1994-2000
- Dişhekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı, 1994-2000
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 1993-1994
Other Professional Activities (2 entries)- Eczacıbaşı Bilim Jürisi Üyeliği, 1994-In Progress
- İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığı, 1986-1988
Research Interests- Periodontoloji (1020501)
Publications in Non-Indexed Journals (56 entries)- 2004, Emingil G., Atilla G., Sorsa T., Luoto H., Kırılmaz L., Baylas H., Journal of Periodontology 75 (1):106-15 The effect of adjunctive low-dose doxycycline therapy on clinical parameters and gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 levels in chronic periodontitis
- 2004, Vardar S., Baylas H., Zihnioğlu F., Emingil G., Buduneli N., Atilla G., Journal of Periodontology 75(3):393-8 Total proteoglycan and chondroitin-4 sulfate levels in gingiva of patients with various types of periodontitis
- 2003, Vardar S., Baylas H., Hüseyinov A., Journal of Periodontology Jan:74(1):57-63 Effects of selective cyclooxyenase-2 inhibition on gingival tissue levels of prostaglandin E2 and prostaglandin F2 alpha and clinical parameters of chronic periodontitis
- 2002, Vardar S., Baylas H., E.Ü.D.F.D. 23:93-105 Periodontal hastalıklarda Prostaglandinlerin rolü ve periodontal tedavide non-steroid antienflamatuar ilaçların kullanımı
- 2002, Buduneli N., Vardar S., Atilla G., Sorsa T., Luoto H., Baylas H. Journal of Periodontology Gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 levels following adjunctive use of meloxicam and initial phase of periodontal therapy
- Emingil G. Çınarcık S., baylas H, Hüseyinov A.,J. Periodontal 72 (Ağustos sayısında basılacak) 2001 Levels of plateled Activatingi factor in gingival arevicular fluid and gingival arevicular fluid and gingival tissue in spesific periodontal disease
- Emingil G, Çınarcık S, Baylas H., Hüseyinov A.J.Periodontal .72 (Ağustos sayısında basılacak) 2001 Levels of leukotriene B4 in gingival tissue in spesific periodontal disease.
- Buduneli N, Baylas H., Aksu G, kütükçüler N. J.periodontal 28.589-593,2001 Prepubental periodontitis associadet wiht chronic granulomatous disease.
- 2001, Buduneli N, Vardar S, Atilla G, Aksu G, Kütükçüler N, Baylas H. A.Ü.D.F.D.28(2):161-169 Cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak kullanılan meloksikamın dişeti oluğu sıvısı IL_4,IL-6, IFN-α:, TGF-β:1 seviyeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi
- 2000, Buduneli N., Şen B., Baylas H. Ü.D.H.F.D. 21(3-4):101-106 Slayt nasıl hazırlanmalı?
- 2000, İlgenli T., Baylas H., Balkan J.Stomatology, 4(3):153-156 Biochemically mediated repair in the treatment of infrabony defect on maxillary premolars.
- 1999, Baylas H. , İlgenli T. Ege Dişhekimliği Fak. Derg. 20:62-66 Açılı Kemik defeklerinde tip 1 kollagen ve yönlendirilmiş doku rejenerasyonu tekniğinin kombine kullanımı
- 1999, İlgenli T. Baylas H. , Atilla G., J.Periodontal 70:967-972 Effectiveness of periodontal therapy in patients with drug induced gingival overgrowth
- 1999, İlgenli T. , Günbay T. , Baylas H. Periodontal Abstract 47:5-8 The Treatment of a Localized osseous Seguestrum with Porous bone Mineral in Combination with a Collagen membrane and Resorbable Bone Pins
- 1999, N.Buduneli , E. Buduneli , Vardar S. , Baylas H. , İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi 10(3):12-14 Periodontolojide hedeflenen yerde miyiz?
- 1999, G.Emingil . S. Çınarcık , H.Baylas , I.Çoker , A.Hüseyinov J.Per.Res.78:428 The of the Lipid Mediators in the Pathogenesis of Periodontal Diseases
- 1999, İlgenli T. , Canda T. , Canda Ş. Baylas H. , Periodontal Clinical İnvestigations 21(2) : 28-32 Oral giant pygenic granulomas associated with facial skin hemangiomas ( Stur-Weber Syndrome)
- 1998, Baylas H. , İlgenli T. , Buduneli E. , E.Ü.D.H.F.G Derg. Sayı:19 , (3-4):154-157 Nifedipine bağlı dişeti hiperplazileri
- 1998, İlgenli T. , Baylas H.Balkan Journal of Stomatology 9 Kasım kabul edilmiştir. Biochemically mediated repair in the treatment of infrabony defects on maxillary premolars.
- 1996, Atiila G. , Baylas H. M.Ü.D.H.F Derg. Sayı : 2 , 515-519 Effect of varıous demıneralızıng agents on mıneral contents of cementum surfaces (an electron probe anaysıs)
- 1996, AtillaG. , Baylas H. , M.Ü.D.H.F Derg. sayı:2 ,510-514 Electron probe analysıs of cementum surfaces
- 1993, Atilla G. Baylas H. , Öztop F. A.Ü.D.H.F. Derg. Sayı 1 :Ç 121-126 Periodontitisli sement ve dentin yüzeyinde kök planlamasından sonra sitrik asit uygulamasının çevre epitel ve bağ dokusunun yanıtına etkileri
- 1993, Atilla G. , Öztop F. , Baylas H. A.Ü.D.H.F. Derg. Sayı2:239-245 Tetrasiklin HCL ve minosiklin HCL demineralizasyonunun epitel ve bağ dokusu yanıtına etkileri
- 1992, Günbay Ş. , Baylas H. Haydaroğlu A. , Şen Mehmet E.D.H.F.D 13:61-66 Baş boyun bölgesine radyoterapi uygulanan hastalarda görülen oral komplikasyonlar
- 1990, Tuncer A.V. , Baylas H. Türk ortodonti Derg. 3(1):13-18 Çeşitli ortodontik aperey taşıyan bireylerin periodontal dokularının incelenmesi
- 1990, Atilla G. , Baylas H. , E.D.F.D 11: 119-125 Erişkin Periodontitisli ve 20 yaşın altındaki sağlıklı periodonsiyuma sahip bireylerde bakteri plağı kalsiyum konsantrasyonunun karşılaştırılması
- 1989, Baylas H. Çınarcık S. , E.D.F.G Özel sayı 2:33-45 Periodontal hastalıkla sement dokusunun endotoksin varlığı yönünden histopatolojik olarak incelenmesi
- 1989, Baylas H. , Aras E. E.D.F.G Özel Sayı : 3 Swıng-lock ataşmanlı hareketli bölümlü iskelet protez uygulamalarının periodonto protetik ve biomekanik yönlerden incelenmesi
- 1988, Baylas H. , Mavi E. , Kendir G. , Kandemir Ş. , E.D.F.G. 9:41-49 Juvenil diabetes mellitus olgularında dişetinde görülen değişikliklerin klinik olarak araştırılması
- 1988, Baylas H. , Kandemir Ş. , Tokbaş A. Oral Derg.4:34-37 Ampisilin tipi semisentetik penisilinlerin subgingival flora üzerine etkileri
- 1988, Baylas H. , Gomel M. , Günbay Ş. , Çoruh G. Oral Derg. 5:Ç17-20 Beyaz süngerimsi Nevüs-Ayni ailelerin 3 bireyinde izlenen olgular nedeniyle
- 1987, Baylas H. , Tokbaş A. , Kandemir Ş. ,Oral Dergisi 4:41-44 Metranidazol ile supra ve subgingival diş yüzeyi temizliğinin klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin karşılaştırılması
- 1986, Baylas H. , Kandemir Ş. , Günbay Ş. , E.D.F.D. 7: 21-29 Sayı:2 İzmir ili içinde diş kayıplarının nedenleri üzerinde bir araştırma
- 1986, Baylas H. İzmir Dişhekimleri odası derg. 1:4-5 Periodontal tedavi ve bu tedavi içinde cerrahinin yeri
- 1984, Baylas H. , Evrenosoğlu E. , Çınarcık S. E.D.F.D. 6 : 69-77 Sayı : 3 Odotoma'lar : Klinik ve histolojik görünümleri
- 1984, Baylas H. , Ünlü F. , E.D.F.D. 7:99-104 Sayı: 4 Peridontal dokuların sağlıklı ve hastalıklı durumlarında periferik kanda lgD taşıyan lenfosit değerlerinin incelenmesi
- 1984, Baylas H. Ünlü (Kırım) F. E.D.F.d. 6:37-45 Sayı :4 Hatalı yapılmış restorasyonların periodontal dokular üzerine olan etkileri
- 1983, Baylas H. , Günbay Ş. E.D.F.D. 6:73-81 Sayı:2 Çeşitli yaş kümelerinde diş kayıplarının nedenleri üzerinde bir araştırma
- 1983, Baylas H. , Evrenosoğlu E. , Tokbaş A. , Kandemir Ş. Marmara Üni. D.H.F. Der. 3: 71-77 Operasyon sonrası patlı ve patsız yüzeylerin plak florası yönünden karşılaştırılmaları
- 1982, Baylas H. E.D.F.D. 5: 29-40 sayı 4 Serbest otojen dişeti gretlerinden sonra oluşan iyileşmenin histolojik açıdan incelenmesi
- 1981, Baylas H. İ.D.D.D 2:89-99 Periodontolojide kullanılan sütür teknikleri
- 1981, Baylas H. , Çınarcık S. , Kandemir Ş. E.D.F.D. 5:93-101 Çeşitli fırçalama yöntemlerinin plak eliminasyonu üzerindeki etkinliklerinin karşılaştırılması
- 1981, Baylas H. E.D.F.D. 5.21-34 Yapışık dişeti boyutunun arttırılmasında serbest otojen dişeti greftinin yeri
- 1981, Baylas H. , User A. İ.D.D.D 2:55-62 İleri periodontitis olgusunda periodontolojik ve protetik tedavinin birlikte uygulanması
- 1980, Baylas H. D.D.D. , 1:111-115 Doku içinde alet kırılmaları
- 1980, User A, Baylas H. H.Ü.D. 45:63 Double-Kron Tekniğinin Periodontal Sorunlu bir hastada estetik açıdan uygulanması
- 1978, Baylas H. , Gözoğlu G. Periodontoloji Dergisi 3:147-153 İnteraroksimal bölgenin temizliğinde kullanılan çeşitli araçların etkinliğinin karşılaştırmalı tetkiki
- 1977, CengizT. Baylas H. E.Ü.Dişhek Fak.Der.2:99-106 Toz altının koroner dolgu maddesi olarak kullanılması üzerinde preliminer çalışmalar
- 1976, Baylas H. İ.Ü.DişhekFak.der.10:5-10 Pulpa periodonsium ilişkileri (1)
- 1976, Baylas H. İ.Ü.Dişhek.Fak.Der.10:11-34 Pulpa periodonsium ilişkileri (II)
- 1974, Cengiz T. Baylas H. İ.Ü.Dişhek.Fak.Der.8:97-103 Elektrik uyaranları hasıl ettiği dentin hiperaljisi ve anestezisinde elektrohidrodinamik mekanizma
- Buduneli n., Baylas H., Buduneli E., Türkoğlu O., Dahlen G. Journal of Clinical Periodontology01/2005 Evaluation of the relationship between smoking during pregnancy and subgingival microbiota.
- 0, Buduneli N., Baylas H., Buduneli E., Türkoğlu O., Köse T., Dahlen G., Journal of Clinical Periodontology. Periodontal infections and preterm low birth weiht: A case-control study
- 0, Vardar s., Buduneli E., Türkoğlu O., Berdeli A., Baylas H., Başkesen A., Atilla G., Journal of Perodontology Therapeutic versus prophylactic plus therapeutic administration of omega-3 fatty acid on endotoxin-induced periodontitis in rats
- 0, Vardar s. Buduneli E., Baylas H., Berdeli A., Buduneli N., Atilla G., Journal of Periodontology Individual and combined effects of selective cyclooxgenase-2 inhibitor and omega-3 fatty acid on endotoxin-induced periodontitis in rats.
- 0, Emingil G., Atilla G., Sorsa T., Savolainen P., Baylas H. Journal of Periodontology Effectiveness of Adjunctive Low-Dose Doxycycline Therapy on Clinical parameters and gingival crevıcular fluid laminin-5γ:2 chain levels

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- 0, Baylas Haluk, Periodontal Hastalıklı Dişlerin Sement Dokularının Endotoksin Varlığı Yönünden İncelenmesi. Profesörlük Takdim Tezi. İzmir, 1988
- 0, Baylas Haluk., Serbest Otojen Dişeti Greflerinin Bazı Mukogingival Sorunların Giderilmesindeki Etkinliklerin Araştırılması ,Doçentlik Tezi, 1979
- 0, Baylas Haluk , Periodontal Proçesli Vital Dişlerin Pulpa Dokularında Meydana Gelen değişikliklerin E.M. ile tetkiki Doktora Tezi 1974

International Conference Proceedings (12 entries)- 2003, Vardar s., Baylas H., Zihnioğlu F., Emingil G., Buduneli N., Atilla G., G.81 st General Session of the IADR, Göteborg-SWEDEN " Poster Presentation" Total proteoglycan and chondroitin-4 sulphate levels in gingiva of patients with various types of periodontitis
- 2003, Emingil G., Atilla G., Sorsa T., Luoto h. , Kırılmaz l., Baylas H., G.81 st General Session of the IADR, Göteborg-SWEDEN " Poster Presentation" The effect of Adjunctive low-dose doxycycline therapy on clinical periodontal parameters and crevicular fluid matrix metalloproteinase - 8 levels in chronic periodontitis
- 2003, Buduneli N, Baylas H, Buduneli E, Türkoğlu O, Dahlen G. G.81 st General Session of the IADR, Göteborg- SWEDEN “:Poster Presentation”: Periodontal infections and preterm low birth weight: preliminary findings.
- 2000, Vardar S., Baylas H., EUROPERİO 3 Geneva , SWİTZERLAND "Poster Presentatio^" The effect of preoperative etodolac administration pain following periodontal surgery
- 1999, Emingil G., Çınarcık S., Baylas H., Çoker ı., Hüseyinov A., 77th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR), Vancouver, Kanada "Poster Presentation" The Role of Lipid mediators in the pathogenesis of periodontal diseases.
- 1999, Emingil G., Çınarcık S., Baylas H., Çoker I., Hüseyinov A. Türk Periodontoloji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya "Poster Sunumu" Farklı Periodontal hastalığa sahip Bireylerin Dişeti oluğu sıvısı ve dişeti dokusu trombosit aktive edici faktör seviyelerinin incelenmesi
- 1999, Emingil G., Çınarcık S., Baylas H., Çoker I., Hüseyinov A., Türk Perodontoloji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya " Poster Sunumu" Farklı periodontal hastalığı sahip bireylerin dişeti oluğu sıvısı ve dişeti dokusu lökotrien b4 seviyelerinin incelenmesi
- 1996, İlgenli T. , Baylas H. , 1.Balkan Stomatoloji Derneği Kongresi Treatment of intraosseous periodontal defects with non-selective periodontal tissue regeneration
- 1996, Baylas H. ,Nakışçı N. , 1.Balkan Stomatoloji Denreği Kongresi The effect of smoking on calculus deposition
- 1992, Baylas H. , İlgenli T. , Türk Dişhekimliği Birliği 1. Uluslararası Kongresi Açılı kemik defektlerinde tip I collegen ve yönlendirilmiş doku regenerasyonu (GTR) tekniğinin kombine kullanımı
- 1973, Cengiz T. , Baylas H. , İstanbul 2. Uluslararası Dişhekimliği Haftasında Elektrik uyaranların hasıl ettiği dentin hiperaljisi ve anestezisinde elektrohidrodinamik mekanizma
- 1972, Cengiz T. , Baylas H. , İstanbul 1. Uluslararası Dişhekimliği Haftasında Toz altının koroner dolgu maddesi olarak kullanılması üzerinde preliminer çalışmalar

National Conference Proceedings (31 entries)- 2004, Vardar S, Buduneli E, Türkoğlu O, Berdeli A.F, Baylas H, Başkesen A, Atilla G. Türk Periodontoloji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Ankara Endotoksin ile deneysel periodontitis oluşturulan sıçanlarda Omega-3 yağ asidinin terapötik veya profilaktik ve terapötik olarak kombine uygulanması.
- 2002, Vardar S, Baylas H, Zihnioğlu F, Emingil G, Buduneli N, Atilla G. Türk Periodontoloji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Bodrum Farklı tip periodontitis hastalarından alınan dişeti örneklerinde toplam proteoglikan ve kondroitin-4-sülfat seviyelerinin saptanması.
- 2001, Emingil G, Atilla G, Sorsa T, Luoto H, Kırılmaz L, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneği 11. Periodontoloji Sempozyumu, İstanbul Sistemik düşük doz doksisiklin kullanımının periodontal tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi
- 2001, , Buduneli N, Vardar S, Atilla G, Sorsa”:T, Luoto H, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, İzmir “:Sözlü Bildiri”: Başlangıç periodontal tedavisine ek olarak meloksikam kullanımının dişeti oluğu sıvısı MMP-8 seviyeleri üzerine etkisi.
- 2000, N, Baylas H, Aksu G, Kütükçüler N. Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi,Antalya “:Poster Sunumu”: Kronik granülomatoz hastalıkla ilişkili prepubertal periodontitis: Olgu sunumu
- 2000, Vardar S, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya Preoperatif olarak verilen etodolak’: ın periodontal cerrahi sonrası ağrı üzerine etkisi.
- 2000, Vardar S, Baylas H, Hüseyinov A. Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya Non-surgical periodontal tedaviye ek olarak kullanılan naproksen sodyum’: un dişeti PGE2 ve PGF2: düzeyleri üzerine etkisi.
- 2000, Buduneli N, Vardar S, Atilla G, Aksu G, Kütükçüler N, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi,Antalya “:Poster Sunumu”: Meloksikamın dişeti oluğu sıvısı IL-4, IL-6, IFN-α:, TGF-β:1 seviyeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi.
- 1999, İlgenli T, Atilla G, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya İlaca bağlı dişeti büyümesi olan hastalarda periodontal tedavinin etkinliğinin uzun dönem değerlendirilmesi.
- 1998, N, Buduneli E, Vardar S, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Ankara”: Sözlü Bildiri”: Periodontoloji öğretiminin neresindeyiz?
- 1995, İlgenli T. , Baylas H. , Sarsılmaz H. , Buduneli Türk Periodontoloji Derneğinin 25.Bilimsel Kongresi Yönlendirilmiş doku rejenerasyonunda membran materyali olarak silikonun kullanımı
- 1995, İlgenli T. , Baylas H. , Türk Dişhekimliği Birliği 1.Ulusal Kongresi İzmir Dişetinin lokalize vasküler büyümeleri
- 1994, Baylas H. , İlgenli T. , Buduneli E. , Türk Periodontoloji Derneğinin 24. Bilimsel Kong. Nifedipine bağlı dişeti hiperplazileri
- 1993, Baylas H. İlgenli T. Türk Periodontoloji derneğinin 23. Bilimsel kong. Antalya Açılı kemik defektlerinde tip 1 collagen fibrin ve fibronectin yapıştırıcı sistem yönlendirilmiş doku rejenerasyonu tekniğinin kombine kullanımı
- 1985, Baylas H. A.Ü. Dişhek Fak. I. Bilimsel Kong. Ankara Periodontal tedavi ve bu tedavi içinde cerrahinin yeri
- 1985, Baylas H. , Gomel M. , Günbay Ş. , A.Ü Dişhek Fak I. Bilimsel Kong. Beyaz süngerimsi Nevüs-Ayni ailelerin 3 bireyinde izlenen olgular nedeniyle
- 1985, Baylas H. , Kandemir Ş. , Tokbaş A. , A.Ü. Dişhek. Fak. I.Bilimsel Kong. Ankara Ampisilin tipi semisentetik penisilinlerin subgingival flora üzerine etkileri
- 1983, Baylas H. , Kandemir Ş. , Günbay Ş. , Türk Periodontoloji Derneğinin 14. Bilimsel Kong. İzmir ili içinde diş kayıplarının nedenleri üzerinde bir araştırma (2)
- 1983, Baylas H. Evrenosoğlu E. , Tokbaş A. , Kandemir Ş. , Türk Periodontoloji Derneğinin 14.Bilimsel Kong. Operasyon sonrası patlı ve patsız yüzeylerin plak florası yönünden karşılaştırılmaları
- 1982, Baylas H. , Mavi E., Kendir G., Kandemir Ş. Türk Periodontoloji Derneğinin 13. Bilimsel Kong. İstanbul Juvenil diabetes mellitus olgularında dişetinde görülen değişikliklerin klinik olarak araştırılması
- 1982, Baylas H., Tokbaş A. , Kandemir Ş. Türk Periodontoloji Derneğinin 13. Bilimsel Kong. Tebliğ İstanbul Metranidazol ile supra ve subgingival diş yüzeyi temizliğinin klinik ve mikrobiyolojik etkilierinin karşılaştırılması
- 1981, Baylas H. , Çınarcık S . Kandemir Ş. Türk Periodontoloji Derneğinin 12.Bilimsel Kong. Antalya Çeşitli fırçalama yöntemlerinin plak eliminasyonu üzerindeki etkinliklerinin karşılaştırılması
- 1981, Baylas H. ,Evrenosoğlu E. , Çınarcık S . , Türk Periodontoloji Derneğinin 12.Bilimsel Kong. Antalya Odontoma'lar Klinik ve histolojik görünümleri
- 1981, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneğinin 12.Bilimsel Kong. Antalya Periodontolojide kullanılan sütür teknikleri
- 1981, Baylas H. , Günbay Ş. Türk Periodontoloji Derneğinin 12. Bilimsel Kong. Antalya Çeşitli yaş kümelerinde diş kayıplarının nedenleri üzerinde bir araştırma (1)
- 1980, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneğinin 11.Bilimsel kong. Marmaris Yapışık dişeti boyutunun arttırılmasında serbest otojen greftinin yeri
- 1980, User A. , Baylas H. Hacettepe Üni. 1 Dişhekemliği kong, Sayfa 45 No:63 Double-Kron tekniğinin periodontal sorunlu bir hastada estetik açıdan uygulanması
- 1980, Baylas H.Türk Periodontoloji Derneğinin 11.Bilimsel Kong Tebliğ Marmaris Yapışık Dişeti boyutunun arttırılmasında serbest otojen dişeti greftinin yeri
- 1978, Baylas H. , Gözoğlu G. Türk Periodontoloji Derneği 9. Bilimsel Kong. Kıbrıs İnteraproksimal bölgenin temizliğinde kullanılan çeşitli araçların etkinliğinin karşılaştırmalı tetkiki
- 1975, Baylas H. Türk Periodontoloji Derneğinin V.İlmi Kong.Divan Oteli Pulpa Periodonsium ilişkileri (II)
- 1975, Türk Periodontoloji derneğinin V.İlmi Kong.Divan oteli Pulpa Periodonsium ilişkileri (I)

Memberships of Professional Associations (3 entries)- AvrupaPeriodontolojiFederasyonu(European Federation of Periodontology)
- İnternational Academy of Dental Research (IADR)
- Türk Periodontoloji Derneği
Granted Scholarships (1 entries)- 1979, Brıtısh Councıl
Granted Prizes (2 entries)- 1998, Colgate Bilimsel Araştırma Destek Ödülü
- 1993, Banat Periodontoloji Bilimsel Araştırma Ödülü
Student's Completed Thesis (11 entries)- Doktora, 2000, Saynur Vardar, Erişkin periodontitisli bireylerde farklı siklooksijenaz metabolitlerinin rolü ve farmakolojik düzenlenmesi.
- Doktora, 2000, Saynur Vardar, Erişkin periodontitisli bireylerde farklı siklooksijenaz metabolitlerinin rolü ve farmakolojik düzenlenmesi.
- Doktora, 1999, Nakışçı Nil , İnterproksimal kemik içi defektlerin tedavisinde bioaktif cam seramikler ile anorganik mineral kemik greftlerin karşılaştırmalı incelenmesi
- Doktora, 1999, Nakışçı Nil , İnterproksimal kemik içi defektlerin tedavisinde bioaktif cam seramikler ile anorganik mineral kemik greftlerin karşılaştırmalı incelenmesi
- Yüksek Lisans, 1992, mir Gülhan, Xerostomia'nın Nedenleri ve Periodontal Dokular Üzerinde Etkisi. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, 1992.
- Yüksek Lisans, 1992, Işık Arif. Periodontal Hastalıklarda Tanı ve Radyografi. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, 1992.
- Yüksek Lisans, 1990, Çoruh Necla, Sağlıklı ve İltihaplı Dişetinin Mikroskobik Görünümü. Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, 1990.
- Yüksek Lisans, 1990, Göldel Aylin, Endodontik-Periodontal Lezyonlar ve Tedavileri. Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, 1990.
- Yüksek Lisans, 1990, Gürses Nurcan, Latrojen Etkenlerle Margınal Periodonsiumda Oluşan Destruksiyonlar. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı 1990.
- Doktora, 1985, Ünlü Füsun, Periodontal Dokuların Sağlıklı ve Hastalıklı Durumlarında B Lenfositlerin ve İmmunoglobilin Değerlerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı 1985.
- Doktora, 1985, Ünlü Füsun, Periodontal Dokuların Sağlıklı ve Hastalıklı Durumlarında B Lenfositlerin ve İmmunoglobilin Değerlerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı 1985.