Akademik BilgilerYAŞAR HIŞIL
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: yasar.hisil@ege.edu.tr
- E-posta: yhisil@hotmail.com
- Telefon: İş:0232.3880110/3041 - Ev: 0232.3885469
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi,Ziraat Fak.,Ziraat Teknolojisi Böl., Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: Ege Üniver.Ziraat Fak.Ziraat Tekn.Böl., Türkiye, 1969
- Doktora: Ege Üni.Gıda Fak.,Gıda Kimyası Bilim Dalı, Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni.Mühendislik Fak.Gıda Müh.Böl., Türkiye, 1984
- Doçentlik: Ege Üni.Mühendislik Fak.Gıda Müh.Böl.Gıda Kimyası, Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege Üni.Mühendislik Fak.Gıda Müh.Böl.Gıda Bilimleri ABD., Türkiye, 1995

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Gıda Kimyası Bilim Dalı Başkanlığı, 1998-
- EBİLTEM Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-
Research Interests- Gıda Kimyası (6140101)
Indexed Journal Publications (6 entries)- Unlu,N.and Y.Hısıl.A multi-residue high pressure liquid chromatographic method with UV-detection to analyse the anabolic agents of estrone,17-B-estradiole,progesterone,diethylstilbestrol (DES) and zeranol in meat extracts and the effects of heat treatments on these residues.Poster Presentation: PB9/52. 23rd International Sympossium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.HPLC'99. May 30-June 4,1999.Granada-Spain.
- 1997, Hısıl,Y.and S.Ötles.Changes of vitamin B1 concentrations during storage of hen eggs. Lebensm.-Wiss. u.-Technol.,30:320-323
- Ötles,S.and Y.Hışıl.High Pressure liquid chromatographic analysis of water soluble vitamins in eggs.Ital.J.Food Science No.1:69-73.1993.
- 1991, Ötles,S.and Y.Hisil.Analysis of vitamin A in eggs by high pressure liquid chromatography.Die Nahrung 35,4:391-394
- 1991, Oetles,S.und Y.Hisil.Anderungs des Vitamin-B6-Gehaltes bei der Lagerung von Hühnereiern (Gallus domescus).(Changes of vitamin B6 amounts during storage of eggs (Gallus domescus)Mitt.Gebiete Lebens.Hyg.82:296-302
- 1983, Colakoglu,M.and Y.Hisil.Removal of Dimethoate and Chlorobenzilate residues during the processing of the apple juice.Procedings of the Sixth International Congress of Food Science and Technology.Dublin,September 18-23.Vol I:125-126

Publications in Non-Indexed Journals (58 entries)- Dıraman,H.: Y.Hışıl ve M.Demirci.Buğday unları ve soya fasulyelerinde nitrat ve nitrit miktarları üzerinde bir çalışma.Pasta.Ekmek.Dondurma-Teknik,1,3:54-56.1997.
- Dıraman,H. ve Y.Hışıl.Tekirdağ Yöresi şaraplarında nitrat ve nitrit miktarlarının belirlenmesi üzerine bir çalışma.GIDA Aylık Sektör Dergisi,Kasım 1997:39-41.1997.
- Oysun,G. ve Y.Hışıl.Tereyağında trans yağ asidlerinin araştırılması.Gıda 97/5:359-363.1997.
- Polat,Ö.,Y.Hışıl ve S.Ötleş.The uses of essential oils in food industry.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,15,1-2:81-87 (1997)
- Ünlü,N. ve Y.Hışıl.Kapiler gaz kromatografisiyle birleştirilmiş süperkritik akışkan ekstraksiyonu (SFE/GC) ve bu sistemin aroma maddelerinin analizinde kullanımı E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,15,1-2:203-217 (1997)
- İçier,F. ve Y.Hışıl.Su aktivitesinin vitaminler üzerine etkisi,E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, B,15,1-2:59-73 (1997)
- Hışıl,Y. ve Z.N.Ünlü.Süperkritik akışkanlarla ekstraksiyon teknolojisi ve gıda sanayiindeki uygulamaları.Gıda Teknolojisi,1,8:46-54 (1996)
- Gündüç,N:,A.Kavas ve Y.Hışıl.Türkiye piyasasında bulunan çeşitli yağların cis ve trans yağ asidi bileşimi.Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü II.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi,12-14.Nisan.1995.Ankara.Sayfa: S-2.2(Bildiri Özeti)1995
- Hışıl,Y.Kapiler gaz kromatografisinde taşıyıcı gazın basıncının elektronik olarak kontrolu ve programlanması uygulamaları.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,13,1:83-98.(1995)
- Hışıl,Y. ve Z.N.Ünlü.Süperkritik akışkanlarla ekstraksiyon teknolojisi ve bu teknolojinin aromatik bileşenlerin eldesinde kullanımı.E.Ü.Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü,Tibbi ve Aromatik Bitkiler Workshop.25-26.Mayıs.1995.Bornova-İzmir.Bildiri Öze
- Hışıl,Y.Mesir Macununun kimyasal bileşimi.Celal Bayar Üniversitesi 454.Manisa Mesir Şenlikleri, Mesir Macunu Paneli,22.4.1994.Manisa. 454.Mesir Konferansları:32-40,Manisa Mesir Derneği Yayını
- Hışıl,Y. ve M.Dönmez.Bitkisel gıdalarda hormon kalıntıları.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,12,1-2:203-210 (1994)
- Hışıl,Y.and N.Bağdatlıoğlu.Changes in sugars of clear honeys kept in glass jars during storage.Gıda 19,2:103-105.1994.
- Ötleş,S.and Y.Hışıl.The determination of vitamin D3 by HPLC. Gıda,19,6:377-379.1994 (Abstract: Food Science and Technology Abstracts Vol.27 (1995)No.6,6Q 10)
- Ötleş,S. und Y.Hışıl.Der Einflub der Lagerungsbedingungen und der konservierenden Flussigkeiten auf die Qualitat von Hühnereiern (Gallus domesticus) aus unter schiedlicher Herkünften wahrend langfrissiger lagerung.Veteriner Fakültesi Dergisi,20,(2-3): 177-182 (1994)
- Ötleş,S. ve Y.Hışıl.Yumurtanın (Gallus domesticus) A vitamini içeriğine tavuk cinsi,kaplama metodu ve depolama koşullarının etkileri.Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi,3,4 (1):27-32.1993.
- Ötleş,S. ve Y.Hışıl.Tavuk yumurtasının (Gallus domesticus) çeşitli şartlarda depolanması sırasında bazı kalite kriterlerinde meydana gelen değişmeler ve bu kriterler üzerine kaplama metodlarının etkileri.Et-Balık Kurumu,Et ve Balık Ürünleri A.Ş.Dergisi Sayı 74:30-32 ve sayı 75:28-32.1993.
- 1993, Hışıl,Y. and N.Bağdatlıoğlu.Effects of storage temperature and time on the diastase activity of honey.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,11,1:5-9
- Hışıl,Y. and N.Bağdatlıoğlu.Influence of storage temperature and time on the hydroxymethylfurfural (HMF) content of honey.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,11,2:11-15.1993
- Hışıl,Y. ve N.Ünlü.Hayvansal ürünlerde hormon kalıntıları.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,11,2:113-123 (1993)
- Bagdatlioglu,N. ve Y.Hisil.Enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları sırasında oluşan lezzet bileşikleri.Gıda,18,2:111-116.(1993) (Abstract:Food Science and Technology Abstracts,Vol.27,No.2(1995) 2A 21:Flavour components occured during nonenzymatic browning reactions)
- Hışıl,Y. ve S.Ötleş.Zıt-faz sıvı kromatografisinde hareketli faz modifiye edicileri kullanarak (Çiftlenmiş - İyon Kromatografisiyle) suda çözünür vitaminlerin analizi.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,10,1:57-68.1992.
- Hışıl,Y. ve S.Karakaya.Su aktivitesi ve gıdalardaki rolü.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,10,2:197-213.1992
- Hışıl,Y.Pestisid Kalıntı Limitleri Tebliği ve Uygulamadaki Sorunlar .2-3.Haziran.1992.Tekirdağ.Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu:188-191
- Hışıl,Y.Migration of phthalate plasticier (DNOP, di-n-octyl phthalate) from PVC bottle into sunflower oil during storage at different conditions.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,9,2:51-57.1991
- Hışıl,Y.ve S.Ötleş.Vitamin and mineral contentsof wheat germ.Gıda 16,5:303-306.1991.
- 1990, Hışıl,Y. ve S.Ötleş.Yüksek basınç sıvı kromatografisiyle (HPLC) suda çözünen vitaminlerin tanımlanmaları.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,1,2:37-44
- 1990, Ötleş,S.and Y.Hışıl.Simultanous determination of vitamin E in eggs by high pressure liquid chromatography.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,8,1:53-57
- Ötleş,S. ve Y.Hışıl.Tavuk yumurtasının (Gallus domesticus) kalite birimleri üzerine depolama süresinin ve kaplama metodlarının etkisi.Teknik Tavukçuluk Dergisi.68:18-23.1990.
- Hışıl,Y.Yeni bir sistem: Bilgisayar destekli ilaç-kalıntı analiz laboratuvarları kurulmalıdır.Agro-Teknik,Tarım Teknoloji Dergisi, 1,2:56-57.1990
- Ötleş,S.ve Y.Hışıl.Kabuğu çeşitli koruyucu maddelerle kaplanmış kahverengi kabuklu yumurtaların (Gallus domesticus) çeşitli şartlarda depolanmaları sırasında Haugh Birimlerinde meydana gelen değişmeler.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,7,2:71-82.1989.
- Hışıl,Y. ve C.Nergiz.PVC şişelerden ayçiçek yağına geçen vinilklorür monomeri (VCM) ile toplam geçen madde miktarlarının araştırılması.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,7,2:27-34.1989.
- Hışıl,Y.Gıda Kontrol sisteminin yeniden düzenlenmesi.İnsan ve Kainat,Aylık Bilim ve Teknoloji Dergisi,43:28-31.1989
- Hışıl,Y.ve S.Ötleş.Gıdalardaki vitaminlerin tayin metodları ve karşılaşılan sorunlar.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,7,1:69-77.1989
- Hışıl,Y. ve N.Bağdatlıoğlu.Nişasta hidrolizatlarının HPLC kromatogramları ile değerlendirilmesi.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,7,1:79-89.1989
- Hışıl,Y.Metalik kontaminasyon ve mineral madde korunumu yönünden çift tabanlı çelik tencerelerin diğer tencerelerle karşılaştırılması.Gıda 14,6:363-369.1989
- Hışıl,Y.Kapiler gaz kromatografisi.İnsan ve Kainat,Aylık Bilim ve Teknoloji Dergisi, 34:62-65.1988
- 1988, Ötleş,S.:Y.Hışıl ve A.Kavas.Vitaminlerin birbirleri üzerine sinerjistik etkileri.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,6,2:147-155
- Çolakoğlu,M.ve Y.Hışıl.Elma suyu imali sırasında uygulanan işleme basamaklarının Carbaryl kalıntısına etkileri.E.Ü.Mühendislik Falültesi Dergisi B,5,1:9-17.1987
- Hışıl,Y.Gıdalarda pestisid kalıntıları sorunu.İzmir Çevre Kirliliği ve Sağlık Sempozyumu.11-13.Mart.1987.İzmir Tabib Odası Yayını,8 sayfa
- Hışıl,Y. ve G.Tufan.Meyve ve sebzelerdeki bazı pestisid kalıntılarının gaz kromatografik tayini.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,2,1:29-48.1986
- Hışıl,Y. ve N.Börekçioğlu. Balın bileşimi ve bala yapılan hileler.Gıda 11,2:79-82.1986
- Hışıl,Y. ve N.Börekçioğlu.Şekerlerle aminoasidler arasındaki esmerleşme (Maillard) reaksiyonları.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,4,1:69-77.1986
- Hışıl,Y. ve N.Börekçioğlu.Gıdalarda Maillard esmerleşme reaksiyonlarının önemi ve önlenmesi. E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,4,2:107-114.1986
- Hışıl,Y.Kromatografide iç standart tekniği.Gıda 10,2:105-110.1985
- Hışıl,Y.Baldaki şekerlerin yüksek basınç sıvı kromatografisiyle (HPLC) ayırımı.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,2,1:1-16.1984.
- Çolakoğlu,M.ve Y.Hışıl.Gaz-sıvı kromatografisinde cam kapiler kolon hazırlama tekniği ve yağ asidleri analizinde kullanılması.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi,B,2,2:1-11.1984
- Hışıl,Y.ve M.Çolakoğlu.Organik fosforlu pestisid kalıntılarının alkali-alev iyonizasyon dedektörü ile gaz kromatografik tayini.E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi B,1,1:13-25.1983
- Hışıl,Y.Pestisid kalıntılarının analizleri- III (Doğrulama Teknikleri).Gıda 8,1:41-46.1983
- Hışıl,Y.Gıdalarda pestisid kalıntıları ve azaltılma yolları.Türkiye 3.Gıda Kongresi,14-16.Nisan.1982.Ankara,Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın No.4:276-297.1982
- 1982, Hışıl,Y.Pestisid kalıntılarının analizleri-I. Gıda 7,5:231-234
- Hışıl,Y.Pestisid Kalıntılarının analizleri- II.(Son-Tayin Yöntemleri).Gıda 7,6:289-295.1982
- 1981, Hışıl,Y.Elmadaki pestisid kalıntılarının çeşitli yıkama şekilleriyle azaltılması.E.Ü.Gıda Fakültesi Dergisi,2:71-88
- Erdoğan,A.ve Y.Hışıl.Türkiyede üretilen önemli bazı kurutulmuş meyvelerin teknolojik ve mikrobiyolojik kaliteleri ile bunların imalatında kullanılan katkı maddeleri üzerinde araştırmalar.İzmir Gıda Kontrol,Eğitim ve Araştırma Enstitüsü.Proje No.46,Yayın No.822-106., 84 sayfa.1980.
- Hışıl,Y.:İ.Güneş: G.Tufan ve M.Tanık.Gıda maddelerinde kimyasal kontaminantların saptanması.İzmir Gıda Kontrol,Egiğim ve Araştırma Enstitüsü 1979-1980 Araştırma Projeleri Raporları:1-22
- Hışıl,Y.: G.Tufan:ve U.Güventürk.İzmir piyasasında satılan yemeklik bitkisel sıvı yağlarda organik klorlu pestisidlerin araştırılması.İzmir Gıda Kontrol,Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 1979-1980 Araştırma Projeleri Raporları ,15 s.1980.
- Hışıl,Y.Ambalaj maddelerinin gıda kalitesi üzerine etkileri.Gıda Sanayiinde Ambalaj Sorunları Semineri.7-8 Mayıs 1980.İzmir.E.Ü.Gıda Fakültesi Yayın No.1:162-182.1980.
- Hışıl,Y.Gıdalardaki pestisid kalıntılarının kontrolu.Tarım İlaçlarının Kullanılması Semineri.26-27.Kasım.1976. O.D.T.Ü. Gaziantep Kampüsü,Yayın No.1:27-40

Publications in Other Journals and Medias (43 entries)- Hışıl,Y.1980.Zirai mücadele ilaçlarının gıdalardaki kalıntılarının kontrolu.Türkiye Gazetesi,4.Aralık.1980.
- 0, Hışıl,Y.1981.Ambalaj maddelerinin gıda kalitesi üzerindeki etkileri.Türkiye Gazetesi,2.Haziran.1981
- 0, Hışıl,Y.1981.Plastik ambalaj maddelerinin gıda maddelerine etkileri.Türkiye Gazetesi,9.Haziran.1981.
- 0, Hışıl,Y.1981.Cam ambalaj kaplarının gıda maddelerine etkisi.Türkiye Gazetesi,13.Haziran.1981.
- 0, Hışıl,Y.1981.Çayın beslenmedeki önemi.Türkiye Gazetesi,19.Aralık.1981.
- 0, Hışıl,Y.1982.Yeşil zeytin salamurasının yapılışı.Türkiye Gazetesi,16.Ocak.1982.
- 0, Hışıl,Y.1982.Gıda Kongresinin ardından.Türkiye Gazetesi,22.Nisan.1982.
- 0, Hışıl,Y.1982.Açlık ve israf.Türkiye Gazetesi,12.Kasım.1982.
- 0, Hışıl,Y.1982.Gıda sanayiinin durumu.Türkiye Gazetesi,15.Kasım.1982.
- 0, Hışıl,Y.1982.Türkiyede Gıda Kontrolu.Türkiye Gazetesi,29.Kasım.1982
- 0, Hışıl,Y.1982.Türkiyede beslenme durumu.Türkiye Gazetesi,7.Aralık.1982.
- 0, Hışıl,Y.1982.Gıda zehirlenmesi.Türkiye Gazetesi,18.Aralık.1982.
- 0, Hışıl,Y.1983.Gıda kontrolu.Ege Gazetesi,sayı:3,mart.1983.
- 0, Hışıl,Y.1983.Gıda kontrol sisteminde reorganizasyna gidilmelidir.Ege azetesi,sayı 5,mayıs.1983.
- 0, Hışıl,Y.1983.Gıda kontrolu ile ilgili mevzuat ve problemler.Ege Gazetesi,ekim.1983.
- 0, Hışıl,Y.1983.Dünya gıda günü.Türkiye Gazetesi,29.Ekim.1983
- 0, Hışıl,Y.1983.Peykler tarımın hizmetinde.Türkiye Gazetesi,19.Aralık.1983.
- 0, Hışıl,Y.1984.Dünyada her 8 kişiden biri aç.Türkiye Gazetesi,9.Ocak.1984.
- 0, Hışıl,Y.1984.Gıda ve beslenme: can boğazdan gelir.Ege Gazetesi,ocak.1984.
- 0, Hışıl,Y.1984.Sigara ve hava kirliliğine karşı E vitamini.Türkiye Gazetesi,31.Ocak.1984.
- 0, Hışıl,Y.1984.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO).Türkiye Gazetesi,7.Şubat.1984.
- 0, Hışıl,Y.1984.Gıda Kontrol Sisteminin Reorganizasyonu.Ege Gazetesi,2-1984
- 0, Hışıl,Y.1984.Gıda ve Beslenme.Türkiye Gazetesi,6.Mart.1984
- 0, Hışıl,Y.1984.Gıda Kontrolu.Ege Gazetesi,2,15.Mayıs.1984.
- 0, Hışıl,Y.1984.Gıda Sanayiinin Önemi ve Problemleri.Ege Gazetesi,Ekim.1984
- 0, Hışıl,Y.1985.Yeni Gıda Yönetmeliği Tasarısı.Ege Gazetesi,Mayıs.1985
- 0, Hışıl,Y.1985.Gıda ve Gıda Sanayii Araştırmaları.Ege Gazetesi,Ekim-Kasım.1985
- 0, Hışıl,Y.1986.Dünyadaki Tarımsal Üretim ve Gelişimi.Ege Gazetesi,Mayıs-Haziran.1986
- 0, Hışıl,Y.1986.Gıda Kontrolu Tek Elden Yürütülmelidir.Ege Gazetesi,Ekim-Kasım,1986
- 0, Hışıl,Y.1986.Gıda Kontrolu.Türkiye Gazetesi,26.Kasım.1986
- 0, Hışıl,Y.1987.Gıdalarda Zirai İlaç Kalıntıları.Ege Gazetesi,Ocak-Şubat,1987.
- 0, Hışıl,Y.1988.Ambalajın Gıda Kalitesine Etkisi,Türkiye Gazetesi,6.Ocak.1988.
- 0, Hışıl,Y.1989.Ürünlerdeki Zirai İlaç Kalıntıları.Türkiye Gazetesi,24.Temmuz.1989.
- Hışıl,Y.1990.Gıda ve Gıda Sanayi Araştırmaları.Türkiye Gazetesi,1.Mart.1990.
- Hışıl,Y.1990.Bilgisayar Destekli İlaç-Kalıntı Analiz Laboratuvarları Kurulmalıdır.Türkiye Gazetesi,6.Mart.1990.
- Türkiye Gazetesi,5.Nisan.1990.Mülakat:Ambalaj Gıdanın Kendisi Kadar Önemlidir.
- Türkiye Gazetesi,2.Aralık.1990.Mülakat:Tarım İlaçlarının Kalıntıları İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor.
- 0, Hışıl,Y.1991.Hangi Gıdalar Kolesterol Yapar ?.Türkiye Gazetesi,21.Mart.1991.
- 0, Hışıl,Y.1994.Balın Bileşimi ve Bala Yapılan Hileler.Gazete Market,1,1,14.Mayıs.1994
- Hışıl,Y.1994.Dertlere Deva...Mesir Macununun Sırrı Çözüldü.(Mülakat).İnsan ve Kainat,Bi,lim-Teknoloji ve Araştırma Dergisi,Yıl:10,Sayı:109: 62-63
- 0, Hışıl,Y.1995.Dünya Gıda Gününün Düşündürdükleri.Türkiye Gazetesi.16.Ekim.1995
- 0, Hışıl,Y.1997.Yeni Teknoloji: CO2 ile Baharatların Özü Çıkartılıyor.Ege Gazetesi,sayfa:14, 29.3.1997.İzmir
- Hışıl,Y.1980.Yıkamanın zirai ilaç kalıntısına etkisi.Türkiye Gazetesi,26.Aralık.1980

International Conference Proceedings (7 entries)- Ünlü,Z.N.:D.Guyer and Y.Hışıl. Characterization and the investigation of the effects of extraction parameters on the composition of Salvia fruticosa extracts obtained by supercritical CO2. 4 th International Conference on Agro and Food Physics,May 16-20, 2000.Renaissance Polat Hotel,İstanbul,Türkiye.Abstract Book :pp058
- Ünlü,Z.N.:D.Guyer and Y.Hışıl.Use of response surface methodology to determine the combined effects of extraction parameters on the extraction yield of Salvia fruticosa by supercritical CO2. 4 th International Conference on Agro and Food Physics. May 16- 20, 2000.Renaissance Polat Hotel,İstanbul/Türkiye. Abstract Book:pp-059
- Unlu,N.and Y.Hısıl. A multi-residue high pressure liquid chromatographic method with UV-detection to analyse the anabolic agents of estrone,17-B-estradiol,progesterone,diethylstilbestrol (DES) and zeranol in meat extracts and the effects of heat treatments on these residues.(Poster Presentation):PB9/52, 23rd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. HPLC'99- May 30-June 4,Granada-Spain.1999.
- Bagdatlıoglu,N.and Y.Hısıl. Nonenzymic browning reaction products present in Pekmez (concentrated grape syrup).(Poster).Sixth International Symposium on THE MAILLARD REACTION 27-30 July,Royal College of Physicians,London,U.K.1997.
- Bagdatlıoglu,N.and Y.Hisil.Determination of sugar flavors in Pekmez. 9th World Congress of Food Science and Technology.July 30-August 4-Budapest,Hungary.(Poster,P019).1995.
- Hışıl,Y: N.Bağdatlıoğlu and S.Otles . GC-MS analysis of volatile compounds of Mesir.NATO-Advanced Study Institute on Mass Spectrometry in Biomolecular Sciences.Lacco Ameno,Ischia (Italy),June 23-July 5-1993
- Colakoglu,M.and Y.Hisil. Removal of Dimethoate and Chlorobenzilate residues during the processing of the apple juice.Procedings of the Sixth International Congress of Food Science and Technology,Dublin,September 18-23 Vol.I:125-126.1983.

National Conference Proceedings (16 entries)- Hışıl,Y.Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisinin (HPLC)Gıda Analizlerindeki Uygulamaları.Biyoproseslerde Kantitatif Ayırım Teknikleri Semineri 1-3.Aralık 1997.Bornova-İzmir.Sayfa:106-119.British Council-E.Ü.Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi- E.Ü.Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM).1997.
- Ünlü,N.ve Y.Hışıl.Kapiler gaz kromatografisi ve aroma maddelerinin analizinde kullanılması.Biyoproseslerde Kantitatif Ayırım Teknikleri Semineri 1-3.Aralık.1997.Bornova-İzmir,Sayfa 146-161.British Council-E.Ü.Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM).1997
- Ötles,S.:Polat,Ö.and Y.Hışıl.The use of essential oils in food industry.28 th International Symposium on Essential Oils. 1-3.September,1997.Eskişehir-Turkey.Anadolu University,Medicinal and Aromatic Plant and Drug Research Center (TBAM)
- Gündüç,N.,A.Kavas ve Y.Hışıl.Türkiye piyasasında bulunan çeşitli yağların cis ve trans yağ asidi bileşimi.Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü II.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi,12-14.Nisan.1995.Ankara Sayfa: S - 2.2 (Bildiri Özeti)
- Hışıl,Y.ve Z.N.Ünlü.Süperkritik akışkanlarla ekstraksiyon teknolojisi ve bu teknolojinin aromatik bileşenlerin eldesinde kullanımı.E.Ü.Ziraat Fakültesi Trla Bitkileri Bölümü,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop, 25-26.Mayıs.1995.Bornova-İzmir.Bildiri Özetleri S.43-44.1995
- Hışıl,Y.Mesir Macununun kimyasal bileşimi.Celal Bayar Üniversitesi 454.Manisa Mesir Şenlikleri,Mesir Macunu Paneli,22.4.1994.Manisa. 454.Mesir Konferansları: 32-40.Manisa Turizm Derneği Yayını.1994.
- Hışıl,Y.Pestisid kalıntı limitleri tebliği ve uygulamadaki sorunlar. 2-3.Haziran.1992.Tekirdağ.Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu: 188-191.1992
- Ötleş,S.ve Y.Hışıl.Yumurtanın (Gallus domesticus) A vitamini içeriğine tavuk cinsi,kaplama metodu ve depolama koşullarının etkisi.Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu,Beslenme ve Diyetetik Bölümü, I.Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi 14-16.Ekim.1992.Ankara.Sayfa:33 (Bildiri Özete)
- Hışıl,Y.Gıdalarda pestisid kalıntıları sorunu.İzmir Çevre Kirliliği ve Sağlık Sempozyumu.11-13.Mart.1987.İzmir Tabib Odası Yayını,8 sayfa.1987.
- Hışıl,Y.Metalik kontaminasyon ve mineral madde korunumu yönünden çift tabanlı çelik tencerelerin diğer tencerelerle karşılaştırılması.Sağlıklı Beslenme ve Kaliteli Gıda Hazırlanmasında Çift Tabanlı Çelik Tencerelerin Rolü Sempozyumu,6 Haziran 1987.İzmir.
- Çolakoğlu,M.ve Y.Hışıl.Gaz-sıvı kromatografisinde cam kapiler kolon hazırlama tekniği ve yağ asidleri analizinde kullanılması.Kimya Sempozyumu.1984.23-25.Mayıs.Erzurum.Atatürk Üni.Fen-Edebiyat Fak.Kimya Bölümü.1984.
- Çolakoğlu,M. ve Y.Hışıl.Elma suyu imali sırasında uygulanan işleme basamaklarının Carbaryl kalıntısına etkileri.Tübitak-Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü,Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü,10-14.Ekim.1983.İstanbul.III Gıda ve Beslenme Sempozyumu.(Özet)1983.
- Hışıl,Y.Gıdalarda pestisid kalıntıları ve azaltılma yolları.Türkiye 3.Gıda Kongresi,14-16 Nisan 1982.Ankara.Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın No.4:276-297
- Hışıl,Y.Ambalaj maddelerinin gıda kalitesi üzerine etkileri.Gıda Sanayiinde Ambalaj Sorunları Semineri.7-8.Mayıs.1980.İzmir,E.Ü.Gıda Fakültesi Yayın No.1:162-182.1980.
- Hışıl,Y.:G.Tufan ve U.Güventürk.İzmir piyasasında satılan yemeklik bitkisel sıvı yağlarda organik klorlu pestisidlerin araştırılması. I.Ulusal Pestisid Kalıntıları Semineri-Uygulamalı- 7-9 Aralık,1977.İzmir Gıda Kontrol,Eğitim Araştırma Enstitüsü.
- Hışıl,Y.Gıdalardaki pestisid kalıntılarının kontrolu,Tarım İlaçlarının Kullanılması Semineri,26-27 Kasım.1976,O.D.T.Ü,Gaziantep Kampüsü Yayın No.1:27-40.1976

Books (5 entries)- Hışıl,Y.Enstrümental Gıda Analizleri- III (Spektroskopi-Potansiyometri), 142 sayfa,İzmir, 1.Baskı:1999.
- Hışıl,Y.Enstrümental Gıda Analizleri-I (Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi),E.Ü.Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No.31, 218 sayfa,İzmir, 1.Baskı:1994, 2.Baskı:1999.
- Hışıl,Y.Enstrümental Gıda Analizleri- II (Gaz,İnce Tabaka,Kolon,Kağıt Kromatografileri ve Elektroforez),EÜ.Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No.30, 192 sayfa, 1.Baskı:1994, 2.Baskı:1999
- Hışıl,Y.Enstrümental Gıda Analizleri Laboratuvar Kılavuzu.E.Ü.Mühendislik Fak. Çoğaltma Yayınları N.55,1993.VI.Baskı.
- Hışıl,Y. Gıda Kontrolunda Enstrümental Analiz Laboratuvar Kılavuzu,E.Ü.Gıda Fakültesi Teksir No.10.Bornova-İzmir.1981.54 sayfa.

Finished Research Projects (4 entries)- 1998, Araştırma Projesi, Hışıl,Y.Süperkritik CO2 İle Ekstraksiyon Cihazının Yapımı.E.Ü.Araştırma Fonu.Proje No.1996/Mü/005,13 s.
- 1995, Araştırma Projesi, Dönmez,M.ve Y.Hışıl.Bazı Meyve ve Sebzelerde Hormon Kalıntılarının Tayin Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma.E.Ü.Araştırma Fonu.Proje No.94/Müh/08, 71 s.
- 1993, Araştırma Projesi, Z.N.Ünlü ve Y.Hışıl.İzmir'de Satılan Etlerde Hayvansal Hormon Kalıntıları ve Isıl İşlemlerin Bu Kalıntılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması.E.Ü.Araştırma Fonu,Proje No.Müh.91/033 39 s.
- 1989, Araştırma Projesi, Bağdatlıoğlu,N. ve Y.Hışıl.Süzme Balların Cam Kavanozda Değişik Şartlarda Saklanması Sırasında Şekerlerde Meydana Gelen Değişmeler.TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu,Proje No.709,49 s.
Granted Scholarships (1 entries)- 1990, Tübitak-European Science Exchange Programme- Ingiltere
Student's Completed Thesis (10 entries)- Yüksek Lisans, 1999, Ferişte Temiz.Gıda Sanayiinde Kullanılan Karamelin Bileşimi Üzerinde Bir Araştırma.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi 84 s.
- Doktora, 1999, Z.Nuray Ünlü.Adaçayının Süperkritik CO2 ile Ekstraksiyonu Üzerine Araştırmalar.Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,171 s.
- Doktora, 1999, Z.Nuray Ünlü.Adaçayının Süperkritik CO2 ile Ekstraksiyonu Üzerine Araştırmalar.Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,171 s.
- Yüksek Lisans, 1995, Muhammet Dönmez.Bazı Meyve ve Sebzelerde Hormon Kalıntılarının Tayin Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi 71 s.
- Doktora, 1994, Neriman Bağdatlıoğlu.Üzüm Pekmezi Üretimi Sırasında Oluşan Başlıca Ürünlerin Araştırılması.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.95 s.
- Doktora, 1994, Neriman Bağdatlıoğlu.Üzüm Pekmezi Üretimi Sırasında Oluşan Başlıca Ürünlerin Araştırılması.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.95 s.
- Yüksek Lisans, 1993, Z.Nuray Ünlü.İzmirde Satılan Etlerde Hayvansal Hormon Kalıntıları ve Isıl İşlemlerin Bu Kalıntılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi 39 s.
- Doktora, 1989, Semih Ötleş.Yumurtanın Depolanması Sırasında Başlıca Vitamin İçeriklerinde Meydana Gelen Değişmeler.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,155 s.
- Doktora, 1989, Semih Ötleş.Yumurtanın Depolanması Sırasında Başlıca Vitamin İçeriklerinde Meydana Gelen Değişmeler.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,155 s.
- Yüksek Lisans, 1987, Neriman Börekçioğlu.Süzme Balların Cam Kavanozda Değişik Şartlarda Saklanması Sırasında Şekerlerde Meydana Gelen Değişmeler.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi 49 s.