Akademik BilgilerZEHRA ÇİÇEK FADILOĞLU
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: zehra.cicek.fadiloglu@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1969
- Doktora: Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye, 1979
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (6 entries)- EGESEM Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2000-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 1995-1996
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Yayın Alt Komisyonu Başkanı, 1994-
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Kurul Üyesi, 1985-1996
- İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, 1982-
Research Interests- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (1011600)
- Hemşirelik (1040000)
Indexed Journal Publications (1 entries)- 2010,

Publications in Non-Indexed Journals (103 entries)- Fadıloğlu, Ç., Yıldırım, Y., Tokem, Y.: Yaşlı Bireylerde Sağlıklı Yaşam Davranışları Ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, 1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 7-10 Nisan 2004 Antalya (Poster Bildiri).
- Fadıloğlu Ç, Akyol, D.A., Kuzeyli, Y.Y., Ünal, B.: Diyaliz Hastalarında Uyku Kalitesi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 14-17 Eylül 2003, Antalya (Söze
- Fadıloğlu Ç, Akyol, D.A., Kuzeyli, Y.Y., Özer, S.: Kronik Hastalıklarda Uyku Sorunları, 2. Uluslar arası, 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 07-11 Eylül 2003, Antalya, (Poster Bildiri).
- Fadıloğlu Ç, Tokem, Y., Yeşilbalkan Ö.U., Kuzeyli, Y.Y., Özer, S.: Yaşlı Diyabetik Hastalarda Ayak Sorunlarının İncelenmesi, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 21-24 Ekim 2003, Belek/Antalya (Poster Bildiri).
- Fadıloğlu, Ç., Özer, S.: Yaşlı Bireylerin Ailelerine Yönelik Değerlendirmeleri ve Algıladıkları Aile Destek Sistemlerinin İncelenmesi, 2. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan 2003, Denizli (Sözel Bildiri).
- Fadıloğlu Ç., Tokem Y., Yıldırım K.Y.: Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Sosyal Ağ ve Sosyal Destek Sistemlerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Fadıloğlu Ç., Tokem Y., Yıldırım, K.Y.: Diyaliz Hastalarının Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Fadıloğlu, Ç., Sevim, S., Yıldırım, K.Y.: Diyaliz Hemşirelerinin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Yıldırım, K.Y., Fadıloğlu, Ç.: Diyaliz Hastalarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Fadıloğlu, Ç., Yıldırım, K.Y., Tokem, Y.: Diyaliz Hemşirelerinin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Fadıloğlu, Ç., Özer, S.: Diyaliz Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Kaliteli Bakıma İlişkin Görüş ve Uygulamalarının İncelenmesi, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Fadıloğlu, Ç., Yeşilbalkan, U. Ö.: Diyaliz Hemşirelerinde Değişim ve İş doyumu, 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 17-21 Eylül, 2002.
- Fadıloğlu, Ç., Yıldırım, K.Y.: Yaşlı Diyaliz Hastalarında Hipertansiyon Görülme Durumunun İncelenmesi, 1. Ulusal Geriatri Kongresi Özet Kitabı, 30 Ekim-3 Kasım, Antalya, 2002.
- Fadıloğlu, Ç., Tokem, Y.: Geriatrik Rehabilitasyon, 1. Ulusal Geriatri Kongresi Özet Kitabı, 30 Ekim-3 Kasım, Antalya, 2002.
- 2002, Fadıloğlu, Ç., Kuzeyli, Y.Y.: Diyaliz Hastalarında Gevşeme Yöntemlerinin Kaygı Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya (Sözel Bildiri).
- Fadıloğlu, Ç., Akyol, A., Yıldırım, K.Y.: Hemodiyaliz Hastalarının Uyum Durumlarının İncelenmesi, 11. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Özet Kitapçığı, 4-9 Eylül, 2001, ss: 74.
- Fadıloğlu Ç., ve ark., Yaşlılarda İlaç Kullanımı İle İlgili Sorunlar, 1. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim 2001, Ankara, ss: 119-132.
- Akyol, A., Fadıloğlu, Ç.: Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Rehabilitasyon Programlarına İlişkin Beklentilerin Umut Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi, Çınar Dergisi, 7: 1, 2001.
- Fadıloğlu Ç.: Parkinson Hastalığında Psikososyal Rehabilitasyon, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 4: 2, 2001, ss: 159-169.
- Fadıloğlu, Ç., Şenuzun, F., Özer S., Usta Ö., Yıldırım Y., Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık, I Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Program ve Özet Kitabı, (29-30), 2000, İzmir.
- Fadıloğlu, Ç.: Rehabilitasyon Hemşireliği I. Ulusal İç Hastalıkları Simpozyumu, (303), 3-6 Kasım 1999, Antalya.
- Fadıloğlu, Ç.: Küçükgüçlü, Ö.: Kanser Rehabilitasyonu. I. Ulusal İç Hastalıkları Simpozyumu (303), 3-6 Kasım 1999, Antalya.
- Fadıloğlu, Ç.: Son Dönem Böbrek Hastalarında Rehabilitasyon. I. Ulusal İç Hastalıkları Simpozyumu, (303), 3-6 Kasım 1999, Antalya.
- Fadıloğlu, Ç., Şenuzun, F.: Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon. I. Ulusal İç Hastalıkları Simpozyumu, (303), 3-6 Kasım 1999, Antalya.
- Fadıloğlu, Ç., Mert, H.: Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hasta ve Aile. Eğitim Prensipleri. I. Ulusal İç Hastalıkları Simpozyumu, (302), 3-6 Kasım 1999, Antalya.
- Fadıloğlu, Ç., Şenuzun, F. Durmaz, A.: Kanserli Hastalarda Yalnızlık I. Evde Bakım Sempozyumu 24-26 Eylül 1999. İst.
- Fadıloğlu, Ç., Durmaz, A.: Son Dönem Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Rehabilitasyon Programlarından Beklentilerinin İncelenmesi XVI. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (318), 14-16 Kasım, 1999 İzmir.
- 1999, Fadıloğlu, Ç., Durmaz, A., Şenuzun, F.: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Deneyimledikleri Stresler ve Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemlerinin Saptanması, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu Program ve Özet Kitabı, (25-26), 2000, İzmir
- Fadıloğlu, Ç., Akyol, A.: Meme Kanseri Olan Kadınlarda Hastalığa Uyumda Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı Kitabı, (222-233), 7. 9. Eylül 1998.
- Fadıloğlu, Ç., Durmaz, A.: Kanserli Kadın Hastalardan Hastalığına İlişkin Nedensel Atıflar ve Başa Çıkma ve Uyum Durumlarının Saptanması. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı Kitabı, (62), 7-9 Eylül 1998.
- Fadıloğlu, Ç. Yavuz, M..: Hemşireler Ötenazi Hakkında De Düşünüyorlar: Çınar Dergisi, 1. 3. (24-28), 1997.
- Fadıloğlu, Ç.: Öğrenci ve Mezun Hemşirelerin Klinik Uygulamalarına İlişkin Beklentilerinin Karşılaştırılması IV. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu (Uluslararası Katılım, (30-37), 10-12 Eylül, 1997, Kıbrıs.
- Fadıloğlu, Ç.: Terminal Dönemdeki Kanserli Hastalara ve Ailelere Yaklaşım E. Ü. H. Y. O. Der. 3. (193-215), 1996.
- Fadıloğlu, Ç.: Kanser ve Hemşirelik, E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der., 3. (147-162), 1996.
- Fadıloğlu, Ç.: Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Hastalıkla Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12-1, (21-34), 1996.
- 1996, Fadıloğlu Ç., Akyol, A., Şenuzun, F.: Klinik Eğitimde Eğitim ve Uygulama İçin Eğitimciler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? Türk Hemşireliğinde Yüksek Eğitimde Öğrenimin 40. Yılı Simpozyumu, (163-168), 23 Haziran 1995, İzmir).
- Akyol, A., Fadıloğlu, Ç.: Koroner Kalp Hastalarının Verilen bakımdan Memnun Olmalarının Yaşam kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi, XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16 Ekim 1996, Antalya.
- Fadıloğlu, Ç., Akyol, A.: Koroner Kalp Hastalıklarında Hastalık İçin Yapılan nedensel Atıfların Değerlendirilmesi XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim 1996 Antalya.
- Fadıloğlu, Ç., Durmaz, A.,: Hekim ve Hemşirelerin Hasta Eğitimi Konusunda Algıladıkları Yapısal ve Davranışsal Engellerin İncelenmesi, E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 12. 3, 13-25, 1996.
- Fadıloğlu, Ç.,: Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 1, (21-34), 1996.
- Fadıloğlu, Ç.: AIDS Eğitimi. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11-1 (145-159), 1995.
- Fadıloğlu Ç., Akyol, A., Şenuzun, F.: Klinik Eğitimde Etkin Eğitim ve Uygulama İçin Eğitimciler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yıl Simpozyumu, (163-168), 23 Haziran 1995 İzmir.
- Fadıloğlu, Ç, Şenuzun, F.: AIDS’:e İlişkin Sağlık Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11. 1. (27-37), 1995.
- Fadıloğlu, Ç.: Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Gereksinimlerinin Saptanması. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11. 2. (43-54), 1995.
- Fadıloğlu, Ç: Karadakovan, A.: Kalp Krizinden Sonraki Yaşamınız, Tüketici Rehberi, Sağlık, 3: 39, (18-22), 1994.
- Fadıloğlu, Ç., Akyol, A., Kaya, B.: Hemodiyalize Giren Hastaların Ailelerinin Hastaya Olan yaklaşımları ve Saptadıkları Gereksinimlerin İncelenmesi. XI. Ulusal Böbrek Hast. Diyalizi ve Transplantasyon Kongresi Samsun 1994, Çınar Dergisi 1. 4, (1-7), 1
- Fadıloğlu, Ç., Akyol, A., Kaya, B.: Hemodiyalize Giren Hastaların Sosyal Destek Ağının İncelenmesi XI. Ulusal Böbrek Hast. Diyalizi ve Transplantasyon Kongresi Samsun 1994, (Sunulmuştur) Çınar Dergisi 1. 4, (15-21), 1995.
- Fadıloğlu, Ç: Sigara ve Eğitim: Sigara İle Savaş I. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu 1993. E. Ü. Atatürk Kültür Merkezi (Kongre kitabı) E. Ü. Hemş. Yük. Okulu Dergisi 9: 2, (115-127), 1993.
- Fadıloğlu, Ç.: Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Gereksinimlerinin ve Olay İle Başa Çıkma Davranışlarının Saptanması. Hem. Yük. Ok. Derg. 9: 1, (21-34), 1993.
- Fadıloğlu, Ç., Esen, A., Akyol, A.: Hemşirelerin Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon’:a İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi. Hem. Yük. Ok. Derg. 9: 3, (1-12), 1993.
- 1993, Fadıloğlu, Ç.: Kanserli Hastada Yaşam Kalitesi. Hem. Yük. Ok. Derg. 12: 2, (157-158), 1996.
- Fadıloğlu, Ç ve Ark.: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarının Araştırılması ve 1984 Yılı ile 1993 yılı Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırılması.
- Fadıloğlu, Ç: Sağlıklı Gençlik E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 9:2, (69-73), 1992.
- Fadıloğlu, Ç: Yaşlılığa Genel Bakış. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 2, (55-61), 1992.
- Fadıloğlu, Ç: Yaşlılıkta Psiko-Sosyal Sorunlar. E. Ü. Hemş. Yük. Ok. Derg. 2, (63-73), 1992.
- Fadıloğlu, Ç: Osteoporoz. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 8:3, (75-88), 1992.
- Fadıloğlu, Ç., Işık A., Özbayır, T.: Özsoy, S.: Saruhan, A.: Sarıkaya, A.: Hemşirelerin Hasta ve İletişim Konusunda Düşüncelerin Saptanması. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der., 8:2, (1-9), 1992.
- Fadıloğlu, Ç.: Yürekli, A.:Yılmaz D.: Toplumdaki Yaşlıların Psiko-Sosyal Yönlerinin İncelenmesi.. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 8:3, (1-12), 1992.
- Fadıloğlu, Ç., Dereli, N.: İlk Kez Kalıcı Pace-Maker Takılan Hastaların Pace-Maker İle Yaşam Hakkındaki Görüşleri. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 9:1, (1-7), 1992.
- Fadıloğlu, Ç., Dereli, N.: İlk Kez Kalıcı Pace-Maker Takılan Hastaların Pace-Maker İle Yaşam Hakkındaki Görüşleri. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 9:1, (1-7), 1992.
- Fadıloğlu, Ç: Akciğer Kanserleri. E. Ü. Hemş. Yük. Ok. Derg., 7:2, 1991.
- Fadıloğlu, Ç.: Türkiye’:de Hemşirelik Eğitiminin Fizik Çevre ve Uygulama Alanındaki Sorunları. II. Ulusal Hemş. Kong. Kitabı, 12-14 Eylül 1990, (430-436), A. K. M., İzmir.
- Karadakovan A., Fadıloğlu, Ç.: İş Yerinde Gürültünün Bir Stres Etmeni Olarak İşçilerin kaygı Düzeyi Üzerindeki Etkileri. Endüstri Müh. Derg. 2: 7, (17-21), 1990.
- Fadıloğlu, Ç., Yürekli A., Yılmaz, D.: Sosyal Ağın Öğrencilerin Duygu ve Yaşantılarına Etkisi. II. Ulusal Hemş. Kong. Bildirileri Kitabı, (119-131), 12-14. Eylül 1990.
- Fadıloğlu, Ç., Karadakovan A.: Miyokard Enfarktüslü Hastaların Hastalığı Algılamaları. II. Ulusal Hemş. Kong. Bildirileri Kitabı, (346-356), 12-14 Eylül 1990, A. K. M. İzmir.
- Fadıloğlu, Ç.: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 5: 1, (53-61), 1989.
- Fadıloğlu, Ç.: Gençlik ve Sorunları E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 5: 2, (59-69), 1989.
- Fadıloğlu, Ç.,Yılmaz, D., Yürekli, A.: Toplumda Analjezik Antibiyotik ve Trankilizan Kullanımı. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 5: 1, (1-10), 1989, (71-75), 7 Eylül 1989, İstanbul.
- Fadıloğlu, Ç.: Sigara Problemini Çözmek İçin Öneriler. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 4: l, (79-85), 1988.
- Fadıloğlu, Ç., Yürekli, A., Argon, G.: Hemşirelik Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Dinleme İşlevi Üzerine Düşünce Tutumları. I. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyum Kitabı. 11-12 Eylül 1986, İstanbul Matb., (169-174), 1988.
- Fadıloğlu, Ç.: Değirmenci, N.: Bireylerin Epilepsi Konusunda Bilgi Düzeyleri.. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 4: 2, (29-37), 1988.
- Karadakovan A., Fadıloğlu, Ç.: Gürültülü Ortamda Çalışmanın Kan Basıncı ve Nabız Hızına Etkilerinin İncelenmesi. II. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, (317-353), 1988, Ankara
- Fadıloğlu, Ç.:Yılmaz, D.: Adölesan Annelerin Gebeliğe Uyumlarının İncelenmesi. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 4: 3, (33-43), 1988.
- Fadıloğlu, Ç.: Edinsel Toxoplazmozis ve Tedavisi. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 3: 1, (108-105), 1987.
- Fadıloğlu, Ç.: Esen, A.: Yılmaz, D.: Hekim ve Hemşirelerin Kanserli Hastaya Açıklayıcı Yaklaşımları. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 3: 1, (14-23), 1987.
- Fadıloğlu, Ç.: Geçmiş Yaşam Olaylarının Myokard Enfarktüsü Oluşumuna Etkisi. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 3: 1, 1987, ss: 24-33.
- Fadıloğlu, Ç.: Hemodiyaliz Tedavisi Sarısında Ortaya Çıkan Komplikasyonların ve Hastalardaki Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi. E. Ü. Tıp Fak. Der. 26: 3, (1601-1612), 1987.
- 1987, Fadıloğlu, Ç.: Serebrovasküler Hastalıklarda Risk Faktörlerinin Yanı sıra Geçmiş Yaşam Olaylarının Etkisi ve Hastaların Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üni. Fiz. Ted. ve Rehabilitasyon der. I. Kardiyopulmoner Rehabi
- Fadıloğlu, Ç.: Sistemik Lupus Eritematosus. Dirim. 61, 3-4, 98-102, 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Viral Hepatit’:in Klinik Özellikleri. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 1, (68-75), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Akut Astım Nöbeti.. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 2, (75-83), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Ergin, K.: Argon, G.: Baş Ağrısı. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 3, (75-81), 1986.
- Fadıloğlu, Ç., Esen, A., Karadakovan A.: Baş Ağrısı Yakınması Olan Hastada Tedavi Yöntemleri. E. Ü. Hem. Yük. Ok. Der. 2: 3, (83-89), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Diabetik Hastaların Ayak Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Saptanması. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 1, (15-25), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Yılmaz, D.: Kadınların Gebelik Önleyici Yönetim Kullanma Durumları Üzerine Bir İnceleme. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 1, (26-37), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Ertuğrul H.: Hemşirelerin Sistematik İlaçlar Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 2, (10-23), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Argon, G., Ergin, K., Esen, A., Karadakovan, A.: Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Başağrısına İlişkin Bir Araştırma. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 2, (24-35), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Yılmaz, D.: Esen, A.: Karadakovan A.: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunun Öğrencilerinin Eğitim Sorunları ve Mesleksel Beklentilerinin Saptanması. I. Ulusal Hemşirelik Eğitim Simpozyumu Kitabı, 11-12 Eylül 1986, Hilal Matb., (11
- Fadıloğlu, Ç., Argon, G., Ergin, K., Esen, A.: Karadakovan A.: Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Baş Ağrısına İlişkin Bir Araştırma. E. Ü. Hemşirelik Yük. Ok. Derg. 2: 3, (28-37), 1986.
- Fadıloğlu, Ç., Yılmaz, D.: Adölesan Annelerin Gebeliğe Uyumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Anne-Çocuk Sağlığı Sempozyumu, (26-37), 1986.
- Fadıloğlu, Ç.: Ağrılı Hastada Hemşirelik Yaklaşımı. E. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Cilt: 1: 1, (45-49), 1985.
- Fadıloğlu, Ç.: Hemşirelik Sürecinin Adımları. I. Ulusal Hemşirelik Kitabı. 13-14 Eylül 1985, (178-181), İzmir.
- Yürekli, A.: Fadıloğlu, Ç.: Amputasyonlu Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif Bakıma İlişkin Hemşirelerin Bilgi Düzeylerinin Saptanması. I. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, (301-307), 13-14 Eylül 1985, İzmir.
- Fadıloğlu, Ç. ve ark. E. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarının Araştırılması. E. Ü. Hem. Yük. Okulu Dergisi Cilt: 1: 1, 23-29, 1985.
- Fadıloğlu, Ç.: Esen, A.: Uzamış Yatak İstirahatinin Riskleri. T. H. D. Cilt: 34: Sayı: 3, (28-33), 1984.
- Fadıloğlu, Ç.: Argon, G.: Romatizmal Ateş, T. H. D. Cilt: 34: 2, (24-28), 1984.
- Fadıloğlu, Ç.: Karadakovan, A.: Üst Gastro İntestinal Sistem Kanaması Olan Hastada Bakım. T. H. D. Cilt: 34: 2, (44-49), 1984.
- Fadıloğlu, Ç.: Hemofili ve Tedavisi. Dirim. Sayı: 9-10, (275-279), 1984.
- Fadıloğlu, Ç.: Hemofilik Hastaların ve Ailelerinin Hastalık Hakkındaki Bilgilerine ilişkin Bir Çalışma. Türk Hemş. Der., Sayı: 1, (27-31), 1984.
- Fadıloğlu, Ç.: Multipl Sklerozlu Hastada Bakım. Türk Hemş. Der., Sayı: 4, 1982.
- Fadıloğlu, Ç.: Hemiplojili Hastada Hemşirelik Bakım ve Rehabilitasyonun Günlük Yaşam Aktivitesinin Üzerine Etkisi. E. Ü. Tıp Fak. Derg. Cilt: 21: 2, (471-482), 1982.
- Fadıloğlu, Ç. ve ark. Nonstrüktürel Scolyozda Rehabilitasyonun Önemi ve Egzersizler. Fiz. Te. ve Rehabi. Derg. Cilt: 2: 9, 75-79, 1979.
- 1906, Fadıloğlu, Ç., Işık A., Özbayır, T.: Özsoy, S., Saruhan, A., Sarıkaya, A.: Hastaların Hemşireleri Değerlendirmeleri. II. Ulusal Hem. Kong., (659-671), 12-14 Eylül 1990. A. K. M. İzmir.

Books (13 entries)- Fadıloğlu, Ç., Durmaz, A.A., Kuzeyli, Y.Y.: Diyaliz Hastalarında Egzersiz El Kitabı, Meta Basımevi, İzmir, 2004.
- Uğur, Ö., Fadıloğlu, Ç.: Hastanız ve Siz, Meta Basımevi, İzmir, 2004.
- Fadıloğlu, Ç.: İç Hastalıkları Hemşireliği Kongre Kitabı III, (2, 13 ve 15. bölümler), Meta Basımevi, İzmir, 14-17 Nisan 2004.
- Fadıloğlu, Ç.: Diyabet Hemşireliği (1, 10. Bölümler), Meta Basımevi, İzmir, 14- 17 Nisan 2004.
- Fadıloğlu, Ç., Kronik Hastalıklarda Bakım II, Meta Basım, İzmir, 2003 (I, IV ve VII bölümler).
- Ergün Ş.F., Fadıloğlu, Ç., Payzin, S.: Kardiyak Egzersiz El Kitabı, Türk Kalp Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
- Yılmaz, C., Fadıloğlu, Ç., Şetinkalp, Ş., Değirmenci, C.: Diyabet Hemşiresinin El Kitabı, Asya Tıp Yayıncılık, İzmir, Kasım 2003.
- Fadıloğlu, Ç., Kronik Hastalıklarda Bakım I, İnter Tıp Yayınevi, İzmir, 2002 (I ve IV bölümler )
- Yılmaz, C., Fadıloğlu, Ç., Şetinkalp, Ş.: Diyabet Hemşiresi El Kitabı, Asya Tıp Yayıncılık, İzmir, Mart-2002.
- Fadıloğlu, Ç., Yıldırım, K.Y.: Diyaliz Hastalarında Gevşeme Egzersizleri, Meta Basım, İzmir, 2001.
- Akdemir, N. (Ed). İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Vehbi koç Vakfı Yayınları No: 9, 1998, II ve V Bölümler Fadıloğlu Tarafından Yazılmıştır.
- Fadıloğlu, Ç., Soğukpınar, N.: Kanserli Hastada Hemşirelik Bakımı, E. Ü. H. Y. O. Yayınları, 7, E. Ü. Basımevi, İzmir, 1996.
- Fadıloğlu Ç., Karadakovan, A.: Miyokard Enfarktüsünden Sonraki Yaşamınız, E. Ü. H. Y. O. Yayınları 8, E. Ü. Basımevi, İzmir, 1995.

Finished Research Projects (5 entries)- Araştırma Projesi, Fisun Şenuzun Ergün: “:Kardiyak Egzersiz Programının Hastanın Egzersiz Toleransına, Kan Lipid Düzeyine ve Öz Yeterliliğe Olan Etkisinin İncelenmesi, 2003.
- Araştırma Projesi, Yasemin Kuzeyli Yıldırım: (2001 HYO 003) "Diyaliz Hastalarında Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kaygı Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi", 2002.
- Araştırma Projesi, Çiçek Fadıloğlu. Ayten Zaybak: (2000 HYO 003) Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bu Davranışı Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, 2002.
- Araştırma Projesi, Asiye Akyol: "Subkutan Heparin Uygulamalarında Farklı Lokalizasyon ve Uygulamaların Hematom Oluşumuna Etkisi İle Hematomun Giderilmesinde Buz Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi", 1998.
- Araştırma Projesi, Fisun Şenuzun: "Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalara Yönelik Geliştirilen Standart Hemşirelik Bakım Modelinin Hastanın Yaşam Kalitesine ve Bakım Yeterliliğine Olan Etkisinin İncelenmesi, 1998.
Student's Completed Thesis (20 entries)- Doktora, 2003, Fisun Şenuzun Ergün, “:Kardiyak Egzersiz Programının Hastanın Egzersiz Toleransına, Kan Lipid Düzeyine ve Öz Yeterliliğe Olan Etkisinin İncelenmesi, 2003.
- Doktora, 2003, Fisun Şenuzun Ergün, “:Kardiyak Egzersiz Programının Hastanın Egzersiz Toleransına, Kan Lipid Düzeyine ve Öz Yeterliliğe Olan Etkisinin İncelenmesi, 2003.
- Yüksek Lisans, 2002, Yasemin Kuzeyli Yıldırım: "Diyaliz Hastalarında Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kaygı Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi", 2002.
- Yüksek Lisans, 1998, Döndü Erbaş: "AIDS Konusunda Eğitilen Ortaokul Öğrencilerinin Ebeveynlerine Bilgi Transferinin İncelenmesi"1998
- Yüksek Lisans, 1998, Berrin Kaya: "Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kaygı Düzeyinin İncelenmesi, 1998.
- Yüksek Lisans, 1998, Fisun Şenuzun: "Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalara Yönelik Geliştirilen Standart Hemşirelik Bakım Modelinin Hastanın Yaşam Kalitesine ve Bakım Yeterliliğine Olan Etkisinin İncelenmesi, 1998.
- Doktora, 1998, Asiye Akyol: "Subkutan Heparin Uygulamalarında Farklı Lokalizasyon ve Uygulamaların Hematom Oluşumuna Etkisi İle Hematomun Giderilmesinde Buz Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi", 1998.
- Doktora, 1998, Ayça Gürkan: "Okul Çağı Çocuğunun Davranış Sorunları İle Annelerin Anksiyete Düzeyleri Ve Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"1998.
- Doktora, 1998, Asiye Akyol: "Subkutan Heparin Uygulamalarında Farklı Lokalizasyon ve Uygulamaların Hematom Oluşumuna Etkisi İle Hematomun Giderilmesinde Buz Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi", 1998.
- Doktora, 1998, Ayça Gürkan: "Okul Çağı Çocuğunun Davranış Sorunları İle Annelerin Anksiyete Düzeyleri Ve Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"1998.
- Doktora, 1992, Ümran Demir: İzmir Metropolinde Evli Ve Doğurgan Yaşta Olan Kadınların Doğum Aralıklarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, 1992- İzmir.
- Doktora, 1992, Nilgün Dereli: "İlk Kez Kalıcı Pacemaker Yerleştirilen Hastaların Uygulanan Programlanmış Eğitimin Hastanın Anksiyete Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi", 1992- İzmir.
- Doktora, 1992, Ümran Demir: İzmir Metropolinde Evli Ve Doğurgan Yaşta Olan Kadınların Doğum Aralıklarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, 1992- İzmir.
- Doktora, 1992, Nilgün Dereli: "İlk Kez Kalıcı Pacemaker Yerleştirilen Hastaların Uygulanan Programlanmış Eğitimin Hastanın Anksiyete Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi", 1992- İzmir.
- Yüksek Lisans, 1988, Meral Atay: Santral Venöz Basınç Ölçümünde Kullanılan Solüsyonlar Ve Yöntemlerin Basınç Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi 1988- İzmir.
- Doktora, 1988, Ayfer Karadakovan: Gürültülü Ortamda Çalışmanın Yarattığı Stresin Kan Basınca ve Nabız Hızlı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 1988- İzmir.
- Doktora, 1988, Ayfer Karadakovan: Gürültülü Ortamda Çalışmanın Yarattığı Stresin Kan Basınca ve Nabız Hızlı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 1988- İzmir.
- Yüksek Lisans, 1987, Nesrin Değirmenci: Bireylerin Epilepsi Konusunda Bilgi Düzeyleri, 1987- İzmir.
- Yüksek Lisans, 1986, Hatice Ertop: Hemşirelerin Sitostatik İlaçlar Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Bilim Uzmanlığı Tezi, 1986- İzmir.
- Yüksek Lisans, 1984, Ümran Demir: Diabetes Mellituz Tanısı İle Hiç Hastaneye Yatmamış Erişkin Diyabetik Hastaların Bilgi Düzeylerinin Saptanması, 1984- İzmir.