Akademik BilgilerFATMA ZEHRA KUTAY
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Türkiye, 1967

Administrative / Academic Duties (12 entries)- Türk Biyokimya Dergisi Yayın Kurul Üyeliği, 2000-
- EÜTF Araştırma Fon Koordinatörlüğü Uzmanlar Grubu, 1999-
- Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu, 1997-
- EÜTF Yayın Alt Kurulu Üyeliği (1999, Başkan), 1995-
- Türk Biyokimya Derneği, İzmir Şubesi, Başkanı, 1994-1996
- Beyin Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, 1993-
- EÜTF, 1. Sımnıf, 1. Ders Kurul Başkanlığı, 1990-
- Profesör, 1988-
- Türk Biyokimya Derneği, İzmir Şubesi, Sekreteri, 1984-1986
- Doçent, 1981-1988
- Türk Biyokimya Derneği, İzmir Şube Başkanı, 1981-1984
- Uzman asistan, PhD, 1976-1981
Research Interests- Biyokimya (1010400)
Indexed Journal Publications (31 entries)- Erdener D, Aksu K, Bicer I, Doganavsargil E, Kutay FZ. J Clin Lab Anal. 2005:19(4):172-6. Urinary N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAG) in lupus nephritis and rheumatoid arthritis..
- 2003, Bicer I, Aksu K, Parildar Z, Tanyalçin T, Doganavsargil E, Kutay F. Increased excretions of glycosaminoglycans and heparan sulfate in Lupus Nephritis & rheumatoid arthritis. Rhematology International (in press)
-  Taşkıran, D., Kutay, F.Z., Pöğün, Ş. (2003) The effect of carbononoxide on dopamine and glutamate uptake and cGMP levels in rat brain. Neuropsychopharmacology. (Baskıda, 12/20/2002 tarihinde on-line olarak derginin web sayfasında elektronik ortamda yay
- 2003, Taşkıran D, Nazlıel B, İrkec C, Kutay FZ, Pöğün Ş. Involvment of nitric oxide in parkinson's disease: Emphasis on sex difference in prevalence. Neuroscience Res Comm, 32:2, 135-141
- 2003, Taşkıran D, Nazlıel B, İrkec C, Kutay FZ, Pöğün Ş. Involvment of nitric oxide in parkinson's disease: Emphasis on sex difference in prevalence. Neuroscience Res Comm, 32:2, 135-141
- Parıldar Z, Uslu R, Tanyalçın T, Doğanavsargil E, Kutay F. The urinary excretion of glycosaminoglycans and heparan sulphate in lupus nephritis. . Clin Rheumatol 2002: 21:284-288.
- B Nazliel, D.Taşkiran, C.Irkec, F. Z. Kutay, Ş. Pöğün Serum Nitric Oxide Metabolites In Patients With Multiple SclerosisJ. Clin. Neurosci. 2002: 9(5): 530-532
- Kurtulmus Y, Tanyalcin T, Bozkaya G, Gündüz G,Çerçi Ö, Kutay FZ.Ersöz B. Standardized methot comparison for ACS:180 plus and immulite sensitive PSA (sPSA) measurement methots. Accred Qual assur 2001.6:424-426
- Tanyalçın T, Kutay FZ, Aslan D. Interference study should be performed for every protein measurement method used. Accred Qual Assur 2001: 6:427-430
- Taskıran D, Sagduyu A, Yüceyar N, Kutay FZ, Pöğün Ş. Increased cerebrospinal fluid and serum nitrite and nitrate levels in amiyotrophic lateral sclerosis. Intern. J. Neuroscience, 2000:101:65-72
- D. Taşkıran T. Tanyalçın, E. Sözmen, G. Peker, V. Gülmen, S. Çağlı, L. Kanıt, Gürkan Tekeli, E. Barçın, M. Zileli, F. Z. Kutay. The effects od melatonin on the antioxidant systems in experimental spinal injury. Intern. J. Neuroscience, 2000: 00:1-11.
- Gul M., Kutay F.Z., Temocin S., Hanninen O. Cellular and clinical implications of glutathione. Indian Journal of Expmental Biology. July 2000Vol 28 (7), 625-634.
- Tanyalcin T, Taskiran D, Topalak O, Batur Y, Kutay F. The effects of chronic hepatitis C and B virus infections on liver reduced and oxidized glutathione concentrations. Hepatol Res. 18:(2) 104-109 Aug 2000
- Kuralay F, Tanyalçın T, Kutay F, Ersöz O, Yüce G, Batur Y. Erythrocyte membrane ATP ase activities in patients with chronic active hepatitis B and C virus infections. Hepatology Research 13: 232-239, 1999.
- Parıldar Z, Tanyalçın T, Çetinalp Ş, Tüzün M, Kutay F.Effect of enalapril on glycosaminoglycan,heparansulphate and microalbuminuria in type II diabetic patients, Biomarkers,1999i vol4, 5:351-360
- Sözmen E, Kanıt L, Kutay FZ, Hariri N. Possible supportive effects of Co-dergocrine mesylate on antioxidant enzyme systems in aged rat brain. J. Eur. Neuropsycopharmacol. Vol:8, No:1, 13-16, 1998
- Kuralay F, Akarca US, Özütemiz Ö, Kutay F, Batur Y. Possible role of glutathione in prevention of acetaminophen-induced hepatotoxicity enhanced by fish oil in male wistar rats. J. Toxicol. Environmental Health Part A, 53:223-229, 1998
- 1998, Kuralay F, Tanyalçın T, Kutay F, Ersöz G, Yüce G, Batur Y. The effect of interferon therapy on erytrocyte membrane Na+, K+ ATPase activity in patients with chronic hepatitis B and C virus inceftions, Biochem. Molecular Biol. Int., Vol 45, No.6, 1189-11
- Taşkıran D, Kutay FZ, Sözmen E, Pöğün Ş. Sex differences in nitrite / nitrate levels and antioxidant defense in rat brain. NeuroReport 8 (4), 881-884, 1997
- Tanyalçın T, Taşkıran D, Kutay FZ, Hariri Nİ, Glutathione Levels in a rat model of Parkinson's disease. European Neuropsychopharmacol., Vol. 7, Suppl. 2, S271, 1997
- Kuralay F, Tanyalçın T, Kutay FZ, Yüce G, Ersöz G, Batur Y. Erythrocyte membrane Na+ K+ ATPase activity can be a marker of liver histopathology. Biochemistry and molecular Biology International. Vol 40, No.4 Nov. 769-777, 1996
- Tanyalçın T, Özütemiz Ö, Kutay F, Alkanat M, Günşar F, Batur Y: Gastric mucosal oxidized and reduced glutathione content in Helicobacter pylori associated gastritis. Exp Toxic Pathol 48 Suppl II,380-386, 1996
- Tanyalçın T, Deveci R, Kutay F.Z, Karaçalı S, Sözmen E.Y. Storage of rat liver for plasma membrane isolation .Biochemistry and Molecular Biology International .35(3):517-527, 1995.
- Tanyalçın T, Sözmen E.Y, Taşkıran D,Özütemiz Ö, Batur Y, Kutay F.Z. The endogenous scavengers in cerulein induced acute pancreatitis. European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry. 33 (No 2): , 1995.
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Soydan I, Erlaçin S. Erythrocyte Na+, K+ ATPase activity does not predict therapeutic response to calcium antagonists in essential hypertension. Clinical Chemistry . 40(8):1532-1536, 1994.
- Sözmen E.Y, Tanyalçın T, Onat T, Kutay F.Z, Erlaçin S. Ethanol induced oxidative stress and membrane injury in rat erythrocytes.European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry.32 (10):741-744,1994.
- Pöğün, Ş. , Demirgören, S. , Kutay, F.Z. and Okur, B. Learning induces changes in the central cholinergic system of the rat in a sexually dimorphic pattern. Int. J. Psychophysiology 13(1): 17-23,1992
- Pöğün, Ş. , Okur, B. , Kanit, L. , Demirgoren, S. and Kutay, F. Z. , (1990) Age related changes in the central cholinergic system and learning performance in female rats. Neuro Endocrinology Letters. 12(4), 337 (Özet)
- Peker, G. O . , Pöğün, Ş. , Erdem, B. , Kutay, F. Z. , Yalaz, G. and Hariri, N. I. (1990) Evaluation of brain acetylcholinesterase (AChE) levels in a rat model for treatment of schizophrenia. Neuro Endocrinology Letters. 12(4), 337 (Özet
- Pöğün Ş, Kutay F.Z ,Demirgören S, Hariri Nİ, Karacalı H:Naloxone binding in the frontal cortex of post mortem human brain. Prog.Neuro Psychopharmacol and Biol.Psychist.13:110-25,1989
- Kutay F.Z, Pöğün Ş, Hariri Nİ, Peker G, Erlaçin S: Free amino acid level determinations in normal and schizophrenic brain. Prog.Neuro- Psychopharmacol. and Biol.Psychist.13:167-71,1989

Publications in Non-Indexed Journals (66 entries)- Taşkıran D, Taşkıran E, Yercan H, Kutay FZ,Quanification of total Collagen in Rabbit Tendon by the Sirius Red Method. Tr. J. Of Med. Sciences 29 (1999) 7-9
-  Parıldar Z, Tanyalçın T, Çetinalp Ş, Tüzün M, Kutay F Effect of enalapril on glycosaminoglycan, heparansulphate and microalbuminuria in type II diabetic patients. 1999: 4 (5):, 351-360
- Taşkıran D, Kanıt L, Demirgören S, Kutay FZ, Pöğün Ş.Brain nitric oxide and antioxidant defense are sexuelly dimorphic and modulated by gonadectomy, Med. J. Ege. Univ. 8 (3-4):45-48, 1998
- Alper G, Sözmen EY, Kanıt L, menteş G, Ersöz B, Kutay FZ. Age-related alterations in superoxide dismutase and catalase activities in rat brain. Tr. J. Of Medical Sciences 28 491-494, 1998
- Taşkıran D, Tanyalçın T, Kutay FZ, Serum ribonükleaz aktivitesinin ölçümü ve dokulardaki dağılımı, Ege Tıp dergisi 37 (3-4):113-115, 1998
- Kutay FZ, Girgin F, Kılınç S, Tanyalçın T, Yıldırım Sözmen E, Onat T, Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanlık eğitiminde yeni bir uygulama, Biyokimya dergisi, 2:23, 47-50, 1998
- Gül M, Efe H, Soylu H, Ökten A, Kutay FZ. Kınetic properties of erythrocyte acetylcholinesterase in patients with insulin-dependent Diabetes Mellitus. Med. J. Ege Univ. 7 (1-2):5-8, 1997
- Kanıt L, Pöğün Ş, demirgören S, Okur B, Kutay F. Dexamethasone improves active avoidance learning and modulates central muscarinic acetylcholine receptors in rats: sex differences, Med. J. Ege. Univ. 7 (3-4):45-51, 1997
- Türkün M, Ataman BA, Tanyalçın T, Kutay F, Sodyum hipoklorid ve kalsiyum hidroksitin kollagen çözücü etkilerinin hidroksiprolin tayini ile incelenmesi. Hacettepe Dişhekimliği fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı1, 45-50, 1997
- Kutay F. 20-22 Şubat tarihleri arasında yapılan tıp laboratuvarlarında standardizasyon ve kalite güvencesi kursu uygulamaları-1, Biyokimya Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 2:22, 48-52, 1997
- Kutay F. 20-22 Şubat tarihleri arasında yapılan tıp laboratuvarlarında standardizasyon ve kalite güvencesi kursu uygulamaları-II, Biyokimya Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 3:22, 35-38, 1997
- Mutaf I, Kutay F, Hepgüler S, Turgan N, Habif S. Yaşa bağımlı üriner hidroksi prolin düzeyleri. SSK.İzmir. Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2(1): 1-3, 1996
- Taşkıran E, Taşkıran T, Özkayın N, Kutay F.Z, Lök V. Çeşitli diz patolojilerinin eklem kıkırdağı üzerindeki yıkıcı etkileri.. Acta Orthop. et Traumatol Turc 30:373-376, 1996
- Tanyalçın T, Sözmen E.Y, Kutay F.Z,Erlaçin S. Erythrocyte membrane ATPase measurement can be a marker of CCl4 induced liver cirrhosis. Annals of Medical Sciences. 4(2):82-90,1995
- Taşkıran D, Sözmen E.Y, Yetimalar Y, Tanyalçın T, Kutay F.Z. Value of nitrite and nitrate levels in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease. Turkish Journal of Medical Sciences. 25:223-224,1995
- Tanyalçın T, Sözmen EY, Kutay F.Z, Özütemiz Ö. Effects of fish oils on Na+,K+ ATPase activity and selenium content of liver in rats. Medical Journal of Ege University. 5 (1-2),15-17, 1995.
- Taşkıran D, Tanyalçın T, Kutay F.Z. Kinetic properties of human ribonuclease . Turkish Journal of Medical Sciences. 24:253-257,1995
- Sözmen EY, Tanyalçın T, Yalçın M, Kutay F.Z. Effects of mitoxantrone on glutathione and glutathione-S- transferase levels in rat liver.Turkish Journal of Medical Sciences 24:159-160,1995
- Sözmen EY, Yetimalar Y, Tanyalçın T, Kutay F.Z, Tunçbay T. Cerebrospinal fluid acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities in Alzheimer's disease. Turkish Journal of Medical Sciences.25:285-288,1995
- 1995, Pöğün Ş, Kanıt L, Demirgören S, Okur BE, Koylu EO, Kutay F.Z. and Hariri Nİ. Age related changes in the central cholinergic system and learning performance in female rats. Turkish Journal of Medical Sciences Turkish Journal of Medical Sciences. 26/6 523-529,1996
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Sözmen EY, Erlaçin S.Yaşlanmanın eritrosit membran Na+, K+, ATPaz aktivitesi ve eritrosit içi Na+ düzeylerine etkisi.Biyokimya Dergisi..XX (1):43-49, 1995.
- Yalçın M, Tanyalçın T, Kutay F.Z.Mısırözü ve balık yağı ile beslenen sıçanlarda dietilnitrozaminin karaciğer glutatyon ve glutatyona bağımlı enzim aktiviteleri üzerine etkisi. Ege Tıp Dergisi. 34(3-4):175-179,1995
- Taşkıran E, Taşkıran T, Kutay F.Z, Lök V. Sinovial sıvıdaki kıkırdak matriks yıkılım ürünlerinin osteoartrit olgularının erken tanı ve izlemindeki önemi Acta Orthop. et Traumatologica (5),449-454, 1995
- Altınışık M, Tanyalçın T, Kutay F.Z, Eğilmez N. The effects of some chemical agents on liver hydroxyproline contents . Turkish Journal of Medical Sciences. 22:77-79,1994
- 1994, Altınışık M, Tanyalçın T, Kutay F.Z, Eğilmez N. Hydroxyproline content in liver of rats fed dietary supplements of fish oil. Turkish Journal of Medical Sciences. 23: 27-29, 1995
- Yönetçi N, Özütemiz Ö, Tanyalçın T, Kutay F.Z, Batur Y.Sıçanlarda etanole bağlı olarak geliştirilen mide mukozası hasarı üzerine allopürinolün etkisi. Gastroenteroloji Dergisi. 5 (4) : 711-714, 1994.
- Tanyalçın T, Kutay F.Z..Peroksizomların biyogenezi ve biyokimyası. Biyokimya Dergisi. XIX (2) : 45-62 , 1994.
- 1994, Tanyalçın T, Sözmen EY,Kutay F.Z..Peroksizomal hastalıklar ve peroksizomal hastalıklara biyokimyasal yaklaşım. Biyokimya Dergisi..XX (1):51-61, 1995.
- Erdener D, Kutay F.Z, Erlaçin S,Özmen B: Diyabetik nefropatide Mikroalbuminüri.. Ege Tıp Dergisi. 32(3-4):507-509,1993
- Dingiloğlu N, Bayındır O, Çoker C, Kutay F.Z, Yılmaz C. : Diyabetiklerde plazma total yağ asidleri dağılımı. Biyokimya Dergisi. XVIII.3:37-42,1993
- Dingiloğlu N, Bayındır O, Yılmaz C, Kutay F.Z,: Diyabetiklerde eritrosit ve plazma lipid peroksidleri, eritrosit GSH ve glikoz-6- fosfat dehidrogenaz düzeyleri. Biyokimya Dergisi. XVIII.3:13-18,1993
- Erdener D, Kutay F.Z.,Erlaçin S: Diyabetik nefropatide üriner enzimler. Ege Tıp Dergisi. 32(3-4):511-513,1993.
- Hepgüler S., Kirazlı Y., Akşit R., Mutaf I., Kutay F.Z. : Derin ısıtıcı fizik tedavi ajanları olan ultrason ve kısa dalga zararlı mıdır? Ege Tıp Dergisi. 32(1-2):109-111,1993.
- Gül, M., Aydar, S., Kutay, F.Z., Pöğün, Ş., Hariri, N.İ. (1992) Research on the relationship between acetylcholiesterase activity of human lymphocytes and active e-rosette formation. Medical Journal.of Ege University 2 (1-2):97-101,1992
- Altınışık M, Kutay F.Z, Erlaçin S. Kanda siyanür ve tiyosiyanat düzeylerinin saptanması. Ege Tıp Dergisi. 31(3):407-409,1992
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Bayındır O, Soydan İ, Erlaçin S. Esansiyel hipertansiyonda kalsiyum kanal blokerlerinin serum iyonize kalsiyum düzeylerine etkisi. Ege Tıp Dergisi. 31(3):351-353,1992
- 1. Hariri Nİ, Pöğün Ş, Kutay F.Z, Demirgören S, Peker G, Erdem B, Aktimur A, Çalışır E: Animal model for ageing and dementia:Radiation induced changes in the central cholinergic system of the mouse.Medical Journal of Ege University1(2):65-68,1991
- Dingiloğlu N, Bayındır O, Yılmaz C, Binatlı Ö, Kutay F.Z, Kabalak T: Peripheral nerve reduced GSH levels in chronic experimental diabetes. Medical Journal of Ege University 1(2):74-75,1991.
- Erdener D, Kutay F.Z, Erlaçin S: Bazı amfizemlilrde ve karaciğer hastalığı olan olgularda serum * - antitripsin düzeyleri. Ege Tıp Dergisi. 29 (1):16-19,1990
- Pöğün Ş, Kutay F.Z, Peker G, Hariri Nİ:Comparison of the AChE levels in schizophrenic and normal brain specimens .Med.Bull: İstanbul 22:113-120,1989
- Kutay F.Z, Erlaçin S: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası plazma serbest amino asid düzeyleri. EÜTF Dergisi 28(6):2545-2550,1989
- Tanyalçın T,Kutay F.Z, Bayındır O,Erlaçin S: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası iyonize kalsiyum düzeyleri. EÜTF Dergisi 28(6):2557-2561,1989
- . Kutay F.Z,Tanyalçın T, Bayındır O,Erlaçin S: .Plazma iyonize kalsiyum düzeylerinin sağlıklı kişilerde nomogram yardımı ile ölçümü. EÜTF Dergisi.28 (6):2551-2556,1989
- 1989, Toygar N, Kutay F.Z, Erdoğan Ç, Günbay S, Özgönül MA:İstirahat ve uyarılmış tükrükte saptanan total protein ve amilaz değerleri.. EÜDHFD.
- Karalom C, Kutay F.Z, Erlaçin : Normal ve sirozlu olgularda serum serbest amino asid düzeylerinin ve valin+ lösin/ fenilalanin oranının incelenmesi. EÜTF..Dergisi 27(4):1209-1213,1988
- Hariri NI. , Pöğün Ş. , Kutay F.Z. , Demirgören S. , Peker GÖ, Erdem, B, Aktimur A. and Çalışır ED.Co-dergocrine mesylate'ın sıçan beyninde radyasyon ile oluşturulan kolinerjik sistem hasarı üzerine etkileri: Yaşlılık ve demans için bir hayvan modeli.. EÜTF..Dergisi 1(2):65-68, 1987
- Akhisarlı İ, Kutay F.Z, Erlaçin S:Fenilketonürinin erken tanısı ve plazma fenilalanin düzeylerinin semikantitatif tayini için uygun bir ince tabaka kromatografi yöntemi EÜTF Dergisi 25(2):421-30,1986
- Açıkalın D, Kutay F.Z, Erlaçin S: Atedosklerozlu olgularda serbest amino asid düzeyleri. EÜTF Dergisi 25(3)830-47,1986
- Öğmegül A,Kutay F.Z, Ülkü A: Doğumsal amino asid metabolizması bozukluklarının belirlenmesinde ince tabaka kromatografisi.Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 3(2)53-61,1986
- Kutay F.Z, Onat T, Erkızan Ö: İnce tabaka kromatografisi ile amino asidlerin iki dimensiyonlu ayırımı. EÜTF Dergisi 22(2):315-22,1983
- Onat T, Kutay F.Z:İnterferon. Kanser sağıtımında yeni bir aşama. EÜTF Dergisi. 22(2):545-53,1983
- Onat T, Kutay F.Z, Erlaçin S: Myelin proteinlerinin amino asid bileşimi. EÜTF Dergisi 22(3) 589-598,1983
- Onat T, Kutay F.Z, Erlaçin S: MYELİN. Elde edilmesi ve saflaştırılması .EÜTF Dergisi 22(4):953-963,1983
- Onat t, Kutay F.Z, Erlaçin S: Myelin proteinlerinin ayrılması.. EÜTF Dergisi 22(3):599-608,1983
- Kutay F.Z, Onat T, Yüceer T, Erlaçin S.: Amino asidlerin gaz sıvı kromatografisi ile ayırımı. EÜTF Dergisi 22(4):999-1006,1983
- Kutay F.Z, Onat T, Yüceer T, Erlaçin S.: Amino asidlerin gaz sıvı kromatografisi ile ayırımı. EÜTF Dergisi 22(4):999-1006,1983
- Onat T, Kutay F.Z, Erlaçin S.: Proteinlerin isoelectrofocusing yöntemi ile ayrılması. EÜTF Dergisi 22(1):968- 8,1983
- Kutay F.Z, Onat T, Erlaçin S. : Plazma ,kas ve karaciğerde serbest amino asidlerin gaz likid kromatografisi ile analizi. EÜTF Dergisi 22(4): 1007-1016,1983
- 1983, Kutay F.Z, Yüceer T, Onat T, : Amino asidlerin kimyasal iyonlaşma kütle spektrometresi ile ayırımı EÜTF Dergisi 23(3):883- 91,1984
- 1983, . Kutay F.Z, Yüceer T, Onat T,: Kimyasal iyonlaşma kütle spektrometresi ile biyolojik materyallerde amino asid miktar tayini. EÜTF Dergisi 23(3):893-900,1984
- Onat T, Kutay F.Z, Erlaçin S:Pankreatitde serum alfa amilaz ölçümünde yeni bir yöntem. E.Ü.T.F.Dergisi 21(3):735-40,1982
- Onat T, Kutay F.Z, Erlaçin S: Rifampycine'in hepatotoksik etkileri üzerine bir araştırma. EÜTF Dergisi. 21(3):631-40,1982
- Tunçbay T, Bölükoğlu S, Kutay F.Z, Evinç Aİ, Üner N:: Devamlı kas kontraksiyonu, myokini, myotoni, atrofi, hiperhidraz sendromu..Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 11:413-17,1980
- Tunçbay T. İdiman F, Palalı İ, Kutay F.Z. The Osteomalazi ile birlikte görülen kas tutuluşlarında histokimyasal özellikler. EÜTF Dergisi 19.4:771-780,1980
- Güçer Ş, Okan A, Kutay F.Z. : Alev atomik soğurma spektroskopisinin Tıp, biyokimya ve toksikolojideki uygulamaları. Spektroskopi Dergisi 2:65-68,1976
- Erlaçin S, Kutay F.Z.: Separation of urine amino acids using high voltage electrophoresis. Aegan Medical Journal.14:99,1975

International Conference Proceedings (35 entries)- Tanyalçın T, Kanıt L, Kutay FZ, Hariri Nİ, The Effects of Hydergine on the reduced glutathione levels of the young and aged rat brain. Natural Antioxidants and anticarcinogens in Nutrition, Health and Disease, June 24-27, 1998, Helsinki, Finland
- Taşkıran D, Sözmen EY, Kanıt L, Yurtseven T, Tabur E, Gülmen V, İşlekel S, Peker GÖ., Kutay FZ. Effects of Melatonin on brain antioxidant enzymes and nitrite+nitrate levels in experimental global ischemia-reperfusion Natural Antioxidants and anticarcinogens in Nutrition, Health and Disease, June 24-27, 1998, Helsinki, Finland
- Taşkıran D, Sözmen EY, Kanıt L, Gülmen V, Tekeli G, Barçın E, Çadlı S, Zileli M, , Peker GÖ., Kutay FZ. The Effects of Melatonin on the antioxidant systems in experimental spinal Natural Antioxidants and anticarcinogens in Nutrition, Health and Disease, June 24-27, 1998, Helsinki, Finland
- Kutay FZ, Tanyalçın T, Sözmen YıldırımE, Girgin FK,Onat T. An overview of the last period of the postgraduate biochemistry education programme. EAMEE, Praque, Czech Republic, 30 Agust-2 September, 1998
- Kuralay F, Tanyalçın T, Kutay F, Ersöz G, Parıldar Z, Batur Y Eryhrocyte membrane ATPase pumps in pre and post- treatment of interferon alpha-2b FEBS Advanced Course, Leiden Amsterdam, The Netherlands, May 3-10, 1997
- Kuralay F,Tanyalçın T, Kutay F.Z, Yüce G, Ersöz G, Batur Y: Erythrocyte membrane ATPase activity and lipid composition can be a marker of liver histopatology? Turkish Biochemical Society. XIII. National Biochemistry Congress (With International Participation) Abstract Book,C-315,1996
- Kuralay F,Tanyalçın T, Ersöz G, Kutay F.Z, Batur Y:The effect of chronic liver necrosis and treatment with interferon alpha-2b on erythrocyte membrane ATPase activities, lipid composition and erythrocyte GSH content. Turkish Biochemical Society. XIII. National Biochemistry Congress ( With International Participation) Abstract Book,C-316,1996.
- Taşkıran D, Oksel F, Özkan F, Doğanavşargil E, Kutay F.Z. The serum levels of nitrite and nitrate in Behçet's disease. Turkish Biochemical Society. XXVI National Biochemistry Congress ( With International Participation) XXVII. Abstract Book,C-338,1996
- Akarca US, Özütemiz AÖ, Yüceyar H, Kuralay F, Batur Y,Yılmaz F,Yüce G, Kutay F.Z. The effect of fish oil on rat liver acetaminophen toxicity. Turkish Biochemical Society. XIII. National Biochemistry Congress (With International Participation) Abstract Book,C-354,1996
- Alper G, Sözmen EY, Kanıt L, Menteş G, Ersöz B, Kutay F.Z: Age-related alterations in superoxide dismutase and catalase activities in rat brain. Turkish Biochemical Society. XIII. National Biochemistry Congress ( With International Participation) Abstract Book ,C-366,1996
- Tanyalçın T, Özütemiz Ö, Kutay F, Alkanat M, Günşar F, Batur Y: Gastric mucosal oxidized and reduced glutathione content in helicobacter pylori associated gastritis Exsperimental and toxicologic pathology. 15th European Workshop on drug Metabolism. September 9-13, 1996, Jena, Germany
- Kuralay F, Tanyalçın T, Ersöz G, Kutay F, Batur Y. The effect of chronic liver necrosis and treatment with interferon a-2b on erythrocyte membrane ATPase activities lipid composition and erythrocyte GSH content.International summer school on " Molecular mechanisms of signaling and targeting. Island of Spetsai, Greece. August 18-30, 1996
- Sağcan A, Önen F, Oksel F, Koçanaoğulları H, Tanyalçın T, Kutay F.Z, Doğanavşargil E. The frequency of renal tubuler dysfunction in patient with primary Sjogren's syndrome and rheumatoid arthritis with and without secondary Sjogren's syndrome.XIIIth European Congr. of Rheumatology. Amsterdam, The Netherlands,1995.
- Dönmez A, Oksel F, Koçanoğulları H, Tanyalçın T, Altınışık M,KutayF.Z, Doğanavşargil E. Significance of skin and urine hydroxyproline levels in patients with secondary Raynaud's phenomenon. XIIIth European Cong. of Rheumatology.Amsterdam, The Netherlands,1995.
- Özütemiz Ö, Tanyalçın T, Bor S, Kutay F.Z, Batur Y. The protective effect of ginkgo biloba extract on ethanol induced gastric damage in rats .95th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. New Orleans, Louisiana. Gastroenterology Vol Vol:106(4) ,Part 2, 1994.
- Tanyalçın T, Sözmen EY, Yalçın M, Kutay F.Z, Erlaçin S. The effects of mitoxantrone on glutathione and glutathione-S-transferase levels in rat liver. Turkish Biochemical Society. XII. National Biochemistry Congress İstanbul-Turkey ( With International Participation) Abstract Book,C-305,1994
- Yalçın M, Tanyalçın T, Sözmen EY, Özütemiz Ö, Kutay F.Z. GSH and dependent enzymes in rat gastric mucosa and liver. Turkish Biochemical Society. XII. National Biochemistry Congress İstanbul-Turkey ( With International Participation) Abstract Book,B-37 ,1994
- 1993, Hariri Nİ, Kutay F.Z, Pöğün Ş., Peker G:A proposed model for dementia Proceeding of the IUPS XXIX th International Congress of Physiological Sciences Sydney Australia, XV:172,1983
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Bayındır O, Erlaçin S, Soydan I: Erythrocyte membrane Na+,K+ ATPase activities in patients with essential hypertension. Eurolab 93.10 th IFCC European Congress of Clinical Chemistry 12th SFBC National Meeting Nice/France, 1993. Annales de Biologie Clinique Vol 51/No:3-4-5-(281),1993.
- Altınışık M, Kutay F.Z, Tanyalçın T. Effects of some chemical agents on the tissue hydroxyproline contents. Eurolab 93.10 th IFCC European Congress of Clinical Chemistry 12th SFBC National meeting Nice/France, 1993. Annales de Biologie Clinigue Vol 51/ Vol 51/No:3-4-5-(393),1993.
- Kutay F.Z, Tanyalçın T. Plasma membrane isolation of liver cells determined by the subcellular marker enzymes. Effects of CCI4 on the liver cell and erythrocyte membrane enzymes. SFBB/SBCF International Meeting Dijon/France . Biology of the Cell Special issue: Cellular Aspects Related to Peroxisomes.Vol 77(1):125, 1993
- Özütemiz Ö, Tanyalçın T, Yüce G, Kutay F.Z Çavuşoğlu H, Batur Y. Effects of fish oils on rat liver hydroxyproline levels in N-diethylnitrosamine (DEN) induced cirrhosis .Digestive disease week and the 94th Annual meeting of the American Gastroenterological Association Boston, Massachusetts , Gastroenterology 104(4),1993 .
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Erlaçin S. The stability of rat liver plasma membrane enzymes . NATO Advanced Study Institute . Molecular aspects of oxidative drug metabolizing enzymes: Tanyalçın T, Kutay F.Z, Erlaçin S. The stability of rat liver plasma me Their significance in enviromental toxicology, chemical carcinogenesis and health. Abstract Book,pp:210 Kuşadası/Aydın ,1993.
- Sözmen E.Y, Tanyalçın T, Onat T, Kutay F.Z. Ethanol induced oxidative stress and membrane injury in rat erythrocytes.M10 .FEBS/ICRO. Advanced Course . Biochemistry of Membrane Transport .Hungary , 1993.
- Tanyalçın T, Sözmen E.Y, Kutay F.Z, Erlaçin S. Erythrocyte membrane defects following CCI4 intoxication. 2 nd IUBMB Conference on Biochemistry of Cell Membranes .Bari/Italy . Abstract Book ,pp: 429, 1993
- Pöğün, Ş., Kanıt, L., Demirgören, S., Kutay, F Z., Okur, B., Özkan, H., Semerci, H. and Altınışık, M. Sexually dimorphic effects of dexamethasone on active avoidance learning and central muscarinic acetylcholine receptors in rats. Abstracts, Society for Neuroscience 22nd Annual Meeting, Anaheim, California, USA. 652.1,1992
- Dingiloğlu N, Bayındır O, Yılmaz C, Kutay F.Z,: Erythrocyte and plasma lipid peroxides and erythrocyte GSH. and G 6P dehydrogenase levels in diabetics. Diabetes and Atherosclerosis.pp.12 Ireland-1991
- Peker, G. Ö , Pöğün, Ş. , Erdem, B, Kutay, FZ., Yalaz, G. and Hariri, N. İ. Evaluation of brain acetylcholinesterase (AChE) levels in a rat model for treatment of schizophrenia. Neuro Endocrinology Letters. 12(4), 337,1990
- Pöğün, Ş. , Okur, B. , Kanıt, L. , Demirgören, S. and Kutay, FZ. , (1990) Age related changes in the central cholinergic system and learning performance in female rats. Neuro Endocrinology Letters. 12(4), 337 1990
- Pöğün Ş., Demirgören S., Kutay, F.Z. and Erdem B.E. Learning induces changes in the central cholinergic system of the rat in a sexually dimorphic pattern. Proceedings of the XXXI International Congress of Physiological Sciences, Helsinki, Finland, Abstracts, P4508, 1988
- Hariri Nİ, Pöğün Ş, Kutay FZ, Demirgören S, Peker G, Erdem B: Animal model for biochemical study of central cholinergic system. Second World Congress of Neuroscience ,Budapest-Hungary Neuroscience22(suppl),p 1313,1987
- Kutay F.Z, Pöğün Ş, Hariri Nİ,Peker G, Erlaçin S:Free amino asid determinations in normal and schizophrenic brain samples .Second World Congress of Neuroscience ,Budapest-Hungary,Neuroscience ,22 (suppl):p 398,1987
- Pöğün Ş, Demirgören S, Kutay F.Z, Hariri Nİ, Karaali M:A survey of naloxone binding in frontal cortex of post mortem human brain . Second World Congress of Neuroscience ,Budapest-Hungary, Neuroscience22(suppl):p 272,1987
- Hariri Nİ, Kutay F.Z, Pöğün Ş, Peker G:Les variations dans le niveau d' acetylcholinesterase provoquees per irradiation du cerveau de rat. Resumes,XVIII.Semaine Medicale Balkanique İstanbul Turkey,517,1984
- Pöğün Ş, Kutay F.Z, Peker G, Hariri Nİ: Les variations du niveaud'AChe dans le cerneau de schizophreniques.XVIII.Semaine Medicale Balkanique, Istanbul,Turkey,521,1984

National Conference Proceedings (33 entries)- T.Tanyalçın, D.Taşkıran, L.Kanıt, T.Yurtseven, E.Tabur, V.gülmen, S. İşlekel, G.Peker, F.Kutay Deneysel global serebral iskemi-reperfüzyonda melatonin uygulamasının değişik beyin bölgelerinde glutayon düzeylerine etkisi. First International Biosciences Days 20-24 Nisan 1999, ANTALYA
- Kutay FZ, Kılınç S, Tanyalçın T, Sözmen EY, Girgin FK, Onat T. EÜTF Biyokimya Anabilim dalında uzmanlık eğitimi programı. I. Ulusal Tıp eğitimi kongresi, 12-15 Kasım1998, Ankara
- . Girgin FK, Aydın H, Sözmen EY, Tanyalçın T, Menteş G, Ersöz B, Onat T. Bayındır O, Kutay FZ. EÜTF Biyokimya uygulamalarında yeni bir değerlendirme sistemi I. Ulusal Tıp eğitimi kongresi, 12-15 Kasım1998, Ankara
- Parildar Z, Uslu R, Tanyalçın T, Doğanavşargil E, Kutay F. SLE'de üriner glikozaminoglikan ve heparan sülfat atılımı. XIV. Ulusal Biyokimya kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim 1997, İZMİR
- Kuralay F, Tanyalçın T, Ersöz G, Yüce G, Batur Y, Kutay F. Kronik B ve C hepatitli hastalarda interferon tedavisine cevap olarak eritrosit membran ATPaz aktiviteleri. XIV. Ulusal Biyokimya kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim 1997, İZMİR
- Taşkıran D, Tanyalçın D, Topalak Ö, Batur Y, Kutay F. Kronik Hepatit B ve C virüs enfeksiyonlu hastaların karaciğerlerinde redükte ve okside glutatyon konsantrasyonları. XIV. Ulusal Biyokimya kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim 1997, İZMİR
- Taşkıran D, Sözmen EY, Kanıt L, Yurtseven T, Tabur E, Gülmen V, İşlekel S, Peker GÖ., Kutay FZ. Effects of Melatonin on brain antioxidant enzymes and nitrite+nitrate levels in experimental global ischemia-reperfusion XIV. Ulusal Biyokimya kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim 1997, İZMİR
- Taşkıran D, Sözmen EY, Kanıt L, Gülmen V, Tekeli G, Barçın E, Çağlı S, Zileli M, , Peker GÖ., Kutay FZ. The Effects of Melatonin on the antioxidant systems in experimental spinal injury. XIV. Ulusal Biyokimya kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, 28-31 Ekim 1997, İZMİR
- Sözmen E.Y., Yetimalar Y, Tanyalçın T, Kutay F.Z, Tunçbay T. Alzheimer hastalığında serebrospinal sıvı asetilkolinesteraz ve butirilkolinesteraz aktiviteleri. Istanbul Unıversitesi Istanbul Tıp Fakultesi. 12. Kurultayı.Ekim, 12-16,. Istanbul-Türkiye,1993
- Mutaf I., Kutay F.Z., Erlaçin S.,: Yaşa bağımlı üriner hidroksiprolin düzeyleri. 1. Ege Geriatri Kongresi .Özet kitabı, pp.59 İzmir-Türkiye, 1992.
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Erlaçin S. :Yaşlanmanın eritrosit membran Na+,K+ ATPaz aktivitesi ve eritrosit içi monovalan katyon düzeylerine etkisi1. Ege Geriatri Kongresi Özet kitabı ,pp.61, İzmir-Türkiye,1992.
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Özütemiz Ö, Batur Y, Erlaçin S.Dietle alınan balıkyağının karaciğer ATPaz aktivitelerine etkisi..XI. Ulusal Biyokimya kongresi (Uluslararası katılımlı).Özel sayı. XVII.B-37, .Kemer/Antalya - Türkiye, 1992.
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Eğilmez N, Onat T, Erlaçin S. CCl4 ve E vitamininin karaciğer ATPaz aktivitelerine etkisi. XI. Ulusal Biyokimya kongresi (Uluslararası katılımlı).Özel sayı XVII.B-28, Kemer/Antalya - Türkiye, 1992.
- Tanyalçın T, Kutay F.Z, Bayındır O, Soydan I, Erlaçin S. :Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda kalsiyum kanal blokerlerinin serum iyonize kalsiyum düzeylerine etkisi. X.Ulusal Biyokimya Kongresi (Özel baskı) XVI (2):367, .İzmir-Turkey,.1991
- Erdener D, Kutay F.Z.,Erlaçin S:Diyabetik nefropatide üriner enzimler.. X.Ulusal Biyokimya Kongresi (Özel baskı) 16 (2):266,1991
- Erdener D, Kutay F.Z.,Erlaçin S: Diyabetik nefropatide mikroalbuminüri. X.Ulusal Biyokimya Kongresi (Özel baskı). 16 (2): 1991
- Altınışık M, Kutay F.Z, Pöğün Ş, Algan O,Erlaçin : Sıçan karaciğer, kas, kemik dokularının hidroksiprolin ,kalsiyum ve fosfor içeriği.. X.Ulusal Biyokimya Kongresi (Özel baskı) 16:143,1991
- Dingiloğlu N, Bayındır O, Yılmaz C, Kutay F.Z,: Diyabetiklerde eritrosit ve plazma lipid peroksidleri, eritrosit GSH ve glikoz-6- fosfat dehidrogenaz düzeyleri. X.Ulusal Biyokimya Kongresi (Özel baskı) XVI, Izmır-Türkiye,1991
- Okur BE. , Pöğün Ş. , Kutay F.Z. , Kanıt L. and Demirgören S. (1989) Öğrenmede ve santral kolinerjik sistemde yaşa bağlı değişiklikler. XV Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi. Bursa,Türkiye Kasım, 1989
- Kanıt L. , Pöğün Ş. , Kutay F.Z. , Demirgören S. and Okur B. E. (1989) Öğrenmede cinsel dimorfizm. XV Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi. Bursa,Türkiye Kasım, 1989
- Kanıt L. , Pöğün Ş. , Kutay F.Z. , Demirgören S. and Okur B. E. (1989) Öğrenmede cinsel dimorfizm. XV Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi. Bursa,Türkiye Kasım, 1989
- Gül M,Soydan İ, Kutay F.Z: Esansiyel hipertansif hastalarda Nicardipin ile alınan sonuçlar. XV Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi. Bursa,Türkiye Kasım, 1989
- Toygar N, Kutay F.Z, Erdoğan Ç, Günbay S, Özgönül MA:İstirahat ve uyarılmış tükrükde total protein ve amilaz değerleri.XV Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi. Bursa,Türkiye Kasım, 1989
- Toygar N, Kutay F.Z, Erdoğan C, Günbay S,HaydaroğullarıA,Özgönül MA, Esassolak M:Radyoterapi uygulanan baş-boyun kanserli hastalarda tükrüük amilaz ve total protein değişimleri.. XV Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi. Bursa,Türkiye Kasım, 1989
- Pöğün Ş. , Demirgören S., Kutay F Z. and Erdem BE. Learning induced changes in the central cholinergic system of the rat. I Marmara Tıp Günleri. Istanbul, ,1988
- Kutay F.Z, Onat T, Erlaçin S: Değişik kanser olgularında serum mukoprotein düzeyleri. III. Ulusal Biyokimya kongresi. Ankara-Türkiye,1979
- Tunçbay T, Bölükoğlu S, Kutay F.Z:Nörolojik hastalıklarda kas değişikliklerinin histolojik ve histokimyasal araştırılması.. XV. Ulusal Psikiatri ve Nöroloji kongresi. İstanbul-Turkiye,1979.
- Tunçbay T, Bölükoğlu S, Kutay F.Z,Bilkay BÇ,Atabay G. :Kriptojenik sirozlu hastalarda nöromusküler değişiklikler XV. Ulusal Psikiatri ve Nöroloji kongresi. İstanbul-Turkiye,1979.
- Erbakan G ,Tunçbay T., Kutay F.Z: Göz kaslarında histokimyasal çalışmalar. Ulusal oftalmoloji kongresi. .Antalya-Türkiye,1978
- Tunçbay T,Kutay F.Z,Bölükoğlu S: Değişik nöromusküler hastalıklarda histokimyasal özellikler.. Ulusal Nöroloji kongresi. Kıbrıs,1978.
- Tunçbay T,Palalı I,Kutay F.Z,İdiman F:: Osteomalazi ile birlikte görülen kas tutuluşlarında histokimyasal özellikler.. Ulusal Nöroloji kongresi. Kıbrıs,1978.
- Tunçbay T, Kutay F.Z, Bölükoğlu S, Özerkan M: Bir paramyotonia congenita olgusu Ulusal Nöroloji kongresi. Kıbrıs,1978.
- Tunçbay T, Kutay F.Z, İdiman E, Bölükoğlu S. Myotonia dystrophic olgularda kas dokusunda miyozin-ATPase düzeyi..XIII. Ulusal Psikiatri ve Nöroloji kongresi Ankara-Türkiye.Ekim 1977.

Books (2 entries)- ü Pürin ve pirimidin nükleotidleri metabolizması, Bİyokİmyanin prensipleri.Editörler, Taner Onat and Kaya Emerk, Saray medikal Yayıncılık, 1997
- 0, ü Problemler ve Çözümleri ( Kutay F, Aslan D, Tanyalçın T). Türk Biyokimya Derneği Kalite Kontrol İlkelerini ve Standartları Saptama Kurulu ve Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi, Tıp Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Güvencesi, Eğitim ve Uygul

Finished Research Projects (7 entries)- 2000, Araştırma Projesi, Pöğün,Ş., Demirgören,S., Kanıt,L., Algan,O., Okur, B.E., Kutay, F.Z. (1994) Investigation of the interaction between nicotine and glucocorticoids, at the receptor level, during learning processes and stress response. Ege Üniversitesi araştırma fon saymanlığı. (Kasım 1991-Mart, 1994)
- 2000, Araştırma Projesi, Kutay, F.Z., Tanyalçın, T., Pöğün, Ş., Demirgören, S., Sözmen, E., Taşkıran, D., Topçuoğlu, N. (1994) Karaciğer hücrelerinde plazma membran izolasyonu, subsellüler marker enzimlerle belirlenmesi. Karbon tetra klorürün karaciğer ve eritrosit membranlarında Ege Üniversitesi araştırma fon saymanlığı
- 2000, Araştırma Projesi, Pöğün, Ş., Demirgören, S., Kanıt, L., Algan, O., Okur, B.E., Kutay, F.Z (1991) Nörotransmitter sistemlerinde öğrenme sonucu oluşabilecek değişikliklerin reseptör düzeyinde araştırılması Ege Üniversitesi araştırma fon saymanlığı(Mart, 1987-Mart, 1991)
- 2000, Araştırma Projesi, Hariri, N.İ., Pöğün, Ş., Kutay, F.Z, Peker, G.Ö. (1988) Normal ve patolojik sinaps kimyasına bir yaklaşım. EÜ araştırma fon saymanlığı(Eylül, 1984-Mayıs 1988)
- 2000, Araştırma Projesi, Taşkıran E, Taşkıran D, Kutay F.Z., Lök V. (1995) The repair of patellar tendon defect after harvesting for ACL substitution. EÜ araştırma fon saymanlığı.(Mayıs1995-Eylül 1996)
- 2000, Araştırma Projesi, Pöğün Ş, Taşkıran D, Kutay F.Z.(1995) The relationship of brain NO and CO content sexuel dimorphism. EÜ araştırma fon saymanlığı.(Ocak 1995-Kasım 1996)
- 2000, Araştırma Projesi, Pöğün Ş, Kutay F.Z.(1995) Santral sinir sisteminde gaz modülatörlerin (NO ve CO ) nörotransmitter salınımı, geri alım ve reseptör regülasyonuna etkilerinin ve etki mekanizmalarının araştırılması. (TÜBİTAK).( Ekim 1995- Ekim 1997)
Memberships of Professional Associations (3 entries)- International Brain Research Organization
- Türk Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği
- Türk Biyokimya Derneği
Granted Prizes (3 entries)- 1998, ROCHE ÖDÜLÜ
- 1996, AKİF ŞAKİR ŞAKAR BİLİMSEL ÖDÜLÜ
- 1987, SANDOZ BİLİM ÖDÜLÜ
Student's Completed Thesis (24 entries)- Doktora, 1997, Dr. Zuhal Parıldar. Tip II Diabetes mellitus'ta Enalapril tedavisi ile üriner glikozaminoglikan, heparan sulfat atılımı ve mikroalbuminüride gözlenen değişiklikler(103 sayfa), 1997
- Doktora, 1997, Dr. Zuhal Parıldar. Tip II Diabetes mellitus'ta Enalapril tedavisi ile üriner glikozaminoglikan, heparan sulfat atılımı ve mikroalbuminüride gözlenen değişiklikler(103 sayfa), 1997
- Doktora, 0, 1. Dr. İbrahim Akhisarlı, Mental geriliği olan bebeklerde Fenilketonüri'nin ayırımı için uygun yöntemin araştırılması. (57sayfa)1983.
- Doktora, 0, 1. Dr. Dilek Açıkalın , Aterosklerozlu olgularda serum serbest amino asidlerinin incelenmesi (67 sayfa)1984.
- Doktora, 0, Dr.Ayşegül Öğmegül. Doğumsal amino asid metabolizması bozukluklarının belirlenmesinde ince tabaka kromatografisi. (71 sayfa) 1985
- Doktora, 0, 1. Dr. Sinan Karalom . Normal ve sirozlu olgularda serum serbest amino asid düzeylerinin ve valin+ lösin/ fenilalanin oranının incelenmesi. (54 sayfa)1985.
- Doktora, 0, 1. Dr. Tijen Tanyalçın. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda eritrosit membranı Na + K+ ATPaz aktivitesi.Kalsiyum kanal blokerlerinin etkisi. (74 sayfa)1991.
- Doktora, 0, 1. Dr. Dilek Erdener. Diyabetik nefropatide üriner enzimler ve mikroalbuminüri..(80 sayfa)1991
- Doktora, 0, 1. Dr Mustafa Altınışık.Sıçan ve fare dokularının hidroksi prolin içeriği: Bazı etkenlerle değişiminin incelenmesi..(55 sayfa)1992
- Doktora, 0, 1. Dr.Tijen Tanyalçın. Sirotik sıçanlarda karaciğer plazma membran değişikliklerinin marker enzimlerle belirlenmesi. (99 sayfa) 1994.
- Doktora, 0, 1. Dr. Dilek Taşkıran. Ribonükleazın kinetik özellikleri.İnsan serum, idrar ve doku örneklerinde ölçülmesi ve sonuçların klinik değerlendirilmesi.. (62 sayfa)1994.
- Doktora, 0, 1. Dr. Muhterem Yalçın. Mısırözü yağı ve balık yağı ile beslenen sıçanlarda dietilnitrozaminin karaciğer glutatyon ve glutatyona bağımlı enzim aktiviteleri üzerine etkisi. (77 sayfa) 1995.
- Doktora, 0, 1. Dr. Filiz Kuralay. Kronik aktif hepatit ve karaciğer sirozlu olgularda eritrosit membranı ATPaz aktiviteleri, kolesterol/fosfolipid oranı ve eritrosit GSH içeriği. (74 sayfa)1996.
- Doktora, 0, 1. Dr. İbrahim Akhisarlı, Mental geriliği olan bebeklerde Fenilketonüri'nin ayırımı için uygun yöntemin araştırılması. (57sayfa)1983.
- Doktora, 0, 1. Dr. Dilek Açıkalın , Aterosklerozlu olgularda serum serbest amino asidlerinin incelenmesi (67 sayfa)1984.
- Doktora, 0, Dr.Ayşegül Öğmegül. Doğumsal amino asid metabolizması bozukluklarının belirlenmesinde ince tabaka kromatografisi. (71 sayfa) 1985
- Doktora, 0, 1. Dr. Sinan Karalom . Normal ve sirozlu olgularda serum serbest amino asid düzeylerinin ve valin+ lösin/ fenilalanin oranının incelenmesi. (54 sayfa)1985.
- Doktora, 0, 1. Dr. Tijen Tanyalçın. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda eritrosit membranı Na + K+ ATPaz aktivitesi.Kalsiyum kanal blokerlerinin etkisi. (74 sayfa)1991.
- Doktora, 0, 1. Dr. Dilek Erdener. Diyabetik nefropatide üriner enzimler ve mikroalbuminüri..(80 sayfa)1991
- Doktora, 0, 1. Dr Mustafa Altınışık.Sıçan ve fare dokularının hidroksi prolin içeriği: Bazı etkenlerle değişiminin incelenmesi..(55 sayfa)1992
- Doktora, 0, 1. Dr.Tijen Tanyalçın. Sirotik sıçanlarda karaciğer plazma membran değişikliklerinin marker enzimlerle belirlenmesi. (99 sayfa) 1994.
- Doktora, 0, 1. Dr. Dilek Taşkıran. Ribonükleazın kinetik özellikleri.İnsan serum, idrar ve doku örneklerinde ölçülmesi ve sonuçların klinik değerlendirilmesi.. (62 sayfa)1994.
- Doktora, 0, 1. Dr. Muhterem Yalçın. Mısırözü yağı ve balık yağı ile beslenen sıçanlarda dietilnitrozaminin karaciğer glutatyon ve glutatyona bağımlı enzim aktiviteleri üzerine etkisi. (77 sayfa) 1995.
- Doktora, 0, 1. Dr. Filiz Kuralay. Kronik aktif hepatit ve karaciğer sirozlu olgularda eritrosit membranı ATPaz aktiviteleri, kolesterol/fosfolipid oranı ve eritrosit GSH içeriği. (74 sayfa)1996.