Akademik BilgilerFİKRET İKİZ
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: fikret.ikiz@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: EGE, Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: READING, İngiltere, 1975
- Doktora: EGE, Türkiye, 1976
- Doçentlik: EGE, Türkiye, 1981
- Profesörlük: EGE, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (12 entries)- E.Ü.Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Kurucu Başkanlığı, 2005-
- E.Ü.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009
- E.Ü.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü, 2001-2004
- Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2000-2008
- E.Ü.Güneş Enstitüsü Müdürlüğü (Vekaleten), 2000-2001
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 1996-2000
- EÜ. Tire Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, 1994-1997
- E.Ü Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1988-1994
- E.Ü Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1985-1993
- E.Ü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri- Mühendisliği Bölümü Kurucu Başkan Yardımcılığı,, 1982-1984
- E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı,, 1980-1982
- E.Ü Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği,, 1977-1982
Research Interests- Uygulamalı İstatistik (4060200)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
Publications in Non-Indexed Journals (32 entries)- İkiz, F. ve Kaya, A. (2004). Şehirleşme Seviyelerinin Projeksiyonu Üzerine Bir Araştırma. İstatistik Araştırma Dergisi. Cilt 03, No:01, Sayfa 61-72
- Köse T, ve İkiz F,( 2004). “Yakala-Tekrar Yakala Yöntemine İlişkin Kapalı Populasyon Modelleri”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (2): 185-195.
- İkiz, F. (1988). Veritabanı Yönetim Dizgesi ile Nüfus Sayımlarından Şehirleşme Seviyelerinin Projeksiyonu Üzerine Bir Araştırma. E Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 1-19.
- İkiz, F. ve S. Korukoğlu (1987).Tıbbi Araştırmaların Değerlendirilmesinde Bir Mikrobilgisayar Yazılımı INSTAT. Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri. 22-25 Eylül, 1987. AKM, İzmir, 96-109.
- İkiz, F. ve Pamuk, A. (1987). Şehir Planlamada Bilgisayar Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 1, 1-15.
- İkiz, F ve Şenyay, L. (1986). Zaman Serisi Analizinde GENSTAT Paket Programının Kullanımı. E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 81-90.
- İkiz, F ve Püskülcü, H. (1986). Yönetsel Karar Verme Problemlerinin Çözümünde NAG ­Kütüphanesi Altyordamlarının Kullanımı. E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Cilt: 9/2, Sayı : 2, 91-100.
- Nemli, Y ve İkiz, F. (1984). Türkiye’de Yaygın Küsküt Türlerinin (Cuscuta spp.) Embriyo ve Tohum Özelliklerine Göre İstatistiksel Olarak Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma. Doğa Bilim Dergisi. Seri: D, Sayı: 1, 39-47.
- İkiz, F., Eren, Ş. ve Korukoğlu, S. (1984). Bazı Gözlemleri için Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Degişkenleri için Etkin Parametre Tahminlemesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri E, Cilt: 2, Sayi: 1, 4
- Çakır, H.Ş. ve İkiz, F (1984). Diallel Analiz Yöntemlerine İlişkin Bir Program Paketi-DIAL. EÜ. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Cilt: 7, Sayi 1, 23-28.
- Eren, Ş. ve İkiz, F. (1983). Verilerin İstatistik Analizinde Bilgisayarların Kullanımı. E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 1, 73-100.
- Manas, 0., İkiz, F. ve Aşıkhan, M, (1982). Bilgisayar Performans Analizinde Deneme Desenlerinin Kullanımı. Bilişim 82. Bildiriler 4. Ulusal Bilişim Kurultayı. TBD Yayınları, 8. 23- 31.
- İkiz, F. (1981). Faktör Seviye Aralıkların ve/veya Tekerrür Sayılarının Eşit Olmadığı Durumlarda Ortogonal Polinomial Katsayılarının Bulunması. Uygulamali İstatislik Cilt: 4, Sayı: 1, 47-56.
- Erön, S. ve İkiz, F. (1981). Genetik Araştırmalarda Kullanılan Ölçümleme (Scaling) Testinin İstatistik Bakımdan İrdelenmesi Üzerine Bir Çalışma. Uygulamalı İstatistik Cilt :4, Sayı:1, 27-38
- İkiz, F, Ergen, M.Ö. ve Eren, Ş. (1980). İstatistik Eğitiminde Bilgisayarların Kullanılma Olanakları . Uygulamalı İstatistik Cilt: 3, Sayı: 2, 95-101.
- İkiz, F. (1980) Adaptasyon, Stabilite Genotip X Çevre İnteraksiyonu ile İlişkisi Bitki Islahı Sempozyumu. 6 1-71. Tarım ye Ormancılık Bakanlığı, Tanımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Yayınları. 17-41. Menemen.
- Kaşlı, A. ve İkiz, F. (1979). Korelasyon Katsayılarına İlişkin Homojenlik Testi. E.Ü Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 2, Sayı: 2, 95-101.
- Korukoğlu, M.S. ve İkiz, F. (1979). Ortogonal Olmayan Düzensiz Kısmi Tekerrürlü Deneme Planlarının Oluşturulması ve Analizi. Uygulamalı İstatistik Cilt: 2, Sayı: 2, 279-298
- İkiz, F (1979). Populasyon Çalışmalarında Doğrusal Kesit Yöntemi ve Buna İlişkin İstatistik Modeller Üzerine Bir Araştırma. Uygulamalı Istatistik Cilt: 1, Sayı : 2, 115-124.
- İkiz, F ve Yapıcıoğlu, Ş. (1979) E.Ü Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hasta Sayılarının ve Birbirini İzleyen Hastalar Arasındaki Zamanın Dağılışı Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 73-82.
- İkiz, F ve Şengonca, H. (1978). Path Analizi. E.U. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitusü Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, 1-17.
- İkiz, F. (1978). Kısmi Tekerrürlü Denemeler ve Bu Deneme Planların Oluşturulmasında Galois Alanının ve Ortogonal Dizilerin Kullanılması. Uygulamalı İstatistik. Cilt: 1, Sayi: 1, 1-17.
- İkiz, F. ve Eren, Ş. (1978). Çok Değişkenli Varyans Analizi E.Ü Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayı: 1, 47-60.
- İkiz, F. (1977). Biyolojik çalışmalarda Doz-Respons llişkilerinin Araştırılması. Bitki Cilt: 4, Sayı: 2, 269-281.
- Yıldırım, M.B. ve İkiz, F. (1977) Değişik Kalıtım Derecesi Saptama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Bitki Cilt: 5, Sayı: 1, 3-9
- İkiz, F. (1977). Fractional Replication: Orthogonal Fractional Reclicates for Symetrical Factorial Experiments. Bitki Cilt: 4, Sayı: 1, 46-54
- İkiz, F. (1976). Fractional Replication. Introduction. Bitki Cilt: 3, Sayi: 4, 350-355.
- Yıldırım, M.B. ve Ikiz, F. (1976). Genotype and Environment in Wheat Protein in Western Turkey. Cento Scientific Prog. Rep. No: 24. 36-39.
- Yıldırım, M.B. ve İkiz, F. (1973). Kovaryans Hesaplamasında Pratik Bir Metod. Ziraat Miihendisligi 85, 23-29.
- Yıldırım, M.B ve İkiz, F (1972). Denemelerin Birleştirilmesi. Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma ye Eğitim Merkezi Dergisi Cilt: 5, Sayı: 1-2, 68-8 1.
- Yıldırım, M.B. ve İkiz, F. (1972). A Preliminary Investigation on the Relationship Between the Time of Nitrogen Application and Yellow Berry in Durum Wheat. Yearbook of the Fac. of Agr. Üniv. Ege 3, 69-84
- İkiz, F. (1972) Genotip X Çevre Interaksiyonları. Bitki Islahı Semineri. 207-226. T.Z.A.D. Yayın No.1. Bornova-İzmir.

International Conference Proceedings (5 entries)- Kutluk Yılmaz, N.,D., Erkan, S., and İkiz, F., 2001. "The Effects of Soil Properties on the Occurrence of Rhizomania Disease by Beet Necrotic Yellow Vein Virus in Sugar Beet Cultivars." Intern. Symposium-Prospects for The 3rd Millennium Agriculture, "Oct. 25-27.
- Bayındır, U., Uçan, E.S., Sercin, B. and İkiz, F. (1993). The Effect of water-pipe Smoking on the Peak Flow Rate. ERS Annual Congress. Frienze. 25-29 Sep. 1993. The European Res. Jour. Vol.6, Supp. 17,p. 608.
- Uçan E.S., Bayındır Ü, Derebek E, İkiz F, Çakır Ş. (1993) Effect of Chronic Passive Smoking İn Peak Exp.Flow Rate. ERS Annual Congress.Firence 25-29 Sep.1993. Sözlü
- İkiz, F. ve Wilson, I.M. (1987). The Analysis of Turkish Population Register Data for Demographic Purposes: A Case For Computerisation. The First International Conference on Statistical Computing 30 March. 2 April, 1987, İzmir.
- İkiz, F. ve Korukoğlu,S. (1987). The Effect of Prior Information on The Estimation of The Proportion of Defectives. The First International Conference on Statistical Computing. 30 March-2 April 1987, İzmir.

National Conference Proceedings (21 entries)- Ergin,A.M., Önk,B.,Aktaner,N. ve İkiz,F.(2010). Ege Üniversitesi Sağlık Kurumlarının İnternet Kesintilerine Karşı Korunmasına Dair Bir Çalışma. Akademik Bilişim 2010. 10-12 Şubat 2010. Muğla Üniv. Muğla
- İkiz.F.(2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Elginkan Örneği. 1. Ege Girişimcilik Günleri. 29-31 Mart 2010. Bornova
- İkiz,F.(2010).Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Yapılanması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 28 Haz.-1 Tem. 2010. 100. Yıl Üniv. Van
- Örgen M.K., İnceoğlu M.M., Cinsdikici M., İkiz F.(2004), Ege Üniversitesi Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim 2004.
- Demirten, M., Çetin, E., Önal, A., İkiz, F.(2002), Elektronik Ticaretin Üniversitelerde Kullanımı, 19. Bilişim Kurultayı, Bilişim Etkinlikleri, 3-6 Eylül.
- Kaya, A. ve İkiz, F. (2001) İstatistiksel Stok Kontrolde Bilgisayar Modellemesi Üzerine Bir Araştırma. 5. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. 19-22 Eylül 2001, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- İkiz, F. (1999). Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine Etkisi. TBUS3 (Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu). 4-6 Ekim 1999. Adana.
- İkiz, F. (1999) İstatistik Eğitimi ve Bilgi Toplumu. 9 Mayıs İstatistik Günü Paneli. İzmir.
- İkiz, F. (1999). Bilgi Teknolojilerinden Beklentiler (Konferans). 20.5.1999. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
- İkiz, F. (1999). Bilgi Toplumuna Geçerken Ar-Ge Faaliyetlerimize Bir Bakış (Konferans). 28.7.1999. Rotary Kulübü, Manisa.
- İkiz, F. (1999). İstatistiksel Süreç Kontrol Yöntemleri. Ege Endüstri A.Ş (Üniv. -Sanayi işbirliği) Eğitim Programı. 8-19 Kasım 1999. İzmir.
- İkiz, F. (1999). Türkiye'de Ar-Ge Çalışmaları: Bilgi Teknolojisi Açısından Bir Bakış. Anadolu Üniv. Sosyal Bilim Araştırmacıları Kulübü. 12.5.1999. Eskişehir.
- İkiz, F. (1998) İlaç Araştırmalarında İstatistiksel Gereklilikler ve İstatistiksel Rapor. İyi Klinik Uygulamalar Günü 31 3.1998. Bornova.
- İkiz, F. ve Köse, T. (1998) Epidemiyoloji ve İstatistik Okulu. 12 Mart-30 Mayıs 1998. İzmir.
- İkiz, F. ve Kaya, A. (1997). Nüfus Sayımlarından Şehirleşme Seviyelerinin Projeksiyonu. 3. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. 29-30 Mayıs 1997. Bursa. Sh. 25-33.
- Hepkorucu, M., İkiz, F. (1993). Zaman Serisi Altyordamları ile Kullanıcıya Yönelik Bir Paket Program: TIMSER. I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. 11-12 Kasım 1993, İzmir.
- İkiz, F., Şengonca, H. ye Topaloğlu, Y. (1993). Kanser Veri Kayıt Sistemi Oluşturulması Üzerine Bir çalışma. Araştırma Sempozyumu 93. 22-24 Kasım 1993, Ankara.
- İkiz, F. ve Şengonca, H.(1990). Şehirleşme Seviyesi ye Şehir Nüfusunun Projeksiyonunda Logistik Modelin Kullanımı. III. Ulusal Matematik Sempozyumu. 20-24 Ağustos, 1990, Van.
- İkiz, F. (1986) Kapalı Populasyonların Tahminlenmesinde Kullanılan Teksel İşaretleme Yöntemine İlişkin İstatistik Modellerin Karşılaştırıması Üzerine Bir Araştırma. İstatistik Sempozyumu 1986 15-17 Eylül 1986 0 D.T.Ü.
- İkiz, F. ve Özpulat, D. (1985). ESHOT Otobüs-Troleybüs Atölyesinde Yapılan Bir Kuyruk Modeli çalışması. Yöneylem Araştırması X.Ulusal Kongresi İzmir.
- İkiz, F. ve Püskülcü, H. (1978). Sınıflandırma Olasılıkları ye Bunun Biyomühendislik Dallarında Kullanılışı Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Biyomühendislik Kongresi. 4-6 Ekim 1978. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Books (3 entries)- İkiz, F., Püskülcü, H., ve Eren, Ş. İstatistiğe Giriş. 459 Sayfa. Bornova. 7.Baskı (2006)
- Manas, O., Eren, Ş., İkiz, F. Basic Programlama. 252 Sayfa .Bornova (1987) 2.Baskı.
- Yıldırım M.B., Öztürk, A., İkiz, F. ve Püskülcü, H. Bitki Islahında Genetik-istatistik Yöntemler. 257 Sf. Tar.Arş.Gn.Md.Yayını 14.(1979)

Finished Research Projects (6 entries)- 2007, Araştırma Projesi, İkiz,F., Ergin,M.,Tunç,D. Ege Üniversitesi Elektronik Kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi. 07BİTAM001 nolu Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi.
- 2007, Araştırma Projesi, İkiz,F.,Ergin,M.,Ünalır,O. Yeni Nesil Öğrenci Bilgi Sistemi Portalı. 07BİTAM002 nolu Bilimsel Araştırma Projesi.
- 2004, Araştırma Projesi, İkiz,F.,Ergin,M.,Cinsdikici,M.,Karaaslan,E.,Bozkurt,M.,Kalaycı,O. Ege Üniv. Bilgisayar Eğitim ve Araştırma Laboratuarlarının Yenilenmesi. 04BİTAM001 nolu Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi
- 2002, Araştırma Projesi, İkiz F., MedNet'U-Mediterranian Network of Universities, (AB 5.Çerçeve Projesi)
- 2002, Araştırma Projesi, Örgen M.K., İnceoğlu M.M., Cinsdikici M., İkiz F., Ege Üniversitesi İçin Bir Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı, 02 BİTAM 001 nolu Bilimsel Araştırma Projesi.
- Araştırma Projesi, 1993.Yoltaş,T., Erkan, S., Vural, H., İkiz, F., “Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinde Canavarotu (Orobanche ramosa L.)‘ndan Kaynaklanan Verim Eksilmeleri Üzerinde Bir İnceleme”., Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi (SANDOM) Yayın No: 7, s.87-93.
Memberships of Professional Associations (5 entries)- 
- Bilişim Derneği
- Biometrics Society
- International Statistical Institute
- İstatistik Derneği
Granted Scholarships (4 entries)- 1991, ABD Sağlık Bakanlığı Bursu
- 1973, CENTO Bursu (British Council)
- 1968, IAESTE Öğrenci Mübadele Bursu
- 1965, Tarım Bakanlığı Lisans Eğt.Bursu
Student's Completed Thesis (20 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Zöngür,M.C. (2012). Çoklu Kalite Karakteristiğinin Eşzamanlı Optimizasyonuna İlişkin Bir Çalışma. E.Ü. Sağlık Bil. Enst.,
- Yüksek Lisans, 2011, Büyükbayram,H.N.(2011).Oranlar İçin Güven Aralıkları Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Sağlık Bil. Enst.
- Doktora, 2002, Köse, T. (2002). Yakala -Tekrar Yakala (Capture-Recapture) Yöntemine İlişkin Bir Simulasyon Araştırması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2002, Köse, T. (2002). Yakala -Tekrar Yakala (Capture-Recapture) Yöntemine İlişkin Bir Simulasyon Araştırması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1992, Köse,T. (1992). İstatistiksel Uzman Sistemler Üzerine Bir Çalışma. E.Ü. Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1991, Hepkorucu, M. (1991).Zaman Serisi Altyordamları İle Kullanıcıya Yönelik Bir Paket Program:Timser. E.Ü, Fen Bil.Enst.
- Doktora, 1991, Şenyay, L. (1991). Zaman Serisi Analizleri İçin Bilgisayar Alt Yordamlar Paketi Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 1991, Şenyay, L. (1991). Zaman Serisi Analizleri İçin Bilgisayar Alt Yordamlar Paketi Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1988, Başer, N. (1988). Çok Değişkenli Analiz Yöntemlerinin Tekstil Sanayisinde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma.E.Ü. Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1987, Pamuk, A. (1987). Şehir Planlamada Bilgisayar Kullanımı Üzerine Bir Çalışma.E.Ü.Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1985, Oğuz, S. (1985). Nüfus Kayıtlarından Doğurganlık Ölçülerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1985, Özpulat, D. (1985). Kuyruk Modelleri ve Analizi Üzerine Bir Uygulama. E.Ü.Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1984, Bakır, Ş. (1984). Nüfus Kayıtlarının Demografik Analizler Amacı ile Kullanılması Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1983, Çelikoğlu, C. (1983). Kısmi Tekerrürlü Ardışık Faktöriyel Denemeler Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.El.Hes.Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1982, Şenyay, L. (1982). Zaman Serisi Analizinin Temel Prensipleri ve Bu Analiz İçin GENSTAT Paket Programının Kullanımı. E.Ü. El. Hes.Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1981, Çakır, Ş. (1981). Diallel Analiz Yöntemlerine İlişkin Bir Paket Programı Hazırlanması Üzerine Bir Çalışma. E.Ü. El.Hes.Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1980, Barutçuoğlu, H. (1980). Populasyon Tahminlemesinde Kullanılan Doğrusal Kesit Yöntemlerine İlişkin Kullanılan Modellerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.El.Hes.Bil.Ens.
- Yüksek Lisans, 1980, Erön, S. (1980). Genetik Araştırmalarda Kullanılan Ölçümleme 'SCALING' Testinin İstatistik Bakımından İrdelenmesi Üzerine Bir Çalışma. E.Ü.El.Hes.Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1979, Kaşlı, A. (1979). Korelasyon Katsayılarının Hesaplanmasında Pratik Yöntemler ve Bunlara İlişkin Bir Uygulama. E.Ü.El.Hes.Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1979, Korukoğlu, S. (1979). Ortogonal Olmayan Düzensiz Kısmi Tekerrürlü Deneme Planlarının Oluşturulması ve Analizi. E.Ü.El.Hes.Bil.Enst.