Akademik BilgilerGÜVEN YÜCETÜRK
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: guven.yuceturk@ege.edu.tr
- Telefon: E.Ü.T.F. 343 43 43/4157 Mua:0232 421 56 66, Saat 13.00 den sonra muayenehaneden aranabilir
- Web sayfası: http://med.ege.edu.tr/~yuceturk
Academic Degree Information- Profesörlük: Ege Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1996-1998
- Ortopedi ve trav. A.B.Dalı Başkanlığı, 1995-1999
- Ortopedi ve trav. Üniversite Profesörü, 1988-
- Ortopedi ve trav. Üniversite Doçenti, 1979-1988
- Ortopedi ve trav. Üniversite Doçenti, 1979-1988
Research Interests- Ortopedi ve Travmataloji (1012801)
Publications in Non-Indexed Journals (68 entries)- 1999, YÜCETÜRK, G., SABAH, D., TOROS, T.: Kondroblastom ve Tedavi Prensipleri, XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım l999 Antalya,
- 1999, -SABAH, D., YÜCETÜRK, G., TOROS, T.: Yumuşak Doku Sarkomlarında Ekstremite Kurtarıcı Girişim Uygulamalarımız ve Sonuçları, XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-7 Kasım l999 Antalya, Kongre Kitabı, Sargın Ofset,Ankara l999, s:1006.
- SABAH, D., YÜCETÜRK, G., BAŞDEMİR, G., ÖZTOP, F., DİNEDURGA, Z.: İskelet Sistemi Lezyonlarında Tru-Cut İğne Biyopsisi. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, 22-24 Nisan 1998, Özet Bildiri Kitapçığı, GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara 19
- SABAH, D., YÜCETÜRK, G., KAYALAR, M.: Kondrosarkom. XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Kongre Kitabı, ed.Rıdvan Ege, THK Basımevi, Ankara 1997, s:802-804.
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D., ÖZCAN, M.Z.: Benign Aktif ve Agresiv Kemik Tümörlerinde Küretaj ve Kemik Sement Agumentasyonunun Geç Sonuçları. XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Kongre Kitabı, ed.Rıdvan Ege, THK Basımevi, Ankara 1997, s:757-76
- YÜCETÜRK, G.: Osteosarkoma Ortopedik Yaklaşım. XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Kongre Kitabı, ed.Rıdvan Ege, THK Basımevi, Ankara 1997, s:31-35.
- YÜCETÜRK, G.: Tümörlerin Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar. Erciyes Üni.Tıp Fak.XV.Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997, Kayseri. Özet Kitabı, s:10, 1997 (Panel)
- SABAH, D., YÜCETÜRK, .G: Ekstremite Koruyucu Ameliyat Komplikasyonları. XIV.Milli Türk Ortopedi Travmatoloji Kongre Kitabı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1996, S:1064-1066
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D., VARILSÜHA, A.: Üst Ekstremite Tümörlerinde EkstremiteKurtarıcı Cerrahi Deneyimlerimiz. XIV.Milli Türk Ortopedi Travmatoloji Kongre Kitabı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1996, S:1062-1063.
- 1995, DUMAN, Y., KUMANLIOĞLU, K., ÖZCAN, Z., ÇETİNGÜL, N., ÖZTOP, S., SABAH, D.,YÜCETÜRK, G.: A Comparative Study with Tc-99m Glutathione (GSH) and TI-201 in the Evaluation of Osteosarcoma. European Journal of Nuclear Medicine, v:22 n:8, p:822, Augus
- KILIÇALP, S., MÜEZZİNOĞLU, B., YÜCETÜRK, G., BAŞDEMIR, G., ÖZTOP F.: Soliter Kemik Kistinin Gizemli İçeriği (Uzun Kemiklerin Sementoması). XI.Ulusal Patoloji Kongresi, 5-9 Ekim 1994, Kuşadası, Kongre Özet Kitabı, S-84.
- SABAH D., YÜCETÜRK G., ÇULLU E.: Ekstremite Koruyucu Cerrahi Uygulamalarımız. XIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir. Kongre Kitabı, THK Basımevi, 1994, Ankara, S:1061.
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D., OKÇU, G.: İskelet Sistemi Tümör Cerrahisinde Büyük Yanlışlar ve Tuzaklar. XIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir. Kongre Kitabı, THK Basımevi, 1994, Ankara, S:1074.
- YÜCETÜRK, G.: Kalçanın Malign Tümörleri. Kalça Cerrahisi ve Sorunları (Ed.Ege,R.) Türk Hava Kurumu Matb.,1994, 1151-1160.
- ARKUN, R., ÜSTÜN, E.E., YORULMAZ, İ., YÜCETÜRK, G., ÖZTOP, F.: Kistik Kemik Tümörlerinde Bilgisayarlı Tomografi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, C:2, (3):41-48, 1993.
- ARKUN, R., ÜSTÜN, E.E., YORULMAZ, İ., YÜCETÜRK, G., ÖZTOP, F.: Kistik Kemik Tümörlerinde Bilgisayarlı Tomografi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, C:2, (3):41-48, 1993.
- SABAH D, YÜCETÜRK G, BAŞDEMİR G, ÖZTOP F: İskelet Sistemi Tümörlerinde Tru-Cut İğne Biopsisi. Acta Orth. et Trau. Turcica, Vol.26, 2:82-841, 1992.
- SABAH D,YÜCETÜRK G: OsteosarkomaOlgularındaEkstremite Kurtarıcı Cerrahi Girişim Deneylerimiz. Acta Orth.et Trau. Turcica, Vol.26, 1:35-37, 1992.
- SABAH D, ÜNLÜ M, BAŞDEMİR G, BALKAN Z, YÜCETÜRK G: Osteosarkomun Sintigrafik Değerlendirilmesi. Acta Orth. et Trau. Turcica, Vol.26, 1:32-34, 1992.
- YÜCETÜRK G: Omurga ve Omurilik Tümörleri. Vertebra Omurga, Editör: Rıdvan Ege, Türk Hava Kurumu Basımevi, 1992, s:1039-1047.
- SABAH D, YÜCETÜRK G, BATUK Z, İNCİ R, OKÇU G, TOKBAŞ A: Allogreftlerin Sterilizasyonu ile İlgili Yeni Yöntemlerin Deneysel Araştırılması, Ege Tıp Dergisi, Cilt:31, No:2'de 1992'de basılacak
- YÜCETÜRK, G.: Ortopedist Gözü ile Kemik Sintigrafisi. Turkish Journal of Nuclear Medicine, 1(3):52-55, 1992.
- 1991, SUR H, YENSEL U, YÜCETÜRK G, ÇULLU E: Femur Başı Aseptik Nekrozlarına Etki Eden Faktörler, Erken Tanı Metodları ve Uygulanan Cerrahi Teknik ve Geç Sonuçlarının Değerlendirilmesi, E.Ü.T.F. Uluslararası Katkılı Ort. ve Trav. Anabilim Dalı 31.Yıl Bilimse
- SABAH D, EROĞLU M, YÜCETÜRK G: Sinovektomi ve Diz, E.Ü.T.F. Uluslararası Katkılı Ort. ve Tav. Anabilim Dalı 31.Yıl Bilimsel Günleri Kitabı. Bilgehan Basımevi, Bornova, 1991, S:108-113.
- YÜCETÜRK G, SABAH D: Çocukların Kistik Kemik Lezyonlarında Ebeveyn Kemik Grefti Uygulaması. E.Ü.T.F. Uluslararası Katkılı Ort. ve Trav. Anabilim Dalı 31.Yıl Bilimsel Günleri Kitabı. Bilgehan Matbaası, Bornova, 1991, S:146-151 (13.Singapore Ort.As. Mee
- YÜCETÜRK G. ve Kadar: İskelet Sistemi Malign Tümörlerinin Bugünü. Panel, XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, THK Basımevi, Ankara, 1991. S.12-23.
- SABAH D, YÜCETÜRK G: SABAH D, YÜCETÜRK G: Sinovyal Sarkom. XII.Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabı, THK Basımevi, Ankara, 1991, S.873-877.
- YÜCETÜRK G, SABAH D, AYDOĞDU S: İskelet Sistemi Tümörlerinde On Yıllık Deneyim ve Uygulamalarımız. XII.Milli Türk Ort.ve Trav.Kongre Kitabı, THK Basımevi, Ankara, 1991, S.859-862.
- SABAH D, YÜCETÜRK G, ÇULLU E: Ewing Sarkomunun Tedavisi. Ege Tıp Dergisi, 30 (3): 382-385, 1991.
- HAYDAROĞLU A, ARAS AB, YALMAN D, YÜCETÜRK G, ÖZTOP F: Radiation Theraphy of Soft Tissue Tumors. Medical Journal of Ege University 1 (3): 162-165, 1991.
- HAYDAROĞLU A, ARAS AB, YALMAN D, YÜCETÜRK G, ÖZTOP F: Radiation Theraphy in Bone Tumors. Medical Journal of University 1 (4): 183-186, 1991.
- YÜCETÜRK G, ÖZTOP F, HAYDAROĞLU A, BİLKAY B: Osteosarkoma Tedavisinde Yeni Yöntemler, XI.Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabı, Emel Matbaası, Ankara, 1990, S.614-616.
- ÖZTOP F, YÜCETÜRK G: Yumuşak Doku Tümörlerinde Tru-Cut Biopsi Uygulaması. XI.Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabı, Emel Matbaası, Ankara, 1990, S.611-613.
- YÜCETÜRK G, ÖZTOP F, ÖZDEMİR O, KAPUBAĞLI A: Kemiğin Dev Hücreli Tümörü Olgularında Cerrahi Girişim Sonuçları. X.Milli Türk Ort.ve Trav. Kongre Kitabı, Emel Matbaası, Ankara, 1989, S.147-149.
- YÜCETÜRK G, KAPUBAĞLI A, ÖZDEMİR O: Kemiğin Metastatik Tümörü Olgularında Palyatif Cerrahi Girişim. X.Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabı, Emel Matbaası, Ankara, 1989. S.154-158.
- ÖZYALÇIN H, YÜCETÜRK G, ALGÜN R: Mayor Amputasyonların Değerlendirilmesi. Acta Orthopedica et Trau. Turcica, Vol 23, 2:207-209, 1989.
- YÜCETÜRK G, EROĞLU M, KAPLAN İ: 22 Yılda İzlediğimiz 2217 Polio Sekeli Olgusunun Analizi, Ege Üni. Tıp Fak. Der. Vol 28, 6:2517-2529, 1989.
- YÜCETÜRK G, KIZILAY C, AKTUĞLU K: Meniskus Kistleri.Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 23, 1:27-30, 1988.
- YÜCETÜRK G, ÜSTÜN E E, KAPUBAĞLI A, ÖZDEMİR O: Trokanter Major Tüberkülozları. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. Cilt 27, 1:275-279, 1988
- YÜCETÜRK G, SABAH D: Kalça Tümörlerinde Lokal Radikal Rezeksiyon ve Megaprotez ile Rekonstrüksiyon. IX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matbaacılık, Ankara, 1987, 397-401.
- YÜCETÜRK G, SABAH D: Kemiğin Kistik Lezyonlarında İzogreft Uygulaması. IX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matbaacılık, Ankara, 1987, 384-387.
- AKIN Y, YÜCETÜRK G, MEMİŞ E: Dizde Kemiğe Kadar Uzanan Doku Defektlerinin Tamirinde Gastroknemius Adele Flebi Uygulaması. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. Vol. 26, 3:1273-1277, 1987.
- ÜSTÜN E E, YÜCETÜRK G, MEMİŞ E: Anevrizmal Kemik Kisti Olgularımızın Genel İrdelemesi. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. Vol. 26, 4:1453-1459, 1987.
- ÜSTÜN E E, YÜCETÜRK G, ELMAS N: AğrıyaKarşıDoğuştan Duyarsızlık (AKDD). Ege Üni. Tıp Fak. Mec. Vol. 26, 2:851-855, 1987.
- YÜCETÜRK G, KAPUBAĞLI A, SESLİ E, KUTLUAY E: Tuberesitas Tibiada Osgood-Schallatter Hastalığına Bağlı İki Taraflı Kopma Kırığı. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 22, 4:173-175, 1987.
- ÜSTÜN E E, YÜCETÜRK G, ÖZTOP F: Kemiğin Malign Fibröz Histiositomları. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. 3:731-741, 1985.
- YÜCETÜRK G, ÜSTÜN E E, GÜRSU Ü: İyi Huylu Osteolitik Kemik Tümörlerinde Litik Bölgenin Boyanarak Değerlendirilmesi. VIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matbaası, Ankara, 1984, 114-115.
- ÜSTÜN E E, YÜCETÜRK G, ÖZTOP F: Diafizer Osteosarkom. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. 4:1529-1535, 1984.
- YÜCETÜRK G: Diz Bölgesi Tümörlerinde Lokal Radikal Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyon.VIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matbaacılık, Ankara, 1984, 327-330.
-  YÜCETÜRK G, ÜSTÜN E E, ÖZTOP F: Osteoid Osteoma. VII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matbaacılık, Ankara, 1983, 157-159.
- YÜCETÜRK, G: Otoklavize Otojenik ve Otoklavize Allojenik Kortikal Kemik İmplantları. VII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matbaacılık, Ankara, 1983, 151-155.
- YÜCETÜRK G: Ortopedik Deneysel Çalışmalarda Tavşanın Kullanılması. Acta Orth. et Trau.Turcica, 2:24-30, 1980.
- YÜCETÜRK G, EVCİM Ü, ÖZYALÇIN H: Methylmethacrylat ve Polyester ile Oluşturulan Basit Eksternal Fiksatör. Acta Orth. et Trau. Turcica, Vol.XIV, 4:171-180, 1980.
- ÖNÇAĞ H, YÜCETÜRK G, ÜSTÜN E E, ÖZTOP F: Özellik Gösteren Bir Dev Hücreli Kemik Tümörü Olgusu. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. 1:197-206, 1979.
- YÜCETÜRK G, ÖNÇAĞ H: İskelet Sistemi Tümörlerinde Modern Tanı Yöntemleri. İzmir Devlet Hastanesi Mec. 2:548-551, 1979.
- YÜCETÜRK, G, ÖNÇAĞ, H:İskelet Sistemi Tümörlerinde Modern Cerrahi Yöntemleri. İzmir Devlet Hastanesi Mec. 2:552-558, 1979.
-  EROĞLU M, ÇALLI İ H, YÜCETÜRK G: On Dokuz Yılda El Cerrahisi. VI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 28-31Mayıs 1979, (Kongre Kitabına baskıya gönderilmiştir.)
- EROĞLU M, ÇALLI İ H, YÜCETÜRK G, ADA S: Volkmann'ın İskemik Kontraktürü Acta Orth. et Trau. Turcica, 4:243-250, 1979.
- YÜCETÜRK G, EROĞLU M: Polio Sekeli Vakalarında Alt Ekstremite Kısalık ve Diz Deformitesi İlişkileri. V.MilliTürkOrtopedive Travmatoloji Kongre Kitabı, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, 422-427.
- YÜCETÜRK G, EROĞLU M: Polio Sekeli Vakalarında Genu Valgum Deformitesinin Oluş Nedenleri.V.Milli Türk Ortopedi ve TravmatolojiKongre Kitabı, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, 428-435.
- YÜCETÜRK G, EROĞLU M: Polio Sekeli Vakalarında Diz Fleksiyonu Deformitesinin Oluş Nedenleri.V.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı,Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, 436-440.
- YÜCETÜRK G, EROĞLU M: Polio Sekeli Vakalarında Genu Rekurvatum Deformitesinin Oluş Nedenleri. V.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, 441-447.
- YÜCETÜRK, G, EROĞLU M: Polio Sekeli Vakalarında Diz Bağlarındaki Gevşekliğin Diz Kas Güçleri ile İlişkileri.V.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, 448-453.
- TİNER M, YÜCETÜRK G: Kliniğimizde Harrington Çubukları ile Tedavi Edilmiş Skolyoz Vakalarının Sonuçları. V.MilliTürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, 383-387
- LÖK V,YÜCETÜRK G: Injuries of Wrestling.Journal of Sport Medicine 2:323-328, 1975.
-  EROĞLU M,YÜCETÜRK G, BARIN E: Son 8 Yılda Kürsümüze Başvuran Poliomyelit Vakalarının Analizi. III.TürkiyeOrtopedive Travmatoloji Kongre Kitabı, Birlik Matbaası, Bornova, 1974, 226-231
- TİNER M, YÜCETÜRK G, BARIN E: Poliomyelit Sekellerine Bağlı Fonksiyon Gücü Kayıplarının Değerlendirilmesi.III.Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Birlik Matbaası, Bornova, 1974, 232-241.
- GÖLCÜKLÜ(EROĞLU) M, TİNER M, TANELİ N, YÜCETÜRK G: Rahitiste Ortopedik Tedavi. Ege Üni. Tıp Fak. Mec. Cilt 9,1:81-84, 1970

International Conference Proceedings (25 entries)- 1999, MEMİŞ, A., ARKUN, R., YÜCETÜRK, G., SABAH, D., ARGİN, M:
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D., MEMİŞ, A., ARKUN, R., KUMAN, A.: Hydatid Disease of the Musculoskeletal System in ten Cases. 10th International Symposium on Limb Salvage, 11,14 April 1999, Cairns, Australia, Congress book p:100
- MEMİŞ, A., ARKUN, R., BAŞDEMİR, SABAH, D., YÜCETÜRK, G., ÖZTOP, F., ÜSTÜN, E.E.: MRI in Monitoring Osteosarcomas. 10th International Symposium on Limb Salvage, 11,14 April 1999, Cairns, Australia, Congress book p:79.
- ARKUN, R., MEMİŞ, A., BAŞDEMİR, SABAH, D., YÜCETÜRK, G., ÖZTOP, F., ÜSTÜN, E.E.: MR Imaging Characteristics of Chondrosarcomas. 10th International Symposium on Limb Salvage, 11,14 April 1999, Cairns, Australia, Congress book p:78-79.
- SABAH, D., YÜCETÜRK, G.: Ege University Experience of TMTS Prosthesis. 10th International Symposium on Limb Salvage, 11,14 April 1999, Cairns, Australia, Congress book p:59.
- SABAH, D., YÜCETÜRK, G., ÖZSOY, H.: Functional Results After Proximal Tibia or Extraarticular Resection of the Knee. 10th International Symposium on Limb Salvage, 11,14 April 1999, Cairns, Australia, Congress book p:48-49.
- ALPER, M., SABAH, D., ZİLELİ, M., YÜCETÜRK, G., HOŞCOŞKUN, C.: Transsacral Usage of the Pure Island Tram Flap for Large Sacral Defect, A Case Report. International Society of Limb Salvage, 9.International Symposium, Sept 10-12, 1997: New York, Poster
- SABAH, D., BAŞDEMİR, G., YÜCETÜRK, G., ARKUN, R., MEMİŞ, A., BUDAK, Z., ÖZCAN, Z., ÖZTOP, F.: Reactive Zone after Neoadjuvant Therapy. International Society of Limb Salvage, 9.International Symposium, Sept 10-12, 1997: New York, Poster Sessor, 260
- ARKUN, R., MEMİŞ, A., SABAH, D., YÜCETÜRK, G., PARILDAR, M., AKALIN, T., ÜSTÜN, E.E.: MRI Findings after Limb-Salvage Surgery in Soft Tissue Tumors. International Society of Limb Salvage, 9.International Symposium, Sept 10-12, 1997: New York, Poster S
- YÜCETÜRK, G.: Indication of Limb Salvage. 1st Balkan Congres of Orthopaedics, Thessaloniki, 8-11 October 1997, p:51.
- YÜCETÜRK, G.: Limb Salvage in Bone and Soft Tissue Tumors. Balkan Congress of Oncology, ed.Antypos G, Monduzzi Editore, Bologna., Italy, p:427-431, 1996.
- ÖZCAN M.Z., YÜCETÜRKG., SABAHD.: The Articular Cartilage Effects ofthe Cementation after the Curettage in Surgical Treatment of Benign Tumors of Bone. SICOT 96 Amsterdam, 18-23August 1996, Abstract book p.372.
- BAŞDEMİR AKPINAR G., SABAH D., ARKUN R., YÜCETÜRK G., HEKİMGİL M, MEMİŞ A., BURAK Z., ÖZCAN Z., ÖZTOP F.: Reactive Zone, Done It Exist? EMSOS '96 IX th Meeting of European Nusculo Skeletal Oncology Society 24-25 October 1996, İstanbul, Abstract Book,
- AKPINAR BAŞDEMIR, G., YÜCETÜRK, G., SABAH, D., ÖZTOP, F.: A Team Approach in the Evaluation of Musculo-Skletal Lesion by Closed Biopsy-Joint Meeting EMSOS-AMSTS Florence 1995. Abstract book p.71
- ARKUN. R., MEMİŞ, A., ÜSTÜN, E.E., SABAH, D., YÜCETÜRK, G., KONDİLOĞLU, G.: MR Imaging in Diagnosis, Staging and Follow-Up Soft Tıssue Tumors. 8th ISOLS Florance 1995. Abstract book p.178
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D., GÜMÜŞDAĞ, H.: Limb Salvage of Soft Tıssue Sarcomas. Ege University Experience. 8th ISOLS Florance 1995. Abstract book p.188.
- SABAH, D., YÜCETÜRK,G., ALIN, G.: Limb Salvage in Huge and Mega Tumors. 8th ISOLS Florance 1995. Abstract book p.200.
- SABAH, D., YÜCETÜRK, G.: Knee Resection Arthrodesis with a New Modüler Implant. 8th ISOLS Florance 1995. Abstract book p.242.
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D.: Parental Fresh Allografts for Children. The 1st Meeting of Asia-Pasific Musculoskletal Tumor Society July 1995, Tokyo, Abstract book p.59.
- YÜCETÜRK, G., SABAH, D.: Parental Fresh Allografts for Children. 7.ISOLS Kongre Kitabı, Singapore, 1993.
- 1992, ÜNLÜ, M,BALKAN, Z,SABAH, D,KİTAPCI, M., CANER, B., BAŞDEMİR, G., DUMAN, Y., YÜCETÜRK, G.: Value T1-201 Sintigraphy in Musculoskeletal Lesions: a Comparative Study to Tc-99m MDP. European Association of Nuclear Medicine Congress, Lisboa Portugal, Aug.
- YÜCETÜRK G, SABAH D:Arthrodesis Using Allografts and Simple External Fixatör After Wide Resection of the Knee Region Tumors.Complication of Limb Salvage. Ed. Kenneth L.B.Brown. International Symposium on Limb Salvage 6th. 1991, Montreal, Quebec. PP.57
- YÜCETÜRK G: Megaprosthesis for Replacement of the Proximal Femur in Metastatic Tumors. 5.International Symposium of Limb Salvage (ISOLS), Saint-Malo, 1989. Sesion Metastases, Poster 1.
- EROĞLU M, ÇALLI İ H,YÜCETÜRK G, SATIŞ B: The Surgical Treatment of Cerebral Palsied Patients (1964Cases). VII.Mediterranean and Middle Eastern Orthopaedic Surgery and Traumatology Congress, 1981. Kongre Kitabı, P:445.
- EROĞLU M, ÇALLI İ H,YÜCETÜRK G, SATIŞ B: The Surgical Treatment of Cerebral Palsied Patients (1964Cases). VII.Mediterranean and Middle Eastern Orthopaedic Surgery and Traumatology Congress, 1981. Kongre Kitabı, P:445.

National Conference Proceedings (10 entries)- 96- KAYALAR, M., SABAH, D., YÜCETÜRK, G.: Cilt Dolaşımının Gösterilmesinde Flourescein Anjiografisi. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, 22-24 Nisan 1998, Özet Bildiri Kitapçığı, GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara 1998, s:34.
- 1998, 97- ANACAK, Y., SABAH, D., TAŞER, E., HAYDAROĞLU, A., YÜCETÜRK, G.: Ekstremite Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Neoadjuvant Eşzamanlı Kemoterapi-Radyoterapi ve Ekstremite Koruyucu Cerrahi: 19 Olgunun Değerlendirilmesi. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongr
- 1998, 97- ANACAK, Y., SABAH, D., TAŞER, E., HAYDAROĞLU, A., YÜCETÜRK, G.: Ekstremite Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Neoadjuvant Eşzamanlı Kemoterapi-Radyoterapi ve Ekstremite Koruyucu Cerrahi: 19 Olgunun Değerlendirilmesi. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongr
- 99- YÜCETÜRK, G.: İskelet Sistemi Tümörlü Hastaların Tanı ve Tedavi Algoritmi. Panel (Ortopedik Onkolojide Görüntüleme) (Moderatör). 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, 22-24 Nisan 1998, Özet Bildiri Kitapçığı, GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
- 100- MEMİŞ, A., ARKUN, R., POURBAGHER, A., ÜSTÜN, E.E., SABAH, D., YÜCETÜRK, G., BAŞDEMİR, G., ÖZTOP, F.: Osteosarkomda Kemoterapi Yanıtının Değerlendirilmesinde MRG. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, 22-24 Nisan 1998, Özet Bildiri Kitapçığı, GATA Ortop
- 67- YÜCETÜRK, G., SABAH, D, BAŞDEMİR, G., ÇULLU, E.: Kondroblastoma. X.Ulusal Türk Kanser Kongresi, 5-·Mayıs 1993, The Marmara, İstanbul, Tebliğ.
- 33- YÜCETÜRK G, ÜSTÜN E E, ÖZTOP F: Malign Fibröz Histiositoma (MFH) Olgularımız. VII.Ulusal Kanser Kong. 18 Nisan 1987, Ankara (Tebliğ).
- 03-ÜSTÜN E E, YÜCETÜRK G, MEMİŞ A, ARKUN R: Osteoid Osteoma Olgularımız. 10.Ulusal Radyoloji Kongresi, 3-·Kasım 1986, Antalya'da tebliğ edilmiştir.
- 01-YÜCETÜRK G, ÖZTOP F, ÜSTÜN E E, ÜNSAL Ş, SERTATIL N: Osteosarkom ve Ewing Sarkomu Olgularında Yapabildiklerimiz. 6.Ulusal Kanser Kongresi, 25-30 Nisan 1985, Ankara (Kongre Kitabına baskıya gönderilmiştir).
- 02-YÜCETÜRK G, ÖZTOP F, ÜSTÜN E E: Kemiğin Metastatik Karsinomları. 6.Ulusal Kanser Kongresi, 25-30 Nisan 1985, Ankara (Kongre Kitabına baskıya gönderilmiştir).

Books (7 entries)- 6- YÜCETÜRK, G.: Diz Çevresi Malign Tümörleri, Diz Cerrahisi. Ed.Reha Tandoğan, A.Mümtaz Alpaslan, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara 1999, s:447-489.
- 1999, 7-YÜCETÜRK, G : İskelet sistemi tümörlerinde klinik özellikler, Tanı ve tedavi algoritmi, Kemik greftleri, Tümör cerrahisinde büyük yanlış ve tuzaklar. İskelet Sistemi Tümörleri Kurs Kitabı. 01-03 Ekim l999 Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir.
- 5- YÜCETÜRK, G.: Diz Bölgesi Benign ve Malign Tümörleri, Diz Sorunları. Ed.Rıdvan Ege, Bizim Büro Basımevi, Ankara 1998, s:1097-1121.
- 4- YÜCETÜRKG.: Tıp Öğrencileri ve Pratisyen Hekimler için Ortopedi ve Travmatoloji. Saray Medikal Yayıncılık San.ve Tic. Ltd. Bornova-İzmir, 1996.
- 3- YÜCETÜRK G: Ortopedi ve Travmatoloji Ders Notları. Ege Üni. Tıp Fak. Yayın Bürosu, Bornova, 1990.
- 2- YÜCETÜRK G. ve Arkadaşları: İskelet Sistemi Tüberkülozları. Ayın Kitabı, Sayı 60. Ege Üni. Matbaası, Bornova, 1988.
- 1- YÜCETÜRK G: Kötü Huylu Kemik Urları. Ayın Kitabı, No 35. Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, 1981.

Memberships of Professional Associations (4 entries)- International Society of Limb Salvage ( ISOLS )
- İskelet Sistemi Tümörleri Derneği
- Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
- SICOT ( Dünya Ortopedi ve Trav. Derneği)