Akademik BilgilerATA ÖNAL
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ata.onal@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 40 00 (2595) : 0 232 388 72 21
- Web sayfası: http://sorubank.ege.edu.tr/~ataonal
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik-Astronomi, Türkiye, 1970
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, Türkiye, 1975
- Doktora: Ege Üni., Elektronik Hesap Bil. Enst., Bilgisayar Bilimleri, Türkiye, 1982
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni., Mühendislik Fak., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üni., Mühendislik Fak., Bilgisayar Yazılım ABD., Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üni., Mühendislik Fak., Bilgisayar Yazılım ABD., Türkiye, 2006

Administrative / Academic Duties (12 entries)- E.Ü. Müh.Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2009-2012
- E.Ü. Müh.Fak. Bilgisayar Müh.Böl. Bilgisayar Yazılım Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-2014
- Ege Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2013
- E.Ü. Mezunlar Derneği Başkan Yardımcılığı, 2004-2009
- E.Ü. Müh.Fak. Bilgisayar Müh.Böl. Başkan Yardımcılığı, 2003-2004
- E.Ü. Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009
- E.Ü. Web Sayfası Çalışma Grubu Başkanlığı, 2001-2014
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2000-2001
- E.Ü. Tire Kutsan M.Y.O. Bilgisayar Programcılığı Programı Koordinatörlüğü, 1998-2001
- E.Ü. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-2004
- E.Ü. Bilgisayar Araş. ve Uyg. Merk. Müdür Yardımcılığı, 1987-1991
- E.Ü. Bilgisayar Araş. ve Uyg. Merk. Tek Proje Grubu Koordinatörlüğü, 1982-1991
Other Professional Activities (4 entries)- I. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS03), Organizasyon Komitesi Üyeliği, 23-25 Ekim 2003, İzmir., 2003
- II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 15-17 Ekim 2003., 2003
- Itafe03, Organization Committee Member, 7 to 10 October 2003, Izmir Turkey., 2003
- Itafe03, Scientific Committee Member, 7 to 10 October 2003, Izmir Turkey., 2003
Research Interests- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
Indexed Journal Publications (5 entries)- Gümüs, Ö., Kardas, G., Dikenelli, O., Erdur, R.C., Önal, A., SMOP: A Semantic Web and Service Driven Information Gathering Environment for Mobile Platforms, R. Meersman, Z. Tari et al.(Eds.): OTM 2006, LNCS 4275, pp. 927-940, 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
- Öztürk, Ö., Özacar, T., Ünalır, M., O., Önal, A., Adapting the Pyramid Technique for Indexing Ontological Data, A. Levi et al. (Eds.): ISCIS 2006, LNCS 4263, pp. 202-211, 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
- Erdur, R.C., Dikenelli, O., Önal, A., Gümüs, Ö., Kardas, G., Bayrak, Ö., Tetik, Y.E., A Pervasive Environment for Location-Aware and Semantic Matching Based Information Gathering, P. Yolum et al.(Eds.): ISCIS 2005, LNCS 3733, pp. 352-361, 2005. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.
- Kaya A, Oktem D, Onal A ,Title: Practical aspect of refactoring patterns for a XP project, Conference Information: International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), OCT 21-26, 2005 Corinth, GREECE. Source: Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering 2005, Vols 4 A & 4 B Book Series: LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES Volume: 4A-4B Pages: 283-287 Published: 2005.
- Ötleş, S., Önal, A., Computer-aided engineering softwares in the food industry, Journal of Food Engineering 65 (2004) 311-315.

Publications in Non-Indexed Journals (8 entries)- Karasulu, B., Önal,A., Korukoğlu, S., (2008), ”A Proposal for Building up A Social-Consctructivism-Based Distance Learning System for Ege University”, T.C. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1301-7985), Cilt 10, Sayı 2, sayfa: 33-52, 2008.
- 1996, Tire Necip Paşa Kütüphanesi Otomasyon Projesi, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi.
- 1996, Önal, A., Koşcağız, O., Multimedia Telefon Rehberi, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve uygulama Merkezi Dergisi.
- 1996, Önal, A., Çelik, M., Kişisel Bilgisayarlarda Grafik Tabanlı Yazılım Araçlarıyla Sınav Uygulama Ortamı Gerçekleştirimi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dergisi.
- 1994, Genel Amaçlı Ekran Görüntü Tasarımı ve Yönetimi Sisteminin Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.
- 1993, Toker, L., Önal, A., Programlama Dilleri ve Yorumlayıcıların ilişkisel Veritabanı İşlemlerindeki Performans Araştırması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
- 1989, Önal, A., Toker, L., Şengonca, H., Ofis Otamasyonunun Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, Sayfa:61-68.
- 1983, Ayataç, S., Harmancıoğlu, Ö., Önal, A., Soru Bankası ve Tıp Eğitiminde Kullanımı, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Sayfa:141-145.

International Conference Proceedings (2 entries)- 1999, Sürgevil, C.A., Topaloğlu, N.Y., Önal, A., Domain Modeling for Client/Server Systems Over IP Networks, ISCIS XIV, S:351-359.
- Harris, F., Thyagarajan, K.S., Önal, A., Using Overlapped Windows to Improve Reconstruction Fidelity of Vector Quantized Lpc Image Compression Algorithms, Twenty-first Asilomar Conferance on Signals, Systems & Computers, November 2-4, 1987, Volume 2 of 2, Page:789-792.

National Conference Proceedings (50 entries)- Dönmez, O., Önal, A., Tuğlular, T., Erdur R.C., BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı, XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, inet-tr'11, 30 Kasım - 2 Aralık 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Harmanşah, C., Seylan, N., Sözeri, V., Önal, A., Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Sistemi, XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, inet-tr'11, 30 Kasım - 2 Aralık 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Kargedik, Ö., Önal, A., Bilgiye Erişim Sistemlerinde Arama Kalitesini İyileştirme: Normalleştirme Etkeninin Önemi, Akademik Bilişim'10, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Mobil Peer-to-Peer (P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme Akademik Bilişim'10, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Alaybeyoğ:lu, A., Akademik Ortamlardaki Mobil Ad Hoc Ağ:larda Servis Tabanlı: Yazı:lı:m Geliş:tirme Akademik Biliş:im'09, 11-13 Ş:ubat 2009, Harran Üniversitesi - Ş:anlı:urfa,
- Ş:en, Ş:., Önal, A., Alaybeyoğ:lu, A., ASP .NET 2.0'da Kiş:iselleş:tirme Kavramı: ve Bir Kiş:iselleş:tirme Uygulaması:, Akademik Biliş:im'09, 11-13 Ş:ubat 2009, Harran Üniversitesi - Ş:ANLIURFA.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Üniversite Kampüslerinde Veri İletişim Altyapısı İçin Bir İleri Teknoloji Örneği: Kablosuz Lazer İletişimi Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Duran, N., Önal, A., Öğrenme Yönetim Sistemleri için Scorm Uyumlu Başvuru Modeli Geliştirilmesi Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Gürel, T., Karagedik, Ö., Toker, G., Önal, A., Mobil Turist Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Şen, Ş., Önal, A., Web Part ve Ajax Teknelojileri ile Kisişelleştirilebilir Portal Uygulaması Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Şen, Ş., Önal, A., Mobil Cihazlar için Bağlam Duyarlı Arayüz Tasarımı, Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Ercan, E., Önal, A., Mobil Turist Rehberlerine Karşılaştırmalı Bakış, Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Dönmez, O., Uğur, A., Önal, A., CLDC Konfigürasyonuna Sahip Mobil Cihazlarda 3B Grafiklerin Görselleştirilmesi, Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Spiral Model, Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 MAYIS 2007, BERGAMA-İZMİR
- Duran, N., Önal, A., Kurtuluş, C., E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 97-101.
- Ünalır, E., Önal, A., Beydağ, Ü., Bilgisayar Dersi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Kurumlarına Bakış Açıları, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S:1-4.
- Beydağ, Ü., Önal, A., Uzaktan Öğrenim Tasarımının Ana Hatları, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S:5-10.
- Kurtuluş, C., Önal, A., Uzaktan Öğrenme İçin Bir Modelin Tasarlanması, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 102-107.
- Önal, A., Kaya, A., Draman, S., E., Açık Kaynak Kodlu Çevrimiçi Eğitim Yazılımları, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 251-254.
- Gürsoy, H., G., Önal, A., Kaya, A., Mobil İletişim Cihazları İle Ev Otomasyon Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 341-345.
- Dönmez, O., Önal, A., Topaloğlu, Y., Mobil Teknolojilerde Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 444-448.
- Dönmez, O., Önal, A., Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı ve Eşzamanlı Olmayan İletişim, inet-tr'06, XI.'Türkiye'de Internet' Konferansı, 21-23 Aralık 2006, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
- Gümüş, Ö., Kardaş, G., Erdur, R.C., Dikenelli, O., Önal, A., Bayrak, Ö, Tetik, Y.E., Mobil Ortamlar İçin Anlamsal Eşleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi, UYMS'05, II Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu ve Sergisi, 22-24 Eylül 2005, ODTÜ, Ankara.
- Önal, A., Çolak, A., Yavuz, M.: Web Ortamli Ege Üniversitesi Duyuru Panosu (EgeDuyuru) Akademik Bilişim 2004, 11-13 Şubat 2004, K.T.Ü., Trabzon
- Önal, A., Söyüt, M.S., Mobil Sıcak Satış Sistemi, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi III, Bildiriler Kitabı, 7-9 Ekim 2004, S:153-155.
- Şumnulu, H., Önal, A., Topaloğlu, Y.: Scripting Dillerle Programlamaya Geçiş, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 01-04 Mayıs 2003, Sayfa: 99-101
- Kanlıoğlu, C., Önal, A.:Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Ortamlarının Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 01-04 Mayıs 2003, Sayfa: 61-63
- As, H., Erdem, E., Önal, A.: XML ve Veritabanı Entegrasyonu ile Esnek Uygulama Geliştirme, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 01-04 Mayıs 2003, Sayfa: 102-104
- Önal, A., Yakuoğlu, MC., Web Ortamlı Ege Üniversitesi Telefon Rehberi (Egetel), Akademik Bilişim 2003, Cukurova Üniversitesi, Adana, Bildiri No: 137.
- Cavkaytar, H., Önal, A. :EUPIS: Platform Bağımsız Satın Alma Sistemi, I.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS03) Bildiriler Kitabı, Sayfa:109-114, 23-25 Ekim 2003, İzmir
- Kokulumersin, G., Koç, R., Önal, A.: .NET, XML ve JAVA Teknolojilerinin Entegrasyonu ile bir B2B Projesi Gerçekleştirimi, I. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS03) Bildiriler Kitabı, Sayfa:245-248, 23-25 Ekim 2003, İzmir.
- Öktem, D., Kaya, A., Önal, A., Türkiye'de Atak (Agile) Programlama Tekniklerinin Uygulanması ve Geliştirilmesi, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:245-249.
- Dönmez, O., Kaya, A., Önal, A., Yazılım Doğrulama ve Geçerlileme Üzerine Bir İnceleme, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:279-285
- Dönmez. O., Kaya, A., Önal, A., Yazılımda Kalite ve Yönetimi Üzerine Bir İnceleme, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:301-309
- Harmanşah, C., Şumnulu, H., Önal, A., Scripting Diller ve Programlamadaki Yerleri, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:293-298
- Öktem, D., Kaya, A., Önal, A., Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (MPLS) Tekniklerinin Güncel Ağ Teknolojilerine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:317-324.
- 2002, Topaloğlu, N.Y., Önal, A., Önder, Ü., Wap Tabanlı Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Denizli, 6-8 Mayıs.
- 2002, Önal, A., Bir Çevrimiçi Ders Uygulaması : Deneyimler, Gözlemler, Öneriler, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 23-25 Mayıs.
- 2002, Önal, A., Çevrimiçi Sınav Sistemi, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 23-25 Mayıs.
- 2002, Önal, A., Demirkan, B., Web Tabanlı Akademik Bilgi Sistemi, GAP IV. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, 06-08 Haziran.
- 2002, Demirten, M., Çetin, E., Önal, A., İkiz, F., Elektronik Ticaretin Üniversitelerde Kullanımı, 19. Bilişim Kurultayı, Bilişim Etkinlikleri, 3-6 Eylül.
- 2000, Önal, A., Üstortam Programlama Sunucusu, Bilişim Etkinlikleri, 6-9 Eylül.
- 1996, Yüceer, İ.B., Özkan, G., Önal, A., Öztürk, Y., Informer: The Web Notifier, Bas 96 1. Bilgisayar Ağları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 101-105.
- 1991, Önal, A., Huntürk, M., Bakal, T., Ege Üniversitesi Sorubankasının Kişisel Bilgisayarlardan Kullanımı, 8.Türkiye Bilgisayar Kongresi Bildiriler Kitabı, S: 337-341.
- 1990, Önal, A., Özdemir, D., E.Ü. Sorubankasının EARN'e Bağlı Bilgisayarlardan Kullanımına olanak sağlayan Yazılımın Tasarım ve Gerçekleştirimi, Türkiye Bilişim Derneği 8.Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim'90 Bildiriler Kitabı, Sayfa:266-273.
- 1984, Önal, A., Türkiye Elektrik Kurumu Ege Bölgesi Otomasyon Projesi için Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde Yapılan Çalışmalar, Türkiye Bilişim Derneği 5.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Sayfa:285-295.
- 1982, Önal, A., Manas, O., Genel Amaçlı Veri Kütüğü İşleme Dizgesi Tasarımı: Türkiye Bilişim Derneği 4.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Cilt-1, Sayfa: 173.
- 1982, Önal, A., Aşıkhan, M., Başar, E., Eğitimde Sorubankalarından Yararlanılması Üzerine Bir Uygulama, Türkiye Bilişim Derneği 4.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Cilt-2, Sayfa:595.
- Aşıkhan, M., Razbonyalı, M., Öal, A., Görüntü Makinalar/370 Dizgesinde İş Yüklerinin Dengelenmesinin Önemi, Türkiye Bilişim Derneği 4.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 11-15 Ekim 1982, Cilt-1, S:13-22
- Aşıkhan, M., Önal, A., Razbonyalı, M., Bir Özdevimli Kütük Bakım Dizgesi Tasarımı, Türkiye Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 11-15 Ekim 1982, Cilt-1, S:165-172

Referrer Publications (6 entries)- 2011, Title: A novel edge detection method with application to the fat content prediction in marbled meat Author(s): Hussein, W. B.; Moaty, A. A.; Hussein, M. A.; et al. Source: PATTERN RECOGNITION Volume: 44 Issue: 12 Pages: 2959-2970 DOI: 10.1016/j.patcog.2011.04.028 Published: DEC 2011 Times Cited: 1 (from Web of Science)
- 2011, Title: A user-friendly general-purpose predictive software package for food safety Author(s): Halder, Amit; Dhall, Ashish; Datta, Ashim K.; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 104 Issue: 2 Pages: 173-185 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2010.11.021 Published: MAY 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2008, Title: Development of a library of components in EcosimPro for the operation of thermal processing plants Author(s): Vilas C, Garcia MR, Banga JR, et al. Source: REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL Volume: 5 Issue: 1 Pages: 51-+ Published: JAN 2008.
- 2008, Title: A Library of Software Components for the Operation of Thermal Food Processing Plants Author(s): Vilas, C.; Garcia, M. R.; Banga, J. R.; et al. Book Editor(s): Barreiro, P; Hertog, MLATM; Arranz, FJ; et al. Conference: 4th International Symposium on Applications of Modelling as an Innovative Technology in the Agri-Food-Chain - Model-IT Location: Madrid, SPAIN Date: DEC 31, 2008 Source: IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATIONS OF MODELLING AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE AGRI-FOOD-CHAIN: MODEL-IT Book Series: Acta Horticulturae Volume: 802 Pages: 141-146 Published: 2008
- 2007, Del Moral FG, O'Valle F, Masseroli M, et al. Image analysis application for automatic quantification of intramuscular connective tissue in meat JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 81 (1): 33-41 JUL 2007.
- 2006, Gümüs, Ö., Kardas, G., Dikenelli, O., Erdur, R.C., Önal, A., - SMOP: A Semantic Web and Service Driven Information Gathering Environment for Mobile Platforms, ODBASE 2006, LNCS.
Books (6 entries)- 2002, Önal, A., Temel Algoritmalar, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 25, 191 sayfa.
- 2002, Önal, A., Dosya Yönetimi, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları, No: 26, 173 sayfa.
- 2002, Önal, A., Üstortam Programlama, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 3, 245 sayfa.
- 2002, Önal, A., Veri Yapıları, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 4, 159 sayfa.
- 2002, Kaya, A., Öktem, D., Önal, A., ASP ile Web Programlama, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yayınları No:2, 214 sayfa.
- 1987, Abut, H., Amidon, J., Önal, A., E-120 C-Programming Under Unix, Supplementary Notes, Department of Electrical & Computer Engineering, San Diego State University.

Finished Research Projects (6 entries)- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 08-MÜH-002, Onal. A, Şehra. S., Kişiselleştirilebilir Bir Web Sitesi Altyapısının Oluşturulması.
- 2007, Araştırma Projesi, Önal, A., Bayrak, Ö., Tetik, Y.,E., Ege Üniverstesi SMS Sistemi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2003-MUH-039.
- 2001, Araştırma Projesi, Önal, A. Yılmaz, E, Göçeri, E, Üstortam Programlama Windows Sunucusu, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2000-MUH-004
- 1999, Araştırma Projesi, Önal. A, Demirkan, B, Demirten, M, Üstortam Programlama Sonucusu, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 1998-MÜH-021 URL: http:// bilmuh.ege.edu.tr/~sorubank/dersler/ustortam
- 1998, Araştırma Projesi, Önal, A, Demirkan, B, Bilgisayar Mühendisliği Temel Algoritmalar Dersinin Internet'te Çoklusunu Ortamlı Öğretim Tasarımı, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 1997-MÜH-009, Bornova-İzmir
- 1996, Araştırma Projesi, Önal, A, Özçelik, E, Özçelik, Y, Bilgisayar Mühendisliğinde Çoklu Sunu Ortamı Destekli Eğitim Yazılımı, T.C. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 94-MÜH-04, Bornova-İzmir
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türkiye Bilişim Dernegi
Student's Completed Thesis (14 entries)- Yüksek Lisans, 2013, In this thesis work; the structure, addressing, and lack of address space of IPv4 protocol are examined while the basic information about the history, characteristics, addressing, the structure of header and the advantages of IPv6 protocol are presen...
- Yüksek Lisans, 2013, Demir, C., Önal, A., Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Uzaktan Eğitimin Rolü, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2013, This study aims to show how the application processes of ISMS can be defined in a more understandable and more usable format in accordance with the Standard ISO/TEC 27001. Keywords: Information Security, Information Security Qualification...
- Yüksek Lisans, 2010, Beydağ İnce, Ü., Önal, A., Kişiselleştirilebilir Mobil Asistan, Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2009, Ercan, E., Önal, A., Mobil Turist Rehberi. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, Şen, Ş., Önal, A., Web Part ve Ajax Teknolojileri ile Kişiselleştirilebilir Portal Uygulaması. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2007, Duran, N., Önal, A., Öğrenme Yönetim Sistemleri İçin SCORM Uyumlu bir Başvuru Modeli Geliştirilmesi, Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2005, Arık, B., Önal, A., Kurumsal Uygulamalar İçin Bir Yazılım Çerçevesi : AIF. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2005, Şumnulu, H., Önal, A., HTML / PHP / MySQL Kod Editörü, Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2002, Cavkaytar, H., Önal, A., XML & Java Teknolojilerini Kullanarak Gerçekleştirilen Bir B2B Projesi: Ege Üniversitesi SBS (Satın Alma Bilgi Sistemi), Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2000, Sürgevil, C.A., Önal, a:, İnternet Ortamında İlişkisel Veritabanı Uygulaması. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1994, Kutlu, S..N., Önal, A., Genel Amaçlı Ekran Görüntü Tasarımı ve yöntemi sisteminin Gerçekleştirilmesi. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 1992, Toker, L, Önal, A., Programlama Dilleri ve Yorumlayıcılarının ilişkisel Veritabanı İşlemlerindeki Performans Araştırması. Doktora Tezi,1992.
- Doktora, 1992, Toker, L, Önal, A., Programlama Dilleri ve Yorumlayıcılarının ilişkisel Veritabanı İşlemlerindeki Performans Araştırması. Doktora Tezi,1992.