Akademik BilgilerÖZCAN SEÇMEN
PROFESÖR
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Botanik AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ozcan.secmen@ege.edu.tr
- Telefon: 3112838
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1969
- Doktora: Ege, Türkiye, 1972
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1977
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkez Müdürü, 2008-
- Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkez Müdürü, 1997-2004
- Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1988-1991
- Fen Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1982-1985
Other Professional Activities (2 entries)- Spor ve Sosyal Faliyetler Kom.Başkanı, 1988-1989
- Spor ve Sosyal Faliyetler Kom.Başkanı, 1983-1985
Research Interests- Bitki Ekolojisi - Bitki Coğrafyası (4010303)
- Bitki Sistematiği (4010304)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Aykut Güvensen, Özcan Seçmen, Serdar Gökhan Şenol. Heterostyly in Linum aretioides. Turk. J. Bot. 37 (2013), 122-129
- Şenol SG, Seçmen Ö, Öztürk B & Galbany-Casals M., Helichrysum unicapitatum (Asteraceae), a new species from Turkey. Ann. Bot. Fennici 48: 145–154. (2011)
- Şenol SG, Yıldırım H, Seçmen Ö. Prangos hulusii (Apiaceae) A new species from West Anatolia, Turkey. Nordic J. of Botany, 29:1-6, 2011, . (2011)
- Ö. SEÇMEN, A. GÜVENSEN, S.G. ŞENOL, S. GÜCEL :Pollination behaviour of Linum aretioides Boiss. (Linaceae) and its relation with air temperature and humidty. Türk J. Bot 34(2010) 355-365.
- Özcan Seçmen, Aykut Güvensen, Serdar Gökhan Şenol,Salih Gücel. Pollination behaviour of Linum aretioides Boiss. (Linaceae) and its relation with air temperature and humidty. Türk J. Bot 34(2010) 355-365.
- S. GÜCEL, Ö.SEÇMEN, Conservation Biology of Asperula daphneola (Rubiaceae) in Western Turkey. Turk J. Bot. 33(2009) 257-262.
- E. UĞURLU, Ö. SEÇMEN. Medicinal plants popularly used in the villages of Yunt Mountain (Manisa-Turkey). Fitoterapia 79 2008 126-131
- K.H. SHEIKH, M.A.ÖZTÜRK, Ö.,SEÇMEN, Y,VARDAR: Field Studies of the effects of Cement Dust on the Growth and Yield of Olive Trees in Turkey. Env.Conserv., Vol.3, No.2,117-122.1976.

Publications in Non-Indexed Journals (78 entries)- S. G. Şenol,A.Güvensen,Ö.Seçmen, Land degradation on flora and vegetation around ski run of Bozdağ (Ödemiş-İzmir-Turkey). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 18,2,145-159, 2011
- M. ERSÖZ, Ö. SEÇMEN, Some of Ecological Features and Relations with Reproductive success in the populations of Dianthus erinaceus Boiss. var. erinaceus endemic to Turkey. BioDiCon 2/3(2009) 65-74.
- S. GÜCEL, Ö. SEÇMEN , Reproductive biology of subalpin endemic Minuartia nifensis Mc Neill (Caryophyllaceae) from West Anatolia, Turkey, Biological Diversity and Conservation, 1/1 (2008) 66-74
- E. ÇETİN, Ö. SEÇMEN. Flora of Boncuk Mountains (Burdur-Muğla, Turkey). Int. Journal of Botany 4(2):130-150, 2008
- E. ÇETİN, S.G. ŞENOL, Ö. SEÇMEN Flora of Rahat Mountain(Burdur, Turkey). Turk. J. Bot. 31(2007),225-243.
- 2004, M. ÖZTÜRK, C.R.PARKS, F. COSKUN, G.GÖRK,Ö.SEÇMEN. Vanishing Tertiary Genetic Heritage in the East Mediterranean, Liquidambar orientalis. Environews. 10/4,: 6-8
- 2003, İ. UYSAL, E. KARABACAK, Ö. SEÇMEN, S. OLDACAY. The Flora of Agricultural Areas and their Environs in Çanakkale(Lapsaki-Ezine). Turkish Jour. of Bot. 27/2:103-116.
- Ö. SEÇMEN, E. LEBLEBİCİ :Marmara Bölgesi Sulak Alanların Bitki Örtüsü. Turkish Jour. of Botany, 20, 2:171-188, 1996
- A. ÇELİK, Ö.SEÇMEN : Karıncalı Dağı’nın (Nazilli,Aydın) Florası. Turkish Jour. of Botany, 20, supp. 163-172, 1996
- E. LEBLEBİCİ, Ö. SEÇMEN :Aquatic Flora of Marmara Region, Turkey. Willdenowia , 25: 613-626, 1996
- M.ÖZTÜRK, Ö.SEÇMEN, A.GÜVENSEN: Orman Tali Ürünü Olarak Keçi-boynuzu ve Türkiye İçin Önemi. Orman Müh. Der., 32:3, 5-8, 1995
- E.LEBLEBİCİ,Ö. SEÇMEN: A New Species of Lythrum(Lythraceae) from the Western Black Sea Region of Turkey. Tr. J. of Botany. 19(1995), 559-560.
- M.ÖZTÜRK, Ü.ERDEM, Ö.SEÇMEN, A.GÜVENSEN, A.ÇELİK :Kuşadasının Kentsel Ekolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ekoloji Çev. Der.,12:21-24, 1994
- Ö.SEÇMEN :Hidrofitler (Yüksek su Bitkileri). Bilim ve Teknik Dergisi 324:74-78. 1994
- Y.GEMİCİ,Ö.SEÇMEN,Ç.YILMAZER:Taksonominin Kuramsal Yönü. Seminer, Felsefe, E.Ü.Edeb.Fak.Yay.161-176, E.Ü.Matbaası, Bornova 1993-
- Ö.SEÇMEN, E. LEBLEBİCİ:Türkiye Florası İçin Yeni Bir Kayıt, Rumex maritimus L..(Polygonaceae) Doğa-Tr.J.of Botany 17:27-28, 1993
- Y.GEMİCİ, Ö.SEÇMEN, T.EKİM, E.LEBLEBİCİ : Türkiye Endemizm ve İzmir Yöresinin Bazı Endemikleri. Ege Coğrafya Der., 6:61-84, E.Ü. Edeb.Fak. İzmir, 1992
- Y. GEMİCİ, T. KABAKÇI, Ö. SEÇMEN, F. SEBİK: Türkiye Ballarının Alerjik Florası. Türk Tıp Derneği Dergisi Vol: 58:220-222,1992
- Y. GEMİCİ, T. KABAKÇI, Ö. SEÇMEN, F. SEBİK: İzmir Kent İçinde Aeropalinolojik Bir Çalışma. Türk Tıp Derneği Dergisi Vol: 58: 223-226,1992
- Y. GEMİCİ, T. KABAKÇI, Ö. SEÇMEN, F. SEBİK: Ege Bölgesi Alerjik Florası. Türk Tıp Derneği Dergisi Vol: 58:212-219, 1992
- Y. GEMİCİ, Ö. SEÇMEN ,T. EKİM, E. LEBLEBİCİ, Türkiye'de Endemizm ve İzmir Yöresinin Bazı Endemikleri, Ege Coğrafya Der. 6, 61-83, 1992.
- Ö.SEÇMEN, E., LEBLEBİCİ: Tarakya' nın Sucul ve Bataklık Bitki ÖÖrtüsü. Doğa Tr. J.of Botany: 15, 142-165,1991 B
- 1991, Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ:Aquatic Flora of Thrace (Turkey). Willdenowia 20: 53-66, l991.
- Y. GEMİCİ, E. AKYOL, F. AKGÜN, Ö. SEÇMEN. Soma Kömür Havzası Makre ve Mikreflerarası Mta Dergisi 112, 161-178, 1991
- M. ÖZTÜRK, Y. GEMİCİ, G. GÖRK, Ö. SEÇMEN, A.General Account of High Mountain Flora and Vegetation of Mediterranean Part of Turkey Jour of Fac Science Ege Univ. B,13, 1-2, 51-59, 1991.
- Y.GEMİCİ, E.AKYOL, Ö.SEÇMEN, F.AKGÜN : Macro et microflore fossile du bassın neogene d'Eskihisar(Yatağan-Muğla) Jour.of fac.f.scien Eg.Üniv. Ser.B 12 No.1 29- 41,1990-
- Ö.SEÇMEN,Y.GEMİCİ:Astragalus papasianus Türünün Taksonomik Durumu Üzerine Bir İnceleme Doğa-Tr.J.of Botany. 14(1990),60-63
- Y.GEMİCİ, Ö.SEÇMEN : Kuzey Anadolu Ormanları Üzerinde Ekolojik Gözlemler. Ege Coğrafya Dergisi, sayı 5,94-109,1990
- Y. GEMİCİ, E. AKYOL, Ö. SEÇMEN, F. AKGÜN, Macre Et Microflore Fossile Du Bassin Neogene D'Eskihisar (Yatağan-Muğla)Jour of Fac. of Science, Ege Univer, B,12,1,29-41, 1990.
- Ö.SEÇMEN,S.OFLAS,Y.GEMİCİ:Contribution S L'Etude De La flore De Van I.E.Ü.J.of Fac.of Scien. B, Vol.11,no1, 19-27.1989
- Ö.SEÇMEN, S.OFLAS, Y.GEMİCİ : Van Civarından (B9) Yeni Floristik Kayıtlar. Doğa Türk Botanik D.C13, S 3,517-521.1989.
- S.OFLAS, L.BEKAT, Ö.SEÇMEN : B1, B2 (İzmir) İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Doğa TU Botanik D 13,2,305-310.1989
- Ö.SEÇMEN, S.OFLAS, Y.GEMİCİ : Contribution A L'Etude De La flore De Van II E.Ü. J.of Fac.of Scien. B, Vol 11, no 1, 45-54.1989
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ, İ.GÖKLER : Türkiye İçin Yeni Bir Ciğerotu. Ricciocarpus natans (L.) Corda.Doğa TU Botanik D.13, 2. 311-313. 1989
- Ö.SEÇMEN, Y.GEMİCİ, Ç.YILMAZER :New Records for the squares in the flora Turkey. J.of Fac.of Scien Ege Univ. B, Vol.10. No:2, 29-39.1988
- L.BEKAT, Ö.SEÇMEN : Vegetation in Der Umgebung ron Foça, Aliağa und Candarlı. J. of Fac.of Scien. Ege Univ.B,Vol 10,no:2. 15-27.1988
- Y.GEMİCİ, Ö.SEÇMEN : Two Taxa for the Flora of Turkey. E.Ü.Jour.of Scien. Fac., B, VIII, I:39-42.1985-1986
- 1986, K.KONDO,K.TSURDA, A.TANAKA, M.HIZUME, H.YOSHIOKA, SEÇMEN, Ö : Comparison of Variability in Wild Camellia sasanqua Thunb. in Connection with Possible Origin of Cultivated Variety. Japan. J.Breed. 36,3:340-354. l986.
- Ö. SEÇMEN, Y. GEMİCİ, L. BEKAT, G. GÖRK: İzmir Yöresi Frigana Vejetasyonu-nun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doğa, Tr. Bio. D. 10,2:197-205.1986.
- M.ÖZTÜRK, Ö.SEÇMEN : Sulak Alanların Ekolojisi. Tabiat ve İnsan. 2:31-32. 1986
- L.BEKAT,Ö.SEÇMEN:The Phytoecological and Sociological Investigations on the Akdağ Karaburun (İzmir).E.Ü. Fac.of Scien.Jour., B,VII,I:103-110.1983-1984.
- Ö.SEÇMEN,E.LEBLEBİCİ:Aquatic Flora of Western Anatolia. Willdenowia 14: 165-178. 1984.
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ : Contribution to New Recorded Rumex palustris Sm.From Turkey. E.Ü.Fac.of Scien.Jour., B,VII,I:25-28.1983-1984
- G.GÖRK,M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN,K.KONDO, M.SEGAWA: Role of Turkish ornamental plants in noise pollution. Memoirs of the Fac.of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima Univ., IV, 9:67-79 1984
- Y.GEMİCİ, Ö.SEÇMEN : Etude Phytoecologique Phytosociologique de la Vegetation de la Montagne. Yamanlar-İzmir.E.Ü.Fac.of Scien.Jour., B,VI,1:51-65.1983
- Y.GEMİCİ, Ö.SEÇMEN : İzmir Yamanlar Dağı Florası. Doğa Bilim Der., A. 7,3: 473- 507.1983
- Ö.SEÇMEN, Y.GEMİCİ, G.GÖRK, L.BEKAT, E.LEBLEBİCİ :The Flora of Çatalkaya, İzmir.E.Ü.Fac. of Scien.Jour.,B,VI,1:41-49. 1983.
- Ö. SEÇMEN : Subalpinic Vegetation of Nif Mountain. E.Ü.Fac.of Scien Jour., B,V,1:31-40.1980-1982.
- Ö.SEÇMEN : The Flora of Nif Dağ(2).E.Ü.Fac.of Scien. Jour., B,V,1:95-103. 1980-1982.
- .SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ : New Records for the Squares in the Flora of Turkey(4). E.Ü.Fac.of Scien.Jour.,B,V,1:73-83.1980-1982
- 1982, Ö.SEÇMEN,M.ÖZTÜRK,K.KONDO: Vegetation in Aegean region of Turkey, Memoirs of the Fac. of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima Univ. IV,8:53-62, l982.
- 1982, M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN,K.KONDO:Transpirational studies in some macchia elements. Memoirs of the Fac.of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima Univ.,IV, 8:68-76. l982.
- 1982, - M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN,G.GÖRK,K.KONDO: Productivity and biotic relations of Inula graveolens (L.)Desf.Memoirs of the Fac.of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima Univ., VI,8:77-84. l982.
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ: Türkiye florası İçin Yeni Bir Kayıt Lonicera implexa Aiton. Doğa Bilim Der.,6:73-75.1982.
- L.BEKAT, Ö.SEÇMEN:Karaburun Akdağ Florası.Doğa Bilim Der.,6,3:49-66. 1982
- K.KONDO,Ö.SEÇMEN,M.SEGAWA,T.NAKANO:Ecology of dispersal systems in polymorphic seeds of Camellia in Japan.Oyton, 42(2):133-141,1982.
- 1982, M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN,M.SEGAWA:Ecological aspects of seed germination in Myrtus communis L.Memoris of the Fac.of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima Univ., IV, 8:63-68. l982.
- Ö. SEÇMEN, E. LEBLEBİCİ : New Records For the Squares in the Flora of Turkey(3). E.Ü.Fac.of Scien.Jour.,B,V,1:15-23. 1980-1982.
- M.ÖZTÜRK, Ö.SEÇMEN:Hava kirlenmesinin Bitkiler Üzerinde Etkileri. Tabiat ve İnsan: 23-27,1981.
- Ö.SEÇMEN : Nif Dağı Florası (1).E.Ü.Fen Fak.Der., B, IV,1-4:97-113.1980
- 1980, Y.VARDAR, Ö., SEÇMEN, M.ÖZTÜRK: Some Distributional Problems and Biological characteristics of Ceratonia in Turkey. Portugaliae Acta Biologica, A,XVI, 1-4:75-86.l980.
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ: Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Vejetasyon ve Florası I-Vejetasyon ve Bitki Toplulukları. Bitki, 5,2:195-269.1978.
-  Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ : Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Vejetasyon ve Florası II-Flora. Bitki,5,3:271-368.1978.
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ :Türkiye Florasındaki Kareler İçin Yeni Kayıtlar(2). E.Ü.Fen Fak.Der., B,II,4:301-315.1978.
- Ö.SEÇMEN, M.ÖZTÜRK: Yüksek Bitkilerin Biyokimyasal Ekolojisi(Allelopati). Biyoloji Dergisi, 28:131-238.1978.
- Ö.SEÇMEN,E.LEBLEBİCİ:Türkiye Florasındaki Kareler İçin Yeni Kayıtlar(1). E.Ü.Fen Fak. Der., B,1,3:281-294.1977.
- Ö. SEÇMEN: A Study on the Interspecific Associations of the Nif Mountain Vegetation. Bitki, 2,3: 312-320. 1975.
- 1975, Ö.SEÇMEN :Computerized Phytosociological Analysis of the Nif Mountain. Bitki, 2,4:401-10.l975.
- Ö.SEÇMEN: Ceratonia siliqua L'nın Ekolojisi III-Fitososyolojik İncelemeler. Bitki, 1,4:533-543.1974.
- Ö.SEÇMEN: Cerationia Asosiasyonlarında Mevcut Türlerin Hayat Formları ile İlgili Bir İnceleme. E.Ü.Fen Fak. İlmi Rap.Ser. No:141, 1973.
- Ö.SEÇMEN : Ceratonia siliqua L'nın Ekolojisi I-Morfolojik İncelemeler. E.Ü.Fen Fak. İlmi Rap. Ser.No:148.1973.
- Ö.SEÇMEN: Ceratonia siliqua L'nin Ekolojisi II-Çimlenme. E.Ü.Fen Fak. İlmi Rap. Ser.No:149.1973.
- Y.VARDAR, M.DİZBAY, Ö.SEÇMEN: OIDIUM CERATONIA Ames Hakkında Bir Ön Çalışma. Türk Biyoloji Der., 23:99-100. 1973.
- G.OĞUZ, Ö.SEÇMEN, S.OFLAS, T.KESERCİOĞLU, E.LEBLEBİCİ : Türkiye İçin Yeni Bir Tür: Pinguicula crystallina Bauer et Sibth. E.Ü.Fen Fak. İlmi Rap.Ser.no:170.1973.
- 1972, Ö.SEÇMEN:Ekosistemde Enerji İlşkileri. Türk Biyoloji Dergisi, 22:74-77.l972.
- Y.VARDAR, S.OFLAS, M.YAZGAN, Ö.SEÇMEN: Bir Botanik Gezisinin İzlenimleri. Türk Biyoloji Der.,22:54-51972
- 1972, Y.VARDAR, Ö. SEÇMEN, M.AHMED :Preliminary Results On The Chemical composition of the Turkish Carob Beans. Qual. Plant.Mater.Veg. XXI,4:367-379. l972.
- 1971, Ö.SEÇMEN, Yeni Bir Bilim İhtiyacı: Şehir Botaniği. Türk Biyoloji Dergisi, 21:6-9. l971.

International Conference Proceedings (30 entries)- Ö. Seçmen, S.G. Şenol, V.Eroğlu,Ü. Subaşı,A. Güvensen, Population size of local endemic Minuartia saxifrage(Friv.) Graebn. Subsp. tmolea Mattf. And its new red list category. The second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (Biorare-2012) April 24-27 2012 Fethiye, Muğla, Turkey. Abstract p.76.
- Ü. Subaşı, S.G. Şenol, V.Eroğlu, A. Güvensen , Ö. Seçmen, Seed germination and conservation of rare endemic Campanula teucrioides Boiss.(Campanulaceae). The second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (Biorare-2012) April 24-27 2012 Fethiye, Muğla, Turkey. Abstract p.78.
- S.G. Şenol, V.Eroğlu, Ö. Seçmen, A. Güvensen, Ü. Subaşı, Pollination biology of Sideritis tmolea P.H. Davis (Lamiaceae). The second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (Biorare-2012) April 24-27 2012 Fethiye, Muğla, Turkey. Abstract p.79.
- Eroğlu V, Senol SG, Seçmen Ö, Güvensen A. Pollination of Campanula teucrioides Boiss. (Campanulaceae). 2. International Conference of Plant Scientists, Abs. Book P.:147, 22-24 Feb 2011, Lahore-Pakistan
- -Esat Çetin, Özcan Seçmen, Boncuk Dağları(Burdur) Subalpin Kuşak Vejetasyonu. International Symposium On Kazdağları(Mount Ida) ve Edremit, Global Change in the Mediterrnean Region, (ed. R. Efe, M. Öztürk, İ. Atalay), Proceedings and Abstracts. 162-169. Meta Basım-İzmir. 2011
- S.G. ŞENOL ,A. GÜVENSEN, Ö. SEÇMEN, A. GÜVEN. Population Studies of Anthemis xylopoda (L.) Schwarz. Int. Symp. on the Biology of rare endemic plant species (BIORARE) Abstracts P: 80, Fethiye-Muğla, 2010
- Serdar Gökhan Şenol ,Aykut Güvensen, Özcan Seçmen, Avni Güven. Population Studies of Anthemis xylopoda (L.) Schwarz. Int. Symp. on the Biology of rare endemic plant species (BIORARE) Abstracts P: 80, Fethiye-Muğla, 2010
- S. G. ŞENOL, A. GÜVENSEN, Ö. SEÇMEN, Land degradation on ski run of Bozdağ (Ödemiş-İzmir), Turkey. International Workshop on Urbanisation,Land Use, Land Degradation and Environment. Denizli, Turkey, 28 th September-1 st October 2009.
- V. EROĞLU, S. G. ŞENOL, Ö. SEÇMEN, Habitat and Population Features of Verbascum rupicola (Hayek & Siehe) Hub.-Mor. 2 nd European Congress of Conservation Biology. 01-05 September 2009 Prague. Czech Rep. Abstract 166-167.
- E. UĞURLU, Ö.SEÇMEN, Kula Volcano (Turkey).Bull.Eur. Dry Grassland Group 3 (June 2009), 23-25.
- S.G. ŞENOL, Ö. SEÇMEN , E. UĞURLU. Some ethnobotanical uses in the rural areas of Ödemiş, Tire, Kiraz(İzmir, Turkey). Proc. of Ivth Intern. Congr. of Ethnobotany(ICEB 2005), 605-608, 2006
- S.GÜCEL,Ö.SEÇMEN. Repruductive biology of subalpin endemic Minuartia nifensis Mc Neill from Turkey. XVII International Botanical Congress, Vienna,Austria, 17-23 July 2005
- Ö. SEÇMEN: Uncertainities about some of the endemic plants of west Anatolia, Turkey. Plant Life in South-West and Central Asia. V th International Symposium-Taskent 98 (Ed. O. Ashurmetov, F. Khassanov, Y. Salieva.), 159-163. 2000
- Y.GEMICI,Ö.SECMEN,G.GÖRK,I.ACAR,N.OZEL: Plant Diversity on Kaz Dagları (Mt.1 da). Zencir et al (eds.). The Proceed. of İnternat. Sym. on In Situ Conser. of Plant Gen. Div., 281-288 1998.Published by CRIFC,Turkey.
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ: Aquatic flora and tehe vegetation of Turkey. Proceed. ofVI. Plant Life in Southwest and Central Asia in IZMIR 21-28 may 1995. 519-524, 1996.
- M. ÖZTÜRK, Ü. ERDEM, A. SUKATAR, Ö. SEÇMEN, H. GÜNER, Coastal Mediterranean Plant Cover And Pollutans- A case Study from İzmir, Turkey Okeanes, Montpellier France, 22-23 Avril 1993.
- M.ÖZTÜRK, Y.GEMİCİ, Ö.SEÇMEN,G.GÖRK:Impact of Urbanisation on Plants in West Anatolia,Turkey.Urban Ecology 1991, 359-363 E.Ü.Press.IZMIR.
- Y.GEMICI,Ö.SEÇMEN,G.GÖRK: Wall flora of IZMIR,Türkiye.Urban Ecology 1991, 408-416, Ege Ü. Press.IZMIR 1991.
- Y. GEMİCİ, Ö. SEÇMEN, G. GÖRK, Wall Vegetation of İzmir. Urban Ecology, İzmir, 5-10 June, 1991, Sözlü.
- Ö.SEÇMEN,Y.GEMICI: The effects of changes in biotopes on the vegetation in IZMIR. Plants and pollutans in Developed Countries ed. M.A. ÖZTÜRK. P.355-365.1989
- Ö. SEÇMEN, Y. GEMİCİ, The Effects of Changes In the Blotopes on Vegetation In İzmir. Plants And Pollutans In Developed and Developing Countries, İzmir, 22-28 Agust 1989.Sözlü.
- M.ÖZTÜRK, İ.TÜRKKAN,Ö.SEÇMEN, Ç.YILMAZER: Effects of polluted waters on the germination and growth of some plants. Proceeding of the 4th. Enviromental Science Technology Conference, Vol.1,1988.
- T.NAKADO,Ö.SEÇMEN, H.YOSHIOKA,K.KONDA: Breeding and reproductive system in Lespedeza pilosa (I). Reports of the 26. Annual Meeting of the Chugoku-Shikoku Branch of Ecological Society of JAPAN.May 22-23,1982.Tottori.
- Ö.SEÇMEN, H.YOSIOKA: Variation and Life History of Camelia sasanqua L. Proceeding of the Botanical Society of JAPAN on the occasion of its centennial anniversary. September 28-30, 1982, TOKYO.
- T. NAKANAO, Ö.SEÇMEN, K.KONDO: Breeding and Reproductive systems in Lespedeza cuneata &L. pilosa (II). Proceedings of the Botanical Society of Japan on the occasion of its centennial anniversary. September 28-30, 1982, TOKYO.
- Y. VARDAR,Ö.SEÇMEN, M.ÖZTÜRK: Some Distributional Problems and Biological Characteristics of Ceratonia in Turkey. Portugaliae Acta Botanica,A,XVI,1-4:75-86.1980.
- K.H.SHEIKH,M.OZTURK, Ö.SEÇMEN,Y.VARDAR: Field Studies of the effects of Cement Dust on the Growth and Yield of Olive Trees in Turkey. Env. Conserv., Vol.3 No:2,117-122.1976.
- Ö.SEÇMEN: Computerized Phytosociological Analysis of Nif Mountain. XII. International Botany Congress Abstracts, July 3-10.1975
- Ö.SEÇMEN: Studies on the Biosystematic of Ceratonia siliqua L. in Turkey. Proceeding of the Third MPP Meeting, 13-19,October 13-17,1975.
- Y.VARDAR,Ö.SEÇMEN,M.AHMED: Preliminary Results on the Chemical Composition of the Turkish Carob Beans. Qual.Plant.Mater.Veg.XXI,4:367-379.1972

National Conference Proceedings (49 entries)- S.G.Şenol, V.Eroğlu, Ö.Seçmen, Verbascum rupicola(Hayek&Siehe) Hub.-Mor.’un Populasyon Durumu ve Tehdit Faktörleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04.07.2011, Çanakkale.
- O.Şentürk, S.G.Şenol, Ö.Seçmen, Chronanthus orientalis Heywood&Frodin’in Yayılış Alanı ve Özellikleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04.07.2011, Çanakkale.
- V.Eroğlu,S.G.Şenol,Ö.Seçmen,A.Güvensen,Ü.Subaşı. Bozdağ’da(İzmir/Türkiye) Yayılım Gösteren Jasione supine subsp. tmolea(Stoj.) Damboldt’un Tozlaşma Başarısı. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04.07.2011, Çanakkale.
- Ü.Subaşı,A.Güvensen,S.G.Şenol,Ö.Seçmen, Endemik Sideritis tmolea P.H.Davis(Lamiaceae) Üzerinde Tohum Çimlendirme Çalışmaları. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04.07.2011, Çanakkale.
- S.G. ŞENOL, Ö. SEÇMEN. Kara Ada (Bodrum-Muğla) Flora ve Vejetasyonu. Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları 8. Kongresi Bildiriler Kitabı C:2 S: 665-675, Trabzon, 2010.
- S.G. ŞENOL, A. GÜVENSEN, Ö. SEÇMEN, V. EROĞLU, Ü. SUBAŞI. Bozdağ Endemiği Sideritis tmolea nın yaşam mücadelesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı s:91, Denizli-2010
- Serdar Gökhan Şenol, Aykut Güvensen, Özcan Seçmen, Volkan Eroğlu,Ümit Subaşı. Bozdağ Endemiği Sideritis tmolea nın yaşam mücadelesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı s:91, Denizli-2010
- Serdar Gökhan Şenol, Özcan Seçmen. Kara Ada (Bodrum-Muğla) Flora ve Vejetasyonu. Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları 8. Kongresi Bildiriler Kitabı C:2 S: 665-675, Trabzon, 2010
- Y.GEMİCİ , Ö. SEÇMEN, A.Z. SİN, A. GÜVENSEN , O. GÜLBAHAR, Ö. ARDENİZ, N.M. GÖKMEN, A. KOKULUDAĞ. Ege Bölgesi Alerjen Florası. "XVIII. Allerji ve İmmünoloji Kongresi".6-9 Kasım 2009. Kemer/Antalya
- 2007, Ö. SEÇMEN, A. GÜVENSEN, S. G. ŞENOL, S. GÜCEL, Tehlikede Olan Linum aretioides Boiss.’ in Tozlaşması, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetleri, 169, KTÜ, 23-27 Haziran 2008, Trabzon
- 2007, M. ERSÖZ, Ö. SEÇMEN, Dar Endemik Dianthus erinaceus Boiss. var. erinaceus’un Populasyon Ekolojisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetleri, 168-169, KTÜ, 23-27 Haziran 2008, Trabzon
- Ö. SEÇMEN, A.GÜVENSEN,S.G.ŞENOL, S.GÜCEL. Dar Yayılışlı Endemik Linum aretioides Boiss.’in Yaşam Yeri Özellikleri ve Yayılışı. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 26-30 Haziran 2006
- S. GÜCEL, Ö.SEÇMEN Asperula daphneola O. Schwarrz’ ın Koruma Biyolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın,26-30 Haziran 2006
- S. G. ŞENOL, Ö. SEÇMEN. İzmir Körfezi Adaları Florası. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Üniversitesi. Özet kitabı 49.
- Ö.SEÇMEN, A.GÜVENSEN, E.ÇETİN. Mahmut Dağı (Kemalpaşa -İZMİR) Anthemis xylopoda O. Schwarz Populasyonunu Koruma Çalışmaları. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Üniversitesi. Özet kitabı
- 2002, Ö. SEÇMEN, N. YILMAZ : Çivril(Denizli)’ de Etnobotanik. XVI Ulusal Biyoloji Kongresi özetleri. Sayfa 26
- S.G. ŞENOL, Ö. SEÇMEN: Foça (İzmir) çevresi adaların florası. Ulusal Ege adaları 2001 toplantısı Bildiriler Kitabı Türk Deniz Araştırmalrı Vakfı yay no 7. 181-194
- Ö. SEÇMEN İ. UYSAL, E. KARABACAK: Aydıncık(Kefaloz)Gökçeada’nın Kumul ve Bataklık Florası ve Vejeatasyonu. Ulusal Ege adaları 2001 toplantısı Bildiriler Kitabı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yay no 7. 114-124
- Ö. SEÇMEN: İzmir Kemalpaşa' nın Nadir Endemik Bitkileri. Kemalpaşa Kültür ve Çev. Semp. 3-5.6.1999. (S. 81-83).1999.
- Ö. SEÇMEN, S.G.ŞENOL, E. ÇETİN: B. Menderes Havzasında Endemizm ve Endemik Bitkiler. 2000' e Bir Kala B. Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Semp. (S.155-162).1999.
- Ö.SEÇMEN, E. LEBLEBİCİ: Orta Anadolu Sulak Alan Vejetasyonu. XIV. Ulusal Biyoloji Kong.,7-10 Eylül 1998, Samsun. 1:112-123.1998.
- Ö:SEÇMEN:Y:GEMICI: Selçuk (IZMIR) Civarının Doğal Bitki Örtüsü. I. Uluslar Arası Geçmişten Günümüze Selçuk Semp., 4-6 Eylül 1997. Selçuk Bel. Yay. 149-152.1997.
- Ö. SEÇMEN, Y.GEMİCİ : Doğanın Korunması ve Değerlendirilmesinde Fitososyolojinin Önemi. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-7 Ekim 1993, İzmir. Jour. of the Fac. of Science, Ege Univ., B, 16/1, 1265-1269, 1994
- M. ÖZTÜRK, Ö. SEÇMEN,A. ÇELİK :Çevre Değişimi ve Vejetasyon Arasındaki İlişkiler.. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim 1993, İzmir.Jour. of the Fac. of Science, Ege Univ., B, 16/1, 1477-1484.1994
- Ö. SEÇMEN, E. LEBLEBİCİ : Trakya Gölleri Vejetasyonlarının Karşılaştırılması. XII. ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, C:1, Bot.Sek., 109-112, 1994
- Ö.SEÇMEN, Y.GEMİCİ, G.GÖRK, E.LEBLEBİCİ :Ege Bölgesi Florasının Genel Durumu. XII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, C:1, Bot.Sek.,113-118, 1994
- A. ÇELİK, Ö.SEÇMEN : Karıncalı dağı(Nazilli) Vejetasyonu. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, C:1, Bot.Sek., 146-153, 1994
- Öztürk Münir, Erdem Ümit, Seçmen Özcan, Kuşadası ve Çevresinin Kıyı Ekosistemi. II.Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu Kasım 1992. Kuşadası-Aydın 1992. Sözlü.
- M.ÖZTÜRK,Ü.ERDEM,Ö.SEÇMEN: Kuşadası ve Çevresinin Kıyı Ekosistemi. II. Yeraltı Kaynakları ve Çevre Semp. Kasım 1992. Belediye yay. Kuşadası1992
- Y.GEMICI,Ö.SEÇMEN:Firat Havzası ormansızlaşma Problemi.Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Semp. sf.13-26,Fırat Ü.Elazig.1991.
- M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN.M.PIRDAL:Yukarı FIRAT havzası Nane Çiftliği.Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Semp. sf. 119-126.Fırat Ü. 1991.
- Ö.SEÇMEN,Y.GEMİCİ,M.ÖZTÜRK: Fırat Havzası Verbascum Türleri ve Bunlardan Yararlanma Olanakları.Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Semp. sf:205-213 Fırat Ü. 1991.
- N.ÇIRIG,Ö.SECMEN: Salvia kronenburgii Rech.Fil türü üzer,nde morfolojik taksonomik ve ekolojik çalışmalar.X. Ulusal Biy. Kong. 18-20 Temmuz 1990.Erzurum 1.cilt 325-336.
- y.GEMICI, Ö.SECMEN,Ç.YILMAZRE: Batı Anadolu orman ve maki vejetasyonunun ekolojik ve sosyolojik özellikleri.X. Ulusal Biy. Kong.18-20 Temmuz 1990. Erzurum cilt:2 271-280
- Ö.SEÇMEN,E.LEBLEBICI: Batı Anadolu Sucul Vejetasyonu. Genel ve Sistematik Botanik Seksyonları. cilt:3. XI.Ulusal Biy. Kong 21-23 Eylul 1988. Cumhuriyet Ü.Fen Ed. Fak. Biy Böl.,Sivas.1990. sayfa 369-381.
- Ç.YILMAZER,Ö.SEÇMEN: Türkiye' de ki Iberis attica ve I.taurica türlerinin morfolojik, anatomik:ekolojik ve polenolojik özellikleri.Cilt 3 XI. Ulusal Biy. Kong. Sivas 1990.Sayfa529-538.
- Y.GEMICI,Ö.SECMEN,E.AKYOL,F.AKGUN: Batı Anadolu tersiyer florası. XI. Ulusal Biy. Kong. Cilt:3 Sivas 1990. Sayfa:507-516.
- Ö.SEÇMEN: Nif Dag (Izmir) vejetasyonunun bitki sosyolojisi ve ekolojisi yönünden araştırılması.IX Ulusal Biy. Kong. Cilt:3 Sivas 1990.Sayfa:545-556.
- Y. GEMİCİ, Ö. SEÇMEN, Ç. YILMAZER, Batı Anadolu Orman ve Maki Vejetasyonunun Ekolojik ve Sosyolojik Özellikleri. X.Ulusal Biyoloji Kongresi 18-20 Temmuz 1990 Erzurum Sözlü.
- N. CİRİĞ, Ö. SEÇMEN, Salvia Kronenburghi Rech.Fil Türü Üzerinde Morfolojik Taksonomik ve Ekolojik Çalışmalar X.Ulusal Biyoloji Kongresi 18-20 Temmuz 1990 Erzurum. Sözlü.
- E.AKGÜN,Y.GEMICI,F.AKGÜN, Ö.SEÇMEN:Soma Kömür Havzası Mikro ve Makro Florası.Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu,16-18 Ekim 1989.
- Y.GEMICI, Ö.SEÇMEN, E.ÜNAL: İzmir Yöresi Polinizasyon Takvimi. III.Ulusal Allerjik Hastalıkları Kong. 20-22 Mayıs.1987.Türk Tıp Dernegi Der.C,1-6,55,195-210 1989.
- 1989, Y. GEMİCİ, Ö. SEÇMEN, E. ÜNAL: İzmir Yöresi Polinasyon Takvimi: II.Ulusal Alerjik Hastalıklar Kongresi 20-22 Mayıs 1987 İzmir. Sözlü.
- Y.GEMİCİ,Ö.SEÇMEN:Batı Anadolu' da Tarihe Bağlı Vejetasyon Gelişimi. VIII.Ulusal Biyoloji Kong. 3-5 Eylül1986, İzmir. Bildiri Metinleri1:80-93.1987.
- Ö.SEÇMEN, E.LEBLEBİCİ: Batı Anadolu' nun Kıyı ile İç Kesim Sucul Alanlarının Vejetasyon ve Florasının Karşılalaştırılması.VIII.Ulusal Biyoloji Kong. 3-5 Eylul1986. Izmir Bildiri metinleri 1:286-301.1987
- İ.TÜKKAN, Y.GEMİCİ,Ö.SEÇMEN, M.ÖZTÜRK: Izmi'in Bazı Kirlilik Alanlarindaki Vejetasyon Üzerine Araştırmalar. TUBITAK Ulusal Çevre Semp..12-15 Kasım1984.Adana Tebliğ metinleri 290-300.1986.
- Ö.SEÇMEN,E. LEBLEBİCİ: Türkiye' nin Bazı Göl ve Bataklıkların Vejetasyonu TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, 665-673,6-10.Ekim.1980 İzmir.
- Ö.SEÇMEN: Bazı Maki Üyelerinin Dagılısları Hakkında Bir Ön Çalışma. TUBITAK 4. Bilim Kongresi, 1-6,5-8.Kasım 1973. Anakara
- Özcan Seçmen, 1971. Türkiye' deki Ceratonia siliqua L. Varyetelerinin Morfolojik Muayesesi ile İlgili Ön Müşahadeler. TÜBİİTAK III. Bilim Kong.Tebliğleri, Ankara, 25-2 Ekim 1971

Books (23 entries)- 2010, A. TÜRK, İ. GÖKLER, Ö. SEÇMEN, C.TÜRE, H. BÖCÜK.(ed. A. TÜRK). Bitki Sistematiği.Anadolu Üniv. Yay. No.2091. Açık Öğretim Fak. Yay. No.1122.
- S. ATAY, G. GÜLERYÜZ, C. ORHUN, Ö. SEÇMEN, C. VURAL, Türkiye’nin 120 Alpin Bitkisi. Rubicon Vakfı. 2009. 96 syf.
- 2005, Ö.SEÇMEN. Sulak Alanlar. Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri Sf. 210-214 Türkiye Çevre Vakfı.
- 2004, Ö. SEÇMEN. Tatlısular, Sulak Alanlar ve Su Kalitesi.Bitki Biyolojisi. (L. E.Graham,J.M.Graham,L.W.Wilcox, Çev. Ed:Kani IŞIK), bölüm 25, sf 412-427.
- Ö. SEÇMEN. Lytraceae, Onagraceae. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Ed. A. Güner, N. Özhatay, T. Ekim and K.H.C.Başer Vol.11, 116-117. Edinburgh Univ. Press , Edinburgh,2000
- Ö. SEÇMEN,E.LEBLEBİCİ: Türkiyenin Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. E.Ü. Matbaası.Bornova-IZMIR,870 sayfa,1997.
- M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN, G.GÖRK: Proceedings Plant Life in Southwest and Central Asia.2 vol., 1996.
- Ö.SEÇMEN:Türkiye Florası (ders Norları). E. Ü. Fen Fak. Teks. Ser. No: 120,84 sayfa 1996. Teksir.
- Y. VARDAR, Ö. SEÇMEN, Bitki Morfolojisinde Temel Bilgiler 164. Barış Yayınları Fakülteler Kitapevi İzmir-1993.
- M. ÖZTÜRK, Ö. SEÇMEN, Bitki Ekolojisi Ege Üniv. Matbası 1993.
- Y. GEMİCİ, Ö. SEÇMEN, İ. ACAR, G. GÖRK, N. ÖZEL, Kültürparkın (İzmir) Ağaç ve Çalı Türleri 64. İzfaş 1992.
- N.ZEYBEK,H.GÜNER,M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN,S.TOKUR,M.KIVANÇ,A.ÖZDEMİR: Bitki Sistematiği ve Biyolojisi.A.Ü.Açık Öğr.Fak. Yay. no:186.1991.
- N. ZEYBEK, H. GÜNER, M. ÖZTÜRK, Ö. SEÇMEN, S. TOKUR, M. KIVANÇ, A. ÖZDEMİR: Biyoloji Bitki Sistematiği ve Biyolojisi 292 Anadolu Üniv. Yay.No:427. Aç.Öğ.Fak. Eskiş.1991
- Y.GEMICI, Ö.SECMEN,Ç.YILMAZER:Paleobotanik Uygulama Kılavuzu.98 sayfa.1990 E.Ü. Fen Fak. Teksirler Ser.no:90.
- B.ÖZÖRGÜCÜ,Ö.SEÇMEN, M.YAZGAN, Y.GEMICI: Genel Botanık Uygulama Kitabı.E.Ü.F.F. yayın no:130,1990.
- M.ÖZTÜRK,Ö.SEÇMEN,Y.GEMICI,G.GÖRK:Plants and Landscape. Tükelmat A.Ş. İzmir 1990.
- M. ÖZTÜRK, Ö. SEÇMEN, Y. GEMİCİ, G. GÖRK, Plants and Landscape 176. Tükelmat A.Ş. 1990.
- B. ÖZÖRGÜCÜ, Ö. SEÇMEN, M. YAZGAN, Y. GEMİCİ, Genel Botanik Uygulama Kitabı 95 Ege Üniv Fen Fak. Yay. N:130 1990.
- Ö.SEÇMEN,Y.GEMICI,L.BEKAT,E.LEBLEBICI: Tohumlu Bitkiler Laboratuar Uygulama Kılavuzu.E.Ü.F.F. Tek. Ser.:no 51, 96 sayfa.(Düzeltilmiş 4. baskı).1988.
- Ö.SEÇMEN,E.LEBLEBICI: Yurdumuzun Zehirli Bitkileri, E.Ü. Fen Fak. Kitapları Ser., no:102,102 sayfa.1987
- Ö.SEÇMEN, Y.GEMICI, E.LEBLEBICI,G.GÖRK, L.BEKAT: Tohumlu Bitkiler Sistematiği E.Ü.FEN Fak. Kitaplar Ser. no:116, 446 sayfa.1.baskı 1986:2. baskı 1990:3.baskı1992:4.baskı1995.,5.baskı1997.
- Ö. SEÇMEN, Y. GEMİCİ, G. GÖRK, E. LEBLEBİCİ, L. BEKAT, Tohumlu Bitkiler Sistematiği 446, Ege Univ. Fen Fak. Kitaplar Ser. No. 116 E.Ü.F.F. Matbaası 1986.
- 1983, B.CIRELI,M.ÖZTÜRK, Ö.SEÇMEN: Bitki Ekolojisi Uygulamaları. E.Ü.Fen Fak. Kitaplari Serisi no: 50, 67 sayfa. 1973 (1.baskı),!983 (2. baskı)

Finished Research Projects (8 entries)- 2007, Araştırma Projesi, Özcan SEÇMEN, Aykut GÜVENSEN, Serdar G. ŞENOL, Salih GÜCEL. Linum aretioides Boiss.’in Koruma Biyolojisi TÜBİTAK, 104T340
- 2007, Araştırma Projesi, Özcan SEÇMEN, Avni GÜVEN, Aykut GÜVENSEN, Serdar G. ŞENOL. Anthemis xylopoda(L.) Schwarz’ın Populasyon Çalışmaları. EBİLTEM 07-BBH-001
- Araştırma Projesi, Özcan SEÇMEN, E. UĞURLU, Serdar G. ŞENOL,. 2006 Ödemiş-Tire-Kiraz(İzmir) Kırsalında Etnobotanik. EBİLTEM, 03-BBH-001
- 2003, Araştırma Projesi, Yusuf GEMİCİ, Özcan SEÇMEN, Güven GÖRK, Serdar G. ŞENOL . İzmir ve Çevresinde Yetişen Endemik ve Tehdit Altındaki Bitkilerin Botanik Bahçesinde Yetiştirilmesi EÜ AFP 99 BBH 001
- 1992, Araştırma Projesi, Özcan. SEÇMEN, Erkuter LEBLEBİCİ. Doğu Karadeniz, İç Anadolu Doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Batısında(A6-9, B6, C6) Bulunan Göl ve Bataklıkların Flora ve Vejetasyonu. TÜBİTAK, TBAG-892
- 1987, Araştırma Projesi, Özcan. SEÇMEN, Erkuter LEBLEBİCİ .Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan (A1-5,B4-5,C4-5) Göl ve Bataklıkların Flora ve Vejetasyonu.TÜBİTAK, TBAG-654
- 1982, Araştırma Projesi, Özcan SEÇMEN, Erkuter LEBLEBİCİ.Ege Bölgesi-İç Anadolu Batısı ve Akdeniz Bölgesinin Batısında (B1,B2,B3,C1,C2, C3) Bulunan Göl ve Bataklıkların Flora ve Vejetasyonu. TÜBİTAK,TBAG-407
- 1977, Araştırma Projesi, Özcan SEÇMEN, Erkuter LEBLEBİCİ.Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Flora ve Vejetasyonu.TÜBİTAK, TBAG-211
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türk Biyologlar Derneği
Granted Scholarships (2 entries)- 1982, MONBUSHO- JAPONYA
- 1973, TÜBİTAK-BAY Grubu
Student's Completed Thesis (20 entries)- Yüksek Lisans, 2008, Akgül Ali -Midyat(MARDİN) Civarında Etnobotanik
- Doktora, 2007, Şenol Serdar G.-Güney Ege Denizi Adaları(Çeşme-Antalya arası) Flora ve vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 2006, Ersöz Murat -Dianthus erinaceus Boiss. var.erinaceus’un Biyosistematiği ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar
- Doktora, 2005, Uğurlu Emin -Orta Gediz havzasının (Manisa) flora ve vejetasyonu
- Doktora, 2005, Gücel Salih -Minuartia nifensis Mc Neill ve Asperula daphneola O.Schwarz’ın Populasyon Biyolojisi,Ex-Situ Koruma Yöntemleri/ Uygulamaları ve In-Situ KorumaStratejileri
- Doktora, 2003, Çetin Esat-Boncuk dağlarının (Burdur) flora ve vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 2000, ŞenolSerdar G.-İzmir cevresi Adalarının florası.
- Doktora, 1996, Çiriğ Nilüfer -Türkiye'de yayılış gösteren Biebersteinia Steph.cinsinin autekolojisi
- Doktora, 1995, Çelik Ali-Aydın dağlarının (Aydın) flora ve vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 1993, İntepe Nalan P.-Batı Anadolu Ebenus L. taksonlarının polen morfolojisi
- Yüksek Lisans, 1993, Keyikçi Nur -İzmir-Tuzla kuş cennetinin florası
- Yüksek Lisans, 1992, Çelik Ali -Karıncalı Dağı(Nazilli)’nın Flora ve Vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 1989, Çiriğ Nilüfer-Van ve civarı endemiklerinden Salvia kronenburgii rach. fil ve Phlomis armeniaca willd. türleri üzerinde morfolojik taksonomik ve ekolojik çalışmalar
- Yüksek Lisans, 1986, Dinleten Filiz-Saintpaulia ionantha (Afrika menekşesi)'nin vejetatif çoğalmasında anatomik özelliklerin saptanması ve ekolojik koşulların gözlenmesi
- Doktora, 1986, Gemici Yusuf Akdağ (Afyon-denizli)nin Flora ve Vejetasyonu E.Ü.F.F. Biyoloji.
- Doktora, 1984, Bekat Lütfi - Barla (Isparta )Dağı flora ve vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 1983, Yılmazer Çiğdem: Bazı Iberis L.Türlerinin Biosistematiği ve Taksonomisi Üzerinde Çalışmalar.
- Doktora, 1982, Görk Güven-EğrigözDağı(Emet) flora ve vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 1981, Gemici Yusuf- Yamanlar Dağı ve cevresinin flora ve vejetasyonu
- Yüksek Lisans, 1980, Bekat Lütfi-Karaburun Akdağ cevresinin flora ve vejetasyonu