Akademik BilgilerİSMAİL ONUR AKDOĞU
SANATÇI SÖZLEŞMELİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: onur@onurakdogu.com
- Telefon: 0 232 3884000-1378
- Web sayfası: http://www.onurakdogu.com
Academic Degree Information- Lisans: Hava Harp Okulu, Hava Lisan Okulu, Hava Elektronik Okulu, Türkiye, 1966

Research Interests- Müzik Eğitimi ( Anasanat ) (2241800)
- Müzik (3040000)
- Müzikoloji (3040600)
Publications in Non-Indexed Journals (47 entries)- İlk Ud Metodu-Hafız Mehmed'in Ud Muallimi/ Müteferrika/ sayı 6, s.99/ İstanbul-1995
- Zeybek Kelimesinin Kökeni/ Türk Kültürü/ sayı 374, s.355/ Ankara-1994
- Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında Eğitim Sistemi ve Analizi/ Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.Müzik Kongresi/ Ankara-1988 aybak:Orkestra/ sayı 185, s.22/ İstanbul-1989: aybak: Türk Halk Mûsıkîsinde Çeşitli Görüşler/ s.1/ Haz: Sâlih Turhan/ Ankara-1993
- Türk Müziği'nde Türler ve Müzik Eğitimindeki Yeri/ KTÜ-Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü/ Trabzon-1993 (Basılı-Bkz: EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 6, s.7/ İzmir-1993)
- Müzik Yazarlığının Önemi ve Eleştirmenlik/ İTÜ-TMDK Mezunları Derneği-21.yy'da Kültür ve Müzik/ İstanbul-1993 (Basılı-Bkz: EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 6, s.99: aybak: İstanbul Türk Müziği Günleri/ Kültür Bakanlığı/ Ankara-1993):
- Türk Müziği Makam Nazariyatı Tarihine Genel Bir Bakış/ Mavi Derinlik/ sayı 15, s.10/ İzmir-1991: aybak: Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Dersleri/ Hüseyin Sâdeddîn Arel/ Yay.Haz: Onur Akdoğu/ s.XI/ 1.Baskı:1991, 2.Baskı: 1993-Ankara
- Yesâri Âsım Arsoy, Yaşamı-Eserleri-Besteciliği/ EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 3, s.3/ İzmir-1992
- Ulusal Müzik/ Elie Siegmeister'ın Invitation to Music adlı eserinin 10.sayfasında yer alan National Music başlıklı bölümün çevirisi/ Mavi Derinlik/ sayı 15, s.38/ İzmir-1991:
- Malatyalı Bir Besteci ve İcrâcı-Ûdî Nevres Bey/ İnönü Üniversitesi-III. Battal Gâzi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu/ Malatya-1988 (Basılı-Bkz: III. Battal Gâzi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu-Tebliğler/ Malatya-1988: genişletilmiş şe Ûdî Nevres/ Onur Akdoğu/ Kültür Bakanlığı Yayını/ Ankara-1990):
- Nasıl Böyle Bir Eleştiri Yazılabilir?/ Gösteri/ sayı 118, s.31/ İstanbul-1990
- Türk Müziği Solfej Eğitimi'nde Çağdaş Yöntem/ İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı-16.Uluslararası Müzik Festivali-Türk Müziği'nde Çağdaş Eğitim, Çağdaş İcrâ Sempozyumu/ İstanbul-1988 (Basılı-Bkz: Türk Mûsıkîsinde Çağdaş Eğitim-Çağdaş İcrâ Sempozyumu Bildirileri/ İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı/ İstanbul-1989):
- Türk Müziği'nin Geleceği/ MSÜ-Lions Klübü-21.yy'da Türk Müziği Nasıl Olmalıdır?/ İstanbul-1988 (Basılı- Bkz: Orkestra/ sayı 189, s.49/ İstanbul-1988
- Bolahenk Düzenin Sakıncaları-Mansur Düzenin Yararları/ İTÜ-TMDK, II.Türk Mûsıkîsi Sempozyumu/ İstanbul-1985 (Basılı-Bkz: Mızrap/ sayı 31, s.22/ İstanbul-1985: aybak: Koro/ sayı1, s.30/ İzmir-1987)
- Türk Müziği Tarihi'nde Dönemler/ İTÜ-TMDK, III.Türk Mûsıkîsi Sempozyumu/ İstanbul-1988 (Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Müziği adıyla basılı-Bkz: EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 1, s.7/ İzmir-1990: aybak: Lise Türk Müziği/ Onur Akdoğu/ İzmir-1987):
- Bir Kitap ve Eleştirisi/ Koro/ sayı 1, s.12/ İzmir-1987
- Arel Sistemi ve Eleştirisi/ Koro/ sayı 2, s.3/ İzmir-1987
- 1987, Hâşim Bey Edvârının Tanıtımı ve Hâşim Bey'e Göre Perdeler/ EÜ-DTMK Dergisi/ sayı1, s.33/ İzmir-1990
- Türk Müziği Öğreniminde Makamların Açıklanmasında Yeni Yöntem/ İstanbul Üniversitesi-5.Milletlerarası Türkoloji Kongresi/ İstanbul-1985 (Basılı değil
- Türk Müziği'nin Çoksesliliğinde Sorunlar-Çözümleri/ İzmir-Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi/ İzmir-1984 (Basılı değil):
- Türk Müziği İçin İki Öneri/ İzmir-Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi/ İzmir-1984 (Basılı değil):
- Türk Müziği Eğitiminde ve Öğretiminde Temel Doğrular/ DEÜ-Müzikoloji Bölümü/ 1.Ulusal Müzik Bilimleri-Müzik Eğitiminin 60 Yılı/ İzmir-1984 (Basılı-Bkz: 1.Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildirileri/ DEÜ-GSF Müzikoloji Bölümü/ İzmir-1984)
- Avni Anıl'la Söyleşi/ Ezgi/ sayı 3, s.17/ İzmir-1982
- Ejder Güleç'le Söyleşi/ Ezgi/ sayı 4, s.5/ İzmir-1982
- Atatürk Türk Müziği'nin Nasıl Olmasını İsterdi?/ Ezgi/ sayı 4, s.1/ İzmir-1982
- Başarının Yöntemi/ Ezgi/ sayı 5, s.1/ İzmir-1982
- Türk Ulusal Orkestrası/ Ezgi/ sayı 6, s.1/ İzmir-1982
- Türk Müziği'nin Bugünü/ Ezgi/ sayı 7, s.1/ İzmir-1982
- Acem Makâmı/ Ezgi/ sayı 7, s.6/ izmir-1982
- Türk Halk Müziği'nde Notalama Yöntemi/ EÜ-GSF Müzikoloki Bölümü/ 1.Akdeniz Müzikleri Kurultayı/ İzmir-1980 (Teksir olarak basılı
-  Atatürk ve Müzik/ Ezgi/ sayı 1, s.3: aybak: Dünya Gazetesi/ İzmir-1976
- Türk Müziği'nde Usûller/ Ezgi/ sayı 1, s.17/ İzmir-1976
- Bestecilere Çağrı/ Ezgi/ sayı 3, s.3/ İzmir-1976
- Faruk Güvenç'e Açık Mektup/ Ezgi/ sayı 1, s.20/ İzmir-1976
- Bunları Biliyor musunuz?/ Karşıyaka Türk Müziği Topluluğu (KTMT) Bülteni/ sayı 1, (sürekli yazı)/ İzmir-1971: aybak: Demokrat İzmir Gazetesi/ 14 Ocak 1972-İzmir: aybak: Ezgi/ sayı 1/ İzmir-1972
- Çağdaş Türk Müziği/ KTMT Bülteni/ sayı 3/ İzmir-1972: aybak: Tercüman Gazetesi/ Mart-1972
- Selâhattin Pınar/ KTMT Bülteni/ sayı 3/ İzmir-1972: aybak: Dünya Gazetesi/ Mart-1972
- 1972, Kaşının Üstünde Gözün Var/ KTMT Bülteni/ sayı 3 (sürekli yazı
- Sohbet (Türk Müziği Toplulukları hk)/ KTMT Bülteni/ sayı 4/ İzmir-1972
- Sohbet (Hafif Türk Müziği? hk)/ KTMT Bülteni/ sayı 5/ İzmir-1972: İsim Takma Merâkı adıyla aybak: Dünya Gazetesi/ Nisan-1972
- Sohbet (Türk Müziği'nin içinde bulunduğu durum hk)/ KTMT Bülteni/ sayı 6/ İzmir-1972
- Sohbet (Türk Müziği eğitimi hk)/ KTMT Bülteni/ sayı 7 (sürekli yazı)/ İzmir-1972: aybak: Dünya Gazetesi/ Haziran-1972
- Klâsik Şarkılarımız ve Açıklamaları/ KTMT Bülteni/ sayı 7 (sürekli yazı)/ İzmir-1972
- Türkiye Radyolarında Toplu İş Sözleşmesi/ KTMT Bülteni/ sayı 9/ İzmir-1972
- Türk Müziği'nde Eğitimsizlik/ Sedâ/ sayı 11/ İzmir-1972: Türk Müziği İçin Okul Lâzım adıyla aybak: Milliyet Gazetesi/ Ekim-1972
- 1972, Itrî/ Ezgi/ sayı 1, s.5/ İzmir-1976:
- 0, Çalgı Eğitiminde Çağdaş Yöntem ve Ud/ İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı-16.Uluslararası Müzik Festivali-Türk Müziği'nde Çağdai Eğitim, Çağdaş İcrâ Sempozyumu/ İstanbul-1988 Basılı-Bkz: Türk Mûsıkîsinde Çağdaş Eğitim-Çağdaş İcrâ Sempozyumu Bildirileri/ İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı/ s.99/ İstanbul-1989):
- 0, Zeybek Kelimesinin Kökeni ve Müzik Türü Olarak Zeybek/ İstanbul Üniversitesi-Etnomüzikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü-2.Uluslararası Etnomüzikoloji, Müzikterapi ve Müzik Festivali/ İstanbul-1993 (Zeybek Kelimesinin Kökeni adıyla basılı-Bkz: Türk Kültürü/ sayı 374, s.355/ Ankara-1994

Publications in Other Journals and Medias (10 entries)- Türk Müziği'nde Tartışmalı Makamlar-Çargâh ve Sabâ/ DEÜ-Müzikoloji Bölümü/ İzmir-20 Aralık 1983 (Teksir olarak basılı)
- 0, Türk Müziği'nde Çağdaşlaşmanın İlkeleri/ EÜ-DTMK Anfisi/ İzmir, Ocak-1986/ Basılı - Bkz: Koro/ Sayı 1, s.5/ İzmir-198
- 0, Atatürk ve Türk Müziği/ EÜ-DTMK Anfisi/ İzmir, 17 Aralık 1986 (Teksir olarak basılı
- 0, Sümer Müziği ve Etki Alanları/ EÜ-DTMK Anfisi/ İzmir, 14 Nisan1988 (Basılı Değil
- Kaynaklarından Günümüze Müziğimiz/ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu/ İzmir, 27 Şubat 1990 (Basılı Değil
- 0, Türk Halk ve Sanat Müziği İlişkileri/ Halk Kültür Merkezi-Münih, 14 Temmuz 199
- Tarihi Gelişimi İçinde Türk Müziği/ Volkshochschule-Münih/ 20 Temmuz 1990: Gutenberg Müzesi-Mainz, 23 Eylül 1991: Türk Kültür Merkezi-Köln, 27 Eylül 1991: Gütersloh, 28 Eylül 1991: Mozart-Foyer Müzik Okulu-Münster, 30 Eylül 1991: Leipzig Üniversitesi Çalgı Müzesi- Leipzig, 2 Ekim 1991: Die Türkische Musik in Ihrer Entwicklung adıyla kitap olarak basılı/ Münster-1991
- Neyzen Tevfik/ Münih Resim Galerisi-Münih, 20 Ocak 1991 (Genişletilmiş şekli Müzik Yönüyle Neyzen Tevfik adıyla kitap olarak basılı
- 0, Yesârî Âsım Arsoy/ AKM-İzmir, 1992 (Genişletilmiş şekli Yesârî Âsım Arsoy,Yaşamı- Eserleri-Besteciliği adıyla basılı, bkz: EÜ-DTMK Dergisi, sayı 3, s.3/ İzmir-1992:
- 0, Türk Müziği'nde Sorunlar ve Çözümleri/ DEÜ-Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü/ İzmir-11 Mayıs 1994: ayrıca: TÖMER, İzmir Merkez Şûbesi/ İzmir-21 Haziran 1994 (Basılı Değil)

National Conference Proceedings (13 entries)- 1993, Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında Eğitim Sistemi ve Analizi/ Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.Müzik Kongresi/ Ankara-1988 (Basılı-Bkz: 1.Müzik Kongresi Bildirileri/ Kültür ve Turizm Bakanlığı/ s.487/ Ankara-1988): aybak:Orkestra/ sayı 185, s.22/ İstanbu
- Türk Müziği'nde Türler ve Müzik Eğitimindeki Yeri/ KTÜ-Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü/ Trabzon-1993 (Basılı-Bkz: EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 6, s.7/ İzmir-1993)
- Müzik Yazarlığının Önemi ve Eleştirmenlik/ İTÜ-TMDK Mezunları Derneği-21.yy'da Kültür ve Müzik/ İstanbul-1993 (Basılı-Bkz: EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 6, s.99: aybak: İstanbul Türk Müziği Günleri/ Kültür Bakanlığı/ Ankara-1993):
- Bolahenk Düzenin Sakıncaları-Mansur Düzenin Yararları/ İTÜ-TMDK, II.Türk Mûsıkîsi Sempozyumu/ İstanbul-1985 (Basılı-Bkz: Mızrap/ sayı 31, s.22/ İstanbul-1985: aybak: Koro/ sayı1, s.30/ İzmir-1987)
- Türk Müziği Tarihi'nde Dönemler/ İTÜ-TMDK, III.Türk Mûsıkîsi Sempozyumu/ İstanbul-1988 Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Müziği adıyla basılı-Bkz: EÜ-DTMK Dergisi/ sayı 1, s.7/ İzmir-1990: aybak: Lise Türk Müziği/ Onur Akdoğu/ İzmir-1987):
- Türk Müziği Öğreniminde Makamların Açıklanmasında Yeni Yöntem/ İstanbul Üniversitesi-5.Milletlerarası Türkoloji Kongresi/ İstanbul-1985 (Basılı değil):
- Türk Müziği'nin Çoksesliliğinde Sorunlar-Çözümleri/ İzmir-Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi/ İzmir-1984
- Türk Müziği İçin İki Öneri/ İzmir-Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi/ İzmir-1984 (Basılı değil
- Türk Müziği Eğitiminde ve Öğretiminde Temel Doğrular/ DEÜ-Müzikoloji Bölümü/ 1.Ulusal Müzik Bilimleri-Müzik Eğitiminin 60 Yılı/ İzmir-1984 (Basılı-Bkz: 1.Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildirileri/ DEÜ-GSF Müzikoloji Bölümü/ İzmir-1984
- Türk Halk Müziği'nde Notalama Yöntemi/ EÜ-GSF Müzikoloki Bölümü/ 1.Akdeniz Müzikleri Kurultayı/ İzmir-1980
- 0, Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında Eğitim Sistemi ve Analizi/ Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.Müzik Kongresi/ Ankara-1988 (Basılı-Bkz: 1.Müzik Kongresi Bildirileri/ Kültür ve Turizm Bakanlığı/ s.487/ Ankara-1988): aybak:Orkestra/ sayı 185, s.22/ İstanbul-1989: aybak: Türk Halk Mûsıkîsinde Çeşitli Görüşler/ s.1/ Haz: Sâlih Turhan/ Ankara-1993):
- Malatyalı Bir Besteci ve İcrâcı-Ûdî Nevres Bey/ İnönü Üniversitesi-III. Battal Gâzi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu/ Malatya-1988 Basılı-Bkz: III. Battal Gâzi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu-Tebliğler/ Malatya-1988: genişletilmiş şekliyle aybak: Ûdî Nevres/ Onur Akdoğu/ Kültür Bakanlığı Yayını/ Ankara-1990):
- 0, Zeybek Kelimesinin Kökeni ve Müzik Türü Olarak Zeybek/ İstanbul Üniversitesi-Etnomüzikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü-2.Uluslararası Etnomüzikoloji, Müzikterapi ve Müzik Festivali/ İstanbul-1993 (Zeybek Kelimesinin Kökeni adıyla basılı-Bkz: Türk Kültürü/ sayı 374, s.355/ Ankara-1994):

Books (29 entries)- Kutsal Hazinemiz Türk Halk Müziği 1/ İzmir-2001
- Ege'de Müzikçiler Ansiklopedisi-İzmir ve İlçeleri/ İzmir-1997
- Türk Müziği'nde Türler ve Biçimler/ 1.Baskı: İzmir-1996, 2.Baskı: İzmir-1997
- Neler Yaptım Müzik İçin/ İzmir-1994
- Türk Müziği'nde Eser Analizleri/ EÜ-DTMK Yayını/ İzmir-1993
- Türk Müziği'nde Perdeler/ 1.Baskı: İzmir-1992, 2.Baskı: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara-1992: 3.Baskı: Ankara-:1997
- Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Tâbirât-ı Mûsıkî/ Çeviriyazım: Dr. Fares Harîri/ İzmir-1991
- Die Türkische Musik in Ihrer Entwicklung/ Münster Başkonsolosu Duray Polat'ın desteğiyle/ Münster-1991
- Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Dersleri/ Hüseyin Sâdeddîn Arel/ Yay. Haz: Onur Akdoğu/ Kültür Bakanlığı Yayını/ 1.Baskı: Ankara-1991, 2.Baskı: Ankara-1993
- Gönül Dergâhından Sımsıcak 6 Merhaba/ İzmir-1990:
- Tarihçi, Müzikolog Yılmaz Öztuna/ İzmir-1990
- Ûdî Nevres/ Kültür Bakanlığı Yayını/ Ankara-1990
- Lemî Atlı/ Kültür Bakanlığı Yayını/ İzmir-1990
- Ünlü Nihâvend Longa ve Çanakkale Türküsü Kimindir?-Kevser Hanım/ EÜ-DTMK Yayını/ İzmir-1990:
- Müzik Yönüyle Neyzen Tevfik/ İzmir-1990
- Tanbûrî Ali Efendi-Bir Yüksek Lisans Tezi ve Eleştirisi/ İzmir-1989
- Türk Müziği Bibliyografyası (9.yy-1928)/ EÜ-DTMK Yayını/ İzmir-1989
- Taksim Nedir, Nasıl Yapılır?/ İzmir-1989
- Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Tarihçesi/ Teksir/ İzmir-1989
- Türk Müziği Yazıları/ Hazırlayan Olarak/ İzmir-1987:
- Türk Müziği Nota/ Hazırlayan Olarak/ İzmir-1987:
- Makamsal Okul Şarkıları/ Mustafa Polat'la Birlikte/ İzmir-1987
- Lise Türk Müziği/ İzmir-1987
- Türk Müziği Tarihi/ Teksir/ İzmir-1985
- Aşıt Yöntemiyle Makamlar/ Teksir/ İzmir-1985
- Ud Metodu 1 / Altı ayrı baskısı yapılmıştır. İzmir-1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993: 1.Baskı: İzmir-1984, 2.Baskı: İzmir-1985, 3.Baskı: İzmir-1990, 4.Baskı: İzmir-1990, düzeltilmiş ve genişletilmiş 5.Baskı: İzmir-2001:
- Türk Müziği'nde Kütüphânecilik ve Arşiv/ 1.Baskı: İzmir-1985, 2.Baskı: İzmir-1987
- Türk Müziği Solfej Metodu 1 / 1.Baskı: İzmir-1984, 2.Baskı: İzmir-1985, 3.Baskı: İzmir-1990, 4.Baskı: İzmir-1990, düzeltilmiş ve genişletilmiş 5.Baskı: İzmir-2001:
- 1976, Bûselik Makâmı ve Eleştirisi/ İzmir

Granted Prizes (1 entries)- 1999, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu Araştırma Ödülü