Akademik BilgilerMEHMET SÜER ANAÇ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: suer.anac@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1978
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1987
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2008-
- Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bölüm Başkanı, 2005-
Other Professional Activities (1 entries)- Göktepe Plastik A.Ş.-Tarım Bölüm Başkan Y rd., 1983-1985
Research Interests- Kültürteknik (5010401)
Publications in Non-Indexed Journals (82 entries)- Tüzel H., Anaç S., Damla Sulama Sistemlerinde Damlatıcı Tıkanması ve Korunma Yolları. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 28-1, 239-254, 1991.
- Yaşar S., Enaç S., İpek İ., Avcı M., Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Ana Boru Büyüklüklerinin Darbe Etkiside Dikkate Alınarak Saptanmasında Doğrusal Programlama Tekniği Uygulanması. E.Ü.Z.Fak.Dergisi.27-2 49-62,1990.
- Yaşar S., Anaç S., Damla Sulama Sistemlerinin Hidroliği. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 26-2, 249-263,1989.
- Açıkgöz N., Sekin Y., Çolakoğlu H., Anaç S., Copçu M., Ege Bölgesi Koşullarında Verimi ve Kalitesi Yüksek, Hastalıklara, Zararlılara, Yatmaya Dayanıklı Çeltik İslahı ve Yetiştirme Yönteminin Saptanması. Doğa, 11-2, 1987.
- Anaç S., Balcı A., Değişik Drenaj Koşullarının Çeltik Bitkisinin verim ve verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 24-1, 15-19, 1987.
- Anaç S., Boru Sistemlerinde Su Darbeleri ve Korunma Yolları. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 24-2, 167-172, 1987.
- Anaç S., Kütahyalı O., Yerli Yapım Büyük Yağmurlama Başlıklarının Teknik Özellikleri. E.Ü.Z.Fak.Dergisi. 24-1, 21-27,1987.
- Chaudry M.S., Anaç S., Açıkgöz N., Effect of İrrigation İntervals on 4 Rice (Oryza Sativa L.) Varieties İn Aegean Region of Turkey. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 21-1, 71-75, 1984.
- Anaç S., Yağmurlama Sulamasında Su Dağılımının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. E.Ü.Z.Fakültesi Dergisi, 20-1, 71-82,1983
- Hakerlerler H., Anaç S., Anaç D., Çeltik Tarımında Değişik Drenaj Koşullarının Topraktan Organik Azot Formlarının Yıkanmasına Etkilerinin Araştırılması. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 20-3, 91-100, 1983.
- ANAC, S., 1979. Investigations on the relationships between irrigation factors and the methods of furrow and border irrigation in Menemen Valley. Ege Univ. J. Agric. Fac., 16/3, 227-241. Izmir, Turkey. Ph.D. Dissertation Abstract. (In Turkish with English
- ANAÇ, S., 1983. “Yağmurlama Sulamasında Su Dağılımının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 20/1, 71 – 82. Bornova
- HAKERLER, H., S. ANAÇ ve D. ANAÇ, 1983. “Çeltik Tarımında Değişik Drenaj Koşullarının Topraktan Organik Azot Formlarının Yıkanmasına Etkilerinin Araştırılması”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 20/3, 91 – 100. Bornova.
- 0, AÇIKGÖZ, N. ve S. ANAÇ, 1984. “Çeltikte Ekim Zamanı, Tohum Miktarı ve Su Derinliğinin Verim ve Vegetasyon Süresine Etkisi”. I. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri. 15 – 18 Mayıs, 1984. 91 – 99. Adana.
- 0, CHAUDRY, M. S., S. ANAÇ ve N. AÇIKGÖZ, 1984. “Ege Bölgesi Koşullarında Sulama Aralıklarının 4 Çeltik Çeşidi (Oryza Sativa L.) Üzerindeki Etkisi”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 21/2, 71 – 75. Bornova.
- 0, ANAÇ, S. ve A. BALCI, 1987. “Değişik Drenaj Koşullarının Çeltik Bitkisinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 24/1, 15 – 19. Bornova.
- 0, ANAÇ, S., 1987. “Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi”. E.Ü.Z.F. Kültürteknik Bölümü Hizmet İçi Eğitim Semineri Notları, 16 – 17 Şubat, 1987. Bornova
- 0, ANAÇ, S., 1987. “Boru Sistemlerinde Su Darbeleri ve Korunma Yolları”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 24/2, 167 – 172. Bornova
- 0, ANAÇ, S. ve O. KÜTAHYALI, 1987. “Yerli Yapım Büyük Yağmurlama Başlıklarının Teknik Özellikleri”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 24/1, 21 – 27. Bornova
- 0, AÇIKGÖZ, N., Y. SEKİN, H. ÇOLAKOĞLU, S. ANAÇ ve M. COPÇU, 1987. “Ege Bölgesi Ekolojik Koşullarında Verimi ve Kalitesi Yüksek, Hastalıklara, Zararlılara ve Yatmaya Dayanıklı Çeltik Çeşitlerinin Islahı ve En Uygun Çeltik Yetiştirme Yöntemlerinin Saptanması”
- YAŞAR, S. ve S. ANAÇ, 1988. “Hidroloji Ders Notları ” E.Ü.Z.F. Teksir No: 60 – 1. Bornova
- ANAÇ, S. ve YAŞAR, S., 1988. “Yerli Yapım Küçük Yağmurlama Başlıklarının Teknik Özellikleri ve Kullanım Olanakları”. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 20 – 23 Eylül, 1988. İzmir.
- ÖZKARA, M., S. YAŞAR ve S. ANAÇ, 1988. “Değişik Bor Konsantrasyonlu Simav Çayı Sularının Sulamada Kullanılmasının Toprakta Oluşabilecek Bor Birikimine ve Çeltiğin Verimine Etkileri Üzerine Bir Lizimetre Araştırması”. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 20
- 0, YAŞAR, S. ve S. ANAÇ, 1989. “Damla Sulama Sistemlerinin Hidroliği”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 26/2, 249 – 263. Bornova.
- ANAÇ, S., 1990. “Su Debilerinin Pratik Olarak Ölçülmesi”. TYUAP, Ege – Marmara Dilimi, Tarla/Bahçe Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı, 19 – 23 Mart, 1990. Menemen/İzmir.
- ANAÇ, S., 1990. “Su Tasarrufu Sağlayan Modern Sulama Yöntemleri”. TYUAP, Ege – Marmara Dilimi, Tarla/Bahçe Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı, 19 – 23 Mart, 1990. Menemen - İzmir.
- TÜZEL, İ.H. ve S. ANAÇ, 1990. “Seraların Dondan Korunmasında Yağmurlama Sulamanın Kullanılması”. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu Bildirileri, 17 – 18 – 19 Ekim, 1990, s. 63 – 69. İzmir
- ANAÇ, S. ve İ.H. TÜZEL, 1990. “Sera Bitkilerinin Sulanmasında Yeni Gelişmeler”. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu Bildirileri, 17 – 18 – 19 Ekim, 1990, s. 103 – 109. İzmir
- YAŞAR, S., S. ANAÇ, İ. İ. İPEK ve M. AVCI, 1990. “Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Ana Boru Büyüklüklerinin Darbe Etkisi de Dikkate Alınarak Saptanmasında Doğrusal Programlamanın Uygulanabilme Olanakları Üzerinde Araştırma ”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 27/2, s. 49
- UL, M. A. ve S. ANAÇ, 1990. “Gerçek Bitki Su Tüketiminin Pratik Olarak Belirlenmesi”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 27/3, s. 307 – 316. Bornova.
- HALİMAN, G. ve S. ANAÇ, 1990. “Gümüldür (Gümüşsu – Ürkmez) Bölgesinde Basınçlı Sulama Sistemlerinin Uygulanabilirliği Üzerinde Bir Araştırma”. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2/2, s. 255 – 260. Bornova.
- ANAC, S., 1991. “Boron Pollution in Simav River and Agricultural Impacts”. Proceedings European Conference Advances in Water Resources Technology, (Ed. G. Tsakiris). A.A.Balkema Publishers, Rotterdam. pp. 433-439. March 20-23, 1991. Athens, Greece.
- 0, TÜZEL, İ. H. ve S. ANAÇ, 1991. “Damla Sulama Sistemlerinde Damlatıcı Tıkanması ve Koruma Uygulamaları”. E.Ü.Z.F. Dergisi, 28/1, 239 – 254. Bornova.
- 0, TÜZEL, İ. H., M. A. UL, S. ANAÇ ve S. YAŞAR, 1992. “Menemen Yöresinde Değişik Sulama Aralıklarının İkinci Ürün Soya Verimine Etkisi”. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 186 – 196, 24 – 26 Haziran, 1992. Erzurum.
- UL, M. A., İ. H. TÜZEL, S. ANAÇ, R. KAMBER ve S. ÖNDER, 1992. “Yüzey Sulamalarında Kesikli Akış (Surge Flow) Sulama Tekniğinin Uygulanması”. 4. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 50 – 60, 24 – 26 Haziran, 1992. Erzurum.
- 0, ANAC, S. and M. A. UL, 1992. “Deficit Irrigation Studies on Corn”. Research Coordination Meeting on the Assessment of Irrigation Schedules of Field Crops to Increase Effective Use of Water in Irrigation Projects, February 1992. IAEA/FAO Joint Division, Vi
- 0, ANAC, S. and D. ANAC, 1992. “Effect of Different Drainage Conditions on Rice Yield and Nitrogen Loss”. Proceedings International Conference on Advances in Planning, Design and Management of Irrigation Systems as Related to Sustainable Land Use, (Ed. J. Fe
- 0, ANAC, S., M. A. UL, I. H. TUZEL, 1992. “Corn Yield as Affected by Deficit Irrigation”. Proceedings International Conference on Advances in Planning, Design and Management of Irrigation Systems as Related to Sustainable Land Use, (Ed. J. Feyen et al.). Pub
- 0, ANAÇ, S., T. YOLTAŞ, İ. YOKAŞ ve A. KAPAR, 1992. “Sanayi Domatesinde Değişik Sulama Yöntemlerinin Verim Üzerine Etkileri”. I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13 – 16 Ekim 1992. Bornova.
- 0, CANDAN, H. ve S. ANAÇ, 1992. “Sanayi Domatesinin Sulama Suyu Gereksinmesi ve Sulanması Üzerinde Bir İnceleme”. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Y. Lisans Tezi.
- 0, PANAHİ, M. ve S. ANAÇ, 1992. “Menemen’de Pamuk Bitkisinin Karık Yöntemi ile Sulanmasında Kesikli (Surge) Akış İlerleme Hızının Değerlendirilmesi”. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Y. Lisans Tezi
- 0, ANAÇ, S., İ. H. TÜZEL ve M. A. UL, 1993. “Sulama Yöntemleri ve Yeni Gelişmeler”. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayım Bülteni – 15, Ocak 1993, İzmir.
- 0, KIRDA, C., S. ANAC, K. TULUCU and H. GUNGOR, 1993. “Deficit Irrigation in Semi-arid Zone Irrigation Projects: Case Studies in Turkey”. Proceedings International Atomic Energy Agency, Regional Seminar on Nuclear Methods in Soil-Plant Aspects of Sustainable Agriculture IAEA-TECDOC-785, pp.183-194. April 5-9, Colombo, Sri Lanka.
- 0, KUKUL, Y.S. ve S. ANAÇ 1993. “Alaşehir bölgesindeki Bağlarda Kullanılmakta Olan Bazı Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Y. Lisans Tezi
- ANAÇ, S., D. ANAÇ, S. YAŞAR, Ş. AŞIK ve A. KAPAR, 1993. “Menemen Sulama Şebekesinde Drenaj Sularının Sulamada Kullanım Olanakları Üzerinde Bir Araştırma” E.Ü. Araştırma Fonu – 90. ZRF. 008 No’lu Araştırma Projesi, Bornova.
- 0, ANAC, S., 1993. “Impact of Drought on Water Resources and Deficit Irrigation Studies in Lower Gediz Irrigation Project”. NATO-Advanced Research Workshop, Diacronic Climatic Impacts on Water Resources with Emphasis on the Mediterranean Region. Oct. 17-23. Crete, Greece
- 0, ANAC, S., M. A. UL, D. ANAC, I. H. TUZEL, H. HAKERERLER, B. OKUR, 1993. “Optimum Irrigation Schedules for Cotton under Deficit Irrigation Conditions”. Second Research Coordination Meeting on the Use of Nuclear and Related Techniques in Assessment of Irrigation Schedules of Field Crops to Increase Effective Use of Water in Irrigation Projects. Joint Div. FAO/IAEA, Intern. Atomic Energy Agency, August 24-28, 1993, Bucharest, Romania.
- DORSAN, F. ve S. ANAÇ, 1993. “Tuzlu Drenaj Sularının Sulamada Kullanım Stratejileri”. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 30/1-2, s. 157-163. Bornova.
- 0, AKKOL, Ö. ve S. ANAÇ 1995. “Ağır Bünyeli Topraklarda Nötronmetre Kalibrasyonu Üzerine Bir Araştırma ”. Fen Bil. Enst., Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
- 0, ANAC, S., M.A. UL, I.H. TUZEL, D. ANAC, B. OKUR, H. HAKERLERLER, 1996. “Optimum Irrigation Schedules for Cotton under Deficit Irrigation Conditions”. Results of Co-ordinated Research Program, Nuclear Techniques to Assess Irrigation Schedules for Field Crops. Joint FAO/IAEA Division, International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC 888, pp. 225-243, June, 1996, Vienna.
- 0, ANAÇ, S. ve A. ÇOLAK, 1996. “Tarımsal Sulama Uygulamalarından Kaynaklanan Kirlilik ve Alınacak Önlemler”. Ekolojik Tarım, Editörler: U. Aksoy, A. Altıdişli, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yayını, s. 75-88, Bornova-İzmir.
- 0, ILTER, E., U. AKSOY, D. ANAC, Y. TUZEL, S. ANAC, S. BULBUL, A. ALTINDISLI, 1996. “Introduction of Organic Agriculture to the Preservation Area of Tahtalı Dam: Final Report”. UNDP Global Environmental Facility NGO Small-Grants Program, 51 pps, Izmir-Turkey
- 0, AKSOY, U., A. ALTINDİŞLİ, E. İLTER, D. ANAÇ, S. ANAÇ ve S. BULBUL, 1996. “Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Çevreye Dost Tarım Tekniği-Organik Tarım ”. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1996, Mersin.
- 0, AKSOY, U., S. ANAC, D. ANAC, H. Z. CAN, 1996. “The Effect of Ground Water Salinity on Satsuma Mandarins: Preliminary Results”. Proceedings of Second International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. (Ed. K.S. Chartzoulakis). Acta Horticulturae,449. pp. 629-635: Sept. 9-13, 1996, Chania, Crete, Greece.
- 0, ANAC, D., B. OKUR, S. ANAC, U. AKSOY, C. KILIC, A. KAPAR, 1997. “Effect of Seawater Intrusion on Soil Salinity”. Proceedings of the First Regional Conference on Interdisciplinary Strategies for Development of Desert Agriculture. pp. 29-37, 23-26 Feb. 1997, Organized and Published by Ben Gurion Univ. Sede-Boker Campus, Israel
- 0, ANAC, S., D. ANAC, U. AKSOY, A. KAPAR, M.A. UL, F. DORSAN, 1997. “Salinization in Satsuma Mandarin Growing Coastal Regions of Western Turkey”. Proceedings of First Trans-National Meeting on Salinity as a Limiting Factor for Agricultural Productivity in the Mediterranean Basin. (Eds.A.P.Leone and P. Steduto). Organized and Published by Nation. Res. Council, Italy. pp. 67-75, 24-25 March 1997, Naples, Italy
- ANAC, D., B. OKUR, C. KILIC, U. AKSOY, Z. CAN, S. HEPAKSOY, S. ANAC, M.A. UL, F. DORSAN, 1997. “Potassium Fertilization to Control Salinization Effects”. Proceedings of Regional Workshop on Food Security in the WANA Region (Ed.A.E.Johnston). International Potash Institute (IPI). pp. 370-378, May 26-30, 1997, Izmir, Turkey.
- 0, KAPAR, A., İ. YAŞA, M. E. İRGET ve S. ANAÇ, 1997. “Ege Bölgesinde Sulama Sularının Damla Sulama Yönünden Değerlendirilmesi”. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 481-488. 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla, Bursa.
- 0, UL, M. A., S. ANAÇ, F. DORSAN, A. KAPAR ve Y. S. KUKUL, 1997. “Farklı Sulama Suyu Tuzluluk ve Potasyumlu Gübre Düzeylerinin Satsuma Mandarini Yaprak Su Potansiyeli Üzerine Etkileri”. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 489-497. 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla, Bursa.
- 0, ANAÇ, S., M. A. UL, F. DORSAN ve Y. S. KUKUL, 1997. “Satsuma Mandarini Yetiştirilen Kıyı Ege Bölgelerinde Yer altı Suyu Tuzluluğunun Değişimi”. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 528-532. 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla, Bursa.
- OKUR, B., H. HAKERLERLER, D. ANAÇ, S. ANAÇ, F. DORSAN ve B. YAĞMUR, 1997. “Gediz Nehrindeki Kimi Su Kirlilik Ögesi Parametrelerin Aylık ve Mevsimsel Olarak Değişimi Üzerinde Bir Araştırma”. E.Ü. Araştırma Fonu. Proje No. 93-ZRF-073, Bornova-İzmir.
- 0, KOÇ, C. and S. ANAC, 1998. “Büyük Menderes Havzası Sulama Şebekelerinde Organizasyon – Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Modelleri Üzerinde Araştırmalar”. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
- 0, AKSOY, U., D. ANAC, S. ANAC, S. HEPAKSOY, B. OKUR, M.A. UL, H. Z. CAN, C. C. KILIC ve Y. KUKUL, 1998. “Akdeniz Havzasında Çölleşme ve Tuzlanmayı Önleyici Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi”. Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri E. Ü. Ziraat Fakültesi, EBİLTEM. 22–26 Haziran 1998, İzmir.
- ANAC, D., U. AKSOY, S. ANAC, S. HEPAKSOY, Z. CAN, M.A. UL, F. DORSAN, B. OKUR, C. KILIC, 1998. “Potassium and Leaf Water Relations under Saline Conditions”. Workshop of IPI on Essential Role of Potassium in Diverse Cropping Systems. Proceedings of the 16th World Congress of Soil Science, pp. 47-56, 20-26 August 1998, Montpellier, France.
- 0, ANAC, S., M.A. UL, I.H. TUZEL, D. ANAC, B. OKUR, H. HAKERLERLER, 1999. “Optimum Irrigation Schedules for Cotton under Deficit Irrigation Conditions”. (Eds. C. Kırda, P. Moutonnet, C. Hera, D. R. Nielsen). In: Crop Yield Response to Deficit Irrigation, Kluwer Academic Publishers, pp. 196-213, The Netherlands.
- 0, AKSOY, U., S. ANAC, D. ANAC, S. HEPAKSOY, M.A. UL, B. OKUR, H.Z. CAN F. DORSAN, C. KILIC, 1999. “New Techniques to Control Salinization and Desertification in the Mediterranean Basin Based on the Available Data and New Approaches and Techniques”. Proceedings of the Saline Irrigation Halophyte Production and Utilization Symposium. pp. 323-363, 6-15 April, 1999. Agadir, Morocco.
- 0, HEPAKSOY, S., U. AKSOY, H.Z. CAN, B. OKUR, C. KILIC, D. ANAC, S. ANAC, 1999. “Effect of Saline Conditions on Nutritional Status and Fruit Quality of Satsuma Mandarin cv. Owari”. In: Improved Crop Quality by Nutrient Management (Eds: D. Anac and P. Martin Prevel). Kluwer Academic Publishers, pp.121-127, The Netherlands
- 0, ANAC, S., 1999. “Irrigation Development in Turkey: Potentials and Prospects”. Proceedings of the Consultation Meeting of Experts from MENA Region, World Water Council- Global Water Partnership Program. 27-29 May 1999, Bari, Italy.
- 0, AKSOY, U., H. Z. CAN, S. HEPAKSOY, S. ANAC, M. A. UL ve D. ANAC, 1999. “Sulama Suyu Tuzluluğunun Satsuma Mandarini Ağaçlarının gelişimine, Verimine ve Kalitesine Etkileri”. 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 279-282, 14-17 Eylül 1999, Ankara, Turkey.
- ANAC, S., C. KIRDA, M.A.UL, 1999. “Deficit Irrigation Concept and Applications in Turkey”. Proceedings of the Euro-Mediterranean Seminar on Sustainable Water Use in Irrigated Perimeters of the Mediterranean Region pp.275-280. Organized and Published by Cemagref and IAV Hassan II, 27-29 October 1999. Rabat, Morocco
- 0, HEPAKSOY, S., C. C. KILIC, H. Z. CAN, D. ANAC, U. AKSOY, B. OKUR, S. ANAC, M.A. UL, F. DORSAN, 1999. “The Effect of Potassium Fertilization and Rootstock on Leaf Sodium Content of Satsuma Mandarins under Saline Conditions”. Proceedings of Dahlia Greidinger International Symposium, Nutrient Management under Salinity and Water Stress. Technion-Israel Institute of Technology, pp.89-96, 1-4 March 1999, Haifa, Israel.
- 0, OKUR, B., C. KILIC, D. ANAC, S. ANAC, M. A. UL, F. DORSAN, 1999. “Salinization Effects on Soil and Leaf Properties of Satsuma Orchards”. Proceedings of Dahlia Greidinger International Symposium, Nutrient Management under Salinity and Water Stress. Technion-Israel Institute of Technology, pp. 231-239, 1-4 March 1999, Haifa, Israel.
- AKSOY, U., S. HEPAKSOY, H.Z. CAN, S. ANAC, M.A. UL, F. DORSAN, D. ANAC, B. OKUR, C., KILIC, 2000. “The Effect of Rootstock on Leaf Characteristics and Physiological Response of Satsuma Mandarins under Saline Conditions”. Proceedings of the 25th International Horticultural Congress, Acta Horticulturae, 513. pp. 169-176, 2-7 August 1998, ISHS, Brussels, Belgium.
- KUKUL, Y. S. and S. ANAC, 2000. “Gümüldür Yöresinde Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Durumu ve Tuzlanmanın Toprağa ve Narenciye Ağaçlarına Etkisi”. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi
- CAN, H. Z., U. AKSOY, S. ANAC, Y. S. KUKUL, B. OKUR, 2000. “Response of satsuma mandarin (Citrus unshiu marc.) Trees Budded on Poncirus trifoliate to Salinity Due to Seawater Intrusion”. Proceedings of the International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Acta Horticulturae, 573. pp. 265-270. November, 2000, Antalya, Turkey.
- BEN-ASHER, J., J. BELTRAO, M. COSTA, S. ANAC, J. CUARTERO, T. SORIA, 2000. “Modeling the Effect of Seawater Intrusion on Groundwater Salinity in Agricultural Areas in Israel, Portugal, Spain and Turkey”. Proceedings International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Acta Horticulturae, 573. pp. 119-128. November, 2000. Antalya, Turkey.
- KUKUL, Y.S., S. ANAC, 2000. “Hydrochemical Assessment of Seawater Intrusion in Gumuldur Region”. Proceedings International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Acta Horticulturae, 573. pp. 153-158. November, 2000. Antalya, Turkey.
- ANAÇ, S., 2000. “Water Resources and Irrigation Development in Turkey”, Arab Water World, January – February 2000, vol. 24, No. 1, Chatila Publishing House, Beirut, Lebanon.
- MERIC, M. K., Y. S. KUKUL, S. ANAC, 2001. “Saline Irrigation Water Management in Agriculture and Sustainability Issues”. Youth World Water Forum. Hogeschool Zeeland, University of Professional Education, 25 – 28 June 2001. Vlissingen, The Netherlands.
- ANAC, S., Y. S. KUKUL, 2001. “Water Production Function Concept and Applications”. Workshop on Control of Salination, Campus of Gambelas, University of Algarve, 28 June 2001, Faro, Portugal
- UL, M. A., Y. S. KUKUL, S. ANAC, 2001. “Gümüldür-Arapyeri Yöresinde Deniz suyu Girişiminin Etkileri”. 3. Ulusal Hidroloji Kongresi, Dokuz Eylul Universitesi, 27 – 29 Haziran 2001, Izmir
- OZER, ULAS, S. ANAC, 2003. “Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerinin Jeoistatistiksel Analizi” Ege Ünivesitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yuksek Lisans Tezi.

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0, ANAC, S., 1979. Investigations on the relationships between irrigation factors and the methods of furrow and border irrigation in Menemen Valley. Ege Univ. J. Agric. Fac., 16/3, 227-241. Izmir, Turkey. Ph.D. Dissertation Abstract. (In Turkish with English

International Conference Proceedings (17 entries)- AKSOY,U.ANAC,S.ANAC,D.HEPAKSOY,S.UL,M.A.OKUR,B.CAN,H.Z.DORSAN,F.KILIC,C. New techniques to control salinization and desertification in the Mediterranean basin, based on the available data and new approaches and techniques. Proceedings of the saline irrigation,halophyte production and utilization. pp.323-363, 6-15 April 1999. Agadir, Morocco.
- ANAC,S. Irrigation development in Turkey:Potentials and prospects. World Water Vision-Water for Food and Rural Development, Consultation of Experts from MENA Region. 27-29 May 1999, Bari, Italy.
- ANAC,S.KIRDA,C.UL,M.A. Deficit irrigation concept and applications in Turkey. Euro-Mediterranean Seminar on Sustainable Water Use in Irrigated Perimeters of the Mediterranean Region. 27-29 October 1999. Rabat, Morocco.
- 1999, ANAC,S.UL,M.A.TUZEL,IH.ANAC,D.OKUR,B.HAKERLER,H. Optimum irrigation schedules for cotton under deficit irrigation conditions. In: Crop Yield Response to Deficit Irrigation, Kluwer Academic Publishers, Developments in Plant and Soil Sciences. (Eds:C.Kırda, P.Moutonnet,C.Hera,D.R.Nielsen), pp.196-213.
- 1998, AKSOY,U.HEPAKSOY,S.CAN,H.Z.ANAC,S.UL,M.A.DORSAN,F.ANAC,D.OKUR,B.KILIC,C. The effect of rootstock on leaf characteristics and physiological response of satsuma mandarins under saline conditions. 25th International Horticulture Congress,ISHS, Brussels, Belgium.
- ANAC,D.OKUR,B.ANAC,S.AKSOY,U.KILIC,C.KAPAR,A. Effect of seawater intrusion on soil salinity. Proceedings of the first Regional Conference on Interdisciplinary Strategies for Development of Desert Agriculture. pp.29-37, 23-26 February 1997, Sede Boker Campus, Israel.
- ANAC,S.ANAC,D.AKSOY,U.KAPAR,A.UL,M.A.DORSAN,F. Salinization in satsuma mandarin growing coastal regions of western Turkey.Proceedings of first Trans-national meeting on salinity as a limiting factor for agricultural productivity in the Mediterranean basin.pp.67-75, 24-25 March 1997, Naples, Italy.
- ANAC,D.OKUR,B.KILIC,C.AKSOY,U.CAN,Z.HEPAKSOY,S.ANAC,S.UL,M.A.DORSAN,F. Potassium fertilization to control salination effects. Proceedings of regional workshop on food security in the WANA region, International Potash Institute (IPI) pp. 370-378, 26-30 May 1997, Bornova- Izmir, Turkey
- 1996, ANAC,S.UL,M.A.TUZEL,I.H.ANAC,D.OKUR,B.HAKERLER,H. Optimum irrigation schdules for cotton under deficit irrigation conditions.International Atomic Energy Agency, FAO/IAEA Joint Division Technical Document 888, pp.225-243, Vienna-AUSTRIA
- AKSOY,U.ANAC,S.ANAC,D.CAN,H.Z. The effect of groundwater salinity on satsuma mandarins:Preliminary results.Proceedings of second International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops (Ed: K.S.Chartzoulakis).pp.629-635,9-13 September1996, Chania-Crete,Greece.
- Kırda C., Anaç S., Tülücü K., Güngör H., Deficit İrrigation İn Semi-arid Zone İrrigation Projects: Case Studies in Turkey. International Atomic Energy Agency Regional Seminar on Nuclear Methods in Sustainable Agriculture. Colombo-srilanka, 5-9 April 1993 .Çağrılı Bildiri."
- 1993, Optimum İrrigation Schedules for Cotton Under Deficit irrigation Conditions. Research Coordination Meeting on The Assesment of Irrigation Schedules To Increase Effective Use of Water. Bucharest, Romania. International Atomic Energy Agency. 23-28 August 1 993. Sözlü Bildiri"
- 1993, Anaç S., Empact of drought on Water Resources dmul Deficit İrnigation stuolies in Lower Gediz Irripation Projct. Nato-advanced Research Workshop on Diachronic Climatic Impacts on Water Resources With Emphasis on Mediterranean Region. Crete-greece, 17-23
- Anaç S., Anaç D., Effect of Different Drainage Conditions on Rice Yield and Nitrogen Loss. International Conference on Advances in Irrigation As Related To Sustainable Land Use. Belgium, 14-17 Sept. 1992, Çağrılı Bildiri.
- Anaç S., Ul M.A., Deficit İrrigation Studies on Corn. Research Coordination Meeting on The Assessment of Irrigation Schedules to Increase Effective Use of Water. Vienna, February 1992, Iaea-Fao Joint Division. Sözlü Bildiri.
- Anaç S., Ul M.A., Tüzel H., Conn Yield As Affected By Deficit İrrigation. International Conference on Advances İn Irrigation As Related To Sustainable Land Use. Belgium, 14-17 September 1992, Çağrılı Bildiri.
- Anaç S. Boron Pollution İn Simav River, Turkey and Agricultural İmpacts. European Conference Advances İn Water Resources Technology, 20-23 March 1991, Athens-Greece, Çağrılı Bildiri.

National Conference Proceedings (6 entries)- Anaç S., Yoltaş T., Yokaş İ., Kapar A., Sanayi Domatesinde Değişik Sulama Yöntemlerinin Verim Üzerine Etkileri. 1.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bornova, 13-16 Ekim 1992.Sözlü.
- Tüzel H., Ul M.A., Anaç S., Yaşar S., Menemen Yöresinde Değişik Sulama Aralıklarının İkinci Ürün Soya verimine Etkisi.4.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Erzurum 24-26 Haziran 1992.Sözlü
- Ul M.A., Tüzel H., Anaç S., Kamber R., Önder S., Yüzey Sulamalarında Kesikli Akış (Surge Flow) Sulama Tekniğinin Uygulanması.4.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Erzurum, 24-26 Haziran 1992. Sözlü.
- Anaç S., Tüzel H., Sera Bitkilerinin Sulanmasında Yeni Gelişmeler. Türkiye 5.Seracılık Sempozyumu, İzmir, 17-19 Ekim 1990. Sözlü 04 015018116041144192Tüzel H."
- Anaç S., Yaşar S., Yerli Yapım Küçük Yağmurlama Başlıklarının Teknik Özellikleri ve Kullanım Olanakları. 3.Ulusal Kültürteknik Kongresi, 20-23 Eylül 1988, İzmir_ Sözlü
- Özkara M., Yaşar S., Anaç S., Değişik Bor Konsantrasyonlu Simav Çayı Sularının Sulamada Kullanılmasının Toprak Bor Birikimi ve Çeltik Verimine Etkileri Üzerinde Bir Lizimetre Araştırması. 3.Ulusal Kültürteknik Kongresi. İzmir. 20-23 Eylül 1988.Sözlü

Memberships of Professional Associations (2 entries)- European Water Resources Association (Ewra)-Seçilmiş Yönetim Kurulu Üyesi (Avrupa Su Kaynakları Dern
- Kültürteknik Derneği-Ankara
Granted Scholarships (5 entries)- 1995, OECD Biol.Res.Mang.,Sust.Agr.Systems. UC DAVIS,Cal. USA
- 1993, Nato-Arw Program - Yunanistan
- 1991, Nato-Ası Program -İtalya
- 1988, Cınadco-ısrail
- 1981, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu-Viyana
Granted Prizes (5 entries)- 1999, European Union,INCO DC Research Project Award
- 1995, OECD,Bio.Res.Mng. Sust.Agr.Systems,Res.Project Award USA
- 1995, UNDP,GEF Small Grants Support,Research on Ecological Agriculture
- 1995, European Union,AVICENNE Initiative,Research Project Award
- 1992, Intern.Atomic Energy Agency-IAEA-Coord.Research Project Award
Student's Completed Thesis (4 entries)- Yüksek Lisans, 1993, Kukul Y., Alaşehir Bölgesindeki Bağlarda Kullanılmakta Olan Bazı Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Fen Bil.Enst.,
- Yüksek Lisans, 1992, Candan H. Sanayi Domatesinin Sulama Suyu Gereksinmesi ve Sulanması Üzerinde Bir İnceleme. E.Ü.Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1992, Panahi M. Menemen'de Pamuk Bitkisinin Karık Yöntemi İle Sulanmasında Kesikli (Surge) Akış İlerleme Hızının Değerlendirilmesi. E.Ü.Fen Bil.Enst.
- Yüksek Lisans, 1990, Haliman G. Gümüldür Bölgesinde Basınçlı Sulama Sistemlerinin Uygulanabilirliği Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Fen Bil.Enst.