Akademik BilgilerYAVUZ AKPINAR
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: yavuz.akpinar@ege.edu.tr
- Telefon: 2323111681, İş telefonu
Academic Degree Information- Lisans: Atatürk Üni., Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: Atatürk Üni., Türkiye, 1977
- Doktora: Atatürk Üni ., Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni., Türkiye, 1986
- Doçentlik: Ege Üni., Türkiye, 1994
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2000

Administrative / Academic Duties (6 entries)-  Bölüm Başkanı, 2005-2007
-  Prof. Dr., 2000-
-  Doç. Dr. Ege Üni. Ede Fak., 1994-2000
-  Yrd. Doç. Dr. Ege Üni Edebiyat Fak., 1986-1994
-  Öğretim Görevlisi Ege ÜniEdebiyat Fak., 1984-1986
- , 0
Other Professional Activities (8 entries)- Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı, Redaktör: Yavuz Akpınar, Ankara, Türk Dil Kurumu, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2011, Sayı: 31, 2011
-  World Literature Today dergisi (Amerika Birleşik Devletleri ) Orta Asya Türk Edebiyatları danış manlığı., 1994
-  Amerikanın Sesi Radyosu Azerbaycan Servisi Makale Yazarı Makale Yazarı Washington, 1992-1993
-  Türk Dünyası El Kitabı, 2. bs., 3 c., Ankara, 1992 (Madde yazarı olarak ), 1992
-  Dış Türkler Edebiyatı Antolojisi, Ankara, 1991-1997 (1-6. ciltler, A. B. Ercilasun’la birlikte genel danışmanlık), 1991-1997
-  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi İstanbul Dergah Yayınevi Dış Türkler edebiyatı sorumlu Madde Yazarlığı., 1987-1993
-  Kardaş Edebiyatlar (Dergisi), Erzurum, 1982–1999, (İbrahim Bozyel’le birlikte kuruculuk ve Yayın Kurulu Başkanlığı)., 1982-1999
-  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul, Dergah Yayınları, 1977-1998 (Madde yazarı olarak), 1977-1998
Research Interests- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Edebiyatı (2010201)
Publications in Non-Indexed Journals (45 entries)- “Yeni Kafkasya Dergisi Hakkında Yeni Bilgiler”, Yeni Türk Edebiyatı, Ekim 2012, Sayı: 6, s. 26-47.
- “Prof. Dr. Bekir Nebiyev (1930-2012)”, Yeni Türk Edebiyatı, Ekim 2012, Sayı: 6, s. 273-277.
- 'Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı Dergisi ve Türk Dünyası Üzerine', Türk Edebiyatı, Şubat 2011, Sayı: 448, s.18-22
- '1905'e Kadar Rusya Türklerinde Matbaalar ve Matbuat: 2', Yeni Türk Edebiyatı, Mart 2011, Sayı: 3, s.141-166
- 'Yusuf Akçura'nın Hüseyinzade Ali Bey'e Yazdığı Mektuplar', Türk Yurdu, Nisan 2011, Sayı: 284, s. 3-13
- “Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Eserleri, Türkiye’de Tanınması”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 11-22. (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı Redaktör ve Ön Söz: Yavuz Akpınar)
- Bahtiyar Vahabzade, “Çingiz Aytmatov’un Gün Var Esre Beraber Romanına Ön Söz”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 219-226 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)
- “Bahtiyar Vahabzade’nin ‘İki Gorhu’ Adlı Manzumesi”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 241-256 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)
- “Bahtiyar Vahabzade, Seçme Şiirler: Latın Dili. Ahı Dünya Fırlanır, Azerbaycan-Türkiye, tenha Mezar, Bayrag”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 263-267 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)
- Ramazan Gafarlı, “B. Vahabzade’ni Çetin Addım Atmağa Ne Vadar Etti?”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 39-47 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)
- “1905’e Kadar Rusya Müslümanlarında Matbaalar ve Matbuat-1”, Yeni Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, Ekim 2010, Sayı: 2, s. 137-163.
- 'Rusya Türklerinin Ortak Edebiyatından Söz Edilebilir mi?', Yeni Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, Mart 2010, Sayı: 1, s. 11-33
- 2010, 'Rusya Türklerinin Modern Hikâyeleri Açısından “Meyve-i Zaman” ve İsmail Gaspıralı, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK, Ankara Bahar 2007, Sayı: 23 s. 7-37
-  'V. Yu Gankeviç, 'Küçük Mollanın Düşünceleri (İsmail Gaspıralı'nın imzası ve bilinmeyen bir eseri hakkında)', Çev. : Y. Akpınar - H. Necefoğlu, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum, 2009, Sayı: 39, s. 242-246
-  “İsmail Gaspıralı’nın Yayımladığı İlk “Mecmualar”: Tonguç, Şafak', Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, 2008, Sayı: XIV/1, s. 21-40 (Viktor Yuriyeviç Gankeviç’le birlikte)
- 'İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması', Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, Ağustos 2008, Sayı: 15, s. 33-49
- 'İsmail Gaspıralı’nın Yayımladığı Âlem-i Sıbyan Adlı Çocuk Dergisi', Türk Halkları Ә:dә:biyyatı (II) Beynә:lxalq Usaq Ә:dә:biyyatı Konqresi MATERİALLAR, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, 1. Kitap, Qafqaz Üniversiteti, 2008, s. 453-458
- “Ortak Dil Stratejisi”, Kardeş Kalemler, Ankara, Ocak 2007, Sayı: 1, s. 73-77.
- “Son Dönem İran Türkçesi’nde Türkiye Türkçesi’nin Etkileri”, Tunca Kortantamer İçin, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları, 2007, s. (“VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 1999, İstanbul”a sunulan bildiri).
-  Azerbaycanlı Şair Muhammed Hadi’nin Bilinmeyen Bir Şiiri: “Kahraman Türk Askerlerine”, Kardeş Kalemler, Ankara, Temmuz 2007, Sayı: 7, s. 62-67 (Hüseyinzade Ali Turan Bey’in Arşivinden: 1)
- “Gaspıralı’ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Ankara, Aralık 2005, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 26-36 (Dijital dergi).
- “Azerî Türklerinin Orta Doğu’nun Siyasî ve Kültürel Hayatındaki Rolü”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği. Muzaffer Özdağ’a Armağan, 4 c., Ankara, ASAM, 2003, IV. c., s. 75-93.
- “Gaspıralı’nın Türk Diline Bakışı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 12/1, TDK, Ankara, s. 385-408 (“Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı, 14 Kasım 2001, Türk Dil Kurumu, Ankara”ya sunulan bildiri).
- “Hamid Nutki ve Şiirleri Hakkında Birkaç Söz”, Hamit Nutki (Aytan), Min İlin Sonu, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1999, s. 7-20.
-  'Bir Kaşkayî Şairi: Mensur Şahmuhammedî', Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Mart, 1999, Sayı: 44, s. 34-38.
- Türk Dünyasının Ortak Dili Türkiye Türkçesi Olabilir, Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Şubat-Mart, 1998, Sayı: 42, s. 2-4.
-  'İsmail Gaspıralı Bey'in Edebi Tenkitleri: 1', Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, IX, 1998
-  Azerbaycan'ın Türkçülük ve Azerbaycancılık Problemleri, Kardaş Edebiyatlar, Temmuz- Eylül, 1997, S. 40, s. 46-50
- Türk Dünyası Türkiye İlişkileri Üzerine Düşünceler, Yeni Türkiye(dergisi), Ankara, 'Türk Dünyası İlişkileri Özel Sayısı', Mayıs-Haziran, 1997, S. 15, s. 961-965
- İran Türkmen Edebiyatından Bir Şair: Aydı Ovnuk, Kardaş Edebiyatlar, Nisan-Mayıs-Haziran, 1996, S. 35, s. 16-23
- İran'da Bir Türk Araştırmacı: Ali Kemali, Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Şubat-Mart, 1996, S. 34, s. 45-47
- Hamid Nutki Aytan'ın Hayatı ve Eserleri, Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Şubat-Mart, 1996, S. 34, s. 1-17
- Kardeş Türk Edebiyatlarını Tanıtmada Karşılaşılan Problemler, Kardaş Edebiyatlar, Erzurum, Ocak-Şubat-Mart 1995, S. 30, s. 3-6
- Türkiye İran İlişkilerinde Azerbaycan'ın Önemi, Yeni Türkiye, Ankara, Mart-Nisan 1995, S. 3, s. 356-363
- Sovyet Döneminde Neşredilmiş Türk Edebiyatı Tarihlerinin Yanlış ve Eksik Tarafları, Kardaş Edebiyatlar, Erzurum, Ekim-Kasım-Aralık 1994, S. 29, s. 5-15
- 'II. Türk Devlet Toplulukları Dostluk , Kardeşlik ve İşbirliği Kurultaı'nın Ardından , Kardaş Edebiyatlar , Sayı: 28, s.3-7 , 1994.
- Zeki Velidi Togan, Çev. Y. Akpınar, 'Gaspırah İsmail Bey', Kardaş Edebiyatlar, Sayı: 25 , s.4 - 7 , 1994.
- Türkiye Azerbeycan İlişkilerininGeleceği Hakkında Bazı Düşünceler,Kardaş Edebiyatlar,Sayı:23 , S.3-11,1992
- Azerbaycan-Türkiye Edebi İlişkileri Açısından Zelimhan Yakub'un Şiirleri, Kardaş Edebiyatlar,Sayı: 21,S.4-14,1992
-  ' XIX.ve XX. Asırlarda Azerbaycan Edebiyatı',Türk Dünyası El Kitabı,2.Bs.,3.C.,S.597-668,1992 (Ankara,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü)
- 1992, 'Umumi Türk Tarihi Yeniden Yorumlanırken', Kardaş Edebiyatlar, Sayı: 24, s. 3 -10,
-  'Kardaş Kömeği'ni Hatırlayalım, Azerbaycan Türkleri (dergisi), İstanbul, 1 Nisan 1990, S. 1, s. 11-12
-  'Azeri Edebiyatında Namık Kemal', Türklük Araştırmaları Dergisi,Sayı:5, s.83-150,1990 .
-  'Bulut Karaçorlu Sehend ve Bazı Şiirleri', Araştırma Dergisi, Erzurum, 1985, S. 13, s. 379-399 (Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi)
-  'Azeri Şair Habib Sahir (Habib İdrisi ile birlikte)', Kardaş Edebiyatlar, Erzurum, 1982, S. 2, s. 4-9

Publications in Other Journals and Medias (17 entries)- Gaspıralı İsmail ve Türk yenileşmesindeki Yeri (Konferans), 16 Mayıs 2008, Muğla Türk Ocağı
- Türkiyede Azerbaycan Araştırmalarının Dünü ve Bugünü (Konferans), 15 Nisan 2008, Hazar Üniversitesi, Bakû, Azerbaycan
- 0, 'Azerî Edebiyatı' maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1977
- 0, 'Azerî Türkçesi' maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1977
- 0, Babayev Nebi Hazri, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1977
- 0, Ahundzade Mirza Fethali, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi,
- 0, Bahtiyar Vahabzade, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1977
- 0, 'Ekinçi' (gazete, H. M. Zerdabî), maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1979
- 0, 'Hophopname' (M.E. Sabir), maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981
- 0, 'Haydar Babaya Selam'(Şehriyar), maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981
- 0, 'Keşkül' (dergi, Ünsizade kardeşler), maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1982
- 0, Kazak Edebiyatı, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1982
- 0, Karakalpak Edebiyatı, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1982
- 0, Kırgız Edebiyatı, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1982
- Nesimî Seyyid Imadeddin, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1990
- Nizamî Gencevî, maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1990
- 0, 'Zamanof, Abbas', maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1998

International Conference Proceedings (26 entries)- 2012 Celal Ünsizade’nin “Bi-Şübhe ve Bi-Şek” Adlı Bilinmeyen El Yazma Eseri, Azerbaycanşünaslığın Aktual Problemleri, III. Beynelhalk Elmi Konferansın Materialları, 2-5 Mayıs 2012 Baku, AMEA Huumanitar ve İctimai Elmler Bölmesi, Bakı Slavyan Üniversitesi, Bakû, 2012, s.64-67
- "Tercüman Gazetesi ve Türk Dünyası Üzerindeki Etkileri", Uluslar arası “İslamla Yenilenme ve Birlik- I -: İsmail Bey Gaspıralı” Kongresi, 16-17 Kasım 2012, İstanbul ve Akmescit (Simferopol) Kırım.
- 2010 'Azerbaycan’da Millî Tarih Anlayışı ve Bunun Edebiyat Tarihine Yansıması', "Müsair Azerbaycan Edebiyatşünaslığının Nezeri-Metodoloji Meseleleri', Respublika Elmi Konferansı, 1-2 Dekarbr 2010 Bakı
- 'İsmail Gaspıralı ve Gazetesi Tercüman’ın İstanbul (Türkiye) Resmî Makamlarıyla İlişkileri', 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Ankara, 6-10 Ekim / October 2009
- 'İsmail Gaspıralı ve İstanbul', I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 3-5 Mart 2008 Beykent Üniversitesi, İstanbul
- İsmail Gaspıralı ve Mehmet Ağa Şahtatlı'nın Alfabe Konusundaki Tartışmaları, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-25 Ekim 2008, Ankara
- İsmail Gaspıralı’nın Yayımladığı Âlem-i Sıbyan Adlı Çocuk Dergisi, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008 Bakû, Qafqaz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
- 'Rusya Türklerinin Modern Hikâyeleri Açısından 'Meyve-İ Zaman' ve İsmail Gaspıralı', I. Uluslar Arası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 25-27 Nisan 2007
- "Heyder Babaya Salam": Köy-Şehir İkileminin Doğurduğu Şiir", Türk ve İran Edebiyatlarının Etkileşimi ve Şehriyar Toplantısı, 19-20 Şubat 2007, TDK, Ankara 2007 (Basılmamıştır)
- 1998, Akpınar Yavuz, Sabir'de Namık Kemal Tesiri, VI. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 19-23 Eylül 1982
- Akpınar, Yavuz, Mehmed Emin Resulzade'nin Arşivi ve Elyazma Eserleri, Birinci Uluslararası Azerbaycan Tanıtım Sempozyumu, 3-5 Aralık 1998, Şerefhane/Tebriz, İran (Düzenleyen: AYKAM: Azerbaycan İlim ve Kültürel Araştırma Merkezi, Tebriz),
- Akpınar Yavuz, Türkçülük ve Azerbaycancılık Kavramları Hakkında Bazı Düşünceler, Azerbaycan'ın Türkçülük ve Azerbaycancılık Problemleri Konferansı, 22-25 Nisan 1997, Bakü, Azerbaycan (Düzenleyen: Azerbaycan Araştırmaları Vakfı, Bakü)
- Akpınar Yavuz, Türk Dünyasında Kültürel İşbirliği İçin Bazı Teklifler, V. Türk Dünyası Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 11-13 Nisan 1997, İstanbul
- Akpınar Yavuz, Fuzuli ve Türk Dünyası, Uluslararası Fuzuli Sempozyumu, 7 Kasım 1996, Bakü, Azerbaycan
- Akpınar Yavuz, Türk Dünyası Edebiyat ve Fikir Dergileri Arasındaki İlişkilerin Önemi ve "Kardaş Edebiyatlar"ın Bu yoldaki Teşebbüsü, Avrupa'da Türkçe Yayınlar Sempozyumu", 12 Ekim 1996, Haarlem, Hollanda
- Akpınar , Yavuz, Türk Edebiyatlarını Türkiye ' de Tanıtmada Karşılaşılan Ptoblemler , " II.Türk Dünyası Yazarları Kurultayı " , Ankara , 8-11 Aralık , 1994 .
- Akpınar. Yavuz " Sovyet Döneminde Neşredilmiş Türk Edebiyatı Tarihlerinin Yanlış ve Eksik Tarafları " " II. Türk Dünyası Yazarları Kurultayı " Ankara , 8-11 Aralık , 1994.
- Akpınar Yavuz, Türk Edebiyatları (The Turkish Republics), Ann Arbor MI, University of Michigan, Centre for Middle Eastern and North African Studies, February 4, 1993 (konferans basılmadı)
- Akpınar Yavuz, Turk Cumhuriyetleri (The Turkish Republics), Ann Arbor MI, University of Michigan, Center for Middle Eastern and North African Studies, January 28, 1993 (Konferans basılmadı)
- Akpınar Yavuz,Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Geleceği Hakkında Bazı Düşünceler (On the Futur of Turkey - Azerbaijan- Ian's Relations,), ATAA's 2nd Annual International Conferance on Turks Around the World,New York, June 6-7 1992
- Akpınar Yavuz, Azeri , Edebiyatında Yunus Emre , Uluslar Arası Yunus Emre Sempozyumu, Ankara 7-10 Ekim 1991
- Akpınar Yavuz, Hüseyin Baykara'nın Hayatı ve Eserleri, Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı Sempozyumu,Bakü.7-10 Nisan 1991
- Akpınar Yavuz, Azerbaycan'ın Türkiye'ye Yardımı: "Kardaş Kömeği", I. Milletler Arası Büyük Azerbaycan Kongresi, İstanbul, 25. 5. 1990-3. 6. 1990
- 1982, Akpınar Yavuz, Abbaskulu Merağayi'nin Emsal-i Türkan Adlı Kitabı, III. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 24-29 Eylül 1979 (basılmadı)
- 1976, Akpınar Yavuz, Çağdaş Azeri Edebiyatında Güney Azerbaycan Meselesi, II. Milletler Araı
- Akpınar Yavuz, Çağdaş Azeri Edebiyatında Güney Azerbaycan Meselesi, II. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 4-9 Ekim, 1976 (basılmadı)

National Conference Proceedings (12 entries)- Sovyet Dönemine Kadar Çeşitli Türk Lehçelerinde Yapılan Neşriyatın Genel Türk Kültürü Açısından Önemi, 'I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu' 11-13 Mayıs 2005 Ankara
- İsmail Gaspıralı’nın Fikrî ve Edebî Eserleri (ve Frengistan Mektupları Hakkında Birkaç Söz), Yüzyılda Gaspıralı’nın İdealleri Sempozyumu, 20 Ekim 2001, İstanbul. (Düzenleyen: Türk Ocakları İstanbul Şubesi). (Bak: Yüzyılda Gaspıralı’nın İdealleri. Bildiril
- Gaspıralı’nın Türk Diline Bakışı, "Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik" Toplantısı (Açık Oturum), 14 Kasım 2001, Ankara, Türk Dil Kurumu. (Bak: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2001, Sayı: 12/1, s. 385-408).
- Akpınar Yavuz, I. Dünya Harbi'nde Azerbaycan'ın Doğu Anadolu Halkına Yardımları, I. Milli Kafkasya Sempozyumu, 25-31 Ekim 1995 Kars
- Akpınar Yavuz, Türkiye Fikir ve Edebiyat Hayatının Diğer Türk Boylarının Edebiyatları Üzerindeki Tesirleri (XIX. yy sonu ve XX. yy başlarında), Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 1995 Çanakkale
- Akpınar Yavuz, Öncelikle Dış Türkleri Tanımamız Gerekir, Genç İşadamları Derneği, "Türkiye ve Dış Türkler Paneli", İstanbul, 21 Kasım 1990 (basılmamıştır)
- Akpınar Yavuz, Azerbaycan Matbuatında ve Edebiyatında "Açlık" ve "Yeniden Kurma" Politikalarından Sonra Görülen Değişme ve Gelişmeler, II. Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi İlmi Kongresi, Ankara, 8-9 Nisan 1989
- Akpınar Yavuz, Şemsettin Sami ve Azeri Edebiyatı, VIII. Milli Türkoloji Kngresi, İstanbul, 14-18 Eylül 1987
- Akpınar Yavuz, Çağdaş Güney Azerbaycan Edebiyatının Bazı Hususiyetleri, İstanbul, 19-23 Ekim 1981 (basılmadı)
- Akpınar Yavuz, Inkılap Sonrası İran'da Türkçe Neşriyat, III. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1980 (basılmadı)
- Akpınar Yavuz, Azerbaycanlı Abdullah Sur ve Türk Edebiyatı, II. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 1979
- Akpınar Yavuz, Şehriyar'ın Türkiye'de Neşredilmeyen Türkçe Şiirleri, I. Milli Türkoloji Kongresi, 1978

Books (19 entries)- Çağdaş Türk Edebiyatları-1, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2012, XVII+245 s. (8 ünite. 1-4, 6-8. üniteler Y. Akpınar, 5. ünite Türkmen Edebiyatı Doç. Dr. Ferruh Ağca tarafından yazılmıştır.
- “Hophopname’nin Yeni Neşri”, Yeni Türk Edebiyatı, Ekim 2012, Sayı: 6, s. 262-269.
- 2008 İsmail Gaspıralı: Seçilmiş Eserleri, 3 Dil-Edebiyat-Seyahat Yazıları, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 2008, 512 s.
- 2004, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 2, Fikri Eserleri, Neşre Haz. Yavuz Akpınar, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 422 s.
- 2003, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 1, Roman ve Hikayeleri, Neşre Haz. Y. Akpınar, N. Muradov, B. Orak, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 476 s.
- 2000, Akpınar, Yavuz - Anar, Bin Yılın Yüz Şairi, Ankara, Kültür Bakanılığı Yayınları, 2000, XXX+305 s.
- 1996 Hamid Nutki (Aytan), Her Rengden-Dünenden Bugüne, Hazırlayan: Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Ankara, 1996, XX+195s. (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
- 1995 Ali Şir Nevayi, Mecalisü'n-Nefais, Hazırlayanlar: H. Ayan, K. Yavuz, E. Gemalmaz, R. Toparlı, G. Ayan, Y. Akpınar, Erzurum, 1995, 2+232 s. (Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
- 1994 Azeri Edebiyatı Araştırmaları , İstanbul, Dergah Yayınları, 1994, 18+512 s.
- 1990, Resulzade, Mehmet Emin, Kafkasya Türkleri , Neşre Haz . Yavuz Akpınar , İ.M. Yıldırım . S.Çağın c8+132 , İstanbul,1993 .
- 1990 Resulzade, Mehmet Emin, Azerbaycan Cumhuriyeti:Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti Neşre haz . Yavuz Akpınar , İ.M.Yıldırım, S.Çağın 28+205 İstanbul 1990.
- 1990, Resulzade, Mehmet Emin, İran Türkleri. Neşre Haz. Yavuz Akpınar, İ. M. Yıldırım, S. Çağın 4+142. İstanbul 1993.
- 1988 Çağdaş Türk Şiveleri : Azeri Türkçesi ve Edebiyatı Metinleri , 24+309 İzmir 1988
- 1988 Akpınar Yavuz , Çağdaş Türk Edebiyatları (Ders Notları) , İzmir , 1988.
- 1988 Akpınar Yavuz, Mirza Feth Ali Ahundzade: Komeliler (Temsilat), İzmir, Ege Üni. Ede. Fak. Yayınları, 1988, 2+322 s.
- 1984, Akpınar Yavuz XIX-XX. Asırda Azeri Edebiyatı,3+100 Erzurum 1994 (2.bs. İzmir 1988)
- 1980 Akpınar Yavuz , Mirza Feth Ali Ahundzade : Bütün Yönleri İle, 300, Erzurum , 1980
- 1979 Akpınar Yavuz , Bahtiyar Vahabzade , Şiirler, 245 , İstanbul, 1979
- 1976 Akpınar Yavuz, Nabi Hazri, Seçilmiş Şiirler , 134+1,İstanbul,1976

Finished Research Projects (3 entries)- 2003, Araştırma Projesi, İsmail Gaspıralının Külliyatını Neşre Hazırlama Projesi
- 2000, Araştırma Projesi,
- 1997, Araştırma Projesi, Gaspıralı İsmail Bey'in 'Tercüman'daki fikrî, edebî eserlerinin tespiti ve derlenmesi. Proje No: 98 / ED / 010
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Ankara
Granted Prizes (8 entries)- 2010, Fahri Doktora, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, Nizami Adına Edebiyyat İnstitutu, Bakû
- 2002, Türk Dünyasına Hizmet Ödülü, TİKA
- 1998, Resul Rıza Mükafatı, Azerbaycan Yazarlar Birliği
- 1996, Ziya Gökalp, Türk Ocakları Genel Merkezi
- 1996, Fahri Profesör, Azerbaycan Devlet Üniversitesi
- 1994, Araştırma Dalında Yılın Yazarı, Türkiye Yazarlar Birliği
- 1994, Fahri Edebiyat Doktoru, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Bakû
- 1990, Neriman Nerimanov, Azerbaycan Devlet Mükâfatı-Azerbaycan Hükumeti
Student's Completed Thesis (24 entries)- Yüksek Lisans, 2008, Rıdvan Chitilov, Dala Vilayatnın Gazetinin Kronolojik , Bibliyografik Fihristi, Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
- Yüksek Lisans, 2008, Bahar Melis Beşikçioğlu, İrşad Gazetesinin 1907-1908 Yıllarının Kronolojik Fihristi, Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
- Yüksek Lisans, 2007, Yılmaz Özkaya, Tercüman Gazetesindeki Dil ve Edebiyat Yazılarının Bibliyografyası (1883-1917), Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
- Yüksek Lisans, 2007, Nazkhanym Panayeva, Tercüman Gazetesindeki Kazak Kültürel Hayatıyla İlgili Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
- Yüksek Lisans, 2005, Gülzade Cabbarova, İlk Türk Kazak Hikâye ve Romanları Üzerine Bir Araştırma, Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
- Doktora, 2005, Ferzaneh Devletabadi, Ahter Gazetesi Çerçevesinde İran-Türkiye Fikrî ve Edebî İlişkileri, Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
- Doktora, 2005, Dilek Erenoğlu, Azerbaycan şairi Halil Rıza ve Men Şergem adlı eseri (eserdeki şiirler üzerinde dil inceleme), Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
- Doktora, 2005, Ferzaneh Devletabadi, Ahter Gazetesi Çerçevesinde İran-Türkiye Fikrî ve Edebî İlişkileri, Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
- Doktora, 2005, Dilek Erenoğlu, Azerbaycan şairi Halil Rıza ve Men Şergem adlı eseri (eserdeki şiirler üzerinde dil inceleme), Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
- Doktora, 2004, Ayşen Uslu, Tatar edebiyatında modern hikâye ve roman (xıx.yy sonları xx.yy başları) , Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
- Doktora, 2004, Ayşen Uslu, Tatar edebiyatında modern hikâye ve roman (xıx.yy sonları xx.yy başları) , Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
- Yüksek Lisans, 2003, Esmaeil Madadı Ousalou, Bulud Karaçorlu Sehend'in hayatı ve eserleri üzerinde bir araştırma, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
- Doktora, 2003, Nazım Muradov, Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde çok anlamlılık ve eş seslilik, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
- Doktora, 2003, Nazım Muradov, Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde çok anlamlılık ve eş seslilik, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
- Doktora, 2001, Yakup Sevimli, Hayat gazetesi üzerine bir araştırma (2 cilt). Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
- Yüksek Lisans, 2000, Farzaneh Doulatabadi, Hamid Nutki hayatı ve şiirleri üzerinde bir araştırma, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
- Yüksek Lisans, 2000, Bakıt Sagınbekov, Kırgız tenkidinde Cengiz Aytmatov, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
- Yüksek Lisans, 2000, Dinara Mamırova, Mar Bayciyev'in hayatı ve eserleri, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
- Yüksek Lisans, 1997, Ayvaz Morkoç. Osman Sarıvelli hayatı ve eserleri. Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
- Yüksek Lisans, 1997, Ayşen Uslu, Türk matbuatında Türkiye ile Türkistan arasında edebi ve fikri münasebetler (1905-1937) , Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
- Doktora, 1994, İrfan Murat Yıldırım, Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin hayatı ve edebi eserleri üzerine bir araştırma, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
- Doktora, 1994, İrfan Murat Yıldırım, Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin hayatı ve edebi eserleri üzerine bir araştırma, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
- Yüksek Lisans, 1991, Taştekin Ali Varlık Dergisinde Edebiyat Tartışmaları , Ege Üni. Sosyal Bilimler. Enstitüsü 1991
- Yüksek Lisans, 1990, Yıldırım İrfan Murat, Ahmet Cevat (Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Çalışma) Ege Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1990