Akademik BilgilerHASAN MALAY
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 1973
- Doktora: İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1981
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Profesörlük: Ege Üniv., Türkiye, 1991

Administrative / Academic Duties (3 entries)- Eskiça€ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanğ, 1996-
- Dekan Yardımcısı., 1994-1998
- Yıllarında Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, 1993-1994
Research Interests- Eskiçağ Tarihi (2020101)
- Klasik Arkeoloji (2060301)
- Latin Dili ve Edebiyatı (2070301)
- Yunan Dili ve Edebiyatı (2070401)
Publications in Non-Indexed Journals (41 entries)- "Anaia'dan Yeni bir Yazğt", Zafer Taşlğklğo€lu Arma€anğ, 1999, 93-96
- "Lydia'da Yerel Dinler ve Günah Çğkarma Yazğtlarğ", Arkeoloji ve Sanat 89, 1999, 8-15
- "New Inscriptions from Western Anatolia III", E.Ü. Arkeoloji Dergisi V, 1997, 175-176
- "New Evidence Concerning the Administrative System of the Attalids", E.Ü. Arkeoloji Dergisi IV, 1996, 83-86
- "The Cult of Apollon Pleurenos in Lydia", E.Ü. Arkeoloji Dergisi IV, 1996, 75-81
- "Ğzmir'in Antikça€ğ", Atlas (Özel Sayğ), 1996, 56-65
- "Kuzey Lydia'dan bir Mozaik-Yazğt", E.Ü. Arkeoloji Dergisi III, 1995, 229-231
- "Louis Robert", E.Ü. Arkeoloji Dergisi III, 1995, 1-4
- 'Kuzey Lydia'da Ortaya Çıkan Geç Hellenistik Bir Mezar',E.Ü.Arkeoloji Dergisi II (1994),129-135 (Ortak Makale).
- 'New İnscriptions İn the Denizli Museum',E.Ü.Arkeoloji Dergisi Iı.(1994),173-183.
- "Antik Devirde Smyrna", Ğzmir (Kültür Bakanlğ€ğ Yay.), 1993, 34-65 (Türkçe ve Ğngilizce)
- 'İnscriptions İn the Aydın Museum,Epigraphica Anatolica 21(1993),129-140 (Ortak Makale)
- Thymolytein and Thymolyteia and the Cult of Apollon Axyros İn Lydiaü,Epigraphica Anatolica 20 (1992),75-6.
- 'Some İnscribed Cinerary Chests and Vases from Sardis',E.Ü.Arkeoloji Dergisi I (1991),113-120(Ortak Makale).
- 'Some Mysians from Emoddi',Epigraphica Anatolica 16 (1990),65-68.
- "Letter of the Proconsul Taurus and the People of Pylitai near Tralles", Epigraphica Anatolica 11, 1988, 53-58
- "Letters of Pertinax and the Proconsul Aemilius Juncus to the City of Tabala", Epigraphica Anatolica 12, 1988, 47-52
- "New Confession-Inscriptions in the Manisa and Bergama Museums", Epigraphica Anatolica 12, 1988, 147-154
- "An Inscription from Apollonia Salbake in Caria", Epigraphica Anatolica 9, 1987, 73-75
- "Letter of Antiochos III to Zeuxis with to Covering Letters", Epigraphica Anatolica 10, 1987, 8-17
- "Batğ Anadolu'da Aristonikos Ayaklanmasğ (Ğ.Ö. 133-129)", E.Ü. Tarih Ğncelemeleri Dergisi 3, 1987,13-48
- "A New Confession-Inscription from the Katakekaumene", Greek, Roman and Byzantine Studies 28, 1987, 459-472
- "A Dekaprotos at Philadelphia in Lydia", Epigraphica Anatolica 8, 1986, 101-102
- "Some Unpublished Inscriptions in the Manisa Museum", Epigraphica Anatolica 7, 1986, 103-105
- "An Inscription Recording a New Persian Name: Mithraboges or Mithrabogos", Epigraphica Anatolica 5, 1985, 27-29
- "Neue Inschriften aus den Museen Manisa, Ğzmir und Bergama", Epigraphica Anatolica 6, 1985, 55-74
- "The Sanctuary of Meter Phileis near Philadelphia", Epigraphica Anatolica 6, 1985, 111-126
- "A Funerary Stele from Smyrna", Epigraphica Anatolica 3, 1984, 59-60
- "Ehrenbeschlüsse für den Sohn des Anaximbrotos aus Gordos", Epigraphica Anatolica 3, 1984, 157-166
- "Eine Inschrift aus der südlichen Aolis", Epigraphica Anatolica 4, 1984, 9-14
- "Four Smyrnaean Inscriptions", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 50, 1983, 283-284
- "A New Inscription Concerning the Lakimeni, Hodeni and Ankyrani", Epigraphica Anatolica 1, 1983, 25-27
- "Three Decrees from Kyme", Epigraphica Anatolica 2, 1983, 1-20
- "Batğ Anadolu'nun Antik Ça€daki Ekonomik Durumu", E.Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi 2, 1983, 50-61
- "Corrections dans deux Inscriptions d'Anaia", Travaux et Recherches en Turquie 2, 1983, 131-132
- "A Royal Document from Aigai in Aiolis", Greek, Roman and Byzantine Studies 24, 1983, 349-353
- "Funerary Inscriptions from Northeast Lydia", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 47, 1982, 11-118
- "New Inscriptions from Western Anatolia I", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 48, 1982, 255-260
- "New Inscriptions from Western Anatolia II", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 49, 1982, 194-196
- "New Inscriptions from Saittai", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 44, 1981, 81-90
- "Une Inscription nouvelle d'Ionie", Revue archéologique 1981, 77-78

National Conference Proceedings (9 entries)- "Lydia'dan Yeni Epigrafik Buluntular", VIII. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1990 (1991), 203-208
- "Batğ Anadolu'da Yerel Tanrğlar ve Tapğm Merkezleri", X. Türk Tarih Kongresi, 1990, 389-395
- "Antik Devirde Denizli Yöresinde Ekonomik Durum", Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, 1988 (1989), 295-298
- "Lydia, Karia ve Phrygia'da Araştğrmalar", VI. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1988 (1989), 247-252
- "Lydia Araştğrmalarğ", V. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1987 (1988), 379-381
- "Batğ Anadolu'dan Yeni Yazğtlar", IV. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1986 (1987), 133-137
- "Philadelphia'da Meter Phileis-Men Tiamou Kombinasyonu ve Tekousa Problemi", III. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1985 (1986), 133-136
- "Manisa ve Denizli Ğllerinde Epigrafik Açğklamalar", II. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1984 (1985), 99-101
- "Kyme'de Bulunan Üç Yeni Dekret", I. Araştğrma Sonuçlarğ Toplantğsğ, 1983 (1984), 41-44

Books (7 entries)- Researches in Lydia, Mysia and Aiolis, Wien 1999
- Greek and Latin Inscriptions in the Manisa Museum , Wien 1994.
- Hellenistik Devirde Pergamon,İzmir 1992.
- Antik Devirde Gladyatörler,İstanbul 1991.
- Çağlar Boyu Kölelik,Ankara 1990.
- Antik Devirde Çocuk Eğitimi (Çeviri),İstanbul 1988
- Epigrafi,İzmir 1987.

Student's Completed Thesis (2 entries)- Yüksek Lisans, 1994, Sue Ellen Dobb,'Antik Lydia'da Meslekler',Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
- Yüksek Lisans, 1990, Cumhur Tanrıver,'Klazomenai'da Khyton Sorunu',Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.