Akademik BilgilerHİKMET SOYA
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: hikmet.soya@ege.edu.tr ve hikmetsoya@gmail.com
- Telefon: 0232 3112973 0535 7321777
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1973
- Doktora: Ege, Türkiye, 1979
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (17 entries)- E.Ü.Senato Üyeligi(2000-2009) ve, 2011-2015
- E.Ü.Disiplin Soruşturmaları Komisyon Üyeliği, 2010-2015
- Zir.Fak.Disiplin Soruşturması Komisyonu, 2010-2015
- Bölüm Eğitim Komisyonu Başkanlığı(1999-2006) ve, 2010-2015
- Bölüm Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2006-2010
- Bayındır MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009
- Bilimsel Araşt.Proje.Meslek YOk.Alt Komisyonu, 2002-2009
- Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Müdürü, 2000-2009
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 1997-2000
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-1997
- Fakülte Mordoğan Arş-uyg.Merk.Komisyonu Üyeliği, 1993-1997
- Fakülte Eğitim Komisyonu Üyeliği, 1993-2000
- Bölüm Yayın Komisyonu Üyeliği, 1989-2005
- Bölüm Kitaplık Komisyonu Başkanlığı, 1987-2000
- Bölüm Asist.Temsilciliği, 1977-1981
- Fakülte Asistan Tems.olarak Fak.Yönt.Krl.Üyesi, 1977-1978
- Fakülte Kurulu Prof. Temsilciliği( 2 Dönem 2000-6 ) ve 2011-14,
Other Professional Activities (8 entries)- Türkiye VIII.Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği., 2008-2009
- IV.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU Bilim Kurulu Üyeliği, 2007-In Progress
- VII.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ(ERZURUM) Bilim Kurulu Üyeliği, 2007-In Progress
- II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 2002-2003
- Hayvancılık -96 Ulusal Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 1995-1996
- Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi. Tarla Bitkileri Kongresi Bornova-İzmir., 1993-1994
- Düzenleme Kurulu Üyesi. Türkiye Iı.Çayır-Mera Kongresi Gümüldür., 1990-1991
- Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği, 1974-In Progress
Research Interests- Ziraat (5010000)
- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
- Yem Bitkileri Çayır ve Mera (5011202)
Indexed Journal Publications (6 entries)-  Kavut, Y.T., Geren, H., Avcioglu, R. and SOYA, H.,2015: Effects of previous legume crop levels of nitrogen and sowing date on yield components and some morphological characteristics of corn, Legume Research, 38(3):341-347, DOI: 10.5958/0976-0571.2015.00074.0.
- Kır,B.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu.,SOYA,H.2010:Effects of Grazing on Some Yield and Quality Traits of a Rotation Pasture Mixture Under Mediterranean Conditions.Tutkish Journal of Field Crops,15(2):133-136.
- Ceylan,Ş.,SOYA,H.,Budak,B.,Akdemir,H. and B.Ç.Asetlili,2009.Effect of Zınc on Yield and some Related Traits Alfalfa.Turkish Journal of Field Crops.14( 2):136-143.
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H:SOYA,B.Kır.2008.Intercropping of corn with cowpea and bean:Biomass yield and silage qoality.African Jour.of Biotechnology Vol.7(22),pp.4100-4104,19 November,2008.
- Taşkın,T.,M.Kaymakcı,N.Koşum,T.Özkaya and H.SOYA,2006:The Structure and Productivty of Sheep Husbandry in the Turkish Republic of Northern Cyprus(NCTR),Pakistan Journal of Biological Sciences,9(12):2375-2377.ISSN 1028-8880.
- Çelen,A.E.,SOYA,H.,1999:The Effect Cutting On The Yield and Yield Components of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars.Tr.J.of Agric.and Forestry,23(4)(ek Sayı):885-890.

Publications in Non-Indexed Journals (102 entries)- Kavut,Y.T.,H.Geren,H.SOYA,R.Avcıoğlu,B.Kır,2014:Karışım Oranı ve Hasad Zamanlarının Bazı Yıllık Baklagil Yembitkileri ile İtalyan Çimi Karışımlarının Kışlık Ara Ürün Performansına Etkileri.E.Ü.Z.F.Derg.51(3):279-288.Bornova_İZMİR.
- Kavut,Y.T.,H.SOYA,2014:Akdeniz İklim Koşullarında Farklı Toprak Yapılarının Mısırda(Zea mays L.) Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.Ege Ün.Ziraat Fak Derg.51(1):41-48.Bornova/İZMİR.
- Kavut,Y.T.,Geren,H.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R. ve Kır,B.2014:KIŞLIK ARA ÜRÜN OLARAK KULLANILABİLECEK BAZI YILLIK BAKLAGİL YEMBİTKİLERİ İLE İTALYAN ÇİMİ KARIŞIMLARINDA KARIŞIM ORANI VE HASAT ZAMANLARININ OT VERİMİ VEDİĞER BAZI ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ.E.Ü.BAP Proje No:2012-ZRF-014.Bornova_İZMİR.
-  SOYA,H.,Eraşık,T.,2014:Yeni Kamışsı Yumak(Festuca arundinacea) Çeşitlerinin Akdeniz Ekolojisindeki Çim Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü BAP 2013-ZRF-023.(Kesin Rapor).Bornova-İZMİR.
- Kır,B.,Demiroğlu Topcu,G.,SOYA,H.,Kavut,T.,2013:Bazı Çim Bitkisi(Lolium perenne,Festuca sp,Poa pratensis) Genotiplerinin Sıcağa Dayanıklıkları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.Proje No:2009-ZRF-028.
- GEREN.H.,Geren.H.,SOYA.H.,Ünsal.R.,KAVUT.Y.T.,SEVİM.İ.,AVCIOĞLU.R.,2012:.Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Z.Fak.Derg.201249(2):195-200.ISSN 1080-8851.
- 2012, Kavut, Y.T., ve Soya, H. Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(3):223-227, Bornova-İzmir.
- Demiroğlu,G.,Geren,H.,Kır,B.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,2010:Mer'a Islahına Uygun Bazı Buğdaygillerin Agronomik Performansları Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Araştırma Projeleri,2007-ZRF-013 No'lu Proje Kesin Raporu.Bornova_İzmir.
- Demiroğlu,G.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H.2010:Ege Bölgesi Sahil Kuşağı Koşullarında Bazı Yeni İngiliz Çimi Çeşitlerinin Yeşil Alanlara Uygunlukları Üzerinde Bir Araştırma.Ege Ün.Zir.Fak.Derg.47(1):71-78.Bornova/İzmir.
- Kavut,Y.T.,H.SOYA,2010:Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve Sorgum X Sudanotu Melez Çeşitlerinin Verm ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege Ü.Z.F.Bilimsel Araş.Proje No:2006-ZRF-048.Kesin Rapor.Bornova -İzmir.
- Kılıç,C.C,Salman,A.,Geren,H.,Budak,B.,Avcıoğlu,R. ve H.SOYA,2009:Bayındır Yöresi Doğal Lüpen Populasyonu ve Ak Lüpennin Tarla Koşullarındaki Performasları ile Morfolojik Karakterizasyonları Üzerine Bir Araştırma.E.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri,2008-BAMYO -002 No'lu Araştırma Projesi Kesin Raporu.Bayındır-İZMİR.
- Çelen,A.E:R.Avcıoğlu:H.SOYA:H.Geren:B.Kır:G.Demiroğlu:Y.T.Kavut:2009:Bornova Koşullarında Yetitirilen Bazı Yonca(Medicago sativa) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.2007-ZRF-040 No!lu BAP. Projesi Kesin Raporu.Bornov
- SOYA,H.2009:İskenderiye Üçgülü(Trifolium alexandrinum L.).Yembitkileri.Cilt 2.Sy:363-369.T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tarm.Üretim ve Geliştrme Gn.Md.ISBN 978-605-60864-1-0(2 c).İzmir.
- R.Avcıoğlu,H.Geren,G.Demiroğlu,B.Kır,H.SOYA,2009:Tavusotu(Agrostis sp L).Yembitkileri.T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tar.Üretim ve Geliştirme Gn.Md.ISBN 978-605-60864-1-0 (3.c).Sy:642-650.İzmir.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,2009:Köpek Dişi Ayrığı,Yembitkileri,T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tar.Üretim ve Geliştirme Gn.Md.ISBN 978-605-60864-1-0 (2.c).Sy:727-732.İzmir.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,G.Demiroğlu,2009.Yemlik Pancar(Beta vulgaris L.var.rapacea Koch.).Yembitkileri.T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tarm.Üretim ve Geliştirme Gn Md.ISBN 978-605-60864-1-0 (2.c).Sy:749-756.İzmir.
- Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H. ve Budak,B.,2008:Bazı Yeni Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege.Ün.Bil.Araş.Proje No:2006-ZRF-025(Kesin Rapor),Borno va/İZMİR.
- SOYA,H.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu,R. ve H.Geren,2008:Bazı Yeni İngiliz Çimi(Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesi Yeşil(Çim) Alanlarına Uygunluğu Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Araş.Projesi No:2005-ZRF-029(Proje Kesin Raporu),Bornova /İZMİR.
- Kır,B.ve SOYA,H.,2008:Kimi Mer'a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Ege Ün.Zir.Fak.Derg.,45(1):13-19.Bornova-İzmir.
- Akdemir,H.,Ö.Alan,H.SOYA,2007:Tohum Satış Noktalarına Teknik Eleman Bulunamıyor.Cumhuriyet Gazetesi ,Tarım Gıda Hayvancılık Özel Eki,8 Ocak 2007,2(29):8.
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,B.Kır.2007.Mısır+Börülce ve Mısır+Fasulye Karışımlarının Silaj Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Arş.Proje.No:2004-ZRF-016,Bornova-İzmir.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,B.Kır ve G.Demiroğlu,2007:Tarla Bitkileri Bölümü Silaj Analizboratuvarı ve Silaj Hasad Teknikleri Alt Yapısı Geliştirme Pojesi.Ege Üniversitesi Bilmsel Araştırma Projesi Kesin Raporu No:2005-ZRF-042..Bornova-İzmir.
- Ceylan,Ş.,SOYA,H.,Akdemir,H.,Mordoğan,N.,Budak ,B.,Esetlili,B.,2007 :Yonca(Medicago sativa L.) Tarımında Çinko Gübrelemesinin Verim ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi.Ege Ün Bilimsel Araş.Projeleri,Proje No:2005-ÖMY-01.
- Kır,B.,Demiroğlu,G.,SOYA,H.,2007.Bazı Yem Şalgamı(Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Ege Ün.Ziraat Fak Derg.44(1):87-97,Bornova/İzmir.
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,B.Kır,2007:İkinci Ürün Koşullarında Mısır(Zea mays L.)'ın Börülce(Vigna unguiculata L.) ve Fassulye(Phaseolus vulgaris L.) ile Birlikte Ekiminin Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi.Ege Ün.Zir.Fak.Derg.,44(3):27-41.Bor
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,Erekul,O.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Kavut,T.,2007:Akdeniz Ekolojisine Uygun Bazı Yapay Mer'a Karışımlarının Otlatma Koşullarındaki Performansları.E.Ü.Bilimsel Arş.Proje .No:2003-ZRF-044.(kesin Rapor).Bornova/İzmir.
- 2005, Çakır,E.,H.Yalçın,E.Aykas,H.Akdemir,T.Öcel,H.SOYA,Ödemiş Koşullarında Buğday Tarımında Doğrudan Ekim Uygulamaları,Tarım Makinaları Bilimi Derg.,1(2):109-114(ISSN 1306-0007).
- 2004, Geren,H.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R.Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Farklı Hasad Zamanlarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. ANADOLU,Ege Tarımsal Arş.Enst.Derg.,14(1):62-78.
- 2004, Geren,H.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H. Bazı Fiğ(Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Hasıl Performasları Üzerinde Araştırmalar.ANADOLU,Ege Tar.Araş.Enst.Derg.,14(2):35-48,Menemen-İzmir.
- Kavut,Y.T.,H.SOYA,2004:Bazı Yeni Yonca(Medicago sativa) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar,Bilim.Araş.Projeleri No:2003-ZRF-043(Kesin Rapor).
- 2003, Geren,H.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R. Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Hasad Zamanlarının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi.Ege Ün.Zir.Fak.Derg.,40(2):17-24.
- 2003, Özpınar,H.,SOYA,H. Fiğ(Vicia sativa L.)'de Ekim Sıklığı ile Destek Bitki Olarak Kullanılan Yulaf(Avena sativa L.) Oranlarının Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi.ANADOLU,Ege Tar.Araş.Enst.Derg.,13(1):17-30.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,2003:İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Hasad Zamanlarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi,E.Ü.Bilim.Araş Proje No.2001-ZRF-010(Kesin Rapor).
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Saygılı,H.,Geren,H.,Kır,B.,Çetinkaya,N.,Türküsay,H.,Gümüş,M.,2003:Türkiye'de Çim,Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Tohumluğu Üzerinde Araştırmalar,TÜBİTAK Proje No:TARP-2236(Kesin Rapor).
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,2002:Bazı Ümitvar Yeni Fiğ Çeşitlerinin Ege Bölgesindeki Hasıl ve Tohumluk Performansları Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:2000-ZRF-011(Kesin Rapor).
- SOYA,H.,2002:Fiğ Yetiştiriciliği.Ege Ün.Tar.Uyg ve Arş.Merkezi,Çiftçi Broşürü:19.Bornova/İzmir.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,A.C.Cevheri,2001:Bazı Silajlık Mısır (Zea mays)Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:99-ZRF-007(Kesin Rapor).
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,B.Kır,G.Demiroğlu,A.Salman,2001:Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:98-ZRF-018(Kesin Rapor)
- Özpınar, H., Soya, H., 2000: Fiğ (Vicia sativa L.)'de Ekim Sıklığı ile Destek Bitkisi Olarak Kullanılan Arpa (Hordeum vulgare L.) ve Yulaf (Avena sativa L.) Oranlarının Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (Baskıda)
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,2000:Ege Bölgesi Kışlık II.Ürün Olarak yetitirilen Bazı Yembitkilerinin Verim ve Silolanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:98-ZRF-042(Kesi Rapor).
- Demiroğlu,G.,H.SOYA,2000:Bazı Serin İklim BuğdaygillerininAkdeniz İklim Kuşağındaki Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:97-ZRF-047).
- Kaymakcı, M., Taşkın, T., Koşum, M. ve Soya, H., 1999: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özelliği ve Verimliliği. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri. E.Ü.Z.F. Dergisi No:36(1-2-3): 125-132.
- Kaymakcı, M., Taşkın, T., Koşum, M. ve Soya, H., 1999: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özelliği ve Verimliliği Süt ve Yapağı Verim Özellikleri ve Sağım ve Kırkım Pratikleri. E.Ü.Z.F. Dergisi No:36(1-2-3): 133-139.
- . Kaymakcı, M., Taşkın, T., Koşum, M. ve Soya, H., 1999: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özelliği ve Verimliliği Ekonomik Verimlilik. E.Ü.Z.F. Dergisi No:36(1-2-3): 141-148.
- Kaymakcı, M., Taşkın, T., Koşum, M. ve Soya, H., 1999: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özelliği ve Verimliliği Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri. E.Ü.Z.F. Dergisi No:36(1-2-3): 149-156.
- Kaymakcı, M., Özkaya, T., Taşkın, T. ve Soya, H., 1999: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği Proje Kesin Raporu. Bornova/İZMİR..
- Kır,B.,H.SOYA,1999:Bazı Yıllık Yonca Türlerinin Verim ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.E.Ü.Arş.Fonu Proje No:97-ZRF-006(Kesin Rapor).
- 1997, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H., Yemlik Pancar(Beta vulgaris var.rapacea Koch.) Kültürü,TMMOB Zir.Müh.Odası İzmir Şubesi Bülteni,Ocak-Şubat,s:11.
- 1997, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H.,Türkiye'nin Doğal Yem Kaynakları,Ege Zootekni Derneği,Hayvansal Üretim Derg.,37:84-93,İzmir.
- 1997, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H., Erozyon ve Yok Olan Mer'alarımız,TMMOB Zir.Müh.Odası İzmir Şubesi Bülteni,Mayıs-Haziran,s:7-8.
- Gülenç,Ş.,H.SOYA,1997:Kışlık İkinci Ürün OlarakTüylü Fiğ(V.villosa)'in Arpa ve Yulaf ile Karışımlarında Değişik Hasad Dönemlerinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi.Araş.Fonu Proje No:91-ZRF-044(Kesi Rapor).
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,1997:Yazlık İkinci Ürün Olarak Sorgum x Sudanotu Melezinde Farklı Ekim Zamanı ve Biçim Sıralarının Verim ve Verim Özellklerine Etkisi.E.Ü.Araş.Fonu Proje No:96-ZRF-040(Kesin Rapor).
- SOYA,H.,Geren,H.,Fiğ(Vicia sp.L.) Kültürü,TMMOB Ziraat Müh. Odası İzmir Şubesi Bülteni,Kasım-Aralık 1996.
- Topcu,G.,H.SOYA.1996:Yazlık İkinci Ürün Olarak Sorgum x Sudanotu Melezinde Azot Dozları ve Veriliş Zamanlarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.Arş.Fonu Proje No:94-ZRF-022(Kesin Rapor)
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA.1996:Akdeniz İklimine Uygun Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerinde Vejetatif Tohumluk Üretimi ile Vejetasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar.TÜBİTAK Proje No:TOAG-879(Kesi Rapor).
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,1995:Yazlık II.Ürün Olarak Kimi Sorgum x Sudanotu Melez Çeşitlerinde Biçim Sırasının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi.Arş.Fonu Proje No:93-ZRF-012(Kesin Rapor).
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,1995:Erozyon Kontrolu ve Yeşil Alan Oluşturmada Yararlanılabilecek Bazı Buğdaygiller Üzerinde Araştırmalar.Araş.Fonu Proje No:046(Kesin Rapor).
- Soya, H., 1994: Destek Bitki Olarak Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranları ve Sıra Arası Mesafesinin Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’:de Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi. Anadolu, Ege Tarımsal Arş. Enst. Derg. 1(1):8-18.
- Erdal,C.,SOYA,H.,1994:Adi Fiğ+Biryıllık İtalyan Çiminde Karışım Oranlarının Ot Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.Araş.Fonu Proje No:91-ZRF-044(Kesin Rapor)
- Soya, H., 1993: Kimi Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Çeşitlerinde Fosfor Gübrelemesinin Ot ve Kök Verimine Etkisi. E.Ü.Z.F. Derg.30(1-2):25-32.
- 1992, SOYA,H.,Mer'alarda Üniform Otlatmanın Sağlanması,Hasad Derg.,7(84):34-35,İstanbul.
- Kara,H.,SOYA,H.,1992:Sorgum x Sudanotu Melez Çeşitlerinde II.Ürün Olarak Ekim Zamanını Ot Verimi ve Veri Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.Araş.Fonu Proje No:92-ZRF-006(kesin Rapor).
- Kaymakçı, M., Özkaya, T., Sönmez, R. ve Soya, H., 1991: Batı Anadolu ve Trakya’:da Koyunculuk İşletmelerinin Mer’:a Kullanım Durumu ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye 2.Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongr. 28-31 Mayıs 1991, Gümüldür-İzmir, E.Ü. Basımevi, S.118-127.
- Soya, H. ve Çelen, A.E., 1991: Değişik Biçim Zamanı ve Yüksekliğinin Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’:nde Hasat Kalıntıları Verimi ve Verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü.Z.F. Derg.28(2-3): 19-30.
- Çelen, A.E. ve Soya, H., 1991: Kış Döneminde Uygulanan Otlatma ve Biçmenin Buğdayın Verim ve Verim Komponentlerine Etkileri. E.Ü.Z.F.Derg.,28(2-3):7181.
- SOYA,H.,Ergin,İ.Z.,Tosun,M.,Çelen,A.E.,1991:Kimi Fiğ Türleri(Vicia sp)'nin Arpa,Yulaf veTriticale ile Karışımlarında Ot Verimi ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Z.F.Derg.,28(1):105-22.
- 1990, SOYA,H. Çayır-Mer'alarda Islah Sorunları.Tarım Orman ve Köyişl. Bak.(TOK) Derg.,51:29-30.
- 1990, SOYA,H.,Çelen,E.,Tosun,M. Effect of sowing rate on herbage yield and yield characteristics in some vetch(Vicia ssp.) species, Herg.Abst.,60(12):512.
- 1990, Tosun,M.,SOYA,H.,Çelen,A.E. Effect of differens cutting yield and other agronomic characteristics of sainfoin(O.viciaefolia scop.),Herb.Abst.,60(12):515.
- SOYA,H.,Mer'a Yasası Çıkarılmalı ve Yem Ofisi Kurulmalı. "Düşünenlerin Düşünceleri" Köşesi,9-6-1990 Milliyet Gazetesi.
- 1990, SOYA,H., Koyunculukda Doğru Mer'a Kullanımı.E.Ü.Z.F.Zoot.Derneği Hayvansal Üretim Derg.Reşit Sönmez Özel Sayı.,33:71-78.
- Soya, H., Tosun, M. ve Çelen, A.E., 1989: Repko (Brassica rapa x Brassica pekinensis)’:da Değişik Ekim Zamanı ve Azot Dozlarının Ot Verimi ve Verim Karakterlerine Etkisi.Cumh.Ün. Zir.Fak.Derg.,5(1):211 - 226.
- Soya, H., Tosun, M., Çelen, A.E. ve Ergin, İ.Z., 1989: Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.)Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Dane Verimi ve Diğer Bazı Karakterlere Etkisi. Cumh.Ün. Zir. Fak.Derg.,5(1):227-241.
- Ergin, İ.Z., Soya,H. ve Tosun, M., 1989: Üç Mısır Çeşidinde Farklı Ekim Zamanının Dane Verimi ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Derg.,26(2) :159-170.
- Soya, H., Tosun, M. ve Çelen, A.E., 1989: Değişik Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafesinin Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.)’:nde Dane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi. E.Ü.Z.F.Derg.,26 (2):207 - 220.
- Tosun, M., Ergin, İ.Z. ve Soya, H., 1989: Üç Mısır Çeşidinde Tepe Püskülü Süresinin G.D.D.(growing degree-days) ile İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Derg., 26 (2):231-238.
- Tosun, M., Ergin, İ.Z. ve Soya, H., 1989: Üç Mısır Çeşidinde Tepe Püskülü Süresinin G.D.D.(growing degree-days) ile İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Derg., 26 (2):231-238.
- Çelen, A.E., Gençkan, M.S., Soya, H. ve Tosun. M., 1989: Değişik Biçim Sıralarının Acem Üçgülü (T. resupinatum L.), İtalyan Çimi (L. multiflorum var. westerwoldicum) Karışımlarında Verim ve Diğer Bazı Karakterlerine Etkisi E.Ü. Z.F. Derg.26(3):83-92.
- 1989, SOYA,H.,Ergin,İ.Z.Ara Ürün Olarak Değerlendirilebilecek İki Yeni Yembitkisi.İskenderiye Üçgülü ve Acem Üçgülü.Cumhuriyet Ün.Tokat Zir.Fak.Derg.,5(1):243-250.
- Soya, H., 1988: Kimi Fiğ Türlerinde Sıra Arası Mesafesinin Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi, E.Ü.Z.F.Derg. 25(1):204-218.
- Soya, H., Çelen, E., Tosun, M., 1988: Kimi Fiğ Türlerinde Tohumluk Miktarının Ot Verimi ve Verim Karakterlerine Etkisi, E.Ü.Z.F. Derg.,25(1): 195-203.
- Tosun, M., Soya, H. ve Çelen, A.E., 1988: Farklı Biçim Uygulamaları ve Sıra Arası Mesafesinin Korunga’:da Tohum Verimi ve Diğer Bazı Karakterlere Etkileri. E.Ü.Z.F.Derg.,25(1):184 - 194.
- Soya, H., 1987: Ege Bölgesi Kıyı Kesimi Yerli Adi Fiğ Çeşitlerinde Sıra Arası Mesafesi ve Tohumluk Miktarının Verim ve Verim Karakterlerine Etkisi.E.Ü.Z.F. Derg. 24(2):91-103.
- 1987, SOYA,H. Yoncanın Yararları ve Ekim İşlemleri,Hayvansal Üretim,Ege.Ün.Zir.Fak.Zootekni Derneği Derg.,25:14-18.
- 1987, SOYA,H.,Tosun,M. Bilirkişiliğin Hukuksal Yönü,Tarım ve Mühendislik Derg.,25:25-28
- 1986, SOYA,H.,Tosun,M. Çayır-Mer'aların Gübrelenmesi,Dörtmevsim Derg.,3(9-10):9-12.
- 1986, SOYA,H.,Tosun,M.,Yeşil Gübrenin Yararlarını Biliyormusunuz ? Dörtmevsim Derg.3(7):20-23.
- Soya, H., 1985: Yoncalıklarda Seyrekleşme Nedenleri. Dörtmevsim Derg. 2(1):17-21.
- Soya, H., 1985: Mer’:a Islahında Kültürel Yöntemler. Dörtmevsim Derg. 2(2):17-21.
- Soya, H., 1985: Doğal Yem Kaynakları. Dörtmevsim Derg., 2(3):28-32.
- Soya, H., 1985: Kuru Otlarda Kalite Sağlamak. Dörtmevsim Derg., 2(7):8-10.
- 1985, SOYA,H.Mer'a Otlatmasında Temel Kurallar,Dörtmevsim Derg.,2(8-9):22-25
- 1985, SOYA,H.,Çelen,A.E.Tohumluk Yonca Kültürü,Dörtmevsim Derg.,2(6):27-28.
- Soya, H., 1984: Pamuk- Fiğ Tarımı. Dörtmevsim Derg., 1(11): 10-11.
- Soya, H., 1984: Adi Fiğ Kültürü. Dörtmevsim Derg. ,1(12):21-23.
- SOYA,H.,1982.Studies on the influence of varius sowing dates and cutting regimes on yield and same other characteristick of Trifolium alexandrinum L.,Herb.Abst.52(2):69.
- Soya, H.,1981: Sıra Arası Mesafesinin Değişik Biçim Sıralarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’:nün Verim ve Diğer Bazı Karakterlerine Etkisi, E.Ü.Z.F.Derg.,18(1,2,3): 63 - 70.
- Soya, H., Gençkan, M.S., 1981: Değişik Biçim Sıralarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’:nün Kimi Verim Özelliklerine Biçim Yüksekliği ve Biçim Zamanının Etkisi. E.Ü.Z.F.Derg.,18(1,2,3):163-173.
- Soya, H., Gençkan, M.S., Avcıoğlu, R. Ve Momani, T.O., 1981: Biçim Zamanı ve Biçim Yüksekliğinin Değişik Biçim Sıralarında Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’:nün Kimi Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Z.F.Derg.,18(1,2,3) : 141-150.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. Ve Okuyucu, F., 1979: Sorgum ve Sudanotu. Hayvansal Üretim. E.Ü.Z.F. Zootekni Derg. 12: 31-37.
- Soya, H., 1979: Korunga Yetiştirme Tekniği. Hayvansal Üretim. E.Ü.Z.F. Zootekni Derg., 11:34-37.
- Avcıoğlu, R. Ve Soya, H., 1977: Küçük Tohumlu Yem Bitkilerinin Ekim Güçlükleri ve Alınacak Tedbirler. Çiftlik Derg. 206:16-17.

Publications in Other Journals and Medias (14 entries)- 0, Soya,H.,1991,Hormona Karşı Biyolojik Tarım,12.4.1991 Cumhuriyet Gazetesi(Röportaj)
- SOYA,H.,1991.Mer'alarımız 50 Yılda Azaldı.20.9.1991,Tercüman Gazetesi(Röportaj)
- SOYA,H.,1986:Yoncanın Yararları ve Yoncada Ekim İşlemleri,TRT-1 Günaydın Programı,30.10.1986,Saat:6 30.
- SOYA,H.,1986:Yeşil Gübreleme Nedir ve Nasıl Uygulanır.TRT-1 Günaydın Progr.18.11.1986,Saat:6 30.
- SOYA,H.,1990:Yembitkilerinin Yararları.TRT-1 Günaydın Progr.25.5.1990,Saat:5 05.
- SOYA,H.,1987:Türkiyede Yembitkileri Üretimi.TV-2 Haberleri.5.2.1987,Saat:21 00.
- 0, SOYA,H.,Baysal,E.,Yavuz,H.B.,1996:Erozyon,ETV Televizyonu,Manisa,21.11.1996,Saat:21-23.
- 0, SOYA,H.,A.Taysun,Ş.Kilimcigöldelioğlu,1996:Gediz Havzasında Çevre ve Erozyon,ETV Televizyonu,Manisa,26.11.1996,Saat:21-23.
- SOYA,H.,1997:Erozyon ve Türkiye'deki Durumu,Kanal-1 TV,Sabah Saati Progr.,1.5.1997,Saat,Saat:8 30-8 45.Manisa.
- SOYA,H.,1999:Mer'alarımız ve Erozyon,Yaşayan Ege Progr.,Radyo-1,İzmir,2.2.1999,Saat:15 30.
- SOYA,H.,2001:Ziraat Mühendisliği ve Eğitimi,9.1.2001,Manisa'da Tarım Progr.,ETV TV,Manisa
- SOYA,H.,2001:Tarımsal Eğitim ve Öğretim,Çağdaş Tarımda Bır Konu Bir Konuk Progr.,ÖRT TV,Ödemiş-İzmir,5.4.2001,Saat:20-22.
- SOYA,H.,2003:Tarımsal Eğitim,ETV Tv,Manisa,10.1.2003,Saat:20 30-22 00.
- SOYA,H.,2004: GDO Ürünleri,Evrensel Diyalektik Progr.ETV TV,4.12.2004,Saat:20 30-23 15,Manisa.

International Conference Proceedings (12 entries)- Kavut,Y.T.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,2014:Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranenan Conditions. 25 th International Scientific experts Congress on Agriculture and Food Industry 25-27 September 2014,İZMİR-Turkey.
- Geren,H.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Kavut,Y.T.,2010:Long term performance of an artificial pasture under Mediterranean condition in Turkey.Grassland in a changing world.Grassland Scıence in Europe,Kiel Germany,Volume 15:943-945,
- Özpınar,H.,H.SOYA,Z.Acar.The effect of barley ratios(Hordeum vulgare L.) as a companion crop on seed yield and yield components of common vetch(vicia sativa L.) sown at different rates.Proceedings of the Sixth International Herbage Seed Conference, Gjennestad,Norway,18-20 June 2007,IHSC Proceeding/Bioforsk FOKUS 2(12):131-135.
- Avcıoğlu,R.,H.Geren,G.Demiroğlu,B.Kır and H.SOYA,Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in İzmir,Turkey.Parmanent and Temporary Grassland Plant,Environment and Economy.European Grassland Federation ,3-5 Septem ber 2007,Ghent-BELGIUM,Book of Abstracts,36.
- Geren,H.,Avcıoglu,R.,SOYA,H.Investigations on the ensibability of some Forage Crops under rain fed conditions in the Aegean Region of Turkey,Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment,EGF,26-28 May.2003,Pleven-Bulgaria,Vol=8,P=466-4
- Avcıoglu,R.,W.Opitz,H.SOYA,H.Geren,E.Beckmann.Investigations on Yield and Quality Characteristics of Second Crop of Vicia sativa and Trifolium Resupinatum and their Mixtures with Lolium multiflorum. Verband Deutsche-Türkisher Agrar-und Naturwissenschaftle r-Türkisc Sektion und Deutsche Sektion 7. Symposium,Ergebnisse deutsch-türkischer Agrarforschung,24-30 03.2003,Ankara/Türkei.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Çelen,A.E., High Quality Raughage Problem of Turkish Animal Husbandry and Suggestions under the Light of Pasture Law,İnternational Animal Kongres-99,21-24 /9/1999,p:631-636,İzmir/Turkey.
- Çelen,A.E.,SOYA,H.,Kır,B.,Possibilities of Growing Forage Crops as Winter Second Crops.,International Animal Congress-99,21-24/9/1999,İzmir/Turkey,p:169-173.
- 1989, Avcıoğlu,R.,Gençkan,M.S.,Simon,U.,SOYA,H.,Çelen,E.,Tosun,M.Seed Production Possibilites of Leguminious Forage Crops in Turkey.Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitaetspartnerschaften im Agrarbereich,Symposiums 26-30 September in Bornov
- 1989, SOYA,H.,Avcioglu,R.,Zimmer,E.The Possibilities of Increasing Forage Crops Land Area in the Sea-Belt Region of Turkey.Wissenschafliche Ergeb. Deutsch-Türkisch. Univ........,Symposium 26-30 Septem. in Bornova.......S:410-418.
- Gençkan, M.S., Simon, U., Okuyucu, F., Avcioğlu, R., Soya, H., Çelen, E., Und M. Tosun, 1987: Erzeugung von Futterpflanzensaatgut für den Türkischen Bedorf und den Export nach Deutschland. (Türkiye Gereksinimi ve Almanya'ya İhraç Edilebilecek Yembitkileri Tohumluğu Üzerinde Araştırma.) Ergebnisse der Agrarforschung in der Universitätspartnerschaft Giessen-Izmir, Partnerschaftwoche und Symposium, 29.4-6.5.1984, Izmir. E.Ü. Zir. Fak. Derg. (Senderausgabe-Özel Sayİ), 24(3):69-83.
- Gençkan, M.S., Avcıoğlu, R., Soya, H. Und Atanasiu, N., 1977: Forschungsbeitrage zur rationellen Erzeugung von Futter im Ege- Gebiet.Ergebnisse der Agrarforschung in der Universitätspartnerschalft Giessen-Izmir. Justus Liebig Univ. Giessen Symposium, S.205-212.

National Conference Proceedings (92 entries)- Kavut,Y.T.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,H.Geren,B.Budak,2013:Bazı Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Farklı Lokasyonlardaki Verim ve Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye X.Tarla Bitkileri Kongresi,10-13 Eylül 2013.Cilt III,Sy:126-131,KONYA
- Budak,B.,H.SOYA,A.Salman,T.Eraşık,Ş.S.Özkan ve H.Öztarhan,2013:Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silaj Kalitesi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.Türkiye X. Tarla Bitki.Kong.10-13 Eylül 2013.Konya.
- SOYA,H.,H.Geren,H.Geren,R.Ünsal,Y.T.Kavut,İ.Sevim ve R.Avcıoğlu,2013:Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Hasıl ve Tane Verimi ile Silaj Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Türkiye X.Tarla Bitkileri Kong.10-13 Eylül 2013,Cilt III.Sy:233-238 ,Konya.
- Kır,B.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,G.Demiroğlu Topcu,Ş.S.Özkan,2013:İntrodüksiyonu Yapılan Bazı Yeni Dactylis glomerata,Festuca arundinacea,Festulolium,Agrostis stolonifera ve Trifolium pratense Çeşitlerinin Akdeniz Ekolojisine Adaptasyonları Üzerinde Araştırmalar.Türkiye X. Tarla Bitkileri Kong.10-13 Eylül 2013,Cilt III,Sy:183-188,KONYA.
- Salman,A.,Kılıcı,C.,Budak,B.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,2011:Bayındır ve Ödemiş'in Asit Topraklarında Yetiştirilen Doğal Lupinus various Populasyon......,IX.Tarla Bitkileri Kongresi,Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Seksiyonu,Cilt III,Sy:1804-1808,12-15 Eylül 2011,Bursa.
- Kavut,Y.T.,SOYA,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,2011:Ege Bölgesi Koşullarında Kimi Sorgum X Sudanotu Melez Çeşitlerinde Silaj Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.IX.Tarla Bitkileri Kongresi Çayır-Mer'a Seksiyonu,Cilt III,Sy:1685-1690,12-15 Eylül 2011,BURSA.
- Kavut,T.,SOYA,H.,2011:Ege Bölgesi Koşullarında Kimi Sorgum X Sudanotu Melez Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.IX.Tarla Bitkileri Kongresi Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Seksiyonu,Cilt III,Sy:1679-1684.12-15 Eylül 2011,BURSA.
- Salman,A.,C.C.,Kılıç,B.Budak,H.SOYA,H.Geren,2011:Akdeniz İklim Koşullarında Doğal(Lupinus varius) ve Kültür (Lupinus albus) Formu Lüpenlerde Kuru Otun Kalite Değerleri Üzerinde Bir Araştırma.II.Uluslar arası VI. Meslek Yüksekokulları SEMPOZYUMU,25-27 Mayıs 2011,AYDIN.
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,B.Kır,G.Demiroğlu,Y.T.Kavut.2011:İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Karpuzunun Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma.Türkiye IV.Tohumculuk Kongresi 14-17 Haziran 2011,Samsun.Bildiri Kitabı-2:157-161.
- Salman,A.,C.C.Kılıç,B.Budak,R.Avcıoğlu,H.SOYA,H.Geren,2011:Bayındır ve Ödemiş Asit Topraklarıda Yetştirilen Doğal(Lupinus varius) Kültür Formu(Lupinus albus) LüpenlerinTohum Verimi ve Verime İlişkin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.Türkiye IV.Tohumculuk Kong.14-17 Haziran 2011,Samsun.Bildiri Kitabı-2:271-276.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Kendir,H.2010.Meralarımızın Korunma ve Kullanımı.Ziraat Müh.VII.Teknik Kongresi,Syf.199-211.11-15 Ocak 2010.ANKARA
- Kavut,Y.T.,H.SOYA,R.Avcıoğlu,H.Geren,2009: Kimi Yonca(Medicago sativa L.) ÇeşitlerininBazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye VIII.Tarla Bitkileri Kongresi,19-22 Ekim 2009,Hatay.Cilt 2:741-744.
- Kır,B.,H.SOYA,G.Demiroğlu,Y.T.Kavut,2009:Kimi Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinde Tohum Verimi veVerim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye VIII.Tarla Bitkileri Kongresi,19-22 Ekim 2009/Hatay.Cilt 1-2:656-660.
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,B.Kır,2008.Mısır Börülce ve Fasülye İle Birlikte Ekimin Tane Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi.Türkiye III.Tohumculuk Kongresi 25-28 Haziran 2008/Kapadokya,Bildiri Kitabı:166-169.
- Akdemir,H.,H.SOYA,Ö.Alan,Y.Günen,F.Yoldaş,2007:Önlisans Tarım Programlarına Yeni Bir Yaklaşım Modeli.IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu(14-16 Mayıs 2007) Bildiri Kitabı I.,Sy:43-46,Bergama-İZMİR.
- Kır,B.,H.SOYA,G.Demiroğlu,H.Geren,T.Kavut ve B.Budak,Kimi Mer'a Tipi Yonca Çeşitlerinin bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi,25-27 Haziran 2007,Erzurum.
- Yoldaş,F.,Akdemir,H.,SOYA,H. ve Baygın,M.,2007:Ege Bölgesine Uygun Karnabahar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma.Türkiye 5.Bahce Bitkileri Ulusal Kongresi,4-7 Eylül 2007,Atatürk Ün.Ziraat Fak.Bahce Bitkileri Bölümü,Erzurum.
- SOYA,H.,Adıyaman,M.,Avcıoğlu,R.,Geren,H.,Ege Bölgesi(Salihli/Manisa) Koşullarında Yazlık İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Kimi Yemlik Pancar(Beta vulgaris var.rapacea koch.) Çeşitlerinde Verim ve Depolama Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,VI.Tarla Bitkiler i Kong.,5-9 Eylül 2005,Antalya.
- SOYA,H.,Geren,H.,Avcıoğlu,R.,Kır,B., Değişik Tüylü Fiğ(Vicia villosa Roth.) + Yıllık İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışımlarına Hasad Zamanlarının Etkisi,VI.Tarla Bitkileri Kong.,5-9 Eylül 2005,Antalya.
- SOYA,H.,Ulusoy,Ö.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Sorgum x Sudan Otu Melezinde Değişik Azotlu Gübreler ve Veriliş Zamanlarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi,VI.Tarla Bitkileri Kong.5-9 Eylül 2005,Antalya.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,İkinci Ürün Olarak Yetitirilen Sorgum x Sudan Otu Melez Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Etkisi Üzerinde Araşt.,VI.Tarla Bitkileri Kong.,5-9 Eylül 2005,Antalya.
- SOYA,H.,Kavut,Y.T.,Avcıoğlu,R., Bornova-İzmir Koşullarında Kimi Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Performasları Üzerinde Araştırmalar,VI.tarla Bitkileri Kong.,5-9 Eylül 2005,Antalya.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,2005.Türkiye'de Keçi Yetiştiriciliğinde Mer'aların Önemi,Durumu ve İyileştirme Yöntemleri.Süt Keçiciliği Ulusal Kong.,26-27 Mayıs 2005,Bornova/İzmir,S.126-132.
- Akdemir,H.,SOYA,H.,Yoldaş,F.,Alan,Ö.,Günen,Y.,ve E.Günen,2005,Meslek Yüksekokulları Bünyesindeki Tarım Programlarının Yeniden Yapılandırılması.III.Ulusal MYO Semp.,28-30 Eylül 2005,Burdur,S:53-58.
- SOYA,H.,Akdemir,H.,ve Ö.Alan,2005.Tohumculukda Üniversite Eğitimi ve MYO'ların Yeri,28-30 Eylül 2005,Burdur,S:515-518.
- SOYA,H.,H.Akdemir,Ö.Alan,2005.Tohumculukda Üniversite Eğitimi ve Sektörün Teknik Elemanlardan Beklentileri.Türkiye 2.Tohumculuk Kong.,9-11 Kasım 2005,ADANA sy.31-36.
- Akdemir,H.,Ö.Alan ve H.SOYA,2005.Tohumluk Pazarlamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri.Türkiye 2.Tohumculuk Kong.,9-11 Kasım 2005 ADANA. Sy.45-50.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,B.Kır,G.Demiroğlu,ve Y.T.Kavut,2005.Türkiyede Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Türkiye 2.Tohumculuk Kong.,9-11 Kasım 2005,Adana. Sy.248-253.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,B.Kır,G.Demiroğlu,ve Y.T.Kavut,2005.Türkiyede Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Türkiye 2.Tohumculuk Kong.,9-11 Kasım 2005,Adana. Sy.242-247
- Çakır,E.,Yalçın,H,,Aykas,E.,Akdemir,H.,Öcel,T.,SOYA,H.,Ödemiş Koşullarında Buğday Tarımında Doğrudan Ekim Uygulamaları,Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kong.,8-10 Eylül 2004,Aydın,Sy:17-18.
- Budak,B.,SOYA,H.,İkinci Ürün Olarak Yetitirilen Farklı Mısır Çeşitlerinin Hasıl Verimleri Üzerinde Araşt.,Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kong.,13-17Ekim 2003,Diyarbakır,Sy:529-532.
- SOYA,H.,Geren,H.,Kır,B.,Bazı İskenderiye Üçgülü Çeşitlerinin Verim Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araşt.,Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kong.,13-17 Ekim 2003,Diyarbakır,Sy:322-325.
- Geren,H.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Bazı Ümitvar Yeni Fiğ(Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesindeki Hasıl Performansları Üzerinde Araştırmalar,Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kong.,13-17 Ekim 2003 ,Diyarbakır,Sy:363-367.
- Yalçın,H.,Çakır,E.,Akdemir,H.,Öcel,T.,SOYA,H.,Doğrudan Ekim ve Dipkazan Uygulamalarının İkinci Ürün Mısırda Verime Etkileri,Tarımsal Mekanizasyon 21.Ulusal Kong.,3-5 Eylül 2003 Konya,Sy:167-171.
- Yalcın,H.,Çakır,E.,Akdemir,H.,Öcel,T.,SOYA,H.,Hafif Topraklarda Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin İş Başarıları ve Buğday verimine Etkileri,Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çaliştayı,23-24 Ekim 2003,Bornova/İzmir,.
- SOYA,H.,Akdemir,H.,Avcıoğlu,R.,2003.Kampüs dışında Bulunan MYO'nda Çalışan Öğretim ElemanlarınınAkademik ve Sosyal Sorunları .II.Ulusal MYO Sempozyumu,15-17 Ekim 2003,Bornova/İzmir,S:29-32.
- SOYA,H.,Akdemir,H.,Avcıoğlu,R.,2003.Türkiye'de Tarım Eğitimi veMeslek Yüksek Okullarının Yeri.II.Ulusal MYO Sempozyumu,15-17 Ekim 2003,Bornova/İzmir,S:81-85.
- SOYA,H.,Geren,H.,Demiroğlu,G.,Cevheri,A.C., Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Laboratuvar Standartları Üzerinde Araştırmalar,Türkiye I.Tohumculuk Kong.,11-13 Eylül 2002,Bornova-İzmir,Sy:221-225.
- Geren,H.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Bazı Yeni Fiğ Çeşitlerinin Bornova Koşullarında Tohum Verimi ve Buna İlşkin Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,Türkiye I.Tohumculuk Kong.,11-13 Eylül 2002,Sy:227-232
- SOYA,H.,Geren,H.,Kır,B.,Bazı İskenderiye Üçgülü Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma,Türkiye I.Tohumculuk Kong.,11-13 Eylül 2002,Bornova-İzmir,Sy:239-242.
- Budak,B.,SOYA,H.,II.Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Melez Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Tane Verimi ve Buna İlişkin Bazı Özellikler Üzerinde Araşt. Türkiye I.Tohumculuk Kong.11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir,Sy:267-273.
- Geren,H.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Kır,B.,2002.Türkiye'de Çayır_Mer'a ve Yembitkileri Sektöründe Tohumluk Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri.Türkiye I.Tohumculuk Kong .11-13 Eylül 2002,Bornova/İzmir,S:105-110.
- Akdemir,H.,Ö.Alan ve H.SOYA,2002Tohumculukta Üniversite Eğitimi .Türkiye 1.Tohumculuk Kong.,11-13 Eylül 2002,Bornova /İzmir(Çağrılı Bildiri),S:67-73.
- Demiroğlu, G. ve Soya, H., 2001: Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Akdeniz İklim Kuşağındaki Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, IV. Tarla bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001 Tekirdağ. (Baskıda).
- Kır, B. ve Soya, H., 2001: Bazı Yıllık Yonca Türlerinin Verim ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, IV. Tarla bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001 Tekirdağ. (Baskıda).
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H., Kışlık Ara Ürün olarak Yetiştirilen Bazı Yembitkisi Karışımlarının Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,ITürkiye IV.Tarla Bitkileri Kong.,17-21 Eylül 2001 Tekirdağ,Çilt III,s:123-126.
- SOYA,H.,Geren,H.,Cevheri,A.C., İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,GAP II.Tarım Kong.,24-26 Ekim 2001,Şanlıurfa,Cilt II,s:909-916.
- SOYA,H.,Akdemir,H.,Görgen,Ö.,ve Yoldaş,F.,2001.Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Akademik,Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Sorunları,I.Ulusal MYO Sempozyumu,18-19 Ekim 2001,İstanbul,S:333-336.
- Avcıoğlu,R.,Açıkgöz,E.,SOYA,H.,Tan,A.,2000.Yem Bitkileri Üretimi.TMMOB Ziraat Müh.Odası,Türkiye Zir.Müh.V.Tekn.Kong.,17-21 Ocak 2000,Cilt I,Ankara,s:567-585.
- Soya, H., Doğrucu, F., Geren, H. ve Kır, B., 1999: Adi Fiğ (Vicia sativa) ve Tüylü Fiğ (Vicia villosa)'de Farklı Ekim Zamanlarının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi 15-19 Kasım 1999 Adana, s:92-95.
- Soya, H., Gülenç, Ş., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1999: Kışlık II. Ürün Olarak Tüylü Fiğ (Vicia villosa) + Arpa (Hordeum vulgare) Karışımlarında Değişik Hasat Dönemlerinin Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi 15-19 Kasım 1999 Adana, s:59-62.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., Öz, F. ve Öz, A., 1999: Farklı Yükselti, Ekim Zamanları ve Ekim Normlarının Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.)'da Kimi Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi 15-19 Kasım 1999 Adana, s:284-288.
- Soya, H., Tamer, G., Üstek, A. ve Zorer, Ş., 1999: Farklı Ekim ve Hasat Zamanlarının Adi Fiğ (Vicia sativa) ve Tüylü Fiğ (Vicia villosa)'de Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi 15-19 Kasım 1999 Adana, s:223-227.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 1999: Hasad Dönemlerinin Bazı Değerli Yembitkilerinin Verimine ve Yem Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar III. Tarla Bitkileri Kongresi 15-19 Kasım 1999 Adana, s:29-34.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., 1999: Bazı Yeşil(Çim) Alan Buğdaygillerinin Vejetatif Tohumlukla Üretimi Üzerinde Araştırmalar III. Tarla Bitkileri Kongresi 15-19 Kasım 1999 Adana, s:138-142.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,1999.Ege Bölgesinde Ekolojik Tarımın Organik Madde ve Azot Kaynağı Olarak Baklagil Yembitkileri.I.Ekolojik Tarım Kong.,21-23 Haziran 1999,İzmir,s:151-156.
- Cevheri,A.C.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,1999.GAP Bölgesi Mer'alarının Islahında Yeni Yaklaşımlar,GAP I.Tarım Kong.,26-28 Mayıs 1999,Şanlıurfa,Çilt 1,s:759-766.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,A.E.Çelen,1998.Mer'alarımızın Hukuksal Durumu ve "Mer'a Yasası" Üzerine Görüşler.Ege Bölgesi ı.Tarım Kong.7-11 Eylül 1998,Aydın,Cilt:2,S:242-249.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,ve H.Geren,1998.Ege Bölgesi Küçükbaş Hayvancılığında Mer'a Islahı ve Yapay Mer'a Kurma Tekniklerine Yaklaşımlar.Hayvancılık-96 Kong.,18-20 Eylül 1996,Bornova .,18-20 Eylül 1996,/İzmir.s:766-772.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,C.Cevheri,1998.Ege Bölgesinde Çayır-Mer'aların Durumu,Sorunları ve Çözüm Önerileri,Ege Bölgesi ı.Tarım Kong.,7-11 Eylül 1998,Aydın,Cilt 2,s:235-241.
- SOYA,H.,H.Geren,B.Kır,1998.Ege Bölgesinde Kaba Yem Kaynakları ve Hayvan Varlığı ile İlşkileri,Ege Bölg.ı.Tarım Kong.,7-11 Eylül 1998,Aydın,Cilt 2,s:228-234.
- SOYA:H.Avcıoğlu,R.,Geren,H.,1998.Ege Bölgesi Kışlık II.Ürün Yembitkileri Yetiştirme Olanakları,Ege Bölg.I.Tarım Kong.,Aydın,Cilt 2,s:250-257.
- Çelen,A.E.,Geren,H.,SOYA,H.,ve Tan,E.,1998.Ege Bölgesi Yazlık II.Ürün Yembitkileri Yetiştirme Olanakları,Ege Bölg.I.Tarım Kong.,7-11 Eylül 1998,AQydın,Cilt 2,s:258-264.
- 1998, SOYA,H.,Avc ıoğlu,R.,Geren,H.,Kır,B.,1999,GAP Bölgesinde Kaba Yem Kaynakları ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri,GAP I.Tarım Kong.,Şanlı urfa,26-29 Mayıs 1999,Cilt 1,S:877-884.
- Çelen, A.E., Akdemir, H., Soya, H., Öcel, T. ve Arı, Y., 1997: Ege Bölgesi'nde Pamuktan Sonra İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Yembitkileri Üzerinde Araştırmalar, 2. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:396-400.
- Çelen, A.E. ve Soya, H., 1997: Ege Bölgesi Koşullarında Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum) Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Verim Denemeleri, 2. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:411-415.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H. ve Cevheri, A.C., 1997: Bazı Buğdaygillerin Bornova İklim Koşullarında Çim Alan Performansları Üzerinde Araştırmalar, 2. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:509-513
- SOYA,H.,1997.Mer'alarda Otlatma Mevsimi.Tarım İl Md.,İzmir,Hizmetiçi Eğitim Semineri.26-30 Mayıs 1997,İzmir.
- SOYA,H.,1997Mer'alarda Otlatmayı Kolaylaştırıcı Tesisler,Tarım İl Md.,İzmir,Hizmetiçi Eğitim Semineri.26-30 Mayıs 1997,İzmir.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H.,Adi Fiğde Sıra Arası Mesafesi ve Destek Bitki Olarak Arpa Karışım Oranlarının Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi,Türkiye 3.Çayır-Mer'a ve Yembitk.Kongr.,17-19 Haziran 1996,Erzurum,Sy:782-788.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,1996.Akdeniz İklim Kuşağında Yeşil alan Buğdaygillerinin Seçiminde Yanlışlar ve Alınması Gerekli Önlemlere Yaklaşımlar,25 Mayıs 1995,Bilimsel Toplantı(Prof.Dr.Vamık Tayşi) Can Ofset ,S:37-47,Bornova/İzmir.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,M.Birant,H.Geren,1996.Yeşil Alan Buğdaygillerinin Seçiminde Temel İlkeler ve Türkiye'deki Uygulamalar.Türkiye 3.Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kong.,17-19 Haziran 1996,Erzurum,Sy.782-788.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,1996.Ege Bölgesinde II.Ürün Yembitkileri Üretim Alternatifleri.Hayvancılık -96 Kong.,18-20 Eylül 1996,Bornova-İzmir,s.759-765.
- Avcıoğlu,R.SOYA,H.,1996.Ege Bölgesi Büyükbaş Hayvancılığında Mer'a Islahı ve Yapay Mer'a Kurma Tekniklerine Yaklaşımlar.Hayvancılık-96 Kong.,18-20 Eylül 1996,Bornova /İzmir.s:53-59.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,ve H.Geren,1996.Ege Bölgesi Küçükbaş Hayvancılığında Mer'a Islahı ve Yapay Mer'a Kurma Tekniklerine Yaklaşımlar.Hayvancılık-96 Kong.,18-20 Eylül 1996,Bornova .,18-20 Eylül 1996,/İzmir.s:766-772.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,ve H.Geren,1996.Gediz Havzası Mer'alarının Sorunları ve Çözüm Önerileri,Gediz Havzası 2.Erozyon ve Çevre Sempozyumu,4-6 Aralık 1996,Manisa.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,1996.Gediz Havzası Pamuk Alanlarında Toprak Verimliliği ve Kaliteli Kaba Yem Üretimi Açısından Fiğ Kültürü,Gediz Havzası 2.Erozyon ve Çevre Semp.4-6 Aralık 1996,Manisa.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,1994,Ege Bölgesinde Yalın ve Karışım OLarak Kışlık 2.Ürün Yembitkileri Yetitirme Olanakları,25-29 Nisan 1994,Tarla Bitk.Kong.,İzmir,S:96-99.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,1994.Ege Bölgesi İkinci Ürün Yetitiriciliği ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri.25-29 Nisan 1994,Tarla Bitk.Kong.,İzmir,S:140-142.
- SOYA,H.,AQvcıoğlu,R.,1992.GAP BölgesindeYalın ve Karışım Olarak Yembitkileri Yetiştirme Olanakları.G.D.And.Bölgesinde 2.Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu,26-28 Ekim 1992,Şanlı urfa.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,1992.GAP Bölgesinde 2.Ürün Yembitkileri Yetiştiriciliğinin Geleceği ve Hayvan Varlığı ile İlişkileri.G.D.And.Bölgesinde2.Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu,26-28 Ekim 1992,Şanlıurfa.
- Kaymakcı, M., Özkaya, T., Sönmez, R., ve Soya, H., 1991, Batı Anadolu ve Trakyada Koyunculuk İşletmelerinin Mer'a Kullanım Durumu ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 2. Çayır Mer'a ve Yembitkileri Kongr. 28-31 Mayıs 1991, Gümüldür-İzmir E. Ü. Basım Evi, S: 118-127.
- Tosun, M., Altınbaş, M. ve Soya, H., 1991, Bazı Fiğ Türlerinde Yeşil Ot ve Dane Verimi ile Kimi Agronomik Özellikler Arasındaki İlişkiler. Türkiye 2. Çayı-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs1991, Gümüldür-İzmir E.Ü. Basım Evi, S:574-583.
- Avcıoğlu,R.,Akbari,N.,SOYA,H.,Sabancı,İ.,Ege Sahil kuşağında Yapay Çayır-Mer'a Kurma Olanakları Üzerinde Araştırmalar,Türkiye 2.Çayır-Mer'a ve Yembitk.Kong.28-31 Mayıs 1991,Gümüldür-İzmir,Sy:181-191.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,Ş.,Tapsun,M.,1991.Pamuk Tarımında Ara Ürün olarak Fiğ Kültürü.Türkiye 2.Çayır-Mer'a ve yembitkileri Kong.,28-31 Mayıs 1991,Gümüldür-İzmir,S:224-234.
- Soya,H.,Avcıoğlu,R.,1991.Türkiye'de Baklagil Yembitkilerinin Durumu ve Üretim Alanlarını Arttırma Olanakları.Türkiye 2.ÇM ve Yemb. Kong.28-31 Mayıs 1991,Gümüldür-İzmir,S:409-415.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Çelen,A.E.,Sabancı,İ.,1991.Kimi Baklagil Yembitkilerinin Hasad Kalıntıları ile Toprak verimliliğine Katkıları,Türkiye 2.ÇM ve Yemb.Kong.,28-31 Mayıs 1991,Gümüldür-İzmir,S:416-423.
- Çelen,A.E.,SOYA,H.,Akbari,N.,1991.Kışlık Ara Ürün Olarak Kimi Üçgül+Buğdaygil Yembitkilerinden Yararlanma.Türkiye 2.ÇM ve Yemb.Kong.,28-31 Mayıs 1991 ,Gümüldür-İzmir,S:254-262.
- SOYA,H.,1991.Fiğ Kültürü,TUYAP Ege-MarmaraDilimi.Tarla Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı 24-26 Eylül 1991.Ege Tarrm.Araş.Enst.Md.,Menemen-İzmir,12 Sy.
- Eser,D.,Geçit,H.,Avcıoğlu,R.,Çiftçi,C.Y.,SOYA,H.,Emeklier,H.Y.,Tan,A.,1990.Türkiye'de Yemlik ve Yemeklik Baklagil Üretimi ve Sorunları.Türkiye Zir.Müh.Teknik Kong.8-12 Ocak 1990,Ankara,S:410-418.
- Gençkan,M.S.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,O.Doğan,1990:Türkiye'de Mer'aların Kullanımı,Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri.Türkiye Zir.Müh.Teknik Kongr.8-12 Ocak 1990,Ankara,Sy:53-61.
- SOYA,H.,Tosun,M.,Çelen,A.E., Rotasyonda Tekyıllık Yembitkileri,Her yıl Ekim Sistemi,Rotasyonlar Semineri,3-7 Temmuz 1989,Ege Tarımsal Arş.Enst.,Menemen-İzmir,Sy:7.

Referrer Publications (11 entries)- 2013, Çınar,S.,Avcı,M.,Aydemir,S.K.,2013:Effect of Weed Control Methods on Hay Yield,Botanical Composition and Forage Quality of a Mauntain Pasture.Turkısh Journal of Field Crops.Vol.18 Nr.2:139-143.
- 2010, Yüksel,O.,Albayrak,S.,Türk,M.,Balabanlı,C.,2010:Utilization possibilities of Carnation By-Products as an Alternative Roughage Source.Turkish Jour.of Field Crops,15(1):65-68.
- 2010, Albayrak,S.,Yüksel,O.,2010:Effects of Nitrogen Fertilization and Harvest Time on Root Yield and Quality of Fodder Beet(Beta vulgaris var.crassa Mansf.).Turkish Jour.of Field Crops,2010,15(1):59-64.
- 2008, Yılmaz,Ş.2008:Effects of Increased Phosphorus Rates and Plant Densities on Yield and Yield-Related Traits of Narbon Vetch Lines.Turk.J.Agric For.32:49-56.
- 2007, Yılmaz,Ş.,Gözübenli,H.,Konuşkan,Ö.,Atiş,I.,2007:Genotype and Plant Density Effects on Corn(Zea mays L.) Forage Yield.Asian J.of Plant Sci.6(3):538-541.
- 2006, Balabanlı,C.,Türk,M.,2006:The Effects of Different Harvesting Periods in Some Forage Crops Mixture on Herbage Yield and Quality.Jour.of Biological Sciences,6(2):265-268.
- 2006, Türk,M.,Çelik,N.,2006:Correlation and Path Coefficient Analyses of Seed Yield Components in the Sainfoin(Onobrychis sativa L.).Jour.ofBiological Sciences,6(4):758-762.
- 2004, Albayrak,S.,Güler,M.,Töngel,M.Ö.,2004:Effect of Seed Rates on Forage Production and Hay Quality of Vetch-triticale Mixtures.Asian Jour.of Sciences 3(6):752-756
- 2004, Albayrak,S.,Sevimay,C.S.,Töngel,Ö.,2004:Effects of Inoculation with Rhizobium on Forage Yield and Yield Components of Common Vetch(Vicia sativa L.).Turk.J.Agric.For.28(2004)405-415.
- 2003, Karslı,M.A.,Deniz,S.,Nursoy,H.,Denek,N.,Akdeniz,H.2003:The Effects of Maturity on Range Quality and Animal Performance.Turk.J.Vet.Anim.Sci.27:117-124.
- 2002, İptaş,S.,Effect of Row Spacing,Suppor Plant Species and Süppor Plant Mixture Ratio on Seed Yield and Yield Characteristics of Hungarian Vetch(Vicia pannonica Crantz).J.Agronomy&Crop Sicience 188.357-362(2002).
Books (15 entries)- SOYA,H.2009:Yembitkileri.(İskenderiye Üçgülü,Sy.363-369),(Tavusotu,Sy.642-650),(Köpek Dişi Ayrığı.Sy.727-732),(Yemlik Pancar.Sy.749-756).(Editör.R.Avcıoğlu,R.Hatioğlu,Y.Karadağ).T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gn.Md.ISBN 978-605- 60864-1-0(1.c,3.c).İzmir-2009.
- SOYA,H.2009.Keçilerin Otlatılması.Keçi Yetiştiriçiliği,(Genişletilmiş 2.Baskı),12.Bölüm.Sy:159-173.(Editör Prof.Dr.M.Kaymakcı).Meta Basım Matbaacılık.ISBN 9944-5334-1-6.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren ve Y.Gemici,2008.Türkiye'nin Çayır ve Mer'a Bitkileri(Ege Bölgesi-EGB).Tarım ve Köyişleri Bak. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gn.Md.Yayınları.ISBN 978-9944-0776-1-3.Ankara.
- SOYA,H.2006:Koyunların Otlatılması.İleri Koyun Yetiştirme,(Genişletilmiş 2.Baskı)11.Bölüm.Sy.241-253.(Editör:Prof.Dr.M.Kaymakcı).Meta Basım Matbaacılık.Bornova/İZMİR.ISBN 9944-5334-0-8.
- 2005, Soya,H.,R.Avcıoğlu,Tohumluk Üretim Tekniği,Tohum Bilim ve Teknolojisi Cilt I,Sy:217-295.ISBN 975-483-671-X
- Serin,Y.,Zengin,H.,Tan,M.,Koç,A.,Erkovan,H.İ.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,Gemici,Y.,Kendir,H.,Sancak,C. ve Öztekin,M.,2005. Çayır-Mer'a Bitkileri Klavuzu.TC.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,TÜGEM,Ankara,317 s.
- Soya, H., 1999: İkinci Ürün Olarak Yembitkileri Tarımı. Çayır-Mer'a Amenajmanı ve Islahı, Mer'a Konulu Eğitim ve Uygulama El Kitabı-1. TOK Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gn. Md. Yembitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, s:93-103.
- Soya, H., Geren, H., 1999: Tohumluk, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:56/2, Bornova-İzmir, 83s
- Soya, H., 1997: Keçilerin Otlatılması, Keçi Yetiştiriciliği, Ders Kitabı, 12. Bölüm : 219-240, Baran Ofset, Ankara. (Editörler: Prof. Dr. Kaymakçı, M., Aşkın, Y.).
- Soya, H., 1997: Tohumluk, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:56/1, Bornova-İzmir, 55s
- Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1997(İkinci Baskı: 2004): Yembitkileri, Yardımcı Ders Kitabı, Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, 223s,ISBN 975-8377-33-9.
- Soya, H., 1996: Koyunların Otlatılması, İleri Koyun Yetiştiriciliği, 11. Bölüm, Ege Üniv. Basımevi, Bornova-İzmir, S:261-276 (Editörler: Prof. Dr. Kaymakçı, M., Sönmez, R.).
- Avcıoğlu, R.-Soya, H., Yembitkileri Klavuzu, Ege Ün.Zir.Fak.Yay.No:443, 176 Sy.(III.Baskı), Bornova-izmir, 1995.
- Avcıoğlu, R.-Soya, H., Yonca.22 Sy.E.Ü.Z.F. Zootekni Derneği Yayınları, No:4, Bornova-izmir, 1977.
- Avcıoğlu, R.-Soya, H., Adi Fiğ. 19 Sy., E.Ü.Z.F.Zootekni Derneği Yay.No:5.Bornova-izmir, 1977.

Finished Research Projects (35 entries)- E.Ü. BAP 2013-ZRF-023, SOYA,H.,Eraşık,T.,2014:Yeni Kamışsı Yumak(Festuca arundinacea) Çeşitlerinin Akdeniz Ekolojisindeki Çim Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü BAP 2013-ZRF-023.Bornova-İZMİR.
- 2013, BAP/2009-ZRF-028, KIR,B.,Demiroğlu Topcu,G.,SOYA,H. ve Kavut,T. Bazı Çim Bitkisi(Lolium perenne,Festuca sp,Poa pratensis) Genotiplerinin Sıcağa Dayanıklıkları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Zir.Fak.Tarla Bitkileri Bölümü.
- 2012, SOYA,H.,Geren,H.,Geren,H.,Ünsal,R.,Kavut,Y.T.,Sevim,İ.,Avcıoğlu,R.2012:Menemen Koşullarında Bazı Triticale Çeşitlerinin Tane ve Hasıl Verimi ile Silaj Özellikleri zerinde Araştırmalar.Ege Ün.BAP No:2010-ZRF-031.Bornova İzmir.,
- E.Ü.BAP 2012-ZRF-014, Kavut,Y.T.,Geren,H.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R. ve Kır,B.2014:KIŞLIK ARA ÜRÜN OLARAK KULLANILABİLECEK BAZI YILLIK BAKLAGİL YEMBİTKİLERİ İLE İTALYAN ÇİMİ KARIŞIMLARINDA KARIŞIM ORANI VE HASAT ZAMANLARININ OT VERİMİ VEDİĞER BAZI ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ.E.Ü.BAP Proje No:2012-ZRF-014.Bornova_İZMİR.
- Araştırma Projesi, Demiroğlu,G.,Geren,H.,Kır,B.,SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,2010:Mer'a Islahına Uygun Bazı Buğdaygillerin Agronomik Performansları Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Araştırma Projesi.Proje No:2007-ZRF-013,Bornova-İZMİR.
- 2010, Araştırma Projesi, Kavut,Y.T.Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve Sorgum X Sudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Z.F.Bilimsel Arş.Projesi No:2006-ZRF-048.Bornova-İZMİR.
- Araştırma Projesi, Kılıç,C.C.,Salman,A.,Geren,H.,Budak,B.,Avcıoğlu,R. ve H.SOYA,2009:Bayındır Yöresi Doğal Lüpen Populasyonu ve Ak Lüpennin Tarla Koşullarındaki Performasyonları İle Morfolojik Karakterizasyonları Üzerine Bir Araştırma.E.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri,Proje No:2008-BAMYO-002.Bayındır-İZMİR.
- Araştırma Projesi, Çelen,A,E:Avcıoğlu,R:SOYA,H.:Geren,H:Kır,B:Demiroğlu,G:Kavut,Y.T.2009:Bornova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca (Medicago sativa) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün. BAP proje No:2007-ZRF-040.Bornova/İzmir.
- BAP NO.2009-ZRF-028, Kır,B.,Demiroğlu Topcu,G.,SOYA,H.,Kavut,T.,2013:Bazı Çim Bitkisi(Lolium perenne,Festuca sp,Poa pratensis) Genotiplerinin Sıcağa Dayanıklıkları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.Proje No:2009-ZRF-028.
- Araştırma Projesi, SOYA,H.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu.R.ve H.Geren,2008:Bazı Yeni İngiliz Çimi(Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesi Yeşil(Çim) Alanlarına Uygunluğu Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Araş.Projeleri No:2005-ZRF-029.Bornova/İZMİR.
- Araştırma Projesi, Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H. ve B.Budak,2008:Bazı Yeni Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Verim ve Diğer Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege Üniv.Bilimsel Araştırma Projeleri No:2006-ZRF-025.Bornova/ İZMİR.
- 2007, Araştırma Projesi, GEREN,H.,R.Avcıoğlu,H.Soya,B.Kır,Mısır+Börülce Karışımlarının Silaj Amaçıyla Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Bilimsel Araş.Proje Kesin Raporu.Proje No:2004-ZRF-016.
- Araştırma Projesi, R.Avcıoğlu,H.SOYA,H.Geren,B.Kır,G.Demiroğlu,2007:Tarla Bitkileri Bölümü Silaj Analiz Laboratuvarları ve Silaj Hasad Teknikleri Alt Yapısını Geliştirme Projesi.Proje No:2005-ZRF-042.Ege Ün.Blimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.Bornova-İzmir.
- Araştırma Projesi, Ceylan,Ş.,SOYA,H.,Akdemir,H.,Mordoğan,N.,Budak,B.,Esetlili,B.,2007 :Yonca(Medicago sativa L.) Tarımında Çinko Gübrelemesinin Verim ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi.Ege Ün Bilimsel Araş.Projeleri,Proje No:2005-ÖMY-01.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,Erekul,O.,Kır,B.,Demiroğlu,G.Kavut,T.2007:akdeniz Ekolojisine UygunBazı Yapay Mer!a Karışımlarının Otlatma Koşullarındaki Performansları.E.Ü.Bilimsel Araştırma ProJesi No:2003-ZRF-044.Bornova/İzmir.
- Araştırma Projesi, Kır,B. ve H.SOYA.2006:Kimi Yonca Çeşitlerinde Tohum ve Ot Verimi ile Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Bilmsel Araş.Projeleri No:2002-ZRF-018.Bornova/İzmir.
- 2004, Araştırma Projesi, Kavut,T.,SOYA,H.Bazı Yeni Yonca(Medicago sativa) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:2003-ZRF-043.
- 2003, Araştırma Projesi, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Saygılı,H.,Geren,H.,Kır,B.,Çetinkaya,N.,Türküsay,H.,Gümüş,M.Türkiye'de Çim ,Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Tohumluğu Üzerinde Araştırmalar.TÜBİTAK-TARP-2236
- 2003, Araştırma Projesi, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H. İtalyan çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Hasad Zamanlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:2001-ZRF-010.
- 2002, Araştırma Projesi, Geren,H.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H. Bazı Ümitvar Fiğ Çeşitlerinin Ege Bölgesindeki Hasıl ve Tohumluk Performansları Üzerinde Araştırmalar.Araşt.Fonu Proje No:2000-ZRF-11.
- 2001, Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Salman,A. Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:98-ZRF-054/1.
- 2001, Araştırma Projesi, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Geren,H.,Cevheri,A.C.Bazı Silajlık Mısır (Zea Mays) Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:99-ZRF-007.
- 2000, Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,Geren,H.Ege Bölgesinde Kışlık II.Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yembitkilerinin Verim ve Silolanma Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:98-ZRF-042.
- 2000, Araştırma Projesi, Demiroğlu,G.,SOYA,H. Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Akdeniz İklim Kuşağındaki Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:97-ZRF-047.
- 1999, Araştırma Projesi, Kaymakcı,M.,Özkaya,T.,Taşkın,T.,SOYA,H.KKTC Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği.Proje kesin Raporu.
- 1999, Araştırma Projesi, Kır,B.,SOYA,H.Bazı Yıllık Yonca Türlerinin Verim ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:97-ZRF-006.
- 1997, Araştırma Projesi, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.Yazlık II.Ürün Olarak Sorgum x Sudan Otu Melezinde Farklı Ekim Zamanı ve Biçim Sıralarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:96-ZRF-040.
- 1997, Araştırma Projesi, Gülenç,Ş.,SOYA,H.Kışlık II.Ürün Olarak Tüylü Fiğ'in Arpa ve Yulaf ile Karışımlarında Değişik Hasad Dönemlerinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri.E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:93-ZRF-042
- 1996, Araştırma Projesi, Topcu,G.,SOYA,H.Yazlık II.Ürün Olarak Sorgum x Sudan Otu Melezinde Azot Dozları ve Veriliş Zamanlarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:94-ZRF-022.
- 1996, Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,SOYA,H. Akdeniz İklimine Uygun Bazı Yeşilalan Buğdaygillerinde Vejetatif Tohumluk Üretimi ile Vejetasyon Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.TÜBİTAK,Proje No:TOAG-879.
- 1995, Araştırma Projesi, SOYA,H.,Avcıoğlu,R.Yazlık II.Ürün Olarak Kimi Sorgum x Sudan Otu Melez Çeşitlerinde Biçim Sırasının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:93-ZRF-012)
- 1995, Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,SOYA,H.Erozyon Kontrolu ve Yeşil Alan Oluşturmada Yararlanabilecek Bazı Buğdaygiller Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araştırma Fou Proje No:93-ZRF-046)
- 1994, Araştırma Projesi, Erdal,C.,SOYA,H.Adi Fiğ+Biryıllık İtalyan Çiminde Karışım Oranlarının Ot Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:91-ZRF-044).
- 1992, Araştırma Projesi, Kara,H.,SOYA,H.Sorgum X Sudan Otu Melez Çeşitlerinde II.Ürün Olarak Ekim Zamanının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi .E.Ü.Araş.Fonu Proje No:92-ZRF-006).
- 1991, Araştırma Projesi, SOYA,H.Ergin,İ.Z.,Tosun,M.,Çelen,A.E.Kimi Fiğ Türleri(Vicia sp.)'nin Arpa(Hordeum vulgare),Yulaf(Avena sativa) ve Tritikale(Triticosecale) ile Karışımlarında Ot Verimi ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araş.Fonu Proje No:1988-ZRF-024),
Memberships of Professional Associations (11 entries)- ANADOLU DERGİSİ(Ege Tarım.Araş.Enst.,Menemen) Hakem Kurulu
- Ankara Ünv.Zir.Fak.Tarım Bilimleri Derg.Bilimsel Hakem Kurulu
- Ege Ün. Zir.Fak.Dergisi Bilimsel Hakem Kurulu
- Geselschaft Für Pflanzenbauwissenschaften-Almanya.
- Harran Ün.Ziraat Fak. Dergisi Hakem Kurulu
- İzmir Üniversiteleri Öğretim Eleman.Dern.(İZÜNİDER)
- Türk-Alman Bilim Adamları Derneği
- Türkiye Çayır-Mer'a Derneği
- Türkiye Tarla Bitkileri Bilimi Derneği.
- Yüzüncü Yıl Ünv.Zir.Fak.Tarım Bilimleri Derg.Bilimsel Hakem Kurulu
- Zootekni Derneği. Bornova/izmir.
Granted Scholarships (3 entries)- 1998, DAAD(Almanya)
- 1981, DAAD
- 1979, DAAD
Student's Completed Thesis (27 entries)- Yüksek Lisans, 2015, ACIBUCA,AHMET:2015.Mardin Ekolojık Koşullarında II.Ürün Olarak Yetiştirilen Kimi Mısır Çeşitlerinin Hasıl ve Dane Verimi ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Fen Bil.Enst.Tarla Bitkileri ABD.Bornova/İZMİR.
- Yüksek Lisans, 2014, Eraşık,Tevfik;Yeni Kamışsı Yumak(Festuca arundinacea) Çeşitlerinin Akdeniz Ekolojisindeki Çim Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar.Ege.Ün.Fen Bil.Enst.,Bornova/İZMİR.
- Yüksek Lisans, 2014, ÖZGE ÖNDER,2014:Niksar / Tokat Koşullarında Kimi Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Ot ve Tohum Verimi İle Verim Özelliklerine Etkisi.
- Doktora, 2010, BUDAK,Bülent,:Kimi Mısır ve Sorgum X Sudan Otu Melezi Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Ege Bölgesi Sahil Kuşağı Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Fen Bil.Enst.Tarla Bitki.ABD.Bornova/izmir.
- Doktora, 2010, KAVUT.Y.T.,Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve Sorgum X Sudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Vrim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Bornova-İzmir.
- Doktora, 2006, Behcet KIR,Kimi Yonca Çeşitlerinde Tohum ve Ot Verimi ile Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 2004, Yaşar Tuncer Kavut, Bazı Yeni Yonca ÇeşitlerininBornova Koşullarındaki Performansları
- Doktora, 2003, Muzaffer Adıyaman,Değişik Bölgelere Uygun Yemlik Pancar Çeşitleri .Saptama ve Depolanma Özellik.
- Yüksek Lisans, 2001, Ali Özkan,GAP Bölgesinde II.Ürün Farklı Mısır Çeşitleri
- Yüksek Lisans, 2001, Bülent Budak,II.Ürün Farklı Mısır Çeşitleri
- Yüksek Lisans, 2000, Gülcan Demiroğlu,Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Akdeniz İkliminde Agronomik Özellikleri
- Doktora, 2000, Hüseyin Özpınar,FiğdeEkim Sıklığı ve Destek Bitki(Arpa ve Yulaf) oranlarının Tohum Verim.Etks.
- Yüksek Lisans, 1999, Behcet Kır,Yıllık Yonca Türlerinde Verim ve Morfolojik Özellikler.
- Yüksek Lisans, 1998, Özgür Ulusoy,Yazlık II.Ürün SorgumXSudanotu ' Azot Gübre Etks.
- Yüksek Lisans, 1997, Ayşe Öz,Ekim Zamanı X Yükseltınin Yemlik Pancara Etki.
- Doktora, 1997, Şevket Gülenç,Kışlık II.Ürün Tüylü Fiğ+(Arpa ve Yulaf)'da Değişik Hasat Dönemleri
- Yüksek Lisans, 1996, Ayşe Üstek, Ekim X Hasat Zamanı.Adi Fiğde ...Etkisi
- Yüksek Lisans, 1996, Gül Tamer, Tüylü Fiğde Hasat X Ekim Zamanı Etkisi
- Yüksek Lisans, 1996, Nefizeh L-Azar,Sıra Arasının Tüylü ve Adi Fiğe Etk.
- Doktora, 1996, Gülbin Topcu,Yazlık II.Ürün Sorgum X Sudanotu'nda Azot Dozu ve Veriliş Şekli
- Yüksek Lisans, 1995, Feray Doğrucu Fiğ Çeşitlerinde Farklı Biçim Zamanı
- Yüksek Lisans, 1994, Özoğul, Adnan, Aydın Yöresinde İskenderiye Üçgülü+İtalyan Çimi Karışımlarının İlk Gelişmesinde Karışım Oranlarının verime Etkisi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitki. Böl., Bornova-İzmir.
- Yüksek Lisans, 1994, Erdal,Celal, Adi Fiğ+biryıllık İtalyan Çimi Karışımlarında Karışım Oranlarının Ot ve verim Karakterlerine Etkisi, E.Ü.Z.F.Tarla Bitki.Bölümü, Bornova-izmir.
- Yüksek Lisans, 1994, Yolüç,Murat, Bazı Fiğ Türlerine Ait Çeşitlerde Ot verimi ve verim Özellikleri Üzerinde Araştırma. E.Ü.Z.F.Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-izmir.
- Yüksek Lisans, 1992, Kara, Halef, Sorgum X Sudan Otu Melez Çeşitlerinde II.Ürün Olarak Ekim Zamanının Ot verimi ve verim Özelliklerine Etkisi. Ege Ün.Z.F.Tarla Bitk.Bölümü, Bornova-izmir.
- Yüksek Lisans, 1992, Edremit,Halit, Değişik Gübre Dozlarının Acem Öçgülü+italyan Çimi Karışımında Bazı verim ve Kalite Karakterlerinde Etkisi. E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-izmir.
- Yüksek Lisans, 1992, İbrahim,Çelik, Acem Üçgülü+italyan Çiminde Azot Gübrelemesinin Hasat Kalıntılarında verim ve verim Karekterlerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Tarla Bitk. Bölümü, Bornova-izmir.