Akademik BilgilerRİZA AVCIOĞLU
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: riza.avcioglu@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-2983, İş Tel
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1969
- Doktora: EÜ Ziraat Fak Tarla Bitk Böl Çayır-Mer'a ve Yembitkileri, Türkiye, 1975
- Doçentlik: EÜ Ziraat Fak Tarla Bitk Böl. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri, Türkiye, 1980
- Profesörlük: EÜ Ziraat Fak.Tarla Bitk.Böl. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (12 entries)- Türkiye VIII.Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 2008-2009
- Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 2006-2007
- Bilim.Araş.Projeleri Alt Kom.Üyesi, 2005-2010
- Bilim.Araş.Projeleri Bölüm Temsilcisi, 2005-2010
- Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOTEM) Yönetim Kurulu üyeliği, 2005-2010
- E.Ü Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2002-2009
- Tarım Bakanlığı Batı Anadolu Mer'a Danışmanlığı, 1999-
- EÜZF Çayır-Mer'a ve Yembitkileri B.D. Başkanı, 1994-
- Türkiye 2.Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı, 1991
- Bölüm Tarla Denemeleri ve Eğitim Uygulamaları Komisyon Başkanı, 1990-1995
- EÜZF Sanat Etkinlikleri Çalış.Grubu Başkanı, 1980-1985
- EÜZF Spor Etkinlikleri Temsilcisi, 1975-1980
Other Professional Activities (10 entries)- Tabat-Nobel-Technical Editor, 2009-In Progress
- African Journal of BioTechnology-Reviewer, 2009-In Progress
- Turkish Journal of Field Crops-Technical Editor, 2000-In Progress
- Journal of Aegean Agriculture Research Instıtute-Reviewer, 2000-In Progress
- Doğa-Tubitak-Reviewer, 1995-In Progress
- Tarla Bitkileri Kongresi Eş Başkanı,Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, 1994-1995
- Türkiye 2.Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, 1991-1992
- Journal of Ege University Faculty of Agriculture-Reviewer, 1988-In Progress
- EÜZF sanat etkinlikleri temsilcisi, 1980-1986
- EÜZF Staj Komisyonu Üyesi ve 2. Başkanı, 1975-1990
Research Interests- Çevre Sorunları (2170402)
- Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (4010301)
- Bitki Fizyolojisi (4010302)
- Ziraat (5010000)
- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
- Yem Bitkileri Çayır ve Mera (5011202)
Indexed Journal Publications (15 entries)- Salman, A., R. Avcioglu, H. Oztarhan, A.C. Cevheri and H. Okkaoglu, 2011, Performances of Different Cool Season Turf Grasses and Some Mixtures under Mediterranean Environmental Condition, International Journal of Agriculture and Biology, 13: 529-534.
- 2011, Salman, A., R. Avcıoğlu, M. Yılmaz and G. Demiroğlu. Performances of Newly Introduced Festuca arundinaceae Schreb. Cultivars versus Lolium perenne L. in a Mediterranean Environment. Turkish Journal of Field Crops, 16(2):215-219, İzmir.
- 2011, Demiroğlu, G., R. Avcıoğlu., B. Kır. and A. Salman. Investigations on Texture Weed Invasion and Density Features of Some Cool Season Turf Grass Cultivars in Mediterranean Environment. International Journal of Agriculture & Biology. 13(4):461-468.
- 2010, Kır, B, Demiroğlu, G., Avcıoğlu, R., and Geren, H., Effect of sowing techniques and harvesting treatments on the performances of some rotation pasture mixtures African Journal of Biotechnology Vol.9 (40) pp 6666-6669
- 2010, Demiroğlu, G., Kır, B., Avcıoğlu,R., and Geren, H., An Investigation on the yield and quality performances of some rotation pasture mixtures under different harvest treatments African journal of Biotechnology Vol: 9(46), pp:7877-7884
- 2010, Kır, B., Demiroğlu, G., Avcıoğlu, R., Soya, H., Effects of grazing on some yield and quality traits of a rotation pasture mixture under mediterranean environmental conditions,Turkish J of Field Crops.15 (2).p:133
- 2010, Demiroğlu, G., Geren, H., Kır, B., Avcıoğlu, R., Perrformances of some cool season turfgrass cultivars in Mediterranean environment:II. Festuca arundinaceae Schreb., Festuca ovina L:, Festuca rubra spp. rubra L. Festuca rubra spp. trichophylla Gaud and Festuca rubra spp commutata Gaud.,Turkish J of Field Crops, 15(2).p: 180
- 2010, Kır, B., Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., Simic, A. Performances of some cool season turfgrass species in mediterranean environment: I.Lolium perenne L., Festuca arundinaceae Schreb, Poa pratensis L. and Agrostis tenuis Sibth, Turkish J of Field Crops, 15(2) p:174
-  Bilgili,U., A.Uzun, M.Sincik. M.Yavuz, B.Aydinoglu, S.Cakmakci, H.Geren, R.Avcioglu, I.Nizam, A.S.Tekeli, I.Gul, E.Anlarsal, C.Yucel, M.Avci, Z.Acar, I.Ayan, A.Ustun and E.Acikgoz, 2010, Forage yield and Lodging traits in peas (Pisum sativum L.) with different leaf types, Turkish Journal of Field Crops, 15(1):50-53.
- Acikgoz,E., A.Ustun, I.Gul, E.Anlarsal, A.S.Tekeli, I.Nizam, R.Avcioglu, H.Geren, S.Cakmakci, B.Aydinoglu, C.Yucel, M.Avci, Z.Acar, I.Ayan, A.Uzun, U.Bilgili, M.Sincik and M.Yavuz, 2009, Genotype × environment interaction and stability analysis for dry matter and seed yield in field pea (Pisum sativum L.), Spanish Journal of Agricultural Research, 7(1):96-106
- Geren,H., R.Avcioglu and M.Curaoglu, 2009, Performances of some warm-season turfgrasses under Mediterranean conditions, - African Journal of Biotechnology, 8(18):4469-4474.
- Geren,H., R.Avcioglu and D.Kaymakkavak, 2009, - Effects of different row spacings on the seed yield and some other characteristics of phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham.) varieties, Journal of Food Agriculture & Environment, 7(2):383-386
- Geren ,H., Avcıoğlu R.,Soya H. ve Kır B. 2008: Intercropping of corn with cowpea and bean: Biomass yield and silage quality . African Journal of Biotechnology Vol. 7 (22) pp. 4100-4104,19 November 2008 ISSN1684-5315
- Algan, N., Celen, A.E., Avcioglu, R., Geren, H. and Uzun, A., 2007, Seed Yield of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) as Affected by Row Distance and Herbicide Applications, Journal of Agronomy, 6(2):310-316
- Celen, A.Esen: Avcioglu,Riza: Geren,Hakan: Uzun,Abdurrahman: Herbage yield of Persian clover(Trifolium resupinatum L.) as affected by row distance and herbicide application, Crop Protection 25 ( 496-500 ),2006

Publications in Non-Indexed Journals (43 entries)-  Geren, H., H.Okkaoğlu ve R.Avcıoğlu, 2011, Mikorizanın Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarında Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus)’nün Verim ve Bazı Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(1):31-179, Bornova-İzmir.
- 2010, Demiroğlu, G., ve Avcıoğlu, R.,: Bazı Yeni Baklagil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Perforansları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:47 Sayı:2 Bornova-İzmir
- Demiroğlu, G., H.Soya, R.Avcıoğlu ve H.Geren, 2010, - Ege Bölgesi Sahil Kuşağı Koşullarında Bazı Yeni İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Yeşil Alana Uygunlukları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(1):71-78.
- Kılıç,C.C,Salman,A.,Geren,H.,Budak,B.,Avcıoğlu,R. ve H.SOYA,2009:Bayındır Yöresi Doğal Lüpen Populasyonu ve Ak Lüpennin Tarla Koşullarındaki Performasları ile Morfolojik Karakterizasyonları Üzerine Bir Araştırma.E.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri,2008-BAMYO
- Çelen,A.E:R.Avcıoğlu:H.SOYA:H.Geren:B.Kır:G.Demiroğlu:Y.T.Kavut:2009:Bornova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca(Medicago sativa) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Ün.2007-ZRF-040 No!lu BAP. Projesi Kesin Raporu.Bornov
- R.Avcıoğlu,H.Geren,G.Demiroğlu,B.Kır,H.SOYA,2009:Tavusotu(Agrostis sp L).Yembitkileri.T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tar.Üretim ve Geliştirme Gn.Md.ISBN 978-605-60864-1-0 (3.c).Sy:642-650.İzmir.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,2009:Köpek Dişi Ayrığı,Yembitkileri,T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tar.Üretim ve Geliştirme Gn.Md.ISBN 978-605-60864-1-0 (2.c).Sy:727-732.İzmir.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,G.Demiroğlu,2009.Yemlik Pancar(Beta vulgaris L.var.rapacea Koch.).Yembitkileri.T.C.Tarım ve Köyişleri Bk.Tarm.Üretim ve Geliştirme Gn Md.ISBN 978-605-60864-1-0 (2.c).Sy:749-756.İzmir.
- Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu,R.,SOYA,H. ve Budak,B.,2008:Bazı Yeni Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege.Ün.Bil.Araş.Proje No:2006-ZRF-025(Kesin Rapor),Borno
- SOYA,H.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu,R. ve H.Geren,2008:Bazı Yeni İngiliz Çimi(Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesi Yeşil(Çim) Alanlarına Uygunluğu Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Araş.Projesi No:2005-ZRF-029(Proje Kesin Raporu),Bornova /İZMİR.
- 2008, Domuz ayrığı(Dactylis glomerata L.)'nda Bazı Verim Komponentleri Arasındaki Path Analizi İle Belirlenmesi Üzerinde Araştırma, Nobel dergisi TABAD- 1 (2): 49-54
- Demiroğlu, G., H.Geren ve R.Avcıoğlu, 2008, - Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(1):1-10.
- Geren ,H., Avcıoğlu R.,Soya H. ve Kır B. 2007: İkinci Ürün Koşullarında Mısır (Zea mays L.)'ın Börülce (Vigna unguiculata L.) ve Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Birlikte Ekiminin Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi . E.Ü. Ziraat Fak. Derg. 2007, 44(3) : 27-41 ISSN1018-8851 Bornova İzmir
- Okkaoğlu,H., Demiroğlu, G. ve Avcıoğlu R.2007: Kılçıksız brom (Bromıs inermis L.)'da Kuru Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi . Menemen Zirai Araştırma Ens. Anadolu Dergisi
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,B.Kır.2007.Mısır+Börülce ve Mısır+Fasulye Karışımlarının Silaj Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar.Ege Ün.Bilimsel Arş.Proje.No:2004-ZRF-016,Bornova-İzmir.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,B.Kır ve G.Demiroğlu,2007:Tarla Bitkileri Bölümü Silaj Analizboratuvarı ve Silaj Hasad Teknikleri Alt Yapısı Geliştirme Pojesi.Ege Üniversitesi Bilmsel Araştırma Projesi Kesin Raporu No:2005-ZRF-042..Bornova-İzmir.
- Geren, H., Soya, H. ve Avcıoğlu, R., 2004, Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 14(1):62-78, Menemen-İzmir.
- Geren, H., Avcıoğlu, R. ve Soya, H., 2004, Bazı Fiğ (Vicia sativa) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Hasıl Performansları Üzerinde Araştırmalar, Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 14(2):35-48, Menemen-İzmir.
- Avcıoğlu, R., Khalvati, M. A., Demiroğlu, G., ve Geren, H., 2003, Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri 1. Çimlenme ve Büyüme Özellikleri Ege Üniversitesi Ziraat Faültesi Dergisi, Cilt: 40 No:2 syf:1-8
- Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., Khalvati, M. A., ve Geren, H., 2003, Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri 2. Prolin, Klorofil Birikimi ve Zar Dayanıklılığı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 40 No:2 syf: 9-16
- Avcıoğlu, R., Khalvati, M.A., Demiroğlu, G. ve Geren, H., 2003, Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri-1.Çimlenme ve Büyüme Özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(2):1-8, Bornova-İzmir.
- Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., Khalvati, M.A. ve Geren, H., 2003, Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri-2. Prolin, Klorofil Birikimi ve Zar Dayanıklılığı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(2):9-16, Bornova- İzmir
- Geren, H., Soya, H. ve Avcıoğlu, R., 2003, Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(2):17-24, Bornova-İzmir.
- Yılmaz, M., Avcıoğlu, R., 2003: Yeşil Alan Tesisi ve Erozyon Kontrolünde Kullanılan Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Kök Gelişim Performanslarının Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):123-1129
- 2003, Geren, H., Avcıoglu, R., Kır, B., Demiroğlu, G., Yılmaz, M., Cevheri, A.C., İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(3):57- 64
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,2003:İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Hasad Zamanlarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi,E.Ü.Bilim.Araş Proje No.2001-ZRF-010(Kesin Rapor).
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Saygılı,H.,Geren,H.,Kır,B.,Çetinkaya,N.,Türküsay,H.,Gümüş,M.,2003:Türkiye'de Çim,Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Tohumluğu Üzerinde Araştırmalar,TÜBİTAK Proje No:TARP-2236(Kesin Rapor).
- Tekeli, A.S., Avcıoğlu, R. ve Ateş, E., 2003. İran Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)'nde Bazı Morfolojik ve Kimyasal Özelliklerin Zaman ve Toprak Üstü Biomasına Bağlı Olarak Değişimi. Ankara Unı. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi,Cilt:9 Sayı:3 Syf:352-360
- Geren, H., Demiroğlu, G., ve Avcıoğlu, R., 2002, Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(1):47-53 ISSN:1018-8851, Bornova,İzmir
- Tan, E., Avcıoğlu, R., Munzur, M. and Demiroğlu, G., 2002, Grassland and forage crop cultivation in Turkish agriculture, (in press) Anadolu Dergisi
- Geren, H., Demiroğlu, G. ve Avcıoğlu, R., 2002, Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39(1):47-55, Bornova-İzmir.
- Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Yeşil Alan Tesisi ve Erozyon Kontrolünde Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Yeşil Alana Uygunluklarının Belirlenmesi, I. Bireysel Kalite Ölçütleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraart Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 1,83-86, 2002
- 2002, Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Yeşil Alan Tesisinde Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Bazı Agronomik Özellikleri ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1):87-95
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.SOYA,2002:Bazı Ümitvar Yeni Fiğ Çeşitlerinin Ege Bölgesindeki Hasıl ve Tohumluk Performansları Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:2000-ZRF-011(Kesin Rapor).
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,A.C.Cevheri,2001:Bazı Silajlık Mısır (Zea mays)Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:99-ZRF-007(Kesin Rapor).
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,B.Kır,G.Demiroğlu,A.Salman,2001:Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:98-ZRF-018(Kesin Rapor)
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren,2000:Ege Bölgesi Kışlık II.Ürün Olarak yetitirilen Bazı Yembitkilerinin Verim ve Silolanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Araş.Fonu Proje No:98-ZRF-042(Kesi Rapor).
- Şayan, Y., Avcıoğlu, R., Çapçı, T., Geren, H., Özkul, H. ve Ayhan, V., 1997, Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinin Ruminal Yem Değeri Parametreleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34(3): 25-32 bornova-İzmir
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,1995:Yazlık II.Ürün Olarak Kimi Sorgum x Sudanotu Melez Çeşitlerinde Biçim Sırasının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi.Arş.Fonu Proje No:93-ZRF-012(Kesin Rapor).
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,1995:Erozyon Kontrolu ve Yeşil Alan Oluşturmada Yararlanılabilecek Bazı Buğdaygiller Üzerinde Araştırmalar.Araş.Fonu Proje No:046(Kesin Rapor).
- Soya, H., Gençkan, M.S., Avcıoğlu, R. Ve Momani, T.O., 1981: Biçim Zamanı ve Biçim Yüksekliğinin Değişik Biçim Sıralarında Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’nün Kimi Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Z.F.Derg.,18(1,2,3) : 141-150.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. Ve Okuyucu, F., 1979: Sorgum ve Sudanotu. Hayvansal Üretim. E.Ü.Z.F. Zootekni Derg. 12: 31-37.
- Avcıoğlu, R. Ve Soya, H., 1977: Küçük Tohumlu Yem Bitkilerinin Ekim Güçlükleri ve Alınacak Tedbirler. Çiftlik Derg. 206:16-17.

Publications in Other Journals and Medias (9 entries)- 0, Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1997, Türkiye'nin Doğal Yem Kaynakları, Hayvansal Üretim Dergisi, Ege Zootekni Derneği Yayın No:37:84-93, Bornova-İzmir.
- 0, Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1997, Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Kültürü, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Ocak-Şubat, s:11
- 0, Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1997, Erozyon ve Yok Olan Mer'alarımız, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Mayıs-Haziran, s:7-8.
- 0, Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Cevheri, A.C., 1997, Yeşil (Çim) Alanlarda Bitki Seçimi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni, Temmuz-Ağustos, s:13.
- 0, İptaş, S.,Avcıoğlu, R.,Farklı Devrelerde Hasat Edilecek Silolanan Yemlere, Çeşitli Oranlarda Tuz İlavesinin Etkileri, Gaziosmanpaşa Uni. Zir. Fak. Dergisi, 1995,s:213-223
- İptaş, S. ve Avcıoğlu, R., Yalın Karışık Olarak Silolanan Değişik Mısır Çeşitleri ve Baklagillerin Yem Değerleri Üzerinde Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa Uni. Zir. Fak. Dergisi,1993 s:202-209
- 0, Avcıoğlu, R., İptaş, S., Tokat Şartlarında 1. Ürün Olarak Yetiştirilen Sorgum, Sudanotu ve Sorgum-Sudanotu Melezlerinde Biçim Zamanı ve Biçim Sayısının Verim ve Kimyasal Kompozisyona Etkileri Üzerine Bir Araştırma,1994, Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Bildiri s:48-52
- 0, İptaş, S., Avcıoğlu, R.,1994, Tokat Şartlarında Kuru Ot ve Silaj Üzerinde Yeni Alternatifler,s:92-96
- 0, Soya, H., Avcıoğlu, R.,1994, Ege Bölgesinde Yalın ve Karışım Olarak Kışlık İkinci Ürün Yembitkleri Yetiştirme Olanakları,1994, s:96-

International Conference Proceedings (29 entries)- R.Avcioglu, G. Demiroglu, B. Kir, M.Yilmaz, A.Simic.2011. Grazing Land Potential and handycaps and Overcoming Procedures in Turkey: Last Decades Practices and Experiences of Range Act 4342. Proceedings. 22 nd International Scientefic-Expert Conference of Agriculture and Food Industry-Sarajevo.190-193
- Güneş, A., Salman, A., Kılıç, C.C. ve Avcıoğlu R., 2009: Farklı Dikim Tarihleri ile Gübrelemenin Lale (Tulipa sp.) Bitkisinin Bazı Agronomik ve Floristik Özelliklerine Etkisi, - 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, S: 154-164, Konya
- Salman, A. ve Avcıoğlu R., 2009: Sıcak İklim Koşullarına Uygun Bazı Yeni Çim Buğdaygillerinin Performansları Üzerinde Araşatırmalar, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek - Yüksekokulu, S: 2887-2896, Konya
- Avcioglu, R., Geren, H., Demiroglu, G., Kir, B. and Soya, H., 2007, Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Izmir/Turkey, 14th Symposium of the European Grassland Federation, 3-5 Sept.2007, - - Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy, Book of Abstracts, p:36
- Gül, A., Avcıoğlu, R., Acar, C., Bilgin F., Effect of Some Crop Materials for Erosion Control on Slopy Cultivated Fields, Permanent and Temporary Grassland Plant-Environment and Economy, EGF-2007
- Avcıoğlu, R., Geren, H., ve Demiroğlu, G., 2004, Second Crop alternatives for Winter period in Wheat-cotton and Cotton-Cotton Cropping pattern in Mediterranean Ecologies, Cahiers OPTIONS mediterraneennes, Rangeland and Pasture rehabilitation in Mediterranean areas, Vol:62, Zaragoza, p:181-184
- Avcioglu, R., Geren, H. and Cevheri, A.C., 2003, Effect of sowing date on forage yields and agronomic characteristics of six maize varieties grown in the Aegean region of Turkey, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, EGF 26-28 May 2003, Pleven-Bulgaria, Vol:8, p:311-314
- Geren, H., Avcioglu, R., and Kir, B., 2003, Effect of sowing date on the silage quality of six maize varieties in the Aegean region of Turkey, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, EGF 26-28 May 2003, Pleven-Bulgaria, Vol:8, p:315-317
- Avcioglu, R, Boberfeld, W.O., Soya, H., Geren, H. and Beckmann, E., 2003, Investigations on some yield and quality characteristics of second crops of Vicia sativa and Trifolium resupinatum and their mixtures with Lolium multiflorum, Verband Deutsch- Agrar-und Naturwissenschaftler Türkische Sektion und Deutsche Sektion, 7.Symposium Ergebnisse Deutsch-Türkischer Agrarforschung, Ankara Universität Landwirtschaftlichen Fakültät, 24-30.03.2003, Ankara.s:109-112.
- Geren, H., Avcioglu, R., and Soya, H., 2003, Investigations on the ensilability of some forage crops grown under rain fed conditions in the Aegean region of Turkey, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, EGF 26-28 May 2003, Pleven-Bulgaria, Vol:8, p:466-469
- Geren, H. and Avcıoğlu, R., 2002, Effects of different techniques on pasture vegetation in Turkey, EGF-2002 Multi-function Grasslands, Quality Forages, Animal Products and Landscapes, Volume:7, 27-30 May 2002, La Rochelle-FRANCE, p:372-373
- Khalvati, M.A., Avcıoğlu, R. and Demiroğlu, G., 2001, Effect of different salt concentrations on the resistance of maize cultivars, (1) Morphological and yield characteristics in early growth, Turkish Journal of Field Crops,
- Demiroğlu, G., Khalvati, M.A. and Avcıoğlu, R., 2001, Effect of different salt concentrations on the resistance of maize cultivars, (2) Some physiological characteristics and ion acumulation in early growth, Turkish Journal of Field Crops, Vol:……..p:………
- Avcıoğlu, R., Geren, H., and Özkul, H., 2001, Seasonal changes of quantitative and qualitative performances of some alfalfa cultivars in the Mediterranean coastal part of Aegean region, Options méditerranéennes, Numero A-45: Quality in lucerne and medics for animal production, 14-16.September.2001, Zaragoza (Spain), CIHEAM, FAO, p:205-209.
- Erejkul, O:, Ellmer, F., and Avcioglu, R.,2000. Die Bedeutung Von Dauerfeldversuchen Als Forschungbasis Für Nachhaltige Landwirtschaft Einige Ausgewahlte Ergebnisse Aus Dem Internationalen Organicschen Stickstoffdauerdüngunverssuch (Iosdv) Am Standort Berlin-Dahlem
- Avcıoğlu, R., and Kır, B., 1999: Agronomic Performances and Seed Yields of some Medics and Medicago sativa cultivars, Medicago Working Group, Zaragoza (Spain), CIHEAM, FAO. (Impress)
- Avcıoğlu, R. and Budak, N., 1999: Components of the different alfalfa cultivars grown in Turkey, Medicago Working Group, Zaragoza (Spain), CIHEAM, FAO. (Impress)
- Avcıoğlu, R., Budak, N. and Geren, H., 1999: Recent structure of alfalfa seed market with special reference to the new "Pasture Law" in Turkey, Medicago Working Group, Zaragoza (Spain), CIHEAM, FAO. (Impress)
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Çelen,A.E., High Quality Raughage Problem of Turkish Animal Husbandry and Suggestions under the Light of Pasture Law,İnternational Animal Kongres-99,21-24 /9/1999,p:631-636,İzmir/Turkey.
- Avcıoğlu, R., Munzur, M. and Geren, H., 1995: Improvement studies of Medicago sp. for the Mediterranean climatic conditions of Aegean region, Cahiers Options méditerranéennes, The Genus Medicago in the Mediterranean Region: Current Sitution and Prospects in Research, Volume:18, 19-22.October.1995, Hammamet (Tunisia), p:133-141, CIHEAM, FAO.
- Avcıoğlu, R., Munzur, M. and Geren, H., 1995, Improvement studies of Medicago sp. for the Mediterranean climatic conditions of Aegean region, Cahiers Options méditerranéennes, The Genus Medicago in the Mediterranean Region: Current Sitution and Prospects in Research, Volume:18, 19-22.October.1995, Hammamet (Tunisia), p:133-141, CIHEAM, FAO.
- Avcıoğlu, R., 1992: Forage crop seed production potential and the promising results of research studies in Turkey, New Zealand.
- Avcıoğlu, R.,1989: Seed production possibilities of leguminious forage crops in Turkey, International Symposium on the 20 th aniversary of the partnership of Ege University and Giessen University (Unpublished)
- Avcıoğlu, R., Gençkan, M.S., Sımon, U., Soya, H., Çelen, A.E., Tosun, M., 1989: Seed Production Possibilities Of Leguminious Forage Crops In Turkey, Wissenschaftliche Ergebnisse deutsch-türkischer Universitatspartnerschaften im Agrorbereich, Symposiums , von 26.bis 30 Sept. in Bornova-İzmir-Türkei, 147-157.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Zimmer, E., 1989: The Possibilit-ies Of Increasing Forage Crops Land Area In The Sea-Belt Regions Of Turkey, Wissenschaftliche Ergebnisse deutsch-türkischer Universitatspartnerschaften im Agrorbereich , Symposiums, von 26.bis 30 September in Bornova-İzmir-Türkei, 410-418.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Zimmer, E., 1989: The possibilit-ies of increasing forage crops land area in the sea-belt regions of Turkey, Int.symposium on the 20th aniversary of the partnership of the Ege and Giessen Universities (Un-published).
- Avcıoğlu, R., 1987: Resent research studies conducted by the Field Crop Dept. of the Faculty of Agriculture, Aegean Univ. 28 Ağustos 1987’:de Welsh Plant Breeding Station’:de İngilizce verilmiş seminerdir.
- Gençkan, M.S., Simon, U., Okuyucu, F., Avcioğlu, R., Soya, H., Çelen, E., Und M. Tosun, 1987: Erzeugung von Futterpflanzensaatgut für den Türkischen Bedorf und den Export nach Deutschland. (Türkiye Gereksinimi ve Almanya'ya İhraç Edilebilecek Yembitkileri Tohumluğu Üzerinde Araştırma.) Ergebnisse der Agrarforschung in der Universitätspartnerschaft Giessen-Izmir, Partnerschaftwoche und Symposium, 29.4-6.5.1984, Izmir. E.Ü. Zir. Fak. Derg. (Senderausgabe-Özel Sayİ), 24(3):69-83.
- Gençkan, M.S., Avcıoğlu, R., Soya, H., Atahasiu, N., 1977: Forschung beitrage zur rationallen erzeugung von futter im Ege-Gebiet Ergebnisse der agrarforschung in der Univer-sitaetspartnerschaft Giessen-İzmir, Justus Liebig Unıv. Giessen Symposium, 10:205-217.

National Conference Proceedings (118 entries)- Gül, A., Avcıoğlu, R. ve Türker, B., 2011, Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Tarımsal Ormancılık Sistemlerinin Uygulanabilirliği, I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl-Manisa, syf: 356-368.
- Salman, A., C.C.Kılıç, B.Budak, R.Avcıoğlu, H.Soya ve H.Geren, 2011, Bayındır ve Ödemiş’in Asit Topraklarında Yetiştirilen Doğal (Lupinus various) ve Kültür Formu (Lupinus albus) Lüpenlerin Tohum Verimi ve Verime İlişkin Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 4.Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun, Cilt:2:271-276.
- Salman, A., C.C.Kılıç, B.Budak, R.Avcıoğlu, H.Soya ve H.Geren, 2011, Akdeniz İklim Koşullarında Doğal (Lupinus varius) ve Kültür (Lupinus albus) Formu Lüpenlerde Kuru Otun Kalite Değerleri Üzerinde Bir Araştırma, 2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Aydın. - Kavut,Y.T., H.Soya, R.Avcıoğlu ve H.Geren, 2009, Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bazı Morfolojık Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 8.Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Cilt 2:741-744.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Kendir, H., Meralarımızın Korunma ve Kullanımı, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 11-15 Ocak 2010, Ankara
- Demiroğlu, G., Soya, H., Avcıoğlu, R. ,ve Geren, H., 2010. Ege Bölgesi Sahil Kuşağı koşullarında Bazı Yeni İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)Çeşitlerinin Yeşil Alanlara Uygunlukları Üzerinde Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 47 Sayı:1 Bornova İzmir
- Salman, A., Avcıoğlu, R. ve Kır, B., 2010, Farklı Kompoze Gübre Dozlarının Çok Yıllık Çim (Lolium perenne) ve Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea) Çim Karışımlarındaki Yeşil Alan Performansına Etkisi, 5. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), s: 95-101, Bornova - İZMİR
- Kılıç, C.C., Salman, A. ve Avcıoğlu, R., 2010, Farklı Potasyum Dozlarının Horoz İbiği (Celosia plumosa) Çeşitlerinin Bazı Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkisi, 5. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), s: 536-541, Bornova - İZMİR
- Salman. A., C.C. Kılıç, A. Güneş ve R. Avcıoğlu,2010, Değişik Çimlendirme Koşullarında Bazı Palmiye (Washingtonia sp., Chamaerops sp., Phoenix sp.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi, IV Süs Bitkileri Kongresi, s:423-432, 20-22 Ekim 2010 Erdemli / MERSİN.
- Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Kazova Koşullarında Yalın Olarak Ekilen Bazı Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygillerinin Performanslarının Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay(Basımda)
- Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Yeşil Alan Bitkisi Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Tohum Verimlerinin, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi , 19-22 Ekim 2009,Hatay(Basımda)
- Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Erozyon Kontrol Bitkisi Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Tohum Verimlerinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi , 19-22 Ekim 2009,Hatay(Basımda)
- A.Güneş, Salman, A., Avcıoğlu, R., ve Çakar, H.,2009. Değişik Hümik Asitli kompoze Gübre Dozu Uygulamalarının Gül Fidanlarının Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkisi ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi Cİlt: 19 Sayı: 2 İzmir
- Kavut,Y.T.,H.Soya,R.Avcıoğlu,H.Geren,2009: Kimi Yonca(Medicago sativa L.) ÇeşitlerininBazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye VIII.Tarla Bitkileri Kongresi,19-22 Ekim 2009,Hatay.
- Demiroğlu, G., Okkaoğlu, H., ve Avcıoğlu, R.,2008.Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.)’nda Bazı Verim Komponentleri Arasındaki Path Analizi İle Belirlenmesi Üzerinde Araştırma, Nobel dergisi TABAD- 1 (2): 49-54
- Geren,H.,R.Avcıoğlu,H.Soya,B.Kır,2008.Mısır Börülce ve Fasülye İle Birlikte Ekimin Tane Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi.Türkiye III.Tohumculuk Kongresi 25-28 Haziran 2008/Kapadokya,Bildiri Kitabı:166-169.
- Açıkgöz, E., Üstün, A., Gül, İ., Anlarsal, E., Tekeli, A.S., Nizam, İ., Avcıoğlu, R., Geren, H., Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Yücel, C., Avcı, M., Acar, Z., Ayan, İ., Uzun, A., Bilgili, U., Sincik, M. ve Yavuz, M., 2007, Yem Bezelyesi - (Pisum sativum L.)’nde Genotip x Çevre İlişkileri ve Kuru Madde İle Tohum Veriminde Stabilite Analizleri, Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, s:
- Bilgili, U., Uzun, A., Sincik, M., Yavuz, M., Açıkgöz, E., Üstün, A., Gül, İ., Anlarsal, E., Tekeli, A.S., Nizam, İ., Avcıoğlu, R., Geren, H., Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Yücel, C., Avcı, M., Acar, Z. ve Ayan, İ., 2007, Farklı Yaprak - Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, s:
- Avcıoğlu, R., Tapıcı, A., Koçer, H. ve Yolcubal, H., 2007, Tuzlu Çevreler İçin Sürdürülebilir Çim Bitkisi Seçeneklerine Bir Yaklaşım, III. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 22-25 Kasım 2007, ANTALYA.
- Okkaoğlu, H.,G. Demiroğlu, R. Avcıoğlu , 2007: Kılçıksız Brom(Bromus inermis L.)’da Kuru Ot Verimi İle Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon Ve Path Analizi. ETAE Dergisi .V:17 S:1 s:8-15
- Salman,A.,Kılıç,C.C., Avcıoğlu, R., 2007.Bayındır Yöresinin Süs Bitkileri Üretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 14-16 Mayıs 2007 IV.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.
- Kılıç,C.C., Salman,A., Avcıoğlu,R.,2007. Meslek Yüksekokullarının Süregelen Sorunları ve Bayındır Meslek Yüksekokulu Örneği - 14-16 Mayıs 2007 IV.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.
- Salman, A., Avcıoğlu, R., Güneş, A.,2007. Akdeniz Ekolojisinde Sürdürülebilir Çim Alan Tesisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' III.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 22-25 Kasım2007, Antalya
- 2005, Soya H., Avcıoğlu R., Kır, B. ve Demiroğlu, G.: İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Etkisi Üzerinde Araştırmalar
- 2005, Soya H., Geren H., Avcıoğlu R. ve Kır B.: Değişik Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth.) + Yıllık İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışımlarına Hasat Zamanlarının Etkisi Üzerinde Araştırmalar
- Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 2005, Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliğinde Mer’aların Önemi Durumu ve İyileştirme Yöntemleri, Süt Keçiciliği Kong. 26-27 Mayıs 2005,Bornova.
- Soya, H., Adıyaman, M., Avcıoğlu, R. ve Geren H., 2005: Ege Bölgesi (Salihli/MANİSA) Koşullarında Yazlık olarak Yetiştirilen Kimi Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch) Çeşitlerinde Verimve Depolama Özellikleri Üzerinde Araştırmalar VI.Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül, Antalya
- 2005, Soya H., Kavut Y.T. ve Avcıoğlu R.: Bornova-İzmir Koşullarında Kimi Yonca (Medicago sativa L) Çeşitlerinin Performansları Üzerinde Araştırmalar, VI.Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül,Antalya.
- Salman, A., Duyar, H., Akat, Ö. ve Avcıoğlu, R., 2005. Bayındır Yöresinin Tarımsal Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniv. Burdur Meslek Yüksekokulu 3. Ulusal Meselek Yüksek Okulları Sempozyumu, S: 148-152, Burdur
- Duyar, H., Akat, Ö., Salman, A. ve Avcıoğlu, R.,2005. Bayındır Yöresinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Genel Yapısı, Süleyman Demirel Üniv. Burdur Meslek Yüksekokulu 3. Ulusal Meselek Yüksek Okulları Sempozyumu, S: 461-465, Burdur
- Soya H., Avcıoğlu R., Geren H., Kır B., Demiroğlu G, ve Kavut Y.T., 2005. Türkiye 'de Kullanılan Çim Ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye II.Toh.Kong. 9-11 Kasım, Adana
- Soya, H., Avcıoğlu, R.,Geren H., Kır B., Demiroğlu G. ve Kavut Y.T., 2005. Türkiye 'de Kullanılan Çim Ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,Türkiye II.Toh.Kong. 9-11 Kasım, Adana
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Kır, B., ve Demiroğlu, G., 2003, İkinci ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Etkisi.II.Silaj Özellikleri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 23-27 Ekim 2003, Diyarbakır, s:74-78
- Khalvati, M.A., Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., ve Geren, K.,2003, Tuzluluğun Mısırın Erken Gelişme Döneminde Membran Dayanıklılığı ve İyon BirikimineEetkisi Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 23-27 Ekim 2003, Diyarbakır, s:3-7
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2003, İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Silaj Özelliklerine Etkisi, 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, s:74-78.
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Cevheri, A.C., Değirmenci, R. ve Erekul, O., 2003, İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Morfolojik Özelliklere Etkisi, 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, s:484-488.
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H., Bazı Ümitvar Yeni Fiğ(Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesindeki Hasıl Performansları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kong., 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Sy:363-367
- Soya,H.,Akdemir,H.,Avcıoğlu,R.,2003.Kampüs dışında Bulunan MYO'nda Çalışan Öğretim ElemanlarınınAkademik ve Sosyal Sorunları .II.Ulusal MYO Sempozyumu,15-17 Ekim 2003,Bornova/İzmir,S:29-32.
- Soya,H.,Akdemir,H.,Avcıoğlu,R.,2003.Türkiye'de Tarım Eğitimi veMeslek Yüksek Okullarının Yeri.II.Ulusal MYO Sempozyumu,15-17 Ekim 2003,Bornova/İzmir,S:81-85.
- Geren, H., Avcıoğlu, R. ve Soya, H., 2002, Bazı Yeni Fiğ Çeşitlerinin Bornova Koşullarında Tohum Verimleri ve Buna İlişkin Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I.Tohumluk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, s:227-232.
- Avcıoğlu, R., Geren, H., Kır, B. ve Erekul, O., 2002, Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I.Tohumluk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, s:233-238.
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Kır, B., 2002, Türkiye’de Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Sektöründe Tohumluk Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye I.Tohumluk Kongresi 11-13 Eylül 2002 Bornova-İzmir, s:105-110.
- Değirmenci, R. ve Avcıoğlu, R., 2001, Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Mısır Çeşitlerinin Morfolojik, Kalite ve Verim Karakterleri Arasındaki Düz İlişkiler Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ , (Basımda
- Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 2001, Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yembitkisi Karışımlarının Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, (Basımda).
- Yılmaz, M. ve Avcıoğlu, R., 2001, Bazı Buğdaygillerin Yeşil Alana Uygunluklarının Belirlenmesi, I.Vejetasyon Kalite Ölçütleri, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, (Basımda).
- Yılmaz, M. ve Avcıoğlu, R., 2001, Bazı Buğdaygillerin Yeşil Alana Uygunluklarının Belirlenmesi, II.Agronomik Özellikler, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, (Basımda).
- Avcıoğlu, R., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2001, Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Hasıl Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar, GAP II. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, (Basımda).
- Değirmenci, R. ve Avcıoğlu, R., 2001, Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Karakterleri Üzerinde Araştırmalar, GAP II. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, (Basımda).
- Avcıoğlu, R., 2001, Doğal Kaynaklarımızdan Çayır-Mer’:a ve Yaylakların Korunması Hedefleri, Türk Tarımında 2010 Yılı Hedefleri, Sempozyum 21-23 Şubat 2001 İzmir, s:55-66
- Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Yeşil Alan Tesisinde ve Erozyon Kontrolünde Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Yeşil Alana Uygunluklarının Belirlenmesi, II. Vejetasyon Kalite Ölçütleri, Türkiya 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Trakya Üniversitesi, T ekirdağ Ziraat Fakültesi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.
- Yılmaz, M., Avcıoglu, R., Erozyon Kontrol Bitkisi Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Tohum Verimlerinin Belirlenmesi, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi , Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fak.,17-21 Eylül 2001, 149-154, Tekirdağ
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Açıkgöz, E. ve Tan, A., 2000, Yembitkileri Üretimi, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 1. Cilt, 17-21.01.2000, Milli Kütüphane-Ankara, s:567-585.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. Geren, H., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 1999, Hasat Dönemlerinin Bazı Değerli Yembitkilerinin Verimine ve Yem Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:29-34.
- Soya, H., Gülenç, Ş., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1999, Kışlık İkinci Ürün Olarak Tüylü Fiğ (Vicia villosa)'in Arpa (Hordeum vulgare L.) İle Karışımlarında Değişik Hasat Dönemlerinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:59-62.
- Avcıoğlu, R., Geren, H., Elmalı, Y. ve Erekul, O., 1999, Farklı Ekim Zamanı ve Sıklığının Hayvan Pancarı (Beta vulgaris var. rapacea Koch.)'nda Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:113-118.
- Avcıoğlu, R., Espidkar, Z., Yelken, M.G. ve Khalvati, M.A., 1999, Bazı Doğal ve Kültür Formu Buğdaygil Bitkilerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:261-266.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., Öz, F. ve Öz, A., 1999, Farklı Yükselti, Ekim Zamanları ve Ekim Normlarının Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.)'da Kimi Verim Özelliklerine Etkisi, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15- 18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:284-288.
- Çelen, A.E., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1999, Yazlık İkinci Ürün Yembitkileri Yetiştirme Olanakları, Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-24.09.1999, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir, s:164-168.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Kır, B., 1999, GAP Bölgesinde Kaba Yem Kaynakları ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri, GAP I. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 26-28.05.1999, Şanlıurfa, s:877-884.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 1999, Ege Bölgesinde Ekolojik Tarımın Azot Kaynağı Olarak Baklagil Yembitkileri, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23.06.1999, Atatürk Kültür Merkezi, Konak-İzmir. (Baskıda)
- Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 1999, GAP Bölgesinde Yeşil Alanlara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, GAP I. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 26-28.05.1999, Şanlıurfa, s:659-666.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 1999, Bazı Yeşil (Çim) Alan Buğdaygillerinin Vejetatif Tohumlukla Üretimi Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:138-142.
- Avcıoğlu, R., Geren, H., Özkayahan, M. ve Erekul, O., 1999, Farklı Ekim Yoğunluklarının Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.)'da Verim ve Bazı Verim Komponentlerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:245-250.
- Cevheri, A.C, Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 1999, GAP Bölgesi Mer'alarının Islahında Yeni Yaklaşımlar, GAP I. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 26-28.05.1999, Şanlıurfa, s:759-766.
- Avcıoğlu, R., Salman, A., Demiroğlu, G. ve Erekul, O., 1998, Ege Bölgesinde Yeşil Alanlara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:265-271.
- Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1998, Ege Bölgesinde Kışlık İkinci Ürün Yembitkileri Yetiştirme Olanakları, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:250-257.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., ve Celen, A.E., 1998, Mer'alarımızın Hukuksal Durumu ve "Mer'a Yasası" Üzerine Görüşler, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:242-249.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H. ve Cevheri, A.C., 1998, Ege Bölgesinde Çayır-Mer'aların Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:235-241.
- Cevheri, A.C., Geren, H., Avcıoğlu, R. ve Kır, B., 1997: Akdeniz İklimine Adapte Olabilecek Bazı Yonca Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:684-686.
- İptaş, S. ve Avcıoğlu, R., 1997: Mısır, Sorgum, Sudanotu ve Sorgum-Sudanotu Melezi Bitkilerinde Farklı Hasad Devrelerinin Silo Yemi Niteliğine Etkileri, Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19.09.1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H. ve Cevheri, A.C., 1997: Bazı Buğdaygillerin Bornova İklim Koşullarında Çim Alan Performansları Üzerinde Araştırmalar, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:509-513
- Geren, H. ve Avcıoğlu, R., 1997: Farklı Ekim Zamanlarının Değişik Hayvan Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:699-701.
- Birant, M. ve Avcıoğlu, R., 1997: Bornova Şartlarında Değişik Azot Dozlarının Bazı Çim Alan Buğdaygillerinin Vejetasyon Yapılarına Etkisi, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:702-704
- Erekul, O., Avcıoğlu, R. ve Cevheri, A.C., 1997: Çim Alanlarda Görülen Sararmanın Üstten Tohumlama İle Giderilmesi Tekniği Üzerinde Bir Araştırma, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25.09.1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s:705-706.
- İptaş, S. ve Avcıoğlu, R., 1997: Silaj Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Fleig Puanı ve Fiziksel Gözlem Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19.09.1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa
- İptaş, S., Yılmaz, M., Öz, A. ve Avcıoğlu, R., 1997: Tokat Ekolojik Şartlarında Silajlık Mısır, Sorgum Tür ve Melezlerinden Yararlanma Olanakları, Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19.09.1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa
- Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1997: Gediz Havzası Pamuk Alanlarında Toprak Verimliliği ve Kaliteli Kaba Yem Üretimi Açısından Fiğ Kültürü, Gediz Havzası 2. Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 04-06.Aralık. 1996, Manisa, (Basımda).
- Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 1997: Gediz Havzası Mer'alarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gediz Havzası 2. Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 04-06.Aralık.1996, Manisa, (Basımda).
- Geren, H. ve Avcıoğlu, R., 1997, Farklı Ekim Zamanlarının Değişik Hayvan Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25.09.1997, Samsun, s:699-701
- Avcıoğlu, R., 1997. Yapay Çayır-Mera Kurma Tekniği. Tarım İl Md. İzmir Hizmetiçi Eğitim Semineri, 26-30 Mayıs, İzmir.
- Avcıoğlu, R., 1997. Mera Islahının Temel İlkeleri. Tarım İl Md. İzmir Hizmetiçi Eğitim Semineri, 26-30 Mayıs, İzmir
- Avcıoğlu, R., 1997. Türkiye Meralarının Durumu, Sorunları ve Çözümler. Tarım İl Md. İzmir Hizmetiçi Eğitim Semineri, 26-30 Mayıs, İzmir
- Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1996: Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’:de Sıra Arası Mesafesi ve Destek Bitki Olarak Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi, Türkiye 3. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19.Haziran.1996, Erzurum, s:328-333.
- Avcıoğlu, R. ve Erekul, O., 1996: Erozyon ve Çayır-Mer’:a Vejetasyonları, Türkiye 3. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19.Haziran.1996, Erzurum, s:43-50.
- Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1996: Ege Bölgesi’:nde II.Ürün Yembitkileri Üretim Alternatifleri, Hayvancılık-96 Kongresi, 18-20.Eylül.1996, Bornova-İzmir, s:759-765.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 1996: Ege Bölgesi Küçükbaş Hayvancılığında Mer’:a Islahı ve Yapay Çayır-Mer’:a Kurma Tekniklerine Yaklaşımlar, Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi, 18-20.Eylül.1996, Bornova-İzmir, s:766-772.
- Avcıoğlu, R. ve Soya, H., 1996: Ege Bölgesi Büyükbaş Hayvancılığında Mer’:a Islahı ve Yapay Çayır-Mer’:a Kurma Tekniklerine Yaklaşımlar, Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi, 18-20.Eylül.1996, Bornova-İzmir, s:53-59.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., Birant, M. ve Geren, H., 1996: Yeşil Alan Buğdaygillerinin Seçiminde Temel İlkeler ve Türkiye’:deki Uygulamalar, Türkiye 3. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19.Haziran.1996, Erzurum, s:782-788.
- İptaş, S. ve Avcıoğlu, R., 1996: Silajda Fermantasyon Ürünleri ile Nitelik Belirleme Yöntemleri Arasındaki İlişkiler, Türkiye 3. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19.Haziran.1996, Erzurum, s:775-781.
- Avcıoğlu, R. ve Erekul, O., 1996: Erozyon ve Çayır-Mer’:a Vejetasyonları, Türkiye 3. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19.Haziran.1996, Erzurum, s:43-50.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,1996.Akdeniz İklim Kuşağında Yeşil alan Buğdaygillerinin Seçiminde Yanlışlar ve Alınması Gerekli Önlemlere Yaklaşımlar,25 Mayıs 1995,Bilimsel Toplantı(Prof.Dr.Vamık Tayşi) Can Ofset ,S:37-47,Bornova/İzmir.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,ve H.Geren,1996.Gediz Havzası Mer'alarının Sorunları ve Çözüm Önerileri,Gediz Havzası 2.Erozyon ve Çevre Sempozyumu,4-6 Aralık 1996,Manisa.
- SOYA,H.,R.Avcıoğlu,H.Geren,1996.Gediz Havzası Pamuk Alanlarında Toprak Verimliliği ve Kaliteli Kaba Yem Üretimi Açısından Fiğ Kültürü,Gediz Havzası 2.Erozyon ve Çevre Semp.4-6 Aralık 1996,Manisa.
- Ş, Tayyar, S.S. Eren, R. Avcıoğlu ve O, Erekul 1996: Merada Otlayan Evcil Ruminantlarda Ortaya Çıkan Beslenme Bozuklukları ve Zehirlenmeler, Ata. Uni. Zir. Fak. Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996, Erzurum, Syf:179-186
- Gül, A., Avcıoğlu, R., Acar, M.İ. ve Özel, N., 1995: Gediz Havzası Erozyon Baskısındaki Marjinal Tarım Alanlarında Alternatif Arazi Kullanım Sistemlerine Yaklaşımlar, I.Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 10-11.Ekim.1995, Salihli-Manisa, s:66-83.
- Şılbır, Y., Polat, T., Baytekin, H., ve Avcıoğlu, R., 1994: Bazı Çok Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Harran Ovası Sulu Şartlarında Adaptasyonu ve Verim Komponentlerinin Saptanması, Tarla Bitkileri Kongresi, Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Bildirileri Cilt III, E.Ü.Z.F. Ofset Basımevi, ISBN 975-483-266-8, İzmir, 1-6.
- Akbari, N., Avcıoğlu, R., 1994: Akdeniz Iklim Koşullarına Uygun Iki Yonca Çeşidinin Agronomik Özellikleri Arasındaki Ilişkiler Üzerinde Araştırma, Tarla Bitkileri Kongresi, Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, E.Ü.Z.F. Ofset Basımevi, ISBN 975-483-266-8, İzmir, 22-27.
- Avcıoğlu, R., İptaş, S., 1994: Tokat Şartlarında I.Ürün Olarak Yetiştirilen Sorgum, Sudanotu ve Sorgum-Sudanotu Melezlerinde Biçim Zamanı ve Biçim Sayısının Verim ve Kimyasal Kompozisyona Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Tarla Bitkileri Kongresi, Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, E.Ü.Z.F. Ofset Basımevi, ISBN 975-483-266-8, İzmir, 48-52.
- Kurt, O., Leitch, M.H., Avcıoğlu, R., 1994: Keten (Linum Usitassimum L. Ev. Anteras) Bitkisinin Büyüme, Gelişme ve Verimine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin (Chlormequat Ve Ethaphon) Etkileri Üzerinde Bir Araştırma, Tarla Bitkileri Kongresi, Agronomi Bildirileri Kitabı, Cilt I (Editörü) E.Ü.Z.F. Ofset Basımevi, ISBN 975-483-266-8, İzmir, 219-223.
- İptaş, S., Avcıoğlu, R., 1994: Tokat Şartlarında Kuru Ot ve Silaj Üretiminde Yeni Alternatifler, Tarla Bitkileri Kongresi, Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Bildirileri, E.Ü.Z.F. Ofset Basımevi, Cilt III, ISBN 975-483-266-8, 48-52, İzmir, 92-96.
- Kurt, O., Evans, Evans, G.M., Avcıoğlu, R., 1994: Anter Kültür Tekniği ile Bitki Üretilmesini Etkileyen Faktörler, Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, E.Ü.Z.F. Ofset Basımevi, ISBN 975-483-266-8, İzmir, 104-108.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,1994,Ege Bölgesinde Yalın ve Karışım OLarak Kışlık 2.Ürün Yembitkileri Yetiştirme Olanakları,25-29 Nisan 1994,Tarla Bitk.Kong.,İzmir,S:96-99.
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,1994.Ege Bölgesi İkinci Ürün Yetitiriciliği ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri.25-29 Nisan 1994,Tarla Bitk.Kong.,İzmir,S:140-142.
- Avcıoğlu, R., Soya, H., 1992: GAP’:ta İkinci Ürün Yembitkileri İle Hayvancılık Ilişkilerine Yaklaşımlar, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde II.Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu, 26-28 Ekim, Şanlıurfa.
- Avcıoğlu, R., Ayhan, V., Alçiçek, A., 1992: GAP’:ta İkinci Ürün Yembitkileri Verim ve Kalite Özellikleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde II.Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu, 26-28 Ekim, Şanlıurfa.
- Soya, H. ve Avcıoğlu, R., 1992: Gap Bölgesinde Yalın ve Karışım Olarak Kışlık II.Ürün Yembitkileri Yetiştirme Olanakları, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde II.Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu, 26-28 Ekim, Şanlıurfa
- Avcıoğlu,R.,SOYA,H.,1992.GAP Bölgesinde 2.Ürün Yembitkileri Yetiştiriciliğinin Geleceği ve Hayvan Varlığı ile İlişkileri.G.D.And.Bölgesinde2.Ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu,26-28 Ekim 1992,Şanlıurfa.
- Tung, T., Avcıoğlu, R., Özel, N., Sabancı, İ., 1991: Orman Çevresi Mer’:aların ıslahında Uygulanabilecek Teknikler Üzerinde Bir Araştırmanın Ilk Sonuçları, Türkiye 2. Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü.Basımevi, İzmir, 150-159.
- Avcıoğlu, R., Akbari, N., Soya, H., Sabancı, İ., 1991: Ege Sahil Kuşağında Yapay Çayır-Mer’:a Kurma Olanakları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Basımevi, İzmir, 181-190.
- Akbari, N., Avcıoğlu, R., Karayiğit, T., Sabancı, İ., 1991: Domuz Ayrığı (Dactylis Glomerata L.) ve Kılçıksız Brom (Bromus Inermis Leyss)’:da Tohumluk Üretim Olanakları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü.Basımevi, İzmir, 485-504.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., 1991: Türkiye’:de Baklagil Yembitkilerinin Durumu ve Üretim Alanlarını Arttırma Olanakları, Türkiye 2.Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü.Basımevi, İzmir, 409-415.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Çelen, A.E., Sabancı, İ., 1991: Kimi Tekyıllık Baklagil Yembitkilerinin Hasat Kalıntıları İle Toprak Verimliliğine Katkıları, Türkiye 2.Çayır-mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü.Basımevi, İzmir, 416-423.
- SOYA,H.,Avcıoğlu,R.,Tapsun,M.,1991.Pamuk Tarımında Ara Ürün olarak Fiğ Kültürü.Türkiye 2.Çayır-Mer'a ve yembitkileri Kong.,28-31 Mayıs 1991,Gümüldür-İzmir,S:224-234.
- Avcıoğlu, R., 1991.Baklagil Yem bitkileri Yetiştiriciliği.TUYAP-Ege-Marmara Dilimi Tarla Grubu ABAN Toplantısı, 24-26 Eylül, Menemen.
- S, İptaş ve Avcıoğlu, R.,1991, Mısır,Sorgum,Sudanotu ve Sorgum-Sudanotu Melezi Bitkilerinde Farklı Hasad Devrelerinin Silo Yemi Niteliğine etkileri,Türkiye Birinci Silaj Kongresi, Sayfa: 42-52
- Gençkan, M.S., Avcıoğlu, R., Soya, H., Doğan, O., 1990: Türkiye Mer’:alarının Kullanımı Korunması ve Geliştirilmesine Ilişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türkiye Ziraat Mühendis-liği 3.Teknik Kongresi, Ankara, 53-61.
- Eser, D., Geçit, H., Avcıoğlu, R., Çiftçi, C.Y., Soya, H., 1990: Türkiyede Yemlik ve Yemeklik Baklagil Üretimi ve Sorunları, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3.Teknik Kongresi, Ankara, 351-359.
- Avcıoğlu, R., 1988: Sivas Yöresinde Çayır-Mer’:aların ıslahına Yaklaşımlar ve Önerilebilecek Teknikler ve Bitkiler, Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Simpozyumu, Sivas, 121-125.
- Avcıoğlu, Ş. ve Avcıoğlu, R., 1980: Karışım Oranı ve Biçim Zamanın Adi Fiğ + Arpa Hasıllarının Verim ve Kalite Özellik-lerine Etkisi, 7. Bilim Kongresi Tebliği, Tübitak, Adana.

Books (45 entries)- Geren, H., R. Avcıoğlu, Y.T.Kavut, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 14.1, Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:435-439.
- Avcıoğlu, R., H.Geren, A.Tamkoç, Y.Karadağ, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 9, Yonca (Medicago sp. L.), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:290-316.
- Avcıoğlu, R., H.Geren, Y.T.Kavut, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 15.3.2, Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus A.P.de Candalle), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:480-484.
- Geren, H. R.Avcıoğlu, B.Kır, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 11.1, Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:353-358.
- Avcıoğlu, R., H.Geren, G.Demiroğlu, B.Kır, H.Soya, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 22.1, Tavusotu (Agrostis sp L.), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:642-650.
- Avcıoğlu, R., H.Geren, Y.T.Kavut, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 23.1, Sorgum Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi, - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:680-701.
- Soya, H. R.Avcıoğlu, H.Geren, G.Demiroğlu, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 24.1, Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:749-756.
- Avcıoğlu, R., H.Geren, Y.T.Kavut, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 25, Meralarda Yaygın Olarak Bulunan ve Bazı Ülkelerde Tarımı Yapılan Diğer Familyalardan Yembitkileri, - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, C
- Kır, B., R.Avcıoğlu, H.Geren, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 11.2, Ak Üçgül (Trifolium repens L.), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:359-362
- Geren, H. R.Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 24.6, Yemlik Lahana (Brassica oleracea L. var. acephala), - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:773-776.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, Y.Karadağ, 2009, Yembitkileri, "Genel Bölüm", Bölüm 1.1, Yembitkilerinin Tanımı ve Tarihçesi, - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 1, s:5-10.
- Bilgili, U., B.H. Hakyemez, R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, "Genel Bölüm", Bölüm 6, Yembitkileri Tohumculuğu, - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 1, s:187-213.
- Hatipoğlu, R., R.Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 12, Gazalboynuzu Türleri (Lotus sp.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:387-401.
- Avcıoğlu, R., Y.T. Kavut, H. Okkaoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 13.1.4., Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:421-425.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 16, Sıcak İklim Baklagil Yembitkileri - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:497-514.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 17.1., Tropik Akasya Türleri (Acacia spp.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:515-519.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 17.3., Sturt Sinamekisi (Cassia sturtii R.Br.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:525-526.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 17.4., Karapazı (Atriplex spp.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:527-534.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 17.5., Tamarugo (Prosopis tamarugo F.Philippi) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:535-536.
- Hatipoğlu, R., R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 17.6., Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:537-539.
- Karadağ, Y., N. Şahin, R. Avcıoğlu, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 22.3., Sorguçlu Gümüşotu (Koeleria cristata (L) Pers.) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:657-662.
- Avcıoğlu, R., H. Soya, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 23.4., Köpek Dişi Ayrığı(Cynodon dactylon L. Pers) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:727-732.
- Avcıoğlu, R., Y.T. Kavut, 2009, Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 23.7., Mandaotu (Buchloe dactyloides) - TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:739-741.
- 2009, Avcıoğlu,R.,R.Hatipoğlu.Y.Karadağ(EDİTÖR)Yembitkileri(3 cilt) TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM,Çayır-Mera Daire Başkanlığı, Emre Yayınevi/İZMİR
- 2008, Serin, Y., Tan, M., Deveci, M., Hatipoğlu, R., Başbuğ, M., Aydın, İ.,Gökkuş, A., Avcıoğlu, R., Kendir, H., Türkiye'nin Çayır ve Mera Bitkileri,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Matbaası.
- Avcıoğlu,R.,H.SOYA,H.Geren ve Y.Gemici,2008.Türkiye'nin Çayır ve Mer'a Bitkileri(Ege Bölgesi-EGB).Tarım ve Köyişleri Bak. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gn.Md.Yayınları.ISBN 978-9944-0776-1-3.Ankara.
- Serin, Y., Zengin, H., Tan, M., Koç, A., Erkovan, H.İ., Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Gemici, Y., Kendir, H., Sancak, C., Parlak, A.Ö. ve Öztekin, M., 2005, Çayır ve Mera Bitkileri Klavuzu, TC. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara, 317 s.
- Avcıoğlu, R. ve Soya, H., 2005: Tohumluk Bilim ve Teknolojisi, (Tohumluk Üretim tekniği) s: 217-295, ISBN, 975-483-671-X, 975-483-672-8, Bornova - İZMİR
- 2000, Bitki Fizyolojisi, EÜZF Yay No:64/1, 368s. Rıza AVCIOĞLU-Aynur GÜREL
- 1999, Mer'a Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, MATSA Basımevi, Ankara, 314s.
- 1997, Çim Tekniği (Yeşil Alanların Ekimi Dikimi Bakımı), EÜ Matbaası, 271s. Rıza AVCIOĞLU
- 1997, Yembitkileri, Hasat Yayıncılık, 223s Hikmet SOYA-Rıza AVCIOĞLU, Hakan GEREN
- 1997, Mer'a Islahı, Yönetimi ve Amenajman Teknikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayım Dairesi Başkanlığı Matbaası, 119s. Editör:Prof.Dr. Rıza AVCIOĞLU
- Avcıoğlu, R.-Soya, H., Yembitkileri Klavuzu, Ege Ün.Zir.Fak.Yay.No:443, 176 Sy., Bornova-izmir, 1995.
- 1994, Tarla Bitkileri Kongresi,Agronomi Bildirileri Kitabı EÜZF Ofset Basımevi,Bornova/İzmir
- 1994, Tarla Bitkileri Kongresi,Bitki Islahı Bildirileri Kitabı EÜZF Ofset Basımevi,Bornova/İzmir
- 1994, Tarla Bitkileri Kongresi,Çayır Mera ve Yembitkileri Bildirileri Kitabı EÜZF Ofset Basımevi,Bornova/İzmir
- Avcıoğlu R. 1991. II.Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi Kitabı-Düzenleme Kurulu Başkanı ve Editör
- 1990, Tarla Uygulamaları Ders Teksiri, 176s. Rıza AVCIOĞLU-Muzaffer TOSUN
- 1986, Çayır-Mer'aların Islahı ve Yapay Çayır-Mer'a Kurma Tekniği, EÜZF Yay No:479, 156s. Rıza AVCIOĞLU
- 1983, Çayır-Mer'a Bitki Topluluklarının Özellikleri ve İncelenmesi Tekniği EÜZF Yay No:466 245s. Rıza AVCIOĞLU
- 1983, Yembitkileri Yetiştirme, EÜZF Yay No:83-II, 93s. Rıza AVCIOĞLU
- 1982, Yembitkileri Klavuzu, EÜZF Yay.No:443,176s. Rıza AVCIOĞLU - Hikmet SOYA
- Avcıoğlu, R.-Soya, H., Yonca.22 Sy.E.Ü.Z.F. Zootekni Derneği Yayınları, No:4, Bornova-izmir, 1977.
- Avcıoğlu, R.-Soya, H., Adi Fiğ. 19 Sy., E.Ü.Z.F.Zootekni Derneği Yay.No:5.Bornova-izmir, 1977.

Finished Research Projects (37 entries)- 2011, Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Demiroğlu,G.,Geren, H. ve Kavut, Y.T., 2011. Bazı Yeni Islah Edilmiş Stolonlu Tavusotu (Agrostis stolonifera) Çeşitlerinin Çim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, 2008-ZRF-025 Nolu Proje, Bornova-İzmir. ,
- 09-BAMYO-001, Salman, A., R. Avcıoğlu, C.C. Kılıç, ve A. Güneş, 2011, Farklı Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.) Çeşitleri ile İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)'nin Yeşil Alan Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İZMİR
- Araştırma Projesi, Demiroğlu, G., Geren, H. Kır, B., Soya,H., ve Avcıoğlu, R., 2010. Mera Islahına Uygun Bazı Buğdaygillerin Agronomik Performansları Üzerinde Araştırmalar Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu 2007-ZRF-013
- Araştırma Projesi, Geren, H., Avcıoğlu, R., ve Okkaoğlu, H., 2010.Mikorizanın Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarında Kıbrıs mürdümüğü (Lathyrus ochrus)'nün Çimlenme ve Gelişmesi Üzerine Etkisi Ege Üni. Bilimsel Araştırma Proje kesin Raporu 2009-ZRF-029
- Araştırma Projesi, Kılıç, C.C, Salman,A. Avcıoğlu,R., 2010. Farklı Potasyum Dozlarının Horoz İbiği (Celosia Plumosa) Çeşitlerinin Bazı Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkisi Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu 2008-BAMYO-001
- Araştırma Projesi, Salman, A. ve Avcıoğlu, R., 2010. Bazı Serin İklim Çim Bitkilerinin Farklı Gübre Dozlarındaki Yeşil Alan Performansları Ege Uni. Zir. Fak. Dergisi 43(3) Sayfa 309-319
- Araştırma Projesi, Kılıç,C.C., Salman A.,Güneş A. ve Avcıoğlu R.:2009: Değişik Çimlendirme Koşullarının Bazı Palmiye (Washingtonia sp., Chamerops sp.,Phoenix sp.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu 07-BAMYO -003
- Araştırma Projesi, Kılıç, C.C., A.Salman, H.Geren, B.Budak, R.Avcıoğlu ve H.Soya, 2009. Bayındır Yöresi Doğal Lüpen Populasyonu ve Ak Lüpenin Tarla Koşullarında Performansları İle Morfolojik Karakterizasyonları Üzerine Bir Araştırma, E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi 2008-BAMYO-002,
- Araştırma Projesi, Çelen,A,E.,Avcıoğlu,R.,Soya,H.,Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,KavutY,T,. 2009:Tarla Bitkileri Bölümü Bornova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Proje No:2007-ZRF-040. Ege Ün.Blimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.Bornova-İzmir.
- Araştırma Projesi, Güneş,A., Salman,A., Kılıç,C. C. ve Avcıoğlu R. 2008: Farklı Dikim Tarihleri İle Gübrelemenin, Lale (Tulipa sp.) Bitkisinin Bazı Agronomik Ve Floristik Özelliklerine Etkisi E.Ü.Bilimsel Araş 07-BAMYO -001 nolu proje Bayındır M.Y.O.Bayındır- İzmir 61 syf
- Araştırma Projesi, Soya, H., G.Demiroğlu, R.Avcıoğlu ve H.Geren, 2008, Bazı Yeni İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesi Yeşil (Çim) Alanlarına Uygunluğu Üzerinde Araştırmalar, - Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri No:2005-ZRF-029.
- Araştırma Projesi, Kılıç,C.C., Salman, A., Çiçekli,M.,Avcıoğlu,R., 2008. Bayındır Yöresi Zeytinciliğinde Bazı Bitki Besin Maddelerinin - Durumu Üzerinde bir Ön Araştırma. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu ,06 BAMYO 02 Nolu Proje
- Araştırma Projesi, Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Avcıoğlu,R.,Soya,H. ve B.Budak,2008:Bazı Yeni Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Verim ve Diğer Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.Ege Üniv.Bilimsel Araştırma Projeleri No:2006-ZRF-025. Bornova/ -İZMİR
- 2007, Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R. Soya, H. Geren, H. Erekul, O. Kır, B., Demiroğlu, G., ve Kavut, Y.T: Akdeniz Ekolojisine Uygun Bazı Yapay Mera Karışımlarının Otlatma Koşullarındaki Performansları E.Ü.Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu 2003-ZRF-044
- Araştırma Projesi, Geren, H., R. Avcıoğlu, H. Soya, B. Kır,2007. Mısır + Börülce ve Mısır + Fasülye Karışımlarının Silaj Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar: E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 2004-ZRF-016 No'lu Proje. Bornova / İZMİR
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,Soya,H.,Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,2007:Tarla Bitkileri Bölümü Silaj Analiz Laboratuvarları ve Silaj Hasad Teknikleri Alt Yapısını Geliştirme Projesi.Proje No:2005-ZRF-042.Ege Ün.Blimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.Bornova-İzmir.
- Araştırma Projesi, (Atıl) Güneş, A., Salman, A., Avcıoğlu, R., Çakar, H., 2007. 'Değişik Gübre Dozlarıyla Hümik Asit Uygulamasının Gül Çeliklerinin Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkisi' E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu EBİLTEM:06-BAMYO-001 No'lu Proje
- Araştırma Projesi, Kır,B., Geren,H., Demiroğlu,G., Avcıoğlu,R., Kavut,Y.T.,2006.Bazı Yeni Çim Çeşitlerinin Agronomik Performansları Üzerinde Araştırmalar.Proje No:2006-ZRF-024.Ege Ün.Blimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.Bornova-İzmir.
- Araştırma Projesi, Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 2003, İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Hasat Zamanlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Ünv. Araştırma Fon Saymanlığı 2001-ZRF-010 nolu proje, Bornova-İzmir, 28s
- Araştırma Projesi, Soya, H., Avcıoğlu, R., Saygılı, H., Geren, H., Kır, B., Çetinkaya, N., Türküsay, H. ve Gümüş, M., 2003, Türkiye’de Çim Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Tohumculuğu Üzerinde Araştırmalar, Tübitak TARP-2236 nolu Proje, Bornova-İzmir, .....sayfa,
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G. ve Geren, H., 2003, Bazı Yeni Yembitkisi Cins Tür Ve Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Verim ve Yem Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Tübitak TOGTAG-2847 nolu Proje, Bornova-İzmir, ......sayfa,
- Araştırma Projesi, Geren, H., Avcıoğlu, R. ve Soya, H., 2002, Bazı Ümitvar Yeni Fiğ Çeşitlerinin Ege Bölgesindeki Hasıl ve Tohumluk Performanları Üzerinde Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 2000-ZRF-011 Nolu proje, Bornova-İzmir, 20s.
- Araştırma Projesi, Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., ve Cevheri, A.C., 2001, Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L..) Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1999-ZRF-007 Nolu Proje, Bornova-İzmir, 65s.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 2001, Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1998-ZRF-054/1 Nolu Proje, Bornova-İzmir, 29s.
- Araştırma Projesi, Çelen, E., Avcıoğlu, R., Geren, H., ve Uzun, A., 2001, Sıra Arası Mesafesi ve Yabancı Ot Kontrolunun Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’nün Tohum Verimine Etkisi, Tübitak TOGTAG-TARP-1999 Nolu proje, Bornova-İzmir, s.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R.,Soya,H.,Geren,H.,Kır,B.,Demiroğlu,G.,Salman,A., 2001. Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:98-ZRF-054/1.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 2000, Değişik Azot Dozları ile Biçim Sıklıklarının Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerine Etkisi, Tübitak TOGTAG-1725 nolu Proje, Bornova-İzmir, 101s.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 2000, Ege Bölgesinde Kışlık İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yembitkilerinin Verim ve Silolanma Olanakları Üzerine Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1998-ZRF-042 Nolu Proje, Bornova-İzmir, 64s.
- Araştırma Projesi, 2000, Avcıoğlu,R.,Soya,H.,Geren,H.Ege Bölgesinde Kışlık II.Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yembitkilerinin Verim ve Silolanma Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:98-ZRF-042.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1998, Hasat Dönemlerinin Bazı Değerli Yembitkilerinin Verimine ve Yem Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1997-ZRF-009 nolu proje, Bornova-İzmir, 38s.
- Araştırma Projesi, 1997, Soya,H.,Avcıoğlu,R.Yazlık II.Ürün Olarak Sorgum x Sudan Otu Melezinde Farklı Ekim Zamanı ve Biçim Sıralarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araşt.Fonu Proje No:96-ZRF-040.
- Araştırma Projesi, 1996, Avcıoğlu,R.,Soya,H. Akdeniz İklimine Uygun Bazı Yeşilalan Buğdaygillerinde Vejetatif Tohumluk Üretimi ile Vejetasyon Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.TÜBİTAK,Proje No:TOAG-879.
- Araştırma Projesi, 1995, Soya,H.,Avcıoğlu,R.Yazlık II.Ürün Olarak Kimi Sorgum x Sudan Otu Melez Çeşitlerinde Biçim Sırasının Ot Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi.E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:93-ZRF-012)
- Araştırma Projesi, 1995, Avcıoğlu,R.,Soya,H.Erozyon Kontrolu ve Yeşil Alan Oluşturmada Yararlanabilecek Bazı Buğdaygiller Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araştırma Fou Proje No:93-ZRF-046)
- 1993, Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Ergül, M., Sabancı, İ., ve Ayhan, V.: Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinde Hasat Döneminin Verim ve Besin Maddeleri Yapısına Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Universitesi Araştıma Fonu,Proje no:92ZRF-004
- 1992, Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Tosun, M., Yıldırım, M:B: Ege Bölgesinde Yonca Çeşitleri Islahı Amacıyla İntrodüksiyonlar ve Yerel Populasyonların Değerlendirilmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No: 680
- 1989, Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R. Yıldırım, M.B ve Budak, N.: Ege Bölgesinde Yonca Hatlarının Geliştirilmesi ve Adaptasyon Ege Universitesi Araştıma Fonu 1987/154
Memberships of Professional Associations (7 entries)- British Grassland Society
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
- TEMA
- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
- Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
- Türk-Alman Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği
- Türkiye Çayır-Mera Derneği
Granted Scholarships (14 entries)- 2007, MEADOWLAND COMP. OREGON - AMERİKA
- 2003, CIHEAM - HAMAMET-TUNUS
- 2002, CIHEAM - İSPANYA
- 2000, CIHEAM
- 2000, Avustralya Tarım Bakanlığı
- 1999, Danimarka Çim Tek. A.Ş.
- 1997, British Council
- 1996, DAAD
- 1993, British Council
- 1990, British Council
- 1987, British Council
- 1978, British Council
- 1976, DAAD
- 1972, DAAD
Granted Prizes (4 entries)- 2007, T.C Bayındır Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarafından verilen TEŞEKKÜR Belgesi - 2007
- 2006, Bayındır Modern Çiçekçilik Üretimi Toplantısı'nın Düzenlenmesi ve Yönetimi (Tercüme)
- 2000, 10.Jandarma Alayı Futbol Sahası Tesisi
- 1994, TMMOB Meslekte 25. Yıl Ödülü
Student's Completed Thesis (43 entries)- Yüksek Lisans, 2010, Varoğlu, H.: Bazı Yeni Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea), Çayır Salkım Otu (Poa pratensis), Kırmızı Yumak (Festuca rubra), İngiliz Çimi (Lolium perenne) Çeşitlerinin Çim Alan Özellikleri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü...
- Yüksek Lisans, 2010, Öztarhan, H., 2010.Serin İklimlerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Ege Sahil Kuşağına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bİtkileri Anabilim Dalı, Bornova İZMİR
- Doktora, 2010, Okkaoğlu, H., Avcıoğlu, R.,Mikoriza ve Tuz Stresi İnteraksiyonunun Mısır (Zea mays L.) Bitkisinin erken Gelişme Döneminde Büyüme ve Diğer Bazı Fizyolojik Özelliklerine Etkisi. E.Ü.Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri A. B. D., Bornova
- Doktora, 2008, Salman, A., Farklı Gübre Dozlarının Bazı Serin ve Sıcak İklim Çimlerinin Yeşil Alan Performanslarına Etkisi, E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova / İZMİR
- Yüksek Lisans, 2006, Okkaoğlu, H.: Bazı Buğdaygil Yembitkilerinin Tohum Verimi ve Değişik Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Bornova / İZMİR
- Doktora, 2006, Demiroğlu, G., Avcıoğlu, R., Bazı Yeni Çokyıllık Baklagil ve Buğdaygil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar, E.Ü Fen Bilimleri Ens Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova / İZM...
- Doktora, 2005, Değirmenci, R.: Bazı Baklagil ve Tahıl Karışımlarının Hasıl Verimi ile Silaj Kalitesi Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri anabilim Dalı, Bornova / İZMİR
- Doktora, 2004, Cevheri, A.C,: Kışlık İkinci Ürün Olarak Tahıl +Baklagil Karışımlardan Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2001, Khalvati, M.A,: Bazı Mısır Çeşitlerinin Erken Gelişme Döneminde Tuza Dayanıklılıkları Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 2000, Salman, A.: Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Akdeniz İklim Kuşağındaki Yeşil Alan Performansları Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 2000, Değirmenci, R.: Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinin Hasıl ve Tane Verimleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova / İZMİR
- Doktora, 2000, Geren, H.: Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Hasıl Verimleri İle Silaja İlişkin Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri En...
- Doktora, 2000, Yılmaz, M.: Yeşil Alan Erozyon Kontrol Bitkisi Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Şartlarında Yeşil Alana Uygunlukları ve Tohum Verimleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim...
- Doktora, 2000, Geren, H.: Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Hasıl Verimleri İle Silaja İlişkin Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri En...
- Yüksek Lisans, 1999, Uyaroğlu, B: Bazı Çim Buğdaygillerinin Yeşil Alan Performanslarına Değişik Biçim Sıklıkları Uygulamalarının Etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1999, Aka, M. A.: Selçuk koşullarında 7 Farklı Yonca Çeşidinin Verim ve Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1998, Cevheri, A.C.: Bornova Koşullarında 11 Farklı Yonca Çeşidinin Verim Ve Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Doktora, 1998, Elmalı, Y.: Hayvan Pancarı ( Beta vulgaris var. rapacea Koch.)'nda Farklı Ekim Zamanı ve Sıklığın Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, ...
- Yüksek Lisans, 1997, Öz, F.: Farklı Yükseltilerde Farklı Ekim Normlarının Yemlik Pancarda (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Kimi Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1997, Canözer, S.: Ege Sahil Kuşağında Yeşil Alana Uygun Olabilecek Bazı Buğdaygillerin Değişik Morfolojik Özellikleri ile Büyüme Formları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, B...
- Yüksek Lisans, 1997, Özkayahan, M.: Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Uzaklığının Yemlik Bakla(Vicia faba. minor.l.)'da Verim ve Bazı Verim Komponentlerde Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
- Doktora, 1997, Gül, A.: Bazı Yeşil alan Buğdaygillerinin Ege Bölgesi Sahil Kuşağında Kullanma Uygunluğu ve Değişik Çim Yatağı Üzerinde Performansının Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bor...
- Yüksek Lisans, 1996, Geren, H.: Farklı Ekim Zamanlarının Değişik Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Bornova-İzmir, 7...
- Yüksek Lisans, 1996, Karakoç, A.: Ege Sahil Kuşağında Bazı Buğdaygillerin Yeşil Alana Uygunlukları ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1996, Barış, Y.: Yeşil Alan Bitkisi Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Morfolojik ve Agronomik Özellikleri ile Kaplama Dereceleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZ...
- Doktora, 1996, Birant, M.: Bornova Şartlarında Değişik Azot Dozlarının Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerinin Özellikleri ile Vejetasyon yapılarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bo...
- Yüksek Lisans, 1995, Yelken, M.G.: Akdeniz Bölgesinden Toplanan Bazı Doğal Buğdaygil Türlerini Değerlendirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1995, Erekul, O.: Yeşil alanlarda Görülen sararmanın Üstten Tohumlaa ile Giderilmesi Teknikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1995, Polat, F.: Bornova Şartlarında Ekim Normu ve Şeklinin İngiliz Çimi (lolium perenne)'nin Tohum Verimi ile Verim Komponentlerine Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1994, Espidkar, Z.: Ege Sahil Kuşağında Yeşil Alana Uygun Olabilecek Bazı Buğdaygiller Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1993, Tuncer, Ö, T.: Adi Fiğ ve Sakız Baklası ile Arpa ve Tritikalenin Karışık Ekimlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova- İZMİR
- Yüksek Lisans, 1993, Tabak, Ö.: Nazilli Şartlarında Yeşil Alan Oluşturmada Yararlanılabilecek Bazı Buğdaygiller Üzerinde Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1993, Sabancı, İ.: Ekim Normu İle Sıra Arası Mesafelerin Ak Üçgül(Trifolium repens)'ün Tohum Verimi İle Buna İlişkin Bazı Özelliklere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı...
- Doktora, 1993, İptaş, S.: Tokat Şartlarında 1. Ürün Silajlık Mısır (Zea mays), Sorgum (Sorghum vulgare), Sudanotu (Sorghum sudanese) ve Sorgum x Sorgumotu Melezinin Değişik Olgunluk Devrelerinde Yapılan Hasatların Verim ve Silajlık Özellikleri ile Ka...
- Yüksek Lisans, 1992, Elmalı, Y.: Ege Sahil Kuşağında Yetiştirilen Kamışsı yumak (Festuca arundinacea Shreb.)'ın Bazı Agronomik Özellikleri Üzerinda Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Doktora, 1992, Akbari, N.: Ege Bölgesinde Uygun Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Agronomik Özellikleri ile Yem Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1991, Duysal, H.: Selçuk Panayır Dağı Yöresi'nde Sorgum Tarımı Olanakları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1991, Yılmaz, H.: ege Bölgesi için yeni Bir Yembitkisi Kudzu (Pueraria phoseoloides), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1991, İncesu, A.: İngiliz Çimi(L. perenne) ve İtalyan Çimi(L.multiflorum)'nde Bazı Morfolojik Karakterlerin Tohum Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,Bornova-İZMİR
- Yüksek Lisans, 1989, Karayiğit, T.:Değişik Ekim Normları İle Sıra Arası Mesafelerin Domuz Ayrığı (Dactulis glomerata L.)'nın Tohum Verimi İle Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkile...
- Yüksek Lisans, 1988, Budak, N.: Biçim Uygulamalarının Değişik Yonca Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Buna İlişkin Diğer Bazı karakterler Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova - İZMİR
- Yüksek Lisans, 1988, Akbari, N.: Değişik Ekim Normları ile Sıra Arası Mesafelerin Kılçıksız Brom (Bromus inermis Zeyss)'un Tohum Verimi ile Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri A...
- Yüksek Lisans, 1986, Ata, Mehmet,: Ekimden 6 Yıl Sonra Farklı Yonca Çeşidinde Verim ve Dip Kaplama Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,Bornova-İZMİR