Akademik BilgilerRAMAZAN ERKEK
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ramazan.erkek@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3112701
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üni, Türkiye, 1972
- Yüksek Lisans: Ege Üni, Türkiye, 1972
- Doktora: Georg August Universitaet, Almanya, 1978
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni, Türkiye, 1983
- Doçentlik: Ege Üni, Türkiye, 1984
- Profesörlük: Ege Üni, Türkiye, 1990

Administrative / Academic Duties (14 entries)- E.Ü.Z.F. Zootekni Bölüm Başkanlığı, 2003-2006
- E.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-2006
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Strateji ve Araştırma Planlama Çalışma Grubu Üyeliği, 2002-2007
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Başkanlığı, 2000-2002
- E.Ü.Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 1996-2000
- Teknopark İTAŞ A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-2002
- E.Ü.Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı., 1994-1996
- E.Ü. Rektörlüğü Konut Tahsisi Komisyonu Üyeliği, 1993-2000
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989-1990
- E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu Ziraat Fak.Grup Üyeliği, 1988-1997
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Staj Çalışma Grubu Üyesi, 1988-1994
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Dış İlişkiler Çalışma Grubu Üyeliği., 1988-1994
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, 1986-2002
- E.Ü.Z.F.Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1983-1994
Research Interests- Hayvan Besleme (5011501)
- Yem Teknolojisi (5011502)
Indexed Journal Publications (7 entries)- 1999, Kırkpınar,F.,Taluğ,A.M.,Erkek,R.,Sevgican,F. Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Değişik Yağların Performans ve Yağlanma İle İlgili Bazı Parametreler Üzerine Etkileri. Doğa Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi 23,523-532
- 1999, Kırkpınar,F.,Erkek,R. Beyaz Mısır ve Buğday Temeline Dayalı Karma Yemlere İlave Edeilen Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Yumurta Sarısının Rengi ve Verim Üzerine Etkileri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 23,9-14
- 1999, Kırkpınar,F.,Erkek,R. Sarı Mısır ve Buğday Temeline Dayalı Karma Yemlere İlave Edilen Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Yumurta Sarısının Rengi ve Verim Üzerine Etkileri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi 23, 15-21
- 1997, Altan,O.,Akbaş,Y.,Sevgican,F.,Erkek,R. Effects of Cold Storage on Egg Quality. Türkish Journal of Veterinary and Animal Science 21(4), 335-339
- 1997, Kırkpınar,F.,Taluğ,A.M.,Erkek,R.,Özdoğan,M.,Nalbat,M. Mısı Gluten Unu İçeren Mısı Temeline Dayalı Karma Yemlerin Verilmeye Başlama Zamanının Etlik Piliç Pigmentasyonuna Etkileri. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi 21(3),251-254
- 1994, Sükan,S.,Erkek,R.,Öngen-Baysal,G. Civciv Yemi Katkısı Olarak Farklı Konsantrasyonlarda Enzim ve Zeolit Kullanımı. Türkish Journal of Agriculture and Forestry,18(2),141-144
- 1993, Wagener,P.,Pallauf,J.,Sevgican,F.,Erkek,r. Futterwert von Grundfuttermittel aus dem Zweitfruchtanbau in der Westtürkeiermittelt in vivo und in vitro. Das Wirtschaftseigene Futter, 39(1), 5-22

Publications in Non-Indexed Journals (67 entries)- K.Küçükyılmaz,R.Erkek, Farklı Düzeylerde Kalsyum ve fosfor İçeren Yumurta Tavuğu Karma Temlerine Bor İlavesinin Yumurta Mineral İçerikleri Üzerine Etkileri,Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33-38 pp.,2012
- 2006, Özdoğan,M.,Erkek,R. Mısır Gluten Ununun Etlik Piliçlerde Renk Maddesi Kaynağı Olarak Kullanılması. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(1),55-59
- 2004, Erkek,R.,Ünlü,H.B. Hububat(Arpa) Besisi. Hasat Hayvancılık 8,18-22
- 2004, Erkek,R.,Ünlü,H.B. Mısır Silajı Besisi .Hasat Hayvancılık 10, 26-29
- 2003, Erkek,R.,Ünlü,H.B. Fitaz Enziminin Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Kullanımı. Hayvansal Üretim 44(2),10-19
- 1998, Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Sevgican, F. Sarı Mısır Temeline Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Yağ Kaynakları İlavesinin Pigmentasyon Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim, 38:55-62.
- 1997, Kırkpınar, F., Erkek, R., Kadife Çiçeği Ekstraktı ve Kırmızı Biber Ekstraktının Yumurta Sarısının Rengi ve Yumurta Verimi Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (1-2):
- 1997, Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Basmacıoğlu, H., Erkek, R. The Effect of Enzyme Supplementation of Wheat-based Diets On the Retention of Nutrients. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (1-2):89-96.
- 1997, Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Basmacıoğlu, H., Erkek, R., Hamarat, Ş. The Total Pentosan and Viscosity Relationship in Wheat, Triticale and Oats. Turkish Journal of Field Crops, 2 (1):27-30.
- 1997, Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Basmacıoğlu, H., Erkek, R. The Effect of Various Treatments On The Extract Viscosity of Different Triticale Varieties. Turkish Journal of Field Crops, 2 (2):42-46.
- 1997, Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R. Ayçiçeği Soapstock'u ve Hayvansal Yağın Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (3): 89-96.
- 1997, Canyurt, M.A., Kırkpınar, F., Erkek, R., Taluğ, A.M. Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Et Rengi Üzerine Kırmızı Biber Unu ve Kantaksantinin Etkileri. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14 (3-4):251-268.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R. Yumurta Tavuğu ve Etlik Pilİç Karma Yemlerinde Renk Maddeleri Kullanımı. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Simpozyumu, 9-10 Ocak 1997, Tekirdağ.
- Akdemir, H., Alçiçek, A., Erkek, R. Farklı Mısır Varyetelerinin Agronomik Özellikleri, Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri Üzerine Araştırmalar. I. Agronomik Özellikler. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997, Kirazlıyayla-Bursa.
- Alçiçek, A., Akdemir, H., Erkek, R. Fraklı Mısır Varyetelerinin Agronomik Özellikleri, Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri Üzerine Araştırmalar. II. Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri. Türkiye Birinci Silaj Kongresi 16-17 Eylül 1997, Kirazlıyayla,Bursa.
- 1996, Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Erkek, R., Hamarat, Ş. İzmir İlinde Bazı Yem Fabrikalarında Üretilen Etlik Piliç ve Yumurta Tavuğu Yemlerinin Toplam Pentozan İçerikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6 (1-2):64-66.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Sevgican, F. Arpa Temeline Dayalı Etlik Civciv Karma Yemlerine Enzim İlavesinin Besin Maddelerinden Yararlanma Üzerine Etkileri. I. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat 1996, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Ergül, M. Karma Yemlere Yağ İlavesi ve Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri. Hayvancılık' 96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir.
- Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Erkek, R. Karma Yemlerde Enzim Kullanımı ve Enzim Stabilitesi. Hayvancılık'96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir.
- Erkek, R. Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Sevgican, F. Hyavan Beslemede Gelişmeyi Teşvik Edici Madde Kullanımı ve Sorunları. Hayvancılık'96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir.
- Canyurt, M.A., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Erkek, R., Diler, İ. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynus mykiss Walbaum) Karma Yemlerinde Renk Maddeleri Kullanımı. Hyavancılık'96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Basmacıoğlu, H. Kümes Hayvanlarının Vitamin Gereksinimleri ve Vitamin Gereksinimlerindeki Gelişmeler. Ulusal Kümes Hyavanları Simpozyumu'96 27-29 Kasım 1996, Adana.
- 1995, Taluğ, A.M., Erkek, R., Kırkpınar, F. Etlik Piliç Karmalarında Antikoksidiyal Kullanımı. Çiftlik Dergisi, 134: 52-61.
- 1995, Sevgican, F., Erkek, R., Alçiçek, A. Hayvansal Üretimde Yem ve Yem Enerjisinden Yararlanma. Yem Magazin Dergisi, 10:18-20.
- 1995, Alçiçek, A., Erkek, R. Hayvan Beslemede Probiyotik Kullanımı. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (1):269-276.
- Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F. Etlik Piliç Karmalarında B-glukanaz Enzimi Kullanımı. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 24-27 Mayıs 1995, Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul.
- Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Hamarat, Ş., Alç,çek, A. The Contents of Total Pentosan of Some Wheat and Triticale Varieties. WPSA 10th European Symposium on Poultry Nutrition. 15-19 October 1995, Antalya-Turkey.
- 1994, Erkek, R., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Kümes Hayvanlarında Fitin Fosforundan Yararlanmanın Artırılması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2-3): 303-310.
- 1993, Erkek, R., Kırkpınar, F. Hayvanlarda Verim Arttrıcı Olarak Hormon Kullanımı. Animalia Dergisi. 83: 53-62.
- 1993, Erkek.R., Sevgican, F., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F. Etlik Piliç Bitirme Karmalarına Renk Maddesi İlavesinin Pigmentasyona Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 30 (1),12-15.
- 1993, Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. B-apo-8' karotenoik Asit Etil Ester ve Kantaksantinin Etlik Piliç Pigmentasyonuna Etkileri.E.Ü. Z.iraat Fakültesi Dergisi, 30 (3).1-8.
- 1993, Erkek.R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Kadife Çiceği Ekstraktı ve Kırmızı Biber Ununun Etlik Piliç Pigmentasyonuna Etkileri E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 30 (3): 9-16.
- 1993, Sevgican, F., Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F. Sıcak İklim Koşullarında Süt İneklerinin Beslenmesi, Güneydoğu Anadolu I. Hayvancılık Kongresi, 12-15 Mayıs, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Ziraat Fakültesi.
- Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Kırmızı Biber, Kırmızı Biber Ekstraktı ve Kantaksantinin Yumurta Sarısının Rengi Üzerine Etkileri. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 12-15 Mayıs 1993, FM Fuar ve Kültür Merkezi, Mecidiyeköy-İstanbul.
- 1992, Erkek, R. Rumen Metabolizmasının İncelenmesinde Rusitec-Sisteminin Kullanılması.E.Ü.Z.F. Dergisi 29(2-3): 117-124.
- Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Etlik Piliç Karmalarında Enzim Kullanımı. Tavukçulukta Verimlilik Simpozyumu. 26-27 Ekim 1992, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
- 1991, Erkek, R., Sükan, S., Sevgican, F.,Taluğ, A.M., Baysal,G.Ö. Kasaplık Piliç Karmalarına Enzim İlavesinin Etkileri.E.Ü.Z.F.Dergisi 28 (1),65-72.
- 1991, Erkek, R.Yem Katkı Maddelerinin Gelişimi ve Kullanımı.Yem Sanayi Dergisi 73:19-23.
- 1991, Erkek, R., Sevgican, F., Alçiçek, A., Wagener, P., Pallof, J. Der Futterwert von Zweitfrüchten und Ihren Nebenproduckten Wiss Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitats partnerschaften in Agrarbereich. Deutsch-Türkisches Symposium in Bornova-İzmir.
- Canyurt, M.A., Sevgican, F., Erkek, R., Taluğ, A.M. Alabalıkların Beslenmesinde Soapstock'tan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar. Su Ürünleri Simpozyumu, 12-14 Kasım 1991, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
- 1990, Asyalı, N., Erkek, R., Çapçı, T., Kaya, A. Mısır Sapının Yem değerinin Artırılması ve Sığır Beslemede Kullanılma Olanakları. II. Mısır Samanının Besi Sığırlarının Beslenmesinde Kullanılma Olanakları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (3): 15-28.
- 1990, Erkek, R.,Taluğ A.M.Yumurta Tavuğu ve Kasaplık Piliç Karmalarında Renk Maddeleri Kullanımı.Yem Sanayi Dergisi 66: 30-37
- 1989, Erkek, R. Yemlerde Van Soest Yöntemine Göre Hemisellüloz, Sellüloz ve Lignin Tayini. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (3): 301-307.
- 1988, Erkek, R., Kırkpınar, F. Kasaplık Piliçlerin Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak Lüpen'den Faydarlanma Olanakları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (3):23-30.
- 1988, Erkek, R. Triple Süper Fosfattan Elde Edilen Dikalsiyum Fosfatın Biyolojik Değeri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (3): 65-74.
- 1988, Sevgican, F., Erkek, R., Kırkpınar, F. Triple Süper Fosfattan Elde Edilen Dikalsiyum Fosfatın Kasaplık Piliç Karmalarında Kullanılma Olanakları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (3): 75-82.
- 1988, Kırkpınar, F., Erkek, R. Yeni Bir Protein Kaynağı Lüpen'in (Lupinus spp) Besin Değeri ve Kasaplık Piliç Karmalarında Kullanımı. Yem Sanayi Dergisi, 60: 11-16.
- 1987, Erkek, R., Sevgican, F., Kılıç, A., Çapçı, T. Mazıdağ Kaya Fosfatının Kasaplık Piliç Karmalarında Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 139-146.
- 1987, Ergül, M., Asyalı, N., Erkek, R., Şayan, Y., Yerli Kaya Fosfatlarının Hyavan Beslemede Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları. III. Mazıdağ Kaya Fosfatının Yumurta Tavuğu Yem Karmalarında Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırma E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2):157-166.
- 1987, Özkan, K., Erkek, R., Akkan, S. Karma Yemin Protein Düzeyinin Rumen Fermentasyonuna Etkisi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 147-156.
- 1987, Erkek, R. Alabalıkların Protein ve Aminoasit İhtiyaçları. E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu Dergisi, 1: 38-45.
- 1987, Erkek, R. Geviş Getiren Hayvanlarda Nitrat-Nitrit Zehirlenmeleri. Yem Sanayi Dergisi, 56:41-43.
- 1987, Erkek, R. Genetik Bilgi Taşıyıcılar ve Görevleri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 247-253.
- 1987, Erkek, R. Biyo-Genetik Mühendisliğin Hayvancılıktaki Yeri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2):255-259.
- 1987, Erkek, R., Telefoncu, A. Rekombine DNA Teknolojisi ve Uygulama İmkanları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 261-265.
- 1987, Erkek, R., Hayvan Beslemede Üre Kullanımı. Yem Sanayii Dergisi, 54: 23-38.
- 1986, Sevgican, F., Erkek, R., Çapçı, T., Yerli Kaya Fosfatlarının Hayvan Beslemede Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları. I. Mazıdağ Kaya Fosfatlarının Biyolojik Değeri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 23 (1): 25-35.
- 1984, Erkek, R., Sevgican, F. Kasaplık Piliç Karma Yemlerinde Farklı Oranlarda İşlenmiş Soapstock'un Kalsiyum ve Fosfordan Yararlanmaya Etkileri. E.Ü.Z.F. Dergisi, 21(1):25-32.
- 1984, Özkan, K., Erkek, R., Akkan, S., Zum Einfluss von unterschiedlichen Antelien von Rauhfutter zu Kraftfutter inder Ration auf die Milchleistung und Milchzusammensetzung sowie auf die einie physologische Parameter im Pansen bei Milcchküken.EÜ.Z.F. Dergisi, 21(1):45-52
- 1983, Erkek, R., Geviş Getiren Hayvanlarda Rasyonun Protein Tüketiminin Kan ve Tükrük Fosforuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, 20 (2):75-80.
- 1983, Asyalı, N., Ergül, M., Çapçı, T., Erkek, R. Tavuk Kesimhane ve Kuluçka Artıklarının Kümes Hayvanları Karma Yemlerinde Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. IV. Melas İspirto Mayası İle Takviye Edilmiş Tavuk Kesimhane ve Kuluçka Aetıkları Ununun Kasaplık Piliç Karmalarında Kullanılma Olanakları. E.Ü.Z.F. Dergisi, 20 (2): 65-73.
- 1982, Erkek, R., Geviş Getirenlerde Nükleik Azotunun Değerlendirilmesi. E.Ü.Z.F. Dergisi, 19 (1):237-250.
- 1982, Erkek, R. Süt İneklerinde Farklı Düzeylerde Fosfor Tüketiminin Kan ve Tükrük Fosforuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (3).99-107.
- 1981, Erkek, R., Geviş Getiren Hayvanlarda Üreden Yem Olarak Yararlanma Olanakları. Yem Bülteni, 2(9): 48-55.
- 1980, Erkek, R. Geviş Getiren Hayvanlarda Nükleik Azotunun Değerlendirilmesi, Konferans, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova-İzmir.
- 1978, Erkek, R., Zum Einfluss der Calcium Phosphor-Versorgung auf die Phosphor Homoiostase und die faekele Nukleinsaure Ausscheidung bei Milckkühen, Doktora, Göttingen.
- 1975, Erkek, R., Greife, H. Neu Proteinquellen für die Tierernehrung. Instituts Seminar im Institut f. Tierphyysiologie un Tierenahrung, Göttingen.

International Conference Proceedings (11 entries)- 2008, Küçükyılmaz K.,Bozkurt M.,Çınar M.,Çatlı A.U.,Erkek R.,Bintaş E. Effect of Housing System(Organic vs. Cage) and Strain(Black vs.White) on Egg Fatty Acid Composition,Egg Yolk Cholesterol Concentration,Egg Protein and Some Egg Characteristics . International Egg Symposium 26-28 November Istanbul Türkiye
- Alçicek,A.,Pallauf,J.,Most,E.,Walz,O.P.,Erkek,R. Zur bestimmung von Mengen - und Spurenelementgehalten in verschiedenen Cerealien in der Türkei. 8. Symposium des Verbands-deutsch-türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler,04-08 oktober 2005,Braunschwe d ig.Deutschland,kurzfassungen,seite17-18
- Alçicek,A.,Pallauf,J.,Most,E.,Walz,O.P.,Erkek,R. Untersuchungen zur Bestimmung von Phytinsaure in verschidenen Cerealien der Türkei. 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler,04-08 Oktober 2005, Braunswchweig Deutschla nd,Kurzfassungen Seite 18-19
- Kirkpınar,F.,M.Bozkurt,R.Erkek (2001) The Effects of Dietary Dried Alfalfa Meal on Skin Pigmentation and Performance of Broiler.Proceeding of XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat,9-12 September 2001 Kusadası-Türkey s 199-204
- Kırkpınar F.,R.Erkek,M.Bozkurt(2001) The Effects of Dietary Dried Alfalfa Meal on Egg Yolk Pigmentation and Performance of Laying Hens.Proceedings of XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products,9-12 September 2001,Kusadasi_Türkey s 255-2 59
- 2000, Wagener,P.,F.Sevgican,R.Erkek.,Einsatz von Silierhilfsmitteln zur Qualitaetsverbesserung bei Silagen unter den Bedingungen in der Türkei und in Hessen.Deutsch-Türkische Agrarforschung 6.Symposium von 27.September-2.Oktober 1999 an der Justus-Liebig-Univer sitaet Giessen
- Kırkpınar, F., Erkek, R., Yem Katkı Maddeleri Kullanımı, Gelişmeler, Sorunlar. International Animal Nutrition Congress 2000, 4-6 September 2000, Isparta-Türkey. Proceeding 286-293
- Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F. Etlik Piliç Karmalarında B-glukanaz Enzimi Kullanımı. Uluslarası Tavukçuluk Kongresi, 24-27 Myıs 1995, Mecdiyeköy Kültür Sitesi, İstanbul.Sözlü.
- Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Hamarat, Ş., Alçiçek, A. The Contents of Total Pentosan of Some wheat and Triticale Varieties. WPSA 10th European Symposium on Poultry Nutrition. 15-19 October 1995, Antalya-Turkey. Poster.
- Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Kırmızı Biber, Kırmızı Biber Ekstraktı ve Kantaksantinin Yumurta Sarısının Rengi Üzerine Etkileri.Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, İstanbul.1993.Sözlü.
- 1991, Erkek, R., Sevgican, F., Alçiçek, A., Wagener, P., Pallauf. J. Der Futterwert von Z weitfrüchten Und İhren Nebenprodükten.Deutsch-Türkisches Symposium, İzmir 1989, Sözlü.

National Conference Proceedings (19 entries)- K.Küçükyılmaz,R.Erkek, Farklı Düzeylerde Kalsyum ve Fosfor İçeren Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine Bor İlavesinin Bazı Kan,Kemik,Dışkı ve Yumurta Mineral Düzeyleri Üzerine Etkileri, Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi,Bildiriler CD si 194-206 pp.,Isparta,Türkiye,11-13 Eylül 2012
- Küçükyılmaz,K.,Bozkurt,M.,Herken,E.N.,Çatlı,A.U.,Çınar,M.,Erkek,R.,Bintaş,E.,Yetiştirme Sistemi(Organik ve Konvensiyonel) ve Genotipin (Kahverengi ve Beyaz) Yumurtanın Kısımları,Protein ve Kolesterol Miktarı ile Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Etkileri. 1.Gap Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009 Şanlıurfa
- Çatlı,A.U.,Küçükyılmaz,K.,Bozkurt,M.,Herken,E.N.,Çınar,M.,Erkek,R.,Bintaş,E.,Organik ve Konvansiyonel Sistemde Yetiştirmenin Etlik Piliçlerin Et Kalitesi Üzerine Etkileri.1.Gap Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009 Şanlıurfa
- Çınar,M.,Küçükyılmaz,K.,Bozkurt,M.,Çatlı,A.U.,Erkek,R.,Bintaş,E., Organik ve Konvansiyonel Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Yemlerine Eterik Yağ Karışımı İLavesinin Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. 1.Gap Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009 Şanlıurfa
- Küçükyılmaz K.,Bozkurt M.,Çatlı A.U.,Çınar M.,Erkek R.,Bintaş E . Organik ve Konvansiyonel Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Yemlerine Eterik Yağ Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı üzerine Etkileri. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül 2007-Van
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R. Yumurta Tavuğu ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Renk Maddeleri Kullanımı. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu. 9-10 Ocak 1997, Tekirdağ, Sözlü.
- Akdemir, H., Alçiçek, A., Erkek, R. Farklı Mısır Varyetelerinin Agronomik Özellikleri, Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri Üzerine Araştırmalar. I. Agronomik Özellikler. Türkiye I. Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997, Kirazlıyayla-Bursa. Sözlü.
- Alçiçek, A., Akdemir, H., Erkek, R. Farklı Mısır Varyetelerinin Agronomik Özellikleri, Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri Üzerine Araştırmalar. II. Silolanma Kabiliyeti ve Yem Değeri. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 16-17 Eylül 1997, Kirazlıyayla-Bursa. Sözlü.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Ergül, M. Karma Yemlere Yağ İlavesi ve Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri. Hayvancılık 96' Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir, Sözlü.
- Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Erkek, R. Karma Yemlerde Enzim Kullanımı ve Enzim Stabilitesi. Hayvancılık 96' Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir, Sözlü.
- Erkek, R., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Sevgican, F. Hayvan Beslemede Gelişmeyi Teşvik Edici Madde Kullanımı ve Sorunları. Hayvancılık 96' Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül 1996, İzmir, Sözlü.
- 1996, Canyurt, M.A., Taluğ, A.M., Kırkpınar, F., Erkek, R., Diler, İ. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Karma Yemlerinde Renk Maddeleri Kullanımı. Hayvancılık 96' Ulusal Kongresi, İzmir, Sözlü.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Basmacıoğlu, H. Kümes Hayvanlarının Vitamin Gereksinimleri ve Vitamin Gereksinimlerindeki Gelişmeler. Ulusal Kümes Hayvanları Simpozyumu' 96, 27-29 Kasım 1996, Adana, Sözlü.
- Kırkpınar, F., Taluğ, A.M., Erkek, R., Sevgican, F. Arpa Temeline Dayalı Etlik Civciv Karma Yemlerine Enzim İlavesinin Besin Maddelerinden Yararlanma Üzerine Etkileri. 1. Ulusal Zotekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat 1996, Antalya, Sözlü.
- Sevgican, F., Erkek.,Erkek, R.,Taluğ, A.M., Kırkpınar, F. Sıcak İklim Koşullarında Süt İneklerinin Beslenmesi. Güneydoğu Anadolu Böl.1.Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, 1993.Sözlü.
- Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F., Taluğ, A.M. Etlik Piliç Karmalarında Enzim Kullanımı.Tavukçulukta Verimlilik Simpozyumu, İzmir 1992, Sözlü.
- Canyurt, M.A., Sevgican, F., Erkek, R., Taluğ. A.M. Alabalıkların Beslenmesinde Soapstocktan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma İmkanları Üzerinde Araştırmalar. Su Ürünleri Simpozyumu. İzmir 1991, Sözlü.
- 1986, Erkek, R. Hayvan Beslemede Üre Kullanımı. 20-30 Mayıs Hayvancılık Semineri, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bornova-İzmir.Sözlü.
- 1980, Erkek, R. Geviş Getiren Hayvanlarda Nükleik Asit Azotunun Değerlendirilmesi. Konferans. E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bornova-İzmir.Sözlü.

Finished Research Projects (13 entries)- Tagem/Haysüd/06/12/01/01, Organik Tavukculuk Projesi 2010.Küçükyılmaz,K.,Bozkurt,M.,Çatlı,A.U.,Çınar,M.,Bintaş,E.,Erkek,R.,Çöven,F.,Atik,H.,Yılmazer,A.
- 2007, Araştırma Projesi, Küçükyılmaz,K.,Bozkurt,M.,Çatlı,A.U.,Çınar,M.,Erkek,R. Erturan,H.,Mısırlıoğlu,Z.,Atik,H. Organik Tavukculuk.TAGEM
- 2004, Araştırma Projesi, Kırkpınar,F., Erkek,R.,Şayan,Y.,Özkul,H.,Ünlü,H.B. E.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü Biyolojik Analiz Laboratuvarı 1. Altyapı Geliştirme Projesi. E.Ü.Rek. Araştırma Fonu.Araştırma Kesin Sonuç Raporu
- 1998, Araştırma Projesi, Kırkpınar, F., Erkek, R., Sevgican, F., Taluğ, A.M. Etlik Piliç Karmalarına Yağ ve Bazı Organik Metabolit İlavesinin Yağ Birikimi ve Performans Üzerine Etkileri. E.Ü. Rek. Araştırma Fonu, Araştırma Kesin Sonuç Raporu.
- 1998, Araştırma Projesi, Canyurt, M.A., Kırkpınar, F., Erkek, R., Taluğ, A.M. Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Et Rengi Üzerine Kırmızı Biber Unu ve Kantaksantinin Etkileri. E.Ü. Rek. Araştırma Fonu, Araştırma Kesin Sonuç Raporu.
- 1993, Araştırma Projesi, Erkek,R.,Sevgican,F.,Kırkpınar.,Taluğ,A.M.,Yumurta Tavuğu ve Kasaplık Piliç Karmalarında Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Kullanımı. |
- 1992, Araştırma Projesi, Altan,Ö.,Erkek.R.,Sevgican.F..Akbaş,Y.Yumurta Kalitesine Tavuk Yaşının ve Depolama Koşullarının Etkisi.E.Ü.Araştırma Fonu. |
- 1992, Araştırma Projesi, Canyurt,M.A.,Sevgican F.,Erkek,R.,Taluğ,A.M., Alabalıkların Beslenmesinde Soapstocktan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma İmkanları Üzerinde Araştırmalar.E.Ü.Araştırma Fonu. |
- 1992, Araştırma Projesi, Asyalı, N., Erkek, R., Çapçı, T., Kaya, A. Mısır Sapının Yem Değeri ve Sığır Besisinde Kullanılma Olanakları. II. Sığır Besisinde Mısır Sapından Yararlanma Olanakları. E.Ü. Rek. Araştırma Fonu, Araştırma Kesin Sonuç Raporu.
- 1990, Araştırma Projesi, Erkek,R.,Sükan,S.,Sevgican,F.,Taluğ,A.M.,Öngen-Baysal ,G. Kasplık Piliç Karmalarına Enzim İlavesinin Etkileri. E.Ü.Rek.Araştırma Fonu.Araştırma Kesin Sonuç Raporu
- 1989, Araştırma Projesi, Sevgican,F.,Erkek,R.,Alçiçek,A.,Pallauf,J.,Wagener,P. Anbau und Verwertung von Zweitfrüchten in der Fruchtfolge (BHatı Anadoluda İkinci Ürün Tarımı ve Degerlendirilmesi. Alman GTZ Kuruluşu
- 1988, Araştırma Projesi, Erkek, R., Sevgican, F., Kırkpınar, F. Triple Süper Fosfattan Elde Edilen Dikalsiyum Fosfatın Kasaplık Piliç Karmalarında Kullanım Olanakları. E.Ü. Rek. Araştırma Fonu, Araştırma Kesin Sonuç Raporu.
- 1988, Araştırma Projesi, Erkek, R.Triple Süper Fosfattan Elde Edilen Dikalsiyum Fosfatın Biyolojik Değeri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Rek. Araştırma Fonu, Araştırma Kesin Sonuç Raporu.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Ege Zootekni Derneği
Granted Scholarships (3 entries)- 1991, Daad
- 1981, Institüsü F.Tierernahrug Göttingen
- 1973, T.C.M.Eğitim Bakanlığı
Student's Completed Thesis (14 entries)- Doktora, 2011, Doktora 2011,Ünlü,H.B.,Kekik ve Sarımsak Uçucu Yağlarının Buzağılarda Performans,Bazı Dışkı ve Kan Parametrelerine Etkileri. Ege Üni.Fen Bil.Enst.2011
- Doktora, 2011, Doktora 2011.Küçükyılmaz,K.,Farklı Düzeylerde Kalsyum ve Fosfor İçeren Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine Bor İlavesinin Verim Performansı,Yumurta Kalitesi İle Bazı Kan,Kemik ve Dışkı Parametreleri Üzerine Etkileri. Ege Üni.Fen Bil. Ens...
- Yüksek Lisans, 2011, Yüksek Lisans 2011.Göztepe,M.,Ülkemizde Organik Tavukculuk Uygulamalarının İrdelenmesi.Ege Üni.Fen Bil.Enst.2011
- Yüksek Lisans, 2004, Ünlü,H.B. Etlik Piliç Karmalarında Fitaz Enzimi Kullanımının Yem FosforundanYararlanmaya ve Performansa Etkileri.E.Ü.Fen Bilimleri Enst. 2004
- Yüksek Lisans, 2000, Yılmaz Y. Kasaplık Piliçlerin Beslenmesinde Fitaz Enzimi Kullanımı Üzerine Araştırmalar E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü 2000
- Doktora, 1997, Taluğ, A.M. Kasaplık Riliçlerin Beslenmesinde Enzim Kullanımı Üzerine Araştırmalar E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 1997, Taluğ, A.M. Kasaplık Riliçlerin Beslenmesinde Enzim Kullanımı Üzerine Araştırmalar E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1995, Özdoğan, M. Mısır Gluten Ununun Etllik Piliçlerde Renk Maddesi Kaynağı Olarak Kullanılması.E.Ü.Fen Bil. Enst.1995
- Doktora, 1993, Kırkpınar F. Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Yumurta Sarısının Rengi ve Verimle İlgili Çeşitli Kriterler Üzerine Etkileri.Ege Üni.Fen Bil.Enst.1993.
- Doktora, 1993, Kırkpınar F. Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Yumurta Sarısının Rengi ve Verimle İlgili Çeşitli Kriterler Üzerine Etkileri.Ege Üni.Fen Bil.Enst.1993.
- Yüksek Lisans, 1991, Taluğ, A. M. Bazı Doğal ve Sentetik Renk Maddelerinin Broyler Deri Rengi ve Verimli İlgili Çeşitli Kriterler Üzerine Etkileri,E.Ü.Fen.Bil.Ens.1991.
- Yüksek Lisans, 1988, Keçeli, A. Ülkemizde Kanatlı Hayvan Beslemede Hormon ve Antibiyotiklerin Katkı Maddesi Olarak Kullanımı ve Sorunları.E.Ü.Fen.Bil.Enst. 1988.
- Yüksek Lisans, 1987, Kırkpınar, F.,Etlik Civcivlerde Protein Kaynağı Olarak Lüpen'den Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar,E.Ü.Fen Bil.Enst,1987.
- Yüksek Lisans, 1985, Tokaç, A. İzmir Körfezinde Kullanılan Gırgır Ağları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enst.