Akademik BilgilerMEHMET ALİ CANYURT
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Yetiştiricilik AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- : Prof. Dr. Mehmet Ali CANYURT, Ege University, Faculty of Aquatic Products (Faculty of Fisheries), Aquaculture Department, 35100- BORNOVA- IZMIR, TURKEY
- E-posta: m.ali.canyurt@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye, 1970
- Doktora: Université Paul Sabatier -Toulouse-3, 31062-Toulouse, France, Fransa, 1976
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989

Administrative / Academic Duties (34 entries)- E.Ü. Su ürünleri Fakültesi ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Güçlendirme Komisyonu) Üyesi, 2013-
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, 2010-2013
- E. Ü. Senatosu Su Ürünleri Fakültesi Senatör Üyesi, 2008-2011
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2007-2010
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi, 2007-
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 2004-2007
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, 2004-2007
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Profesör Üyesi, 2004-2007
- E. Ü. Uluslararası İlişkiler ve AB'ye Entegrasyon Çalışma Grubu Üyesi, 2002-2004
- E. Ü. AB'ye Entegrasyon Çalışma Grubu Koordinatörü, 2002-2004
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Etik Kurulu Üyesi, 2002-2005
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyesi, 2002-2005
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Erasmus Koordinatörü, 2002-2005
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 2001-2004
- E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, 2001-2004
- E. Ü. Tire Meslek Yüksek Okulu Balık Üretimi Program Koordinatörü, 2000-2004
- E. Ü. Tire Meslek Yüksek Okulu Kurulu Üyesi, 2000-2004
- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'ın Fahri Danışmanı , 1997-1999
- E. Ü. Ziraat Fakültesi Yıl Sonu Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi, 1994-1999
- E. Ü. Ziraat Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 1994-1997
- E. Ü. Ziraat Fakütesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Başkanı, 1994-1997
- Profesörlük, Su Ürünleri Bilim Dalı, 1989-
- Ondokuzmayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü Başkan Yardımcısı, 1984-1985
- Doçentlik, Su Ürünleri Bilim Dalı, 1983-1989
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1982-1983
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu Üyesi,, 1982-1983
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu Üyesi, 1982-1983
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Spor Komisyonu Başkanı, 1982-1983
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi, 1982-1983
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1982-1983
- Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 1982-1983
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Kurulu Asistan Temsilciliği, 1980-1982
- E.Ü. Oşinografi Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 1980-1982
- Doctorat, Université Paul Sabatier, Toulouse-3, Toulouse. France, 1971-1976
Other Professional Activities (15 entries)- Doçentlik Jürisi Üyelikleri,
- Doktora Dersleri,
- Profesörlük Jürisi Üyelikleri,
- Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri,
- Öğretim Üyeliği,
- Ulusal Dergilerde Hakemlikler,
- Mesleki Araştırmalar,
- Uluslar Arası Dergilerde Hakemlikler,
- Mesleki Ulusal ve Uluslararası Kongre, Sompozyum, Kongre gibi Bilimsel Toplantılara Katılım ,
- Bilimsel Jüri Üyelikleri,
- Hukuki Olaylarda Teknik ve Uzman Mahkeme Bilirkişiliği,
- Yüksek Lisans Jürisi Üyelikleri,
- Mesleki Ulusal ve Uluslararası Kongre, Sompozyum, Kongre gibi Bilimsel Toplantılarda Bilim Kurulu veya Düzenleme Kurulu Üyeliği ,
- Doktora Jürisi Üyelikleri,
- SANTEZ Proje 2012 1.Dönem Hakemliği,
Research Interests- Su Ürünleri (4010503)
- Su Ürünleri (5011700)
- Su Ürünleri (5011701)
Indexed Journal Publications (4 entries)- CANYURT, M. A., AKHAN, S, 2008. Effect of ascorbic acid supplementation on sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss) TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Volume: 8 Issue: 1 Pages: 171-175 . (En, en).
- CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2008. Effect of dietary vitamin E on the sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss) , AQUACULTURE RESEARCH, Volume: 39 Issue: 9 Pages: 1014-1018. (En, en).
- AKHAN, S., CANYURT, M. A., 2008. Transgenic fish: Benefits and Risks. Journal of Fisheries Sciences, Volume 2(3):284-292. (En,en).
- CANYURT, M.A., 1984. Action Toxique du Lindane et du Parathion Mèthyl Sur Trois Espèces de Poissons d'Eau Douce. Bull. Cent. Etud. Rech. Sci. Biarritz, 14(3-4): 257-262.(FR, fr)

Publications in Non-Indexed Journals (34 entries)- SAYGI, H., CANYURT, M. A., GÜNER, Y., GÜLEÇ, F., IŞIK, G., 2016. Alabalık İşletmeleri ve Delphi Anket Yöntemi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12 (1) : 25 -36.
- AKHAN, S., CANYURT, M.A., 2005. Üç Farklı Kuluçkahanedeki Damızlık Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Stokları Arasında Genetik Çeşitliliğin RAPD_PCR Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2):25-30.
- ATAMANALP, M, : KOCAMAN, M., CANYURT, M. A., 2004. Kentsel Atıkların Capoeta capoeta capoeta ‘nın Hematokrit Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4): 439-445.
- CANYURT, M. A., AKHAN, S., TAKMA, Ç., 2003. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Spermlerinin Kısa Süre Saklanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 20(3-4): 537-542.
- CANYURT, M. A., AKHAN, S., TAKMA, Ç., 2002. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinin Kısa Süre Saklanması Üzerine bir Araştırma. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu.
- CANYURT, M.A., 1994. Su Ürünleri Tüketiminin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Artı Verim Dergisi Sayı 7
- FOROUDİ, F., CANYURT, M.A., 1991. Hazar Denizinde Yaşayan Mersin Balıklarının (Acipenseridae) Başlıca Besin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. E. Ü. Fen Bilimleri Dergisi (baskıda).
- CANYURT, M.A., 1989. Balıkların Enerji İhtiyaçlarını Etkileyen Faktörler Ve Enerji İhtiyacını Tahmin Metodları. Yem Sanayii Dergisi, 62: 20-22.
- CANYURT, M.A., 1989. Malathion'un Pulaterina (Mugil capito Cuvier, 1829) İçin Letal Konsantrasyonu (LC-50) Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 95-108.
- CANYURT, M.A., 1989. Triploid Alabalık Üretimi. Hayvansal Üretim Dergisi, 32:37-40.
- CANYURT, M.A., 1989. Batı Anadolu'da Alabalık Yetiştiriciliğinin Teknik Problemleri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (3): 225-229.
- CANYURT, M.A., EREN, Ş., 1989. Su Canlıları İçin Letal Konsantrasyon (LC-50) Hesaplamada Probit Metodunun Uygulanması Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Müh. Fakültesi Dergisi Seri E. (baskıda
- CANYURT, M.A., 1989. Une Etude Sur les Causes de la Mortalité Observée Chez la Population de Carpe (Cyprinus carpio L.) Des Bassins de Balıklıgöl (Şanlıurfa). Journal of Faculty of Science. Ege Üniversity. Series B. VII, No : 2, 53-57.
- CANYURT, M.A., 1988. Balıklarda Pantothenik Asit, Niasin, Biotin, C Vitamini İhtiyaçları Ve Eksikliğinde Görülen Belirtiler. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 5:(17-18):15-25.
- CANYURT, M.A., 1987. Balık Beslemede Kolin İnositol, Lipoik Asit, Folik Asit Ve p-Aminobenzoik Asidin Önemi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 4(13-14-15-16):27-37.
- CANYURT, M.A., 1986. Balıkların B Grubu Vitaminlerine Olan İhtiyaçları Ve Yetersizlik Belirtileri. Yem Sanayii Dergisi, 50: 3-9.
- CANYURT, M.A., 1986. Yağda Eriyen Vitaminlerin (A,D,E,K,) Balık Beslemesindeki Önemi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 3 (9-10-11-12): 69-80
- CANYURT, M.A., 1985. Alabalık Yetiştiriciliği. E.Ü.Ziraat Fakültesi Haber Bülteni, 43: 4-6, İzmir.
- CANYURT, M.A., 1985. Deniz Balıkçılığı. Tarımın Sesi Çiftçi Gazetesi, Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Yayını, Sayı:138, İzmir.
- CANYURT, M.A., 1983. Zirai Mücadele İlaçlarının Su Ürünleri Üzerine Etkileri Ve Alınması Gereken Önlemler. Tarım Ve Mühendislik Dergisi. 12-13: 39-43 , Ankara.
- CANYURT, M.A., 1983. Alabalık Yetiştiriciliği. D.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 2(2): 37-42, Şanlıurfa.
- CANYURT, M.A., 1982. Bazı Tarım İlaçlarının Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.), Tilapia (Tilapia galilae A.) Ve Yılan Balıkları (Anguilla anguilla L.) İçin Toksik Konstantrasyonları Üzerine Araştırmalar. Doçentlik Tezi, 93 Sayf., İzmir.
- ALPBAZ, A.G., CANYURT, M.A., HOŞSUCU, H., 1981. Türkiye Kültür Balıkçılığı Ve Sorunları. 2. Türkiye İktisat Kongresi. Tarım Komisyonu Tebliğleri, 4: 747-753, T.C. D.P.T. Yayın No: 1783.
- CANYURT, M.A., ALPBAZ, A.G., 1980. Alabalık Üretim Projesi Hazırlamada Dikkate Alınacak Faktörler. Tarım Ve Mühendislik Dergisi, 1: 31-35, Ankara.
- CANYURT, M.A, ALPBAZ, A.G., 1980. Batı Anadolu Alabalık İşletmelerinin Üretim Tekniği Ve Koşulları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-V.H.A.G.- 471 No’lu Projenin Kesin Raporu, 55 Sayfa., İzmir.
-  ALPBAZ, A.G., CANYURT, M.A., 1980. Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Ders Notu, E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayına, Teksir, 17 Sayf., Bornova
- CANYURT, M.A., 1978. Yavru Som Balığı (Salmo salar L.) Yetiştiriciliği İle İlgili Bazı Parametreler Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK 6. Bilim Kongresi Tebliği. V.H.A.G. Tebliğleri : 177-190, Ankara.
- CANYURT, M.A., 1978. Alabalık Üretiminde Yumurtlama Ve Yapay Dölleme. Hayvansal Üretim Dergisi, 10: 15-17.
- CANYURT, M.A., 1978. Alabalık Yetiştiriciliğinde Elverişli Su Miktarı. Hayvansal Üretim Dergisi, 9 :11-13.
- CANYURT,.M.A.,1978. Alabalık Üretimi. E.Ü.Ziraat Fakültesi Zootekni Derneği Yayını, No : 6, 66 Sayfa., Bornova.
- CANYURT, M.A., 1977. Alabalık Suyunda Aranan Özellikler. Hayvansal Üretim Dergisi, 7:5-8.
- CANYURT, M.A., 1976. Etude de Quelques Paramètres Concernant l'Elevage de Jeunes Saumons (Salmo salar L.). Bull. Cent. Etud. Rech. Sci. Biarritz, 11(2) :95-197.
- CANYURT, M.A., 1976. Etude de la Production et de la Qualité de Jeunes Saumons Atlantiques (Salmo salar L.) de Repeuplement Elevés Dans Différents Milieux Université Paul-Sabatier, Toulouse, Thèse de 3 ème Cycle ,126p.
- CANYURT, M.A., 1974. Elevages Comparatifs de Saumon de Repeuplement (Salmo salar L.), I.N.R.A., Biarritz, 43 p.

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)-  CANYURT, M. A., 1998. Çevre ve Canlı Türleri. İzmir’in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri. Çevre Raporu, 2. Cilt. İzmir Yerel Gündem 21 Yayını S. 79-84, İzmir.
- CANYURT, M. A., 1998. Turizm ve Çevre İlişkiler. İzmir’in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri Çevre Raporu 2.Cilt. İzmir Yerel Gündem 21 Yayını S. 95-97, İzmir
-  AK, N., KARACA, M., ŞEŞAN, Y., ÖNDER, A., ÖZBOYACI, A, CANYURT, M. A., 1998. İzmir’de Gürültü Sorunu. İzmir’in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri, Çevre Raporu, 2.Cilt. İzmir Yerel Gündem 21 Yayını. S. 60-68, İzmir.

International Conference Proceedings (39 entries)- KINGUELEOUA K. K. C., CANYURT M.A., 2016. Proposals For Development Strategies Of Livestock Sector In Central African Republic. 26th International Scientific- Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo Vol. LXI, No. 66/1, 54-58.
- CANYURT, M. A., 2016. Bodrum’da Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Çevre Ve Turizm Etkileşimi Üzerine Görüşler Ve Öneriler . 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2016, Bodrum - Muğla.
- KINGUELEOUA KOYAKOMANDA K.C. , CANYURT, M., A., KOP, A., 2016. Alternative Sources Of Protein In Use In Some African Countriıes In Fish Nutrition.
- CANYURT, M. A., AYGÜN İ.H.,2016. A Study on the Characteristics of the Fish Production Establishments in Sakarya.
-  KINGUELEOUA KOYAKOMANDA K.C., CANYURT M. A.,2016.Present Status And Potential Of Aquaculture In Central African Republic.
- 2016, Karl Christofer KINGUELEOUA KOYAKOMANDA,K.C.,CANYURT, M.A.Present Status And Potential Of Aquaculture In Central African Republic
- KINGUELEOUA KOYAKOMANDA,K.C.,CANYURT,M.A., KOP, A., 2016.Alternative Sources Of Protein In Use In Some African Countriıes In Fish Nutrition.
- Canyurt, M.A., Hansu, I.A.,2016. A Study on the Characteristics of the Fish Production Establishments in Sakarya.
- CANYURT, M. A., 2015. Türkiye’de Su Ürünleri Sektörünün Geçmişi Ve Sektördeki Gelişmeler (History Of Aquaculture in Turkey And Sectoral Development). Kültür Balıkçılığı Sektöründeki Yenilikler- Hollanda ile Türkiye Arasındaki Fırsatlar. ( Innovations in Aquaculture Opportunities for the Netherlands and Turkey. 16 th December 2015. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi,Izmir.
- KINGUELEOUA K. K. C., CANYURT M.A., 2015. Proposals For Development Strategies Of Livestock Sector In Central African Republic. 26th International Scientific- Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 27-30, 2015.
- TAYLAN, B., BAYHAN, B., SAYGI, H., CANYURT, M.A. 2015. Fecundity of the bogue Boops boops (Linnaeus, 1758) in the Turkish Aegean Sea. XV European Congress of Ichthyology, 7-11 September 2015, Porto, Portugal.
- KINGUELEOUA K., K. C., CANYURT, M. A., 2014. Agricultural Potentials in Central African Republic.25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014, Çeşme, Izmir, Turkey.
- KINGUELEOUA K., K. C., CANYURT, M. A., 2014. Aquaculture Potential and Inventory of Fish Species in Central African Republic. 25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014, Çeşme, Izmir, Turkey.
- EREN, Ş., CANYURT, M. A. 2014. A Study on Adopting Probit Method for the Calculation of Lethal Concentration (LC-50) Regarding Aquatic Organisms. 25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014, Çeşme, Izmir, Turkey.
- ÇELİK, Ç., CANYURT, M. A., 2013. A Review of Processing Methods of Salmon Species in Alaska. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus.
- BARANI, A. J., CANYURT, M. A, BAYHAN, B, SAYGI, H., 2013. Aquaculture Production of Iran and Turkey: 2000-2010. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus.
- ÇELIK, Ç., CANYURT, M. A., 2013. A Study of Salmon Production in Alaska, The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus. Short Paper Contributions - Presentation of Extended Summaries.
- SAYGI, H., BAYHAN, B., CANYURT, M. A., 2013. Examination of Import and Export Amounts in Turkey’s Aquaculture Over Time. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus. Short Paper Contributions - Presentation of Extended Summaries
- BARANI, A. J., CANYURT, M. A., 2013. Living Environment, Morphological and Biochemical Properties, Production and Use in Aquaculture of the Artemia Species (Artemia urmiana Günther 1899). The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus. Short Paper Contributions - Presentation of Extended Summaries
- BAYHAN, B., KAYA, M, SEVER, M. T., KARA, A., TAYLAN, B., HERAL, O., SAYGI, H., CANYURT, M. A., 2013. Some Biologic Pecularities of the Round Sardinella Sardinella aurita Valenciennes, 1847 in Izmir Bay (Central Aegean Sea of Turkey). The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus. (poster presentation)
- SISMAN AYDIN, G, CANYURT, M. A., 2013. The Environmental Impacts of Fish Farms. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013. Girne, Northern Cyprus. (poster presentation).
- BAYHAN, B, KAYA, M, SEVER, T.M., KARA, A., TAYLAN, B, HERAL, O, SAYGİ H AND CANYURT, M.A., 2013. A Preliminary Study On The Biolgy Of The Round Sardinella (Sardinella Aurita Valenciennes, 1847) In Izmir Bay (Central Aegean Sea Of Turkey). 40th CIESM Congress, 28 October to 1 November 2013, Marseille, France.
- SAYGI, H., BAYHAN, B., CANYURT, M.A., and TAS, E.C., 2013. Examination Of Import And Export Amounts In Turkey’s Fisheries Product With Time Series. 40th CIESM Congress, 28 October to 1 November 2013, Marseille, France.
- ÇELİK Ç.,CANYURT, M.A., 2012. Alaska’da Som Balıkları Üretimi ve Balık İşleme Fabrikaları Üzerine Bir İnceleme. FABA2012 SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR.
- BARANİ,A.J.,CANYURT, M.A., 2012.Urmia Gölünde Yaşayan Bir Artemia Türünün (Artemia urmiana Günther 1899) Yaşam Ortamı, Morfolojik ve Biyokimyasal Özellikleri, Üretimi ve Akuakültürde Kullanımı. FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2012) Sempozyumu,21-24 Kasım 2012 Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- CANYURT,M.A.,BARANİ, A.J.,2012. İran'da Su Ürünleri Üretiminin Tarihçesi, Mevcut Durumu ve Geleceği Üzerine Bir İnceleme ve Öneriler.FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2012) Sempozyumu,21-24 Kasım 2012 Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- ÇELİK, Ç., CANYURT, M.A., 2012. Alaska'da Som Balikları Üretimi ve Balık İşleme Fabrikaları Üzerine Bir İnceleme. FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2012) Sempozyumu,21-24 Kasım 2012 Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- YAVAŞ, G., CANYURT, M. A., KALKAN, S. 2011. Fas'ta Su Ürünleri Üretiminin Durumu. FABA2011(Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2011) Sempozyumu,7-9 Eylül 2011, Samsun.
- KALKAN, S., CANYURT, M. A. 2011. Portekiz'de Su Ürünleri Üretim Potansiyeli ve Akuakültür Sektörünün Durumu. FABA2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2011) Sempozyumu,7-9 Eylül 2011, Samsun.
- CANYURT, M. A., 2011. Bodrum’da Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Önemi ve Sonuçları. 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 9-12 Mayıs 2011, Sempozyum Bildirileri Kitabı, pp: 145-152. Bodrum.
- CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2009. Development And Situation Of Trout Culture In Turkey. 15. International Scientific Conference- Research For Rural Development 2009. Latvia University of Agriculture International Scientific Conference Proceedings, 19-21 May 2009, Pages: 90-94 Jelgava, Latvia. Published: 2009. (En, en).
- FOROUDI, F., CANYURT, M.A., KARKOODI, K., 2006. A Study on the Integrated Farming of Beijing Duck (Anas platyrhynchos) and Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix). Proceedings of the British Society of Animal Science 2006, p: 108.
- CANYURT, M. A., 2006. The Importance of Aquaculture in The Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey. . 12. International Scientific Conference- Research For Rural Development 2006. Latvia University of Agriculture, 19-22 May 2006, Jelgava, Latvia. Research For Rural Development: International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, Latvia , Pages: 12-16, Published: 2006. (En, en).
- CANYURT, M., A., 2005. The Development of Aquaculture in Turkey. 11. International Scientific Conference- Research For Rural Development 2005. Latvia University of Agriculture, 18-21 May 2005, Jelgava, Latvia. Research For Rural Development: International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, Latvia, 19-22 May, 2005 Pages: 19-22 Published: 2005
- FOROUDI, F., CANYURT, M. A., 1999. Caviar Production Stages and the Nutritional Value. Animal Husbandry Congress'99, 21-24 September 1999, Ege University, Faculty of Agriculture, pp: 661-665. İzmir.
- CANYURT, M.A., GÖKOĞLU, M. 1997. Aquaculture in Turkey. International Workshop in Intensive Aquaculture Farming. 12.3.1997-16.4.1997, Cinadco, Shefayim, Israel.
- KOYDON, S., SASTRILLO, A. S., VILLAGRAN, E., RAVICHANDRAN, V., JHU, J., CANYURT, M. A.,1997. Evaluation of Water Management Techniques to Mitigate Adverse Environmental Impact of Intensive Aquaculture in Some Developing Countries. International Workshop On Intensive Aquaculture Farming, March 12-April 16, 1997, Cinadco, Shefayim, Israel.
- CANYURT, M. A. 1989. A Study On The Acute Toxicity Of Herbicides on Some Freshwater Fish Species. International Symposium On Plants And Pollutants In Developed And Developing Countries. 22-28 August, İzmir, TURKEY.
- CANYURT, M.A.,1987. Türkiye'de Alabalık Yetiştiriciliğinin Durumu Üzerine Bir Araştırma. International Aquaculture Symposium, November 23-25, İstanbul, TURKEY.

National Conference Proceedings (53 entries)- KINGUELEOUA K. ,K. C., CANYURT, M. A., 2015. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Su Ürünleri Üretim Potansiyeli: Balik Yetiştiriciliğinin Geçmişi Ve Şimdiki Durumu. Ege Üniversitesi 18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu,1-4 Eylül 2015, İzmir.
- KINGUELEOUA K. K. C., CANYURT, M. A., KOP, A., 2015.Balık Beslenmesinde Afrika Kökenli Alternatif Protein Kaynakları.Ege Üniversitesi 18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu,1-4 Eylül 2015, İzmir.
- CANYURT, M. A., HANSU, İ. A., 2015. Sakarya İlinde Bulunan Balık Üretim İşletmelerinin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi 18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu,1-4 Eylül 2015, İzmir.
- CANYURT, M. A., 2013. Türkiye'de Alabalık Yetiştiriciliği ve Karma Yem Üretimi İlişkisinin Analizi ve Geleceği Hakkında Öneriler. 3.Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2013, Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu.
- AYDIN,G. Ş., CANYURT, M. A., 2013. Balık Çiftliklerinin Kirletici Potansiyeli ve Çevre Yönetimi. 3.Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2013, Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu.(Poster Sunum).
- SAYGI, H., CANYURT, M.A., BAYHAN, B.,2011. Alabalık İşletmelerindeki Sorunlar ve Delphi Yöntemi.16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Antalya.
- YAVAŞ, G., CANYURT, M.A., ELKALAY, K., 2010. Fas’ta Alabalık Yetiştiriciliği. 2. Alabalık Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. 6-8 Temmuz 2010, Ermenek, Karaman.
- CANYURT, M. A., Türkiye’de Alabalık Yetiştiriciliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 2. Alabalık Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. 6-8 Temmuz 2010, Ermenek, Karaman.
- CANYURT, M. A., 2010. Bozdoğan’ın Su Potansiyeli Ve Su Ürünleri Açısından Değerlendirilmesi. Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu Tebliği, 13-15 Mayıs 2010. Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayını, 2: 97-104, Bozdoğan-Aydın.
- GUNER, Y., TURKMEN, G., HARLIOĞLU, M. M., CANYURT, M. A., ÖZDEN, O., 2008. Alabalık- Kerevit Entegrasyon Önerisi. , Ulusal Alabalık Sempozyumu- Uluslar arası Katılımlı, 14-16 Ekim 2008, Tebliği, Isparta.
- KIZAK, V., GUNER, Y., CANYURT, M.A., TUREL, M., 2008. Alabalıkları Bayıltmada Karanfil Yağı Kullanımı, Ulusal Alabalık Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, Tebliğ, , 14-16 Ekim 2008, Isparta.
- CANYURT, M. A., 2008. Sağlıklı Beslenmede Balık Tüketimi. in YILMAZ, Candeğer (Ed), 2008. Pusulanız Sağlık Olsun, Ege Obez Hasta Derneği Yayını, No: 7, pp: 171-177, 320 s.
- AKHAN, S., CANYURT, M. A. 2007. Transgenik Balıklar: Fayda ve Riskleri. Muğla Üniversitesi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007. Muğla.
- CANYURT, M. A., 2004. Sürdürülebilir Akuakültür ve Çevre Etkileşimleri. Organik Tarımda Garanti Sistemleri ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı. 15-16 Mart 2004, İzmir.
- CANYURT, M. A., 2004. Kahramanmaraş İlinin Su ürünleri Üretim Potansiyeli ve Ceyhan Nehri Sorunları. 1. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş, 3: 1511-1516.
- CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2003. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhnychus mykiss Walbaum, 1792) Spermlerinin Kısa Süre Saklanmasında Amfisilin Kullanımının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi, 7. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2 – 5 Eylül 2003, Elazığ, Bildiriler Kitabı, p: 68-72.
- CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2003. Balık Spermasının Muhafazası ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Önemi. Fırat Üniversitesi, 7. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2 – 5 Eylül 2003, Elazığ. Bildiriler Kitabı, pp: 268-271.
- CANYURT, M. A., 2002. Ceyhan Nehri Sorunları. Dünya Su Günü Paneli ve Forumu, 22 Mart 2002, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Elbistan Temsilciliği ve Elbistan Belediyesi, Elbistan, Kahramanmaraş.
- KAYAM, S., CANYURT, M. A., 2001. Gökkuşağı Alabalıklarına (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1752) Fotoperiod Uygulamasının Yumurta Verimleri Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06 Eylül 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Antakya.
- CANYURT, M. A., ÇÖPTEN, R., 2001. İzmir İlindeki Su Ürünleri İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Yönden İncelenmesi. . 11. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06 Eylül 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antakya.
- CANYURT, M. A., 2001. Su Ürünleri Üretimi ve Sorunları. Çivril Tarımı ve Sorunları Sempozyumu. Çivril Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 13-14 Eylül 2001, Çivril.
- CANYURT, M. A., 2000. Alabalık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi ve Üretim Aşamalarına Genel Bir Bakış. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TYUAP Ege- Marmara Dilimi 2000 Yılı Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı
- CANYURT, M. A., FORUDİ, F., 2000. Sofralık Mersin Balığı Üretim Teknikleri. Doğu Anadolu Bölgesi 4. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Yayını, S: 447-452.
- UYGUR, Ş., Ö., CANYURT, M. A., KOCAMAN, E. M., 2000. Erzurum İli Alabalık Üretim Tesislerinin Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi 4. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte
- CANYURT, M. A., 1999. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamında Su Ürünleri Üretimi ve Beslenme Açısından Önemi. GAP Su Ürünleri Arama Toplantısı. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve T.C. Harran Üniversitesi. 5 Mart 1999, D.S.İ.
- CANYURT, M. A., 1999. Büyük Menderes Havzasında Su Ürünleri Üretimi ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. 2000'e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4.Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu. 9-10 Eylül 1999, Söke. Söke Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Yayını, S: 173-179.
- CANYURT, M. A., FOROUDI, F., 1998. Hazar Denizinde Mersin Balıkları Avcılığı ve Havyar Üretimi Sorunları Üzerine Bir Araştırma. 3. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, S: 75-82.
- CANYURT, M. A., ÇÖPTEN, R., TÜRKMEN, G., 1998. İzmir İlinde Deniz Balıkları Üreten İşletmelerin Üretim ve Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, S: 467-475.
- CANYURT, M. A., 1998. Bafa Gölü ve Karine Dalyanında Balıkçılık ve Çevre Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu. 2-4 Eylül 1998, Söke. Söke Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Ya
- CANYURT, M.A., 1997. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Örgütlenme Sorunları. Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu. Ege Üniv. Ziraat Fak. 27-27 Kasım 1997. S: 76-80, İzmir.
- AKÇİÇEK, E., CANYURT, M.A. 1997. Balıkçıların ve Su Ürünleri Yetiştiricilerinin Sağlık Problemleri. 9. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 17-19 Eylül 1997, Eğirdir.
- SAYIN, F., AKYURTLAKLI, N., CANYURT, M. A., 1997. Pestisidlerin Amfibiler Üzerindeki Etkileri. 9. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 17-19 Eylül 1997, Eğirdir.
- CANYURT, M. A., 1997. Söke Ovasında Pestisid Kullanımının Su Ürünleri Üzerine Etkileri. Söke Tarım ve Çevre -97 Sempozyumu 2-3 Eylül 1997, Söke Belediyesi ve E.Ü. Zir. Fak. Toprak Böl. , S: 95-101.
- CANYURT, M. A., 1997. Denizel Akuakültür İşletmelerinin Çevre Üzerine Etkileri ve Bu Etkileri Minimuma İndirmek İçin Alınablecek Önlemler. 2. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu. 14-16 Kasım 1997, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Kuşadası .
-  CANYURT, M.A., 1996. Akuakültür ve Çevre İlişkisi.Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı. 13-15 Mayıs 1996, Mersin.
-  CANYURT, M.A., EGEMEN, Ö., 1996. Pestisidlerin Akuatik Ortamdaki Etkileri. Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi. E.Ü. Ziraat Fakültesi. 18-20 Eylül 1996, S: 616-621, İzmir.
-  CANYURT, M.A., TALUĞ, A.M., KIRKPINAR, F., ERKEK, R., DİLER, İ.,1996. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Karma Yemlerinde Renk Maddeleri Kullanımı. Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi. E. Ü. Ziraat Fakültesi, 18-20 Eylül 1996, S: 646-653 İzmir
- 1996, CANYURT, M.A., l996. Erozyonun Su Ürünleri Üzerine Etkileri. Gediz Havzası 2. Tarım Erozyon ve Çevre Sempozyumu. 2-4 Aralık l996, Manisa.
- CANYURT, M.A., AKÇİÇEK, E., 1995. Su Ürünleri ve Allerji. Doğu Anadolu Bölgesi 2. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, S: 240-249, Erzurum.
- AKÇİÇEK, E., CANYURT, M.A., 1994. Tuzlanmış Ve Tütsülenmiş Balık Tüketiminin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. 8. Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs 1994, Eğirdir-İsparta.
- CANYURT, M.A., 1994. Tarımda Pestisit Kullanımının Su Ürünleri Üzerine Etkileri. Kıyı Sorunları Ve Çevre Sempozyumu, 10-11 Kasım 1994, Belediye Yayınları, no:7, S: 345-353, Kuşadası.
- AKÇİÇEK, E., CANYURT, M.A., 1993. Anadolu'da Balık İle İlgili İnançlar Ve Halk Hekimliği Uygulamaları. Doğu Anadolu Bölgesi 1. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, S: 1-12, Erzurum.
- CANYURT, M.A., 1993. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İçinde Su Ürünlerinin Yeri Ve Önemi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sayf: 353-361, 12-14 Mayıs 1993, Şanlıurfa.
- CANYURT, M.A., 1993. Su Ürünlerinin Beslenmedeki Rolü. Su Ürünleri Sempozyumu. Dünya Gıda Günü. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 14-15 Ekim 1993, Ankara.
- CANYURT, M.A., 1992. Tatlı Su Kültürü-Alabalık, TYUAP Ege-Marmara Dilimi Hayvancılık Grubu Abav Toplantısı. 21-25 Eylül 1992, Menemen-İzmir.
- FOROUDİ, F., CANYURT, M.A., 1991. İran'da Mersin Balıkları Yetiştirme Teknikleri. Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi 12-14 Kasım 1991, Tebliğ Sayf: 196-214, İzmir.
- CANYURT, M.A., ERKEK, R., TALUĞ, A.M., SEVGİCAN, F., 1991. Alabalıkların Beslenmesinde Soapstock'tan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar. Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Fakültesi 12-14 Kasım 1991, Tebliğ, Sayf: 262-273,
- CANYURT, M.A., 1991. Türkiyede Balık Üretiminin Geçmişi, Bugünü Ve Geleceği. TYUAP Ege-Marmara Dilimi Hayvancılık Grubu Abav Toplantısı. 11 Sayf., 22-23 Ekim 1991, Menemen- İzmir.
- CANYURT, M.A., 1987. Zirai Mücadele İlaçlarının Su Organizmaları Üzerine Etkileri. Çevre-87 Sempozyumu Tebliğleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yayını, 4 Sayf., İzmir.
- CANYURT, M.A., 1984. Pestisitlerin Kıyı Balıkçılığı Üzerine Etkileri. Ege Denizi Ve Civarı Kıyı Sorunları Sempozyumu Tebliğleri, İzmir.
- CANYURT, M.A., 1983. Türkiye'de Alabalık Yetiştiriciliğinde Besleme Sorunları. 1.Ulusal Deniz Ve Tatlı Su Araştırmaları Kongresi Tebliğleri, E.Ü.Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, Supplement 1: 63-68, İzmir.
- CANYURT, M.A., ALPBAZ, A.G., 1980. Batı Anadolu İşletmelerinin Üretim Tekniği Ve Koşulları Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK 7. Bilim Kongresi Tebliği, V.H.A.G. Tebliğleri : 59-68, Ankara
- CANYURT, M. A., 1977. Batı Anadolu'da Alabalık Yetiştirme Potansiyeli ve Alabalık Türleri Üzerine Bir Çalışma. Batı Anadolu 1. Kültür Balıkçılığı Semineri Tebliği. Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü.

Books (1 entries)- CANYURT, M. A., YESÜGEY, T., BİLGİN , H., ŞENOL, A., 1998. İzmir’in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri. Çevre Raporu, 2. Cilt. İzmir Yerel Gündem 21 Yayını. İzmir.

Finished Research Projects (30 entries)- BAP: 11-SÜF-016, GÜNER, Y., CANYURT, M.A., SAYGI, H., GÜLEÇ, F., ŞAHİN, T., SARAÇOĞLU, F., 2015. Sazan Balığının (Cyprinus carpio)Ağ Kafeslerde Yavru Üretimi.
- BAP:11-SÜF-012, GÜNER, Y., CANYURT, M.A., SAYGI, H., GÜLEÇ, F., ŞAHİN, T., 2015.Alabalık Yumurtalarının Döllenme Veriminin Artırılması
- BAP- 11-SÜF- 005, CANYURT, M.A., GÜNER, Y., SAYGI, H., YAVAŞ, G., GÜLEÇ, F., 2015. Batı Anadolu Bölgesindeki Bazı Alabalık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi.
- , Proje no:09-SÜF-017, GUNER, Y., CANYURT, M. A.,TÜRKMEN, G., KIZAK, V., SAYGI, H., TURAN, G., TEKOĞLU, H., KARACALAR, U., “Ege Bölgesinde Ticari Bir Alabalık İşletmesinin Çevreye Yönelik Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Sürdürülebilir Yönetiminin Optimizasyonu”, Ege üniversitesi Bilimsel araştırma projesi, Proje no:09-SÜF-017, 61 sayfa, Bornova-İzmir,(2013).
- Proje no:2010-SÜF-023, SAYGI, H., CANYURT, M. A., GUNER, Y., YAVAŞ,G., GÜLEÇ, F., “Türkiye’de Alabalık İşletmelerinin Sorunlarının Delphi Yöntemi İle Belirlenmesi Üzerine Bir Ararştırma” Ege üniversitesi Bilimsel araştırma projesi, Proje no:2010-SÜF-023, 65 sayfa, Bornova-İzmir,(2013).
- 2010, Proje No: 2010-SÜF-23, SAYGI,H., CANYURT,M.A., GÜNER, Y., YAVAŞ,G., GÜLEÇ,F., 2013. Türkiye'de Alabalık İşletmelerinin Sorunlarının Delphi Yöntemi İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
- 2010, 09-SÜF-017, Yusuf Güner, M.Ali Canyurt, Gürel Türkmen, Hülya Saygı, Ulviye Karacalar, Gamze Turan, Hatice Tekoğul, Volkan Kızak, 2009(devam etmekte). Ege Bölgesinde Ticari Bir Alabalık İşletmesinin Çevreye Yön nelik Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Sürdürülebilir Yönetiminin Optimizasyonu (09-SÜF-017)
- Araştırma Projesi, 90. CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2008. Effect of dietary vitamin E on the sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss) , AQUACULTURE RESEARCH, Volume: 39 Issue: 9 Pages: 1014-1018. (En, en).
- Araştırma Projesi, 89. CANYURT, M. A., AKHAN, S, 2008. Effect of ascorbic acid supplementation on sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss) TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, Volume: 8 Issue: 1 Pages: 171-175 . (En, en).
- Araştırma Projesi, 84. AKHAN, S., CANYURT, M.A., 2005. Üç Farklı Kuluçkahanedeki Damızlık Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Stokları Arasında Genetik Çeşitliliğin RAPD_PCR Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2
- Araştırma Projesi, 81. ATAMANALP, M, : KOCAMAN, M., CANYURT, M. A., 2004. Kentsel Atıkların Capoeta capoeta capoeta ‘nın Hematokrit Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4): 439-445.
- Araştırma Projesi, 78. CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2003. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhnychus mykiss Walbaum, 1792) Spermlerinin Kısa Süre Saklanmasında Amfisilin Kullanımının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 7. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2 – 5 Eylül 2003, Bildiriler Kitabı, p
- Araştırma Projesi, 79. CANYURT, M. A., AKHAN, S., 2003. Balık Spermasının Muhafazası ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Önemi. 7. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2 – 5 Eylül 2003, Bildiriler Kitabı, pp: 268-271, Elazığ.
- Araştırma Projesi, 80. CANYURT, M. A., AKHAN, S., TAKMA, Ç., 2003. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Spermlerinin Kısa Süre Saklanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 20(3-4): 537-542.
- Araştırma Projesi, 76. CANYURT, M. A., AKHAN, S., TAKMA, Ç., 2002. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermlerinin Kısa Süre Saklanması Üzerine bir Araştırma. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu.
- Araştırma Projesi, 74. CANYURT, M. A., ÇÖPTEN, R., 2001. İzmir İlindeki Su Ürünleri İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Yönden İncelenmesi. . 11. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06 Eylül 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Hatay.
- Araştırma Projesi, 73. KAYAM, S., CANYURT, M. A., 2001. Gökkuşağı Alabalıklarına (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1752) Fotoperiod Uygulamasının Yumurta Verimleri Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06 Eylül 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri
- Araştırma Projesi, 72. UYGUR, Ş., Ö., CANYURT, M. A., KOCAMAN, E. M., 2000. Erzurum İli Alabalık Üretim Tesislerinin Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi 4. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte
- Araştırma Projesi, 60. CANYURT, M. A., FOROUDI, F., 1998. Hazar Denizinde Mersin Balıkları Avcılığı ve Havyar Üretimi Sorunları Üzerine Bir Araştırma. 3. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, S: 75-82.
- Araştırma Projesi, 61. CANYURT, M. A., ÇÖPTEN, R., TÜRKMEN, G., 1998. İzmir İlinde Deniz Balıkları Üreten İşletmelerin Üretim ve Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, S: 467-475.
- Araştırma Projesi, 62. CANYURT, M. A., 1998. Bafa Gölü ve Karine Dalyanında Balıkçılık ve Çevre Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu. 2-4 Eylül 1998, Söke. Söke Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Ya
- Araştırma Projesi, 56. CANYURT, M. A., KIRKPINAR, F., ERKEK, R., TALUĞ, A. M., 1997. Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.) Et Rengi Üzerine Kırmızı Biber Unu ve Kantaksantin'in Etkileri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 14(3-4):243-2
- Araştırma Projesi, 50. CANYURT, M.A., TALUĞ, A.M., KIRKPINAR, F., ERKEK, R., DİLER, İ.,1996. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Karma Yemlerinde Renk Maddeleri Kullanımı. Hayvancılık-96 Ulusal Kongresi. E. Ü. Ziraat Fakültesi, 18-20 Eylül 1996, S: 646-653
- Araştırma Projesi, 37. CANYURT, M.A., ERKEK, R., TALUĞ, A.M., SEVGİCAN, F., 1991. Alabalıkların Beslenmesinde Soapstock'tan Enerji Kaynağı Olarak Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar. Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Fakültesi 12-14 Kasım 1991, Tebliğ, Sayf: 262-273,
- Araştırma Projesi, 30. CANYURT, M.A., 1989. Malathion'un Pulaterina (Mugil capito Cuvier, 1829) İçin Letal Konsantrasyonu (LC-50) Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 95-108.
- Araştırma Projesi, 34. CANYURT, M.A., 1989. Une Etude Sur les Causes de la Mortalité Observée Chez la Population de Carpe (Cyprinus carpio L.) Des Bassins de Balıklıgöl (Şanlıurfa). Journal of Faculty of Science. Ege Üniversity. Series B. VII, No : 2, 53-57.
- Araştırma Projesi, CANYURT, M.A., 1989. Malathion'un Pulaterina (Mugil capito Cuvier, 1829) İçin Letal Konsantrasyonu (LC-50) Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 95-108.
- Araştırma Projesi, 10. CANYURT, M.A, ALPBAZ, A.G., 1980. Batı Anadolu Alabalık İşletmelerinin Üretim Tekniği Ve Koşulları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-V.H.A.G.- 471 No’lu Projenin Kesin Raporu, 55 Sayfa., İzmir.
- Araştırma Projesi, 2. CANYURT, M.A., 1976. Etude de la Production et de la Qualité de Jeunes Saumons Atlantiques (Salmo salar L.) de Repeuplement Elevés Dans Différents Milieux. Université Paul-Sabatier, Toulouse, Thèse de 3 ème Cycle ,126p.
- Araştırma Projesi, 1. CANYURT, M.A., 1974. Elevages Comparatifs de Saumon de Repeuplement (Salmo salar L.), I.N.R.A., Biarritz, 43 p.
Memberships of Professional Associations (6 entries)- 
- Association Française de Limnologie
- European Aquaculture Society
- GEMA Vakfı Danışma Kurulu Üyesi
- New York Academy of Sciences
- World Aquaculture Society
Granted Scholarships (5 entries)- 2004, Fransa , Coopération Culturelle et Universitaire
- 2003, Fransa , Coopération Culturelle et Universitaire
- 1997, Israel, Mashaw- Cinadco
- 1971, T.C. 1416 Sayılı Kanunla Yurt Dışında Bilim Adamı Yetiştirme Bursu
- 1966, T. C. TARIM Bakanlığı Lisans Eğitim Bursu
Granted Prizes (9 entries)- 2014, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 14-18 Nisan 2014 Tarihleri arasında düzenlenen "Su Ürünleri Genetik Kaynaklarını Koruma ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik Hazırlama Toplantısı"na katkı nedeni ile sunulan Teşekkür Belgesi
- 2013, TEMA - Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı İzmir Temsilciliği tarafından 23.10.2013 tarihinde " Su Ürünlerinin Tüketiminin Önemi " konusunda verilen Konferans nedeni ile Tevdi Edilen Teşekkür Belgesi
- 2012, TC. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Dekan Prof. Dr. İsmet BALIK tarafından tevdi edilen Teşekkür Plaketi
- 2010, TC. Karaman Üniversitesi 2. Ulusal Alabalık Sempozyumu Teşekkür Plaketi
- 2010, TC. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Prof. Dr. Celal ARTUNÇ ve Proje Koordinatörü Prof.Dr. Nurselen TOYGAR tarafından tevdi edilen Teşekkür Belgesi
- 2008, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hizmet Ödülü
- 2004, TC. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Rektör Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR tarafından tevdi edilen Teşekkür Belgesi
- 2000, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 30. Yıl Hizmet Ödülü
- 1995, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Meslekte 25. Yıl Plaketi.
Student's Completed Thesis (10 entries)- Yüksek Lisans, 2014, Ashkan JAFARI BARANI, Acipenser percicus BORODIN, 1897 Larvalarının poly-B-Hydroxybutyrate (PHB) ile zenginleştirilmiş Artemia ile beslenmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2012, GİZEM YAVAŞ, Ege Bölgesinde Bulunan Bazı Alabalık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2007, Ali Özcan BABAOĞLU, Alabalık Spermlerinin Kısa Süreli Muhafaza Koşullarına Adaptasyonu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 2003, Süleyman AKHAN, Üç Farklı Kuluçkahanedeki Damızlık Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Stokları Arasında Genetik Çeşitliliğin RAPD-PCR Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bi...
- Doktora, 2002 , Farhad FOROUDI, Farklı Sazan Türleri (Cyprinidae) İle Pekin Ördeğinin (Anas platyrhynchos) Kombine Yetiştiriciliğinin Hayvansal Protein Üretimi ve Üretim Ekonomisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornov...
- Doktora, 2001, Sezer KAYAM, Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Fotoperiyod Uygulamasının Yumurta Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Doktora, 2000, Recep ÇÖPTEN, İzmir İlindeki Su Ürünleri İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Yönden İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, Şevket Ömür UYGUR, Erzurum İli Alabalık Üretim Tesislerinin Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1993, Aylin BİLGE, Su Ürünlerini İşleme ve Muhafaza Teknikleri ve Bunun Kalite Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1991, Farhad FOROUDİ, Hazar Denizinde Yaşayan Mersin Balıklarının (Acipensaridae)Başlıca Besin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir.