Akademik BilgilerTANER ONAT
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: O.D.T.Ü., Türkiye, 1973
- Doktora: E.Ü.T.F., Türkiye, 1978
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.T.F., Türkiye, 1981
- Doçentlik: E.Ü.T.F., Türkiye, 1982
- Profesörlük: E.Ü.T.F., Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi, 1998-
- Marmara Medical Journal Danışma Kurulu Üyesi, 1998-
Indexed Journal Publications (6 entries)- E.Y. Sözmen, Z. Kerry, F.Uysal, G. Yetik, M. Yasa, L. Üstünes, T. Onat. Antioxidant enzyme activities and total nitrite/nitrate levels in the collar model. Effect of Nicardipine. Clin Chem LAb Med 2000, 38:(1):21-25
- Y. Delen, T. Çetinkalp, E. Sözmen, T. Onat, M. Tüzün, The Effect of High Levels of Homocystein on Cardiovascular Complications With Type II Diabetes Mellitus, Cardiovascular Drugs and Therapy, Kluwer Academic Publishers, 13(1), 93, 1999
- E.Y. Sözmen, T. Tanyalçın, T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Ethanol Induced Oxidative Stress And Membrane Injury in Rat Erythrocytes, Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 32(10), 741-4, 1994
- G. Alper, E. N. Tavmergen, H. Özsan, G. Gümüşdiş, T. Onat, Lupus Antikoagulans (LA) und Antiphospholipide Antikörper (APA) Waste Bes Einer Femilie mit Systemisch Lupus Erythematosus(SLE), Zentralbatt für Gynakologie, 114, 509-12, 1992
- A. Yağcı, Z.A. Karcıoğlu, C. Akkın: K. Andaç, D. Çımrın, T. Onat, Serum And Aqueous Humor Sialic Acid Levels in Behçet's Disease, The Journal of American Academy of Ophthalmology, 97(9), 1153-1155, 1990.
- T. Onat, N. Eğilmez, N. Eğilmez, A.Çımrın, Concentrations of Sialic acid in Serum in Behçet's Disease, Clinical Chemistry, 36(2), 393, 1990

Publications in Non-Indexed Journals (58 entries)- G.Alper, E. N. Tavmergen, Y. Kabasakal, T. Onat, Lupus Anticoagulant and Anticardiolipin Antibodies in Unexplained Fetal Loses, Turk. J. Med. Sci. 29(2), 145-150, 1999.
- G. Alper, T. Onat, Ö. Erkızan, F. Özerkan, A. Akıllı, Significance of Cardiac Troponin T Release in Detection Minor Myocardial Injury After Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, Turk. J. Med. Sci., 29(6), 649-654, 1999
- G. Alper, Ö. Erkızan, C. Hasdemir, A. Akıllı, T. Onat, Cardiac Troponin T in Diagnosis of Acute Myocardial Infarction, Turk. J. Med. Sci. 28(2), 149-154, 1998.
- F. Z. Kutay, S. Kılınç, T. Tanyalçın, E. Y. Sözmen, F. K. Girgin, T. Onat, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitiminde Yeni Bir Uygulama, Biyokimya Dergisi, 23(2), 47-50, 1998
- E. Y. Sözmen, S. Tüzün, F. Uysal, B. Sözmen, S. Aldemir, T. Onat, Sıçan Böbreğinde Oluşturulan Iskemi-Reperfüzyon Hasarında Egb-761'in Antioksidan Sistem ve Nitrik Oksid Üzerine Etkileri Klinik Gelişim, Serbest radikaller ve antioksidanlar özel sayısı, Cilt II, Sayı 1-2, 416-419, 1998
- S. Karaçalı, S. Kırmızıgül, R. Deveci, Ö. Deveci, T. Onat, B. Gürcü, Presence of Sialic Acid In Prothraocic Glands Of Galleria Melonella (Lepidoptera), Tissue & Cell, 29 (3), 315-321, 1997
- G.Alper, H. Özsan, F. Girgin, F. Büyükkeçeci, T. Onat, Antiphospholipid Antibodies in Behçet’s Disease, Clinical Chemistry, 43(S6), 1997F
- A. Yalçın, S. Erlaçin, G. Yüce, T. Onat, CCl4 Uygulanan Sıçanlarda Karaciğer GSH, GST Ve Selenyum Düzeyleri, Ege Tıp Dergisi 36 (1-2), 13-15, 1997
-  A. Yalçın, S. Erlaçin, T. Onat, G. Yüce, GSH, GSH S-Transferase and Selenium Levels in Aflatoxin-B1 Treated Rat Hepatic Tissue, Turk. J. Med. Sci. 26(2), 177-9, 1996.
- M. Aytimur, E. Sözmen, F. Uysal, F. Erer, T. Onat, Romatoid Artrit ve Osteoartrozlu Hastalarda Eritrosit Süperoksid Dismutaz ve Katalaz Enzim Düzeyleri, Ege Fiz. Tıp. Reh. Der. 2(4), 251-254, 1996
- E.Y. Sözmen, Ö. Erkızan, G. Alper, T. Onat, S. Erlaçin, Plasma Carnitin Levels in Acute Alcohol Intoxication, Turk. J. Med. Sci. 27(2), 145-7, 1995.
- S. Karaçalı, Ö. Deveci, R. Deveci, T. Onat, B. Gürcü, Spectrophotometrical Determination of Sialic Acid in Several Tissues of Isolated and Crowded Locusta Migratoria (Orthoptera), İstanbul Üniv. Fen Fak. Biyoloji Der., 58, 47-57, 1995
- S. Karaçalı, Ö. Deveci, R. Deveci, T. Onat, B. Gürcü, Spectrophotometrical Determination of Sialic Acid in the Tissues Of Galleria Mellonella (Lepidoptera), İstanbul Üniv. Fen Fak. Biyoloji Der., 58, 59-67, 1995
- N. Eğilmez, E.Y. Sözmen, T. Onat, T. Tanyalçın, S. Erlaçin, The Role of Vitamin E in Toxicant of CCl4, Turk. J. Med. Sci. 21(4), 235-9, 1994,
- R. Özyürek, E.Y. Sözmen, N. Narin, R. Bakiler, T. Onat, A. Parlar, M. Arcasoy, The Serum Levels of Vitamin E and Selenium in Patients With Cardiomyopathy, Turk. J. Med. Sci. 21(2), 131-2, 1994.
- E.Y. Sözmen, A. Yalçın, T. Onat, S. Erlaçin, The Effect of Aflatoxın on Tissue Antioxidant Levels in Rat Liver, Biyokimya Dergisi, 19(3), 35-40, 1994
- Alper G, Özsan H, Girgin F, Onat T, Büyükkeçeci F, Gümüşdiş G, Antikardiolipin Antibodies in Behçet's Disease. Ed. P. Godeau, B.Wechesler, Excerpta Medica, Elsevier Scence Publishers Hers B.V. 1993, 119-122
- E.Y. Sözmen, T. Tanyalçın, T. Onat, S. Erlaçin, Age Correlated Modifications of Antioxidant Enzyme Activities in Human Erythrocytes, Journal of Biochemistry, 18(3), 83-9, 1993
- H. Elyas, G. Alper, N. Eğilmez, T. Onat, Meme Başı Akıntılarının ve İğne Aspirasyon Sıvılarının Sitopatolojik, Cerrahi ve Biyokimyasal Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması, EÜTF Dergisi, 31(3), 493-496, 1992
- M. Doğanay, Ü. Uluöz, T. Kirazlı, V. Bilgen, B. Karcı, T. Onat, Ani Sağırlıkta Serum Magnezyum Değerleri, EÜTF Dergisi, 29(3), 585-7, 1990
- R. Varol, O. Karamızrak, T. Onat, Üniversite Öğrencisi Basketbolcu, Futbolcu ve Vücud Geliştirmecilerin Serum Lipid Değerleri ve Aerobik Kapasiteleri, Spor Hekimliği Dergisi, 25(1), 53-61, 1990
- O. Karamızrak, L. Öztürk, M. Yurtseven, T. Onat, K. Başaloğlu, Sıçanlarda Uzun Süreli Testosteron Uygulanmasının ALT, AST ve Alkalen Fosfataz Etkinlikleri ile Kolesterol, Trigliserid, Üre ve Kreatinin Düzeylerine Etkisi, EÜTF Dergisi, 29(2), 427-30, 1990
- E. Fer, T. Onat, S. Erlaçin, Tip I Diabetik Hastalarda C-peptid Düzeyleri, Türk Biyokimya Dergisi 14(3), 276, 1989.
- T. Yurterin, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, Titrarin ile Heparin Tedavisinin Kontrolü, EÜTF Dergisi 28(2), 759-763, 1989.
- S. Koşay, N. Tösgel, E. Onat, T. Onat, H. Derin, Diabetli Hastalarda İnsülin-cAMP İlişkisi, EÜTF Dergisi 28(1), 367-372, 1989.
- S. Akarsu, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, Sarılık Ön Tanılı Hastalarda De Ritis Oranı, EÜTF Dergisi 28(2), 719-722, 1989.
- Z. Ulusan, S. Koşay, T. Onat, S. Koşay, İ. Şimşek, Ranitidin'in Karaciğer ve Böbrek Fonksiyonları ile Digoksin Kan Düzeyine Olan Etkisi, EÜTF Dergisi 28(1), 17-24, 1989.
- I. Mutaf, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, Serum LDL-Kolesterol Tayin Yöntemlerinin Karşılaştırılması, EÜTF Dergisi 28(3), 1153-1158, 1989.
- A. N. Eğilmez, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, Erkek İnfertilitesinde İmmunoglobulin Düzeylerinin Rolü, EÜTF Dergisi 28(5), 2155-2164, 1989.
- I. Mutaf, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, Sağlıklı Yetişkinlerde Serum Lipid Dağılımı, EÜTF Dergisi 28(4), 1485-1494, 1989.
- N. Eğilmez , A. Eğilmez, T. Onat , S. Erlaçin , Erkek Fertilitesinde İnfeksiyonlara Bağlı İmmunglobulin Değişiklikleri EÜTF Dergisi 28 (5), 2165-2170, 1989.
- S. Koçtürk , N. Eğilmez, T. Onat , Heparin Uygulanan Hastalarda Antitrombin III Düzeyleri EÜTF Dergisi 28 (5), 2333-2338, 1989
- N. Eğilmez, A.N. Eğilmez,T.Onat , S. Erlaçin , Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemodiyaliz Öncesi ve Sonrası Serum Magnezyum Değerleri. EÜTF Dergisi 28(5), 2191-2194, 1989
- N.Eğilmez, T.Onat , S.Erlaçin , Akut Miyokard İnfarktüsünde CPK/GOT Oranının Önemi EÜTF. Dergisi 28 (5), 1939-1944, 1989.
- N. Eğilmez, D. Çımrın, T. Onat, S. Erlaçin, Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Otoanalizör Sonuçları, EÜTF Dergisi 27(1), 243-248, 1988.
- T. Onat, Ö. Erkızan, Enzim Immunassay Yöntemi ile Faktör VII R: Ag(F. Willebrand) Tayini, EÜTF Dergisi 25(1), 121-125, 1986.
- C. Aydemir, T. Onat, S. Erlaçin, Başlangıç Aşamasındaki Hepatit A ve Hepatit B' li Olgularda İmmunglobulin Düzeyleri, EÜTF Dergisi 25(1), 127-132, 1986.
- T. Onat, Ö. Erkızan, Protein C, K-Vitaminine Bağımlı Bir Protein, EÜTF Dergisi 25(1), 329-332, 1986.
- T. Onat, Ö. Erkızan, Elisa Yöntemi ile Protein C Tayini, Medica 2(2), 33-34, 1985.
- C. Aydemir, T. Onat, S. Erlaçin, Leannec Sirozlu Olgularda Immunglobulin Düzeyleri, EÜTF Dergisi 24(4), 1191-1196, 1985.
- M. Özcan, T. Onat, Multiple Miyelomda Protein Elektroforezi, EÜTF Dergisi 24(2), 781-786, 1985.
- T. Onat, Ö. Erkızan, Sirozlu Olgularda Protein C Düzeyi, Medica 2(6), 10, 1985.
- C. Aydemir, T. Onat, S. Erlaçin, Kronik Aktif Hepatitli Olgularda Immunglobulin Düzeyleri, EÜTF Dergisi 24(4), 1273-8, 1985
- Ö. Erkızan, T. Onat, S. Erlaçin, Gutta Lipid Metabolizması, EÜTF Dergisi 23(1), 89-92, 1984.
- Ö. Erkızan, T. Onat, S. Erlaçin, Gutta Lipoprotein Metabolizması, EÜTF Dergisi 23(2), 433-442, 1984.
- F. Kutay, T. Yüceer, T. Onat, Amino Asidlerin Kimyasal İyonlaşma Kütle Spektrometresi (KIKS) ile Ayrımı, EÜTF Dergisi, 23(3), 433-442, 1984.
- F. Kutay, T. Yüceer, T. Onat, Kimyasal İyonlaşma Kütle Spektrometresi ile Biyolojik Materyellerde Amino Asid Tayini, EÜTF Dergisi 23(3), 893-900, 1984.
- 1984, F. Kutay, T. Onat, Ö. Erkızan, İnce Tabaka Kromatografisi ile Amino Asidlerin İki Dimensiyonlu Ayrımı, EÜTF Dergisi 22(2), 315-322, 1983.
- T. Onat, S. Erlaçin, İnterferon. Kanser Sağıtımında Yeni Bir Araştırma, EÜTF Dergisi 22(2), 545-553, 1983.
- T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Miyelin Proteinlerinin Amino Asid Bileşimi, EÜTF Dergisi 22(3), 545-553, 1983.
- T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Miyelin Proteinlerinin Ayrılması, EÜTF Dergisi 22(3), 599-609, 1983.
- T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Miyelin Elde Edilmesi ve Saflaştırılması, EÜTF Dergisi 22(4), 953-962, 1983.
- T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Proteinlerin Isoelectrofocusing Yöntemi ile Ayrılması, EÜTF Dergisi 22(4), 963-970, 1983.
- F. Kutay, T. Yüceer, T. Onat, S. Erlaçin, Amino Asidlerin Gaz-Sıvı Kromatografisi ile Ayrımı, EÜTF Dergisi 22(4), 999-1006, 1983.
- F. Kutay, T. Onat, S. Erlaçin, Plazma, Kas ve Karaciğerde Serbest Amino Asidlerin Gaz-Likid Kromatografisi Ile Analizi, EÜTF Dergisi 22(4), 1007-1015, 1983.
- T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Rifampisinin Hepatotoksik Etkileri Üzerine Bir Tartışma, EÜTF Dergisi 21(3), 631-640, 1982.
- A. Parlar, G. Menteş, M. Gürel, T. Onat, Salisilat Tedavisi Uygulanan Çocuklarda Karaciğer Fonksiyon Testleri, EÜTF Dergisi 21(3), 709-716, 1982.
- T. Onat, F. Kutay, S. Erlaçin, Parankreatitde Serum Alfa Amilaz Ölçümünde Yeni Bir Yöntem, EÜTF Dergisi 21(3), 735-740, 1982.

International Conference Proceedings (16 entries)- Sözmen E.Y, Sözmen B, Delen Y, Onat T, New Perspectives on the Management of Diabetes Mellitus and Diabetic Complications. The Annual Meeting of the Israel Society For Oxygen and Free Radical Research and the 13th Rappaport Symposium, December, 1999, Ruth Auditorium, Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Technicon, Haifa, Israel
- Y. Delen, T. Çetinkalp, E. Sözmen, T. Onat, M. Tüzün, The Effect of High Levels of Homocysteine on Cardiovascular Complications With Type II Diabetes Mellitus, 8th International Symposium on Cardiovascular Pharmacotherapy, March 28-April 1, Amsterdam-Netherlands, 1999
- Alper G, Özsan H, Girgin F, Büyükkeçeci F, Onat T, Antiphospholipid Antibodies in Behçet’s Disease, 8th International Congress on Behçet’s Disease, October 7-9, Reggio Emilia (Italy), 1998
- Alper G, Erkızan Ö, Onat T, Özerkan F, Akıllı A, Significance of Cardiac Troponin T Release İn Detection Minor Myocardial İnjury After Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, NATO/FEBS Advenced Study Institute, Structure and Function of İnteracting Protein Domains in Signal and Energy Transduction, September 10-19, Acquafredda di Maratea, İtaly, 1996
- Yönetçi N , Batur Y, Alkanat M, Onat T , Aydın A, Ersöz G, Tunçyürek M, Ascorbic Acid Levels in Gastric Juice and Biopsy Specimens in Various Gastrodudenal Disease, 10. World Congresses of Gastroenterology, October 2-7 1994, Los Angeles, California,
- 1994, Yönetçi N, İşler M, Özütemiz Ö, Aydın A , Onat T, Batur Y, The Importance of Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP) and Alpha-L-Fucosidase (ALF) Levels for The Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma (HCC), 10th. World Congresses of Gastroenterology, Octob
- Yalçın A, Sözmen E.Y, Onat T, Erlaçin S, Tissue Antioxidant Enzyme Levels in CCl4 Induced Hepatotoxicity in Rats, First International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 1994, İstanbul
- Akıllı A, Hasdemir C, Erkızan Ö, Alper G, Onat T, Troponin T Measurements in Acute and Subacute Phases of Myocardial Infarction 4th. International Conference on Non-invasive Conference. Limasol-Cyprus, October, 10-15,1993
- Alper G, G.E, Tavmergen, Sözmen E, Kabasakal Y, Çapanoğlu R, Onat T, Lupus Anticoagulant and Cardiolipin Antibodies in Unexplained Fetal Loses 2nd. International Forum of Reproductive Immunology, June 14-18, Magdeburg-Germany, 1993
- Alper G, Özsan H, Onat T, Anticardiolipin Antibodies iİn Behçet's Diseases. 8th. International Conference on Behçet's Diseases, June 30-July 1, Paris-France 1993.
- Onat T, Sözmen E.Y, Eğilmez N, Tanyalçın T, Erlaçin S, The Role of Vitamin E in Toxicant of CCl4. 22nd. FEBS Meeting July 4-9, Stockholm-Sweden 1993.
- Sözmen E, Tanyalçın T, Onat T, Kutay F, Ethanol Induced Oxidative Stress and Membrance Injury in Rat Erythrocytes. Biochemistry of Membran Transport, FEBS/ICRO Advance Course, September 5-12 Lake Balaton-Hungary, 1993.
- Sözmen E, Yalçın A, Onat T, Gürcü B, Erlaçin S, The Effects of Aflatoxin on Tissue Antioxidant Enzyme Levels in Rats. 2nd. IUBMB Conference. Biochemistry of Cell Membranes, September 29-October 3, Bari-Italy, 1993.
- Erkızan Ö, Yıldırım E, Alper G, Onat T, Studies on Some Biochemical Parameters in Serum and Breast Cyst Fluids. 9th International Congress of Endocrinology August, 29-30, Nice-France 1992.
- 1992, Onat T, Tanyalçın T , Eğilmez N ,Sözmen E.Y, Erlaçin S, The Effects of CCl4 and Vitamin E on Liver Fibronectin And Procollagen III Peptid Values, 22nd. FEBS Meeting, July 4-9, 1993, Stockholm-İsveç
- Yağcı A, Karcıoğlu Z, Akkın C, Andaç K, Çımrın D, Onat T, Serum and Aqeous Humor Sialic Asid Levels in Behçet's Disease American Acedemy of Ophtalmology Annual Meeting New Orleans, USA, 1989

National Conference Proceedings (34 entries)- E. Azarsız, Y. Delen, B. Sözmen, E. Y. Sözmen, T. Onat, NIDDM Hastalarının Hipertensif Komplikasyonlarında Paraoksonaz Aktivitesi ve Antioksidan Durum, The First International Biosciences Days, The First Congress of Balkan Association of Biosciences, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium-II, April 20-24, 1999, Sirene Hotal, Antalya, Turkey
- T. Onat, S. Gezer, Analitik Evrede Otomasyon, The First International Biosciences Days, The First Congress of Balkan Association of Biosciences, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium-II, April 20-24, 1999, Sirene Hotal, Antalya, Turkey
- Y. Delen, T. Çetinkalp, E. Sözmen, T. Onat, M. Tüzün, Yüksek Homosistein Düzeylerinin Tip II Diyabetes Mallituslu Hastalarda Görülen Kardiovasküler Komplikasyonlara Etkisi, The First International Biosciences Days, The First Congress of Balkan Association of Biosciences, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium-II, April 20-24, 1999, Sirene Hotal, Antalya, Turkey
- F. Z. Kutay, S. Kılınç, T. Tanyalçın, E. Y. Sözmen, F. K. Girgin, T. Onat, EÜTF Biyokimya Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimi Programında İnteraktif Eğitim, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- K. Girgin, H. Aydın, E. Y. Sözmen, T. Tanyalçın, G. Menteş, B. Ersöz, T. Onat, O. Bayındır, F. Z. Kutay, EÜTF Biyokimya Uygulamalarında Yeni Bir Değerlendirme Sistemi, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- T. Onat, S. Gezer, Yeni Bir Yöntemin Seçimi Laboratuvara Adaptasyonu ve Kalite Kontrol Güvencesi Açısından Değerlendirilmesi, Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi, 14-17 Kasım 1998, Hilton Oteli, İstanbul
- G. Alper, Ö. Erkızan, T. Onat, F. Özerkan, A. Akıllı, Significance of Cardiac Troponin T Release in Detecting Minor Myocardial Injury After Percutaneous Transluminal coronary Angioplasty, XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 26-30 Mart 1996, Antalya
- F. Uysal, M. Aytimur, E.Y. Sözmen, F. Erer, T. Onat, Changes of Antioxidant Enzymes in Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis, XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 26-30 Mart 1996, Antalya
- T. Onat, Kalsiyum, Kalsiyum Biyokimyasal ve Klinik Yaklaşımda Son Gelişmeler, 29 Ekim-3 Kasım 1996, Altınyunus Oteli, Çeşme/İzmir
- E.Y. Sözmen, T.Onat, N. Yönetçi, Ö. Özütemiz, A. Akın, Y. Batur, Des-Gamma-Karboksiprotrombin Primer Karaciğer Kanseri Tanısında Marker Olarak Kullanılabilirmi? XII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 13-16 Nisan 1994, İstanbul
- G. Alper, Ö. Erkızan, C. Hasdemir, A. Akıllı, AMI Tanısında Kardiak Troponin T, 12.Ulusal Biyokimya Kongresi, 13-16 Nisan 1994, İstanbul
- E.Y. Sözmen, Ö. Erkızan, G. Alper, T. Onat, S. Erlaçin, Karnitin ve Akut Alkolizm, 12.Ulusal Biyokimya Kongresi, 13-16 Nisan 1994, İstanbul
- G Alper, T Onat , E.N.Tavmergen, Y Kabasakal , İdiopatik Fetal Kayıplarda Lupus Antikoagulanı ve Antikardiolipin Antikor. 12.Ulusal Biyokimya Kongresi İstanbul 1994.
- N Yönetici , M İşler , Ö Özütemiz , A Sanul , T Onat , T Batur , Hepatosellüer Karsinam (HCC) Tanısında Des-gammakarboksi Protrombinin Değeri X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Bursa 1993
- G. Alper, T. Erözkan, N. Eğilmez, H. Kaplan, T. Onat, Deneysel Akut Pankreatit Geliştirilmiş Sıçanlarda Pankreas Enzimleri ve Ronson'un Prognostik Kriterleri, XI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-29 Ekim 1992, Antalya
- Ö. Erkızan, T. Onat, D. Çımrın, Kanser Biyolojisinde İlk Organ Spesifik Tümör Belirleyicisi, XI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-29 Ekim 1992, Antalya
- E.Y. Sözmen, A. Altay, B. Düzgün, T. Onat, Eritrositlerde Antioksidan Enzimlerde Yaşa Bağlı Değişiklikler, XI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-29 Ekim 1992, Antalya
- N. Eğilmez, E. Y. Sözmen, T. Onat, S. Erlaçin, G. Özay, CCl4 Toksisitesinde E Vitamininin Rolü, XI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-29 Ekim 1992, Antalya
- D. Çımrın, C. Akkın, N. Eğilmez, A. Yağcı, T. Onat, Göz Ön Kamara Sıvısında Sialik Asid ve İmmunoglobulin Düzeyleri, X. Ulusal Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir
- 1991, T. Tanyalçın, F. Z. Kutay, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, CCl4 ve E Vitamininin Karaciğer ATPaz Aktivitelerine Etkisi, XI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-29 Ekim 1992, Antalya
- E. Fer, G. Alper, T. Onat, S. Erlaçin, C-Peptid ve Tip I Diabetes Mellitüs (DM), X. Ulusal Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir
- G.Alper, H. Özsan, E. N. Tavmergen, G. Gümüşdiş, T. Onat, S. Erlaçin, Sistemik Lupus Eritematozuslu (SLE) Bir Ailede Lupus Antikoagülanı ve Antifosfolipid Antikor (APA) Tayini, X. Ulusal Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir
- E. Fer, G. Alper, T. Onat, S. Erlaçin, C-Peptid ve Tip II Diabetes Mellitüs (DM), X. Ulusal Biyokimya Kongresi, 1991, İzmir
- F. Kutay, T. Onat, Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Nicardipine ile Alınan Sonuçlar, VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-30 Mayıs 1990, İzmir
- M Doğanay , Ü Ulusöz , T Kirazlı , V Bilgen , B Karcı , T Onat , Ani Sağırlıkta Serum Magnezyum Değerleri 20.Ulusal O.R.L.Kongresi Girne-kıbrıs, 1989.
- H Elgar , T Onat , Meme Sıvısında Sitolojik, Cerrahi ve Biyokimyasal Sonuçların Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Kanser Kongresi İstanbul 1989.
- T. Onat, I. Mutaf, N. Eğilmez, S. Erlaçin, Distributions of The Total Cholesterol and HDL-Cholesterol and LDL-Cholesterol to HDL Cholesterol Ratios in Healty Adults, 1. Marmara Tıp Günleri, 26-30 Eylül 1988, İstanbul.
- Ç. İşleğen, F. Çokivecan, T. Onat, Sağlık Için Spor Yapanlarda 14 Haftalık Aerobik Egzersizin Plazma Lipidleri Lipoproteinleri, Aerobik Kapasite ve Tansiyon Üzerine Etkileri, II. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 2-3 Eylül 1988, EÜ Atatürk Merkezi, İZMİR.
- E. Fer, T. Onat, S. Erlaçin, Diabetik Hastalarda Açlık Kan Şekeri, HbA1c ve Fruktozamin Düzeylerinin Karşılaştırılması, VIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 21-23 Ekim 1987, İZMİR
- N. Eğilmez, D. Çımrın, T. Onat, S. Erlaçin, Kronik Hemodiyaliz Hastalarının Biyokimyasal Parametreleri, VIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 21-23 Ekim 1987, İZMİR
- A. Güre, D. Çımrın, N. Eğilmez, T. Onat, Kronik Böbrek Yetmezliğinde Serum Magnezyum Değerleri, VIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 21-23 Ekim 1987, İZMİR
- I. Mutaf, N. Eğilmez, T. Tanyalçın, T. Onat, Fridewald Formülü ve Polivinil Sülfat Metodu Ile Tayin Edilen Serum LDL-Kolesterol Düzeylerinin Karşılaştırılması, VIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 21-23 Ekim 1987, İZMİRI. Mutaf, N. Eğilmez, T. Tanyalçın, T. O
- D. Çımrın, N. Eğilmez, T. Onat, S. Erlaçin, Koroner Kalp Hastalıklarında ve Hiperlipidemide Bazı Lipid Parametrelerinin Araştırılması, VIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 21-23 Ekim 1987, İZMİR
- D. Çımrın, T. Onat, C. Akkın, S. Erlaçin, Behçet Hastalığında Serum Sialik Asid (SSA) Düzeyleri, VIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 21-23 Ekim 1987, İZMİR

Books (3 entries)- Taner Onat, SSS Pretest Biyokimya, 290 sayfa, 1997, İzmir
- Editörler:Taner Onat, Kaya Emerk. Temel Biyokimya, 1. ve 2. Baskı, 932 sayfa, 1997, İzmir
- Onat Taner, Tanyalçın Tij en, Günay Alper, Biyokimya, 526 Sayfa, İzmir 1993.

Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türk Biyokimya Derneği
Student's Completed Thesis (13 entries)- Doktora, 1999, Yasemin Delen, Tip II Diyabetes Mellitusa Bağlı Olarak Gelişen Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlara Hiperhomosistineminin Katkısı ve Homosistein Metabolizmasını Etkileyen Faktörler, EÜTF Biyokimya ABD.
- Doktora, 1999, Yasemin Delen, Tip II Diyabetes Mellitusa Bağlı Olarak Gelişen Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlara Hiperhomosistineminin Katkısı ve Homosistein Metabolizmasını Etkileyen Faktörler, EÜTF Biyokimya ABD.
- Doktora, 1997, Fevziye Uysal, Tavşanlarda Perivasküler Yaka Modeli ile Oluşturulan Erken Aterosklerozda Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Nitrik Oksid (NO) Üzerine E Vitamininin Etkileri, EÜTF Biyokimya ABD.
- Doktora, 1997, Fevziye Uysal, Tavşanlarda Perivasküler Yaka Modeli ile Oluşturulan Erken Aterosklerozda Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Nitrik Oksid (NO) Üzerine E Vitamininin Etkileri, EÜTF Biyokimya ABD.
- Doktora, 1993, Alper Gülinnaz, İdiopatik Gebelik Kayıplarında Antifosfolipid Antikorlar. EÜTF. Biyokimya ABD.
- Doktora, 1993, Alper Gülinnaz, İdiopatik Gebelik Kayıplarında Antifosfolipid Antikorlar. EÜTF. Biyokimya ABD.
- Doktora, 1992, Nurşen Eğilmez, Karbon Tetraklorürün Toksisitesi Üzerine E Vitamininin Etkisi, EÜTF, Biyokimya Anabilim Dalı
- Doktora, 1992, Nurşen Eğilmez, Karbon Tetraklorürün Toksisitesi Üzerine E Vitamininin Etkisi, EÜTF, Biyokimya Anabilim Dalı
- Doktora, 1990, Fer Enis, C-peptid ve Diabetes Mellitüs. EÜTF. Biyokimya ABD.
- Doktora, 1990, Fer Enis, C-peptid ve Diabetes Mellitüs. EÜTF. Biyokimya ABD.
- Yüksek Lisans, 1989, Nurşen Eğilmez, Erkek İnfertilesinde İmmunoglobulin Düzeylerinin Rolü, EÜTF Biyokimya ABD
- Doktora, 1985, Aydemir Cem, Serum Ana İmmunoglobulinlerinin ve Proteinlerinin Bazı Patolojik Karaciğer Olgularındaki Düzeylerinin Araştırılması. EÜTF. Biyokimya ABD.
- Doktora, 1985, Aydemir Cem, Serum Ana İmmunoglobulinlerinin ve Proteinlerinin Bazı Patolojik Karaciğer Olgularındaki Düzeylerinin Araştırılması. EÜTF. Biyokimya ABD.