Akademik BilgilerHALİL RECEP YILMAZ
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: yilmazrecep@yahoo.com
- E-posta: recep.yilmaz@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3886026/114
- Telefon: GSM:0555 305 1985
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendislği Bölümü, Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1975
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1987
- Yardımcı Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1995

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1999-2000
- Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998-
Other Professional Activities (19 entries)- Geoteknik Kursu (İMO-İzmir), 2012
- İMO Adana Şubesi G4 Ulusal Kongresi Düzenleme ve Bilim-Danışma Kurulu Üyeliği, 2011
-  14.11.1998' SEMPOZYUM KONUŞMACISI"Uşak Belediyesi', 0
- DANIŞMANLIK GÖREVLERİ, 0
- 09.10.2003 'SEMİNER"Zemin İyileştirme Yöntemleri'İMO-İZMİR, 0
-  1996 ZMTM 6 .ULUSAL KONGRESİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, 0
- 14.04.2005'PANEL"Deprem ve Heyelanlar'İMO-İZMİR, 0
- 25.12.2005 SEMİNER'Yapı Grubu Eğitimi'Kapsamında Geoteknik Mühendisliği Eğitimi İMO İZMİR, 0
- 29.03.2007 SEMİNER'Geoteknik Mühendisliğinde Geosentetik Uygulamalar' İMO-İZMİR, 0
- 22.o9.1999'PANEL"Deprem ve Topluma Etkisi', 0
- 21.03.2007M:İÇİ:EĞ:SEMİNERİ 'Zemin İyileştirilmesi'-İMO-İZMİR, 0
- 18.10.2003.'KONFERANS'DEPREM SEMPOZYUMU UŞAK BELEDİYESİ', 0
- 28.11.1997.KURS KONUŞMACISI.'Yeni Deprem Yönetmeliğinin Yapı Mühendisliği ve Geoteknik Açıdan Değerlendirilmesi'İMO-Denizli Şubesi, 0
- 27.12.2007.KONFERANS 'Geoduvar Uygulamaları' İMO-İZMİR, 0
- 07.06.2001SEMİNER 'Geosentetikler ve Mühendislik Tasarımlarında Kullanımlaı'DEÜ,SESEM SALONU, 0
- PANEL 02.05.2007.PANEL 'Soma Çevresinin Jeolojisi ve Depremselliği' SOMA KAYMAKAMLIĞIve BELEDİYESİ, 0
- 30.11.2000'SEMİNER"Jeoteknik Eğitim Semineri'JMO İZMİR Şubesi 'SIVILAŞMA', 0
- SEMİNER'13.11.2008'Erozyon KOntrol Yöntem ve Uygulamaları'İMO-İZMİR, 0
- Konferans "EROZYON VE KONTROLU é TEMA/İZMİR(2011-Kasım-22),
Research Interests- Geoteknik (6240100)
- Temel Mühendisliği (6240102)
Indexed Journal Publications (6 entries)- "Microtremor measurements in the northern coast of İzmir Bay,Turkey to evaluate site-spesific characteristics and fundamental periods by H/V spectral ratio method" J.Earth Syst.Sci,122,No.1,February 2013,pp 123-136 İndian Academy of Sciences
- 2011, "Anchor Application in Karatepe andesite rock Slope,İzmir-Türkiye"İnternational Journal of Rock Mechanics&Mining Sciences"
- 'Geogrid Wrapped Around And Vegetated Reinforced Wall Applications In The Village of Olympic Games In Universiade 2005 Izmir Turkey'Publisher:Spinner(10-2008) ISBN: 978 354 0693 123
- 2007, 'Correlation of Unconfined Compressive Strength with Young's Modulus and Poisson's Ratioin Gypsum from Sivas(Turkey) Rock Mech.Rock Engng (2008)41:941-950 DOI 101007/s00603-007-0145-8 Printed in The Netherlands
- 'Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay' Building and Environment 41(2006)150-155 in ELSEVIER
- Filibeli,A:Yilmaz,H.R.:Alyanak,İ 'Dredged Material of İzmir Harbor:ItsBehavior and Pollution Potential' PERGAMON ,Wat.Sci.Tech. Vol:32,No:2,pp 105-113 Copyright 1995 IAWQ.Printed in Great Britain ISSN 0273-1223/95 00575-7

Publications in Non-Indexed Journals (18 entries)- "Engineering-geological and geotechnical investigations for risk assesment of the university Olympic Village in İzmir(Turkey) GEOLOGOS,2010,16(1):43-57
- 2008, YILMAZ HR:ESKİŞAR:T.'Zemin İyileştirme Uygulamaları Kapsamında Ön Yükleme İle Titreşimli Derin Sıkıştırma Yöntemlerine Genel Bir Bakış'DİZAYN_Konstrüksiyon Aylık İnşaat Teknolojileri Dergisi,Sayı265 yıl 23 s 57-65
- 2007, YILMAZ HR.'Zemin Stabilizasyonunda Etkin Bir Yöntem:CONSOLİD Sistemi'TMMOB-İMO İzmir Şubesi yıl 22 Sayı 136 s 13-17
- 2007, YILMAZ HR vd 'Geosentetik Malzemelere Genel Bir Bakış'DİZAYN Konstrüksiyon Aylık İnşaat Teknolojileri Dergisi Sayı 264 yıl 23 s 51-63
- 2006, YILMAZ HR.' Örnek Olaylarla Geosentetik Kullanılan Mühendislik Yapılarında Başarı ve Başarısızlığa Neden Olmuş Durumlar ile Edinilmiş Derslerin Değerlendirilmesi'TMMOB İMO İzmir Şubesi Sayı 131 S 14-19
- 2005, YILMAZ HR :ESKİŞAR:T.'Deprem Karnemiz Üzerine Özeleştiri ve Öneriler'17 Ağustos Deprem ve İzmir Paneli Kitapçığı TMMOB-İMO yıl:20,Sayı:124 s:29-35
- 2005, 'YILMAZ HR:vd 'Geofoam Malzemesinin Geoteknik Mühendisliğinde Kullanım Alanları ve Önemi Üzerine Bir İnceleme'TMMOB-İMO İzmir Şubesi yıl 20 sayı 123 s 14-19
- 2005, YILMAZ HR vd 'Donatılı Zemin Uygulamaları Kapsamında Donatılı İstinat Duvarlarının Tanıtımı ve Sağladığı Avantajlar Üzerine Bir İnceleme' TMMOB-İMO İzmir Şubesi yıl 20 sayı 122 s 20-24
- 2005, YILMAZ HR:vd 'Değişik Uçucu Küllerin Yüksek Plastisiteli Kilin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi'SÜ Müh.Mim Fak Dergisi c 20 ,s 1
- 'Geologic andRock Mass Properties of The Musullu(Tokat)Dam Site,Turkey'Ehrenkolloquium Prof F.Heinrich-Felsmechanik gemeinsam mit 33.Geomechanik-Kolloquium,12.November 2004,TU Bergakademie Freiberg.Veröffentlichungen des Instituts für Geotechnik der TU Be rgakademie Freiberg,Heft 2004-4,ISSN 1611-1605 pp.269-285,refs.22 Freiberg (in English)
- 'Cost Considerations on the Economy of Using Geotextiles and an Improvement Application Example from Izmir-Melez Delta' Nonwoven Technical Textiles Technology,June 2003 p:28-33
- 2003, YILMAZ,H.R.:ESKİŞAR,T: 'Yerel Zemin Koşulları-Deprem Yapı Hasarı İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme' TMMOB İMO İzmir Şubesi,Aralık Yıl 19 Sayı 114,s:18-22
- 1999, YILMAZ HR:KOCA MY 'Gümrük-Üçkuyular(İzmir)Arası Sahil Yolu Temel Tabanı Zemini Parametrelerinin İstatistiksel olarak Değerlendirilmesi ve Deniz Tabanında Mevcut Zemin Profili' DEÜ Müh Fak Fen ve Mühendislik Dergisi,Cilt 1 Sayı :3 S:29-46
- 1998, YILMAZ HR:BOZKURT Y.' Geotekstil ve Kullanım Alanları'Tekstil Teknik Dergisi Makalesi s.43-51
- 1994, YILMAZ HR ,BÖKE S.'Zemin İyileştirme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme'İMO Haber Bülteni Sayı 51 s:27-29
- 1992, YILMAZ HR.'Sıcaklığın Kohezyonlu Zeminin Geoteknik Parametrelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma'İMO İzmir Şubesi Aylık Yayın Organı Sayı 44 s:19-22
- 1992, YILMAZ HR:TIMARCI T 'Zemin Etüdü Üzerine'PANEL Aylık İnşaat DergisiSayı 30 ,s:11-12
- 1992, YILMAZ HR 'ZEmin Mekaniği Laboratuvar Deneylerinin Geoteknik Problemlere ve Zemin Türüne Uygun Olarak Seçilmesi Üzerine Bir Araştırma'İMO İzmir Şubesi Sayı 39 s:20-21

Publications in Other Journals and Medias (8 entries)- 2001'Yeşildere Sahası Heyelan Önleme ve İyileştirme Projesi'DEÜ Jeoloji,Jeofizik Bölümleri ile birilkte hazırlanan Araştırma raporu
- '2001Universiade Yerleşim Alanı Minik Bölgeleme Etüdleri'EÜ İnşaatBöl.ile DEÜ Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri Ortak Projesi(İZMİR Büyükşehir Belediyesi'
- 0, 1997 'Ballıkuyu Heyelanı Etüdü'EÜ İnşaatBöl.ile DEÜ Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri Ortak Araştırma Projesi
- 2000 'Nazilli Organize Sanayi Bölgesi,Mikrobölgeleme Etüdü' EÜ İnşaat Böl.ile DEÜ Jeoloji ve jeofizik Bölümleri Ortak Projesi(İzmir Büyükşehir Belediyesi'
- 0, 1996'Kuşadası Uydukent Kooperatifler Birliği Mikrobölgeleme Etüdü'-Kuşadası Belediyesi DEÜ İnşaat Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri Ortak Projesi
- 2001'Muğla ili Marmaris İlçesi Armutalanı Beldesi Yerleşim Alanına ait Jeolojik ve Geoteknik Etüd Roporu'EÜ İnşaat,DEÜ Jeoloji ve Jeofizik Müh Bölümleri Ortak Projesi-Marmaris Belediyesi
- 0, 1996 'Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi Toplu Konut İnşaat Alanı Mikrobölgeleme Etüdü'DEÜ İnşaat jeoloji ve Jeofizik Bölümleri Ortak Projesi-Nazilli Belediyesi
- 0, 1997'Güzelçamlı Belediyesi SS Konut Yapı Kooperatifleri İnşaat Alanı Mikrobölgeleme Projesi'DEÜ İnşaat jeoloji ve Jeofizik Bölümleri Ortak Projesi-Güzelçamlı Belediyesi

International Conference Proceedings (16 entries)- 2008 Yılmaz H R:Eskişar T'Using Various Celluar Confinement (Geocell)in The Solution of Geotechnical Engineering Problems with its Advantages'Eastern Maditerranean University Famagusta,Noth Cyprus,15-17 September
- 2007, Yılmaz,H.R.:Eskişar,T 'Some Interesting Examples About The Solutions of The Geotechnical Problems Using Geosynthetics'III.International Tec.Textiles Congress ,1-2 Dec.(Poster Sunum)
- 2007, Yılmaz,H.R.:Eskişar,T 'The Analysis And Evaluation of The Seismic Stability of Segmental Retaining Walls' Int.Earthquake Symposium Kocaeli-İZMİT
- 2006, 'Use of Geosynthetics in Railroad Track Contruction and Rehabilitation' Trodsa TRAFFİC and Road Safety 3rd. Int Congress Ankara-Turkey
- 2006, Yılmaz,H.R.vd'Use of Geosystems In Coastal Engineering Applications'MWWD Org.Int.Conference on Marine Water Discharges and Coastal Environment.ANTALYA_TURKEY
- Yılmaz,H.R.Eskişar,T 'The Designing Procedures ,Problems and Criteria of the Solid Waste Landfill Areas on Geotechnical Point of View1Geoprob 2005 Int Conf.on Problematic Soils ,Famagusta-CYPRUS
- Yılmaz,H.R.:Sezer,A .'Organic Soils:Description ,General Properties,The Effect of Organic Content on Various Properties,Bearing Capacity and Settlement'Geoprob.2005.Int.Conf.on Problematic Soils Famagusta-CYPRUS
- YılmazH.R.:vd.'A few ExamplesOn The Alteration and Remediation Techniques of problematic Soils Using Geosynthetics in Geotechnical Engineering'Geoprob 2005,Int.Conf.on Problematic Soils Famagusta-CYPRUS
- Yılmaz,H.R. vd.'Universiade 2005 İzmir Olimpiyat Oyunları Köyünden Geogrid Donatılı Özel Bir İstinad Duvarı Uygulaması Örneği'II.Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi 13-15 Temmuz İDTM Yeşilköy-İstanbul(Poster Sunum)
- 2005, Yılmaz,H.R. vd.'Jeosentetiklerin Kullanıldığı Yeni Mühendislik Çözümleri Üzerine Örnekler'II.Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi,13-15 temmuz İDTM Yeşilköy İstanbul.(Poster Sunum)
- 2005, Yılmaz,H.R. vd 'TC Bergama Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Projesinde Geosentetik Kullanımı Üzerine Bir İnceleme' II.Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi 13-15 Temmuz İDTM Yeşilköy/İstanbul(Poster Sunum)
- 2005, Yılmaz,H.R.vd 'Jeosentetiklerin Uzun Dönemde Tasarım Mukavemetlerinin Belirlenmesi ve Kısmi Güvenlik Faktörlerinin Açıklanması'II.Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi 13-15 Temmuz İDTM Yeşiköy-İstanbul
- Yılmaz H.R Eskişar.T 'Recent Advances İn Bearing Capacity of Strip Foundations on Reinforced Sandy or Saturated Clay Soils by various Reinforcements'6 th.Int.Congress on Advances in Civil Eng.,6-8 October 2004 Boğ.Üniv.İstanbul-Turkey
- 2002, YILMAZ, H.R., AKLIK, P., ESKİŞAR, T., "Geosentetikler ve Mühendislik Yapılarındaki Yaygın Kullanım Alanları", 1. uluslararası Teknik tekstiller kon., 10-11 Ekim, DEÜ Müh Fak Tekstil Müh Böl, 240-248
- 2002, YılmazHR,vd'Geosentetikler ve Mühendislik Yapılarındaki Kullanım Alanları'Uluslararası Teknik Tekstiller 1 Kongresi 11-12 Ekim İzmir
- YILMAZ, H.R. , FİLİBELİ A.,ALYANAK.İ, “:Dredged Material Of Izmir Harbor Its Behaviour And Pollution Potential”: İAWQ International Specialized Conference On Marine Disposal Systems, İstanbul (Nov. 9-11), P:139-147, 1994

National Conference Proceedings (62 entries)- "TCK İzmir-Bayraklı Tünel ve Yaklaşım Şevlerinde Geohücre Elemanlarla Yapılan Kapsamlı Bir Şev İyileştirme Uygulaması" 5.Ulusal Geosentetikler Konferansı 24-25 Mayıs 2012 pp 145-154
- 2012, "CL Türü Bir Kil Zeminin Muhtelif Katkı Maddeleri ve Geosentetik Donatılar Kullanılarak İyileştirilmesi için yapılan Kapsamlı Bir Laboratuvar Araştırması" ZMTM 14.Ulusal Kongresi S.Demirel Üniv.Isparta.Bildiriler Kitabı pp:591-602
- Şİşen Zeminler:Neden Olduğu Hasarlar,Alınabilecek Yapısal Önlemler ve Vaka Analizleri,4.Geoteknik Sempozyumu 1-2 ARALIK 2011,Çukurova Üniversitesi"Uğur Eren Yurtcan,Recep Yılmaz,Serkan Gezgin"
- 2011, YUMUŞAK TEMEL ZEMİNLERİNİN KAPLAMASIZ VEYA KAPLAMALI YOL YAPIMINDA GEOSENTETİK DONATILAR KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLME YÖNTEMLERİ VE PROJELENDİRME UYGULAMALARI,Recep Yılmaz,Serkan Gezgin,Uğur Eren Yurtcan
- 2010, "Geosentetik Ürün Kullanılan Projelerin Türkiyedeki Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Faydaların Hatırlatılması" pp.37-52
- 2008, .YILMAZ:H R:vd 'Yumuşak Temel Zeminlerinin GeosentetiklerleStabilizasyonu Üzerine Teknik,Ekonomik ve Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ile Geotekstil ve Geogridin İşlevlerinin Açıklanması' Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı,13-14 Kasım,BÜ İstanbul
- 2008, YILMAZ,H.R. vd 'Geocell Hücresel Destek Sistemlerinin Yol Üst Yapısında Kullanımı Üzerine Teorik Bilgiler ve Nümerik Bir Uygulama ile Faydaların Açıklanması'ZMTM 12.:ULUSAL KONGRESİ 16-17 Ekim,KONYA
- 2008, ESKİŞAR:T.:YILMAZ:H.R. 'İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Kuzey Bölümünün Zemin Özelliklerinin ve Geoteknik Sorunlarının İncelenmesi'ZMTM 12.Ulusal Kongresi,16-17 Ekim,KONYA
- 2007, YILMAZ.H.R.'Geosentetik Ürünlerin Geoteknik Mühendisliği Sorunlarının Çözümünde Kullanımı ve Sağlanan Faydalar'TMMOB,İMO Adana Şubesi 2.Geoteknik Sempozyumu22-23 KasımBildiriler Kitabı s:433-447
- 2006, YILMAZ:H:R: vd 'Dayanıklı Yeşil Bitki Örtüsü ve Geosentetik Donatılı Zemin Yapılarının Yangına Karşı Korunması' 2 Ulusal Geosentetikler Konferansı 16-17 Kasım BÜ-İSTANBUL
- 2006, YILMAZ,H.R. vd 'Donatı Geosentetiklerin Uzun Dönem Dayanımları için Azaltma Faktörleri,Sim Metodu ve Arrhenius Modeli Yaklaşımları'2.Ulusal Geosentetikler Konferansı,16-17 Kasım,BÜ-İSTANBUL
- 2006, YILMAZ H.R. vd 'Kaplamasız Yollarda Geotekstil Kullanımının Yararları Üzerine Çeşitli Uygulamalar ile Maliyet-Fayda Analizleri'2.Ulusal Geosentetikler Konferansı 16-17 Kasım BÜ.İSTANBUL
- 2006, YILMAZ:H:R:ESKİŞAR:T.'Muhtelif Yöntemlerle İyileştirilmiş Olan Zeminlerde Gözlenmiş Deprem Davranışı ve Performansları Üzerine Bir Araştırma'ZMTM 11.Ulusal Kongresi,7-8 Eylül KTÜ-TRABZON
- 2006, YILMAZ,H.R.:AKLIK:P. 'Geosentetiklerin Muhtelif Dinamik Yükler ile Sıvılaşmayı Önlemeye Yönelik Kullanım İmkanları,Sağladığı Faydalar ve Ekonomi Hakkında Bir Araştırma'ZMTM 11.Ulusal Kongresi 7-8 Eylül KTÜ TRABZON
- 2005, YILMAZ:H:R::AKLIK:P. 'Yol Üst Yapısında Geotekstil ve/veya Geogrid Donatıların Kullanım İmkanları,Yöntem ve Kriterleri ve Sağlanan Yararlar Üzerine Bir İnceleme' Trodsa,Trafik ve Yol Güvenliği III.Ulusal Kongresi/Sergisi 4-6 Mayıs ANKARA
- 2005, YILMAZ:H.R.:ESKİŞAR,T.'Geosentetik Donatı Kullanılarak Yol Üst Yapısını İyileştirme Yöntemleri ve İyileştirmenin Trafik Kapasitesi ile Yol Kesitine Etkisinin Değerlendirilmesi'Trodsa,Trafik ve Yol Güvenliği III.Ulusal Kongresi/Sergisi,4-6 Mayıs-ANKARA
- 2005, YILMAZ:HR: vd 'Geosentetik Donatılı Zemin Duvarların Depremli ve Depremsiz Durumda Projelendirilme İlkeleri,Mukayasesi ve Gözlenmiş Performansları' Kocaeli Deprem Sempozyumu Bildirisi
- 2004, YILMAZ:HR:ESKİŞAR:T::YILMAZ:Ü'Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Oturma Sorununun Değerlendirilmesi'İMO 17.Teknik Kongresi YTÜ-İSTANBUL
- 2004, YILMAZ,H.R. vd.'Kumların Drenajsız Koşullardaki Mukavemet Özellikleri'İMO17.Teknik Kongresi,YTÜ-İSTANBUL
- 2004, YLMAZ,H.R.:ESKİŞAR,T. 'Toprak Dolgu Barajlarda Geosentetik Desteği Üzerine Bir İnceleme'1.Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu,01-03 Haziran,DSİ-ANKARA
- 2004, YILMAZ:H:R: vd 'Çimento İle Stabilize Edilmiş Kohezyonlu Bir Zemin İle PVA Geogridlerin Etkileşim Davranışının Deneysel Olarak Araştırılması'ZMTM 10.Ulusal Kongresi,16-17 Eylül,İTÜ,İSTANBUL
- 2004, YILMAZ,H:R.:SEZER:A. 'Riprap-Geotekstil Sistemlerinin Erozyon Kontrolü Amacıyla Projelendirme Esasları ve Bir Uygulama Örneği:1.Ulusal Geosentetikler Konferansı( G1),21-22 Ekim Boğaziçi Üniversitesi,İSTANBUL
- 2004, YILMAZ,H.R.:ESKİŞAR:T.'Geosentetik Kullanımının Ekonomisi ve Avantajları ile Maliyet Unsurları Üzerine Bir İnceleme'1.Ulusal Geosentetikler Konferansı,21-22 Ekim,BÜ_İSTANBUL
- 2004, YILMAZ,H.R.:AKLIK,P.'Geçici ve Kaplamasız Yollarda Geotekstil Kullanımı ile Projelendirme Esasları ve İki Örnek Uygulama'1 Ulusal Geosentetikler Konferansı,21-22 Ekim,BÜ-İSTANBUL
- 2003, YILMAZ, H.R., AKLIK, P., ESKİŞAR, T., "Geosentetiklerin Karayollarında Kullanım Olanakları ve Sağladığı Avantajlar Üzerine Bir Araştırma",TRODSA, Gazi Üni., 7-9 Mayıs
- 2003, YILMAZ,H.R.:ESKİŞAR:T.'Geosentetik Kil Kaplamalar'XI.Ulusal Kil Sempozyumu Bildirisi,3-6 Eylül ,İzmir,S:625-633
- 2003, YILMAZ,H.R.:ESKİŞAR,T.'Temel Sistemi Seçiminin İlke ve Yöntemleri'TMMOB İMO Uşak Şubesi Deprem Sempozyumu 18 Ekim UŞAK
- 2002, YILMAZ, H.R., KOCA, M. Y., "Yeşildere (Kadifekale-İzmir) Heyelanı", ZMTM 9. Ulusal Kongresi, 21-22 Ekim, Anadolu Ü.,409-423
- 2002, YILMAZ, H.R., AKLIK, P., "Geotekstil veya Geogrid Kullanılarak Oluşturulan Dayanam Yapılarında Sağlanabilen Ekonomi Hakkında Bir İnceleme", ZMTM 9. Ulusal Kongresi, 21-22 Ekim,Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, 312-321
- 2002, YILMAZ, H.R., ESKİŞAR, T., "Sıvılaşma ve Oluşturduğu Hasar Türleri Üzerine Görsel Bir Araştırma", Balıkesir Üni., 4. Mühendiskil-Mimarlık Semp., 11-13 Eylül, 565-574
- 2001, YILMAZ, H.R., KINCAL, C., ESKİŞAR, T., KOCA, M. Y., "Dinamik Şartlarda Farklı Metotlarla Manisa-Sarıgöl'ün Sıvılaşma Risk Potansiyelinin Araştırılması",İzmir ve Çevresinin 3. Deprem-Jeoteknik Sempozyumu,12-14 Kasım, İZMİR
- 2000, YILMAZ, H.R., “:Sıvılaşma Tanım, Teori, Tahkik ve Uygulamalar”:, Jeoteknik Semineri, sf 100-137
- 1998, '1975 ve 1997 Deprem Yönetmeliklerinin Zemin ve Temel Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi'Uşak Belediyesi,USAŞ 'Deprem Yönetmeliği ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Sempozyumu'Bildiriler Kitabı s:48-55
- 1998, YILMAZ,H.R.:ÇAKIR:T.E.'Katı Atıkları Oluşturan Muhtelif Malzemelerin Laboratuvarda Saptanan Yüzeysel Sürtünme Açıları'ZMTM 7 Ulusal Kongresi,22-23 Ekim,YTÜ,İstanbul,Cilts:611-617
- 1997, YILMAZ, H.R., KURUOĞLU M., “:Yeni Deprem Yönetmeliğinin Geoteknik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Mevcut Yönetmelik İle Mukayesesi”:II. İzmir Ve Çevresinin Jeoteknik Deprem Sorunları Sempozyumu İzmir
- 1995, YILMAZ, H.R., “:Uygun Bir Geotekstil Kullanımı İle Yol Inşaatında Maliyetlerin Düşürülmesi Üzerine Bir Uygulama”: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şb. 3. Ulaştırma Kongresi, İstanbul
- 1994, YILMAZ, H.R., “:Sürşarj Yük + Kum Dren Yöntemi İle Bir Ön Yükleme Uygulaması”: S. Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, VIII. Mühendislik Haftası, 26-28 Mayıs ,Isparta
- 1994, YILMAZ, H.R., “:Deprem Bölgelerindeki İstinat Duvarlarının Dinamik Etkiler Dikkate Alınarak Projelendirilmesi Üzerine Teori Ve Uygulamalar
- 1994, YILMAZ, H.R., “:8 Katlı , Üç Üniteli Manisa Öğretmenevi İnşaatında Sönmüş Kireç Tozu Ile Uygulanan Zemin Islahı”: CBÜ 1. Ulusal İnşaat Ve Çevre Sempozyumu Bildirisii (18-19 Eylül , Salihli) s:349-361
- 1993, YILMAZ, H.R., “:Deprem Bölgelerindeki Yüksek Yapıların Tasarımında Gözönünde Bulundurulacak Faktörler”: PANEL Aylık Inşaat Dergisi, S:32, s:6-7-16
- 1993, YILMAZ, H.R., “:Sıvılaşma Tahkik Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme”: Izmir’:in Jeoteknik Sorunları Sempozyumu, (22-24 Aralık ), Jeoloji Mühendisleri Odası, İzmir
- 1993, YILMAZ, H.R., “:Türkiye Ve Kuşadası Genelinde Deprem Riski, Depreme Dayanıklı Yapı Kavramı Ve Geçmiş Depremlerden Alınan Dersler”: Kuşadası Yeraltı Kaynakları Ve Çevre Sempozyumu –:III, Kuşadası, s:19
- 1993, YILMAZ, H.R., “:Depreme Karşı Sismik Tepkilerin Değerlendirilmesi Ve Yerel Koşulların Etkisi Üzerine Bir İnceleme”: II. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildirisi, (10-13 Mart ) s: 585-593
- YILMAZ, H.R., “:Kaya Şev Yüzeylerinin Korunmasında Yeni Ve Modern Teknikleri: Geogridler Ve Bitkilendirme”: 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildirisi, (15-19 Şubat 1993) Ankara, 19 s
- 1993, YILMAZ, H.R., “:Geotekstillerin Toprak Dolgu Barajlarda Kullanım İmkan Ve Avantajları Ve Üzerine Bir Araştırma”: Dolgu Barajlar Yönünden Zemin Mekaniği Problemleri Sempozyumu Bildirileri, Gümüldür,Izmir (20-25 Eylül) s:14
- 1992, YILMAZ, H.R.,“:Sıcaklığın Kohezyonlu Zeminin Geoteknik Parametrelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”: Inşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Aylık Yayın Organı, S:44 S: 19-22,
- YILMAZ, H.R. TIMARCI T., “:Zemin Etüdü Üzerine”: PANEL Aylık Inşaat Dergisi, Ekim 1992, S:30 s:11-12
- 1992, YILMAZ, H.R., “:Zemin Mekaniği Laboratuar Deneylerinin Geoteknik Problemlere Ve Zemin Türüne Uygun Olarak Seçilmesi Üzerine Bir Araştırma”:, Inşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Aylık Yayın Organı, S:39 s: 20-21
- 1992, YILMAZ, H.R., “:Konut Üretiminde Yer Seçimi Ve Geoteknik Projelendirme Açısından Kuşadası Kentinde Dikkate Alınacak Faktörler”:, T.C. Kuşadası Belediyesi Ikinci Yeraltı Kaynakları Ve Çevre Sempozyumu s:14
- 1992, YILMAZ, H.R., “:Donatılı Zemin Ve Uygulama Alanları”: ,Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi 4. Mühendislik Haftası Bildirisi (26-31 Mayıs) Isparta, s:23
- 1992, YILMAZ, H.R., “:Çeşitli Sıvı Atıklar Tarafından Kirletilen Killi Zeminlerde Gözlenen Parametre Ve Davranış Değişiklikleri Üzerine Bir Araştırma”: Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi
- 1991, YILMAZ, H.R., “:Binalarda Görülen Oturmaların Nedenleri, Hesaplanması, Azaltılması Ve Temel Sisteminin Seçimi Üzerine Bir Araştırma”:, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şb., s:75-98
- 1990, YILMAZ, H.R, “:Kohezyonlu Bir Zeminin Bazı Parametrelerinin Kireç Stabilizasyonu İle Değişimi Üzerine Bir Araştırma”:, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi,Vi. Mühendislik Haftası Tebliği, s:145-158
- 1990, YILMAZ, H.R., “:Karayolları Için Yapılan Geoteknik Araştırmalarda Dizayn Parametrelerinin Seçimi Ve Değerlendirilmesi”:, Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği III. Ulusal Kongresi Tebliği,Cilt I,s:89-106
- 1990, YILMAZ, H.R., “:Geogridlerin Ve Geotekstillerin Şev Stabilizasyonunda Kullanılması Üzerine Son Gelişmeler Ve Bu Yöntemin Ekonomikliği Üzerine Bir İnceleme”: II. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Tebliği, s: 349-362
- 1988, YILMAZ, H.R.:Bozkurt, Y., “:Geotekstil Ve Kullanım Alanları”: Tekstil Teknik Dergisi Makalesi, s:43-51,
- 1988, YILMAZ, H.R.:Balci,A.:Filiz M., “:Geotekstiller Ve Drenaj Işleriyle Zira Amaçlı Kullanım Alanları”: Toag. Kültürteknik Kongresi,s:9,
- 1988, YILMAZ, H.R., ”:Zemin Geoteknik Parametrelerinin Değişkenliği Ve Geoteknik Projelendirmeye Etkisi Üzerine Bir Uygulama”:, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi,V. Mühendislik Haftası Tebliği, s:221-230
- 1987, YILMAZ, H.R., “:Geoteknikte Olasılığa Dayalı Projelendirme Yötemleri Ve Noktasal Tahmin Yöntemi Üzerine İki Uygulama”:, İnşaat Müh. X. Teknik Kongresi Tebliği, s:11
- 1987, YILMAZ, H.R., “:Zemin İstatistiğinin Önemi, İzmir Bostanlı Yöresi Deniz Dibi Sedimanlarının Sıkışma İndisi İçin İstatistiksel Bulgular”:, Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği II. Ulusal Kongresi Tebliği,Cilt I,s:101-110
- 1984, YILMAZ, H.R.: KAYALAR A.Ş., “:Some Physcical And Engineering Properties Of Soma-B Power Plant Fly Ash: A Laboratory Investigation”:, Çevre 84 Sempozyumu Tebliği, s:9
- 1980, YILMAZ, H.R., “:Kaba Kömür Madeni Artıklarının Geoteknik Özelliklerine Bakış”: (Coarse Coal Mine Refuse) Çöp Ve Katı Atıklar Kursu Tebliği, Ege Üniversitesi Inşaat Fakültesi Ders Notları No:28 (Derleyen: Doç. Dr. E.Erdin). s:14-2/14-6,

Books (1 entries)- 2004, Yılmaz,H.Recep'Temel İnşaatı' Birsen Yayınevi İstanbul Kod No :Y.0029 ,ISBN:975-511-369-X207 s

Finished Research Projects (2 entries)- Araştırma Projesi, EÜAFS PROJESİ:2005'Göktepe,AB,Yılmaz HR,Ramyar K,Altun S,Yazıcı,Ş,Sezer,A,Çakır,ÖA,Sezer G,I'
- 1989, Araştırma Projesi, 'The variability of soil geotechnical properties ,their statistical parameters,their statistical properties and applications on the north shore soils of the Bay of İzmir'DEÜ FBE 89-AR -055 nolu ARAŞTIRMA RAPORU
Memberships of Professional Associations (9 entries)- 2006 yılı İkinci UlusalGeosentetikler Konferansı Bil.Kurul Üyesi
- 2008 yılıÜçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı Bil.Kurul Üyesi
- 4.GEOTEKNİK SEMPOZYUMU BİLM KURULU ÜYELİĞİ-2011 ADANA
- Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi
- İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Üyesi
- International Erosion Control Association(IECA) üyesi
- International Geosynthetics Society (IGS)üyesi
- TMMOB İMO 2.GEOTEKNİK SEMPOZYUMU 22-23 Kasım 2007
- Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi Üyesi
Student's Completed Thesis (14 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Ceren Pektaş "Muhtelif Katkı Malzemeleri ve/veya Donatı Kullanımı ile Yapılan Zemin İyileştirme (Stabilizasyon)Yöntemlerinin Teorik ve Deneysel Olarak Ayrıntılı Bir İrdeleme ve Değerlendirilmesi"EÜ Fen Bil.Enstitüsü 137 s.
- Yüksek Lisans, 2009, Serhat Erbil "Geosentetik Ürünlerin Türkiyedeki Uygulamaları,Gelişme Potansiyeli,Sağlanan Faydalar ve Mevcut Sorunlar ile Ekonomikliği Üzerine Genel Bir İnceleme" 413 s.EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2008, Günay,T.'Bostanlı Yöresindeki Oturma Sorunlarının Nedenleri,Bugünkü Durumu ve Giderilmesi Kapsamında Bir Geoteknik Değerlendirme'EÜFBE 173 s.
- Doktora, 2008, Eskişar,T 'İzmir Körfezi Kuzey Kıyılarının Zemin Özelliklerinin ve Geoteknik Sorunlarının İncelenmesi'EÜFBE ,389 s
- Doktora, 2008, Eskişar,T 'İzmir Körfezi Kuzey Kıyılarının Zemin Özelliklerinin ve Geoteknik Sorunlarının İncelenmesi'EÜFBE ,389 s
- Yüksek Lisans, 2007, Güngör,L .'İzmir Mavişehir Kuzey Üst BölgesiKapsamındaki Sıvılaşma Riskinin Teorik ve Uygulamalı Olarak Değerlendirilmesi'EÜFBE İnş Müh AnabilimDalı,300s
- Yüksek Lisans, 2007, Bağcı,F 'Geosentetiklerle Projelendirme ve Zemin-Geosentetik Ara yüzey Sürtünme Açılarının Değişik Geosentetik ve Zemin Türleri İçin Araştırılması'EÜFBE 312 s
- Yüksek Lisans, 2005, Alayont,S'Sismik Tehlikeleri Azaltmada Kullanılan Zemin İyileştirme Yöntemleri'EÜFBE İnş.Müh Anabilim Dalı 149 s
- Yüksek Lisans, 2003, Aklık,P.'Donatılı Zemin Uygulamaları ve Ekonomikliği Üzerine Bir İnceleme'EÜ FBE İzmir-153 s
- Yüksek Lisans, 2002, Eskişar, T, "Sıvılaşma: Tanım, Teori ve Tahkik Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma", E.Ü., FBE İzmir, 233s.
- Yüksek Lisans, 1997, Çakır, T. E., “:An Investigation About The Designing Procedures, Problems and Criteria of the Soil Wasteandfill Areas o Geotechnical Point of View.”:, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1997, Güneri, U., “:A Study on the Theory and Practice on Reinforced Earth Applications.”:, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1997, Balıklı, P., “:Guidelines for the Design and Construction of Reinforced Soil Retaining Walls Using Geosynthetics with Worked Examples and Cost Comparisions by Conventional Methods.”:, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Yüksek Lisans, 1997, Turgut, M., “The Fundemental Principles and Practice Potential on the Designing with Geosynthetics in geotechnical engineering applications.”, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,