Akademik BilgilerALİ ÜREN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ali.uren@ege.edu.tr
- E-posta: uren.ali.ege@gmail.com
Academic Degree Information- Lisans: İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Türkiye, 1973
- Doktora: İstanbul Üniversitesi Analitik Kimya, Türkiye, 1978
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Analitik Kimya, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Analitik Kimya, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Gıda Kimyası, Türkiye, 1998

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2012-2013
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2012-
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2012
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Profesör, 1998-2012
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Doçent, 1989-1998
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Yrd. Doçent, 1982-1989
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Dr. Asistan, 1980-1982
- İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi, Asistan, 1975-1978
Research Interests- Organik Kimya (4050201)
- Analitik Kimya (4050301)
- Gıda Kimyası (6140101)
- Gıda Kalite Kontrolu (6140103)
Indexed Journal Publications (29 entries)- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food. International Journal of Food Properties, 16(2), 416-428.
- Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2013). Formation of biogenic amines during fermentation and storage of tarhana: A traditional cereal food. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 5(2), 169-176.
- Sakin-Yılmazer, M., Kemerli, T., İşleroğlu, H., Özdestan, Ö., Güven, G., Üren, A. & Kaymak-Ertekin, F. (2013). Baking kinetics of muffins in convectional and steam assisted hybrid ovens. Journal of Food Engineering, 119, 483-489.
- Alpözen, E. & Üren, A. (2013). Determination of acrylamide levels of "İzmir Gevreği" and effects of cooking parameters on acrylamide formation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 7212-7218.
- Özdestan, Ö., Kaçar, E., Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2013). Development of a new extraction method for heterocyclic aromatic amines determination in cooked meatballs. Food Analytic Methods, in press. DOI: 10.1007/S12161-013-9607-7.
- Alpözen, E., Güven, G., Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Determination of acrylamide in three different bread types by an in-house validated LC-MS/MS method. Acta Alimentaria, in press. DOI: 10.1556/AAlim.2013.3333.
- Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2012). Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food. International Journal of Food Properties, 15(5), 972-981.
- İşleroğlu, H., Kemerli, T., Sakin-Yılmazer, M., Güven, G., Özdestan, Ö., Üren, A. & Kaymak-Ertekin, F. (2012). Effect of steam baking on acrylamide formation and browning kinetics of cookies. Journal of Food Science, 77(10), E257-E263.
- Özdestan, Ö., Güven, G., Alpözen, E., Gövercin, İ. & Üren, A. (2012). Determination of some chemical properties of kumru: A traditional fermented cereal food. Gıda, 37(6), 309-315.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2012). Nitrate and nitrite contents of baby foods. Akademik Gıda, 10(4), 11-18.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2011). Effects of boiling parameters on the levels of nitrate, nitrite and color values of wild radish (Raphanus raphanistrum), Gıda, 36(4), 193-200.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2010). Biogenic amine content of kefir: a fermented dairy product. European Food Research and Technology, 231(1), 101-107.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2010). Development of a cost-effective method for nitrate and nitrite determination in leafy plants and nitrate and nitrite contents of some green leafy vegetables grown in the Aegean Region of Turkey. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(9), 5235-5240.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2010). Biogenic amine content of shalgam (şalgam): A traditional lactic acid fermented Turkish beverage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(4), 2602-2608.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2010). Gıdalarda nitrat ve nitrit. Akademik Gıda, 8(6), 35-43.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2009). A method for benzoyl chloride derivatization of biogenic amines for high performance liquid chromatography. Talanta, 78, 1321-1326.
- Yücel, U. & Üren, A. (2008). The effect of harvest time and bentonite treatment on histamine and tyramine contents of wines. Gıda, 33(1), 11-18.
- Yücel, U. & Üren, A. (2008). Biogenic amines in Turkish type pickled cabbage: Effects of salt and citric acid concentration. Acta Alimentaria, 37, 115-122.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2008). Biogenic amine content of boza: A traditional cereal-based, fermented Turkish beverage. Food Chemistry, 111, 983-987.
- Kalkan Yıldırım, H., Üren, A. & Yücel, U. (2007). Evaluation of biogenic amines in organic and non-organic wines by HPLC OPA derivatization. Food Technology and Biotechnology, 45, 62-68.
- Üren, A. (1999). Üç boyutlu renk ölçme yöntemleri. Gıda, 24(3), 193-200.
- Üren, A., Şerifoğlu, A. & Sarıkahya, Y. (1998). Distribution of elements in honeys and effect of a thermoelectric power plant on the element contents. Food Chemistry, 61, 185-190.
- Üren, A. & Babayiğit, D. (1997). Colour parameters of Turkish-type fermented sausage during fermentation and ripening. Meat Science, 45, 539-549.
- Üren, A. & Babayiğit, D. (1996). Determination of Turkish-type fermented sausage colour by a reflectance method. Food Chemistry, 57, 561-567.
- Posacı, C., Erten, O., Üren, A. & Acar, B. (1994). Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 73, 452-455.
- Aydın, A., Üren, A. & Baykut, F. (1981). Reversible catalytic cleavage of hydroxy amino acids in the presence of pyridoxal and certain Lewis bases. Chimica Acta Turcica, 9, 87-98.
- Baykut, F., Şengün, A., Üren, A. & Enginün, M. (1978). 1,4-Dioxane-hemoglobin interaction. Chimica Acta Turcica, 6, 161-170.
- Baykut, F., Aydın, A. & Üren, A. (1975). Studies on the structures of the metal complexes of N-salicylidene cystein. Chimica Acta Turcica, 3, 105-112.
- Baykut, F., Aydın, A. & Üren, A. (1974). Studies on the metal complexes of N-salicylidene cystein. Chimica Acta Turcica, 2, 107-114.

Publications in Non-Indexed Journals (15 entries)- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2012). Gıdalarda biyojen aminlerle ilgili yasal düzenlemeler. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi, 12, 27- 40.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2011). Gıdalarda nitrat ve nitritin belirlenmesinde kullanılan analiz yöntemleri. Hasad Gıda. 308, 16-23.
- Özdestan, Ö., Öztürk Güngör, F., Alpözen, E., Güven, G. ve Üren, A. (2011). Farklı yörelerde yetiştirilen gemlik zeytinlerinden elde edilen sofralık siyah zeytinlerin biyojen aminlerinin belirlenmesi. Zeytin Bilimi, 2(1), 13-19.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2011). İzmir’de marketlerde satılan bazı sucuk örneklerinin biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi. Hasad Gıda, 316, 30-35.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2010). Kahve ve çikolatada biyoaktif aminler. Hasad Gıda, 306, 30-35.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2009). Basınçlı çözgen ekstraksiyonu: gıda analizlerinde yeni bir yöntem. Dünya Gıda, 12, 72-77.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2007). Gıdalarda mineral analizlerinde örnek hazırlamada yüksek basınçla yakma (HPA) ve mikrodalga yakma sistemlerinin kullanımı. Hasad Gıda, 262, 20-25.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2007). Fermente soya ürünlerinde biyojen aminler. Hasad Gıda, 266, 44-47.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2007). Bitkisel steroller. Hasad Gıda. 270, 26-29.
- Yücel, U. & Üren, A. (2006). Şarap ve lahana turşularında biyojen amin miktarları. Akademik Gıda, 4(19), 26-31.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2006) Biyojen amin analiz yöntemleri. Akademik Gıda, 4(20), 19-24.
- Yücel, U. & Üren, A. (2000). Şaraplarda kurşun kontaminasyonu ve kurşunun insan sağlığı üzerine etkileri. Dünya Gıda, 6(7), 94-96.
- Üren, A. (1988). Süt ve ayranların riboflavin içeriklerinin ve güneş ışığının bozucu etkisinin araştırılması. Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Dergisi, 6(1), 53-66.
- Üren, A. (1987). Pirinç amino asitlerinin ince tabaka kromatografisiyle incelenmesi. Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Dergisi, 5(1), 77-90.
- Aktoluğ, A. & Üren, A. (1987). Gıdalarda triptofan, tirozin ve fenil alanin amino asitlerinin HPLC tekniği ile analizi. Ege Üni. Mühendislik Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-15.

Publications in Other Journals and Medias (35 entries)- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde 27 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen "Ekmek israfını önleyelim damak tadımızın vazgeçilmezi ekmeğimize sahip çıkalım" konulu panelde oturum başkanlığı
- Zaman gazetesinde 13 Ağustos 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- Milliyet gazetesinde 13 Ağustos 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.haberimturkiye.com web sayfasında 13 Ağustos 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- İHA ajansında 13 Ağustos 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.gocmenizm.com web sayfasında 13 Ağustos 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.medyatrabzon.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.tarimtv.gov.tr web sayfasında 11 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.kadinmagazin.net web sayfasında 13 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.ogunhaber.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.haber3.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.malatyasonhaber.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.stargundem.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.guncelposta.com web sayfasında 11 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.canses.net web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.bursadabugun.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.marasgundem.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.pirsushaber.com web sayfasında 10 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.ihlassondakika.com web sayfasında 11 Ekim 2013 tarihinde "Gıdalarda HCA bileşiklerinin oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- Karadeniz (Trabzon) gazetesinde 29 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- Karadeniz'de ilkhaber (Trabzon) gazetesinde 29 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- Taka (Trabzon) gazetesinde 29 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.haberler.com web sayfasında 28 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.turksesigazete.com web sayfasında 30 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.haberturk.com web sayfasında 28 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.saglikekibi.com web sayfasında 28 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.haber61.net web sayfasında 28 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- http://www.oncehaber.com web sayfasında 28 Eylül 2012 tarihinde "gıdalarda akrilamid oluşumu ve sağlık açısından önemi" konulu makalenin yayınlanması.
- 0, Yeni Asır gazetesinde 11 Haziran 1997 tarihinde "Suyumuzun Tadı Bozuk" başlıklı makale
- 0, Gazete Ege'de 17 Haziran 1997 tarihinde "Su Arıtma Cihazları Arıtmıyor" başlıklı makale.
- 0, Zaman gazetesinde 3 Temmuz 1997 tarihinde "Maden Suyunda Denetim Yetersizliği" başlıklı makale.
- 0, Hürriyet Ege'de 5 Ekim 1999 tarihinde "Kuru Üzümü Yıka, Öyle Tüket" başlıklı makale.
- 0, TRT İzmir Radyosu'nda 26.6.1997 tarihinde " Yaşayan Ege " programında su arıtma cihazlarının kullanımı ve yararları konulu bir konuşma yapılmıştır.
- SKY TV de 30.11.2000 tarihinde " Bilinçli Tüketici " programında içme ve kaynak suları ile ilgili bir konuşma yapılmıştır.
- SKY TV de 14.12.2000 tarihinde " Bilinçli Tüketici " programında maden suları ile ilgili bir konuşma yapılmıştır.

International Conference Proceedings (30 entries)- Alpözen, E., Güven, G., Özyurt, T., Üren, A. & Yaşa, İ. (2011). Screening of pork, horse, chicken meat in meat bolls by real time PCR. The International Congress on Bioinformatics and Biomics: 18-22 May, 2011, Kuşadası, Turkey.
- Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2011). Formation and level of heterocyclic amines in meat products. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry: May 26-29, 2011, Çeşme-İzmir, Turkey.
- Güven, G., Alpözen, E., Özdestan, Ö. & Üren, A. (2011). Determination of acrylamide level of bread by LC-MS/MS method. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry: May 26-29, 2011, Çeşme-İzmir, Turkey.
- Özyurt, T., Güven, G., Alpözen, E., Okhan, V. B. & Üren, A. (2011). Multiplex PCR applications in food analysis. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry: May 26-29, 2011, Çeşme-İzmir, Turkey.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2011). Legislation about biogenic amines in foods. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry: May 26-29, 2011, Çeşme-İzmir, Turkey.
- Güven, G., Özyurt, T., Alpözen, E., Üren, A. & Yaşa, İ. (2011). The use of DNA markers in preserving of genetic resource. The International Congress on Bioinformatics and Biomics: 18-22 May, 2011, Kuşadası, Turkey.
- Özyurt, T., Güven, G., Alpözen, E., Üren, A. & Yaşa, İ. (2011). GMO screening of maize gluten by real-time PCR. The International Congress on Bioinformatics and Biomics: 18-22 May, 2011, Kuşadası, Turkey.
- Güven, G., Alpözen, E., Özyurt, T. & Üren, A. (2011). GMO screening of soy bean samples by real-time PCR. Plant Genomics European Meetings: May 4-7, 2011, İstanbul, Turkey.
- Güven, G., Alpözen, E., Özyurt, T. & Üren, A. (2011). Application of microarrays technology in plant genomics. Plant Genomics European Meetings: May 4-7, 2011, İstanbul, Turkey.
- Özyurt, T., Güven, G., Alpözen, E. & Üren, A. (2011). Characterization of olive varieties by molecular markers. 4th International Conference for Olive Tree and Olive Products OLIVEBIOTEQ 2011: October 31st-November 4th Chania, Crete, Greece.
- Güven, G., Gür, Ö., Alpözen, E., Güngör, F.Ö. & Üren, A. (2011). Determination of sodium benzoate and potassium sorbate levels of olive paste samples. 4th International Conference for Olive Tree and Olive Products OLIVEBIOTEQ 2011: October 31st-November 4th Chania, Crete, Greece.
- Alpözen, E., Güngör, F.Ö., Güven, G., Köseoğlu, O. & Üren, A. (2011). Determination of peroxide value and free fatty acid content of olive paste samples. 4th International Conference for Olive Tree and Olive Products OLIVEBIOTEQ 2011: October 31st-November 4th Chania, Crete, Greece.
- Güven, G., Alpözen, E., Özyurt, T., Yaşa, İ. & Üren, A. (2011). GMO screening of starch samples by Real-Time PCR. 4th International Congress on Food and Nutrition together with the consortium 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety: 12-14th October 2011, İstanbul, Turkey.
- Alpözen, E., Güven, G., Özyurt, T., Üren, A. & Yaşa, İ. (2011). GMO screening of dietary supplement samples by Real-Time PCR. 4th International Congress on Food and Nutrition together with the consortium 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety: 12-14th October 2011, İstanbul, Turkey.
- Özyurt, T., Alpözen, E., Güven, G., Üren, A. & Yaşa, İ. (2011). Screening of pork and horse meat in meat by Real-Time PCR. 4th International Congress on Food and Nutrition together with the consortium 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety: 12-14th October 2011, İstanbul, Turkey.
- Kemerli, T., İşleroğlu, H., Sakin-Yılmazer, M., Güven, G., Özdestan, Ö., Kaymak-Ertekin, F., Üren, A. & Özyurt, B. (2011). Steam assisted baking of cookies as compared to conventional baking. 11th International Congress on Engineering and Food - Athens, Greece, 2011. p: 581.
- Sakin-Yılmazer, M., İşleroğlu, H., Kemerli, T., Özdestan, Ö., Güven, G., Kaymak-Ertekin, F., Üren, A. & Özyurt, B. (2011). Quality characteristics and drying behaviour of muffins baked in steam assisted and convectional ovens. 11th International Congress on Engineering and Food - Athens, Greece, 2011. p: 1931.
- Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2010). Biogenic amine content of kumru: A traditional Turkish fermented cereal food. The first International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. Tekirdağ, Turkey.
- Kemerli, T., İşleroğlu, H., Sakin-Yılmazer, M., Güven, G., Özdestan, Ö., Kaymak-Ertekin, F., Üren, A. & Özyurt, B. (2010). Drying kinetics and quality of cookies during baking in natural and forced convection ovens. 17th International Drying Symposium (IDS 2010), Drying 2010, Vol C (E. Tsotsas, T. Metzger, M.Peglow, A.S.Mujumdar, Eds,) 3-6 October, 2010, Magdeburg, Germany, p: 2053-2061 (poster bildiri, tam metin).
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008). Analytical methods for the determination of phenolics in cereals. Bosphorus 2008 ICC International Conference. İstanbul, Turkey.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008). Effects of blanching on some quality parameters of wild radish (raphanus raphanistrum) samples. 8th International Conference of Food Physics. Plovdiv, Bulgaria. 2008.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008). Antioxidants in cashew products. 8th International Conference of Food Physics. Plovdiv, Bulgaria. 2008.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2007). Importance of biogenic amines in foods. 5th International Congress on Food Technology. Thessaloniki, Greece. 2007.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2007). Determination of biogenic amines in foods by capillary electrophoresis methods. 5th International Congress on Food Technology. Thessaloniki, Greece. 2007.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2007). Alternative ingredients to gluten for coeliac patients. First International Symposium on Gluten-Free Cereal Products and Beverages. Cork, Ireland. 2007.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2007). Developments in the field of food nanotechnology. 2nd International Congress on Food and Nutrition. İstanbul, Turkey.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2006). Analysis of phenolic compounds in olive oil. 2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals. Turkey. 2006.
- Yeğin, S. & Üren, A. (2006). Dietary fiber: Technological and physiological interest. 2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals. Turkey. 2006.
- Yücel, U., Üren, A. & Turantaş, F. (2000). The effect of harvest time and bentonite treatment on the histamine and tyramine levels of wines. 4th International Conference on Agro and Food Physics. Turkey. 2000.
- Mert Nihat, Antaplı Mübeccel, Üren Ali, Tanrıverdi Meltem. Plasma Zinc, Copper and Manganese Levels of İnfertile Flocks İn The Marmara Region İn Turkey. Second Meeting of the İnternational Society For Trace Element Research İn Humans. Japan, 1989. Bu tebliğin özeti J. Trace Elements in Experimental Medicine Vol. 2, Number 2/3, 1989 da yayınlanmıştır. Bu dergi Science Citation Index tarafından taranan bir dergidir.

National Conference Proceedings (25 entries)- Alpözen, E., Güven, G., Üren, A. (2012). Katkı maddelerinin gıdalarda akrilamid oluşumuna etkileri. 3. Gıda Güvenliği Kongresi: 3-4 Mayıs 2012, İstanbul.
- Alpözen, E., Özyurt, T., Güven, G., Göl, D., Okhan, V.B., Yaşa, İ., Üren, A. (2012). Çiğ kırmızı et örneklerinde Real-Time PCR yöntemiyle at eti ve domuz eti aranması. 3. Gıda Güvenliği Kongresi: 3-4 Mayıs 2012, İstanbul.
- Güven, G., Alpözen, E., Üren, A. (2012). Akrilamidin sağlık üzerine etkileri. 3. Gıda Güvenliği Kongresi: 3-4 Mayıs 2012, İstanbul.
- Güven, G., Alpözen, E., Özyurt, T., Üren, A., Yaşa, İ. (2012). Soslu mısır çerezi örneklerinde Real-Time PCR yöntemi ile GDO aranması. 3. Gıda Güvenliği Kongresi: 3-4 Mayıs 2012, İstanbul.
- Özyurt, T., Güven, G., Alpözen, E., Göl, D., Okhan, V.B., Üren, A., Yaşa, İ. (2012). Kanola örneklerinde Real-Time PCR yöntemiyle GDO aranması. 3. Gıda Güvenliği Kongresi: 3-4 Mayıs 2012, İstanbul.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2012). Bazı geleneksel fermente gıdalarımızın biyojen amin içerikleri. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu: 10-12 Mayıs 2012, Konya.
- Alpözen, E., Güven, G., Okhan, V.B., Üren, A. (2012). Sarı leblebide protein miktarının Dumas Yöntemi ile belirlenmesi. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu: 10-12 Mayıs 2012, Konya.
- Güven, G., Alpözen, E., Okhan, V.B., Üren, A. (2012). Sarı leblebide akrilamid düzeylerinin LC-MS/MS yöntemi ile belirlenmesi. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu: 10-12 Mayıs 2012, Konya.
- Özdestan, Ö., Öztürk-Güngör, F., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2011). Farklı yörelerde yetiştirilen Gemlik Zeytininden elde edilen sofralık siyah zeytinlerde oluşan biyojen amin miktarlarının belirlenmesi. Ulusal Zeytin Kongresi: 22-25 Şubat 2011, Akhisar
- Güven, G., Alpözen, E., Gür, Ö., Güngör, F.Ö., Üren, A. (2011). Domates salçasında potasyum sorbat ve sodyum benzoat düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi. Kromatografi 2011: 7-10 Eylül 2011 Diyarbakır, Türkiye.
- Alpözen, E., Güven, G., Üren, A. (2011). Akrilamid analiz yöntemleri. Kromatografi 2011: 7-10 Eylül 2011 Diyarbakır, Türkiye.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2010). Gıdalarda akrilamidin belirlenmesinde kullanılan analiz yöntemleri. 2. Gıda Güvenliği Kongresi: 9-10 Aralık 2010, İstanbul.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2010). İzmir'de marketlerde satılan bazı sucuk örneklerinin biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi. 1. Et Ürünleri 'Sucuk' Çalıştayı: 2-3 Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
- Özyurt, T., Güven, G., Özdestan, Ö., Alpözen, E. ve Üren, A. (2010). Kumrularda laktik asit bakteri florasının belirlenmesi. 2. Gıda Güvenliği Kongresi: 9-10 Aralık 2010, İstanbul.
- Özyurt, T., Güven, G., Alpözen, E., Okhan, V. B., Üren, A. ve Yaşa, İ. (2010). Sucukta real-time PCR yöntemiyle tür tayini.1. Et Ürünleri 'Sucuk' Çalıştayı: 2-3 Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
- Alpözen, E., Güven, G. ve Üren, A. (2009). İzmir'in 3 geleneksel fırın ürünü: İzmir gevreği, kumru ve boyoz. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu: 27-29 Mayıs 2009, Van.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2009). Piyasada satılan bazı şalgam suyu örneklerinin renk değerlerinin (L* a* b*) belirlenmesi. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu: 27-29 Mayıs 2009, Van.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2008). Ege bölgesinde sıklıkla tüketilen bazı otların nitrat ve nitrit içeriklerinin saptanması. Türkiye 10. Gıda Kongresi: 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2008). Kurşun emilimi üzerine diyetin etkisi. Türkiye 10. Gıda Kongresi: 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
- Yeğin, S. ve Üren, A. (2008). Gıdalarda biyojen amin oluşumunu etkileyen faktörler. Türkiye 10. Gıda Kongresi: 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
- Özdestan, Ö., Üren, A. ve Yeğin, S. (2006). Şaraplarda biyojen aminler. Türkiye 9. Gıda Kongresi: 24-26 Mayıs 2006, Bolu
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2006). Biyojen amin analiz yöntemleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi: 24-26 Mayıs 2006, Bolu.
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2006). Unlarda renk ölçüm yöntemleri. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi: 7-8 Eylül 2006, Gaziantep.
- Hocalar, B. ve Üren, A. (2002). Çiğ sütten üretilen beyaz peynirlerde biyojen aminler ve miktarları. Türkiye 7. Gıda Kongresi 2002, Ankara, 455-464.
- Üren, A. (1995). Mesir macununun gıda olarak değeri ve öneriler. "Bugünün Mesir Macunu" konulu panelde sunulmuştur. Manisa.

Number of References25 times self referenced.
129 times referenced by other.
Referrer Publications (154 entries)- 2013, Petisca, C., Henriques, A.R., Perez-Palacios, T. et al. (2013). Study of hydroxymethylfurfural and furfural formation in cakes during baking in different ovens, using a validated multiple-stage extraction-based analytical method. Food Chemistry, 141(4), 3349-3356.
- 2013, Alpözen, E. & Üren, A. (2013). Determination of acrylamide levels of "İzmir Gevreği" and effects of cooking parameters on acrylamide formation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 7212-7218.
- 2013, Bunkova, L., Adamcova, G., Hudcova, K. et al. (2013). Monitoring of biogenic amines in cheeses manufactured at small-scale farms and in fermented dairy products in the Czech Republic. Food Chemistry, 141(1) 548-551.
- 2013, Alpözen, E. & Üren, A. (2013). Determination of acrylamide levels of "İzmir Gevreği" and effects of cooking parameters on acrylamide formation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 7212-7218.
- 2013, Demirhan, E., Gurses, B., Yalcin, B.E. et al. (2013). Influence of vitamin (B-1, B-6, B-9, B-12, C) and ions (Cu2+, Mn2+, PO43-) on kefir grain biomass growth. Food Science and Biotechnology, 22(4), 1007-1013.
- 2013, Lazaro, C.A., Conte-Junior, C.A., Cunha, F.L. et al. (2013). Validation of an HPLC methodology for the identification and quantification of biogenic amines in chicken meat. Food Analytical Methods, 6(4), 1024-1032.
- 2013, Hernandez-Cassou, S. & Saurina, J. (2013). Determination of histamine in wine samples by flow-injection analysis and multivariate calibration. Analytical Letters, 46(11), 1758-1768.
- 2013, Cao, Y.Y., Zhu, Z.Y., Chen, X.F. et al. (2013). Effect of amphotericin B on the metabolic profiles of Candida albicans. Journal of Proteome Research, 12(6), 2921-2932.
- 2013, Jia, S., Ryu, Y., Kwon, S.W. et al. (2013). An in situ benzoylation-dispersive liquid-liquid microextraction method based on solidification of floating organic droplets for determination of biogenic amines by liquid chromatography-ultraviolet analysis. Journal of Chromatography A, 1282, 1-10.
- 2013, Sakin-Yılmazer, M., Kemerli, T., İşleroğlu, H., Özdestan, Ö., Güven, G., Üren, A. & Kaymak-Ertekin, F. (2013). Baking kinetics of muffins in convectional and steam assisted hybrid ovens. Journal of Food Engineering, 119, 483-489.
- 2013, Spizzirri, U.G., Restuccia, D., Curcio, M. et al. (2013). Determination of biogenic amines in different cheese samples by LC with evaporative light scattering detector. Journal of Food Composition and Analysis, 29(1), 43-51.
- 2013, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food. International Journal of Food Properties, 16(2), 416-428.
- 2013, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food. International Journal of Food Properties, 16(2), 416-428.
- 2013, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food. International Journal of Food Properties, 16(2), 416-428.
- 2013, Chocano-Bedoya, P.O., Manson, J.E., Hankinson, S.E. et al. (2013). Intake of selected minerals and risk of premenstrual syndrome. American Journal of Epidemiology, 177(10), 1118-1127.
- 2013, Fermo, P., Beretta, G., Facino, R.M. et al. (2013). Ionic profile of honey as a potential indicator of botanical origin and global environmental pollution. Environmental Pollution, 178, 173-181.
- 2013, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food. International Journal of Food Properties, 16(2), 416-428.
- 2013, Formicki, G., Gren, A., Stawarz, R. et al. (2013). Metal content in honey, propolis, wax, and bee pollen and implications for metal pollution monitoring. Polish Journal of Environmental Studies, 22(1), 99-106.
- 2013, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2013). Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food. International Journal of Food Properties, 16(2), 416-428.
- 2013, Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2013). Formation of biogenic amines during fermentation and storage of tarhana: A traditional cereal food. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 5(2), 169-176.
- 2013, Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2013). Formation of biogenic amines during fermentation and storage of tarhana: A traditional cereal food. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 5(2), 169-176.
- 2013, Kancabas, A. & Karakaya, S. (2013). Angiotensin-converting enzyme (ACE)-inhibitory activity of boza, a traditional fermented beverage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(3), 641-645.
- 2013, Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2013). Formation of biogenic amines during fermentation and storage of tarhana: A traditional cereal food. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 5(2), 169-176.
- 2013, Al, L., Alaa, M.T., Turkarslan, O., Kurbanoglu, S. et al. (2013). A new amperometric biosensor for diamine: use of a conducting polymer layer. Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry, 50(9), 914-922.
- 2013, Mustafa, G., Ahmad, N., Baboota, S. et al. (2013). UHPLC/ESI-Q-TOF-MS method for the measurement of dopamine in rodent striatal tissue: A comparative effects of intranasal administration of ropinirole solution over nanoemulsion. Drug Testing and Analysis, 5(8), 702-709.
- 2012, Pohl Pawel; Stecka Helena; Jamroz Piotr (2012)).Solid phase extraction and sequential elution for pre-concentration of traces of Mn and Zn in analysis of honey by flame atomic absorption spectrometry. Analytical Methods, 4(1), 125-131.
- 2012, Citak Demirhan; Silici Sibel; Tuzen Mustafa; et al. (2012). Determination of toxic and essential elements in sunflower honey from Thrace Region, Turkey. International Journal of Food Science and Technology, 47(1), 107-113.
- 2012, Zhixiong, Z., Gongke, L., Zhibin, L. et al. (2012). Multi-channel purge and trap system coupled with ion chromatography for the determination of alkylamines in cosmetics. Analytica Chimica Acta, 715, 49-56.
- 2012, Pena-Gallego Almudena, Hernandez-Orte Purificacion, Cacho Juan, et al. (2012). High-Performance Liquid Chromatography Analysis of Amines in Must and Wine: A Review. Food Reviews International, 28(1), 71-96.
- 2012, Jia Shaodong, Kang Yun Pyo, Park Jeong Hill, et al. (2012). Determination of biogenic amines in Bokbunja (Rubus coreanus Miq.) wines using a novel ultra-performance liquid chromatography coupled with quadrupole-time of flight mass spectrometry. Food Chemistry, 132(3), 1185-1190.
- 2012, Bueno-Solano Carolina; Lopez-Cervantes Jaime; Sanchez-Machado Dalia I.; et al. (2012). HPLC Determination of Histamine, Tyramine and Amino Acids in Shrimp By-Products. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY, 23(1), 96-102.
- 2012, Pohl Pawel; Stecka Helena; Jamroz Piotr (2012). Fast and Interference Free Determination of Calcium and Magnesium in Honeys by Solid Phase Extraction Followed by Flame Atomic Absorption Spectrometry. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY, 23(4), 710-717.
- 2012, Bazan-Lugo Eduardo; Garcia-Martinez Ignacio; Hayde Alfaro-Rodriguez Rosa; et al. (2012). Color compensation in nitrite-reduced meat batters incorporating paprika or tomato paste. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 92(8), 1627-1632.
- 2012, Korenovska Maria; Suhaj Milan (2012). Chemometric prediction of wines affiliation with organic and conventional production systems through their elemental profiles. JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, 51(1), 23-32.
- 2012, Mayr Christine M.; Schieberle Peter (2012). Development of Stable Isotope Dilution Assays for the Simultaneous Quantitation of Biogenic Amines and Polyamines in Foods by LC-MS/MS. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 60(12), 3026-3032.
- 2012, Tofalo Rosanna; Schirone Maria; Perpetuini Giorgia; et al. (2012). Microbiological and chemical profiles of naturally fermented table olives and brines from different Italian cultivars. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, 102(1), 121-131.
- 2012, Zhong, Z., Li, G., Zhu, B. et al. (2012). Rapid distillation coupled with ion chromatography for the determination of six alkylamines in cosmetics. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 35(12), 1719-1730.
- 2012, Zhong, J., Ye, X., Fang, Z. et al. (2012). Determination of biogenic amines in semi-dry and semi-sweet Chinese rice wines from the Shaoxing region. Food Control, 28(1), 151-156.
- 2012, Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2012). Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food. International Journal of Food Properties, 15(5), 972-981.
- 2012, Zhong, J., Ye, X., Fang, Z. et al. (2012). Determination of biogenic amines in semi-dry and semi-sweet Chinese rice wines from the Shaoxing region. Food Control, 28(1), 151-156.
- 2012, Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2012). Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food. International Journal of Food Properties, 15(5), 972-981.
- 2012, Zhong, J., Ye, X., Fang, Z. et al. (2012). Determination of biogenic amines in semi-dry and semi-sweet Chinese rice wines from the Shaoxing region. Food Control, 28(1), 151-156.
- 2012, Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2012). Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food. International Journal of Food Properties, 15(5), 972-981.
- 2012, Lorencova, E., Bunkova, L., Matoulkova, D. et al. (2012). Production of biogenic amines by lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from dairy products and beer. International Journal of Food Science and Technology, 47(10), 2086-2091.
- 2012, Croitoru, M.D. (2012). Nitrite and nitrate can be accurately measured in samples of vegetal and animal origin using an HPLC-UV/VIS technique. Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 911, 154-161.
- 2012, Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2012). Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food. International Journal of Food Properties, 15(5), 972-981.
- 2012, Erdogan, B.Y. & Onar, A.N. (2012). Determination of nitrates, nitrites and oxalates in Kale and Sultana pea by capillary electrophoresis. Journal of Food and Drug Analysis, 20(2), 532-538.
- 2012, Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G. & Üren, A. (2012). Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food. International Journal of Food Properties, 15(5), 972-981.
- 2012, Zhang, Y., Mao, J., Yu, P.H. et al. (2012). A micro trapping system coupled with a high performance liquid chromatography procedure for methylamine determination in both tissue and cigarette smoke. Analytica Chimica Acta, 752, 106-111.
- 2012, Yanez, L., Saavedra, J., Martinez, C. et al. (2012). Chemometric analysis for the detection of biogenic amines in Chilean Cabernet Sauvignon wines: A comparative study between organic and nonorganic production. Journal of Food Science, 77(8), T143-T150.
- 2012, Yanez, L., Saavedra, J., Martinez, C. et al. (2012). Chemometric analysis for the detection of biogenic amines in Chilean Cabernet Sauvignon wines: A comparative study between organic and nonorganic production. Journal of Food Science, 77(8), T143-T150.
- 2012, Bassanese, D.N., Crawford-Clark, S., Bowen, B.J. et al. (2012). The determination and characterisation of 2-naphthyloxycarbonyl chloride derivatised biogenic amines in pet foods. Journal of Separation Science, 35(9), 1110-1117.
- 2012, Yucel, Y. & Sultanoglu, P. (2012). Determination of industrial pollution effects on citrus honeys with chemometric approach. Food Chemistry, 135(1), 170-178.
- 2012, Pohl, P., Stecka, H., Sergiel, I. et al. (2012). Different aspects of the elemental analysis of honey by flame atomic absorption and emission spectrometry: A review. Food Analytical Methods, 5(4), 737-751.
- 2012, Genccelep, H. (2012). The effect of using dried mushroom (agaricus bisporus) on lipid oxidation and color properties of sucuk. Journal of Food Biochemistry, 36(5), 587-594.
- 2012, Wojciak, K.M., Dolatowski, Z.J., Kolozyn-Krajewska, D. et al. (2012). The effect of the Lactobacillus Casei Lock 0900 probiotic strain on the quality of dry-fermented sausage during chilling storage. Journal of Food Quality, 35(5), 353-365.
- 2012, Wojciak, K.M., Dolatowski, Z.J., Okon, A. (2012). The effect of probiotic strains (Lactobacillus casei LOCK 0900 and Lactobacillus paracasei LOCK 0919) on oxidative stability of pork meat products. Fleischwirtschaft, 92(12), 104-109.
- 2012, Plonka, J. (2012). Food analysis - samples preparation and chromatographic methods in determination of selected biogenic amines, methylxanthines and water-soluble vitamins. Analytical Methods, 4(10), 3071-3094.
- 2012, Beitollah, H., Goodarzian, M., Khalilzadeh, M.A. et al. (2012). Electrochemical behaviors and determination of carbidopa on carbon nanotubes ionic liquid paste electrode. Journal of Molecular Liquids, 173, 137-143.
- 2012, Park, J.M., Park, H.M., Kim, W.J. et al. (2012). Flux variability scanning based on enforced objective flux for identifying gene amplification targets. BMC Systems Biology, Volume: 6 Article Number: 106.
- 2012, Li, Wen-li; Ge, Jin-yuan; Pan, Ya-li; et al. (2012). Direct analysis of biogenic amines in water matrix by modified capillary zone electrophoresis with 18-crown-6. Microchimica Acta, 177(1-2), 75-80.
- 2011, Jing, L., Fazheng, R., Huiyong, G. et al. (2011). Safety Evaluation In Vitro of Enterococcus durans from Tibetan Traditional Fermented Yak Milk. Journal of Microbiology, 49(5), 721-728.
- 2011, Tae-Il, K., Jihye, P. & Youngmi, K. (2011). A Gold Nanoparticle-Based Fluorescence Turn-On Probe for Highly Sensitive Detection of Polyamines. Chemistry-A European Journal, 17(43), 11978-11982.
- 2011, Liu R. Jia Y. Cheng W. Ling J. Liu L. Bi K. Li Q. (2011). Determination of polyamines in human urine by precolumn derivatization with benzoyl chloride and high-performance liquid chromatography coupled with Q-time-of-flight mass spectrometry. Talanta, 83, 751-756.
- 2011, Tahmouzi S. Khaksar R. Ghasemlou M. (2011). Development and validation of an HPLC-FLD method for rapid determination of histamine in skipjack tuna fish (Katsuwonus pelamis). Food Chemistry, 126, 756-761.
- 2011, Pohl P, Sergiel I, Prusisz B. (2011). Direct analysis of honey for the total content of Zn and its fractionation forms by means of flame atomic absorption spectrometry with solid phase extraction and ultrafiltration approaches. Food Chemistry, 125(4), 1504-1509.
- 2011, Croyal M, Dauvilliers Y, Labeeuw O, et al. (2011). Histamine and tele-methylhistamine quantification in cerebrospinal fluid from narcoleptic subjects by liquid chromatography tandem mass spectrometry with precolumn derivatization. Analytical Biochemistry, 409(1), 28-36.
- 2011, Ercoskun H, Ozkal SG. (2011). Kinetics of traditional Turkish sausage quality aspects during fermentation. Food Control, 22(2), 165-172.
- 2011, Pan-Feng, G., Xiao-Feng, G., Hong, W. et al. (2011). Determination of trace biogenic amines with 1,3,5,7-tetramethyl-8-(N-hydroxysuccinimidyl butyric ester)-difluoroboradiaza-s-indacene derivatization using high-performance liquid chromatography and fluorescence detection. Journal of Separation Science, 34, 1383-1390.
- 2011, Nadtochiy, S.M. & Redman, E.K. (2011). Mediterranean diet and cardioprotection: The role of nitrite, polyunsaturated fatty acids, and polyphenols. Nutrition, 27, 733-744.
- 2011, Kabak, B. & Dobson, A.D.W. (2011). An Introduction to the Traditional Fermented Foods and Beverages of Turkey. Critical reviews in Food Science and Nutrition, 51, 248-260.
- 2011, Nowak, A. & Czyzowska, A. (2011). In vitro synthesis of biogenic amines by Brochothrix thermosphacta isolates from meat and meat products and the influence of other microorganisms. Meat Science, 88, 571-574.
- 2011, Hernandez-Cassou, S. & Saurina, J. (2011). Derivatization strategies for the determination of biogenic amines in wines by chromatographic and electrophoretic techniques. Journal of Chromatography B, 879, 1270-1281.
- 2011, Ercoskun, H. & Ozkal, G.S. (2011). Kinetics of traditional Turkish sausage quality aspects during fermentation. Food Control, 22, 165-172.
- 2011, Erdogan Behice Yavuz; Onar A. Nur (2011). Determination of Nitrates, Nitrites and Oxalates in Kale and Sultana Pea by Capillary Electrophoresis. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(15), 2051-2057.
- 2011, Rigueira, J.C.S., Rodrigues, M.I., Gloria, M.B.A.(2011). Optimization of the analytical extraction of polyamines from milk. Talanta, 86(1), 195-199.
- 2010, Coksever E, Saricoban C (2010). Effects of bitter orange albedo addition on the quality characteristics of naturally fermented Turkish style sausages (sucuks), Journal of food agriculture & environment, 8(1), 34-37.
- 2010, Özdestan Ö, Üren A (2010). Biogenic amine content of shalgam (şalgam): A traditional lactic acid fermented Turkish beverage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 2602-2608.
- 2010, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2010). Biogenic amine content of kefir: a fermented dairy product. European Food Research and Technology, 231(1), 101-107.
- 2010, Ercoskun H, Tagi S, Ertas AH. (2010). The effect of different fermentation intervals on the quality characteristics of heat-treated and traditional sucuks. Meat Science, 85(1), 174-181.
- 2010, Çoksever E. & Sarıçoban C. (2010). Effects of bitter orange albedo addition on the quality characteristics of naturally fermented Turkish style sausages (sucuks). Journal of Food Agriculture & Environment, 8(2), 82-85.
- 2010, Taha EA, Manosur HM, Shawer MB. (2010). The relationship between comb age and the amounts of mineral elements in honey and wax. Journal of Apicultural Research, 49(2), 202-207.
- 2010, Steiner MS, Meier RJ, Duerkop A, et al. (2010). Chromogenic Sensing of Biogenic Amines Using a Chameleon Probe and the Red-Green-Blue Readout of Digital Camera Images. Analytical Chemistry, 82(20), 8402-8405.
- 2010, Naila A, Flint S, Fletcher G, et al. (2010). Control of Biogenic Amines in Food-Existing and Emerging Approaches. Journal of Food Science, 75(7), R139-R150.
- 2010, Sengupta T, Mohanakumar KP. (2010). 2-Phenylethylamine, a constituent of chocolate and wine, causes mitochondrial complex-I inhibition, generation of hydroxyl radicals and depletion of striatal biogenic amines leading to psycho-motor dysfunctions in Balb/c mice. Neurochemistry International, 57(6), 637-646.
- 2010, Hassanien Mahmoud, A. & El Shahawy Amir, M. Editor(s): Simeonov, L.I., Kochubovski, M.V. & Simeonova, B.G. (2010). ENVIRONMENTAL HEAVY METALS AND MENTAL DISORDERS OF CHILDREN IN DEVELOPING COUNTRIES Conference: NATO Advanced Research Workshop on Environmental Heavy Metal Pollution and Effects on Child Mental Development - Risk Assessment and Prevention Strategies Sofia, BULGARIA APR 28-MAY 01, 2010 Sponsor(s): NATO Sci Comm. Source: ENVIRONMENTAL HEAVY METAL POLLUTION AND EFFECTS ON CHILD MENTAL DEVELOPMENT: RISK ASSESSMENT AND PREVENTION STRATEGIES Book Series: NATO Science for Peace and Security Series C-Environmental Security Pages: 1-25. DOI: 10.1007/978-94-007-0253-0_1; 2010.
- 2010, Ercoskun, H., Tagi, S. & Ertas, A.H. (2010). The effect of different fermentation intervals on the quality characteristics of heat-treated and traditional sucuks. Meat Science, 85, 174-181.
- 2010, Ozdestan, O. & Uren, A. (2010). Biogenic Amine Content of Shalgam (Salgam): A Traditional Lactic Acid Fermented Turkish Beverage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 2602-2608.
- 2010, Ozdestan, O. & Uren, A. (2010). Biogenic amine content of kefir: a fermented dairy product. European Food Research and Technology, 231, 101-107.
- 2010, Ozdestan, O. & Uren, A. (2010). Biogenic Amine Content of Shalgam (Salgam): A Traditional Lactic Acid Fermented Turkish Beverage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 2602-2608.
- 2009, Ilikkan H, Ercoşkun H, Vural H, et al. (2009). The effect of addition of hazelnut oil on some quality characteristics of Turkish fermented sausage (sucuk). Journal of Muscle foods, 20(1),117-127.
- 2009, Şahinler, N., Gül, A., Akyol, E., et al. (2009). Heavy metals, trace elements and biochemical composition of different honey produced in Turkey. Asian Journal of Chemistry, 21, 1887-1896.
- 2009, Pohl, P. (2009). Determination of metal content in honey by atomic absorption and emission spectrometries. Trac-Trends in Analytical Chemistry, 28, 117-128.
- 2009, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2009). A method for benzoyl chloride derivatization of biogenic amines for high performance liquid chromatography. Talanta, 78, 1321-1326.
- 2009, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2009). A method for benzoyl chloride derivatization of biogenic amines for high performance liquid chromatography. Talanta, 78, 1321-1326.
- 2009, Manfroi, L., Silva, PHA., Rizzon, LA. et al. (2009). Influence of alcoholic and malolactic starter cultures on bioactive amines in Merlot wines. Food Chemistry, 116, 208-213.
- 2009, Garcia-Villar, N., Hernandez-Cassou, S., Saurina, J. (2009). Determination of biogenic amines in wines by pre-column derivatization and high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1216(36), 6387-6393.
- 2009, da Mota, RV., de Amorim, DA., Favero, AC., et al. (2009). Physico-chemical characterization and bioactive amines in Syrah wines I - Influence of growing season. CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 29(2), 380-385.
- 2009, Cosansu, S. (2009). Determination of biogenic amines in a fermented beverage, boza. Journal of Food Agriculture & Environment, 7(2), 54-58.
- 2009, Qian ZG. Xia XX. Lee SY (2009) Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Putrescine: A Four Carbon Diamine. Biotechnology and Bioengineering. 104, 651-662.
- 2009, Pohl, P., Sergiel, I. & Stecka, H. (2009). Determination and fractionation of metals in honey. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 39, 276-288.
- 2008, Pisani A, Protano G, Riccobono F (2008). Minor and trace elements in different honey types produced in Siena County (Italy). Food Chemistry, 107, 1553-1560.
- 2008, Yeğin, S., Üren, A. (2008). Biogenic amine content of boza: A traditional cereal-based, fermented Turkish beverage. Food Chemistry, 111, 983-987.
- 2008, Balayiannis G., Balayiannis P. (2008). Bee honey as an environmental bioindicator of pesticides, occurrence in six agricultural areas of Greece. Archieves of Environmental contamination and toxicology, 55, 462-470.
- 2007, Bagci, Y., Arslan, D., Oezcan, M.M. et al. (2007). Determination of the mineral content of bee honeys produced in Middle Anatolia. International journal of Food Science and Nutrition, 58, 567-575.
- 2007, Yildirim HK, Uren A, Yucel U (2007). Evaluation of biogenic amines in organic and non-organic wines by HPLC OPA derivatization. Food Technology and Biotechnology, 45, 62-68.
- 2007, Bagci Y, Arslan D, Ozcan MM, et al. (2007). Determination of mineral contents of bee honeys produced in Middle Anatolia. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 58, 668-676.
- 2007, Yarsan E, Karacal F, Ibrahim IG, et al. (2007). Contents of some metals in honeys from different regions in Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 79, 255-258.
- 2007, Frazzoli C, D'Ilio S, Bocca B (2007). Determination of Cd and Pb in honey by SF-ICP-MS: Validation figures and uncertainty of results. Analytical Letters, 40, 1992-2004.
- 2007, Turhan K (2007). Chemical contents and some trace metals of honeys produced in the Middle Anatolia region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 16, 459-464.
- 2007, Tuzen M, Silici S, Mendil D, et al. (2007). Trace element levels in honeys from different regions of Turkey. Food Chemistry, 103, 325-330.
- 2007, Ajtony Z, Bencs L, Haraszi R, et al. (2007). Study on the simultaneous determination of some essential and toxic trace elements in honey by multi-element graphite furnace atomic absorption spectrometry. Talanta, 71, 683-690.
- 2007, Soyer A, Ertas AH (2007). Effects of fat level and storage time on lipid and color stability of naturally fermented Turkish sausages (sucuk). Journal of Muscle Foods, 18, 330-340.
- 2007, Bayram M, Bozkurt H (2007).The use of bulgur as a meat replacement: bulgur-sucuk (a vegetarian dry-fermented sausage). Journal of The Science of Food and Agriculture, 87, 411-419.
- 2006, Garcia JCR, Rodriguez RI, Crecente RMP, et al. (2006). Preliminary chemometric study on the use of honey as an environmental marker in Galicia (northwestern Spain). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 7206-7212.
- 2006, Pohl P, Prusisz B (2006). Fractionation of calcium and magnesium in honeys, juices and tea infusions by ion exchange and flame atomic absorption spectrometry. Talanta, 69, 1227-1233.
- 2006, Ozcan M, Arslan D, Ceylan DA (2006). Effect of inverted saccharose on some properties of honey. Food Chemistry, 99, 24-29.
- 2006, Bogdanov S (2006). Contaminants of bee products. Apidologie, 37, 1-18.
- 2006, Khine K, Rosenstein DL, Elin RJ, et al. (2006). Magnesium (Mg) retention and mood effects after intravenous Mg infusion in premenstrual dysphoric disorder. Biological Psychiatry, 59, 327-333.
- 2005, Tuzen M, Soylak M (2005). Trace heavy metal levels in microwave digested honey samples from Middle Anatolia, Turkey. Journal of Food and Drug Analysis, 13, 343-347.
- 2005, Erbilir F, Erdogrul O (2005). Determination of heavy metals in honey in Kahramanmaras city, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 109, 181-187.
- 2005, Garcia JCR, Garcia JB, Latorre CH, et al. (2005). Direct and combined methods for the determination of chromium, copper, and nickel in honey by electrothermal atomic absorption spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 6616-6623.
- 2005, Nalda MJN, Yague JLB, Calva JCD, et al. (2005). Classifying honeys from the Soria Province of Spain via multivariate analysis. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 382, 311-319.
- 2005, Garcia JCR, Garcia JB, Latorre CH, et al. (2005). Comparison of palladium-magnesium nitrate and ammonium dihydrogenphosphate modifiers for lead determination in honey by electrothermal atomic absorption spectrometry. Food Chemistry, 91, 435-442.
- 2005, Kaya M, Aksu MI (2005). Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on some quality characteristics of sliced 'sucuk' produced using probiotics culture. Journal of The Science of Food and Agriculture, 85, 2281-2288.
- 2004, Erkmen O, Bozkurt H (2004).Quality characteristics of retailed sucuk (Turkish dry-fermented sausage). Food Technology and Biotechnology, 42, 63-69.
- 2004, Bozkurt H, Erkmen O (2004). Effect of nitrate/nitrite on the quality of sausage (sucuk) during ripening and storage. Journal of The Science of Food and Agriculture, 84, 279-286.
- 2004, Kayaardi S, Gok V (2004). Effect of replacing beef fat with olive oil on quality characteristics of Turkish soudjouk (sucuk). Meat Science, 66, 249-257.
- 2004, Ganjali MR, Shirvani-Arani S, Norouzi P, et al. (2004). Novel nitrite membrane sensor based on cobalt(II) salophen for selective monitoring of nitrite ions in biological samples. Microchimica Acta, 146, 35-41.
- 2004, Kaur G, Gonsalves L, Thacker HL (2004). Premenstrual dysphoric disorder: A review for the treating practitioner. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 71, 303.
- 2004, Barbut S (2004). Effect of retail lights on acceptability of salami. Meat Science, 66, 219-223.
- 2004, Demir, V., Gunhan, T., Yağcioglu, AK., Degirmencioglu, A. (2004). Mathematical modelling and the determination of some quality parameters of air-dried bay leaves. Biosystems Engineering, 88, 325-335.
- 2003, Garcia JCR, Garcia JB, Latorre CH, et al. (2003). Comparison of palladium-magnesium nitrate and ammonium dihydrogenphosphate modifiers for cadmium determination in honey samples by electrothermal atomic absorption spectrometry. Talanta, 61, 509-517.
- 2003, Shamsipur M, Javanbakht M, Hassaninejad AR, et al. (2003). Highly selective PVC-membrane electrodes based on three derivatives of (Tetraphenylporphyrinato) cobalt(III) acetate for determination of trace amounts of nitrite ion. Electroanalysis, 15, 1251-1259.
- 2003, Ganjali MR, Rezapour M, Pourjavid MR, et al. (2003). Highly selective PVC-membrane electrodes based on Co(II)-Salen for determination of nitrite ion. Analytical Sciences, 19, 1127-1131.
- 2003, Brechin S, Owen P (2003). Management of premenstrual dysphoric disorder. Hospital Medicine, 64, 348-351.
- 2003, Doğan, T., Günver, G., Ertan, E., et al. (2003). A research on image processing at the harvesting of the 'Bursa Siyahi' fig cultivar. 2nd International Symposium on Fig, MAY 07-11, 2001 CACERES, SPAIN. Acta Horticulturae, 605, 255-261.
- 2002, Ibanoglu E (2002). Kinetic study on colour changes in wheat germ due to heat. Journal of Food Engineering, 51, 209-213.
- 2002, Tuzen M (2002). Determination of some metals in honey samples for monitoring environmental pollution. Fresenius Environmental Bulletin, 11, 366-370.
- 2002, Fernandez-Lopez J, Perez-Alvarez JAP, Sayas-Barbera E, et al. (2002). Effect of paprika (Capsicum annum) on color of Spanish-type sausages during the resting stage. Journal of Food Science, 67, 2410-2414.
- 2002, Barbut S (2002). The relationship of illumination to the color and acceptability of fermented sausage. Journal of Muscle Foods, 13, 13-23.
- 2002, Barbut S (2002). The relationship of illumination to the color and acceptability of fermented sausage. Journal of Muscle Foods, 13, 13-23.
- 2001, Bettinelli, M., Spezia, S., Pastorelli, N. et al. Editor(s): Holland, G. & Tanner, S.D. Trace elements in honey samples by means of ETV-ICP-MS. Conference: 7th International Conference on Plasma Source Mass Spectrometry Location: UNIV DURHAM, DURHAM, ENGLAND SEP 10-15, 2000. Source: PLASMA SOURCE MASS SPECTROMETRY: THE NEW MILLENNIUM Book Series: ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY SPECIAL PUBLICATIONS, 267, 177-184. Published: 2001.
- 2000, Bettinelli M, Baroni U, Spezia S, et al. (2000). Determination of trace elements in honey using ETV-ICP-MS. Atomic Spectroscopy, 21, 195-204.
- 2000, Fernandez-Lopez J, Perez-Alvarez JA, Sayas-Barbera E, et al. (2000). Characterization of the different states of myoglobin in pork using color parameters and reflectance ratios. Journal of Muscle Foods, 11, 157-167.
- 2000, Fernandez-Lopez J, Perez-Alvarez JA, Aranda-Catala V (2000). Effect of mincing degree on colour properties in pork meat. Color Research and Application, 25, 376-380.
- 2000, Bendich A (2000). The potential for dietary supplements to reduce premenstrual syndrome (PNIS) symptoms. Journal of The American College of Nutrition, 19, 3-12.
- 2000, De Souza MC, Walker AF, Robinson PA, et al. (2000). The effect of dietary Mg supplementation on erythrocyte and plasma Mg concentrations in the follicular v. the luteal phase of the menstrual cycle in thirteen women with premenstrual symptoms compared with normal controls. Proceedings of The Nutrition Society, 59, 4A-4A.
- 1998, Walker AF, De Souza MC, Vickers MF, et al. (1998). Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of fluid retention. Journal of Womens Health, 7, 1157-1165.
- 1996, Swenson RS (1996). Is magnesium important in headache? Jnms-Journal of The Neuromusculoskeletal System, 4, 94-101.
- 1985, Smogyi L (1985). Beitrage zur chemie des chiralitatszentrums X-CHR-Y cyclischer N,N- und N,S-acetale. Liebigs Annalen der Chemie, 4, 657-672.
- 1985, Smogyi L (1985). Beitrage zur chemie des chiralitatszentrums X-CHR-Y cyclischer N,N- und N,S-acetale. Liebigs Annalen der Chemie, 4, 657-672.
- 1984, Du Preez JGH, Gerber TIA, Fourie PJ, Van Wyk AJ (1984). The chemistry of rhenium and technetium. Part II. Schiff base complexes with polyfunctional amino acids. Journal of Coordination Chemistry, 13, 173-178.
- 1982, MacDonald LG, Brown DH, Morris JH, Smith WE (1982). Copper Schiff base complexes with polyfunctional amino acids. Inorganica Chimica Acta, 67, 7-12.
Books (2 entries)- 1992, Ali Üren, Laboratuvar Tekniği 2. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir. ISBN 975-483-155-6. 55 sayfa.
- 1988, Ali Üren, Analitik Kimya Uygulamaları, 3. Baskı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın No: 18, Bornova/İzmir.

Finished Research Projects (10 entries)- Tubitak Projesi, No: 109O087, Ertekin, F., Üren, A., Sakin-Yılmazer, M., Özdestan, Ö., Kemerli, T., Özyurt, B., İşleroğlu, H., Güven, G., Keşkekoğlu, H. (2012). Farklı ürün grupları için fırında pişirme kalite metriğinin oluşturulması, farklı pişirme yöntemlerinin bu metriğe göre karşılaştırılması ve buharlı ve buhar destekli hibrid fırınların bu ürünlerin pişme kalitesi üzerine katkılarının değerlendirilmesi. Bu proje TUBİTAK (109 O 087) ve ARÇELİK tarafından desteklenmiştir.
- TAGEM, Alpözen, E., Güven, G., Özdestan, Ö., Üren, A. (2012) Ekmek ve diğer unlu mamullerde GC-MS ile akrilamid düzeylerinin belirlenmesi. Bu proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM) tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Keşkekoğlu, H. & Üren, A. (2009). Tarhana üretimi ve depolanması süresince biyojen amin oluşumunun araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2009). Türkiye'de üretilen bazı fermente gıdalarda biyojen aminlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Yeğin, S. & Üren, A. (2006). Geleneksel fermente ürünlerimizden olan bozada biyojen amin varlığının araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2004). Biyojen aminlerin benzoil klorür türevlendirilmesiyle HPLC yöntemiyle analizi. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Karababa, Z. & Üren, A. (2003). Biyojen aminlerin kolon öncesi o-fitaldialdehit türevlendirilmesiyle HPLC yöntemiyle analizi. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Azim, Ö. & Üren, A. (2002). Gıdalarda bulunan biyojen aminlerin yüksek basınç sıvı kromatografisi ile analizi. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Üren, A., Yücel, U., Hocalar, B. & Turantaş, F. (2001). Fermente ürünlerden peynir, şarap ve lahana turşularında biyojen amin miktarları. Tübitak ve Ege Üni. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir. Proje No:Bil/1997/007
- Araştırma Projesi, Üren, A. & Yürekli, A. K. (2000). Kuru üzümlerde kurşun kontaminasyonunun araştırılması. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir. Proje No:Bil/1997/12
Granted Prizes (16 entries)- 2013, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2013, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2013, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2013, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2012, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2012, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2010, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2010, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2010, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2009, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2008, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2008, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 2007, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 1998, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 1997, Tubitak yayın teşvik ödülü
- 1997, Tubitak yayın teşvik ödülü
Student's Completed Thesis (17 entries)- Doktora, 2012, Alpözen Esra. İzmir gevreğinde akrilamid düzeylerinin belirlenmesi ve pişirme koşullarının akrilamid oluşumu üzerine etkileri.
- Yüksek Lisans, 2012, Canlı Ezgi. Yüksek sıcaklıkta pişirilmiş bazı geleneksel gıdaların HCA içeriklerinin araştırılması.
- Yüksek Lisans, 2012, Kaçar Esra. Gıdalarda heterosiklik aminlerin (HCA) analiz yöntemlerinin karşılaştırılması.
- Doktora, 2012, Keşkekoğlu Hasan. Nar çekirdeği ve üzüm çekirdeği özütlerinin farklı et ürünlerinde ve farklı pişirme şartlarında HCA oluşumuna etkisinin araştırılması.
- Yüksek Lisans, 2011, Ustaoğlu Serap. Et ürünlerinde nitrat ve nitrit tayini için spektrofotometrik bir yöntem geliştirilmesi.
- Yüksek Lisans, 2010, Güven Gönül. Kumru ve boyozda akrilamid düzeylerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 2009, Keşkekoğlu Hasan. Tarhana üretimi ve depolanması süresince biyojen amin oluşumunun araştırılması. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Doktora, 2009, Özdestan, Özgül. Türkiye'de üretilen bazı fermente gıdalarda biyojen aminlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü. 2009.
- Yüksek Lisans, 2006, Yeğin Sırma. Geleneksel fermente ürünlerimizden olan bozada biyojen amin varlığının araştırılması. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 2004, Özdestan Özgül. Benzoil türevleri kullanılarak biyojen aminlerin yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemiyle analizi. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 2003, Karababa Zehra. Orto-ftalaldehit türevleri kullanarak biyojen aminlerin yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemiyle analizi. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 2002, Azim Özlem. Gıdalarda yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) ile biyojen amin analizleri. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Doktora, 1999, Türemen M. Engin. Türkiye maden sularının fiziksel ve kimyasal bileşimi ile amonyak, nitrit, nitrat ve hidrojen sülfür derişimi üzerine etki eden faktörlerin araştırılması. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü. 1999.
- Yüksek Lisans, 1994, Babayiğit Deniz. Türk sucuklarında renk karakteristiklerinin belirlenmesi. Sanayi ölçekli bir işletmede fermentasyon ve olgunlaşma aşamasında renk gelişiminin incelenmesi. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 1993, Padır Özlem. Ege Bölgesinde satılan maden suyu örneklerinde bazı ağır metallerin ve nitrit, nitrat ve amonyak içeriğinin araştırılması. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 1992, Türemen Engin. Çekirdeksiz Türk Kuru Üzümünde iz element kirlilikleri ile mineral madde ve şeker içeriklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Müh.Fak. Gıda Müh. Bölümü.
- Yüksek Lisans, 1987, Aktoluğ Aslı. Gıdalarda triptofan, tirozin ve fenil alanın amino asitlerinin HPLC tekniği ile analizi. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü.