Akademik BilgilerVEYSEL AYSEL
DOÇENT
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Botanik AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- Telefon: 3884000/2823
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1975
- Yüksek Lisans: Ege, Türkiye, 1977
- Doktora: Ege, Türkiye, 1981
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1994

Administrative / Academic Duties (12 entries)- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Çevre Düzenleme Komisyonu, 1998-
- Ege Üniversitesi Çevre Düzenleme Komisyonu, 1998-
- Fen Fakültesi B Blok Yöneticisi, 1996-
- Fen Fakültesi Erkek VoleybolTakımı Sorumlusu, 1993-1995
- İzmir Fen Lisesi Öğrenci Bilim Kurulu Onursal Üyesi, 1993-
- Fen Fakültesi Erkek Hentbol Takım Sorumlusu, 1985-1998
- Fen Fakültesi Bayan Hentbol Takım Sorumlusu, 1985-1998
- Fen Fakültesi Erkek Yüzme Takımı Sorumlusu, 1985-1998
- Fen Fakültesi Bayan Yüzme Takımı Sorumlusu, 1985-1998
- Fen Fakültesi Erkek Basketbol Takımı Sorumlusu, 1977-
- Fen Fakültesi Bayan Basketbol Takım Sorumlusu, 1977-1998
- Fen Fakültesi Sosyal ve Sportif Faaliyetl.Sorumlusu, 1977-
Other Professional Activities (1 entries)- Botanik Anabilim Dalı öğrencilerini ekskürsiyonlara getirerek Biyolojik konuların doğa ile bütünleşerek öğretilmesinde sorumlu olarak görev almak., 1975-In Progress
Research Interests- Bitki Sistematiği (4010304)
- Deniz Biyolojisi (4010501)
- Limnoloji (4010502)
Indexed Journal Publications (4 entries)- 1997, Dural, B., Aysel, V., Lök, A., Güner, H., Benthic Algal Flora of the natural and artificial substrate of Hekim Island (Izmir, Turkey), Arc. für Hidrobiol. Suppl. 119, Algological studies 85 : 31-48
- 1996, Güner, H., Aysel, V., Marine benthic vegetation, Chapter 18 TURKEY. Ecological studies Vol. 123, Schramm/Nienhuis (eds) Springer-Verlag Berlin Heidelberg pp.: 421-432
- 1990, Cirik, Ş., Zeybek, N., Aysel, V., Cirik, S., Note preliminaire sur la végétation marine de l'ile Gökçeada (Mer Egée-Nord,Turquie). Thalassographica 13 (1) : 33-37
- 1987, Güner, H., Aysel, V., Özelsel, S., Sukatar, Periodical variation of trace element accumilations in some algae found in the bay of İzmir. CERBOM Revue Entern.D'Ocean. Med. 85-86:52-55

Publications in Non-Indexed Journals (74 entries)- Çetingül, V., Aysel, V., Kurumlu-Kuran, Y., 2000. Biochemical investigation and heavy metal contents of Cladophora dalmatica Kütz. and Ceramium ciliatum (Ellis) Ducl. var. robustum J.Ag. from Aegean Sea (Turkish coast) Turkish J. Mar. Sci. 6 (1) : 9-22
- Cirik, Ş., Aysel, V, Benli, H.A., Cihangir, B., Ünlüoğlu, A., 2000 Preliminary studies on the marine vegetation of Northern Cyprus. Turkish J. Mar. Sci. 6 (1) : 31-40
- 2000, Çetingül, V., Aysel, V., Kurumlu-Kuran, Y., Biochemical investigation and heavy metal contents of Cladophora dalmatica Kütz. and Ceramium ciliatum (Ellis.) Ducl. var. robustum J. Ag. from Aegean Sea (Turkish coast) Turkish J. Marine Science 6 (1) : 9-22
- 2000, Cirik, Ş., Aysel, V., Benli, H.A., Cihangir, B., Ünlüoğlu, A. Preliminary studies on the marine vegetation of northern Cyprus, Turkish J. Marine Science 6 (1) : 31-40
- Aysel, V., Gönüz, A., Bakan, A.N., Gezerler-Şipal, U., Günhan, E., 1998 Kazan Göl’ün (Selçuk, İzmir, Türkiye) Alg Florası. Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak. Der. Fen Bilimleri Serisi (Biyoloji) 1 : 78-89
- Aysel, V., Gönüz, A., Günhan, E., Artuk, A., Düzyatan, K.Ç., 1998 Pirinç Tarlasının (Menemen,İzmİr,Türkİye) Toprak Algleri Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak. Der. Fen Bilimleri Serisi (Biyoloji) 1 : 90-97
- Aysel, V., Çetingül, V., Düzyatan, K.Ç., Artuk, A., Günhan, E., 1998 Patara- Kalkan (Antalya, Akdeniz, Türkiye) arası deniz florası. Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak. Der. Fen Bilimleri Serisi (Biyoloji) 1 : 98-105
- Everest, A., Moore, J., Cormaci, M., Aysel, V., 1998. Some of the maroscopic algae from İskenderun Bay in Turkish Mediterranean coast, Ot Sistematik Botanik Dergisi 4 (2) : 97-104
- 1998, Çetingül V. Aysel V. Ekonomik değerdeki bazı kahverengi ve kırmızı alglerin ağır metal birikim düzeyleri. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi 15 (1-2) : 63-76
- 1998, Gökler İ., Aysel V. A new aquatic Liverwort for the algal flora of Turkey Doğa Tr. J. Bot. 22:355-357
- 1997, Çetingül V., Aysel V., Kurumlu-Kuran Y. Biochemical studies of Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades (Phaeophyta, Scytosiphonales) Turkish J. Mar. Sci. Publ. Inst. Mar. Sci. and Managem, Ist. Univ. 3 : 33-40
- 1997, Aysel V. Marine flora of Turkish Mediterranean coast 1. Red algae (Rhodophyta) Doğa Tr. J. Bot. 21:155-163
- 1997, Aysel V. Marine flora of Turkish Mediterranean coast 2. Brown algae (Fucophyceae=Phaeophyceae) Doğa Tr. J. Bot. 21:329-334
- Tort, N., Çetingül, V., Aysel, V., Kurumlu, Y., 1996 Codium tomentosum (Huds.) Stackh. (Chlorophyta)’un morfolojisi, anatomisi ile amino asit içeriğinin saptanması. E.Ü.S.Ü.F.S.Ü. Der. 13 (1-2) : 123-130
- Aysel, V., Gezerler-Şipal, U., 1996 Türkiye’nin Akdeniz kıyılarının deniz florası, 3. Cyanophyceae, Chlorophyceae, Charophyceae ve Angiospermae. E.Ü.S.Ü.F.S.Ü.Der. 13 (3-4) : 247-257
- 1996, Çetingül V., Aysel V., Kurumlu Y. Cystoseira barbata (Good. et Woodw.) C. Ag. Fucales, Fucophyceae)'nın aminoasit içeriğinin saptanması E.Ü.S.Ü.F.D.13: 119-121
- 1996, Aysel V., Erduğan H., Sukatar A., Güner H., Öztürk M. Bartın Deniz Algleri Doğa Tr. J. Bot. 20 : 251-258
- 1996, Dural B., Aysel V. A new record for the algal flora of Mediterranean I. Cladophora boodleoides Börgesen Doğa Tr. J. Bot. 20:465-468
- 1996, Erduğan H., Aysel V., Güner H. Rize-sarp arası deniz algleri, Karadeniz, Türkiye Doğa Tr. J. Bot. Suppl. 20:103-108
- Gezerler-Şipal, U., Aysel, V., Yazgan, M., 1995 farklı toprak kültürlerinde gelişen algler ve toprak verimine etkileri E.Ü.Z.F.D.32 (2) : 123-131
- Aysel, V., Şipal, U., Güner, H., 1995. Akıntıdere (Bandırma, Türkiye) alg florası, E.Ü.S.Ü.F. S.Ü.D. 2 (1-2) : 101-108
- Erener, N., Yazgan, M., Aysel, V., 1995 Laboratuvar koşullarında katkı maddeli ve katkı maddesiz sulandırılmış bahçe toprağında gelişen makro ve mikro algler. E.Ü.S.Ü.F.S.Ü.D. 12 (1-2) : 25-134
- Öztürk, M., Gezerler-Şipal, U., Güner, H., Gönülol, A., Aysel, V., 1995 Closterium kützingii Bréb. var. kützingii (Conjugatophyceae, Desmidiales). A new record for the algal flora of Türkiye. E.Ü.S.Ü.F.S.Ü.D. 12 (1-2) : 145-150
- Aysel, V., Gezerler-Şipal, U., Dural, B., Erduğan, H., 1995. Türkiye deniz florası için iki yeni kayıt Xenecoccus acervatus Setchell & Gardner, X. schousboei Thuret (Cyanophyceae, Chamaesiphonales) E.Ü.S.Ü.F.S.Ü.D.12 (3-4) : 321-327
- 1995, Çetingül V., Aysel V., Güner H., Demiralp C., Özcan S. İzmir Körfezi'ndeki (Ege Denizi, Türkiye)bazı makroalglerin kimyasal içeriklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesiKongr. 17-20 Eylül 1996. İstanbul. Bitki Fizyolojisi Seksiyonu, E.Ü.S.Ü.F.D.12: 239-245
- 1995, Aysel V., Erduğan H. Check-list of Black Sea seaweeds, Türkiye (1823-1994) Doğa Tr. J. Bot. 19 : 545-554
- Gezerler-Şipal, U., Aysel, V., Güner, H., 1994. Bandırma Kuşgölü'ne dökülen Sığırcı Dere'nin alg florası ve çevresinin kirlenmesindeki etkileri. E.Ü.F.F.D.Ser. B. Ek. 16/1 : 351-356
- Aysel, V., Sukatar, A., Güner, H., 1994 Türkiye denizlerinde nesli tükenmekte olan algler ve çiçekli bitkiler. E.Ü.F.F.D.Ser. B. Ek. 16/1 : 903-917
- Güner, H., Aysel, V., Sukatar, A., 1994 Güllük Limanı algleri. E.Ü.F.F.D.Ser. B. Ek. 16/1 : 945-950
- Sukatar, A., Aysel, V., Güner, H., 1994 Güney Ege Bölgesi'ndeki Cystoseira elegans Sauv. topluluğunun değerlendirilmesi. E.Ü.F.F.D.Ser. B. Ek. 16/1 : 951-957
- 1994, Çetingül V. Dural B., Aysel V., Güner H. İzmir Körfezi'nin farklı istasyonlarında bulunan bazı kırmızı alglerineriyebilir karbonhidrat ve protein içeriğinin saptanması E.Ü.S.Ü.F.D.11: 11-18
- 1994, Yayıntaş A., Aysel V., Güner H., Tonguç Ö. Bozcaada'nın karayosun florası Doğa Türk Botanik Der. 18:29-32
- 1994, Güner H., Aysel V. Türkiye Florası TBTAK : 325. 82,83
- Aysel, V., Güner, H., Dural, B., 1993. Türkiye Marmara Denizi florası II.Phaeophyta ve Rhodophyta. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Der. 10 (37-39) : 115-168
- 1993, Aysel V., Dural B., Gezerler-Şipal U. Two new records of Cyanophyceae for the algal flora of Türkiye Doğa Tr. J. Bot. 17:263-266
- 1992, V.Aysel, B.Dural, H.Güner, Nostoc verrucosum Vaucher Hakkında Taksonomik Bir Araştırma S.Ü.Dergisi 9(33-36) : 92-97
- 1992, B.Dural, H.Güner, V.Aysel, the Comparison of Marine Flora of Çeşme. Eski Foça With Türkiye and Mediterranean Jour.Fac.Sci.E.Ü.Ser.B. 14(2) : 65-77
- 1992, U.Gezerler, H.Güner, V.Aysel, İzmir İli ve Civarındaki Zygnema Ag. Türleri S.Ü.Dergisi 9(33-36) : 139-154
- 1992, V.Aysel, A.Çelik, A.Yayıntaş, U.Şıpal-gezerler, Zonguldak, Ilıksu Kaplıcası Alg Florası. S.Ü.Dergisi 9(33-36) : 72-82.
- 1992, V.Aysel, H.Güner, B.Dural. Türkiye Marmara Denizi Florası II.Phaeophyta ve Rhodophyta. S.Ü.Dergisi 10(37-39) : 115-168.
- 1992, V.Aysel, V.Çetingül, H.Güner, B.Dural, Bazı Kahverengi Alglerin Suda Çözünebilir Karbonhidrat ve Protein Miktarının Tayini S.Ü.Dergisi 9(33-36) : 114-123
- 1989, V.Aysel, U.Gezerler, B.Dural. A new record for the algal flora of Türkiye. Draparnaldia glomerata (Vaucher) C.Ag.Ege Univ.Jour,Fac. Sci. Ser.B, 11(1) : 39-44
- 1989, Dural B. Güner H., Aysel V. Çandarlı Körfezi Ulvales Ordosu üzerinde taksonomik çalışmalar II. Ulvaceae A. Ulva Linneaus türlerimusciformis (Wulf.) Lam. Topluluğu Doğa Türk Botanik Der. 13:474-487
- 1989, Aysel V. Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki Polysiphonia (Rhodomelaceae, Ceramiales) türleri II.- Bölüm:Polysiphonia Doğa Türk Botanik Der. 13:488-501
- 1989, Aysel V., Uçar F. Bazı deniz alglerinde Eurychasma enfeksiyonu ile ilgili morfolojik ve taksonomik değişiklikler Doğa Türk Botanik Der. 13:502-511
- Aysel, V., Dural, B., Gezerler, U., 1988. New records of the green algae Tetraspora gelatinosa (Vaucher) Desvaux in Türkiye Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser. B 10 : 10 (1) : 21-25
- Aysel, V., Güner, H., Dural, B., Gezerler, U., 1987. A new locality for Chaetophora incrassata (Hudson) Hazen. Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser. B 9 (2) : 35-40
- 1987, Aysel V. Türkiye'nin Ege Denizi Florası II Kırmızı Algler (Rodophyta) Doğa Türk Botanik Der. 11:1-21
- 1986, Aysel V., Güner H., Zeybek N., Sukatar A. Türkiye'nin bazı derin deniz algleri III. Rhodophyta (Kırmızı Algler) Doğa Türk Biyoloji Der. 10:8-29
- 1986, Aysel V., Güner H. Ege Denizi'ndeki Lophosiphonia Falkenberg türleri (Rhodomelaceae, Ceramiales, Rhodophyta) Doğa Türk Biyoloji Der. 10:254-264
- Aysel, V., Güner, H., Sukatar, A., 1985-86. A new locality for Chara canescens Desv.-Lois in Lois f. canescens Wood. in Asia. Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser. B 8 (1) : 19-23
- Aysel, V., 1985-86. A new locality for Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerh. Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser. B 8 (1) : 25-29
- Aysel, V., 1985-86. A new record for the algal flora of Aegean,Türkiye. Sphaeroplea annulina (Roth) Agardh (Chlorophyta,Sphaeropleaceae). Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser. B 8 (1) :31-34
- 1985, Güner H., Aysel V., Sukatar A., Öztürk M.Türkiye Ege Denizi florası I. Mavi-Yeşil, Esmer Algler ve kapalı tohumlularformis (Wulf.) Lam. Topluluğu Doğa Bilim Der. 9:272-282
- 1985, Aysel V., Güner H. Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarındaki Alsidium Agardh (Ceramiales, Rhodomelaceae) türleri Doğa Bilim Der. 9:493-499
- 1984, Aysel V. Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki Polysiphonia (Rhodomelaceae, Ceramiales) türleri - I.- Bölüm Oligosiphonia, Doğa Bilim Der. 8:29-42
- 1984, Aysel V., Güner H., Zeybek N. Türkiye'nin bazı derin deniz algleri II. Phaeophyta (Esmer Algler) - Doğa Bilim Der. 8:183-192
- 1984, Güner H., Aysel V. Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar (5) Hypnea musciformis (Wulf.) Lam. Topluluğu Doğa Bilim Der. 8:343-349
- 1983, Güner H., Aysel V., Sukatar A., Öztürk M. Check list of Izmir Bay marine algae II.Phaeophyceae,Chlorophyceae and Cyanophyceae. Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser.B. 7 (1) : 57-65
- 1983, Aysel V., Güner H., Sukatar A., Öztürk M. Check list of Izmir Bay marine algae I.Rhodophyceae. Ege Univ. Jour. Fac. Sci. Ser.B. 7(1):47-56
- 1983, Aysel V., Güner H. Ege Sahillerindeki Chondria Agardh (Rhodophyta, Ceramiales) türleri, Doğa Bilim Der. Temel Bilimler 7 : 47-57
- 1983, Aysel V., Güner H. Ege Sahillerindeki Chondria Agardh (Rhodophyta, Ceramiales) türleri, Doğa Bilim Der. Temel Bilimler 7 : 47-57
- 1983, Zeybek N., Güner H., Aysel V. Türkiye'nin bazı derin deniz algleri I. Chlorophyta (Yeşil Algler) - Doğa Bilim der. 7:547-566
- 1982, Aysel V., Güner H. Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar (6) Laurencia obtusa (Huds.) Lam. var. obtusa - topluluğu (Rhodomelaceae, Ceramiales, Rhodophyta) Doğa Bilim Der. Temel Bilimler 6:97-103
- 1980, Aysel V., Güner H. Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 4. Gelidium capillaceum (Gmel.) Kütz. topluluğu (Gelidiaceae, Gelidiales, Rhodophyta). E.Ü.F.F.D.S.B.4 (1-4) : 141-153
- 1979, Aysel V. İzmir Körfezi'ndeki bazı Polysiphonia Grev. (Rhodomelaceae, Rhodophyta) türleri üzerinde çalışmalar. E.Ü.F.F.D.S.B. 3 (1-4) : 19-42
- 1979, Güner H., Aysel V. Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 2. Dictyopteris membranacea (Stackh.) Batt. topluluğu. E.Ü.F.F.D.S.B.3 (1-4) : 85-93
- 1979, Aysel V., Güner H. Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar 3. Gracilaria verrucosa (Huds.) papenfuss topluluğu E.Ü.F.F.D.S.B. 3 (1-4) 111-118
- 1978, Güner H., Aysel V. Türkiye sahilleri için yeni türler II.Catenella repens (Light) Batters. Bitki 5:85-90
- 1978, Güner H., Aysel V. Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 1. Ulva lactuca L. topluluğu (Chlorophyta). E.Ü.F.F.D.S.B. 2 (1) : 55-71
- 1978, Aysel V., Güner H. Ege sahillerinde bulunan bazı faydalı alglerin mevsimsel ekolojisi. E.Ü.F.F.D.S.B.2 (1) : 73-91
- 1977, Güner, H., Aysel, V., İzmir Körfezi'nde bulunan bazı Ulva türleri (Chlorophyta) hakkında taksonomik araştırma. E.Ü.F.F.D.S.B.1 (3) : 241-251
- 1977, Aysel, V., Zeybek, N., Güner, H. Türkiye sahilleri için yeni alg türleri. I. Liebmannia leveillei J.Ag. E.Ü.F.F.D.S.B.1(3) : 275-280
- 1977, Aysel, V., Güner, H. İzmir Körfezi'nde bulunan bazı Punctaria türleri ve yayılış gösterdiği alanlar. E.Ü.F.F.D.S.B.1(4) : 375-384

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0, Güner, H., Aysel, V., Sukatar, A., Öztürk, M., 1984. Tohumsuz Bitkiler Laboratuvar Uygulama Kılavuzu. E.Ü.F.F. Teksirler Serisi No:71. E.Ü.F.F. Baskı ışleri, Bornova-İzmir. II.Baskı 1986, III Baskı 1989, IV Baskı 1992, V. Baskı 1996.

International Conference Proceedings (6 entries)- Dural, B., Aysel, V., Lök, A., Güner, H., 1996. Ecology Of The Benthic Algal On Different Substara Of Hekim Island,Izmir,Turkey. IV th Plant life of southwest Asia symposium. 21-28 May, 1995 Izmir, Türkiye, Plant life In Southwest And Central Asia, 750-76
- 1993, V.Aysel, İ.Türkan, A.Sukatar, H.Güner and M.Öztürk. Plants and Pollution Relationships İn the Bay of İzmir. 5Th Optima Meeting. İstanbul. Pp:57-68.
- 1993, N.Zeybek, H.Güner, V.Aysel. the Marine Algae of Türkiye. 5th Optima Meeting, Istanbul, 8-15 Sept.1986. Ist. Univ. Fac. Sci. : 169-197.
- 1991, M.Yenigül, V.Aysel, Gracilaria Verrucosa Deniz Yosununun Agar Özelliklerinin İncelenmesi. Vıı.Kimya ve K.Müh.Semp. Doğu Akd.Üniv. Gazimagosa/kktc. S.86.
- Cirik, Ş., Zeybek, N., Aysel, V., Cirik, S., 1988. Note préliminaire sur la végétation marine de l'ile Gökçeada (Mer.Egée Nord, Türkiye). Rapp.Comm. Int. Mer. Medit.,31(2):316.
- Güner, H., Aysel, V., Yayıntaş, A., 1978. Die meeresalgen an den küsten von Tekirdağ. II. International Symposium on the problems of Balkan Flora and Vegetation, Sect.: A1 : 6 (56) , 3-10 July,1978.

National Conference Proceedings (29 entries)- Aysel, V., Gönüz, A., Şenkardeşler, A. Türkiye’nin Caulerpa Lamour. (Caulerpaceae,Caulerpales) Sorunu ve Alınabilecek Önlemler XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, « Uluıslararası Katılımlı) 5-9 Eylül 2000 Ankara
- Aysel, V., Dural-Tarakçı, B., Şenkardeşler, Samsun (Karadeniz, Türkiye) Deniz Florası Su Ürünleri Sempozyumu Sinop-2000, 20-22 Eylül 2000, Sinop
- Aysel, V., Şenkardeşler, A., Türkiye Denizlerine Gelen Yeni Tehlike Caulerpa scalpelliformis (R. Brown ex Turner) C. Ag. (Caulerpaceae, Caulerpales) Su Ürünleri Sempozyumu Sinop-2000, 20-22 Eylül 2000, Sinop
- Aysel, V., Şenkardeşler, A., Aysel, F. Ordu (Karadeniz, Türkiye) Deniz Florası, SBT 2000 Bildiriler: 61-69
- Aysel, V., Gönüz, A., Bakan, A.N., Gezerler-Şipal, U., 1998 Oğlananası Gölü’nün (Menderes, İzmir, Türkiye) Makro Ve Mikro Algleri, XIV Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylüll 1998, Samsun. Bitki Fizyolojisi-Bitki Anatomisi ve Hidrobiyoloji Seksiyonları II :
- Aysel, V., Aykulu, G., Bakan, A.N., Gezerler-Şipal, U., 1998 Sulandırılmış ham toprak kültüründe gelişim gösteren makro ve mikroalgler. XIV Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylüll 1998, Samsun. Bitki Fizyolojisi-Bitki Anatomisi ve Hidrobiyoloji Seksiyonları
- Aysel, V., Dural, B., Gönüz, A., Okudan, E.Ş., 1998 Kırklareli (Karadeniz, Trakya, Türkiye) deniz florası. XIV Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylüll 1998, Samsun. Bitki Fizyolojisi-Bitki Anatomisi ve Hidrobiyoloji Seksiyonları II : 333-342.
- 1998, Aysel V., Dural B. Türkiye’nin Caulerpaceae Kütz (Caulerpales, Chlorophyta) üyeleri ve Caulerpa Lamour. gerçeği Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı : 15-19
- 1997, Aysel, V., Dural, B., Sukatar, A., Güner, H., Erduğan, H. Zonguldak Deniz Algleri, Karadeniz, Türkiye, XIII. Ulusal Biyoloji Kongr. 17-20 Eylül 1996, İstanbul, Hidrobiyoloji Seksiyonu 5 : 311-321
- Aysel V., Dural B., Gönüz A., Artuk A., Düzyatan K.Ç. Urla Limanı (İzmir Körfezi,Ege Denizi,Türkiye) ve civarının deniz florası. S.Demirel Üniv. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir/Isparta, Bildiriler, Cilt I : 340-350
- 1997, Çetingül V., Aysel V., Güner H., Özideş A. Gerence Körfezi'ndeki (Ege Denizi, Türkiye) bazı Phaeophyta üyelerinin Kimyasal içeriklerinin belirlenmesi. XIII Ulusal Biyoloji Kongr. 17-20 Eylül 1996. İstanbul. Bitki Fizyolojisi Seksiyonu, Bitki Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu
- Güner, H., Aysel, V., Sukatar, A. Gencelli Körfezi algleri üzerinde bir ön araştırma. XI Ulusal Biy.Kongr.24-27 Haziran 1992. Elazığ, Fırat Üniv. Hidrob. ve Çevre Biy.Sek.:123-132.
- Kesercioğlu, T., Akçay, H., Aysel, V. Karadeniz sahil şeridi ve Ege Bölgesi'nin bazı lokalitelerinde talli ve yüksek bitkilerin sezyum ve stronsiyum absorbsiyonunun incelenmesi. XI Ulusal Biy.Kongr.24-27 Haziran 1992. Elazığ, Fırat Üniv. Hidrob. ve
- Sukatar, S., Aysel, V., Güner, H. Güney Ege Bölgesi'ndeki Cystoseira ercegovicii Giaccone topluluğunun kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi. XI Ulusal Biy.Kongr.24-27 Haziran 1992. Elazığ, Fırat Üniv. Hidrob. ve Çevre Biy.Sek. : 199-206.
- 1991, Aysel V., Güner H., Dural B. Türkiye Marmara Denizi Florası 1.Cyanophyta ve Chlorophyta. S.Ü.Semp.Akm/izmir. : 74-112
- 1990, Yayıntaş A., Aysel V., Güner H., Erdağ A. Çanakkale ve Gökçeada'nın Kriptogam Florası. I.Karayosunları (Musci) X.Ulus.Biy.Kongr. Erzurum : 141-153
- 1990, Çetingül V., Aysel V., Güner H. Bazı Yeşil Alglerin Eriyebilir Karbonhidrat ve Protein Miktarlarının Tayini. İbid: 279-288.
- 1990, Aysel, V., Gezerler, U., Güner, H. Toprak algleri. IX Ulusal Biy.Kongr. (21-23 Eylül Sivas, 1988) Genel ve Sistematik Botanik Seksiyonları. Cumh. Üniv. Fen-Edeb. Fak., Biy. Böl. Sivas : 3:199-208.
- Aysel, V., Kesercioğlu, T., Güner, H., Akçay, H. Trabzon deniz algleri. X. Ulusal Biy. Kongr. Erzurum 1990. Atatürk Üniv. Fen- Edeb. Fak.Botanik Bildirileri (18-20 Temmuz,Erzurum,1990). 2 : 183-192.
- Dural, B., Aysel, V., Güner, H. İzmir Körfezi Yassıca Adası alg florası. X. Ulusal Biy. Kongr. Erzurum 1990. Atatürk Üniv. Fen- Edeb. Fak.Botanik Bildirileri (18-20 Temmuz,Erzurum,1990). 2 :205-219.
- 1989, Özsöz M.E.Ş., Altıniğne N, Kandemir F., Damcı K., Aysel V. Esmer Alglerden Cystoseira barbata'nın Amino Asit İçeriği. VI.Kimya Ve Kimya Müh.Semp. (9-14 Ekim Kuşadası) Kimya 89 Özet Kitabı:235.
- 1988, Özsöz M.E.Ş., Altıniğne N., Aysel V. Jania rubens'in aminoasit içeriğinin saptanması V. Kimya ve Kimya Müh. Semp. Tebliğleri ve Özetleri (21-23 Eylül, Ankara Ankara Üniv.: 86-87
- Güner, H., Özörgücü, B., Aysel, V., Gezerler, U., Sukatar, A. Bandırma Kuş Gölü makro ve mikro alg florası hakkında bir ön arraştırma. I.Uluslararası Bandırma Kuş Gölü Cenneti bilimsel sempozyumu, Bandırma. 3-9 Haziran 1987, Bildiriler : 149-1545.
- 1987, Aysel, V., Sukatar, A. Marmara Denizi sahil algleri üzerinde taksonomik araştırma. Türkiye VIII. Ulusal Biy.Kongr.(3-5 Eylül 1986,İzmir). Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri II:483-493.
- 1987, Aysel, V., Güner, H., Sukatar, A. Türkiye Ege Denizi Florası ve Türkiye Deniz florası'ndaki yeri. Türkiye VIII. Ulusal Biy.Kongr.(3-5 Eylül 1986, İzmir). Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri II : 494-508.
- 1987, Sukatar, A., Aysel, V., Güner, H. İzmir Limanı:Karşıyaka-Konak kıyı şeridindeki algler. Türkiye VIII. Ulusal Biy. Kongr.(3-5 Eylül 1986,İzmir). Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri II : 509-516.
- Güner, H., Özörgücü, B., Aysel, V., Gezerler, U., Sukatar, A. Bandırma Kuş Gölü makro ve mikro alg florası hakkında bir ön arraştırma. I.Uluslararası Bandırma Kuş Gölü Cenneti bilimsel sempozyumu, Bandırma. 3-9 Haziran 1987, Bildiriler : 149-1545.
- 1980, Aysel V. Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarındaki bazı Polysiphonia (Rhodophyta, Rhodomelaceae) türleri. TÜBİTAK VII.Bilim Kongr. Biy. Seksiy. Tebliğleri : 841-855 Kuşadası-Aydın.
- 1977, Güner H., Aysel V. İzmir Körfezi'nde tesbit edilen bazı kırmızı algler ve bunların kirli ortamda gösterdikleri reaksiyonlar. TÜBİTAK VI. Bilim Kongr. Biy. Seksiyonu, Ankara s.: 177-184

Books (5 entries)- Kesercioğlu, T., Aysel, V., Zeybek, N., Kesercioğlu, H., Aydın, H., Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae) Uygulama Kitabı Onur Ofset, Buca, İzmir 1998,
- Kesercioğlu, T., Aysel, V., Zeybek, N., Gezerler-Şipal, U., Aydın, H., 1997. Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae) Uygulama Kitabı Onur Ofset, Buca, İzmir
- H.Güner, V.Aysel, A.Sukatar. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II.Cilt (Mantarlar ve Likenler). E.Ü.F.F.Kit.Ser. No:138, E.Ü.Basımevi, Bornova-izmir, 347 Sayfa, 1992.
- H.Güner, V.Aysel. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I.Cilt (Algler). E.Ü.F.F.Kit.Ser. No:108. E.Ü.Basımevi, Bornova-izmir. 245 Sayfa, 1989. Iı.Baskı, 251 Sayfa, 1991.
- H.Güner, V.Aysel: Algoloji Lab. Uygulama Kitabı (Laboratuar Kitabı). E.Ü.F.F.Kitaplar Serisi No:119. E.Ü.F.F.Baskı İşleri, 1987. 135 Sayfa.

Finished Research Projects (8 entries)- 2000, Araştırma Projesi, Aysel, V., Sukatar, A., Dural, B., Erduğan, H., Türkiye'nin Karadeniz Mıyıları Deniz Florası TBAG-1325 Nolu Proje, 242 s., İzmir
- 1993, Araştırma Projesi, Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Güner, H., Katağan, T., Koray, T., Uçal, O., Kaya, M., Aysel, V., Sukatar, A., Mavili, S., Parlak, H., Büyükışık, B.- Aliağa Termik Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre raştırma Merkezi ile birlikte), 1991-1992
- Araştırma Projesi, Aysel, V., 1992. Akdeniz Alg Florası, E.Ü. Araştirma Fonu, Proje No : 1988/ 019
- Araştırma Projesi, Akçay, H., Kesercioğlu, T., Aysel, V., 1991.Akdeniz ve Karadeniz Kıyı şeridindeki Bazı Talli Bitkilerin Sezyum ve Stronsiyum Absorbsiyonunun İncelenmesi Sonuçların Radyoaktif Kirlenmenin irdelenmesinde Uygulanması, DEBÇAG-39
- 1990, Araştırma Projesi, Kocataş, A., Uysal, H., Güner, H., Ergen, Z., Mater, S., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Parlak, H., Büyükışık, B., Uçal, O., Aysel, V., Sukatar, A., Kaya, M., Mavili, S. - İzmir Limanı ve Yanaşma Kanalı Tarama Malzemesinin Dökü Alanlarındaki Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (D.E.Ü. M.M.F. Çevre Müh.Böl. ve D.E.Ü.D.B.T.E. İle birlikte),
- Araştırma Projesi, Balık, S., Geldiay, S., Uysal, H., Öktem, N., Güner, H., Seçmen, Ö., Özelsel, S., Ergen, G., Toğulga, M., Aysel, V., Sıkı, M., Parlak, H., Büyükışık, B., Ustaoğlu, M.R., Leblebici, E., 1989. Kuş Gölü ve Kuşcenneti Milli Parkının Bugünkü Durumunun Saptanma
- Araştırma Projesi, Güner, H., Aysel, V., 1987 Marmara Denizi'nin Sahil Algleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar TBAG-599 Nolu Proje.
- Araştırma Projesi, Güner, H., Aysel, V., 1978. Ege ve Marmara Denizi'nin Üst Infra- litoralinde bulunan Bazı Alg Topluluklarının Kalitatif ve kantitatif Değerlendirilmesi TBAG - 174 Nolu Proje.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türk Biyoloji Derneği
Student's Completed Thesis (6 entries)- Yüksek Lisans, 1999, Ayhan ŞENKARDEŞLER, 1999. "İzmir İli Hava Kirliliğinin Epifitik Likenleri", Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 92 sayfa
- Yüksek Lisans, 1999, Çiğdem DÜZYATAN. 1999 "Sığacık Körfezi (Ege Denizi, Türkiye) Üst İnfralittoral Bölgesinin Deniz Florası", Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 400 sayfa
- Yüksek Lisans, 1999, Emine Şükran OKUDAN. 1999. " Lara-Phaselis Arası Antalya Körfezi’nin Alg Floarası’nın Saptanması", Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 84 sayfa.
- Yüksek Lisans, 1998, Ayçin ARTUK 1998. "Karaburun-Küçükbahçe (Karaburun Yarımadası, İzmir, Türkiye) Kıyılarının Deniz Florası" Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 303 sayfa
- Yüksek Lisans, 1998, Ebru GÜNHAN-AYDOĞDU 1998. Ege Denizi Ildır Körfezi (Çeşme İlçesi, İzmir) Alg Florası, Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 176 sayfa
- Yüksek Lisans, 1996, Bülent RÜDAR 1996. Ege Denizi Ildır Körfezi (Çeşme İlçesi, İzmir) Alg Florası, Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 176 sayfa