Akademik BilgilerNECATİ AKBULUT
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1972
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1979
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1994

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Hayvansal Üretim Programı Koordinatörü, 2000-
- Dekan Yardımcısı, 2000-
- Süt Teknolojis Bölüm Başkanı, 1996-
- Süt Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, 1993-1996
- Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, 1985-1990
Research Interests- Tarımsal Biyoteknoloji (5010903)
- Süt Teknolojisi (5011001)
Publications in Non-Indexed Journals (81 entries)- 1999, KARAGÖZLÜ, C., KINIK. Ö., AKBULUT, N. Beyaz Peynir Üretiminde Sodyum Klorür Yerine Potasyum Klorür Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 2000 li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi. E.Ü. Gıda Müh. Böl, İYTE Gıda Müh. Böl
- 1999, KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H.,Chemıcal, Microbiologycal and Sensory Changes In Rıpenıng Kefırs Produced From Starters and Grains - E.Ü. Ziraat Fakiütesi Dergisi, Cilt: 36: Sayı: 1, 2, 3. s:111-118. Bornova-İZMİR.
- 1999, KAVAS, G., AKBULUT,N.Süt Bebeklerinde ve Çocuklarda Görülen Demir Yetersizliğinde, Anne Sütü İle İnek Sütünün Önemi. - HASAD Dergisi, KASIM say., YIL: 15, SAYI: 174, SAYFA: 40 - 43.
- 1998, KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. Keçi Sütünden Yapılmış Çimi Keçi Tulum Peynirinin Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 3 (4) 38 -40, 42-44,46 -47.
- 1998, AKBULUT, N.: UYSAL, H.R.: KARAGÖZLÜ, C. Değişik oranlarda Meggle MTM - 51 Katılarak Yapılan Yoğurtların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hasad Dergisi Şubat sayısı (13) 153 (56 -57).
- 1997, KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. Keçi Sütünden Yapılan Çimi Keçi Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Döneminde Meydana Gelen Mikrobiyolojik Değişmeler. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (3) 9 -16
- 1997, KAVAS,G., KINIK, Ö., AKBULUT, N.Coxiella burnetii ve Süt Teknolojisindeki Önemi. - Süt Teknolojisi Dergisi, Yıl:1, Cilt:1,Ssayı:4, OCAK-ŞUBAT sayısı, s: 23-25.
- 1996, KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Süt Ürünleri Ticaretimiz: 1. Avrupa Topluluğuna Genel Bir Bakış ve Toplulukta Süt ve Süt Ürünleri Organizasyonu. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 207 - 214.
- 1996, KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Süt Ürünleri Ticaretimiz: 2.Gümrük Birliği Süt/Süt Ürünleri Ticaretimiz. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 215 - 222
- 1996, KINIK,Ö., KAVAS, G., AKBULUT,N.Süt Ürünlerinde Duyusal Değerlendirmede Kullanılan Yeni bir Kavram. (I): Astringency. - Süt Teknolojisi Dergisi, Yıl:1, Cilt: 1,Sayı: 1, KASIM-ARALIK sayısı, s: 32-37.
- 1996, AKBULUT,N.,GÖNÇ,S.,KINIK,Ö.,UYSAL,H.,AKALIN,S.,KAVAS,G.Bazı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynir Üretiminde Uygulanabilirliği ve Peynir Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. (I): Duyusal ve Mikrobiyolojik Özelliklere Etkileri. - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:33, No:1, s:9-16, Bornova-İZMİR.
- 1996, AKBULUT,N.,GÖNÇ,S.,KINIK,Ö.,UYSAL,H.,AKALIN,S.,KAVAS,G. Bazı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynir Üretiminde Uygulanabilirliği ve Peynir Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma.(II): Kimyasal Özelliklere Etkileri. - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:33, No:1, s:17-24, Bornova-İZMİR.
- 1995, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , KAVAS , G . , Survival of Yersinia enterocolitica and Some Enterobacteriaceae Species in Yoghurt. Gıda Dergisi 20(1) 9-11.
- 1995, KINIK , Ö . , UYSAL , H .R. , AKBULUT , N . , Ekşi Süt Mamüllerinde Duyusal Değerlendirme. Yoğurt. III. Milli Süt ve Süt Mamülleri Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No : 548. Ankara.
- 1995, AKBULUT , N . , KAVAS , G . , Yoğurt Teknolojisinde Bakteriyofajların Önemi ve Alınması Gerekli Önlemler. Yoğurt. III. Milli Süt ve Süt Mamülleri Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No : 548. Ankara.
- 1995, KAVAS , G . , AKBULUT , N . , Rekombinant DNA Eldesinde Bakteriyofajların Önemi. ( II ). Genetik Madde Aktarımında Transdüksiyon Mekanizmasının Önemi ve Süt Teknolojisindeki Uygulamaları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 32(1) 199-206.
- 1994, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , KAVAS , G . , Patojen Bakterilerin Dondurmada Canlı Kalma Sürelerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma. Gıda Dergisi 19(6) 389-391.
- 1994, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Tofu Benzeri Peynir Çeşitlerinin Üretiminde Soya Sütünden Yararlanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31(2-3) 123-130.
- 1994, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Peynir Yapımında Soya Sütü Kullanımının Peynir Altı Suyu Bileşimine Etkisi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31(2-3) 139-145.
- 1994, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Aromalı Yoğurt Üretiminde Soya Sütünden Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31(2-3) 131-138.
- 1994, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , KAVAS , G ., A Comparison of Various Solid Media for Isolation of Yersinia enterocolitica. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31(2-3) 147-152.
- 1994, Akbulut N, Kınık Ö.:Farklı Oranlarda Soya Sütü Karıştırılmış Sütlerin Pıhtılaşma Kabiliyetlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Gıda Dergisi 19:33-35.
- 1994, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Detoksifiye Edici Enzimler. Gıda Dergisi 19(3) 173-178.
- 1994, . KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Peynir Olgunlaşmasında Micrococcus ve Pediococcus Türlerinin Rolü. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 31(2-3) 253-260
- 1994, . KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Çoçuk Mamaları ve Beslenme Fizyolojisindeki Önemi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 31(2-3) 261-268
- 1994, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Sütün Yapısındaki Biyolojik Aktif Peptidler. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 31(2-3) 269-276.
- 1994, . KAVAS , G . , AKBULUT , N . , Rekombinant DNA Eldesinde Bakteriyofajların Önemi. ( I ). Bakteriyofajların Özellikleri ve Faj-Bakteri İlişkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31(2-3) 185-192.
- 1993, ÇALIŞ , S . , AKBULUT , N . , Hıyar, Lahana, Biber, Havuç ve Domates Turşularının Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda Dergisi 18(3) 207-213.
- 1993, AKBULUT , N . , GÖNÇ , S . , KINIK , Ö . , UYSAL , H . , Acidophiluslu Süt Mamüllerinin Üretiminde Soya Sütünden Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Kükem Dergisi (8. Kükem Kongresi Özel Sayısı) 16(2) 60-61. (Bu çalışma 8. KÜKEM Kongresinde tebliğ olarak sunulmuştur)
- 1993, KAVAS , G . , AKBULUT , N . , İzmir İlinde Satılan Sokak Sütlerinin Fiziksel – Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 30(1-2) 81-88.
- 1993, AKBULUT , N . , KAVAS , G . ,İzmir İlinde Satılan Sokak Sütlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 30(1-2) 89-96.
- 1993, Akbulut N, Kınık Ö, Gönç: Studies on The Use of Soy Milk İn White Pickled Chesee Making. Egyption J.Dairy Sci. 21: 283-289.
- 1993, Akbulut N, Kınık Ö, Gönç: Studies on The Use of Soy Milk İn White Pickled Chesee Making. Egyption J.Dairy Sci. 21: 283-289.
- 1993, Akbulut N, Kınık Ö, Kavas G.: a Study on The Survival fate of Some Pathogens İn White Pickled Cheese. E.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 30(1-2) 111-118.
- 1993, Akbulut N, Kınık Ö. Starter Kültürlerin Gıda ve Süt Endüstrisindeki Koruyucu Rolleri Gıda Dergisi 18:397-401
- 1993, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Starter Kültürlerin Gıda ve Süt Endüst- risindeki Koruyucu Rolleri. Gıda Dergisi 18(6) 397-401.
- 1993, KAVAS , G . , AKBULUT , N . , Bacteriophage Problems In Starter Cultures. The Lactic Acid Bacteria. ( Edited by FOO , L . , GRIFFIN , H . G . , MÖLLEY , R . , HEDEN , C . G ) Horizon Scientific Prees. p. 27-29
- 1992, ÇALIŞ , S . , AKBULUT , N . , Tatlı ve Ekşi – Tatlı Turşuların Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda Dergisi 17(6) 399-403.
- 1992, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Plazmidler ve Süt Teknolojisindeki Önemleri. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın Bülteni - 10. Ziraat Fakültesi Bornova - İzmir.
- 1992, AKBULUT , N . , KINIK , Ö. , Peynir Verimi. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi 10(2) , 83-101.
- 1992, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Stabilitede Maya-Laktobasil Etkileşiminin Rolü. Gıda Dergisi 17(4) , 267-270.
- 1991, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Soya Sütünün Dondurma Üretiminde Kullanım Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi 9(2) 1-13.
- 1991, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Soya Sütünün Farklı Yöntemlerle Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 28(2-3) 121-128.
- 1991, KAVAS , G . , AKBULUT , N . , İzmir İlinde Satılan Sokak Sütlerinin Fiziksel – Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(3) 209-214.
- 1991, TAŞ , G . , AKBULUT , N . , Bazı Karbomatlı Pestisitlerin Sütlerde Aranması Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(3) 215-219.
- 1991, Akbulut N, Kınık Ö.:The Use of Glucono Delta Lacton İn Conventional Yoghurt Production. E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi 28 (2-3) 129-136.
- 1991, Akbulut N, Yaygın H, Kınık Ö.: Aresearch on The Utilization of Permeate And Cheese Whey for Alcoholic Beverages Production E.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 27(2-3) 107-119
- 1991, Kınık Ö, Akbulut N.: Soya Sütünün Farklı Yöntemlerle Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Zir.Fak.Der. 28 121-128.
- 1991, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Sütün Ultrafilitrasyonundan Elde Edilen Filitratın ve Peynir Suyunun Alkollü İçki Üretiminde Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma. KÜKEM Dergisi (7. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı) 14(2) 72-73. (Bu çalışma 7. KÜKEM Kongresinde tebliğ olarak sunulmuştur.)
- 1991, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Süt Mamüllerinde Yeni Bir Kanser Önleyici Faktör : CLA. Hasad Dergisi 7(78) , 25-26.
- 1991, KINIK , Ö . , AKBULUT , N . , Listeria Monocytogenes ve Süt Teknolojisindeki Önemi. Gıda Dergisi 16(6) , 359-363
- 1990, ESKİCİ , K . , AKBULUT , N . , Kurumaddesi Değişik Şekillerde Arttırılmış Sütlerden Yapılan Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(1) 195-199.
- 1990, Akbulut N, Kınık Ö, Gönç S.: Astudy On The İsolation Listeria Spp and Some Other Pathogens of Some Turkish Cheese Variaties marked İn İzmir Local Bazaar E.Ü.Zir.Fak.Der. 27 117-133.
- 1990, Gönç S, Akbulut, N.Kınık, Ö.Karagözlü C.:Çiğ Sütün HidrojenperOksit ve Laktoperoksidaz Sistemi Aktive Edilerek Dayanıklı Hale Getirilmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Der. 27: 99-109.
- 1990, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Yersinia ve Süt Teknolojisindeki Önemi. Gıda Dergisi 15(5) 311-318.
- 1990, . AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , KAVAS , G . , Campylobacterler ve Süt Teknolojisindeki Önemi. E.Ü.Z.F. Dergisi 27(3) 213-229.
- 1990, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Peynirlerde Duyusal Değerlendirme. II . Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fekültesi Yayın No: 125.
- 1989, GÖNÇ , S . , AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , KILIÇ , S . , Bazı Kimyasal Koruyucu Katkı Maddelerinin Ayranın Dayanıklılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 26(2) 195-206.
- 1988, DALGIÇ , T . , AKBULUT , N . , Salamura Yapraklar Üzerinde Bir Araştırma. Gıda Dergisi 13(3) 175-182.
- 1988, AKBULUT , N . , İzmir Yöresi Üzümlerinden İzole Edilen Mayalar Üzerinde Bir Araştırma . E.Ü.Z.F. Dergisi 25(1) 114-125.
- 1988, AKBULUT , N . , Sütün Ultrafilitrasyonunda Elde Edilen Filitratın Alkollü İçki Üretiminde Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 25(1) 126-136.
- 1988, SEKİN , Y . , AKBULUT , N . , Fermantasyon Teknolojisinde Katkı Maddeleri Kullanımının Saptanmasında İmmunolojik Yöntemlerden Yararlanma. Gıda Dergisi 13(1) 59-64.
- 1988, AKBULUT , N . , ESKİCİ , K . S . , Süt ve Mamüllerinde Mikotoksinler C.Ü.Z.F. Dergisi 4(1) 471-482.
- 1988, AKBULUT , N . , KINIK , Ö . , Süt İşletmelerinde Temizlik Dezenfeksiyon ve Hijyen. E.Ü.Z.F. Dergisi 25(1) , 282-296.
- 1987, AKBULUT , N . , UÇUCU , N . , GÜRARDA , O . , Ege Bölgesinde Yetiştirilen Başlıca Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kalite Şaraba Uygunluğu ve Şarap Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi 24(1) 45-61.
- 1987, YURDAGEL , Ü . , AKBULUT , N . , Untersuchungen über die Eignung der Türischen und Deutschen Rebsorten für weinherstellung. E.Ü.Z.F. Dergisi 24(3) 323-334.
- 1987, SEKİN , Y . , AKBULUT , N . , Atık Bira Mayalarının Değerlendirilme Olanakları. E.Ü.Z.F. Dergisi 24(1) , 229-237.
- 1985, . KARAPINAR , M . , AKBULUT , N . , Aminoasit ve Vitamin Üretiminde Mikroorganizmalar. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi. 3(2) 111-123.
- YURDAGEL , Ü . , URAL , A . , AKBULUT , N . , 1984. Üzüm Artıklarının Değerlendirilmesi. Tokat Bağcılık Sempozyumu. 25-28 Eylül . TOKAT . (Bu çalışma Tokat Bağcılık Sempozyumunda tebliğ olarak sunulmuştur
- 1984, YURDAGEL , Ü . , İLTER , E . , AKBULUT , N . , Türk ve Alman Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Şarap Üretimine Uygunlukları Üzerinde Araştırmalar. Tokat Bağcılığı Sempozyumu. 25-28 Eylül Tokat. (Bu çalışma Tokat Bağcılık Sempozyumunda Tebliğ olarak sunulmuştur.)
- 1984, ÜNLÜTÜRK , A . , AKBULUT , N . Ekmek Mayası Üretiminde Temel
- 1984, AKBULUT , N . Salamura Zeytin ve Turşu Yapımında Rol Oynayan Mikroorganizmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi 21(1) 115-23
- 1984, AKBULUT , N . , SEKİN , Y . , Bira Üretiminde Mikroorganizmalar E.Ü.Z.F. Dergisi 21(1) , 123-133.
- 1983, AKBULUT , N . , AKTAN , N . , Yağlık Zeytinlerin Muhafazaları Sırasında Bozulmalarını Önlemek Amacıyla Uygun Depolama Yöntemlerinin Tespiti. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi TOAG Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi Seksiyonu. ADANA. (Bu çalışma TÜBİTAK VII. Bilim Kongresinde tebliğ olarak sunulmuştur.)
- 1983, AKBULUT , N . Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Üretiminde Mikroorga -
- 1980, AKBULUT , N . , Yağlık Zeytinlerin Muhafazaları Sırasında Bozulmalarını Önlemek Amaçıyla Uygun Depolama Yöntemlerinin Tespiti ve Bozulmalarına Sebep Olan Mikroorganizmalar Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi 17(2) 195-207.
- 1979, AKBULUT , N . , AKTAN , N . , BORA , Y . , Salamura Siyah Zeytin Mikroflorası Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 16(2) 51-66.
- 1979, AKBULUT , N . , GÜRARDA , T . Gıda Zehirlenmeleri. (2.bölüm). Gıda
- 1978, AKBULUT , N . , GÜRARDA , T . Gıda Zehirlenmeleri . (1.bölüm). Gıda
- 1977, AKBULUT , N . Zeytin Mikroflorası. Gıda Dergisi , 2(6) , 217-224.
- 1976, AKBULUT , N . Mikrobiyal Protein. Bitki Dergisi , 3(1) , 50-60 .

International Conference Proceedings (1 entries)- 1993, Kavas G, Akbulut N.: Bacteriophage Problems In Starter Cultures. The Lactic Acid Bacteries Computure Conferance. 1May-30June - Sweeden.

National Conference Proceedings (10 entries)- 1999, KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., UYSAL, H. Mastitis ve Süt Endüstrisinde Önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi " Karadeniz Bölgesi Sempozyumu" 4 - 5 Ocak . Samsun. Karadeniz Sempozyumu Bildiriler (Cilt : 1) O.M.Ü. Ziraat F
- 1999, KARAGÖZLÜ, C., KINIK. Ö., AKBULUT, N. Beyaz Peynir Üretiminde Sodyum Klorür Yerine Potasyum Klorür Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 2000 li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi. E.Ü. Gıda Müh. Böl, İYTE Gıda Müh. Böl
- 1999, KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ, H. Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi - . Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. - Müdürlüğü.
- 1998, UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H. Abaza Peynirlerinin Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. - V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs, Tekirdağ.
- 1998, UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G.Çerkes Peyniri Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. - V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs, Tekirdağ. Geleneksel Süt Ürünleri, s: 97-104, ANKARA.
- 1995, KINIK , Ö . , UYSAL , H .R. , AKBULUT , N . , Ekşi Süt Mamüllerinde Duyusal Değerlendirme. Yoğurt. III. Milli Süt ve Süt Mamülleri Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No : 548. Ankara
- 1995, AKBULUT , N . , KAVAS , G . , Yoğurt Teknolojisinde Bakteriyofajların Önemi ve Alınması Gerekli Önlemler. Yoğurt. III. Milli Süt ve Süt Mamülleri Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No : 548. Ankara.
- 1993, Akbulut N, S Kınık, Ö Uysal,H: Acidophiluslu Süt Mamullerinin Üretiminde Soya Sütünden Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Kükem Dergisi (8.Kükem Kongre Özel Sayısı) 16-60-61.
- 1991, Akbulut N, Kınık Ö.: Sütün Ültrafiltrasyonunudan Elde Edilen Filtrarın ve Peynir Suyunun Alkollü İçki Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Kükem Dergisi (7.Kükem Kongre Özel Sayısı)14-72-73
- 1991, Akbulut N. Kınık Ö.: Peynirlerde Duyusal Değerlendirme. Iı.Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. T.Ü. Tekirdağ Zir.Fak. Yayınları N:125

Books (2 entries)- AKBULUT,N. , KARAGÖZLÜ, C. , 2000. Laboratuvar Tekniği E.Ü.Z.F Teksir No: 63/1 Bornova
- AKBULUT , N . , 1982. Fermantasyon Mikrobiyolojisi. E.Ü.Z.F. Teksir No: 51 Bornova.

Memberships of Professional Associations (3 entries)- Biyoteknoloji Derneği
- Gıda Derneği
- Kültür Kolleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği
Student's Completed Thesis (7 entries)- Yüksek Lisans, 1999, Kesenkaş, H. , İzmir İli ve Çevresinde Seçilen Pilot İşletmelerde Mastitisin Belirlenmesi ve Süt Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enst. , Süt Teknolojisi Anabilimdalı
- Doktora, 1997, Kavas,G.,Faja Dayanikli Yogurt Kültürü Elde Edilmesi Üzerine Bir Arastirma E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Süt Teknolojisi Anabilim Dalı
- Doktora, 1997, Kavas,G.,Faja Dayanikli Yogurt Kültürü Elde Edilmesi Üzerine Bir Arastirma E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Süt Teknolojisi Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1992, G.Taş(Caspers): Bazı Karbonatlı Pestisitlerin Sütlerde Aranması Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Fen Bilimleri Ens. Süt Tek.Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1991, G.Kavas: İzmir İlinde Satılan Sokak Sütlerinin Fiziksel-Kimyasal ve Mirobiyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Fen Bilimleri Ens. Süt Tek.Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1989, K.S.Eskici: Kuru Maddesi Değişik Şekillerde Arttırılmış Stlerden Yapılan Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü .Fen Bilim Ens. Süt. Tek Ana Bilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1988, Ö.İnal:Posa Peyniri Yapımı ve Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Fen Bilimleri Ens. Süt Tek. Anabilim Dalı.