Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerREZAN TATLIDİL
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
Contact Information- E-posta: rezan.tatlidil@ege.edu.tr
- Telefon: (0232)388 40 00/1815
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme / Ekonomi, Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme / Ekonomi, Türkiye, 1975
- Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme / Ekonomi, Türkiye, 1979
- Yardımcı Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme , Türkiye, 1981
- Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme , Türkiye, 1986
- Profesörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme , Türkiye, 1992

Administrative / Academic Duties (9 entries)- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan, 2003-
- İşletme Bölüm Başkanı E.Ü. İİBF, 2001-2003
- Rektör Yardımcısı E.Ü., 2000-2001
- Dekan E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1995-2000
- Avrupa Topluluğu ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER) Müdürü D.E.Ü., 1994-1997
- Uluslararası İlişkiler A.B.D. Başkanı D.E.Ü. İşletme Fakültesi, 1992-1994
- Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı D.E.Ü. İşletme Fakültesi, 1992-1994
- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı D.E.Ü. İ.İ.B.F., 1987-1991
- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi A.B.D. Başkanı, 1987-1991
Other Professional Activities (52 entries)- EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), İthalat ve İhracat, İnternet Uygulamaları, 2004
- “Son Gelişmeler Işığında Türkiye AB İlişkileri” , Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Süleyman Demirel Konferans Salonu, Manisa, 2004
- Dış Ticaret Eğitim Programı Motto Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. (İzmir, 2003
- Dış Ticaret Eğitim Programı, EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), (Dönemler halinde), 2003-2004
- BTM (Çağrılı Konferans), Tüketicinin Korunması ve Tahkim Heyetlerinin Çalışma Yöntemleri, 2003
- İzmir Rehberler Odası : Türkiye-AB İlişkileri ve Gelişmeler, 2003
- Pazarlama Yönetimi Eğitim Programı, Küresel Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.(İzmir), (Dönemler halinde), 2003
- İhracat Pazarlaması Eğitim Programı, Totem Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. (İzmir), 2003
- KOSGEB İzmir, Pazarlama Stratejileri, KOSGEB İzmir Bürosu, 2002
- EGESEM, İthalat-İhracat Eğitim Programı, 2002
- İzmir Rehberler Odası : Türkiye-AB İlişkileri ve Gelişmeler, 2002
- KOSGEB İzmir, Pazarlama Yönetimi ve Satış Teknikleri, KOSGEB İzmir Bürosu, 2002
- “Distribütörlük ve Ortak Teşebbüsler”, Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “Satış Yönetimi”, Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “Pazarlama Araştırmaları (İhracat Pazar Araştırması)”, Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “Pazarlama Yönetimi ve İletişimi”, TARİŞ Eğitim Programı, 2001
- “Satış Yönetimi” TARİŞ Eğitim Programı, 2001
- “Uluslararası Pazarlama Giriş Yöntemleri”, Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “Pazarlama Yönetimi ve KOBİ’ler”, KOSGEB Eğitim Programı, 2001
- “Uluslararası Pazarlama Giriş Yöntemleri”, Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “AB Genişleme Politikası ve Türkiye-AB İlişkileri” İzmir Rehberler Odası, Eğitim Programı, 2001
- “Türkiye-AB İlişkileri” İzmir Rehberler Odası, Eğitim Programı, 2001
- “AB Perspektifi”, Küresel Eğitim Danışmanlık Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “Pazarlama Planlaması ve Stratejileri”,Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- “Mamul Kavramı, Mamul Yaşam Eğrisi ve Yeni Mamul Geliştirme Süreci”, Küresel Eğt. Dan. Merkezi Eğitim Programı, 2001
- EGE SERBEST BÖLGESİ-ESBAŞ, (Çağrılı Konferans), Dış Ticaret Eğitim Programı, 2000
- AB-Türkiye İlişkisi, (Çağrılı Konferans), Akdeniz Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi, 2000
- “İhracat Prosedürü ve Evrakları” Gümrük Birliği ve Bankacılık Eğitim Programı, Tarişbank,, 1996
- “Pazarlama-Dış Ticaret İlişkisi” Dış Ticaret Eğitim Programı DEÜ ATMER-BİLSİT Bilgi Sistemleri Ltd.Şti., 1995
- “Gıda Sanayii ve Gümrük Birliği”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Dış Ticaret Eğitim Programı, DEÜ ATMER-BİLSİT Bilgi Sistemleri Ltd.Şti, 1995
- “Gümrük Birliği’nin İlaç Sanayiine Etkileri”, DEÜ Tıp Fakültesi, Gümrük Birliği Semineri, 1995
- “Sebze ve Meyve İhracatı”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Endüstri Bitkileri ve Orman Ürünleri İhracatı” Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Halı,Beyaz ve Kahverengi Eşya”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
-  “Otomotiv ve Akaryakıt Ürünleri”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Bankacılık ve Sigortacılık”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Sağlık, İlaç ve Parfümeri Ürünleri”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Tekstil-Konfeksiyon İhracatı”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Eğitim,Basın ve Yayın”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Reklamcılık”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Ayakkabı İhracatı” Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Kuyumculuk ”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Hayvansal Ürünleri İhracatı”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “İthalat”, Gümrük Birliği Semineri, İzmir Ticaret Odası, 1995
- “Fiyat Hareketleri ve İhracatta Fiyat Teşekkülü”, Dış Ticaret Eğitim Programı, DEÜ ATMER ve Türk Pazarlama Vakfı, 1993
- “Uluslararası Fiyat Hareketleri ve Dış Ticaret”, Dış Ticaret Eğitim Programı, DEÜ ATMER ve Türk Pazarlama Vakfı, 1993
- “Bankacılıkta Hedef Pazarın Seçilmesi ve Pazarlama Karmasının Oluşturulması”, Bankacılık Eğitim Semineri, Emlak Bankası – DEÜ BİMER, 1989
- Türkiye’de Genel Ekonomik Durum ve Ticaret Yapısı”, Satış Teknikleri Eğitim Semineri, İzmir Ticaret Odası ve DEÜ BİMER, 1989
- “Tüketici Davranışları” İşletme Yönetimi Uzmanlık Programı DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER), 1988
- “Dış Pazara Giriş, Dağıtım Kanalları ve Ortak Girişimler”, Dış Ticaret Pazarlama Elemanı Eğitim Programı, İGEME EXIMBANK, 1988
- “:Pazarlamada Tüketici Davranışlarının Rolü ve Tüketici-Pazarlama İlişkileri”: İc ve Dış Pazarlama Semineri, Tariş, İzmir, 1986
Research Interests- İşletme (2150000)
- Pazarlama (2150202)
Publications in Non-Indexed Journals (16 entries)-  “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ekonomisi’ndeki Yeri ve Dünya Ticaret Örgütü Bağlamında Türkiye-ÇHC İlişkilerinin Geliştirilmesinde Alınması Gereken Tedbirler”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı:6, Yıl:3, Aralık 2005
- 2004, “:The Effects of Global Changes on Human Resources and Working Woman with the Concern of EU and Turkey”:, Greek-Turkish Approaches on Revealing Women’:s Socio-Economic Role, Eğitim ile İlgili Metinler, Atrapos Yayınları, cilt:III, Atina
- 2003, Low Representation of Women In The Academic Profession: The Case of Greece Turkey", Publishing at the Aegean University In Greece and Ege University In Turkey, Women Issues In The 21 st Century, Turkish, Greek and English Editions
- 2003, “Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, Sayı : 2, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını
- 2003, “Küreselleşmenin Türk Ekonomisine Etkileri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, Sayı : 2, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara
- 2001, “Universities, Networks and Academic Cooperation (Trends and Perspectives)”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 1, Sayı: 2
- 1995, “Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği” Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği Sürecinde Sektörlerimiz”, İTO Yayını No: 13, 1-9, İzmir
- 1991, “Tüketim Mallarında Tüketicinin Korunması ve Kadının Fonksiyonu”, Türk İdare Dergisi, 390
- 1989, “Tüketim Mallarında Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Fonksiyonu”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/1-2
- 1988, “Avrupa Topluluğun’da Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiyede Uygulamalar”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2
- 1987, “Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye-AET İlişkilerinin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi”, İzmir Ticaret Odası Dergisi
- 1984, “Ankara Antlaşmasının 20. Yıldönümünde Türkiye-AET İlişkileri”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, 42, 3-20
- 1983, Exporting Consumer Goods to The Middle-East Market: A Next Era for Turkish Export"
- 1983, “Uluslararası Pazarlamada Kazanç Maksimizasyonu Aracı Olarak Transfer Fiyatı Kararlarına Stratejik Bir Yaklaşım”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 143-158
- 1982, "Uluslararası Pazarlama Yönetiminde Fiyatlandırma Türleri", Pazarlama Dergisi, 1, 9-14
- 1981, "Çok Uluslu Pazarlamada Pazar Büyüme Stratejileri", (Çeviri), E.Ü. İşletme Fakülte Dergisi, 1-2, 119-136

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0,

International Conference Proceedings (9 entries)- Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerinde Ekonomik İlişkilerin Kültürel Boyut Bağlamında Değişimi Ve Gelişimi, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir,Türkiye
- Tourism and Sustainable Development Strategies in Rhodes: The Awareness of the Local Societies, X. European Ecological Congress, Organized by European Ecological Federation Turkish Ecological Society, Ege University Center for Enviromental Studies, November 8-13, 2005, Kusadasi-Turkey
- 2004, Improvements of Turkish Firms in the Globallization Process”:, Modernisation and Structural Changes in Turkey, Hamburg Universität für Wirtschaft und Politik
- Competition Strategies of Turkish Firms in Textile and Clothing Industry with the Approach of China's Opening to the World Markets, 1. International Conference on Business, Economics and Management, Organized by Yasar University, June,15-19 , 2004, Cesme-Izmir, Turkey
- 2002, "The Effects of Global Changes On Human Resources: A Case of Rural-Urban Migration In Turkey", 3.rd CA INCOSUSW International Marketing,"Local Resources and Trades:Environments and Agriculture In The Mediterranean Region", Rabat, Fas
- 1995, Turkey’:s New Central Asian Neighbors: Israel-Turkey Trade
- 1993, The Economic, Social and Cultural Features of Working Women in Turkey
- 1993, Women in Turkey
- 1981, The Relations Between Turkey and The EEC

National Conference Proceedings (25 entries)- 2006, • Tatlıdil Rezan, İpek Savaşçı, "Bankaların Kredi Kartı Pazarında Uyguladıkları CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi) Stratejisinin Müşteri Sadakatine Etkisi", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 6, sayı:1,
- 2005, • Tatlidil Rezan (Elias Athanassiadis, Yota Xanthacou ile birlikte), "The Rise of Educational Level of Grek Mothers and Its Influence on the Orientation of Technical College Students", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 5 sayı:1-2,
- 2003, “:Uluslararası Rekabette Çin Faktörü : Seçilmiş Sektörler Kapsamında Türkiye- Avrupa Birliği Pazarına Yansımaları”:, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara
- 2003, “:Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği Uygulamasında Hazır Giyim Sektörüne İlişkin Tarife Dışı Engeller ve Türkiye’:ye Etkisi”:, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara
- 2003, "İhracatta Marka Yaratma Stratejileri ve Marka Oluşumu", İzmir İktisat Kongresi
- 2002, "Milli Güç Unsurlarından Ekonomik Gücün Değerlendirilmesi", Genelkurmay Başkanlığı ATASE-SAREM Başkanlığı, Ankara,
- 2002, "Küreselleşmenin Türk Ekonomisine Etkileri", Genelkurmay Başkanlığı ATASE-SAREM Başkanlığı, Ankara
- "AB Genişleme Politikası Kıbrıs ve Türkiye",Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu, 3-4 Nisan 2001, Lefke Avrupa Üniversitesi Yayını, Lefke, Kıbrıs
- 1998, "Türkiye-AB İlişkileri", KKK Eğitim Komutanlığı, Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Eğitim Konferansı
- 1996, "Dış Ticarette Fuarlar ve Sergiler", Dış Ticaret Uzmanlığı, Türk Pazarlama Vakfı
- 1996, "Dış Pazar Araştırması", Dış Ticaret Uzmanlığı, Türk Pazarlama Vakfı
- 1995, "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Tüketicisi", 21.Yüzyıla Yaklaşırken Türk Tüketici Sempozyumu, Türk Standartları Enstitüsü ve İzmir Ticaret Odası ortak organizasyonu
- 1994, "Türkiye’de Tüketicinin Korunması ve Güncel Sorunlar", Tüketicinin Korunması Paneli, İzmir Ticaret Odası - DEÜ İİBF İşletme Bölümü ortak organizasyon
- 1993, "Türkiye’de Kadınların Çalışma Yaşamındaki Yeri ve sektörel Dağılımı",3. İzmir İktisat Kongresi, 04-07 Haziran 1992, DPT, 3. İzmir İktisat Kongresi Tebliğleri Sosyal Değişim ve Sosyal Gelişme Stratejileri, Cilt:5, Ankara
- 1992, "Çocukların Eğitiminde Kadınların Rolü",Türk Aile Yapısını Etkileyen İktisadi ve Sosyal Faktörler Paneli, Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi
- 1991, "Kadının Sosyal, Kültürel ve Çalışma Yaşamındaki Konumu", Eğitim, Kültür, Demokrasi Sempozyumu, Kültür Bakanlığı, İzmir Kültür Müdürlüğü
- 1988, "Avrupa Topluluğu Organları", Avrupa Topluluğu 1.Temel Eğitim Semineri Tebliği, Ege İhracatçılar Birliği
- 1988, "Avrupa Topluluğun’da Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiyede Uygulamalar", 3. Ulusal İşletmecilik Kongresi 30 Kasım-03 Aralık 1989, Gazi Üniversitesi, İİBF
- 1988, "Üniversite Sanayi İşbirliğinin Tipik Bir Örneği Teknoparklar",II. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi – Kayseri Sanayi Odası
- 1988, "Bireysel Tasarrufların Yönlendirilmesi ve Refah Düzeyi",Enflasyon ve Tüketici Paneli, Türk Kadınlar Birliği
- 1986, "AET Tekstil Pazarının Yapısı ve Özellikleri",İç ve Dış Pazarlama Eğitim Semineri Tebliği, Tariş
- 1985, "Matbaa İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetleri", Eğitim Semineri Tebliği, DEÜ İİBF İşletme Bölümü ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ortaklaşa düzenlediği Matbaacılık Semineri
- 1980, "Dış satım Sorunlarının Çözümlenmesinde Uluslararası Stratejik Pazarlama Planlanmasının Uygulanmasına İlişkin Bir Yaklaşım",E.İ.T.İ.A. Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi
- "Avrupa Topluluğun’da Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiyede Uygulamalar", Ulusal İşletmecilik Kongresi 30 Kasım-03 Aralık 1989, Gazi Üniversitesi, İİBF 1988
- 0,

Books (14 entries)- 2004, “:Greek-Turkish Approaches on Revealing Women’:s Socio-Economic Role”:, Giriş, Eğitim ile İlgili Metinler, Atrapos Yayınları, cilt:III, Atina
- Education and Training of Greek Women: The Differences of Gender in Professional Training Programmes Aiming at Combating Social Exclusion, Eds. Suha Seük, Maria Kaila, Greek-Turkish Approaches: Re-defining the Female Identity, Athens,2004
- 1998, İhracata Yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Pazarlama Eğitiminin Firma Gelişimine Katkısı: İzmir Örneği
- 1992, Pazarlama Yöntemi
- Avrupa Topluluğunda 1992’:ye Yönelik Katma Değer Vergisi Uygulamaları ve Türkiye’:ye Muhtemel Etkiler
- 1990, Türkiye-Avrupa Topluluğu Entegrasyonunda Plastik Sanayi
- 1990, Serbest Bölgelerde Ugulanacak Teşvik Tedbirlerinin Sektörlere Katkıları Yönünden Dğerlendirilmesi
- 1989, Avrupa Topluluğu’:nda Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiye’:nin Uyumu
- 1987, Oniki Üyeli Avrupa Topluluğu’:na Tekstil ve Hazır Giyim İhracatının Geliştirilmesinde Pazarlama Karmasının Oluşturulması
- 1985, Pazarlama Yönetimi
- 1984, Basın, Radyo, Televizyon Rekamcılığı
- 1983, Meslek Semineri
- 1983, Reklam Politikası
- 1983, Tüketici Davranışları

Finished Research Projects (12 entries)- 2003, Araştırma Projesi, Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden Yapılandırılması: TARİŞ, Dünya Bankası-Hazine Müsteşarlığı ortak projesi
- 2003, Araştırma Projesi, Türkiye’deki KOBİ’lerin Gelişim İhtiyaçları ve Güçlüklerinin Belirlenmesi, proje bir Alman firması tarafından yürütülmüştürAB Socrates Programı çerçevesinde yürütülen proje.
- 2002, Araştırma Projesi, Geçmişte ve Günümüzde Ekonomik Sorunlar ile Giderilmesine Yönelik Tedbirler ve Güvenlik Politikalarına Etkileri
- 2002, Araştırma Projesi, Yurtiçi Enerji Kaynaklarının Geleceğe Yönelik Değerlendirilmesi ve Etkin Kullanımı için Mevcut Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirler
- 2002, Araştırma Projesi, Küreselleşmenin Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Boyutları ve Güvenlik Stratejilerine Etkisi
- 2002, Araştırma Projesi, G-7 Hareketinin Dünya Siyasasının Geleceğine Olabilecek Etkilerinin ve Türkiye’:nin Bu Siyasa İçindeki Yerinin Değerlendirerek, Ulaşılacak Sonuçlara Uygun Stratejilerin Tespit Edilmesi
- 2002, Araştırma Projesi, Türkiye’:nin Kafkasya, Orta Doğu ve Asya’:daki Enerji Kaynaklarının Paylaşımı ve Kullanım Yönünde, ABD, RF, AB ve Bölge Ülkelerinin Çıkar Mücadeleleri Dikkate Alınarak Uygulanması Gereken Stratejiler
- 2000, Araştırma Projesi, İDESBAŞ Deri Serbest Bölgesi Yeniden Yapılandırma Projesi
- 1998, Araştırma Projesi, KOBİ’:lerin İhracat Yönelimlerinde Pazarlama Eğitiminin Rolü ve Önemi
- 1997, Araştırma Projesi, Avrupa Birliğine Tekstil İhracatında Uygulanan Sınırlamalar ve Çevre Koruma Politikaları
- 1997, Araştırma Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi-İZSU Reorganizasyon Projesi
- 1982, Araştırma Projesi, A Comparative Analysis of Marketing Strategies As a Tool for Survival in Textile Industry of the EEC (A Part of Research Project)
Granted Prizes (1 entries)- 1984, İKV-Behçet OSMANOĞULLARI Yazı Yarışmasında aşağıdaki makale ile 1983-84 Döneminde BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ