Akademik BilgilerNECDET SEVENTEKİN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: necdet.seventekin@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: Ege, Türkiye, 1976
- Doktora: Haut - Rhin, Fransa, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1981
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1987
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (12 entries)- E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkez Müdürü, 1999-2010
- Ege Üniversitesi Müh. Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1997-2000
- E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1996-
- Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, 1996-
- Afyon Kocatepe Ün.Uşak Meslek Yük.Ok.Yönetim Kurulu Üyeliği., 1993-
- E.Ü. Emel Akın (Bornova) Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-
- E.Ü.Tekstil ve Konf.Arş.Uyg.Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-
- E.Ü.Tekstil ve Konf.Arş.Uyg.Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği, 1990-
- İzmir Ticaret Odası Tüketici Danışma Konseyi Üyeliği ve Başkan Vekilliği (E.Ü. Rektörlüğü Adına), 1989-1995
- E.Ü.Mühendislik Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği, 1989-1993
- E.Ü.Tekstil ve Konf.Arş.Uyg.Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1989-1999
- Tekstil Bilimleri Anabilimdalı Tekstil Kimyası Bilimdalı Başkanlığı., 1985-
Other Professional Activities (11 entries)- İzmir Ticaret Odası Tüketici Danışma Konseyi Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 1989-In Progress
- Hightex 2012 İstanbul,
- V. Tekstil ve Boya ve YArd. Mad. Kongresi Kahramanmaraş,
- Ege Meditex, INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTHCARE AND MEDICAL TEXTILES,MAY 17-18, 2012, Izmir, TURKEY, 2012,
- 2nd International Leather Engineering Congress, Innovative Aspects For Leather Industry, 12-13 May,2011, Izmir, TURKEY,
- ITMA 2011 (Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı), 22-26 Eylül 2011, Barselona, , 2011,
- Techtextil, (Teknik Tekstiller Fuarı), 24-27 Mayıs 2011, Frankfurt, 2011,
- 5th Aachen-Dresden International Textile Conference, 24-25 November 2011, Aachen, Germany, 2011,
- Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler,Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi, 1-3 Aralık-2011,
- 2nd International Leather Engineering Congress, Innovative Aspects For Leather Industry,
- UIB AR-GE Proje pazarı- Bursa,
Research Interests- Tekstil Maddeleri (6210201)
- Tekstil Fiziği (6210202)
- Tekstil Kimyası (6210203)
Indexed Journal Publications (22 entries)- ÖZDOĞAN E.,GÜLÜMSER T., DEMİR A.,SEVENTEKİN N.,"Combined Effect of Perspiration, rubbing and light over the Fading of Reactive Dyed Cotton Fabrics", Industria Textila, 1/2012,Yıl-19, 14-19
- B. Karaca,E. Bozacı,A. Demir,E. Ozdogan,N. Seventekin, Effects of Enzymatic Treatments on Surface Morphology and Chemical Structure of Linen Fabrics,Journal of Applied Polymer Science, Vol. 125, 793–797 (2012)
- Yaman N., Özdoğan E., Seventekin N., “Improving Physical Properties of Polyamide Fibers by Using Atmospheric Plasma Treatments”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (102-105), 2012
- Yaman N., Özdoğan E., Seventekin N. "Improving Fastness of Pigment-Printed Polypropylene Fabric" AATCC Review, January/February, 64–69, 2011
- Arık, B., Seventekin, N., Photocatalytic and Physical Properties of Titania and Chitosan Based Antibacterial Nanocoatings Under Daylight Irradiation, 2nd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, Canada, 2011.
- Demir A., Arık B., Özdoğan E., Seventekin N., "A new Application Method of Chitosan for Improved Antimicrobial Activity on Wool Fabrics Pretreated by Different Ways" Fibers and Polymers, Vol.11, No.3, 351-356 (2010)
- Yaman N., Özdoğan E., Seventekin N. "Evaluation of some of the physical properties of atmospheric plasma treated polypropylene fabric" The Journal of The Textile Institute, Vol. 101, No. 8, 746–752, (2010)
- Demir A., Arık B., Özdoğan E., Seventekin N., "The Comparison of the Effect of Enzyme, Peroxide, Plasma and Chitosan Processes on Wool Fabrics and Evaluation for Antimicrobial Activity" Fibers and Polymers, Vol.11, No.7, 989-995,2010
- Yaman N., Özdoğan E., Koçum C., Ayhan H., Öktem T.Seventekin N. "Improvement Surface Properties of Polypropylene and Polyester Fabrics By Glow Dıscharge Plasma System Under Atmospheric Condition" Tekstil ve Konfeksiyon, 1, (45-51), 2009
- Yaman N., Özdoğan E., Ayhan H., Seventekin N. "Plasma Treatment of Polypropylene fabric for Improved Dyeability with Soluble Textile Dyestuff", Applied Surface Science, 255, 6764-6770, 2009
- Karahan A., Özdoğan E., Demir A., Ayhan H., Seventekin N. "Effects of Atmospheric Plasma Treatment on Certain Properties of Cotton Fabrics", Fibres&Textiles in Eastern Europe, Vol 17, No 2(73), 19-22, (2009)
- 2008, Karahan A., Özdoğan E., Demir A., Ayhan H., Seventekin N. ,Effects Of Atmospheric Plasma Treatment On Dyeability Of Cotton Fabrics By Acid Dyes, Coloration Technology,124, 106-110
- Demir A., Karahan A., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N., The Synergetic Effects of Alternative Methods in Wool Finishing Fibres&Textiles in Eastern Europe, April/June 2008, Vol 16, No 2(67), 89-94
- Yaman N., Özdoğan E., Seventekin N., Öktem T. "Tekstil Liflerinin Adhezyonunu Geliştirmek için Yüzey Modifikasyon Yöntemleri" Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2/2008, 89-93
- Üngör D., Seventekin N., The Properties of Lubricants Used in Knitting Mahines, AATCC Review, Vol. 4 ,No: 2, February 2004.
- ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., AYHAN H., PİŞKİN E., Improvement in surface-related properties of poly(ethylene terephthalate)/cotton fabrics by glow-discharge treatment, INDIAN J FIBRE TEXT 27 (2): 161-165 JUN 2002
- Özdoğan E., Saber, R., Ayhan H., Seventekin, N., 2002, A New Approach for Dyeability of Cotton Fabrics by Different Plasma Polymerisation Methods: Coloration Technology, 118, 100-103
- ÖKTEM T., AYHAN H., SEVENTEKİN N., PİŞKİN E., Modification of Polyester and Polyamide Fabrics by Different in Situ Plasma Polymerization Methods, Türkisch Journal of Chemistry, 24/3, 2000, 275-285
- Öktem T., Ayhan H., Seventekin N., Pişkin E., "Modification of poly (ethylene terephthalate) fabrics by in situ or post plasma polymerization of acrylic acid", Journal of Society Dyers and Colourists, September 1999, 274-279
- Seventekin N., Uçarcı Ö., "The Damage Caused by Micro-organisms to Cotton Fabrics", Journal of the textile Institute, Volume 84, Number 3, 1993, 304-313
- Seventekin N., Gülümser T., "Pelit ile Yün Liflerinin Boyanması Üzerine Bir Araştırma", Doğa Türk Kimya Dergisi, (Turkish Journal of Chemistry), Cilt 13, Sayı 3, 1989, 313-322
- Seventekin N., "Çözeltiyi İçeri Almama Metoduna Göre Poliester Liflerinin Şişme Hacimlerinin Ölçülmesi", Doğa Bilim Dergisi, Müh/Çevre,Cilt -6, Sayı-2, 1982, 55-59

Publications in Non-Indexed Journals (126 entries)-  Arık B., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., “İmmobilize Enzimler ve Tekstilde Kullanımı-I” Tekstil Dünyası Dergisi, 72-81, Temmuz/2009
- Arık B., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., “İmmobilize Enzimler ve Tekstilde Kullanımı-II” Tekstil Dünyası Dergisi, 72-80, Ağustos/2009
- Bozacı E., Özdoğan E., Seventekin N., “Dolgu Lifleri”, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Sayı 2, 104-114, 2009
- ARIK B., DEMİR A., ÖZDOĞAN E, SEVENTEKİN N., Fonksiyonel Tekstiller İçin Nanoteknoloji Uygulamaları-1, Tekstil Dünyası, Haziran 2008, pp. 120-124
- ARIK B, DEMİR A., ÖZDOĞAN E, SEVENTEKİN N., Fonksiyonel Tekstiller İçin Nanoteknoloji Uygulamaları-2, Tekstil Dünyası, Temmuz 2008, pp. 120-122
- ARIK B., DEMİR A., ÖZDOĞAN E, SEVENTEKİN N., Fonksiyonel Tekstiller İçin Nanoteknoloji Uygulamaları-4, Tekstil Dünyası, Ekim 2008, pp. 102-108
- ARIK B.,, DEMİR A., ÖZDOĞAN E, SEVENTEKİN N., Fonksiyonel Tekstiller İçin Nanoteknoloji Uygulamaları-3, Tekstil Dünyası, Eylül 2008, pp. 88-92.
- Yaman N., Karahan H. A., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., Öktem T. “Tekstilde Plazma Teknolojisinin Kullanım Olanakları: Plazma Teknolojisinin Sentetik Liflerde Kullanımı” Tekstil Maraton Dergisi, Yıl:18, Sayı:96, 3/2008, 40-50
- Arık B., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., “Nanoteknolojik Sol Jel Yöntemi ve Tekstil Sanayinde Uygulamaları” Tekstil Terbiye Dergisi, 4/2008, 17-20
- Karahan A., Demir A., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N. “Tekstilde Plazma Teknolojisinin Kullanım Olanakları: Plazma Teknolojisinin Doğal Liflerde Kullanımı”, Tekstil ve Konfeksiyon, 1, 18-23, (2007)
- Karahan A., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N. “Yüzey Modifikasyonlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bazı Yöntemler, Tekstil ve Konfeksiyon, 1, 24-30, (2007)
- Karahan A., Demir A., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N. “Plazma Teknolojisi ve Temel Özellikleri”, Tekstil Teknoloji, 128, 102-109, (2007
- Karahan A., Demir A., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N. “Plazma Teknolojisi ve Temel Özellikleri”, Tekstil Teknoloji Dergisi, Sayı 127, 2007, 116-124
- 2006, Özdoğan E., Korkmaz, A., Seventekin N. “Eko-Teks ve AB Çevre Etiketi”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 67-71, (2005).
- Özdoğan E., Demir A., Seventekin N. “Lotus Etkili Yüzeyler” Tekstil ve Konfeksiyon, 1, 287-290, (2006).
- Karahan A., Yaman N, Demir A., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N. “Tekstilde Plazma Teknolojisinin Kullanım Olanakları: Plazma nedir?”, Tekstil ve Konfeksiyon, 1, 302–309, (2006)
- Özdoğan E., Demir A., Seventekin N., “Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları (Bölüm 2)” Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 225-229, (2006)
- Demir A., Karahan A., Yaman N, Demircanlı Ü., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N., ITMA-ASIA 2005’de Kimyasal Tekstil Muayene Cihazları”, Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 204-207, (2005)
- Namlıgöz S., Öktem T., Seventekin N., “Antistatik Lifler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2/2005, s 81-87
- Karaaslan A., Öktem T., Seventekin N., “Radar Dalgalarını Önleyici Tekstiller”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-Eylül 2005, s 158-165
- 2005, Özdemir D., Mecit D., Öktem T., Seventekin N., “Cam Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 1/2006, 281-286
- Korkmaz, A.,Özdoğan, E., Seventekin N. “Polipropilen liflerindeki son gelişmeler”, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 153-161, (2004)
- Yıldırım D., Öktem T., Seventekin N., “Nano Lifler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 1/2004, s 7-10
- Kaya S., Gülsevin N., Öktem T., Seventekin N., “Oto Endüstrisinde Kullanılan Tekstil Materyallerinden Örnekler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 1/2004, s 28-37
- Atav R., Öktem T., Seventekin N., “Asbest Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2/2004, s 70-74
- Atav R., Durak G., Öktem T., Seventekin N., “Modal Liflerinin Üretimi, Özellikleri, Terbiye İşlemleri ve Kullanım Alanları”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2/2004, s 81-86
- İlleez A., Öktem T., Seventekin N., “Örümcek İpeği Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-Mart 2003, Yıl 13, Sayı 1, 6-10
- Korkmaz A., Öktem T., Seventekin N., “Basalt Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran 2003, Yıl 13, Sayı 2, 65-69
- Şen A., Öktem T., Seventekin N., “Hijyenik Bakım Amaçlı Kullanılan Absorbent Tekstil Ürünleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran 2003, Yıl 13, Sayı 2, 87-91
- Atav R., Durak G., Öktem T., Seventekin N., “Kaşmir Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-Eylül 2003, Yıl 13, Sayı 3, 115-121
- Kunduracı T., Öktem T., Seventekin N., “Güç Tutuşur, Multifonksiyonel Modakrilik Lifleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-Eylül 2003, Yıl 13, Sayı 3, 122-132
- Gündüz F., Durak G., Korkmaz A., Demircanlı Ü., Özdoğan E., Öktem, T., Seventekin, N., “Itma 2003’de Kimyasal Tekstil Muayene Cihazları”, Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 184-193, (2003).
- Kaya S., Öktem T., Seventekin N., “Giyilebilen Elektronikler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-Mart 2003, Yıl 13, Sayı 1, 11-16
- Özçelik G., Gürkan P., Öktem T., Seventekin N., “İçi Boş Kanallı Yapıdaki (Multi-Hollow) Lifler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 1/2002, s 9-15
- Ünal C., Öktem T., Seventekin N., “Güç Tutuşur Liflerdeki Son Gelişmeler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2/2002, s 57-62
- Öktem T., Çelik P., Seventekin N., “Poliüretan Elastomer Lifler (Elastan Lifleri)”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 3/2002, s 114-122
- Korkmaz A, N. Seventekin, “Reaktif Boyalı Tekstil Mamullerine Işık+Ter Etkisinin İncelenmesi”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 1/2001.
- Özdoğan, E. Seventekin, N., “Yeni bir Poliester Lifi Politrimetilentereftalat-PTT”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 76-79, (2001)
- Ayaz Ö., Seventekin N., Öktem T., “Tekstil Yüzeylerinin UV Işınlarından Koruma Etkileri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran 2001, s 93-101
- İŞMAL Ö., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., “Emicilik Özelliği Geliştirilmiş Kimyasal Lifler”, Tekstil ve Teknik Dergisi, Aralık 2000, Sayı 191, s 136-148
- ÜREYEN E. M., ÖKTEM T., SEVENTEKİN N., “Tıbbi Uygulamalarda Kullanılan Tekstil Materyalleri”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 6/2000, s 213-221
- Öktem T., Özdoğan E., Korkmaz A., Seventekin N., "Yıkama ve Fiksatörlerin Ter Haslığının İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Tekstil Terbiye ve Teknik, Temmuz 1999, 64-69
- Öktem T., Korkmaz A., Seventekin N., "Chitin ve Chitosan'ın Tekstil Sanayisinde Kullanım Olanakları", Tekstil Terbiye ve Teknik, Ağustos 1999, 50-58
- Seventekin N., Öktem T., Demircanlı Ü., Özdoğan E., Tekeoğlu Ş.,Üngör D., Korkmaz A., "ITMA'99 da Kimyasal Tekstil Muayeneleri Cihazları", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mayıs-Haziran 1999, Yıl 9, Sayı 3, 184-192
- Ayaz Ö., Seventekin N., "Tekstil Atık Sularının Değerlendirilmesi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-Ağustos 1999, Yıl-9, Sayı-4
- Öktem T., Seventekin N., "Sentetik Liflerin Plazma Ortamında Modifikasyonu", Tekstil Terbiye ve Teknik, Yıl-3, Sayı-29, Mayıs 1998, 62-70
- Seventekin N., Öktem T., "Lyocell Lifleri", Tekstil Terbiye Teknik, Yıl 3, Nisan 1998, Sayı-28, 78-81
- Tekeoğlu Ş., Seventekin N., "Tekstilde Pestisitler ve Genel Özellikleri", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mayıs-Haziran 1998, Yıl-8, Sayı-3
- Seventekin N., "Tekstil Mamüllerinde Kullanılan Bakım Etiketleri", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mayıs-Haziran 1998, Yıl-8, Sayı-3
- Seventekin N., Ayaz Ö.,"Tekstil Terbiyesinde Çevre Yükü", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi", Temmuz-Ağustos 1998, Yıl-8, Sayı-4
- Seventekin N., Özerdem A., "Ekolojik Açıdan Boyarmaddeler", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-Ağustos 1998, Yıl-8, Sayı-4
- Seventekin N., Özdoğan E., "Ekotekstiller Açısından Toksik Ağır Metaller", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-Şubat 1998, Yıl-8, Sayı-1
- Seventekin N., "Merkezimiz Yıkama Laboratuvarına Lever Firması Tarafından Su Tasfiye Tesisi Kurulmuştur", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak -Şubat 1997, Yıl-7, Sayı-1, Sayfa--71, Aktüel Yazı
- Öktem T., Seventekin N., "Pamuklu ve PES/Pamuk Karışımı Kumaşların Özelliklerinin Plazma Polimerizasyonu İle Geliştirilmesi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Kasım-Aralık 1997, Yıl 7, Sayı-6, 363-371
- 1996, Seventekin N., "Öko-Tex Standat 100'ün Tekn,ik Kriterleri ve Test Yöntemleri", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ekotekstiller Eki,Kasım-1995,Yıl-5, Sayı-4, 4-8
- Seventekin N., "Öko-Tex Standat 100'ün Tekn,ik Kriterleri ve Test Yöntemleri", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ekotekstiller Eki,Ocak-1996,Yıl-6, Sayı-1, 1-6
- 1996, Seventekin N., "Öko-Tex Standat 100'ün Tekn,ik Kriterleri ve Test Yöntemleri", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ekotekstiller Eki,Mart-96,Yıl-6, Sayı-2, 1-3
- Seventekin N., Öktem T., "Çamaşır Yumuşatıcılarının Havluları Yumuşatma Etkilerinin İncelenmesi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mayıs 1995, Yıl 5, Sayı-3, 257-259 (3 sayfa)
- Gülümser T., Seventekin N., "Katyonikleştirilmiş Pamuklu Kumaşların Substantif Bir Boyarmadde İle Boyanması", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-1995, Yıl-5, Sayı-4, 343-351 (9 sayfa)
- Seventekin N., "Yuntdağı Halıcılığı", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-1995, Yıl 5, Sayı-1, 11-13 (3 sayfa)
- Seventekin N., "İnsan Ekolojisi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, İnsan Ekolojisi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ekotekstiller Eki, Mayıs 1995, Yıl-5, Sayı-1, 9-15
- Demircanlı Ü., Seventekin N., "Tekstil Terbiye ,işlemlerinde Bazı Kirletici Kaynaklar ve Azaltılması Olanakları", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, ekotekstiller Eki, Eylül 1995, Yıl-5,Sayı-3, 2-8
- Seventekin N., Gülümser T.,Güreşçi F., Demircanlı Ü., Öktem T., Özdoğan E., "ITMA'95 de Kimyasal Tekstil Kalite Kontrol Cihazları", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi ITMA'1995 Özel Sayısı, 21-37,
- Seventekin N., "Ev Tipi Deterjanların Temizleme ve Tekstil Mamüllerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma", E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama Araştırma Merkezi Yayınları, No:2, E.Ü. Basımevi, 1993, Bornova-İzmir, 61 sayfa
- Seventekin N., "Konsantre Deterjanların Renkli Mamulleri Soldurma Etkilerinin İncelenmesi.", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-1993, Yıl-3, Sayı-1, 46-49
- Seventekin N.,"Temizlik, Cam ve Sünger Bezlerinin Özelliklerinin Araştırılması." Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Kasım-1993, Yıl-3, Sayı-6, 454-456
- Seventekin N., "Mayoluk Kumaşların Deniz ve Yüzme Havuzu Sularına Karşı Dayanımlarının İncelenmesi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mayıs-1993, Yıl-3, Sayı-3, 214-217 (4 Sayfa)- Çağın Tekstil Dergisi 36/73, 1993, 73-76 (4 Sayfa)
- Seventekin N., "Piyasa Deterjanlarının Değişik Kirleri Temizleme Etkilerinin İncelenmesi.", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mart-1993, Sayı-2, 108-116
- Seventekin N., The Comparison of the Fading Effects of Colormatic Detergents with Matic and Concentrated Detergents Over Colored Cotton Fabrics, - Colormatik Deterjanlar ile Matik ve Konsantre Deterjanların, Renkli Pamuklu Kumaşlardaki Soldurma Etkilerinin Karşılaştırılması, Tekstil Teknik Dergisi Haziran 1993."
- Seventekin N, Uçarcı Ö, "Mikroorganizmaların Pamuklu Kumaşlara Verdiği Zararlar. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Şubat-1992, yıl-2, Sayı-2, 116-121
- Seventekin N, Uçarcı Ö., "Mikroorganizmaların Pamuklu kumaşlara Verdiği Zararlar". , Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Mart-1992, Yıl-2, Sayı-3, 207-212
- Seventekin N, Uçarçı Ö, "Tekstil Mamüllerinde Oluşan Sandık Lekeleri".Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak 1992, Yıl-2, Sayı-1, 52-54
- Seventekin N. "Matik Deterjanların Renkli Mamülleri Soldurma Etkilerinin İncelenmesi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Kasım-1992, Yıl-2, Sayı-6, 435-437 (3 Sayfa) Çağın Tekstil Dergisi 36/70 1993, 70-71(2 Sayfa)
- Seventekin N.,"Hidrofil Pamuk ve Gaz Bezlerinde Hidrofillik ve Sterilizasyon" Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mart 1991, Yıl-1, Sayı-1, 82-83
- Seventekin N., "Matlaştırma Maddeleri", Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1991, Yıl7, Sayı-75, 22-25
- Seventekin N., "Matlaştırma Maddeleri", Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1991, Yıl7, Sayı-75, 22-25
- 1991, Seventekin N., Demircanlı Ü., Gülümser T., Gülseri S., Öktem T., "ITMA 91'de Sergilenen Tekstil Kalite Kontrol Cihazları ", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, ITMA Özel Sayı, Yıl 1, Sayı-5, 520-537
- Seventekin N, "Piyasa Çamaşır Suları Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Ocak-1991, Yıl-6, Sayı-72, 46-47
- Seventekin N, Gülümser T, Demircanlı Ü, Günday S, "Havlu Kumaşların Yıkamaya Karşı Dayanıklılığı Üzerine Bir Araştırma".Tekstil ve Konf.Dergisi, Aralık-1991, Yıl-1, Sayı-6, 572-573
- Seventekin N, Orzel S., "İç Çamaşırlarının Standartlara Uygunluğunun, Yıkama Şartlarındaki Peformasyonların ve Yıkamaya Dayanıklılıklarının Araştırılması". Tekstil ve Konf.Dergisi, Temmuz-1991, Sayı-4, 357-365
- Seventekin N, Öktem T, "Normal Matik Deterjanlar İle Konsantre Deterjanların Yıkama Etkilerinin Karşılaştırılması", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz 1991, Yıl 1, Sayı-3, 254-258
- Seventekin N., "Hidrofil Pamuk ve Gaz Bezlerinde Hidrofillikve Sterilizasyon." Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Mart 1991, Yıl-1. Sayı-1. 82-83
- Seventekin N., "Matlaştırma Maddeleri." Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1991, Yıl-7, Sayı-75, 22-25
- 1991, Seventekin N., Demircanlı Ü., Gülümser T., Gülseri S., ve Öktem T., Itma 91'de Sergilenen Tekstil Kalite Kontrol Cihazlarıü, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Itma'91 Özel Sayı, Yıl-1, Sayı-5, 520-537
- Seventekin N., Öktem T., "Türkiye'deki Tekstil Boyarmaddelerinin Üretim Durumu", Tekstil Teknik Dergisi, Şubat 1990, Yıl 6, Sayı-61, 91-100
- Seventekin N., "Tekstil Sanayiinde Optik Beyazlatıcıların Kullanımı ve Kontrolu", Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1990, Yıl 6, Sayı-63, 98-108
- Seventekin N., "Tekstil Sanayiinde Optik Beyazlatıcıların Kullanımı ve Kontrolü-II", Tekstil Teknik Dergisi, Mayıs 1990, Yıl 6, Sayı-64, 76-80
- Seventekin N., Güreşçi F."Tekstil Mamullerinin Depolanmaları Sırasında Oluşan Sararmalar" Tekstil Teknik Dergisi, Ağustos 1990, Sayı 67, 47-48
- Seventekin N, Gülseri S, Demircanlı Ü, "Hidrofil Pamukların Standartlara Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma" Tekstil Teknik Dergisi, Ocak 1990, 58-60
- Seventekin N., "Tekstil Sanayinde Optik Beyazlatıcıların Kullanımı ve Kontrolu". Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1990, Yıl-6, Sayı-63, 98-108
- Seventekin N., "Tekstil Sanayinde Optik Beyazlatıcıların Kullanımı ve Kontrolu." II.Tekstil Teknik Dergisi,Mayıs 1990,Yıl-6,76-80.
- Seventekin N., Güreşçi F., "Tekstil Mamüllerinin Depolanmaları Sırasında Oluşan Sararmalar." Tekstil Teknik Dergisi, Ağustos 1990, Yıl-6,Sayı-67, 47-48
- Seventekin N., Öktem T., "Türkiyedeki Tekstil Boyar Maddelerinin Üretim Durumu." Tekstil Teknik Dergisi, Şubat 1990, Sayı-61, 91-100
- Seventekin N, Gülümser T, "Kök Boya (Rubia Tinctorium) İle Yün Liflerinin Boyanması Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Ekim 1990, Yıl-6, Sayı-69, 118-124
- Seventekin N, "Boyalı ve Baskılı Tekstil Mamüllerinde Renk Yıkama Haslığının Tayininde Deterjan Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Aralık 1989, 132-143
- Seventekin N, ÇobanS, Cireli A, "Tekstilde Formaldehit Kullanımı ve Sorunları", Tekstil Teknik Dergisi, Mayıs 1989, Sayı-22, 116-123
- Seventekin N, Gülseri S, Demircanlı Ü, "Hidrofil Gaz Bezlerinin (Sargı Bezi) Standartlara Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Ekim 1989, 86-90
- Seventekin N, Gülümser T, "Pelit ile Yün Liflerinin Boyanması Üzerine Bir Araştırma", Doğa Türk Kimya dergisi,Cilt 13,Sayı-3,1989,313-322.
- Seventekin N., Gülümser T., "Yabani Labada (Rumex Obtisifolius L.) Bitkisi İle Yün Liflerinin Boyanması Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1988, 127-129
- Seventekin N., Gülümser T., "Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Bitkisel Boyarmaddeler İle Yün Liflerinin Boyanması Yöntemlerinin Araştırılması", E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığınca Desteklenmiştir.,İzmir, 1988, 95 sayfa
- Seventekin N., "Tekstil Mamüllerinin İnsan Vücudu Isısını Düzenlemedeki Rolü", Tekstil ve Makine Dergisi, Yıl-2, Sayı-11, Ekim 1988, 246-250
- Çakaloz T., Tarakçıoğlu I., Bozkurt Y., Gürcan A., Seventekin N., "Türk Sanayiinin AET Sanayii karşısındaki Rekabet İmkanları-İplik Raporu", 1987, 198 sayfa
- Çakaloz T., Tarakçıoğlu I., Çiftlikli M., Duran K., Seventekin N., Şenol F., Tolkun B., "Türk Sanayiinin AET Sanayii Karşısındaki Rekabet İmkanları-Halı ve Diğer Tekstil Mamülleri Raporu", 1987, 168 sayfa
- Seventekin N., Gülümser T.,"Yün Liflerinin Meyan Kökü İle Boyanması Üzerine Bir Araştırma", E.Ü. Müh. Fak. Seri:D, Tekstil Müh. Cilt-5, Sayı-1, 1987, 69-82
- Seventekin N., Gülümser T., "Doğal Boyarmadde Kaynağı Olan Ceviz Ağacı Yaprakları ve Meyve Kabukları İle Yün Liflerinin Boyanması Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Mayıs 1987, 51-54
- Seventekin N., Başçı T., "Isı Pompaları ve Tekstil Kullanımı", Doğa Bilim Dergisi, Tu Müh. ve Çevre D. Cilt-11, Sayı-2, 1987, 140-151
- Seventekin N., Güreşçi F., Taşçılar T., "Yün Lifleri İçin Keçeleşmezlik Bitim İşlemlerine Basolan SW'nin Değişik Keçeleşmezlik Bitim İşlemleri İle Kombinasyonu ve En Uygun Olanlarının Seçimi Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Şubat 1986, Yıl 2, Sayı-13, 29-32
- Seventekin N., "Karbon Lifleri ve Kullanım İmkanları", Tekstil Teknik Dergisi, Nisan 1986, Yıl-2, Sayı-15, 4-16
- Seventekin N., "Tekstil Fabrikalarında Kullanılan Sularda Aranılan Özellikler ve Temizleme İşlemleri-I", Tekstil Teknik Dergisi, Eylül 1986, Yıl-2, Sayı-20, 28-30
- Seventekin N., "Tekstil Fabrikalarında Kullanılan Sularda Aranılan Özellikler ve Temizleme İşlemleri-II", Tekstil Teknik Dergisi, Ekim 1986, Yıl-2, Sayı-21, 26-32
- Seventekin N., "Tekstil Fabrikalarında Kullanılan Suların Sertliklerinin Giderilmesi ve Tekstil Atık Suları Hakkında Genel Bilgi-III", Tekstil Teknik Dergisi, Kasım 1986, Yıl-2, Sayı-22, 23-26
- Seventekin N., "Tekstil Fabrikalarında Kullanılan Sularda Aranılan Özellikler", E.Ü. Müh. Fak. Dergisi, Seri: D, Tekstil Müh. Cilt-4, Sayı-2, 1986, 37-43
- Tarakçıoğlu I., Seventekin N., Güreşçi F., "Değişik Keçeleşmezlik Bitim İşlemlerinin Yerli Merinos Liflerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma", Tekstil Teknik Dergisi, Eylül 1985, Sayı-8, Yıl-1, 33-37
- Seventekin N., Öneş M., "Tekstil Fabrikalrında Görünen Hastalıklar ve Tekstil mamüllerinin İnsan Vücuduna Etkileri", E.Ü. Müh. Fak. Dergisi Seri D:Tekst,il Müh., Cilt-3, Sayı 2, 1985, 93-99
- Seventekin N., Taşçı T., 'Yün Liflerine Çeşitli Işınların ve Elektrik Boşalmalarının Etkisi', Tekstil Teknik Dergisi, Kasım 1985, Yıl-1, Sayı-10, 11-18
- Seventekin N., "Yer Halılarında Statik Elektriklenme", Halı Dünyası Dergisi, Sayı-8, 1984, 11-16
- Seventekin N., Özsalan A., "Poliester Liflerine Metilmetakrilat Aşılayarak Yapılan Modifikasyonlar", E.Ü. Müh. Fak. Dergisi Seri D : Tekstil Müh., Cilt-2, Sayı 1-2, 1984, 19-25
- Seventekin N., "Aşı Polimerizasyonu İle Tekstil Liflerinin Yüzeysel Özelliklerinin Değiştirilmesi ", Doğa Bilim Dergisi: Müh./Çevre, Cilt 7, 1983, 59-70
- Seventekin N., "Tekstil Mamüllerinde Statik Elektriklenme", E.Ü. Müh. Fakültesi Tekstil Dergisi, Cilt-1, Sayı 1-2, Aralık 1983, 87-96
- Seventekin N., "Poliester Üzerine Soil Release (Kirin Kolaylıkla Uzaklaştırılabilmesi) Bitim İşlemi" E.Ü. Tekstil Dergisi, Cilt-1, Sayı-1, 1980, 1-7
- Seventekin N., "Texture des Poliamides en milieu de solvants organiques autres que la perchloroethylene(Perkloretilen Dışındaki organik Çözücüler İçerisinde Texture Poliamidlerin Durumu)" Raport de DEA (DEA Tezi), Yönetici: Prof Rene FREYTAG, L'Universite de Haute Alsace (Mulhouse-Fransa), 1977, 33 sayfa
- Seventekin N., "Perkloretilen Dışındaki Organik Çözücüler İçerisinde Texture Poliamidlerin Durumu", E.Ü. Tekstil Dergisi, 1977/2, 104-112
- Seventekin N., "Türkiye'deki Sentetik Lif Üretimi ve Bunların Boyanma Problemleri", Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Dr.Gürbüz ATAGÜNDÜZ, E.Ü.Müh. Bil. Fak. Kimya Müh.Böl., 1976, 125 sayfa
- Seventekin N., Şengül K., "Vinil Asetat", Lisans Bitirme Tezi, Danışman: Dr. Aydın Akgermen, E.Ü. Müh. Bil. Fak. Kimya Müh. Böl., 1973, 73 sayfa
- 1902, Atav R., Durak G., Öktem T., Seventekin N., “Modal Liflerinin Üretimi, Özellikleri, Terbiye İşlemleri ve Kullanım Alanları”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2/2004, s 81-86
- 19. Şen A., Öktem T., Seventekin N., “Alginat ve Chitin-Chitosan Liflerinin Tıbbi Tekstil Materyali Olarak Kullanımı”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran 2003, Yıl 13, Sayı 2, 77-86

Publications in Other Journals and Medias (5 entries)- Orzel S.,"Türkiye'de Üretilen İç Çamaşırlarının Standartlara Uygunluğunun, Yıkama Şartlarında Deformasyonlarının En Fazla Olduğu Bölgelerin ve Yıkama Dayanıklılıklarının Araştırılması ." E.Ü. Fen. Bil. Enst. Tekstil Müh.Anabilim Dalı, İzmir-1990, 105 Sayfa."
- Yaman N., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N., “Lif-polimer Adhezyonu Üzerine Plazma İşlemlerinin Etkisi” Tekstil Maraton Eylül-Ekim 5/2008.
- Arık B., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., “İmmobilize Enzimler ve Tekstilde Kullanımı-I” Tekstil Dünyası Dergisi, 72-81, Temmuz/2009
- Arık B., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., “İmmobilize Enzimler ve Tekstilde Kullanımı-II” Tekstil Dünyası Dergisi, 72-80, Ağustos/2009
- Bozacı E., Özdoğan E., Seventekin N., “Dolgu Lifleri”, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Sayı 2, 104-114, 2009

International Conference Proceedings (20 entries)-  Buket Arık, Ebru Bozacı, Aslı Demir, Tülay Gülümser, Esen Özdoğan, Necdet Seventekin,"A REVIEW OF ANTIBACTERIAL AGENTS USED FOR TEXTILE APPLICATIONS",Ege Meditex, INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTHCARE AND MEDICAL TEXTILES,MAY 17-18, 2012, Izmir, TURKEY
- DEMİR A.,GÜLÜMSER T.,ÖZDOĞAN E.,SEVENTEKİN N., 'Usage of Fluorocarbons in Textiles', Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler,Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi, 1-3 Aralık-2011, Izmir, TURKEY
- GÜNDÜZ BALPETEK F.,SEVENTEKİN N., ÖZDOĞAN E.,GÜLÜMSER T.,DEMİR A.,'Difficulties and Suggestions in the Evaluation of Home Type Washing Detergents' Performances', Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler,Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi, 1-3 Aralık-2011
- ÖZDOĞAN E.,GÜLÜMSER T.,DEMİR A.,ASLAN A.,SEVENTEKİN N., 'Application of an Alternative, Clean Technology in Leather Engineering: Plasma Treatment' 2nd International Leather Engineering Congress, Innovative Aspects For Leather Industry, 12-13 May,2011, Izmir, TURKEY
- BOZACI E.,KARADEMİR F., BİLGİLİ B., DEMİR A.,GÜLÜMSER T.,AYHAN H.,AYHAN F.,ÖZDOĞAN E.,'Antimicrobial Properties of Ag Nanoparticle Loaded Cotton Fabrics', International Congress of Innovative Textiles, 20-22 October,2011, Istanbul, TURKEY
- DEMİR A.,GÜLÜMSER T.,ÖZDOĞAN E.,SEVENTEKİN N.,KARACA B.,BOZACI E.,' The GOTS version 3: Important Changes in GOTS Version 2', International Congress of Innovative Textiles, 20-22 October,2011, Istanbul, TURKEY
- Arık, B., Seventekin, N., Photocatalytic and Physical Properties of Titania and Chitosan Based Antibacterial Nanocoatings Under Daylight Irradiation, 2nd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, Canada, 2011.
- Gülümser T., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., "The New Routes of Textile Production From Ecotextiles to Organic Textiles", The 3 rd International Conference on Advanced Materials and Systems, 381-386, 16-18 Eylül, Bucharest, Romania, 2010
- Gülümser T., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., "Natural Dyestuffs of Turkey in Cultural Point of View", The 3 rd International Conference on Advanced Materials and Systems, 451-455, 16-18 Eylül, Bucharest, Romania, 2010
- Demir A., Pamuk O., Özdoğan, E., Seventekin N. Öndoğan Z., "Organik Tekstiller" 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Selçuk Üniversitesi, 2009
- Karahan A., Demir A., Özdoğan, E., Öktem T., Seventekin N. "Atmospheric pressure plasma and its applications on wool fibers", Conference Ambience*08, 02-03, June 2008, Borås,
- Demir, A., Özdoğan, E., Öktem T., Seventekin N., "Applying of chitosan, enzyme and plasma on wool fabrics", Conference Ambience*08, 02-03, June 2008, Borås, Sweden, poster presentation
- Demir A., Öktem T., Seventekin N., "Sun Protection of Cotton Fabrics by UV Absorbers", 18-20 Eylül, ArchTex2005, Cracow, Polonya, Sözlü Bildiri
- Korkmaz, A., Özdoğan, E., Öktem T., Seventekin N. Ecofriendly polyester dyeing with madder," The first International Conference of Applied Research in Textile CIRAT-1, 165-168, Monastır - Tunisia, 2004
- Öktem T., Ayhan H., Seventekin N., Pişkin E.., "Plazma İçerisinde Aşı Polimerizasyonu Yaparak Poliester Liflerinin Boyanma Özelliklerinin Değiştirilmesi", Polimer '96, Türkçe Konuşulan Ülkeler IV. Polimer Sempozyumu, 18-20 Eylül 1996, İTÜ, İstanbul
- Gülümser T., Seventekin N., "Doğal Bir Polimer Olan Pamuk Liflerinin Katyonikleştirilmesinden Sonra Reaktif Boyarmaddeler İle Boyanması Üzerine Bir Araştırma" Polimer-95, III. Türkçe Konuşulan Ülkeler Polimer Sempozyumu, 8-10 Kasım 1995, Taşkent-Özbekistan
- Öktem T., Ayhan H., Seventekin N., Pişkin E., "Plazma İçerisinde Aşı Polimerizasyonu Yaparak Poliester Liflerinin Yüzey Özelliklerinin Değiştirilmesi", Polimer'95-III. Türkçe Konuşulan Ülkeler polimer Sempozyumu, 8-10 Kasım 1995, Taşkent-Özbekistan
- Seventekin N.,Tekstil Sanayinde Standartların ve Kalite Kontrolün Önemi.KKTC ve Standartlaşma Kongresi, 21-22 Ocak 1993, Lefkoşa - KKTC. (Sözlü) .
- Seventekin N, Gülümser T. "Pamuklu Mamüllerin Katyonikleştirilmesi, II.Türkiye - Azerbeycan Polimer Sempozyumu," 14-16 Eylül 1992 Ankara (Sözlü)
- Seventekin N, "Aşı Polimerizazyonu İle Tekstil Liflerinde Yapılan Modifikasyonlarü,1.Azerbeycan - Türkiye Polimer Sempozyumu", 8-11 Temmuz 1991, Bakü (Azerbeycan) (Sözlü)

National Conference Proceedings (29 entries)- ÖZGÜNEY A.T., DEMİR A., GÜLÜMSER T., ÖZDOĞAN E., SEVENTEKİN N., "Doğal Boyalarla Pamuklu Kumaşlar Üzerine Organik Baskı Yapılmasında Yeni Yaklaşımlar", IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, 02-03 Şubat 2012, Bursa, sayfa 203-204, poster sunum
- "PAMUK LİFLERİNİN KATYONİKLEŞTİRİLEREK BOYANMA ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" E. BOZACI, E. ÖZDOĞAN, T.GÜLÜMSER, A. DEMİR, N.SEVENTEKİN, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 02-04 Haziran 2011, Bursa
- Özdoğan E., Gülümser T. Demir A., Seventekin N.,"Tekstil Fabrikalarında Suyun Önemi" 3. Tekstil Kimyasalları Boyaları ve Prosesleri Sempozyumu", Uşak, 27-28 Mayıs 2010
- Özdoğan E., Gülümser T. Demir A., Seventekin N.,"Organik Tarımda Doğal Boyarmaddelerin Yeri, Çevresel ve Kültürel Etkileri" Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran-01 Temmuz, 2010
- Özdoğan E., Bozacı E., Seventekin N.,"Organik Tekstil Üretimi ve Gots Standardı" 1. Gap Organik Tarım Kongresi", 17-29 Kasım 2009
- Yaman N., Özdoğan E., Seventekin N., "Sentetik Liflerde Plazma Teknolojisinin Kullanımı" IV.Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim 2008, Denizli
- Bozacı E., Özdoğan E., Seventekin N., "Gots Standartlarına Göre Organik Tekstil Üretimi" IV.Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim 2008, Denizli
- Arık B., Demir A., Özdoğan E., Seventekin N., "Kitosan ve Türevlerinin Tekstilde Kullanımı" IV.Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim 2008, Denizli
- Seventekin N., Özdoğan E., "Tekstil Ürünlerinde Haslık Kontrolleri" II. Tekstil Kimyasalları Boyaları ve Prosesleri Sempozyumu, 19-20 Haziran 2008, Uşak, 131-137
- Karahan A., Demir A., Özdoğan E., Öktem T., Seventekin N., "Atmosferik Plazmanın Doğal Liflere Olan Etkisi", Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu XI, TMMOB Kimya Müh.Odası Bursa, Haziran 2007
- Seventekin N., Özdoğan E., Bozacı E., "Renkli Çamaşırların Yıkanmasında Solma ve Akmanın Önlenmesi Konusunda Görüşler" III. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Çorlu, 2006
- Karahan A., Özdoğan E., Başal G. Öktem T., Seventekin N., Mikrokapsülleme Yöntemleri ve Mikrokapsüllerin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu X, TMMOB Kimya Müh.Odası Bursa, Haziran 2005
- 11. Özdoğan E.,Öktem T., Seventekin, N., "Eko-Teks Açısından Pamuk", Pamukta Eğitim Semineri, 259-269, iZMİR, 2003
- Seventekin N., "Tekstil Mamüllerinde Kullanılan Bakım Etiketleri" TÜBİTAK-MAM Tekstil Enstitüsü-SAGEM, Tekstil Mamüllerinde Kullanım Etiketleri Semineri, 17 Eylül 1997, Bursa.
- Seventekin N., "Ekotekstil Etiketleri" TÜBİTAK-MAM Tekstil Enstitüsü-SAGEM, Tekstil Mamüllerinde Kullanım Etiketleri, 17 Eylül 1997, Bursa.
- Seventekin N., "Etiketler ve Haslık kontrolleri" TÜBİTAK-MAM Tekstil Enstitüsü-SAGEM, Tekstil Mamüllerinde Kullanım Etiketleri Semineri, 17 Eylül 1997, Bursa.
- Seventekin N., "Tekstil Terbiyesi ve Kalite Kontrol" Klas Mümessilik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri A.Ş., Tekstil Eğitim Semineri, Ağustos 1997-İstanbul
- Seventekin N., "Ekolojik Tekstil üretiminde Kontroller-Tekstil ve insan Ekolojisi" Tubitak-SAGEM, "Ekolojik Tekstil Üretimi Semineri", 29-31 Mayıs 1996, Bursa
- Öktem T., Ayhan H., Seventekin N., Pişkin E., "PES Kumaşların Çeşitli Plasma Polimerizasyon Yöntemleri İle İyileştirilmesi", 3.Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 11-14 Aralık 1996, Uludağ Üniversitesi, Kirazlıyayla-Uludağ-Bursa
- Seventekin N., "İnsan Ekolojisi" SAGEM, "Eko-Tekstil" Semineri, 27-29 Haziran 1994 ve 4-6 Eylül 1995 Bursa
- Seventekin N, "Pamuk, Viskon ve Sentetik Liflerin Strüktürleri ve Kimyasal Özellikleri", Sagem Semineri, Şubat-1994 Bursa (Çağrılı)
- Seventekin N, "Pamuk, Yün, Viskon, Poliester ve Poliakrilnitril Liflerinin Kimyasal Yapıları ve Özellikleri." Sagem Semineri 8-11 Haziran 1993 Bursa (Çağrılı)
- Seventekin N, "Tekstil Cinsleri Hasar ve Nedenleri" Lever Semineri, 8 Temmuz 1993, İstanbul (Çağrılı)
- Seventekin N, "Kız Bergama Tipi Yağcıbedir Halılarının Doğal Boyalarla Boyanması ve Özellikleri," V . Tekstil Sempozyumu 7-10 Kasım 1990 Bursa (Sözlü)
- Seventekin N, "Konfeksiyon Mamüllerinde Kullanım Standartları ve Standardizasyon," Sümerbank İzmir Basma San. Aralık-1989 (Çağrılı)
- Seventekin N., "Yağcıbedir Halılarında Kullanılan Doğal Boyarmaddelerin Özellikleri", 3. Yağcıbedir Halı Festivali-Sempozyumu, 27-29 Eylül, 1988-Sındırgı (Balıkesir), 14 sayfa
- Seventekin N., "Halılarda Statik Elektriklenme Problemi", Cumhuriyet'in 60, Yılı 1.Türk Halıcılık Sempozyumu-Demirci (Manisa), 12-13 Kasım 1983, 10 sayfa
- Seventekin N., "Yünün Kimyasal Yapısı ve Kimyasal Özellikleri", SAGEM Semineri, 4-15 Ekim 1982, Bursa, 25 sayfa
- Seventekin N., "Selüloz Liflerinin Kimyasal Yapısı ve Kimyasal Özellikleri", SAGEM Semineri, 18-28 Ekim 1982, Bursa, 18 sayfa

Referrer Publications (23 entries)- 2008, Non-thermal plasma treatment of textiles
- 2008, Effects of atmospheric plasma treatment on the dyeability of cotton fabrics by acid dyes
- 2008, Effect of corona discharge treatment on indigo dyed cotton fabric
- 2008, Modification of PA6,6 by atmospheric plasma and grafting 2-hydroxy ethyl methacrylate (HEMA) to improve fabric properties
- 2008, Non-thermal plasma treatment of textiles
- 2007, Design and construction of uniform glow discharge plasma system operating under atmospheric condition
- 2007, Basic dyeable polyester: a new approach using a VUV excimer lamp
- 2007, Functional finishing by using atmospheric pressure plasma: Grafting of PET nonwoven fabric
- 2006, Plasma hydrophilization effect on different textile structures
- 2006, Improving the surface properties of cellophane by air plasma treatment
- 2006, Improving the surface properties of cellophane by air plasma treatment
- 2006, Effects of gas composition during plasma modification of polyester fabrics
- 2005, Effect of low-temperature plasma on cotton fabric and its application to bleaching and dyeing
- 2005, Free radical generation upon plasma treatment of cotton fibers and their initiation efficiency in surface-graft polymerization
- 2005, Effect of low-temperature plasma on cotton fabric and its application to bleaching and dyeing
- 2004, Improving the dyeability of synthetic fabrics with basic dyes using in situ plasma polymerisation of acrylic acid
- 2004, PES fabric plasma modification
- 2004, Improving the dyeability of synthetic fabrics with basic dyes using in situ plasma polymerisation of acrylic acid
- 2002, A new approach for dyeability of cotton fabrics by different plasma polymerisation methods
- 2002, Improvement in surface-related properties of poly(ethylene terephthalate)/cotton fabrics by glow-discharge treatment
- 2000, Modification of polyester and polyamide fabrics by different in situ plasma polymerization methods
- 1999, Modification of polyester fabrics by in situ plasma or post-plasma polymerisation of acrylic acid
- 1990, THE DAMAGE CAUSED BY MICROORGANISMS TO COTTON FABRICS
Books (11 entries)- 2006, Makrokül Kimyasi
- 2004, Tekstil Kİmyası
- 2003, Kimyasal Lifler
- 2003, Kimyasal Tekstil Muayeneleri
- Ev Tipi Deterjanların Temizleme ve Tekstil Mamüllerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma," E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Arş.Uyg.Merkezi Yayınları No:2, E.Ü.Basımevi-1993 Bornova, 61 Sayfa
- 1993, Kimyasal Lifler,E.Ü.Bornova Meslek Yüksek Okulu Çoğaltma Yayınları No:1,Bornova-1983,86 Sayfa.
- Boyarmadde Kimyasına Giriş,E.Ü.Müh.Fak. Çoğaltma Yayın No:78, Bornova-1988, 125 Sayfa
- Kimyasal Lif Analizleri,E.Ü.Müh.Fak.Çoğaltma Yayın No:69, Bornova-1987, 71 Sayfa
- Tekstil Fabrikalarında Su ve Analizleri, E.Ü. Müh.Fak.Çoğaltma Yayın No:70, Bornova -1987, 68 Sayfa
- Ağ Yapımında Kullanılan Lifler,E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları, N:6, 1984, 36 Sayfa
- 0,

Finished Research Projects (15 entries)- 2008 TKUAM 002, Bilimsel araştırma projesi, No: 2008 TKUAM 002, Seventekin, N., Oktem, T., Ozdogan, E., Demir, A., Bozacı, E., Arık, B., Liflerin Tanınmasında Yeni Yöntemler, Ege Ünv. 2010
- 2010/TKUAM/006, Özdoğan E., Seventekin N., Gülümser T., Demir A., Karaca B.,Yavuz G., “Atmosferik Plazma Ve Enzimatik İşlemlerin Poliester Kumaşların Yüzey Modifikasyonuna Etkilerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Projesi, Proje No: 2010/TKUAM/006,
- Proje No: TEKAUM 2010-01, Özdoğan E., Seventekin N., Özgüney A., Gülümser T., Demir A., Gündüz Balpetek F., Yavuz G., “Selüloz Lifleri ve Karışımlarından Üretilmiş Pigment Baskılı Kumaşların Örgü Kumaşların Farklı Terbiye İşlemlerinden Sonra Yanma Özelliklerinin İncelenmesi ve Kullanım Ömürleri Boyunca Bu Özelliklerin Değişimi” Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Projesi, Proje No: TEKAUM 2010-01
- E.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 05-MÜH-057, Özdoğan E., Öktem T., Özdil N., Özçelik G., Demirel A., Çeşitli Tekstil Liflerinin Kesit Yapılarının Görüntü İşleme Teknikleriyle İncelenmesi, E.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 05-MÜH-057, Yönetici, 2005-2009
- 2009, 09-TKUAM-006, Çeşitli Tekstil Uygulamaları İçin Mikrokapsül Yapımı Ve Tekstile Uygulanması, 09-TKUAM-006
- 2008, 08-TKUM-001, Çeşıtlı Kumaşlarda Kullanım Esnasında Çıkan Hışırtı Sesının Ölçülmesı, Azaltılması Veya Yok Edılmesı İçın Alınacak Önlemlerın Araştırılması, 08-TKUM-001
- Araştırma Projesi, Seventekin N:, Oktem T., Ozdoğan E., Korkmaz A., Chitin ve Chitosan Kullanımı İle Çeşitli Liflerin Özelliklerinin Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 02 MÜH 026, 2007
- 2007, E! 3151-NAGREFIAT, Using Naturally Coloured Cotton For Good Quality, Attractive And Ecological Textile Products, Eureka Projesi, E! 3151-NAGREFIAT
- E.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 06 MÜH 038, Özdoğan E., Öktem T., Bozacı E., Farklı Kimyasal Maddelerin Kullanımı ile Pamuk Liflerinin Katyonikleştirilerek Boyanma Özelliklerinin Geliştirilmesi, E.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 06 MÜH 038, Yönetici, 2006-2010
- 2005, 09-TKUAM-005, Medikal Tekstil Uygulamaları İçin Antibakteriyel Ajan İçeren Mikrokapsüllerin Hazırlanması, 09-TKUAM-005
- 2004, Araştırma Projesi, Seventekin N., Zeybek U., Özdoğan E., Öktem T., Korkmaz A., “ Kökboya ‘Rubia Tinctorium’ bitkisinden boyar etken madde eldesi, kalite kontrolü, ekolojik olarak kültüre alınması, bitkisel ilaç ve gıda sektörü ile tekstile uygulanması” 98 DPT 003
- 2004, Araştırma Projesi, Seventekin N., Özdoğan E., Öktem T., “Bazı sentetik Liflerin Bitkisel Boyarmaddelerle Ekolojik Boyanması ve Endüstriye Uygulanması” Tübitak Misag-182 Projesi,
- Araştırma Projesi, Seventekin N, Korkmaz A, Boyalı Tekstil Mamullerine Işık Etkisinin Azaltılması Konusunda Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2000/Müh/006, 2001
- 2001, 08-TKUM-001, Çeşıtlı Kumaşlarda Kullanım Esnasında Çıkan Hışırtı Sesının Ölçülmesı, Azaltılması Veya Yok Edılmesı İçın Alınacak Önlemlerın Araştırılması, 08-TKUM-001
- Araştırma Projesi, Seventekin N, Gülümser T, Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Bitkisel Boyarmaddeler İle Yün Liflerinin Boyanması Yöntemlerinin Araştırılması. E.Ü.Rektörlüğü Fon Saymanlığına Desteklenmiştir.1988, 95 Sayfa |
Granted Scholarships (2 entries)- 1978, Fransa Hükümeti
- 1976, Fransa Hükümeti
Granted Prizes (1 entries)- 1994, Tubitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü
Student's Completed Thesis (8 entries)- Doktora, 2008, Yaman N., Atmosferik Plazma Kullanılarak Sentetik Liflerin Yüzeysel Özelliklerinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 2001, Korkmaz A. Boyalı Tekstil Mamullerine Işık Etkisinin Azaltılması Üzerine Bir Araştırma Yüksek Lisans Tez, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği, Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, 120 Sayfa
- Yüksek Lisans, 2001, Deniz Üngör Örgü kumaşlarda görülen yağ lekelerinin azaltılması üzerine bir araştırma · 135 sayfa
- Yüksek Lisans, 1990, Uçarcı Ö., Mikroorganizmaların Pamukluya Verdiği Zararlar ve Bunların Önlenmesi Yollarının Araştırılmasıü, E.Ü.Fen Bilimleri Enst. Tekstil Müh.Anabilim Dalı, İzmir, 97 Sayfa
- Yüksek Lisans, 1988, Cireli Aysun, "Tekstilde Formaldehit Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma." E.Ü.Fen Bilimleri Enst. Tekstil Müh.Anabilim dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 1988, Hatemi Ayşe, "Tiftik Liflerinin Boyanma Özelliklerinin Araştırılması." E.Ü.Fen Bil.Enst. Tekstil Müh.Anabilim Dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 1987, Öktem Tülin, "Benzenden Hareket Ederek Bazı Azo Boyarmaddelerinin Eldesi İmkanlarının ve Haslıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma." E.Ü.Fen Bilimleri Enst.Tekstil Anabilim Dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 1986, Gülümser Tülay , "Bazı Bitkisel Boyarmaddeler ile Yün Liflerinin Boyanması Yöntemlerinin ve Haslıklarının Araştırılması," E.Ü.Fen bilimleri Enst.Tekstil Anabilim Dalı,İzmir