Akademik BilgilerMEHMET KARAPINAR
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: mehmet.karapinar@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3882395--02323880110/3025
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: University of Reading, İngiltere, 1975
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (17 entries)- Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-
- Gıda Mikrobilojisi Bilim Dalı Başkanı, 2000-
- Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 2000
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1997-2000
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1997-2003
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı, 1997-2003
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-2000
- E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, 1996-2001
- Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 1995-1997
- E.Ü. Ege Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995-1996
- Profesörlük Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi, 1994-
- Doçentlik Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi, 1994-
- Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu yeliği., 1994-1996
- Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği., 1989-1995
- Doktora Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi, 1988-
- Gıda Müh.Böl.Başkan Yardımcılığı, 1986-1995
- Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi, 1986-
Other Professional Activities (5 entries)-  TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisliği Dergisi Bilimsel Yayın Kurulu Üyesi, 2002-In Progress
- 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi (18-20 ekim 1999) Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, 1998-1999
- YÖK Fen ve Mühendislik Milli Komitesi, Mühendislik Bilimleri Alt Komite Üyeliği, 1995
- International J.Food Microbiology Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği, 1990-1995
- E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 1983-1997
Research Interests- Gıda Mikrobiyolojisi (6140102)
- Biyoteknoloji (6140207)
Indexed Journal Publications (18 entries)- 2006, Karapınar, M., Şengün, İ.Y., Antimicrobial effect of koruk (Unripe grape-Vitis vinifera) juice against Salmonella typhimurium on salad vegetables. Food Control (basımda)
- 2005, Şengün,I.,Y.,Karapınar, M., Effectiveness of household natural sanitizers in the elimination of Salmonella typhimurium on rocket (Eruca sativa Miller) and spring onion (Allium cepa L.). Int. J. Food Microbiol. 98, 319-315.
- 2005, Şengün, I.Y., Hancioğlu, O., Karapınar, M. Microbiological profile of helva sold at retail markets in İzmir City and survival of Staphylococcus aureus in this product. Food control, 16:840-844.
- 2005, Şengün, I.Y., Karapınar, M. Elimination of Yersinia enterocolitica on carrots (Daucus carota L.) by using household sanitisers. Food Control, 16:845-850.
- 2004, Şengün,I.,Y.,Karapınar,M.Effectiveness of lemon juice, vinegar and their mixture in the elimination of Salmonella typhimurium on carrots(Daucus carota L.).Int.J.Food Microbiol. 96, 301-305.
- 2003, Zorba,M.,Hancıoğlu,Ö.,Genç,M.,Karapınar,M.,Ova,G.,The use of starter cultures in the fermentation of boza, a traditional Turkish beverage Process Biochemistry, 38, 1405-1411
- 1997, Hancıoğlu, Ö., Karapınar, M. Microflora of boza, a traditional fermented Turkish beverage. Int. J. Food Microbiol. 35, 271-274
- 1992, Karapınar M., Gönül Ş., Removal of Yersinia enterocolitica from fresh parsley by washing with acetic acid or vinegar. Intr.J.Food Microbiol. 16, 261-264.
- 1992, Karapınar M., Gönül Ş.A., Effects of sodium bicarbonate, vinegar, acetic and citric acids on growth and survival of Yersinia enterocolitica. Intr.J.Food Microbiol. 16, 343-348.
- 1991, Gönül Ş., Karapınar M., The Microbiological quality of drinking water supplies of İzmir city: The incidence of Yersinia enterocolitica. Intr . J . Food Microbiol 13, 69-74.
- 1991, Karapınar M., Gönül Ş., Survival of Yersinia enterocolitica and Escherichia coli in spring water. Intr.J.Food Microbiol. 13, 315-320.
- 1990, Karapınar M., Inhibitory effects of anethole and eugenol on the growth and toxin production of Aspergillus parasiticus. Int.J.Food Microbiol. 10, 193-200.
- 1987, Gönül,Ş.E.,Karapınar,M., İnhibitory effect of linden flower (Tilia Flower) on the growth of foodborne pathogens, Food Microbiol., 4,97-100
- 1987, Karapınar M., Aktuğ Ş.E., Inhibition of Foodborne Pathogens By Thymol, Eugenol, Menthol and Anethole. Intr.J.Food Microbiol. 4, 161-166.
- 1986, Aktuğ Ş., Karapınar M., Sensivity of some common foodpoisoning bacteria to thyme mint and bay leaves. Intr.J. Food Microbiol. 3, 349-354.
- 1985, Karapınar M., Effect of citrus oils and some spices on growth and aflatoxin production by Aspergillus parasiticus NRRL 2999. Intr.J.Food Microbiol .2(4):239-245.
- 1983, Karapınar M., Worgan J.T.Bioprotein from the waste products of olive oil extraction. J.Chem.Tech.Biotechnol. 33B, 185-188.
- 1982, Karapınar M., Okuyan M.,The utilisation of citrus waste as substrate for microbial protein production by the fungus Sporotrichum pulverulentum. J.Chem. Tech.Biotechnol. 32, 1055-1058.

Publications in Non-Indexed Journals (47 entries)- 2006, Şengün, İ.Y, Karapınar, M., Bazı sebzelere inokule edilen Salmonella typhimurium'un limon suyu ve sirke ile inaktivasyonu. Gıda, 31 (3), 161-167.
- Demirel,N.N.,Karapınar,M.2004.Incidence of Staphylococcus aureus and its enterotoxins in various cheeses sold at retail markets of Izmir city.Akademik Gıda 2(10),25-28
- 2001:Sıkılı,Ö.H.,Karapınar,M.2001.Helicobacter pylori bulaşında gıdaların rolü. Anadolu Üniv. Bilim ve Teknol. Der.2(1),1-7
- 2000:Hancıoğlu, Ö., Karapınar,M. Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar açısından mutfakta kullanılan kesme tahtalarının önemi.Ev Ekonomisi Dergisi 6(7): 10-16
- 2000, Karagözlü, N., Karapınar, M. Bazı tahıl ve ürünlerinde okratoksin A ve fungal kontaminasyon. Türk Biyoloji Dergisi. 24, 561-572.
- Hancıoğlu, Ö., Karapınar, M. 1998. Hububat bazlı fermente ürünler ve fermantasyon işleminin sağladığı avantajlar. Gıda 23 (3) 211-215.
- 1996, Gönül, Ş., Karapınar, M., Karagözlü, N. Piyasada satılan meze tipi soğuk yiğeceklerin mikrobiyolojik kaliteleri. Türk Biyoloji Dergisi. 20, 263-271.
- Karagözlü, N., Karapınar, M. 1994. Okratoksikozis ve okratoksijenik küfler. Gıda, 19 (4) 227-281.
- 1994, Gönül, Ş., Karapınar, M. Bazı gıdaların mikrobiyolijik kaliteleri ve Y.enterocolitica'ya rastlanma sıklığı. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B12: 143-149.
- Gönül, Ş., Karapınar, M. 1994. Sıcaklık ve asitliğin Y.enterocolitica'nın ayranda canlı kalma süresine etkisi. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B12:151-156.
- 1994, Gönül, Ş., Karapınar, M. Escherichia coli: Patojenitesi ve gıdalardaki önemi. Türk Biyoloji Dergisi. 18, 47-60.
- Karapınar, M., Karagözlü, N. 1993. Kuru incir ve kayısıların mikrobiyolojik kalitesi. E.Ü.Müh. Fak. Dergisi B11 (1) 11-19.
- 1993, Kocabaş, N., Karapınar, M. Kuru incir fungal florasının saptanmasında farklı besiyeri ve besiyeri dökme sıcaklığının etkisi. Doğa-Türk Tarım Ormancılık Dergisi. 17, 205-211.
- Gönül, Ş., Karapınar, M. 1992. Kıymaya inoküle edilen Y.enterocolitica'ya soğutma, dondurma ve pişirmenin etkileri. Gıda Müh. Kongresi Tebliğleri Kitabı:222-230.
- 1991, Erel, B., Karapınar, M. Kakao ve kakaolu ürünlerde Salmonella kontaminasyonu ve Salmonellosis vakaları. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B9:115-129.
- Karapınar, M., Gönül, Ş. 1991. Tuz ve pH'nın besiyerinde Yersinia enterocolitica'nın üremesine etkisi. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B10:25-32.
- Karapınar, M., Kocabaş, N. 1991. Piyasada satılan nişasta ve pirinç unlarının mikrobiyolojik kaliteleri. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B9: 91-104.
- Kocabaş, N., Karapınar, M. 1991. Gıdalarda Listeria monocytogenes ve Listeriosis. Gıda San. 5: 67-70.
- 1990, Karapınar, M., Gönül, Ş. Makarna ve şehriye örneklerinde koliform ve Enteobacteriaceae aranmasında farklı yöntemlerin karşılaştırılması. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B8:45-51
- Kocabaş, N., Karapınar, M. 1990. Gıdalarda fungal flora saptanmasında kullanılan besiyerleri. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B8:105-112.
- 1990, Karapınar, M. Influence of mentol and timol on Aspergillus paraciticus groth and production of aflatoxins in a synthetic medium. Mitt. Gebiete. Lebens. Hyg. 81, 287-295.
- Kalafatoğlu, H., Karapınar, M. 1989. Seçilmilş kimi elma çeşitlerinin depolanması sırasında bozulmaya neden olan mikrobiyolojik etmenler üzerine bir araştırma. E.Ü. Ziraat Fak. Derigisi 26: 347-356.
- Karapınar, M., Gönül, Ş.E. 1989, Microbiological quality of dry soups obtained at retail markets, E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B7:47-56
- 1989, Karapınar, M., Oker, H. A study on the culture conditions of single cell protein production from dried fig. Doğa Türk Tarım Ormancılık Dergisi. 13, 300-306
- Karapınar, M., Oker, H. 1988. Hurda incirlerin biyoprotein üretiminde substrat olarak kullanımı. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B6: 29-42.
- Karapınar, M. 1988. Fermente bitkisel gıdaların eldesinde mikroorganizmalar ve starter kullanımı. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B6: 91-101.
- Karapınar, M., Aktuğ Ş.E. 1988. Makarna ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesi. Gıda San, 2: 32-34.
- Karapınar, M., Aktuğ, Ş. 1987. Baharatların antimikrobiyal etkileri II. Bitkinin tohum, meyve, rizom, soğan ve kabuk kısımlarından köken aln baharatlar. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B5:125-135.
- Karapınar, M., Tunçel, G. 1986. Parekende satılan bazı toz baharatların mikrobiyolojik kaliteleri. E.Ü. Müh. Fak. Derigisi B4:27-36.
- Karapınar, M., Aktuğ, Ş. 1986. Baharatların laktik asit bakterilerinin üremesine ve laktik asit oluşturması üzerine inhibitif ve stimülatif etkileri. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B4:79-87.
- 1986, Karapınar, M., Aktuğ, Ş. Baharatların antimikrobiyal etkileri I. Bitkinin yaprak ve çiçek kısmından köken alan baharatlar. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B5:115-126.
- 1986, Karapınar, M., Aktuğ, Ş.E. Microbiological quality of ground cinnamon: Incidence of Bacillus cereus. Mitt. Gebiete, Lebens. Hyg. 77, 520-527
- Karapınar, M. 1985. Küf ve maya karışık kültür fermantasyonu ile mikrobiyal protein üretimi. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B3:49-53.
- Karapınar, M., Akbulut, N. 1985. Amino asit ve vitamin üretiminde yararlanılan mikroorganizmalar. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B5: 111-123.
- Karapınar, M., Aktuğ, Ş. 1985. Campylobacter fetus subsp. jejuni besin zehirlenmesi. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B3:97-109.
- Karapınar, M. 1984. Narenciye atıklarının maya proteini üretiminde substrat olarak kullanımı, Gıda 9: 193-196.
- Karapınar, M. 1984. Chemical composition of yeast biomass grown on orange waste. KÜKEM Dergisi 7: 20-23.
- Karapınar, M., 1984. Biyoteknolojinin gıda ve tarıma getirdiği kolaylıklar. Kimya Mühendisleri Odası Dergisi 13: 29-31.
- Karapınar, M. 1984. Gıdalarda küf bozulmaları. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B2:81-95.
- Karapınar, M. 1984. Mikrobiyal Biomas üretimi. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B2:97-111.
- Karapınar, M. 1984.Vejetatif bakteriyel hücrelerin ısısl dirençleri. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B2: 123-132.
- Karapınar, M., Okuyan, M. 1983. Portakal atıklarından fungal protein eldesi. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi, B1:27-38.
- Karapınar, M. 1983. Tek hücre proteini üretiminde karbon ve enerji kaynakları. E.Ü. Müh. Fak. Dergisi B1:137-150.
- 1983, Karapınar, M., Worgan, J.T. Effect of substrate pretreatment on microbial fermentation of olive oil solid waste. Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 8, 19-23
- Karapınar, M., Ünlütürk, A. 1982. Peynir yapımında mikrobiyal rennet kullanımı. Gıda 7:73-76.
- 1982, Karapınar, M., Okuyan, M. Composition of the fungal biomass grown on citrus waste. Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 7, 134-136.
- Karapınar, M. 1980. Mikotoksinler. E.Ü. Gıda Fak. Dergisi 2, 157-170.

International Conference Proceedings (16 entries)- Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Antimicrobial effect of koruk (unripe grape-Vitis vinifera) juice against Salmonella typhimurium on salad vegetables. 3rd Central European Cong. on Food. 22-24 May 2006, Sofia/Bulgaria
- Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Probiotic bacteria and their health benefits. 2nd International Cong. on Functional Foods and Nutraceuticals, 4-6 May 2006, İstanbul/Türkiye
- Şengün, İ.Y. , Karapınar M., Inactivation of Salmonella typhimurium inoculated on some vegetables by table type acidulants. 4th Int. Cong. on Food Tecnol. Athens, Greece 18-19 Feb. 2005,Proceedings vol.2, 51-57 ( Lazos, E. S., ed.)
- Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Tarhana: A Turkish traditional fermented food, INTRADFOOD2005, 25-28 October, Valencia/Spain, Proceedings, Vol.1, 473-476 (Pedro Fito and Fidel Toldra, edts.)
- Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Pathogenic microorganisms associated with fresh produce and disinfection by table type acidulants. 2nd Int. Conf.of the Food. Ind. and Nutrition Division on "Future Trends in Food Sci.and Nutrition". 27-29 Nov.2005, Chairo/Egypt, Proceedings 77-89 (Salama, A., El-Nazer, H., El-Sayed, M., edts.).
- Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Antimicrobial Effects of lemon juice and vinegar against Salmonella typhimurium and Yersinia enterocolitica on salad vegetables, Vinegar and Acetic Acid Bacteria International Symposium, 8-12 May 2005.(Italy)
- Gündüz, G.T., Gönül, Ş.A., Karapınar., M., 2005. The potential of use of spices and spice extracts as the disinfectant agents in fresh produce, 2nd International Conference on Fature Trends in Food Science and Nutrition, 27-29 November, 2005. Cairo, Proceedings 90-98 (Salama, A., El-Nazer, H., El-Sayed, M., edts.).
- Hancıoğlu Ö.,Karapınar M., Flavour characteristics of traditional Turkish chickpea sweat dough.Second international symposium on sourdough.Brussels Belgium, October8-11,2003
- Sukan, S.Ş., Sukan, F.V., Karapınar, M., Sargın,S., Demirel,N., Özatay, Ş. ZeytinKarasuyundan Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Enzimi Üretimi, I. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Katılımlı Çalıştayı Edremit-Balıkesir, 07-09 Haziran 2002
- Hancıoğlu, Ö., Aktuğ Gönül, Ş., Karapınar, M. Antimirobial effect of boza and lactic acid bacteria isolated from boza. International Congress "Improoved traditional foods for the next century" Valencia, Spain, 28-29 October 1999 255-259
- Zorba, M., Hancıoğlu, Ö., Genç, M.,Aslan, A., Ova,G., Karapınar, M. The choice of starter culture combinations for the boza production by sensory evaluation and determination of the chemical and rheological properties. International Congress "Improoved traditional foods for the next century" Valencia, Spain, 28-29 October 1999 79-83
- 1993, Karapınar, M. Antimicrobial compounds in food industry. Med-Campus Programme of the European Commission and Agence. Application of Biotechnologies in food and Chemical Industry Proceedengs. p 231-253.
- Karapınar, M., Gönül, Ş. Fungal flora of dried figs: The incidence of aflatoxigenic molds. In: Proceedings 5th Inter. Working Conf. on Stored -Product Protection. (Flouratlessard F. and Ducan, P. ed.) 331-334, Bordeaux, France, 9-14 September 1990.
- Karapınar, M., Gönül, Ş. the effect of some spices on foodborne pathogens in the culture medis. 13th Internatioınal Symposium on Toxins in Foodborne Disease, Halkidiki, Greece, 5-9 October 1987. Abstract book p.42
- Karapınar, M., Aktuğ, Ş. Inhibition of food poisoning bacteria by thymol, eugenol, menthol and anethol. XIV. Internatioanl Congress of Microbiology, Manchester, UK, 7-13 September 1986
- Karapınar, M., Oker, H. Microbial protein from fig carbohydrates. XIV. Internatioanl Congress of Microbiology, Manchester, UK, 7-13 September 1986

National Conference Proceedings (26 entries)- Şengün, İ.Y., Karapınar, M., Yaman, D.B., Yenice, E., Isparta yöresine ait geleneksel küflü çömlek peynirinin mikroflorası üzerine bir araştırma, Türkiye 9. Gıda Kong., 24-26 Mayıs 2006, Abant/Bolu, Proceeding, 461-464.
- Demirel, N.N., Karapınar, M., Staphylococcus aureus enterotoksinlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, Gıda Kongresi 2005 Poster Bildiri Kitabı, s.309-312. 19-21 Nisan 2005 İzmir
- Sıkılı H. Ö., Karapınar M.,Gıda güvenliğinde Bacillus cereus-Bacillus thuringiensis ilişkisi ve gıda güvenliği proğramlarında karşılaşılabilecek sorunlar.3.Gıda müh. kongr. Ankara,2-4 Ekim, 2003
- 2002, Demirel, N.N., Karapınar, M. İzmir İli Pİyasasında Satılan Bazı Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri, Türkiye 7. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı, 391-398,22-24 Mayıs, Ankara,Sözlü
- Sıkılı,Ö.H., Karapınar, M. Ekşi Maya Ekmeğinin Mikroflorası ve Aromatik Karakteristikleri, Hububat 2002 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi,Bildiri Kitabı ,165-175, 3-4 Ekim ,Gaziantep, Sözlü
- Demirel,N:N.,Karapınar.M. Süt ürünlerinde Staphylococcus aureus.VI.Süt ve süt ürünleri sempozyumu (Süt mikrobiyolojisi ve katkı maddeleri VI. Süt ve süt ürünleri sempozyumu tebliğ:ler kitabı: s.78-85)Tekirdağ 22-24 Mayıs 2000.
- Demirel.N.N., Gürbüz,D., Sargın,S., Sukan,S.,Karapınar,M. Zeytin Karasuyunun Yeniden Değerlendirilme OlanaklarıTürkiye I. Zeytincilik Sempozyumu,Bursa,6-9 Haziran 2000
- Demirel,N.N.,Karapınar,M.,2000 Antimicrobial Effect of Olive Oil Black Water.Blacksae and Central Asian Symposium on Food Technology, Book of Abstracts p.113,October 12-16,Ankara
- 2000, Sukan S.Ş.,Sukan V.F.,Karapınar M.,Sargın S.,Demirel N.N.,Özatay Ş., Zeytin karasuyundan mikrobiyal kaynaklı lakaz enzimi üretimi. 1.Zeytinyağı üretiminde çevre sorunları ve çözümleri uluslararası katılmlı çalıştayı Edremit-Balıkesir,7-9 haziran 2002
- Hancıoğlu, Ö., Aktuğ Gönül, Ş., Karapınar, M. Bozanın bazı patojen bakteriler üzerine antimikrobiyal etkisi. XI. KÜKEM-Biyateknoloji Kongresi, Eğirdir, Isparta, 6-9 Eylül 1999.
- Karagözlü, N., Karapınar, M. Türkiye2de okratoksin A sorunu. Gıda Mühendisliği kongresi, Gaziantep, 16-18 Eylül 1998. 151-159.
- Karapınar, M., Sukan, S., Demirel, N.N., Sargın, S., Gürbüz, D. Zeytinyağı sanayii atıklarının mikrobiyal yollar ile değerlendirilmesi. Çevre Biyoteknolojisi (British Council E.Ü. Biyoteknoloji Uyg. ve Arş. Merkezi, EBİLTEM) Bornova, İzmir, 14-17 Eylül 1998
- Gönül, ş., Karapınar, M. Bazı gıdaların mikrobiyolojik kaltiteleri ve Yerisnia enterocolitica'ya rastlanma sıklığı. XXVI. Türk Mikrobiyoloji kongresi, Antalya, 11-15 Nisan 1994
- Gönül Ş., Karapınar M., Kıymaya İnoküle edilen Y. enterocolotica'ya soğutma, dondurma ve pişirmenin etkileri. Gıda Müh.Kongres , İzmir , 1992 , Sözlü .
- Kocabaş N., Karapınar M., Kuru incir fungal florasının saptanmasında farklı besiyeri ve besiyeri sıcaklığının etkisi. Kükem 7. Kongresi, Adana,1991, Sözlü.
- Karapınar M., Bazı baharat ve etken maddelerinin aflatoksijenik küflerin üremesine inhibitif etkileri. Bursa I.Uluslararası Gıda Semp. Bursa, 1989, Sözlü.
- Karapınar M., Gönül Ş., Kuru incirlerin küf florasında aflatoksijenik küfler. Gıdalarda küfler ve mikotoksinler semp. Tübitak, İstanbul, 1989, Çağrılı.
- Karapınar, M., Oker, H. Hurda incirlerin bioprotein üretiminde substrat olarak kullanım, KÜKEM 5. Kongresi, Ankara, 14-16 Eylül 1987
- Karapınar, M. Fermente bitkisel gıdalarda mikroorganizmalar ve starter kullanım, KÜKEM 5. Kongresi , Ankara, 14-16 Eylül 1987
- Gönül, Ş., Karapınar, M. Bazı baharatların gıda zehirlenmesi yapan bakteriler üzerine antimikrobiyal etkisi. Gıda Sanayi Araştırma Geliştime Sempozyumu, İzmir, 4-6 Kasım 1986.
- 1985, Ural, A., Karapınar, M. Meyve suyu üretim teknolojisinde mikrobiyal kontaminasyon kaynakları KÜKEM 4. Kongresi, İstanbul, 16-17 Eylül 1995
- Karapınar, M. Gıda atıklarından mikrobiyal protein üretimi. Gıda Sanayiinde Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu. İzmir, 16-18 Mayıs 1984.
- Karapınar, M., Okuyan, M. Portakal atıklarından fungal protein eldesi KÜKEM 2. Kongresi İstanbul, 20-23 Eylül 1981
- 1979, Karapınar, M., Gıda atıklarının mikrobiyal yolla değerlendirilmewsinde gelişen teknikler, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi "Gıdaların ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi semineri" :Ankara, Ankara, 14-22 aralık 1981
- Karapınar, M., Tek hücre proteini KÜKEM I. Kongresi İstanbul, 28-29 Eylül 1979
- Karapınar, M. Zeytin katı atığının besin değerinin mikrobiyal yöntem ile yükseltilmesi. KÜKEM I. Kongresi İstanbul, 28-29 Eylül 1979

Referrer Publications (189 entries)- 2006, Eugenol and isoeugenol, characteristic aromatic constituents of spices, are biosynthesized via reduction of a coniferyl alcohol ester
- 2006, Aspergillus mycetoma of the maxillary sinus secondary to overfilling of a root canal
- 2006, Virucidal efficacy of sodium bicarbonate on a food contact surface against feline calicivirus, a norovirus surrogate
- 2006, Final report on the safety assessment of sodium p-chloro-m-cresol, p-chloro-m-cresol, chlorothymol, mixed cresols, m-cresol, o-cresol, p-cresol, isopropyl cresols, thymol, o-cymen-5-ol, and carvacrol
- 2006, Fungitoxicity of the essential oil of Citrus sinensis on post-harvest pathogens
- 2006, Mechanism of action of Spanish oregano, Chinese cinnamon, and savory essential oils against cell membranes and walls of Escherichia coli O157 : H7 and Listeria monocytogenes
- 2006, Antimicrobial effects of selected plant essential oils on the growth of a Pseudomonas putida strain isolated from meat
- 2006, Application of chitosan films enriched with oregano essential oil on Bologna - Active compounds and sensory attributes
- 2006, Screening for bacteriocin-producing lactic acid bacteria from boza, a traditional cereal beverage from Bulgaria - Comparison of the bacteriocins
- 2006, Supplementation of essential oil extracted from citrus peel to animal feeds decreases microbial activity and aflatoxin contamination without disrupting in vitro ruminal fermentation
- 2006, Antioxidant and antimicrobial activities of fermentation and ethanol extracts of pine needles (Pinus densiflora)
- 2006, Thymol: Inhibitory activity on Escherichia coli and Staphylococcus aureus adhesion to human vaginal cells
- 2006, Comparison of bacteriocins produced by lactic-acid bacteria isolated from boza, a cereal-based fermented beverage from the Balkan Peninsula
- 2006, Medium components effecting bacteriocin production by two strains of Lactobacillus plantarum ST414BZ and ST664BZ isolated from boza
- 2006, Olive oil mill waste water as a replacement for fresh water in the manufacture of fired clay bricks
- 2006, Eugenol and isoeugenol, characteristic aromatic constituents of spices, are biosynthesized via reduction of a coniferyl alcohol ester
- 2006, Screening for bacteriocin-producing lactic acid bacteria from boza, a traditional cereal beverage from Bulgaria - Comparison of the bacteriocins
- 2005, A research on the production of low energy boza: a cereal based fermented beverage
- 2005, Development of defined mixed-culture fungal fermentation starter granulate for controlled production of rice wine
- 2005, Alternatives to antibiotics for organic poultry production
- 2005, Growth parameters influencing the production of Lactobacillus rhamnosus bacteriocins ST461BZ and ST462BZ
- 2005, Growth inhibition of Escherichia coli O157 : H7 and Listeria monocytogenes by carvacrol and eugenol encapsulated in surfactant micelles
- 2005, Existence of solutions and an algorithm for mixed variational-like inequalities in Banach spaces
- 2005, Characterization of a reuterin-producing Lactobacillus coryniformis strain isolated from a goat's milk cheese
- 2005, The determination of aflatoxins in spices by immunoaffinity column extraction using HPLC
- 2005, Antimicrobial effectiveness of spices: An approach for use in food conservation systems
- 2005, Antimicrobial effect of Sophora angustifolia extracts on food-borne pathogens
- 2005, Eugenol as an efficacious anaesthetic for tambaqui, Colossoma macropomum (Cuvier)
- 2005, Isolation of Enterobacteria able to degrade simple aromatic compounds from the wastewater from olive oil extraction
- 2005, Stability and antimicrobial efficiency of eugenol encapsulated in surfactant micelles as affected by temperature and pH
- 2005, Effects of flavorings, storage conditions, and storage time on survival of Staphylocloccus aureus in Surk cheese
- 2005, Effects of clove oil anaesthesia on common carp (Cyprinus carpio L.)
- 2005, Evolution of flavors and scents
- 2005, Elimination of Yersinia enterocolitica on carrots (Daucus carota L.) by using household sanitisers
- 2005, Effect of growth medium on bacteriocin production by Lactobacillus plantarum ST194BZ, a strain isolated from boza
- 2005, Microbiological quality and control of microbes on fresh-cut vegetables
- 2005, Acid pH produced by lactic acid bacteria prevent the growth of Bacillus cereus in boza, a traditional fermented Turkish beverage
- 2005, Inhibitory action of some essential oils and phytochemicals on the growth of various moulds isolated from foods
- 2005, Combinations of food antimicrobials at low levels to inhibit the growth of Salmonella sv. Typhimurium: a synergistic effect?
- 2005, Aspergillus flavus growth in the presence of chemical preservatives and naturally occurring antimicrobial compounds
- 2005, Improvement in shelf-life and safety of perishable foods by plant essential oils and smoke antimicrobials
- 2005, Effectiveness of household natural sanitizers in the elimination of Salmonella typhimurium on rocket (Eruca sativa Miller) and spring onion (Allium cepa L.)
- 2005, Pediocin ST18, an anti-listerial bacteriocin produced by Pediococcus pentosaceus ST18 isolated from boza, a traditional cereal beverage from Bulgaria
- 2005, A research on the production of low energy boza: a cereal based fermented beverage
- 2004, Composition and antimicrobial activity of essential oils from aromatic plants used in Brazil
- 2004, Inhibition of some foodborne bacteria by alcohol extract of sumac (Rhus coriaria L.)
- 2004, Factors influencing the bacteriological water quality in mountainous surface and groundwaters
- 2004, Aromatic plants essential oils activity on Fusarium verticillioides Fumonisin B-1 production in corn grain
- 2004, Chemical compositions and antibacterial effects of essential oils of Turkish oregano (Origanum minutiflorum), bay laurel (Laurus nobilis), Spanish lavender (Lavandula stoechas L.), and fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens
- 2004, Characterization of Lactobacillus coryniformis DSM 20001(T) surface protein Cpf mediating coaggregation with and aggregation among pathogens
- 2004, Antimicrobial effect of water extract of sumac (Rhus coriaria L.) on the growth of some food borne bacteria including pathogens
- 2004, Effectiveness of lemon juice, vinegar and their mixture in the elimination of Salmonella typhimurium on carrots (Daucus carota L.)
- 2004, Conversion of agricultural and industrial wastes for single cell protein production and pollution potential reduction: A review
- 2004, Bacterial microflora of carp (Cyprinus carpio) and its shelf-life extension by essential oil compounds
- 2004, Characterization of mesentericin ST99, a bacteriocin produced by Leuconostoc mesenteroides subsp dextranicum ST99 isolated from Boza
- 2004, A rapid method for determining the antimicrobial activity of novel natural molecules
- 2004, Antimicrobial and antioxidant effects of milk protein-based film containing essential oils for the preservation of whole beef muscle
- 2004, Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods - a review
- 2004, Radiosensitization of Escherichia coli and Salmonella Typhi in ground beef
- 2004, Antimicrobial activity of spices
- 2004, Enumeration, resuscitation, and infectivity of the sublethally injured Erwinia cells induced by mild acid treatment
- 2004, Infection control in cystic fibrosis
- 2004, Survival of acid-adapted or nonadapted Escherichia coli O157 : H7 in apple wounds and surrounding tissue following chemical treatments and storage
- 2003, Survival of acid adapted Salmonella typhimurium in some acidic foods
- 2003, Effects of some spice extracts on Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica and Enterobacter aerogenes
- 2003, Inhibitory effect of clove (Eugenia caryophyllus) on toxigenic molds
- 2003, Microbial and sensory quality of marinated and irradiated chicken
- 2003, Antimicrobial activity of essential oils on the native microflora of organic Swiss chard
- 2003, Effects of different disinfection treatments on the natural microbiota of lettuce
- 2003, Sensitivity of four pathogenic bacteria to Turkish thyme and oregano hydrosols
- 2003, The use of starter cultures in the fermentation of boza, a traditional Turkish beverage
- 2003, Infection control recommendations for patients with cystic fibrosis: Microbiology, important pathogens, and infection control practices to prevent patient-to-patient-transmission
- 2003, Cereal-based fermented foods and beverages
- 2003, Infection control recommendations for patients with cystic fibrosis: Microbiology, important pathogens, and infection control practices to prevent patient-to-patient transmission
- 2003, Antimicrobial properties of basil and its possible application in food packaging
- 2003, Reducing Salmonella on apples with wash practices commonly used by consumers
- 2003, Pathogen survival in swine manure environments and transmission of human enteric illness: A review
- 2003, The comparative effect of novel pelargonium essential oils and their corresponding hydrosols as antimicrobial agents in a model food system
- 2002, Effectiveness of chlorine washing disinfection and effects on the appearance of artichoke and borage
- 2002, Evaluation of household sanitizers for reducing levels of Escherichia coli on iceberg lettuce
- 2002, Development and potential of starter lactobacilli resulting from exploration of the sourdough ecosystem
- 2002, Minimum bacteriostatic and bactericidal concentrations of household sanitizers for Escherichia coli strains in tryptic soy broth
- 2002, Safety of consumer handling of fresh produce from the time of purchase to the plate: A comprehensive consumer survey
- 2002, Effects of vegetable type and antimicrobial dipping on survival and growth of Listeria innocua and E-coli
- 2002, Boza: A lactic acid fermented cereal beverage as a traditional Turkish food
- 2002, A microbiological study of Sobia: a fermented beverage in the Western province of Saudi Arabia
- 2002, Antimicrobial activity of mango sap
- 2002, The trans-anethole degradation pathway in an Arthrobacter sp.
- 2002, Characterization of phenylpropene O-methyltransferases from sweet basil: Facile change of substrate specificity and convergent evolution within a plant O-methyltransferase family
- 2002, Influence of the leaf extract of Mentha arvensis Linn. (mint) on the survival of mice exposed to different doses of gamma radiation
- 2002, Determination of rheological properties of boza by using physical and sensory analysis
- 2002, Antimicrobial properties of star anise (Illicium verum hook f)
- 2002, Taxonomic study of Weissella confusa and description of Weissella cibaria sp nov., detected in food and clinical samples
- 2002, Pathogenic-bacterial water contamination in mountainous catchments
- 2002, Risk Profile on the Microbiological Contamination of Fruits and Vegetables Eaten Raw
- 2001, Pathogen reduction and quality of lettuce treated with electrolyzed oxidizing and acidified chlorinated water
- 2001, Evaluation of survival patterns and cellular injury of Pseudomonas aeruginosa in different bottled waters stored under various conditions
- 2001, The effect of fermentation on viscosity and protein solubility of Boza, a traditional cereal-based fermented Turkish beverage
- 2001, Comparison of sample preparation methods for recovering Salmonella from raw fruits, vegetables, and herbs
- 2001, Analyses of microbial community within a composter operated using household garbage with special reference to the addition of soybean oil
- 2001, Inhibitory effects of eugenol and thymol on Penicillium citrinum strains in culture media and cheese
- 2001, Butter stability as affected by extracts of sage, rosemary and oregano
- 2001, Aspergillosis of the maxillary sinus as a complication of overfilling root canal material into the sinus: Report of two cases
- 2001, Bleaching of olive mill wastewater by clay in the presence of hydrogen peroxide
- 2001, Evaluation of volatile chemical treatments for lethality to Salmonella on alfalfa seeds and sprouts
- 2001, An investigation of the storage and biosynthesis of phenylpropenes in sweet basil
- 2001, Monitoring the fermentation of the traditional Bulgarian beverage boza
- 2001, Microbiological survey of retail herbs and spices from Mexican markets
- 2000, The use of clove oil as an anaesthetic and method for sampling intertidal rockpool fishes
- 2000, Cinnamaldehyde content in foods determined by gas chromatography-mass spectrometry
- 2000, Sorbic acid resistance: the inoculum effect
- 2000, Microflora identification of the Bulgarian cereal-based fermented beverage boza
- 2000, Investigation of bacteriocin activity of lactic acid bacteria isolated from boza
- 2000, Survival of Yersinia enterocolitica and mesophilic aerobic bacteria on eggshell after washing with hypochlorite and organic acid solutions
- 2000, Efficacy of allyl isothiocyanate in killing enterohemorrhagic Escherichia coli O157 : H7 on alfalfa seeds
- 2000, Antimicrobial effectiveness of pine needle extract on foodborne illness bacteria
- 2000, Fate of Shigella sonnei on parsley and methods of disinfection
- 2000, Inactivation of Salmonella typhimurium by high pressure carbon dioxide
- 2000, Isolation of a Bacillus sp capable of transforming isoeugenol to vanillin
- 1999, Detection of low numbers of pathogenic Yersinia enterocolitica in environmental water and sewage samples by nested polymerase chain reaction
- 1999, Antimicrobial screening of some Indian spices
- 1999, The effects of some herbs on the activities of thermophilic dairy cultures
- 1999, Antimicrobial activity of the essential oils of Thymus vulgaris L. measured using a bioimpedometric method
- 1999, Non-dairy lactic fermentations: the cereal world
- 1999, Genetic and biochemical characterization of an exopolygalacturonase and a pectate lyase from Yersinia enterocolitica
- 1999, Effectiveness of various disinfectants in the elimination of Yersinia enterocolitica on fresh lettuce
- 1999, Inhibition of selected microorganisms in marinated chicken by pimento leaf oil and clove oleoresin
- 1999, Antiaflatoxigenic activity of eugenol is due to inhibition of lipid peroxidation
- 1999, The Choice of Starter Culture Combinations for the Boza Production by Using Sensory Evaluation and Determination of the Chemical and Rheological Properties
- 1999, Antimicrobial Effect of Boza and Lactic Acid Bacteria Isolated from Boza
- 1998, Antimicrobial properties of essential oils and flavour compounds.
- 1998, Efficacy of spray application of chlorinated water in killing pathogenic bacteria on raw apples, tomatoes, and lettuce
- 1998, Efficacy of plant extracts in inhibiting Aeromonas hydrophila and Listeria monocytogenes in refrigerated, cooked poultry
- 1998, Inhibitory effects of spice extracts on the growth of Aspergillus parasiticus NRRL2999 strain
- 1998, Characterization of the action of selected essential oil components on gram-negative bacteria
- 1998, Antimicrobial properties of natural substances in irradiated fresh poultry
- 1998, Inhibition of Listeria monocytogenes and Aeromonas hydrophila by plant extracts in refrigerated cooked beef
- 1998, The efficacy of clove oil as an anaesthetic for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
- 1997, Reduction of foodborne micro-organisms on beef carcass tissue using acetic acid, sodium bicarbonate, and hydrogen peroxide spray washes
- 1997, Microbiological evaluation of bottled uncarbonated mineral water in Taiwan
- 1997, Antibacterial activity of selected fatty acids and essential oils against six meat spoilage organisms
- 1997, Effect of vanillin concentration, pH and incubation temperature on Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus and Aspergillus parasiticus growth
- 1997, Microflora of Boza, a Traditional Fermented Turkish Beverage
- 1996, Selection of high phenolics-containing clones of thyme (Thymus vulgaris L) using Pseudomonas sp
- 1996, Behaviour of Campylobacter jejuni in broth stored at 4 degrees C, with different concentration of spices (garlic, onion, black pepper, oregano)
- 1996, Production of aflatoxins in solid state fermentation
- 1996, Effect of the major herbs and spices in Spanish fermented sausages on Staphylococcus aureus and lactic acid bacteria
- 1996, Supplementation of essential oil extracted from citrus peel to animal feeds decreases microbial activity and aflatoxin contamination without disrupting in vitro ruminal fermentation
- 1995, ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SOME ESSENTIAL OIL COMPONENTS AGAINST 5 FOODBORNE PATHOGENS
- 1995, CHEMICAL-COMPOSITION AND FUNGITOXIC PROPERTIES TO PHYTOPATHOGENIC FUNGI OF ESSENTIAL OILS OF SELECTED AROMATIC PLANTS GROWING WILD IN TURKEY
- 1995, INFLUENCE OF ANETHOLE TREATMENT ON THE TUMOR-INDUCED BY EHRLICH ASCITES-CARCINOMA CELLS IN PAW OF SWISS ALBINO MICE
- 1995, EFFECT OF NATURAL VANILLIN ON GERMINATION TIME AND RADIAL GROWTH OF MOLDS IN FRUIT-BASED AGAR SYSTEMS
- 1995, EFFECTS OF ESSENTIAL OIL FROM MINT (MENTHA-PIPERITA) ON SALMONELLA-ENTERITIDIS AND LISTERIA-MONOCYTOGENES IN MODEL FOOD SYSTEMS AT 4-DEGREES AND 10-DEGREES-C
- 1995, INFLUENCE OF HARVESTING AND DRYING TECHNIQUES ON MICROFLORA AND MYCOTOXIN CONTAMINATION OF FIGS
- 1995, ZINC AS A GROWTH-FACTOR FOR ASPERGILLUS SP AND THE ANTIFUNGAL EFFECTS OF ROOT-CANAL SEALANTS
- 1995, MICROBIAL-CONTAMINATION OF SPICES AND HERBS - A REVIEW
- 1994, PECTIN-RICH RESIDUES GENERATED BY PROCESSING OF CITRUS-FRUITS, APPLES, AND SUGAR-BEETS - ENZYMATIC-HYDROLYSIS AND BIOLOGICAL CONVERSION TO VALUE-ADDED PRODUCTS
- 1994, MICROBIOLOGICAL CRITERIA OF RANDOM SAMPLES OF SPICES AND HERBS RETAILED ON THE AUSTRIAN MARKET
- 1994, EFFECTS OF SPICE OIL TREATMENT OF RICE ON MOLDING AND MYCOTOXIN CONTAMINATION
- 1994, SURVIVAL OF ALLOCHTHONOUS BACTERIA IN STILL MINERAL-WATER BOTTLED IN POLYVINYL-CHLORIDE (PVC) AND GLASS
- 1994, THE MICROBIOLOGY OF MINIMALLY PROCESSED FRESH FRUITS AND VEGETABLES
- 1994, FACTORS THAT INTERACT WITH THE ANTIBACTERIAL ACTION OF THYME ESSENTIAL OIL AND ITS ACTIVE CONSTITUENTS
- 1994, Microbiological Criteria of Random Samples of Spices and Herbs Retailed on the Austrian Market
- 1993, Production of Single Cell Protein from Olive Mill Wastewater by Yeasts
- 1993, Growth Inhibition of Penicillium Expansum by Several Commonly Used Food Ingredients
- 1993, Effect of Spice Essential Oils on Growth and Aflatoxin B1 Production by Aspergillus flavus
- 1993, Herbs and Spices as Selective Inhibitors of Mould Growth
- 1993, The Microbiology of Bottled Natural Mineral Waters
- 1993, The Essential Oil from Heteropyxis natalensis Harv: Its Antimicrobial Activities and Phytoconstituents
- 1992, Antibacterial Activity of Essential Oil Components
- 1992, Antimicrobial Activity of Some Plant Essential Oils Against Listeria monocytogenes
- 1992, Sensitivity of Listeria monocytogenes to Spices at Two Temperatures
- 1990, Inhibitory Effecta of Anethole and Eugenol on the Growth and Toxin Production of Aspergillus parasiticus
- 1990, Inhibition of Fungal Growth and Infection in Maize Grains by Spice Oils
- 1990, Inhibitory Effect of Oregano and Thyme Essential Oils on Moulds and Foodborne Bacteria
- 1989, Sensitivity of Four Foodborne Moulds to Essential Oils from Turkish Spices, Herbs and Citrus Peel
- 1989, Antibacterial Activity of Summer Savory (Satureja hortensis L) Essential Oil and Its Constituents
- 1989, Quality Factors of Fruits and Vegetables
- 1988, Inhibitory Effects of Selected Turkish Spices and Oregano Components on Some Foodborne Fungi
- 1988, Inhibitory Effects of Six Turkish thyme – like Spices on Some Common Food – borne Bacteria
- 1988, Fungal Protein Production from Citrus Waste Solid Substrates
- 1987, Spices and Herbs: Their Antimicrobial Activity and its Determination
- 1987, Production of Biomass From Untreated Orange Peel by Fusarium avenaceum
- 1987, Antibacterial Properties of Plant Essential Oils
- 1987, Rewiev of Compounds Affecting the Biosynthesis or Bioregulation of Aflatoxins
- 1987, Kinetics of Untreated Orange Peel Utilisation by Fusarium avenaceum
- 1987, Inhibition of Foodborne Pathogens by Thymol, Eugenol, Menthol and Anethole
- 1985, Effect of Medium Composition on Microbial Utilisation of Citrus Waste by Mixed Fungal Culture
- 1982, The Utilisation of Citrus Waste as Substrate for Microbial Protein Production by Fungus Sporotrichum pulverulentum
Books (4 entries)- 1998, Ünlütürk, A., Karapınar, M., Turantaş, F. Gıdalarda önemli mikroorganizmalar. "Gıda Mikrobiyolojisi" (ed. A.Ünlütürk, F., Turantaş)11-44. Mengitan Basımevi, İzmir.
- 1998, Karapınar, M., Aktuğ Gönül, Ş., Gıda Kaynaklı mikrobiyal hastalıklar. "Gıda Mikrobiyolojisi" (Ed. A. Ünlütürk, F. Turantaş) 109-164 Mengitan Basımevi, İzmir.
- Karapınar, M., Aktuğ Gönül, ş. 1998, Hububat ve hububat bazlı ürünlerde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri. "Gıda Mikrobiyolojisi" (Ed. A. Ünlütürk, F. Turantaş) 109-164 Mengitan Basımevi, İzmir.
- 1990, Karapınar M., Gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolu. E.Ü.Ege Meslek Yüksekokulu Yayın N:6, 159 S. E.Ü.Basımevi-Bornova-İzmir.

Finished Research Projects (8 entries)- 2004, Araştırma Projesi, Karapınar, M., Demirel, N.N., Zeytin karasuyu ve fenolik bileşenlerinin gıdalarda bozulma yapan bazı mikroorganizmalara karşı inhibitif etkisi, E.Ü Araştırma Fon Saymanlığı Proje No:2001 MÜH 037
- Araştırma Projesi, 2002,Sukan,Ş.S.,Sukan V.,F.,Karapınar,M,. Sargın,S., Demirel,N.N., Özatay,Ş., Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Enzimi Üretimi, Tübitak Proje No: TOGTAG-2310
- 1999, Araştırma Projesi, Ova, G., Karapınar, M., Aslan, A., Zorba, M., Hancıoğlu, Ö., Genç, M. Boza üretimi için uygun starter kültür kombinasyonlarının seçimi ve besin değeri ile duyusal kalite özelliklerinin saptanması. E.Ü. Arş.Fon Saymanlığı, Proje No: 1996-MÜH 018.
- 1999, Araştırma Projesi, Karapınar, M., Gönül., Ş.A., Hancıoğlu, Ö. Bozanın ve bozadan izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyal etkisinin araştırılması. E. Ü. Arş.Fon Saymanlığı,Proje no:96-MÜH 019
- 1997, Araştırma Projesi, Vardar, Sükan, F., Karapınar, M., Sükan, S., Telefoncu, A., Arslan, G.E., Hancıoğlu, Ö., Sargın, S., Kılıç, A. Ege Bölgesi agroendüstriyel atıkları için veri tabanı oluşturulması ve bu atıkların biyoteknolojik proseslerle değerlendirilme olanaklarının incelenmesi.TTGVStratejik odak noktası projesi,182/S
- 1994, Araştırma Projesi, Karapınar M., Gönül Ş.A., Karagözlü N., Piyasada satılan meze tipi soğuk yiyeceklerin mikrobiyolojik kalitesi üzerine bir araştırma. E.Ü.Arş. Fon.Saymanlığı, Proje no:1992-MÜH 002.
- Araştırma Projesi, Karapınar M., Gönül M., Gönül Ş.A., Boyacıoğlu D., Ege Bölgesi kuru incirlerinde küf florası ve aflatoksin dağılımı. Ege Üniv-Tariş - Tübitak.E.Ü.Gıda Müh.Böl.1986-1989.
- Araştırma Projesi, Karapınar, M. Bazı baharat ve etken maddelerinin aflatoksin oluşturan küflerin üremesine ve aflatoksin oluşumuna etkileri. E.Ü. Arş.Fon Saymanlığı Proje No: 1987/010.
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Biyoteknoloji Derneği
- Gıda Teknolojisi Derneği
Granted Prizes (3 entries)- 1988, ODTÜ Prof.Dr.Mustafa N.Parlar
- 0, Araştırma ve Teşvik Ödülü
- 0, Eğitim ve Araştırma Vakfı
Student's Completed Thesis (16 entries)- Yüksek Lisans, 2006, Değirmenci, H., Bazı gıda kaynaklı patojenlerin kara havuç ve kara dut suyunda canlı kalmaları üzerine bir araştırma, E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Gıda Müh. Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2006, Karabıyıklı, Ş., Kopanisti peyniri mikroflorasının tespiti ve femantasyonunda rol oynayan mikroorganizmaların tanımlanması, E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Gıda Müh. Anabilim Dalı.
- Doktora, 2004, Demirel N,Nükhet.,Salamuralı(İzmir) Tulum Peynirinde Staphylococcus aureus Üremesine ve Enterotoksin Oluşturmasına Farklı İnokulasyon Aşamalarının ve Tuz Kosantrasyonlarınn Etkisi
- Doktora, 2004, Demirel N,Nükhet.,Salamuralı(İzmir) Tulum Peynirinde Staphylococcus aureus Üremesine ve Enterotoksin Oluşturmasına Farklı İnokulasyon Aşamalarının ve Tuz Kosantrasyonlarınn Etkisi
- Doktora, 2003, Sıkılı Hancıoğlu, Ö., Nohut Mayasının Mikrobiyolojik ve Lezzet Karakteristiklerinin Araştırılması
- Doktora, 2003, Sıkılı Hancıoğlu, Ö., Nohut Mayasının Mikrobiyolojik ve Lezzet Karakteristiklerinin Araştırılması
- Yüksek Lisans, 2002, Şengün, İ.Y., Bazı sebzelere inokule edilen Salmonella typhimurium 'un limon suyu ve sirke ile inaktivasyonu. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Gıda Müh. Anabilim Dalı.
- Doktora, 1998, N.Karagözlü, Okratoksijenik küflerin üremesine ve okratoksin sentezine etki eden faktörler ve bazı gıdalarda okratoksijenik küflerin dağılımı üzerine bir araştırma
- Doktora, 1998, N.Karagözlü, Okratoksijenik küflerin üremesine ve okratoksin sentezine etki eden faktörler ve bazı gıdalarda okratoksijenik küflerin dağılımı üzerine bir araştırma
- Yüksek Lisans, 1996, Hancıoğlu, Ö. Boza fermantasyonunda rol oynayan mikrorganizmaların izolasyonu ve kontrollü koşullar altında boza üretimi. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Gıda Müh. Anabilim Dalı
- Doktora, 1996, H., Dökmeci, Aeromonas hydrophila'nın gıdalardan izolasyonu ve çeşitli gıdalarda rastlanma sıklığı
- Doktora, 1996, H., Dökmeci, Aeromonas hydrophila'nın gıdalardan izolasyonu ve çeşitli gıdalarda rastlanma sıklığı
- Yüksek Lisans, 1991, Kocabaş N., Aflatoksine duyarlı bazı gıdaların fungal florası ve aflatoksijenik küflerin saptanmasında uygun besiyeri ve izolasyon yöntemi üzerine bir çalışma, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Müh.Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1990, Erel B., Kakao bazlı gıdaların mikrobiyal kalitesi ve gıda kaynaklı patojenlerin izolasyonu, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1987, Oker H., İncir işletmelerinde açığa çıkan hurda incirlerin tek hücre proteini üretiminde substrat olarak kullanımı. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1986, Aktuğ Ş.E., Bazı baharat ve ekstraktlarının gıda zehirlenmesi yapan bakteriler üzerine etkisi. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.