Akademik BilgilerHAYAL ÖZKILIÇ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: hayal.ozkilic@ege.edu.tr
- Telefon: 3886195
- Telefon: 0.533.322.79.07
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1985
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (5 entries)- E.Ü. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD Başkanlığı, 2004-
- EÜ İlaç Araştırma-Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama Merkezi Radyofarmasötik Çalışma Grubu üyeliği, 1995-
- E. Ü. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD başkanlığı, 1995-1998
- EÜ T.F Genetik Hastalıklar Nükleer Tıp Danışmanı, 1993-
- EÜ T.F Tiroit Hastalıkları Endokrinoloji Konsey Danışmanı, 1991-
Research Interests- Fizyopataloji (1011115)
- Nükleer Tıp (1011300)
Indexed Journal Publications (15 entries)- Ömür Özgür, Akgün Ayşegül, Özcan Zehra, Şen Çiğdem, Özkılıç Hayal. Clinical implications of diffuse hepatic uptake observed in postablative and post-therapeutic I-131 scans. Clin. Nucl.Med. 34 (1): 11-14, 2009.
- Aşıkoğlu M, Özgüney I, Özcan İ, Örümlü O, Güneri T, Köseoğlu K, Özkılıç H: The absoption of Tc-99m alendronate given by rectal route in rabbits. Pharmaceutical Devolopment and Technology, 13:213-220,2008.
- Ömür Özgür, Yazıcı Bülent, Akgün Ayşegül, Özcan Zehra, Akyıldız Mahir, Argon Murat, Özkılıç Hayal. Concomitant hyperthyroidism in patient with thyroid carcinoma and the effects of iodine supplementation in an iodine-deficient area, Clin. Nucl. Med. 33(11): 796-772, 2008.
- Unak Perihan, Enginar Hüseyin, Biber F. Zümrüt, Lambrecht Fatma Yurt, Aslani A. A. Mahmoud, Özkılıç Hayal: A correlative study between Tc99m-ESTCPTA and Tc99m-MIBI in rats. Applied Radiation and Isotopes 57: 733-742, 2002.
- Aşıkoğlu Makbule, Yurt Fatma, Çağlayan O, Ünak Perihan, Özkılıç Hayal: Detecting inflammation with I131-labeled ornidazole. Applied Radiation and Isotopes 53:411-413,2000.
- Özcan Zehra, Burak Zeynep, Kumanlıoğlu Kamil, Sabah Dündar, Başdemir Gülçin, Bilkay Banu, Çetingül Nazan, Özkılıç Hayal: Assesment of chemotherapy-induced changes in bone sarcomas:Clinical experience with Tc99m-MDP three-phase dynamic bone scintigraphy. Nucl Med Comm 20:41-48,1999.
- Özcan Zehra, Erenel Günal, Aksoylar Serap, Kansoy Savaş, Burak Zeynep, Özkılıç Hayal: False-negative scintigraphy with Tc99m Sestamibi in stage IV neuroblastoma. Clin Nuc Med 24:267-270,1999.
- Burak Zeynep, Yüksel Diydem Arbak, Çetingül Nazan, Kantar M, Özkılıç Hayal, Moretti JL: The role of Tc99m-Sestamibi scintigraphy in the staging and prediction of the therapeutic response of stage IV neuroblastoma: Comparison with I131-MIBG and Tc99m-MDP scintigraphy. Nucl Med Comm 20:991-1000,1999.
- Yurt Fatma, Ünak Perihan, Özkılıç Hayal, Uluç ar Işık: Labeling of Zopiclone with iodine-131. Nuclear Medicine and Biology 26:827-831,1999.
- Özcan Zehra, Erdem Serdar, Akın Hayati, Burak Zeynep, Özkılıç Hayal: Doughnut apperance on I-131 MIBG scintigraphy. Clin Nuc Med 21:654-655,1996.
- Yurt Fatma, Ünak Perihan, Özkılıç Hayal, Tuğlular Işık: Labeling of Diazepam with iodine-131. J Radioanal Nucl Chem 200(1):75-83,1995.
- Burak Zeynep, Argon Murat, Memiş Ayşenur, Erdem Serdar, Balkan Zehra, Duman Yusuf, Üstün Esin Emin, Erhan Yıldız, Özkılıç Hayal: Evaluation of palpable breast masses with Tc99m-MIBI: A comperative study with mammography and ultrasonography. Nuc Med Commun 15:604-612,1994.
- Buket Suat, Alayunt Alp, Özbaran Mustafa, Hamulu Ahmet, Dişçigil Berent, Çetindağ Bülent, Özkılıç Hayal, Zehra Balkan, Bilkay Önol, Durmaz İsa: Effect of pulsatile flow during cardiopulmonary bypass on thyroid hormone metabolism. The Annals of Thoracic Surgery 58:93-96,1994.
- Derebek Erkan, Özkılıç Hayal : Scaninig the thyroid with technetium 99m pertechnetate, J.Nuc Med 33(G): 1722, 1992
- Derin Hayriye, Yetkin Enis , Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Yaman Çelikcan: Detection of splenosis by radionüclide scaning, British Jorunal of Radiology, 60, 873-875, 1987

Publications in Non-Indexed Journals (84 entries)- Özkılıç Hayal: Hemofilide İzotop uygulamaları. 6. Ulusal Hemofili Kongresi 7-10 Mayıs, 2009, Antalya, Kongre Kitabı s:146-149.
- Mutlu Zeynep,Erbaycu Ahmet E,Çakan Aydan,Özsöz Ayşe,Dereli Şevket,Özkılıç Hayal:Solunum Hastalıkları 14:231-238,2003.
- Özcan Zehra, Özkılıç Hayal: İyi diferansiye tiroid kanserlerinin tedavi ve takibinde Nükleer Tıbbın rolü. Türkiye Klinikleri, Endokrinoloji 1(1):37-45, 2003.
- Yılmaz Hüseyin, Özkılıç Hayal, Güner İnci, Ergenoğlu A. Mete: Doğumda anne ve bebeklerin serum tiroid hormonları, tiroidi stimule eden hormon ve tiroglobin değerleri. Ege Tıp Dergisi 40(3):159-163,2001.
- Çakan Aydan, Tekin Ayla, Özsöz Ayşe, Özkılıç Hayal, Erenel Günal, Dereli Şevket: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner ventilasyon ve perfüzyon dağılımının semikantitatif analizi.Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 49(3):327-332,2001.
- Özkılıç Hayal, Akın Hayati, Çırak K, Argon Murat, Halilçolar Hüseyin. Akciğer rezeksiyonuna aday hastalarda pulmoner fonksiyonların sintigrafik ölarak değerlendirilmesi. TJNM 6(3): 138-143,1997.
- Aytimur Mesut, Baskan Ahmet, Ülker Sibel, Özkılıç Hayal. Antiinflamatuar ilaçların myokard perfüzyonuna etkilerinin araştırılması. Ege Fiz Reh Der. 3(1): 27-30,1997.
- Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Kumanlıoğlu Kamil, Korkut Fatoş, Öztürk Lokman: I-131 tüm vucut tarama sintigrafisinde çekal bölge I-131 uptake'inin değerlendirilmesi. UED 6(4): 355-361,1996.
- Toksavul Suna, Sonugelen M, Özkılıç Hayal. The importance of bone scintigraphy in dental implants. Med J Ege Univ. 6(1-2): 25-28,1996.
- Burak Zeynep, Argon Murat, Ayşenur Memiş, Özbal Orhan, Erhan Yıldız, Özkılıç Hayal. Scintigraphic imaging of malignant breast masses with thallium-201 and technetium-99m Sestamibi: Comparison with mammography and ultrasonography. TJNM 5(1): 1-14,1996.
- Burak Zeynep, Akın Hayati, Özcan Zeynep, Erdem N, Memiş Ayşenur, Özkılıç Hayal. Aspirin versus captopiril renal scintigraphy in diagnosis of patients with renovascular hypertention. TJNM 5(1): 26-32,1996.
- Nişli Güngör, Kavaklı Kaan, Kurugöl Zafer, Aydınok Y, Öztop Senay, Çetingül Nazan, Özkılıç Hayal. Serum erythropoietin levels in children with thalassemia and iron deficiency anemia. Turkish J Haematology 14: 69-72,1996.
- Derebek Erkan, Koyuncu Ali, Erdem Serdar, Ünlü Mustafa, Yüer Yıldıray, Özkılıç Hayal: Tiroid nodüllerinin benign-malign ayırımında Tl 201 in yeri: TJNM 4(1): 11-15,1995.
- Tombuloğlu Murat, Kumanlıoğlu Kamil, Keskin Ali, Özbek Süreyya, Çağırgan Seçkin, Dirlik Ayşegül, Kahyaoğlu Mustafa, Özkılıç Hayal: Akut lösemide saklı alt ekstremite derin ven trombozlarının izotop venografi yöntemi ile araştırılması. EÜTF Dergisi 34 (1-2): 89-91,1995.
- Özmen Bilgin, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal. Postmenapozal osteoporozda kemiğin dansitometrik ölçümleri ile sintigrafik bulguları arasındaki ilişkinin araştırılması. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 5(1): 40-45,1995.
- Özkılıç Hayal, Balık Erol, Özcan Coşkun, Erikçi V, Özcan Zehra. Artifisial Splenozisin takibinde sintigrafi. TJNM 4(3-4): 129-132,1995.
- Dirlik Ayşegül, Sağduyu Özkaya A, Özcan Zehra, Kutluay E, Erdem Serdar, Özkılıç Hayal. Akut serebral infarktlarda Tc99m HMPAO serebral SPECT in yeri ve klinik önemi. TJNM 4(1): 16-21,1995.
- Kıraç Suna, Özkılıç Hayal, Gürgun C, Argon Murat, Derin Hayriye. Transesophageal atrial pacing as an alternative stress testing for Tl-201 myocardial perfusion scintigraphy. TJNM 4(3-4): 157-160,1995.
- Özkılıç Hayal. Meme Kanserinde kemik sintigrafisi pozitifliği. İzmir Meme Hastalıkları Bülteni. 1(2):4-5,1995.
- Buket Suat, Alayunt Alp, Özbaran Mustafa, Hamulu Ahmet, Dişçigil Barent, Çetindağ Bülent, Özkılıç Hayal, Balkan Zehra, Bilkay Önol, Durmaz İsa: Effect of pulsatile flow during cardiopulmonary bypass on thyroid hormone metabolism. Ann Thorac surg 58 (1): 93-96,1994.
- Burak Zeynep, Kumanlıoğlu Kamil, Dirlik Ayşegül, Aydın Ahmet, Balkan (Özcan) Zehra, Özkılıç Hayal: Enflamatuar lezyonların değerlendirilmesinde Tc99m HMPAO ile işaretli lökosit sintigrafisinin yeri. EÜTF Dergisi 33(1-2): 33-36,1994.
- Özcan BZ, Kayalıoğlu M, Dirlik A, Baskan A, Kumanlıoğlu K, Özkılıç H: Comparison of Tc99m-DMSA and early Tc99m-DTPA images with reference to visual findings and renal diferential functions. TJNM 3(2):94-98,1994.
- Özkılıç Hayal, İlhan Hüseyin, Baskan Ahmet, Balkan (Özcan) Zehra, Yazıcı Mesut: Tc-99m Nanokolloidin deneysel apandisitte lezyon tarafından tutuluşunun incelenmesi. EÜTF Dergisi 32(1-2): 189-191,1993.
- Atalay Mücahit, Alper Eray, Boshnag Taishir, Çapanoğlu Refik, Özkılıç Hayal, Derin Hayriye: Serum Alpha feto protein, human placental lactogen and ferritin levels in cases of imminent abortion. Medical Journal of Ege University 3(3-4): 141-144,1993.
- Özkılıç Hayal, Derebek Erkan, Erdem Serdar, Alper Eray, Killi Refik, Kumanlıoğlu Kamil: Tiroid perfüzyon sintigrafisiyle, süprese tiroid dokusunun görüntülenmesi. UED 3(1): 61-67,1993.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Derebek Erkan: Radyoiyot tedavisinin tiroid fonksiyonlarına etkileri. EÜTF Dergisi 32(3-4): 515-518,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Tutuş Ahmet, Bilkay Banu Çiçek: Kemikiliği metastazlarının görüntülenmesinde pentavalan dimerkapto süksinik asitin (DMSA-V) yeri ve öneminin araştırılması. EÜTF Dergisi 32(3-4): 567-569,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Argon Murat, Kıraç Suna: "Kan gölü" radyoaktivitesi radyoimmunoassay ile yapılan ölçümleri etkiliyor mu? UED 3(4): 385-389,1993.
- Burak Zeynep, Erdem Serdar, Balkan (Özcan) Zehra, Tösgel Necla, Dirlik Ayşegül, Özkılıç Hayal, Duman Yusuf: Evaluation of complicating orthopedic infections with Tc99m-MDP and Tc99m-HMPAO leukocytes. TJNM 2:3-9,1993.
- Öztürk Günseli, Erboz Sezen, Günbay Sevtap, Özkılıç Hayal: Rekkürrent aftöz stomatitte serum B-12, folik asit, demir ve ferritin düzeyleri. Deri Hastalıkları Frengi Araştırma Dergisi 26: 13-16, 1992.
- Karabulut Mehmet, Özkılıç Hayal, Duran Mehmet, Zoroğlu Alim, Özer Hadi: Bilier askariaziste ultrasonografik bulgular. EÜTF Dergisi 31(1): 119-120,1992.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Derebek Erkan, Erdem Serdar, Yüceyar Hakan, Kabalak Taylan. Nontoksik diffüz guatrda ekzogen T3 ve T4 ün TSH süpresyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 2(4): 227-233, 1992.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Derebek Erkan, Baskan Ahmet: Anne ile fötusun depo demiri bakımından ilişkisi: Fötus tam bir parazit mi? EÜTF Dergisi 31(4): 675-679, 1992.
- Özkılıç Hayal, Tutuş Ahmet, Songür Ecmel: Osteopetroziste bir kemik sintigrafisi bulgusu. Erlenmayer şişesi konfügürasyonu. EÜTF Dergisi 31(4): 719-723,1992.
- Büyükkeçeci Filiz, Özkılıç Hayal, Karaca Mustafa, Özer Ali, Çağırgan Seçkin, Göker Erdem, Dilber Siraç: Ferritin metabolism in platelets. Medical Journal of Ege University 2(1-2): 37-38,1992.
- Nişli Güngör, Öztop Senay, Çetingül Nazan, Yener Erdal, Soydan Saliha, Özkılıç Hayal: Beta-2 microglobulin and ferritin levels in cerebrospinal fluid at the involvement of central nervous system in acute lymphoblastic leukemia. Medical Journal of Ege University 2(3-4): 163-165,1992.
- Atalay Mücahit, Sayıner Abdullah, Özkılıç Hayal, Alper Eray, Erdinç Ertürk, Derebek Erkan, Derin Hayriye: Diagnostic value of pleural fluid and serum ferritin analisis in pleural effusions. Medical Journal of Ege University 2(3-4):209-211,1992.
- Buket Suat, Alayunt Alp, Özbaran Mustafa, Hamulu Ahmet, Dişçigil Berent, Çetindağ Bülent, Özkılıç Hayal, Balkan Zehra, Bilkay Önol, Durmaz İsa: Is pulsatile flow during cardiopulmonary bypass an alternative method to maintain normal thyroid function? Medical Journal of Ege University 2(3-4): 247-250,1992.
- Kumanlıoğlu Kamil, İşler Mehmet, Derebek Erkan, Ateş Mahmut, Özkılıç Hayal: Kronik obstrüktif akciğer hastalarında tiroid hormon düzeyleri. EÜTF Dergisi 30(1): 22-23,1991.
- Erboz Sezer, Öztürk Günseli, Özkılıç Hayal: Diffüz alopesili bir gurup hastada tiroid fonksiyonları. EÜTF Dergisi 30(1): 66-68,1991.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Yaman Çelikcan: İnternal radyasyonun hematopoeze etkileri. EÜTF Dergisi 30(2): 238-242,1991.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Çelikcan Yaman, Menteş Gülriz: Radyoiyot tedavisinin kalsitonin, parathormon ve kalsiyum düzeylerine etkisi. EÜTF Dergisi 30(3): 306-309,1991.
- Derebek Erkan, Kumanlıoğlu Kamil, Erdem Serdar, Günel Özden, Koyuncu Ali, Tuğcu Mehmet, Özkılıç Hayal: Tiroid nodüllerinde aspirasyon ve non-aspirasyon ince iğne sitolojilerinin karşılaştırılması. EÜTF Dergisi 30(3): 310-312, 1991.
- Bilgin Onur, Karapınar Sıtkı, Öztekin Kemal, Özkılıç Hayal: Normal gebelikte hematolojik değişiklikler: Serum ferritin düzeyi ile hemoglobin, hematokrit degerleri ve eritrosit sayısı arasındaki ilişki. EÜTF Dergisi 29(1): 133-137, 1990.
- Özkılıç Hayal, Alper Eray, Burak Zeynep, Sertatıl Necdet, Tavlı Talat, Bilkay Banu Çiçek: Meme kanserini takipte 15.3 numaralı karbonhidrat antijeni (CA 15.3) nin serum düzeyleri. EÜTF Dergisi 29(2): 317-319,1990.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Ünlü Mustafa, Haydaroğulları Ayfer, Esassolak Mustafa: Eksternal radyasyonun tiroid fonksiyonlarına etkileri. EÜTF Dergisi 29(3): 652-655, 1990.
- Leblebicioğlu E Ali, Özkılıç Hayal: Kalsin kanal patıyla birlikte uygulandıkları farklı guta-perka teknikleri arasındaki mikrosızıntı mıktarlarının radyoizotoplarla tayini. EDFG 11(3): 105-118,1990.
- Erboz Sezen, Öztürk Günseli, Özkan Şebnem, Özkılıç Hayal: Alopesi, vitiligo ve nutrisyonel anemi oluşturan faktörler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 27(2): 164-167,1989.
- İşleğen Çetin, Karamızrak Oğuz, Özkılıç Hayal, Erlaçin Sermet: Türk Milli Futbol Takımının hemoglobin, hematokrit, serum demir, TDBK ve ferritin parametrelerinin incelenmesi. Spor Hekimliği Dergisi 24(3): 65-70,1989.
- Özkılıç Hayal, Yaman Çelikcan, Ünlü Mustafa, Ulman İ, Tunçyürek Müge, Balık Erol: Meckel divertikülünün radyoizotop sintigrafisi ile tanısı (Bir olgu). EÜTF Dergisi 28(1): 451-457,1989.
- Erkuş Kazım, Kabalak Taylan, Özkılıç Hayal, Yücel Evrim Şefika: Preeklampside serum tiroid hormonları ve tireostimulan hormon düzeyleri. EÜTF Dergisi 28(2): 747-752,1989.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Atalay Mücahit: Paratiroid bezleri sintigrafisi ve değişiklik gösterdiği durumlar. EÜTF Dergisi 28(2): 921-925,1989.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Alper Eray: Karaciğer sintigrafisinin önemi. EÜTF Dergisi 28(2): 927-932,1989.
- Özkılıç Hayal, Erkal Zeynep, Gökdemir Candan: Tiroid hormonlarının serum ferritini düzeylerine etkisi. EÜTF Dergisi 28(3): 1013-1021, 1989.
- Karamızrak Oğuz, Özkılıç Hayal, Yaman Çelikcan, İşleğen Çetin, Akgün Necati: Maksimal eforun atletlerde serum ferritin düzeylerine etkisi. EÜTF Dergisi 28(5): 1197-2003, 1989.
- Karamızrak Oğuz, Yaman Çelikcan, İşleğen Çetin, Özkılıç Hayal, Akgün Necati. Bir releksasyon tekniği uygulamasının atletlerde bazal ve efor sonrası serum kortizol düzeylerine etkisi. EÜTF Dergisi 28(5): 2033-2039, 1989.
- Erboz Sezen, Öztürk Günseli, Özkan Şebnem, Özkılıç Hayal: Vitiligoda serum tiroid hormon düzeyleri. EÜTF Dergisi 28(5): 2027-2031,1989.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Ünlü Mustafa, Sönmez Sema: Pediatrik yaş gruplarında serum ferritini düzeyleri. EÜTF Dergisi 27(1):89-95,1988.
- Özkılıç Hayal, Derin Hayriye, Yaman Çelikcan: Splenik odakların görüntülenmesinde iki ayrı nükleer tıp yönteminin karşılaştırılması. EÜTF Dergisi 27(2):487-492,1988.
- Özkılıç Hayal, Derin Hayriye, Ünlü Mustafa, Özbal Orhan, Yaman Tokat: Cerrahi girişimle ortaya çıkan serum ferritini değişiklikleri. EÜTF Dergisi 27(2): 493-498,1988.
- Özkılıç Hayal: Radyoimmunodiagnoz ve radyoimmunoterapi. EÜTF Dergisi 27(2): 773-777,1988.
- Özkılıç Hayal: Tiroid sintigramlarında Tc-99m ve I-131 ile elde edilen imajlar arasındaki uyumsuzluk. EÜTF Dergisi 27(3): 1163-1165,1988.
- Yeğinboy Saim, Büyükkeçeci Filiz, Özkılıç Hayal, Ayhan ME, İşler M: Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda serum ferritini konsantrasyonu ve demir depolarının durumu. EÜTF Dergisi 27(4): 1521-1527,1988.
- Erciyes Zerrin Öğretmen, Özkılıç Hayal, Zeren İ, Onur T: Bazı deri hastalıklarında serum ferritin düzeyleri. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 26(3): 396-398,1988.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Ünlü Mustafa, Yücel Evrim Şefika: Preeklampside serum ferritin düzeyi. EÜTF Dergisi 26(1):153-157,1987.
- Özkılıç Hayal: Anemide serum ferritini ve hematolojik parametrelerle ilişkisi. EÜTF Dergisi 26(2):667-673,1987.
- Derin Hayriye, Ünlü Mustafa, Özkılıç Hayal,Payzın Bahriye: Myokard enfarktüsünde serum ferritini. EÜTF Dergisi 26(2):753-758,1987.
- Derin Hayriye, Çapanoğlu Refik, Özekli Kamil, Özkılıç Hayal, Gökdemir Candan, Öztekin K, Demirel HC: Doğumu izleyen dönemde anne ve bebek kanında tiroid hormon düzeyleri. EÜTF Dergisi 25(3):887-892,1986.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Yeğinboy Saim, Gürçay Bülent, Ünal Gülay: Kronik böbrek yetmezliğinde ferritin düzeyleri. EÜTF Dergisi 25(3):927-931,1986.
- Derin Hayriye, Yeğinboy Saim, Özkılıç Hayal, Gökdemir Candan, Birsen Attila: Hemodiyalize alınan hastalarda tiroid fonksiyonu. EÜTF Dergisi 25(3):965-970,1986.
- Derin Hayriye, Kabalak Taylan, Yeğinboy Saim, Özkılıç Hayal, Duman Yusuf, Selçuk Hakkı: Kronik böbrek yetmezliğinde tiroid hormonlarının periferal dönüşümünün incelenmesi. EÜTF Dergisi 25839.1071-1075,1986.
- Derin Hayriye, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal, Gökdemir Candan: İnvivo heparizasyonun tiroid hormon düzeylerine etkisi. EÜTF Dergisi 25(4):1323-1329,1986.
- Derin Hayriye, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal, Gökdemir Candan, Yaman Çelikcan, Duman Yusuf, Birsen Attila: Karaciğer parankim bozukluğunda tiroid fonksiyonu. EÜTF Dergisi 25(4):1359-1368,1986.
- Derin Hayriye, Yetkin Enis, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Yaman Çelikcan, Tösgel Necla: Travma dışı nedenlerle splenektomi uygulanmış hastalarda splenik doku aranması. EÜTF Dergisi 25(4):1387-1389,1986.
- Özkılıç Hayal: Serum Ferritini ve klinik önemi. EÜTF Dergisi 25(4):1627-1632,1986.
- Derin Hayriye, Balık Erol, Arkun Özgür, Özkılıç Hayal, Yaman Çelikcan, Erdener Ata, Karaca İ: Çocuklarda rüptürden sonra onarılan dalakların radyoizotop imajlarla takibi. EÜTF Dergisi 24(1):321-327,1985.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal: Splenozis: Splenik doku ototransplantasyonu. EÜTF Dergisi 24(4):1371-1377,1985.
- Derin Hayriye, Yetkin Enis, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Çelikcan Yaman: Post travmatik splenektomiden sonra gelişen splenozis olgusunun Nükleer Tıp yöntemi ile tanısı. EÜTF Dergisi 23(2)443-452,1984.
- Aydar Sevgen, Öğüt Aysel, Özkılıç Hayal: Oral kontraseptiv kullanan kadınlarda lenfosit fonksiyonları. EÜTF Dergisi 23(4):1161-1167,1984.
- Özkılıç Hayal: Romatoid artritli hastalarda periferik kan B-lenfositleri yüzey immunoglobulinlerinin incelenmesi. EÜTF Dergisi 22(1):63-69,1983.
- Gündüz Memduh, Özkılıç Hayal: Antijene özgü antikorların makrofaj Fc reseptörleri yardımıyla ortaya konuşu. ATP ve ADP nin Fc reseptörleri aktivitesine etkilerinin araştırılması. EÜTF Dergisi 21(4):815-821,1982.
- Behreviş Sima, Özkılıç Hayal, Aydar Sevgen: Blood serine and glicine changes in chronic myeloid leukemia. Aegean Medical Journal 8(1):17-29,1979.
- Aydar Sevgen, Öğüt Aysel, Pündük (Özkılıç) Hayal, Gündüz Memduh: Surface markers of lymphocytes ann immunoglobulin alterations in chronic lymphocytic leukemia (CLL): New Istanbul Contribution to Clinical Science 12:152-160,1978.
-  Derin Derin, Pündük (Özkılıç) Hayal, Gülşen Necdet, Kocagil Hilmi: Oral kontraseptivlerin hematopoez, serum demir ve bakır düzeylerine etkisi: EÜTF Dergisi 16(4):653-668,1977.

International Conference Proceedings (34 entries)- Ömür Özgür, Erdoğan Mehmet, Mutlukoca Nadide, Saygılı Füsun, Özkılç Hayal, Yılmaz Candeğer. Alterations of gastric and esophageal functions in obese cases. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, October 10-14, 2009, Barcelona, SP
- Ayşegül Akgün,Oral Aylin, Mutlukoca Nadide, Özcan Zehra, Ömür Özgür, Özkılıç Hayal: Differentiated thyroid carcinoma in pregnancy. 8th International Nuclear Oncology Congress 27-20 Nisan 2008, Harbiye Military Museum and Culture Complex, İstanbul. Turkish Journal of Nuclear Medicine 17(1):33,2008.
- Mutlukoca Nadside, Oral Aylin, Özcan Zehra, Özkılıç Hayal: Well differantiated thyroid carcinoma in struma ovarii: A case report, 8 th International Nuclear Oncology Congress, 27-30 Nisan 2008, Harbiye Military Museum and Culture Complex, İstanbul. Turkish Journal of Nuclear Medicine 17(1):33,2008.
- Oral Aylin, Mutlukoca Nadide, Özcan Zehra, Özkılıç Hayal: Multiple visceral metastases of well differantiated thyroid carcinoma: A case report. 8th International Nuclear Oncology Congress 27-30 Nisan 2008, Harbiye Military Museum and Culture Complex, İstanbul, Turkish Journal of Nuclear Medicine 17(1):33,2008.
- Aşıkoğlu M, Özgüney I, Özcan İ, Örümlü O, Güneri T, Köseoğlu K, Özkılıç H: The absoption of Tc-99m alendronate given by rectal route in rabbits. Pharmaceutical Devolopment and Technology, 13:213-220,2008.
- Ömür Özgür, Özcan Zehra, Yazıcı Bülent, Akgün Ayşegül, Oral Aylin, Özkılıç Hayal. Multiple primary tumors in differantiated thyroid carcinoma and relationship to thyroid cancer outcome, Endocrine Journal 55(2): 365-372, 2008.
- Aşıkoğlu M. Özgüney I. Özcan İ. Örümlü O. Köseoğlu K. Özkılıç H.: Scintigraphic evaluation of Tc99m-Alendronate labelled rectal suppository and solution in rabbits. 5 th World Meeting on Pharmaceutics Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 27-30 March 2006, Genova, Switzerland.
- Asıkoglu M, Koseoglu K, Ozkilic H: Labelling of risedronate with Tc-99m for bone scanning, 14-18 November 2005, Vienna, Austria.
- Argon Murat, Seçil Yaprak, Duygun Ülkem, Aydoğdu İbrahim, Kocaçelebi Kenan, Özkılıç Hayal, Ertekin Cumhur. The Value of scintigraphy in the evaluation of oropharyngeal dysphagia. Eur j Nucl Med Mol Imaging 31:94-98, 2004.
- Acar Ebru Tanı, Kumanlıoğlu Kamil, Kocaçelebi Kenan, Ömür Özgür, Özkılıç Hayal, Tunçyürek Müge. A false positive extraordinary I-131 uptake:Malignant fibfous histiocytoma, case report. 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine. 1-5 May 2004, Çeşme. Abstract Book p:64, 2004.
- Argon Murat, Acar Ebru, Duygun Ülkem, Ömür Özgür, Kocaçelebi Kenan, Özcan Zehra, Özkılıç H. The results of radioactive iodine treatment in 11 patients with thyroid hurthle cell carcinoma. 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 May 2004, Çeşme. Abstract Book p:23, 2004.
- Ömür Özgür, Yazıcı Bülent, Dağlıöz Gözde, Duygun Ülkem Yararbaş, Özcan Zehra, Özkılıç Hayal. Differantiated thyroid carcinoma and second malignancies. 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 May 2004,Çeşme. Abstract Book p:63,2004.
- Durak F Gamze, Asikoglu Makbule, Orumlu Oya, Koseoglu Kamil, Ozkilic Hayal: Labeling of Zolendronic Acid with 99M-Technetium for bone imaging and biodistribution studies in rabbits. 12th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals September 9-12,2004 Sopot-Polonya.
- Orumlu Oya, Asikoglu Makbule, Durak F Gamze, Koseoglu Kamil, Ozkilic Hayal: Labeling of Ampicillin with Tc-99m for imaging infection. 12th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, September 9-12, 2004 Sopot-Polonya.
- Ömür Özgür,Yazıcı Bülent, Argon Murat, Dağlıöz Gözde, Özcan Zehra, Özkılıç Hayal. The coexistence of hyperthyroidism and thyroid carcinoma. 6th International Congress of Nuclear Oncology and 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine 1-5 May 2004, Çeşme. Abstract Book, p:20, 2004.
- Özcan Zehra, Karapolat İnanç, Dirlik Ayşegül, Ömür Özgür, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal. Papillary thyroid carcinoma in childhood and adolescence.Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 23-27 August, Amsterdam, Netherlands. EJNM 30(2):195,2003.
- Ömür Özgür, Özyurt Özer, Erhamamcı Seval, Kocaçelebi Kenan, Argon Murat, Dağlıöz Gözde, Özkılıç Hayal: Hepatic vizualization on iodine-131 whole-body thyroid cancer scans. TJNM 2(1):36,2002.
- Yüksel Diydem, Özkılıç Hayal, Burak Zeynep, Erdem Serdar. Comparison of Tc99m-Tetrafosmin with I-131 and Tl-201 in differantiated thyroid cancers. TJNM 2(1):37,2002.
- Unak Perihan, Enginar Hüseyin, Biber Zümrüt F, Lambrecht Yurt Fatma, Aslani Mahmoud A.A, Özkılıç Hayal: A correlative study between Tc-99m ESTCPTA and Tc-99m MIBI in rats. Applied Radiation and isotopes 57:733-742,2002.
- Özkılıç H, Özcan Z, Ömür Ö, Erhamamcı S, Özyurt Ö,Dirlik A, Kayalıoğlu M, Tunçyürek M: Natural History, treatment and course of papillary thyroid microadenocarcinoma, The Egyptian Society of Nuclear Medicine Specialists (ESNMS) Second Annual Meeting (Feb.16-18,2001) Kongre Kitabı, S/V-15,2001.
- Erbaycu Ahmet Emin, Çakan Aydan, Mutlu Zeynep, Özsöz Ayşe, Dereli Şevket, Özkılıç Hayal.The measurement and diagnostic value of alveolo-capillary membrane permeability determined using pulmonary clearence of Tc99mDTPA in diffuse interstitial lung diseases 11 th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001.
- Yurt Fatma, Ünak Perihan, Aşıkoğlu Makbule, Bağcı S, Erenel Günal, Özkılıç Hayal, Uluç Fatoş, Tuğlular Işık: Rodiopharmaceutical potential of I-131 labeled diazepam. International Symposium on Modern Trends in Radiopharmaceuticals for Diagnosis and Therapy. Kongre Kitabı s: 114-115, Lisbon, Portugual, 1998.
- Ünak Perihan, Yurt Fatma, Aşıkoğlu Makbule, Erenel Günal, Özkılıç Hayal, Dündar Ç, Tuğlular Işık: Radiopharmaceutical potential of I-131 labeled chlordiazepoxide. International Symposium on Modern Trends in Radiopharmaceuticals for Diagnosis and Therapy. Kongre Kitabı, s:112-113,Lisbon, Portugual, 1998.
- Ünak Turan, Akgün Zeynep, Kalyoncu Salih, Özkılıç Hayal, Erenel Günal: Anti-cancer drug potencial of radioiodinated glucronide conjugate of beta-naphtol. International Symposium on Modern Trends in Radiopharmaceuticals for Diagnosis and Therapy. Kongre Kitabı, s: 116-117,1998.
- Öğretmen Zerrin, Özkılıç Hayal, Karaman A, Kazancı A: Investigation of sacroiliac joint involvement in Behçet's Disease by technetium 99m-MDP. Abstracts 5th Congress of the Europian Academy of Dermatology and Venerology.Lisbon,Portugal, October 3-17,1996
- Özkan Sezen, Yalçın Servet, Özkılıç Hayal, Argon Murat: Variation in serum total T3 and body temperature response to acute heat stress in neced (Nana) and normal neck (Nana) broliers. World's Poultry Congress Book 1:656-659,1996.
- Özkılıç Hayal, Balık Erol, Özcan Coşkun, Erikçi Volkan, Özcan Zehra: Scintigraphy in the follow-up artificial splenosis. 2 nd European Symposium on Pediatric Nuclear Medicine, Barselona, Kongre Kitabı s:83-85, 10-11/3/1995.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Özekli Kamil, Erdem Serdar: Detection of diffuse pulmonary metastases from thyroid carcinoma by radioiodine scan during suppression therapy (Case report). TJNM 3(1): 25,1994.
- Derebek Erkan, Koyuncu Ali, Erdem Serdar, Ünlü Mustafa, Yüzer Yıldıray, Özkılıç Hayal: The role of early and delayed Tl-201 imaging in the evaluation of thyroid nodules: Comparison with Tc99m pertechnetate perfusion imaging. TJNM 3(1): 24,1994.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Altıntığ Ahmet, Soydaş Cahide, Baskan Ahmet, Dirlik Ayşegül, Kayalıoğlu Mustafa: An investigation on relationship between exercise-induced T wave normalization and myocardial ischemia by Tl-201 myocardial perfusion scintigraphy. Il Cuore 10(4): 347,1993.
- 1989, Karamızrak Oğuz, Yaman Çelikcan, İşleğen Çetin, Özkılıç Hayal, Akgün Necati, Derin Hayriye: The Effects of the use of relaxation technigue programma on resting and post exercise serum cortisol levels İn tract and field athletes European Association of Nuclear Medicine Congress Strasburg, France"
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal: The effect of oral contraceptives on blood coagulation: Abstract book of Seventh International Congress on Thrombosis. p:143, October 13-16, Valencia, Spain, 1982.
- Aydar Sevgen, Özkılıç Hayal: The effects of oral contraseptives on lymphocte adherance phenomenus. Abstract book of Seventh International Congress on Thrombosis.p:143, Valencia, Spain, October 13-16,1982.
- Derin Hayriye, Behreveş Sima, Aydar Sevgen, Pündük (Özkılıç) Hayal, Dinçer Mehmet, Kocagil Hilmi: The effects of oral contraceptives on liver and blood. Abstract book of Free Communications Fourth Congress The Iranian Society of Physiology and Pharma cology. p:31, Shiraz, Iran, May 14-19, 1977.

National Conference Proceedings (40 entries)- Mutlukoca Nadide, Argon Murat, Özkılıç Hayal: Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde GATED miyokard perfüzyon sintigrafisinin önemi, hesaplanan verilerin ekokardiyografi ve anjiografi bulguları ile karşılaştırılması. TJNM 18(1):40-41,2009.
- Akgün Ayşegül, Oral Aylin, Mutlukoca Nadide, Özcan Zehra, Ömür Özgür, Hayal Özkılıç: Lenf noduna metastaz yapmış papiller Tiroit karsinomlu olgularda klinik sonuçlar. TJNM 18(1):51-52,2009.
- Özkılıç Hayal. Radyasyonla İlgili Riskler. III. Laboratuvar Güvenliği Sempozyumu, 4.11.2009. Sempozyum Kitapçığı, s: 28-33, 2009.
- Güllü D, Utlu Y, Özkan H, Çiftçi N, Aktaş H, Ersoy E, Özkılıç H: Tiroit sintigrafilerinde piramidal lobun görülme sıklığı. Ege Tıp Dergisi/Ege Journal of Medicine 47(3):159-162,2008.
- Özkılıç Hayal: Laboratuvar Güvenliği Sempozyumu: Radyasyonla İlgili Riskler, 18 Mayıs 2007, İzmir, Sempozyum Kitabı, s:25, 2007.
- Özkılıç Hayal: Nükleer Tıp ve Gastroösefageal Reflü,I. Ulusal Pediatrik Gastroösefageal Reflü Kongresi, 23-25 Kasım 2006, Kuşadası, Kongre Özet Kitabı, s:40
- Türker Ömer, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal, Köseoğlu Kamil. Sıcak hatlarla ölçeklendirilmiş yeni nesil flood source ve yerli imkanlar ile üretimi. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs, Samsun 2003. TJNM 12(1):72,2003.
- Karapolat İnanç, Özcan Zehra, Dirlik Ayşegül, Ömür Özgür, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal. Çocukluk çağında papiller tiroid kanserleri. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs, Samsun 2003. TJNM 12(1):33,2003.
- Mutlu Zeynep, Erbaycu Ahmet Emin, Çakan Aydan, Özsöz Ayşe, Dereli Şevket. Diffüz İnterstisiyel Akciğer Hastalıklarında Alveolo-Kapiller Membran Permeablitesinin Tc 99m-DTPA'nın Akciğer Klirensi Kullanılarak Ölçülmesi. Solunum Hastalıkları 14:231-238,2003
- Özkılıç Hayal: Kardiyovasküler sistemde Nükleer Tıp uygulamaları. I. Ege Dahili Tıp Günleri (25-27 Nisan 2002, AKM, İzmir) Kongre Özet Kitabı s:102-107.
- KabalakT,ÜstünEE,SaygılıF,ÖzgenG,ÖgeA,YüntenN,YılmazC,SermezY,ElmasN,KumanlıoğluK,ÖzmenB,ArkunR,ÖzcanZ,BayraktarF,GüneyE,ÇömlekçiA,KilliR,İğciE,ÖzkılıçH,BüyükgebizA,ÖzerkanG,BayındırO,ÇetinkalpŞ,TüzünM:Endokrin Hastalıklarında Laboratuvar Değerlendirme Kursu.30Nisan-2Mayıs 2001.Tiroidin Radyonüklidlerle Görüntülenmesi.Kurs Kitabı. s:129-135, 2001.
- Ömür Özgür, Özyurt Özer, Erhamamcı Seval, Argon Murat, Dirlik Ayşegül, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal: Tiroid ablasyonunda kullanılan yüksek ve doz fraksiyone doz I-131 tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması, TJNM 10(1):47,2001.
- Özcan Zehra, Özkılıç Hayal, Ömür Özgür, Erhamamcı Seval, Özyurt Özer, Dirlik Ayşegül, Kayalıoğlu Mustafa, Tunçyürek Müge: Tiroid bezinin papiller mikroadenokarsinomunda klinik bulgu ve izlem sonuçları, TJNM 10(1):48,2001.
- Argon Murat, Özyurt Özer, Kumanlıoğlu Kamil, Özkılıç Hayal: Hipertiroidili hastalarda bir yıllık takip sonrası radtoiyot tedavisinin sonuçları, TJNM 10(1):49,2001.
- Argon Murat, Erhamamcı Seval, Taner Memduh Sami, Seçil Y, Aydoğdu İ, Özkılıç Hayal, Ertekin Cumhur: Faringial Disfajili hastalarda sintigrafinin tanısal önemi, TJNM 10(1):50,2001.
- Argon Murat, Ömür Özgür, Moğulkoç Nesrin, Özkılıç Hayal: Akciğer sarkoidozunda Tc-99m-DTPA nın akciğer klirensinin ve Ga-67 sintigrafisinin değeri, TJNM 10(1):50,2001.
- Argon Murat, Ömür Özgür, Moğulkoç Nesrin, Özkılıç Hayal: Akciğer sarkoidozunda Tc-99m DTPA nın akciğer klirensi ve Ga-67 sintigrafisinin solunum fonksiyon testleri, DL Co ve BAL bulguları arasındaki ilişki, TJNM 10(1):50,2001.
- Büyükavcı M, Kantar Mehmet, Çetingül Nazan, Ayata A, Kansoy S, Arkun Remide, Kandillioğlu Gülşen, Özkılıç Hayal, Haydaroğlu Ayfer: Ege pediatrik onkoloji grubu radomyosarkom sağıltım sonuçları. III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi Kongre Kitabı s:43,2000
- Kavaklı Tülay, Yaman Sezin, Özkılıç Hayal, Göksoy M Emin: Sağlıklı prematüre bebeklerde serum eritropoetin düzeyleri. Ulusal Neotoloji Kongre Kitabı s:60,1997.
- 1997, Özkılıç Hayal, Akın Hayati, Çırak K, Argon Murat, Halilçolar Hüseyin: Akciğer rezeksiyonuna aday hastalarda pulmoner fonksiyonların sintigrafik olarak değerlendirilmesi. KTÜ Tıp Fakültesi IV. Karadeniz Tıp Günleri, Program Özet Kitabı s:105,1995.
- Aşıkoğlu M. Yurt F. Bağcı S. Kırılmaz L. Ünak P. Özkılıç H. Uluç F. Dündar Ç. : İyot-131 ile işaretli ornidazol'ün polietilen glikol 6000 supozituvarlarından in-vitro salınımı ve biyolojik dağılımı. Kimya'97, II. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran,1997 Van.
- Özcan Zehra, Akın Hayati, Özgen G, Erdem Serdar, Özkılıç Hayal: Diyabetik nefropatide rezidüel kortikal aktivite (K25/3 oranı).TJNM 4:67,1995.
- Baskan Ahmet, Taner MS, Uluç Korkut Fatoş, Özkılıç Hayal: Koroner arterlerde lezyonlu damar sayısının sintigrafik sensitiviteye etkisi. TJNM 4:73,1995.
- Özkılıç Hayal, Balık Erol, Özcan Coşkun, Erikçi V, Özcan Zehra: Artifisial Splenozisin takibinde sintigrafi. TJNM 4(1):69,1995.
- Dirlik Ayşegül, Sağduyu Özkaya A, Özcan Zehra, Kutluay E, Erdem Serdar, Özkılıç Hayal: Serebral infarktın akut döneminde Tc99m-HMPAO serebral SPECT in yeri ve klinik önemi. TJNM 4(1):53,1995.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Erdem Serdar, Argon Murat, Kayalıoğlu Mustafa: Pulmoner regioner V/Q oranlarının saptanmasında farklı iki kantifikasyon tekniğinin karşılaştırılması. TJNM 2(1): 24,1993.
- Özkılıç Hayal, Özbal Orhan, Yılmaz Rasih, Erhan Yıldız, Bilkay Banu Ç, Balkan Zehra, Burak Zeynep, Tutuş Ahmet: Meme kanserli olgularda sintigrafik olarak saptanan kemik metastazlarının diğer klinik parmetrelerle karşılaştırılması TJNM 2(1): 25,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Altıntığ Ahmet, Soydaş Cahide, Baskan Ahmet, Dirlik Ayşegül, Kayalıoğlu Mustafa: Eforla düzelen T dalgası negatifliği İle myokard iskemisi arasındaki ilişkinin myokard perfüzyon sintigrafisi ile araştırılması. TJNM 2(1): 17,1993.
- Özkılıç Hayal, Tutuş Ahmet, Kumanlıoğlu Kamil, Balkan Zehra, Tombuloğlu Murat, Çağırgan Seçkin: Schilling Testi: Laboratuvarımıza ait sensitivite ve spesifisitesi . TJNM 2(1): 32,1993.
- Derin Hayriye, Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Kumanlıoğlu Kamil, Burak Zeynep, Korkut Fatma: Tiroid fonksiyonlarının mensturasyon fazında ve dışındaki dönemde incelenmesi. TJNM 2(1): 30,1993.
- Kumalıoğlu Kamil, Dirlik Ayşegül, Toker M, Özkılıç Hayal, Gümüşdiş Gürbüz: Sklerodermalı olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonları. TJNM 2(1): 16,1993.
- Özkılıç Hayal, Bilkay Banu Ç, Burak Zeynep, Sağcan A, Özbal Orhan: Meme karsinomlu olgularda "hiperostozis cranii". TJNM 2(1): 23,1993.
- Burak Zeynep, Erdem Serdar, Balkan Zehra, Tosgel Necla, Dirlik Ayşegül, Özkılıç Hayal, Duman Yusuf: Komplike osteomyelitlerin ayırıcı tanısında Tc-99m MDP üç fazlı kemik sintigrafisi ile Tc-99m-HMPAO lökosit sintigrafisinin yeri. TJNM 2(1): 11,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Dirlik Ayşegül, Balkan Zehra, Kayalıoğlu Mustafa: Tam olmayan tiroid ablasyonuna rağmen tiroid kanseri metastazlarının görüntülenmesi (3 olgu nedeniyle). TJNM 2(1): 40,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Argon Murat, Kıraç Suna: "Kan gölü" radyoaktivitesi radyoimmunoassay ile yapılan ölçümleri etkiliyor mu? TJNM 2(1): 32,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Soydaş Cahide, Altıntığ Ahmet, Kayalıoğlu Mustafa, Dirlik Ayşegül, Baskan Ahmet: Normal koroner arterlere sahip valvulopatik hastalarda Tl-201 myokard perfüzyon Sintigrafisi. TJNM 2(1): 17,1993.
- Özkılıç Hayal, Özekli Kamil, Kumanlıoğlu Kamil, Korkut Fatoş, Öztürk Lokman: I-131 tüm vucut tarama sintigrafisinde çekal bölge I-131 uptake'inin değerlendirilmesi. TJNM 2(1): 30,1993.
- Özkılıç Hayal, Kumanlıoğlu Kamil, Tutuş Ahmet, Bilkay Banu Çiçek: Kemikiliği metastazlarının görüntülenmesinde pentavalan dimerkapto süksinik asitin (DMSA - V) yeri ve öneminin araştırılması. TJNM 2(1): 25,1993.
- Bilkay Önol, Buket Suat, Çetindağ Bülent, Özkılıç Hayal, Balkan Zehra: Kardiopulmoner Bypass ve tiroid fonksiyonları (Euthyroid Sick Sendrom, pulsatil akımın etkileri). Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1(1): 30,1992.
- Dinçer (Büyükkeçeci) Filiz, Karaca Mustafa, Özkılıç Hayal: Trombosit ferritini. Türk Hematoloji Deneği Kongre kitabı s:530-536,1987.

Books (9 entries)- Özkılıç Hayal.Hemofilide İzotop Uygulamaları. Hemofili 2009, 6. Ulusal Hemofili Kongresi Kongre Kitabı, s:146-149, 2009.
- Özkılıç Hayal. Nükleer Tanı ve Tedavi Yöntemleri ne fark ettirir? Pusulanız Sağlık olsun 3, Ege Obez Hasta Derneği Yayını, s:249-254, 2008.
- Özkılıç Hayal.Kardiyovasküler Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları. I.Ege Dahili Tıp Günleri Kongre Özet Kitabı s:102-107 25-27 Nisan 2002 AKM, İzmir.
- Kabalak T,Üstün EE,Saygılı F,Özgen G,Öge A,Yünten N,Yılmaz C,SermezY,Elmas N,Kumanlıoğlu K,Özmen B,Arkun R,Özcan Z,Bayraktar F,Güney E,Çömlekçi A,Killi R,İğci E,Özkılıç H,Büyükgebiz A,Özerkan G,Bayındır O,Çetinkalp Ş,Tüzün M: Tiroidin Radyonüklidlerle Görüntülenmesi. Endokrin Hastalıklarında Laboratuvar Değerlendirme Kursu (30 Nisan-2 Mayıs 2001 Atatürk Kültür Merkezi, İzmir), Kurs Kitabı s:129-134,2001.
- Doğan M,Enginün M,Henden E,Güner G,İçli S,İsbir T,Kamp RM,Kılıç E,Liebold WB,Oktay G,Özer N,Öğüş H,Özkılıç H,Pazarlıoğlu N,Pekyardımcı Ş,Salnıkow J,Sebik F,Severcan F,Tarhan L,Telefoncu A,Tunçköprülü F,Uslan A H, Zihnioğlu F: Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler, Radyoizotop Teknikler. EÜTF Yayınları. Lisansüstü Yaz Okulu Kurs Kitabı. 24: 394-406,2000.
- Öztop Ö, Üstün EE, Kandillioğlu G, Yücetürk G, Haydaroğlu A, Özkılıç H, Arkun R, Çetingül N, Sabah D, Başdemir G, Memiş A, Göker E, Akalın T, Özsaran Z, Şanlı UA. İskelet Sistemi Tümörleri Kurs Kitabı. İskelet sistemi tümörlerinde radyonüklid görüntüleme. EÜTF Yayınları.32-40,1999.
- Akkoç N, Aksu K, Altan GÖ, Aydoğdu S, Çallı İ, Doğanavşargil E, Gümüşdiş G, Hepgüler S, Işık A, İnal V, Kabakçı T, Kabasakal Y, Keser G, Kirazlı Y, Koçananaoğulları H, Kokuludağ A, Oksel F, Önen F, Özkılıç H, Öztürk C, Sebik F, Sur H,Terzioğlu E,Üstün EE, Vardarlı E. Klinik Romatoloji. Radyo-izotop görüntüleme yöntemlerinin tanıdaki yeri.Deniz Matbaası,İstanbul. 185-189,1999.
- 1997, Akman F, Alakavuklar M, Alper H, Anacak Y, Apaydın F, Arıcan A, Bilgen V, Bilkay B Ç, Bilkay İ, Ceryan K, Ege Y, Elbi H, Esassolak M, Güneri A, Günhan Ö, Haydaroğlu A, Kabalak T, Kandillioğlu G, Karcı B, Katılmış H, Kirazlı T, Olgun L, onat H, Özkılıç H, Özkök S, Özkul D, Özarslan Z, Soydan S, Tunçyürek M, Uğuz Z, Uluöz Ü, Yalman D, Yavuzer A, Yegül İ, Yetkin E.Baş-Boyun Kanserleri. Tanı ve Tedavi.Tiroid Kanserleri.Tanı ve Tedavide Nükleer Tıp.EÜ Kanserle Sav. Ar-Uy Merk.Yayınları-3,153-156.
- Acet A, Akçasu A, Alper H, Banoğlu N, Barlas A, Bayülkem K, Berkman K, Canberk A, Cingi İ, Dökmeci D, Dökmeci İ, Eroğlu L, Evinç A, Göçer F, Görgülü A, Kara İ, Karadağ H, Karasalihoğlu A, Kesim Y, Kırılmaz Li Koşay S, Oktay Ş, Onat F, Özkılıç H, Pekindil G, Şadan G, Sağmanlıgil H, Timlioğlu Ö, Tuğlular I, Ulak G, Ulugöl A, Yazıcı Z.Farmakoloji. İlaç uygulamalarında temel kavramlar.Radyofarmasötikler. Saray Medikal Yayıncılık,1031-1059, 1996.

Finished Research Projects (3 entries)- 1999, Araştırma Projesi, Özkan Sezen, Yalçın Servet, Özkılıç Hayal: Etlik piliçlerde kan tri-iodothyronine (T3) ve trigliserid düzeyinin karkasta yağlanma ve sıcağa dayanıklılık üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü ile Tıp Fakültesi,Nükleer Tıp ABD ortak projesi. Proje No:1997,ZRF-23.
- 1994, Araştırma Projesi, Derin Hayriye, Kıraç Suna, Dirlik Ayşegül, Baskan Ahmet, Soydaş Cahide: İskemik kalp hastalığı tanısında transözefajeal atrial pacing eşliğinde Tl-201 miyokard perfüzyon SPECT çalışması. Ege Üniversitesi Nükleer Tıp ve Kardiyoloji Anabilim Dalları ortak projesi. Proje No:1993/TIP/014.
- Araştırma Projesi, Alper Eray, Burak Zeynep, Sertatıl Necip, Tavlı Talat, Bilkay Banu Çiçek,Meme kanserlerini takipte 15-3 numaralı karbonhidrat antijeni (CA15-3)'nin serum düzeyleri. EÜ Rektörlüğü EÜTF Nükleer Tıp ABD. Proje No:008/1989.
Memberships of Professional Associations (4 entries)- EANM (Europian Association of Nuclear Medicine)
- İzmir Meme Hastalıkları Derneği
- Türkiye Endokrinolji Derneği
- Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Student's Completed Thesis (14 entries)- Doktora, 2005, Gözde Dağlıöz, Koroner arter hastalığının tanısında Dobutamin Stresi ile yapılan Tc-99m MİBİ miyokard perfüzyon sintigrafisi ve Ekokardiyografinin karşılaştırılması
- Doktora, 2005, Gözde Dağlıöz, Koroner arter hastalığının tanısında Dobutamin Stresi ile yapılan Tc-99m MİBİ miyokard perfüzyon sintigrafisi ve Ekokardiyografinin karşılaştırılması
- Doktora, 1999, Diydem A. Yüksel, İyi diferansiye tiroid karsinomlarında Tc99m-Tetrafosmin sintgrafisinin I-131 ve Tl-201 tüm vucut sintigrafileri ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
- Doktora, 1999, Diydem A. Yüksel, İyi diferansiye tiroid karsinomlarında Tc99m-Tetrafosmin sintgrafisinin I-131 ve Tl-201 tüm vucut sintigrafileri ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
- Doktora, 1996, Murat Argon, Akciğer sarkoidozunda Tc99m-DTPA aerosol ve Ga67 sintigrafisinin değeri.
- Doktora, 1996, Murat Argon, Akciğer sarkoidozunda Tc99m-DTPA aerosol ve Ga67 sintigrafisinin değeri.
- Doktora, 1995, Dirlik Ayşegül, Akut serebral infarktlarda Tc99m-HMPAO serebral SPECT'in yeri ve klinik önemi. EÜTF Nükleer Tıp ABD.
- Doktora, 1995, Dirlik Ayşegül, Akut serebral infarktlarda Tc99m-HMPAO serebral SPECT'in yeri ve klinik önemi. EÜTF Nükleer Tıp ABD.
- Doktora, 1994, Özcan Zehra, Yeni bir tubuler ajan olan Tc-99m EC nin geleneksel renal radyofarmasötiklerle karşılaştırılması EÜTF Nükleer Tıp ABD.
- Doktora, 1994, Özcan Zehra, Yeni bir tubuler ajan olan Tc-99m EC nin geleneksel renal radyofarmasötiklerle karşılaştırılması EÜTF Nükleer Tıp ABD.
- Doktora, 1992, Burak Zeynep, Enflamatuar lezyonlarının değerlendirilmesinde Tc-99m HMPAO İle işaretli lökosit sintigrafisinin yeri . EÜTF NükleeTıp ABD.
- Doktora, 1992, Derebek Erkan, Hipoaktif-soliter solid tiroid nodüllerinde Tl-201 sintigrafisinin yeri, EÜTF Nükleer Tıp ABD
- Doktora, 1992, Burak Zeynep, Enflamatuar lezyonlarının değerlendirilmesinde Tc-99m HMPAO İle işaretli lökosit sintigrafisinin yeri . EÜTF NükleeTıp ABD.
- Doktora, 1992, Derebek Erkan, Hipoaktif-soliter solid tiroid nodüllerinde Tl-201 sintigrafisinin yeri, EÜTF Nükleer Tıp ABD