Akademik BilgilerMEHMET BÜLENT ÖZKAN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Mimarlığı AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: bozkan2001@yahoo.com
- E-posta: mehmet.bulent.ozkan@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.3880110 ve 3884000 den 2615 - 2616 ve 2619, İş Telefon
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1975
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye, 1975
- Doktora: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1981
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye, 1996

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Ege Üniversitesi Genel Sekreterliği, 2008-
- Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2000
- Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığı, 1999-2011
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1997-2011
- Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, 1997-2011
-  Rekreasyon Planlama Bilimdalı Başkanlığı, 1991-
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1988-1991
Other Professional Activities (6 entries)- Üniversitem Programı, Alt Yapı Çalışma Grubu Üyeliği, 2002-2008
- Mordoğan Sosyal Etkinlikler Grubu Başkanlığı, 2001-2004
- Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği, 2000-2007
- Fakülte Disiplin Soruşturma Grubu Üyeliği, 1990-1991
- Fakülte Öğretim ve Sınav Programlama Grubu Üyeliği, 1988-1989
- Fakülte Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Üyeliği, 1988-1989
Research Interests- Peyzaj Mimarlığı (5010500)
- Peyzaj Mimarlığı (5010501)
Publications in Non-Indexed Journals (37 entries)- 2002. Özkan, Bülent. Çiğdem Coşkun ve Yurdanur Okutgan. Rostock Kenti IGA 2003 Uluslararası Bahçe Sergisini Bekliyor.Egemimarlık, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Dergisi, 2002/2, sayı:42, sayfa: 40-41, İzmir.
- 2001, Hepcan, Şerif: Kaplan, Adnan: Küçükerbaş, Erhan: Özkan, Bülent. Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanların Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 38, No:2-3, Sayfa 143-150, Bornova-İzmir
- 1999, Küçükerbaş, Erhan: Özkan, Bülent ve Savaş, Jale. Katlı Otoparklarda Yeşil Alan. Tarım ve Köy, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 129, 44-45, Ankara
- 1997, Küçükerbaş, Erhan: Özkan, Bülent: Kaplan, Adnan ve Aslan, Nihan. Lipya Çimi (Phyla nodiflora Greene) Bitkisinin İzmir Koşullarında Optimum Su Gereksinimi ile Basılmaya Dayanımının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi (Turkish Journal of Agriculture and Forestry), 21/5, TÜBİTAK, 469-474, Ankara
- 1996, Özkan, Bülent: Kaplan, Adnan: Aslan, Nihan ve Kılıç, Hilal. Ülkemizde Kent Küçük Bahçe Parklarının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Ekoloji Çevre Dergisi. Yıl: 5, Sayı: 18, Sayfa:18-21, İstanbul
- 1995, Özkan, Bülent. Ekoturizm Politikası. Çevre ve İnsan. Çevre Bakanlığı Yayın Organı, Yıl: 6, Sayı: 23, Ankara
- Yılmaz, Hasan ve Özkan, Bülent. Rekreasyonel Turizm Yönünden Erzurum Palandöken Dağının Önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (1), Erzurum, 1994
- Özkan, Bülent ve Şentürk, Nilüfer. Su Bahçeleri Planlama ve Uygulama Teknikleri Üzerine Araştırmalar. Fen Bilimleri Ens.Dergisi. Cilt 2. Sayı:2. Sy.193-200, 1993
- Özkan, Bülent. Rekreasyon Amaçlı Konutsal Yapılaşmaların Güney Ege Kıyı Peyzajına Etkileri Üzerine Araştırma. Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı, 1993, Sy,132-141.1993.
- Özkan, Bülent. Turizmde Çevreye Duyarlılık (Soft Tourism). Tabiat ve İnsan, Yıl 27, Sayı 1, Sy. 18-21, Ankara, 1993
- Özkan, Bülent ve Kaplan, Adnan. İzmir Kuş Cennetinin Rekreasyonel Turizm Yönünden Önemi. Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1992. Sy.154-161.1992.
- Özkan, Bülent ve Küçükerbaş, Erhan. Kent Parkı Tasarımı Üzerine Bir Araştırma. Peyzaj Mimarlığı Dergisi. 92/1 Sy.19-30. 1992.
- Özkan, Bülent. Rekreasyonel Turizm ve Çevre. Ege Peyzaj Dergisi. Sayı:1 Sy:32.1992.
- 1992, Özkan, Bülent. İkinci Konutların Güney Ege Kıyı Peyzajına Olumsuz Etkileri Çoğalıyor, Peyzaj Haber Bülteni, Yıl 2, Sayı 8, İzmir
- 1991, Özkan, Bülent ve Kaplan, Adnan. İzmir Kuş Cennetinin Rekreasyonel ve Turistik Yönden Değerlendirilme Olanakları. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, No 5, İzmir
- Özkan, Bülent. Turistik ve Rekreasyonel Etkinlik Olarak Uluslararası Bahçe Bahçe Sergileri. Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı.1988-1989 Sy.270-277, 1990
- Özkan, Bülent: Küçükerbaş, Erhan ve Bayraktar, Aysel. Çivril Işıklı Belediyesi Rekreasyon Alanı Tasarımı Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt 27 Sayı:2 Sy.147- 160, 1990
- 1990, Özkan, Bülent. Türk Turizminin Önemli Kaynağı Deniz ve Kıyılarına İlişkin Sorunları. AKTOP Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yayın Organı, Yıl 2, Sayı 11, Antalya
- Özkan, Bülent. Türk Turizminin Önemli Kaynağı Deniz ve Kıyılarına İlişkin Sorunlar. Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 87, Sy. 76-85. 1989.
- Özkan, Bülent. Büyük Ağaçların Transplantasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Yıl 1988, 1989.
- 1989, Özkan, Bülent ve Bayraktar, Aysel. Akhisar Örneğinde Bir Kent Parkı Planlaması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, İzmir
- Özkan, Bülent. Kıyılarımız ve Turizm. Milliyet Gazetesi Düşünenelerin Düşünceleri, 9 Nisan1989, İstanbul
- 1988, Aslanboğa, İlçin ve Özkan, Bülent. Ormaniçi Dinlenme Alanlarında Yoğun Ziyaretçi Baskısının Bitki Örtüsü Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Zarar Görmüş Ağaçlardaki Yıllık Halka Analizleri Yardımıyla Saptanması. TÜBİTAK Doğa Mühendislik/Çevre Araşt. Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Ankara
- 1988, Özkan, Bülent. Büyük Ağaçların Transplantasyonu Nasıl Gerçekleştirilir. TÜBİTAK-Bilim ve Teknik, Cilt 21, Sayı 251, Ekim, Ankara
- Özkan, Bülent. Daimi Çiçekler. Dört Mevsim Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, Sy ,1986
- Özkan, Bülent. Yeşil Çit Tesisi ve Bu Amaca Uygun Bitki Türleri- 1. Dört Mevsim Dergisi, Yıl 2, Sayı 4. 1985
- Özkan, Bülent. Yeşil Çit Tesisi ve Bu Amaca Uygun Bitki Türleri- 2. Dört Mevsim Dergisi, Yıl 2, Sayı 5. 1985
- Özkan, Bülent. Türk Posta Pullarında Bitkiler. Tabiat ve İnsan, Yıl 18, Sayı 2, Sy , 1984
- Özkan, Bülent. Kuşadası ve Yakın Çevresi Kıyı Bandında İkinci Konut Yerleşimleri. Tabiat ve İnsan, Yıl 18, Sayı 3, Sy , 1984
- Özkan, Bülent. Tarım Topraklarında Kentsel ve Endüstriyel Yapılaşma Sorunu. Dört Mevsim Dergisi. Yıl 1, Sayı 11, Sy , 1984
- 1983, Özkan, Bülent. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirme Ölçütleri ve Bunlara İlişkin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulanması Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Ankara
- Özkan, Bülent. Gelişmiş Bir Ağacın İşlevleri. Çevre Koruma, Sayı 15, Sy , 1983
- Özkan, Bülent. Türkiye'de Çevre Planlama ve Eğitimi Sorunları. Çevre Koruma, Sayı 16. Sy , 1983
- 1983, Özkan, Bülent. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirme Ölçütleri ve Bunlara İlişkin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2. İzmir
- 1983, Özkan, Bülent. Untersuchungen über Bewertungskriterien Für die Erholung an den Küsten und ihre Anwendung für die Planung als beispiel am Nördlichen Teil von Agaischen Küsten. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, İzmir
- Köseoğlu, Mehmet ve Özkan, Bülent. Elaeagnus angustifolia L. (İğde): Botanik ve Ekolojik Özellikleriyle Peyzaj Mimarlığında Kullanım Özellikleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt 18, Sayı 1-2-3, Sy , 1981
- Özkan, Bülent. Manisa veye Kır Lalesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Sy. 147-152, 1980

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0, Özkan, Bülent: Küçükerbaş, Erhan: Kaplan, Adnan ve Aslan, Nihan. Ülkemizde Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Tasarım Süreci Açısından Gözlenen Sorunların Bademler Mahmut Türkmenoğlu Parkı Örneğinde Çözümü Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Üniversiteler Ofset. Bornova.1993."

International Conference Proceedings (3 entries)- 2001, Özkan, M. Bülent: Küçükerbaş, Erhan: Malkoç, Emine ve Sönmez, Hatice. The Visual Analysis of Some Pedestrian Malls in the City of Izmir. The 50 th Anniversary Celebration of Landscape Architecture in Bulgaria. University of Forestry, The Department of Landscape Architecture in Sofia, Page 232-240, Bulgaria.
- Kaplan, Adnan: Küçükerbaş, Erhan ve Özkan, Bülent. Şirince Yerleşiminin Rekreasyonel Turizm Yönüyle İncelenmesi. 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu ( First International Symposium of Selçuk, From Past to Present). Sy.297-308, 1998.
- Aslanboğa, İlçin ve Özkan, Bülent. Die Pflanzendecke in Erholungswaldern wird durch Erholungssuchende belastet. TÜBİTAK, Türkiye Peyzajının Korunması Güncel Sorunları Toplantısı "Work-Shop" 1986

National Conference Proceedings (5 entries)- Özkan, Bülent. Ekoloji Çağına Doğru Ekoturizm Yaklaşımı. Kuşadası Kıyı ve Çevre Sorunları Sempozyumu Kuşadası, 10-11 Kasım 1994, Sözlü.
- Özkan, Bülent. Turizmde Çevreye Duyarlılık. Coğrafya Meslek Haftası. İzmir, Atatürk Kültür Merkezi. 20-24 Kasım 1991.Sözlü.
- Aslanboğa, İlçin ve Özkan, Bülent. Ege Kıyılarındaki Ormaniçi Rekreasyon Alanlarında Yoğun Kullanımdan Kaynaklanan Çevre Bozulmaları. Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Sempozyumu, İzmir, 1984
- Özkan, Bülent. Deniz Kıyısı İkinci Konutları Üzerine. Çevre 82 Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 5 Haziran 1982, Sözlü
- Köseoğlu, Mehmet ve Özkan, Bülent. Rekreasyonel Yönden Peyzaj Değerlendirme Yöntemleri. Değişen Çevre Kavramı ve Planlama Sempozyumu, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1981

Books (6 entries)- 1996, Özkan, Bülent. Perspektif Çizim Tekniği. Ders Kitabı. 91 Sayfa, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Yayın No: 518, Bornova-İzmir
- 1996, Özkan, Bülent. Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği. Ders Kitabı. 122 Sayfa. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 515, Bornova- İzmir
- 1995, Özkan, Bülent ve Küçükerbaş, Erhan. Mimarlık Bilgisi. Ders Kitabı. 142 Sayfa. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Yayın No: 513, Bornova-İzmir
- 1995, Özkan, Bülent ve Küçükerbaş, Erhan. Teknik Perspektif. 123 sayfa, Ege Peyzaj Mimarlığı Derneği Yayın No:95/1, Bilim Ofset, Konak-İzmir
- 1994, Küçükerbaş, Erhan ve Özkan, Bülent. Bir Meydan Tasarımı Sürecinin Germencik Örneğinde Ortaya Konulması. Germencik Belediyesi Yayını, Bilim Ofset Basım Yayın, Konak-İzmir
- 1993, Özkan, Bülent: Küçükerbaş, Erhan: Kaplan, Adnan: Aslan, Nihan. Ülkemizde Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Tasarım Süreci Açısından Gözlenen Sorunların Bademli Mahmut Türkmenoğlu Parkı Örneğinde Çözümü Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Üniversiteliler Ofset , 29 sayfa, Bornova-İzmir

Finished Research Projects (7 entries)- Araştırma Projesi, Özkan, Bülent: Küçükerbaş, Erhan: Kaplan, Adnan ve Aslan, Nihan. Açık-Yeşil Alan ve Rekreasyon Alanı Olarak Mezarlıkların Planlama ve Tasarım Sorunları İle Çözüm Olanaklarının İzmir Kenti Örneğinde Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No 1994-006, Bornova, 1996
- Araştırma Projesi, Küçükerbaş, Erhan: Özkan, Bülent: Kaplan, Adnan ve Aslan, Nihan. Phyla nodiflora Greene (Lipya Çimi)'nin İzmir Koşullarında Optimum Su Gereksinimi ile Basılmaya Dayanımının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No 1992-040, Bornova,1994
- 1992, Araştırma Projesi, Özkan, Bülent ve Aslanboğa, İlçin. Doğa Koruma Yönünden, Güney Ege Kıyılarındaki Rekreasyon Amaçlı Konutsal Yerleşimler (İkinci Konut) ve Peyzaja Etkileri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu, Bornova, 1991. |
- 1992, Araştırma Projesi, Aslanboğa, İlçin: Özkan, Bülent ve Güney, Aydın. İzmir Kentinde Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Bazı Odunsu Bitki Türlerinin Görsel Değerlerini Etkileyen Fenolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu, Bornova, 1991. |
- Araştırma Projesi, Bayraktar, Aysel: Aslanboğa, İlçin: Özkan, Bülent: Güney, Aydın ve Türkyılmaz, Bahar. İzmir Kenti İçinde Halkın Açık Alan Gereksinimini Karşılamak Amacıyla Bazı Yol ve Meydanların Taşıt Trafiğinden Arındırılması Olanakları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu Bornova, 1987|
- Araştırma Projesi, Aslanboğa, İlçin ve Özkan, Bülent. Ormaniçi Dinlenme Alanlarında Yoğun Ziyaretçi Baskısının Çevrede Doğurduğu Olumsuz Etkilerin Zarar Görmüş Ağaçlardaki Yıllık Halka Analizleri Yardımıyla Saptanması. TÜBİTAK- ÇAG 107, Bornova.1984-1986. |
- Araştırma Projesi, Özkan, Bülent. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirme Ölçütleri ve Bunlara İlişkin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulanması Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TOAG 412. Bornova.1979-1982. |
Memberships of Professional Associations (2 entries)- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
- Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Granted Scholarships (2 entries)- 1983, Goethe Instıtut
- 1983, Landkreis Hannover
Student's Completed Thesis (15 entries)- Yüksek Lisans, 2001, Canbaz, Rafiye. Saruhanlı (Manisa) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği ve Geliştirilme Olanakları Üzerine Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1999, Kılıçaslan, Çiğdem. Rekreasyonel ve Turistik Amaçlı Kullanımların İzmir ve Yakın Çevresi Örneğinde Deniz Kıyılarına Etkisi Üzerine Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1999, Aktan, Nurdan Güneş. Fiziksel Planlama Yönünden İzmir ve Frankfurt Kent Mezarlıklarının Karşılaştırılması. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1999, Foto, Didem. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin Doğal ve Kültürel Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bu Potansiyelin Rekreasyonel Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1998, Deniz, Müge. Peyzaj Düzenleme Elemanı Olarak Süs Havuzlarının Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma. Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1995, Turan, M. Arzu. Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları, Ülkemizdeki Uygulamalara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1995, Kılıç, Hilal. İzmir Kenti Örneğinde Kent Küçük Bahçeleri Planlama Olanakları Üzerine Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Doktora, 1995, Kaplan, Adnan. Doğal ve Kültürel Değerlerce Zengin Kıyı Mekanlarına Yönelik Peyzaj Planlama Yönteminin Foça Örneğinde Ortaya Konulması Üzerinde Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Doktora, 1995, Kaplan, Adnan. Doğal ve Kültürel Değerlerce Zengin Kıyı Mekanlarına Yönelik Peyzaj Planlama Yönteminin Foça Örneğinde Ortaya Konulması Üzerinde Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1993, Albayrak, Dilek. Cunda-Alibey Adası (Ayvalık) nın Turistik ve Rekreasyonel Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilme Olanakları Üzerine Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1991, Kaplan, Adnan. İzmir-Tuzla Kuş Cennetinin Rekreasyonel ve Turistik Yönden Değerlendirilme Olanakları Üzerine Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1990, Şentürk, Nilüfer. Su Bahçeleri Planlama ve Uygulama Teknikleri Üzerine Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1989, Mercan, Nuran. İzmir Kenti Örneğinde Bir Bahçe Sergisi Planlama Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1988, Kalkancı, Cangül. İzmir ve Yakın Çevresinde Üretilen ya da Kolaylıkla Temin Edilebilen Bitki Kapları ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 1988, Duman, Birsen. Ürkmez-Gümüldür Arası Kıyı Bandında Mevcut Rekreasyon Amaçlı Çadırlı Kamping Alanlarının Özellikleri ve Yeterlilikleri Üzerinde Bir Araştırma. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.