Akademik BilgilerMUSTAFA RUŞEN USTAOĞLU
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
İç Sular Biyolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: m.rusen.ustaoglu@ege.edu.tr
- E-posta: mr_ustaoglu@yahoo.com
- Telefon: 232-3112853, İş Telefonu
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1977
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1997

Administrative / Academic Duties (11 entries)- Su Ürünleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği, 2010-2012
- Su Ürünleri Fakültesi, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, 2009-2012
- E.Ü.SÜFAK Yayın Alt Komisyon Başkanı, 2007-2013
- Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı, 2006-2009
- E.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri SÜFAK Alt Komisyon Başkanı, 2006-
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2001-2004
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1998-2000
- Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Yardımcılığı, 1995-2005
- Su Ürünleri Dergisi,Dergi Komisyonu Üyeliği, 1995-2012
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994-1997
- E.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri SÜFAK Alt Komisyon Üyeliği, 1992-2006
Research Interests- Limnoloji (4010502)
- Su Ürünleri (4010503)
Indexed Journal Publications (18 entries)- 2014, APAYDIN YAĞCI, M., USTAOĞLU, M.R.,İznik Gölü (Bursa/Türkiye) Zooplanktonunun Derinliğe Bağlı Yoğunluğu ve Fizikokimyasal Parametreler ile İlişkileri. Ekoloji 23, 93: 36-42.
- 2012, YILDIZ, S., ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., SÖMEK, H., Distribution of Aquatic Oligochaetes (Annelida, Clitellata) of High-elevation Lakes in the Eastern Black Sea Range of Turkey. Turk. J. Zool, 36 (1):59-74.
- 2012, APAYDIN YAĞCI, M., USTAOĞLU, M.R., Zooplankton Fauna of Lake İznik (Bursa, Turkey). Turk J. Zool., 36 (3):341-350.
- 2012, USTAOĞLU, M.R., ALTINDAĞ, A., KAYA, M., AKBULUT, N., BOZKURT, A., ÖZDEMİR MİS, D., ATASAGUN, S., ERDOĞAN, S., BEKLEYEN, A., SALER, S., OKGERMAN, H.C., A Checklist of Turkish Rotifers. Turk J Zool., 36 (5): 607-622.
- 2012, İLHAN, A., SARI, H.M., SAYGI, H., USTAOĞLU, M.R., Length-weight relationships of Freshwater Fishes in the Biga Peninsula (Northwestern Anatolis, Turkey). J Appl Ichthyol.,28:857-858.
- 2012, AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., Discovering the Hidden Biodiversity of Crustacea (Branchiopoda, Maxillopoda,and Ostracoda) Assemblages in the High Mountain Lakes of Kaçkar Mountains (Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (1): 67-73.
- 2011, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.,Contribution to the Knowledge on the Distribution of Chironomidae and Chaoboridae (Diptera:Insecta) Species of Lakes on Taurus Mountain Range (Turkey). J.Ent.Res.Soc., 13 (2): 15-25.
- 2011, ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., The Zooplankton Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Muğla). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11:681-686.
- 2011, TOPKARA, E.T., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., Determination of Pollution Level of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Muğla) by Using Benthic Macro Invertebrates. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (9): 1194-1201.
- 2010, TOPKARA, E.T., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis (Leach, 1817), A New Record fort he Corixidae (Insecta, Hemiptera) Fauna of Turkey. J. Ent. Res. Soc., 12 (1): 49-52.
- 2010, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Littoral Oligochaeta (Lumburiculidae and Enchytraeidae) communities of some mountain lakes in the Eastern Black Sea Range (Turkey). Advances of the 4th International Oligochaeta Taxonomy Meeting, Zoology in the Middle East, Supplementum 2: 151-160.
- 2009, AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Zooplankton Composition and Abundance in Lake Eğrigöl, a High Mountain Lake (Gündoğmuş, Antalya). Turk.J.Zool., 33: 83-88.
- 2009, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R. Glyptotendipes (Caulochironomus) scirpi (Kieffer 1915) a New Record from Turkey. Journal of Freshwater Ecology, 24, 4: 669-670.
- 2008, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Population Structure, Growth and Mortality of Crassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 25-29.
- 2008, SÖMEK, H., USTAOĞLU, M.R., YAĞCI, M. A Case Report: Algal Bloom of Microcystis aeruginosa in Drinking-Water Body, Eğirdir Lake, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 177-179.
- 2007, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., Echinogammarus baliki sp. nov., A New Species of Amphipod from Turkey Fauna: (Amphipoda, Gammaridae. Crustaceana 80 (9): 1043-1055.
- 2004, ÖZBEK, M., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. A New Species of Corophiid for the Turkish Fauna: Chelicorophium maeoticum (Sowinsky, 1898) (Amphipoda). Crustaceana 77 (8): 1013-1018.
- 2004, BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R., İLHAN, A. Çivril Gölü (Denizli, Türkiye) Kadife Balığı [Tinca tinca (L., 1758)] Populasyonunun Yapısı, Mortalitesi ve Büyümesi. Turk J Vet Anim Sci 28: 973-979.

Publications in Non-Indexed Journals (86 entries)- 2014, İLHAN, A., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası. Journal of Fisheries Sciences.com. 8(3):194-198.
- 2014, TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R.,Gönen Çayı (Balıkesir-Türkiye)’nda yaşayan sucul Coleoptera ve sucul ve yarısucul Heteroptera faunası üzerine bir çalışma. Ege J Fish Aqua Sci 31 (1): 19-26.
- 2013, İLHAN, A., USTAOĞLU, M.R., BERBEROĞLU, S. Türkiye’nin 7 akarsu havzasında horozbine, Salaria fluviatilis (Asso, 1801) balığına ait boy-ağırlık ilişkisi. Ege J Fish Aqua Sci 30 (1): 41-43.
- 2013, TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. First record of Limnoporus rufocutellatus (Hemiptera:Gerridae) from Turkey, with some ecological notes. Ege J Fish Aqua Sci 30 (2): 83-84.
- 2013,USTAOĞLU, M.R., TAŞDEMİR, A., ÜRET, C.,Karagöl (Yamanlar, İzmir)’de Chaoborus flavicans (Meigen, 1830) (Diptera, Insecta) popülasyonunun nokturnal göçü. Review of Hydrobiology 6, 2: 129-143.
- 2012, BAŞIAÇIK, S., SARI, H.M., İLHAN, A., USTAOĞLU, M.R., Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli) Bıyıklı Balık (Luciobarbus kottelati Turan, Ekmekçi, İlhan & Engin, 2008) Populasyonunun Bazı Büyüme Özellikleri. Journal of Fisheries Sciences.com., 6 (1):32-38.
- 2012, USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., Observations Zooplankton in Some Lagoons in Turkey. J Black Sae/Mediterranean Environment, 18 (2):208-222.
- 2012, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R. Palaemonetes antennarius (H.Milne Edwards, 1837)’un bazı morfometrik özellikleri (Decapoda:Palaemonidae). Ege J Fish Aqua Sci 29 (2): 63-68.
- 2012, GÜRLEYEN, N., İLHAN, A., BAŞIAÇIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M. Adıgüzel Baraj Gölü’ndeki Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın Bazı Büyüme Özellikleri. Ege J Fish Aqua Sci 29 (3): 123-126.
- 2010, TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Tahtalı Baraj Gölünün (İzmir) Makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae, Amphipoda) Faunası. Journal of Fisheries Sciences.com. 4 (4):376-383.
- 2010, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., The Chironomidae (Diptera-Insecta) Fauna of Yuvarlakçay Stream (Köyceğiz-Muğla-Turkey). E.Ü.Su Ürünleri dergisi, 27 (2):61-64.
- 2010, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., GEZERLER ŞİPAL, U., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., Buldan Baraj Gölü (Denizli) Planktonu ve Mevsimsel Değişimi. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, 27 (3):113-120.
- 2009, TOPKARA,E.T., TAŞDEMİR,A., YILDIZ,S., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. Toros Dağ Silsilesi Üzerindeki Bazı Göllerin Sucul Böcek (Insecta) Faunasına Katkılar. Journal of Fisheries Sciences.com. 3 (1):10-17.
- 2009, TAŞDEMİR,A., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. Gediz Deltası (Menemen-İzmir) Chironomidae (Diptera) Faunası’na Katkılar. Journal of Fisheries Sciences.com. 3 (1):32-39.
- 2009, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Türkiye’deki bazı lagünlerin Chironomidae (Diptera-Insecta) Faunası üzerine bir ön çalışma. Review of Hydrobiology, 2:97-106.
- 2009, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) Oligochaeta Faunası (Annelida). Review of Hydrobiology, 2:173-186.
- 2009, ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R. Gölcük Gölü (Ödemiş-İzmir) ’nün Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 (1): 19-27.
- 2009, ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Zooplankton Kompozisyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 (2): 129-134.
- 2009, İLHAN, A., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., BAŞIAÇIK, S., GÜRLEYEN, N., Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 26 (4):257-260.
- 2009, AKBULUT, M., USTAOĞLU, M.R., ÇELİK, E.Ş., Freshwater and Brackish Water Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Fauna of Sinop and Samsun and Their Ecology. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 15:47-60.
- 2008, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M. Contributions to the Knowledge of Oligochaeta (Annelida) Fauna of Some Lakes in the West Black Sea Region (Turkey). Journal of the Black Sea-Mediterranean Environment, 14(3):193-204.
- 2008, YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. Kemer baraj Gölü’nün (Aydın) Makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae) Faunası. Journal of Fisheries Sciences. Com. 2(3): 457-465.
- 2008, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M. Batı Karadeniz Bölgesindeki (Türkiye) Bazı Göllerin Diptera ve Ephemeroptera Faunası. Journal of Fisheries Sciences. Com. 2(3): 252-260.
- 2008, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C., TAŞDEMİR,A., İLHAN,A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 (4): 347-351.
- 2008, ÖZBEK,M., SARI,H.M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Batı Toros Dağları Üzerindeki Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 (4): 315-317.
- 2008, ÖZYALIN,S., USTAOĞLU,M.R. Kemer Baraj Gölü (Aydın) net fitoplankton kompozisyonunun incelenmesi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 (4): 275-282.
- 2008, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., SARI,H.M., ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C., ÖZBEK,M., İLHAN,A., TAŞDEMİR,A., YILDIZ,S., TOPKARA,E.T. Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularında Faunal Bir Çalışma. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 (4): 295-299.
- 2007, YILDIZ,S., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. Contributions to the Knowledge of Oligochaeta (Annelida) Fauna of Some Mountain Lakes on the Taurus Range (Turkey). Turk.J.Zool., 31: 249-254.
- 2007, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,7(1): 1-6.
- 2007, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., TOPKARA, E.T. Yayla Gölündeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın Bazı Büyüme ve Üreme Özellikleri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi 19 (3): 325-332.
- 2006, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Distribution and Ecology of Freshwater Ichthyofauna of Biga Peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turk J Zool 30: 35-45.
- 2006, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D. Akgöl’ün (Selçuk-İzmir) Kladoser ve Kopepodları. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 Ek Sayı(1-1): 169-172.
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk - İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-2): 61-65.
- 2006, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R. Check-list of Malacostraca (Crustacea) species of Turkish Inland Waters. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-2): 229-234.
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., ÖZBEK, M., İLHAN, A. Bozalan Gölü’nün (Menemen-İzmir) Biyolojik Çeşitliliği Hakkında Bir Ön Araştırma. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4): 291-294.
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., BERBER, S. Demirköprü Baraj Gölü’nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4): 245-249.
- 2005, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R. Göller Bölgesi İçsularının Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 22 (3-4): 377-384.
- 2005, TOKSÖZ, A., USTAOĞLU, M.R. Gölcük Gölü’nün (Bozdağ, Ödemiş) Profundal Makrobentik Faunası Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(1-2): 173-175.
- 2005, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., TAŞDEMİR, A. Chironomidae Fauna (Diptera-Insecta) of Gümüldür Stream. Turk J Zool 29:269-274.
- 2005, YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. Macrobenthic Invertebrate Fauna of Lake Eğrigöl (Gündoğmuş-Antalya). Turk J Zool 29:275-282.
- 2005, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A., TOPKARA, E.T. Yuvarlakçay’ın (Köyceğiz-Muğla) Balık Faunası. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 22(1-2): 221-223.
- 2005, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., BERBER, S. Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 22 (1-2): 83-89.
- 2005, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C. The Zooplankton of Some Lakes in the Taurus Range (Turkey). Zoology in the Middle East 34:101-108.
- 2005, İLHAN, A., BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R. Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri İçsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) Türleri ve Dağılımları. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 22 (3-4): 343-346.
- 2005, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., ÖZBEK, M. Kuş Gölü (Bandırma) Makrobentik Omurgasız Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 22 (3-4): 347-349.
- 2005, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R. Göller Bölgesi İçsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının Taksonomik Açıdan İncelenmesi. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 22 (3-4): 357-362.
- 2005, SÖMEK, H., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1 (1): 26-32.
- 2004, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK,M. Contributions to the knowledge of Malacostraca (Crustacea) Fauna of the Taurus Mountains District (Southern Anatolia). Turk J Zool 28:91-94.
- 2004, USTAOĞLU, M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR MİS, D. The Rotifer Fauna of Lake Sazlıgöl (Menemen, İzmir).Turk J Zool 28:267-272.
- 2004, ÖZBEK,M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Malacostraca (Crustacea) Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Muğla). Turk J Zool 28:321-327.
- 2004, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., YILDIZ, S. Oligochaeta and Aphanoneura (Annelida) Fauna of the Gediz Delta (Menemen-İzmir). Turk J Zool 28:183-197.
- 2004, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., TAŞDEMİR, A., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., TOPKARA, E.T. Birgi Göletleri (Urla, İzmir) ve Sazlıgöl (Karaburun, İzmir)’ün Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21(1-2): 29-30.
- 2004, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S. Buldan Baraj Gölü’nün (Denizli, Türkiye) Bentik Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21(1-2): 139-141.
- 2004, ÖZBEK, M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., BERBER, S., TOPKARA, E.T. Apolyont ve İznik Gölleri’nin Malacostraca (Crustacea) Faunası. Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(2): 291-295.
- 2004, BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R., İLHAN, A. Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21(3-4): 257-262.
- 2004, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. İkizgöl’ün (Bornova, İzmir, Türkiye) Diptera (Insecta) Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21(3-4): 263-265.
- 2004, AYGEN,C., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Two new records for the non-marine ostracod fauna of Turkey: Humphcypris subterranea (Hartmann,1964) and Herpetocypris brevicaudata Kaufmann,1900. Zoology in the Middle East 31: 77-81.
- 2004, ÖZBEK, M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. An amphipod species new for the Turkish fauna: Pontogammarus aestuarius (Derzhavin, 1924). Zoology in the Middle East 32: 63-68.
- 2004, USTAOĞLU, M.R. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21(3-4): 191-199.
- 2003, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C.: Microcrustacean Fauna of Lake Sazlıgöl (Menemen-İzmir). Turk J. Zool. 27:15-18.
- 2003, SARI,H.M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., İLHAN,A.: Işıklı Gölündeki (Çivril-Denizli) Kababurun Balığı, Chondrostoma nasusu (L.,1758)'nın Büyüme Özellikleri. S.D.Ü.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9:10-15.
- 2003, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M. Toros Dağları (Güney Anadolu) Üzerindeki Bazı Göllerin Mollusca Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 20 (3-4): 351-355.
- 2003, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M. Yuvarlakçay’ın (Köyceğiz-Muğla) Mollusca Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 20 (3-4): 433-438.
- 2003, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK,M., SARI,H.M. The Freshwater Leeches (Annelida: Hirudinea) of the Gediz Catchment Area (İzmir Region). Zoology in the Middle East 29: 118-120.
- 2003, ÖZBEK,M., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. Contribution to Knowledge of the Variation and Ecology of Echinogammarus antalyae Karaman, 1971 (Crustacea: Amphipoda). Zoology in the Middle East 29: 113-116.
- 2002, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK,M., TAŞDEMİR,A., TOPKARA,E.T.: Yelköprü Mağarası (Dikili,İzmir) ve Yakın Çevresinin Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, 19(1-2):221-225.
- 2002, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK,M.: Gökova Kaynaklarının (Akyaka-Muğla) Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. S.D.Ü. EğirdirSu Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8:106-112.
- 2001, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., AYGEN,C., ÖZDEMİR,D.: The Cladoceran and Copepod (Crustacea) Fauna of İkizgöl (Bornova-İzmir). Turk J. Zool., 25:135-138.
- 2001, ÖZBEK,M., USTAOĞLU,M.R.: İzmir İli ve Civarı Tatlısu Malacostraca (Crustacea) Faunası (Amphipoda hariç). Anadolu Ü. Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1):19-25.
- 2001, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK,M.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli)'nün Mollusca Faunası. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2):135-139.
- 2001, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M. A new locality for the freshwater jellyfish Craspedacusta soweryi Lankester, 1880 in Turkey. Zoology in the Middle East 22: 133-134.
- 1999, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Kuzey Ege Bölgesindeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 16 (3-4):289-299.
- 1998, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZBEK, M.:Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Hirudinea Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 15(1-2):111-116.
- 1998, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M.: Bafa Gölü (Aydın)’nün Malacostraca (Arthropoda- Crustacea) Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 15(3-4):263-267.
- 1998, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R.: İzmir İli ve Civarı İçsularının Amphipoda (Crustacea- Arhtropoda) Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 15(3-4):211-231.
- 1997, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Marmara Gölü (Salihli) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri.E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,14(1-2):47-55.
- 1996, USTAOĞLU,M.R, BALIK,S., AYGEN,C., ÖZDEMİR,D.: Gümüldür Deresinin (İzmir) Rotifer Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,13 (1-2): 163-169.
- 1996, GEZERLER-ŞİPAL,U., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: İkizgöl’ün (Bornova-İzmir) Mikro ve Makro Alg Florası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,13 (1-2): 183-190.
- 1996, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M.,ÖZBEK,M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Tatlısu Kolyozu (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi,13 (1-2):171-182.
- 1993, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: A Preliminary Investigation on Freshwater Fauna of Gökçeada (Imroz) Island. Biologia Gallo-hellenica, Vol.20, 1: 299-303.
- 1993, USTAOĞLU, M.R.:Zooplankton (Metazoa)of Lake Marmara. Biologia Gallo-hellenica, Vol. 20,1:259-266.
- 1989, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: Bafa Gölündeki Ulubat Balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges,1960)'nın Biyoekolojik ve Ekonomik Yönlerden İncelenmesi. DOĞA TU Zooloji Dergisi, 13 (3):141-174.
- 1986, USTAOĞLU, M.R.:Zooplankton (Metazoa) of the Karagöl (Yamanlar,İzmir-Turkey). Biologia Gallo-hellenica 12: 273-281.
- 1983, USTAOĞLU, M.R.:Karagöl'ün (Yamanlar-İzmir) Morfometrisi Üzerine Bir Araştırma.E.Ü.F.F. Dergisi, Seri B, Suppl. Cilt I: 588-596.
- 1983, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch.,1823)'nun Yapay Üretimine İlişkin Ön Çalışmalar. E.Ü.F.F.Dergisi, Seri B, Supplement Cilt I:99-119.
- 1982, USTAOĞLU, M.R.: Vertical Migration of Crustacean Plankton in Piburger See (Tyrol- Austria).Jber.Abt.Limnol., Innsbruck 8:70-82.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 1988, USTAOĞLU,M.R. Marmara Gölünün (Salihli) Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi), 162 s.
- 1982, USTAOĞLU, M.R. Karagöl'ün (Yamanlar-İzmir) Makro ve Mikro Faunası Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans Tezi), 44 s.

International Conference Proceedings (17 entries)- 2014, USTAOĞLU, M.R., An Updated Zooplankton Biodiversity of Turkish Inland Waters. FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, September 25-27, 2014, Trabzon, Turkey. (Poster presentation)
- 2012, YILDIZ, S., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R., Macro Invertabrate Community Structure of High Elevation Lakes in Relation to Environmental Conditions. 3rd International Symposium on Substainable Development (ISSD 2012), May 31-June 1, 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina. (Oral presentation)
- 2009, YILDIZ, S., ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., SÖMEK, H. Distribution Patterns of Aquatic Oligochaetes (Annelida, Clitellata) in the Eastern Black Sea Range of Turkey. 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, 5-12 October 2009, Türkiye/Alanya (Oral presentation)
- 2009, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. The Change of the Aquatic Oligochaeta Community in Gümüldür Stream After Impoundment of the Tahtalı Reservoir, Turkey. 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, 5-12 October 2009, Türkiye/Alanya. (Poster presentation)
- 2009, TAŞDEMİR, A., YILDIZ,S., ÖZBEK, M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Chironomidae and Oligochaeta Assemblages and Relationship with Environmental Parameters in Yuvarlakçay Stream (Köyceğiz-Turkey). 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, 5-12 October 2009, Türkiye/Alanya. (Poster presentation)
- 2009, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Littoral Oligochaeta (Lumbriculidae and Enchytraeidae) communities of some mountain lakes on Eastern Black Sea range (Turkey). Fourth International Oligochaeta Taxonomy Meeting (4th IOTM), 20-24 April 2009,
- 2003, YILDIZ,S., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Some Mountains Lakes on Taurus Range (Turkey). 9th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 6-10 October 2003, The Netherlands. (Bildiri)
- 2003, YILDIZ,S., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Inland Waters in the Lake District (Turkey). 9th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 6-10 October 2003, The Netherlands. (Poster sunum)
- 2003, KOCATAŞ,A., ÖZBEK,M., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S. Türkiye İçsularındaki Mysid (Mysidacea, Crustacea) Türlerinin Dağılımlarına Katkılar. International Symposium of Fisheries and Zoology (In memory of Ord.Prof.Dr.Curt KOSSWIG in His 100th Birth Anniversary), 23-26 October 2003, İstanbul, 269-277.
- 1999, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M. Kuş Gölündeki (Bandırma) Tahta Balığı (Blicca bjoerkna L., 1758) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. II. International Symposium on Aquatic Products. September 21-23,1996, İstanbul-Türki
- 1999, GEZERLER-ŞİPAL,U., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Demirköprü Baraj Gölünün (Salihli-Manisa) Fitoplanktonu. II. International Symposium on Aquatic Products. September 21-23,1996, İstanbul-Türkiye. İ.Ü.Su Ürünleri Dergisi Özel Sayı: 199-207.
- 1992, BALIK.S.,USTAOĞLU,M.R.:La Peche et les Poissons dans le Systeme Lagunaire de Köyceğiz (Turquie).Rapp.Comm.int.Mer Méditt.,33,1:91.
- 1991, BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.:Effects of Pollution on Fish Populations in Nif Stream (İzmir). In: Urban Ecology, pp.153-166,(Ed. M.A.Öztürk, Ü.Erdem, G.Görk).Proceedings of the International Urban Ecology Symposium,Ege University Press, İzmir,427 pp.
- 1990, BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.:Biology of Acanthobrama mirabilis Ladiges,1960 in Lake Bafa (Turkey).Rapp.Comm.int. Mer Méditt.,32,1:300.
- 1990, USTAOĞLU,M.R.,BALIK,S.:Zooplankton of Lake Gebekirse (İzmir-Turkey).Rapp.Comm.int.Mer Méditt.,32,1:74.
- 1988, BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.:Dans le lac de Bafa, une peche intéressante grace a une méthode originale. Rapp.Comm.int.Mer Méditt.,31,2:69.
- 1988, YARAMAZ,Ö.,BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.:Etude des paramétres physico-chimiques et des sels nutritifs dans le lac de Bafa (Aydın,Turquie).Rapp.Comm.int.Mer Méditt.,31,2:76.

National Conference Proceedings (103 entries)- 2015, USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., TOPKARA, E.T.,Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. XV. Ekoloji Sempozyumu 6-9 Mayıs 2015, Sinop. (Poster sunum).
- 2015, USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., 2015: Gönen Çayı (Balıkesir) Lotik ve Lentik Biyotoplarının Su Kalitesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir. (Poster sunum).
- 2015, ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M.R., Gönen Çayı (Balıkesir) Planktonik Krustase (Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Değişimi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül 2015, İzmir. (Poster sunum).
- 2014, ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R.,Gönen Çayı (Balıkesir) Rotifer Faunası. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Poster sunum).
- 2014, SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A., ÖZBEK, M., Kaçkar ve Soğanlı Dağları Göllerinin Morfometrik Özellikleri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Poster sunum).
- 2013, GÜRLEYEN, N., USTAOĞLU, M.R., Gönen Çayı (Balıkesir) Havzası Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve mevsimsel Değişimi. FABA2013 Sempozyumu 30 Mayıs-01 Haziran 2013 Erzurum. (Poster sunum).
- 2013, TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R., Gönen Çayı (Türkiye) Sucul Coleoptera ve Sucul-Yarısucul Heteroptera Faunası. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 3-6 Eylül 2013, İstanbul. (Poster sunum).
- 2013, TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R., Kartal Gölü’nün (Beyağaç-Denizli-Türkiye) Sucul Coleoptera ve Sucul-Yarısucul Heteroptera (Classis: Insecta) Faunası Üzerine Bir Çalışma. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 01-04 Ekim 2013, Samsun. (Poster sunum).
- 2013, İLHAN, A., TAŞDEMİR, A., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TOPKARA, E.T., SARI, H.M., SÖMEK, H., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., BALIK, S., Denizli İli Biyoçeşitliliğine E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalının Katkıları. Denizli Biyoçeşitliliği ve Önemi Çalıştayı 29 Kasım 2013, Denizli. (Sözlü sunum)
- 2012, İLHAN, A., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta. (Sözlü sunum)
- 2012, AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., Adıgüzel Barajı (Denizli)'nın Planktonik Crustacea Kompozisyonu. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta. (Sözlü sunum)
- 2012, SÖMEK, H., USTAOĞLU, M.R., Batı Anadolu (Denizli)'da Bulunan Bazı Dağ Göllerinin Fitoplankton Kompozisyonu. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta. (Poster sunum)
- 2012, ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., Denizli'deki Dağ Göllerinin Rotifer Faunası Üzerine Gözlemler. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta. (Poster sunum)
- 2012, ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli)'nin Rotifer Kompozisyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster sunum)
- 2012, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., TELEK, Z., Gönen Çayı'nın (Balıkesir) Trichoptera (Insecta) Faunası. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster sunum)
- 2012, AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., Denizli’deki Dağ Göllerinin Planktonik Crustacea Kompozisyonu. FABA2012 Sempozyumu 21-24 Kasım 2012, Eskişehir. (Poster sunum).
- 2011,OKUR, B., DELİBACAK, S., YAĞMUR, B., ONGUN, A.R., USTAOĞLU, M.R., Gediz Deltası Sulak Alan Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir, Türkiye, 96-105. (Sözlü sunum)
- 2011, USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., Türkiye'deki Bazı Lagünlerin Zooplanktonu Üzerine Gözlemler. FABA 2011 Sempozyumu, 07-09 Eylül 2011, Samsun. (Poster sunum)
- 2011, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., Denizli'deki Dağ Göllerinin Oligochaeta (Annelida) Faunası Üzerine Gözlemler. FABA 2011 Sempozyumu, 07-09 Eylül 2011, Samsun. (Poster sunum)
- 2011, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., Denizli'deki Dağ Göllerinin Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera-Insecta) Faunası Üzerine Bir Çalışma. FABA 2011 Sempozyumu, 07-09 Eylül 2011, Samsun. (Poster sunum)
- 2011, SARI, H.M., KÜÇÜK, F., İLHAN, A., USTAOĞLU, M.R., BAŞIAÇIK, S., ÇELİK, Z., Türkiye İçsularındaki Vimba vimba, Acanthobrama marmid ve Acanthobrama mirabilis Populasyonlarının Morfometrik ve Meristik Karakterlerindeki Değişimler. FABA 2011 Sempozyumu, 07-09 Eylül 2011, Samsun. (Poster sunum)
- 2010, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., GEZERLER ŞİPAL, U., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C. Buldan Baraj Gölü’nün (Denizli) Planktonu ve Mevsimsel Değişimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray. (Poster sunum)
- 2010, USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., BALIK, S. Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Yüksek Dağ Göllerinin Rotifer ve Krustase’leri Üzerine Faunistik Bir Çalışma. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Bolu. (Sözlü sunum).
- 2010, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R. Palaemenonetes antennarius (H.Milne Edwards, 1837)’un Bazı Morfometrik Özellikleri (Decapoda: Palaemonidae). 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Bolu. (Sözlü sunum).
- 2010, İLHAN, A., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., BAŞIACIK, S., GÜRLEYEN, N. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Bolu. (Sözlü sunum).
- 2010, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Dağ Göllerinin Chironomidae (Diptera-Insecta) Faunası Üzerine Bir Çalışma. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Bolu. (Poster sunum).
- 2010, SÖMEK, H., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Bir Baraj Gölünün Fitoplankton Kompozisyonu ve Baraj Öncesi Dönem İle Karşılaştırılması (Gümüldür Deresi-Tahtalı Baraj Gölü). 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Bolu. (Poster sunum).
- 2009, ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Zooplankton Kompozisyonu. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. (Sözlü sunum)
- 2009, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Ötrof Bir Dağ Gölü’nün Faunasına Katkılar: İkizgöl (Bornova-İzmir) Oligoketleri (Annelida). 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. (Poster sunum)
- 2009, TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae, Amphipoda) Faunası. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. (Poster sunum)
- 2009, TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Tahtalı Baraj Havzası (Menderes-İzmir) Coleoptera ve Heteroptera (Hemiptera) (Classis: Insecta) Faunasına Bir Bakış. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. (Poster sunum)
- 2009, İLHAN, A., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., SARI,H.M. Doğu Karadeniz Dağları Akarsularındaki Salmo labrax Palas, 1814’ın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize. (Poster sunum)
- 2009, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Türkiye’deki Bazı Lagün Göllerinin Chironomidae (Diptera-Insecta) Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma. Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 29 Eylül – 1 Ekim 2009, Elazığ. (Poster sunum)
- 2009, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) Oligochaeta Faunası (Annelida). Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 29 Eylül – 1 Ekim 2009, Elazığ. (Poster sunum)
- 2009, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Toros Dağları Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasına Katkılar.IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10 Ekim 2009, Nevşehir. (Poster sunum)
- 2008, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C., TAŞDEMİR,A., İLHAN,A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir. (Poster sunum)
- 2008, ÖZBEK,M., SARI,H.M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Batı Toros Dağları Üzerindeki Göllerin Hirudinea (Annelida) Faunası. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir. (Poster sunum)
- 2008, ÖZYALIN,S., USTAOĞLU,M.R. Kemer Baraj Gölü (Aydın) Fitoplanktonunun İncelenmesi. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir. (Sözlü sunum)
- 2008, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SÖMEK,H. Uludağ (Bursa)’daki Buzul Göllerinin Fitoplanktonu. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir. (Poster sunum)
- 2008, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., SARI,H.M., ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C., ÖZBEK,M., İLHAN,A., TAŞDEMİR,A., YILDIZ,S., TOPKARA,E.T. Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularının Faunası. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir. (Poster sunum)
- 2007, TAŞDEMİR: A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) Chironomidae (Diptera-Arthropoda) Faunası. Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8):224-228. (Poster sunum)
- 2007, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Türkiye’deki Bazı Lagünlerin Oligochaeta (Annelida) Faunası İçin Bir Ön Araştırma. Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8):217-223. (Poster sunum)
- 2007, YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Makrobentik (Oligochaeta, Chironomidae) Faunası. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. (Poster sunum)
- 2007, TAŞDEMİR: A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M. Batı Karadeniz Bölgesindeki Bazı Göllerin Diptera ve Ephemeroptera Faunası. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. (Poster sunum)
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. Türkiye’nin Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Gerçekleştirilen Balıklandırma Çalışmaları ve Sonuçları. 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006, Antalya, 1-10. (Çağrılı Tebliğ)
- 2006, TOPKARA, E.T., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Toros Dağ Silsilesi Üzerindeki Bazı Göllerin Sucul Böcek (Insecta) Faunası. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 6-8 Eylül 2006. (Poster sunum
- 2006, ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Göllerin Zooplankton Kompozisyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 6-8 Eylül 2006. (Sözlü s
- 2006, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M. Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Göllerin Oligochaeta (Annelida) Faunası. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 6-8 Eylül 2006. (Poster sunum)
- 2006, SÖMEK, H., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M. Batı Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Göllerin Fitoplanktonu Hakkında Bir Ön Araştırma. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 6-8 Eylül 2006. (Sözlü sunum)
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., S., SARI, H.M. Türkiye İçsu Balık Faunası ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsu Balık Müzesi. . II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 6-8 Eylül 2006. (Çağrılı sunum)
- 2005, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk-İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. Ulusal Su Günleri 2005 Sempozyumu, 28-30 Eylül 200
- 2005, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYGEN,C., ÖZDEMİR MİS, D. Akgöl’ün (Selçuk-İzmir) Kladoser ve Kopepodları. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2005, Çanakkale. (Sözlü sunum)
- 2005, SÖMEK, H., BALIK, S., USTAOĞLU,M.R. Topçam Baraj Gölü’nün (Çine-Aydın) Fitoplanktonu. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2005, Çanakkale. (Sözlü sunum)
- 2005, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E. T. Yuvarlakçay’ın (Köyceğiz-Muğla) Kirlilik Durumunun Bentik Makro Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2005, Çanakkale
- 2005, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A., TOPKARA, E.T. Susurluk Irmağı Havzası İçsu Balık Faunası. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2005, Çanakkale. (Poster sunum)
- 2004, İLHAN,A., BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R.: Batı Anadolu ve Trakya İçsularında Carassius Türlerinin Dağılımı (Cyprinidae, Pisces). I.Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004,Sapanca. Sözlü
- 2004, ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S.: Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Muğla) Zooplankton Faunası. I.Ulusal Limnoloji Çalıştatyı, 16-19 Mayıs 2004, Sapanca. Sözlü
- 2004, YILDIZ,S., TAŞDEMİR,A., ÖZBEK,M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: Eğrigöl'ün (Gündoğmuş-Antalya) Bentik Faunası. I.Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004, Sapanca. Sözlü
- 2004, USTAOĞLU,M.R.: Türkiye İçsularında Zooplankton Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği. I.Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004, Sapanca. Çağrılı sunum
- 2004, TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Bentik Faunası. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(3): 182-190.
- 2004, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M. Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Göllerin Mollusca Faunası. 1.Ulusal Malakoloji Kongresi, 1-3 Eylül 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 163-170.
- 2004, ÖZBEK, M., GÖKOĞLU, M., USTAOĞLU, M.R., FALAKALI MUTAF, B. Kırkgöz (Antalya)’ün Tatlısu Mollusca Faunası. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(3): 147-156.
- 2004, KOCATAŞ, A., KATAĞAN, T., USTAOĞLU, M.R. Türkiye İçsu ve Denizlerinin Canlı Kaynaklarının Bugünkü Durumu ve Geleceği. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvencesi İçin Biyolojik Çeşitlilik Çalıştayı, 23-24 Kasım 2004, 13 s.
- 2004, AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Kladoser ve Kopepod Faunası. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(3): 35-40.
- 2003, AYGEN,C., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: Batı Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Ostracodları (Crustacea). XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ.Sözlü
- 2003, ÖZDEMİR MİS,D., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S.: Yayla Gölü'nün (Buldan-Denizli) Rotifer Faunası. XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elzaığ. Sözlü
- 2003, SARI,H.M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., İLHAN,A.: Buldan Baraj Gölü (Denizli) Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Yapısı, Mortalitesi ve Büyümesi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. Sözlü
- 2003, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU,M.R., BALIK,S.: İkizgöl'ün (Bornova-İzmir) Diptera (Insecta) Faunası. XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003,Elazığ.Poster
- 2003, ÖZBEK,M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., BERBER,S., TOPKARA,E.T.: Apolyont ve İznik Gölleri'nin Malacostraca (Crustacea) Faunası. XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,2-5 Eylül 2003, Elazığ. Poster
- 2003, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR MİS,D., AYGEN,C.: Eğrigöl'ün (Gündoğmuş-Antalya) Zooplanktonu. Ulusal Su Günleri 2003 Sempozyumu, 1-3 Ekim 2003,Ankara,Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1:77. Poster
- 2002, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., AYGEN,C.: Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Muğla) Ostrakod (Crustacea) Faunası. XVI.Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.Poster
- 2002, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., SARI,H.M., ÖZBEK,M.: Gediz Deltası ve Sazlıgöl'ün (Menemen-İzmir) Hirudinea (Annelida) Faunası. XVI.Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.Poster
- 2002, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., YILDIZ,S.: Gediz Deltası (Menemen-İzmir) Oligochaeta ve Aphanoneura (Annelida) Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. Sözlü
- 2002, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., TAŞDEMİR,A.: Gümüldür Deresi'nin (İzmir) Chironomidae Faunası. XVI Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. Sözlü
- 2002, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR MİS,D.: Sazlıgöl'ün (Menemen-İzmir) Rotifer Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. Poster
- 2002, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M., İLHAN,A.: Biga Yarımadasının Balık Faunası. XVI.Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002,Malatya.Sözlü
- 2001, BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R., İLHAN,A.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus (L.,1758)) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. XI.Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001,Hatay.Sözlü
- 2001, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., AYGEN,C., ÖZDEMİR MİS,D.: Demirköprü Baraj Gölünün (Manisa) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası. XI. Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay, Cilt I:189-197.
- 2001, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK,M.: Gediz Deltası ve Sazlıgöl'ün (Menemen-İzmir) Tatlısu Mollusca Faunsaı. XI.Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001,Hatay,Cilt I:181-188.
- 2001, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., YILDIZ,S., TAŞDEMİR,A.: Sazlıgöl'ün (Menemen-İzmir) Bentik Faunası (Oligochaeta-Chironomidae). XI.Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001,Hatay,Cilt I:198-205
- 2000, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S.: Işıklı Gölü’nün (Çivril-Denizli) Bentik Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.Sözlü
- 2000, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR-MİS, D., AYGEN, C.: Sazlıgölün (Menemen-İzmir) Mikrokrustase (Crustacea) Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.Sözlü
- 2000, BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R., İLHAN, A.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kadife Balığı (Tinca tinca (L. 1758) ) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.Sözlü
- 2000, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK, M.: Akgöl ve Gebekirse Gölünün (Selçuk-İzmir) Malacostraca Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.Sözlü
- 1999, BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A.: Işıklı Gölü (Çivril- Denizli) Kababurun (Chondrostoma nasus L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22- 24 Eylül 1999, Adana. Sözlü
- 1999, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYGEN, C., ÖZDEMİR, D.: İkizgöl (Bornova- İzmir)'ün Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22- 24 Eylül 1999, Adana.Sözlü
- 1997, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZDEMİR, D., AYGEN, C.: Gümüldür Deresinin (İzmir) Cladocera ve Copepoda Faunası., IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta, Cilt I: 291-299.Sözlü
- 1997, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus (L., 1758)) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özellikleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta, Cilt I: 1-12.Sözlü
- 1995, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M., Aygen,C.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Omurgalı Faunası. II.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara, 473-482.Sözlü
- 1995, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., SARI,H.M., ÖZBEK,M.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Mollusca Faunası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara, 473-482.Sözlü
- 1994, USTAOĞLU, M.R., AKYÜREK, M.:Akşehir Gölü Zooplanktonu, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne. Cilt IV, Hidrobiyoloji Seksiyonu: 227-234.Sözlü
- 1992, BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.,SARI,H.M.: Bafa Gölü (Söke-Aydın) Kababurun (Chondrostoma nasus L.,1758) Populasyonun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.XI. Ulusal Biyoloji Kongresi , Elazığ,1992 Sözlü.
- 1992, USTAOĞLU,M.R.,BALIK,S.,ÖZDEMİR,D.: Göksu Kaynaklarındaki (Muradiye-Manisa) Acıbalık (Rhodeus sericeus amarus(Bloch,1782) Populasyonunun Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi.XI.Ulusal Biyoloji Kongresi,Elazığ,1992,Sözlü.
- 1991, BALIK,S.,USTAOĞLU.M.R.,SARI,H.M.: Marmara Gölündeki (Salihli)Carassius carassius L.,1758 Populasyonun Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 1991, Sözlü
- 1990, BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.: Kuş Gölü (Bandırma) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonun Biyo-ekolojik Özelliklerin İncelenmesi. X.Biyoloji Kongresi,Erzurum, 1990, Sözlü.
- 1990, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R.: Akgöl ve Gebekirse Gölünün (Selçuk-İzmir) Fiziko-kimyasal Özellikleri, Balıkları ve Balıkçılığı. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1988 Sivas, Zooloji ve Hidrobiyoloji Seksiyonu Cilt 2, 367-376.Sözlü
- 1990, USTAOĞLU,M.R.,BALIK,S.: Kuş Gölü (Bandırma) Zooplanktonu. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz 1990, Erzurum. Zooloji Bildirileri Cilt 4, 11-19.
- 1987, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Akgöl'ün (Selçuk-İzmir) Rotifer Faunası. VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül1986, İzmir, Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri Cilt II, 614-626.
- 1987, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Gölcük Gölündeki (Bozdağ-Ödemiş) Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Populasyonunun Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Zooloji-Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri, Cilt II, 656-671.Sözlü
- 1987, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Avşar Baraj Gölündeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Populasyonunun Üremesi ve Av Verimi Üzerine Etkili Olan Faktörler. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Zooloji-Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri, Cilt II, 565-574.Sözlü
- 1987, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Gebekirse Gölünden (Selçuk-İzmir) Tespit Edilen Yeni Bir Limnomedusae: Moerisia -pallasi (Derzhavin, 1912) (Moerisidae-Hydrozoa). VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri Cilt II, 635-643.Sözlü
- 1984, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Ege Bölgesi Dalyanlarında Balıkçılık Faaliyetleri ve Verime Tesir Eden Faktörler. Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Semp., 28-29 Kasım 1984, İzmir (Basılmamış).Sözlü
- 1982, USTAOĞLU, M.R.: Karagöl'ün (Yamanlar- İzmir) Bentik Faunası (Oligochaeta, Chaoboridae, Chironomidae) Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi (Biyoloji Seksiyonu), 6-10 Ekim 1980, Kuşadası- Aydın, 331-344.Sözlü

Referrer Publications (59 entries)- 2016, Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N., 2016. Curi Deresi (ordu) balıkları ve istilacı bir balık türü Carassius gibelio (Bloch, 1782). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2(1):11-19.
- 2015, Patra, A.K., Das, V., Datta, T., Dastidar, S.G., 2015. Zooplankton fauna of Moraghat forest, a territorial forest of Jalpaiguri district, West Bengal, India. European Journal of Experimental Biology, 5(1):39-47.
- 2015, Tavşanoğlu, Ü.N., Brucet, S., Levi, E.E., Bucak, T., Bezirci, G., Özen, A., Johansson, L.S., Jeppesen, E., Beklioğlu, M., 2015. Size-based diel migration of zooplankton in Mediterranean shallow lakes assessed from in situ experiments with artificial plants. Hydrobiologia 753:47-59.
- 2015, Güçlü, S.S., Küçük, F., 2015. The ichthyofauna of Gediz River (turkey): Taxonomic and zoogeographic features. Annual Research & Review in Biology 6(3):202-214.
- 2015, Alagöz Ergüden, S., 2015. Determination of condition factor and length-weight relationship of the Prucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) inhabiting Seyhan Dam Lake. International Journal of Scientific and Techonogical Research 1(1):157-165.
- 2015, İlhan, A., Sarı, H.M., 2015. Length-weight relationship of fiah species in Marmara Lake, West Anatolia, Turkey. Crotian Journal of Fisheries, 73,30-32.
- 2015, Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı, M., Çetinkaya, S., Yağcı, A., Bostan, H., Cesur, M., Küçükkara, R., 2015. İznik Gölü (Bursa/Türkiye)'ndeki Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Büyüme Özellikleri. Limnofih-Journal of Limnology and freshwater Fisheries Research 1(1):19-27.
- 2015, Perçin-Paçal, F., Altınsaçlı, S., Balkış, H., 2015. An updated checklist of recent marine and coastal brackish water ostracods (Crustacea Ostracoda) in Turkey. Journal Entomology and Zoology Studies 3(3):20-33.
- 2015, Aydın, H., Harlıoğlu, M.M., Deniz, T., 2015. An investigation on the population parameters of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in Lake İznik (Bursa). Turk J Zool 39:1-9.
- 2015, Setiawan, A., Setyawati, T.R., Yanti, A.H., 2015. KelimpahanLimnodrilus sp. pada Perairan Kanal di Kecamatan Pontianak Timur. Protobiont 4(1):248-252.
- 2015, Şirin, Ü., Çalışkan, H., Şahin, Y., 2015. Black flies (Ditera: Simuliidae) of Turkish Thrace, with a new record for Turkay. Biodiversity Data Journal 3
- 2015, Yeşilöz, H., Yıldırım, A., 2015. Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera:Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu. Türkiye Parazitoloji Dergisi 39:33-40.
- 2015, Uğurlu, P., Ünlü, E., Satar, E.İ., 2015. The toxicological effects of thiamethoxam on Gammarus kiscineffensis (Schellenberg 1937) (Crustacea: Amphipoda). Environmental Toxicology and Pharmacology 39:720-726.
- 2015, Sarwade, A.B., Pati, S.K., Kamble, N.A., 2015. Diversity of Molluscan fauna from freshwater bodies of Sangli District: A comprehensive study in relation to environmental variables. IJPSR, 6(8):3563-3570.
- 2015, Çiçek, E.,Birecikligil, S., Yavuz, O., Seçer, B., Keskin, B., 2015. Ayvacık Barajı (Çanakkale) Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) populasyonuna ait parametrelerin belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1):34-44.
- 2015, Zhelev, Z., Boyadzhiev, P., Angelov, M., 2015. Analysis of size-age, sexual structure and condition of populations of Carassius gibelio (Pisces: Cyprinidae) from two water basins in Galabovo Region (Southern Bulgaria). Trakia Journal of Sciences, 13 (2):185-195
- 2015, Mazlum, R.E., Turan, D., Bilgin, S., 2015. Length-weight relationships of nine Cyprinid species fron inland waters of Turkey. TrJFAS, 15: 381-384.
- 2015, Yıldırım, T., Şen, D., Eroğlu, M., Çoban, M.Z., Demirol, F., Gündüz, F., Arca, S., Demir, T., Gürçay, S., Uslu, A.A., Canpolat, İ., 2015. Keban Baraj Gölü Balık Faunası, Elazığ, Türkiye. Fırat Üniv. Fen Bilimleri dergisi 27(1):57-69.
- 2015, Ergüden Alagöz, S., 2015. Determination of condition factor and length-weight relationship of the Prucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) inhabiting Seyhan Dam Lake. International Journal of Scientific and Technological Research, 1(1):157- .
- 2015, Ergüden Alagöz, S., 2015. Age and growth properties of Prucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) living in the middle basin of Seyhan River in Adana, Turkey.Pakistan J. Zool., 47(5):1365-1371.
- 2015, Çakır, M., Minareci, O., 2015. Işıklı Gölü ve Işıklı Çayı'nda (Çivril-Denizli) deterjan, fosfat ve bor kirliliğinin araştırılması. İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 30(1):23-34.
- 2015, Kılıç, S., Becer, Z.A., 2015. Yeniçağa Gölü'ndeki (Bolu) Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) populasyonunun ölüm oranları ve stok büyüklüğünün tahmini. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(1):1-9.
- 2014, Apaydın Yağcı, M., Özkan, K., Yağcı, A., Uysal, R., Gülsoy, S., 2014. The Effects of Irrigation Pumps on the Zooplankton Composition in Lake Eğirdir. Journal of Applied Biological Sciences, 8(1):57-63.
- 2014, Marrone, F., Petrusek, A., Alfonso, G., Arculeo, M., 2014. The Diaptomid Fauna of Israel (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae), with notes on the systematic of Arctodiaptomus similis (Baird, 1859) and Arctodiaptomus irregularis Dimentman & Por, 1985 stat.rev. Zoological Studies, 53:74.
- 2014, Macun, S., 2014. Age, growth and sex ratio of Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) in a lagoon lake, Lake Karaboğaz (Samsun, Turkey). Hacettepe Journal Biology & Chemistry, 42(3):361-371.
- 2014, İdil Çakıroğlu, A., Nihan Tavşanoğlu, Ü., Levi, E.E., Davidson, T.A., Bucak, T., Özen, A., Akyıldız, G.K., Jeppesen, E., Beklioğlu, M., 2014. Relatedness between contemporary and subfossil cladoceran assemblages in Turkish lakes. J Paleolimnology 52:367-383.
- 2014, Yalçın Özdilek, Ş., Jones, I., 2014. The diet composition and trophic position of introduced Prussian Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) and native fish species in a Turkish River. TrJFAS 14:769-776.
- 2014, Proios, K., Michaloudi, E., Papakostas, S., Kappas, I., Vasileiadou, Abastzopoulos, T.J., 2014. Updating the description and taxonomic status of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera:Brachionidae) based on detailed morphological analysis and molecular data. Zootaxa 3873 (4):345-370.
- 2014, Copilaş-Cıocianu, D., Grabowski, M., Parvulescu, L., Petrusek, A., 2014. Zoogeography of epigean freshwater Amphipoda (Crustacea) in Romania: fragmented distributions and wide altitudinal variability. Zootaxa 3893 (2):243-260.
- 2014, Jaweir, H.J., Al-Janabi, E.O.S., 2014. New records of Naidid worms (Oligochaeta:Naididae) in Euphrates River. J. Baghdad fot Sci. 11(2):1008-
- 2013, Zivic, N.V., Miljanovic, B.M., Atanackovic, A.D., Paunovic, M.M., 2013. Diversity of Oligochaeta Fauna in the High-Mountain Lakes of Sar-Planina Mountain.Water Research and Management, 3(4):35-40.
- 2013, Kılıç, S., Becer, Z.A., 2013. Some Growth Characters of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Lake Yeniçağa, Bolu, Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 7(3):99-104.
- 2013, İlhan.A., Sarı, H.M., 2013. Marmara Gölü balık faunası ve balıkçılık faaliyetleri. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, 30(4): 187-191.
- 2010, Emiroğlu, Ö., Sarı, H.M., Şahin, Y., 2010. Growth Parameters Research of the Rudd, Scardinius erythrophthalmus, in Lake Uluabat.Journal of Applied Biological Sciences, 4(1):23-28.
- 2008, Sönmez, S., Sak, S., Alper, A., Karaytuğ, S., 2008. A Faunistic Study on the Freshwater Copepoda (Crustacea) of Balıkesir. Journal of Applied Biological Sciences, 2(3):45-49.
- 2008, Torcu Koç, H., Türker Çakır, D., Ulunehir, G., 2008. An Investigation in the Fish Fauna Ikizcetepeler Dam Lake (Balıkesir), Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 2(2):63-67.
- 2007, Demirkalp, F.Y., 2007. Some of the growth characteristics of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Çernek Lake (Samsun, Turkey). Hacettepe Journal Biology & Chemistry, 35(1):57-65.
- 2007, Demirkalp, F.Y., 2007. Growth characteristics of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Liman Lake (Samsun, Turkey). Hacettepe Journal Biology & Chemistry, 35(1):1-8.
Books (12 entries)- 2013, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., Türkiye İçsu Balıkları Tanımlama Kılavuzu. (5. Baskı). E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 63, 53 s.
- 2011, BALIK, S., KORAY, T., USTAOĞLU, M.R.,Balıkçılık Biyolojisi Uygulamaları (İkinci Baskı). E.Ü. Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:74, 78 s.
- 2007, BALIK, S., KORAY, T., USTAOĞLU, M.R. Balıkçılık Biyolojisi Uygulamaları. E.Ü.Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 74, 78 s.
- 2005, YEĞEN, V., BALIK, S., BOSTAN, H., UYSAL, R., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A. Isparta İli Balık Faunası. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir. Yayın No:4, 34 s.
- 2005, KOCATAŞ, A., KATAĞAN, T., USTAOĞLU, M.R. Türkiye İçsu ve Denizlerinin Biyolojik Zenginliği. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 44, 528:32-34.
- 2004, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R. Türkiye İçsu Balıkları Tanımlama Kılavuzu. (3. Baskı). E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 63, 54 s.
- 2001, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R. Türkiye İçsu Balıkları Tanımlama Kılavuzu. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 63, 54 s.
- 1992, BALIK,S.,UUSTAOĞLU,M.R. Türkiye Tatlısu Balıkların Tanımlama Esasları. 58 Sayfa, İzmir.
- 1992, BALIK,S.,MATER,S.,USTAOĞLU,M.R.,BİLECİK,N. Kefal Balıkları ve Yetiştirme Teknikleri. 64 Sayfa, Bodrum.
- 1989, BALIK,S., UÇAL,O., USTAOĞLU,M.R. Balık Hastalıkları Uygulama Kılavuzu. E.Ü. Fen Fakültesi Teksirler Serisi No:4,49 s.
- 1986, BALIK,S., KORAY,T., USTAOĞLU,M.R. Balıkçılık Biyolojisi Laboratuar Kılavuzu. E.Ü. Fen Fakültesi Teksirler Serisi No:72, 53 s.
- 1984, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. İçsu Balıkları Sistematiği Laboratuar Kılavuzu (Uygulama Kitabı). E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları No:7, 57 s.

Finished Research Projects (38 entries)- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2011/SÜF/040. , 2015, SARI, H., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A.,Marmara Gölü Balık Faunasının Günümüzdeki Durumu ve Mevsimsel Dağılımları. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2011/SÜF/040.
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2011/SÜF/037., 2015, TOPKARA, E.T., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., SÖMEK, H.,Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik ve Planktonik Omurgasızların Tespiti ve Dağılımlarını Etkileyen Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2011/SÜF/037.
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2010/SÜF/018. , 2014, USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., TOPKARA, E.T., Karina Lagünü Bentik Omurgasızlarının Dağılımları ve Çevresel Faktörlerin Bu Dağılıma Olan Etkilerinin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2010/SÜF/018.
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2010/SÜF/002., 2014, USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., Gönen Çayı’nın (Balıkesir) Limnofaunası. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2010/SÜF/002.
- E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2009/SÜF/002., 2013, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A., BAŞARAN, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., Saklıgöl (Honaz, Denizli), Karagöl (Bozkurt, Denizli) ve Kartal Gölü’nün (Beyağaç, Denizli) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2009/SÜF/002.
- 2012, E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, No:2008/SÜF/006, ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., BAŞARAN, A., AKSU, M., TOPKARA, E.T., Gölcük Gölü Bentik Omurgasızlarının Ekolojileri ile Zamansal ve Uzaysal (Spatio-Temporal) Dağılımları. E.Ü.Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2008/SÜF/006, 37 s.
- 2011, E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, No:2006/SÜF/009, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., KAYMAKÇI BAŞARAN, A., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., Adıgüzel Baraj Gölü'nün (Güney-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması. E.Ü.Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2006/SÜF/009,63 s.
- 2009, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., GÜNDOĞDU, V., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., BAŞARAN, A., AKSU, M., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., TAŞDEMİR, A. Tahtalı Baraj Gölü’nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi (Sonuç Raporu). İZSU Genel Müdürlüğü, 40 s.
- 2009, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., TURAN, D., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., KAYMAKÇI BAŞARAN, A. Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması. TÜBİTAK Proje No: ÇAYDAG-104Y183.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., GÜNDOĞDU, V., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., BAŞARAN, A., AKSU, M., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., TAŞDEMİR, A. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması (Sonuç Raporu). İZSU Genel Müdürlüğü, 136 s.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A., TOPKARA, E.T. Türkiye’nin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki Endemik İçsu Balıklarının Taksonomik Durumlarının ve Zoocoğrafik Dağılımlarının Güncelleştirilmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2004/SÜF/001.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2004/SÜF/009.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., GÜNDOĞDU, V., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., BAŞARAN, A., AKSU, M., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., TAŞDEMİR, A. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2007/BİL/001.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., GÜNDOĞDU, V., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., BAŞARAN, A., AKSU, M., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., TAŞDEMİR, A. Tahtalı Baraj Gölü’nde Biyomanipülasyon ve seyreltme Projesi (Sonuç Raporu). İZSU Genel Müdürlüğü, 6 s.
- 2008, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZBEK, M., GÜNDOĞDU, V., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., BAŞARAN, A., AKSU, M., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., TAŞDEMİR, A. Tahtalı Baraj Gölü’nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi (Sonuç Raporu). İZSU Genel Müdürlüğü, 63 s.
- 2005, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., İLHAN, A., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Uludağ (Bursa)’daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2002/SÜF/003, 37 s.
- 2005, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., ÖNEN, M., HAKERLERLER, H., SARI, H.M., TANRIKUL, T., ÖZBEK, M., İLHAN, A., KAYMAKÇI BAŞARAN, A. Küçük Menderes Nehri’nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2003/BİL/010, 65 s.
- 2005, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ndeki Balık Koleksiyonunun İleriye Dönük Muhafazası İçin Müze Şeklinde Düzenlenmesi. TÜBITAK Proje No: ÇAYDAG-104Y002, 217 s.
- 2004, Araştırma Projesi, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Batı Karadeniz Bölgesindeki Göllerin Limnolojik Yönden İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu Proje No: 2001/SÜF/010, 78 s.
- 2003, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., CİRİK, S., EGEMEN, Ö., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Tatlısuların Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması. E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), 27 s.
- 2003, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYSEL,V., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA. Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No:
- 2003, E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, No: 1999/SÜF/002, USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M., Göller Bölgesi İçsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. E.Ü.Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 1999/SÜF/002, 184 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A., TOPKARA, E.T. Güneybatı Marmara Bölgesinin Balık Faunasının İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2000/SÜF/006, 45 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., CİRİK, S., ELTEM, R., SARI, H.M., ELBEK, A.G., GÜNER, Y., ÖZDEMİR, G., ÖZDEMİR MİS, D., KÖKSAL, Y., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., KAYMAKÇI, A. Yuvarlak Çay’ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi. (Final Raporu) T.C. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 182 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., AYSEL, V., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., BİLECENOĞLU, M. Orta Toroslardaki Eğrigöl’ün Limnolojik Özelliklerinin Sualtı Araştırmaları İle İncelenmesi. TÜBİTAK, Proje No: TBAG-1795 (199T024), 69 s.
- 2002, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., YILDIZ, S. Göller Bölgesi İçsularının Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönlerden İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2000/BİL/029.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., AYSEL, V., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., BİLECENOĞLU, M. Orta Toroslardaki Eğrigöl’ün Limnolojik Özelliklerinin Sualtı Araştırmaları İle İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2000/BİL/002.
- 2001, Araştırma Projesi, KURU, M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., ÜNLÜ, E., TAŞKAVAK, E., GÜL, A., YILMAZ, M., SARI, H.M., KÜÇÜK, F., KUTRUP, B., HAMALOSMANOĞLU, M. Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi. T.C. Ç
- 2001, Araştırma Projesi, USTAOĞLU,M.R., BALIK, S., YILDIZ, S. Göller Bölgesi İçsularının Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönlerden İncelenmesi. TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAĞ – 199Y071, 38 s.
- 2000, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ŞİPAL-GEZERLER, U., ÖZDEMİR MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A. Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1996/SÜF/006, 4
- 1999, Araştırma Projesi, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M., ŞİPAL,U., ÖZDEMİR-MİS,D., AYGEN,C., ÖZBEK, M. Buldan Baraj Gölünün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1994/SÜF/03, 68 s.
- 1999, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D. Gölcük Gölü (Ödemiş-İzmir)’nün Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1993 / FEN/ 026, 148 s.
- 1999, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S. İçsu Bentozu. In: Sulak Alanların Yönetimi Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi. (Final Raporu) T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, , Cilt II:
- 1999, Araştırma Projesi, USTAOĞLU,M.R., ÖZDEMİR, D., AYGEN, C. İçsu Zooplanktonu. In: Sulak Alanların Yönetimi Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi. (Final Raporu) T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, , Cilt II: 263-276.
- 1997, Araştırma Projesi, USTAOĞLU,M.R., ÖZBEK,M. İzmir İli ve Civarı Tatlısu Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının İncelenmesi. E.Ü.Araştırma Fonu 1995/SÜF/08 nolu proje, 67 s.
- 1996, Araştırma Projesi, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M. Tahtalı Baraj Havzasındaki (Gümüldür-İzmir) Akuatik Faunanın İncelenmesi. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1992 / FEN/ 035, 52 s.
- 1989, Araştırma Projesi, BALIK,S., GELDİAY,S., UYSAL,H., ÖKTEM,N., GÜNER,H., SEÇMEN,Ö., ÖZELSEL,S., ERGEN,G., TOGULGA,M., AYSEL,V., SIKI,M., PARLAK, H., BÜYÜKIŞIK,B., USTAOĞLU,M.R., LEBLEBİCİ,E. Kuş Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkının Bugünkü Durumunun Saptanması ve Geliştirme Çarelerinin Araştırılması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No:1987/050, 148 s.
- 1988, Araştırma Projesi, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R. Bafa Gölündeki Ulubat Balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges,1960)'nın İncelenmesi. TÜBITAK Proje No:VHAG-685,71 s.
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Doğal Hayatı Koruma Derneği
- Limnoloji Derneği
- Societas Internationalis Limnologie
Granted Scholarships (1 entries)- 1981, Unesco ve Avusturya Hükümeti
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Gönen Çayı (Balıkesir) Havzası Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi.(Nilay GÜRLEYEN)
- Doktora, 2011, Adıgüzel Baraj Gölü'nün (Güney-Denizli) Fitoplankton Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi (Haşim SÖMEK).
- Doktora, 2009, Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar (Aslı TUNA) 81 s.
- Doktora, 2008, İznik Gölü’nün (Bursa) Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar (Meral APAYDIN YAĞCI) 272 s.
- Yüksek Lisans, 2007, Kemer Baraj Gölü (Aydın) Fitoplanktonunun İncelenmesi (Serdar ÖZYALIN) 94 s.
- Doktora, 2003, Göller Bölgesi İçsularının Chironomidae ve Chaoboridae (Diptera) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi (Ayşe TAŞDEMİR) 162 s.
- Doktora, 2003, Göller Bölgesi İçsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Açıdan İncelenmesi (Murat ÖZBEK) 238 s.
- Doktora, 2001, Samsun ve Sinop İlleri İçsularının Malacostraca (Crustacea) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Açıdan İncelenmesi (Mehmet AKBULUT) 145 s.
- Yüksek Lisans, 2000, Urganlı Kaplıcaları (Turgutlu-Manisa) Alg Populasyonunun İncelenmesi ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi (Şeyma TARKAN) 43 s.
- Doktora, 1998, Gölcük Gölü (Ödemiş-İzmir) Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar (Didem ÖZDEMİR MİS) 148 s.
- Yüksek Lisans, 1997, İzmir İli ve Civarı Tatlısu Malacostraca (Crustacea-Arthropoda)Faunası.(Murat ÖZBEK) 92 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Gölcük Gölünün (Bozdağ-Ödemiş) Bentik Faunası Üzerine Araştırmalar (Ayşe TOKSÖZ) 36 s.