Akademik BilgilerNESRİN ADA
DOÇENT
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon AnaBilim Dalı
Contact Information- : nesrin.ada@ege.edu.tr nesrinada@yahoo.com.tr
- Telefon: 0090232 3113071 - Fax ; 0090232 3734194
Academic Degree Information- Lisans: 9 Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye, 1986
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Kamuoyu Araştırmaları, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye, 1999

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Erasmus Öğrenci Seçme Komite Üyeliği, 2007-
- Ege Üniversitesi İ.İ.B.F Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyon Başkanlığı, 2007-
-  Yönetim Organizasyon (Geçmiş Dönem )Ana Bilim Dalı Başkanı, 2003-
- Burs Komitesi Üyeliği, 1999-
Other Professional Activities (17 entries)- Sosyal Sorumluluk Projelerinde 941 Ağaç Dikimi, 2009-In Progress
- İzmir Hava Teknik Okullar Eğitim Komutanliğı , Çatışma Yönetimi,Örgüt Kültürü Eğitim Seminerleri verilmiştir., 2008
- İzmir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gaziemir ÖGE Davranış Bilimleri Dersi, 2008
- 2. Ana Jet Üs Komutanlığı ' Kalite Haftası Etkinlikleri ' kapsamında ' Kurum Kültürü' Eğitim Semineri verilmiştir. Çiğli/ İzmir., 2008
- İzmir İnsan Kaynaklarında. Yönetsel İletişim, Kariyer Yönetimi Eğitim Seminerleri verilmiştir., 2008
- Gazi Emir Hava Teknik Okullar Komutanlığı 'Örgütsel Davranış Dersi' Üst Teğmen Grubu, 2008-2009
- Vakıfbank Ege Bölge Personeli 'İletişim Becerileri' Semineri, 2007
- Vakıfbank Ege Bölge Personeli 'Motivasyon, Ekip Çalışması, Stres Yönetimi' Seminer Eğitimi, 2007
- Vakıfbank Ege Bölge Personeli 'Oryantasyon Programı' Eğitim Semineri, 2007
-  EBSO Yayın Kurulu Üyesi, 2005-In Progress
- V . İktisat Öğrenci Kongresi, Organizasyon komite üyesi, 2003-In Progress
- E.Ü. İ.İ.B.F. Yayın Komitesi Üyesi., 1999-In Progress
- E.Ü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Üyesi Basınla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi Üyesi., 1998-2003
- Gazete Ege Yayın Kurulu Üyesi, (Adı Geçen Gazetenin Kapanmasıyla Sona Ermiştir)., 1997-1999
- Gazete Ege'de "Gözcü" isimli Köşede 1,5 yıl Makaleleri Yayınlanmıştır.( Adı Geçen Gazetenin Kapanması ile Sona ermiştir)., 1997-1999
- Uluslararası Fransız Basını Birliği Üyesi, 1993-In Progress
- Fransız "La Gazette" Gazetesi Türkiye Muhabiri, 1993-In Progress
Research Interests- İşletme (2150000)
- Yönetim ve Organizasyon (2150300)
- İşletme Yönetimi (2150301)
- İletişim Bilimleri (2270000)
Indexed Journal Publications (25 entries)- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ İLİŞKİSİ, Dayanışma Dergisi Aralık /2014 sayı /121 Sayfa 43 - 50
- 2014, ADA, Nesrin (2013), Örgütlerde Çatışma Nedenleri Ve Çözüm Önerileri: Bir Literatür Çalışma/ Causes And Solutıons Of Conflıcts In Organızatıons: A Lıterature Revıew, ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI Bu araştırmanın öncelikli amacı, çatışmanın kaçınılmaz olduğu örgütlerde çatışma nedenlerini ortaya çıkarmak ve çözüm önerilerine yönelik çözüm stratejilerini açıklamaktır. Günümüz işletmelerinde artık önemli olan çatışmanın varlığı değil, çatışmanın uygun olan stratejilerle yönetilmesidir. Bu çalışmada çatışmanın örgütler için yararlı noktalarının bulunduğunu da göz ardı etmemek ve bu nedenle de, yöneticilerin yönetim alanlarındaki çatışmalara ön yargıdan uzak bir yaklaşım göstererek çatışmayı kesin bir şekilde yok etmeye yönelmekten daha çok çatışmayı yönetmeyi amaç edinilmesinin üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler Çatışma, Çatışma Nedenleri, Çatışmayı Çözüm Önerileri.
- 2014, ETHICAL LEADERSHIP AND THE NORMATIVE COMMITMENT OF FOLLOWERS IN A HEALTHCARE SETTING Deniz Zaptcioglu, Izmir University of Economics, Turkey Nesrin Ada, Ege University, Turkey Gonca Gunay, Istanbul Bilgi University, Turkey Alev Katrinli, Istanbul Aydin University, Turkey ABSTRACT The aim of this paper is to explore the relationship of ethical leadership with normative organizational commitment in a healthcare setting. Data were collected on ethical leadership and normative organizational commitment with a questionnaire, from nurses working in a hospital located in France. The results indicated that ethical leadership is positively related to normative commitment. Findings imply that ethical leadership does not just serve the goal of setting the organization’s ethical tone, it may create a positive outcome such as increased normative commitment. Keywords: ethical leadership, organizational commitment, normative commitment 1. INTRODUCTION The long-term effects of Enron and other scandals have affected businesses in terms of ethical strategies. In due course, there is growing concern about how the understanding of leadership can guide individuals to behave in ethical ways (Lukaszewski and Stone, 2012). Therefore, ethical leadership as a concept has gained importance in the eyes of businessmen and scholars (Knights and O’Leary, 2006). The definition of ethical leadership and its relationship with other constructs and outcomes have been still a research topic for many scholars and researchers. In this study, ethical leadership’s relationship with normative commitment was examined. The study was conducted in a healthcare setting since healthcare sector has a greater tendency to experience unethical behavior or moral dissolutions and the level of commitment of nurses directly impact vital service quality.
- Örgütlerde Çatışma Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Bir litaratür çalışması. (Causes and Solutions of Conflicts in Organizations; A Literature Review. Yazar : Nesrin ADA Türü : Telif Baskı Yılı : 2013 Sayı : Volume 6 Issue 1 Sayfa : 59-74 Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/jasss_460
- Ada. N & Demir N,"Yazılım Geliştiren İşletmelerde Yazılım Ürünün Yeniden Tasarımı Üzerine Bir Literatür Çalışması”, Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Sf.29-33,Sayı.115.Ağustos.2012
- Uçar,T & Ada N,“Kariyer Yönetiminde Cinsiyet Ayırımı “Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 72-81 Sayı,114, Nisan.2012.
- Ada. N,"Örgütlerde Değişen İK Yönetimi İşlevsel bir Bakış Açısıyla İncelenmesi“ Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi. Sf 23-32 Sayı, 112, Ağustos.2011
- .Ada N,”Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Kavramlarına Bakış Açıları Hakkında Bir Araştırma” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 7-14.Sayı,108,Nisan.2010
- Ada. N,“Franchising Sistemi, Ülkemizde ve Dünyada Uygulamaları Bir Model Önerisi” ” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Sf 7-22, Sayı, 107. Aralık.2009.
- Ada N,“Kobilerde Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi (Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma)“ Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 68-77 Sayı,105, Nisan.2009
- Ada. N, &Alver.İ&,Atlı Fatma, “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık üzerine Etkisi, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve İmalat Sektörü Çalışanları üzerinde Yapılan bir araştırma” Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review Cilt, 8. Sayı 2, 2008 pp 487-518, Ege Akademik Bakış, 2008, ISSN–1303-099X,
- Ada.N&Tutar,I&Kütahnecioğlu,N&Dereli,Ö,“Aile İşetmelerinin Kurumsallaşması İzmir’de Bulunan Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sürecine Olan Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”) Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf, 52-77 Sayı,104, Aralık.İzmir.2008.
- Ada. N, “Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri, Örgütsel İletişim Ağları “Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review Cilt, 7 (2) 2007; pp,543-551. ISSN 1925–4423,
- Ada. N,“Aile İşletmelerinde Finansal Sorunlara, Gösterilen Yaklaşımları,Çözüm Önerileri, Dört Aile İşletmesinin Mukayese ve Analiz Sonuçları” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi.Sf 9-32 Sayı, 100, Aralık.2007.
- Ada. N,”Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ) Finansal Destek Uygulamaları” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi. Sf 21-32 Sayı, 99, Ekim.2007.
- Ada N,“Aile İşletmelerinde Ekonomik Bir Kavram Olarak Stratejik Düşünce ve Planlama” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf,48-54 Sayı,98, Ağustos. İzmir.2007.
- Ada N,”Örgütlerde Sistem Yaklaşımı ve Örgütsel Değişim” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 72-85 Sayı,93, Ekim. İzmir.2006.
- Ada N&Kelgökmen D,“Kobilerin Risk Sermayesi Etkileşimi Açısından Girişimcilik. Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 34-52 Sayı,90, Nisan. İzmir. 2006.
- Ada Nesrin,“Çalışan Memnuniyetinin Üretime Olan Etkileri ”Kamil Koç Otobüs İşletmesi” Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 46-56 Sayı,87, Ekim. İzmir.2005.
- Ada N,”Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı İlişkisi” ”Ege Academic Review ISSN 13-099X.Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sf,2 -27. Number 2,December, İzmir 2001.
- Ada N,”Örgütsel Kültür Yaklaşımları ve Hakla İlişikler Faaliyetleri” Ekonomik Vizyon” İzmir Ticaret Odası Dergisi Sf- 31-38 “Özel Rapor” Sayı 36.Mayıs. İzmir.1999.
- Ada N,”Kamuoyu Sondajları ve Toplumsal Denetim” Ekonomik Vizyon” İzmir Ticaret Odası Dergisi Sf- 31-38 “Özel Rapor” Sayı 37. İzmir.1999.
- Ada N,“Kitle Kültürü ve Basın Etkileşim” “Düşünceler” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını Sf,163-174, Sayı,9. Şubat, İzmir.1996.
- Ada N,“Kitle Kültürü ve Basın Etkileşim” “Düşünceler” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını Sf,163-174, Sayı,9. Şubat, İzmir.1996.
- Ada, N,“Le Role De L’opinion Publique Dans Mise en Terme De La Guerre Froide”, “Düşünceler” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını Sf,119-130, Sayı,7. Şubat ,İzmir. 1994.

Publications in Non-Indexed Journals (41 entries)- Ege Bölgesi Sanayi Odası Aylık Yayın Organı EBSO Nisan 2006 Rekabet Ortamında İnsan Kaynakları Yönetimi" EBSO Haber Sf 54
- – “Rekabet Ortamında İnsan Kaynakları Yönetimi” Nisan 2006 Ege Bölgesi Sanayi Odası aylık yayın Organı EBSO Haber.
- 2004, "Yaşamın en Önemli Faktörü Çevre" Kent Kültürü ve Sanat Dergisi Yıl 4 Sayı, 21 Sf, 14
- 2002, "Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı ilişkisi" Ege Akademik Bakış Dergisi
- “Avrupa Pazarlarını Yok Saymak” 07-13 / Şubat-2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- “ Le Français apprécıé en Turquıe les voix d’İzmir” Mai –Juın 2000 De la Presse Francophone Paris -France
- "Başarı Yaşam Sanatı mı?. 15-21 Mayıs 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Yaşamın Sihirli Gücü, “İletişim”. 21-28 Mayıs 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- “Başlarken” İletişimin Önemi". 31Ocak - 06 Şubat-2000 Ekonomik Çözüm Dergisi /İzmir
- "21’inci yüzyılın işletmelerinde liderlik vasıfları ne olmalıdır" 21 –27 Şubat-2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Rolü" 28 / Şubat-05/Mart-2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "İzmir’in Ekonomisi AOSB ‘den Sorulur" 06-12/Mart/2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Ekonomi Politikaları Verimlilik ve Etkinlik" 13- 19 Mart-2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Ekonomiler ve Tatiller" 27 Mart- 02 Nisan /2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Bölgesel Kalkınma ve Ege Bölgesi Ekonomisi" 10 – 16 Nisan 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Küreselleşme ve Bilgi Toplumunun Neresindeyiz" 03 - 09-Nisan/2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Turizm Sezonu ve İzmir" 17-23 Nisan 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Kadınların Ekonomiye Katkıları" 24 - 30 Nisan 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Günlük Yaşantımızda Kaos" 1-7 Mayıs 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- "Bölgesel Özellikler ve İzmir" 8-14 Mayıs 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi
- 1999, 5. İktisat Kongresi Yayınları,Ankara Örgütlerde Yönetsel İletişim Yaklaşımları.
- 1999, Akademililer Vakfı,/ Ankara Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı İlişkisi
- 1999, Ekonomik Vizyon, İzmir. Ticaret Odası Yayını, ÖZEL RAPOR Kamuoyu Sondajları ve Toplumsal Denetim,
- 1999, Zirve Gazetesi /İzmir Siyasette İletişim Yukarıdan Aşağıya
- 1999, Zirve Gazetesi / İzmir Yüksek Enflasyon
- 1999, Yaşamın En Önemli Faktörü "Çevre"
- 1999, Yaşamın En Önemli Faktörü İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi
- Örgütlerde Yönetsel iletişim Yaklaşımları Akademililer Vakfı Yayınları Ankara 28.05.1999 Makale, Ankara
- 1998, Ekonomik Vizyon,İzmir Ticaret Odası Yayınları Prof Dr Erhan Ada / Dr Nesrin Dalkıran İşletme Yönetimlerinde Cumhuriyetin 75. Yıl Hedefleri Sayı 33
- 1998, Ekonomik Vizyon, İzmir Ticaret Odası Yayını Örgütsel İletişim Yaklaşımları ve Halkla İlişkiler
- 1998, Ekonomik Vizyon,İzmir Ticaret Odası Yayınları İletişimde İfade Sanatı
- 1998, Rotary Dergisi Araba Kullanmak Psikolojik Özellikle Ahlaksal Bir Konu
- 1998, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Dergisi Günümüzün Problemi
- 1998, Rotary Dergisi Dedikoduya Tavır Almak
- 1997, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Dergisi /İzmir Sanayide İletişim Sihirli Gücü
- 1996, E.Ü.İletişim Fak. Kalem Gazetesi Fransız Basın Kuruluşlarında Yönetim ve Yan Sanayiler
- 1996, E.Ü.İletişim Fak, Düşünceler Dergisi,Sayı,9 Kitle Kültürü ve Basın Etkileşimi
- 1995, E.Ü..İletişim Fak.Düşünceler Dergisi. Yazılı Basının Seçimler Üzerindeki Rolü
- 1995, La Gazette,L'Union Internationale des Journalistes et de la Presse de Langue Française Antique Phocée
- 1995, Bizim Gazete / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti/ İstanbul İletişimin Siyasal Yüzü
- 1994, E.Ü. İletişim Fak. Düşünceler Dergisi Le Role de L'opinion Publique Dans Mise En Terme de la Guere Froide

International Conference Proceedings (5 entries)- 2008, Ecole Supérieure des Affaires " Pour Donner Quelques conférences et les cours sur PME" Konferans ve Ders Anlatımı .
- 2008, To benefit host institution students with "the effectiveness of communication technologies in order to obtain competitive advantage in small and medium size enterprises (SMEs)" Universite Du Droit Et De La Sante De Lille and Ege University. France
- - Hürsoy.S,& Ada.N, “Security Sector Reform in Peace Operations” 2 ND International Conference on Security;Challenges to Peace Operations in The 21st Century. 5 -6 April 2006 Izmir University of Economics Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations and European Union. Izmir University of Economics Publications, Pg 73. No; 013 February 2007 ISBN, 978-975-8789-14-6.
-  Ada. N, “Communication Strategies of Changing and Developing Nato” “Nato’s Transformation And The Position of Turkey, Proceding of the International Conference on Security” Ege Üniversity Press. PP 91-100 April -2004.ISBN 675 -483-644-2.
- International Conference on Security:05-04 Nisan 2004

National Conference Proceedings (13 entries)- Ada N,”Küçük VE Orta Ölçekli İşletmelerde İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Rekabet Avantajı Sağlamada Etkinliğinin Ölçülmesi. “Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Uygulama Modeli” 4.Kobi ve Verimlilik Kongresi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Kongre Kitabı Yayını,pp137-149. Yayın No,70 ISBN 978-975-6957-71-4. 2007.
- "KOBİ'lerin Müşteri İlişkilerine Gösterdikleri Yaklaşımlar: "AB Ülkelerindeki İşletmelerin Müşteri İlişkilerinde Ortaya Koydukları Uygulamalara İlişkin Bir Literatür Çalışması", 2. KOBİ ve Verimlilik Kongresi, 02-03 Aralık 2005, İstanbul
- İMKB'de işlem gören KOBİ'lerin Kurumsal Yönetişim Yaklaşımları: Lüks Kadife Örneği", 2. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, 02-03 Aralık 2005, İstanbul
- "AB Kobi Politikaları "CE" Belgesi Kullanımı bir Asansör İşletmesinde "CE" Belgesinin İliştirilmesine İlişkin Bir Uygulama Modeli" İstanbul Kültür Üniversitesi - Kobiler ve Verimlilik Kongresi. 11 – 12 Aralık 2004
- 2004, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki Aile İşletmeleri ve Geleceklerini Planlamaya Gösterdikleri Yaklaşımlar, Nesrin Ada, Arzu Şengül, Burak Çapraz.
- 2003, Kurumsal İletişim E.Ü Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Konferans Salonu
- 2000, İZMİR Sekreterler Derneği Daveti,"İşletmelerde Halkla İlişkilerin Yeni Uygulamaları"
- 2000, PANEL"İZMİR KADIN PLATFORMLARI" "A.B Sürecinde Türk Kadınının uyum Sorunları"
- 1999, Atatürk Kültür Merkezi/ İzmir İş yaşamında Kadının Rolü ve Sorunları
- 1998, Karşıyaka Rotary Klubü/ Efes Oteli / Bergama Salonu Halkla İlişkiler ve İşletmeler
- 1998, İzmir Sekreterler Derneği/Hilton Oteli /İzmir Örgütlerde İletişimin Önemi
- 1997, Çiğli Rotary Klubü /İzmir İşletmelerde Halkla İlişkiler Yaklaşımları
- 1996, Anadolu Klubü / Prof Dr İhsan Turgut / Dr Nesrin Dalkıran Arkeolojik Değerlerin korunmasında Kamuoyunun Rolü

Number of References34 times self referenced.
253 times referenced by other.
Referrer Publications (11 entries)- 2012, Ada. N & Demir N,"Yazılım Geliştiren İşletmelerde Yazılım Ürünün Yeniden Tasarımı Üzerine Bir Literatür Çalışması”, Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Sf.29-33,Sayı.115.Ağustos.2012 www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2012.pdf.Sayı,115.
- 2011, Ada. N,"Örgütlerde Değişen İK Yönetimi İşlevsel bir Bakış Açısıyla İncelenmesi“ Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi. Sf 23-32 Sayı, 112, Ağustos.2011.www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2011.pdf.Sayı,112
- 2010, Ada N,”Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Kavramlarına Bakış Açıları Hakkında Bir Araştırma” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 7-14.Sayı,108,Nisan.2010. www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2010.pdf.Sayı,108.
- 2009, Ada. N,“Franchising Sistemi, Ülkemizde ve Dünyada Uygulamaları Bir Model Önerisi” ” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Sf 7-22, Sayı, 107. Aralık.2009. www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2009.pdf.Sayı,107 .
- 2008, A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1.Ada. N, &Alver.İ&,Atlı Fatma, “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık üzerine Etkisi, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve İmalat Sektörü Çalışanları üzerinde Yapılan bir araştırma” Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review Cilt, 8. Sayı 2, 2008 pp 487-518, Ege Akademik Bakış, 2008, ISSN–1303-099X, (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: Director of Open Access Journals (DOAJ) , EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, World Wide Science, ASOS Index, ProQuest).
- 2007, Ada. N, “Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri, Örgütsel İletişim Ağları “Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review Cilt, 7 (2) 2007; pp,543-551. ISSN 1925–4423, (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: Director of Open Access Journals (DOAJ EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, World Wide Science, ASOS Index, ProQuest).
- 2007, - Hürsoy.S,& Ada.N, “Security Sector Reform in Peace Operations” 2 ND International Conference on Security;Challenges to Peace Operations in The 21st Century. 5 -6 April 2006 Izmir University of Economics Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations and European Union. Izmir University of Economics Publications, Pg 73. No; 013 February 2007 ISBN, 978-975-8789-14-6.
- 2007, Ada. N,”Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ) Finansal Destek Uygulamaları” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi. Sf 21-32 Sayı, 99, Ekim.2007. www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2007.pdf.Sayı,99.
- 2007, Ada. N,“Aile İşletmelerinde Finansal Sorunlara, Gösterilen Yaklaşımları,Çözüm Önerileri, Dört Aile İşletmesinin Mukayese ve Analiz Sonuçları” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi.Sf 9-32 Sayı, 100, Aralık.2007. www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2007.pdf.Sayı,100
- 2004, . Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Ada. N, “Communication Strategies of Changing and Developing Nato” “Nato’s Transformation And The Position of Turkey, Proceding of the International Conference on Security” Ege Üniversity Press. PP 91-100 April -2004.ISBN 675 -483-644-2.
- 1995, Kitap;Ada, Dalkıran Nesrin,”Siyasal Reklamcılık ve Basının Rolü” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayını. Yayın Kurulu; Yönetim kurulu üyeleri,1996 Çağaloğlu, İstanbul
Books (2 entries)- Edited By;Hürsoy S & Ada N, ” “Nato’s Transformation And The Position of Turkey, Proceding of the International Conference on Security” International Press.Ege Üniversity Press. PP 91-100 April -2004.ISBN 675 -483-644-2.
- 1995, Siyasal Reklamcılık Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayını. İstanbul / Cağaloğlu

Finished Research Projects (2 entries)- 2009, Araştırma Projesi, Kurumsal Yönetişim Uygulamaları ve Firma Performansı ilişkisi üzerine Araştırma Tamamlanmıştır.
- 2002, Araştırma Projesi, Araştırma Projesi tarafından desteklenenAtatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerin "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Araştırılması konulu proje tamamlanmış olup. Araştırma fon saymanlığınca kabul edilmiştir.
Memberships of Professional Associations (8 entries)-  L’union International des Journalistes et de la Presse de la Langue Françaises (UPF) Membre. (Uluslararası Fransız Basın Birliği Üyeliği ve "La gazette" Turkiye muhabiri.
- Department of International Relations Faculty of Business Dokuz Eylül
- Ege Ünversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi EGE ACADEMIC REVIEW
- Fourth International Conference on Securıty Advisory Committe
- Hakem Kurulu Üyeliği
- Hakem Kurulu Üyeliği
- İzzet Baysal Üniversitesi
- The Internatıonal Conference On Securıty April 25 - 26 2008
Granted Scholarships (7 entries)- 2014, L'ille Deux Université Fransa 3 Ay misafir Öğretim Üyesi
- 2011, Yüksek Öğretim Kurumu (YOK) Araştırma Bursu Fransa l'ille Deux Üniversité
- 2005, Fransız Hükümeti Bursu, Alliance Française Paris'te Eğitim
- 2005, Fransız Hükümet Bursu: FOS Modülünde Eğitim 4 Temmuz – 5 Ağustos
- 2004, Nato Bursu: Belçika’da uluslararası Seminer ve Konferanslara katılım
- 1998, Nato, Öğrenci Geliştirme, Bilgi Görgü Arttırma/ Belçika /Brüksel
- 1993, Nato bursu ile Belçika’da çeşitli Seminer ve Konferanslara Katılım
Granted Prizes (5 entries)- 2010, Ege Üniversitesi Rektörlüğünün “Öğrecilerin Burs Olanaklarının artırılmasına katkı” nedeniyle teşekkür belgesi.2010.
- 2006, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünün “Uluslararası Güvenlik Konferansı Düzenlemek” nedeniyle teşekkür belgesi.19.04.2006.
- 2004, Proceedings of the International Conference on Security” nedeniyle Nato ödülü
- 2004, Proje Karşılığı 1 Hafta Brükselle'de Seminer ve Toplantılara Katılım
- 1993, NATO'nun 40. Yılı,Le Role de L'opinion Publique Dans Mise en Terme de la Guere
Patents (1 entries)- 2002, 01.01.2002 .1234, Ada Nesrin“İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Bir İşletmeye CE Belgesi Alınması Projesi”, CE Belgesi alınmıştır. Mart 2001 – Nisan 2002.
Student's Completed Thesis (3 entries)- Yüksek Lisans, 2013, Tez hazırlayan; Didem Göllü, Türkiye’deki Devlet üniversitelerinin veri zarflama yöntemi ile etkinlik analizleri ve bir uygulama.
- Yüksek Lisans, 2011, Mustafa Kemal Yılmaz Temmuz 2011; Çalışanların Liderlik Tiplerine İlişkin Algılamaları ile Motivasyon Arasındaki İlişki; Özel Sektör ve Kamu Sektörü Çalışanları üzerine Bir Alan Araştırması.
- Yüksek Lisans, 2009, Dış pazarlara açılmada Markalaşmanın önemi. Turquality'nin ihracat performansına etkileri. 'Gökhan Ünlü ' Yüksek Lisans Tezi. Tamamlanmıştır.