Akademik BilgilerÖZGE ALTAN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: ozge.altan@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 388 40 00 - 2716
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye, 1975
- Doktora: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye, 1983
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye, 1996

Indexed Journal Publications (31 entries)- 2009, Heritability and Variance Component Estimates of Meat Quality in Japanese Quail (Coturnix Coturnix japonica) Turk. J. Vet. Anim. Sci., 33(2):89-94
- 2005, The Effect of Prolonged Fasting and Refeeding on GSH-Px Activity, Plasma Glucose and Cholesterol Levels and Welfare of Older Hens from Different Genotypes. Arch. Geflügelk., 69(4):185-191
- 2005, The Effects of Propolis Supplementation on Broiler Performance and Feed Digestibility. Arch. Geflügelk.,69(3):117-122
- 2005, Heritabilities of Tonic Immobility and Leucocytic Response in Sire and Dam Layer Lines. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29:3-8
- 2004, Genetic Variability of Residual Feed Consumption (RFC) and Its Relationships with Some Production Traits and Fear Response in Japanese Quail Hens (Coturnic coturnix japonica). Arch. Geflügelk.,68(5):223-229
- 2004, Genetic Variability of Meat Quality Characteristics in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Arch. Geflügelk.,68(4):176-181
- 2003, The effects of Dietary Oil and Methionine on Performance and Egg Quality of Commercial Laying Hens During Summer Season. Arch. Geflügelk., 67(5):204-207
- 2003, Effect of Heat Stress on Oxidative Stress, Lipid Peroxidation and Some Stress Parameters in Broilers. British Poultry Sci., 44:545-550
- 2003, Effects of Some Egg Characteristics on Mass Loss and Hatchability of Ostrich (Struthio Camelus) Eggs. British Poultry Sci., 44:380-385
- 2003, The Effect of Short-Term Fasting on Performance Traits and Rectal Temperature of Broilers During the Summer Season. British Poultry Sci., 44:88-95
- 2002, Genetic Variation of Feed Traits and Relationships to Some Meat Production Traits in Japanese Quail (Coturnix cot. japonica). Arch. Geflügelk., 67(2):76-82
- 2002, Comparison of Different Variance Component Estimation Methods for Genetic Parameters of Clutch Pattern in Laying Hens. Arch. Geflügelk., 66(5):232-236
- 2002, Yüksek Yaz Sıcaklarında Kafes Yerleşim Sıklığının Yumurta Tavuklarının Performansı Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 26:695-700
- 2002, Kuluçkalık Yumurtaları Kısa Süreli Depolamanın Çıkış Gücü ve Kuluçka Süresi Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 26:447-452
- 2001, Relationship of Body Weight at Sexual Maturity with Body Weights at Various Ages in Lines of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Unselected and Selected for Four Weeks Body Weight. J. Appl. Anim. Res. 19: 219- 223
- 2000, Farklı Düzeyde Besin Madde İçeren Değişik Formdaki Karma Yemlerin Yüksek Yaz Sıcaklarında Etlik Piliç Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:297-306
- 2000, Effects of Heat Stress on Some Blood Parameters in Broilers. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:145-148
- 2000, Effects of Dietary Sodium Bicarbonate on Egg Production and Egg Quality of Laying Hens During High Summer Temperature. Arc. Geflügelk. 64(6):1-4
- 2000, Effect of Heat Stress on Growth, Some Blood Variables and Lipid Oxidation in Broilers Exposed to High Temperature at an Early Age. Br. Poult. Sci., 41: 489-493
- 2000, Effects of Short-term Fasting and Midnight Lighting on Egg Production Traits of Laying Hens During Summer Season. Arc. Geflügelk. 64(2):85-89
- 1999, Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık için Yapılan Seleksiyonun Üreme Performansı Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 23:229-234
- 1999, Japon Bıldırcınlarında Dördüncü Hafta Canlı Ağırlığı için Yapılan Seleksiyonun Kesim, Karkas, Karınyağı, bazı Organ Ağırlıkları ve Kan Serumu Parametreleri Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 23:63-68
- 1999, Carcass Characteristics and Carcass Composition in Lines of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica), Unselected and Selected for Four-Week Body Weight. J. Appl. Res. 15:175-180
- 1998, Değişik Aydınlatma Yöntemlerinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkisi. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22:97-102
- 1998, Etlik Piliçlerde Gelişmenin Geciktirilmesi: Değişik Sınırlı Yemleme Programlarının Etlik Piliç Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22:231-236
- 1998, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık için Yapılan Seleksiyonun ve Yaşın Yumurta Özelliklerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22:467-473
- 1997, Effects of Cold Storage on Egg Quality. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 21:335-339
- 1997, Effect of Ovipozition Time on Some Egg Characteristics in Lines of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica), Unselected and Selected for Four-Week Body Weight. Archiv für Geflügelkunde, 61(5):218-220
- 1996, Body Weights, Carcase Characteristics, Organ Weights, Abdominal Fat, and Lipid Content of Liver and Carcass in Lines of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Unselected and Selected for Four-Week Body Weight. Br. Poult. Sci., 37:579-588
- 1996, Canlı Ağırlık Yönünden Seçilmiş ve Seçilmemiş Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Hatlarında Sıcak Stresinin Asit-Baz Dengesi ve Kimi Yumurta Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20:211-214
- 1996, Tavuk Yaşının Tavuk Yumurtasının İç ve Dış Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20:455-460

Publications in Non-Indexed Journals (55 entries)- 2000, Balla Muamelenin Sığır Etinde Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim, 41:38-47
- 1999, Japon Bıldırcınlarında Dördüncü Hafta Canlı Ağırlığı için Yapılan Seleksiyonun Kesim, Karkas, Karınyağı, Bazı Organ Ağırlıkları ve Kan Serumu Parametreleri Üzerine Etkileri. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23:63-68
- 1998, Etlik Piliçlerde Gelişmenin Geciktirilmesi: Değişik Sınırlı Yemleme Programlarının Etlik Piliç Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 22:231-236
- 1998, Değişik Aydınlatma Yöntemlerinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkisi. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 22: 97-102
- 1998, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun ve Yaşın Yumurta Özelliklerine Etkisi. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 22:467-473
- 1998, Tavukçulukta Doğal Zeolit Kullanımı. I. Altlığa Zeolit İlavesinin Etlik Piliç Performansı, Altlık Nemi ve Amonyak Konsantrasyonu Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1-2-3):9-16
- 1998, Tavukçulukta Doğal Zeolit Kullanımı. II. Altlığa Zeolit İlavesinin Etlik Piliç Performansı, Bazı Kan Serum ve Tibia Özellikleri Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1-2-3):17-24
- 1998, Tavukçulukta Doğal Zeolit Kullanımı. III. Zeolitin Yumurta Tavuklarının Verimi, Yumurta Kalitesi ile Bazı Tibia ve Kan Parametrelerine Etkisi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1-2-3):25-32
- 1997, Effects of Cold Storage on Egg Quality. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 21: 335-339
- 1997, Canlı Ağırlık Yönünde Seçilmiş ve Seçilmemiş Japon Bıldırcını(Coturnix coturnix japonica) Hatlarında Eşeysel Olgunluk Ağırlığı ile Çeşitli Yaşlardaki Canlı Ağırlıklar Arasındaki İlişkiler. Hayvansal Üretim, 37:43-48
- 1996, Tavuk Yaşının Tavuk Yumurtasının İç ve Dış Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 20:455-460
- 1996, Canlı Ağırlık Yönünde Seçilmiş ve Seçilmemiş Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Hatlarında Sıcak Stresinin Asit-Baz Dengesi ve Kimi Yumurta Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 20:211-214
- 1996, Bazı Ticari Dezenfektanların ve Formaldehit Fumigasyonunun Antimikrobiyal Aktiviteleri, Kabuk Geçirgenliği ve Çıkış Gücü Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, C:33 S:2-3 s:57-64
- 1996, Bal Arılarının Nektar (Balözü) Toplama Davranışları. E.Ü.Z.F. Dergisi, C:33 S:1 s:185-192
- 1996, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yaşın ve Yumurtalama Zamanının Kimi Yumurta Özellikleri Üzerine Etkileri. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi,19:405-408
- 1995, Japon Bıldırcınlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19:65-71
- 1995, Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ağırlığı ile Özgül Ağırlığının Kuluçka Özelliklerine Etkileri. T. Tarım ve Ormancılık Dergisi, 19:219-222
- 1995, Kuluçkahanede “Patlayan Yumurta” Sorunu. Çiftlik Dergisi, Kasım S:141 s:60
- 1995, Tavukçulukta Yüksek Yaz Sıcaklığının Etkileri ve Korunma Yolları. Hasad, S:122 s:45-48
- 1995, Kuluçkahanelerde Formaldehit Kullanımı. Çiftlik Dergisi, Ocak s:60-61
- 1995, Kuluçkalama Sistemleri. News U.S. Feed Grains Council, Haziran-Temmuz
- 1995, Bal Arılarında Sıcaklık Kontrolü “Termoregülasyon”. E.Ü.Z.F. Dergisi, C:32 S:2 s:233-239
- 1995, Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ağırlığı ile Özgül Ağırlığının Kuluçka Özelliklerine Etkileri. T. Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 19:219-222
- 1994, Erbro Etlik Ana-Baba Soyu Horozlarının Üreme Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. 1. Sperma Özellikleri ve Bu Özelliklerin Kalıtım Dereceleri. E.Ü.Z.F. Dergisi, C:31 N:1 s:105-112
- 1994, Erbro Etlik Ana-Baba Soyu Horozlarının Üreme Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. 2. Kuluçka Özellikleri ve Döllülük ile Sperma Özellikleri Arasındaki Fenotipik İlişkiler. E.Ü.Z.F. Dergisi, C:31 N:1 s:113-120
- 1993, Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Yaşın ve Erkek Dişi Oranının Kuluçka Özellikleri ve Döllü Süre Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, C:30 N:1-2 s:57-64
- 1992, Kafes Koşullarında Döllü Yumurta Üretim Olanakları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, S:29 N:2-3
- 1991, Etlik Piliçlerde Sınırlı Yemlemenin Gelişme ve Karkas Özelliklerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, C:28 N:2-3 s:87-105
- 1989, Avrupa Topluluğuna Katılma Sürecinde Kanatlı Eti Üretimi ve Sorunları. E.Ü.Z.F. Dergisi C:26 S:1 s:299-312
- 1989, Yıkamanın Yumurta Kalitesine Etkileri. Çiftlik Dergisi, Nisan S:62 s:70-71
- 1989, Yumurta Tavukçuluğunda Büyütme Geliştirme Kafesleri. Hayvansal Üretim, S:31 s:27-30
- 1989, Kabuklu Yumurtalarda Kalitenin Korunması. Teknik Tavukçuluk Dergisi, S:63 s:3-6
- 1989, Çeşitli Tüy Değiştirme Yöntemlerinin Yumurta Tavuklarında Kimi Verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, C:26 N:3
- 1988, Kanatlılarda Döl Suyunun Oluşumu ve Önemi. Hayvansal Üretim, S:27-28 s:13-15
- 1988, Çatlak Yumurta. Çiftlik Dergisi, Haziran S:52 s:62-68
- 1987, Hindiciliğin Geliştirilmesi Olanakları. Hayvansal Üretim, S:26 s:30-33
- 1986, Kafeste Tavuk Yetiştiriciliğinde Sulu Gübre Sorunu. Hayvansal Üretim, Eylül s:25-29
- 1986, Tavukçulukta Döllülük ve Horozlarda Döllenme Yeteneği. Tarımın Sesi, s:141
- 1986, Damızlık Horozların Seçiminde Öznel Yöntemlerden Yararlanma Olanakları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, C:23 N:2 s:19-28
- 1985, Yapay Tohumlama Koşullarında Horozların Üreme Yeteneği ve Genetik Islahı Olanakları. Doğa Bilim Dergisi, 9:27-34
- 1982, Tavukçulukta Yapay Tohumlama. Hayvansal Üretim, Ocak s:27-32 Bornova
- 1982, Yapay Tohumlama Kafesleri. Hayvansal Üretim, Ocak s:33-34
- 1982, Hindilerde Yapay Tohumlama. Hayvansal Üretim, Ocak s:35-38
- 1980, Yumurta Tavukçuluğunda Çeşitli Barındırma Yöntemlerinin Verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Y. No:326
- 1980, Kasaplık Piliç Yetiştiriciliğinde Farklı Isıtma Sistemleri ile Yerleşim Sıklığının Canlı Ağırlık Artışı ve Yemden Yararlanma Yeteneği Üzerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Y. No:357
- 1980, Etlik Piliç Üretiminde Çeşitli Yataklık Materyali ile Bunların Karışımlarının ve Izgaranın Verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü.Z.F. Yayın No: 356 Bornova-İzmir
- 1977, Etlik Piliç Üretiminde Isıtma Sistemlerinin, Yerleşim Sıklığının, Erkek ve Dişilerin Ayrı Yetiştirilmesinin Verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, C:14, S:2, s:193-202
- 0, Etlik Piliçlerde Farklı Aydınlatma Yöntemlerinin Verim Özelliklerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Dergisi, C:26 No:3 s: 93-99
- 0, Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık için Yapılan Seleksiyonun Üreme Performansı Üzerine Etkileri. T. Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 23:229-234
- 0, Effects of Selection for Four Week Body Weight on Slaughter, Carcasses and Abdominal Fat and Some Blood Serum Parameters in Japanese Quail. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 23:63-68 Suppl.1
- Carcass Characteristics and Carcass Composition in Lines of Japanese Quail Unselected and Selected for Four-Week Body Weight. J. Appl. Anim. Res. 15(1999):175-180
- Farklı Düzeyde Besin Madde İçeren Değişik Formdaki Karma Yemlerin Yüksek Yaz Sıcaklarında Etlik Piliç Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:297-306
- 0, Effects of Heat Stress on Some Blood Parameters in Broilers. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:145-148
- 0, Kuluçkalık Yumurtaları Kısa Süreli Depolamanın Çıkış Gücü ve Kuluçka Süresi Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26:447-452
- Yüksek Yaz Sıcaklarında Kafes Yerleşim Sıklığının Yumurta Tavuklarının Performansı Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26:695-700

Publications in Other Journals and Medias (8 entries)- 0, 1. Etlik Piliçlerde Farklı Aydınlatma Yöntemlerinin Verim Özelliklerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Dergisi, C:26 No:3 s: 93-99
- 0, 2. Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık için Yapılan Seleksiyonun Üreme Performansı Üzerine Etkileri. T. Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 23:229-234
- 0, 3. Effects of Selection for Four Week Body Weight on Slaughter, Carcasses and Abdominal Fat and Some Blood Serum Parameters in Japanese Quail. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 23:63-68 Suppl.1
- 4. Carcass Characteristics and Carcass Composition in Lines of Japanese Quail Unselected and Selected for Four-Week Body Weight. J. Appl. Anim. Res. 15(1999):175-180
- 5. Farklı Düzeyde Besin Madde İçeren Değişik Formdaki Karma Yemlerin Yüksek Yaz Sıcaklarında Etlik Piliç Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:297-306
- 0, 6. Effects of Heat Stress on Some Blood Parameters in Broilers. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24:145-148
- 0, 7. Kuluçkalık Yumurtaları Kısa Süreli Depolamanın Çıkış Gücü ve Kuluçka Süresi Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26:447-452
- 8. Yüksek Yaz Sıcaklarında Kafes Yerleşim Sıklığının Yumurta Tavuklarının Performansı Üzerine Etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26:695-700

International Conference Proceedings (22 entries)- 2002, Effects of Propolis on Growth of Calves. The First German Congress for Bee Products and Apitherapy, March 23-24, Passau, Germany.
- 2002, Estimation of Genetic Parameters for Clutch Traits in Laying Hens. 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Session 04. Poultry and Rabbit Breeding. Communication No:04-15. August 19-23, Montpellier, France.
- 2001, The Effects of Supplemental Oil and Methionine on Performance and Egg Quality of Laying Hens During Summer Season. XII. European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products. September 9-12, Kuşadası, Turkey, p:275-280.
- 2001, Effects of Restricted Lighting Schedules on Broiler Performance. Int. World Poultry Congress. Canada, CD-Write Available, Canada.
- 2001, Comparison of Different Variance Component Estimation Methods to Estimate Genetic Parameters for Clutch Pattern in Laying Hens. Int. World Poultry Congress. Canada, CD-Write Available, Canada.
- 1999, Yaz Sıcaklarında Yerleşim Sıklığı ve Rasyona Vitamin C İlavesinin Yumurta Verimi ve Özellikleri Üzerine Etkisi. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. 21-24 Eylül, İzmir, s:349-356.
- 1999, Arı Ürünlerinin Dış Alım-Satımında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. 21-24 Eylül, İzmir, s:596-602.
- 1999, Yumurta Tavuğu Islahında Yeni Yaklaşımlar. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. 21-24 Eylül, İzmir, s:283-289.
- 1998, Kuluçkalık Yumurtaların Dezenfeksiyonunda Formaldehide Alternatif Dezenfektan Kullanım Olanakları. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 22-25 Eylül, Bursa.
- 1998, Dölsüz Yumurtaların Lamba Kontrolü ile Ayıklanmasının Kuluçka Özelliklerine Etkisi. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 22-25 Eylül, Bursa.
- 1997, Yüksek Yaz Sıcaklarında Kısa Süreli Açlık Uygulamasının Yumurta Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Tavukçuluk Konferansı. 14-17 Mayıs, İstanbul.
- 1997, General Properties of Turkey's Microfloral Honeys. The XXXVth International Apicultural Congress of Apimondia , p:112 , Antwerg
- 1996, Kuluçkalık Yumurtalarda Bulaşma Yolları ve Çözüm Önerileri. Hayvancılık 96 Kongresi. 18-21 Eylül, İzmir.
- 1996, Etlik Piliçlerde Alternatif Aydınlatma Programları. Hayvancılık 96 Kongresi. 18-21 Eylül, İzmir.
- 1996, Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Hayvancılık 96 Kongresi. 18-21 Eylül, İzmir.
- 1996, Türkiye’de Tavukçuluğun Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. Hayvancılık 96 Kongresi. 18-21 Eylül, İzmir.
- 1995, Kuluçkalık Yumurta Özelliklerinin Kuluçka Sonuçları ve Civciv Gelişimi Üzerine Etkileri. VI. Hayvancılık ve Besleme Sempozyumu’95. Tavuk Yetiştiriciliği ve Hastalıkları. 23-25 Ekim S:33-40, Konya.
- 1993, Toplumun Değişik Kesimlerinde Yumurta Tüketim Alışkanlığı ve Tüketimi Etkileyen Etmenler. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi. 13-14 Mayıs, İstanbul.
- 1991, Japon Bıldırcınlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi. 22-25 Mayıs, İstanbul.
- 1990, Horozlarda Döl Verim Yeteneğinin Saptanması ve İyileştirilmesi Olanakları. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi. 23-25 Mayıs, İstanbul.
- 1990, Etlik Piliçlerde Farklı Aydınlatma Yöntemlerinin Verim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi. 23-25 Mayıs, İstanbul.
- 1988, Kanatlı Eti Üretimi. Avrupa Topluluğu ile İlişkileri Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu. 4-6 Nisan, İzmir.

National Conference Proceedings (17 entries)- 1998, Kuluçkalık Yumurtaların Dezenfeksiyonunda Formaldehide Alternatif Dezenfektan Kullanım Olanakları. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 23-25 Eylül, Bursa, s:430-441.
- 1997, Etlik Piliçlerde Alternatif Aydınlatma Programları. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu. 9-10 Ocak, Tekirdağ, s:256-259.
- 1996, Yumurta Üretimi ve Tüketiminin Arttırılması Açısından Halkın Değişik Kesimlerinde Tüketim Alışkanlığının İrdelenmesi ve Belirlenmesi. Hayvancılık’96 Kongresi. 18-21 Eylül, İzmir.
- 1996, Tavuk Yaşı ve Yumurta Ağırlığının Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkileri. Ulusal Kümes Hayvanları Sempozyumu’96. 27-29 Kasım, Adana.
- 1996, Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Hayvancılık’96 Kongresi. 18-21 Eylül, İzmir.
- 1993, Toplumun Değişik Kesimlerinde Yumurta Tüketim Alışkanlığı ve Tüketimi Etkileyen Etmenler. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi. 13-14 Mayıs, İstanbul.
- 1992, Yumurta Tüketimi ve Kolesterol. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu. 5-8 Ocak, Tekirdağ.
- 1992, Kuluçka Makinasında Yumurta Soğutmanın Kuluçka Sonuçları ve Etlik Piliç Performansına Etkileri. Tavukçulukta Verimlilik Sempozyumu. 26-27 Ekim, İzmir.
- 1992, Etlik Piliçlerde Sınırlı Yemlemenin Gelişme ve Karkas Özelliklerine Etkileri. Tavukçulukta Verimlilik Sempozyumu. 26-27 Ekim, İzmir.
- 1992, Kafes Tavukçuluğunda Çatlak Yumurta Sorunu. Tavukçulukta Verimlilik Sempozyumu. 26-27 Ekim, İzmir.
- 1991, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye Tavukçuluğuna Bakış. 2. Hayvancılık Kongresi. 17-19 Haziran, Ankara.
- 1990, Türkiye Tavukçuluğunda Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi. 8-12 Ocak, Ankara.
- 1988, Kanatlı Eti Üretimi. Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu. 4-6 Nisan, İzmir.
- 1981, Tavukçulukta Yapay Tohumlama. Batı Anadolu Tavuk Yetiştiriciliği ve Sorunları Simpozyumu. 26-27 Ekim, İzmir.
- 1980, Yumurta Tavukçuluğunda Çeşitli Barındırma Yöntemlerinin Verim Özelliklerine Etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi VHAG Tebliğleri. S: 403-414, 29 Eylül-03 Ekim, İstanbul.
- 1977, Kasaplık Piliç Yetiştiriciliğinde Farklı Isıtma Sistemleri ile Yerleşim Sıklığının Canlı Ağırlık Artışı ve Yemden Yararlanma Yeteneği Üzerine Etkileri. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi.17-21 Ekim, Ankara.
- 1977, Etlik Piliç Üretiminde Çeşitli Yataklık Materyali ile Bunların Karışımlarının ve Izgaranın Verim Özelliklerine Etkileri. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi.17-21 Ekim, Ankara.

Books (2 entries)- 1992, Teknik Arıcılık. E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No:499.
- 1990, Kanatlılarda Yapay Tohumlama. E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No:497.

Finished Research Projects (5 entries)- 2001, Araştırma Projesi, Etlik Piliçlerde Akut Sıcaklık Stresinin Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri (EBİLTEM ve Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. tarafından desteklenmiştir). Proje No: 2000-EBL-012.
- 1992, Araştırma Projesi, Kuluçka Makinasında Yumurta Soğutmanın Kuluçka Sonuçları ve Etlik Piliç Performansına Etkileri. E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No:90-ZRF-012 Kesin Raporu.
- 1990, Araştırma Projesi, Japon Bıldırcınlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No:142 Kesin Raporu.
- 1978, Araştırma Projesi, Yumurtacı Otoseks Sentetik Hibrit Baba ve Ana Soylarında (Gold ve Silver) Çeşitli Verim Özelliklerine Ait Genetik Parametre Tahminleri. TÜBİTAK Batı Anadolu Küçükevciler Zootekni Araştırma Ünitesi. Proje No: BAKEZ-6.
- 1978, Araştırma Projesi, Çeşitli Yumurtacı Sentetik Hibrit Soylarının Kombinasyon Yetenekleri Üzerinde Araştırmalar-Kombitest. TÜBİTAK BAKEZ Araştırma Ünitesi, No:3.
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2007, Tavuk ve Horoz Yaşının Döllülük Üzerine Etkisinin Sperm Yumurta İnteraksiyon Testi ile Değerlendirilmesi. E.Ü. Fen Bil. Ens., Y. Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 2007, Kronik Çevresel Stresin Etlik Piliçlerde Korku ile İlgili Davranışlar ve Stres Fizyolojisi Üzerine Etkileri. E.Ü. Fen Bil. Ens., Y. Lisans Tezi.
- Doktora, 1999, Muğla ve Yöresi Çam Ballarının Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Doktora, 1999, Muğla ve Yöresi Çam Ballarının Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Doktora, 1996, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun Kimi Verim Özelliklerine Etkisi. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Doktora, 1996, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun Kimi Verim Özelliklerine Etkisi. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Doktora, 1994, Ana Arı Yetiştiriciliğinde Çıkış Ağırlığı ve Depolamanın Ana Arı Kalitesine Etkileri. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Doktora, 1994, Ana Arı Yetiştiriciliğinde Çıkış Ağırlığı ve Depolamanın Ana Arı Kalitesine Etkileri. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Yüksek Lisans, 1993, İzmir İli ve Çevresinde Üretimden Pazarlamaya Karkas Kalitesi ve Kesim Kayıplarının Saptanması. E.Ü. Fen Bil. Ens., Y. Lisans Tezi.
- Yüksek Lisans, 1991, Japon Bıldırcınlarında Yaşın ve Dişi-Erkek Oranının Döl Verim Özelliklerine Etkileri. E.Ü. Fen Bil. Ens., Y. Lisans Tezi.
- Doktora, 1990, Yapay Tohumlanmış ve Tabii Çiftleşmiş Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ana Arılarının Bazı Özellikler Bakımından Kıyaslanması. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
- Doktora, 1990, Yapay Tohumlanmış ve Tabii Çiftleşmiş Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ana Arılarının Bazı Özellikler Bakımından Kıyaslanması. E.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.