Akademik BilgilerSEMRA CİRİK
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Yetiştiricilik AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: semra.cirik@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 - 311 22 45 / 5220
- Web sayfası: www.fisheries.ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: E.Ü.Fen Fakültesi, Türkiye, 1974
- Yüksek Lisans: E.Ü.Fen Fakültesi, Türkiye, 1976
- Doktora: E.Ü.Fen Fakültesi, Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Su Ürünleri Y.Okulu, Türkiye, 1987
- Doçentlik: E.Ü.Su Ürünleri Y.Okulu, Türkiye, 1988
- Profesörlük: E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi., Türkiye, 1994

Administrative / Academic Duties (11 entries)- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2010-
- E.Ü. Su ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2002-2005
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1995-1998
- Öğretim Üyesi (Prof.Dr.), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 1994-
- E.Ü. Su Ürünleri Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği, 1992-1995
- E.Ü.Su Ürünleri Fak.Su Ürünleri Yetişt. Bölüm Başkanlığı., 1992-1995
- E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1991-1992
- E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı., 1991-1992
- Öğretim Üyesi (Doç.Dr.), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu/Fakültesi, 1988-1993
- Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu, 1987-1988
- Öğretim Üyesi, Setif Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü, CEZAYİR, 1983-1986
Other Professional Activities (7 entries)- ADEK Üyeliği, 2008-In Progress
-  EBİLTEM Alg Teknolojisi Ar-Ge Birimi Başkanlığı, 2001-In Progress
- E.Ü. Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Yön.Kur.Üyeliği, 1997-2003
- E.Ü.Rek.Arş.Fon.Sym.lığı Arş.Projeleri Su Ür.Uzm.lar Grubu Üyeliği, 1992-In Progress
- E.Ü. Su ürünleri Y.O/Fakültesi’Eğitiminin 10. Yılında Su ürünleri Sempozyumu’ Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1991-1992
- E.Ü.Su Ür.Y.O./Fak.Öğrenci Dip.Tezi ve Seminer Çalş.Koordtörü/Komisyon Üyeliği, 1990-In Progress
- E.Ü.Su Ürünleri Y.O./Fak.Y.Lis.ve Doktora Yab.dil(Fr) Seçme Komisyonu Üyeliği, 1988-In Progress
Research Interests- Deniz Biyolojisi (4010501)
- Limnoloji (4010502)
- Su Ürünleri (4010503)
Indexed Journal Publications (7 entries)- Ak. İ., Cirik. S.,Göksan. T., Koru. E., (2012). Effect of Salinity on Growth Characteristics and Pigment Composition of Two Strains of Dunaliella Viridis Teodoresco : Laboratory and Outdoor Studies.Fresenius Environmental Bulletin. Volume 21- No 2. 2012 .
- Cirik. Ş., Çetin. Z., Ak. İ., Cirik. S.,Göksan. T., (2010). Greenhouse Cultivation of Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss and Determination of Chemical Composition.Turk.Jour. of fish.and aqua. Sciences 10:559-564.
- EGEMEN Ö: ÖNEN M: BÜYÜKIŞIK B: HOSSUCU B: SUNLU U: GÖKPINAR Ş: CİRİK S. Güllük Lagoon (Aegean Sea, Turkey) Ecosystems.Turkish-Journal-of-Zoology. 1999: 23 (SUPPL. 3): 927-947.
- GÖKPINAR Ş: CİRİK S: SUNLU U: METİN C. - 1996. Phytoplankton and fisheries in Karine Lagoon.Turkish Journal of Biology 20(SUPPL.): 87-97.
- Cirik-Altındağ, S., Coute, A., Cirik, Ş., 1993. Quelques Cyanophyées Rares du lac de Bafa (Turquie). Cryptogamie, Algol. 13.4: 235-246, Paris.
- Cirik, S., 1981. Nouvelles variétés de Chlorococcales et de Volvocales (Chlorophycae) du lac de Marmara (Régionne Egéenne, Turquie. Cryptogamie (Rev.Algol.) II.4: 271-275, Paris.
- CİRİK,S., 1978. Ankyra paradoxioides nouvelle espéce de Chlorococcales de Turquie. (Chlorophyceae). Rev.Algol.N.S., 13, 3: 207-210, Paris.

Publications in Non-Indexed Journals (51 entries)- Cirik,S.,Turan,G., Tekoğul, H., Koru,E., Seyhaneyıldız-Can, Ş., Sönmezışık T. 2010. Alternatif enerji: biyodizel ve su yosunları - Tarım Türk Dergisi, Eylül-Ekim 2010, Sayı:25, Yıl:5, İzmir.
- Koru E., S. Cirik, G. Turan, İ. Ak, A. Başaran, 2009. Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss kültürüne farklı ışık yoğunluklarının etkisi, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008, Volume/Cilt. 25,Issue/Sayı: 3, 187-190
- AK, İ., CİRİK, S., and GÖKSAN, T., (2008). Effects of light Intensity, Salinity and Temperature on Growth in Çamaltı Strain of Dunaliella viridis Teodoresco from Turkey. Journal of Biological Sciences, 8 (8): 1356-1359.
- GÖKPINAR, Ş., GÖKSAN, T., CİRİK, S., ÖZBAŞ, B., (2007). Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyta)’ nin Kış Döneminde Tubular Fotobiyoreaktörde Büyüme Özelliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 24, sayı: 3-4, Sayfa: 15-19.
- SEYHANEYILDIZ, Ş., CİRİK, S., TURAN, G., (2007). A renewable Biodiesel Resource: Botryoccoccus braunii. Su Ürünleri Federasyonu Resmi Yayını Aquaculture & Fisheries, Nisan 2007, No:4, Sayfa: 32-34.
- SEYHANEYILDIZ, Ş., CİRİK, S., KORU, E., (2006). Yeşil Enerji Biyodizel ve Su Yosunları. Su Ürünleri Federasyonu Resmi Yayını Aquaculture & Fisheries, Temmuz 2006, Sayı:4, Sayfa: 18-19.
- CİRİK, S., TURAN, G., AK, İ., KORU, E. (2006). Gracilaria verrucosa (Rhodophyta) Culture in Turkey. International Conference on Coastal Oceanography and Sustainable Marine Aquaculture. – Confluence and Synergy, 2-4 May 2006, Sabah, Malaysia.
- TURAN, G., AK, İ, CİRİK, S., KORU, E., ve KAYMAKÇI BAŞARAN, A., (2006). Entansif Balık kültüründe Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Yetiştiriciliği. EÜ Su Ürünleri Dergisi Cilt:23, Ek:1/2, Sayfa: 305-309.
- Cirik, S., (2005). Denizden Gelen Sağlık:Türkiye Standart Enstitüsü.Ekonomik ve Teknik Dergi 44,:528,47-49
- Cirik, S., Turan, G, Health and Beauty come from sea:Thalassothrapy.Journal of Aqualife of Turkey. No:2, March/April 2005, Pages:52-53 (In Turkish and English) (PAPER)
- 2005, Cirik.S., Mikroalgal Biyoteknoloji Aquakültür,1.3:26-29 İzmir
-  Ak, İ., Cirik, S. (2004). Distribution of Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss (Rhodophyta) in İzmir Bay (Eastern Aegean Sea). Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (11): 2022, 2023. ISSN 1028-8880.
- Cirik, S. ve Turan, G. (2003) Algler ve Thalassoterapide. ARGO-ENDÜSTRİ PROJE PAZARI, Ege Üniversitesi EBİLTEM, 30-31 Mayıs 2003, Proje No: 807, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, sayfa: 96.Ürünleri Dergisi. Vol: 19, Sayı: 1-2.
- Koru, E., Cirik, S. (2003). Spirulina Platensis (Cyanophyceae) Mikroalg’inin Büyümesine ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerine Sıcaklığın Etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 2003. Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 419-422).
- Durmaz, Y., Işık, O., Bandarra, N., Cirik, S., Turan, G. ve Gökpınar, Ş. (2002). Porphiridium Curientum (Rhodopheceae) Yağ Asitleri Kompozisyonuna Kurutma Yöntemlerinin Etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi.
- Durmaz, Y., Işık, O., Bandarra, N., Cirik, S., Turan, G. ve Gökpınar, Ş. (2002). The Effects of Drying Methods on Fatty Acid composition of Porphiridium curientum (Rhodopheceae). Ege University Journal of Aquaculture and Fisheries, Volume: 19, No:1-2
- Dalay,M., C., Cirik, S., 1998. Bioecology, Optimum Culture Condition And Biochemical Composition Of Spirulina Maxima Isolated From Aci Lake-Turkey, Aquaculture And Water: Fish Culture, Shellfish Culture And Water Usage, Aquaculture Europe-98 Bordeaux, France
- 1997, Neslihan ÖZÇİLE, Semra CİRİK. İZMİR Körfez'indeki Midyelerde (M.galloprovincialis L.,) Domoik asit içeriğinin Yüksek Performanslı Likit Kromatografi ile Saptanması
- Gökpınar, Ş., Cirik, S.,Sunlu,U., Metin, C., 1996, Karine Dalyan Gölü Fitoplanktonu ve Balıkçılığı Tr.J.of.Biology, 20,87-97, Ankara
- Cirik, S., 1995, Argenton (Brest/Fransa) Mollusca (Bivalvia) Kuluçkahanesine Ziyaret, E.Ü. Su ürünleri Dergisi, Cilt no:12, sayı:1-2, 185-189, Bornova
- Conk Dalay, M., Cirik. S.,(1995). Denizli Acıgöl'den İzole Edilen Chlorella Algi'nin Kültür Ortamları Üzerine Bir Araştırma
- Cirik,S.,Alpbaz, A., Metin, C., Sunlu,U., 1994, Eber gölünün küçülmesi ve ekosistem üzerine etkileri. E.Ü. Fen Fak. Derg. Ser. B. 16/1,s884-895, İzmir
- Cirik,S., Koru, E., 1994, Su bitkilerinin Kontrolünde Ot Sazanının Kullanımı. E.Ü.Su Ürünleri, Cilt no: 11, sayı:43-44,107-111, İzmir
- Cirik, S., Conk-Dalay, M.,1993, Akvaryum Bitkileri, E.Ü. Su ürünleri Dergisi,Cilt:10,Sayı:37-38-39, 275-280,İzmir
- Cirik, S., 1993. Sulak Alanlar.Ekoloji Çevre Derg. 7: 0-52,İzmir.
- Cirik,Ş.,Cirik,S., 1992.Denizlerimizde Nesli Korunması Gereken Bazı Bitki Türleri. Ekoloji Çevre Dergisi, 44:3-6 İzmir.
- Alpbaz, A., Cirik, S., Özden, O., Temelli, B., Korkut, A.Y., Saka, Ş., Fırat, K., Güner, Y., Diler, İ., Hindioğlu, A., Gökçe, H., Fırat, A., Tekin, M., 1992. Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Fitoplankton Yoğun Kültürü. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu Yay.N
- Alpbaz, A., Cirik, S., Özden, O., Temelli, B., Korkut, A.Y., Saka, Ş., Fırat, K., Güner, Y., Diler, İ., Hindioğlu, A., Gökçe, H., Fırat, A., Tekin, M., 1992. Deniz Balıkları Larvası Yetiştiriciliğinde Rotifera. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu Yay.No: 30, (Te
- Alpbaz, A., Cirik, S., Özden, O., Temelli, B., Korkut, A.Y., Saka, Ş., Fırat, K., Güner, Y., Diler, İ., Hindioğlu, A., Gökçe, H., Fırat, A., Tekin, M., 1992. Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Artemia. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu Yay.No: 32, (Teknik Bült
- Alpbaz, A., Cirik, S., Özden, O., Temelli, B., Korkut, A.Y., Saka, Ş., Fırat, K., Güner, Y., Diler, İ., Hindioğlu, A., Gökçe, H., Fırat, A., Tekin, M., 1992. Su Piresi Yetiştiriciliği. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu Yay.No: 33, (Teknik Bülten), 11 S., İzmir
- Cirik, S., Kınacıgil, T., Gökpınar, Ş., Sunlu, U., Metin, C., Lök, A., 1992. Recherches sur les Aspects Physico-Chimique et biologique de la lagüne de Karina (Aydın-Turquie). Rapp.Comm.Int.Mer Médit. 33, 93, Trieste (ITALIE).
- Cirik, Ş., Cirik S.,Benli, H.A., 1991.Beyşehir Gölü Su Florası ve Mevsimsel Değişimleri.E.Ü.Su Ürünleri Derg.8,31-32 :155-174, İzmir.
- Cirik,Ş., Zeybek, N., Aysel, V., Cirik,S., 1990. Note Preliminaire sur la Vegetation Marine de 1'ile de Gökçeada (Mer Egee-Nord,Turquie)Thalassografica, 12, 1 5 P. Ahhene (Grece).
- Cirik, S., Cirik, Ş., 1990. Algues planctoniques du lac de Karagöl-Yamanlar, İzmir II.Chrysophytes. E.Ü. Faculty of Science, Journal B, 12, 1: 43-51, İzmir.
- Cirik, S., Cirik, Ş., Alpbaz, A., Gökpınar, Ş., Metin, C., 1990. Recherches sur la flore marine de la lagune d'Homa (Baie d'İzmir, Turquie). Rapp.Comm. in Mer Médit, 32. 1: 78, Perpingnan (FRANCE).
- 1989, Zengin Bir Bitkisel Gıda Spirulina.Tübitak Bilim ve Teknik Derg.22,257: 19-20, Ankara
- Cirik,S, .,Cirik,Ş.,1989B, Algues Planctoniques du lac Gölcük(Bozdağ,İzmir).İ.Ü.Su ÜrÜn.Derg., 3, 1-2:131-150.İstanbul. 1 No'lu Yayın.
- Cirik,S.et Cirik, Ş., 1989.Algues Planctonique du lac Karagöl-Yamanlar,İzmir 1.Cyanophytes,Euglenophytes,Pyrrophytes et Chlorophytes.E.Ü.Faculty of Science,Journal B,11, N:452,İzmir
- 1989, Batı Karadeniz'deki Bazı Caramium Türleri.E.Ü.Su Ürün.Dergisi., Cilt 5, Sayı:17-18,26-30. İzmir
- Cirik, S., Cirik, Ş., 1989. Gölcük'ün (Bozdağ/İzmir) Planktonik Algleri. İ.Ü. Su Ürün.Derg., Cilt: 3, Sayı 1-2: 131-150, İstanbul.
- Cirik, S., Cirik, Ş., 1989. Algues Planctonique du lac Karagöl-Yamanlar, İzmir 1. Cyanophytes, Euğlenophytes, Pyrrophytes et Chlorophytes. E.Ü. Faculty of Science, Journal B, 11, 2: 41-52, İzmir.
- Cirik, S.,Cirik,,Ş.,1989A, Algues Planctoniques du lac Karagöl Yamanlar (İzmir)I.Cyanophytes,Pyrrhophytes et Chlorophytes.E.Ü.Fac.Sci.J.B11, 2: 41 - 52. İzmir
- Cirik, Ş., Cirik, S., 1988. Gölcük Gölü'nun (Bozdağ/Ödemiş) Küçülmesi. Çevre ve İnsan 3, 10: 11-14, Ankara.
- Cirik, S., 1988. Toksik Planktonik Organizmalar. Akademik Seminer Yıllığı, Sayı 1: 48-55, İzmir.
- Cirik, S., 1988. Tatlısu Alglerinin Toplama ve İnceleme Yöntemleri. Su Ürün.Derg., Cilt 5, sayı: 17-18, 26-30, İzmir.
- 1988, Cirik, Ş., Zeybek, N., Aysel, V., Cirik, S., 1990. Note Preliminaire sur la Végétation Marine de l'ile de Gökçeada (Mer Egée-Nord, Turquie) Thalassografica, 12, 1 5 p. Ahene (GREECE).
- Cirik-Altındağ, S., Dehbi, A., 1986. Etude sur le Phytoplankton de la Retenue Collinaire de Sommar (Setif/ALGARIE). Bull.Mus.Hist.Nat.Afr.Nord, Cezayir
- Cirik-Altındağ, S., 1984. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu. III. CHLOROPHYTA. Doğa Derg. Temel Bil.A 2, 8, 1: 1-19, Ankara.
- Cirik-Altındağ, S., 1983. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu II. EUGLENOPHYTA Doğa Derg., Temel Bil.A.7, 3: 460-468, Ankara.
- Cirik, 1982. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu. I. CYANOPHYTA. Doğa Derg., Temel Bil., A, 6, 3: 76-82, Ankara.
- Cirik,S., 1982 Le Phytoplancton du lac de Marmara+Manisa:I.Cyanophyta.Doğa Bil.Derg.A6,3: 67-82 İzmir

Publications in Other Journals and Medias (9 entries)- Cirik, S., Turan, G., Tekoğul, H., Koru, E., Seyhaneyıldız, Ş., 2010. Alternatif Enerji: Biyodizel ve Su Yosunları - Tarım Türk Dergisi, Eylül - Ekim 2010 Sayı 25 , İzmir.
- Koru, E., Cirik, S., 2005. Spiriluna Yetiştiriciliği, Suda Yaşam Dergisi Sayı 6, Kasım-Aralık 2005.
- Koru, E., 2004. Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Yaşam: Spiriluna, Ekoloji Çevre Magazin Dergisi, Ekim- Kasım- Aralık 2004, Yıl 13, Sayı 4, İzmir.
- Cirik, S., Koru, E., 2002. Harika Yosun: Chlorella, Ekoloji Çevre Magazin Dergisi, Ekim,Kasım, Aralık 2002, Yıl : 12, Sayı: 45, ISSN: 1300-1361, İzmir.
- Cirik S., (2000). Arıtılmış Sularda Mikroskobik Alglerin Yetiştirilmesi ve Biyodizel Olarak Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Proje Pazarı (POSTER).
- Cirik, S., Turan, G. (2002) . Su Yosunlarının Thalassoterapide Kullanımı.
- Cirik,S., (2002). Arıtılmış Sularda Su Yosunlarının Yetiştirilmesi ve Biyodizel Olarak Değerlendirilmesi, AGRO-Endüstri Proje Pazarı, 30-31 Mayıs 2002, İzmir(E.Ü. ve TÜBİTAK işbirliği)
- Cirik, S., and Turan, G. (2002) . Using Seaweeds in Thalassotherapy. Ege University ARGO-Industrial Project Market, Project Number: 807, Ataturk Culture Center, 30-31 May 2002, Izmir, Turkey (In Turkish). (POSTER)
- Cirik, S., and Turan, G. (2003). Application of Algae in Thalassotherapy. Ege UniversityARGO-Industry Project Market, project Number: 314, Ege University Campus Culture Center, 10-12 October 2003, Izmir, Turkey (In Turkish). (POSTER)

International Conference Proceedings (27 entries)- Turan, G., Neori, A., Tekoğul, H., Cirik, S., 2012. A Green Seaweed Ulva Rigida Based IMTA System and Its Potantiel Role in Recycling Fish Effluent and Waste CO2 into Valuable Fuels in Turkey. Aqua 2012. 1-5 September 2012, Prague, Czech Republic.
- Turan, G., Cirik, S., 2012. Developing Seaweed - Based Cosmetic Products for Thalassotherapy Applications in Turkey. Aqua 2012. 1-5 September 2012, Prague, Czech Republic.
- G. Turan, A. Neori, H. Tekogul, E. Koru, and S. Cirik, 2011. Seaweed Resources and Their Potential Cultivation in Integrated Multi-trohic Aquaculture (IMTA) for Bioenergy Production in Turkey. World Conference on Oilseed Processing, Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications 2011. Jun 21-23, 2011, İzmir. ( Oral Presentation )
- Gamze TURAN*, Edis KORU, Safak SEYHANEYILDIZ-CAN, Hatice TEKOGUL, Tugba SONMEZISIK, Semra CIRIK, 2010.Culture and fatty acid composition of the green alga, Botryococcus braunii Kütz., as an energy fuel cel - 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference ( NanoTR-VI) 15-18 June 2010 Çeşme-Izmir-Turkey.(Poster presentation).
- Gamze Turan,Hatice Tekogul,Edis Koru,Semra Cirik, 2010. Seaweed-Based Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA): - A Potent Solution For Sustainable Aquaculture In Turkey, AQUACULTURE 2010: Sustainable = Profitable, 1-5 March 2010, San Diego, California , United States (Oral Presentation)
- Gamze Turan, Edis Koru*, Semra Cirik, 2010.Microalgae for Renewable Energy (Biodiesel) and Greenhouse Gas Abatement, Canakkale Onsekiz Mart University World Universities Congress 20-24 Oct. 2010 - Canakkale-Turkey (Oral Presentation)
- TURAN.G., TEKOĞUŞ, H., KORU. E., CİRİK, S., (2010). Culture of oil-Rich Green Algae Chlorella Beijerinck 1890 For Renewable Energy Resource. Gazi University Golbasi_Campus, Culture and Convention Center, Ankara, Turkey, 04-07 July 2010
- TURAN, G., TEKOGUL, H., KORU, E., CIRIK, S. (2009). Crucial role of seaweed-based Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) systems: An ecologically-balanced coastal management approach. International Workshop on 'Integrated Coastal Zone Management" Izmir-TURKEY, 20-22 October 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı, Izmir (Sözlü Sunum).
- TURAN, G., TEKOGUL, H., KORU, E., CIRIK, S. (2009). Essential role of seaweeds cultivation in bioremediation of aquaculture effluents to shaping the ecologically-balanced coastal management. International Workshop on 'Integrated Coastal Zone Management" Izmir-TURKEY, 20-22 October 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı, Izmir (Poster)
- TURAN, G., CİRİK, S., KORU, E., TEKOGUL, H., ve SEYHANEYILDIZ-CAN, Ş. (2009). Su Yosunları (Algler) Kaynaklarının Biyodizel Üretiminde kullanımı üzerine Türkiye’den Örnekler. Uluslar arası kaltılımlı "Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları" TÜBAV Konferansları, 27-28 Eylül 2009, Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Konferans Merkezi, Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum).
- TURAN, G., TEKOGUL, H., KORU, E., and CIRIK, S., (2009). Contribution of Seaweed Cultivation IMTA Systems to Shaping Sustainable Aquaculture in Turkey. European Aquaculture 09, 14-17 August, Trondheim, Norway (Sözlü Sunum)
- TURAN, G., CIRIK, S., TEKOGUL, H., KORU, E., SEYHANEYILDIZ-CAN, S., and NEORI, A. (2009). Value of Seaweed Cultivation in Bioremedetation of Aquaculture Effluents: A Sustainable IMTA Development Approach. European Aquaculture 09, 14-17 August, Trondheim, Norway (Poster).
- TURAN, G., ve CİRİK, S., (2008). Culture, mineral-vitamin composition and applications in Thalassotherapy of Seaweeds. 11th International Society of Applied Phycology, 21-27 June 2008, Galway, Irland.
- TURAN, G., KORU, E., TEKOĞUL, H., SEYHANEYILDIZ, Ş., CAN, E., PEKER, O., CİRİK, S., (2007). Seaweed Aquaculture in Turkey: Pilot Projects With potential For Integrated Aquaculture Systems, Aquaculture Europe 07 October 24-27, 2007, - Istanbul-Turkey, 564
- TURAN, G., KORU, E., TEKOĞUL, H., SEYHANEYILDIZ, Ş., PEKER, O., CİRİK, S., (2007). Seaweed Resources of Turkey, Aquaculture Europe 07 October 24-27, 2007, - Istanbul-Turkey, 565-566 p.
- Cirik, S., Turan, G., Ak, İ., Koru, E. (2006). Gracilaria verrucosa (Rhodophyta) Cuture in Turkey. International Conference on Coastal Oceanography and Sustainable Marine Aquaculture. –Confluence and Synergy- (2-4 May 2006, Sabah, Malaysia)
- Cirik, Ş., Cirik, S., Akçalı, B., (2005). Biodiversite marine de parc national de Galipoli (Çanakkale, Turquie). Inter. Works. Marine- Coastal Protea. Areas. 23-25 March 2005, Meknes-MOROCCO.
- Tekoğul, H., Cirik, S., Turan, G. (2005). A small scale study on treatment of nutrient rich waste waters by duckweed, Lemna minor: Changes in water quality and biomass. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), 3-7
- Seyhaneyıldız, Ş, Cirik, S., and Turan, G. (2005) Culture of Botryococcuss braunii in different mediums. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), 3-7 July 2005, Kos Island, Greece (In English). (PAPER).
- 2003, Semra CİRİK, Haşim SÖMEK. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Göletlerinin Fitoplanktonu Üzerine İlk Notlar
- Conk-Dalay,M.,Cirik,S., Akdeniz,C., Yılmaz,M.2000. Usage of Tubular Photobioreactor and Tank for the Mass Cultivation of Spirulina, Biotechnology-2000 Berlin, The World Congress on Biotechnology.
- Conk-Dalay, M., Cirik, S., 1998, Bioecology, optimum culture conditions and biochemical composition of Spirulina maxima ısolated from Acı lake - Turkey. Aquaculture and Water: Fish Culture, Shellfish Culture and Water Usage 60-62, Aquaculture Europe 98, 7-10 October, Bordaux-France
- Koru. E., Cirik. S., Koray. T., 1997. Observation on Ecology of Çamaltı Saltpond ( İzmir/Türkiye ) Artemia Parthenogenetica. Population Mediterranean Fisheries Congress. 9-11 April / 1997 İzmir- Türkiye .
- 1995, Conk Dalay. M., Cirik. S., Denizli Acıgöl'den İzole Edilen Chlorella Algi'nin Kültür Ortamları Üzerine Bir Araştırma
- Cirik,S., Kınacıgil, T., Gökpınar, Ş., Sunlu, U., Metin, C.,Lök, A., Recherches sur les Aspects Physico-Chimique et Biologique de la lagune Karina (Aydın-Turquıe) CIESME 1992.Trieste,Italıe "Tebliğ".
- Cirik, S., Cirik, Ş., Alpaz, A., Gökpınar, Ş., Metin C.,Recherches sur la flore marine de la lagune d'Homa (Bai D'İzmir-Turquıe).CIESM 1990.Perpingnan- F R A N C E "Tebliğ"
- Cirik, Ş., Cirik, S., İlyas, M., Cihangir, B., Tıraşın, M., 1987. Preliminary Studies of Posidonia ocenica (Linnaeus) Delile in the Bay of Izmir, Turkey: Biochemical and Phenological Aspects International Aquaculture Symposium November 23-25, 1987. Ist

National Conference Proceedings (74 entries)- Turan, G., Tekoğul, H., Cirik, S., 2012. Ekolojik Olarak Dengeli ve Sürdürülebilir Akvakültür için Makroalg Yetiştiriciliğinin Rolü. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012 Ottoman Place, Antakya, Hatay.
- Cirik, S., Turan, G., Tekogul, H., Kılınç, B.,2011. Demir Deposu Kültür Deniz Marulu ( Ulva Rigida ) ile Hazırlanan Yosunlu Ekmeklerin Duyusal Olarak Değerlendirilmesi ve Raf Ömrü Tespiti ( Birincilikle Ödüllendirilmiş Poster Sunumu ) 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 25-27 Ekim 2011 Akdeniz Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Antalya.
- Cirik, S., Koru, E., Seyhaneyıldızcan, Ş., Turan, G., Tekoğul, H., Sönmezışık, T., Aksoy, F., 2011. Duanliella Bardawil (Chlorophyceae ) Lipit Üretimi - 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 25-27 Ekim 2011 Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antalya.
- Semra CİRİK, Edis KORU, Hatice TEKOĞUL, Gamze TURAN, Şafak SEYHANEYILDIZ-CAN, Tuğba SÖNMEZIŞIK, 2010. Mikroalg Chlorella Beijer. Kültürü ve Biyodizel için Lipit Miktarının Arttırılması Üzerine Bir Araştırma - IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 4-6 Ağustos 2010 Abant İzzet Baysal Üniversitesi-BOLU (Poster Sunumu).
- Ak, İ., Cirik, S., Göksan, T., 2009. Yeşil Alglerden Dunaliella viridis Teodoresco Dalyan Suşunun Kültür Koşullarının Belirlenmesi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009, Rize.
- CİRİK, S., KORU, E., TEKOĞUL,H., TURAN, G., SEYHANEYILDIZ CAN, Ş., ve SÖNMEZIŞIK, T. (2009). Mikro-alglerden biyodizel üretimi üzerine ilk notlar. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konferansı, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir Üniversitesi, Ürgüp. (Poster)
- TURAN, G. ve CİRİK, S. (2009). Yetiştiriciliği yapılan alglerin Thalassoterapi’de kullanımı. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, "Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi", 1-4 Temmuz 2009, Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Rize (Poster).
- CİRİK, S., (2008). Yosunlar zayıflatır mı?, 6. Halk Kongresi 06-08 Şubat 2008 E.Ü. AKM Konak, İzmir
- CİRİK, S., ve GÖKPINAR, Ş., (2008). Tıbbi Algler. Kanser Sempozyumu. 17-19 Nisan 2008, E.Ü.AKM, Konak, İzmir
- TURAN, G., ve CİRİK, S., (2008). Su Yosunlarının Thalassoterapi’de kullanımı. EBİLTEM-Elginkan Vakfı Proje yarışması, 4-6 Haziran 2008, EÜ Kültür Sanat Merkezi, Bornova, İzmir
- Cirik, S., Ş. Gökpınar, O. Işık, T. Göksan, L. Hızarcı, İ. Ak, 'Ülkemizde mikroalgal biyoteknoloji çalışmaları', Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi-2008, s. 376-387, 26-27 Haziran, Adana.
- Cirik,S., Ak,İ., Cirik,Y., 2008. Allainoi (Bergama,Türkiye) Termal Sularının Mikroalgleri. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi.Urla. 27-29 Ağustos 2008.
- CİRİK, S., TURAN, G., TEKOĞUL, H., KORU, E., SEYHANEYILDIZ, Ş., KARACALAR, U., PEKER, O., (2007). Urla Kıyılarında (İzmir) Dağılım Gösteren Bazı Kahverengi Makroalg (Phaeophyta) Türlerinin Fukoidan İçeriklerinin Tespiti, XIV Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Ey
- TEKOĞUL, H., CİRİK, S., TURAN, G., KORU, E., SEYHANEYILDIZ, Ş., (2007). Atık Suların Lemna minor (Su Mercimeği) İle Biyolojik Arıtımı üzerine İncelemeler, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla
- TURAN, G., CİRİK, S., TEKOĞUL, H., KORU, E., SEYHANEYILDIZ, Ş., PEKER, O., CAN, E. (2007). Entegre Akvakültür Sistemlerinde Deniz Yosunlarının Yetiştiriciliği, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla
- CİRİK, S., GÖKPINAR, Ş., KORU, E., SEYHANEYILDIZ, Ş., TURAN, G., TEKOĞUL, H., (2007). Evsel Atık Suların Planktonik Alg Spirulina platensis Geitler, İle Arıtılması Üzerine Gözlemler, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla
- TEKOĞUL, H., TURAN, G., CİRİK, S., KORU, E., SEYHANEYILDIZ, Ş., (2007). Ludwigia repens' in Gelişimine Sıcaklığın Etkisi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla
- TURAN, G., TEKOĞUL, H., SEYHANEYILDIZ CAN, Ş., CİRİK, (2007). Endüstriyel deniz yosun kaynaklarımız, kullanım alanları ve yetiştiricilik çalışmaları. "Inno-venture 2007" Proje Pazarı, 13-14 Aralık 2007. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir (POSTER)
- Cirik, S., Cirik, Ş., Çelik, İ., Çelik., P. 2007. İç Sularda İstilacı Türler Ve Biyolojik Çeşitlilik. Göller Kong. İç Anadolu Gölleri ve Sorunları. 9-10 Haziran. Isparta.
- Yeşilyurt, O., Turan, G., and Cirik, S. (2005). Red Seaweeds (Rhodophyta) Used in Farmacy and Medicine. The XIII Natiaonal Aquaculture and Fisheries Symposium, 1-3 September 2005, Canakkale Onsekiz Mart University, Fisheries Faculty, Canakkale, Turkey
- Abacıoğlu Z., Turan, G., and Cirik, S., (2005). Brown Seaweeds (Phaephyta) Used in Farmacy and Medicine. The XIII Natiaonal Aquaculture and Fisheries Symposium, 1-3 September 2005, Canakkale Onsekiz Mart University, Fisheries Faculty, Canakkale, Tur
- Koru, E., Cirik, S., (2005). Alglerin Gıda Endüstrisinde Kullanımı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Kongresi (19 Nisan- 21 Nisan 2005), İzmir.
- TURAN, G., AK, I., CIRIK, S., KORU, E., and KAYMAKCI-BASARAN, A. (2005). Gracilaria verrucosa culture at Intensive Marine fish aquaculture systems. The XIII Natiaonal Aquaculture and Fisheries Symposium, 1-3 September 2005, Canakkale Onsekiz Mart Universi
- KORU, E., CİRİK, S., (2005). Alglerin Gıda Endüstrisinde Kullanımı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Kongresi (19 Nisan- 21 Nisan 2005), İzmir.
- Koru, E., Cirik, S., 2005. Alglerin Gıda Endüstrisinde Kullanımı, Gıda Kongresi 2005, 19-21 Nisan 2005, Bornova-İzmir.
- Conk Dalay,M., Cirik, S., (2004). Ege Üniversitesi Mikroalg Kültür Koleksiyonu (EGE-MACC). I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi. Sapanca 16-19 Mayıs 2004.
- Cirik, S., (2004). Mikroalglerin Biyoteknolojide Kullanımı ve Spirulina Üretimi. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı. Çağrılı Tebliğ. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi. Sapanca 16-19 Mayıs 2004.
- Cirik, S., Gökpınar: Ş.: Koru, E., Durmaz, Y., and Turan,G. (2003). Developments and Applications of microalgal Biotechnology. XII. National Aquaculture and Fisheries Symposium, 2-5.September 2003, Fırat University Fisheries Faculty, Elazıg, Turkey
- Cirik, S., Gökpınar, Ş., Dalay, M., Durmaz, Y. (2003). Fonksiyonel ve Nutrasötik Bir Alg Spirulina: Türkiye’de Üretim ve Kullanımı. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, İstanbul (29 Eylül-01 Ekim 2003).
- Durmaz, Y., Koru E., Gökpınar, Ş., Cirik, S. (2003). Akuakültürde kullanılan Isochrysis galbana (Haptophyceae), Dunaliella salina (Chlorophyceae) ve Tetraselmis suecica (Prasinophyceae) mikroalglerinin besin değerleri. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongr
- Gökpınar, Ş., Cirik, S., Işık, O., Koru, E., Turan, G., 2003. Porphyridium cruentum'un Dışarıda Yapılan Kültürlerinde Farklı Kurutma Yöntemlerinde Algal Biyomasın Yağ Asitleri İçeriği Bakımından Karşılaştırılması, - XII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003 Elazığ
- Durmaz, Y., Koru, E., Gökpınar, Ş., Cirik, S., 2003. Akuakültürde Kullanılan Isochrysis galbana ( Haptophyceae ) Dunaliella salina (Chlorophyceae ) ve Tetraselmis suecica (Prasinophyceae) Mikroalglerinin Besin Değeri - 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi ( TÜBİTAK MAM ) 29 Eylül - 01 Ekim 2003 İstanbul
- Koru, E., Cirik, S., Gökpınar, Ş.,Durmaz, Y., Turan, G., 2003. Mikroalgal Biyoteknolojinin Gelişimi ve Kullanım Alanları, XII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003 Elazığ.
- Koru, E., Cirik, S., Gökpınar, Ş., Dalay, M., Durmaz, Y., 2003. Fonksiyonel ve Nutrasötik bir Alg Spirulina: Türkiye'de Üretimi ve Kullanımı. I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi ( TÜBİTAK - MAM ) 29 Eylül - 01 Ekim 2003 İstanbul.
- Cirik,S., Koru,E., Yılmaz,M., 2001. Türkiye’de Fitoplankton Üretiminin Durumu, I. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2001, İzmir.
- Cirik,S.,Koru,E., Beğburs,R,C., 2001. Ürkmez Baraj Gölü (İzmir) Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- Dalay,C.M., Cirik, S., Koru,E., Yılmaz,M., 2001. Türkiye Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- Koru, E., Cirik, S,2001. Çamaltı Tuzlası (İzmir/Türkiye) Artemia Populasyonu Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Kıyıları 01, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz alanları 3. Ulusal Konferansı, 26-29 Haziran 2001, İstanbul, Sayfa .231 237.
- 2001, Meltem Conk Dalay, Semra CİRİK, Edis KORU. Türkiye Ege Bölgesi İklim Koşullarında Açık Hava Kültürleri İçin Uygun Spirulina platensis ( Stiz.)Geitl., 1930 Suşunun Tespiti.
- Conk-Dalay,M., Cirik,S., Akdeniz,C., Koru,E., Yılmaz,M.2000. Ülkemiz Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, Biyoteknoloji ve sanayi Sempozyumu, 06-09 Mart 2000. E.Ü. EBİLTEM/İzmir.
- Cirik,S, Yılmaz,,M. (2000). Kireç Kullanımı İle Sucul Ortamlarda Üretimin Geliştirilmesi, Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri sempozyumu 28-30 Haziran 2000, Erzurum 355-360.
- Koru,E., Cirik,S., 1999. Alglerin Tarım Ve Endüstride Kullanımı, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999, İzmir.
- Koru, E., Cirik, S., 1999 Alglerin Tarım ve Endüstride Kullanımı, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 21-23 Haziran 1999, İzmir.
- Cirik, S., 1998, Büyük Menderes Havzasında Sulak alanların Su ürünleri açısından önemi, Büyük menderes Havzası 3. Tarım ve çevre Sempozyumu 2-4 Eylül 1998, Söke, s.65-71
- Cirik, S., Orman içi sulardan Yedigöller'in (Bolu) planktonik algleri üzerine gözlemler. IX.Su Ürünleri Semp. 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta
- Cirik, S., Cirik, Ş., 1997, İçsularda Ötrofikasyon Su ve Çevre Semp. 97,TMMOB, 2-5 Haziran 1997, İstanbul
- Savaş, S., Cirik, S.,1997, Eğirdir gölü fitoplanktonu üzerine bir araştırma IX. Su ürünleri semp. 17-19 eylül 1997, eğirdir-Isparta
- Conk-Dalay, M., Cirik, S., Koru, E., 1997, Spirulina platensis (GEITL, 1930)in protein değeri üzerine bir araştırma. IX. Su ürünleri sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir-Isparta
- Conk-Dalay, M., Cirik, S., 1997, Mavi-Yeşil Algler (Cyanophyceae)'den Spirulina'nın kullanım alanları IX. Su ürünleri semp. 17-19 eylül 1997, Eğirdir-Isparta
- Koru,E., Cirik,S., Koray,T., 1997. Çamaltı Tuzlası Artemia parthenogenetica (İzmir/Türkiye) Populasyonu Üzerine Gözlemler, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan 1997, 953-959, İzmir.
- Conk- Dalay, M., Cirik, S., Koru, E., 1997. Spiriluna platensis ( Geitl,1930 ) Mikroalginin Protein Değeri Üzerine Bir Araştırma, IX. Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir/Isparta.
- Cirik, S., Tolon, T., Conk-Dalay, M., 1996, Pomza Taşının Sucul Bitkilerin Gelişimi Üzerine Etkileri, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul
- Tolon, T., Cirik, S., 1996 Pomza taşının akvaryum bitkilerinin büyümesi üzerine etkisi, XIII. Ulusal Bioloji Kongresi, 17-19 Eylül 1996, İstanbul
- Cirik, S., 1996, Ege bölgesindeki sulak alanların su ürünleri açısından önemi, 2.Uluslararası Su ürünleri semp. ,20-23 Eylül 1996, İstanbul
- Cirik, Ş., Cirik, S., 1995, Doğu Akdenizde görülen bazı Tropikal Deniz Bitkileri ve kıyılarımızdaki dağılımı 2. Ekoloji ve Çevre Sem., 17-20 Eylül, 1995 , Ankara
- Conk-Dalay, M., Cirik, S., 1995, Denizli Acıgölden izole edilen Chlorella Algi'nin kültür ortamları üzerine bir araştırma, 2. Ekoloji ve Çevre Semp., 17-20 Eylül 1995, Ankara
- Cirik, S., 1995, Sulak alanlarının çevre ve su ürünleri açısından önemi. Uluslararası Sulak alanlarının korunması toplantısı, Kapadokya-Türkiye, 27Eylül-1 Ekim, 1995
- Cirik, S., 1995, Sulak alanlarının korunması ve su ürünleri Doğu Anadolu Bölge, Su ürün. Semp. 221-225, Erzurum
- Conk-Dalay,M., Cirik,S. 1994, Spirulina'nın Önemi ve Kültür Koşulları, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trakya Üniversitesi, 6-8 Temmuz 1994, Cilt:IV. Hidrobiyoloji Seksiyonus:323-326, Edirne.
- Cirik, S., Conk-Dalay, M., Eğirdir Gölü Fitoplanktonu. VIII. Mühendislik Haftası. Isparta , 1994 . "Tebliğ".
- Cirik, S., 1994. Marmara Gölü Fitoplanktonu IV. Bacillariophycea, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi Hidrobiyoloji seksiyonu 6-8 Temmuz 1994-Edirne, Poster.
- Conk,M.,Cirik, S., Tropikal Akvaryum Bitkileri Yetiştiriciliği Ülkemiz Şartlarında Yapılabilirliği ve Balık Havuzları Atıklarının Bitki Büyümesine Etkileri. I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993 Erzurum . "Tebliğ"
- Cirik, S., Alpbaz, A., Metin, C., Sunlu, U., Conk, M., 1993. Eber Gölü Su Özellikleri ve Fitoplanktonu Üzerine Araştırmalar. Eber Gölü ve Çevre Sempozyumu, Bolvadin, 20-25 s.
- Cirik, S. Alpaz, A., Metin, C., Sunlu,U., Conk, M., Eber Gölü Su Özellikleri ve Fitoplanktonik Organizmaları. Eber Gölü Sempozyumu. Bolvadin - Afyon, 1992. "Tebliğ"
- Cirik, S., Cirik, S.,Denizlerde ve İçsularda Dağal Dengeninbozulmasında Kaynaklanan İkincil (Sekonder)Kirlenme Olayı. VII.Mehendislik Haftası, 25,29 Mayıs 1992. Isparta "Tebliğ"
- Cirik, S., Alpbaz, A., Metin, C., Gökpınar, Ş., 1991. İzmir Körfezi'ndeki Homa Dalyanı Fitoplanktonik Organizmaları ve Su Özellikleri, Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım 1991, 590-600, İzmir.
- Gökpınr, Ş., Cirik, S., 1991. Karides Yetiştiriciliği Yapılan Tanklarda Doğal Fitoplankton Populasyonlarındaki Değişimler ve Kontrolü. VII. Mühendislik Haftası, 25-29 Mayıs 1992, Isparta.
- Cirik, S., Conk, M., Eğirdir Gölü Fitoplanktonu Üzerindeki Bir Araştırma.Göller Bolgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 3 -5 Haziran 1991. Isparta "Tebliğ".
- Cirik, S., Gökpınar, Ş., Önen, M., Yaramaz, Ö., 1991. Urla İskelesinde ve Açıklarında Deniz Kirliliğinin Neden Olduğu Bazı Biyolojik Olaylar:Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12,14 Kasım 1991.391-396. İzmir. "Poster"
- Cirik,S., Alpbaz, A., Metin, C.,Gökpınar,Ş.,1991, İzmir Körfezi'ndeki Homa Dalyanı Fitoplanktonik Organizmaları ve Su Özellikleri.E ğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu,12-14 Kasım 1991, 590-600- İzmir. "Tebliğ"
- Cirik,S., Gökpınar, S., 1991. Akuakültürde Kullanılan Fitoplankton Türleri ve Üretimi.Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14Kasım 1991, 233-236, İzmir.
- Gökpınar,Ş., Cirik, S., 1991. Phaedactylum tricornutum Bohlin 'un Geniş Ölçekli Yığın Kültürleri.Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünlesempozyumu, 12-14 Kasım 1991.429-438. İzmir. "Tebliğ"
- Cirik,S., Cirik,Ş., Metin, C., Bafa Gölü Planktonik Algleri ve Mevsimsel Değişimleri, Çevre '89 Sempozyumu", 5 Haziran 1989, Adana, "Tebliğ".
- CİRİK, S., 1983. Marmara Gölü'ndeki (Manisa) Alg Gruplarının Mevsimsel Belirişleri Üzerinde Bir Araştırma. I.Ulusal Deniz ve Tatlısu Araştırmaları Kongresi, 15-17 Ekim 1981, E.Ü.Fen Fak.Derg. BI Suppl., Bı: 574-587, İzmir.

Books (9 entries)- CİRİK, S. GÖKPINAR, Ş. (2009). Plankton Bilgisi ve Kültürü. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 47, Ders Kitabı Dizin No:17, Bornova, İzmir (6. BASKI)
- CİRİK, S., ve CİRİK, Ş., (2008). LİMNOLOJİ-Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı Dizini, Bornova, İzmir, (6. BASKI).
- CİRİK, S., ve CİRİK, Ş., (2007). Su Bitkileri II (İçsu Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri fakültesi Yayınları No:61, Ders Kitabı Dizini No:28, Bornova, İzmir,(4. BASKI).
- 2001, Cirik,S.,Cirik,Ş.,Conk-Dalay,M., Su Bitkileri II.(İçsu Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri) Su Ürünleri Fak. Yay. No:61, 159 say. ISBN:975.483.476
- 1999, Cirik, Ş.,Cirik, S.,Su Bitkileri (Deniz Bitkilerinin biyolojisi Ekolojisi Yetiştirme Teknikleri), E.Ü. Su Ürünleri Fak. No:28 İzmir, 188 sf. ISBN 975-483-46-4
- Cirik,S., Cirik,Ş, 1999. Limnoloji, 3. baskı, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 21, Ders Kitapları Serisi No: 21, Bornova,İzmir
- 1996, Cirik, S., Cirik, Ş.,Limnoloji 2. Baskı E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:21 İzmir 166 Sayfa ISBN 975-483-103-3
- Cirik, S., Gökpınar, Ş., 1993. Plankton Bilgisi ve Kültürü. E.Ü. Su Ürünleri Fak.Yay.N:47. Ders Kitabı Dizini. N:19 247 S. (Isbn-975 -483-221-8 ) İzmir.
- Cirik,S,S., Cirik, Ş., 1991. Limnoloji. E.Ü. Suürünleri Ders Kitapları Serisi. N:21, 135 S. 89 Şekil (Isbn 975 - 483 -103 - 3 ) İzmir.

Finished Research Projects (26 entries)- 2011, Araştırma Projesi, 107Y013 nolu Tübitak Projesi. Semra CİRİK, Edis KORU, Gamze TURAN, Hatice TEKOĞUL, Şafak SEYHANEYILDIZ CAN Mikroalglerden Yenilenebilir Temiz Bir Enerji Kaynağı Olan Biyodizelin Elde Edilmesi( Proje Yürütücüsü)
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) , No: Süf 011, Cirik, S., Turan, G., Karacalar, U., Sönmezışık , T., 2009. Bazı Mikroalglerin Biyokimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ( Yürütücü )
- Araştırma Projesi, Cirik, S., Turan, G., Koru, E., Tekoğul, H., Seyhaneyıldız, Ş., 2007. Akvakültür Sistemlerinde Suların Arıtılmasında Makroalglerin Biyofiltre Olarak Kullanımı, EÜ BAP Proje No: 2007/SÜF/05 (Proje Yürütücüsü).
- Araştırma Projesi, Kop, A., Durmaz., Altan, Ö,, Gökpınar. Ş., Cirik. S., Hoşsu. B., 2007. Farklı Balık Türlerinin Belirlenmesinde Doğal ve Sentetik Pigment Maddelerinin Kullanımının Renklenme ve Büyüme Gelişme ve Yem Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. E.Ü BAP Proje No: 02-Süf-015 (Araştırıcı)
- Araştırma Projesi, Tekoğul, H., Cirik, S., Koru, E., Turan, G., Seyhaneyıldız, Ş. , 2006. Vallnisneria spiralis’in değişik besin ortamlarında yetiştiricilik çalışmaları.EÜ BAP Proje No: 2006/SÜF/02 (Araştırmacı).
- Araştırma Projesi, Koru,E., Cirik,S., Turan,G., Tekoğul.H., Karacalar.U., Seyhaneyıldız.Ş., 2005. Bazı ekonomik alg türlerinin üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. Üniversite-sanayici işbirliği projesi (Proje Yürütücüsü).
- Araştırma Projesi, Cirik,S., Turan,G., Tekoğul.H., Karacalar.U., Seyhaneyıldız.Ş., 2004. Urla Kıyılarında (İzmir) dağılım gösteren kahverengi makroalg ( Phaeophyta) türlerinin fukoidan içeriklerinin tespiti 2004 süf 002 nolu BAP projesi. (Proje Yürütücüsü).
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) , No: 2001 / Süf / 008, Cirik, S., Koru, E., Turan, G., Ak, İ., 2004. Ülkemiz Koşullarına uygun Gracillaria sp. Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi. (Yürütücü )
- E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) Proje No: E04 , Cirik, S., Koru, E., Turan, G., Ak, İ., 2004. Entansif Balık Kültüründe Gracillaria verrucosa Yetiştiriciliği. ( Yürütücü )
- Araştırma Projesi, Elbek. A., G., Alpbaz, A., Cirik, S., İşgören-Emiroğlu, D., Şenol. S.,H., Hekimoğlu. M., Saygı. H., Tolon. T., Özgül, A., Çelik, İ., Günay, D., 2003. İzmir İli ve İlçelerinde Bulunan Akvaryum İşletmelerinin Genel Bir Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma. 2003/SÜF/012 (Araştırmacı)
- E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) Proje No: E04 / 06 / 02, Gökpınar, Ş., Cirik, S., Durmaz, Y., Koru, E., 2003. Porphyridium cruentum (Porphyridiaceae ) 'un Laboratuvar ve Dış Ortamda Yapılan Kültürlerinde Algal Biyomas Üretim Performanslarının Karşılaştırılması. ( Araştırıcı )
- E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) Proje No: E04 - 1101, Koru, E., Cirik, S., Hışıl, Y., Çağırgan, H., Tanrıkul, T., Karacalar, U., Durmaz, Y., 2003. Çamaltı Tuzlası (İzmir ) Artemia parthenogenetica 'nın Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Saptanması.
- Araştırma Projesi, Cirik, S., Koru, E., Yılmaz, M., AK, İ. 2002 Entansif Balık Kültüründe Gracilaria verrucosa Yetiştiriciliği, EBİLTEM E04- No’lu Proje (Proje Yürütücüsü).
- Araştırma Projesi, Cirik, S. ve Turan, G. (2002) . Su Yosunlarının Thalassoterapide Kullanımı.
- Araştırma Projesi, Conk-Dalay,M., Cirik,S., Akdeniz,C., Yılmaz,M.,Koru,E,2001. Ülkemiz Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, 99/06 Bil. Nolu E.Ü. EBİLTEM Projesi.
- Araştırma Projesi, Cirik, S., Koru, E., Yılmaz, M., 2001/SÜF/008 No’lu Proje, Ülkemiz Koşullarına Uygun Gracillaria sp. Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü)
- Araştırma Projesi, Cirik,S., Conk-Dalay,M.,İşgören,D., Tolon,T., Akçalı,B.2000. Bazı Akvaryum Bitkilerinin Doğal Nutrietlerle Zenginleştirilmiş Ortamlarda Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi.
- 2000, Araştırma Projesi, Koru, E., Cirik, S., Hışıl, Y., Çağırgan, H. Çamaltı Tuzlası (İzmir) Artemia parthenogenetica’ nın Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Saptanması EBİLTEM E04-1101 No’lu Proje (Araştırmacı).
- Ege Üniversitesi , Su Ürünleri Fakültesi, Araştırma ve Fon Saymanlığı Bornova- İzmir, Proje No: 2000 / SÜF / 003, Gökpınar, Ş., Cirik, S., Koru, E., Göksan, T., Durmaz, Y., 2000. Chlorella zofingiensis 'in Miksotrofif Döngüde Sürdürülen Kültürlerinde Yüksek Yoğunluklu Algal Biyomas Eldesi.
- Araştırma Projesi, Koru, E., Cirik, S., Conk-Dalay, M., 1998, Tatlı Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Kullanılan Mikro Alg( Chlorella vulgaris, Monoraphidium minitum, Scenedesmus abundans) Kültürleri. E.Ü. Araştırma Fon Saymalığı Destekli
- Araştırma Projesi, Cirik,S., Alpbaz, A., Conk-Dalay,M., Koru,E., Haziran 1996-1997. Spirulina platensis'in Yoğun Kültürü Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi
- Araştırma Projesi, Cirik, S., Alpbaz. K., Metin, C., Sunlu, U., Conk, M., Eber Gölü Fitoplanktonik Organizmaları ve Su Özellliklerinin Araştırması,E.Ü.Araştırma Fonu Proje Kod N:006. E.Ü.Su Ür.Fakültesi, 1991-1993. |
- Araştırma Projesi, Gökpınar, Ş., Cirik S., Kınacıgil, T., Sunlu, U., Metin, C.,Lök,A., 1993. Karina Dalyan Gölü ve Balıkçılığı. E.Ü.Rektörlük Araştırma Fon Saymanlığı, Proje N:91-003, 1991-1993 |
- Araştırma Projesi, Erbakan, F., M., Ekmekçi, F, G., Cirik S., Turhan, F.L., Menengil, M., Balık, İ., Deredam, R., Keskin, N., Karakoyun, S., Aky ürek, M., İlter, M., 1992 . "Eğirdir Stok Tespiti"Tübitak-Debag 15/g.T.K.B. Eğirdir Su Ür.Arş.Merkz.E.Ü.Su Ür.Fakültesi, 1991 -1992."|
- Araştırma Projesi, Cirik,S., Alpbaz, A., Metin, C., 1991.Ege Bölgesindeki Bazı Önemli Su Ürünleri Kaynaklarından (Bafa Gölü ve Suyo Dalyanı).Fitoplanktonik Organizmalar ve Su Özelliklirinin Araştırması. E.Ü.Araştırma fonu, Proje Kod N:003.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu 1990-1991, İzmir."|
- Araştırma Projesi, İzdar, E., Benli, H.A., Ünsal, S., Cirik, Ş., Cirik, S., 1982. Beyşehir Gölü Termik Santralı Soğutma Sistemi Araştırmaları, DBTE Proje Kod. No. 026, İzmir (Araştırmacı)
Memberships of Professional Associations (5 entries)- Akuakültür ve Su Ürünleri Derneği. İzmir
- Commision Internationale Pour L'exploration de la mer Mediterrane'e .
- Socıete D'Algologie Appliquee(Saa)Lille / France .
- Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi
- Türkiye Limnoloji Derneği
Granted Scholarships (10 entries)- 2000, Davetli Öğretim Üyesi Fransız Hükümeti Bursu Kültürel İşbirliği
- 1998, Fransız Hükümeti Kültürel İşbirliği Bursu
- 1997, Davetli Araştırıcı Fransız Hükümeti Bursu İFREMER
- 1995, Davetli Araştırıcı Paris VI.Üniv. Tabiat Tarihi Müzesi
- 1994, Davetli Araştırıcı Paris VI. Üniv. Tabiat Tarihi Müzesi
- 1993, Davetli Araştırıcı.Paris VI.Üniv.Tabiat Tarihi Müzesi
- 1990, Davetli Araştırıcı. Paris VI.(Pierre et Marie
- 1978, Tübitak Bay Grubu Doktora Bursu
- 1976, Fransa Hükümeti Araştırma Bursu
- 1975, Tübitak Bay Grubu Yüksek Lisans Bursu
Granted Prizes (3 entries)- 2008, TÜBİTAK TTGV Dr. Akın ÇAKMAKLI Üniversite-Sanayi İşbirliği En başarılı tez ve kuruluş ödülü kazan
- 2005, "Tıbbi ve Biyolojik Bilimler kategorisi" 3. ödülü
- 2000, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama Merkezi(EBİLTEM)'Mühendislik Bilimleri' Kategorisi 3. ödülü.
Student's Completed Thesis (20 entries)- Doktora, 2013, Sarıçay, Karamenderes, Tuzla ve Kocabaş Çaylarının (Biga Yarımadası- Marmara, Türkiye ) Oligochaeta (Annelida ) ve Chironomidae (Diptera) Faunasının Mevsimsel Değişimlerinin Araştırılması, Serpil Odabaşı.
- Yüksek Lisans, 2010, Sönmezışık.Tuğba. Chlorella ellipsoidea ve Dunaliella bardawil (Chlorophyta) Mikroalg Türlerinin Farklı Besin Ortamlarındaki Biyokimyasal Kompozisyonun Belirlenmesi.
- Doktora, 2009, Deniz Yosunlarının Organik Gübre Olarak Kullanımı Engin, Yasemin Özlem
- Doktora, 2008, Türkiye'de Farklı Tuz Göllerinden İzole Edilen Dunaliella viridis'de Büyüme Koşullarının ve Karotenoid Birikiminin Araştırılması Ak, İlknur
- Doktora, 2007, Su yosunlarının thalassoterapi'de kullanımı Turan, Gamze
- Yüksek Lisans, 2005, Seyhaneyıldız, Ş., 2005. Botryococcus braunii mikroalginin farklı kültür ortamlarında yetişticiliği
- Yüksek Lisans, 2003, Dinç, Elif Dunaliella salina teod. kültürü
- Yüksek Lisans, 2002, Ak, İlknur İzmir Körfezi'nde gracilaria verrucosa (hudson) papenfuss'nın dağılımı
- Doktora, 2002, Türkiye'de tuzlaları ve iç sulardaki Artemia populasyonlarının biyolojik özelliklerinin saptanması ve yetiştiricilikte kullanımı üzerine bir araştırma Koru, Edis
- Yüksek Lisans, 2001, Yıldız, Gül Spirulina sp.(Cyanophyceae) kültürü üzerine araştırmalar
- Doktora, 2001, Artemia franciscana (Kellogg 1906)'nın yapay üretim olanakları araştırılması Basmaz (Gökgöz), Nevin
- Yüksek Lisans, 2000, Akçalı, Barış Değişik akvaryum bitkilerinin farklı gübrelerle zenginleştirilmiş zemin materyalinde yetiştiriciliği
- Yüksek Lisans, 1997, Koru, Edis Tatlısu balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan mikroalg (Monoraphidium minutum (Nag.) Komar-Leg., Scenedesmus abundans (Kirchner) Chod., Chlorella vulgaris Beijer.) kültürleri
- Doktora, 1997, İzole edilmiş Spirulina sp.'nin kültür ortamlarında yetiştirilmesi ve besin kalitesi değişimleri üzerine araştırmalar Conk Dalay, Meltem
- Yüksek Lisans, 1996, Özçile, Neslihan İzmir Körfezi'ndeki midyelerde (Mytilus galloprivincialis Lamarck) domoik asit içeriğinin yüksek performanslı likit kromatografi ile tespiti
- Yüksek Lisans, 1992, Conk, M., 1992. Akvaryum Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Bazı Besin Tuzlarının Önemi. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Çıra, E., 1992. İzmir Körfezi'nde gracilaria verrucosa (Hudson) Papenruss'un Dağılımı.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Çokyüce, M., 1992 Güney Ege'de Çipura İşletmeciliği, Çipura Pazarlaması, Sorunları ve Öneriler. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Gökçe, H., 1992, Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758 ) Larva Üretim İstasyonlarının Teknolojik ve Mekaniksel Organizasyonu.E. Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1992, Yaşarbeyoğlu, U., 1992.Alabalık Yetiştiriciliğinde Suyun Sıcaklığı, Debisi ve Çözünmü. Oksijen Miktarının Balık Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Araştırılması.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,