Akademik BilgilerNAZMİYE ALTINTAŞ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Parazitoloji Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: nazmiye.altintas@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1975
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1977
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999

Administrative / Academic Duties (18 entries)- IZCAKSED Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-
- · Uluslararası Hidatidoloji Federasyonu Başkan Yardımcısı, 2001-2004
- Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-
- Hidatidoloji Derneği Başkanı, 1999-
- Uluslararası Hidatidoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-
- · XXth International Congress of Hydatidology, 4-8 June 2001, Kongre Başkanı, 1999-2001
- W.H.O.Echinococcosis Informal Working Group Akdeniz Ülkeleri Koordinatörü, 1999-
- · Uluslararası Hidatidoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2001
- W.H.O.Echinococcosis Informal Working Group Türkiye ve Orta Doğu Ülkeleri “Sentinel Center” Koordinatörü, 1997-
- Ege Üniv.Tıp Fak. Satın Alma Ön Komisyonu Üyeliği, 1997-1999
- Avrupa Parazitoloji Federasyonu Genel Sekreteri, 1996-2000
- European Research Network on Congenital Toxoplasmosis Üyesi, 1996-
- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-2001
- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Üyesi, 1994-1997
- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri, 1994-1996
- Avrupa Parazitoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-1996
- Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 1991-1998
- Dünya Parazitoloji Kongresi.Genel Sekreterliği., 1990-1994
Research Interests- Parazitoloji (1010504)
Indexed Journal Publications (10 entries)- 2000, Menteş A, Yalaz S, Killi R, Altıntaş N. Radical treatment for hepatic echinococcosis. HPB, 2(1):49-54.
- 2000, Altıntaş N, Ertuğ S, Yolasığmaz A, Coşkun G, Uysalcı M, Altıntaş N, Öztekin K, Şendağ F, Kültürsay N, Gürüz Y, Petersen E. Screening congenital toxoplasmosis in Turkey. International Journal of Protozoology, 1-30.
- 1999, Altıntaş N, Yazar S, Yolasığmaz A, Akısü Ç, Şakru N, Karacasu F. A sero-epidemiological study of Cystic Echinococcosis in Izmir and surrounding area Helminthologia, 36, 1:19-23.
- 1999, Ito A, Liang M, Schantz PM, Gottstein B, Liu Y, Chai J, Abdel-Hafez S, Altıntaş N, Joshi DD, Lightowlers MW, Pawlowski ZS. A global investigation of differential serodiagnosis for human cystic and alveolar echinococcosis using antigen fractions of Echinococcus granulosus cyst fluid and E.multilocularis protoscolex Am.J.Trop.Med.Hyg., 60(2):188,192
- 1998, Cystic and alveolar echinococcosis in Turkey. Annals of Tropical Medicine&Parasitology, vol.97, no.6, 637-642.
- 1998, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Şakru N, Yazar S, Ertuğ S, Özbel Y. A sero-epidemiological study of visceral leishmaniosis in Izmir district, Turkey. J.Egypt. Soc.Parasitol., 28 (2):389-94.
- 1997, Altıntaş N, Kuman HA, Akısü Ç, Aksoy Ü, Atambay M. Toxoplasmosis in Aegean Region in last four years (1991-1995). J Egypt Soc Parasitol., 27(2): 439-443.
- 1997, Altıntaş N, Özbel Y. A comparison of promastigote and amastigote antigens of Leishmania infantum in the diagnosis of visceral leishmaniasis by ELISA and IFA tests. Journal of the Egyptian Public Health Association, LXXII, 1,2, 189-197.
- 1996, Altıntaş N, Gürüz Y, Öztürk G. Secnidazole (Flagentyl) in the treatment of Giardiasis. J Egypt Soc Parasitol., 26(3).
- 1990, Archer Len, Altıntaş Nazmiye ve Dusanic Donald. Epimastigote To Metacyclic Trypomastigote Differantiation By Trypanosoma cruzi: Effects of Selection and Carbondioxide. Chinese J. Parasitol. 3:29-35.

Publications in Non-Indexed Journals (52 entries)- 2001, İnceboz T, Altıntaş N, Kahya M, Haskaraca F. Manisa bölgesinde Uniloküler Kistik Ekinokokkozis. Tür.Par.Der., vol.25(1): 45-48.
- 2000, Ertuğ S, Üner A, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Petersen E. Toxoplasma gondii IgG antikorlarının ELISA ve Western Blotting yöntemi ile karşılaştırmalı olarak araştırılması. .Tür.Par.Der., vol.24 (1): 17-21.
- 2000, Ertuğ S, Üner A, Altıntaş N, Şakru N, Yazar S, Petersen E. Toxoplasmosis tanısında ELISA IgG yöntemi ile sınır değerde (Borderline) bulunan sonuçların değerlendirilmesi. .Tür.Par.Der., vol.24 (1): 9-13.
- 2000, Üstün Ş, Altıntaş N. Gebelerde ve yenidoğanda Trichomoniosis. Tür.Par.Der., vol.24 (1): 78-83.
- 2000, Korkmaz M, Yılmaz M, Üner A, Altıntaş N. İzmir sokak köpeklerinde Toxocara canis görülme sıklığı. Tür.Par.Der., vol.24 (2): 211-213.
- 2000, Dağcı H, Bayram S, Altıntaş N. Pneumocystis carinii tanısında Giemsa, Gram Weigert boyama yöntemlerinin Indirekt Flöresans Antikor yöntemleriyle karşılaştırılması. Tür.Par.Der., vol.24(4): 365-368.
- 1999, Altıntaş N, Yazar S, Yolasığmaz A, Şakru N, Gödekmerdan A, Suay A, Yolmaz H, Özçelik S, Arıcı C, Aslan G. Türkiye’de 1980-1998 yılları arasında saptanan Alveolar Echinococcosis olguları. Tür.Par.Der., vol.23, no.2, 133-136.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N. Cystic echinococcosis (CE)’in tanısında karşılaşılan çapraz reaksiyonların araştırılması. Tür.Par.Der., vol.23, no.2, 129-132.
- 1999, Karacasu F, Yazar S, Altıntaş N. İzmir’de 2000 fabrika işçisinde barsak parazitleri araştırılması. Tür.Par.Der., vol.23, no.2, 146-149.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’nde çalışan mutfak personelinde barsak parazitlerinin araştırılması ve iki yıl önceki durumla karşılaştırılması. Tür.Par.Der., vol.23, no.1, 53-55.
- 1999, Altıntaş N, Yazar S. Cystic Echinococcosis’de tanı. Tür.Par.Der., vol.23, no.2, 160-168.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N. İnsanda Cystic Echinococcosis tedavisi. Tür.Par.Der., vol.23 (3):255-261.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N. İnsanda Alveolar Echinococcosis(AE)’in tedavisi. Tür.Par.Der., vol.23 (3): 262-266.
- 1999, Yazar S, Sülar C, Sevgi İ, Akgündüz N, Çınar MC, Kitapçıoğlu G, Altıntaş N. Kemalpaşa’da okullardaki Pediculus humanus capitis yaygınlığının araştırılması. Tür.Par.Der., vol.23 (3): 273-278.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N, Şahin İ. Hidatik Antijenler. Erciyes Tıp Dergisi, vol.21(3): 182-187.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N, Şakru N, Yolasığmaz A. Cystic echinococcosis (CE)’in serolojik tanısında yalancı pozitifliklerin araştırılması. Ege Tıp Dergisi, 38(2):61-41.
- 1998, Yazar S, Altıntaş N. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’nde 4 gıda işletmesinde çalışan 122 kişide barsak parazitlerinin araştırılması. Tür. Par. Der., 22(1):23-25.
- 1998, Yazar S, Altıntaş N. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’nde sanayi işletmelerinde çalışan mutfak personelinde barsak parazitlerinin araştırılması. Tür. Par. Der., 22(1):26-28.
- 1998, Altıntaş N. Kist Hidatik (Cystic Echinococcosis)’de Korunma. 1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi Özet Kitabı, 15-20 Haziran, Van.
- 1998, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N. İzmir ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan insanlarda toxoplasma antikorlarının araştırılması Tür.Par.Der., 22(3):229-232.
- 1998, Altıntaş N, Üstün Ş. Gebelerde ve yenidoğanda giardiosis. Tür.Par.Der.,
- 1997, Altıntaş N, Korkmaz M. Immundiffüzyon ve immunelektroforez. Parazit Hastalıklarında Tanı, Editör. M.A.Özcel, N. Altıntaş, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.15, 261-291.
- 1997, Altıntaş N, Yolasığmaz A. Proteinlerin analizi ve SDS-PAGE. Parazit Hastalıklarında Tanı, Editör. M.A.Özcel, N. Altıntaş, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.15, 321-341.
- 1997, Altıntaş N, Yazar S. Western Blot (Immunoblotting). Parazit Hastalıklarında Tanı, Editör. M.A.Özcel, N. Altıntaş, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.15, 321-341.
- 1997, Altıntaş N, Korkmaz M. Giardiosis’in Immunolojisi. Giardiosis, Editör. M.A.Özcel, A.Üner, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.14, 41-62.
- 1997, Altıntaş N, Atay MG. Diğer vektörler. Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları ve Vektörler, Editör. M.A.Özcel, N.Daldal, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.13, 449-526.
- 1996, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N, Karacasu F, Akısü Ç. Gerenköy’de barsak parazitlerinin araştırılması. Tür. Par. Der., 20(1):83-86.
- 1996, Altıntaş N, Karacasu F, Yurdagül C, Yazar S. 1991-1994 yıllarında E.Ü.Tıp Fakültesi Parazitoloji Poliklinik Laboratuvarına başvuran hastalarda barsak parazitlerinin dağılımı. Tür. Par. Der., 20(3).
- 1995, Akın M, Altıntaş N, Özütemiz Ö, Sungur İ, Hasdemir C. Sudden death caused by cardiac Echinococcosis. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), 9(3):323-325.
- 1995, Altıntaş N. Türkiye’de Toxoplasmosis tanısında kullanılan yöntemler. 1. Ulusal Toksoplazma Kongresi Kitabı, 12-13 Ekim, Ankara.
- 1995, Altıntaş N. Leishmaniosis”. Güneydoğu Anadolu Projesini Tehdit Eden Parazit Hastalıkları, Editör:M.A.Özcel, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, 97-131.
- 1995, Kuman HA, Altıntaş N, Üstün Ş, Gürüz Y. “Toksoplasmoz”. Immun Yetmezlikte Önemi Artan Parazit Hastalıkları, Editör:M.A.Özcel, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.12, 121-135.
- 1994, Çakıroğlu A, Altıntaş N. Giardia intestinalis tanısında duodenal sıvı, dışkı incelenmesi ve indirekt fluoresans antikor (IFA) yönteminin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 33(3-4):173-178.
- 1994, Özbel Y, Altıntaş N. Balb/c fare periton makrofajlarının L.infantum ve L.major promastigot formları ile enfeksiyonu üzerine çalışmalar. Tür. Par. Der., 18(4):371-377.
- 1993, Altıntaş N. Leishmaniasis”. GAP ve Parazit Hastalıkları. Editör:M.A.Özcel, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.11, 89-120.
- 1992, Altıntaş N. Monoklonal antikorların elde edilmesi ve parazitolojide uygulanması. Tür. Par. Der., 3-4:142-160.
- 1992, Altıntaş N, Özbel Y. Leishmania infantum’un in vitro üretilmesine karbon dioksitin etkisi. Tür. Par. Der., 1:38-42.
- 1991, Altıntaş N, Özbel Y. Bazı paraziter hastalıkların tanısında görülebilecek çapraz reaksiyonlar. Tür. Par. Der., 2:111-118.
- 1991, Altıntaş N. SDS-Polyacrylamide Jel Elektroforezi ile proteinlerin analizi. Tür. Par. Der., 2:119-129.
- 1991, Altıntaş N, Özcel MA. Kist Hidatik’li hastalarda operasyon öncesi ve sonrası IFAT ile IgG ve IgM antikorlarının araştırılması. Tür. Par. Der., 2:31-40.
- 1991, Altıntaş N, Özcel MA. Kist Hidatik antijen kombinasyonuyla serolojik tanıda alınan sonuçlar. Tür. Par. Der., 2:31-40.
- 1991, Altıntaş N. Ekinokoklar’ın in vitro üretilmesi”. İnsanlarda ve Hayvanlarda Kist Hidatik (Echinococcosis). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları. No.10, 43-54.
- 1991, Altıntaş N. Echinococcus sp. Ve Kist Hidatik’in immünolojisi”. İnsanlarda ve Hayvanlarda Kist Hidatik (Echinococcosis). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları. No.10, 89-100.
- 1990, Altıntaş N. Sıtma parazitinin biyokimyası. Tür. Par. Der., 3-4:11-17.
- 1987, Özcel MA, Altıntaş N. İç organlar larva göçü hastalığının serolojik yöntemlerle araştırılması. Tür. Par. Der., 2:88-95.
- 1987, Kuman HA, Ak M, Altıntaş N, Üner A. Son 10 yılda Ege Bölgesinde Toxoplasmaosis olguları. Tür. Par. Der., 2:54-62.
- 1987, Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. İzmir ve civarında insanlarda Kist Hidatik hastalığına rastlanma sıklığı. Tür. Par. Der., 2:83-87.
- 1987, Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. Ege Bölgesinde Toxoplasmosis’e rastlanma sıklığı. Tür. Par. Der., 2:49-53.
- 1985, Altıntaş N. Kist hidatik ve iç organlar larva göçü hastalıklarında immunolojik tanı yöntemleri ve değerleri. Doktora tezi.
- 1984, Kuman HA, Altıntaş N. Ege Bölgesi’nde serolojik olarak saptanan Toxocariasis olguları. Tür. Par. Der. , 1-2:113-120.
- 1982, Östan İ, Özler N, Tatar N, Ak M, Altıntaş N. İzmir’de sosyo-ekonomik ve çevre sağlığı koşulları farklı 3 semtin ilkokul öğrencilerinde Enterobiasis araştırmaları. Tür. Par. Der., 1:7-14.
- 1982, Özler N, Östan İ, Budak S, Altıntaş N, Tatar N, Ak M. İzmir’de değişik sosyo-ekonomik çevrelerdeki ilkokullarda Pediculosis araştırılması. Tür. Par. Der., 1:49-54.

International Conference Proceedings (34 entries)- 2001, Altıntaş N. Past to present: hydatidosis/echinococcosis in Turkey. XXth International Congress of Hydatidology, 2-8 June, Kuşadası,Turkey (Davetli Konuşmacı).
- 2001, Tınar R, Yolasığmaz A, Diker Aİ, Altıntaş N. Current status of Echinococcus granulosus infections in definitive hosts in Turkey. XXth International Congress of Hydatidology, 4-8 June, Kuşadası, Turkey.
- 2001, Ertabaklar H, Altıntaş N. Observation of in vitro larval development of Echinococcus granulosus protoscolices. XXth International Congress of Hydatidology, 4-8 June, Kuşadası, Turkey.
- 2001, Ertabaklar H, Altıntaş N. In vitro efficacies of albendazole and mebendazole against E.granulosus miniature cysts. XXth In ternational Congress of Hydatidology, 4-8 June, Kuşadası, Turkey.
- Ertabaklar H, Turgay N, Pektaş B, Yolasığmaz A, Dayangaç M, Özdamar A, Olgaç G, Dağcı H, Göksel T, Menteş A, Çoker A, Karaca İ, Altıntaş N. Echinococcosis in Izmir-Turkey and surrounding area between May 1997-May 2001. XXth International Congress of Hydatidology, 4-8 June, Kuşadası, Turkey.
- 2001, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N, Türk M, Altıntaş N. Preliminary study: Investigation of Echinococcus granulosusinfection in dogs by different methods in Izmir and surrounding area, Turkey.XXth International Congress of Hydatidology,4-8 June, Kuşadası, Turkey.
- 2000, Altıntaş N. Microbiological Diagnosis of Echinococcosis. Echinococcus Meeting of Mediterranean Countries, 17-19 February, Split, Croatia (Davetli Konuşmacı).
- 2000, Altıntaş N, Ertuğ S, Yolasığmaz A, Coşkun G, Uysalcı M, Gürüz Y, Öztekin K, Şendağ F, Kültürsay N, Altıntaş (Terzibaşıoğlu)N, Petersen E. Investigation of Congenital Toxoplasmosis in Izmir and surrounding area : Preliminary study. European Conference on Congenital Toxoplasmosis, June 29-July 1, Vienna, Austria.
- 2000, Altıntaş N. CE and AE in near and middle east. VIII European Multicolloquim of Parasitology, 10-14 September, Poznan, Poland (Davetli Konuşmacı).
- 2000, Turgay N, Ertabaklar H, Bayram S, Gürüz Y, Menteş A, Altıntaş N. Serodiagnosis in hydatid patients before and after treatment. 10-14 September, Poznan, Poland.
- Yazar S, Altıntaş N. Serodiagnosis of Cystic Echinococcosis : SDS-PAGE and Western Blot analysis versus Indirect Fluorescent Assay, Indirect Haemaglutination and Enzyme Immunoassay. XIX International Hydatidology Congress, 20-24 Septembre, 1999, Bariloche
- Altıntaş N. Important parasitic infections in Balkan countries when approaching the years 2000. First Balkan Conference of Microbiology, October 5-9, 1999, Plovdiv, Bulgaria (Davetli Konuşmacı).
- Altıntaş N, Refik Killi, Ali Menteş, Süleyman Yazar, Ayşegül Yolasığmaz, Nermin Şakru, Hatice Ertabaklar. Diagnosis and Follow up of Human Hydatid Disease: Serology and Radiology. XIX International Hydatidology Congress, 20-24 Septembre, 1999, Bariloche, Arjantin.
- Altıntaş N, Yazar S, Şakru N, Yolasığmaz A, Menteş A, Killi R. 1998. A comparative study of current serologic tests for human hydatid disease with imaging techniques. 9th International Congress of Parasitology, August 24-
- Cebecioğlu G, Altıntaş N, Kiraz Y, Ertuğ S, Gürüz Y. 1998. Toxoplasma seropositivity in patients with rheumatoid arthritis. 9th International Congress of Parasitology, August 24-28, Makuhari Messe, Chiba, Japan.
- Altıntaş N. 1998. Cystic and alveolar echinococcosis in Turkey. National Conference on Zoonoses with International Participation, 18-20 November, Stara Zagora, Bulgaria (Davetli Konuşmacı).
- Altıntaş N, Yolasığmaz A, Özbel Y, Şakru N, Yazar S, Ertuğ S. 1997. A sero-epidemiological study of visceral leishmaniosis in Izmir and surrounding area, Turkey. Presented in First World Congress on Leishmaniosis, May 5-9, Istanbul, Turkey.
- Altıntaş N, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N, Karacasu F. 1997. A sero-epidemiological study of Cystic Echinococcosis in Izmir and surrounding area. Presented in XVIII International Congress of Hydatidology, 3-7 November, Lisboa, Portugal.
- Altıntaş N. 1997. Alveolar Echinococcosis in Turkey and Middle East Countries. Presented in XVIII International Congress of Hydatidology, 3-7 November, Lisboa, Portugal (Davetli Konuşmacı, Oturum Başkanlığı).
- Altıntaş N, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N, Karacasu F. 1997. A sero-epidemiological study of Cystic Echinococcosis in Izmir and surrounding area. Presented in XVIII International Congress of Hydatidology, 3-7 November, Lisboa, Portugal.
- Altıntaş N. 1996. Congenital Toxoplasmosis in Turkey. Presented in 7th European Multicolloquium of Parasitology (EMOP 7), September 2-6, Parma, Italy (Davetli Konuşmacı).
- Altıntaş N. 1996. Hydatidosis : Economic and health problem in Turkey. Presented in 10th Mediterranean Congress of Hydatidology, October 20-25, Antalya, Turkey (Davetli Konuşmacı).
- Kuman HA, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Akisu Ç, Şakru N, Yazar S. 1996. Relationship of anti-toxoplasmosis antibodies with urban or rural settlement feeding habits and domestic animals. Presented in 7th European Multicolloquium of Parasitology, September 2-6, Italya (Davetli Konuşmacı).
- Altıntaş N, Kuman HA, Akısü Ç, Aksoy Ü, Atambay M. 1995. Toxoplasmosis in Aegean Region in last four years (1991-1995). Presented in 1st Int. Congress on Zoonotic Parasitosis, November 20-23, Cairo, Egypt.
- Altıntaş N, Özbel Y. 1994. A comparison of promastigote and amastigote antigens of Leishmania infantum in the diagnosis of visceral leishmaniasis by ELISA and IFA tests. Presented in 8th International Congress of Parasitology, October 10-14, Izmir, Turkey
- Menteş A, Yüzer Y, Çoker A, İlter T, Altıntaş N. 1994. Multimodality treatment for alveolar hydatid disease of the liver. Presented in 8th International Congress of Parasitology, October 10-14, Izmir, Turkey (Oturum Başkanlığı).
- Taneli B, Aydoğdu S, Altıntaş N, Kasırga E, Yağcı R V, Çoker I, Onağ A, Hüseyinov A. 1994. The role of the new lipid inflammatory mediators in the pathophysiology of Giardiosis. Presented in 8th International Congress of Parasitology, October 10-14, İzmir, Turkey.
- Altıntaş N, Özensoy S. 1993. Hydatidosis in Turkey. 16th International Congress of Parasitology, October 12-14, Beijing, China (Oturum Başkanlığı).
- Akın M, Altıntaş N, Özütemiz Ö, Hasdemir C. 1993. Sudden death caused by cardiac Echinococcosis. 16th International Congress of Parasitology, October 12-14, Beijing, China.
- Altıntaş N, Gürüz Y, Öztürk G. 1992. Single dose of Secnidazole (Flagentyl) in the treatment of Giardiasis. Presented in XIII.Int.Congress of Tropical Medicine and Malaria, November 29- December 4, Jomtien, Pattaya, Thailand.
- Altıntaş N, Yurdagül C, Özensoy S, Ok Ü, Özcel MA. 1992. Diagnostic ELISA kit determination of antibodies in cyst hydatic patients in Turkey. Presented in XIII. Int.Congress of Tropical Medicine and Malaria, November 29-December 4,Jomtien,Pattaya, Thailand.
- 3. Altıntaş N, Özensoy S. 1991. Application of biotin-avidin system determination of antibody response. Presented in 6 th Int. Helmint. Sym., September 23-27, The High Tatras, Czechoslovakia.
- Özcel MA, Altıntaş N. 1986. The diagnostic techniques ( IFA, IHA, CF, ELISA ) of Cyst-Hydatic disease and their evaluation. Presented in V.International Helmintological Symposium, 22-24 October, Czeckoslovakia.
- Özcel MA, Altıntaş N. 1985. IgG and IgM levels in cyst-hydatic patients before and after operation using immunofluorescence technique. Presented in VIII.International Congress for Hydatologia, 23-27 April, Madrid, Spain.

National Conference Proceedings (39 entries)- 2001, Altıntaş N. Türkiye'de geçmişten günümüze hydatidosis/echinococcosis. 12.Ulusal Parazitoloji Kongresi,24-28 Eylül, Elazığ.
- 2000, Altıntaş N. Türkiye’de Kist Hidatik ve önemi. II.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 25-29 Eylül, Şanlıurfa.
- 2000, Ertabaklar H, Bayram S, Turgay N, Üstün Ş, Altıntaş N. Allerji yakınması olan hastaların helment enfeksiyonları yönünden araştırılması. II.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 25-29 Eylül, Şanlıurfa
- 1999, Altıntaş N, Ertabaklar H, Yolasığmaz A. İzmir ve çevresinde Echinococcosis. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.
- 1999, Yazar S, Altıntaş N, Şahin İ. Piretrin+Piperonil Butoksid (Kwell-P)’in Pediculus humanus capitis’e etkisinin araştırılması. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.
- 1999, Ertuğ S, Üner A, Altıntaş N, Petersen E. Toxoplasmosis tanısında ELISA sonuçlarının Western blotting yöntemi ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.
- 1999, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N, Türk M, Ertabaklar H, Altıntaş N. İzmir ve çevresindeki köpeklerde farklı yöntemlerle Echinococcus granulosus enfeksiyonu araştırılması : Ön çalışma. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.
- Altıntaş N, Yazar S, Yolasığmaz A, Şakru N, Gödekmerdan A, Suay A, Yolmaz H, Özçelik S, Arıcı C, Aslan G. Türkiye’de 1980-1998 yılları arasında saptanan Alveolar Echinococcosis olguları. 1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 15-20 Haziran, Van.
- 1998, Altıntaş N. Kist Hidatik (Cystic Echinococcosis)’de Korunma. 1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 15-20 Haziran, Van.
- 1997, Altıntaş N. Kist Hidatik: Önemi ve Korunma. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- 1997, Altıntaş N, Korkmaz M. Immundiffüzyon ve immunelektroforez. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- 1997, Altıntaş N, Yazar S. Western Blot (Immunoblotting). 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara
- 1997, Altıntaş N, Atay MG. Diğer Vektörler (Glossina, Similium, Triatom, Crysops ve Cyclops’lar). 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- 1997, . Yazar S, Altıntaş N. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’nde 4 gıda işletmesinde çalışan 122 kişide barsak parazitlerinin araştırılması. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- 1997, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N. İzmir ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan insanlarda toxoplasma antikorlarının araştırılması. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- 1997, Altıntaş N, Şakru N, Yazar S, Yolasığmaz A, Menteş A, Killi R, Süngüoğlu A. Kist Hidatik tanısında serolojik ve radyolojik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- 1997, Yazar S, Altıntaş N. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)’nde sanayi işletmelerinde çalışan mutfak personelinde barsak parazitlerinin araştırılması. 10.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Ankara.
- Altıntaş N. 1995. Echinococcosis (Cystic ve Alveolar Echinococcosis)’de serolojik tanı. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.
- 1995, Altıntaş N, Yolasığmaz A, Yazar S, Şakru N. Eski Foça, Gerenköy’de barsak parazitleri araştırması. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.
- 1995, Karacasu F, Yurdagül C, Altıntaş N, Yazar S. 1991-1994 yıllarında E.Ü.Tıp Fakültesi Parazitoloji Poliklinik Laboratuvarına başvuran hastalarda barsak parazitlerinin dağılımı. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.
- Çakıroğlu A, Altıntaş N. 1993. Giardia intestinalis tanısında duodenal sıvı, dışkı incelenmesi ve IFA (indirekt fluoresans antikor) yönteminin değerlendirilmesi. . 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Trabzon.
- 1993, Özbel Y, Altıntaş N, Aytaç G. Leishmania infantum ve Leishmania tropica promastigotları ile makrofajların enfeksiyonu üzerine denemeler. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Trabzon.
- Altıntaş N. Özbel Y. Leishmania İnfantumn'un İn Vitro Üretilmesinde Karbondioksit'in Etkisi. 7.Ulusal Parazitoloji Kongresi Girne. Kıbrıs.22-23 Ekim 1991. Sözlü Bildiri.
- Gürüz Y. Altıntaş N. Öztürk G. Karacasu F. Giardiasis'li Hastalarda Secnidazol (Flagentyl) Etkisinin Araştırılması. 7.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, 22-25 Ekim 1991. Sözlü Bildiri.
- 1991, Çakıroğlu A, Altıntaş N, Giardia intestinalis Tanısında Duodenal Sıvı Dışkı İncelenmesi ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) Yönteminin Değerlendirilmesi 8.Ulusal Parazitoloji Kongresi. Trabzon, 7-10 Eylül 1993
- Altıntaş, N. Yurdagül C. Erakıncı G. Donörlerde Kist Hidatik Araştırılması. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, 22-25 Ekim 1991. Poster Sunusu.
- Altıntaş N. Üner A, İplikçi T. Özensoy S. İki Farklı Yaş Grubunda Barsak Parazitleri ve Cryptosporidium sp.Aranması. 7.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, 22-25 Ekim 1991. Sözlü Bildiri.
- 1991, Altıntaş N, Yurdagül C, Erakıncı G. Donörlerde Kist Hidatik antikorlarının araştırılması. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne-KIBRIS.
- 1991, Altıntaş N, Öztürk G, Ok ZÜ. Tedavi edilemeyen ürtikerli hastalarda serolojik yöntemlerle Kist Hidatik antikorları aranması. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne-KIBRIS.
- 1991, Altıntaş N. AIDS ile ilgili parazit hastalıkları". Konferans. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne-KIBRIS.
- 1987, Tokbaş A, Kuman HA, Tokbaş G, Altıntaş N, Ak M, Üner A. Klinik yakınmalara neden olan apatojen bilinen barsak protozoon enfeksiyonlularda patojen bakteri aranması. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana.
- 1987, Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. Çeşitli barsak parazit enfeksiyonlularda IgE aranması. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana.
- 1987, Kuman HA, Altıntaş N. Kist Hidatikli hastalarda operasyon öncesi ve sonrası IgE. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana.
- 1985, Kuman HA, Ak M, Altıntaş N, Üner A. Son 10 yılda Ege Bölgesinde Toxoplasmosis olguları. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Bursa.
- 1985, Özcel MA, Altıntaş N. İç organlar larva göçü hastalığının serolojik yöntemlerle araştırılması. . 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Bursa.
- 1985, Özcel MA, Altıntaş N. Kist Hidatik antijen kombinasyonuyla serolojik tanıda alınan sonuçlar. . 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Bursa.
- 1985, Özcel MA, Altıntaş N. Romatizmal şikayetli hastalarda IFA yöntemiyle toxoplasmosis araştırılması. . 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Bursa.
- 1985, Kuman HA, Altıntaş N, Ak N. Ege Bölgesinde Toxoplasmosis rastlanma sıklığı. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Bursa
- 1985, Kuman HA, Altıntaş N, Ak M. İzmir ve civarında insanlarda Kist Hidatik hastalığına rastlanma sıklığı. . 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Bursa.

Books (8 entries)- 1997, Parazit Hastalıklarında Tanı. Editör. M.A.Özcel, N. Altıntaş, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.15.
- 1997, Giardiosis. Editör. M.A.Özcel, A.Üner, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.14.
- 1996, Protozoon Hastalıkları. Aydınten Kuman, Nazmiye Altıntaş. Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir.
- Güneydoğu Anadolu Projesini Tehdit Eden Parazit Hastalıkları. 1995. Editör:M.A.Özcel, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları.
- Özcel, MA. Kuman HA. Üner A. Ak.M. Altıntaş N. Budak, S. Dadal N. GAP ve Parazit Hastalıkları. 180,Sh. İzmir. 1993.
- 1987, Ünat EK, Üner A. Özcel MA. Altıntaş N. Budak S. Daldal N. Özdemir N. Sevinç E. Sermet İ. Özdedeli E. Tiğin Y. Tınar R. Burgu A. Doğanay A. Coşkun ŞZ. İnsanlarda ve Hayvanlarda Kist Hidahik (Echinocococosis). 16 Sh. İzmir 1991.
- 1977, Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Editör. M.A.Özcel, N.Daldal, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No.13.
- 0, Manual of Diagnosis of Parasitic infections ( Chapter : Altıntaş N. Echinococcosis / Hydatidosis ). Eds.Gunnel Huldt & Robert Bergquist. ( CRC Press. Of Boca Raton, Florida, USA, In Press).

Finished Research Projects (5 entries)- 2000, Araştırma Projesi, Altıntaş N, Özcel MA, Yurdagül C, Özbilgin A, Ok ÜZ. Kist Hidatik’te Değişik Yöntemlerle Çalışan Tanı Kitleri Hazırlanması. Ege Üniv.Rektörlüğü Proje Destekleme Fon Saymanlığı, Mayıs 1991-Kasım 1993. Proje Yürütücüsü.
- 2000, Araştırma Projesi, Özbel Y, Altıntaş N. Visceral Leishmaniasis (Kala-Azar) Tanısında Fonksiyonel Antijen Araştırılması. Ege Üniv.Rektörlüğü Proje Destekleme Fon Saymanlığı, Mayıs 1991-Nisan 1994. Proje Danışman Öğretim Üyesi.
- 2000, Araştırma Projesi, Altıntaş N, Yazar S, Yolasığmaz A, Akısü Ç, Şakru N, Karacasu F. İzmir ve Civarındaki İnsanlarda SDS-PAGE ve Western Blot Yöntemi İle Kist Hidatik Antikorları Araştırılması. TÜBİTAK, Mayıs 1995 - Mayıs 1996. Proje Yürütücüsü.
- 2000, Araştırma Projesi, Yolasığmaz A, Altıntaş N. Cystic Echinococcosis’de Köpek ve İnsan İlişkisinin Araştırılması. Ege Üniv.Rektörlüğü Proje Destekleme Fon Saymanlığı, Temmuz 1997-Temmuz 1998. Proje Danışman Öğretim Üyesi.
- 2000, Araştırma Projesi, Altıntaş N, Gürüz Y, Ertuğ S, Yolasığmaz A, Yazar S, Solmaz G, Terzibaşıoğlu N, Uysalcı M. Kordon Kanı ve Amnion Sıvılarında Konjenital Toxoplasmosis Araştırılması. Ege Üniv.Rektörlüğü Proje Destekleme Fon Saymanlığı. 1 Mayıs 1998 – 30 Mayıs 1999. Proje Yürütücüsü
Memberships of Professional Associations (10 entries)- Avrupa Parazitoloji Federasyonu
- Biyologlar Derneği
- European Research Network on Congenital Toxoplasmosis
- Hidatidoloji Derneği
- Journal of Neurological Sciences (Turkish) editorial board peer-review
- Sigma Xi the Scientific Research Society
- Türkiye Parazitoloji Derneği
- Uluslararası Hidatidoloji Federasyonu
- Üniversiteli Kadınlar Derneği
- WHO Echinococ Informal Working Group
Granted Scholarships (3 entries)- 1990, Amerikan Hükümeti ve Indiana State Universitesi.
- 1978, Tübitak (Doktora)
- 1976, Tübitak (Yüksek Lisans )
Student's Completed Thesis (11 entries)- Doktora, 2001, Echinococcus granulosus protoskolekslerinden in vivo mikrokist geliştirilmesi ve albendazole ve mebendazole’:ün mikrokistler üzerindeki in vitro etkinliğinin araştırılması. 1998-2001. Uzmanlık Tezi.
- Doktora, 2001, Echinococcus granulosus protoskolekslerinden in vivo mikrokist geliştirilmesi ve albendazole ve mebendazole’:ün mikrokistler üzerindeki in vitro etkinliğinin araştırılması. 1998-2001. Uzmanlık Tezi.
- Yüksek Lisans, 2000, Oral hijyeni iyi olmayan ağızlarda Entamoeba gingivalis araştırılması. Diş Hekimliği Bitirme Tezi.
- Yüksek Lisans, 2000, Oral hiyeni iyi olan ağızlarda Entamoeba gingivalis araştırılması. Diş Hekimliği Bitirme Tezi.
- Yüksek Lisans, 1998, Sağlıklı ağızlarda Trichomonas tenax araştırılması. Diş Hekimliği Bitirme Tezi.
- Yüksek Lisans, 1998, Ağız hijyeni iyi olmayan ağızlarda Trichomonas tenax araştırılması. Diş Hekimliği Bitirme Tezi.
- Doktora, 1998, Cystic Echinococcosis (CE)’in tanısında SDS-PAGE ve Western Blot yönteminin diğer serolojik tanı yöntemleri ile karşılaştırılması. 1993-1998. Doktora Tezi.
- Doktora, 1998, Visceral Larva Migrans : İkinci evre Toxocara canis larvalarının in vitro kültürü, ekskretuvar/sekretuvar antijenin elde edilmesi ve ELISA yöntemi ile tanısı. 1993-1998. Uzmanlık Tezi.
- Doktora, 1998, Cystic Echinococcosis (CE)’in tanısında SDS-PAGE ve Western Blot yönteminin diğer serolojik tanı yöntemleri ile karşılaştırılması. 1993-1998. Doktora Tezi.
- Doktora, 1998, Visceral Larva Migrans : İkinci evre Toxocara canis larvalarının in vitro kültürü, ekskretuvar/sekretuvar antijenin elde edilmesi ve ELISA yöntemi ile tanısı. 1993-1998. Uzmanlık Tezi.
- Yüksek Lisans, 1993, Çakıroğlu Ayşen. Giardia intestinalis Tanısında Duodenal sıvı, Dışkı İncelenmesi ve IFA (İndirekt Fluoresans Antikor) Yönteminin Değerlendirilmesi. E.Ü.Sağlık Bilimleri Ens., Parazitoloji Anabilim Dalı.1993.