Akademik BilgilerAYLA BAYIK TEMEL
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: ayla.bayik.temel@ege.edu.tr
- Telefon: 3881103-5513
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yükserkokulu, Türkiye, 1976
- Doktora: Ege Üniversitesi,Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1983
- Yardımcı Doçentlik: Ege üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1986
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye , 1987
- Profesörlük: Ege Ünivesitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1995

Administrative / Academic Duties (20 entries)- Ege Üniversitesi Senatosu Üyesi , 2014-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Erasmus Programı Değerlendirme Ve Seçim Komisyonu Üyesi , 2014-
- Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2014-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İnceleme ve Soruşturma Kurulu Üyesi, 2013-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Üstü Eğitim İzleme Komisyonu Üyesi , 2011-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2014
- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği , 2009-2012
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2007
- Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-
- Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1996-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı A.B.D Profesör, 1995-
- Ege Üniversitesi Hemşirelilk Yüksekokulu Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1993-1996
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Bölüm Kurulu Üyeliği, 1993-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı A.B.D Doçent, 1990-1995
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Akademik Kurul Üyeliği, 1987-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk sağlığı hemşireliği Anabilimdalı Başkanı , 1987-2010
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı A.B.D Yardımcı Doçent, 1986-1990
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 1979-1986
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi DekanlığıYayın Alt Komisyonu Üyesi,
Research Interests- Halk Sağlığı (1011700)
- Hemşirelik (1040101)
Indexed Journal Publications (18 entries)- Yıldırım G J. Temel AB. The validity and reliability of Turkish version of the Duke anticoagulation satisfaction scale / Duke antikoagülan memnuniyet ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği.Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(4):761-772
- Ardahan M., Temel AB. ( 2014).Body Image Perception and the Effectiveness of a Body Image Education in Pregnant Housewives J Nurs Care , 3:3
- Harputlu, D., Temel AB. (2014).Self-Esteem and Breast Self-Examination of Women Prisoners International Journal of Caring Sciences September-December, 7:3, 809-817
- Özüm Erkin Balyacı, Nazan Kostu, Ayla Bayık Temel. 2012.Training Program to Raise Consciousness Among Adolescents for Protection Against Skin Cancer through Performance of Skin Self Examination Asian Pacific J Cancer Prev, 13 (10), 5011-5017DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2012.13.10.5011 http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume13_No10/5011-17%209.6%20Ozum%20Erkin%20Balyaci.pdf
- Altiparmak S,Temel AB, TanerOsman Ş, Altıparmak O, Yıldırım G ( 2012 ).The Relationship between qualityof life and social support in homosexuals living in Izmir, TurkeyLetters, Australıan And New Zealand Journal Of Publıc Health 36:4 ,394-395
- Ardahan, M, Temel AB. (2011). Visual Inspection With Acetic Acid in Cervical Cancer Screening Cancer Nursing, March/April 34 : 2 , 158-163
- Ozbasaran F, Ergul S, Temel AB, Aslan G.G, Coban A (2011). Turkish nurses’ perceptions of Spirituality and Spiritual Care, Journal of Clinical Nursing, 20, 3102–3110., doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03778.x
- Temel AB, Başalan, F., Yıldız,S., Yetim,D. (2011).The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community. The Journal of Current Pediatrics, 2011; 9: xx, 94-98
- Temel AB, Uysal A. , Ardahan M. & Ozkahraman S. (2010) Barriers to Research Utilization Scale: psychometric properties of the Turkish version. Journal of Advanced Nursing 66(2), 456–464
- Ergul, S., Ardahan, M., Temel AB,& Yıldırım BÖ. (2010) Bibliometric review of references ofnursing research papers during the decade 1994–2003 in Turkey. International Nursing Review 57, 49–55
- Uysal,A, Bayık A, Ardahan M. & Ozkahraman S. (2010) "Barriers to research utilization among nurses in Turkey" Journal Of Clinical Nursing, 19, 3443-3452
- Temel AB. & Uysal A. (2010) Evaluation of an elderly care training programme for women. International Nursing Review 57, 240–246
- Temel AB, Ardahan M, Sesli E. (2010). Beliefs Of Turkish Female Teaching Staff Regarding Mammography Scanning. Asian Pasific Journal Of Cancer Prevention,Vol:11,453-459
- Ergul S. & Temel AB. (2009) The effects of a nursing smoking cessation intervention on military students in Turkey. International Nursing Review 56(1), 102–108
- Kıray V B , Temel AB. (2009). Effectiveness of premarital sexual counselling program on sexual satisfaction of recently married couples. Sex Health. Sep;6(3):222-32
- Ay S., Temel AB (2008). The transtheoretical model of behavioral change to exercise in applying to adult Turkish people. Gait posture Journal , Volume 28, Supplement 2,September, ISSN-0966-6362
- Beşer A, Bayık A (2006). Scale For Evaluation of Employee Satisfaction With Nursing Care AAOHN Journal ,54, 10, 455-461
- Mandıracıoğlu, A., Bayık, A., Lüleci, E. (2003). “The Knowledge and Attitude of Rural Children About Poisonings”, Veterinary and Human Toxicology, Vol:45, No:6, December , pp.331-334

Publications in Non-Indexed Journals (90 entries)- Ay S., Temel AB. (2015). Teoriler Üstü Model Temelli Egzersiz Davranışı Değişim Ölçeklerinin Türk Erişkinlerine Uyarlaması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması Adaptation Of “The Transtheoretical Model Based Exercise Behavior Change Model Scales On Turkish Adults:Validity And Reliability Study İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi izmir Üniv Tıp Derg. 1:29-44 iZmir University Medical Journal
- Çetinkaya A., Özmen D., Temel AB.(2015). Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 8 (2), 547-60
- Dönmez RÖ, Temel AB.(2015).Bebeklik Döneminde Öz Düzenleme Davranışlarının Oluşmasında Etkili Bir Yöntem: Sarmalama Tekniği.An Effective Method for Development of Self-Regulation Behaviours During Infancy: Swaddling Technique Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2015;1(1):11-6
- Temel AB, Arıbaş İ., Chasan B. (2015). Yaşlılarda İşitme Sorunu ve Baş Etme Yöntemleri Hearing Loss and Coping Strategies Among ElderlyTurkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2015;1(1):57-66
- Koştu N.,Erkin Ö., Temel AB.(2014).Kendi Kendine Deri Muayenesi (KKDM) Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7 (1), 7-11
- Emlek ZS, Temel AB.(2014) lköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik ÇalışmasıDokuz Eylül Üniversitesi HemşirelikYüksekokulu E Dergisi 7: 2 2014
- Dönmez RÖ, Temel AB.(2014).Türkiye’de hemşirelik öğrencileri kongrelerinde sunulan bildiri özellikleri (2000-2011) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2014, 16(1), 23-33
- Dönmez RÖ,Temel AB.(2014).Farklı Kültürlerden Hemşirelik Öğrencilerinin Özürlülüğe Yönelik Görüşleri: Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri Örneği
- Dönmez Renginar Öztürk, Temel Ayla Bayık.(2013) Klasik Eğitim Ve Entegre Eğitim Modeli Ile Öğrenim Gören Hemşire Öğrencilerin Kişisel Değerlerinin Karşılaştırılması Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 29:1,30-44
- Göl İ., Bayık A.(2013).İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tanıma Yeterlikleri.DEUHYO ED 2013,6 (4), 207-213
- İnci HF, Temel AB. (2013)Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirliği. DEUHYO ED,6 (4), 198-206
- Fışkın A., Temel AB,Yıldırım GJ.(2013). Hemşirelerde Uyku Sorunları ve Etkili Etmenler.Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,29(2), 13-32
- Vatan F, Temel AB. (2012). Hemşirelikte Kariyer Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım:Mentorluk.( Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (2),79-89
- Temel AB. (2011). Küreselleşme ve Hemşirelik Eğitiminde Uluslararasılaşma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 4 (3), 144-150 .http://www.deuhyoedergi.org
- Temel AB, Ardahan M. (2011). Hemşirelik araştırmalaının kullanımı, engeller ve araştırma kullanımında değişim modelleri. Hemşirelikte araştırma Geliştrirme Dergisi Sayı3,63-70
- Temel AB, Başalan F., Yıdız S.,Yetim D.(2011)The Reliability and Validity of Adolescent Health PromotionScale in Turkish Community.GüncelPediatri/Journal of Current Pediatrics 2011; 9:1, 14-22.
- Şenyurt A., Temel AB, Özkahraman Ş.(2011).Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2: 1, 8-15
- Kıray Vural B, Temel AB.(2010). Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin Incelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi,13(1),24-34
- Zincir H., Temel AB. (2010).Ria’ya özel danışmanlık ilkesine göre ria uygulanması, Genital hijyen eğitimi ve vulvovajinal Enfeksiyonlarının görülme ilişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 19(1) 60-67
- Başalan İF,Temel AB. (2009). Hemşirelikte Kültürel Yeterlik. Aile ve Toplum Eğitim ve Kültür Araştırma Dergisi, Yıl:11,5:17,51-59'
- Temel AB, Özsoy SA, Uysal A, Ergül Ş, Vural B, Yıldırım B.(2009) 'Yaşlılarda Sağlık Anlayışı' Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi.11:4, 6. 95-105
- Uysal A. ,Temel AB.(2009) “Şiddet Karşıtı Eğitim Programının Öğrencilerin Çatışma Çözüm, Şiddet Eğilim ve Davranışlarına Yansıması” . Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,12:1,20-30
- Beşer A, Bayık A. (2009 )A Scale for Evaluating Employee Satisfaction With Nursing Care. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (4), 162-169 http://www.deuhyoedergi.org
- Temel AB., Özsoy SA, Uysal A, Ergül Ş, Vural B, Yıldırım B. (2009) 'Yaşlılarda Sağlık Anlayışı' Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi.11:4, 6. 2009 95-105
- Temel AB., Uysal A. , Erkin Ö., Koçer A. (2008). Hemsirelik Öğrencilerinin Arastırmaya, Gelismelere Farkındalığı ve Tutumu” Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerliği, Güvenilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1 (2), 108-123
- Öztürk S., Ergül Ş.,Temel AB.(2008).Kadınların ve erkeklerin menapoza ilişkin görüşleri. Aile ve Toplumdergisi,10.4,61-73..
- Temel AB., Özsoy SA., Ergül Ş, Ardahan M, Yılmaz MÇ, İz FB, Zincir H, Ay S, Kartal A. (2008). 'Adölesan ebeveyn etkileşim özellikleri ve algılanan aile desteği arasındaki ilişki' Ege ÜnivErsitesi - Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 24:2, 27-39
- Sönmez S, Temel AB, Vural B (2007). Yaşlılarda beslenme sağlığını etkileyen faktörler: Balıkesir İli Göçmen Konutları beldesi Örneği. Aile ve Toplum Eğitim ve Kültür Araştırma Dergisi, Yıl:9, 3:12, 33-46
- Bayık A, Karabulut O Ö, Çoban A (2007). Ebe ve hemşirelerin acil kontrasepsiyona ilişkin bilgileri.İstanbul Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 15:58, 18-24
- Ergül Ş, Temel AB (2007). Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Üni.Hemş.Yüksekokulu Dergisi 23:1, 75-87
- Orgun F, Özkütük N, Temel AB, (2007). Hemşirelik öğrencilerinin öğretim sistemine ilişkin görüş ve önerileri.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 23:1, 89-102
- Temel AB.(2007) Kültürlerarası (çok kültürlü) hemşirelik eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisii 11:2, 1-14
- Kıray Vural B., Temel AB. (2007). Evliliğe Yönelik İnançlar ve Tutumlar : Sağlık İnanç modeli Ölçeği’nin Türk Toplumu için geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi.Ege Üniversitesi hemşirelik Yüksekokulu dergisi 23:2,31-50
- Bayık A, Özsoy SA, Ardahan M, Özkahraman Ş, İz FB (2006) Kadınların Stres Verici Yaşam Olaylarıyla Karşılaşma Durumları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 1-12
- Ergül Ş, Temel AB. (2006) “Premenapozal Dönemde Değişen Gereksinimler ve Kontrasepsiyon, Aile Ve Toplum Eğitim Kültür Ve Araştırma Dergisi, 3:10, 55-59
- Ergül Ş, Temel AB. (2006) “Hava Teknik Okullar Komutanlığı Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışını Tetikleyici Nedenler, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22:2 ,41-54
- Ardahan M, Temel AB. (2006). Prostat kanserli hastalarda yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışı ilişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 22:2, 1-14
- Özkahraman Ş, Kıray B V, Bayık A(2006). Halk eğitimi kursiyerlerinde kendi kendine muayene becerisi geliştirme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9:4, 1-10
- Ergül Ş, Bayık A (2004) Hemşirelik ve Manevi Bakım, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 38-46
- Ergül Ş, Bayık A (2004) Hemşirelik ve Manevi Bakım, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 38-46
- Bayık A (2004) Hemşirelik Araştırmalarına Kalite Yaklaşımı. II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz. Sempozyum Kitabı, odak offset ,61-81,Ankara
- Bayık A (2004) Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz. Sempozyum Kitabı, odak offset, 39-57,Ankara
- Bayık, A., Erefe, İ, Uysal, A., Ergül, Ş., Özer, M. (2004) Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü ve Etkili Danışmanlık Özellikleri Konulu Videolu Eğitim Modülünün Etkililiğinin Saptanması, Sağlık ve Toplum, 14(1),88-94
- Bayık A., Erefe İ., Özsoy S.A., Uysal A., Özer M., Ergül Ş. (2003). “Kadın Mesleği Olarak Hemşireliğin Son Yüzyıldaki Gelişimi”. Hemşirelik Forum, 5:6, 16-25
- Özsoy S.A., Bayık A., Uysal A., Ergül Ş., Özer M. (2003). “Sağlık Çalışanlarının “Sağlık Hizmetlerinde Ekip Kavramına” İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Sağlık ve Toplum, 13:4, 24-31
- Bayık A., Özgür G., Özsoy A.S., Erefe İ., Uysal A., Özer M., Ergül Ş., Dülgerler Ş. (2002) “Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Fiziksel Sağlık Sorunları ve Hastalıklarına Yönelik İlaç Kullanma Davranışları” Geriatri Turkish Journal of Geriatrics, 5(2), 68-74
- Özsoy, S, Ergül, Ş, Bayık, A (2001) “Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 17, Sayı:1-3
- Bayık, A (2000). “Hasta Hakları, Etik ve Hemşirelik”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 16, Sayı:1
- Özsoy, S., Bayık A., Erefe İ., Uysal A., Ergül Ş., Özer M., Özsoy Ö. (2000) “Hemşirelik Eğitiminin Etkililiğinin Ölçülmesinde Başarım Göstergelerinin Önemi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16(2-3), 75-92
- Bayık, A (1999). ”Anneden Bebeğe HIV Enfeksiyonunun Geçişini Azaltmada Yaklaşımlar ve Etik Sorunlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 15, Sayı:2-3
- 1998, Bayık,A.Türkistanli,E.Uysal,A.Uğurlu,Z. "Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerine Başvuran Kadınların Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları , 4. Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, İzmir
- 1998, Bayık,A.Türkistanlı,E. "Üreme Sağlığı Programlarının Değerlendirilmesinde Ölçütler" AIDS Dergisi, 6:1,Nisan 32
- 1997, Bayık,A." Sağlıklı Gençlik İçin Stratejiler ve Hemşirenin Rolü" Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik Kitabı içinde, 12-18 Mayıs
- 1996, Uysal,A.Bayık,A." Annelerin Çocuklarının Cinsel Eğitimine İlişkin Tutum ve Davranış Örüntüleri" III. Ulusal AIDS ve II. Ulusal CIGH Sempozyumu
- 1994, Altuğ,S.Bayık,A." 1990 'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın Sağlığı " Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, Ocak-Mart, s:1,6-11
- 1994, Bayık,A" Güvenli Annelik ve HIV/AIDS" II. Ulusal AIDS ve I. Ulusal CIGH Sempozyumu
- 1993, Bayık,A." Koruyucu Hizmetlerde Riskler" Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 3:26, 25-29
- 1993, Bayık,A." AIDS" Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 3:25,12-17
- 1993, Bayık,A. Altuğ,S." Çocuk Sağlığının Gelişiminde Toplum Katılımının Önemi "
- 1992, Bayık,A." Aile Planlaması" Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 2:14, 21-33
- 1992, Bayık,A." Dünyada Çevre Sağlığı" Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 2:17
- 1992, Bayık,A."Hemşirelik Hizmetleri" Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 2:14, 30
- 1992, Bayık,A." Sigarayı Nasıl Bırakabilirsiniz ? " Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 2:17
- 1992, Bayık,A." Yaz Hastalığı İshal " Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi, 2:19,20-21
- 1992, Bayık,A. Bahar,Z." Bu Çocuklar Hepimizin" Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi" , 2:19, 20-21
- 1992, Altuğ,S.Bayık,A." 1990 'li Yıllarda Dünyada Kadın Sağlığı" Türk Hemşireler Dergisi, 42:4, 13-16
- 1991, Bayık,A."Ülkemizde Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Öğretime İlişkin Sorunlar" HYO Dergisi, 7:3, 29-40
- 1991, Bayık,A." Partograph (Doğum Eylem Grafiği) Uzamış Doğum Eyleminin Önlenmesi" E.Ü HYO Dergisi , 7:2, 77-86
- 1990, Bayık,A. "Temel Sağlık Hizmetlerinde Hastanelerin Değişen Rolü Gözönüne Alınarak Hizmetlerin Planlanması ve Bu Alanın Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 112-118
- 1990, Bayık,A."2000 li Yıllara Yaklaşırken Dünyada Çevrenin Durumu" Ege Üniversitesi HYO Dergisi, 6:2, 49-57
- Bayık, A. (1990) Hemşire Yetiştiren Okullarda Eğitim Programları Kapsamında Halk Sağlığı Öğretiminin İncelenmesi. Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 6:3 55-66, İzmir
- 1989, Bayık,A. "Gözlem Becerilerinin Geliştirilebilmesi İçin Hemşirelik Okulu Eğiticileri ve Öğrencileri İçin Rehber" Ege Üniversitesi HYO Dergisi, 5:2, 33-40
- 1989, Bayık,A."Hemşirelik Mesleğini İlgilendiren Yasaların mesleğin Statüsüne Olan Etkilerinin İncelenmesi" E.Ü. HYO Dergisi, 5:1, 69-79
- 1989, Bayık, A." Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Sorunları ve. Dünya Kadın Konferansı Doğrultusunda Stratejiler " Toplum ve Hekim, 13:1, Ocak-Şubat,46-52
- 1989, Bayık,A.Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Grubu," Naldöken Mahallesinde Ev Hanımlarının İlk Yardıma İlişkin Deneyimleri ve Davranış Örüntüleri" Ege Üniversitesi HYO,5:1,11-27
- 1987, Bayık,A."Sağlık Hukuku ve Hemşirelik" Türk Hemşireler Dergisi, 37:3,14-17
- 1987, Bayık,A." Naldöken Mahallesinde Çevre Sağlığı Sorunları ve Sorunların Çözümünde Hemşirelik Yaklaşımları" Ege Üniversitesi HYO Dergisi 3:1, 35-48
- 1986, Erefe,İ.Kocaman,G.Bahar,Z.Bayık,A.Aydemir,G."Bir Adölesan Çağ Kız Öğrenci Grubunun Beslenme ve Büyüme Yönünden İncelenmesi" Ege Üniversitesi HYO Dergisi,2:3,1-18
- 1986, Erefe,İ.KOcaman,G.Bahar,Z.Bayık,A."Bir adölesan Çağ Kız Öğrenci Grubunda Hemoglobin, Hemotokrit ve Anemi İncelenmesi " Ege Üniversitesi HYO 2:1, 1-14
- 1985, Bahar,Z.Bayık,A. "Çocuk Eğitiminde Annelerin Ödül ve Cezaya İlişkin Tutumları" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (HYO) Dergisi,1-13,31-42
- 1984, Bayık,A."Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Okuldan Ayrılma Davranışları
- Bayık,A."Bornova Sosyalizasyon Bölgesi İlçe Merkezinde Evli Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Düşüklerin Epidemiyolojik İncelenmesi" Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23:2,655-666,1984 Doktora tez çalışması özeti
- 1984, Bayık,A."Beslenme Bozukluğu (malnütrisyon) Doğurganlık Gücüne Etki Edermi ? " Türk Hemşireler Dergisi, 34:2,28-31
- 1983, Erefe,İ.Bayık,A."Hastanelerde İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyonları ile Savaş İlkeleri ve Hemşirelik Uygulamaları" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayını ,No:1,Ege Üniversitesi Matbaası
- 1982, Erefe,İ.Kocaman,G.Bahar,Z.Bayık,A ve diğerleri:"Büyüme Beslenme ve Genel Sağlık Yönünden Kentsel ve Kırsal Çevre Okul Çocuklarının Farkları Üzerine Araştırma" Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,21:2, 455-470
- 1982, Erefe,E.Kocaman,G.Bahar,Z.Bayık,A."İlkokul Çocuklarının -Farkları Üzerine Araştırma" Ege Üniversitesi Tıp Fak.Dergisi ,21:2,721-734
- 1981, Bayık,A.Bahar,Z."Doğurgan Çağdaki Kadınların Geleneksel Uygulamalarına İlişkin Bir Çalişma" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1:1,1-13
- Bayık,A.Bahar,Z. (1981)"Doğurgan Çağdaki Kadınların Geleneksel Uygulamalarına İlişkin Bir Çalişma" Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1:1,1-13
- 1980, Okumuş,H.Bayık, A."Türkiye'de Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Eğitimi" Türk Hemşireler Dergisi ,30:4
- 1980, Bayık, A."Kanserin Epidemiyolojisi" E.Ü HYO Dergisi, 5:3

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 1990, Bayık, A. Hemşire Yetiştiren Okullarda Eğitim Programları Kapsamında Halk Sağlığı Öğretiminin İncelenmesi. Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 6:3 55-66, İzmir.
- 0, 1985, Bayık, A. Naldöken Mahallesinde Ev Hanımlarının İlk Yardıma İlişkin Deneyimleri ve Davranış Örüntüleri. Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 5:1 11-27, İzmir.

International Conference Proceedings (14 entries)- 2001, Özsoy , SA, Bayık, A., Erefe, İ., Uysal, A., Ergül, Ş., Özer, M., Özsoy, Ö., "The Importance of Performance Indicators Within The Measurement of Effectiveness of Nursing Education", 1st International & 5th National Nursing Education Congress, 19-22 Eylül , Nevşehir.
- 2000, Bayık, A., Özgür, G., Özsoy, SA., Erefe, İ., Uysal, A., Özer, M., Ergül, Ş., Dülgerler, Ş., "Physical and Psycosocial Health Problems of Elderly Residents Living in Nursing Home", International Public Health Congress, "Health 21 in Action", 8-12 October , İstanbul.
- 1999, Bayık,A." Elderly in Turkey" Workshop on Community Services for the Elderly 17 oct./ 10 May. MASHAV center for Internatıonal Cooperation ,Jerusalem at the MCTC Haifa-Israel
- Bayık,A.Erefe,İ.Bahar,Z." School Health Nursing (Video-Film) Essop 1999 Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics School Health 13-16 Oct. İstanbul-Turkey.
- 1998, Erefe, İ., Bayık, A., Türkistanlı., E., Uğurlu, Z., Uysal, A., "Evaluation of Two Different Teaching Approaches Related To Cancer Prevention on The Knowledge of Women", 2nd Balkan Congres of Oncology, 10-14 September, Ankara.
- 1993, Bayık,A." Profile of Nursing Education in Turkey" Twenderink Sağlık Bilimleri Okulun'da Hemşirelik Eğitiminde Görsel İşitsel Eğitim Araçları Teknolojisine Yönelik İnceleme Gezisinde Bir Toplantıda Konferans Olarak Sunulmuştur. Hollanda 27 June.
- 1993, Bayık,A." Contraceptive Methods Using by Women in the Region Naldöken Health Center" First International Nursing Conference "Bridging the Gap Between Research, Practice and Theory in Nursing" University of Jordan Faculty of Nursing Sept.13-14 Amman-Jordan
- 1992, Bayık,A.,Erefe,E." Cancer Epidemiology in Turkey" Cancer Nursing Changing Frontiers. 7 th. International Conference on Cancer Nursing .Vienna-Austria.16-21 August (Poster Bildiri olarak sunulmuştur)
- 1992, Bayık,A. Health Care Delivery System an Health Problems in Turkey. Planning and Management of Phc in Developing Countries Postgraduate Course 23 Augst-25 Oct.(Sözlü), Zagrep.
- 1992, Bayık,A.Erefe,İ.Altuğ,S.Ö." Nurses' Exposure to Occupational Hazards Their Health Problems And Self Preventive Activities" Promoting Health International Research Conference for Nursing .Sept.9-11.London ( Serbest Bildiri)
- 1991, Bayık,A.Erefe,İ." Evaluatıon of Public Health Education Programmes Related To Maternal And Child Health in Public Education Centers in Bornova District. XIV. World Conference On Health Education. June 16-21 Helsinki-Finland (Poster)
- 1990, Erefe,İ.Bahar,Z.Bayık,A." Research Enterobiasis in Two Districts of İzmir Metropolitan Area " XVII. Congress Internatıoam De Parasitologie Paris 20-24 Agust (Poster)
- 1988, Erefe,İ.Kocaman,G.Bahar,Z.Bayık,A.Aydemir,G." Estimating The Health Care Needs of a Developing Metrophol-İzmir Twords Primary Health Care Approach" European Conference on Nursing 21-24 June Vienna-Austria
- 1984, Bayık,A."An Epidemiyological Study of Abortion in Bornova-İzmir" Nursing Research Does It Make a Difference 7 th Work Group Meeting 2nd Open Conference London-England 10 th-13th April (Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur)

National Conference Proceedings (140 entries)- Hemşirelik Eğitiminin (Öğrenci, Öğretim Ortamı, Eğitimciler, Program İçeriği) Kültürel Yeterlilik Açısından Değerlendirilmesi Panel Konuşması. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi’ 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
- İnci FH, Temel AB. İnmeli Hastaya Bakım Veren Aile Bireylerine Yönelik Destek Programının Dayanma Gücüne Etkisi I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir Sözel Bildiri S.67
- Temel AB,Dağhan Ş., Kaymakçı Ş., Öztürk Dönmez R., Arabacı Z. Meme Ve Serviks Kanserine Yönelik Öğretmenlere Verilen Eğitim Programının Etkinliği . I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir 17-19 Haziran 2015 Sözel Bildiri S.79
- Yılmaz M.,Temel AB, Yelten G.,Bökçün E.,Karahüseyin A. Yaşlılar İçin Fiziksel Uygunluk Ve Egzersiz Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenilirliği.Poster Bildiri . I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir Poster Bildiri S.100
- Eren D.,Temel AB. İlköğretim Öğrencilerinin Okul Sosyal İklimi Algıları I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir, Poster Bildiri S.189
- Emlek Z.,Temel AB. İlköğretim Öğrencilerinde Sağlıklı Beslenme Ve Fiziksel Aktivitenin Arttılmasına Yönelik Eğitim Programının Kilo Yönetimine Etkisi. I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir Poster Bildiri S 194
- Kırağ N., Temel AB. Önemsenmeyen Bir Halk Sağlığı Sorunu: Göz Kuruluğu. .I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir Poster Bildiri S 201
- Çimen Z.,Temel AB. Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir Poster Bildiri S 258
- Temel AB.Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi 12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Konferans Hemşirelerin İşgücü PlanlamasıVe Eğitimine Yönelik Nasıl Bir Değişim?12 mayıs 2014
- Temel AB. (2014).Yaşlılığa Toplumsal Bakış.Konferans. 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu.5 Mart 2014 Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir Narlıdere Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi İşbirliği
- Temel AB, Yıldırım J G. III Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu-Toplum Sağlık Ve Eğitimde Eşitlik Akvam Akdeniz Üni.Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi Ve Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ortak Programı Proje Ortaklıkları İçin Projeler Kapsamında “E Sağlık Yöntemiyle Evde Kendi Kendine Oral Antikoagülan Tedavi” 6-8 Kasım 2014 Antalya, poster sunu
- Şimşek H., Temel AB.İlk Halk Sağlığı Hemşireleri . I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı.Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir.
- Yıldırım JG,Temel AB. Avustralya Repatrıatıon Hastane Müzesi. I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı.Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- Temel AB, Yıldırım JG. Çanakkale Savaşında Avustralya’lı Hemşireler. I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı. Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- Dağhan Ş., Tunçdemir A., Temel AB. Hemşirelikte Öğrenci Derneklerinin Tarihsel Süreci I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı. Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- Dönmez RÖ,Temel AB. Kocaçal E G.Hemşirelik Bakımında Yararlanılan Teknolojik araçların Tarihsel Süreçteki Gelişimi I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı. Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- Yıldırım JG,Temel AB. Çanakkale Savaşlarında Yaralı ve Hasta Anzak Askerlerin Taşınmasında Yöntemler Gelişimi I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı. Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- Dereli F., Temel AB. Dünyada Hemşirelik Eğitiminin Başlaması:İlk Hemşirelik Okulları I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı. Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- Dönmez RÖ.,Temel AB.Türkiye’de Hemşirelikte Bilimselleşme Sürecinde, Hemşirelik Öğrencileri Kongre Temaları I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi-Uluslar Arası Katılımlı. Kongre Bildirileri Kitabı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 19-21 Haziran 2014 İzmir
- 2014, Yıldırım JG,Temel AB. Hemşirenin Evde Destek Programının Oral Antikoagülan Tedavisi Alan Hastaların Öz-Yönetimine Etkisi. I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 17-19 Haziran 2015 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İzmir Sözel Bildiri Birincilik Ödülü S.70
- Temel AB. (2013 )Milenyum Sağlık Hedeflerine Ulaşmada Hemşirenin Rolü. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 13 mayıs 2013 hemşirelik haftası etkinlikleri kapsamında konferans
- Temel AB. (2013) Hemşirelik öğrencierinde kültürel yeterlilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik yöntemler Yansımaları 2. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (3-5 Haziran 2013)
- Temel AB. (2013). Makale Ve Tez Yazımı Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Seminerleri 3-Aralık 2013
- Temel AB. (2013). Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmalarına Yönelik Düzenlemelerin Çok Kültürlü Sağlık Bakımına Yansımaları II. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği ForumuAKVAM2-3 Mayıs 2013-ANTALYA
- Dönmez R,Temel AB. Farkli Kültürlerde Ağlayan Bebeği Sakinleştirmek İçin, Ebeveynlerin Başvurdukları Teknikler 2. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (3-5 Haziran 2013) Antalya sözel bildiri. En iyi ikinci sözel bildiri ödülü
- Yıldırım JG,Temel AB.“Avrupa Birliği Çerçevesinde Gerçekleştirilen Değişim Programlarının Hemşire Öğrencilere Ve Öğretim Elemanlarına Yararlılıkları Ve Zorlukları 2. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (3-5 Haziran 2013) Antalya “Poster Bildiri
- Ayla Bayık Temel*, Cansu Çalışkangenç**, Zuhal Aras** Uluslararası Hemşire Göçünün Göç Eden Hemşirelere Ve Çok Kültürlü Bakıma Yansımaları 2. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (3-5 Haziran 2013) “Poster Bildiri s.133
- Ayla Bayık Temel* Nilay Çerkezoğlu **Türkiye’de Sağlık Turizmi Bağlamında Sağlık Serbest Bölgelerinin Kurulması İle İlgili Düzenlemelerin,Çok Kültürlü Sağlık Bakımına Ve Hemşireliğe Yansımaları2. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (3-5 Haziran 2013)Antalya “Poster Bildiri
- Temel AB,Koç N. Erkeklerin prostat kanserinde korunmaya yönelik görüşleri ve davranışları poster bildiri Sağlığın Geliştirilmesi Ve Hemşirelik Sempozyumu 12-13-Ocak 2012Marmara Üniversitesi – Evde Bakım Ve Eğitim Derneği
- Nayir I.,Temel AB. Ilköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tanıma Yeterlilikleri , Poster sunu Halk Sağliği Günleri 2.Ulusal Okul Sağliği Sempozyumu 17-18 Mayıs 2012 Adana
- Kırağ N.,Temel AB.İlköğretim Öğrencilerinde Görme Taramasi Sonuçları. Poster sunu Halk Sağliği Günleri 2.Ulusal Okul Sağliği Sempozyumu 17-18 Mayıs 2012 Adana
- Sert ZE,Temel AB. “İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun ” Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı ISBN: 987-975-97836-3-1, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – Hasuder Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2-6 Ekim 2012 – Bursa , Poster bildiri
- Nazan Koştu , Özüm Erkin Balyacı , Ayla Bayık Temel Deri Kanserinden Korunmaya Yönelik Kendi Kendine Deri Muayenesi (Kkdm) Formunun Türkçe Uyarlaması 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı ISBN: 987-975-97836-3-1, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – Hasuder Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2-6 Ekim 2012 – Bursa ,
- Özüm Erkin Balyacı1 , Nazan Koştu2 , Ayla Bayık Temel Deri Kanserinden Korunmaya Yönelik Bilgilendirme Çalışmasının Adölesanlarda Kendi Kendine Deri Muayenesi Yapma Davranışına Etkisi 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı ISBN: 987-975-97836-3-1, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – Hasuder Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2-6 Ekim 2012 – Bursa , S. 365-366
- İnci HF,Temel AB. Ailede Yenilenme ve Uyum Genel Indeksinin Tükçeye Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenilirliği. poster bildiri Sağlığın Geliştirilmesi Ve Hemşirelik Sempozyumu 12-13-Ocak 2012,Marmara Üniversitesi – Evde Bakım Ve Eğitim Derneği
- Temel AB.2012 Küreselleşme ve Hemşirelik. Konferans. Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı I. Düzenleyen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 19-Nisan 2012
- Temel AB. Hemşirelikte Araştırma Kullanımı Ve Kanıtların Uygulamaya Yansıması. Türk Hemşireler Derneği hemşirelik haftası kutlama programı 2012 İzmir konferans
- Temel AB, Aksoy F.(2011).Erişkin Kadınların ve Erkeklerin Ölüm Olgusuna Ilişkin Adet, Inanç ve Uygulamaları. . Poster Bildiri 1.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi.Kongre Kitabı 15-17 Eylül 2011, Izmir.s.137
- Temel AB, Iz FB.(2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Özetkililiği Ölçeğinin Türk Diline Uyarlanması. Sözel Bildiri 1.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi.Kongre Kitabı 15-17 Eylül 2011, Izmir s.116
- Temel AB.Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri.22-23 Eylül 2011 Nevşehir. Workshop Yönetisi.
- Durmuş M, Temel AB, Yıldırım JG. (2011). Yaşlının evde bakımında aile bireylerinin bakım yeterliliği, sözel bildiri 15, Şanlıurfa, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, s. 86
- Temel AB. (2011 ) Çok Kültürlülük Ve Kültürlerarası İletişimin sağlık hizmetlerinin sunumuna etkileri .Uluslararası İşbirliğinde Çok Kültürlülük Ve Kültürlerarası İletişim Toplantısında panel konusun olarak sunuldu. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi ,Avrupa Günü-9 Mayıs 2011
- Karaağaç G.,Temel AB, Yıldırım JG. (2010). Gençlerde Yaşlılık Algısı, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, İzmir.
- Yıldırım JG,Temel AB. (2010). İlköğretim Çağı Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir.
- Küpeli H., Temel AB, Öztürk R. (2009). Farklı Kültürlerden Hemşire Öğrencilerin Özürlülere Yönelik Görüşleri: ABD ve Türkiye Örneği. I. Ulusal Kültürler arası Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu özet kitabı
- Kıray,Vural B,Temel AB.(2009).Analysis Of Some Factors In Predicting Sexual Satisfaction.1 St International Congress On Nursing Education, Reseacg And Practice Thessaloniki, Greece Poster Presentation P148, Page.47
- Temel AB. (2008). Temel sağlık hizmetlerinde hemşirenin rolü birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi konulu panelde konuşmacı. THD, 2008 12 Mayıs Etkinlikleri İzmir Şubesi
- Temel AB. (2008). Hemşirelikte Araştırmacı Kimdir? nicelik ve niteliği ne durumadır, hemşirelikte araştırmacı yetiştirebiliyor muyuz? Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği IV. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 4-5 Nisan 2008 Ankara
- Tümer A., Vatan F.,Yıldırım B., Özlem Ö., Temel AB, Özsoy SA. (2008). Bir ilk öğretim Okulunda Öğrencilerde Obesite Sıklığı ve Risk faktörleri. VI . Ulusal, Uluslararası katılımlı Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, sayfa 140
- Temel AB. (2008). Hemşirelikte Akademik Formasyonun kazanılması VI . Ulusal, Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, sayfa 27-28
- Temel AB.(2008). Küreselleşme Ve Hemşirelik Eğitimi .Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Çalıştayı Ege Üni. Hemşirelik Fakültesi. Konferans. Izmir 19-Nisan-2012
- Temel AB. (2007). Hemşirelik araştırmaları için ölçek geliştirme. 17.Ulusal Böbrek Hastalıkları , Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 15-16 Kasım , Antalya 2007
- Ay S., Temel AB.(2007). Teoriler üstü model temelli egzersiz davranışı değişimi için egzersiz değişim aşaması, egzersiz değişim süreçleri, özetkililik ve karar verme dengesi ölçeklerinin Türk erişkinlere uyarlaması. (Bildiri). 11.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, bildiri kitapçığı 6-9 Aralık Antalya
- Temel AB, Sesli F., Ardahan M. (2007). Kadın öğretim üyelerinin mamografi çektirmeye yönelik inançları. Sy: 342. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim Denizli
- Temel AB, Yetim D., İz F.(2007). Adölesanlarda Sağlığı Geliştirme Davranışlarının İncelenmesi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim Denizli Sy:417
- Özbıçakçı Ş, Bayık A (2007). Besin güvenliği konusunda bilgisayar destekli eğitim ile klasik eğitimin karşılaştırılması. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim Denizli
- Vural K B, Temel AB.(2007).Bireylerin evlilik öncesi danışmanlık programına katılım öngörülerinin incelenmesi XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim Denizli. Sy: 422-423
- Özsoy M., Temel AB, Özlem A. (2007).Hemşire öğrencilerin hakları6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet Kitabı 26-29 Haziran, İstanbul
- Uçgun M., Gökçe A., Temel AB, Öztürk R. (2007). Hemşire öğrenci kongrelerinde sunulan bildirilerin değerlendirilmesi. 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet Kitabı 26-29 Haziran, İstanbul
- Bayık A., Uysal A. (2007). Toplumun Evde Hasta/Yaşlı Bakım Gereksinimleri ve Beklentileri, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 22-23 Kasım, Ankara, 187-195 (Sözel) (Tam metin yayınlandı).
- Bayık A. (2006) “Hemşirelik Araştırmalarını Kullanmada Engeller”, III. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu Hemşirelik Araştırma Stratejilerinin Geliştirilmesinin Hemşirelik Uygulamasına ve Sağlık Politikalarına Etkisi, Ankara. 10-11 Nisan 2006 (Konuşmacı)
- Kıray,Vural B,Temel AB.(2006). Evliliğe Yönelik Inaçlar Ve Tutumlar.Sağlık Inanç Modeli Ölçeğinin Türk Toplumu Için Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Incelenmesi,I.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimim Kongresi 186.Poster Bildiri
- Ardahan M., Bayık A.(2005) Gebelerde Beden İmajı. 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 20-23 Nisan 2005, Ankara (Sözel Bildiri)
- Bayık A.(2005) “Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi”3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, 2005, İzmir. (Konuşmacı)
- Bayık A. (2005) “Üniversite Eğitiminin Hemşireliğe Katkısı” IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs,2005, Ordu. (Panel Başkanı)
- Bayık A. (2005) Araştırma Kursu” 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, (Konuşmacı)
- Bayık A. (2005) Araştırma Kursu” 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, (Konuşmacı)
- Bayık A, Özsoy SA, Uysal A, Ergül Ş, Vural B, Yıldırım B, (2004) Yaşlılarda Sağlık Anlayışının Değerlendirilmesi, IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara (poster bildiri)
- Bayık A, Özsoy SA, Ardahan M, Özkahraman Ş, İz FB, (2004) Kadınlarda Yaşam Stresleri. IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3-6 Kasım 2004, Ankara (Sözel Bildiri)
- Bayık A.(2004) Hemşirelik Araştırmalarına Kalite Yaklaşımı. II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz. Sempozyum Kitabı, 61-81,Ankara
- Bayık A (2004) Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz. Sempozyum Kitabı, 39-57,Ankara
- Özkahraman Ş, Kıray Vural B, Bayık A.(2003). Improving The Breast Self Examination Skills Of Women Attending Public Health Education Center. The Fisrt Regional Meeting Of The APOCP. Ege University Motbe Hall, Izmir 48 Poster.
- 2002, Bayık, A., Erefe, İ., Özsoy, S.Ö., Uysal, A., Özer, M., Ergül, Ş., "Kadın Mesleği Olarak Hemşireliğin Türkiye'de Son Yüzyıldaki Gelişimi", Hemşirelik Formu, 5:6, Kasım-Aralık, İstanbul
- 2002, Mermer, G., Bayık, A., "Damlacık Köyünde Tip II Diabetus Mellitus Prevalansının Belirlenmesi ve Diabetus Mellituslu Hastalara Uygulanan Diabet Eğitimi Programının Değerlendirilmesi", 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül, Diyerbakır.
- 2001, Bayık A., Erefe İ., Özgür G., Özsoy A.S., Uysal A., Dülgerler Ş., Ergül Ş., Özer M. “: Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyonun İncelenmesi”: I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim , Ankara.
- 2001, Bayık, A., Erefe, İ., Emeç, A.U., Ergül, Ş., Özer, M., "Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü ve Etkili Danışmanlık Özellikleri Konulu Video Film Modüllerinin Etkinliğinin Saptanması", I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart, Ankara.
- 2001, Özsoy, Ö., Bayık, A., "Ege Üniversitesinde Öğrenim Gören Erkek Öğrenciler, Erkeğe Yönelik Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Neler Biliyorlar? Tutumları Nelerdir?", I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart, Ankara.
- 2000, Özsoy, A.S., Bayık, A., Erefe, İ., Uysal, A., Ergül, Ş., Özer, M., "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmetlerinde Ekip Kavramına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongre , Antalya.
- Bayık,A., Ceylan,N., Hemşire Öğrencilerin Hemşirelik Bakımında Etik Çatışma Durumlarına Yaklaşımları I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi .9-11 Haziran 1999,Kocaeli Üniversitesi.
- Bayık,A.,Ergün,Ö., "Aşırı Doğurganlığın Kadın Sağlığı Üzerine Etkilerini Kadınlar Biliyorlar mı?", I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara
- Bayık, A., "Anneden Bebeğe HIV enfeksiyonunun Geçişi Nasıl Azaltılabilir? ",VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri,6-9 Ekim ,1999, Malatya
- Bayık, A., Hanoğlu,Z., Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları Ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi ,II.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kıtası Ed. Korkut Ersoy, Şahin Kavuncubaşı,1999,Ankara
- 1999, Bayık A., Durmuş H., Uysal A. “:Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Seçme ve Bu Mesleğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”: ”: VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 22-24 Haziran, 390-394.
- Özsoy SA, Uysal A., Bayık A., Erefe İ. (1999) “:Hemşire Öğrencilerin Mesleğe İlişkin Görüşlerinin İleriye Dönük İncelenmesi”: VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 22-24 Haziran , 345-350.
- 1999, Bayık, A., Ergin, Ö., "Kadınlar Aşırı Doğurganlığın Kadın Sağlığı Üzerine Etkilerini Biliyorlar mı?", I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan, Ankara.
- Bayık,A.," Ebelik Mesleğinin Toplumda Yeri ve Tarihsel Gelişimi 12 Nisan 1999,Malatya Konferansı (Ebelik Haftası Kutlamaları nedeniyleİnönü Üniversitesinin düzenlediği toplantı)
- Bayık,A., Tosun,F., "Hemşirelerin Sağlık Eğitimi Etkinliklerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi",V. Ulusal Hemşirelik Kongresi ,14-16 Mayıs,1998 ,Ankara
- Bayık,A., Bulut, H., "Erkeklerin Doğurganlık Kontrolüne Katılımı",VI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi , 14-18 Nisan ,1998
- Bayık,A., Türkistanlı,E., Uysal,A.,Uğurlu,Z., "Kadınların Kullandıkları Gebelik Önleyici Yöntemlere İlişkin Görüşleri Ve Memnuniyetleri", VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi ,14-18 Nisan,1998, Adana
- Bayık,A.,Türkistanlı,E., Özsoy,S., Uğurlu,Z., Uysal, A.,"Net Satışı (Tirajı)En Yüksek Dört Gazetedeki AIDS İle İlgili Haberlerin Geriye Dönük (1997) İncelenmesi ",4. Türkiye AIDS Sempozyumu ,28-30 Nisan ,1998,İzmir
- 1998, Bayık, A., Türkistanlı, E., Uysal, A., Uğurku, Z., Özsoy, A.S., "Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi", I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül, İstanbul.
- 1998, Tosun, F., Bayık, A., "Hemşirelerin Sağlık Eğitimi Etkinliklerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Gata Hemşirelik Yüksekokulu, 14-16 Mayıs, Ankara
- Bayık,A.Türkistanli, E.Uysal, A., Uğurlu,Z. (1998) "Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerine Başvuran Kadınların Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları , 4. Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, İzmir
- Bayık A., Türkistanlı E., Uğurlu Z., Uysal A. (1998) “Kadınların Gebelik Önleyici Yöntem Seçiminde Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları” (Bilimsel toplantı kitabında tam metin yayınlandı) Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu, 3-5 Haziran 1998, Kayseri (Poster)
- Bayık,A.(1997)" Sağlıklı Gençlik İçin Stratejiler ve Hemşirenin Rolü" Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik Kitabı içinde, 12-18 Mayıs
- Bayık,A.,Altıparmak,H., Gördeste Evde Doğum Yapan Kadınların Doğuma İlişkin Uygulamaları"V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Marmara Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD. 12-16/10/1996 İstanbul
- 1996, Uysal A, Bayık A. (1995) Annelerin Çocuklarının Cinsel Eğitimine İlişkin Tutum ve Davranış Örüntüleri. III.Ulusal AIDS ve II.Ulusal CIGH Sempozyumu, İzmir
- Bayık, A.,Türkistanlı ,E.," Kadınların Bazı Enfeksiyon Hastalıklarını Sağıltımı ve Korunmasına İlişkin Folklorik Uygulamaları ", IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi ,15-17 Kasım, 1995, Ankara
- Bayık,A., Erefe,İ., Bahar,Z..,Özsoy ,S., Türkistanlı,E., "Hemşire Öğrencilerin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları ",IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 15-17 Kasım ,1995 , Ankara
- Bayık, A., "Hemşirelik Eğitiminde Etik Konusunun Öğretimi " IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 15-17 Kasım , 1995, Ankara
- Bayık,A., Bahar , Z., Tuncar, C., "Hemşirelerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Sağlık Sorunları ", IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi , 15-17 Kasım , 1995, Ankara
- 1994, Bayık,A" Güvenli Annelik ve HIV/AIDS" II. Ulusal AIDS ve I.Ulusal CIGH Sempozyumu (6-8 Nisan)Çocuk ve AIDS konulu Panelde de Panel Konuşması Olarak Sunulmuştur.
- Bayık,A.,"Yeterli Ve Dengeli Beslenme "Muğla Ünivertesi Sağlık Hiz. Meslek Yük.Ok.Halk Sağlığı Sempozyumu .12-14 Mayıs. Ayni Sempozyumda 12-14 Mayıs 1994 tarihinde Panel Konuşması olarak sunulmuştur.
- Erefe, İ., Bahar, Z..,Bayık, A., Özsoy, S.A., Türkistanlı ,E.,Bornava Bölgesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgi ve Tutumları .IV Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde 12-16 Eylül 1994 Didim Poster bildirisi olarak sunulmuştur.
- 1993, Bayık,A." AIDS'in Etik Yönü" İstanbul Tıp Fak.ve AIDS Savaşım Derneği ve Uluslararası Katkt İle I.Türkiye AIDS Kongresinde Panel Konuşması Olarak Sunulmuştur.
- 1993, Bayık,A." Sigara İçen Hastaların Sigarayı Bırakmaya Yönelik Motivasyon Geliştirmeleri Üzerine Bir Çalışma" Ege Üni.HYO Sigara İle Savaş I.Ulusal Hemşirelik Simpozyumunda Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1993, Bayık,A." Öğrencilerin Hemşire Eğiticilerde Etkili Eğiticilik Niteliklerini Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma " İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale HYO III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1993, Bayık,A." Hemşirelik Eğitiminde Kalite Güvenliği" Ege Üni.HYO Sağlık Bakımında Kalite Ve Maliyet Uluslararası Hemşirelik Sempozyumu
- 1992, Bayık,A." Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetlerde Tüketicilerin (Hasta,Birey) ve Hemşirelerin Karşılaştıkları Riskler " Cumhuriyet Üni.HYO III.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Panel Konuşması Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Bayık,A.Türkistanlı,E." Hastaların Hasta Haklarını Bilme Ve Bu Haklardan Yararlanma Durumları ve Karşılaştıkları Riskler" Cumhuriyet Üni.HYO III.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Bayık,A.Türkistanlı,E." Hemşirelerin Yasal Açıdan Karşılaştıkları Risk Durumlarının Belirlenmesi" Cumhuriyet Üniversitesi HYO III.ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Bayık,A." İlkokul Öğretmenlerinde Sigara İçme Yaygınlığı ve Sigarayı Bırakmalarına Yönelik Sağlık Eğitimi" Hacettepe Üni.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD'nın Düzenlediği III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Bayık,A." Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde Akraba Evliliklerinin Yaygınlığı" Hacettepe Üni.TIP Fak.Halk Sağlığ ABD'nın Düzenlediği III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1992, Bayık,A." Sağlık Eğitimi İçin Araçların Geliştirilmesinde Geçerlik ve Güvenirlik Denemesi"
- 1991, Bayık,A." Ülkemizde Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Öğretime İlişkin Sorunlar" Ankara Üni.Eğitim Bilimleri Fakültesi I.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1991, Bayık,A." Okul Sağlığı Hemşireliği Çalışmaları Kapsamında İlkokul Çağı Çocuklarında Büyüme Gelişme Düzeyi ve Sağlık Sorunlarının İncelenmesi" Uludağ Üni.Tıp.Fak.Halk Sağlığı ABD II. Halk Sağlığı Günlerinde 'Çocuk Sağlığı' Serbest Bildiri Olarak Sunul.
- 1991, Özsoy SA,Bayık A." Çocuk Sağlığının Gelişiminde Toplum Katılımının Önemi" Uludağ Üni.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD II.Halk Sağlığı Günlerinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur(Bursa)
- 1991, Bayık,A." Partograph (Doğum Eylem Grafiği/Uzamış Doğum Eyleminin Önlenmesinde Bir Araç" Ebe Sürekli Eğitim Programı Kapsamında Kursiyerlere Konferans Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Bayık,A." Temel Sağlık Hizmetlerinde Hastenelerin Değişen Rolü Gözönüne Alınarak Hemşirelik Hizmetlerinin Planlanması ve Bu Alanın Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması" Ege Üni. HYO III.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Bayık,A.Erefe,İ.Özsoy,S.A." Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Koruyucu Sağlık Davranışları, Sağlık Sorunları ve Karşılaştıkları Mesleki Riskler" Ege Üni.HYO II.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Özsoy,A,S.Bayık,A." Ergene Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadınlarda Menapozun Epidemiyolojik İncelenmesi Ve Menapozla ilgili Sorunların Saptanması" Ege Üni.HYO II.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Bayık,A." Ergene Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Ailelerde Annelerin Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtilerine İlişkin Korunma ve Sağaltım Uygulamaları" Ege Üni.HYO II.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Bayık,A." Hemşire Yetiştiren Okullarda Eğitiim Programları Kapsamında Halk Sağlığı Öğretiminin İncelenmesi" İstanbul Üni.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD'nın Düzenlediği II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Bayık,A.Ertürk,N." Naldöken Mahallesinde Yaşlılarda Hipertansiyon Görülme Sıklığının Saptanması" II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1990, Bayık,A." 2000'li Yıllar Yaklaşırken Dünyada Çevrenin Durumu" 16 Mayıs Tarihinde İzmir'de Düzenlenen 'Çevre, Sağlık, Hemşire' Konulu Panelde Panel Konuşması Olark Sunulmuştur.
- Bayık, A.(1990) "Temel Sağlık Hizmetlerinde Hastanelerin Değişen Rolü Gözönüne Alınarak Hizmetlerin Planlanması ve Bu Alanın Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 112
- 1989, Bayık,A." Kanserin Epidemiyolojisi" Ege Üni.HYO'nun Ege Üni.Tıp.Fak.Hastenesi hemşireleri İçin Düzenlediği Kanser Semineri Kapsamında Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- Bayık,A." Hemşirelik Mesleğini İlgilendiren Yasaların Mesleğin Statüsüne Olan Etkileri Açısından İrdelenmesi" Ege Üni.HYO' nun 12 Mayıs 1989 tarihinde Düzenlediği Sağlık Yasaları ve Hemşirelik Konulu Panelde Panel Konuşması Olarak Sunulmuştur.
- Bayık,A." Hastane Enfeksiyonları ve Epidemiyolojisi" Hastane Enfeksiyonları Dizi Panellerinde Panel Konuşması Olark Sunulmuştur(Nisan-Mayıs 1987)
- Bayık,A." Bağışıklama Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü" 14 Mayıs 1986 tarihinde düzenlenen 2000 Yılında Sağlık Amacı İçin Bağışıklama ve Hemşirenin Rolü Konulu Panel de Sunulmuştur.
- 1986, Erefe,İ.Kocaman,G.Bahar,Z.Bayık,A.Aydemir,G." İzmir Metropolinde Bir Aile Örneklemenin Barınma Sağlığı ve Yakın Çevre Koşulları Yönünden İncelenmesi" Dokuz Eylül Üni.İzmir Büyükşehir Belediyesi Çever 86 Sempozyumunda Serbest Bildiiri Olarak Sunulmuştur
- 1986, Bayık,A. Bahar,Z.Argon,G." Hemşirelik Yüksekokullarında Eğiticilerin Tutumları" İst.Üni. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu I.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumunda Serbest Bildiri Olarak Sunulmuştur.
- 1985, Bayık,A." Edinsel İmmun Yetmezlik Sendromu" 12 Mayıs 1984 Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesinin Düzenlediği AIDS ve Korunma Yöntemleri Konulu Toplantıda Konferans Olarak Sunulmuştur.
- 1985, Bayık,A.Bahar,Z." Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı Doğrulltusunda Değerlendirilmesi" Ege Üni.Hemşirelik Yüksekokulu I. Ulusal Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri Olarak sunulmuştur.
- 1985, Bahar,Z.Bayık,A:" Doğanlar Mahallesinde Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Davranışlarının İncelenmesi Ege Üni. HYO I.ulusal Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri Olarak sunulmuştur.
- 1985, Erefe,İ.Bahar,Z.Bayık,A.Aydemir,G." Bornova Sosyalizasyon Bölgesinde Risk Yaklaşımı ile Bebek İzlenmesi Üzerine Bir Çalışma " Ege Üni. HYO I. Hemşirelik Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur.
- 1985, Bayık,A." Temel Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü Ne Olmalıdır?" Ege Üni. HYO I.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Panel Konuşması Olarak Sunulmuştur.
- 1984, Bayık,A." Hemşirenin Değişen Rolü" Ege Üni. Hemşirelik Y.O nun Düzenlediği Dünya Hemşireler Günü Bilimsel Programında Panel Bildirisi Olarak Sunulmuştur.
- 1981, Erefe,İ.Kocaman,G.Bahar,Z.Bayık,A." Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Sosyalizasyona İlişkin Bilgileri" Ege Üni. Toplum Sağlığı Enstitüsü III. Toplum Sağlığı Simpozyumu (16-20 Eylül)
- Bayık,A.Erefe,İ." 1980-1981 Ders Yılı Mezun Hemşirelik Okulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi" Ege Üni. Toplum Sağlığı Enstitüsü III. Toplum Sağlığı Sempozyumu, 16-20 Eylül İzmir

Number of References0 times self referenced.
64 times referenced by other.
Books (17 entries)- 2013, Yıldırım, J, G.Yaşamınızı nasıl dengede tutabilirsiniz? Pıhtı önler ilaç (Coumadin8Warfarin kullanan hastalar için bakım rehberi. Ağustos. Editör.Temel AB, ISBN: 978-605-63857-0-4. Kazmaz matbaacılık, İstanbul.
- 2012, Temel AB,Okulda Sağlık Hizmetleri. Editörler:Cengiz Yakıncı- Erdem Yeşilada.Koruyucu Sağlık Rehberi.Içindetürk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi,Yayını,Mattek Matbaacılık Ankara, ISBN: 978-605-60137-5-1,ss:201-205.
- 2012, Temel AB,Hemşirelik Araştırmalarında Kültürel Yeterli Yaklaşım..Kültürlerarası Hemşirelik Kitabı Editörler.Ümit Seviğ, Gülbu Tanrıverdi.İstanbul Tıp Kitabevi. 409-443.
- 2011, Temel AB,Çok Kültürlülük Ve Kültürlerarası İletişimin sağlık hizmetlerinin sunumuna etkileri. Editörler: Erol Esen, Zeliha Yazıcı. “Onlar Bizim Hemşehrimiz.Uluslararası Göç Ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı” içinde . Erek Ofset Matbaaacılık,Siyasal Kitabevi Aralık.Ankara, ISBN 978-605-5782-93-1, ss13-43.
- 2005, Temel AB,Yaşlanma Süreci. Kadınlar için hasta ve Yaşlı Eğitim Programı Ders Notları içinde . Bornova belediyesi, AB_AİPP Türkiye İş Kurumuna Destek Projesi Yeni Fırsatlar Hibe Planı
- 2005, Temel AB, Yaşlılıkta Beslenme. Kadınlar için hasta ve Yaşlı Eğitim Programı Ders Notları içinde . Bornova belediyesi, AB_AİPP Türkiye İş Kurumuna Destek Projesi Yeni Fırsatlar Hibe Planı
- 2004, Temel AB.“Eğitimde Kalite Sözlüğü” Ege Üniversitesi Basımevi,İzmir
- 2003, Bayık, A. Editör:“Sağlıklı Yaşlanma” , Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir
- 2002, Bayık, A., "Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri", "Hemşirelik Disiplini ve Araştırma, Hemşirelik Araştırmalarında Etik bölümlerini yazmıştır.", Editör: İnci Erefe, HEMAR-GE, İstanbul.
- 2002, Bayık, A. Hemşirelik Araştırmalarında Etik Editör: İnci Erefe,içinde "Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri", HEMAR-GE, İstanbul.
- 2001, Temel AB,“Temel Tıp Sözlüğü” Bölüm , İzmir Güven Kitabevi İzmir
- 1998, Bayık, A., "Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı","Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık, Aile Planlaması, Kadın Sağlığı bölümlerini yazmıştır.", Editör: İnci Erefe, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 14, İstanbul.
- 1998, Bayık, A., "Sağlık Personeli Yetiştiren Eğitimciler İçin Özdeğerlendirme Rehberi (Çeviri)", Yazar: Rotem, A., Abbat, F.R., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- 1998, Bayık, A. “İletişim ve Danışmanlık”, Editör: İnci Erefe, "Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı"," Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 14,Birlik ofset Limited, ISBN 975-94957-9-1, İstanbul,ss 19-26.
- 1998, Bayık, A.“Aile Planlaması”, Editör: İnci Erefe, "Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı", Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 14,Birlik ofset Limited, ISBN 975-94957-9-1, İstanbul, ss 63-74.
- 1998, Bayık, A.“Kadın Sağlığı, Editör: İnci Erefe, ”"Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı", Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 14,Birlik ofset Limited, ISBN 975-94957-9-1, İstanbul, 156-170.
- 1997, Bahar, Z., Bayık, A., "Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi", Çeviri ve Editör DSÖ Avrupa Bölge Bürosu, Pilot Çalışma Versiyonu, İzmir.

Finished Research Projects (19 entries)- 13 HYO-007, Özüm Erkin (2013) Hemşirenin yürüttüğü eğitim ve izlem programının çocukların güneşten korunma davranışlarına etkisi 13 HYO-007 devam ediyor
- Proje numarası: 05-DPT-003/34), YILDIRIM Julide Gulizar, Bayik Temel Ayla (2012-2014). Hemşirenin evde destek programının, oral antikoagülan (Varfarin) tedavisi alan hastaların öz-yönetimine etkisi. DPT Projesi. Proje numarası: 05-DPT-003/34)
- BAP projesi (2012/HYO/03), Ozturk D. R. (2012--). Sakinleştirme Girişimlerinin Bebeğin Öz Düzenleme Davranışlarına (Uyku, Ağlama, Beslenme) Etkisi. E Ü. SBE BAP projesi (2012/HYO/03) Devam ediyor
- BAP projesi (2012-2015/ÖSYO/02), Emlek Z. (2012).İlköğretim Öğrencilerinde Sağlıklı Beslenme Ve Fiziksel Aktivitenin Arttırılmasına Yönelik Yönelik Eğitim Programının Kilo Yönetimine Etkisi. EÜ. SBE BAP projesi (2012-2015/ÖSYO/02)
- Proje No: 2008/HYO/005, Vatan F. (2009) Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentorluk Programı: Eylem Araştırması” (Proje Yürütücüsü:Temel AB ).
- Proje No:001-HYO-009, Temel Bayık A.İnci F H, sert E Z, Harputlu D(2009). İlk öğretim öğrencilerinde Skolyoz taraması Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No:001-HYO-009
- Proje No: 2008/HYO/005 , Vatan F, Temel AB (2008) Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentorluk Programı: Eylem Araştırması” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programı, Doktora tezi
- Proje No: 2008/HYO/005 , Vatan F., Temel AB (2008) Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentorluk Programı: Eylem Araştırması” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programı, Doktora tezi Proje No: 2008/HYO/005
- 04-HYO-01, Temel AB,Özsoy SA, Uysal A., Ardahan M., Özkahraman Ş. (2007). Türkiye’de Hemşirelik araştırmalarında önceliklerin belirlenmesi ve araştırmalarda yararlanmadaki engellerin tanı analizi Ege üniversitesi Bilimsel Araştırma fonu destekleme projesi 04-HYO-01.
- BAP Projesi No: 2005/HYO/003, Ardahan M (2005-2007) Servikal Kanserin Erken Tanısında Asetik Asitle Görsel Gözlem (AAGG), Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (Proje Yürütücüsü:Ayla Bayık)
- proje no 2005 HYO-04, Ergül Şafak (2005)“Sigara İçme Alışkanlığı Olan Adölesanlarda Karşıt Olumlu Davranış Geliştirmeye Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi E.Ü. Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık
- 2002, Araştırma Projesi, Mandıracıoğlu, A., Bayık, A. ve Lüleci, E., "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Zehirlenmelerden Korunma Konusunda Eğitim Programı Hazırlanması Ve Uygulaması", Ege Üniversitesi Araştırma Proje Fonu Proje Raporu, 2Aum/99/001 Ebiltem, İzmir.
- Araştırma Projesi, Ergül, Şafak., "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. Global Engagement In Creat
- Araştırma Projesi, Hanoğlu, Z., Bayık, A., "Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Editör: Prof.Dr. Korkut Ersoy, Doç.Dr. Şahin Kovuncubaşı, Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi, Haberal Eğitim Vakfı, Yıl: 1999, Sf: 87-101, Ankara.
- Araştırma Projesi, Türkistanlı, Esin., "Aile Planlaması Konusunda Kaçırılmış Fırsatların Yakalanmasında Hemşirenin Danışman Rolü", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık),1998, İzmir. Hemşirelik-Ebelik Eğitim Uygulamalarında Kalite Sempozyumu, Yıl: 1998, Sf: 345-355, Kayseri.
- Araştırma Projesi, Erefe, İnci., Bayık, Ayla., Bahar, Zuhal., " Lise Öğrencilerinin ve Aile Üyelerinin Kanser Riskleri ve Korunmaya İlişkin Davranış ve Tutumları", Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: HEM/01-1998, İzmir. "High School, Students and Parents Self Evaluation on Their Attitudues Related Cancer Risk and Prevention". Ecco-8 The European Cancer Conferance, Paris. (Sözel Bildiri).
- Araştırma Projesi, Altuğ Özsoy, S., "Soyağacı Yöntemiyle Lise Öğrencilerinde Kronik Hastalık Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya Yönelik Sağlık Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 1994, İzmir. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 1995, Cilt: 11, Sayı: 1, Sf: 57-69, İzmir
- Araştırma Projesi, Türkistanlı, E., "İshal Konusunda Eğitilmiş İlkokul Öğrencilerinden Ebeveynlerine Bilgi Transferi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 1993, İzmir. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, Yıl: 1995, Sayı:2, Sf: 30-32, İzmir.
- Araştırma Projesi, Erefe, İ., Kocaman, G., Bayık, A., Bahar, Z., Aydemir, G., "İzmir Anakentinde Aile ve Toplum Nitelikleri Açısından Sağlık Sorunlarının ve Sağlık Hizmeti Önceliklerinin Araştırılması. Ege Üni. Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: Hem/002-izmir 1984-1988"|
Memberships of Professional Associations (23 entries)- Aile ve Toplum Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi Yayın Danışma K.Ü.
- Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Yayın Danışma K.Ü.
- Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Ege Üni Mezunlar Derneği
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayın Alt Komisyonu Üyesi
- Hacettepe Üniversitesi HYO Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
- Hacettepe Üniversitesi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- HEMED Akreditasyon Kurulu Değerlendirme Kurulu Başkanı
- Hemşirelik Eğitimi Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği Üyesi Ve Başkanı
- Hemşirelikte Araştırma Dergisi Danışma Kurulu Üyesi(K.Ü)
- İstanbulÜniversitesiFlorenceNightingale HYO DergisiYayın Danışma (K.Ü)
- Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Nefroloji Hemşireliği Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Tıp Terimleri Sözlük Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
- Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 17.10.2011 özel sayı editörü Halk sağlığı hemşireliği editörü
- Uluslar Arası Hemşirelik Araştırmaları Dergisi Hakem Üyesi
- Yaşlı Sorunlarını Araştırma Dergisi Bilim Kurulu Üyesi
- Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi
Granted Scholarships (2 entries)- 1999, Israil Hükümeti .Mashav Golda Meir International Training Center
- 1991, WHO. Hollanda Hükümeti Andrija Stampar Medical School, Hırvatistan.
Student's Completed Thesis (31 entries)- Yüksek Lisans, 2015, Çimen Z., (2015).Yaşlı hastalarda sağlık okuryazarlığı, sağlık algısı ve kronik hastalık sayısı ilişkisi devam ediyor.
- Doktora, 2014-, Nükhet Kırağ:. Hemşirenin Yürüttüğü Göz Sağlığı Geliştirme Programının Ilkokul Öğrencilerinin Göz Sağlığını Koruma Davranışlarına Etkisi. Ocak 2014 de başladı devam ediyor
- Doktora, 2014, Inci H. (2011-2014). The Effect of support programme on the resiliency of Family caregivers who care for stroke patients. E Ü. SBE doktora tezi
- Doktora, 2014, Yıldırım Julide Gülizar, Temel Ayla Bayık.(2012-2014). Hemşirenin evde destek programının, oral antikoagülan (Varfarin) tedavisi alan hastaların öz-yönetimine etkisi. E Ü. SBE doktora tezi Aralık 2014.
- Doktora, 2012-, Ozturk RD. (2012--). Sakinleştirme Girişimlerinin Bebeğin Öz Düzenleme Davranışlarına (Uyku, Ağlama, Beslenme) Etkisi. E Ü. SBE doktora tezi
- Yüksek Lisans, 2012, Taşdemir Fatma (2012). Yaşamın İlk Üç Yılında Uyku Sorunları Ve Etkili Uyku Ekolojisi Etmenleri. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri EnstitüsüYüksek lisans tezi tezi
- Doktora, 2011-, Emlek Z. İlköğretim Öğrencilerinde Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin Arttırılmasına Yönelik Eğitim Programının Kilo Yönetimine Etkisi(2011de başladı devam ediyor.).
- Yüksek Lisans, 2010, Nurülke B.(2010). Hastaların radikal prostatektomiye bağlıgeç dönem komplikasyonları algılamaları ve eğitim gereksinimleri. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri EnstitüsüYüksek lisans tezi tezi
- Yüksek Lisans, 2009, Koyuncu Yaşar E.(2009). Yaşlıya bakım veren aile bireylerinin bakım yükü ve etkileyen etmenler. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri EnstitüsüYüksek lisans tezi tezi
- Yüksek Lisans, 2009, Gök T.(2009). Bireyselleştirilmiş ilaç eğitiminin yaşlıların ilaç kullanma uyumlarına etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri EnstitüsüYüksek lisans tezi tezi
- Doktora, 2009, Vatan F.(2009) Hemşirelerde liderlik geliştirmede formal mentorluk programı. Aksiyon Araştırması Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans programı, Doktora tezi
- Doktora, 2008, Ay Semra.(2008). Egzersiz davranışını geliştirmede ve sürdürmede teorilerüstü model temelli girişimlerin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2007, Vural Bilgin Kıray.(2007). Evlilik öncesi cinsel danışmanlık programının yeni evli çiftlerin cinsel doyumuna etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2006, Zincir Handan.(2006). RİA’ya özel danışmanlık ilkeine göre RİA uygulaması ve genital hijyen eğitiminin vulvovajinal enfeksiyonların görülmesine etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2005, Harputlu D.(2005). Kadın mahkumlarda benlik saygısı ve kendi kendine meme muayenesi ilişkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans programı, Yüksek lisans tezi
- Doktora, 2005, Ergül Şafak.(2005). “Sigara İçme Alışkanlığı Olan Adölesanlarda Karşıt Olumlu Davranış Geliştirmeye Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2005, Ardahan Melek(2005). “Servikal Kanseri Erken Tanısında Asetik Asitle Görsel Gözlem (AAGG)” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2003, - Özlem Özsoy Karabulut (2003) Aile Planlaması Konusunda Üniversite Öğrencilerinden Akran Eğitimi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi)
- Doktora, 2003, - Uysal Aynur 2003 (Şiddet Karşıtı Programlı Eğitimin Öğrencilerin Çatışma Çözüm, Şiddet Eğilim ve Davranışlarına Yansıması)
- Yüksek Lisans, 2001, Mermer, G., "Damlacık Köyünde Tip II Diabetus Mellitus Prevalansının Belirlenmesi ve Diabetus Mellituslu Hastalara Uygulanan Diabet Eğitimi Programının Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2000, Ergül, Ş., "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, Uysal Elibol Hülya (1999).İlkokul Çağı Çocuklarının Kişisel Sağlık Görüşleri, Olumlu Sağlık Davranışları İle Bunları Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 1999, Hanoğlu,Uğurlu,Z., "Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi.Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü, İzmir.
- Doktora, 1999, Beşer Ayşe.(1999-2003). (İş Yeri hemşiresinin Hizmetlerine İlişkin Görüşleri ve İşçilerin Hemşirelik Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyet ile Sunulan Hizmetin Önemine İlişkin Bir Ölçek Çalışması)
- Yüksek Lisans, 1998, Tosun(Kılıç),F., "Hemşirelerin Sağlık Eğitimi Etkinliklerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması ,Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1998, Akça,Ş.,Üniversite Öğretim Elemanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi "Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü, İzmir.
- Doktora, 1998, Türkistanlı, E., Aile Planlaması Konusunda Kaçırılmış Fırsatların Yakalanmasında Hemşirenin Danışman Rolü , Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü ,İzmir,1998
- Yüksek Lisans, 1997, Tosunoğlu Çetin Ayşe 1997 Hastanede Yatan Yetişkin Hastaların Uyku Gereksinimlerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir
- Doktora, 1994, Altuğ, Özsoy Süheyla (1994) Soyağacı Yöntemiyle Lise Öğrencilernde Kronik Hastalık Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya Yönelik Sağlık Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Türkistanlı, Esin. İshal Konusunda Eğitilmiş İlkokul Öğrencilerinden Ebeveynlerine Bilgi Transferi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1991, Aktaş, Naciye. Diyabets Tanısıyla Hastaneye Yatan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Hastaların Evde Bakım Gereksinimlerini Karşılamaya Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversi tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.