Akademik BilgilerJALE MENTEŞ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: jale.mentes@ege.edu.tr
- E-posta: jale.mentes@gmail.com
- Telefon: 02324635284 - 05530031919, MUAYENE RANDEVÜ
- Telefon: 02323903783, RETİNA BİRİMİ
- Telefon: 02323881469 - 02323903793, KLİNİK SEKRETERİ
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1977
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dal, Türkiye, 1980
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dal, Türkiye, 1985
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1992

Administrative / Academic Duties (5 entries)- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, RETİNA Birimi Sorumlusu, 2000-
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Profesör Doktor, 1992-
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Doçent Doktor, 1985-1992
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Doktor, 1981-1985
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Asistan Doktor, 1977-1980
Other Professional Activities (67 entries)- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ , 2011-2013
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ TIBBİ RETİNA BİRİMİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANI, 2010-2012
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ VİTREORETİNAL CERRAHİ BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 2010-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ DENETLEME KURULU ÜYESİ, 2010-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ (TOD) Yayın Kurulu Üyeliği, 2009-In Progress
- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 2008-In Progress
- Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Hakemliği, 2007-In Progress
- Türk Oftalmoloji Dergisi (TOD) Editöriyel Board Üyesi,, 2004-In Progress
- İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, 2002-In Progress
- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi, 2002-In Progress
- Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, 2002-In Progress
- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,, 2002-In Progress
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,, 2002-In Progress
- “Akademik Yükseltmeler ve Eğiticilerin Belirlenmesi” Board Çalışma Grubu Üyesi,, 2001-2003
- Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Uzmanlık Grubu Üyesi, 2001-In Progress
- Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu (TOYK) (TOB) Genel Kurul Üyeliği,, 2001-2005
- Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu (TOYK) (TOB) Denetleme Kurulu Üyeliği,, 2001-2003
- TOD-TTB-UDKK(Türk Oftalmoloji Derneği-Türk Tabibler Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Komitesi), 2001-2003
- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayın Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi,, 2000-In Progress
- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPMED Dergisi Danışma Kurulu Üyesi,, 2000-In Progress
- T. O. D. İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali Sekreterliği, 2000-2002
- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi,, 1999-In Progress
- T. O. D. Eğitim Planlama Koordinasyon Komitesi Yürütme Kurulu Üyeliği,, 1999-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÜRÜTME KURULU, MALİ SEKRETERİ, 1998-2000
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PLANLAMA BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 1998-Devam Ediyor, 1998-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ TIBBİ RETİNA BİRİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, 1994-2016
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERİ, 1992-1994
- Türk OFTALMOLOJİ DERGİSİi (TOD) Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 1992-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, 1992-2000
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLOPLASTİK BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ , 1991-2004
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KATARAKT VE REFRAKTİF CERRAHİ BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 1991-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ TIBBİ RETİNA BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 1990-In Progress
- TÜRK OFTALMOLOJİ DENEĞİ Şube Genel Kurul Delegesi , 1990-In Progress
-  KONFERANS. “YBMD, Mikronutrisyon ve Omega-3”, Bausch and Lomb Bilimsel Toplantısı, Denizli, 30 Nisan 2014.,
- KONFERANS. “YBMD Tanı ve Tedavi Yaklaşımları”, Novartis Bilimsel Toplantısı, 3 Kasım 2010, İzmir.,
- KONFERANS. “Beyaz Nokta Sendromları”, Ege Üniv. Tıp Fak. Göz Kliniği Bilimsel Toplantısı, 14 Nisan 2000, İzmir.,
- KONFERANS. ”Diabetik Makülopati ve Tedavisi”,TOD İzmir Şubesi, VIII. Yaz Simpozyumu, 8-11 Haziran 1995, Çeşme, İzmir (Tedavi Edilebilir Maküla Hastalıkları Simpozyumu),
- KONFERANS. “İdiyopatik Tam-Kat Maküla Deliği Kalitatif ve Kantitatif Yüzey Özellikleri”, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Akademik Eğitim Programı, 15 Şubat 2013.,
- ONUR KONFERANSI.“Oküler İskemik Sendrom”, TOD 43. Ulusal Kongresi ONUR KONFERANSI, Dr. Sabahat Abadan Konferansı, 14.11.2009, Antalya.,
- KONFERANS. “Hipertansif Retinopatinin Komplikasyonları ve Laser Tedavisi”, TOD Konya-Antalya Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 15 Mayıs 1999, Konya.,
- KONFERANS. ”Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisinde Arka Kapsül Rüptürü: Risk Faktörleri, Tanı, Tedavi ve İOL İmplantasyonu”, TOD İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Konferansı, Şubat 1995, İzmir.,
- KONFERANS:En Face OKT”, TOD 3. Tıbbi Retina Günleri 8-10 Aralık 2017, İstanbul.,
- KONFERANS. “Ozurdex Literatür Güncelleme”, Allergan Danışma Kurulu Toplantısı, 9 Şubat 2013, İstanbul,
- KONFERANS. “YBMD’ de Lucentis Klinik Çalışmaları ve Tedavi Algoritması”, Novartis Lotus Retina Buluşması, 26 Mayıs 2009, İzmir.,
- KONFERANS. “Beyaz Nokta Korioretinal Enflamatuar Sendromlar”, TOD İstanbul Şubesi XX. Bahar Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1999, Abant.,
- KONFERANS. ”Retinal Ven Tıkanıklıkları: Ayırıcı Tanı Özellikleri ve Prognoz”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı XX. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, Aralık 1994, Uludağ, Bursa.,
- KONFERANS: “Gözde Klinik Deneyimler; Klinik uygulamada YBMD ve DMÖ Tedavisi”, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 20 Nisan 2017, İSTANBUL,
- KONFERANS. “İdiyopatik Tam-Kat Maküla Deliği Kalitatif ve Kantitatif Yüzey Özellikleri”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Akademik Eğitim Programı, 21 Ocak 2013.,
- KONFERANS. “Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Kombine Tedaviler”, Novartis Standı, Konuşmacı Köşesi, TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya.,
- KONFERANS. ”Diabetik Retinopati”,Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği, 28 Nisan 1998, Manisa.,
- Retinal Telenjiektaziler”, TOD XIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 1985, İstanbul (Konjenital Retina Damar Malformasyonları Paneli). ( Kongre kitabında tam metin olarak basılmıştır, 1986: 394-397 ) 2. “ Gözyaşı Bezi: Anatomi, Ultrastrüktür ve Yar,
- KONFERANS.“ DMÖ: Hangi Hastayı Nasıl Tedavi Edelim? DMÖ Tedavisine Dirençli Olgular ve Proliferatif Diabetik Retinopati Birlikteliği, Novartis Köşe Konuşması. TOD 50.Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, ANTALYA.,
- KONFERANS. “YBMD Tedavisinde Mikronutrisyon ve Omega 3 Yağ Asitleri”, Bausch and Lomb: Mikronutrisyon ve Anterior Segment Enflamasyonlarının Tedavisinde Gelişmeler Toplantısı, 7 Aralık 2012, Swiss Otel, İzmir,
- KONFERANS. “Anlamlı Karotid Arter Tıkanıklığı Olan Hastalarda Göz Bulguları”, Adnan Menderes Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Bilimsel Toplantısı, 4 Mart 2002, Aydın.,
- KONFERANS. “Diabetik Retinopati”,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği 25. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, 14-16 Kasım 1997, Adana.,
- KONFERANS. “ Hastam ve OCT: Güncel Vakalar, Güncel Çözümler”, 12 Mayıs 2016, İzmir. Bausch+Lomb.,
- KONFERANS. “Kuru Tip Maküla Dejeneresansı ve Mikronutrisyon”, 1. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Uluslararası Sempozyumu, 31. Mayıs 2012, İstanbul.,
- KONFERANS. “Kronik Oküler İskemi”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Bilimsel Toplantısı, 7 Aralık 2001, İzmir,
- KONFERANS. ”Diabetik Retinopati”, Ulusal Endokrinoloji Kongresi, Eylül1997, İzmir.,
- KONFERANS. “Yaş Tip YBMD Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler”, 29 Nisan 2016, Samsun,
- KONFERANS. “OIS” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Bilimsel Toplantısı, 21 Ocak 2011, İzmir.,
- KONFERANS. “Pediatrik Yaşlarda Retina Hastalıkları: Retinoblastom, ROP, Diabetik Retinopati”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bilimsel Toplantısı, 18 Nisan 2001, İzmir.,
- KONFERANS. ”Diabetik Retinopatide Prognozu Etkileyen Faktörler ve Hasta Takibi”, TOD İzmir Şubesi, X. Yaz Simpozyumu, Haziran 1997, Kuşadası.,
- KONFERANS. “Neovasküler YBMD'de Ranibizumab ile Hastaya Özgü Tedavi ve Güncel Klinik Çalışma Sonuçları, 12 Aralık 2015, İzmir. Novartis,
- KONFERANS. “ Makula hastalıklarında mikronutrisyon klinik çalışmaları ve yeni yaklaşımlar” Bausch and Lomb Bilimsel Toplantısı, 24 Kasım 2010, Denizli.,
- KONFERANS: “Yüksek Miyop Gözlerde Fakoemülsifikasyonla Katarakt Cerrahisi ve Komplikasyonları”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Bilimsel Toplantısı, 9 Şubat 2001, İzmir.,
- KONFERANS. ”Diabetik Makülopati”, TOD İzmir ve Bursa Şubesi Ortak Aylık Bilimsel Toplantısı, Haziran 1996, Assos.,
Research Interests- Göz Hastalıkları (1012600)
Indexed Journal Publications (39 entries)- Menteş J, Yıldırım Ş: Optical Coherence Tomography Characteristics of Quiescent Type 1 Neovascularization in Eyes with Nonexudative Age-related Macular Degeneration. Turk J Ophthalmol 2019;49:84-88. DOI: 10.4274/tjo.galenos.2018.58908
- Yıldırım Ş, Menteş J, Barış M: Vitreomacular Traction and Outer Retinal Structural Changes. Turk J Ophthalmol 2019;49:109-113. DOI:10.4274/tjo.galenos.2018.79577
- Nalcaci S, Degirmenci C, Akkin C, Mentes J.Etiological factors in young patients with Retinal Vein Occlusion. Pak J Med Sci. 2019 Sep-Oct;35(5):1397-1401. doi: 10.12669/pjms.35.5.546.
- Dağ MY, Afrashi F, Nalçacı S, Menteş J, Akkın C: The efficacy of “IOL-Vip Revolution” telescopic intraocular lens in age-related macular degeneration cases with senile cataract. European Journal of Ophthalmology. 2019;29:615-620. DOI:10.1177/1 120672118803831.
- Mentes J, Karaca I, Şermet F: Multimodal imaging characteristics of quiescent type 1 neovascularization in an eye with angioid streaks. Am J Ophthalmol Case Reports, 2018;10:132-136, doi.org/10.1016/j.aj oc.2018.02.014 |
- Yıldırım Ş, Akkın C, Öztaş Z,Nalçacı S, Afrashi F, Menteş J: Eksüdatif Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Direkt Tedavi Maliyeti ve Kazanılan/Korunan Görme Miktarı ile Yapılan Harcamanın Karşılaştırılması, Turk J Ophthalmol 2018;48(1):27-32. Doİ:10.4274/tjo.44370.
- Karatepe AS, Menteş J, Erakgün T, Afrashi F, Nalçacı S, Akkın C, Ateş Y:Vitreoretinal Interface Characteristics in Eyes with Idıopathic Macular Holes: Qualitative and Quantative Analysis. Turk J Ophthalmol 2018; 48: 70-74. DOI:10.4274/tjo.23327.
- Öztaş Z, Menteş J: Retinal Angiomatous Proliferation: Multimodal Imaging Charecteristics and Follow-up with Eye-Tracked Spectral Domain Optical Coherence Tomography of Precursor Lesions. Turk J Ophthalmol 2018; 48: 66-69. DOI:10.4274/tjo.03780
- Karaca I, Menteş J, Nalçacı S:Çiğ et tüketimi ile ilgili Toxocara nöroretiniti. Turk J Ophthalmol 2018; 48: 258-261. DOI: 10.4274/tjo.27085
- Holz FG, Sadda SR, Busbee B, Chew EY, Mitchell P, Tufail A, Brittain C, Ferrara D, Gray S, Honigberg L, Martin J, Tong B, Ehrlich JS, Bressler NM, for the Chroma and Spectri Study Investigators (Mentes J; in the Chroma and Spectri Study Group). Efficacy and Safety of Lampalizumab for Geographic Atrophy Due to Age-Related Macular Degeneration. Chroma and Spectri Phase 3 Randomized Clinical Trials. JAMA Ophthalmol. 2018;136(6):666-677. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.1544.
- Selver ÖB, Palamar M, Menteş J, Yağcı A: Impact of contact lens wear on ocular surface and Meibomian glands, Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 2018;XX(X):X-XX
- Eldem B, Lai Tyy, NgahNF, Vote B, Yu HG, Fabre A, Backer A, Clunas N, for the Uncover Study Investigators (Mentes J; in the Uncover Study Group). An analysis of ranibizumab treatment and visual outcomes in real-world settings: the UNCOVER study. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology (2018) 256:963–973 https://doi.org/10.1007/s00417-017-3890-8.
- Degirmenci C, Afrashi F, Menteş J, Öztaş Z, Nalçacı S, Akkın C. Evaluation of posterior vitreous detachment after uneventful phacoemulsification surgery by optical coherence tomography and ultrasonography, Clinical and Experimental, Clinical and Experimental Optometry, 2017;100(1):49-53. Doi: 10.1111/cxo.12417.
- Ilim O, Akkin C, Oztas Z, Nalcaci S, Afrashi F, Degirmenci C, Mentes J: The Role of Posterior Vitreous Detachment and Vitreomacular Adhesion in Patients With Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina 2017;48:223-229 Doi: 10.3928/23258160-20170301-05
- Öztaş Z, Menteş J, Ateş H, Nalçacı S: Three-dimensional Optical Coherence Tomography Imaging and Treatment of Glaucomatous Optic Nerve Head Defects Associated with Schisis-like Maculopathy. Turk J Ophthalmol 2017; 47: 119-122. Doi:10.4274/tjo.68815
- Degirmenci C, ,Afrashi F, Menteş J, Öztaş Z, Nalçacı S, Akkın C. Response to Re: Evaluation of posterior vitreous detachment after uneventful phacoemulsification surgery by optical coherence tomography and ultrasonography, Clinical and Experimental, Clinical and Experimental Optometry, 2017;100(6):737-738. DOI: 10.1111/cxo.12615
- B Eldem, S Ozdek, AO Saatci… -Clinical Characteristics of Patients with Newly Diagnosed Diabetic Macular Edema in Turkey: A Real-Life Registry Study—TURK-DEM Journal of …, 2017 - downloads.hindawi.com (17) Prof. Jale Mentes, MD, Prof. Filiz Afrashi, MD, Zafer Oztas, MD; Ege University Faculty of Medicine, Izmir
- B Eldem, S Ozdek, AO Saatci… -Clinical Characteristics of Patients with Newly Diagnosed Diabetic Macular Edema in Turkey: A Real-Life Registry Study—TURK-DEM Journal of …, 2017 - downloads.hindawi.com (17) Prof. Jale Mentes, MD, Prof. Filiz Afrashi, MD, Zafer Oztas, MD; Ege University Faculty of Medicine, Izmir
- Nalcaci S, Palamar M, Yaman B, Akalin T, Mentes J: Choroidal malignant melanoma with no extraocular extension presenting as orbital cellulitis. Orbit, 2016;35(6):285-287. Doi: 10.1080/01676830.2016.1176216.
- Nalcaci S, İlim O, Oztas Z, Akkin C, Acarer A, Afrashi F, Mentes J:The Prevalence and Characteristics of Charles Bonnet Syndrome in Turkish Patients with Retinal Disease Ophthalmologica 2016;236:48-52 (Doi: 0.1159/000446295)
- Öztaş Z, Menteş J, Nalçacı S, Barış M: Characteristics of Fundus Autofluorescence in Active Polypoidal Choroidal Vasculopathy. Turk J Ophthalmol 2016; 46: 165-168. Doi: 10.4274/tjo.54280
- Oztas Z, Nalcaci S, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Değirmenci C, Akkın C: Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes, Ulusal Travma Ve Acıl Cerrahı Dergısı-Turkısh Journal Of Trauma & Emergency Surgery, 2015; 21(6); 496-502. doi: 10.5505/tjtes.2015.03608
- Erakgün T, Nalçacı S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Scleral buckling versus primary vitrectomy in the management of retinal detachment associated with mild vitreous hemorrhage. Turkısh Journal of Ophthalmology, 2014;44:92-97.
- Eldem BM, Muftuoglu G, Topbaş S, Çakir M, Kadayifcilar S, Özmert E, Bahçecioğlu H, Sahin F, Sevgi S; SALUTE study group. (Mentes J, in Salute Study Group). A randomized trial to compare the safety and efficacy of two ranibizumab dosing regimens in a Turkishcohort of patients with choroidal neovascularization secondary to AMD. Acta Ophthalmol. 2015 Sep;93(6):e458-64. doi: 10.1111/aos.12540. Epub 2014 Aug 27.
- Mitchell P, Bressler N, Tolley K, Gallagher M, Petrillo J, Ferreira A, Wood R, Bandello F; RESTORE Study Group (Mentes J; in Restore Study Group). Patient-reported visual function outcomes improve after ranibizumab treatment in patients with vision impairment due to diabetic macular edema: randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2013 Oct;131(10):1339-47.
- Mitchell P, Bandello F, Schmidt-Erfurth U, Lang GE, Massin P, Schlingemann RO, Sutter F, Simader C, Burian G, Gerstner O, Weichselberger A; RESTORE study group (Mentes J; in Restore Study Group). The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or combined with laser versus laser monotherapy for diabetic macular edema.Ophthalmology. 2011 Apr;118(4):615-25.
- Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akın C : Comparison of scleral buckling and vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment with vitreous hemorrhage. Grafe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalm 2003
- Erbakan G, Haznedaroğlu G, Andaç K, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Incidence of posterior capsule opacification in convex-plano and plano-convex (reverse optic) posterior chamber intraocular lenses. New Frontiers in Ophthalmology: Excerpta Medica, Khoo Chong Yew et al. (Ed.s), Amsterdam, 1991,743-745.
- Köse S, Menteş J, Pamukçu K, Haznedaroğlu G, Akkın C: Predictive value of visual evoked potentials in indirect optic nerve injury Experienta Ophthalmologica (Coımbra) 1994, 20(1):15-18.
- Akkın C, Özler S, Menteş J: Tilt and decentration of bag fixated intraocular lenses: a comparative study between capsulorhexis and envelope techniques. Documenta Ophthalmologica 1994:87:199-209.
- Özmen D, Mutaf I, Özmen B, Menteş J, Bayındır O: Lens lipid peroxides and glutathione concentrations in diabetic cataracts. Diabetes and Atherosclerosis, Annals of Clinical Biochemistry 1997:34:190-192.
- Erakgün T, Afrashi F, Nalbantgil S, Özbaran M, Menteş J: Asymptomatic Cytomegalovirus Retinitis after Cardiac Transplantation. Ophthalmologica 2003:217:446-450. (ISSN: 0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Menteş J, Erakgün T, Afrashi F, Kerci G: The incidence of cystoid macular edema after uncomplicated phacoemulsification. Ophthalmologica 2003:217:408-412. ( ISSN: 0030-3755) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Afrashi F, Erakgün T, Köse S, Ardıç K, Menteş J : Blue-on-yellow perimetry versus achromatic perimetry in type 1 diabetes mellitus without retinopathy. Diabetes Research and Clinical Practice 2003 Mart(ISSN:0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Erakgün T, Akın C, Menteş J: Management of the posterior segment foreign bodies with a simple snare. Retina 2003,23(6):858-60. (ISSN: 0275-004X) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Köse S, Menteş J, Üretmen Ö, Topçuoğlu N, Köktürk U, Yılmaz H: The natura and origin of intraocular metallic foreign bodies appearing after phacoemulsification. Ophthalmologica 2003:217:212-214.
- Afrashi F, Erakgün T, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M : Conventional buckling surgery or primary vitrectomy with silicon oil in rhegmatogenous retinal detachment with multiple breaks. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004:242(4):295-300.
- Afrashi F, Erakgun T, Uzunel D, Mentes J, Kose S, Akkin C. Comparison of achromatic and blue-on-yellow perimetry in patients with resolved central serous chorioretinopathy, Ophthalmologica, 2005, 219:202-205
- Afrashi F., Akkın C., Eğrilmez S., Erakgün T., Menteş J.: Anatomic Outcome of scleral buckling surgery in primary rhegmatogenous retinal detachment. Int. Ophthalmology, 2005:26:77-81.

Publications in Non-Indexed Journals (65 entries)- Menteş J:Kuru tip; Mikronutrisyon, AREDS çalışmaları neler getirdi?,Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(1):44-8.
- Değirmenci C, Afrashi F, Öztaş Z, Nalçacı S, Menteş J, Akkın C: Evaluation of Macular Thickness Changes After Uneventful Cataract Surgery Using Optical Coherence Tomography. Journal of Retina Vitreous, 2015;23(4):
- Oztas Z, Nalcaci S, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Değirmenci C, Akkın C: Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes, Ulusal Travma Ve Acıl Cerrahı Dergısı-Turkısh Journal Of Trauma & Emergency Surgery, 2015; 21(6); 496-502. doi: 10.5505/tjtes.2015.03608
- Erakgün T, Nalçacı S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Hafif Derecede Vitreus Hemorajisinin Eşlik Ettiği Retina Dekolmanının Tedavisinde Skleral Çökertme ile Primer Vitrektominin Karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 92-97
- Menteş J:Diabetik Makülopati: Tanım ve Klinik Sınıflama, Diabetik Retinopati Özel sayısı. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2014;7(2):37-43.
- Nalçacı S, Kaya E, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Yırtıklı Retina Dekolmanında Pnomatik Retinopeksi Sonuçları, Retina-Vitreus 2012;3:208-212.
- Kırıkkaya E, Menteş J, Afrashi F, Köse S, Güven S: Brucella enfeksiyonu zemininde bilateral papilödem ve sol gözde abducens sinir felci geçiren bir olgu, Retina – Vitreus, 2011;19:142-144.
- Özbek E, Genel F, Atlıhan F, Güngör İ, Malatyalı R, Menteş J, Berk T. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Prematüre Retinopatisi İnsidansı, Risk Faktörleri ve İzlem Sonuçları. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2011; 1(1):7-12.
- Kırıkkaya E, Menteş J, , Erakgün T: Diabetik retinopatisi olmayan tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri, Retina- Vitreus,2010:18:297-304
- Menteş J: Stargard Hastalığı ve Fundus Flavimakulatus. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 2009; 1:20-26.
- Kırıkkaya E, Afrashi F, Köse S, Menteş J: Geçirilmiş Santral Seröz korioretinopatide Psikofizik ve Elektrofizyolojik Değişiklikler. MN Oftalmoloji,2008;15:19-22.
- Palamar M, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J.Eksudadif yaşa bağlı makula dejeneresansının doğal seyrinde gelişen skar ile fotodinamik tedavi sonrası gelişen skarların karşılaştırılması, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2007; 37 (4): 286-292. (ISSN: 1300- 654)
- Menteş J : Fotodinamik Tedavi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji 2006:2:30-37.
- Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Prematüre bebeklerde prematüre retinopatisi tarama sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005:35:150-154.
- Afrashi F, Erakgün T, Köse S, Civan B, Menteş J. Makula Deliklerinde Desen Dönüşümlü Görsel Uyarılmış Potansiyeller, MN-Oftalmoloji Dergisi 2005; 12 (1): 42-44.
- Menteş J, Afrashi F: Koroideremiye sekonder gelişen koroid neovasküler membranında Fotodinamik Tedavi., Ret-Vitreus 2005;13:43-46.
- Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M: Maküla tutulumlu yırtıklı retina dekolman olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi. MN Oftalmoloji MN Oftalmoloji 2004; 11 (1): 54-57 (ISSN:1300-4786)
- Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M: Maküla tutulumlu yırtıklı retina dekolman olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi. MN Oftalmoloji MN Oftalmoloji 2004; 11 (1): 54-57 (ISSN:1300-4786)
- Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Tek Taraflı Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epiteliopati. Ret-Vit 2004:12:130-132.
- Menteş J : Diyabetik retinopati ve değerlendirilmesi. Galenos Tıp Dergisi 2004;89:123-128.
- Menteş J, Afrashi F, Azarsız S, Erakgün T, Akkın C. Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve flöresein anjiografik bulgular, Retina Vitreus 2004; 12 (1): 37-41 (ISSN:1300- 1256)
- Yalaz M, Arslanoğlu S, Erakgün T, Yurtsever S, Akisu M, Akkın C, Menteş J, Kültürsay N : Prematüre retinopatisi risk faktörleri ve koruyucu önlemler. Türkiye Klinikleri Pediatri 2003:12:1-8. (ISSN: 1300-0381)
- Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Menteş J : Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında gelişen oküler hareket bozuklukları ve binoküler fonksiyon. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:291-296. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C: Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:233-239. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Nalçacı S, Menteş J, Özmen D, Turgan N, Akkın C: Eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejeneresansında antioksidan indeks ve aterosklerotik risk faktörü tayini. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:278-284. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Emre S, Menteş J, Eğrilmez S, Akın C: Santral seröz korioretinopati: Demografik, klinik, anjiografik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:386-393. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Afrashi F, Akın C, Menteş J : Arka segment yerleşimli göziçi yabancı cisimlerde pars plana vitrektomi: Erken sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:554-560.
- Erakgün T, Emre S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C : Endoftalmi’de cerrahi girişim sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:655-662.
- Menteş J: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Nutrisyonel ve Farmakolojik Tedavi, Retina-Vitreus: 2003, Özel Sayı.
- Erakgün T, Ünsal E, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C : Topikal anestezi altında vitreus içine gaz uygulaması sırasında oluşan okülokardiyak refleks. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002:32:791-795. (ISSN: 1300-654)
-  Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Ardıç K : Semptomatik retina yırtıklarında laser fotokoagülasyon başarısını etkileyen faktörler. Retina-Vitreus 2002:10:156-163. (ISSN: 1300-1256)
- Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Afrashi F: Submaküler hemorajide vitreus içi gaz tamponadı ile yer değiştirme. Retina-Vitreus 2002:3:242-248. (ISSN:1300-1256)
- Emre S, Akkın, Barış N, Yağcı A, Menteş J, Akın M: Katarakt ameliyatında cerrahın monitorizasyonu ve kalp atım hızındaki değişiklikler. MN Medikal Network Oftalmoloji 2002: 9: 126-128
- Erakgün T, Menteş J: Silikon göziçi lensi üzerinde katlama penseti izi: Üç yıllık bir olgu takibi. MN Oftalmoloji 2001:8:311-312. (ISSN:1300-4786)
-  Akkın C, Uçak EA, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J: İdiopatik tam-kat maküla deliği olgularında göz içi basıncı. MN Oftalmoloji 2000:7:323-326. (ISSN: 1300-4786
- Üretmen Ö, Köse S, Menteş J: Prematür retinopatisi sekeli olarak pseudoekzotropia ile birlikte ezotropia. Oftalmoloji 1999, 6:98-99.
- Menteş J. Yaşa bağlı makula dejeneresansında nutrisyonel ve farmakolojik tedavi. Retina-Vitreus. 1998;3:164-170.
- Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Erbakan G, Köse S: İntrakameral streptokinaz enjeksiyonunun pseudofakik fibrinoid membranlı gözdeki terapötik etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1994,4:347-352.
- Menteş J: Hipertansif retinopati. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1993, 1:66-70.
- Kaşkaloğlu M, Akkın C, Uğurlu K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Andaç K, Menteş J: Neodymium-YAG laser posterior kapsülotomi sonrasında regmatogenez retina dekolmanı. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1993, 23:438-441.
- Akkın C, Kaşkaloğlu M, Uğurlu K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Andaç K, Menteş J: Pseudofakik gözlerde retina dekolman sıklığı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1993, 2:204-206.
- Akkın C, Menteş J, Pamukçu K, Andaç K,Intraoküler Lenslerin Kantitatif Desantralizasyon ve Tilt Ölçümü. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1993,23:216_219
- Akkın C, Menteş J, Pamukçu K, Andaç K,Intraoküler Lenslerin Kantitatif Desantralizasyon ve Tilt Ölçümü. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1993,23:216_219
- Menteş J, Erbakan G: Santral retinal ven tıkanıklıklarında sınıflandırma, ayırıcı tanı özellikleri ve prognoz. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991, 21:220-223
- Menteş J, Erbakan G: Noniskemik santral retinal ven tıkanıklıklarında kistoid maküler ödemin grid fotokoagülastonla tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991, 21:224-226.
- Menteş J, Kocaoğlu H: Ekstrakapsüler lens ekstraksiyonından sonra fibrinöz membran oluşumu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991, 21:171-174.
- Menteş J: Deneysel interkapsüler lens implantasyonları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990, 20:53-55.
- Menteş J, Erbakan G, Ateş H: Optik sinir “pit”inin neden olduğu seröz maküla dekolmanının fotokoagülasyonla tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990, 20:342-345.
- Çetingül N, Menteş J, Öztop Ş, Nişli G, Meral A, Kavas İ, Genel F, Kocaoğlu H: Treatment of ocular leukemia with local chemotheraphy. The Turkish Journal of Cancer 1990, 3:117-121.
- Menteş J: Santral retinal venöz oklüzyonlar (SRVO). Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990, 20:220-229.
- Yağcı A, Menteş J: Şalazyon tedavisinde intralezyonal kortikosteroid enjeksiyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1987, 17:9-13. (Ophthalmic Literature 1987, 2:72)
- Menteş J: Nöro-oftalmoloji açısından nistagmuslar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985, 24:419-426.
- Menteş J, Erbakan G, Ateş G: Diabetik retinopatili ve retinal ven trombozlu hastalarda sistemik hipotansiyonun maküler ödeme etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:91-94 (Ophthalmic Literature 1985, 2:128)
- Menteş J, Erbakan G: Santral seröz retinopati tedavisinde argon laser fotokoagülasyonun rolü. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:84-90. (Ophthalmic Literature 1985, 2:131)
- Haznedaroğlu G, Menteş J: Silier blok (malign) glokomun cerrahi tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:111-116.
- Matay N, Eltutar K, Menteş J, Andaç K: Knosian tekniği ile yaptığımız dakriosistorinostomi ameliyatları sonuçlarımız. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985, 11:55-63.
- Andaç K, Menteş J: Trabekülektomide forniks tabanlı konjonktiva flabı uygulaması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:229-231. (Ophthalmic Literature 1986, 5:387)
- Menteş J, Moral AR: Genel anestezi altında uygulanan şaşılık operasyonları sırasında oluşan elektrokardiografik değişimler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985, 24:477-481.
- Menteş J, Tuğrul L, Özer A: İnsan humor aközünde Cefoperazone seviyeleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:272-276. The Turkish Journal of RESEARCH in Medical Sciences, Special Issue of “Cefoperazone” 1986,70-73.(Ophthalmic Literature 1986, 5:331)
- Menteş J: İndometasinin ekstrakapsüler katarakt cerrahisi sırasında pupil genişliğine etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:277-281. (Ophthalmic Literature 1986, 5:380)
- Menteş J: Nistagmus tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1984, 14:182-186. (Ophthalmic Literature 1984, 2:128)
- Menteş J, Erbakan G: Retina dekolman profilaksisi: I.Tam-kat maküla delikleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1984, 14:229-234.
- Menteş J, Erbakan G: Retina dekolman profilaksisi: II. Retina delik, yırtık ve dejeneresansları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1984, 14:306-312. (Ophthalmic Literature 1985, 4:280)
- Menteş J: Bir möbius sendromu olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1982, 12:286-289. (Ophthalmic Literature 1984, 6:509)
- Menteş J: Papillanın dolaşımsal hastalıkları.Türk Oftalmoloji Gazetesi 1982, 12:302-310. (Ophthalmic Literature 1984, 6:542)

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- JALE MENTEŞ: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYI EDİTÖRLÜĞÜ, "Oftalmolojide Arka Segment Görüntüleme Yöntemleri ve Klinik Yaklaşımlar Özel Sayısı" 2015 (Cilt:8 Sayı:2)

International Conference Proceedings (31 entries)- Afrashi F, Yıldırım B, Mentes J, Öztaş Z, Nalcacı S, Akkın C:Reticular pseudodrusen analysis of consecutive 198 patients with age-related macular degeneration. . 17th EURETINA Congress, 7-10 Eylül 2017 Barcelona – İSPANYA.
- Mentes J, Yıldırım S, Karaca I: A new clinical entitiy: Inactive neovascular age-related macular degeneration. 17th EURETINA Congress, 7-10 Eylül 2017 Barcelona – İSPANYA.
- Menteş J, Öztaş Z, Nalçacı N, Barış M: Characteristics of Fundus Autofluorescence in Active Polypoidal Choroidal Vasculopathy, WOC 2016, 5-9 February 2016, Guadalajara, Meksika.
- Menteş J, Tehmen M, İsmayılova N, Nalçacı S, Öztaş Z: An Unusual Case: Polypoidal Choroidal Vasculopathy Secondary to Pseudotumour Cerebri. 16. EURETINA CONGRESS, 8-11 September 2016, Kopenhag.
- Öztaş Z, Menteş J: Is Indocyanine Green Angiography the Gold Standard to Diagnose Active Polypoidal Choroidal Vasculopathy? 16. EURETINA CONGRESS, 8-11 September 2016, Kopenhag.
- Afrashi F, Dag MY, Öztaş Z, Nalcacı S, Mentes J, Akkın C: Early results of “IOL-Vip Revolution” telescopic intraocular lens implantation in age-related macular degeneration cases with senile cataract. 16. EURETINA CONGRESS, 8-11 September 2016, Kopenhag.
- Akkın C, Yıldırım S, Nalçacı S, Öztaş Z, Afrashi F, Menteş J: Age-related macular degeneration: Direct medical cost of management considering gained and/or saved vision. 16. EURETINA CONGRESS, 8-11 September 2016, Kopenhag
- TURK-DEM Group,Registry Study of Diabetic Macular Edema in Turkey: TURK-DEM STUDY (Mentes J, in Study Group)25. EASDec (European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group) Congress, 26-28 June 2015 Torino , İtalya.
- Menteş J, Öztaş Z, Nalçacı S:An unusual case: Self-separation of an idiopathic epiretinal membrane. 15. EURETINA CONGRESS, 17-20 September 2015, Nice.
- Öztaş Z, Menteş J, Nalçacı S, Barış M: Characteristics of fundus autofluorescence in polipoidal choroidal vasculopathy. 15. EURETINA CONGRESS, 17-20 September 2015, Nice
- Nalçacı S, Öztaş Z, İlim O, Akkın C, Afrashi F, Menteş J, Acarer A: The prevalance and characteristics of Charles Bonnet Syndrome among patients with retinal disease. 15. EURETINA CONGRESS, 17-20 September 2015, Nice.
- TURK-DEM Group,Registry Study of Diabetic Macular Edema in Turkey: TURK-DEM STUDY (Mentes J, in Study Group)25. EASDec (European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group) Congress, 26-28 June 2015 Torino , İtalya.
- Menteş J, Ateş H, Öztaş Z, Nalçacı S: Three-dimensional optical coherence tomography imaging of glaucomatous optic nerve head associated with schsis-like maculopathy. 14. EURETINA CONGRESS, 11-14 September 2014, London.
- Menteş J, Barış M Öztaş Z, Nalçacı , Afrashi F, Akkın C: Subgroups of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Nonresponders in Neovascular AMD, (Scientific Poster), American Academy of Ophthalmology 2014, 18-21 October 2014 Chicago
- Akkin A, İlim O, Nalcaci S, Oztas Z, Afrashi F, Mentes J; The Role of Posterior Vitreous Detachment and Vitreomacular Adhesion in Patients With AMD (Scientific Poster), American Academy of Ophthalmology 2014, 18-21 October 2014 Chicago
- Menteş J, Nalçacı S, Karatepe AS: An unusual case; Spontaneous regression of idiopatic macular hole from stage 1B to stage 1A without vitreofoveal seperation. 13. EURETINA CONGRESS, 26-29 September 2013, Hamburg.
- Poçan SK, Uretmen Ö, Sahbazov C, Köse S, Nalçacı S, Erakgün ET, Menteş J: Ophthalmic outcome of preterm or low birth weight infants, International Strabismus Congress 2010, İstanbul.
- Erakgun T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Prognostic factors in vitrectomy for posterior segment IOFBs, 7. International Synposium on Ocular Trauma, Rome, Italy, 2006
- Menteş J, Erakgün T, Akkın C. Sealed marks on silicone intraocular lens due to folding forceps: a case report. Second International Congress of Internet Ophthalmology Society, 14-21 September 1997
- Menteş J, Erbakan G, Afrashi F, Akkın C: Argon laser grid photocoagulation in the treatment of pseudophakic cystoid macular edema. XIII.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 1 - 4 October 1995, Amsterdam. Abstract book p 102.
- Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J.Intraoperative fibrinoid reaction: Report of three cases, XI th Congress European Society of Ophthalmology, June 25-29, 1995, Milano, Italy
- Menteş J, Erbakan G: Implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses in congenital aniridia. X.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 6-10 September 1992, Paris, France, Abstract book p 89.
- Menteş J, Köse S, Şifa Z: Partial avulsion of the optic nerve, 2nd International Symposium on Ocular Trauma, 2-5 April 1992, Geneva, Switzerland. Abstract book p 26.
- Akkın C, Menteş J, Pamukçu K, Andaç K, Kocaoğlu H: Evaluation of the role of anterior capsulotomy techniques on malposition of bag-fixated implantlenses. IX.th Congress of the European Society of Ophthalmology, 23-28 May 1992, Brussels. Abstact book p
- Yağcı A, Menteş J, Erbakan G: Our experience with combined corneal transplantation, extracapsular cataract extraction and posterior chamber lens implantation. X.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 6-10 September 1992, Paris, France. Abstract book p 129.
- Erbakan G, Yağcı A, Andaç K, Menteş J: Implantation of intraocular lens under air. A safe and inexpensive procedure. X.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons,6-10 September 1992, Paris, France. Abstract book p 89.
- Köse S, Menteş J, Pamukçu K, Haznedaroğlu G, Akkın C: Predictive value of visual evoked potentials in indirect optic nerve injury, 2nd International Symposium on Ocular Trauma, 2-5 April 1992, Geneva, Switzerland. Abstract book p 26.
- Ateş H, Menteş J, Erbakan G: Colour perception in aphakia and pseudophakia. IX.th European Intraocular Implantlens Congress, 10-14 September 1991, Valencia, Spain. Abstract book p 142.
- Menteş J: The dimension of the capsular bag after intercapsular implantation of lenses with various size and shape. IX. European Intraocular Implantlens Congress, 10-14 September 1991,Valencia, Spain (video competition session), Abstract book p 182.
- Erbakan G, Haznedaroğlu G, Andaç K, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Incidence of posterior capsule opacification in convex-plano and plano-convex (reverse optic) posterior chamber intraocular lenses. New Frontiers in Ophthalmology: Proceedings of the XXVI. International Congress of Ophthalmology, 18-24 March 1990, Singapore.
- Menteş J, Erbakan G: Adjustable silicone sling for the correction of blepharoptosis. XXVI. International Congress of Ophthalmology, 18-24 March 1990, Singapore. Absract book p 231.

National Conference Proceedings (92 entries)- Menteş J, Öztaş Z:Retinal Anjiomatöz Proliferasyon; Öncü Lezyon Multimodal Görüntüleme Özellikleri ve “Eye-Tracked” Spektral Domain Optik Koherens Tomografi ile Takibi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Kıyat P, Menteş J, Nalçacı S: Neovasküler Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Aflibercept Tedavisine Yetersiz Yanıtlı Olguların Başlangıç Lezyon Özellikleri. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Çay Y, Kıyat P, Menteş J, Nalçacı S: Pakikoroid pigment epiteliopati ve polipoidal koroidal vaskülopatili gözlerde akut santral seröz korioretinopati gelişimi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Çeper SB, Afrashi F, Nalçacı S, Menteş J, Akkın C:Ardışık 198 yaşa bağlı maküla dejeneresansı olgusunda retiküler pseudodrusen analizi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J: Preretinal Arteriel Makroanevrizma. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Yılmaz SG, Menteş J, Nalçacı S, Afrashi F, Ateş H: İnflamatuar Koroid Neovaskülarisyonları ve Tedavi Yaklaşımları. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Menteş J, Karaca I, Şermet F: Anjioid Streaks’ li Bir Olguda Sessiz ve Asemptomatik, Tip 1 Neovaskülarizasyon ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Bulguları. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Kıyat P, Menteş J: Retina hastaları için pratik bir tedavi özet formu. TOD 51. Ulusal Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Antalya.
- Menteş J, Yıldırım Ş: YENİ BİR KLİNİK ANTİTE;“İNTERMEDİATE” YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI, TOD 50. Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Kıyat P, Öztaş Z, Afrashi F: Neovasküler tip yaşa bağlı makula dejeneresansı olgularında aflibercept ile tedavi sonuçları. TOD 50. Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya
- Öztaş Z, Menteş J, Kıyat P, Nalçacı S, Afrashi F, Ismayılova N: Ranibizumab tedavisine yetersiz cevaplı neovasküler tip yaşa bağlı makula dejeneresansı olgularında aflibercept ile tedavi sonuçları, TOD 50. Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya
- Çay Y, Menteş J, Öztaş Z, Gobeka HHİ, Afrashi F, Nalçacı S, Akkın C: Kronik santral seröz korioretinopatili gözlerde fotodinamik tedavi sonrası retina dış katlarının morfolojik yapısı ve görsel prognoz. TOD 50. Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya.
- Odaman H, Menteş J, Öztaş Z: Neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejeneresansında tip 1 koroid neovaskülarizasyonlarının lezyon boyutlarının belirlenmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya.
- Akkın C, Yıldırım Ş, Nalçacı S, Öztaş Z, Afrashi F, Menteş J: Eksudatif yaşa bağlı maküla dejeneresyonunda direkt tedavi maliyeti ve kazanılan/korunan görme miktarı ile yapılan harcamanın karşılaştırılması. TOD 50. Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya.
- Kıyat P, Menteş J, Öztaş Z, Afrashi F, Nalçacı S, İsmailova N: Ranibizumab Tedavisine Dirençli Neovasküler Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olgularında Aflibercept ile Tedavi Sonuçları, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım.2015, İstanbul.
- Gobeka H, Menteş J, Öztaş Z, Afrashi F, Nalçacı S, Akkın C: Kronik Santral Seröz Retinopatili Gözlerde3 Fotodinamik tedavi Sontası Retina Dış Katlarının Morfolojik Yapısı ve Görsel Prognoz, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım.2015, İstanbul.
- Öztaş Z, Menteş J: Polipoidal Koroidal Vaskülopati Tanısında İndosiyanin Yeşili Anjiografi Altın Standart mıdır? TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım.2015, İstanbul.
- Dağ MY, Afrashi F, Öztaş Z, Nalçacı S, Menteş J, Akkın C: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olgularında “ IOL-Vıp Revolutıon” Teleskopik İntraokuler Lens İmplantasyonu Erken Dönem Sonuçları, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım.2015, İstanbul.
- Barış M, Menteş J: Anti-VEGF Tedavisine Cevapsız Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olgularında Polipoidal Koroidal Vaskülopati Sıklığı, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
- Menteş J, Öztaş Z, Nalçacı S, Barış M: Aktif Semptomatik Polipoidal Koroidal Vaskülopati Olgularında Tedavi, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.6
- Değirmenci C, Afrashi F, Menteş J, Nalçacı S, Öztaş Z, Akkın A: Posterior Vitreus Dekolmanı Gelişmemiş Hastalarda Fakoemulsifikasyon Yöntemi İle Yapılan Katarakt Cerrahisinin Vitreoretinal Ara yüzeye Olan Etkisinin Optik Koherens Tomografi İle İncelenmesi, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
- Nalçacı S, İlim O, Öztaş Z, Akkın C, Afrashi F, Menteş J: Retina Hastalarında Charles Bonnet Sendromunun Prevalansı ve Karakteristikleri, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
- lim O, Akkın C, Nalçacı S, Afrashi F, Menteş J: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında Vitreoretinal Arayüzey Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
- Öztaş Z, Menteş J, Nalçacı S, Barış M: Polipoidal Koroidal Vaskülopatide Fundus Otofloresans Özellikleri, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım.2014, Antalya.
- Türkiye Diyabetik Makula Ödemi (TURK-DEM) Kayıt Çalışması,Turk Dem Araştırıcıları, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım.2014, Antalya.
- Menteş J, Barış M: Polipoidal Koroidal Vaskülopatinin B-scan ve C-scan (=en face) Optik Koherens Tomografi Özellikleri, TOD 47. Ulusal Kongresi, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya.
- Barış M, Menteş J, Nalçacı S, Afrashi F, Akkın C, Erakgün T, Öztaş Z: Anti-VEGF tedaviye cevapsız neovasküler yaşa bağlı maküla dejeneresansı olguları ve polipoidal koroidal vaskülopati, TOD 47. Ulusal Kongresi, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya.
- Nalçacı S, Yıldırım Ş, Öztaş Z, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Kronik santral seröz korioretinopati olgularında yarım doz fotodinamik tedavi sonuçlarımız, TOD 47. Ulusal Kongresi, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya.
- Bozbıyık Dİ, Akkın C, Nalçacı S, Öztaş Z, Afrashi F, Menteş J: Kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalarda tek seans hemodializin göz dokularında meydana getirdiği değişiklikler, TOD 47. Ulusal Kongresi, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya.
- Öztaş Z, Menteş J, Ateş H: İleri glokom olgularında retinoskizise neden olan fokal lamina kribrosa defektlerinin (=edinsel optik pit) üç boyutlu optik koherens tomografi ile görüntülenmesi ve tedavisi, TOD 47. Ulusal Kongresi, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya.
- Karatepe A, Menteş J,Nalçacı S, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C: İdiyopatik Tam-Kat Maküla Deliği Olgularında Vitreoretinal Yüzey Özellikleri. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Karatepe A: Vitreofoveal ayrılma olmadan evre 1 b‘ den 1 a’ ya gerileyen maküla deliği. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Kaya E, Afrashi F, Erakgün T, Nalçacı S, Menteş J, Akkın C: Pars plana vitrektomi uygulanan idiopatik epiretinal membranlarda görsel sonuçlar. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Değirmenci C, Menteş J, Nalçacı S, Eğrilmez S: Travmaya bağlı iridodializ. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Palamar M, Barış M, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C: Koroid nevüslerinde retina ve retina altı yapıların spektral-domain optik koherens tomografi özellikleri. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs
- Karatepe AS, Menteş J, Afrashi F, Erakgün T, Nalçacı S, Akkın C: İdiopatik maküla deliği olgularında spektral-domain optik koherens tomografi bulgularının postoperatif görsel sonuçlara etkisi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
- Kaya E, Afrashi F, Nalçacı S, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Yırtıklı retina dekolmanında pnomatik retinopeksi sonuçları. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
- Nalçacı S, Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Koroidal osteomaya sekonder gelişen koroid neovaskülarizasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab uygulaması. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
- 0, Menteş J, Erbakan G: Anterior (transkutanöz) yolla yapılan levator rezeksiyonu ameliyatlarının sonuçları. TOD XVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1982, Marmaris.
- 0, Menteş J, Haznedaroğlu G: Ambliyopi tedavisinde penalizasyon yöntemleri ile alınan sonuçlar. TOD XVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1982, Marmaris
- 0, Erbakan G, Menteş J: Kliniğimizde son beş yılda diabetik retinopatililerde tedavi sonuçları. TOD XVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1982, Marmaris.
- 0, Erbakan G, Menteş J: Neovasküler glokomda yeni bir cerrahi yaklaşım
- 0, Erbakan G, Menteş J: Santral ven trombozlarında panretinal fotokoagülasyonun gerekliliği üzerine bir araştırma. TOD XVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1984, Kıbrıs.
- 0, Andaç K, Menteş J, Yağcı A: Trabekülektomi ameliyatlarında üçgen skleral flab uygulanması. TOD XX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 7-12 Eylül 1986, Bursa..
- 0, Menteş J, Haznedaroğlu G: Ekstrakapsüler lens ekstraksiyonu ve kapsül içi lensler. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir
- 0, Menteş J, Yağcı A, Erbakan G, Doğanavşargil E: Keratokonjonktivitis sikka tedavisinde bromeksin. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir
- 0, Haznedaroğlu G, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Pamukçu K, Andaç K, Erbakan G: Ekstrakapsüler lens cerrahisi ve pupilla. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Erbakan G, Menteş J, Andaç K, Karaadam N: Kapalı açılı glokomda argon laser iridektomi sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Erbakan G, Menteş J, Andaç K, Karaadam N: Primer açık açılı glokomda laser trabeküloplasti sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Andaç K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Planlanmış ekstrakapsüler katarakt ameliyatları ve sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Andaç K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Çocuklarda katarakt cerrahisi ve sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Pamukçu K, Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Tevfiki M: İntraoküler lens uygulanan olgularda binoküler görmenin değerlendirilmesi. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir
- 0, Menteş J, Andaç K, Kaşkaloğlu M, Haznedaroğlu G: İnterkapsüler lens implantasyonu sonuçlarımızın irdelenmesi. TOD Bursa Şubesi III. Kış Sempozyumu, 1989, Bursa.
- Haznedaroğlu G, Köse S, Menteş J: Diabetik retinopatide VEP bulguları. TOD XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1990, Ankara.
- Akkın C, Menteş J, Erbakan G, Andaç K, Farhang J: Primer kapalı açılı glokomda cerrahi ve argon laser iridektomi sonuçlarının provokasyon testi ile karşılaştırılması. TOD XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1990, Ankara
- Menteş J: Kapsül içine çeşitli çap ve modeldeki lenslerin implantasyonundan sonra kapsülün boyutları. TOD İzmir Şubesi IV. Yaz Sempozyumu, 1990, İzmir.
- 0, Özmen B, Yılmaz C, Özmen D, Menteş J, Bayındır O, Tüzün M, Kabalak T: Diabetik ve senil kataraktlılarda lens ve serum total sialik asit düzeyi değişiklikleri. Dünya Diabet Günü ve 1991 Ulusal Diabet Kongresi, 27-29 Mayıs1991, İstanbul, özet kitabı s 5
- Ateş H, Menteş J, Andaç K: Trabekülektomide viskoelastik madde kullanımının olası komplikasyonları önlemedeki rolü. TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Ekim 1993, Marmaris.
- Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J: Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Ekim 1993, Marmaris.
- 0, Uğurlu K, Menteş J, Ateş H, Andaç K, Erbakan G: Beş yıllık argon laser trabeküloplasti sonuçlarımız. TOD XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18–23 Ekim 1994, Antalya.
- 0, Afrashi F, Menteş J, Erbakan G, Akkın C: Pseudofakik kistoid maküler ödem tedavisinde argon laser fotokoagülasyon. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18–23 Ekim 1994, Antalya.
- 0, Yağcı A, Akkın C, Menteş J: keratoplastide kontinu sutur ayarlamasının astigmatizma üzerine etkisi. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18-23 Ekim 1994, Antalya.
- 0, Köse S, Küsbeci T, Akkın C, Menteş J, Haznedaroğlu G: Yırtıklı retina dekolmanında operasyon öncesi ve sonrası flaş ERG ve göeme alanı değişiklikleri. TOD XXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 1996, Antalya.
- Menteş J, Köse S, Nalçacı S: Yüksek miyop gözlerde fakoemülsifikasyon ve katlanabilir göziçi lens implantasyonu. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Eylül 1999, İzmir.
- Kerci G, Menteş J, Akkın C: Fakoemülsifikasyon sonrası kistoid maküler ödem (KMÖ) insidensi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
- Menteş J, Köse S: Hidrofilik akrilik intraoküler lens (IOL) opaklaşması. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
- Uyar M, Akın C, Kaşkaloğlu M, Menteş J, Erbakan G : 8 yıllık konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonuçları, TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
- Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Submaküler hemoraji olgularında gaz tamponadı ile yer değiştirme:İlk sonuçlarımız. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir . Kongre özet kitabı, s.69.
- TDRE (Türkiye Diyabetik Retinopati Epidemiyolojik Çalışma Grubu) Rapor No:7 : 30 yaş üzerinde diyabetes mellitus tanısı alan hastalarda diyabetes mellitus süresi ile retinopati ve maküla ödemi ilişkisi. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim
- TDRE (Türkiye Diyabetik Retinopati Epidemiyolojik Çalışma Grubu) Rapor No: 1,2,3,4,5,6 TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
- Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M : Maküla tutulumlu regmatojen retina dekolmanında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankar
- Menteş J, Akkın C, Afrashi F, Kaşkaloğlu M, Erakgün T: Fotodinamik tedavi erke dönem sonuçlarımız. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Afrashi F, Menteş J, Azarsız S, Akkın C, Erakgün T: Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve fluoressein anjiografik bulgular. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M: Komplike retina dekolmanında sirkumferansiyel retinotomi uygulaması: Erken sonuçlarımız. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Civan BB, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Maküla deliklerinde desen görsel uyarılmış potansiyel testi. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Erakgün C : Subfoveal Okült Tip Koroid Neovaskülarizasyonlarında Fotodinamik Tedavi Sonuçları. TOD 38. Ulusal Kongresi 8-12 Ekim 2004,Antalya.
- Palamar M, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J: Yaşa bağlı maküla dejeneresansında doğal seyrinde gelişen skar ile fotodinamik tedavi uygulamaları sonrası gelişen skarların boyutları ve yakın-uzak görme keskinliği üzerine etkisinin karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
- Küçükceran E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Fakik komplike retina dekolman cerrahisinde vitrektomi ile vitrektomi+serklaj bandı uygulamasının karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
- Erakgün T, Demirkılınç E, Afrashi F, Akkın C, Menteş J: Skleral valv kesi ile sütürsüz silikon ekstraksiyonu: Erken sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
- Kırıkkaya E, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Akkın C: Geçirilmiş santral seröz korioretinopatide psikofizik ve elektrofizyolojik değişiklikler. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2006, Antalya.
- Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Arka segment yabancı cisimlerinde pars plana vitrektomi:prognostik faktörler. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2006, Antalya.
- Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Silikon yağı kullanımlı transkonjonktival 23G pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya
- Kırıkkaya E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı zemininde gelişen koroid neovaskülarizasyonunda tek başına bevacizumab ile fotodinamik tedavi ile kombine bevacizumab sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya
- Kıyak A, Şahbazov C, Menteş J, Nalçacı S: Makülada spontan gerileyen lösemik infiltrasyon.. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
- Kırıkkaya E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı zemininde gelişen koroid neovaskülarizasyonunda tek başına bevacizumab ile fotodinamik tedavi ile kombine bevacizumab sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
- Yaldız H, Akkın C, Afrashi F, Menteş J, Erakgün T: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı hastalarında katarakt cerrahisinin mevcut lezyonun progresyonuna ve yaşam kalitesine etkileri. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
- Kırıkkaya E, Menteş J, Erakgün T: Diabetik retinopatisi olmayan tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda maküler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
- Yılmaz AK, Menteş J, Afrashi F, Erakgün TE, Nalçacı S: Eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejeneresansının tedavisinde intravitreal ranibizumab (Lucentis) enjeksiyonu sonuçları. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Akın H, Hazan F, Itırlı G, Afrashi F, Erakgün T, Özkınay C, Akkın C: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı olan bireylerde CFH Y402H tek nükleotid polimorfizmi (SNP) ve vitamin D reseptör (VDR) gen polimorfizmleri. TOD 43. Ulusal Kongre si, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
- Nalçacı S, Akkın C, Erakgün T, Afrashi F, Menteş J: Submaküler hemoraji gelişen yaşa bağlı maküla dejeneresansı olgularında intravitreal anti-VEGF ile birlikte SF6 gaz enjeksiyonu, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.
- Menteş J, Ateş Y, Karatepe A, Nalçacı S, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C: İdiyopatik maküla deliği olgularında vitreoretinal yüzey özellikleri, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.
- Nalçacı S, Akkın C, Afrashi F, Menteş J, Erakgün T: Peripapiller koroidal neovaskülarizasyonda intravitreal ranibizumab enjeksiyonu sonuçları, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.

Books (8 entries)- Andaç K, Menteş J, Yağcı A; TOD XXVII. Ulusal Kongre Bülteni, Editörler: . 1993, Yeniyol Matbaası, cilt I -2.
- MENTEŞ J: Diyabetik Makülopati ve Tedavisi. Diyabetik Retinopati, ed. Özkan Ş, Akar S. İstanbul, 2000.
- MENTEŞ J: Göz Hastalıkları Ders Notları, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 2000.
- MENTEŞ J: Diyabetik Retinopati , Diyabet Tedavisi, ed.Tüzün M. Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yayınları, İzmir, 2003, s.171-177.
- MENTEŞ J.: Arka Uveitli Hastaya Yaklaşım, Uveit El Kitabı, Ed O’dwyer Aydın P., Akduman L., Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara,2007, s 21-24.
- MENTEŞ J: Epiretinal Membran (ERM) ve OKT, Optikal Koherens Tomografi. Ed Özçetin H., Pozitif Matbaacılık AŞ, Ankara, 2007
- MENTEŞ J: Pnömatik Retinopeksi. Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri. Ed Karaçorlu M ve ark. Hayat Tıp Kitapçılık Yayınları, İstanbul 2008.
- MENTEŞ J: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansının Tedavisi, Tıbbi Retina, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:10, Epsilon Reklamcılık Yayıncılık Bilgisayar San. Ve Tic Ltd. Şti.İstanbul, 2009.

Finished Research Projects (9 entries)- 2017, 17-TIP-060, Filiz Afrashi, Jale Menteş, Cezmi Akkın, Serhad Nalçacı, Irmak Karaca: Diabetik Maküler Ödem Tedavisinde Subhreshold Laserin Etkilerinin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle İncelenmesi (Yardımcı Araştırıcı, devam ediyor).
- 2014, 14-TIP-021, Filiz Afrashi, Medine Yılmaz Dağ, Serhad Nalçacı, Zafer Öztaş, Cezmi Akkın, Jale Menteş: Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve kataraktı olan hastalarda VİP teleskopik intraoküler lens implantasyonu sonuçları
- 2012, 12-TIP-102, Jale Menteş, Serhad Nalçacı, Cezmi Akkın,Filiz Afrashi: Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Hastalarında İndosiyanin Yeşili Anjiografi (İSYA) ile Polipoidal Koroidal Vaskülopati İnsidansının Araştırılması ve Yeşil Dalga Boyu Laser Fotokoagulasyonu İle Tedavisi
- 2012, 12-TIP-039, Sait Eğrilmez, Cezmi Akkın, Jale Menteş, Ayşe Yağcı, Önder Üretmen, Filiz Afrashi: Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminde Asistanların Cerrahi Becerisinin Geliştirilmesinde "Deneysel Katarakt Cerrahisi Eğitim Setleri"nin Önemi (Yardımcı Araştırıcı)
- 2011, 11-TIP-006 102, Jale Menteş, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi, Serhad Nalçacı: Retina Dekolmanında Uygulanan Primer Vitrektomide 360 Derce Argon Laser Fotokoagülasyonun Anatomik Başarı Üzerine Etkisi.
- 2010, 10-TIP-046, Serhad Nalçacı, Jale Menteş, Arzu Seyhan Karatepe : Maküler Hole Maküler Yüzey Kırışıklığı Olgularında Vitreoretinal Yüzey Değişklikleri
- 2008, 08-GHUM-001, Haluk Akın, Jale Menteş, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) ile CFH Vdr Gen polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması
- 2005, 05-TIP-006, Cezmi Akkın, Jale Menteş: Retına Dekolman Cerrahılerınde Non-kontakt Genış Açılı Görüntüleme Sıstemlerının Rolü
- 1998, 98-TIP-024, Yaşa Bağlı Makula Dejeneresanslı Hastalarda Dığer Göz- Erken Tanıda Psıkofızık Testler ve Elektrodıagnostık Yöntemler (Yürütücü)
Memberships of Professional Associations (5 entries)- • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Üyeliği, 1977
- • Türk Tabipler Birliği, 1977
- • European Retina, Macula and Vitreus Society ( Euretina ), 2003
- • European Society of Cataract and Refractive Surgeons , 1991.
- • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TOCD), 2001
Granted Prizes (11 entries)- 2014, “YİN-YANG” TOD 48. Ulusal Kongresi, 8.11.2014, Antalya. Fotoğraf Yarışması 2. Ödülü.
- 2001, • Photographer Certification (Seven-Field Stereo Retinal Photography), No DIR-149, Nov. ,
- 2001, Imperial Collage of Science, Technology and Medicine, London.
- 1999, Türk Oftalmoloji Derneği Konya – Antalya Şubesi Teşekkür Plaketi
- 1997, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1997, Çukurova Üniv.Tıp Fak. Göz Hast. AD 25. Kuruluş yılı Teşekkür Plaketi
- 1995, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. AD XX. Kuruluş Yılı Teşekkür Plaketi
- 1995, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1993, Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, En iyi sözlü tebliğ ödülü
- 1971, Karşıyaka Kız Lisesi Okul Birinciliği
- 1971, "Turgut Pöğün Matematik Ödülü"
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2018, Dr. PELİN KIYAT, Yeni tanı almış neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejeneresansı olgularında intravitreal aflibercept tedavisi
- Yüksek Lisans, 2014, Dr. MİNE BARIŞ: Eksudatif Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunun Tedavisinde İntravitreal Anti-Vegf Tedavisine Cevapsız Olguların Değerlendirilmesi.
- Yüksek Lisans, 2012, 2012, Dr. ARZU SEYHAN KARATEPE; İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliği Olgularında Vitreoretinal Yüzey Özellikleri,
- Yüksek Lisans, 2009, Dr. ESİN TUNCA KIRIKKAYA; Diabetik retinopatisi olmayan tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda OCT ile maküler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri
- Yüksek Lisans, 2008, Dr. BERNA YÜCE; Yaşa bağlı maküla dejeneresansına sekonder koroidal vasküler membranların kombine tedavisi
- Yüksek Lisans, 2005, Dr.SİNAN AYDOĞAN; Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında retinanın floressein anjiografi ile değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2002, Dr. SALİH SERTAÇ AZARSIZ; Oküler iskemik sendromlu olgularda ve klinik olarak anlamlı karotid arter darlığı bulunan olgularda oküler bulguların değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2002, Dr. SERHAD NALÇACI; Yaşa bağlı makula dejeneresanslarında antioksidan indeks tayini
- Yüksek Lisans, 2001, Dr. GÖKHAN KERCİ; Fakoemülsifikasyon ile katarakt ameliyatı sonrası kistoid maküler ödem gelişimi
- Yüksek Lisans, 1995, Dr. KENAN UĞURLU; Argon laser trabeküloplastide beş yıllık sonuçlarımız
- Yüksek Lisans, 1995, Dr. SAEED MİRHOSSEİNİ ; Ekstrakapsüler katarakt operasyonu sonrası erken sutur alımının astigmatizma üzerine etkisi
- Yüksek Lisans, 1988, Dr. HALİL ATEŞ; Afak ve pseudoafak olgularda renk görmenin değerlendirilmesi