Akademik BilgilerOKTAY NAZLI
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: oktay.nazli@ege.edu.tr
- E-posta: onazli@yahoo.com
- Telefon: GSM: 0532 6148881
- Telefon: İş: 0232 3902500-05
Academic Degree Information- Lisans: Çukurova Üniversitesi, Türkiye, 1978
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1999

Administrative / Academic Duties (15 entries)- Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2010
- Program değerlendirme kurulu, 2008-2012
- Dekan yardımcısı ve Başhekim, 2006-2008
- Eğitim komisyonu Başkoordinatör, 2006
- Fakülte yönetim kurulu üyeliği, 2006-2009
- Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-2006
- Hastane Etik Kurul Başkanlığı, 2002-
- Eğitim Komisyonu Beşinci Sınıf Koordinatörü, 2001-2009
- Hastane Etik Kurul Başkan Yardımcısı, 2000-2002
- Eğitim Komisyonu Dördüncü Sınıf Koordinatörü, 2000-2001
- Başhekim Yardımcılığı, 1999-2000
- İyi Pratisyen Hekim Yetiştirme Kurulu Üyeliği, 1998-2000
- Beşinci Sınıf Koordinatör Yardımcısı, 1998-2000
- Üçüncü Sınıf "Üriner Sistem ve erkek genital sistemi" ders kurulu Başkan yardımcısı, 1996-2000
- Fakülte kurulu üyeliği (Doçent Temsilciliği), 1995-1998
Other Professional Activities (8 entries)- Türk Üroloji Derneği yönetim kurulu üyeliği, 2006-2008
- Ege Üroloji Derneği Yönetim Kurulu (Sayman), 2003-2005
- Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2008
- Ege Üroloji Derneği Başkanlığı, 2001-2003
- Ege Üroloji Derneği Yönetim Kurulu (II. Başkan), 1999-2001
- Ege Üroloji Derneği Yönetim Kurulu (II. Başkan), 1997-1999
- Ege Üroloji Derneği Yönetim Kurulu (Genel Sekreter), 1995-1997
- Ege Üroloji Derneği Yönetim Kurulu (Sayman), 1993-1995
Research Interests- Üroloji (1012700)
Indexed Journal Publications (23 entries)- Karabuğa I, Akbay K, Turna B, Vatansever HS, Altay B, Güzel E, Turkoz Uluer E, Üstün G, Ekren F, Nazlı O, Müftüoğlu S, Apaydın E: Effect of lisinopril on renal tissue damage in unilateral ureteral obstruction in rats. Urol Res. Feb;40(1):27-34. 2012
- Doğan HS, Önal B, Satar N, Aygun C, Pişkin M, Tanrıverdi O, Gürocak S, Günay LM, Burgu B, Özden E, Nazlı O, Erdem E, Yücel S, Kefi A, Demirci D, Uluocak N, Arıdoğan IA, Turunç T, Yalçın V, Kılınç M, Horasanlı K, Tan MO, Soygur T, Sarıkaya S, Kılıçarslan H, Turna B, Doruk HE, Tekgül S: Factors affecting complication rates of ureteroscopic lithotripsy in children: results of multi-institutional retrospective analysis by Pediatric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Society. J Urol. Sep; 186 (3): 1035-40. 2011.
- 2008: Kocabaş: S, Uğur G, Erhan E, Özyar B, Nazlı:: O: Sevoflurane vs ketamine-midazolam for the anesthetic management of children undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy.Paediatr Anaesth. Jan:18(1):88-90, 2008.
- 2008: Kocabaş: S, Uğur G, Erhan E, Özyar B, Nazlı: O: Randomised, cross-over comparison of sevoflurane and ketamine-midazolam anaesthesia in children undergoing extracorporeal shock-wave lithotripsy. Adv Ther. Feb, 22: 2008
- Turna B, Umul M, Demiryoguran S, Altay B, Nazli O. How do increasing stone surface area and stone configuration affect overall outcome of percutaneous nephrolithotomy?J Endourol. Jan :21 (1): 34-43, 2007.
- Turna B, Nazli O, Demiryoguran S, Mammadov R, Cal C. Percutaneous nephrolithotomy: variables that influence hemorrhageUrology. Apr: 69(4): 603-7, 2007..
- Turna B, Akbay K, Ekren F, Nazli O, Apaydin E, Semerci B, Gunaydin G, Cureklibatir I. Comparative study of extracorporeal shock wave lithotripsy outcomes for proximal and distal ureteric stonesInt Urol Nephrol. Jul 24: 2007..
- Canda AE, Turna B, Cinar GM, Nazli O. Physiology and pharmacology of the human ureter: basis for current and future treatments.Urol. İnt. 78 (4): 289-98, 2007.
- Turna B, Ekren F, Nazlı O, Akbay K, Altay B, Özyurt C, Çıkılı N. Comparative results of shockwave lithotripsy for renal calculi in upper, middle, and lower calices.J Endourol. 2007 Sep:21(9):951-6.
- Turna B, Cinar MG, Canda AE, Orhan EC, Tiftik NR, Nazli O, Buyukafsar K Role of Rho-kinase in contractions of ureters from rabbits with unilateral ureteric obstruction BJU Int. Aug, 100:5, 1168-1171 : 2007.
- Turna B, Apaydin E, Semerci B, Altay B, Cikili N, Nazli O. Women with low libido: correlation of decreased androgen levels with female sexual function index.Int J. Impot. Res. 17(2), 148-153,2005.
- E.Apaydın, R. Killi, B. Turna, B. semerci, O. Nazlı Transrectal ultrasonography-guided echo-enhanced seminal vesiculography in combination with transurethral resection of the ejaculatory ducts BJU Vol: 93 Number: 71110-1112 May 2004
- Altay B, Kefi A, Nazlı O, Killi R, Semerci B, Akar İ: Comparison of Gleason scores from sextant prostate biopsies and radical prostatectomy specimens. Urol. Int. 67 (1): 14-18, 2001.
- Keskin D, Çal Ç, Delibaş M, Özyurt C, Günaydın G, Nazlı O, Cüreklibatır İ Intracavernosal adrenalin injection in priapism. İnternational Journal of Impotence Research, 12: 312-314,2000
- 1998, Nazlı Oktay, Çal Çağ, Hekimgil Mine, Tunçyürek Müge: Juxtadrenal Schwannoma, International Urology and Nephrology 30, (1), 25-29, 1998.
- 1998, Nazlı Oktay, Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Avcıeri Vedat, Erhan Özcan: Results of Extracorporeal shock wave lithotripsy in the pediatric age group, European Urology, 33: 333-336, 1998.
- Kıraç S, Duman Yusuf, Cüreklibatır İbrahim, Yüksel Didem, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Taner M: Detection of metastatic bone lesions in patients with prostate carcinoma: 99 Tcm- monoclonal antibody imaging, nüclear Medicine communications, 18: 968-973, 1997.
- 1997, Gümüş Bilal, Lekili Murat, Kandiloğlu, Alirıza, Işısağ Aydın, Temeltaş Gökhan, Nazlı Oktay, Büyüksu Çoşkun: Effects of Exstracorporeal shock wave lithotripsy at different stages of pregnancy in the rabbit, Journal of Endourology, 11: (5), 323-326, 1997.
- 1997, Semerci Bülent, Verit Ayhan, Nazlı Oktay, İlbey Özlem, Özyurt Ceyhun, Çıkılı Necmettin: The role of ESWL in the treatment of calculi with anomalous kidneys, European Urology, 31: 302- 304, 1997.
- 1994, Nazlı Oktay,Apaydın Erdal,Killi Refik,Özbek Emin,Mülazımoğlu Nurullah: Seminal Vesicle Cyst,Renal Agenesis and infertility in a 32 Year Old Patient.British Journal of Urology.73:467,1994.
- 1993, Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Girgin Cengiz,Günaydın Gürhan,Erhan Özcan: An Uncommon Coplication of introcavenous Self-injection of Papaverine.British Journal of Urology .72:126,1993.
- 1993, Ateşçi,Y.Ziya.,Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Öztin Alper,Erhan Özcan: Use of introoperative Venography in Varicocelectomy.İnternational Urology and Nephrology 25(2),173-175,1993.
- 1992, Gülerçe Zeki,Nazlı Oktay,Killi Refik,Girgin Cengiz,Erhan Özcan Trifurcation of the Urethra:A.Case Report,The Journal of Urology,148:403-404,1992.

Publications in Non-Indexed Journals (86 entries)- 2008: A. Şimşir, B. Turna, R. Mammadov, O. Nazlı: Üriner diversiyon uygulanan soliter böbrekli hastada böbrek taşının tedavisi: Bir olgu sunumu ve yayınların gözden geçirilmesi. Türk Üroloji dergisi: 34 (3): 372-375,2008
- 2008: B. Turna, O. Nazlı : Üreteroskopi: Endikasyonlar ve sonuçlar, Türk Üroloji dergisi: 34 (4): 423-430, 2008.
- 2007 B. Turna, M. Umul, R. Mammadov, O. Nazlı: Perkütan nefrolitotomi: Suprakostal ve supkostal girişimlerin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 33 (2), 196-201, 2007.
- 2007 B. Turna, O. Nazlı, A. Şimşir, M. Umul, B. Semerci, N. Çıkılı: Üreteroskopi ve pnömotik litotripsi: 1056 olgu. Türk Üroloji Dergisi, 33 (3), 324-329, 2007.
- 2006 B. Turna, M. Umul, B. Altay, Ç. Çal, O. Nazlı,: Taş boyutunun PNL üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 32 (4), 500-505, 2006.
- 2006 B. Turna, E. Apaydın, O. Nazlı, Y. İlker: Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi, 32 (1), 97-98, 2006.
- 2006 O. Nazlı: Gebelikte Üriner Sistem İnfeksiyonları, Galenos, Cilt:9, Sayı: 117, Sayfa: 61-62, Temmuz, 2006.
- 2005 Özgür Erdoğan, Oktay Nazlı: Üriner diversiyon uygulanacak hastalarda bağırsak hazırlığı ve antibiyotik profilaksisi. Üroonkoloji Dergisi Sayı:2, 12-15, 2005
- 2005 Burak Turna, Oktay Nazlı: Beden dışı şok dalga ile taş kırma. Türk Üroloji Dergisi, 31 (2), 229-235, 2005.
- 2005 B. Turna, O. Nazlı, Y. İlker: Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi, 31 (4), 555-557, 2005.
- T. koçak, S. tellaloğlu, İ. Cüreklibatır, O. Nazlı, N. Arıkan, K. Türkölmez, V. Solok, O. demirkesen, R. Türkyılmaz, B. Soyupak: Benin (selim) prostat hiperplazisind (Alfuzosin 2.5 mgX3) kullanımının etkinliği ve güvenilirliği.ç Türkiye klinik çalışması (çok merkezli çalışma). Türk Üroloji Dergisi: 27 (3): 336-344, 2001.
- Keskin Derya, Çal Çağ, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun,Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Alt Üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde yinelenen Üroflowmetrik ölçümlerin karşılaştırılması Türk Üroloji Dergisi C:26 Sayı:239-245, 2000.
- B. Altay, İ. Koçak, O. Nazlı, A. Şimşir: Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1 (3): 21-23, 2000.
- 2000, Derya Keskin, Çağ Çal, Mustafa Delibaş, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı: Peyronie hastalığının tedavisinde yeni bir seçenek:İnterferon-alfa 2a.Üroloji Bülteni,11:5-10,2000
- 2000, B. Altay, A. Kefi, M. Delibaş, C. Özyurt, O. Nazlı: Üriner tüberküloza bağlı Addison olgusu. SSK Tepecik Hastanesi dergisi, 10 (1): 47-50, 2000
- T. Akalın, G. Kandiloğlu, F. Yılmaz, M. Dündar, İ. Cüreklibatır, O. Nazlı, Ö. Erhan: Değişici Epitel karsinomlarında proliferatif indeks prognoz ilişkisi, (Histolojik derecelendirme, mitotik indeks, AgNOR ve PCNA. Ege Tıp Dergisi 38 (2): 95-99, 1999.
- 1999, Çal Çağ, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Staging errors in localised prostate cancer. Journal of BUON 4: 431-433, 1999.
- Nazlı Oktay, Altay Barış, Avcıeri Vedat, Keskin Derya, Akalın Taner, Delibaş Mustafa: 89 yaşındaki erkek hastada spermatik kordonda pleomorfik liposarkom: Olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 37 (3-4): 181-182, 1998.
- 1998, Çal Çağ, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Kronik irritatif işeme yakınması olan kadınlarda tanı. SSK İzmir Eğitim hastanesi Tıp dergisi 4 (4): 127-130, 1998.
- 1998, Çal Çağ, Keskin Derya, Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim: İnterstisyel sistit tedavisinde Lidokain ve Amitriptin' in birlikte kullanımı. Türk Üroloji Dergisi, 24 (3): 301-305, 1998.
- Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Çıkılı Necmettin, Gürsan Atalay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Epidemiological aspects of urinary lithiasis and results of stone analysis in Aegean region of Turkey, Proceedings of the sixth European symposium on urolithiasis, pp 65-66, 1996.
- 1996, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Ülker Volkan: Ureteroscopic removal of distal ureteral stones as an outpatient procedure, Proceedings of the sixth European symposium on urolithiasis, p 221, 1996.
- 1996, Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Nazlı Oktay: Primary ureteral malignancy in a bilateral duplex system, Medical Journal of Ege University, 6: 23-24, 1996.
- 1996, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Abdolzadeh Hamit: BPH' nin tıbbi tedavisinde Finasterid kullanımı, Türk Üroloji Dergisi, 22, (2): 113-119, 1996.
- 1996, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Dündar Mehmet, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: İnvazif mesane kanserinde neoadjuvan M-VAC tedavisi, Üroloji Bülteni, 7: 76-80, 1996.
- 1996, Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Erhan Özcan: Yüzeyel mesane kanserinde interferon alfa 2a ile adjuvan intravezikal tedavi, Türk üroloji Dergisi, 22: 1-4, 1996.
- 1996, Koçak İzzet, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Erhan Özcan, Şen Sait: Histopathological effects of ionic and non-ionic contrast media on rabbit kidney, Medical Journal of Ege University, 6 (3-4): 81-86, 1996.
- 1996, Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Yurtseven Orhan: Transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) ve Transüretral prostat insizyonu (TUIP) sonuçlarının karşılaştırılması, Türk Üroloji Dergisi, 22:31-36, 1996.
- 1995, Semerci Bülent, Çolakoğlu Zafer, Dündar Mehmet, Nazlı Oktay, Ertekin Cumhur: TUR operasyonu sonrası ortaya çıkan ereksiyon kusurlarına elektrofizyolojik yaklaşım, Türk Üroloji Dergisi, 21, (4), 360-363, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Erhan Yıldız, Erhan Özcan: Vaginal fibroma, Medical Journal of Ege University, 5 (1-2): 67-69, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Elmas Nevra: Renal cell carcinoma with bilateral adrenal metastases, Medical Journal of Ege University, 5 (1-2), 65-66, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Cüreklibatrı İbrahim: Mesane kanseri nedeniyle sistoprostatektomi uygulanan hastalarda rastlantısal prostat kanseri görülme sıklığı, Ege Tıp Dergisi, 34, (3-4): 241-243, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravezikal BCG tedavi protokolunun karşılaştırılması, Üroloji Bülteni, C: 6, 217-221, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Cüreklibatır İbrahim, Çal Çağ, Semerci Bülent, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Stamey mesane boynu suspansiyonu uygulanan olguların post-operatif geç dönem izlem sonuçları, Üroloji Bülteni, C:6, 101-104, 1995.
- 1995, Çıkılı Necmettin, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Semerci Bülent, Erhan Özcan: The relation of prostatitis with using a contraceptive method, Medical Journal of Ege University, 5 (1-2): 41-43, 1995.
- 1995, Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: Hormona rezistan prostat kanserlerinde tedavi seçenekleri, Üroloji Bülteni, C: 6, 1: 11-17, 1995.
- Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Koçak İzzet, Nazlı Oktay, Çıkılı Necmettin, Erhan Özcan:Distribution of etiologic factors in infertile men. Türk Üroloji Dergisi 7th International Urological symposion, Andrology symposion in memory of Porf. Alpay Kelami özel sayısı, S: 10-12, 1994
- Çıkılı Necmettin, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Altay Barış, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: The effect of prostatitis to semen parameters in fertile and infertile men. Türk Üroloji Dergisi. 7th International Urological symposion, Andrology symposion in memory of Prof. Alpay Kelami özel sayısı, S:13-16, 1994.
- 1994, Türkoğlu Meltem, Özyar Bülent, Kayaaltı Bülent, Uğur Gülden, Nazlı Oktay: Transüretral prostatektomi opersyonundan sonra Mannitol ve Furosemid' in etkilerinin karşılaştırılması, Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 22: 171-174, 1994.
- 1994, Semerci Bülent, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Avcıeri Vedat, Çıkılı Necmettin, Cüreklibatır İbrahim: Onbir yıllık inmemiş testis olgularımızın gözden geçirilmesi, Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3: 9-12, 1994.
- 1994, Özyurt Ceyhun,Günaydın Gürhan,Çal Çağ,Nazlı Oktay,Cüreklibatır İbrahim:Malleabl penil Protez Uygulanan Hastalar ve partnerlerinde doyum.Üroloji Bülteni,C:5,S:1,26-28,1994.
- 1994, Nazlı Oktay, Özbilgin Ahmet, Shahbal Amir, Cüreklibatır, İbrahim, Özcel Mehmet Ali: Erkak hastalardaki Trichomoniasis' in Secnidazole ile tedavisi, Hekimler yayın birliği ilaç ve tedavi dergisi, C: 7, 3: 159-160, 1994.
- 1994, Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan, Çıkılı Necmettin,Yurtseven Orhan:Ksantogranülomatöz pyelonefrit.Üroloji Bülteni, C:5,S:2,102-104,1994.
- 1994, Günaydın Gürhan, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Nazlı Oktay, Çal Çağ, Erhan Özcan, Çıkılı Necmettin: Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Epirubisin ve BCG ile İntra verikal kemoterapi sonuçları.Üroloji Bülteni.C:5, S:2,87-90,1994.
- 1993, Nazlı Oktay,Erensoy Selda,Özinel M.Ali,Semerci Bülent,Erhan Özcan,Bilgiç Altınay:Nongonoksik Üretrit'li ve infertil Erkeklerde Trachomatis enfeksiyonu,Üroloji Bülteni,C:4,S:1,30-1,1993.
- 1993, Nazlı Oktay,Atalay Mücahit,Gülerçe Zeki,Dirlik Ayşegül,Çıkılı Necmettin,Duman Yusuf:Eswl Uygulanan Taşlı Böbreklerde Eswl Öncesi ve Sonrası Radyonüklid Yöntemlerle Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi.Ege Tıp Dergisi,32(1-2):193-195,1993.
- 1993, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Alizadeh Golamrıza, Altay Barış, Mülazımoğlu Nurullah: Üretrada yabancı cisim (çivi), Ege Tıp Dergisi, 32 (3-4), 685-687, 1993.
- 1993, Günaydın Gürhan,Özyurt Ceyhun,Nazlı Oktay,Semerci Bülent,Cüreklibatır İbrahim:ESWL öncesi pratik seftriakson kullanımı Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi,3:6-7,1993.
- 1993, Günaydın Gürhan,Cüreklibatır İbrahim,Özyurt Ceyhun,Nazlı Oktay,Özinel M.Ali,Semerci Bülent:Kadın Hastalarda Komplikasyonsuz Alt Üriner Sistem infeksiyonlarında Sultamisilin'in Etkinliği.İnfeksiyon Dergisi C:7,S:1-2,73-75,1993.
- 1993, Çıkılı Necmettin,Özyurt Ceyhun,Nazlı OKtay, Günaydın Gürhan, Cüraklibatır İbrahim,Erhan Özcan:Radikal retropubik prostetoktomi:İlk Deneyimlerimiz.Üroloji Bülteni,C:4,S:4,222-226,1993.
- 1993, Çıkılı Necmettin,Günaydın Gürhan,Nazlı Oktay,Cüraklibatır İbrahim,Erhan Özcan,Altay Barış:İlleal uygulama sonuçları ,Üroloji Bülteni,C:4,S:3, 165-167,1993.
- 1993, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Gülerçe Zeki, Günaydın Gürhan, Çıkılı Necmettin,Erhan Özcan:Detübülerize sigmoid Mesanenin Fonksiyonel ve Ürodinamik Özellikleri,Üroloji Bülteni,C:4, s:2,98-102,1993.
- 1992, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Günaydın Gürhan,Yurtseven Orhan,Cüreklibatır İbrahim:İleri Evre Mesane Tümörlerinde Son 5 Yılda Kliniğimizde Yapılan Sistektomiler,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:3,283-284,1992.
- 1992, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Gülerce Zeki,Gürsan Atalay,Mülazımoğlu Nurullah:Korporal Venöz Kaçağın Tedavisi,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:3,345-347,1992.
- 1992, Özbilgin Ahmet,Nazlı Oktay,Özbel Yusuf,Tuzcuoğlu Yücel,Özcel M.Ali,Mülazımoğlu Nurullah:Erkeklerde Nongonoksik Üretriktide Trichomoniasis,Türkiye Parazitoloji Dergisi C:Xvı Sayı:1,43-48,1992.
- 1992, Nazlı Oktay,Killi Refik,Günaydın Gürhan,Yurtseven Orhan,Sevinç Erkan:İnfertilitede Transrektal Ultrasonun Yeri,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:3,317-318,1992.
- 1992, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Erhan Özcan,Mülazımoğlu Nurullah,Yurtseven Orhan,Gürsan Atalay,Çıkılı Necmettin,Cüreklibatır İbrahim:Üriner Sistem Taş Hastalıklarının Retrospektif incelenmesi,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:1,27-29,1992.
- 1992, Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Tuzcuoğlu Yücel,Gürsan Atalay,Mülazımoğlu Nurululah:Empotansın Nonoperatif Tedavi Sonuçları,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:4,379-381,1992.
- 1992, Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Gülerce Zeki,Kabasakal Taner,Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan:Testis Tümörlerinde Periferik ve Spermatik Ven Kanındaki Tümör Belirleyicileri:Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:3,314-316,1992.
- 1992, Nazlı Oktay,Çıkıl Necmettin,Gürsan Atalay,Erhan Özcan,Cüreklibatır İbrahim,Mülazımoğlu Nurullah,Yurtseven Orhan:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Üroloji Anabilim Dalı Eswl Erken Sonuçları,Eswl ve Endoüroloji Dergisi,C:1,S:2,59-61,1992.
- 1992, Nazlı Oktay,Apaydın Erdal, Alizadeh Golamreza,Çıkılı Necmettin.Erhan Özcan:Elephantiasis of the Scrotum:Case Report,Medical Journal of Ege Üniversity,2 (3-4)273-279,1992.
- 1992, Killi Refik,Nazlı Oktay,Semerci Bülent,Gürsen Atalay,Sevinç Erkan:Ejekülasyon Öncesi ve Sonrası Vezikuloseminalis Ölçümleri,İzmir Devlet Hast.Tıp Dergisi,C:Xxx,S:1,12-14,1992.
- 1992, Kabasakal Taner,Nazlı Oktay,Öztin Alper,Yurtseven Orhan,Çıkılı Necmettin:Empotansın Etiyolojik Dağılımı , İzmir Devlet Hast.Tıp Dergisi,C:Xxx,S:1,172-174,1992.
- 1992, Gülerçe Zeki,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Kabasakal Taner,Cüreklibatır İbrahim,Mülazımoğlu Nurullah:Stress Üriner inkontinansta Pratik Bir Yaklaşım:Stamey Yöntemi,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:1,16-19,1992.
- 1992, Gülerçe Zeki,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan:İatrojenik Uzamış Ereksiyonun Sağıtımında Dopamin Kullanımı,Türk Üroloji Der.,C:18,S:3,348-350,1992.
- 1992, Girgin Cengiz,Nazlı Oktay,Ateşci Y.Ziya,Özbek Emin,Cüreklibatır İbrahim:Penis Eğriliklerinin Düzeltilmesinde Nesbit Yöntemi,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:4,435-436,1992.
- 1992, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Kabasakal Taner,Apaydın Erdal,Tuzcuoğlu Yücel:Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreteroskopi:115 Olguluk Çalışma,Eswl ve Endoüroloji Dergisi,C:1,Sayı:2,71-73,1992.
- 1992, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Kabasakal Taner,Ateşçi Y.Ziya,Erhan Özcan:Yüzeyel Mesanı Tümörlerinde intrakaviter Epirubicin Uygulaması,Türk Üroloji Dergisi,C:18,S:1,55-56,1992.
- 1992, Çıkılı Necmettin,Elmas Nevra,Nazlı Oktay,Gülerçe Zeki ,Alizadeh Golamreza,Erhan Özcan:Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Kistostomi,Türk Üroloji Dergisi, C:18,S:4,437-439,1992.
- 1992, Ateşci Y.Ziya,Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Cüreklibatır İbrahim,Çıkılı Necmettin,Yurtseven Orhan,Erhan Özcan:Empotans Sağaltımında Bükülebilir Penil Protez İmplantasyonun Sonuçları,Üroloji Bülteni,C:3 S:1 9-10,1992.
- 1991, Üçok Hakan,Günaydın Gürhan ,Nazlı Oktay,Gürel Gözen,Semerci Bülent :Empotansta intrakavernoz Papaverin Tedavisi. İzmir Devlet Hast.Dergisi,C:Xxıx,S:1 17-21,1991.
- 1991, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Girgin, Cengiz,Çıkılı Necmettin Erhan Özcan Testis Tümörlerinin Retrospektif incelenmesi İzmir Devlet Hst Tıp Dergisi,C:Xxıx,S:4,475-477,1991.
- 1991, Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan Mülazımoğlu Nurullah Bilateral Testis Tümörleri (3 Olgu Nedeniyle )Türk Üroloji Dergisi C:17 S:4,450-452,1991.
- 1991, Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Mülazımoğlu Nurullah,Girgin Cengiz,Yurtseven Orhan. Papaverin Hcl in Asiditesinin Azaltılması ve Klinik Değerlendirme Türk Üroloji Dergisi C:17,S:4,402-403,1991.
- 1991, Erhan Özcan,Gülerçe H.Zeki,Nazlı Oktay:Perinealektopik testis:Nadir Bir Olgu. İzmir Devlet Hast.Dergisi,C:Xxıx,S:1,94-95,1991.
- 1991, Bölükbaşı Ahmet,Gümüş Bilal,Nazlı Oktay Dev Arka Üretra Taşları İzmir Devlet Hst Tıp Dergisi,C:Xxıx,S:3,376,379,1991.
- 1990, Toktay Hasan Nahit,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya:İnvaziv olmayan dev böbrek tümörü olgusu. İzmir Devlet Hst.Dergisi C:Xxvııı,S:3,350-354,1990.
- 1990, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan : Yüzeyel Mesane Tümörlerinde intravezikal Kemoterapi. İzmir Devlet Hst.Dergisi,C:XXVIII, S:3,378-383,1990.
- 1990, Erhan Özcan,Nazlı Oktay: Nüks Taşlı L-şeklinde Çapraz Ektopik Böbrek. İzmir Devlet Hast.Dergisi,C:Xxvııı,S:4,483-486,1990.
- 1990, Bilgen Süleyman,Nazlı Oktay,Gürel Gözen,Günaydın Gürhan,Semerci Bülent: Erektil Empotansta Papaverin-kavernozografi Uygulaması,İzmir Devlet Hst.Dergisi,C:Xxvııı,S:3,305-311,1990.
- 1984, Erhan Özcan, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Can Ertan, Özden Ahmet: Günümüzde erkekte empotans seksüel sorunu, izmir Devlet Hastanesi Mecmuası, C: XXII, 3: 505-510, 1984.
- 1984, Erhan Özcan, Bilgiç Altınay, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan: Üriner enfeksiyonların sağıtımında Tobramicin' in yeri, Türk Üroloji Dergisi, C: 10, 4: 289-292, 1984.
- 1983, Erhan Özcan, Özben Sadi, Nazlı Oktay, Karaman Ramazan: Bir olgu nedeniyle ektopik böbrekler, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, C: XXI, 1: 129-134, 1983.
- 1983, Erhan Özcan, Gürsan Atalay, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan: Abakteriyel kronik prostatitlerde Ureaplasma Urealiticum' un rolü, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, C: XXI, 2: 262-265, 1983.
- 1981, Mülazımoğlu Nurullah, Dayanıklı Nihat, Nazlı Oktay, Işık Erdal: Üriner sistem taşlarında heredite, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, C: XIX, 2: 254-256, 1981.
- 1981, Erhan Özcan, Gürsan Atalay, Nazlı Oktay: Ürolojide kemoterapi, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, Cilt:XIX, Sayı:1, 129-139, 1981.

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 0, Konjenital böbrek anomalileri (1983) Tıpta uzmanlık tezi

International Conference Proceedings (79 entries)- 2011, E. Gürer, B. Turna, KE, Ergün, R. Mammadov, O. Nazlı: Perkütan nefrolitotominin (PNL) soliter böbrekte renal fonksiyon üzerine etkisi. Uluslararası 2. İstanbul ürolitiazis günleri, 9- 10 Aralık, İstanbul, 2011.
- 2008, İ. Karaboğa, B. Turna, S. Vatansever, B. Altay, F. Ekren, E. Türköz, G. Üstün, O. Nazlı, E. Apaydın: Effect of Atorvastatin and Lisinopril or their combination on renal tissue damage in unilateral ureteral obstruction in rats, 23rd Annual Congress of the European Association of Urology, 26-29 March, Milan, 2008.
- 2008, B. Turna, M. Çınar, E. Canda, E. Orhan, N. Nalan, B. Semerci, O. Nazlı, K. Büyükafşar: Role of Rho-kinase in contractions of ureters from rabbits with unilateral obstruction, 23rd Annual Congress of the European Association of Urology, 26-29 March, Milan, 2008.
- 2008, B. Turna, M. Çınar, E. Canda, E. Orhan, N. Nalan, B. Semerci, O. Nazlı, K. Büyükafşar: Role of Rho-kinase in contractions of ureters from rabbits with unilateral obstruction, 23rd Annual Congress of the European Association of Urology, 26-29 March, Milan, 2008.
- 2008,B. Turna, K. Akbay, E. Mukhtarov, S. Çelik, B. Altay, E. Apaydın, B. Semerci, O. Nazlı: The anatomical landmarks and angles for percutaneous nephrolithotomy, 23rd Annual Congress of the European Association of Urology, 26-29 March, Milan, 2008.
- 2007, Nazlı O, Turna B, Demiryoğuran: Percutaneous resection of benign pelvis renalis tumour. EAU 1st Eastern Mediteranean Meeting, 19-20 October, Antalya 2007.
- 2007, B. Turna, O. Nazlı, M. Umul, B. Altay, E. Apaydın: Factors associated with stone-free rate following percutaneous nephrolithotomy , 25th World Congress of Endourology WCE 2007, 30 October – 3 November, Cancun, 2007.
- 2007, B. Turna, MG Çınar, EA Canda, B Semerci, EC Orhan, NR Tiftik, O Nazlı, K Büyükafşar: Role of Rho-kinase in contractions of ureters from rabbits with unilateral ureteral obstruction, 25th World Congress of Endourology WCE 2007, 30 October – 3 November, Cancun, 2007.
- 2007, Turna B, Umul M, Demiryoğuran S, Altay B, Nazlı, O: How do increasing stone surface area and stone configuration affect overall PCNL outcome.AUA 2007 annual meeting, May 19-24 Anaheim, CA
- 2007: M Umul, B Turna, B Altay, O Nazlı: Bilateral congenital absence of the vas deferens coexisting with bilateral seminal vesicle agenezis and solitary pelvic kidney. ESSM 25-28 November, Lizbon 2007.
- 2006, E Apaydın, O Nazlı, B Turna, S Demiryoğuran, Laparoscopic retroperitoneal ureterolithotomy, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Transperitoneal laparoscopic right nephrectomy in an obese patient with ipsilateral pyelolithotomy history, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Laparoscopic transperitoneal pyelolithotomy in a pelvic kidney, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Laparoscopic retroperitoneal pyelolithotomy for a partial staghorn renal calculi, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Laparoscopic repair of an inferior vena cava injury during right laparoscopic nephrectomy, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Complications and management of complications during laparoscopic urologic procedures, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Laparoscopic right adrenalectomy for phaeochromocytoma, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, B Turna, F Ekren, K Akbay, O Nazlı, B Altay, C Özyurt, N Çıkılı: The efficacy of shock wave lithotripsy for renal calculi in upper, middle and lower calices, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006 ,E Apaydın , Turna B, Altay B, Nazlı O, Semerci B, Şimşir A: Ligation of the renal vein using the hem-o-lok polymer ligating clip (15mm) during laparoscopic nephrectomy. World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, B Turna, O Nazlı, S Demiryoğuran, R Mammadov, Ç Çal: Analysis of factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, E Apaydın, B Turna, A Şimşir, S Demiryoğuran, O Nazlı: Initial results from Turkey: outcomes of 40 Laparoscopic radical prostatectomies, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, B Turna, S Demiryoğuran, R Mammadov, O Nazlı: Impact of shock wave lithotripsy history on percutaneous nephrolithotomy outcomes, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, B Turna, S Demiryoğuran, R Mammadov, O Nazlı: Effect of previous open stone surgery on percutaneous nephrolithotomy ourcomes, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, B Turna, M Umul, S Demiryoğuran, B Altay, Ç Çal, O Nazlı: Does stone size affect success and complication rates of percutaneous nephrolithotomy procedures?, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, B Turna , O Nazlı , A Şimşir , G Üstün , E Apaydın : Impact of lower pole renal anatomy on stone clearance after shock wave lithotripsy in children, 21st Congress of the European Association of Urology, Paris, April 5-8, 2006.
- 2006, B Turna, F Ekren, K Akbay, O Nazlı, E Apaydın, B Semerci, G Günaydın, İ Cüreklibatır: The efficacy of shock wave lithotripsy for ureteral stones in proximal and distal ureteral locations, World Congress of Endourology August 17-20 Cleveland, Ohio, 2006.
- 2006, A Şimşir , B Turna , O Nazlı , N Çıkılı : Does Sildenafil citrate reverse shock wave induced renal trauma in rabbit model? 21st Congress of the European Association of Urology, Paris, April 5-8, 2006.
- 2005, Turna B, Nazlı O, Şimşir A, Apaydın E, Çıkılı N, Cüreklibatır İ: Ureteroscopy and pneumatic lithotripsy for ureteral calculi in the laser area. 4 eULIS Symposium (11 European Symposium on Urolithiasis) 16-18 June, Coburg, 2005.
- 2005, Apaydın E, Altay B, Nazlı O, Semerci B, Şimşir A: Ligation of the renal vein using the hem-o-lock polymer ligation clip (15mm) during laparoscopic nephrectomy,20th EAU Congress 16-19 March, İstanbul, 2005.
- 2005, Turna B, Yılmaz T, Nazlı O, Semerci B, Apaydın E, Çal Ç, Ekren F, Demiryoğuran S, Sevinç E: The correlation of histopathological findings with transrectal ultrasonography and endorectal magnetic resonance imaging in prostate cancer. 20th EAU Congress, 16-19 March, İstanbul, 2005.
- 2005, Turna B, Nazlı O, Şimşir A, Üstün G: Impact of lower pole renal anatomy on stone clearance after shock wave lithotripsy in children,23rd World Congress on Endourology and SWL 21st Basic Research Symposium 23-26 August, Amsterdam, 2005.
- 2005, Turna B, Nazlı O, Apaydın E, Demiryoğuran S: Retrograde endopyelotomy in a solitary kidney after two failed open pyeloplasties. 16th video-urology world congress. 23-25 June, Athens,2005. (Video)
- 2005, Nazlı O, Turna B, Apaydın E, Şimşir A: Percutaneous nephrolithotomy and concomittant antegrade endopyelotomy using Colling's knife. 16th Video-Urology world congress, 23-25 June , Athens, 2005. (Video)
- 2004, Nazlı O, Apaydın E, Turna B, Çal Ç, Altay B: Shockwave lithotripsy results in stones in anomalous kidneys. 22nd World Congress on Endourology and SWL 20th Basic Research Symposium 2-5 November, Mumbai, 2004.
- 2004, Nazlı O, Turna B, Altay B, Çal Ç, Apaydın E, Özyurt C: Pediatric ESWL results (185 patients-195 renal units), 22nd World Congress on Endourology and SWL 20th Basic Research Symposium 2-5 November, Mumbai, 2004.
- 2003, G. Üstün, Ç. Çal, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır: Low dose BCG and Interferon-:: 2A combination in the treatment of high risk or recurrent bladder cancer. SIU Congress on Uro-Oncology, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt, October 19-23, 2003.
- 2003, Delibaş M, Çal Ç, Nazlı O, Özyurt C, Tan, A: Sildenafil treatment for ED in renal transplant recipients and patients on dialysis. 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine İstanbul, November 16-19, 2003.
- 2003, Turna B, Altay B, Apaydın E, Çıkılı N, Nazlı O, Semerci B: Women with low libido: Correlation of decreased androgen levels with female sexual function index. 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine İstanbul, November 16-19 2003.
- 2002, E. Apaydın, O. Nazlı, B. Turna: The use of self-expanding metatic stents for recurrent urethral strustures. 26th Congress of the Société Internationale d'Urology, Stockholm 8-12 September 2002
- 2000, Dündar M, Koçak İ, Dündar S, Erol H, Nazlı O: Should sildenafil be used to exaggerate the existent sexual potency? 25th Congress of the Societe Internationale d' Urologie, 29 October- 2 November, Singapore, 2000.
- 1999, O. Nazlı, Ç. Çal, M. Delibaş, D. Keskin, C. Özyurt, G. Günaydın, İ. Cüreklibatır, Ö. Erhan: Extracorporeal shock wave lithotripsy in paediatric stone disease: results over 8 years. European Sociaty for Paediatric Urology 10th Annual Meeting 15-17 April 1999 İstanbul
- 1999, Keskin Derya, Çal Çağ, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Comparing the efficacy and safety of terazosin and Doxazosin in the treatment of BPH. 6th Congress of the Mediterranean Urological Association, 6-9 Eylül 1999, Kahire, Mısır.
- 1999, Çal Çağ, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim: Comparison of single and multiple uroflowmetry in evaluation of LUTS. 6th. Congress of the Mediterranean Urological Association, 6- 9 Eylül 1999, Kahire, Mısır
- 1998, Keskin Derya, Çal Çağ, Delibaş Mustafa, Karabulut Musa, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: Staging errors in localised prostate cancer
- 1998, Keskin Derya, Çal Çağ, Delibaş Mustafa, Bilgin Murat, Gündüz Oğuzhan, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Follow-up results of radical prostatectomy
- 1997, Semerci Bülent, İlbey Özlem, Günaydın Gürhan, Verit Ayhan, Korkut Mustafa, Çıkılı Necmettin, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: Fournier's gangrene, 5th Mediterranean Congress of Urology, Barcelona, İspanya, March, 20-23, 1997.
- 1997, Çal Çağ, Keskin Derya, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Avcıeri Vedat, Delibaş Mustafa: The treatment of Peyronie's disease with Interferon Alpha 2a: Early results, 3rd International Congress on Andrology in Turkey and satellite symposium on clinical Infertility and Impotence, İstanbul, June 1-4, 1997.
- 1997, Çal Çağ, Keskin Derya, Avcıeri Vedat, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: The treatment of Peyronie's disease with interferon Alpha 2a: Early results, 2nd Meeting of the European Society for Impotence Research, Madrid, İspanya, October, 1-4, 1997.
- 1996, Ülker Volkan, Apaydın Erdal, Semerci Bülent, Nazlı Oktay, Çıkılı Necmettin, Mülazımoğlu Nurullah: Is it valuable to biopsy azoospermic men with markedly high FSH levels? XIIth Congress of the European Association of Urology, September, 1-4, Paris, 1996.
- 1996, Semerci Bülent, Verit Ayhan, İlbey Özlem, Nazlı Oktay: The role of ESWL in the treatment of calculi in horseshoe kidneys, 14th World Congress on Endourology and SWL 12 th Basic Research Symposium, Melbourne, Avustralia, November, 11-14, 1996.
- 1996, Abdulzadeh Hamit, Çal Çağ, Biperva Müşteba, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan: Combined used of Amitriptyline and Lidocain for the treatment of interstitial cystitis, XIIth Congress of the European Association of Urology, September, 1-4, Paris, 1996.
- 1995, Ülker Volkan, Dündar Mehmet, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Nazlı Oktay, Erhan Özcan: Comparison of Prazosin and Doxazosin in mild to moderate BPH, 4th Mediterranean Congress of Urology, Rodos, September, 6-10, 1995.
- 1995, Semerci Bülent, Verit Ayhan, İlbey Özlem, Çıkılı Necmettin, Cüreklibatır İbrahim, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan The effect of varicocelectomy on sperm parameters, 2nd International Congress on Andrology in Turkey, İstanbul, May, 17-20, 1995.
- 1995, Semerci Bülent, Ülker Volkan, Apaydın Erdal, Nazlı Oktay, Çıkılı Necmettin, Mülazımoğlu Nurullah: Value of testicular biopsy in azoospermic patients with markedly elevated FSH levels, 2nd International Congress on Andrology in Turkey, İstanbul, May, 17-20, 1995.
- 1995, Semerci Bülent, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Verit Ayhan, İlbey Özlem, Çıkılı Necmettin: The role of ESWL in the treatment of calculi with anomalous kidneys, 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, Israel, November 26- December 1, 1995.
- 1995, Semerci Bülent, Altay Barış, Apaydın Erdal, Erhan Özcan, Mülazımoğlu Nurullah, Yurtseven Orhan, Gürsan Atalay, Nazlı Oktay: Differentiation of benign prostatic hyperplasia from prostate cancer using prostate spesific antigen density: A preliminary study, 4th Mediterranean Congress of Urology, Rodos, September, 6-10, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Çal Çağ, Polat Yavuz, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Mülazımoğlu Nurullah: Use of malleable penile prosthesis in impotence, 2nd International Congress on Andrology in Turkey, İstanbul, May,17-20, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Outpatient ureteroscopic removal of distal ureteral stone, 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th 1Basic Research Symposium, Jerusalem, Israel, November 26- December , 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Yurtseven Orhan: Insitu Extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteral stones in different localizations, 13th World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, Israel, November 26- December 1, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Semerci Bülent: Medical treatment of BPH with Finasteride, 4th Mediteranean Congress of Urology, Rodos, September, 6-10, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Çal Çağ, Dündar Mehmet, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Locally invasive bladder cancer, 4th Mediteranean Congress of Urology, Rodos, September, 6-10, 1995.
- 1995, Özyurt Ceyhun, Avcıeri Vedat, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Ülker Volkan, Erhan Özcan: Adjuvant intravesical therapy with Interferon alpha 2a for superficial bladder cancer, 4th Mediteranean Congress of Urology, Rodos, September, 6-10, 1995.
- 1995, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Çıkılı Necmettin, Gürsan Atalay, Yurtseven Orhan, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Epidemiologic aspects of urinary lithiasis and stone analysis in the Aegean region of Turkey, 6th European symposium on Urolithiasis, Stockholm, June, 8-10, 1995.
- 1995, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Semerci Bülent, Ülker Volkan: Ureteroscopic removal of distal ureteral stones as an outpatient procedure, 6th European symposium on Urolithiasis, Stockholm,June, 8-10, 1995.
- 1995, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Çal Çağ, Mülazımoğlu Nurullah, Erhan Özcan: Results of exstracorporeal shock wave lithotripsy in the pediatric age group, 13th World Congress on Endourulogy and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, Israel, November, 26- December 1, 1995.
- 1995, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Semerci Bülent, Özyurt Ceyhun, Erhan Özcan: Metabolic study and urinary infections in patients with orthotopic sigmoid neobladder, Continent Urinary Reconstruction, , Second International Meeting, Mainz June, 28-30, 1995.
- 1995, Cüreklibatır İbrahim, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Semerci Bülent, Erhan Özcan: Urodynamic evaluation of detubularized sigmoid neobladder. Continant Urinary Reconstruction, Second International Meeting, Mainz, June, 28-30, 1995.
- 1994,Türkoğlu Meltem, Özyar Bülent, Kayaaltı Bülent, Uğur Gülden, Nazlı Oktay: Comparison of the effects of Mannitol and Frusemide after transurethral resection of the prostate, The 9th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Bangkok, Thailand, November, 6-11, 1994.
- 1994, Özyurt Ceyhun,Günaydın Gürhan,Koçak İzzet,Nazlı Oktay,Çıkılı Necmettin,Erhan Özcan.Distribution of etiologic factors in infertil men.7th.İnt.Urological symposion,Andrology Symposion in memory of Prof.Alpay Kelami,North Cyprus,1994.(Sözlü).
- 1994, Çıkılı Necmettin,Özyurt Ceyhun,Günaydın Gürhan,Altay Barış,Nazlı Oktay,Erhan Özcan. The Effect of prostatitis to semen paramaters in fertile men and infertil men.7th Int.Urological symposion,Andrology symposion in memory of Prof.Alpay Kelamı,Girne,NorthCyprus,1994(Sözlü).'
- 1994,Apaydın Erdal, Mir Sevgi, Erhan Özcan, Mülazımoğlu Nurullah, Yurtseven Orhan, Çıkılı Necmettin, Cüreklibatır İbrahim, Nazlı Oktay: Accupuncture in the treatment of nocturnal enuresis: A preliminary study. XI th Congress of the European Association of Urology, Berlin, 13-16 July, 1994.
- 1994, Apaydın Erdal, Killi Refik, Semerci Bülent, Günaydın Gürhan, Altay Barış, Nazlı Oktay, Erhan Özcan, Gürsan Atalay, Çıkılı Necmettin: Sonourethrography in the evaluation of anterior urethral strictures: prospective comprasion of retrograde urethrograpy and cystoscopy in 55 patients. XI th Congress of European Association of Urology, Berlin, 13-16 July, 1994
- 1993, Girgin Ferhan,Ersoz Biltan,Girgin Cengiz,Nazlı Oktay,Erlaçin Sermet: Seminal Fructose:A Novel Approach To a Known Paramater.European Congress Of Clinical Chemistry,Nice,Fransa,1993.(Poster).
- 1993, Çıkılı Necmettin,Semerci Bülent,Nazlı Oktay,Özyurt Ceyhun,Dündar Mehmet The Relation Between İmprovement of Semen Qualtiy and Age of the Meh Undergone Varicocelectomy.3Rd Mediterrenean Cong of Urology.İstanbul,1993(Sözlü).
- 1993, Çıkılı Necmettin,Özyurt Ceyhun,Nazlı Oktay,Altay Barış,Günaydın Gürhan,Semerci Bülent,Erhan Özcan:The relation of the using of any kind of contraseptive method with prostatitis.3rd Mediterranean Cong.of Urology,İstanbul,1993.(Poster)
- 1993, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Özyurt Ceyhun,Semerci Bülent,Çıkıllı Necmettin,Erhan Özcan.Metabolic Followup in Patients With Continent Sigmoid Urinary Diversion.3Rd Mediterranean Cong.Of.Urology,İstanbul,1993 (Poster).
- 1993, Cüreklibatır İbrahim,Günaydın Gürhan,Nazlı Oktay,Çalı Çağ,Erhan Özcan,Çıkılı Necmettin The Results of intravesical Chemotherapy With Epirubicin and Bcg for Superficial Bladder Cancer.3Rd.Mediterranean Cong.Of Urology,İstanbul,1993 (Poster).
- 1993, Apaydın Erdal,Özbek Emin,Nazlı Oktay,Semerci Bülent,Günaydın Gürhan .,Erhan Özcan,Çıkılı Necmettin.The Use of Tamoxifene in the Treatment of Peyronies Dise ase:A Preliminary Study.3Rd Metditerranean Cong.Of.Urology,İstanbul,1993,(Sözlü).
- 1992, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Çıkılı Necmettin,Erhan Özcan: Results With Tubular and Detubularized Sigmoid Bladder for Continent Urinary Diversion.Proceedings of Continent Urinary Reconstruction,First int.Meeting,Lund.

National Conference Proceedings (122 entries)- 2012, Ö. Demiray, A. Şimşir, KE. Ergün, B. Turna, B. Altay, B. Semerci, O. Nazlı, E. Apaydın, N. Çıkılı: Transrektal ultrasonografi eşliğinde biopsi: Ürolog mu radyolog mu? 22. Ulusal Üroloji kongresi, 2-6 Mayıs, Girne, KKTC, 2012.
- 2012, B. Yıldız, V. Ahmedov, B. Turna, O. Nazlı, A. Şimşir, B. Altay, N. Çıkılı: Epidural spinal anestezi altında PNL deneyimimiz. 22. Ulusal Üroloji kongresi, 2-6 Mayıs, Girne, KKTC, 2012.
- 2012, A. Şimşir, E. Gürer, O. Nazlı, B. Altay, E. Apaydın, B. Semerci, B. Turna: Ürolojik organ lenfomaları tanınabilir mi? 22. Ulusal Üroloji kongresi, 2-6 Mayıs, Girne, KKTC, 2012.
- 2012, E. Gürer, S. Karamazak, A. Şimşir, B. Turna, O. Nazlı: Toplayıcı sistem tümörüne perkütan yaklaşım. 22. Ulusal Üroloji kongresi, 2-6 Mayıs, Girne, KKTC, 2012.
- 2012, F. Kızılay, A. Şimşir, B. Sarsık, N. Çıkılı, O. Nazlı, B. Semerci: Renal miksoma: olgu sunumu. 22. Ulusal Üroloji kongresi, 2-6 Mayıs, Girne, KKTC, 2012.
- 2011, E. Gürer, O. Nazlı, B. Altay, E. Apaydın, B. Turna: Laparoskopik transperitoneal dismembered pyeloplasti cerrahi tekniği. (Video). 9. Ulusal Endoüroloji kongresi, 5-9 Ekim, Ankara, 2011.
- 2011, E. Gürer, B. Turna, F. Kızılay, Ü. Eskidemir, B. Semerci, O. Nazlı: Çocuk hastalarda üreteroskopi deneyimlerimiz. 9. Ulusal Endoüroloji kongresi, 5-9 Ekim, Ankara, 2011.
- 2011, E. Gürer, B. Turna, B. Yıldız, KE, Ergün, O. Nazlı: Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz. 9. Ulusal Endoüroloji kongresi, 5-9 Ekim, Ankara, 2011.
- 2010, E. Gürer, B. Turna, R. Altıntaş, G. Çoban, F. Cebiyev, F. Kızılay, B. Semerci, O. Nazlı: Çocuk hastalarda üreteroskopi deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım, İstanbul, 2010.
- 2010, B. Yıldız, B. Turna, E. Gürer, G. Çoban, R. Altıntaş, S. Karamazak, B. Semerci, O. Nazlı: Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım, İstanbul, 2010.
- 2008: A. Şimşir, R. Mamadov, O. Nazlı, N. Çıkılı, C. Özyurt, Ç. Çal: BPH’ ye yönelik cerrahide prostat karsinomu saptanması kanser tedavisini nasıl etkiler? 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: B. Turna, K. Akbay, E. Mukhtarov, S. Çelik, B. Altay, E. Apaydın, B. Semerci, O. Nazlı: Perkütan nefrolitotomide (PNL) anatomik göstergeler. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: A. E. Canda, B. Turna, M. G. Çınar, O. Nazlı: İnsanda üreterin fizyoloji ve farmakolojisi: Günümüz ve gelecekteki tedavi yaklaşımlarının esasları. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: B. Turna, R. Mammadov, B. Yıldız, B. Altay, E. Apaydın, B. Semerci, O. Nazlı: Komplike/kompleks böbrek taşı hastalığında perkütan nefrolitotomi. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: B. Turna, R. Mammadov, G. Çoban, B. Altay, B. Semerci, O. Nazlı: Pekütan nefrolitotominin (PNL) soliter böbrekte renal fonksiyon üzerine etkisi. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: S. Yılmaz, Ç. B. Avcı, Y. Dodurga, B. Turna, Z. Ö. Doğan, S. Numanoğlu, S. Demiryoğutan, O. Nazlı, C. Gündüz: Mesane kanserinde G protein- bağlı reseptör gen (P2RY5) polimorfizmi. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: B. Turna, M. G. Çınar, A. E. Canda, E. C. Orhan, N. R. Tiftik, B. Semerci, O. Nazlı, K. Büyükafşar: Unilateral üreter obstrüksiyonu oluşturulan tavşan modelinde Rho-kinaz yolağının rolü. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz, Ç. B. Avcı, S. Numanoğlu, Y. Dodurga, H. Onay, S. Demiryoğutan, B. Turna, O. Nazlı, C. Gündüz: Prostat kanserli olguların serbest DNA’ sında RAR-BETA RASSF1 genlerinin protomer bölge hipermetilasyonu. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2008: İ. Karabuğa, B. Turna, S. Vatansever, B. Altay, F. Ekren, E. Türköz, G. Üstün, O. Nazlı, E. Apaydın: Atorvastatin ve lizinopril veya kombinasyonunun ratlardaki unilateral üreteral obstruksiyon modeli sonrası renal hasardaki rolü. 20. Üroloji kongresi, 1-6 Kasım, Antalya, 2008.
- 2007 O Nazlı, E Apaydın, S Demiryoğuran, M Umul, C Özyurt: Laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi, 7. Ulusal Endoüroloji kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme, 2007. (Video)
- 2007 O Nazlı, B Turna, S Demiryoğuran: Benign pelvis renalis tümörünün perküten rezeksiyonu, 7. Ulusal Endoüroloji kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme, 2007. (Video)
- 2007 B Turna, O Nazlı, A Şimşir, M Umul, B Semerci, N Çıkılı: Üreteroskopi ve pnömotik litotripsi: 1056 olgu, 7. Ulusal Endoüroloji kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme, 2007.
- 2007 B Turna, O Nazlı, M Umul, B Altay, E Apaydın: Perkütan nefrolitotomide taşsızlık oranını etkileyen faktörler, 7. Ulusal Endoüroloji kongresi, 9-12 Eylül, Çeşme, 2007.
- 2006 E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Laparoskopik nefrektomi ve adrenalektomi esnasında karşılaşılan komplikasyonlar ve onarımları, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006. (Video)
- 2006 E Apaydın, O Nazlı, B Turna, S Demiryoğuran: İpsilateral pyelolitotomi öyküsü bulunan obez hastada hidronefrotik sağ böbreğe transperitoneal laparoskopik nefrektomi, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006. (Video)
- 2006 E Apaydın, B Turna, S Demiryoğuran, O Nazlı: Parsiyel staghorn böbrek taşının tedavisinde laparoskopik retroperitoneal pyelolitotomi, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006. (Video)
- 2006 E Apaydın, O Nazlı, B Turna, S Demiryoğuran: Pelvik ektopik böbrek taşının tedavisinde transperitoneal laparoskopik pyelolitotomi, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006. (Video)
- 2006 B Turna, S Demiryoğuran, R Mammadov, O Nazlı: ESWL öyküsünün perkütan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006 S Yılmaz, S Demiryoğuran, Ç Bıray, Ö Doğan, B Turna, N Topçuoğlu, C Gündüz, O Nazlı: Mesane kanserinde sitokeratin 20 MRNA ekspresyonunun real-time revers transkriptaz zincir reaksiyonu ile kantitatif tayini: Ön Çalışma, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006 Ç Biray, Z Eroğlu, S Demiryoğuran, Ö Doğan, S Yılmaz, B Turna, O NAzlı: Mesane ve prostat kanserlerinde apolipoprotein E genotipi, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006 Ö Doğan, S Demiryoğuran, Ç Biray, S Yılmaz, B Turna, N Topçuoğlu, C Gündüz, O NAzlı: Hücre dışı plazma DNA' nın prostat kanserinde kantitatif tayini ve değerlendirilmesi: Ön Çalışma, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006 B Turna, F Ekren, K Akbay, O Nazlı, B Altay, C Özyurt, N Çıkılı: Üst, orta ve alt kaliks yerleşimli böbrek taşlarında ESWL' nin etkinliği, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006 B Turna, F Ekren, K Akbay, O Nazlı, E Apaydın, B Semerci, G Günaydın, İ Cüreklibatır: Proksimal ve distal yerleşimli üreter taşlarında ESWL etkinliği, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006: Cumhur Gündüz,Tufan Çankaya, Çığır Biray, Özgür Çoğulu, Oktay Nazlı, Nejat Topçuoğlu, Ferda Özkınay, Cihangir Özkınay: Transizyonel Hücreli Kanserlerde Kromozomal Anomalilerin Fluoresan in situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemi ile Tanısı 1.Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu 12-15 Mart Bursa, 2006.
- 2006 B Turna, S Demiryoğuran, R Mammadov, O Nazlı: Geçirilmiş açık taş cerrahisinin perkütan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi, 19. Üroloji kongresi, 10-15 Haziran, Antalya, 2006.
- 2006: Z.Özlem Doğan, Çığır Biray, Sunde Yılmaz, Serkan Demiryoğuran, Burak Turna, Nejat Topçuoğlu, Oktay Nazlı, Cumhur Gündüz: Hücre Dışı Plazma DNA’nın Prostat Kanserinde Kantitatif Tayini ve Değerlendirilmesi: Ön Çalışma 1.Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu 12-15 Mart Bursa, 2006.
- 2006: Sunde Yılmaz, Çığır Biray, Z.Özlem Doğan, Serkan Demiryoğuran, Burak Turna, Nejat Topçuoğlu, Oktay Nazlı, Cumhur Gündüz: Mesane Kanserinde Sitokeratin 20 mRNA ekspersyonunun Real-Time Revers Transkriptaz Zincir Reaksiyonu ile Kantitatif Tayini: Ön Çalışma - 1.Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu 12-15 Mart Bursa, 2006.
- 2005 Çiçek Candan, Bilgiç Altınay, Yaygın Engin, Koturoğlu Güldane, Yalaz Mehmet, Kurugöl Zafer, Nazlı Oktay, Gündem Gürsen: Semptomlu hastalarda Chlamydia Trachomatis infeksiyonunun prevalansı 2. Ulusal Viroloji Kongresi 13-17 Eylül, Antalya, 2005.
- 2005 B Turna, O Nazlı, S Demiryoğuran, R Mamadov, Ç Çal: Perkütan nefrolitotomi sırasında kan kaybını etkileyen faktörlerin analizi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 E Apaydın, B Altay, O Nazlı, B Semerci, B Turna, A Şimşir: Laparoskopik nefrektomi sırasında renal venin ligasyonu için 15 mm' lik hem-o-lok polymer ligating klip kullanımı, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 E Apaydın, B Altay, O Nazlı, B Turna, A Şimşir, S Demiryoğuran: Laparoskopik radikal prostatektomi esnasında karşılaştığımız komplikasyonlar, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 O Nazlı, B Turna, İ Karaboğa, B Semerci: Büyük mesane taşlarının tedavisinde suprapubik sistolitotripsi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 B Turna, O Nazlı, S Demiryoğuran, E Apaydın, B Semerci: Ege Üniversitesi endopyelotomi sonuçları, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 E Apaydın, O Nazlı, B Turna, A Şimşir, R Mammadov: Pelvik ektopik böbrek taşının tedavisinde transperitoneal laparoskopik pyelolitotomi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005. (Video)
- 2005 E Apaydın, O Nazlı, B Turna, U Aliyeva, R Mammadov: Laparoskopik retroperitoneal üreterolitotomi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005. (Video)
- 2005 B Turna, O Nazlı, E Apaydın, S Demiryoğuran, M Umul: Soliter böbrekte başarısız iki açık pyeloplasti sonrası uygulanan retrograd endopyelotomi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005. (Video)
- 2005 O Nazlı, B Turna, E Apaydın, A Şimşir: Perkütan nefrolitotomi ve Colling's bıçağı kullanılarak yapılan eşzamanlı antegrad endopyelotomi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005. (Video)
- 2005 B Turna, M Umul, B Altay, Ç Çal, O Nazlı: Perkütan nefrolitotomi tedavisinde taş boyutları tedavi başarısı ve komplikasyon oranlarını etkiler mi? 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 B Turna, O Nazlı, A Şimşir, G Üstün: Çocuklarda ESWL sonrası taştan temizlenme oranına alt pol renal anatomisinin etkisi, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 A Şimşir, B Turna, O Nazlı, S Demiryoğuran, N Çıkılı: Sildenafil sitrat tavşan modelinde ESWL' ye bağlı renal travmayı geri çevirebilir mi?, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2005 B Turna, R Mammadov, S Demiryoğuran, Ç Çal, O Nazlı: Perkütan nefrolitotomi sırasında suprakostal girişim sonuçları: Retrospektif analiz, 6. Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık, İstanbul, 2005.
- 2004 E Apaydın, B Altay, O Nazlı, B Semerci, K Özdedeli, A Şimşir, G Üstün: Laparoskopik radikal prostatektomi esnasında karşılaştığımız komplikasyonlar ve teknik zorluklar, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004.
- 2004 E Apaydın, B Altay, O Nazlı, K Özdedeli, U Özdemir, B Semerci: Retroperitoneal laparoskopik pyeloplasti, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004. (Video)
- 2004 A Rodoplu, B Altay, O Nazlı, M Umul: Alt üriner sistem semptomlu hastalarda erektil disfonksiyonun araştırılması: Testosteron, Leptin, Kan lipidleri ile ilişkisi ve alfa bloker (Tamsulosin) tedavisi ile birlikte değerlendirilmesi, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004.
- 2004 B Turna, T Yılmaz, O Nazlı, B Semerci, E Apaydın, Ç Çal, F Ekren, E Sevinç: Prostat kanserinin evrelemesinde transrektal ultrasonografi ve endorektal mantetik rezonans görüntüleme ile histopatolojik bulguların korelasyonu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004.
- 2004 B Turna, E Apaydın, B Semerci, B Altay, N Çıkılı, O Nazlı: Libidosu düşük kadınlarda azalmış androjen seviyelerinin kadın seksüel fonksiyon indeksi ile korelasyonu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004.
- 2004 E Apaydın, B Altay, O Nazlı, K Özdedeli, F Ekren, İ Karaboğa: Transperitoneal laparoskopik nefroüreterektomi: Video sunumu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004. (Video)
- 2004 E Apaydın, B Altay, O Nazlı, B Semerci, K Özdedeli, A Şimşir: Laparoskopik radikal prostatektomi: Ege Üniversitesi deneyimi, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004. (Video)
- 2004 E Apaydın, B Altay, B Semerci, O Nazlı, K Özdedeli, A Şimşir: Laparoskopik radikal prostatektomide kullandığımız üretrovezikal anastomoz tekniği, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, Antalya, 2004. (Video)
- 2003, O. Nazlı, B. Turna, E. Apaydın, Ç. Çal, B. Altay. Anomalili böbreklerde ESWL sonuçları (72 olgu) 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.
- 2003, O. Nazlı, A. Şimşir, B. Turna, B. Altay, Ç. Çal, E. Apaydın, N. Çıkılı Üreter taşı tedavisinde üreteroskopi sonuçları 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.
- 2003, O. Nazlı, B. Turna, E. Apaydın, Ç. Çal, B. Altay, C. Özyurt: Çocuklarda ESWL sonuçları (162 olgu-173 ünite). 5. Ulusal Endoüroloji kongresi, Diyarbakır 24-26 Ekim 2003.
- 2002, M. Delibaş, A. Tan, M. Hekimgil, Ç. Çal, O. Nazlı Çeşitli antiandrojenik tedavilerin rat prostatı üzerine apopitotik etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi Antalya 5-10 Ekim 2002.
- 2002, A. Şimşir, U. Özdemir, Ç. Çal, O. Nazlı, G. Günaydın, C. Özyurt, Antiinkontinans cerrahisi uygulanan olguların fizik bakı ve ürodinamik yöntemlerle geç dönem izlem sonuçları. 17. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya 5-10 Ekim 2002.
- 2002, A. Şimşir, İ. Cüreklibatır, S. Şen, M. Delibaş, Ç. Çal, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı Üst üriner toplayıcı sistem karsinomlarında prognoz ve rekürrense etki eden faktörler. 17. Ulusal üroloji kongresi Antalya 5-10 Ekim 2002.
- 2002, G. Üstün, Ç. Çal, C. Özyurt, G. Günaydın, O. Nazlı, İ. Cüreklibatır Yüksek riskli veya rekürren yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde düşük doz BCG ve İnterferon alfa 2a nın kombine kullanımı. 17. Ulusal üroloji kongresi Antalya, 5-10 Ekim 2002.
- 2001 B Turna, U Özdemir, R Yalçın, C Özyurt, G Günaydın, M Özinel, O Nazlı: Milenyumda üriner sistem enfeksiyonlarının spektrumu, 1. Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu, 11-14 Ekim, Antalya, 2001.
- 2000, Ç.Çal, C. Özyurt, M. Delibaş, A. Rodoplu,O.Nazlı Valsalva kaçak noktası basıncı değerinin antiinkontinans cerrahisi sonucuna etkisi 16. Ulusal Üroloji Kongresi Antalya 8-12 Ekim 2000.
- 1998, Çal Çağ, Keskin Derya, Delibaş Mustafa, Gündüz Oğuzhan, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Prostatizmin değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemlerinin gerekliliği. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim 1998.
- 1997, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Sayıner Arzu, Keskin Derya, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Özacar Tijen, Badak Zühre: Kronik prostatit tedavisinde Siprofloksasin, Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, 1997.
- 1996, Nazlı Oktay, Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Pediatrik taş hastalığında ESWL tedavisi, II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin,1996.
- 1996, Gümüş Bilal,Lekili Murat, İşisağ A, Müezzinoğlu Talha, Nazlı Oktay, Büyüksu Coşkun: ESWL gebelerde zararlı mı? 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 1996.
- 1996, Abdulzadeh Hamit, Avcıeri Vedat, Çal Çağ, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Kronik irritatif işeme yakınması olan kadın hastalarda tanı, 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 1996.
- 1995, Duman Yusuf, Kıraç S, Yüksel Didem, Cüreklibatır İbrahim, Sayıner Arzu, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan: Kemik iliği metastazlarının radyonüklid yöntemler ile tanısı: Antigranülosit antikor çalışması, IX. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Pamukkale, 1995.
- 1994,Özyurt Ceyhun, Dündar Mehmet, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Yurtseven Orhan, Günaydın Gürhan: Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) ve Transüretral prostat insizyonu (TUIP) sonuçlarının karşılaştırılması, 13. Ulusal Üroloji Kondresi, Antalya, 1994.
- 1994, Nazlı Oktay, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Semerci Bülent, Ülker Volkan, Çıkılı Necmettin: Üreterorenoskopi uygulamaları, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1994.
- 1994, Çal Çağ, Özyurt Ceyhun, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay, Cüreklibatır İbrahim, Erhan Özcan: Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravezikal BCG protokolunun karşılaştırılması, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1994.
- 1994, Çal Çağ, Avcıeri Vedat, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Günaydın Gürhan, Çıkılı Necmettin, Erhan Özcan: Mesane kanseri nedeniyle sistoprostatektomi uygulanan hastalarda rastlantısal prostat kanseri görülme sıklığı, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya,1994.
- 1994, Avcıeri Vedat, Özyurt Ceyhun, Cüreklibatır İbrahim, Çal Çağ, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: Stamey uygulanan olguların postoperatif geç dönem izlem sonuçları, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1994.
- 1993, Kandiloğlu Gülşen,Nazlı Oktay,Alkanat Murat,Semerci Bülent,Çıkılı Necmettin:Sigmoid Mesanede Adenokarsinom.Xı.Ulusal Patoloji Sempozyumu,Trabzon,1993.Sözlü.
- 1992, Nazlı Oktay,Özbilgin Ahmet,Shahbal Amir,Cüreklibatır İbrahim,Özcel M.Ali:Erkek Hastalardaki Trichomoniasis'in Secnidazole ile Tedavisi,12.Ulusal Üroloji Kongresi.Nevşehir,1992,(Sözlü).
- 1992, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Semerci Bülent,Gürsan Atalay,Erhan Özcan,Mülazımoğlu Nurullah:Norfloxacin'in Üriner Enfeksiyonlardaki Uygulaması,7.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,Kuşadası,1992 (Poster).
- 1992, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Gürsan Atalay,Erhan Özcan,Semerci Bülent,Mülazımoğlu Nurullah:Cefoperazon'un Eswl de Profilaktik Kullanımı,7.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,Kuşadası,1992.(Poster).
- 1992, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Cüreklibatır İbrahim,Çıkılı Necmettin.Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan,Mülazımoğlu Nurullah,Erhan Özcan:Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Eswl Snouçları,2.Ulusal Litotripsi Sempozyumu,Ankara,1992.(Sözlü).
- 1992, Nazlı Oktay,Erensoy Selda,Özinel M.Ali,Semerci Bülent,Erhan Özcan,Bilgiç Altınay:Nongonoksik Üretrit'li ve infertil Erkeklerde Trachomatis Enfeksiyonu,12.Ulusal Üroloji Kongresi,Nevşahir,1992.(Poster).
- 1992, Nazlı Oktay Günaydın Gürhan,Cüreklibatır İbrahim,Çıkılı Necmettin,Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan,Mülazımoğlu Nurullah,Erhan Özcan:Pediatrik Yaş Grubu Eswl Sonuçları,1.Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı,Bursa,1992(Sözlü).
- 1992, Günaydın Gürhan,Özbek Emin,Nazlı Oktay,Yurtseven Orhan Gürsan Atalay,Mülazımoğlu Nurullah:Dokuz Yıllık inmemiş Testis Olgularımızın Gözden Geçirilmesi,1 Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı,Bursa,1992(Sözlü).
- 1992, Günaydın Gürhan,Nazlı Oktay,Cüreklibatır İbrahim,Çıkılı Necmettin,Yurtseven Orhan,Semerci Bülent:Üriner Operasyonlarda Pefloxacin Kullanımı,7.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,Kuşadası,1992.(Sözlü).
- 1992, Günaydın Gürhan,Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Ülker Volkan,Erhan Özcan,Cüreklibatır İbrahim:Yaşlılarda İmpotans Sorunu,1.Ege Geriatri Kongresi,İzmir,1992.(Sözlü).
- 1992, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Semerci Bülent,Cüreklibatır İbrahim,Erhan Özcan:Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreteroskopi:189 Olguluk Çalışma.2.Ulusal Litotripsi Sempozyumu,Ankara,1992(Sözlü).
- 1992, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Cüreklibatır İbrahim,Erhan Özcan:Yaşlılık Proçesi Olarak Bph'nin Güncel Tedavisi,1.Ege Geriatri Kongresi,İzmir,1992(Sözlü).
- 1992, Çıkılı Necmettin,Günaydın Gürhan,Nazlı Oktay,Cüreklibatır İbrahim,Erhan Özcan,Altay Barış:İleal Loop Uygulama Sonuçları,12.Ulusal Üroloji Kongresi,Nevşehir.1992.(Sözlü).
- 1992, Çıkılı Necmettin Günaydın Gürhan,Nazlı Oktay,Semerci Bülent,Cüreklibatır İbrahim Erhan Özcan:Onbir Yıllık Hipospadi Olgularımızın Gözden Geçirilmesi,1.Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı,Bursa,1992.(Sözlü).
- 1992, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Çıkılı Necmettin,Erhan Özcan:Tübülerize ve Detübülerize Sigmoid Mesane Sonuçları,12.Ulusal Üroloji Kongresi,Nevşehir,1992 (Sözlü).
- 1992, Cüreklibatır İbrahim,Günaydın Gürhan,Nazlı Oktay,Çıkılı Necmettin,Yurtseven Orhan:Üriner Enfeksiyonlarda Aztreonam Kullanımı,7.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,Kuşadası,1992.(Poster).
- 1991, Türkoğlu Meltem,Özyar Bülent,Kayaaltı Baran,Uğur Gülden,Nazlı Oktay:Transuretral Prostatektomi Operasyonundan Sonra Mannitol ve Frosemid Etkilerinin Karışlaştırılması.Xxv.Türk Anes ve Reanimasyon Kongresi,Marmaris 1991.(Sözlü).
- 1991, Özbilgin Ahmet,Nazlı Oktay,Özbel Yusuf,Tuzcuoğlu Yücel,Özcel M.Ali,Mülazımoğlu Nurullah:Erkeklerde Nongonoksik Üretrit'de Trichomoniasis,7.Ulusal Parazitoloji Kongresi,Girne,1991(Poster).
- 1991, Nazlı Oktay,Killi Refik,Günaydın Gürhan,Yurtseven Orhan,Sevinç Erkan:İnfertilitede Transrektal Ultrasonun Yeri,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991(Poster).
- 1991, Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Erhan Özcan,Mülazımoğlu Nurullah,Yurtseven Orhan,Gürsan Atalay,Çıkılı Necmettin,Cüreklibatır İbrahim:Üriner Sistem Taş Hastalıklarının Retrospektif incelenmesi,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991 (Poster).
- 1991, Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Tuzcuoğlu Yücel,Gürsan Atalay,Mülazımoğlu Nurullah:Empotansın Nonoperatif Tedavi Sonuçları,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Gülerçe Zeki,Kabasakal Taner,Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan,Testis Tümörlerinde Periferik ve Spermatik ve Kanındaki Tümör Belirleyicileri,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Nazlı Oktay,Çıkılı Necmettin,Gürsan Atalay,Erhan Özcan,Cüreklibatır İbrahim,Mülazımoğlu Nurullah,Yurtseven Orhan:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Eswl Erken Sonuçları,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991(Sözlü).
- 1991, Nazlı Oktay,Atalay Mücahit,Gülerçe Zeki,Dirlik Ayşegül,Duman Yusuf,Çıkılı Nevmettin:Eswl Uygulamasının Böbrek Fonksiyonlarına Etkisinin Radyonüklid incelemeyle Değerlendirilmesi,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Killi Refik,Nazlı Oktay,Semerci Bülent,Gürsan Atalay,Sevinç Erkan:Ejekülasyan Öncesi ve Sonrası Veziküloseminalis Ölçümleri,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Kabasakal Taner,Nazlı Oktay,Öztin Alper,Yurtseven Orhan,Çıkılı Necmetin : Empotansın Etiyolojik Dağılımı,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Gürsan Atalay,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Tuzcuoğlu Yücel,Öztin Alper,.Eswl Öncesi Profilaktik Seftriakson Kullanımı.11.Ulusal Üroloji Kongresi Side,1991.(Poster).
- 1991, Gülerçe Zeki,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Kabasakal Taner,Cüreklibatır İbrahim,Mülazımoğlu Nurullah:Stress Üriner inkontinansta Pratik Bir Yaklaşım:Stamey Yöntemi,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Gülerçe Zeki,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Gürsan Atalay,Yurtseven Orhan.İatrojenik Uzamış Ereksiyonun sağıtımında Dopamin Kullanımı.11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Girgin Cengiz,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Özbek Emin,Cüreklibatır İbrahim:Penis Eğriliklerinin Düzeltilmesinde Nesbit Yöntemi,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Kabasakal Taner,Apaydın Erdal,Tuzcuoğlu Yücel:Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreteroskopi:115 Olguluk Çalışma,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Kabasakal Taner,Ateşçi Y.Ziya,Erhan Özcan.Yüzeyel Mesane Tümörlerinde intrakaviter Epirubicin Uygulaması 11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Gülerçe Zeki,Gürsen Atalay,Mülazımoğlu Nurullah:Korporal Venöz Kaçağın Tedavisi,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Çıkılı Necmettin,Nazlı Oktay,Ateşçi Y.Ziya,Günaydın Gürhan,Yurtseven Orhan,Cüreklibatır İbrahim.İleri Evre Mesane Tümörlerinde Son 5 Yılda Kliniğimizde Yapılan Sistektomiler.11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Poster).
- 1991, Çıkılı Necmettin,Elmas Nevra,Nazlı Oktay,Gülerçe Zeki,Alizadeh Gholamreza,Erhan Özcan.Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Kistostomi,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991 (Poster).
- 1991, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Günaydın Gürhan,Kabasakal Taner,Mülazımoğlu Nurullah ,Erhan Özcan.Yapay Sigmoid Mesane Olgularının Kontrol Biopsileri.11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991,(Sözlü).
- 1991, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Gülerçe Zeki,Kabasakal Taner,Mülazımoğlu Nurullah.Detübülerize Sigmoid Mesanenin Fonksiyonel ve Ürodinamik Özellikleri 11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Erhan Özcan,Mülazımoğlu Nurullah,Yurtseven Orhan,Gürsan Atalay,Çıkılı Necmettin.İnvaziv Mesane Tümörlerinde Radikal Sistektomi Sonrası Detübülerize Sigmoid Mesanenin Hazırlanması11.Ulusal Üroloji Kongresi.Side, 1991 (Video Sunumu).'
- 1991, Cüreklibatır İbrahim,Nazlı Oktay,Çıkılı Necmettin,Erhan Özcan,Mülazımoğlu Nurullah,Yurtseven Orhan,Gürsan Atalay.İzole Sigmoid Kolondan Tübülerize ve Detübülerize Mesane Sonuçları.11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991.(Sözlü).
- 1991, Ateşçi Y.Ziya,Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Öztin Alper,Erhan Özcan:Varikoselektomide intraperatif Venografi Kullanımı,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991(Poster).
- 1991, Ateşçi Y.Ziya,Nazlı Oktay,Girgin Cengiz,Cüreklibatır İbrahim,Çıkılı Necmettin,Yurtseven Orhan,Erhan Özcan:Empotans Sağaltımında Bükülebilir Penil Protez İmplantasyonu sonuçları,11.Ulusal Üroloji Kongresi,Side,1991(Poster).
- 1989, Bölükbaşı Ahmet,Gümüş Bilal,Nazlı Oktay.Dev Arka Üretra Taşları,Vaka Takdimi,10.Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya,1989 (Poster).
- 1983, Erhan Özcan, Gürsan Atalay, Günaydın Gürhan, Nazlı Oktay: 20 yılda kliniğimizde saptanan vezikogenital fistül olgularının toplu değerlendirilmesi ve operasyon sonuçları, 7. Ulusal Üroloji Kongresi, Mersin, 1983.

Referrer Publications (70 entries)- 2009, Moussa AS, Li JB, Soriano M, et al.: Prostate biopsy clinical and pathological variables that predict significant grading changes in patients with intermediate and high grade prostate cancer BJU INTERNATIONAL Volume: 103 Issue: 1 Pages: 43-48 Published: JAN 2009
- 2009, Panzer C, Guay A Testosterone Replacement Therapy in Naturally and Surgically Menopausal Women (CME) JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE Volume: 6 Issue: 1 Pages: 8-18 Published: JAN 2009
- 2008, Seitz C, Martini T, Berner L, et al. Efficacy and Treatment Outcome of a New Electromagnetic Lithotripter for Upper Urinary Tract Calculi JOURNAL OF ENDOUROLOGY Volume: 22 Issue: 11 Pages: 2519-2525 Published: NOV 2008
- 2008, Ugras MY, Gedik E, Gunes A, et al. Some Criteria to Attempt Second Side Safely in Planned Bilateral Simultaneous Percutaneous Nephrolithotomy UROLOGY Volume: 72 Issue: 5 Pages: 996-1000 Published: NOV 2008
- 2008, Ost MC, Okeke Z, VanderBrink BA, et al. Totally Bloodless Percutaneous Renal Surgery JOURNAL OF ENDOUROLOGY Volume: 22 Issue: 10 Pages: 2241-2244 Published: OCT 2008
- 2008, Lin CC, Hsu YS, Chen KK Predictive Factors of Lower Calyceal Stone Clearance After Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL): The Impact of Radiological Anatomy JOURNAL OF THE CHINESE MEDICAL ASSOCIATION Volume: 71 Issue: 10 Pages: 496-501 Published: OCT 2008
- 2008, Kumar V, Keeley FX Percutaneous Nephrolithotomy: Why Do We Use Rigid Dilators? JOURNAL OF ENDOUROLOGY Volume: 22 Issue: 9 Pages: 1877-1879 Published: SEP 2008
- 2008, Borin JF Prone Retrograde Laser Lithotripsy Facilitates Endoscope-Guided Percutaneous Renal Access for Staghorn Calculi: Two Scopes Are Better than One JOURNAL OF ENDOUROLOGY Volume: 22 Issue: 9 Pages: 1881-1883 Published: SEP 2008
- 2008, Benway BM, Nakada SY Rebuttal JOURNAL OF ENDOUROLOGY Volume: 22 Issue: 9 Pages: 1885-1885 Published: SEP 2008
- 2008, Stuckey BGA Female sexual function and dysfunction in the reproductive years: The influence of endogenous and exogenous sex hormones JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE Volume: 5 Issue: 10 Pages: 2282-2290 Published: OCT 2008
- 2008, Nelson CP, Diamond DA, Cendron M, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy in pediatric patients using a late generation portable lithotriptor: Experience at children's hospital Boston JOURNAL OF UROLOGY Volume: 180 Issue: 4 Pages: 1865-1868 Part: Part 2 Published: OCT 2008
- 2008, Burchardt M, Engers R, Muller M, et al. Interobserver reproducibility of Gleason grading: evaluation using prostate cancer tissue microarrays JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY Volume: 134 Issue: 10 Pages: 1071-1078 Published: OCT 2008
- 2008, Panda A, Dorairajan LN, Nayak P, et al. Sofer M, Beri A, Friedman A, et al: Extending the application of tubeless percutaneous nephrolithotomy. Urology 70 : 412-416, 2007 UROLOGY Volume: 71 Issue: 6 Pages: 1229-1229 Published: JUN 2008
- 2008, Sofer M Extending the application of tubeless percutaneous nephrolithotomy. Urology 70 : 412-416, 2007 UROLOGY Volume: 71 Issue: 6 Pages: 1229-1230 Published: JUN 2008
- 2008, Yurdakul T, Gokce G, Kilic O, et al. Transurethral resection of ejaculatory ducts in the treatment of complete ejaculatory duct obstruction INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY Volume: 40 Issue: 2 Pages: 369-372 Published: 2008
- 2008, Bantis A, Zissimopoulos A, Kallaitzisi C, et al. Four prognostic indices in advanced prostate cancer patients, under palliative androgen deprivation treatment HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Volume: 11 Issue: 1 Pages: 21-25 Published: JAN-APR 2008
- 2008, Elaut E, De Cuypere G, De Sutter P, et al. Hypoactive sexual desire in transsexual women: prevalence and association with testosterone levels EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY Volume: 158 Issue: 3 Pages: 393-399 Published: MAR 2008
- 2008, Skolarikos A, de la Rosette J Prevention and treatment of complications following percutaneous nephrolithotomy CURRENT OPINION IN UROLOGY Volume: 18 Issue: 2 Pages: 229-234 Published: MAR 2008
- 2008, Shah HN, Mahajan AP, Hegde SS, et al. Tubeless percutaneous nephrolithotomy in patients with previous ipsilateral open renal surgery: A feasibility study with review of literature JOURNAL OF ENDOUROLOGY Volume: 22 Issue: 1 Pages: 19-24 Published: JAN 2008
- 2007, Lombardi G, Mondaini N, Macchiarella A, et al. Female sexual dysfunction and hormonal status in spinal cord injured (SCI) patients JOURNAL OF ANDROLOGY 28 (5): 722-726 SEP-OCT 2007
- 2007, Meyer-Bahlburg HFL, Dolezal C The female sexual function index: A methodological critique and suggestions for improvement JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 33 (3): 217-224 2007
- 2007, Gupta M, Lee MW Treatment of stones associated with complex or anomalous renal anatomy UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 34 (3): 431+ AUG 2007
- 2007, Larre S, Carpentier X, Sebe P, et al. A report of unusual crossed fused renal ectopia and minimal invasive management of calculi SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY 29 (5): 393-395 JUN 2007
- 2007, Erturhan S, Yagci F, Sarica K Ureteroscopic management of ureteral calculi in children JOURNAL OF ENDOUROLOGY 21 (4): 397-400 APR 2007
- 2007, Moore CD, Erhard MJ, Dahm P Robot-assisted excision of seminal vesicle cyst associated with ipsilateral renal agenesis JOURNAL OF ENDOUROLOGY 21 (7): 776-779 JUL 2007
- 2007, Onur MR, Orhan Y, Fyrdollap F, et al. Clinical and radiological evaluation of ejaculatory duct obstruction ARCHIVES OF ANDROLOGY 53 (4): 179-186 JUL-AUG 2007
- 2006, Tomioka S, Nakatsu H, Suzuki N, et al. Comparison of Gleason grade and score between preoperative biopsy and prostatectomy specimens in prostate cancer INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 13 (5): 555-559 MAY 2006
- 2006, Wierman ME, Basson R, Davis SR, et al. Androgen therapy in women: An endocrine society clinical practice guideline JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 91 (10): 3697-3710 OCT 2006
- 2006, Toledano R, Pfaus J The sexual arousal and desire inventory (SADI): A multidimensional scale to assess subjective sexual arousal and desire JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE 3 (5): 853-877 SEP 2006
- 2006, Somboonporn W Androgen and menopause CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 18 (4): 427-432 AUG 2006
- 2006, Clayton AH, Segraves RT, Leiblum S, et al. Reliability and validity of the sexual interest and desire inventory-female (SIDI-F), a scale designed to measure severity of female hypoactive sexual desire disorder JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 32 (2): 115-135 MAR-APR 2006
- 2006, Cihan A, Cimen S, Secil M, et al. Congenital seminal vesicle cyst accompanying ipsilateral renal agenesis and rudimentary ureter INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY 38 (1): 133-135 2006
- 2006, Shamloul R, Kamel I Early treatment of cavernositis resulted in erectile function preservation JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE 3 (2): 320-322 MARCH 2006
- 2006, Lau SK, Spagnolo DV, Weiss LM Schwannoma of the adrenal gland - Report of two cases AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 30 Issue: 5 Pages: 630-634 Published: MAY 2006
- 2005, Ateyah A, El-Nashar AR, Zohdy W, et al. Intracavernosal irrigation by cold saline as a simple method of treating latrogenic prolonged erection JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE 2 (2): 248-253 MAR 2005
- 2005, Sills T, Wunderlich G, Pyke R, et al. The Sexual Interest and Desire Inventory-Female (SIDI-F): Item response analyses of data from women diagnosed with hypoactive sexual desire disorder JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE 2 (6): 801-818 NOV 2005
- 2005, Dore B Extra corporeal shock wave lithotripsy (ESWL) procedure in urology ANNALES D UROLOGIE 39 (3-4): 137-158 JUN-SEP 2005
- 2005, DeFoor W, Dharamsi N, Smith P, et al. Use of mobile extracorporeal shock wave lithotripter: Experience in a pediatric institution UROLOGY 65 (4): 778-781 APR 2005
- 2005, Bandi G, Rajpurkar A, MacDonald MF, et al. Multiple retained needles: An unusual complication of intracavernous self-injection UROLOGY 65 (4): E3-E4 APR 2005
- 2005, Shamloul R, Kamel H A broken intracavernous needle: Successful ultrasound-guided removal JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE 2 (1): 147-148 Jan 2005
- 2004, Beard CJ, Chen MH, Cote K, et al. Perineural invasion is associated with increased relapse after external beam radiotherapy for men with low-risk prostate cancer and may be a marker for occult, high-grade cancer INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS 58 (1): 19-24 JAN 1 2004
- 2004, Tunc L, Tokgoz H, Tan MO, et al. Stones in anomalous kidneys: Results of treatment by shock wave lithotripsy in 150 patients INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 11 (10): 831-836 OCT 2004
- 2004, Abdel-Khalek M, Sheir KZ, Mokhtar AA, et al. Prediction of success rate after extracorporeal shock-wave lithotripsy of renal stones - A multivariate analysis model SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 38 (2): 161-167 2004
- 2004, Altunrende F, Kim ED, Klein FA, et al. Seminal vesicle cyst presenting as rectal obstruction UROLOGY 63 (3): doi:10.1016/j.urology.2003.10.052 MAR 2004
- 2004, Terada T, Inatsuchi H: Small juxtadrenal cellular schwannoma VIRCHOWS ARCHIV Volume: 444 Issue: 1 Pages: 95-97 Published: JAN 2004
- 2003, Mikami Y, Manabe T, Epstein JI, et al. Accuracy of gleason grading by practicing pathologists and the impact of education on improving agreement HUMAN PATHOLOGY 34 (7): 658-665 JUL 2003
- 2003, Gunes A, Ugras MY, Yilmaz U, et al. Percutaneous nephrolithotomy for pediatric stone disease - Our experience with adult-sized equipment SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 37 (6): 477-481 NOV 2003
- 2003, Al-Busaidy SS, Prem AR, Medhat M Pediatric staghorn calculi: The role of extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy with special reference to ureteral stenting JOURNAL OF UROLOGY 169 (2): 629-633 FEB 2003
- 2003, Rizvi SAH, Naqvi SAA, Hussain Z, et al. Management of pediatric urolithiasis in Pakistan: Experience with 1,440 children JOURNAL OF UROLOGY 169 (2): 634-637 FEB 2003
- 2003, Hoschke B, May M, Seehafer M, et al. Connection of an ectopic megaureter with an aplastic kidney to the seminal vesicle. Case report of a laparoscopic intervention UROLOGE A 42 (8): 1092-1096 AUG 2003
- 2002, Miyake H, Hara S, Yamanaka N, et al. Predicting the extent of prostate cancer using a combination of serum prostate-specific antigen-alpha(1)-antichymotrypsin complex and systematic biopsy UROLOGIA INTERNATIONALIS 68 (4): 232-236 2002
- 2002, Vlajkovic M, Slavkovic A, Radovanovic M, et al. Long-term functional outcome of kidneys in children with urolithiasis after ESWL treatment EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 12 (2): 118-123 APR 2002
- 2002, Bassiri A, Ahmadnia H, Darabi MR, et al. Transureteral lithotripsy in pediatric practice JOURNAL OF ENDOUROLOGY 16 (4): 257-260 MAY 2002
- 2002, Netto NR, Longo JA, Ikonomidis JA, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy in children JOURNAL OF UROLOGY 167 (5): 2164-2166 MAY 2002
- 2002, Patel B, Gujral S, Jefferson K, et al. Seminal vesicle cysts and associated anomalies BJU INTERNATIONAL 90 (3): 265-271 AUG 2002
- 2002, Cherullo EE, Meraney AM, Bernstein LH, et al. Laparoscopic management of congenital seminal vesicle cysts associated with ipsilateral renal agenesis JOURNAL OF UROLOGY 167 (3): 1263-1267 MAR 2002
- 2001, Demirkesen O, Yaycioglu O, Onal B, et al. Extracorporeal shockwave lithotripsy for stones in abnormal urinary tracts: Analysis of results and comparison with normal urinary tracts JOURNAL OF ENDOUROLOGY 15 (7): 681-685 SEP 2001
- 2001, Rassweiler JJ, Renner C, Chaussy C, et al. Treatment of renal stones by extracorporeal shockwave lithotripsy - An update EUROPEAN UROLOGY 39 (2): 187-199 FEB 2001
- 2001, Delakas D, Daskalopoulos G, Metaxari M, et al. Management of ureteral stones in pediatric patients JOURNAL OF ENDOUROLOGY 15 (7): 675-680 SEP 2001
- 2001, Landau EH, Gofrit ON, Shapiro A, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy is highly effective for ureteral calculi in children JOURNAL OF UROLOGY 165 (6): 2316-2319 Part 2 JUN 2001
- 2001, Schultz-Lampel D, Lampel A The surgical management of stones in children BJU INTERNATIONAL 87 (8): 732-740 MAY 2001
- 2000, Elsobky E, Sheir KZ, Madbouly K, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: experience using two second-generation lithotripters BJU INTERNATIONAL 86 (7): 851-856 NOV 2000
- 2000, Sahin A, Tekgul S, Erdem E, et al. Percutaneous nephrolithotomy in older children JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 35 (9): 1336-1338 SEP 2000
- 2000, Tombolini P, Ruoppolo M, Bellorofonte C, et al. Lithotripsy in the treatment of urinary lithiasis JOURNAL OF NEPHROLOGY 13: S71-S82 Suppl. 3 NOV-DEC 2000
- 1999, Renner C, Rassweiler J Treatment of renal stones by extracorporeal shock wave lithotripsy NEPHRON 81: 71-81 Suppl. 1 1999
- 1999, Jayanthi VR, Arnold PM, Koff SA Strategies for managing upper tract calculi in young children JOURNAL OF UROLOGY 162 (3): 1234-1237 Part 2 SEP 1999
- 1997, Selli C, Bartoletti R, Travaglini F, et al. Surgical treatment of bilateral large seminal vesicle cysts associated with unilateral renoureteral agenesis UROLOGIA INTERNATIONALIS 58 (1): 66-68 1997
- 1997, Greenstein A, Sofer M, Chen JZ Delayed retrieval of fragment after needle breakage during intracavernous self-injection JOURNAL OF UROLOGY 157 (3): 953-953 MAR 1997
- 1996, Zurkirchen MA, Sulser T, Schmucki O, et al. Seminal vesicle cyst and ipsilateral renal agenesis. Report of two cases and review of the literature UROLOGE-AUSGABE A 35 (6): 490-494 NOV 1996
- 1995, Hellerstein DK Seminal-vesicle cyst, renal agenesis and infertility BRITISH JOURNAL OF UROLOGY 75 (1): 113-113 JAN 1995
Books (6 entries)- 2008: Temel üroloji cep kitabı, Renovasküler hipertansiyon
- 2007, Üriner Sistem Taş Hastalığı. Ed: A.Y Müslümanoğlu, T Esen, A Tefekli:Üriner sistem taş hastalığında beden dışı şok dalga (ESWL) tedavisi ve sonuçları
- 2007 Temel Üroloji 3. Baskı, Ed:K. Anafarta, Y. Bedük, N. Arıkan: Renovasküler hipertansiyon 871-880.
- 2007: Üroonkoloji kitabı: Ed: H. Özen, L. Türkeri: Üroonkolojik cerrahi öncesi hazırlık, sık görülen komplikasyonlar ve korunma (105-115)
- 2004 Campbell Üroloji (Çeviri) 8. Baskı, Güneş kitabevi, Ed: K. Anafarta, Ö. Yaman: Pediatrik ürolojik onkoloji, Cilt 3, 2469-2507.
- 1998, Temel Üroloji: Ed: K. Anafarta, O. Göğüş, Y. Bedük, N. Arıkan: Renovasküler hipertansiyon

Finished Research Projects (2 entries)- 2001, Araştırma Projesi, M. Delibaş, Ç. Çal, A. Tan, M. Hekimgil, O. Nazlı Çeşitli antiandrojenik tedavilerin rat prostatı üzerine apopitotik etkileri Proje No: 1997 Tıp 029
- 1998, Araştırma Projesi, Cüreklibatır İbrahim, Özyurt Ceyhun, Nazlı Oktay, Kandiloğlu Gülşen, Akalın Taner, Dündar Mehmet: Değişici Epitel Karsinomlarında Proliferatif İndeks-Prognoz İlişkisi(Histolojik derecelendirme, mitotik indeks, Agnor ve PCNA) Proje No: 1993/03
Memberships of Professional Associations (10 entries)- American Urological Association
- Ege Üroloji Derneği
- Endourological Society
- Endoüroloji Dernegi
- European Association of Urology
- Pediatrik Üroloji Derneği
- Societe Internationale d'Urologie
- Türk Androloji Derneği
- Türk Üroloji Derneği
- Üroonkoloji Derneği
Student's Completed Thesis (8 entries)- Doktora, 2005, Primer tanı alan prostat kanserli ve BPH tanılı hastaların PSA ve Serbest PSA düzeyleri ile PSA dansitelerinin retrospektif karşılaştırılması Dr. Güven Üstün, Uzmanlık tezi, 90 kaynak, 30 sayfa
- Doktora, 2005, Primer tanı alan prostat kanserli ve BPH tanılı hastaların PSA ve Serbest PSA düzeyleri ile PSA dansitelerinin retrospektif karşılaştırılması Dr. Güven Üstün, Uzmanlık tezi, 90 kaynak, 30 sayfa
- Doktora, 2000, İzole alt kalix taşlarında ESWL sonrası taştan temizlenmeye infindubulopelvik açı, taş boyutu ve alt kalix yapısının anatomik farklılığının etkisi, Dr. Fahrettin Er, Uzmanlık tezi, 42 kaynak,26 sayfa,
- Doktora, 2000, İzole alt kalix taşlarında ESWL sonrası taştan temizlenmeye infindubulopelvik açı, taş boyutu ve alt kalix yapısının anatomik farklılığının etkisi, Dr. Fahrettin Er, Uzmanlık tezi, 42 kaynak,26 sayfa,
- Doktora, 1997, Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal Alfa 2a tedavisinin etkinliğinin ve yan etkilerinin saptanması. Dr. Vedat AVCIERİ, Uzmanlık tezi, 143 kaynak, 42 sayfa.
- Doktora, 1997, Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal Alfa 2a tedavisinin etkinliğinin ve yan etkilerinin saptanması. Dr. Vedat AVCIERİ, Uzmanlık tezi, 143 kaynak, 42 sayfa.
- Doktora, 1996, İnterstisyel sistitte tanı ve tedavi, Dr. Hamit Abdulzadeh, Uzmanlık tezi, 142 kaynak, 53 sayfa.
- Doktora, 1996, İnterstisyel sistitte tanı ve tedavi, Dr. Hamit Abdulzadeh, Uzmanlık tezi, 142 kaynak, 53 sayfa.