Akademik BilgilerDURSUN EŞİYOK
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: dursun.esiyok@ege.edu.tr / dresiyok@gmail.com, dursun.esiyok@ege.edu.tr
- Telefon: İş : 0232. 3881865 veya 0232.3112930
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1978
- Yüksek Lisans: Ege üniversitesi bahçe bitkileri bölümü, Türkiye, 1978
- Doktora: Ege, Türkiye, 1987
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1990
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1994
- Profesörlük: EGE - BAHÇE BİTKİLERİ, Türkiye, 2001

Administrative / Academic Duties (10 entries)- Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı, 2015-
- Ege Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2015
- E. Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2016
- Sosyal Fon Yürütme Kurulu Üyeliği ( E. Ü. Zir. Fak.), 2010-2016
- E. Ü. Z. F. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Yardımcılığı, 2006-2009
- E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği., 2006-2011
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Yıl Sonu Sosyal Fon Hesap İnceleme Komisyon Üyeliği (E. Ü. Zir. Fak.), 2000-2010
- E.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-1997
- Çeşitli üniversite ve Fakültelerde Y. Lisans ve Doktora çalışmalarında Yöneticilik, Jüri üyeliği, 1995-
- E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sebze Üretimi Programı Koordinatörü, 1994-1997
Other Professional Activities (4 entries)- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme genel Müdürlüğünde SANTEZ Projelerinde Panalist, 2008-In Progress
- Çeşitli Üniversitelerin Araştırma Fonu Projelerinin Değerlendirilmesi, 2000-In Progress
- Çeşitli Bilimsel Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği, 2000-In Progress
- Horticulture Research International, Wellesbourne-Warwick/ England, Ziyaretçi araştırıcı, 1990-1991
Research Interests- Ziraat (5010000)
- Bahçe Bitkileri (5010100)
- Sebze Yetiştirme ve Islahı (5010103)
Indexed Journal Publications (23 entries)- BOZOKALFA, M.K., T.K. AŞÇIOĞUL, K.T, D.EŞİYOK, M.TEPECİK, H.H. KAYIKÇIOĞLU, T.N.BARLAS, 2017. Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Lahana (Brassica oleraceae L. var. capitata) Kök Kereviz (Apium graveolens L. var. rapaceum) ve Pırasa (Allium ampeloprasum) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2), 239-247. (Yayın No: 3872995)
- BOZOKALFA, M.K., T.K. AŞÇIOĞUL, D. EŞİYOK, 2017. GENETIC DIVERSITY OF FARMER-PREFERRED COWPEA (Vigna unguiculata L. Walp) LANDRACES IN TURKEY AND EVALUATION OF THEIR RELATIONSHIPS BASED ON AGROMORPHOLOGICAL TRAITS. Genetika, 49(3), 935-957., Doi: 10.2298/GENSR1703935B (Yayın No: 3873009)
- BOZOKALFA, M.K.,T.K. AŞÇIOĞUL, D. EŞİYOK, 2017. Biber genotiplerinin genetik çeşitliliklerinin SRAP markörleri kullanılarak belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32, 321-329. (Yayın No: 3872971)
- Nemli, S., T. K. Aşçıoğul, D. Ateş. D. Eşiyok, M. B. Tanyolaç, 2017. Diversity and Genetic Analysis Through DArTseq in Common Bean (Phaseolus vulgarisL. Germplasm From Turkey. Türk. J. Agric. For. (2017/41: 389-404. Tübitak/Ankara.
- BOZOKALFA, M.K., D. EŞİYOk T.K. AŞÇIOĞUL, 2016. Diversity pattern among agromorphological traits of the Swiss chard Beta vulgaris L subsp vulgaris genetic resources of Turkey. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 40, 684-695., Doi: 10.3906/tar-1512-80 (Yayın No: 3159326)
- Nemli, S., T. K. Asciogul, H.B.Kaya, A. Kahraman, D. Eşiyok, B. Tanyolaç, 2014. Association mapping for five agronomic traits in the common bean (Phaseolus vulgaris L.).JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Volume: 94 Issue: 15 Pages: 3141-3151 Published: DEC 2014 (Yayın No: 2454388)
- Bozokalfa, M. K., B. Yagmur, D.Esiyok, T. k. Aşçıoğul, 2014.GENETIC VARIABILITY AND ASSOCIATION PATTERN AMONG QUANTITATIVE NUTRITIONAL TRAITS IN SWISS CHARD (Beta vulgaris subsp L. var. cicla) ACCESSIONS AND ITS IMPLICATION FOR BREEDING. GENETIKA-BELGRADE Volume: 46 Issue: 2 Pages: 505-514 Published: 2014
- EŞİYOK, D., M.K. BOZOKALFA,S. KAVAK, A. UĞUR, 2013. Seed Yield, Quality and Plant Characteristics Changes of RocketSalad (Eruca sativa Mill.) under Different Nitrogen Sources and Vegetation Periods. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-59. (Yayın No: 4084623)
- Tuncay, Ö., D. Eşiyok, B. Yağmur, B. Okur, 2011. The Effect of Nitrogen Sources On Yield and Quality of Salad Rocket Grown in Different Months of Year, Journal of Plant Nutrition, 34:477–491, 2011
- Tuncay, Ö., Esiyok, D., Yağmur, B. and Okur, 2011. Yield and quality of garden cress affected by different nitrogen sources and growing period. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(3), pp. 608-617, 4 February, 2011.
- Tüzel, Y., G. B. Öztekin, H. Duyar, D. Eşiyok, Ö. G. Kılıç, D. Anaç, H. H. Kayıkçıoğlu, 2011. Organik Salata-Marul Yetiştiriciliğinde Agryl Örtü ve Bazı GübrelerinVerim, Kalite, Yaprak Besin Madde İçeriği ve Toprak VerimliliğiÖzelliklerine Etkileri, Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences 17 (2011) 190‐203.
- EŞİYOK, D., M.K. BOZOKALFA, T.K. AŞÇIOĞUL, 2011. Variability heritability and association analysis in plant traits of swiss chard Beta vulgaris subsp cicla. Genetika-Belgrade (Yayın No: 2288403)
- Bozokalfa, M. K., B.Yagmur, T.K.Asciogul, D. Eşiyok, 2011. Diversity in nutritional composition of Swiss chard (Beta vulgaris subsp L. var. cicla) accessions revealed by multivariate analysis. PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION Volume: 9 Issue: 4 Pages: 557-566 Published: DEC 2011
- Bozokalfa, M. K., D.Esiyok, H.Ilbi, S. Kavak, T. k. Aşçıoğul, 2011. Evaluation of phenotypic diversity and geographical variation of cultivated (Eruca sativa L.) and wild (Diplotaxis tenuifolia L.) rocket plant.PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION Volume: 9 Issue: 3 Pages: 454-463 Published: AUG 2011
- Esiyok, D., M.K. Bozokalfa,T.K. Asciogul, 2011.VARIABILITY, HERITABILITY AND ASSOCIATION ANALYSIS IN PLANT TRAITS OF SWISS CHARD (Beta vulgaris subsp cicla).GENETIKA-BELGRADE Volume: 43 Issue: 2 Pages: 239-252 Published: 2011
- Bozokalfa, M. K. D.Esiyok, B. Yagmur,2011. USE OF MULTIVARIATE ANALYSIS IN MINERAL ACCUMULATION OF ROCKET (ERUCA SATIVA) ACCESSIONS. GENETIKA-BELGRADE Volume: 43 Issue: 3 Pages: 437-448 Published: 2011
- Ugur, A., Süntar, İ., Aslan, S., Orhan, İ.E., Kartal, K., Sekeroglu, N., Esiyok,D.,Sener B., 2010. Variations in fatty acid compositions of the seed oil of Eruca sativa Mill. caused by different sowing periods and nitrogen forms. Phcog Mag 2010:6(24:305-8
- BOZOKALFA, M.K., D. EŞİYOK, H.İLBİ, T.K. AŞÇIOĞUL, 2010. Estimates of genetic variability and association studies in quantitative plant traits of Eruca spp Landraces. Genetika-Belgrade (Yayın No: 2291344)
- EŞİYOK, D., H.S. SALMAN, M.K. BOZOKALFA, F. ŞEN, T.K. AŞÇIOĞUL, 2010. Bazı Brokkoli Çeşitlerinde Raf Ömrü Süresince Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(1), 79-86. (Yayın No: 4084420)
- Bozokalfa, M. K., Yağmur, B., İlbi, H., Eşiyok, D., Kavak, S., 2009. Genetic Variability for Mineral Concentration of Eruca sativa L. and Diplotaxis tenefolia L. Accessions. Crop Breeding and Applied Biotechnolgy 9: 372-381, 2009. Brazilian Society of Plant Breding. Printed in Brazil.
- BOZOKALFA, M.K., D. EŞİYOK, K.TURHAN, 2009. Patterns of phenotypic variation in a germplasm collection of pepper Capsicum annuumL from Turkey. Spanish Journal of Agricultural Research (Yayın No: 2291461)
- Düzyaman, E., Duman, İ. Gümüş, M., Eşiyok, D., Vural, H., 2006. Possibilitie of Genetic Re-İmprovement in Open Pollinated Processing Tomato Cultivars: a Case Study from Turkey. Europ. J. Hort. Sci. 71(5). pp. 199-206, 2006. ISSN 1611-4426. Verlag Eugen Ulmer, KG, Stuttgart.
- Duman, İ., Düzyaman, E., Eşiyok, D., Vural, H., Erkan, S., 2005. Improving Productivity of Open-Pollinated Processing Tomato Cultivars. HortScience, 40, 1682-1685

Publications in Non-Indexed Journals (203 entries)- Bozokalfa, M. K., T. Kaygısız Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2018. Kereviz Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi. Ocak-Şubat 2018. Sayı(69): 101-105. Çankaya/İzmir.
- Eşiyok, D., 2017. Marulun Türkiye Ekonomisindeki Durumu. Tarım Türk Dergisi. Mart-Nisan2017(64): 41-44. Çankay/İzmir.
- Eşiyok, D., 2017. Ege’de Düzenlenen Ot Festivallerinde Doğru Bilinen Yanlışlar. Dünya GIDA Dergisi, 2017(5) 84- 87. Sefaköy/İstanbul.
- Eşiyok, D. 2017. Patlıcan Yetiştiriciliği "Solanum melongena L. var. esculentum Ness". Tarım Türk dergisi. mayıs-Haziran 2017(65): 36-40. Çankaya/İzmir.
- Eşiyok, D., 2017. Ege Mutfağında Otlar. Tarım Gündem Degisi Ocak-Şubat 2017(36): 26-26-30.
- Eşiyok, D., 2016. Türkiye'de Brokkoli Yetiştiriciliği Ekonomisi "Brassica oleracea L. var. italica". Tarım Türk Dergisi. 2016(62): 115-119.Çankaya/İzmir.
- Bozokalfa,M.K., T.K. Aşçıoğul, D.Eşiyok, 2016. Börülce Populasyonlarının Genetik Varyebilitesinin Agro Morfolojik Özellikler Yönünden Degerlendirilmesi ve Nitelikli Genotiplerin Belirlenmesi. Bahçe Dergisi, 2016(45): 61-66. Yalova.
- YOLDAŞ,F., D. EŞİYOK, 2016. Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması . Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences , 21(1), 13-23. (Kontrol No: 3260101)
- Aşçıoğul, T.K., M.K. Bozokalfa, D.Eşiyok, 2016. Fitokimyasallar"Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)" Dünya Gıda Dergisi 2016(7)89-92. Sefaköy/İzmir.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2016. Fitokimyasallar III Enginar (Cynara scolymus L.) Dünya Gıda Dergisi. 2016(3): 86-90. Sefaköy/İstanbul
- Soylu, M. K., K. Boztok, D. Eşiyok, 2016. Mycelial Growth Performance of the Pleurotus eryngii Species Complex strains on Differen Temperatures. ISHA/Acta Hort (1123) : 207-213.
- Bozokalfa, M.K., T.K. Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2016. Fitokimyasallar. Dünya Gida Dergisi 2016(01): 90-91. Sefaköy/İstanbul.
- Bozokalfa, M.K., T. Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2016. Fitokimyasallar "Bezelye "pisum sativum L. " Dünya Gıda Dergisi. 2016(06): 88-91. Sefaköy/izmir.
- Bozokalfa, M.K., T. Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2016. Sağlıklı Beslenmede Bakla ve Fitokimyasallar. Dünya Gıda Dergisi. 2016(04):87-89. Sefaköy/İstanbul.
- Bozokalfa, M.K., T. Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2016. Börülce "Vigna ungiculata L. Walp". Dünya Gıda Dergisi. 2016(09):86-90. Sefaköy/İstanbul
- Eşi,yok, D., M.K. Bozokalaf, T. Aşçıoğul, 2016. Kapya (Salçalık) Biber Yetiştiriciliği. tarım Gündem Degisi. Mayıs-Haziran 2016(32): 20-23. İzmir.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, M. K. Bozokalfa, 2015. Isırganotu. Dünya GIDA Dergisi, Sayı: 2015/1. 89-91. sefaköy/İstanbul.
- Eşiyok, D., 2015. Biberin Değerlendirilme Şekilleri. Tarım Türk Dergisi. Sayı:54, Yı:10. S:76-77. İzmir
- Eşiyok, D., 2015. Açık Tarla Koşullarında Marul ve Salata Yetiştiriciliği. Tarım Gündem Dergisi. Yıl:5, Sayı:27. S:40-44. İzmir.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçoğul, 2015. Turpotu(Raphanus raphanistrum). Dünya Gıda Dergisi, Sayı:2015/3, S: 85-87. Sefaköy-İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2015. Hardal Otu. Dünya Gıda Dergisi. Sayı:2015/04. S:87-89. Sefaköy/İstanbul.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, 2015. Kışlık Sebzelerin Üretimine Başlarken. Dünya Gıda Dergisi. Sayı:2015/07. S:90-93. Sefaköy-İstanbul.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, 2015. Kış Sebzelerinin Üretimine Başlarken II. Dünya Gıda Dergisi. Sayı:2015/08. S:75-77. Sefaköy-İstanbul.
- Yağmur, B., B. Okur, D. Eşiyok, 2015. Humik Asit Uygulamalarının Salata Bitkisinin Verim ve Makro Besin Maddesi İçeriği Üzerine Etkisi. Dünya Gıda Dergisi. Sayı:2015/08. S:92-98. Sefaköy-İstanbul.
- Eşiyok, D., 2015. Turşuluk (Kornişon) Hıyar Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. Tarım Gündem Dergisi. Haziran 2015. Sayı(26): 22-28. Gaziemir/İzmir.
- Bozokalfa, M.K., T. Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2015. Doğadan Toplanarak sebze olarak Değerlendirilen Işkın (Rheum Ribes L.) Dünya Gıda Dergisi. 2015(12): 86-87. Sefaköy/İstanbul.
- Eşiyok, D., H. Demirkan, T. Aşçıoğul, 2014. Ege'de Ot Festivalleri Başlıyor. "Arapsaçı". Dünya Yayıncılık, GIDA. 2014:02. 109-111. İstanbul
- Eşiyok, D., B. Yağmur, H. Demirkan, T. Aşçıoğul, 2014. Acı Marul "Lactuca serriola L.". Dünya Yayıncılık, GIDA, 2014/03. 92-94. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., N. Çetinkaya, T. Aşçıoğul, 2014. Sebze Olarak Değerlendirilen Tatlı ve Acı Sarmaşık Bitkileri. Dünya Yayıncılık, GIDA. 2014/04. 88-90. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2014. Doğada Kendiliğnden Yetişen Yameklik ve Salata Olarak Değerlendirilen Yeşillikler - 1 Hindiba (Cichorium intybus L.) Dünya yayıncılık, GIDA. 2014/05. 93-95. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2014. Doğada Kendiliğnden Yetişen Yemeklik ve Salata Olarak Değerlendrilen Yeşillikler - II Karahindiba (Chondrilla juncea L.). Dünya Yayıncılık, GIDA. 2014/06. 88-90. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2014. Doğada Kendiliğnden Yetişen Yemeklik ve Salata Olarak Değerlendirilen Yeşillikler-III Radika. Dünya Yayıncılık, GIDA, 2014/07. 94-96. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., 2014. Biber Yetiştiriciliği. Tarım Gündem Dergisi. Yıl: 4 Sayı: 21 / 32-36. İzmir
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T.Aşçıoğul, 2014. Doğada Kendiliğinden Yetişen Yemeklik ve Salata Olarak Değerlendirilen Yeşilliklr -IV "Köpek Üzümü. Dünya GIDA Degisi, 80-82. 2014/10. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2014. Helvacık. Dünya GIDA Dergisi, 89-90. 2014/11. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2014. Eşek Helvası. Dünya GIDA Dergisi, 89-91. 2014/12. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., 2014. Biber Yetiştiriciliği. Tarım Gündem Dergisi. Yıl:4, Sayı:21. S: 32-36. İzmir.
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2013. Solucan Gübresi: Vermikompost-III. (Vermikompostun Kullanım Alanları). Dünya Yayıncılık. GIDA: 2013:01. 92-95.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, B. Yağmur, T. Aşçıoğul, 2013. Baklanın Beslenme ve Toprak Verimliliği Üzerine Etkileri. Dünya Yaıncılık. GIDA: 2013:04. 92-95.
- Eşiyok, D., 2013. Ege'de Ot Festivalleri. Dünya Yayıncılık. GIDA: 2013/05. 89-91.
- Aşçıoğul, T., D. Eşiyok, 2013. Dünyadan Ot Festivalleri ve Farklı Tatlar. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2013/07. 89-91.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, 2013. Beslenme Programlarında Önem Kazanan Bir Bitki "Börülce". 2013. Dünya Yayıncılık. GIDA. Sayı: 2013/09. 93-96.
- Eşiyok, D., İ. E. Akçiçek, T. Aşçıoğul, 2013. Ege Mutfağının Lezzet ve Sağlık Açısından Önemli Bitkisi "Şvket-i Bostan". Dünya Yayıncılık. GIDA. Sayı:2103/10. 87-90.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, 2013. Sağlıklı Beslenmede Bitkisel Protein Kaynağı "Bezelye". 2013. Dünya Yayıncılık. GIDA. Sayı: 2013/12. 88-91.
- Eşiyok, D., M. k. Bozokalfa, S. Kavak, A. Uğur, 2013. Farklı Azot Kaynakları ve Vegetasyon Dönemleri Altında Rokanın (Eruca sativa Mill.) Tohum Verimi, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Değişimleri. S. D. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 8(1): 53-59,(2013). ISSN 1304-9984.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2013. Çin Hardal "Pak Choy" (Brassica campestris var. chinensis). Tarım Türk Dergisi. Sayı: 39, Yıl: 8. S: 33-34. İzmir
- Bozokalfa, M. K., T. Aşçıoğul, D. Eşiyok, 2012. Sofralarımızın Renkleri: Yenilebilir Çiçekler III. Soğan Çiçeği ve Çiçek Sürgünü. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2012/02. 89-90. Beykoz/İstanbul.
-  Kahraman, Ö., D. Eşiyok, 2012. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Yetiştiriciliği ve Değerlendirilme Şekli. Dünya Yaıncılık, GIDA, Sayı: 2012/03. 87-90. Beykoz/İstanbul.
- Aşçıoğul, T. K., M. K. Bozokalfa, D. Eşiyok, 2012 Sofralarımızın renkleri yenilebilir çiçekler - II “Kabak çiçeği” Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2012/01. 91-92. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, M. K. Bozokalfa, 2012. Sebze Olarak Taze Soğan (Chives). Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2012/05. 88-90. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2012. Alternatif Yeşillikler Misome (Brassica campestris narinosa). Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2012/07. 92-93. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., T. Aşçıoğul, M. K. Bozokalfa, 2012. Fesleğen (Reyhan) (Ocimum basilicum. 2012. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2012/08. 93-95. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2012. Tarhun Otu (Artemisia dracunculus). 2012. Dünya Yaıncılık, GIDA, Sayı:2012/09. 89-91. Beykoz/İstanbul.
- Yağmur,B., D. Eşiyok, 2012. Solucan Gübresi: Vermikompost-I. Dünya Yayncılık, GIDA: 2012/11, 92-95
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2012. Solucan Gübresi-II. (Vermikompostun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri). Dünya Yaıncılık. GIDA: 2012/12, 88-91.
- Tepecik, M., A. R. Ongun, B. Okur, M. K. Bozokalfa, D. Eşiyok, 2012. Farklı Organik Materyallerin Ispanak Bitkisinin(Spinace oleraceae L.) Bazı Besin Elementi, Kalite öğeleri ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi 2012(14): 1. 243-252. Sakarya.
- Eşiyok, D., 2012. Lahana ve Karnıbaharı Gıda Olarak Değerlendirme Şekilleri. Tarım Türk Dergisi. Sayı: 38, Yıl:7. S:28-34. İzmir.
- Eşiyok, D., T. Kaygısız Aşçıoğul, M. K. Bozokalfa, 2010. Kolokas, Dünya Yayıncılık , GIDA. Sayı: 2011/01. 87-90. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2011. Tatlı rezene yetiştiriciliği ve değerlendirilme şekli. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2011/03.90-92. Beykoz/İstanbul.
- Bozokalfa, M. K., D. Eşiyok, 2011. Evaluation of Morphological and Agronomical Characterization of Turkish Pepper Accessions. International Journal of Vegetable Science, 17: 2, 115 — 135, 2011.
- Atilla, F., K. Baoztok, D. Eşiyok, 2011. Kayın mantarı (pleurotus spp.) Yetiştiriciliğinde ortam hazırlığı ve dezenfeksiyonu – II. Dünya gıda Mayıs 2011/05, 87-91
- Atilla, F., K. Baoztok, D. Eşiyok, 2011. Kayın mantarı (Pleurotus spp.) yetiştiriciliği III. Dünya gıda Haziran 2011/06, 86-90
- Eşiyok, D., 2011. Sebze ve kahvaltılık olarak değerlendirilen bitkiler. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2011/10. 88-90. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2011. Sofralarımızın Renkleri “Yenilebilir Çiçekler”. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2011/12. 91-92. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2010. Hobi Bahçeleri -II Kış Bahçeleri. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2010/01. 88-91. Beykoz-İstanbul
- Bozokalfa, M. K., T. Kaygısız Aşçı oğul, D. Eşiyok, 2010. Hobi Bahçeleri III. İlkbahar Bahçeleri, Dünya yayıncılık, GIDA, Sayı: 2010/02, 87-90, Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. H. Salman, M. K. Bozokalfa, F. Şen, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2010. Bazı Brokkoli Çeşitlerinde Raf Ömrü Süresince Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. Ege. Üniv. Zir. Fak. Derg. 47(1): 79-86.
- Eşiyok, D., Y. Ö. Ergin, B. Yağmur, 2010. Bazı Deniz Yosunu (Alg) Özütlerinin Sebze Yetiştiriciliğinde Organik Gübre Olarak Kullanımı. Dünya Yayıncılık. GIDA, Sayı: 2010/05. 90-92. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2010. Türkiye Sebzeciliği İçin Alternatif Yeni Bir Tür “Pepino” (Solanum muricatum Ait.) . Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı 2009/05, 89-91. Beykoz-İstanbul.
- Eşiyok, D., T. Kaygısız Aşçıoğul, M. K. Bozokalfa, 2010. Ülkemizde Yeni Bir Tür Yer Kirazı- Physalis (Physalis peruvian L. ) Dünya Yayıncılık , GIDA. Sayı: 2010/07. 93-95.Beykoz/İstanbul
- Eşiyok, D., T. Kaygısız Aşçıoğul, M. K. Bozokalfa, 2010. Sebze Olarak Değerlendirilen yeşillikler 'Molehiya' Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2010/08. 89-91. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, B. Yağmur, T. Aşçıoğul, 2010. Nutrional Value and Economic Plant Properties of Eruca sativa L. Accessions. Cruciferae Newsletter. Vol No. 29. 42-45.
- Bozokalfa, M. K., D. Eşiyok, 2010. Biber (Capsicum annuum L.) Aksesyonlarında Genetik Çeşitliliğin Agronomik Özellikler ile Belirlenmesi. E. Ü. Zir. Fak. Derg. 2010, 47(2): 123-134, ISSN 1018-8851.
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2010. Sebze Yetiştiriciliğinde Organik Gübreler ve Organik Toprak İyileştiriciler. Dünya Yaıncılık, GIDA, Sayı:2010/11, 86-90. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2010. Hobi Bahçeleri - IV Yaz Bahçeleri (Meyvesi Yenen Sebzeler - I) Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2010/03. 88-89. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2010. Hobi Bahçeleri - IV Yaz Bahçeleri (Meyvesi Yenen Sebzeler -II) Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2010/04. 90-92. Beykoz/İstanbul.
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2009. Organik Ürün Yetiştiriciliğinde Toprak Verimliliği Bitki Besleme ve Gübreleme. Dünya Yaıncılık, GIDA, Sayı:2009/02, 78-82. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., E. Bilen, T. Kaygısız Aşcoğul, 2009. Sürdürülebilir Tarım. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı : 2009/03, 91-92. Beykoz/İstanbul.
- Yoldaş, F., D. Eşiyok, 2009. The Influence of Temperature on Growth and Yield of Green Beans for Processing. International Journal of Agricultural research, 4(3): 124-130. ISSN 1816-4897. Academic Journal Inc.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2009. Minyatür (Mini) Sebzeler. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2009/04. 90-92. Beykoz-İstanbul.
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2009. Yazlık Sebze Yetiştiriciliğinde Kullanılan Gübreler, Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2009/05. 88-91. Beykoz-İstanbul.
- Eşiyok, D., B. Yağmur, 2009. Yazlık Sebzelerin Gübrelenmesi. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2009/06. 93-95. Beykoz-İstanbul.
- Eşiyok, D., 2009. Acur (Yılan Kavunu). Dünya Yaıncılık, GIDA. Sayı: 2009/8. 86-87. Beykoz/İstanbul
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2009. Sebze Islahında Yeni Yaklaşımlar 'Moleküler Yöntemler'. Dünya Yaıncılık, GIDA. Sayı: 2009/9. 89-91. Beykoz/İstanbul
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2009. Bahçe Bitkileri Üretiminde Hümik Asit Kullanımı, Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2009/11. 88-90. Beykoz-İstanbul.
- Aşçıoğul Kaygısız, T., M. K. Bozokalfa, D. Eşiyok, 2009. Beton Yığınları Altında Doğa İle İç İçe Hobi Bahçeleri - I. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2009/12. 90-91. Beykoz-İstanbul
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2008. Alternatif Yeşillikler I (Mizuna). Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2008/01. 92-94. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2008. Alternatif Yeşillikler III (Komatsuna) Brassica rapa(Perviridis Group), 2008. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı 2008/03. 93-94. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., E. Bilen, T. Kaygısız, 2008. Organik Taze ve Kurutulmuş Sebze Ürünlerinde Gıda Güvenliği. Dünya Yayıncılık, GIDA, 2008/06. 92-95. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., 20008. Sebze Üretiminde Aşılı Fide Kullanım Olanakları. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2008/08, 93-94, Beykoz-İstanbul
- Okay, G., D. Topal, F. Eşiyok, D. Eşiyok, 2008. Sağlıklı Beslenmemizde Sebze ve Meyvelerin Önemi. Dünya Yaıncılık, GIDA, Sayı 2008/09, 90-92. Beykoz-İstanbul.
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2008. Sağlıklı Beslenmede Kışlık Sebzelerin Gübrelenmesi. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı 2008/10. 90-96. Beykoz-İstanbul.
- Eşiyok, D., 2008. Sebze Olarak Değerlendirilen Otlar. Dünya Yayıncılık. GIDA. Sayı:2008/11. 93-94. Beykoz-İstanbul.
- Yağmur, B., D. Eşiyok, 2008. Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Azotlu Gübrelerin Etkileri, Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı: 2008/12. 92-95. Beykoz-İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2008. Alternatif Yeşillikler IV (Hardal) Brassica juncea (L.), Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı 2008/05. 92-94. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2008. Alternatif Yeşillikler II (Mibuna) Brassica rapa var. nipposinica,. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı 2008/02. 92-93. Beykoz/İstanbul.
- Bozokalfa, M.K., H. İlbi, D. Eşiyok, S. Kavak, 2008. Genotypic Corelation Studies in Eruca and Diplotaxis species. Eucarpia, Cruciferae Newsletter. January, No. 27. 60-61. INRA
- Eşiyok,D., M.K. Bozokalfa, 2007. Kırmızı pancar(Beta vulgaris L.) yetiştiriciliği ve besin içeriği. Dünya yayıncılık ,GIDA, Sayı:2007/01, 94-95. Bağcılar/İstanbul
- Eşiyok, D., M.K.Bozokakalfa, 2007. Pırasa(Allium ampeloprasum L.) Yetiştiriciliği. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı 2007/2, 92-94, Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., B. Yağmur, T. Kaygısız, 2007. CİBES, Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2007/3, 92-94, Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, 2007. Pazı Yetiştiriciliği(Beta vulgaris subsp. cicla) ve Besin İçeriği, Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı 2007/4 , 94-95. Bağcılar İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, 2007. Fasulye Yetiştiriciliği. Dünya Yayıcılık, GIDA, Sayı: 2007/6, 88-90. Bağcılar/İSTANBUL.
- Yoldaş, F., D. Eşiyok, 2007. Effects of Sowing Dates and Cultural Treatments on Growth, Quality and Yield of Processing Beans. Pakistan Jour. of Bio. Sci., 10(15): 2470-2474, 2007. ISSN 1028-8880.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, 2007. Patlıcan (Solanum melongena L.) Yetiştiriciliği ve besin içeriği. Dünya yayıncılık, GIDA, Sayı 2007/7. 91-92. Bağcılar/İstanbul.
- Yoldaş, F., D. Eşiyok, 2007. Effects of Sowing Mulc and Plant Densities on Amount and Quality of Leek Yield in Turkey. jour. of Balkan Ecology, Vol. 10, No, 2, 2007.
- Eşiyok, D., 2007. Sebzelerin Doğal Yaşamdaki Önemi. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2007/8, 91-93. Bağcılar-İstanbul
- Bozokalfa, M.K., D. Eşiyok, 2007. Kırmızı Biber Yetiştiriciliği I. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı, 2007/09. 92-94. Beykoz/İstanbul.
- Bozokalfa, M.K., D. Eşiyok, 2007. Kırmızı Biberin Sanayide Kullanımı II. Dünya Yayıncılık, GIDA. Sayı, 2007/10. 87-88. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2007. Beyaz baş Lahana Yetiştiriciliği. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2007/11. 76-78. Beykoz/İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2007. Baharat Olarak Değerlendirilen Sebzeler, Rezene-Kişniş, Dünya yayıncılık, GIDA. Sayı: 2007/12. 92-94. Beykoz/İstanbul.
- Erkip, N., Boztok, K., Eşiyok, D., 2007. Popülaritesi Artan Bir Ürün. MANTAR, Dünya Yayıcılık, GIDA, Sayı 2007/5, 84-88. Bağcılar/İstanbul
- Sayılır, A., E. Özzambak, Ş. Özen, D. Eşiyok, 2007. Kapari Türlerinin (Capparis L.) Tohumla ve Doku Kültürüyle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. CBÜ. Fen Bilimleri Dergisi (2007): 71-80 . Manisa.
- Eşiyok, D., Ç.Elgin, 2006. Mini(Baby) Havuç Yetiştiriciliği. Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı: 2006-10, 90-91. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K.Bozokalfa, 2006. Baharat olarak değerlendirilen otlar. Dünya yayıncılık, GIDA. Sayı. 2006-12. 95-97, Bağcılar/İstanbul
- Bozokalfa, M.K., D. Eşiyok, 2006. Biberin Anavatanı ve Yayılışı. Dünya Yaıncılık, GIDA, Sayı 2006/07.92-93. Bağcılar-İstanbul.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2006. Yeni bir sebze türü çin hardalı( Brassica campestiri var. chinensis). Dünya yayıncılık, GIDA. Sayı: 2006-11. 94-95. Bağcılar/İstanbul.
- Delibacak, S., D. Eşiyok, B. Okur, B. Yağmur, M.N. Gevrek, 2006. Farklı Azola (Azola meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka(Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri. E.Ü.Z.F. Derg. 43(2): 97-108, ISSN 1018-8851, Bornov/İzmir.
- Bozokalfa, M. K., D. Eşiyok, 2006. Bazı Tatlı Mısır Genotiplerinin Morfolojik Varyabilitesi. E.Ü.Z.F. Derg. 43(2): 1-12, ISSN 1018-8851, Bornova/İzmir.
- Kaygısız, T., M.K. Bozokalfa, F. Şen, D. Eşiyok, 2006. Yazlık Kabaklarda (Cucurbita pepo L. cv. Sakız) Verim Dağılımı ve Hasat Sonrası Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F. Deg. 43(2): 27-39. ISSN 1018-8851, Bornova/İzmir.
- Tuncay,Ö. , Eşiyok, D., 2006. Semizotu. Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi, Mayıs 2006, Sayı 2006-05, S.89-91.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2006. Yerelması Yetiştiriciliği. Dünya Yayıncılık GIDA. Sayı: 2006-11. 89-91. Bağcılar- İstanbul.
- Eşiyok, D., Bozokalfa, M.K., 2005. Alabaş Yetiştiriciliği, Dünya Yayıncılık, GIDA, Sayı:2005-3. 93-94. Bağcılar-İstanbul
- Bozokalfa, M.K., Eşiyok, D., 2005. Şalgam Yetiştiriciliği, Dünya yayıncılık, GIDA, Sayı: 2005-1, 92-93. Bağcılar, İstanbul.
- Eşiyok, D., 2005. Alternatif Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği. New Holland Trakmak-SOHBET- Yıl:4, Sayı:14, Mayıs 2005. S.8-9, ISSN: 1303-409X
- Eşiyok, D., 2005. Alternatif Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği: Brokkoli, New Holland Trakmak- SOHBET, 2005 Şubat. Yıl: 4, Sayı:13, S.10, ISSN-4009X.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, K.Boztok, 2005. Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. E:Ü:Z:F. Derg. 42(1): 25-34, ISSN 1018-8851.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, 2005. Ekim Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F.Derg. 42(1): 35-48, ISSN 1018-8851.
- Tuncay, Ö., M.K. Bozokalfa, D. Eşiyok, 2005. Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Derg. 42(1): 47-58. ISSN 1018 - 8851.
- Eşiyok, D., 2005. Sebze Üretiminde Çevre Dostu Üretim Teknikleri ve Aşılı Fide Kullanım Olanakları. 93-101. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. E.T.A.E.M. Yayın No: 119. 14-16 Haziran 2005. Menemen-İzmir.
- Yoldaş, F., D. Eşiyok, 2005. Termal zamanın (0C-Gün) bitkisel üretimde kullanımı. Ege. Üniv. Zir. Fak, Derg. 42(3):2007-218. ISSN 1018-885. Bornova-İzmir.
- Yağmur, B., M.K. Bozokalfa, D. Eşiyok, 2005. Fosfor ve Potasyum Uygulamalarının Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Verim Mineral Madde Nitrat ve Nitrit Miktarı Üzerine Etkisi. E. Ü. Z. F. Derg. 2005, 42(2):121-130, ISSN 1018-8851.
- Eşiyok, D., 2005. Sebze Yetiştiriciliğinde Ekim Nöbeti. Dünya Yayıncılık GIDA, Sayı: 2005-9, 9-96, Bağcılar, İstanbul.
- Akçiçek,E., Ötleş,S., Eşiyok,D., 2005. Cancer and its Prevention by Some Horticultural and Field Crops in Turkey. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2005. Apr-Juin: 6(2): 224-230. Review. COMMENTARY.
- Eşiyok, D., M.K. Bozokalfa, 2005. Ispanak. Dünya Yayıncılık GIDA. Sayı: 2005-11. 91-93. Bağcılar- İstanbul.
- Eşiyok, D., Bozokalfa, M.K. 2004. Kurutulmuş Domates. Dünya Yayıncılık. GIDA, Yıl:9, S: 2004/09. 94-96. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok,D., S. Ötleş, E. Akçiçek, 2004. Herbs as a Food Source in Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Vol 5, 334-339 pp.
- Eşiyok,D., Bozokalfa,M.K., Eşiyok,F. 2004. Salata ve Marul Yetiştirciliği,Dünya yayıncılık, GIDA, Yıl:9, Sayı:2004/11. 94-96. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., Bozokalfa, M.K., 2004. Turp Yetiştiriciliği. Dünya Yayıncılık, GIDA, Yıl:9, Sayı: 2004/12, 93-95. Bağcılar/İstanbul.
- Yoldaş, F., Eşiyok, D., 2004. Yayla Koşullarında Yapılan Brokkoli (Brassica oleraceae var.Italica) üretiminde Fide yaşı ve Birtki Sıklığının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. ANADOLU, J. of AARI 14(2) 2004, 81-104, MARA
- Bozokalfa, M.K., Eşiyok, D., Uğur, A. 2004. Fosfor ve Potasyum Uygulamalarının Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var dulce) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. E.Ü.Z.F.Derg. 2004, 41(3):45-53, ISSN 1018-8851.
- Eşiyok, D., A. Uğur, 2004. Maydanoz Yetiştiriciliği ve İnsan Beslenmesindeki Önemi. Dünya Yaıncılık, GIDA, Yıl: 9, S: 2004/01. 95-97, Bağcılar/İstanbul
- Düzyaman, E., D. Eşiyok, 2004. Gıda Sanayini Uygun Bamya Yetiştiriciliği ve Yerel Bamya Çeşitlerimiz. Dünya Yayıncılık, GIDA, Yıl:9, S:2004/03, 84-87, Bağcılar/istanbul
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, 2004. Kuşkonmaz Yetiştiriciliği ve Önemi, Dünya Yayıncılık, GIDA, Yıl:9, S:2004/06, 89-91, Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D., Bozokalfa,M.K. ve Uğur, 2004. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen şeker Mısır(Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Derg. 41(1): 1-9. Bornova-İzmir
- Bozokalfa, M.K., D. Eşiyok,. ve A. Uğur, 2004. Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır(Zea mays L. var.saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Derg. 41(1):11-19. Bornova-İzmir.
- Uğur, A., M.K. Bozokalfa ve D. Eşiyok, 2004. Farklı Hasat Dönemleri ve Azot Uygulamalarının Endivde(Cichorium endiva L.) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F.Derg. 41(2):1-8. Bornova-İzmir.
- Şen, F., A. Uğur, M.K. Bozokalfa, D. Eşiyok, ve K. Boztok, 2004. Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Derg. 41(2):9-17. Bornova-İzmir.
- Yoldaş,F., D. Eşiyok, 2004. Dikim Sıklığı Ekim ve Dikim Zamanlarının Brokkolide Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Derg. 41(2):37-48. Bornova-İzmir.
- Bozokalfa, M.K., D. Eşiyok, 2004. Kavun Yetiştiriciliği ve Önemi. Dünya Yaıncılık, GIDA, Yıl: 9, Sayı 2004/07.86-88. Bağcılar-İstanbul.
- Eşiyok, D., 2004. Alternatif Tarım Ürünleri. New Holland Trakmak-Sohbet Derg. 3(12): 22, ISSN: 1303-409x, Kasım 2004.
-  Eşiyok, D., Akçiçek, E., Eşiyok, F. 2004. Brokkoli ve Sağlığımız. Dünya Yayıncılık. GIDA. Yıl: 9. Sayı 2004/10, 93-95.Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok, D.,2004. Sebze Olarak Değerlendirilen Otlar. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No. 116. TAYEK, 01-03 Haziran 2004. Menemen İzmir. 28-32s.
- Eşiyok, D., 2004. Brokkoli Yetiştiriciliği, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Yayın No. 116. TAYEK, 01-03 Haziran 2004. Menemen-İzmir. 33-36s.
- Eşiyok,D., M.K. Bozokalfa, 2003. Sarımsak Yetiştiriciliği ve Önemi. Dünya Yayıncılık GIDA Dergisi,Aralık 2003, S: 2003-12, Y:9, S: 96-97. Bağcılar/İstanbul
- 2003, Kavak,S., M.K.Bozokalfa, A.Uğur, B.Yağmur ve D.Eşiyok. Farklı Azot Kaynaklarının Baş Salatada(Lactuca sativa var. capitata) Verim Kalite Ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F.D.40(3):33-34. Bornova-İzmir
- Eşiyok,D., M.K. Bozokalfa, A. Uğur, S.Kavak,S, 2003. Ege Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Savoy Lahanasının Verim ve Mineral Madde İçeriğinin Belirlenmesi. Dünya yayımcılık Gıda Dergisi. Ocak 2003. Sayı: 2003-1. S.83-85.
- Eşiyok,D., A. Uğur, M.K. Bozokalfa, S. Kavak, 2003. Ekolojik Tarım ve Sebze Yetiştiriciliği. Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi. Şubat 2003. Sayı:2003-2, S.71-74.
- Onan,E., Eşiyok, D.,Aydın, Ş. ve B.Yağmur, 2003. Bitki Besin Maddeleri İle Bitki Hastalıkları Arasındaki İlişkiler.Dünya Yayıncılık Gıda Dergisi,Haziran 2003. Sayı 2003/06.S. 85-60. Bağcılar-İstanbul.
- Eşiyok,D., M.K.Bozokalfa. ve K.Turhan, 2003. Tatlı Mısır Üretimi ve Beslenme Açısından Önemi. Dünya Yayıncılık Gıda Dergisi. Temmuz 2003, Sayı: 2003-07. S.89-91. Bağcılar-İstanbul.
- Eşiyok,D., M.K. Bozokalfa, A. Uğur, S. Kavak,2003. Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Derg. 2003, 40(1):9-16. Bornova-İzmir.
- Uğur,A., M.K.Bozokalfa ve D.Eşiyo, 2003. Brüksel Lahanasında (Brassica oleraceavar. gemmifera) Gövde Budaması ile Oluşturulan Farklı Gövde Sayılarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F.D.40(3):49-56. Bornova_İzmir.
- Eşiyok, D., M.K.Bozokalfa ve A. Uğur, 2003. Farklı Dikim Sıklıklarının Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z. F.D. 40(3): 17-24. Bornova-İzmir.
- Bozokalfa,M.K., S. Kavak, D. Eşiyok, A. Uğur ve B.Yağmur, 2003. Savoy Lahanasında (Brassica oleracea var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Derg. 2003. 40(1): 17-24. Bornova-İzmir.
- Eşiyok,D., M.K.Bozokalfa, ve E. Akçiçek, 2003. Karpuz Yetiştiriciliği ve Beslenmemizdeki Önemi. DÜNYA Yayıncılık GIDA Dergisi, Kasım 2003, S:2003-11, Y:9, S:95-97.Bağcılar/İstanbul.
- Yağmur, B., S.Kavak, A. Uğur, M.K. Bozokalfa, ve Eşiyok, 2003. Potasyum Uygulamalarının Savoy Lahanasında (Btassica oleracea L. Var. sabauda) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F.Derg. 2003, 40(2):113-120. Bornova/İzmir.
- Eşiyok, D., ve Duman, İ. 2003. Turşuluk ( Kornişon ) Hıyar Yetiştiriciliği. Dünya Yayıncılık , GIDA, Sayı: 2003/03, 86-89: Sayı: 2003/04, 58-60. Bağcılar/İstanbul.
- Eşiyok,D., M.K.Bozokalfa, 2002. Sebze Olarak Kullanılan Çimlendirilmiş Tohumlar. Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi. Haziran 2002. Sayı: 2002-06. S.84-88.
- Eşiyok,D., M.K.Bozokalfa, A. Uğur, E. Akçiçek, 2002. Soğanın Dengeli ve Sağlıklı Beslenmedeki Önemi. Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi. Ekim 2002. Sayı. 2002-09. S. 63-64.
- Eşiyok,D., A. Uğur, M.K. Bozokalfa, 2002. Beslenme ve Sağlık Açısından Kereviz. Dünya YayımcılıkGıda Dergisi, kasım 2002. Sayı : 2002-10. S. 80-82.
- Eşiyok,D., A. Uğur, M.K. Bozokalfa, S. Kavak, 2002. Beslenmede Sebzelerin Önemi Üretim Alanları ve Yeni Sebze Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi, Mart 2002, Sayı 2002-03, S. 62-64.
- Eşiyok,D., M.K. Bozokalfa, A. Uğur, S. Kavak, 2002. Havuçun Beslenmedeki Yeri ve Önemi. Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi. Aralık 2002. Sayı : 2002-11. S. 84-87.
- Tuncay,Ö. ve D. Eşiyok, 2002.Değeri Bilinmeyen Bir Ot " Roka" Dünya Yayımcılık Gıda Dergisi, Nisan 2002, Sayı 2002-04, S.79-80.
- Eşiyok,D., B.Yağmur, İ. Duman, M.K.Bozokalfa, 2000. Çinko Katkılı ve Katkısız Kompoze Gübrelerin Ispanağın Verin ve Mineral Madde İçeriğine Etkileri. E.Ü.Zir.Fak.Derg. 37(2-3):101-108. Bornova-İzmir.
- Eşiyok.D., B.Okur, ve C.C.Kılıç, 2000. Bazı Doğal ve Yapay Gübrelerin Rokanın Verim ve Mineral Madde İçeriğine Etkileri. E.Ü.Zir.Fak.Derg. 37(2-3):93-99. Bornova-İzmir.
- Eşiyok,D., ve H. İlbi, 2000. Bornova koşullarında Maydanoz (Petroselinum crispum Mill) Yetiştiriciliğinde Farklı Ekim Dönemlerinin Verim Üzerine Etkileri. E.Ü.Zir Fak.Derg. 37(2-3):77-84. Bornova-İzmir
- Delibacak, S., B. Okur ve D. Eşiyok, 2000. Ahır Gübresinin Farklı Düzeylerinin ve Farklı Yetiştirme Ortamlarının Toprağın Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. E.Ü.Zir.Fak.Ders. 37(1): 113-120 . Bornova-İzmir.
- Eşiyok, D., E. Düzyaman, B. Yağmur, 2000. Response of Rocket (Eruca sativa Mill) to Nitrogen Levels . Cruciferae Newsletter . Nr.22. April 2000. 71-72pp.
- Özeker,E.,and D. Eşiyok, 1999. Identification of Phenolic Compounds in Seeds of Different Rocket Species (Eruca sativa and Diplotaxis tenefolia) and Land Cress (Lepidium sativum).Eucarpia, Cruciferae Newsletter.May 1999.No:21. 21-22.
- Oktay,M., D. Eşiyok, İ. Duman, ve M.Tutam, 1998. Çinko Katkılı ve Çinko Katkısız Kompoze Gübrelerin Brokkoli Yetiştiriciliğinde Verim Üzerine Etkisi. E.Ü.Zir. Fak. Derr. 35(1-2-3): 97-104. Bornova-İzmir.
- Duman, İ., D. Eşiyok, 1998. Ekim Öncesi PEG ve KH2PO4 Uygulamalarının Havuç Tohumlarının Çimlenme Çıkış Oranı İle Verim Üzerine Etkileri. T. Jour. of Agric. and Forestry. 22(5-1998) 445-449. TÜBİTAK.
- Eşiyok, D., E.Onoğur, İ.Duman, N. Çetinkaya, 1996. The Effects of Cultivation Methods,and Disease Incidance on Seed Yield of Cauliflower, Eucarpia, Cruciferae Newsletter, March 1996.No :18.52-53
- Eşiyok, D., 1996. Bornova Koşullarında Yetiştirilmeye Uygun Brokkoli Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.E.Ü.Zir.Fak.Derg. 31(2-3):153-159.Bornova-İzmir.
- Duman, İ., D. Eşiyok, E. Düzyaman, 1995. Marul Üretiminde Ekim Öncesi Tohum Uygulamalarının Çimlenme Fide Çıkışı verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. E.Ü.Zir Fak. Ders. 32(2):99-106 . İzmir.
- Oktay, M., B. Okur, D. Eşiyok,,ve E. Sevimli, 1995. Dolmalık Biber (Capsicum annuum var.grossum cv.Kandil) Üretiminde Farklı Doğal Yetiştirme Ortamlarının Etkinliği. E.Ü.Zir.Fak.Derg.32(1):167-174. Bornova-İzmir.
- Oktay, M., D. Eşiyok, A. Kapar, E. Sevimli, 1994. Kıvırcık Baş salata (Lactuca sativa L. cv. Saladin) Yetiştiriciliğinde Malçlama ve Farklı Dozdaki Gübre Uygulamalarının Verim Üzerine Etkisi E.Ü.Z.F. Dergisi 31(2-3): 91-98, 1994
- Eşiyok,D., 1994. Bornova Koşullarında İlkbahar Ürünü olarak Yetiştirilmeye Uygun Salata-Marul Çeşitlarinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 31(2-3): 153-159, 1994
- Öztürk,M., D.Eşiyok, F.Özdemir, G.Olcay, M.Öner, 1994. Sdudies on the Effects of Growth Substances on the Germination and Seedling Growth of Brassica oleracea L.var.acephala(Kara lahana). Jour. of Fac. of Sci. Ege Univ. Series B,Vol.16,No:1,63-70.Bornova-İzmir.
- Tüzel,Y., D. Eşiyok, R.Z. Eltez, 1993. Isıtılmayan Seralarda İlkbahar Ürünü Olarak Yetiştirilmeye Uygun Salata-marul Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi 30(1-2):33-40, 1993.
- Eşiyok,D., İ. Duman, 1993. Bornova Koşullarında Yetiştirilmeye Uygun Turşuluk Hıyar Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.Dergisi. 30(3):17-24, 1993.
- Hakerlerler,H., T. Yoltaş, D. Eşiyok, Ö.L. Elmacı, 1991. Farklı Azot Seviyelerinin Ispanak Bitkisinin Kimi Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F.Dergisi. 28(1):229-237, 1991.
- Erkan,S., D. Eşiyok, B. Eser, 1991. The Preliminary Studies As to A Virus Disease Affecting Cauliflower and Cabbage Plants In Turkey, Eucarpia. Curiciferae Newsletter, June, No.14/15, 160-161, 1991.
- Eşiyok,D., ve B. Eser, 1990. Ege Bölgesi Koşullarında Yeni Karnabahar Çeşitlerinin Bitki ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Dergisi, 27(1):111-118.
- Eser,B., D. Eşiyok, 1990. Karnabahar Tohum Üretiminde Değişik Uygulamaların Etkinliklerinin Belirlenmesi. E.Ü.Z.F.Dergisi, 27(1):61-73.
- Eşiyok,D., 1990. Karnabaharda Tohum Ekim Zamanları ile Bitki Büyüme Özellikleri Arasında İlişkiler. E.Ü.Z.F.Derg. 27(1):181-191. Bornova-İzmir.
- Erkan,S., D. Eşiyok, B. Eser, 1990. A New Viral Agent Affecting Cauliflower and Cabbage Plants In Turkey. J.Turk.Phytopath., 19(2):95-97.
- Eşiyok,D., N.Çetinkaya, E.Onoğur, B.Eser, 1988 Preliminary Results on the Relations Between Cultivation Methods Funcicide Application and Disease Incidence in the Seed Production of Early Cauliflower Variety (Brio). Eucarpia, Cruciferae Newsletter. No:13, 130-131, İskoçya
- Eser,B., D.Eşiyok,H.Çolakoğlu ve M.Oktay, 1987. Growth and Nutrient Uptake of Early Cauliflower Varety "Brio" (Brassica oleraceae var.botrytis cv. Brio) Eucarpia, Cruciferae Newsletter, November. No:12. 104-105, İskoçya.
- Eser,B., D.Eşiyok,H.Çolakoğlu ve M.Oktay, 1987. Erkenci Karnabaharlarda (Brassica oleracea var. botrytis cv. "Brio") Gelişme Ürün Oluşumu ve Besin Maddeleri Alınımı. E.Ü.Z.F.Derg. 24(1):1-14. Bornova-İzmir.
- Eşiyok,D., ve H.Vural, 1987. "Brio osenia"Erkenci Karnabahar Çeşidinde (Brassica oleracea var.botrytis cv. "Brio osenia") Farklı Uygulamaların Tohum Verimine Etkileri Üzerine Araştırmalar.E.Ü.Z.F.Derg. 24(1):249-260 (Doktora özeti)Bornova-İzmir.
- Onoğur,E., S.Benlioğlu,D.Eşiyok ve B.Eser, 1986. Alternaria Oleraceaa Milbraith, a Problem for the Seed Production of Early Cauliflower Varieties. Eucarpia, Cruciferae Newsletter. No: 11. 118-119, İskoçya.
- Eşiyok,D., 1986. Commercial Seed Production of Early Cauliflower Varieties. Eucarpia, Cruciferae Newsletter, November, No:11, 137-138. İskoçya
- Vural.H., A.Şalk,E.Özzambak ve D.Eşiyok, 1986. Bazı Önemli Yerli Kuru Fasulye Çeşitlerinin Bornova Koşullarında Yetiştirilmeye Uygunlukları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Derg.23(1):15-23. Bornova-İzmir
- Onoğur,E., S.Benlioğlu, B.Eser ve D.Eşiyok, 1986. Alternaria oleracea Milbraith on the Plants of Early Cauliflower Varieties Grown for Seed Production. The journal of Turkish Phytopathology ,15(3):127-131. Bornova-İzmir

Publications in Other Journals and Medias (8 entries)- 0,
- 0, Eşiyok, D.,1985. Erkenci Karpuz Yetiştirme. Dört Mevsim Dergisi ., 22-23s
- Eşiyok, D., 1989. Lahana ve Karnabahar Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. TYUAP Geçit Kuşağı Dilimi ABAV Toplantısı. 20-23 Haziran 1989. Menemen-İzmir.5s.
- 0, Eşiyok, D., 1992. Brokkoli Yetiştiriciliği. TYUAP Ege -Marmara Dilimi Bahçe Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı. 3-6 Kasım 1992. Menemen- İzmir., 6s.
- Eşiyok. D., 1996. Tohumdan Baş Soğan Yetiştiriciliği. TYUAP - 1 Ege - Marmara Dilimi Bahçe Bitkileri Grubu Toplantısı. 30 Eylül - 3 Ekim 1996. Menemen- İzmir., 7s.
- Eşiyok, D., Bozokalfa,M.K., 2002. Sebze Fidesi Yetiştiriciliği. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi Broşürü : 27. Aralık-2002.
- Eşiyok, D., F. Yoldaş, 2001. Brokkoli Yetiştiriciliği E.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın Bülteni 37. Bornova-İzmir.
- Eşiyok, D., Bozokalfa,M.K., 2002. Brokkoli Yetiştiriciliği. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi Broşürü : 25., Aralık-2002.

International Conference Proceedings (17 entries)- Ongun, A.R., B. Yağmur, K. Bozokalfa, D. Eşiyok, B. Okur, 2010. Effects of Municipal Waste Treatment Sludge Application on Heavy Metal Content of Sweet Corn and Soil. International Sustainable Water and Wastewatwer Symposium. 1303-1309 p. 26-28 October 2010-Konya/Turkey. Aydın&Tor&Ozcan(Eds).
- Yoldaş, F., Eşiyok, D. 2004. Effects Of Temperature Plant Spacing and Sowing-Planting Date on the generative Growth and Yield Components of Broccoli. 39. Croatian Symposium on agriculture with International Participant. 17-20 February 2004. Opatia-croatia. 429-430 pp.
- Eşiyok, D., Bozokalfa, M.K., Yağmur, B., Uğur, A. 2004. Effects of Nitrogen Rates on the Yield and Qualty of Endive(Cichorium endiva L.) in Turkey. 39. Croatian Symposium on Agriculture with International Participant. 17-20 February 2004. Opatia-Croatia. 431-432 pp.
- Bozokalfa, M.K., Eşiyok, D., Yağmur, B., Uğur, A. 2004. Effects of Nitrogen Rates on the yield and Quality of Celery(Apium graveolens var. dulce). in Turkey. 39.Croatian Symposium on Agriculture With International participant. 17-20 February 2004. Opatia-Croatia. 433-434.
- Eşiyok, D., Kavak,S., Uğur,A and Bozokalfa,M.K., 2003. Effects of Plant Density on Seed Yield and Quality in Rocket ( Eruca vesicaria subsp. sativa Mill.). International Scientific Conference “: 50 Years University of Forestry ”:. 1-2 April, 2003. Sofia, Bulgaria.5-8 pp.
- Bozokalfa, M.K., Uğur, A., Kavak, S. and Eşiyok, D. 2003. Paclorobutrazol Soaked Seed for Seed Germination and Transplant Height Control in Broccoli( Brassica oleracea var. Italica). International Scientific Confernce "50 Years University of Forestry". 1-2 April, 2003. Sofia, Bulgaria. 55-59 pp.
- Eşiyok, D., Yağmur, B. and Okur, B. 2003. The Effects of Some Organic and Inorganic Fertilizers on Nitrate Nitrite and Total Nitrogen Contents of Parsley(Petroselinum crispum Mill.). Internatıonal Scientific Conference "50 Years Universitiy of Forestry". 1-2 April, 2003. Sofia, Bulgaria. 60-63 pp.
- Yağmur, B., Eşiyok, D. and Okur, B. 2003. Effect of Zinc Enriched and Nonenriched 15:15:15 Complete Fertilizers on Spinach(Spinacia oleracea L.) Yield and Some Quality Parameters. International Scientific Conference"50 Years University of Forestry". 1-2 April, 2003. Sofia, Bulgaria. 272-274 pp.
- Akçiçek,E., Ötleş,S., Eşiyok,D. 2003. Cancer and Its Prevention by Some Horticultural and Field Crops in Turkey. The First Regional Meeting of the Asian Pasific Organization for Cancer Prevention(APOCP). 14-16 October 2003. E.U. MÖTBE Hall, İzmir,Turkey.
- Eşiyok, D., Ötleş,S., Akçiçek,E. 2003. The Herbs as a Food Source in Turkey. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention(APOCP). 14-16 October 2003. E.U. MÖTBE Hall, İzmir, Turkey.
- Okur, B., Eşiyok,D., Anaç, D., 2001. Effect of Mineral and Organik Fertilizers on Leaf Nitrogen Compounds of Rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa Mill.). 37. Croatian Symposium on agriculture with an International Participation. February 19-20, 2001. Opatija, Croation, 188pp.
- Eşiyok, D., B.Yağmur and B.Okur,2001. The Effects of Some Natural and Mineral Fertilizers on Yield and Mineral Content of Parsley (Petroselinum crispum Mill.) - 37th Croation Symposium on Agriculture With an International Participation. 19-23 February 2001. Opatija, Croation,179 pp.
- Delibacak, S., B. Okur, D. Eşiyok, İ. Duman, 2000. Effect of Manure Doses and Growth Media on Some Physical and Chemical Properties of Soil and Productivity nof Rocket Leaves. Sixth International Colloquium for the optimization of Plant Nutrition. 08-13 April 2000. Cairo, Egypt.
- Eşiyok, D., Okur, B., Delibacak ve Duman, İ., 1999. Effect of Manure Doses and Growth Media on the Productivity and Mineral Composition of Rocket Leaves (Eruca sativa).Improved Crop Quality by Nutrient Manegement. Sept.28-Oct.1.,1998, Bornova-İzmir.pp.237-240.
- Eşiyok, D., Marketing and Utilization of Rocket in Turkey. Rocket: A Mediterranean Crop for the World. Report of Wokshop 13-14 December 1996. Legnaro 8Padova) Italy.
- Vural,H., Eser,B., Yoltaş,T., Özzambak,E., Eşiyok,D., Duman,İ. Assesment of Processing Tomato Varieties Suitable for Ege and Marmara Regions In Turkey. 2Nd Worldwide Congress On The Processing Tomato. 5Th Ishs Fifth International Symposium On The Process mato. (ACTA HORTICULTAE, No.376, 1994). Sorrento-ıtalıa, 23-27 Nowember 1993"
- Eşiyok,D., Özzambak, E., Eser,B. The effects of stem Pruning On The Yield and Earliness of Greenhouse Pappers (Capsicum annum L. Groossum Cv.Kandil and LIB-14) 2nd ıshs Symposium On Protected Cul tivition of Solanaceae in Mild Winter Climates. (ACTA HORTİCULTURAE, NO.366,1994) Adana -turkey, 13-16 April 1993, Poster."

National Conference Proceedings (55 entries)- Ongun, A. R., M. Tepecik, B. Okur, M. K. Bozokalfa, D. Eşiyok, 2013. Farklı Organik Materyallerin Roka( Eruca vesicaria subsp. sativa) ve Tere(lepidium sativum) Yetiştiriciliğinde toprak ve Verim Üzerine Etkileri. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013. Tokat. 702-707.
- Kaygısız, T., D. Eşiyok, 2008. Marmara ve Ege Bölgelerinden Toplanmış Beyaz Baş Lahana Genotiplerinin Morfolojik Karaktrizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu. 26-29 Ağustos 2008. Yalova. 240-245.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız, 2008. Türkiye Sebzeciliğinde Ümitvar Görülen Alternatif Türler. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu.26-29 Ağustos 2008. YALOVA. 133-137.
- Bozokalfa, M. K., D. Eşiyok, 2008. Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Biber Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu. 26-29 Ağustos 2008. Yalova. 192-198.
- Elgin, Ç., D. Eşiyok, B. Yağmur, 2007. Bazı Çiftlik(Organik) gübre Seviyelerinin Roka Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 233-236. 19-22/09/2006. KSÜ. Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş.
- Bozokalfa, M. K., D. Eşiyok, B. Yağmur, 2007. Ekim Zamanlarının Ispanak Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. VI. sebze Tarımı Sempozyumu, 330-334, 19-22/09/2006. KSÜ. Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş.
- 2007, Eşiyok, D., A.R. Ongun, M.K. Bozokalfa, M. Tepecik, B. Okur, T. Kaygısız, 2006. Organik Roka Yetiştiriciliği. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu,85-89. 19-22/09/2006. KSÜ. Ziraat Fakültesi. Kahramanmaraş.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, A. R. Ongun, M. Tepecik, B. Okur, T. Kaygısız. 2006. Farklı Organik Gübrelerin Tere (Lepidium sativum) Yetiştiriciliğinde Verim ve Bazı kalite Özellikleri üzerine Etkisi. Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu. 01-04 Kasım 2006/Yalova, 323-331.
- Okur, B., D. Eşiyok, B. Yağmur, M.K.Bozokalfa, A.R. Ongun, 2004. Atık çamur Uygulamasının Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Besin maddeleri Miktarı Üzerine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri. 21-24 Eylül 2004. ÇaNakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 36-40. ISBN 95 8100-48-3.
- Düzyaman, E., İ. Duman, D. Eşiyok, H. Vural, M. Gümüş, S. Erkan, 2004. Ülkemizde Yetiştirilen Önemli Açık Tozlanan Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Verim Özelliklerinin İyileştirilmesi Olanakları Üzerinde Çalışmalar. V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri. 224 Eylül 2004. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 82-87. ISBN 975-8100-48-3
- Bozokalfa, M.K., D. Eşiyok, T. Yoltaş, M. Koçak, 2004. Bazı Brokkoli Çeşitlerinin Verim Kalite ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri. 21-24 Eylül 2004. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 150-154. ISBN 975-8100-48-3.
- Yoldaş, F., D. Eşiyok, 2004. Brokkoli Çeşitlerinim Yayla Koşullarındadaki Gelişimine Ekim Dikim zamanı ve Bitki sıklığının Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri. 21-24 Eylül 2004. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraar Fakültesi. 155-161. ISBN 975-8100-48-3.
- Elgin. Ç., D. Eşiyok, B. Yağmur, 2004. Bazı Ticari Organik Gübre Seviyelerinin Roka Bitkisinin Verim ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempoyumu Bildirileri. 21-24 Eylül 2004. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 314-317. ISBN 975-8100-48-3.
- Bozokalfa, M.K., Uğur,A. Kavak, S. Eşiyok,D. ve Yağmur, B. 2004. Çinkosülfat Uygulamalarının Brokkolide Verim Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 08-12 Eylül 2003. Antalya. Sözlü
- Bozokalfa,M.K., Kavak,S., Eşiyok,D., Uğur,A., Yağmur,B. 2002. Bazı Baş Lahana Çeşitlerinde CaNO3 Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. IV. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 205-212. U.Ü. Ziraat Fakültesi. 17-20 Eylül 2002. Bursa.
- Kavak,S., Uğur,A., Bozokalfa,M.K., Eşiyok,D., Yağmur,B., 2002. Çinko Sülfat Uygulamalarının Brokkolide Verim ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi. IV. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 197-204. U.Ü. Ziraat Fakültesi. 17-20 Eylül 2002. Bursa.
- vural, H., D.Eşiyok, İ.Duman ve E.Düzyaman. Ekolojik Sebze Tarımı : Üretim ve Satış Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Eylül 2000. 239-242. SDÜ.Isparta
- Eşiyok, D., İ.Duman ve H.İlbi. Brokkoli Üretiminde Farklı Dönemlerde Yapılan Tepe Budamasının Verim Özelliklerine Etkisi. III.Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Eylül 2000. 351-355, SDÜ. Isparta.
- Vural,H., D.Eşiyok, İ.Duman ve E.Düzyaman. Standart ve F1 Hibrid Sanayi Domates Çeşitlerinin Ege ve Marmara Bölgelerine Uyumu ile Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 11-13 Eylül 2000. 378-384. SDÜ.Isparta.
- Vural,H., D.Eşiyok,İ.Duman ve E.Düzyaman. Sanayi Domatesi Üretiminde Fide Yetiştiriciliği ve Sorunları. 11-13 Eylül 2000. 383-388. SDÜ,Isparta.
- Eşiyok,D., ve M.K.Bozokalfa. Bazı Bezelye Çeşitlerinde Ekim Sıklığının Verim ve Kaliteye Etkisi. 11-13 Eylül 2000. 346-350, SDÜ. Isparta.
- Duman,İ., Eşiyok,D.,ve Eser,B.,Sebze Tohumlarının Çimlenmesini İyileştirici Farklı Osmotik Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Türkiye III: Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül 1999. Ankara. 530-534.
- Eşiyok,D., Duman,İ., Düzyaman,E.,ve İlbi,H., Roka Yetiştiriciliğinde Farklı Tuz Konsantrasyolarındaki Sulama Sularının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül 1999. Ankara.928-933.
- Eşiyok,D., Bornova Koşullarında Bazı Yerli Patlıcan Çeşitlerinin Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Bölgesi I.Tarım Kongresi .7-11 Ekim 1998.Aydın.Cilt I.
- Eşiyok, D., Bazı Uygulamaların Salata ve Marulların Çimlenmesi Üzerine Etkisi. II: Sebze Tarımı Sempozyumu. 28-30 Eylül 1998.Tokat.
- Eşiyok,D.,veDönmez,A.İ., Brokkoli Yetiştiriciliğinde Ekim Zamanı Bitki Sıklığı ve Tepe Budamasının Verim Üzerine Etkileri. II.Sebze Tarımı Sempozyumu. 28-30 Eylül 1998.Tokat.
- Eşiyok,D.,ve Eser,B., Sera Patlıcan Yetiştiriciliğinde Gövde Budamasının Erkencilik ve Verim Üzerine Etkileri. II. Sebze Tarımı Sempozyumu.28-30 Eylül 1998. Tokat.
- Eşiyok,D.,Düzyaman,E.,Duman,İ.,İlbi,H.,ve Özen,Ş.,Rokada Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarının Verim ve Kuru Madde Birikimi Üzerine Etkileri. Ege Bölgesi I.Tarım Kongresi 7-10 Eylül 1998 .Aydın.Cilt:I.
- Eşiyok,D., Duman,H.,ve Atıl,H.,Bazı Turşuluk Hıyar Çeşitlerinde Yer ve Askı Yetiştiriciliğinin Verim Üzerine Etkileri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi.7-10 Eylül 1998.Aydın. Cilt.I.
- 1998, Eşiyok,D.,Oktay,M.,ve Yağmur,B.,Farklı Azot Seviyelerinin Rokanın Topraktan Kaldırmış Olduğu Besin Maddeleri ve Verim Üzerine Etkileri. II: Sebze Tarımı Sempozyumu 28-30 Eylül 19998. Tokat.
- Eşiyok,D.,ve Özge,M., Bazı Salata Çeşitlerinde Ekim Zamanı ve Dikim Sıklığının Verim Üzerine Etkileri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi.7-10 Eylül 1998. Aydın. Cilt : I.
- 1996, Eşiyok, D., Oktay,M., Akdemir,H.,veCeylan,Ş.,Sanayi Domatesinde Görülen Çiçekburnu Çürüklüğünün İncelenmesi Üzerinde Bir Araştırma. SANDOM Yayın No:10.,96-101.Bonova-İzmir.
- Özzambak, E.,Özen, Ş.,Eşiyok,D.,Kurt,C..ve Ünver,B.,İzmir Yöresinde Fındık Turplarında Uygun Ekim Zamanı ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi. GAP. I. Sebze Tarrımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs 1996.Şanlıurfa.
- 1996, Eşiyok,D.,Özzambak,E.,ve Tuncay,Ö.,Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi. II. İntrodüksiyon Denemesi .SANDOM Yayın No:10. 39-50. Bornova-İzmir.
- Eşiyok,D., Özzambak,E.,ve Özen,Ş.,Salata-Marul Çeşitlerinde Dikim Mesafelerinin Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerinde bir Araştırma.GAP I Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs 1996.Şanlıurfa.
- 1995, Duman, İ., Eşiyok,D.,ve Vural,H.,Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi. SANDOM Yayın no:9.,1-16. Bornova-İzmir.
- Vural, H., Eşiyok,D., Duman, İ., Düzyaman,E., Özzambak,E., Yoltaş,T., İlbi,H.,ve Tuncay,Ö.,Marmara ve Ege Bölgelerine Uygun Salçalık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995,Adana. Cilt II.69-73.
- Vural,H., Duman,İ.,ve Eşiyok, D., Pırasa Üretiminde Farklı Fide Dikim Sıklıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi.Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi ,3-6 Ekim 1995.Adana. cilt II. 355-358.
- 1995, Eşiyok,D., Akdemir,H., Işıklı,E.,İlbi,H., Tuncel,T,ve Arı,Y.,Ödemiş Koşullarında Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi. SANDOM Yayın No :9,120-126.Bornova-İzmir,
- Vural,H., Duman,İ. ve Eşiyok D. Pırasa Üretiminde Farklı Fide Sıklıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Adana. 3-6 Ekim 1995. Poster.
- 1994, Özzambak ,E., Eşiyok,D., Düzyaman,E.,ve İlbi,H., Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi. SANDOM Yayın No:8.,12-19.Bornova-İzmir.
- 1993, Vural., H., Eser,B., Yoltaş,T., Özzambak.E., Eşiyok,D.,ve Duman,İ., Marmara ve Ege Bölgelerine Uygun Salçalık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi. SANDOM Yayın no:7.,1-18.Bornova-İzmir.:
- 1992, Vural, H, Eser,B., Yoltaş,T., Özzambak,E., Eşiyok, D ve Duman, İ..Üstün Verim Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi I.Ana Verim Denemesi.SANDOM Yayın no:6., 1-22. Bonova-İzmir.
- Yoltaş, T. Vural, H., Eser, B., Özzambak, E ,Eşiyok., D.,ve Duman. İ.,Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere sahip domates Çeşitlerinin Belirlenmesi. II. Teknolojik Özellikler. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi ,13-16 kim 1992 İzmir. Cilt. II.
- Yoltaş, T.,Hakerlerler ,H., Elmacı, Ö.L.ve Eşiyok, D. Farklı Azot Seviyelerinin Ispanağın Topraktan Kaldırmış Olduğu Besin Maddeleri ve Verim Üzerine Etkileri. Türkiye I ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 13-16 Ekim 1992 İzmir. Cilt II. s.97-100
- Drew,R.L.K., Eşiyok,D.Gray,D., Tohum Üretim Sıcaklığı ve Tohum Morfolojisinin Marulun Çimlenmesi Üzerine Etkileri. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kong., İzmir 13-16 Ekim 1992, Sözlü.
- Duman,İ., Eşiyok,D., Yoltaş,T. Tarla Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Sonbahar Fasulye Yetiştiriciliğine Etkileri, Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir. 13-16 Ekim 1992, Poster.
- Eşiyok,D., Çolakoğlu,H., Eser,B., Yoltaş,T., Özzambak,E. Değişik Soğan Çeşitlerinde Büyüme Özellikleri ve Medde Alınımı ile Ekim Zamanı Arası İlişkiler. I.Ekim Zamanı ile Kuru Madde Oluşumu Arası İlişkiler. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. İzmir, 1 3-16 Ekim 1992, Sözlü."
- Eşiyok,D., Duman,İ., Bazı Konservelik Bezelye Çeşitlerinin verim ve Gelişme Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 1992, Sözlü.
- Eşiyok,D., Özzambak,E., Yoltaş,T., Eser,B. Erkenci Karpuz Yetiştiriciliğinde Bitki Sıklığının verim ve Kaliteye Etkileri, Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. İzmir, 13-16 Ekim 1992, Poster.
- Özzambak,E., Çolakoğlu,H., Eser,B., Yoltaş,T., Eşiyok,D. Çeşitli Soğan Çeşitlerinde Büyüme Özellikleri ve Besin Maddeleri Alımı ile Ekim Zamanı Arasında İlişkiler. II.Makro ve Mikro Element Alımları ile Ekim Zamanı Arasında İlişkiler. Türkiye I.Ulusal Ba hçe Bitk.Kong.İzmir, 13-16 Ekim 1992, Pose"
- Turhan,K., Vural,H., Yoltaş,T., Eser,B., Akan,T., Eşiyok,D. Turşuluk Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Sıklığı ile verim ve Kalite İlişkileri. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. İzmir, 13-16 Ekim 1992, Sözlü.
- Vural,H., Eser,B., Yoltaş,T., Özzambak,E. Eşiyok,D., Duman,İ. Üstün verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi. Agronomik Özellikler. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Sözlü.
- Erkan,S., Eşiyok,D., Eser,B. Karnabahar ve Lahana Bitkilerinde Hastalık Oluşturan Viral Etmenin Tanılanması. Vı.Türkiye Fitapatoloji Kongresi, İzmir, 7-11 Ekim 1991, Sözlü.
- Onoğur,E., Eşiyok,D., Çetinkaya,N., Eser,B. Erkenci Karnabahar Tohumu Üretiminde Bazı Abiyotik Hastalık Etmenlerinin verime Etkileri Üzerinde Araştırmalar. VI.Türkiye Fitapatoloji Kongresi, İzmir, 7-11 Ekim 1991, Sözlü.

Referrer Publications (5 entries)- 2009, Bozokalfa MK, Esiyok D, Turhan K Source: SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Volume: 7 Issue: 1 Pages: 83-95
- 2009, Bozokalfa MK, Yagmur B, Ilbi H, Eşiyok, D. et al. Source: CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY Volume: 9 Issue: 4 Pages: 372-381
- 2006, Duzyaman E, Duman I, Gumus M, Eşiyok,D. et al. Source: EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE Volume: 71 Issue: 5 Pages: 199-206
- 2005, Duman I, Duzyaman E, Esiyok D, et al. Source: HORTSCIENCE Volume: 40 Issue: 6 Pages: 1682-1685
- 2002, Eşiyok, D., Delibacak S, Bulent O, Duman, İ.1998. Workshop on Influence of Environment on Growth, Production, Physiology and Disease of Crops, DEC, 2000 UNIV HELSINKI, HELSINKI, FINLAND Source: ENVIRONMENT AND CROP PRODUCTION, Pages: 67-72
Books (20 entries)- Eşiyok, D., 2018. Enginar Yetiştiriciliği ve Enginar Çeşitleri.12-27s. "Enginar Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi" İzmir Ticaret Borsası. Yayın No: 97. Tükelmat A.Ş. Çınarlı-Konak/İzmir. Eds: D. Esiyok, E. Akçiçek, B. Öztürk
- Eşiyok, D., 2018. Enginar Yetiştiriciliği ve Enginar Çeşitleri.12-27s. "Enginar Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi" İzmir Ticaret Borsası. Yayın No: 97. Tükelmat A.Ş. Çınarlı-Konak/İzmir. Eds: D. Esiyok, E. Akçiçek, B. Öztürk
- Eşiyok, D., 2018. Enginar Yetiştiriciliği ve Enginar Çeşitleri.12-27s. "Enginar Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi" İzmir Ticaret Borsası. Yayın No: 97. Tükelmat A.Ş. Çınarlı-Konak/İzmir. Eds: D. Esiyok, E. Akçiçek, B. Öztürk
- Eşiyok, D., 2018. Enginar Yetiştiriciliği ve Enginar Çeşitleri.12-27s. "Enginar Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi" İzmir Ticaret Borsası. Yayın No: 97. Tükelmat A.Ş. Çınarlı-Konak/İzmir. Eds: D. Esiyok, E. Akçiçek, B. Öztürk
- Bellikci Koyu, E., D. Eşiyok, E. Akçiçek, 2016. Glukosinolatlar ve Hidroliz Ürünleri İzotiyosiyanatlar. Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme.221-231. (Eds.Ötleş, S., E. Akçiçek).Sidaş Yayın No: 044-1B.
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Aşçıoğul, 2013. Egzotik Sebze Türleri ve Yetiştiriciliği."Türkiye'de Yetiştirilen Yeni Sebze Türleri". Ege Üniversitesi Basımevi. Bornova-İzmir. 2013. 144 s.
- Eşiyok, D., Kışlık ve Yazlık Sebze Yetiştiriciliği. 2012. Meta Basım. 404 s. Bornova/İzmir.
- Eşiyok, D., Soğan Yetiştiriciliği. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No: 2012/57. 40 s.
- Eşiyok, D., Sarımsak Yetiştiriciliği. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No: 2012/76. 23 s.
- Eşiyok, D., Pepino Yetiştiriciliği. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No: 2012/78. 21 s.
- Eşiyok, D., Karnıbahar ve Pırasa Yetiştiriciliği. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No: 2012/90. 43s.
- Eşiyok, D., Kereviz Yetiştiriciliği. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No: 2012/92. 24 s.
- Eşiyok, D., 2010. Havuç Suyu, İçecekler- Beslenme ve Sağlık, Ed., S. Ötleş ve E. Akçiçek. Pame YayınLar: 549 (s. 211-219).
- Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2009. Akdeniz Usulü Beslenmede Sebzeler. Akdeniz Usulü Beslenme, Ed., E. Akçiçek, S. Ötleş, M. Tan. UZZY Konseyi Yayınlar: 1, (Gıdalar: 18, 235- 251).
- Ötleş, S., E. Akçiçek, D. Eşiyok, 2009. Otlar ve Sağlık, UZZY Konseyi Yayınları: 1. Ed., E. Akçiçek, S. Ötleş, M. Tan, (GIDALAR: 19. S. 253-262).
- Eşiyok, D., 2006. Sebze olarak sarımsak, Sarımsak kitabı, 73-83, ed. E. Akçiçek ve S. Ötleş. İzmir Güven Kitapevi, ISSN 975-6240-09-1, İzmir.
- Eşiyok, D., 2006. Kastamonu sarımsağı, Sarımsak kitabı, 84-91, ed. E. Akçiçek ve S. Ötleş. İzmir Güven Kitapevi, ISSN 975-6240-09-1, İzmir.
- Eşiyok, D., 2005. Sebze Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim Teknikleri. 97-112. Bahçe Bitkileri Tarımında Çevre dostu Üretim Teknikleri. 2005, İzmir. Ed. Ayşe Gül.
- Eşiyok, D., E. Akçiçek, 2005. Kapari'nin (Caparis spp.) beslenme ve sağlık açısından önemi.Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Cilt:12, 223-228. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Yayın No. 34, Ankara.
- Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, 2000. Kültür Sebzeler(Sebze Yetiştirme) . 1-440 s. Haziran 2000.

Finished Research Projects (22 entries)- 2009-ZRF-005, Eşiyok, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2014. Bazı Biber Genotiplerinin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanımlanması.
- 2010-ZRF-002, Bozokalfa, M. K., D. Eşiyok, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2014. İzmir İli ve İlçelerinde Ekonomik Öneme Sahip Sebze Olarak Değerlendirilen Otların Agronomik Özelliklerinin belirlenmesi ve Kültüre Alınabilme Olanaklarının Araştırılması.
- 2008-ZRF-002, Eşiyo, D., M. K. Bozokalfa, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2013. Pazı Genetik Kaynaklarının Morfolojik ve Moleküler Yöntemler ile Tanımlanması.
- 2013, 2008-ZRF-046, Yağmur, B., B. Okur, D. Eşiyok, 2008. Topraktan ve yapraktan Humik Asit Uygulamalarının Fasulye ve Marul Bitkilerinin Veri ve Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisi.
- ZRF-001, Boztok, K., D. Eşiyok, N. Adanacıoğlu, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2010. Yetiştirme Ortamlarının salata ve marulların Tohum verimi ve kalitesi Üzerine Araştırmalar.
- 2009, Araştırma Projesi, Boztok, K., D. Eşiyok, N. Erkip, T. Kaygısız. Bazı Ticari Organik Gübrelerin Havuç Yetiştiriciliğinde Verim Üzerine Etkileri. BAP-2007-ZRF-001.
- Araştırma Projesi, Eşiyok, D., H. İlbi, M. K. Bozokalfa, S. Kavak, T. Kaygısız Aşçıoğul, 2009. Rokanın Kültür ve Yabani Formlarındaki Genetik Varyasyonun Morfolojik ve Moleküler Markörlerle Belirlenmesi. 2005-TTUM-002 Nolu E.Ü.TTUM Projessi..
- ZRF-035, Eşiyok,D., M. K. Bozokalfa, 2009. Bazı Yerli Biber Genotiplerinin Karakterizasyonu ve Sanayiye uygunluklarının belirlenmesi üzerine Araştırmalar.
- ZRF-034, Eşiyok, D., T. Kaygısız Aşçıoğul, 2009. BazıLahana Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Tanılamasına yönelik Araştırmalar.
- 2008, Araştırma Projesi, Tüzel, Y., D. Eşiyok, D. Anaç, N. Okur, Z. Yoldaş, N. Madanlar, M. Gümüş, Ö. G. Gürbüz, G. B. Öztekin, Ç. Elgin, H. h. Kayıkçıoğlu, S. Kaya, A. karaçancı. Organik Sebze Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar. BAP-2005-ZRF-007.
- Araştırma Projesi, Yoldaş, F., B. Eser, D. Eşiyok, 2008. Küçük Menderes Havzasında Alternatif Ürün Olarak açık Tarla Koşullarında yetiştirilen Sera Tipi Sırık Domates Yetiştiriciliği ve Bozdağ Yayla Koşullarında Yaz Döneminde Enginar Yetiştiriciliği. 05/ÖMYO/002.
- 2007, Araştırma Projesi, Eşiyok, D., Ö. Tuncay, B. Yağmur, B. Okur, A. Uğur. Roka ve Terede Verim, Kalite ve Toplam Glukozinolat miktarlarının Ekim Zamanı ve Gübre Formlarıyla Değişiminin Saptanması Üzerine Araştırmalar. TOGTAG-2709 nolu proje.
- TÜBİTAK. Proje No: TARP-2505., Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, E. Düzyaman, ve S. Erkan, 2003. Sanayi Domateslerinde Çeşit Muhafaza Islahı Yöntemiyle Verim ve Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi. Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu. TÜBİTAK. Proje No: TARP-2505.
- 2002-ZRF-032, Eşiyok, D., Ç. Elgin, 2003. Bazı Organik Gübrelerin Roka Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.
- 2000, Araştırma Projesi, Özzambak,E., Özen,Ş. ve Eşiyok D. Sebze Olarak Değerlendirilen Ekonomik Öneme Sahip Yeni Bitkilerin Kültüre Alınması Yaygınlaştırılması ve Islahı Üzerine Çalışmalar. I. Kapari Türlerinin ( Capparis L. ) Tohumla ve Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar.30s. E.Ü.Araştırma Fonu 97-ZRF-003 nolu proje.
- 1999, Araştırma Projesi, Duman,İ.,Eşiyok,D.ve Eser,B.,Bazı sebze tohumlarında ön çimlendirme ve yöntem geliştirilmesi üzerinde araştırmalar.96-ZRF-028 noluE.Ü.Araştıma Fonu Projesi
- 1999, Araştırma Projesi, Eşiyok.D .Özen,Ş ve İlbi,H. Bornova koşullarında maydanoz yetiştiriciliğinde farklı ekim dönemlerinin verim kalite ve karlılık üzerine etkileri. 96-ZRF-003 Nolu E.Ü.Araştırma Fonu Projesi
- 1996, Araştırma Projesi, Vural, H., ve Ark., Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi (SANDOM) 10 adet.
- Araştırma Projesi, Eser,B., Vural,H., Yoltaş,T., Eşiyok,D. "Brio" Erkenci Karnabahar Çeşidinde (Brassica Oleracea var. botrytis cv. Brio) Tünel Altında Yapılacak Tohum Üretiminde Optimal Bitki Sıklığının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Araştırma Fonu, E. Fakültesi, İzmir, 1987-1990.'|
- Araştırma Projesi, Turhan,K., Yoltaş,T., Özzambak,E., Eşiyok,D., Tüzel,Y. Mor Soğan (Allium Cepa Cv. Mor Soğan) Çeşidinin Mordoğan Şartlarına Adaptasyonu ile Uygun Yetiştirme Şekil ve Zamanının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Araştırma Fonu, E.Ü.Ziraat Fakültesi. İzmir, 1987-1990.'|
- Araştırma Projesi, Vural,H., Eser,B., Özzambak,E., Eşiyok,D. Tüzel,Y., Yoltaş,T. Yerli Baş Soğan Çeşitlerinin Doğrudan Tohum Ekimi ile Üretilmeye Uygunluk Derecelerinin Tesbiti Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Araştırma Fonu E.Ü.Zir.Fak.İzmir, 1984-1987. |
- Araştırma Projesi, Şimşek.G., ve Eşiyok D. Bölgesel Karpuz Araştırmaları Projesi. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı. Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü . Yalova.1985. 1-13s.r
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Dünya Gıda Derg., Bilimsel Yayın Kurulu, E. Bölg. Bölgesel Danışm Kur
- Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği
Granted Scholarships (2 entries)- 1997, Mashav Int. Course: Crops for Arid and Semiarid Zones: Adv.Agrotec.
- 1990, 2547 sayılı kanunun 39. maddesi ile yurtdışı programı,
Student's Completed Thesis (10 entries)- Doktora, 2010, Karabacak ELGİN, Ç., Farklı Ekim Zamanları ve Yetiştirme Tekniklerinin Min Havuçlarda Verim Kalite ve Hasat Dönemleri Üzerine Etkilerinin Bazı Büyüme Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 162 sayfa.
- Yüksek Lisans, 2009, Kaygısız Aşçıoğul, T., Bazı Lahana Genotiplerinin Morfolojik Ve Moleküler Tanımlanmasına Yönelik Araştırmalar. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü)
- Doktora, 2009, Bozokalfa, M. K., Bazı Yerli Biber Genotiplerinin Karakterizasyonu ve Sanayiye Uygunluklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. (E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Yüksek Lisans, 2007, Salman, M. H., Bazı Brokkoli ve Karnabahar Çeşitlerinde Verim Depolama ve Raf Ömrü Boyunca Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi.(E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Yüksek Lisans, 2003, Buhur(Demiröz), L. Eşme Koşullarında Brokkoli (Brassica oleracea var. italica) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. 75s.
- Yüksek Lisans, 2003, Elgin, Ç. Bazı Organik Gübrelerin Roka Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. 87s.
- Doktora, 2003, Yoldaş,F. Brokkoli'de Sıcaklık Dikim Sıklığı Ekim ve Dikim Zamanlarının Generatif Gelişim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi.(E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü), 284s.
- Yüksek Lisans, 1999, Shakernaged Akçay B. Bazı Doğal Yapay Gübrelerin Roka Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. (E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Yüksek Lisans, 1998, Dönmez A.İ., Brokkoli Üretiminde Ekim Zamanı Bitki Sıklığı ve Tepe Budamasının gelişme ve Verim Üzerine Etkileri (E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü)
- Yüksek Lisans, 1997, Özge M.,Bazı Salata Çeşitlerinde Ekim Zamanı ve Sıklığının Büyüme Gelişme ve Verim Üzerine Etkileri (E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü)