Akademik BilgilerYUSUF KARSAVURAN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: yusuf.karsavuran@ege.edu.tr
- E-posta: ykarsavuran@hotmail.com
- Web sayfası: http://www.agr.ege.edu.tr/depts/bitki/yk.html
Academic Degree Information- Lisans: Ege, Türkiye, 1977
- Doktora: Ege, Türkiye, 1986
- Yardımcı Doçentlik: Ege, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1994
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 2000

Administrative / Academic Duties (1 entries)-  Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği., 1991-1994
Other Professional Activities (1 entries)-  Türkiye Entomoloji Dergisi Redaksiyan Kurul Üyeliği, 1978-1994
Research Interests- Entomoloji (5010201)
Indexed Journal Publications (11 entries)- Birgücü, A. K. ve Y. Karsavuran, 2013. Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın fasulye baklasındaki beslenme davranışı. Türk. entomol. derg., 37 (3): 343-358.
- Birgücü, A. K. ve Y. Karsavuran, 2013. Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın fasulye baklasındaki zarar miktarı üzerine araştırmalar. Türk. entomol. derg., 37 (3): 375-388.
- Demirozer, O., I. Karaca and Y. Karsavuran, 2011. Population fluctuations of some important pests and natural enemies found in Oil-bearing rose (Rosa damascena Miller) production areas in Isparta province (Turkey). Türk. entomol. derg., 35 (4): 539-558.
- Eltez, S. and Y. Karsavuran, 2010. Food preference in the cabbage bug Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae). Pakistan J. Zool., 42 (4): 407-412.
- Fent, M., A. Dursun, Y. Karsavuran, S. Tezcan and O. Demirözer, 2010. A review of the tribe Halyini in Turkey (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) with two new records: Apodiphus integriceps and Mustha vicina. J. Entomol. Res. Soc., 12 (2): 1-13.
- Yılmaz, E. ve Y. Karsavuran, 2010. İzmir ili mısır tarlalarında Asymmetrasca decedens (Paoli, 1932) ve Zyginidia pullula (Boheman, 1845) (Homoptera: Cicadellidae) türlerinin populasyon değişimi. Türk. entomol. derg., 34 (2): 241-250.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2009. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri. Türk. entomol. derg., 33 (3): 217-240.
- Yılmaz, E., Y. Karsavuran ve Ü. Zeybekoğlu, 2009. Aydın, İzmir ve Manisa illeri mısır alanlarında belirlenen Cixiidae ve Delphacidae (Homoptera) familyalarına bağlı türler üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 33 (1): 63-71.
- Durmuşoğlu, E., Y. Karsavuran ve M. Kaya, 2009. Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde Beyazsineklere karşı farklı tonlardaki sarı renkli yapışkan tuzakların etkinliği. Türk. entomol. derg., 33 (1): 13-21.
- Karsavuran, Y. and K. Kara, 2003. Tachinid parasitoids of Ancyrosoma leucogrammes and notes on parasitization rates of Clytiomya dupuisi. Phytoparasitica, 31 (4): 371-372.
- Durmusoglu, E., Y. Karsavuran, I. Ozgen and A. Guncan, 2003. Effects of two different neem products on different stages of Nezara viridula (L.) (Heteroptera, Pentatomidae). Anz. Schädlingskunde, 76: 151-154.

Publications in Non-Indexed Journals (94 entries)- Eltez, S. ve Y. Karsavuran, 2013. İzmir (Bergama, Kınık) İli’nde sanayi domatesi üretim alanlarında görülen zararlı türlerin yayılış ve bulaşma oranları üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 50 (1): 29-38.
- Karsavuran, Y., Ş. N. Çelik ve S. Eltez, 2013. Domates meyvesinin farklı gelişme dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın beslenme davranışı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 50 (2): 171-180.
- Karsavuran, Y., A. K. Birgücü ve A. Almadık, 2012. Fasulyede beslenen Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın yaprak ve bakla organları arasındaki tercihi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (2): 113-118.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran and E. Pehlivan, 2011. Some additional notes on Apioninae (Coleoptera: Apionidae) fauna of Turkey. Mun. Ent. Zool., 6 (2): 893-899.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan and S. Anlaş, 2011. Contributions to the Dermaptera fauna of Turkey. Mun. Ent. Zool., 6 (2): 929-931.
- Eltez, S. and Y. Karsavuran, 2011. Investigations on damage rates caused by Eurydema ornatum (Heteroptera: Pentatomidae) on some crucifers. J. Bio. Life Sci., 2 (1): 1-4.
- Özgen, İ. and Y. Karsavuran, 2011. The Population Fluctuations of the Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae) pest of pistachio trees in Siirt Province of Turkey. Mun. Ent. Zool., 6 (2): 977-982.
- Yağlıkçı, Y. ve Y. Karsavuran, 2011. Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) bireylerinin su ve kuru madde miktarına bazı konukçularının etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 48 (2): 93-102.
- Güneyi, P. ve Y. Karsavuran, 2011. Bazı tütün çeşitlerinin Myzus persicae (Sulz.) (Hom.: Aphididae)’nin biyolojisine etkileri üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 48 (3): 241-247.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2011. Neem Azal T.S ve Neemix 4.5 preratlarının Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae)'ye etkilerinin belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (4): 15-20.
- Yılmaz, E. ve Y. Karsavuran, 2010. İzmir ili mısır tarlalarında Asymmetrasca decedens (Paoli, 1932) ve Zyginidia pullula (Boheman, 1845) (Homoptera: Cicadellidae) türlerinin populasyon değişimi. Türk. entomol. derg., 34 (2): 241-250.
- Özgen, İ., Ö. Çakmak, Y. Karsavuran and E. N. Yardim, 2010. Relationship between total fatty acid contents of Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Homoptera: Cicadellidae) and five grapevine varieties. Advances in Food Sciences, 32 (3): 150-154.
- Özgen, İ., Y. Karsavuran, M. Karavin ve M. Kaplan, 2010. Platymetopius cruentatus (Haupt, 1927), Platymetopius rostratus (Herrich&Schäffer, 1834) ve Platymetopius undatus (De Geer, 1773) (Hemiptera: Cicadellidae) türlerinin Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarındaki populasyon değişimleri. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 14 (2): 39-48.
- Fent, M., A. Dursun, Y. Karsavuran, S. Tezcan and O. Demirözer, 2010. A review of the tribe Halyini in Turkey (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) with two new records: Apodiphus integriceps and Mustha vicina. J. Entomol. Res. Soc., 12 (2): 1-13.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2010. Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae)’nin Öküzgözü asma çeşidindeki zararın belirlenmesi. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 1 (1): 27-31.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2010. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında bulunan Cicadellidlerin predatör ve parazitoitleri ile yayılış alanları. Türk. biyo. müc. derg., 1 (2): 129-138.
- Özgen, İ., Ç. Mutlu ve Y. Karsavuran, 2009. Öküzgözü asma çeşidinde beslenen Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Homoptera: Cicadellidae)’nin ergin öncesi dönemlerinin gelişmesine farklı sıcaklıkların etkisi. TÜBAV Bilim, 2 (4): 465-467.
- Özdemir, N., H. Saygili, F. Sahin, Y. Karsavuran, O. F. Bayrak and B. Oral, 2009. Host range and genetic characterization of a phytoplasma causing tomato stolbur disease in Turkey. Proceedings of the Second International Symposium on Tomato Diseases (October 8-12, 2007, Kusadasi - Turkey) Eds: H. Saygili, F. Sahin, Y. Aysan. Acta Horticulturae, 808: 255-262.
- Özgen, İ., Y. Karsavuran, Ü. Zeybekoğlu ve M. Karavin, 2009. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarındaki Auchenorrhyncha (Homoptera, Insecta) türleri. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 13 (3): 17-22.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2009. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri. Türk. entomol. derg., 33 (3): 217-240.
- Yılmaz, E., Y. Karsavuran ve Ü. Zeybekoğlu, 2009. Aydın, İzmir ve Manisa illeri mısır alanlarında belirlenen Cixiidae ve Delphacidae (Homoptera) familyalarına bağlı türler üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 33 (1): 63-71.
- Özgen, İ., Y. Karsavuran and G. Japoshvili, 2009. The first record of Coccobius testaceus (Masi, 1909) (Hymenoptera: Aphelinidae) on Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae) in Turkey. Mun. Ent. Zool., 4 (2): 470-471.
- Karsavuran, Y., Ü. Zeybekoğlu, F. Şahin, H. Saygılı ve N. Özdemir, 2009. Bursa İli sanayi domatesi üretim alanlarında görülen Auchenorrhyncha (Homoptera) türleri üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 46 (2): 117-122.
- Durmuşoğlu, E., Y. Karsavuran ve M. Kaya, 2009. Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde Beyazsineklere karşı farklı tonlardaki sarı renkli yapışkan tuzakların etkinliği. Türk. entomol. derg., 33 (1): 13-21.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2009. Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae)’nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 49 (2): 55-66.
- Karsavuran, Y., A. Ayvaz ve M. Doğanlar, 2008. Okaliptüste zararlı olan Leptocybe invasa Fisher and La Salle ve Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hym.: Eulophidae)’nin Muğla İli’nde yayılışı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 45 (2): 91-94.
- Karsavuran, Y., O. Demirözer, B. Aslan and İ. Karaca, 2008. Studies on Pentatomidae and Scutelleridae (Heteroptera) Fauna of Isparta Province (Turkey). Journal of Entomology, 5 (3): 213-217.
- Yılmaz, E., Y. Karsavuran ve H. Başpınar, 2007. Aydın, İzmir ve Manisa illeri mısır ekiliş alanlarında görülen Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı türlerin saptanması üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (3): 43-58.
- Karsavuran, Y. ve M. Gücük, 2007. Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’in Manisa ilinde sanayi domatesi alanlarında populasyon değişimlerinin belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (2): 33-48.
- Doğanlar, M., Y. Karsavuran and N. Demirel, 2007. Taxonomic studies on Coptosoma (Laporte, 1832) species (Heteroptera: Plataspidae) from Turkey. Journal of Entomology, 4 (6): 404-424.
- Karaca, İ., Y. Karsavuran, M. Avcı, O. Demirözer, B. Aslan, E. Sökeli ve H. S. Bulut, 2006. Isparta ilinde Coleoptera takımına ait türler üzerinde faunistik çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (2): 180-184 s.
- Karsavuran, Y. ve M. Gücük, 2006. Manisa İlinde sanayi domatesi üretim alanlarında görülen Thysanoptera takımına ait türlerin saptanması üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (3): 13-20.
- Eltez, S., Y. Karsavuran and E. Durmuşoğlu, 2006. The studies on the determination of species of Thysanoptera in processing tomato production areas in İzmir (Bergama, Kınık) Province of Turkey. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (3): 21- 29.
- Eltez, S. ve Y. Karsavuran, 2006. Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera: Thripidae)’nin İzmir İlinde sanayi domatesi alanlarında populasyon değişiminin belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (3): 31-42.
- Karaca, İ., B. Aslan, O. Demirözer ve Y. Karsavuran, 2006. Isparta İli Orthoptera faunası üzerine ön bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Derg., 1 (2): 49-52.
- Özgen, İ., C. Gözüaçık, Y. Karsavuran ve M. Fent, 2005. Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 29 (1): 61-68.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan, S. Anlaş and E. Yıldırım, 2005. Contribution to the knowledge of Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) fauna of Turkey. Türk. entomol. derg., 29 (2): 101-110.
- Özgen, İ., C. Gözüaçık, Y. Karsavuran ve M. Fent, 2005. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde antepfıstığı, kayısı, kiraz ve zeytin ağaçlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türlerin saptanması üzerinde çalışmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (2): 35-43.
- Pehlivan, E., Y. Karsavuran and S. Tezcan, 2005. Contribution to the knowledge of the Curculioninae and Phytonominae (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. Türk. entomol. derg., 29 (3): 173-182.
- Karsavuran, Y., E. Pehlivan, S. Tezcan and A. Y. Kılıç, 2005. Notes on Tabanidae (Diptera) fauna of Turkey. Türk. entomol. derg., 29 (3): 187-195.
- Pehlivan, E., Y. Karsavuran and S. Tezcan, 2005. Contributions to the knowledge of the Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. Türk. entomol. derg., 29 (4): 259-272.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2005. Antepfıstığı ağaçlarında zararlı olan Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae)’nin doğal düşmanlarının saptanması üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 29 (4): 309-316.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan and J. Hava, 2004. Contribution to the Dermestidae (Coleoptera) fauna of Turkey alongwith new records. Türk. entomol. derg., 28 (1): 27-37.
- Yüce Örs, S. ve Y. Karsavuran, 2004. Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un besin tercihi üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 41 (1): 57-64.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan, B. Keskin and J. Ferrer, 2004. Contributions to the knowledge of the Tenebrionidae (Coleoptera) from Turkey Part I. Lagriinae, Pimeliinae, Bolitophaginae, Diaperinae. Türk. entomol. derg., 28 (2): 99-114.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan, B. Keskin and J. Ferrer, 2004. Contributions to the knowledge of the Tenebrionidae (Coleoptera) from Turkey Part II. Opatrinae, Tenebrioninae, Adeliinae. Türk. entomol. derg., 28 (3): 163-180.
- Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan and S. Anlaş, 2004. Contribution to the knowledge of the Scoliidae (Hymenoptera) fauna of Turkey. Türk. entomol. derg., 28 (4): 247-252.
- Karsavuran, Y. ve E. Durmuşoğlu, 2004. Mustafakemalpaşa (Bursa)’da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae)’ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon tuzaklarından yararlanma olanakları. Türk. entomol. derg., 28 (4): 253-266.
- Karsavuran, Y. ve Ş. Güçlü, 2004. Türkiye faunası için yeni bir zararlı tür, Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (Homoptera: Flatidae). Türk. entomol. derg., 28 (3): 209-212.
- Tezcan, S., E. Pehlivan, Y. Karsavuran and Ü. Zeybekoğlu, 2003. A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 40 (1): 65-70.
- Karsavuran, Y. ve M. Çetin, 2002. Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un anason tohumlarında beslenme sonucunda oluşturduğu ağırlık kaybı üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39 (2):57-64.
- Karsavuran, Y. ve M. Çetin, 2002. Sanayi domateslerinde zararlı olan Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın ekonomik zarar eşiği üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 26 (1): 63-80.
- Karsavuran, Y., 2001. Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin) (Heteroptera: Pentatomidae)’in bazı biyolojik özellikleri üzerine sıcaklığın etkisi. Türk. entomol. derg., 25 (4): 307-316.
- Karsavuran, Y., T. Aksit and L. Bakırcıoglu Erkılıç, 2001. Coccoidea species on fruit trees and ornamentals from Aydin and Izmir provinces of Turkey. Boll. Zool. agr. Bachic., Ser. II, 33 (3): 219-225.
- Öncüer, C., N. Uygun, L. B. Erkılıç and Y. Karsavuran, 2001. An annotated list of scale insects (Homoptera: Coccoidea) from Turkey. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 36 (3-4): 389-403.
- Çetin, M. ve Y. Karsavuran, 2000. Laboratuvar koşullarında yetiştirilen Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’nın farklı konukçularındaki beslenme davranışları. Türk. entomol. derg., 24 (1): 41-54.
- Koçlu, T. ve Y. Karsavuran, 2000. Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın Manisa ilinde biyolojisi ve populasyon düzeyi. Türk. entomol. derg., 24 (3): 179-194.
- Koçlu, T. and Y. Karsavuran, 2000. Investigations on the egg parasitoids of Helicoverpa armigera (Huebner) (Lep.: Noctuidae) and their natural effectiveness. Egg Parasitoid News, Nr. 12: p.25.
- Önder, F., E. Pehlivan, Y. Karsavuran, S. Tezcan and Ş. Kısmalı, 1999. Catalogue of the collection of Gryllidae and Gryllotalpidae (Orthoptera) preserved in the Prof. Dr. Niyazi Lodos Museum, İzmir, Turkey. Türk. entomol. derg., 23 (2): 83-90.
- Önder, F., E. Pehlivan, Y. Karsavuran, S. Tezcan and Ş. Kısmalı, 1999. Catalogue of the collection of Pamphagidae, Pyrgomorphidae, Catantopidae and Acrididae (Orthoptera: Acridoidea) preserved in the Prof. Dr. Niyazi Lodos Museum, İzmir, Turkey. Türk. entomol. derg., 23 (3): 163-178.
- Önder, F., E. Pehlivan, Y. Karsavuran, S. Tezcan and Ş. Kısmalı, 1999. Catalogue of the collection of Tettigoniidae (Orthoptera) preserved in the Prof. Dr. Niyazi Lodos Museum, İzmir, Turkey. Türk. entomol. derg., 23 (4): 243-250.
- Karsavuran, Y., 1999. Graphosoma semipunctatum (Fabricius) (Heteroptera: Pentatomidae)’un bazı biyolojik özellikleri üzerine sıcaklığın etkisi. Türk. entomol. derg., 23 (4): 277-287.
- Önder, F., Y. Karsavuran and S. Tezcan, 1999. Investigations on the vertical distribution in the habitats of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Turkey. E. Ü. Zir. Fak. Derg., 36 (1-3): 33-40.
- Önder, F., E. Pehlivan, Y. Karsavuran, S. Tezcan and Ş. Kısmalı, 1999. Catalogue of the collection of Dermaptera preserved in the Prof. Dr. Niyazi Lodos Museum, İzmir, Turkey. E. Ü. Zir. Fak. Derg., 36 (1-3): 157-162.
- Koçlu, T. ve Y. Karsavuran, 1998. Manisa ilinde Helicoverpa armigera (Huebner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın yumurtalarının parazitoitleri ve doğal etkinlikleri. Türk. entomol. derg., 22 (4): 269-283.
- . Karsavuran, Y., 1996. Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un farklı besinlerdeki yumurta verimi ve ömrü üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 20 (3): 229-240.
- Önder F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1996. Türkiye Cimicoidea (Heteroptera) faunasının sayısal, beslenme rejimleri ve endemizm açısından değerlendirilmesi. E. Ü. Zir. Fak. Derg., 33 (2-3): 121-128.
- Yüce, A. S. ve Y. Karsavuran, 1996. Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un besin tercihi üzerine araştırmalar. E. Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 7 (1-4): 153-154.
- Köymen, H. ve Y. Karsavuran, 1995. Laboratuvar koşullarında Nezara viridula (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’nin yumurta verimine ve ömrüne bazı besinlerin etkileri üzerinde araştırma1ar. Türk. entomol. derg., 19 (2): 151-160.
- Karsavuran, Y., 1995. Bazı bitkilerin tohumları ile beslenen Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin) (Heteroptera, Pentatomidae) nimflerinin ge1işmesi üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 19 (3): 207-213.
- Farshbaf Pour Abad, R., Y. Karsavuran ve R. Atalay, 1994. Ancyrosoma leucogrammes (Gl.) (Heteroptera, Pentatomidae)’in erginlerinde pis koku bezlerinin morfolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 18 (1): 15-20.
- 1994, Önder, F., Y. Karsavuran, E. Pehlivan ve F. Turanlı, 1995. “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) uygulama alanında saptanan Pentatomoidea (Heteroptera) türleriyle ilgili bir değerlendirme, s. 120-130”. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa) Bildirileri, 435 s.
- Karsavuran, Y. ve C. Öncüer, 1993. Bazı sanayi domatesi çeşit1erinde beslenen Macrosiphum euphorbiae (Thom.) (Homoptera, Aphididae)’nin populasyon değişimi üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 17 (1): 23-32.
- Karsavuran, Y. ve C. Öncüer, 1993. Macrosiphum euphorbiae (Thom.) (Homoptera, Aphididae)’nin gelişimine bazı sanayi domatesi çeşitlerinin etkileri ve bunun çeşit seçimindeki önemi. Türk. entomol. derg., 17 (2) : 87-93.
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1993. Yabancı ot savaşında potansiyel öneme sahip, Türkiye Heteroptera faunası üzerinde araştırmalar. Bit. Kor. Bült., 33 (1-2): 15-22.
- Yıldırım, B. ve Y. Karsavuran, 1993. Konya yöresindeki armut ağaçlarında zarar yapan Psyllidae (Homoptera) familyası türlerinin zarar şekli, kısa biyolojisi ve populasyon düzeyinin tespiti üzerine çalışmalar. E. Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 4 (1-4): 59-60.
- Karsavuran,Y. ve C. Öncüer, 1992. Bazı sanayi domatesi çeşitlerinde beslenen Macrosiphum euphorbiae (Thom.) (Homoptera, Aphididae) nimflerinin gelişmesi üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 16 (3): 155-161.
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1992. Pentatomoidea (Heteroptera) üstfamilyasına bağlı fitofag türlerin habitat içindeki dikey dağılışları üzerinde araştırmalar. Bit. Kor. Bült., 32 (1-4): 49-63.
- Şaşal, E. ve Y. Karsavuran, 1992. Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Homoptera: Aphididae)’nin ergin öncesi dönemlerine bazı sanayi domatesi çeşitlerinin etkisi üzerinde araştırmalar. E. Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 3 (2-4): 87-88.
- Gümüş, M. ve Y. Karsavuran, 1992. Bazı sanayi domatesi çeşitlerinin Macrosiphum euphorbiae (Thom.) (Hom., Aphididae)’nin mevsimsel populasyon yoğunluğuna etkisi üzerinde araştırmalar. E. Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 3 (2-4): 89-90.
- Karsavuran,Y., 1991. Laboratuvarda bazı bitkilerin tohumları ile beslenen Nezara viridula (L.) (Heteroptera, Pentatomidae) nimflerinin gelişme süreleri ve canlı kalma oranları üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 15 (1): 43-50.
- Kıvan, M. ve Y. Karsavuran, 1991. Plodia interpunctella (Hübn.) (Lepidoptera, Pyralidae) larvalarının gelişme süresine bazı besinlerin etkileri. Türk. entomol. derg., 15 (2): 113-116.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1989. Akdeniz Bölgesi’nin ziraatta zararlı ve faydalı böcek faunasının tespiti üzerinde araştırmalar (Curculionidae, Scarabaeidae (Coleoptera): Plataspidae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Pentatomidae, Lygaeidae, Miridae (Heteroptera)). DOĞA TU. Tar. ve Or. D., 13 (1): 81-88.
- Karsavuran, Y., 1989. Rhinocoris punctiventris (H.-S.) (Het.:, Reduviidae)’in laboratuvarda üretilmesinde besinin uygunluğu üzerinde bir araştırma. Türk. entomol. derg., 13 (4): 239-243.
- Karsavuran, Y., H. Karsavuran ve A. Zümreoğlu, 1988. Yapay besi ortamının değişik pH değerlerinin Ceratitis capitata (Wied.) (Dipt.: Tephritidae)’nın bazı biyolojik özelliklerine etkileri üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 12 (3):161-170.
- Karsavuran, Y., 1988. Macroscytus brunneus (F.) (Het., Cydnidae)’un yeni konukçuları ve zarar şekli üzerinde gözlemler. Türk. entomol. derg., 12 (4): 235-238.
- Karsavuran, Y. ve F. Önder, 1987. Laboratuvar koşullarında farklı su ve besin kombinasyonlarında yetiştirilen Dolycoris baccarum (L.) (Het.: Pentatomidae)’un canlı kalma eğrileri üzerinde bir araştırma. Türk. entomol. derg., 11 (3):185-189.
- Önder, F. ve Y. Karsavuran, 1987 (1989). Laboratuvar koşullarında sabit sıcaklıkta yetiştiri1en Dolycoris baccarum (L.) (Het.: Pentatomidae)’a ait doğurganlık tabloları. Bit. Kor. Bült., 27 (3-4): 217-225.
- Karsavuran,Y., 1986. Bornova (İzmir) koşullarında çeşitli kültür bitkilerinde zarar yapan Dolycoris baccarum (L.) (Het.: Pentatomidae)’un biyolojisi ve ekolojisi üzerinde araştırmalar. Türk. Bit. Kor. Derg., 10 (4): 213-230.
- Önder, F., R. Atalay ve Y. Karsavuran, 1983. İzmir ili ve çevresinde kışı ergin halde geçiren Heteroptera türleri ve kışlak yerleri üzerinde araştırmalar I. Notonectidae, Leptopodidae, Anthocoridae, Miridae, Nabidae, Reduviidae, Tingidae, Aradidae, Pyrrhocoridae, Coreidae, Alydidae, Rhopalidae. Türk. Bit. Kor. Derg., 7 (1): 65-77.
- Önder, F., R. Atalay ve Y. Karsavuran, 1983. İzmir ili ve çevresinde kışı ergin halde geçiren Heteroptera türleri ve kışlak yerleri üzerinde araştırmalar II. Lygaeoidea, Pentatomoidea. Türk. Bit. Kor. Derg., 7 (2):129-144.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, E. Erkin, Y. Karsavuran ve S. Aksoy, 1983. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgelerinin böcek faunasının tesbiti üzerinde ça1ışmalar (Curculionidae, Scarabaeidae (Coleoptera): Pentatomidae, Scutelleridae, Lygaeidae, Miridae (Heteroptera)). Doğa Bilim Dergisi, Ser. D2, 7 (3) : 207-212.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, E. Erkin, Y. Karsavuran ve S. Aksoy, 1983. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgelerinin böcek faunasının tesbiti üzerinde ça1ışmalar (Curculionidae, Scarabaeidae (Coleoptera); Pentatomidae, Scutelleridae, Lygaeidae, Miridae (Heteroptera)). Doğa Bilim Dergisi, Ser. D2, 7 (3) : 207-212.
- Önder, F., Y. Karsavuran, S. Aksoy, E. Pehlivan ve E. Erkin, 1979. Hareketli bir taşıt aracından, uçuş halindeki böcekleri yakalamaya yarayan bir yöntem (Havadan Toplayıcı). Türk. Bit. Kor. Derg., 3 (4): 245-250.

Publications in Other Journals and Medias (14 entries)- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2009. Küresel iklim değişikliklerinin böcekler açısından değerlendirilmesi. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 13 (1): 51-61.
- Birgücü, A. K. ve Y. Karsavuran, 2009. Gün-derece modellemeleri ve bitki korumada kullanım olanakları. Anadolu, 19 (2): 98-117.
- Karsavuran, Y., 2006. “Entegre mücadele ve temel ilkeleri, s.: 25-35” Bitki Korumada İyi Tarım Uygulamaları I. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Savaşım (Eds.: Y. Nemli, H. Demirkan, N. Çetinkaya). Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 210 s.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2006. Fitofag böceklerin konukçu bitki kabul davranışları. Alatarım, 5 (2): 43-48.
- Karsavuran, Y., 2005. “Tarımsal savaş uygulamalarında dikkat edilmesi gereken ana konular ve entegre mücadelenin prensipleri, s. 47-57”. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2005 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı (14-16 Haziran 2005, Menemen-İzmir) Bildirileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:119, 186 s.
- Karsavuran, Y. ve E. Kaya, 2005. “Entegre mücadelede pestisit seçimi, s. 58-77”. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2005 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı (14-16 Haziran 2005, Menemen-İzmir) Bildirileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:119, 186 s.
- Karsavuran, Y. ve E. Kaya, 2005. “Entegre mücadelede pestisit seçimi, s. 58-77”. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2005 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı (14-16 Haziran 2005, Menemen-İzmir) Bildirileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:119, 186 s.
- Özgen, İ. ve Y. Karsavuran, 2005. “Fitofag böceklerin konukçu bitki seçme davranışları, s. 263-271”. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2005 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı (6-8 Eylül 2005, Menemen-İzmir) Bildirileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:120, 271 s.
- Karsavuran, Y., 2004. Pamuk zararlılarına karşı savaş yöntemlerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken ana konular. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 41 (1): 191-200.
- Koçlu, T. ve Y. Karsavuran, 1997. Karasal ekosistemlerin yapısı ve organizasyonu. Türk. entomol. derg., 21 (4): 311-322.
- Koçlu, T. ve Y. Karsavuran, 1996. Zararlıların neden olduğu ürün kayıplarını belirleme yöntemleri. Türk. entomol. derg., 20 (4): 309-320.
- Eltez, S. ve Y. Karsavuran, 1995. Tarımda değişik amaçlarla kullanılan defoliantların böceklere olan etkileri. E. Ü. Zir. Fak. Derg., 32 (2): 169-176.
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1992. Çevre kirliliği araştırmalarında biyoindikatör böceklerin rolü ve önemi. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., 29 (1): 111-125.
- Karsavuran, Y., 1981. Böceklerin sınıflandırılmasında kromozomlardan yararlanma. Türk. Bit. Kor. Derg., 5 (2): 115-130.

International Conference Proceedings (22 entries)- Başpınar, H., Y. Karsavuran, N. Başpınar, T. Koçlu, F. Kaya Apak and P. Güneyi, 2013. “Determination of an adequate attractant and its concentration in mass-trapping of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) by a hand made trap type, p. 12”. In: Book of Abstracts, IOBC WPRS Integrated Control in Citrus Fruit Crops Adana, Turkey 7-9 May, 2013, 62 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Başpınar, H., Y. Karsavuran, N. Başpınar, T. Koçlu, F. Kaya Apak and P. Güneyi, 2013. “Determination of an adequate attractant and its concentration in mass-trapping of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) by a hand-made trap, p. 33-40”. Integrated Control in Citrus Fruit Crops, IOBC-WPRS Bulletin, vol. 95, 232 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Özgen, İ. and Y. Karsavuran, 2012. “The population fluctutation of Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) and Empoasca decipiens (Paoli, 1930) (Hemiptera: Cicadellidae) with yellow sticky traps and D-vac methods in the vineyard area in Elazığ city, Turkey, p. 80”. Sixth European Hemiptera Congress, 25-29 June 2012, Programme and Abstracts, Blagoevgrad, Bulgaria, 130 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Can-Cengiz, F., F. Özsemerci, Y. Karsavuran and M. A. Subchev, 2012. “Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) in the Aegean region of Turkey (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae), p. 3”. In: Abstracts of the XIII International Symposium on Zygaenidae, Innsbruck, 16-23 September 2012, 40 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Demirözer, O., I. Karaca and Y. Karsavuran, 2009. “Rhodococcus perornatus (Cockerell&Parrott (Hemiptera: Coccidae) and its natural enemies in Isparta Province, Turkey, p. 171-175”. Proceedings of the XI International Symposium on Scale Insect Studies, ISSIS – XI, Eds: M. Branco, J. C. Franco, C. Hodgson, ISA Press, Lisbon, 322 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Sahin, F., N. Ozdemir, B. Oral, H. Saygili, Y. Karsavuran, O. F. Bayrak, 2007. Identification of a phytoplasma causing tomato stolbur disease in Turkey. (The American Phytophatological Society, APS/SON Joing Meeting, July 28-August 1, 2007, San Diego, California). Phytopathology, 97 (7) (Supplement): S103. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Ozdemir, N., H. Saygılı, F. Sahin, Y. Karsavuran, O. F. Bayrak and B. Oral, 2007. Host range and genetic characterization of a phytoplasma causing tomato stolbur disease in Turkey. Second International Symposium on Tomato Diseases (8-12 October, 2007, Kusadası, Turkey) Program and Abstract Book, p. 67. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Pehlivan, E., Y. Karsavuran and S. Tezcan, 2006. An evaluation on Apionidae (Coleoptera) material housed in The Lodos Entomological Museum (LEMT) Izmir (Turkey). In: Abstract Book, VIII th European Congress of Entomology, September 17-22, 2006, Izmir, Turkey, pp. 119-120. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karsavuran, Y. and M. Gücük, 2006 The studies on the determination of species belong to the Order Thysanoptera in processing tomato production areas in Manisa Province of Turkey. In: Abstract Book, VIII th European Congress of Entomology, September 17-22, 2006, Izmir, Turkey, p. 122. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karsavuran, Y., O. Demirözer, B. Aslan and I. Karaca, 2006. Faunistic studies on Pentatomidae and Scutelleridae families belonging to Heteroptera order in the Region of Isparta, Turkey. In: Abstract Book, VIII th European Congress of Entomology, September 17-22, 2006, Izmir, Turkey, p. 123. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- . Eltez, S., Y. Karsavuran and E. Durmusoglu, 2006 The studies on the determination of species of belong to the Order Thysanoptera in processing tomato production areas in Izmir (Bergama, Kinik) Province of Turkey. In: Abstract Book, VIII th European Congress of Entomology, September 17-22, 2006, Izmir, Turkey, p. 125-126. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karsavuran, Y., L. Erkılıç and M. Gücük, 2004. "Fauna of Coccoidea (Hemiptera) in Urban Area of Izmir, Turkey, p. 379-381". Proceedings of the X International Symposium of Scale Insect Studies, ISSIS – X, 19th – 23rd April 2004, Adana, Turkey, 408 pp. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Erkan, S., M. Gümüş, N. Tosun and Y. Karsavuran, 2002. "Crop protection problems on processing tomato growing in Turkey". 5th World Congress on The Processing Tomato/8th ISHS Symposium on The Processing Tomato, 8-10 June 2002, Istanbul-Turkey. (Poster sunu)
- . Karsavuran Y., N. Tosun and S. Erkan, 2002. "IPM practices in processing tomato field in Turkey". 5th World Congress on The Processing Tomato/8th ISHS Symposium on The Processing Tomato, 8-10 June 2002, Istanbul-Turkey. (Sözlü sunu)
- Karsavuran, Y., T. Akşit and L. Bakırcıoğlu Erkılıç, 2001. "Coccoidea species in Aydın and İzmir provinces of Turkey, p. 19". IX International Symposium on Scale Insect Studies 2nd-8th September 2001 Padua, Italy. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Erkan, S., M. Gümüş and Y. Karsavuran, 1998. "The major pests in the areas of processing tomato production in Turkey". 3rd Worldwide Congress on The Processing Tomato. 25-29 Mayo 1998, Pamplona (Navarra)-Espana, Abstracts p. 88. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Çetin, M. and Y. Karsavuran, 1998. Water and dry substance content of various stages of laboratory reared Nezara viridula (L.) (Heteroptera, Pentatomidae). In: Book of Abstracts, VIth Eur. Congr. Entomol. (Eds. V. Brunnhofer and T. Soldan), Ceske Budejovice, August 23-29, 1998, p. 75. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Önder, F., Y. Karsavuran and S. Tezcan, 1998. Investigations on the vertical distribution in the habitats of plants bugs (Heteroptera, Miridae) of Turkey. In: Book of Abstracts, VIth Eur. Congr. Entomol. (Eds. V. Brunnhofer and T. Soldan), Ceske Budejovice, August 23-29, 1998, p. 355. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı, Tam metin makale olarak basılı) (2.3.1.30 numaralı makale)
- Karsavuran, Y., Z. Yoldaş, C. Öncüer, T. Erol, M. Çetin and M. Gücük, 1998. Species of suborder Coccinea (Homoptera) and its natural enemies on fruit trees in province of İzmir and Aydın (Turkey). In: Book of Abstracts, VI th Eur. Congr. Entomol. (Eds. V. Brunnhofer and T. Soldan), Ceske Budejovice. August 23-29, 1998, p. 366. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Koçlu, T. and Y. Karsavuran, 1998. Comparative attractiveness of the light and pheromone traps against the Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera, Noctuidae). In: Book of Abstracts. VI th Eur. Congr. Entomol. (Eds. V. Brunnhofer and T. Soldan), Ceske Budejovice, August 23-29, 1998, p. 554. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Öncüer, C., N. Uygun, L. B. Erkılıç and Y. Karsavuran, 1998. "An annotated list of scale insects (Hemiptera: Coccoidea) from Turkey, p. 30". VIIIth International Symposium on Scale Insect Studies, Wye College, University of London, Aug. 31st –Sept. 6th 1998, 41 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Öncüer,C.ve Y.Karsavuran,1992. Sanayi Domateslerinde Zararlılara Karşı Entegre Mücadele Çalışmaları, S.15-21. Uluslararası Entegre Zirai Mücadele Simpozyumu (15-17 Ekim 1992,İzmir,Türkiye),Bildirileri,Bornova Zir. Mic. Arş. Enst. Müd. Yay.No. 92-1-258 S (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)

National Conference Proceedings (49 entries)- Başpınar, H., Y. Karsavuran, N. Başpınar, F. Kaya Apak ve P. Güneyi, 2014. “Aydın ve İzmir illeri meyve bahçelerinde Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nın savaşımında besin çekici tuzakların kullanılma olanaklarının araştırılması, s. 19”. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Bildiri Özetleri, Xmat Matbaa, Antalya, 417 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Özsemerci, F., F. Ö. Altındişli, T. Koçlu ve Y. Karsavuran, 2014. “İzmir ve Manisa bağlarında saptanan Araneae türleri, s. 344”. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Bildiri Özetleri, Xmat Matbaa, Antalya, 417 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Başpınar, H., Y. Karsavuran, N. Başpınar ve F. Kaya Apak, 2011. “Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ile mücadelede bazı cezbedicilerin kitlesel tuzaklamada etkileri, s. 7”. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri Özet Kitabı, 496 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Turanlı, F., A. K. Birgücü, E. Gümüş, B. Güzel ve Y. Karsavuran, 2011. “Lobesia botrana Dn. & Sch. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın farklı üzüm çeşitlerini tercihi üzerine araştırmalar, s. 32”. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri Özet Kitabı, 496 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karsavuran, Y., A. K. Birgücü ve A. Almadık, 2011. “Fasulye bitkisinde beslenen Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın yaprak ve bakla organları arasındaki tercihi, s. 181”. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri Özet Kitabı, 496 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Özsemerci, F., Y. Karsavuran, F. Can Cengiz ve M. Subchev, 2011. “Ege Bölgesi bağ alanlarında Bağ Göz Kurdu Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) (Lepidoptera: Zygaenidae)’nın durumunun belirlenmesi, s. 215”. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri Özet Kitabı, 496 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karsavuran, Y., 2010. “GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)'lu ürünlerin çevre açısından değerlendirilmesi, s. 12-13”. Klinik Toksikoloji Derneği 15. Kongresi (15–19 Mayıs 2010 Antakya) Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 80 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karsavuran, Y. ve S. Erkan, 2009. “Türkiye’de pestisit kullanımı ve pestisitlerin yol açtığı çevre kirliliği, s. 9-11”. Klinik Toksikoloji Derneği 14. Kongresi (Pestisitler, Toksidromlar ve İleri Destek Tedavileri) (16–19 Mayıs 2009 Pamukkale, Denizli) Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 63 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Yılmaz, E. ve Y. Karsavuran, 2009. “İzmir ili mısır alanlarında Zyginidia pullula (Boheman, 1845) ve Asymmetrasca decedens (Paoli) (Hom.: Cicadellidae)’in populasyon değişimi, s. 25”. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15-18 Temmuz 2009, Van) Bildirileri Özet Kitabı, 381 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Eltez, S. ve Y. Karsavuran, 2009. “Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un Cruciferae familyasına bağlı bazı bitkilerde oluşturduğu zarar oranları üzerinde araştırmalar, s. 69”. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15-18 Temmuz 2009, Van) Bildirileri Özet Kitabı, 381 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Tezcan, S., E. Pehlivan ve Y. “Karsavuran, 2008. Lodos Entomoloji Müzesi (LEMT)’nin Türkiye doğa tarihi çalışmalarındaki yeri ve önemi, s. 152-162”. 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Dönmez Ofset, Ankara, 200 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Eltez, S. ve Y. Karsavuran, 2007. "Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un besin tercihi üzerine araştırmalar, s. 45". Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27-29 Ağustos 2007, Isparta) Bildirileri Özet Kitabı, 342 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Yılmaz, E., Y. Karsavuran ve H. Başpınar, 2007. "Aydın, İzmir ve Manisa illeri mısır ekiliş alanlarında bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri, s. 213". Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27-29 Ağustos 2007, Isparta) Bildirileri Özet Kitabı, 342 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Demirözer, O., İ. Karaca ve Y. Karsavuran, 2007. "Isparta ili Yağ gülü (Rosa damascena Müller) üretim alanlarında bulunan zararlı-yararlı türler ve yayılışları, s. 227". Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27-29 Ağustos 2007, Isparta) Bildirileri Özet Kitabı, 342 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Durmuşoğlu, E., Y. Karsavuran ve M. Kaya, 2007. "Örtüaltında Beyazsineklere karşı farklı tonlardaki sarı renkli yapışkan tuzakların etkinliği, s. 247". Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27-29 Ağustos 2007, Isparta) Bildirileri Özet Kitabı, 342 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Özgen, İ., E. N. Yardım ve Y. Karsavuran, 2006. "Global iklim değişikliklerinin böcekler açısından değerlendirilmesi, s. 33". VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (18-21 Eylül 2006, Diyarbakır) Bildiri Özet Kitabı, 104 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Tezcan, S., E. Pehlivan ve Y. Karsavuran, 2006. Lodos Entomoloji Müzesi (LEMT)’nin Türkiye doğa tarihi çalışmalarındaki yeri ve önemi. 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi (3-4 Kasım 2006, Ankara). (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Özgen, İ., ve Y. Karsavuran, 2005. "Siirt İli antepfıstığı (Pistacia vera) agroekosisteminde bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri, yoğunlukları ve konukçuları üzerinde araştırmalar, s.: 1393-1396". GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa ) Bildirileri 2. Cilt, Şanlıurfa, 1753 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Kaya, E. ve Y. Karsavuran, 2004. "Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)’in buğday tanelerinde oluşturduğu zarar üzerinde araştırmalar, s. 77". Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (8-10 Eylül 2004, Samsun) Bildirileri Özet Kitabı, 255 pp. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Karaca, İ., Y. Karsavuran, H. S. Bulut, M. Avcı, O. Demirözer, B. Aslan ve E. Sökeli, 2004. "Isparta ilinin Coleoptera faunası, s. 134". Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 8-10 Eylül 2004, Samsun, 255 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında özet basılı)
- Çetin, M. ve Y. Karsavuran, 2002. "Heteroptera (Insecta) türlerinin bitki tohumlarında beslenme yoluyla oluşturdukları zararlar ve tohum için önemi, s. 339-344". Türkiye I. Tohumculuk Kongresi (11-13 Eylül 2002, Bornova) Bildirileri, 360 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Gümüş, M., H. Türküsay, L. Yolageldi, Y. Karsavuran ve H. Saygılı, 2002. "Bezelye tohumları ile taşınan önemli bakteriyel, fungal, viral etmenler ve zararlıların saptanmasına yönelik araştırmalar, s. 345-350". Türkiye I. Tohumculuk Kongresi (11-13 Eylül 2002, Bornova) Bildirileri, 360 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran, Y., S. Erkan ve N. Tosun, 2001. "Pestisit uygulamalarının toprak üzerindeki olumsuz etkileri, s. 377-382". IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (5-8 Ekim 2001, Bodrum) Bildirileri, 692 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran, Y. ve T. Koçlu, 2001. "Helicoverpa armigera (Huebner) (Lep.: Noctuidae) erginlerinin feromon tuzakla yakalanması ile abiyotik faktörler arasındaki ilişkiler, s. 111-116". IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (5-8 Ekim 2001, Bodrum) Bildirileri , 692 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran, Y., Ö. Başıbüyük ve E. Bayram, 2000. "Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) nimflerinin beslenmesinin anason tohumlarının çimlenme hızı ve gücüne etkisi, s. 375-381". Türkiye 4. Entomoloji Kongresi (12-15 Eylül 2000, Aydın) Bildirileri, Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No.10, 570 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Koçlu, T. ve Y. Karsavuran, 2000. "Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın konukçu tercihi ve farklı besinlerin larva ve pupa gelişmesi üzerine etkileri, s. 383-391". Türkiye 4. Entomoloji Kongresi (12-15 Eylül 2000, Aydın) Bildirileri, Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No.10, 570 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Tosun, N., S. Erkan ve Y. Karsavuran, 2000. "Pestisit uygulamalarının yer altı suları üzerindeki olumsuz etkileri, s. 55-64". 2000 GAP-Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa, Bildiriler 1. Cilt, 624 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Koçlu, T. ve Y. Karsavuran, 1999. "Manisa ilinde Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.: Noctuidae) larvalarının parazitoitlerinin ve hastalık etmenlerinin doğal etkinlikleri, s. 323-332". Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi (26-29 Ocak 1999, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No: 9, Adana, 633 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Öncüer, C., Y. Karsavuran, ve S. Erkan, 1998. "Kentsel alanlardaki pestisit uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, s. 178-186". II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu (14-16 Kasım 1997, Kuşadası) Bildirileri, Kuşadası Belediyesi Belediye Yayınları No: 8, 953 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Erkan, S., Y. Karsavuran, M. Gümüş ve C. Öncüer, 1998. "Ege Bölgesi’nde sanayi domatesi üretim alanlarında sorun olan bitki koruma etmenleri, s. 373-378". Ege Bölgesi 1.Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, Bildiriler Cilt 1, 715 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran, Y., 1997. "Sıcaklığın Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi, s. 608-615". Türkiye 3. Entomoloji Kongresi (24-28 Eylül 1996, Ankara), Bildirileri, 716 s. (Poster sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Önder, F., Y. Karsavuran ve A. E. Örümlü, 1995. "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) uygulama alanında saptanan Cimicoidea ve Tingoidea (Heteroptera) türlerinin durumu ve gelecek için düşündürdükleri, s. 149-158". GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (27-29 Nisan 1995, Şan1ıurfa) Bildirileri, 435 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1995. "Türkiye Cimicoidea (Heteroptera) faunasının sayısal, beslenme rejimleri ve endemizm açısından genel bir değerlendirilmesi, s. 50-51". II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (11-13 Eylül 1995, Ankara) Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 101 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı, Tam metin makale olarak basılı) (2.3.1.24 numaralı makale)
- Karsavuran,Y. ve C. Öncüer, 1994. Sanayi domatesi üretim alanlarında oluşan agroekosistemde bazı biyotik faktörlerin ilişkileri ile ilgili bir inceleme. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (5-7 Ekim 1993, İzmir) Bildirileri. E. Ü. Fen Fak. Derg., Seri B, Ek Cilt 16/1: 1407-1413. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Farshbaf Pour Abad, R., Y. Karsavuran ve R. Atalay, 1994. "Pentatomidae (Heteroptera) familyasının bazı türlerinde pis koku bezlerinin morfolojik özellikleri üzerinde karşılaştırmalı araştırma1ar, s. 47-52". XII. Ulusal Biyoloji Kongresi (6-8 Temmuz 1994, Edirne) Bildirileri Cilt VI (Zooloji Seksiyonu), 311 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran, Y., 1992. "Laboratuvarda Graphosoma lineatum (L) (Heteroptera, Pentatomidae) nimflerinin gelişmesine bazı besinlerin etkileri üzerinde araştırmalar, s. 1-8". Türkiye II. Entomoloji Kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No.5, 747 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran,Y. ve C. Öncüer, 1992. "Bazı sanayi domatesi çeşitlerinde beslenen Macrosiphum euphorbiae (Thom.) (Homoptera, Aphididae)’nin üreme gücü üzerinde araştırmalar, s. 37-41". Türkiye II. Entomoloji Kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No.5, 747 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Öncüer, C., E. Durmuşoğ1u ve Y. Karsavuran, 1992. "Sanayi domateslerinde zararlılara karşı uygun mücadele programlarının ge1iştiri1mesi üzerinde çalışmalar, s. 319-328" Türkiye II. Entomoloji Kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No.5, 747 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Karsavuran, Y., C. Öncüer, H.S. Civelek ve M. Gümüş, 1992. "Yenişehir (Bursa)’ de sanayi domateslerinde görülen Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera, Cicadellidae)’in populasyon değişimleri üzerinde incelemeler, s. 541 -548". Türkiye II. Entomoloji Kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No.5, 747 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Öncüer, C., Y. Karsavuran, Z. Yo1daş ve E. Durmuşoğlu, 1992. "Sanayi domateslerinde görülen zararlılar, yayılış ve bulaşma oranları üzerinde araştırmalar, s. 705-713". Türkiye II. Entomoloji Kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No.5, 747 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Yorgancı, Ü., C. Öncüer ve Y. Karsavuran, 1991. "Batı Anadolu sanayi domatesi yetiştirme alanlarında stolbur hastalığının yaygınlık oranı ve ortaya çıkış nedenleri üzerinde araştırmalar, s. 315-319". VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (7-11 Ekim 1991, İzmir) Bildirileri, Türkiye Fitopatoloji Derneği Yayınları No.6, 434 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Önder, F. ve Y. Karsavuran, 1990. "Heteroptera takımına bağlı bazı predatör türlerin habibat içindeki dikey dağılışları üzerinde araştırma1ar, s. 189-200". IX. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-23 Eylül 1988, Sivas) Bildirileri Cilt 2, Özemek Matbaa, Sivas, 570 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Yoldaş, Z., C. Öncüer ve Y. Karsavuran, 1990. "Ege ve Marmara Bölgeleri sanayi domatesi yetiştirme alanlarında saptanan doğal düşman1ar, s. 189-196". Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi (26-29 Eylül 1990, Ankara) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları No: 4, 330 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1990. "Yabancı ot savaşında potansiyel öneme sahip Türkiye Heteroptera faunası üzerinde araştırmalar, s. 27". Çevre Biyolojisi Sempozyumu 1990 (17-19 Ekim 1990, Ankara) Bildiri ve Poster Özetleri, 83 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı, Tam metin makale olarak basılı) (2.3.1.18 numaralı makale)
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1990. "Pentatomoidea (Heteroptera) üst familyasına bağlı bazı fitofag türlerin habibat içindeki dikey dağılışları üzerinde araştırmalar, s. 31". Çevre Biyolojisi Sempozyumu 1990 (17-19 Ekim 1990, Ankara) Bildiri ve Poster Özetleri, 83 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı, Tam metin makale olarak basılı) (2.3.1.13 numaralı makale)
- Önder, F., Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1990. "Çevre kirliliği araştırmalarında biyoindikatör böceklerin rolü ve önemi, s. 45". Çevre Biyolojisi Sempozyumu 1990 (17-19 Ekim 1990, Ankara) Bildiri ve Poster Özetler, 83 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında özet basılı, Tam metin makale olarak basılı) (2.5.2 numaralı makale)
- Önder, F., R. Atalay ve Y. Karsavuran, 1987. "Dionconotus cruentatus (Br.) (Het.: Miridae)’un yeni saptanan bir konukçusu ve beslenme davranışları üzerinde bazı araştırma1ar, s. 277-285". Türkiye I. Entomoloji Kongresi (13-16 Ekim 1987, İzmir) Bildirileri Bildirileri, Entomoloji Derneği Yay. No.3, 754 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Önder, F., H. Hakerlerler, Y. Karsavuran ve S. Tezcan, 1987. "Bitki büyüme regü1atörlerinden CCC’ nin laboratuvar koşullarında Dolycoris baccarum (L.) (Het.: Pentatornidae) erginlerinin ölümü üzerine etkileri, s. 325-334". Türkiye I. Entomoloji Kongresi (13-16 Ekim 1987, İzmir) Bildirileri, Entomoloji Derneği Yay. No.3, 754 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)
- Önder, F. ve Y. Karsavuran, 1986. "İzmir çevresinde Çiriş otu (Asphodelus microcarpus Salz.Viv.)’na karşı uygulanacak biyolojik savaşta Capsodes infuscatus (Brul.) (Heteroptera: Miridae)’un etkinliği üzerinde gözlemler, s. 270-279". Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi (12-14 Şubat 1986, Adana) Bildirileri, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 476 s. (Sözlü sunu, Toplantı kitabında tam metin basılı)

Books (14 entries)- Önder, F., S. Tezcan ve Y. Karsavuran, 2014. Türkiye’de Tarım, Orman ve Evcil Hayvanlarda Hayvansal Kökenli Zararlı ve Yararlı Türlerin Bilimsel ve Türkçe İsimleri (Güncellenmiş İkinci Baskı). Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No: 13, 129 s.
- Önder, F., S. Tezcan, Y. Karsavuran ve Ü. Zeybekoğlu, 2011. Türkiye Cicadomorpha, Fulgoromorpha ve Sternorrhyncha (Insecta: Hemiptera) Kataloğu. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 168 s.
- Önder, F., Y. Karsavuran, S. Tezcan ve M. Fent, 2006. Türkiye Heteroptera (Insecta) Kataloğu. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 164 s.
- Karsavuran, Y., H. Saygılı, N. Tosun ve H. Türküsay, 2005. "Tohumla taşınan hastalık ve zararlıların mücadelesi, s. 567-598". Tohum Bilimi ve Teknolojisi Cilt 2 (Editörler B. Eser, H. Saygılı, A. Gökçöl ve E. İlker), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TOTEM Yayın No:3, Bornova, s.: 515-908.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran, S. Tezcan and S. Aksoy, 2003. Faunistic Studies on Miridae (Heteroptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 85 pp.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran, S. Tezcan and S. Aksoy, 2003. Faunistic Studies on Curculionidae (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 83 pp.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran, S. Tezcan and S. Aksoy, 1999. Faunistic Studies on Lygaeidae (Heteroptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 58 pp.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran, S. Tezcan and S. Aksoy, 1999. Faunistic Studies on Scarabaeoidea (Aphodiidae, Cetoniidae, Dynastidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Melolonthidae, Ochodaeidae, Rutelidae, Scarabaeidae) (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 64 pp.
- Lodos, N., F. Önder, E. Pehlivan, R. Atalay, E. Erkin, Y. Karsavuran, S. Tezcan and S. Aksoy, 1998. Faunistic Studies on Pentatomoidea (Plataspidae, Acanthosomatidae, Cydnidae, Scutelleridae, Pentatomidae) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 75 pp.
- Öncüer, C. ve Y. Karsavuran, 1989. "Domates zararlıları, s. 51-69". Domateste Hastalıklar, Zararlılar ve Yabancı Otlar. Alemdar Ofset, İstanbul, 86 s.
- Önder, F., Y. Karsavuran, S. Tezcan ve E. P. Önder, 1987. Türkiye’de Tarım, Orman ve Evcil Hayvanlarda Hayvansal Kökenli Zararlı ve Yararlı Türlerin Bilimsel ve Türkçe İsimleri. T.C. Tar. Orm. Köyişl. Bak., Mesleki Yayınlar No 8, 120 s.
- Önder, F., Y. Karsavuran, P. Önder, E. Tutkun ve S. Tezcan, 1986. Türkiye Entomoloji ve Zirai Zooloji Bibliyografyası, 1979-1983. TÜBİTAK Yay. No. 631, TÜRDOK Seri No. 43, 129 s.
- Önder, F. ve Y. Karsavuran, 1985. Böcek Ekolojisi Dersi Uygulama Kılavuzu. E.Ü. Zir. Fak. Yay. No. 482, 89 s.
- Önder, F., Y. Karsavuran, E. P. Önder, A. Önuçar ve E. Tutkun, 1982. Türkiye Entomoloji ve Zirai Zooloji Bibliyografyası (Fauna, Tarımsal Savaş, Konukçulara Göre Zararlılar, Yöntemler) (1595-1978). Bitki Koruma Derneği Yay. No.1, T.C. Tar. Orm. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Ofset Matbaası Tesisi, Ankara, 505 s.

Memberships of Professional Associations (2 entries)- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
- Türkiye Entomoloji Derneği
Student's Completed Thesis (4 entries)- Yüksek Lisans, 1993, Köymen Handan,1993. Laboratuvar Koşullarında Nezara Viridula (L.) Heteroptera, Pentatomidae)' nin Yumurta verimi ve Ömrüne Bazı Besinlerin Etkileri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Zir.Fak. Bitki Koruma Bölümü, 1993.
- Yüksek Lisans, 1993, Yıldırım Bekir, 1993. Konya Yöresindeki Armut Ağaçlarında Zarar Yapan Psyllidae (Homoptera) Familyası Türleri, Zarar Şekli, Kısa Biyoloji ve Populasyon Tespiti Üzerine Çalışmalar. E.Ü.Z.Fak. Bitki Koruma Bölümü, 1993.
- Yüksek Lisans, 1992, Gümüş,Mustafa,1993.Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Macrosiphum Euphorbiae(Thom.)(Homoptera, Aphididae)'nin Mevsimsel Populasyon Yoğunluğuna Etkisi Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, 1992.
- Yüksek Lisans, 1992, Şaşal,Erdal. Macrosiphum Euphorbiae (Thomas) (Homoptera:Aphididae)'nin Ergin Öncesi Dönemlerine Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Etkisi Üserinde Araştırmalar, 1992.