Akademik BilgilerSEMA İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ
PROFESÖR
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Zooloji AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: sema.isisag@ege.edu.tr
- E-posta: semaisisag@gmail.com
- Telefon: 0.232.3112403
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Zooloji-Botanik, Türkiye, 1976
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Türkiye, 1980
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji, Türkiye, 1992
- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye, 1993
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji, Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji, Türkiye, 2009

Administrative / Academic Duties (6 entries)- EÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği, 2015-2016
- EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2013-2016
- EÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği, 2013-2015
- EÜ Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği, 2010-2013
- EÜ Fen Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, 1998-2002
- EÜ Fen Fakültesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Üyeliği, 1998-2002
Research Interests- Zooloji (4010400)
- Hayvan Fizyolojisi (4010402)
- Çevrebilimleri (6150100)
Indexed Journal Publications (28 entries)- 2018, ANVARIFAR, H., AMIRKOLAIE,A.K., JALALI,A., KOLANGI MIANDARE, H., SAYED,A. H., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., OURAJI,H., CECI,M.,ROMANO, N. Environmental pollution and toxic substances: Cellular apoptosis as a key parameter in a sensible model like fish. Aquatic Toxicol. 204, 144-159.
- 2018, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., GÖKÇE,B., KIRAN, M., İZZETOĞLU,S., UZİLDAY, B. Biyoloji Bölümü Lisansüstü Öğrencilerinde Bilimsel EWtik ve Dürüstlük Algısı. Turkish Studies, 13(19), 1039-1060.
- 2017, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. A histological study on the ventricle of convict cichlid, Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867).Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1): 69-73
- 2017, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Histochemical Characterization of Convict Cichlid (Amatitlania nigrofasciata) Intestinal Goblet Cells. Pakistan Journal of Zoology 49(2):417-424
-  2017, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S.Histopathological changes in the gill and kidney tissues of Carassius auratus exposed to acrolein. Journal of Environmental Biology, 38:263-270
- 2017, GÖKÇE, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. The Establishment of a Fibroblastic Cell Line from Caudal Tissue of Poecilia reticulata, Peters 1859. Asian Journal of Biology, 2456-7124,Vol.: 3, Issue.: 2, 1-7.
- 2016, GÖKÇE, B., MUŞMULA, O., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Assessment of Genotoxicity of Methyl Parathion in Zebrafish by Use of the Micronucleus Test.International Journal of New Technology and Research(IJNTR)ISSN:2454-4116, 2(5): 49-5149 www.ijntr.org
- 2016 ARMAN, S., AKAT, E., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., 2016. An Investigation on Some Toxic Effects of Carbofuran on Daphnia magna (Crustacea, Cladocera). Hacettepe J. Biol. Biochem.,2(44):144-160. ​
- 2016, ANVARIFAR, H.,ABDOLSAMED, K.A., KOLANGI MIANDARE, H., QURAJI, H., JALALI, A., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Apoptosis in Fish:Environmental Factors and Programmed Cell Death. Cell & Tissue Res. doi: 10.1007/s00441-016-2548-x. pp.1-15.
- 2015, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Histological, Histochemical and Morphometric Properties of Oocyte Development in Zebrafish (Danio rerio). Int. J. of Current Research,, Vol. 7, Issue, 11, pp.22315-22319.
- 2013, ÜRETEN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Dioktil adipat (DOA)’ın Sparus aurata (Çipura) Karaciğer ve Solungaç Histolojisi Üzerine Etkileri. Ege J Fish Aqua Sci 30(3):115-122. DOI: 10.12714/egejfas.2012.30.03.05
- 2012, ÖNEN,Ö., GÖKÇE, B., ERGEN,G., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Ham Petrolün Poecilia sphenops (Valenciennes, 1846) (Cyprinidae, Teleostei) Deri Histolojisi Üzerine Etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 18(3):391-396,
- 2011, ÖNEN, Ö., GÜNDÜZ, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ., S., Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Pelvicachromis pulcher (Boulenger, 1901) (Cichlidae, Teleostei) Bağırsak ve Karaciğeri Üzerindeki Etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi 17 (Suppl A): 105-110
- 2010, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERGEN, G., ÖNEN, Ö., KOLBAŞI TEKKAN, B., ÜRETEN, M., SEFEROĞLU, K., BOZ, E., GÖKÇE, B. Dioktil Adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus Fryer, 1956 (Cichlidae, Teleostei) Karaciğer Histolojisi Üzerindeki Etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 16 (Suppl-B): 197-203.
- 2010, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ÖNEN, Ö., ERGEN, G., ÜRETEN, M., BOZ, E., SEFEROĞLU, K., GÖKÇE, B., Dioktil Adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus’un Fryer, 1956 (Cichlidae, Teleostei) Solungaç Histolojisi Üzerine Etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi,16 (2): 343-346.
- 2009, KOLBAŞI TEKKAN, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ÖNEN, Ö. The Effects of Sodium Perchlorate on the Liver of Molly Fish (Poecilia sphenops, Cyprinidae, Teleostei. African J. Biotechnol. 8 (11), 2648-2652.
- 2009, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., KARAYAZI, Ö., İŞİSAĞ A. Thyroidal Angiogenesis in Zebrafish (Danio rerio). African J. Biotechnol. 8 (8):1729-1733.
- 2009, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ÇAKICI, Ö. Atresia and Apoptosis in Preovulatory Follicles in the Ovary of Danio rerio. (Zebrafish) Turkish J. of Fish. & Aquatic Sci. 9 (2), 215-221
- 2007, ÇAKICI, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Oocyte Development in the Zebrafish, Danio rerio (Teleostei: Cyprinidae). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 24, (1-2), 137–141.
- 2004, ÜÇÜNCÜ, S., TOSUNOĞLU, M, İŞİSAĞ, S., Electrophoretic Comparision of Blood-Serum Protein of Lacerta trilineata, L. media and L. pamphylica (Sauria:Lacertidae) in Turkey. Biologia, 59(2): 297-300.
- 1999, KARAKİŞİ, H., İŞİSAĞ, S. Postembriyonic Development of the Neural Lamella of the Hypocerebral Ganglion in Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera, Gryllidae). TÜBİTAK Tr. J. of Vet. and Animal Sci. 23: 435-443.
- 1998, İŞİSAĞ, S., KARAKİŞİ, H. Fine Structure of the Chloride Cell in the Gill Epithelium of Brachydanio rerio (Cyprinidae, Teleostei) (TÜBİTAK- Tr. J. of Vet. and Animal Sci. 22: 431-436.
- 1997, İŞİSAĞ, S., MERMER, A. Lebistes reticulatus (Poecillidae, Teleostei) Hipofizi Üzerinde Histolojik Gözlemler. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 14(1-2), 1-11.
- 1996, İŞİSAĞ, S. Liza ramada Risso (1826) (Mugilidae, Teleostei) Ovaryumlarında Yumurtlama Öncesi Foliküler Yapılar. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 13(3-4), 353-367.
- 1996, İŞİSAĞ, S., KARAKİŞİ, H. Asitli Ortamın Brachydanio rerio’da (Cyprinidae, Teleostei) Solungaç Epiteli ve Klorid Hücrelere Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 13(3-4), 441-447.
- 1996, İŞİSAĞ, S. Liza ramada Risso (1826) (Mugilidae, Teleostei) Ovaryumlarının Gelişimi Üzerine Histolojik Çalışmalar. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 13(3-4), 339-353.
- 1995, KARAKİŞİ, H., İŞİSAĞ, S., ENGİN, D., GÖÇMEN, B. Islet-Cell Innervation in the Pancreas of Lacerta laevis (Lacertide, Sauria). Tr. J. Med. Sci., Suppl. 1995 pp. 117.
- 1995, İŞİSAĞ, S., KARAKİŞİ, H. Fine Structure of the Chloride Cell Brachydanio rerio (Cyprinidae, Teleostei). Tr. J. Med. Sci., Suppl. 1995 pp. 116

Publications in Non-Indexed Journals (13 entries)- 2015, ÖNEN; Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia Sphenops’ta Meydana Getirdigi Genotoksik Etkiler. Kafkas Üniv. FBE Dergisi, 8(2):34-43
- 2015, ÖNEN, ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Xiphophorus helleri Heckel, 1848 (Poeciliidae,Teleostei) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkileri. Kafkas Üniv. FBE Dergisi 8(1):59-68
- 2015, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848) (Poecilidae,Teleostei) Baş Böbreği Üzerine Etkileri. Kafkas Üniv. FBE Dergisi 8(1), 50-58.
- 2015, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. The Histopathological Effects of Water Soluble Fractions (WSF) of Crude Oil on the Gills of Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei).Kafkas Üniv. FBE Dergisi, 8(2):44-53.
- 2013, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., SOMUNCU, S. Ham Petrol Kirliliği ve Balıklar. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (2):123-133.
- 2013, ÇAKICI Ö, ÜÇÜNCÜ S.İ. Zebra Balığı, Danio rerio'da (Teleostei: Cyprinidae) Embriyonik Gelişimin İncelenmesi. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2):134-137.
- 2013, GÜNDÜZ; Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Diflubenzuron ve Pyriproxyphen’e Maruz Kalan Cyrtocara moori ’nin (Cichlidae, Teleostei) Bağırsak Histopatolojisi. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2):113-122.
- 2006, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Askeri Amaçlarla Kullanıla Perkloratların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri. MSB Arge ve Tek. Daire Bşk. Enerjik Malzemeler ve Askeri Uygulamaları Semineri Bildiriler Kitabı, Genelkurmay Basımevi, Yayın Numarası 2006/41, 169-184.
- 2003, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Rüyaların Nörobiyolojisi. E. Ü. Tıp Fak. EBAT ve E. Ü. Fen Fak. Eubiyoloji Topluluğu Ulusal Nörobiyoloji Kış Okulu Ders Kitabı, 27-41.
- 2002, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Bilimsel bir Araştırma Nasıl Sunulmaz? E. Ü. Fen Fak. Eubiyoloji Topluluğu Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu Ders Kitabı, 11-19.
- 1997, UÇAR, M.O., İŞİSAĞ, A., HEKİMGİL, M. , ORTAÇ, R., İŞİSAĞ, S. Glial Tümörlerin Proliferatif Aktivitelerinin Belirlenmesinde Prolifere Hücre Nükleer Antijeni İşaretleme İndeksinin Rolü. Türk Onkoloji Dergisi 12,2:20-25.
- 1997, UÇAR, M.O., İŞİSAĞ, A., AKKOL, İ., ORTAÇ, R., İŞİSAĞ, S. Glial Beyin Tümörlerinde Klinikopatolojik Faktörlerin Prognoz Açısından Değerlendirilmesi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3-4.
- İŞİSAĞ, S. Yüksek Dozda Ca2+ Uygulamasının Brachydanio rerio (Cyprinidae, Teleostei) Hipofizi Üzerindeki Etkileri (Doktora Tezi, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1993’den beri baskıda.)

International Conference Proceedings (22 entries)- 2018, GÖKÇE, B., ÖNEN, Ö., KIRAN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Alterations of Intestine Histology and Histomorphometry of Zebrafish (Danio rerio) Exposed to Polyvinyl Chloride (PVC) Microparticles. 1st. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences.April 26-27 2018, Ankara. Collaborated by Çukurova University - Biotechnology Research and Application Center.
- 2018, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Microplastic Pollution and Aquatic Ecosystems. 1st. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences.April 26-27 2018, Ankara. Collaborated by Çukurova University - Biotechnology Research and Application Center.
- GÖKÇE, B., KIRAN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Evaluations of testes histology and histomorphometry of zebrafish exposed to dicofol.&th. International Congrees of Agriculture and Environment. 11-13 Ekim 2018, ANTALYA, TÜRKİYE
- 2017, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., GÖKÇE, B. KIRAN, M., İZZETOĞLU; S., UZİLDAY, B., Biyoloji Bölümü Lisansüstü Öğrencilerinde Bilimsel Etik Algısı: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Örnekleminde Genel Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-01 Ekim 2017, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
- 2017, GÖKÇE, B., ÖNEN, Ö., KIRAN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., The Effects of Polyvinyl Chloride Microparticles on Zebrafish (Danio rerio) Gills, Skin and Intestine Histology. ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems. Octobre 04-07 2017, 18 Mart Üniversity, Çanakkale-TURKEY.
- 2017, GÖKÇE, B., ÖNEN, Ö., KIRAN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. The Effects of Polyvinyl Chloride Microparticles on the Apoptotic Process in Zebrafish (Danio rerio) Embryos. ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems. Octobre 04-07 2017, 18 Mart University, Çanakkale-TURKEY.
- 2017, GÖKÇE, B., ÖNEN, Ö., KIRAN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. The Apoptotic Effects of Water Soluble Fractions (WSF) of Crude Oil on 24 hpf Zebrafish Embryos. USCEK International Congress of Health and Environment. October 23-25 2017; Çukurova University, Adana-TURKEY.
- 2017, GÖKÇE, B., ÖNEN, Ö., KIRAN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., The Effects of Quinalphos on Zebrafish Liver Organotypic Tissue Culture. USCEK International Congress of Health and Environment. October 23-25 2017; Adana-TURKEY.
- 2017, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Developmental Toxicity in Zebrafish Embryos Exposed to Fonofos. USCEK International Congress of Health and Environment. October 23-25, 2017; Adana-TURKEY.
- 2017, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Histopathological Effects of Fonofos on Gills Of Zebrafish (Danio rerio). USCEK International Congress of Health and Environment. October 23-25, 2017; Adana-TURKEY.
- 2017, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Acrolein-Induced Histopathologıcal Alterations in the Liver of Goldfish, Carassius auratus. USCEK International Congress of Health and Environment. October 23-25, 2017; Adana-TURKEY.
- 2016, ARMAN, S. , İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Teratogenic effects of Acrolein on Early Development of the Zebrafish (Danio rerio). 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Octobre 26-28 2016, Adana, TURKEY
- 2016, GÖKÇE, B., ATAK, S., AYDIN, E., KARAKUŞ, T., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Effects of Dicofol on CYP191A1 gene expression in Zebrafish Embryos. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Octobre 26-28 2016, Adana, TURKEY.
- 2016, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. A Histological Study on the Ventricle of Convict Cichlid, Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867). 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Octobre 26-28 2016, Adana, TURKEY.
- 2016, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. A Comparison of the Effects of Crude Oil on Head Kidney of two Teleosts (Xiphophorus helleri and Pelvicachromis pulcher). International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16-19 Mayıs 2016. Kafkas Üniversitesi,Kars, TURKEY.
- 2015, ÖNEN, Ö. and İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. A Comparison of the Effects of Crude Oil on Testis of two Teleosts (Poecilia sphenops and Xiphophorus helleri. International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2015) April 07-08 2015 Phuket, THAILAND.
- 2014, SOMUNCU, S. İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Effects of Various Environmental Contaminants on Embryonic Zebrafish Heart.2nd International Conference on Environmental Science and Technology; May 14–17 2014, Side, Antalya, TURKEY.
- 2014, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. A Comparison of the Histological Effects of Water Soluble Fractions of Crude Oil on Liver of Some Teleosts. International Conference on Environmental Science and Technology, May 14–17 2014, Side, Antalya, TURKEY.
- 2014, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. A Short Brief on the Histological Effects of Some Pollutants on Teleost Ovaries. International Conference on Environmental Science and Technology, May 14–17 2014, Side, Antalya, TURKEY.
- 2013, SEFEROĞLU, K., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ÖNEN, Ö., SOMUNCU, S.The Effect of Dichlorvos (DDVP) on Spleen and Kidney Histology of Juvenile Sparus aurata (Sea Bream).The International Conference on Environmental Science and Technology; June 18–21 2013, Urgup, Nevsehir, TURKEY.
- 2013, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S.The Histological Effects of Water Soluble Fractions of Crude Oil on the Gills of Poecilia sphenops. The International Conference on Environmental Science and Technology; June 18–21 2013, Urgup, Nevsehir, TURKEY.
- 2007, KARAYAZI, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. : Acute Effects of High Concentration of Sodium Perchlorate on the Thyroid Follicle Histology in Danio rerio XI th.International Congress of Toxicology (poster session). July 15-19 2007, Montreal-CANADA

National Conference Proceedings (57 entries)- 2017, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S.,Bilimin Hayatımızdaki Yeri. 2. Bilim Şenliği, TED İzmir Koleji, 18-19 Mayıs 2017.
- 2016, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Bilim ve Bilim Felsefesi. 1. Bilim Okulu Günleri, 20-21 Nisan 2016, Ege Üniversitesi-İzmir, Sözlü Sunum.
- 2015, ARMAN, S., AKAT, E., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Carbofuran’ın Daphnia magna (Crustacea, Cladocera) Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Sinop Üniversitesi-Sinop, Poster Sunumu.
- 2015, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Bir Teleostta Meydana Getirdiği Genotoksik Etkiler.Ekoloji 2015 Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Sinop Üniversitesi-Sinop, Poster Sunumu.
- 2015, ARMAN; S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Acrolein'in Carassius auratus Solungaç Dokusu Üzerindeki Histopatolojik Etkileri. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Sıtkı Koçman Üniv., Muğla, Poster Sunumu.
- 2015, ARMAN, S., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Acrolein'in Carassius auratus Böbrek Dokusu Üzerindeki Histopatolojik Etkileri. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Sıtkı Koçman Üniv., Muğla, Poster Sunumu.
- 2014, GÖKÇE, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Zebra Balığında (Danio rerio) Primer Hepatosit Kültürü ve Toksikolojik Çalışmalarda Kullanılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Poster Sunumu.
- 2014, GÖKÇE, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Metil Paratiyonun Zebra Balığı (Danio rerio) Primer Hepatosit Kültüründe in vitro Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. Poster Sunumu.
- 2014, ÇETİN, T., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Poecilia reticulata Baş Böbreğinin Konumu, Histolojik Yapısı ve İşlevleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. Poster Sunumu.
- 2014, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Bazı Zenobiyotiklerin Teleostların Dalak Dokusuna Histopatolojik Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. Poster Sunumu.
- 2014, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Teleost Solungaçları ve Zenobiyotikler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. Poster Sunumu.
- 2013, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., SOMUNCU, S. Ham Petrol Kirliliği ve Balıklar. 11. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (1–4 Ekim, 2013), Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun, Poster Sunumu.
- 2013, GÜNDÜZ, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Diflubenzuron ve Pyriproxyphen'e Maruz Kalan Cyrtocara moori (Cichlidae, Teleostei'nin Bağırsak ve Karaciğer Histopatolojisi. 11. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (1–4 Ekim, 2013), Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun, Poster Sunumu.
- 2013, ÇAKICI Ö, ÜÇÜNCÜ S.İ. Zebra Balığı, Danio rerio'da (Teleostei: Cyprinidae) Embriyonik Gelişimin İncelenmesi. 11. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (1–4 Ekim, 2013), Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun, Poster Sunumu.
- 2013, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Havadan Sudan Söyleşi. 2. Çevre Farkındalığı Sempozyumu, 20 Aralık 2013, İzmir. Sözlü Sunum.
- 2012, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Biyoloji Öğretmenleri Nasıl Yetişmeli? Biyoloji Bölümlerinin Bugünkü Durumu, Geleceği ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 16 Mart 2012, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sözlü Sunum.
- 2012, GÖKÇE, B., MUŞMULA, O., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Danio reiro (Cyprinidae, Teleostei) (Hamilton, 1822) Hipofiz ve Testis Histolojisi Üzerinde Dikofol’ün Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
- 2012, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Bazı Zenobiyotikler ve Teleost Testisleri: Histopatolojik Bir Derleme. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, GÖKÇE, B., MUŞMULA, O., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. The Effects of Dicofol on Thyroid Gland of Zebrafish, Danio reiro (Cyprinidae, Teleostei) (Hamilton, 1822). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, GÖKÇE, B., MUŞMULA, O., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Genotoxicity Evaluation Of Parathion-Methyl Using The Micronucleus Test By Acridine Orange Fluorescent Staining. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, GÖKÇE, B., MUŞMULA, O., BOZ, E., ÜRETEN, M., SEFEROĞLU, K., ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Diklorvos (DDVP) ve Çipurada (Sparus aurata) Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, ÖNEN, Ö., GÖKKUŞ, T., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Poecilia phenops’da (Poecilidae, Teleostei) Dalak Histolojisi Üzerine Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia sphenops (Poecilidae Teleostei) Ovaryum Dokusu Üzerindeki Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- GÜNDÜZ, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Diflubenzuron Ve Pyriproxyphen’ e Maruz Kalan Crytocara moori’nin (Cichlidae, Teleostei) Karaciğer Histopatolojisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, BOZ, E., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Dichlorvosun (DDVP) Sparus aurata (Çipura) Juvenillerinde Karaciğer Üzerindeki Histolojik Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, BOZ, E., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Dichlorvosun (DDVP) Sparus aurata (Çipura) Jüvenillerinde Kalp Üzerindeki Histolojik Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- ÇETİN DOĞAN, T., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ekotoksikolojik Çalışmalarda Model Organizma Olarak Poecilia reticulata. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, ÜRETEN, M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Dioktil Adipatın (DOA) Sparus aurata (Çipura) Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2012, ÖNEN, Ö., GÖKKUŞ, T., GÜNDÜZ, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün X. helleri’ de (Poecilidae, Teleostei) İnce Bağırsak ve Safra Kesesi Histolojisi Üzerine Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR
- 2010, ÖNEN, Ö., SEFEROĞLU, K., GÜNDÜZ, Ö., ÜRETEN, M., BOZ, E., GÖKÇE, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Pelvicachromis Pulcher (Boulenger, 1901) (Cichlidae, Teleostei) Dalak Ve Baş Böbreği Üzerine Etkileri. (I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2010, Erzurum, Poster Sunumu.)
- 2010, ÖNEN, Ö., GÜNDÜZ, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Xiphophorus helleri (Poecilidae, Teleostei) Baş Böbreği Üzerinde Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Etkileri. (I. Ulusal Toksikoloji Sempozyumu 27-31 Mayıs 2010, Erzurum, Sözlü Sunum)
- 2010, ÖNEN,Ö., GÜNDÜZ, Ö.,İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Pelvicachromis pulcher (Cichlidae, Teleostei) Bağırsak Ve Karaciğeri Üzerindeki Etkileri. (I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu 27-31 Mayıs 2010 Erzurum, Sözlü Sunum)
- 2010, ÖNEN, Ö., GÜNDÜZ, Ö., SEFEROĞLU, K., BOZ, E., ÜRETEN, M., GÖKÇE, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Fenolün (C6H5OH) Labidochromis caeruleus’da (Cichlidae, Teleostei) Baş Böbreği ve Dalak Üzerindeki Etkileri. (20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Poster Sunumu)
- 2010, GÖKÇE, B., ÜRETEN, M., ÖNEN, Ö., SEFEROĞLU, K., BOZ, E.,, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERGEN, G. Labidochromis caeruleus (Cichlidae, Teleostei) Solungaç ve Deri Histolojisi Üzerinde Fenolün (C6H5OH) Etkileri. (20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Poster Sunumu)
- 2010, BOZ, E., SEFEROĞLU, K., ÖNEN, Ö., ÜRETEN, M., GÖKÇE, B., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Fenolün (C6H5OH) Labidochromis caeruleus (Cichlidae, Teleostei) Karaciğer ve Hepatopankreası Üzerindeki Etkileri. (20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Poster Sunumu)
- 2010, ÖNEN, Ö., ERGEN,G., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Xiphophorus helleri (Poecıliidae, Teleostei) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkileri (20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Poster Sunumu)
- 2010, ÜRETEN: M., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Dioktil Adipatın Sparus aurata Karaciğer Dokusu Üzerindeki Etkileri. (20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Poster Sunumu)
- 2009, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. UZTAN HALİKİ, A. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Örnekleminde Biyoloji ve Çevre Eğitiminde Temel Sorunlar. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18-20 Kasım 2009, Giresun, Sözlü Sunum.
- 2008, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ÖNEN, Ö., ERDAĞ, E., Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) Karaciğeri Üzerinde Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Etkileri (19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008, Poster Sunumu).
- 2008, ÖNEN, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., Ham Petrolün Suda Eriyebilen Kısımlarının Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Cyprinodontiformes) Solungaç Histolojisine Etkileri (19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008, Poster Sunumu).
- 2008, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERGEN, G., ÖNEN, Ö., ÜRETEN, M., BOZ, E., Dioktil Adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus (Cichlidae, Teleostei) Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri. (VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne-KKTC, 2008, Sözlü Sunum).
- 2008, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERDAĞ, E., ÖNEN, Ö., KOLBAŞI TEKKAN, B., Dioktil Dioktil Adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus (Cichlidae, Teleostei) Hepatopankreas ve Dalağındaki Melanomakrofaj Hücreleri Üzerindeki Etkileri (VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne-KKTC, 2008, Poster Sunumu).
- 2008, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERGEN, G., ÖNEN, Ö., ERDAĞ, E., SEFEROĞLU, K., Dioktil Adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus (Cichlidae, Teleostei) Karaciğer Histolojisi Üzerindeki Etkileri. (VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne-KKTC, 2008, Poster Sunumu).
- 2008, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERGEN, G., ÖNEN, Ö., ÜRETEN, M., GÖKÇE, B., Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia sphenops (Poeciliidae, Teleostei) Deri Histolojisi Üzerindeki Etkileri. (VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne-KKTC, 2008, Poster Sunumu).
- 2008, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., KOLBAŞI TEKKAN, B., Poecilia sphenops’da (Poeciliidae, Teleostei) Kalbin Histolojik Yapısı. (19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008, Poster sunumu.)
- ÇAKICI, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Danio rerio'da (Teleostei: Cyprinidae) Embriyonik Gelişimin İncelenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.537-537
- 2006, ÇAKICI, Ö. ve İŞİSAĞ, S., Danio rerio (Cyprinidae, Teleostei) Ovaryumlarında Yumurtlama Öncesi Foliküler Yapılar (18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın, Bildiri Sunumu).
- 2006, ÇAKICI, Ö. ve İŞİSAĞ, S., Danio rerio (Cyprinidae, Teleostei) Ovaryumlarında Oosit Gelişim Aşamaları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın, Poster Sunumu).
- 2006, ENGİN, D., KARAKİŞİ, H. ve İŞİSAĞ, S., Bufo viridis (Bufonidae, Anura) Epidermisinde Hücreler Arası Bağlantılar (18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın, Poster Sunumu).
- 2006, İŞİSAĞ, S., Askeri Amaçlarla Kullanılan Perkloratların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri. MSB Arge ve Tek. Daire Bşk. Enerjik Malzemeler ve Askeri Uygulamaları Semineri, 20-23 Mayıs 2006, Ankara, Bildiri Sunumu)
- 1996, UÇAR, M.O., İŞİSAĞ, A., HEKİMGİL, M. , ORTAÇ, R., İŞİSAĞ, S., D Glial Tümörlerde Klinikopatolojik Faktörlerin Prognoz Açısından Değerlendirilmesi ve Proliferatif Potansiyellerinin Belirlenmesinde Anti-Proliferating Cell-Nuclear Antigen (PCNA) Monoklonal Antikorunun Rolü (XII. Ulusal Patoloji Kongresi, Ankara, 1996, Bildiri Sunumu).
- 1995, İŞİSAĞ, S., KARAKİŞİ, H., Fine Structure of the Chloride Cell Brachydanio rerio (Cyprinidae, Teleostei). Turkish Journal of Medical Sciences, Supplement 1995 pp. 116 (XII. Ulusal Mikroskopi Kongresi, Antalya, 1995, Poster Sunumu).
- 1995, KARAKİŞİ, H., İŞİSAĞ, S., ENGİN, D., GÖÇMEN, B., Islet-Cell Innervation in the Pancreas of Lacerta laevis (Lacertide, Sauria) Turkish Journal of Medical Sciences Supplement 1995 pp. 117 (XII. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Antalya, 1995, Poster S
- 1993, İŞİSAĞ, S., Yüksek Dozda Ca2+ Uygulanmasının Brachydanio rerio (Cyprinidae, Teleostei) Hipofizi Üzerindeki Etkileri (XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Edirne, 1993, Poster Sunumu).
- 1986, İŞİSAĞ, S., MERMER, A. Lebistes reticulatus (Poecillidae, Teleostei) Hipofizi Üzerinde Histolojik Gözlemler. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Sözlü Sunum.
- 1980, UÇAL, (İŞİSAĞ) S. Diplodus annularis (L) (Isparoz Balığı) Hipofizinin Genel Histolojik Yapısı Üzerinde Çalışmalar. TUBİTAK VII.Bilim Kongresi, Biyoloji Seksiyonu, Aydın. Sözlü Sunum.
- 1980, UÇAL (İŞİSAĞ) S. Mugil capito (Mugilidae, Teleostei) Ovaryumlarının Gelişimi Üzerine Histolojik Çalışmalar. TUBİTAK VII.Bilim Kongresi, Biyoloji Seksiyonu, Aydın. Sözlü Sunum.

Number of References2 times self referenced.
98 times referenced by other.
Referrer Publications (103 entries)- 2018, MILTON, J., BHAT, A. A., HANIFFA, M. A., HUSSAIN, S. A.,Ovarian development and histological observations of threatened dwarf snakehead fish, Channa gachua (Hamilton, 1822). Saudi J. of Biol. Sci. 25(1): 149-153.
- 2018, SARASQUETE, C., ÚBEDA-MANZANARO, M., AND ORTIZ-DELGADO, J. B., Effects of the isoflavone genistein in early life stages of the Senegalese sole, Solea senegalensis: role of the Survivin and proliferation versus apoptosis pathways. BMC Veterinary Research https://doi.org/10.1186/s12917-018-1333-3
- 2018, SAYED; A. H., ISMAIL, R. F., MITANI, H., 2018 Oocyte atresia in WT (HdrR) and P53 (-/-) medaka (Oryzias latipes) exposed to UVA. J. of Photochem. and Photobiol. B: Biology, 183: 57-63.
- 2018, JESUS-SILVA, L. M., OLIVEIRA, P. V., SILVA RIBEIRO, C. , NINHAUS-SILVEIRA, A., VERÍSSIMO-SILVEIRA, R. Ovarian cycle in Devario aequipinnatus with emphasis on oogenesis. Zygote: page 1 of 9 c Cambridge University Press 2018 doi:10.1017/S0967199418000060
- 2018, YOU, L., DONG, X., YIN, X., YANG, C., LENG, X., WANG, W., NI, J. 2018. Rhein Induces Cell Death in HepaRG Cells through Cell Cycle Arrest and Apoptotic Pathway. Int. J. Mol. Sci. 19, 1060.
- 2018, QIAN, J., YANG, H., WU,H., REN, J., WU, J., LIU, H.Glycyrrhiza polysaccharide protects GES-1 cells from ethyl alcohol induced injury through Akt-Mdm2-p53 signal pathway.Int. J. Clin. Exp. Med. 11(3):2193-2202 www.ijcem.com /ISSN:1940-5901/IJCEM0058171
- 2018, 2018 HAN, X., LIU, H., Di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) detection in Antarctic krill (Euphasia superba Dana). Polar Biol. 37(1): 1457395 DOI10.1080/17518369.2018.1457395
- 2018, ZHONG,Y., ZHANG, X., HU, X., LI, Y., Histological Structure and Mast Cell Distribution of Hedgehog's Small Intestine. Pakistan Journal of Zoology, 50(3):837-842.
- 2017, GHIGLIOTTI, L., FERRANDO, S., CARLIG, E., DI BLASI, D., GALLUS, L., PISANO, E., HANCHET, S., VACCHI, M. Reproductive features of the Antarctic silverfish (Pleuragramma antarctica) from the western Ross Sea. Polar Biol. 40(1): 199–211
- 2017, GRIER, H.J., NEIDİG, C.L.,QUAGIO-GRASSIOTO, I. Development and fate of the postovulatory follicle complex, postovulatory follicle, and observations on folliculogenesis and oocyte atresia in ovulated common snook, Centropomus undecimalis (Bloch, 1792). J. of Morphol. 278(4):547–562
- 2017, ARIANTI, N.D., RAHARDJO, M.F., ZAHID, A., Perkembangan sel telur ikan seriding, Ambassis nalua (Hamilton 1822) [Oocyte development of scalloped perchlet, Ambassis nalua (Hamilton 1822)] J. Iktiologi Indonesia, 17(1): 115-123.
- 2017, NAFIS, M., ZAINUDDIN, Z., MASYITHA, D., Gambaran Histologi Saluran Pencernaan Ikan Gabus (Channa striata) (Histological of Alimentary Canal in Snakehead Fish (Channa striata).J. Ilmiah Mahasiswa Vet.1(2):196-202. ISSN : 2540-9492
- 2017, WAHYUNINGSIH, H., ZAIRIN M. JR., AGUS OMAN SUDRAJA, A.O., TUMBELAKA,L.I.T.A., MANALU, W. Perubahan plasma darah dan kematangan gonad pada ikan betina Tor soro di kolam pemeliharaan. [Changes of blood plasma and gonadal maturity on female Tor soro in pond]Jurnal Iktiologi Indonesia, 12(1):25-34
- 2017, CASSEL, M., DE PAIVA CAMARGO M., OLIVEIRA DE JESUS L.W., BORELLA M.I., Involution processes of follicular atresia and post-ovulatory complex in a characid fish ovary: a study of apoptosis and autophagy pathways. J. Mo.l Histol., 2017 Jun;48(3):243-257. doi: 10.1007/s10735-017-9723-6. Epub 2017 Apr 28.
- 2017, VERMA, N., KUMARI, U., MITTAl, S., MITTAl, A. K., 2017. Effect of asiaticoside on the healing of skin wounds in the carp Cirrhinus mrigala: An immunohistochemical investigation. Tissue and Cell., https://doi.org/10.1016/j.tice.2017.10.005
- 2017 , AIDOS, L., VALENTE, L. M. P SOUSA, V. et al.. Effects of different rearing temperatures on muscle development and stress response in the early larval stages of Acipenser baerii. Eur. J. Histochem. 61(4): 2850.
- 2016, ÖNEN, Ö., ADALI, Y., BEŞEREN, H. 2016. Organofosforlu Pestisitlerin Yüksek Omurgalı Karaciğer Üzerindeki Etkileri Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(1): 33-38
- 2016, DOS SANTOS-SILVA,A. P., DE SIQUEIRA-SILVA,D. H., NINHAUS-SILVEİRA, A. , VERISSIMO-SILVEIRA, R., Oogenesis in Laetacara araguaia (Ottoni and Costa, 2009) (Labriformes: Cichlidae). Zygote, available on CJO2015. doi:10.1017/S0967199415000465.
- 2016, SANTANGELI, S. MARADONNA, F., GIOACCHINI, G., COBELLIS, G., PICCINETTI,C. C., DALLA VALLE, L., and O. CARNEVALIA, BPA-Induced Deregulation Of Epigenetic Patterns: Effects On Female Zebrafish Reproduction.Sci Rep. 2016; 6: 21982. doi: 10.1038/srep21982
- 2016, KUMAR, R., JOY, K. P., SINGH, S. M., Morpho-histology of head kidney of female catfish Heteropneustes fossilis: seasonal variations in melanomacrophage centers, melanin contents and effects of lipopolysaccharide and dexamethasone on melanins. Fish Physiol. Biochem. DOI 10.1007/s10695-016-0218-2
- 2016, DE MORAES , J. E., AGUINAGA, J. Y., DE OLIVEIRA VIADANNA, P., DE MORAES, F.R. A histology-based study in apparently healthy wild freshwater stingrays Potamotrygon motoro. Comp. Clinic. Pathol.25(1):165-168
- 2016, KOCA, S., BAŞIMOĞLU KOCA, Y. Genotoxic and Histopathological Effects of Olive-Mill Wastewater on Lepomis gibbosus. Water Air Soil Pollut (2016) 227:81 DOI 10.1007/s11270-016-2769-3
- 2016, RADAEL,M.C., FOSSE,P. J., DA SILVA JOÃO, R.M., FOSSE FILHO, C., DE ANDRADE, D.R., VIDAL JUNIOR, M.V.Descrição morfológica dos ovários do peixe Melanotaenia boesemani em atividade reprodutiva. Pesq. Vet. Bras. 36(9):893-900
- 2016, DOS SANTOS-SILVA, A. P., SIQUEIRA_SILVA, D. H., NINHAUS-SILVEIRA, A., VERRISIMO-SILVEIRA, R., Oogenesis in Laetacara araguaiae (Ottoni and Costa, 2009) (Labriformes: Cichlidae). Zygote, available on CJO2015. doi:10.1017/S0967199415000465.
- 2016, HOO, J. Y., KUMARI, Y., SHAIKH; M: F., HUE, S. M., GOH, B. H. Zebrafish: A Versatile Animal Model for Fertility Research,” BioMed Research International, vol. 2016, Article ID 9732780, 20 pages, 2016. doi:10.1155/2016/9732780
- 2016, SIEIRO, P., OTERO, J., GUERRA, A. Histomorphological study of ovarian atresia over the reproductive cycle of Octopus vulgaris from Galician waters (NW Spain). Zoomorphology, 135:419–431. DOI 10.1007/s00435-016-0322-y
- 2016, STEWARD C. Stage-specific profiling of the transcriptome during oogenesis and identification of a novel type of small RNA within the zebrafish (Danio rerio). Ph.D. Thesis, Memorial Sloan Kettering Cancer Center University of Cambridge
- 2016, GOMES, I.C., Morfologia de folículos ovarianos de zebrafish após criopreservação utilizando uma cápsula de metal. M.Sc. Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Agronomia. Programa de Pós-Graduação em Zootecnia.
- 2016, SHUAIB, A. H., Al TAAI, A., HUSSIN, A. M., 2015. Histological changes of the gills of carp fish (Cyprinius carpio) in Winter and Summer. The Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 40(2):20-25.https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=119252
- 2016, YILDIZ, Y., ÖNEN, Ö., Bazı Kirleticilerin Teleostlar Üzerindeki Genotoksik Etkileri Fen. Bil. Enst. Derg. 9(1): 63-74
- 2016, SAHA, A-T., HUSSIN, A. M., Histological changes of the gills of carp fish (Cyprinius carpio) in Winter and Summer. The Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 40(2): 20-25.
- 2015, ARSLAN, H., . Pestisit Sinerjisinin; Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Yüzme Performansı, Biyokimyasal Hematolojik, Histopatolojik Ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. Doktora Tezi. Ataürk Üniv. FBE, http://earsiv.atauni.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1327/10067418.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 2015, YÖN, N. D. K. 2006. Sarıkuyruk İstavrit (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Ovaryumunun Mikroskopik Özellikleri. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences,23, Ek/Suppl. (1/1): 109-112.
- 2015, SACHAR, A., RAINA, S., and GUPTA, K., Stress of inorganic pollutant (Nitrate) Induced histopathological alterations in haemeopoetic tissues of Aspidoparia morar. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2015; 2(4): 07-11
- 2015, KUMAR, R., KEERIKKATTIL, P. J.. Melanins as biomarkers of ovarian follicular atresia in the catfish Heteropneustes fossilis: biochemical and histochemical characterization, seasonal variation and hormone effects. Fish Physiol. Biochem. DOI 10.1007/s10695-015-0044-y
- 2015, FURIN, C. G., VON HIPPEL, F. A., POSTLETHWAITC, J. H., BUCK, C. L., CRESKOD,W. A., O’HARA, T. M., Developmental timing of sodium perchlorate exposure alters angiogenesis, thyroid follicle proliferation and sexual maturation in stickleback. Gen. and Comp. Endocrinol., 219(1) August 2015, Pages 24–35 doi:10.1016/j.ygcen.2015.04.002
- 2015, PETCULESCU-CIOCHIN, L., DUMITRESCU,G., PĂCALĂ, N., DRONCA, D., MARCU, A.,BENCSIK, I. Cyto-Histological Manifestations of the Apoptotic Process in the Prepubescent Mouse Ovary (14-17 days). Animal Science and Biotechnologies 05/2015; 48(1):205-210.
- 2015, YUE, H., LI, C., DU, H., ZHANG,S., WEI, Q. Sequencing and De Novo Assembly of the Gonadal Transcriptome of the Endangered Chinese Sturgeon (Acipenser sinensis). Plos One DOI: 10.1371/journal.pone.0127332
- 2015, PATEL J. M. Haemato: Biochemical and Histopathological Alterations in Catla catla Pre Exposed to Some Heavy Metals. Ph. D. Thesis, Veer Narmad South Gujarat University, Surat, India
- 2015, ZHANG, L.-H., XIAO-YING TAN,X.-Y. ,WU, K., ZHUO, M.-Q ., SONG, Y.-F., CHEN, Q.-L., Regulation and mechanism of leptin on lipid metabolism in ovarian follicle cells from yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco. General and Comparative Endocrinology, 2015 Oct 1;222:116-23. doi:10.1016/j.ygcen.2015.06.008
- 2015, DE MORAES , J.E., AGUINAGA, J. Y., DE OLİVEİRA VIADANNA, P., DE MORAES, F. R., A histology-based study in apparently healthy wild freshwater stingrays Potamotrygon motoro. Comparative Clinical Pathology, DOI 10.1007/s00580-015-2162-4, pp 1-4.
- 2015, BULUT, C., KUBİLAY, A., BEKTAŞ,Z.H., BİRDEN, B.Histopathological Effects of Formaldehyde (CH2O) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792).J of Limnol. Freshwater Fisheries Res. 1(1): 43-48(2015)
- 2015, AKYILDIZ; M., KOCA, Y. Diisobutyl Phthalate’ ın (DIBP) Sıçan Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 36(7) DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.49560
- 2015, MOALLEM, Z., ABDI, R., MOVAHEDINIA, A., SHIRALI, S., SALATI, A. P., Gonad Histology and Gonadosomatic Index Variations during Gonadal Development of Wild Female Tenualosa ilisha. J. Persian Gulf (Marine Sci.) 6 (19):53-58
- 2015, YÖN, N.D., AKBULUT, C., ALSARAN, M., ÖZTÜRK, B., ,KAYHAN, F.E.,ESİN,F., KAYMAK, G., SÜSLEYİCİ DUMAN B. (2015) Histopathological Effects of Fluoxetin on Zebrafish (Danio rerio) gills. Available from: https://www.researchgate.net/publication/286870889_Histopathological_effects_of_Fluoxetin_on_Zebrafish_Danio_rerio_gills [accessed Jan 19, 2017].
- 2014, CONNOLLY, M. H., DUTKOSKY, R. M., HEAH,T.P., SAYLER, G. S., HENRY TEODORE, B. Temporal Dynamics of Oocyte Growth and Vitellogenin Gene Expression in Zebrafish (Danio rerio). ahead of print. doi:10.1089/zeb.2013.0938.
- 2014, LATIF, A., ALI, M. IQBAL, F. Histopathological Responses of Liver and Kidney of a Freshwater Cyprinid, Labeo rohita to Nickel Sulphate. Pakistan J. Zool., vol. 46(1), pp. 37-44, 2014.
- 2014, SHIMADA, M.T., CLAUDIANO, G.S., FILHO,JR, E., YUNIS, J., MORAES, F.R., MOREIRA, R.G.,AND MORAES, J. R. E. 2014. Hepatic Steatosis in Cage-Reared Young Cobia, Rachycentroncanadum (Linnaeus, 1766), in Brazil. J Vet. Sci. Med. Diagn. 2014, 3:2
- 2014, SHIMADA, M. T., CLAUDIANO, G. S., ENGRACIA FILHO, J. R., YUNIS, J., & MORAES, F. R.(2014). Hepatic Steatosis in Cage-Reared Young Cobia, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766). Brazil. J Vet Sci Med Diagn 3, 2, 2.
- 2014, VERMA, R. Ecological study on the feeding and breeding biology of the minor carp labeo dyocheilus McClelland from Western Ramgananga river at chaukhutia in Kumaun Himalaya.Ph. D. Thesis, Kumaun University,Nainital, India.
- 2014, AKBULUT, C., KAYMAK, G., ESMER, H. E., NAZAN DENİZ YÖN, N. D., KAYHAN, F. E. Balıklarda Ağır Metal Ve Pestisitler Tarafından İndüklenen Oksidatif Stres Mekanizmaları . E. Ü. Su Ürünleri Dergisi (2014) 31(3): 155-160 DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.3.07
- 2014, SUSATYO, P., SUGIHARTO, S.,Pengujian Skala Karamba Jaring Apung Benih F2 Lukas (Puntius bramoides) Produk Pradomestikasi (I): Kualitas Telur, Sintasan Benih dan Kemampuan Memijah. Bıosfera, 33(1):98-107. DOI: 10.20884/1.mib.2014.31.3.306
- 2014, KURNIAWATI, L. (2014) Pengaruh Berbagaı Medıa Pada Kultur Sel Insang Ikan Koı (Cyprinus carpio) Terhadap Vıabılıtas Dan Pertumbuhan Sel. Skripsi Thesis, Unıversitas Airlangga.http://repository.unair.ac.id/26323/1/KURNIAWATI,%20LATIFAH.pdf
- 2014, MOHSIN, A. R., AL-RAWI, A. A., AL BAKRI, N. A.,Oogenesis in Shabout Barbus grypus Heckel, 1843. Baghdad Science Journal, 11(2): 900-907
- 2014, RAJGURU, U., DEY, S., GOSWAMI, U. C., Pathak, D. C. , Microscopical Analysis of Gill in a Fresh Water Fish Puntius sophore Exposed to Bleached Sulphite Pulp Mill Effluents. Journal of Advanced Microscopy Research, 9: 141–147.
- 2013, PEEK, R. Die Pamphylische Smaragdeidechse, Lacerta pamphylica Schmidtler, 1975Die Eidechse, Jg. 24, H. 3, S. 65-70,
- 2013, GALUS, M., KIRISCHIAN, N., HIGGINS, S., PURDY, J., CHOW, J., RANGARANJAN, S., LI, H., METCALFE, C., WILSON, J.Y., Chronic, Low Concentration Exposure to Pharmaceuticals Impacts Multiple Organ Systems in Zebrafish. Aquatic Toxicol., 132: 200-211,
- 2013, GALUS, M., JEYARANJAAN, J., SMITH, E., LI, H., METCALFE, C., WILSON, J.Y., Chronic Effects of Exposure to a Pharmaceutical Mixture and Municipal Wastewater in Zebrafish. Aquatic Toxicol., 132: 212-222.
- 2013, SOUID, G., SOUAYED, N., YAKTİTİ, F., MAAROUFI, K., Effect of acute cadmium exposure on metal accumulation and oxidative stress biomarkers of Sparus aurata. Ecotoxicol.& Environ. Safety, 89: 1-7
- 2013, KAVIANI, E. F., SHABANIPOUR, N., MIRNATEGH, S. B., Light and electron microscope structural study of the zona radiata in the oocyte of zebrafish (Danio rerio). Microscopy (Tokyo) doi: 10.1093/jmicro/dfs086.
- 2013, ÇAKICI, Ö. Carbaryl-induced Histopathologic Alterations in the Digestive Tract of the Levantine Frog, Pelophylax bedriagae (Anura: Ranidae. doi: 10.1177/0192623313503517
- 2013, RAHMANDANI, A.P., YUSFIATI ELVIRA, R. Struktur Hatı Ikan Selais (Ompok hypophthalmus Bleeker, 1846) Di Perairan Sungai Siak Kota Pekanbaru http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4742
- 2013, AFZAAL NADEEM, M., MOHAMMED, M.S.,Gene Expression of Anti-Oxidant Genes (GCL, GPx AND GSTpi) in Zebrafish Exposed to Chemicals That Alter Thyroid Hormone.SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT EDWARDSVILLE, 2013, 62 pages
- 2013, SUSATYO, P., SUGIHARTO, S., Konservasi Awal Benih F2 Lukas (Puntius bramoides) Produk Pradomestikasi pada Karamba Jaring Apung Sungai Serayu (I): Kualitas Telur, Sintasan Benih dan Kemampuan Memijah.Biosfera 30(3):134-143.
- 2013, PEEK, R.,Die Pamphylische Smaragdeidechse,Lacerta pamphylica Schmidtler, 1975Die Eidechse, Jg. 24(3): 65-70,
- 2013, VERMA, R., Ecological study on the feeding and breeding biology of the minor carp Labeo dyocheilus (McClelland) from Western Ramganga River at Chaukhutia in Kumaun Himalaya. Ph. D. Thesis, Kumaun University, India.
- 2012, PATEL, J. M., Haemato-biochemical and histopathological alterations in catla catla pre-exposed to some heavy metals. Ph. D. Thesis, Veer Narmad South Gujarat University,India.
- 2012, CHEN, F., GAO, J., ZHOU, Q. Toxicity assessment of simulated urban runoff containing polycyclic musks and cadmium in Carassius auratus using oxidative stress biomarkers. Environmental Pollution Volume 162:91-97
- 2012, LOUREIRO, S., MEYER, T. L, FERREIRA, A. L. G., AMORIM, M. J. B, SOARES, A. M. V. M.,Single and joint effects of perchlorates to Daphnia magna: additivity and interaction patterns.Fresenius Environmental Bulletin,21(4):845-852.
- 2012, KORSHUNOVA, E. Reproduction and winter biology of polar cod Boreogadus saida from Svalbard waters.Master thesis. Universitetet i Tromsø; University of Tromsø. http://hdl.handle.net/10037/4357
- 2012, MURZINA, S. A., MEYER OTTESEN, C. A., FALK-PETERSEN, S., HOP, H., NEMOVA, N. N., POLUEKTOVA, O. G. 2012,Oogenesis and lipids in gonad and liver of daubed shanny (Leptoclinus maculatus) females from Svalbard waters. Fish Physiology and Biochemistry. Volume 38(5): 1393-1407, DOI: 10.1007/s10695-012-9627-z
- 2012, MAMANI, C. & JACKELIT, N. Escala de madurez gonadal del Lenguado Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867).http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe:8080/handle/123456789/2109
- 2012, GIOACCHINI, G., VALLE L. D., BENATO, F., FIMIA, G. M., NARDACCI R., CICCOSANTI F., PIACENTINI M., BORINİ A. AND O. CARNEVALI. Interplay between autophagy and apoptosis in the development of Danio rerio follicles and the effects of a probiotic. Reproduction, Fertility and Development - http://dx.doi.org/10.1071/RD12187
- 2012, RAHEMO, Z. I. F., Al-SHATTER, N. M. S, Observations on reproductive organs and tissues of two freshwater cyprinid fishes.Journal of Medicine and Medical Sciences 3(12):764-773,
- 2012, KAVIANI, E. F.,SHABANIPOUR, N., and MIRNATEGH, S. B. Light and Electron Microscope Structural Study of the Zona Radiata in the Oocyte of Zebrafish (Danio rerio). Microscopy, Volume 62, Issue 3: 377-382.
- 2012, MAMANI, C., JACKELITH, N. Escala de madurez gonadal del Lenguado Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867. http://biblioimarpe.imarpe.gob.pe:8080/handle/123456789/2109
- 2012, WAHYUNINGSIH, H. Artificial induction on Gonadal Development of Tor soro. Ph. D. Thesis, Bogor Agricultural University. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/61135/2012hwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 2011 , CHEN,F., ZHOU, Q., MA, L.Q.; Effects of Cadmium on Oxidative Stress Indicators in Liver of Carassius auratus in Simulated Urban Runoff.Digital Object Identifier: 10.1109/icbbe.2011.5781385
- 2011, RAJGURU, U., SUDİP, D., MALLİCK, M., GOSWAMİ, U.C.,Bleached Sulphite Pulp Mill Effluents Adversely Affect Cellular and Subcellular Features of Anabas testudineus Fish Tissues: An Electron Microscopic Analysis. Journal of Advanced Microscopy Research, Volume 6(1):73-80
- 2011, MADUREIRA , T. M., ROCHA, M. J., CRUZEIRO, C., GALANTE, M. H., , MONTEIRO, R. A. F., ROCHA, E. The toxicity potential of pharmaceuticals found in the Douro River estuary (Portugal): Assessing impacts on gonadal maturation with a histopathological and stereological study of zebrafish ovary and testis after sub-acute exposures. Aquatic Toxicology Volume 105(3-4) –4 2011, 292–299
- 2011, KAKKAR, P.H., SAXENA, R.M., RaATHEE, N.S., JOSHI, M. Water soluble fraction of diesel fuel induced histopathological alterations in the liver of Channa punctatus.Toxicol. Internat., 18(1: 14-16
- 2011, LOOS, J. DAYAN, T., DRESHER, N.,LEVENONY, T., MAZA,E., SHACHAM, B., TALBI, B., ASSMANN,T., Habitat preferences of the Levant Green Lizard, Lacerta media israelica (Peters, 1964)Reptilia:Lacertidae, Zoology in the Middle East, 52(1):17-28
- 2011, RAJGURU, U., DEY, S., MALLICK, M., GOSWAMİ, U.C.Bleached Sulphite Pulp Mill Effluents Adversely Affect Cellular and Subcellular Features of Anabas testudineus Fish Tissues: An Electron Microscopic Analysis. Journal of Advanced Microscopy Research, Volume 6, Number 1, February 2011, pp. 73-80(8)
- 2011, ÖNEN, Ö., GÜNDÜZ, Ö., İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Pelvicachromis pulcher (Boulenger, 1901) (Cichlidae, Teleostei) Bağırsak ve Karaciğeri Üzerindeki Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (Suppl A): S105-S110, 2011
- 2011, HAINFELLNER, P. Desenvolvimento ovariano do Prochilodus lineatus em dois sistemas de produção: tanques rede e viveiros escavados. Universidade Estadual Paulista, Centro de Aquicultura. http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86736/hainfellner_p_me_jabo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 2011, ZOHREH, N., NASSER, M.S., FERESTHEH, G., DAVAR, S., MORTEZA, B.R. SID,http://www.sid.ir/FileServer/JF/3000513900207 2(2): 147-155
- 2010, KOÇ, N.D. A Study on Ultrastructure of Zona Radiata During Oocyte Development of Zebrafish (Danio rerio. J. of Fisheries Sci. DOI: 10.3153/jfscom.2010014
- 2010, ZHANG, Y., Lİ, F., SUN, D., LİU, J., YU,Q. Molecular analysis shows differential expression of R-spondin1 in zebrafish (Danio rerio) gonads. Mol. Biol. Rep.DOI:10.1007/s11033-010-0105-3
- 2010, SHABANIPOUR. N., and HOSSAYNI,S.N. Histological and ultrastructural study of Zona Radiata in oocyte of common carp Cyprinus carpio (Linnaeus 1758). Micron, 41(7):877-881
- 2010, SHIN, S.-P., JEE, H., HAN, J.-E., GOMEZ, D.K., KIM, J.-H., CHORESCA Jr., C.H., JUN, J.-W., KIM, D.-Y., PARK, S.-C. Occurrence of goiter in flowerhorn cichlid (Family: Cichlidae) and its effect on liver. J. of Vet. Clinics, 27(2):202-204
- 2010, SHABANIPOUR,N., HOSSAYNI,S. N. Corresponding author contact information, E-mail the corresponding author, S.N. HossayniHistological and Ultrastructural Study of Zona Radiata in Oocyte of Common Carp Cyprinus carpio (Linnaeus 1758.Micron, Volume 41, Issue 7:877-881.
- 2009, SAADATFAR,Z., SHAHSAVANİ, D. Structure of the Chloride Cell in the Gill Epithelium of Mugil aurata (Mugillidae, Teleostei. J. Appl. Anim. Res. 36: 133-136
- 2009, SAADATFAR,Z.,SHAHSAVANİ, D. Morphology and Changes of Chloride Cells of Rutilus rutilus Caspius(Cyprinidae, Teleostei) in Caspian sea. Vet. Res. Commun. DOI:10.1007/s1125009-9316
- 2009, İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S. ÇAKICI, Ö., Atresia and Apoptosis in Preovulatory Follicles in the Ovary of Danio rerio (Zebrafish). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 215-221 (2009) DOI: 10.4194/trjfas.2009.0214
- 2009, THONGAM, L. C.,Effect of Water Hardness on Maturatıon, Egg Hatchabılıty & Larval Survıvabılıty of Zebrafısh, Danio rerio (Hamilton- Buchanan, 1822). M. F. Sc. Thesis. Central Institute of Fisheries Education (Deemed University), Indian Council of Agricultural Research, Versova, Mumbai
- 2008, SAADATFAR, Z., SHAHSAVANİ, D. Structure of Chloride Cell in Telaji (Cyprinidae, Teleost) of Caspian Sea. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4 (5): 599-602, 2008 ISSN 1818-6769
- 2008, KOÇ (YÖN), N. D., AYTEKİN: Y., YÜCE, R. Ovary Maturation and Histological Investigation of Ovary of Zebrafish (Danio rerio). Brazil. Arch. Biol. Technol.51(3)513-522
- 2006, TOK, C. V., TOSUNOĞLU, M., GÜL, Ç., YİĞİNİ, B., TÜRKAKIN, M., SARUHAN, G., KAYA, S. Erythrocyte Count and Size in Some Colubrids (Reptilia: Ophidia) from Turkey. Russian J. of Herpet. 13(2):97-100.
- 2006, KOÇ (YÖN) N. D. Sarıkuyruk İstavrit (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Ovaryumunun Mikroskopik Özellikleri.E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006(23), Ek/Suppl. (1/1): 109-112
- 2006, MAZLAN A. G., MASITAH, A., MAHANI, M. C. Fine structure of gills and skins of the amphibious mudskipper, Periophthalmus chrysospilos Bleeker, 1852, and a non-amphibious goby, Favonigobiusreichei (Bleeker, 1853). Acta Ichthyol. Piscat. 36 (2): 127-133.
- 2001, HOŞSUCU, B. Güllük Lagünü (Ege Denizi) Kefal Türlerinin Üreme Zamanlarının Tesbiti. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 18(3-4): 349–355
Books (1 entries)- 2014, Histoloji (IV. Baskı)- İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ, S., ERGEN, G., ARIKAN, H. E. Ü. Yayınları, Fen Fakültesi Yayın No 198, E.Ü. Basımevi, Bornova-İZMİR

Granted Scholarships (1 entries)- 1988, Hürriyet 40. Yıl Sedat Simavi Ödülleri Öğrenim Bursu, DEÜ Hukuk Fak.
Granted Prizes (4 entries)- 2017, Çeşitli edebiyat dallarında dallarında TBMM, Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir, Bornova, Foça Belediyeleri, Sedat Simavi Vakfı, Hürriyet ve Yeni Asır Gazeteleri, Altın Koza Film Festivali... vb. kurum ve kuruluşlardan alınmış 20'den fazla ödül.
- 2017, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
- 2009, TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 2004, TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
Student's Completed Thesis (11 entries)- Doktora, 2018, ARMAN, S., İki Farklı Pestisit (Acrolein ve Fonofos) Maruziyetinin Zebra Balığında (Danio rerio) Kalp Gelişimi Üzerindeki Etkileri.
- Doktora, 2015, ÇETİN,T., Sodyum Lauryl Sülfat’ın Poecilia reticulata’nın Baş Böbreği Üzerine Etkilerinin Histolojik İncelenmes. EÜ Fen Bil. Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, GÖKÇE, B., Zebra Balığından (Danio rerio) Primer Hepatosit Kültürü Eldesi. EÜ Fen Bil. Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2013, SEFEROĞLU, K., Dichlorvos'un (DDVP) Sparus aurata (Çipura) Jüvenillerinde Dalak ve Böbrek Histolojisi Üzerindeki Etkileri. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2013, ÖNEN, Ö. Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia sphenops (Poeciliidae, Teleostei) Solungaçlar, Karaciğer ve Gonadları Üzerindeki Akut Etkileri. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2013, GÜNDÜZ, Ö. Diflubenzuron ve Pyriproxyphen'e Maruz Kalan Cyrtocara moori (Cichlidae, Teleostei'nin Bağırsak ve Karaciğer Histopatolojisi. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2012, BOZ, E., Dichlorvos’un (DDVP) Sparus aurata (Çipura) Jüvenillerinde Kalp ve Karaciğer Üzerindeki Histolojik Etkileri. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, ÜRETEN M., Dioktil Adipat’ın Sparus aurata (Çipura) Karaciğer ve Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, KOLBAŞI TEKKAN, B., Sodyum Perkloratın Poecilia sphenops (Moli Balığı) Karaciğer ve Tiroid Histolojisi Üzerine Etkileri. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2005, KARAYAZI Ö., Sodyum Perkloratın Danio rerio (Zebra Balığı) Tiroid Follikül Histolojisi Üzerindeki Etkileri. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2001, ÇAKICI Ö., Zebra Balığında (Brachidanio rerio) Ovaryum ve Yumurta Gelişiminin İncelenmesi. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.