Akademik BilgilerAHMET ESEN ÇELEN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: esen.celen@ege.edu.tr
- E-posta: esen.celen@gmail.com
- E-posta: aecelen@hotmail.com
- Telefon: 0232 3112679 - 0232 3111428
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1979
- Doktora: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1988
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1991
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1999

Administrative / Academic Duties (16 entries)- Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2019
- Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 2010-2016
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Başkanı, 2010-2016
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Başkanı , 2009-
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı, 2007-2017
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Başkan Yardımcısı , 2007-2009
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2007-2017
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2005
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2005
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölüm Başkanı, 2003-2004
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lojman Tahsis Komisyonu Başkanı, 2003-2005
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi, 2003-2005
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2002-2004
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı, 2002-2004
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyesi, 2000-2002
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Sekreteri, 1992-2002
Other Professional Activities (12 entries)- 4. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2-4 Ekim, Çeşme-İzmir, 2018
- 3. Gıda Ar-ge Proje Pazarı Bilim Kurulu Üyesi, 21-22 Nisan, İzmir, 2015
- Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, Çanakkale, 2015
- Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu Bilim Kurulu Üyesi, Diyarbakır , 2014
- Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, Konya, 2013
- Uluslararası Bitki Islahı Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, Antalya, 2013
- 14th Meeting Of The Fao-Cıheam Sub-Network On Mediterranean Pastures and Fodder Crops Bilim Kurulu Üyesi, Samsun, 2012
- Ekoloji 2012 Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, Kilis, 2012
- IX. Tarla Bitkileri Kongresi Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, Bursa, 2011
- 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı Bilim Kurulu Üyesi, Eskişehir, 2011
- Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, Hatay, 2009
- Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, Kahramanmaraş, 2017,
Research Interests- Tarla Bitkileri (5011200)
- Yem Bitkileri Çayır ve Mera (5011202)
Indexed Journal Publications (10 entries)- 2019, Celen, A.E. and Gokcol, A., Research on the possibilities of using some essential oils on control of damping-off and seedling root rot of cotton. Fresenius Environmental Bulletin, 28 (3): 1823-1828.
- 2017, Butler, T.J., A.E. Celen, S.L. Webb, D.B. Krstic and S.M. Interrante,Germination in Cool-Season Forage Grasses under a Range of Temperatures. Crop Science, Vol.57, 1725-1731.
- 2017, Nizamettin, T., A.E. Çelen, M.A. Özyazıcı. Yield and quality characteristics of some alfalfa (Medicago sativa L.) varieties grown in the Eastern Turkey. Turk J Field Crops, 22(2), 160-165
- 2015, Hejnak, V., Ö Tatar, G.D. Atasoy, J. Martinkova, A.E. Çelen, F. Hnilicka, M. Skalicky, Growth and photosynthesis of Upland and Pima cotton: response to drought and heat stress. Plant Soil and Environment. 61(11): 507-514
- 2014, Butler,T.J., A.E. Celen, S.L. Webb, D. Krstic and S.M. Interrante, Temperature affects the germination of forage legume seeds. Crop Science, vol. 54, 2846-2853.
- 2011, Algan, N. and A. E. Çelen, Evaluation of mung bean (Vigna radiata L.) as green manure in Aegean conditions in terms of soil nutrition under different sowing dates. African Journal of Agricultural Research, 6 (7): 1744-1749.
- 2011, Tunçtürk, R., A. E. Çelen and M. Tunçtürk, The effects of nitrogen and sulphur fertilizers on the yield and quality of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Turkish Journal of Field Crops Vol 16 (1): 69-75.
- 2008, Togay,Y., N. Togay, F. Cig, M. Erman and A. E. Celen, The effect of sulphur applications on nutrient composition, yield and some yield components of barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology Vol. 7 (18), 3255-3260.
- 2006, Celen, A.E., R. Avcioglu, H. Geren and A. Uzun, Herbage yield of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) as affected by row distance and herbicide application. Crop Protection 25 (5): 496-500.
- 2005, Unay, A., E. Tan, C. Konak and E. Celen, Influence of winter cover crop resudies and tillage on cotton lint yield and quality. Pak. J. Bot., 37(4): 905-911.

Publications in Non-Indexed Journals (35 entries)- 2019, Sönmez, Ç., Gökçöl, A., Şimşek Soysal, A.Ö., Bayram, E., Çelen, A.E., Research on Germination and Emergence Performance Enhancing Treatments on Sage (Salvia spp.) Species. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(3): 504-510
- 2017, Kavut, Y.T. ve A.E. Çelen, Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 54 (1):79-83.
- 2017, Tuncturk, M., A. E. Celen, R. Tuncturk. Nutrient content of three edible wild plants from polygonaceae family. Oxidation Communications, Vol. 40 Issue I-II, p327-334
- 2016, Demiroğlu Topçu, G., A. E. Çelen, E. Kuru, Ş. S. Özkan. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea) ve Mavi Ayrık (Agropyron intermedium) Bitkilerinin Çimlenme ve Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri Üzerine Araştırma.TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE), 25, özel sayı:2, 219-224.
- 2016, Kavut, Y.T., A. E. Çelen, Ş. E. Çıbık, M. A. Urtekin, Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (Journal Of Field Crops Central Research Institute) 25, özel sayı:2, 225-229.
- 2014, Kavut, Y.T., A.E. Çelen, G.D. Topçu ve B. Kır, Bazı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin farklı lokasyonlardaki verim ve verim özellikleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 51 (1): 23-29
- 2010, Demir, A.Ö., D. Kor ve A.E. Çelen, Türkiye'de mera koşullarında beslenen küçükbaş hayvanların karşılaşması olası bazı zehirli bitkiler ve zehirlenme belirtileri. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,15 (1):54-58
- 2010, Çelebi, Ş. Z., A.K. Şahar, R. Çelebi ve A.E. Çelen, TTM-815 mısır ( Zea mays L.) çeşidinde azotlu gübre form ve dozlarının silaj verimine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (1): 61-69
- 2010, Çelebi, R., A.E. Çelen, Ş. Zorer Çelebi ve A.K. Şahar, Farklı azot ve fosfor dozlarının mısırın (Zea mays L.) silaj verimi ve kalitesine etkisi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Derg., 24 (4): 16-24
- 2009, Çelen, A.E., B. Kır ve Y.T. Kavut, Ege Bölgesinde kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü , Yayın No: 134, TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu, 2009 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 12-14 Mayıs 2009 Didim-Aydın, 31-65
- 2007, Algan, N., A.E. Çelen, R. Avcıoğlu, H. Geren and A. Uzun, Seed yield of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) as affected by row distance and herbicide applications. Journal of Agronomy 6 (2): 310-316
- 2005, Çelen, A.E., K.M. Çimrin and K. Şahar, The herbage yield and nutrient contents of some vetch (Vicia sp.) species. Journal of Agronomy 4 (1): 10-13
- 2005, Tunçtürk, M. and A.E. Celen, The effect of different seeding rates on the yield and some yield characteristics of fenugreek (Trigonella foenum graecum L.). Turkish Journal of Field Crops, 10 (1): 37-42
- 1999, Çelen, A.E. ve H. Soya, Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde biçmenin verim ve verim komponentlerine etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (4): 885-890
- 1998, Çelen, A.E., Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin tohum verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Anadolu, 8 (2), 1-7
- 1998, Çelen, A. E. ve H. Akdemir, Effects of cutting time and nitrogen fertilization on forage yield and quality of a sorghum-Sudangrass hybrid. Turkish Journal of Field Crops, 3 (1): 25-29
- 1997, Çelen, A. E. and N. Çelik, Effect of cutting stage on yield and quality of triticale (x Triticosecale Witt.) cultivars. Journal of The Korean Society of Grassland Science. 17 (1): 89-92
- 1994, Gençkan, M.S. ve A.E. Çelen, Türkiye’nin maki vejetasyonlu mer’alarının ıslahı amacıyla floristik sınıflandırma araştırmaları. TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18 (4) : 303-312
- 1994, Gençkan, M. S. ve A. E. Çelen, Bitki biliminin tarihsel gelişimi içinde otlak sosyolojisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 31 (2-3): 239-246
- 1992, Gençkan, M.S., A.E. Çelen ve M. Tosun, Türkiye’:nin subalpin ve alpin mer’:alarının ıslahı için floristik klasifikasyon araştırmaları. TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Dergisi, 16 (2): 460-69
- 1991, Soya , H. ve A.E. Çelen, Değişik biçim zamanı ve yüksekliklerinin Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’nde hasat kalıntıları verimi ve verim özelliklerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 28 (2,3): 19-30
- 1991, Çelen, A.E. ve H. Soya, Kış döneminde uygulanan otlatma ve biçmenin buğdayın verim ve verim komponentlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 28 (2,3): 71-79
- 1991, Çelen, A.E., Ekim zamanı ve azot dozlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum var. westerwoldicum)’nin verim ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Zir. Fak. Der., 28 (2,3): 51-70
- 1991, Çelen, A.E., Biçim zamanı ve yüksekliğinin İtalyan Çimi (Lolium multiflorum var. westerwoldicum)’nin verim ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 28 (2,3): 31-50
- 1991, Soya, H., İ.Z. Ergin, M. Tosun ve A.E. Çelen, Kimi fiğ türleri (Vicia sp.)’nin arpa (Hordeum vulgare), yulaf (Avena sativa) ve tritikale (Triticosecale) ile karışımlarında ot verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 28 (1): 105-122
- 1990, Çelen, A.E., Sıra arası mesafesi ve azot dozlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum var. westerwoldicum)’nin tohum verimi ve verim karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 27 (3): 93-103
- 1989, Soya, H., M. Tosun, A.E. Çelen ve İ.Z. Ergin, Yem bezelyesi ( Pisum arvense L.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının dane verimi ve diğer bazı karakterlere etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fak. Derg., 5 (1): 227-241
- 1989, Soya, H., A.E. Çelen ve M. Tosun, Sıra arası mesafesi ve ekim zamanının yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nde saman verimi ve verim özelliklerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg., 26 (3): 11-21
- 1989, Çelen, A.E., M.S. Gençkan, H. Soya ve M. Tosun, Değişik biçim sıralarının Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) + İtalyan Çimi (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) karışımlarının verim ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 26 (3): 83-92
- 1989, Çelen, A.E., Değişik biçim sıralarının İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) + İtalyan Çimi (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) karışımlarının verim ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 26 (2): 239-248
- 1989, Soya, H., M. Tosun ve A.E. Çelen, Repko (Brassica rapa x Brassica pekinensis)’da değişik ekim zamanı ve azot dozlarının ot verimi ve verim karakterlerine etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fak. Derg., 5 (1): 211-226
- 1989, Soya, H., M. Tosun ve A.E. Çelen, Değişik ekim zamanı ve sıra arası mesafesinin yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nde dane verimi ve bazı verim özelliklerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 26 (2): 207-220
- 1989, Gençkan, M.S., İ.Z. Ergin, M. Tosun ve A.E .Çelen, Değişik sıra arası mesafesi ve azot dozlarının repko (B.rapa x B.pekinensis)’nun tohum verimi ve verim karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 26 (2): 149-158
- 1988, Soya, H., A.E Çelen ve M.Tosun, Kimi fiğ (Vicia sp.) türlerinde tohumluk miktarının ot verimi ve verim karakterlerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 25 (1): 195-203
- 1988, Tosun, M., H. Soya ve A.E. Çelen, Farklı biçim uygulamaları ve sıra arası mesafelerin korunga (Onobrychis viciaefolia Scop.)’da tohum verimi ve diğer bazı karakterlere etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 25 (1): 184-194

Publications in Other Journals and Medias (10 entries)- Çelen, A.E. ve T. Kerimi, 2016. Sürdürülebilir tarım ve yem bitkileri. Tüsedad, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını, Ocak-Şubat-Mart 2016, 46-48.
- Çelen, A.E., 2016. İklim şartlarına bağlı kalmaksızın hayvanlarınıza her gün taze yem yedirebilirsiniz. Tüsedad, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını, Temmuz-Ağustos-Eylül, sayı:34, 36-41.
- Çelen, A.E., 2014. TOTEM (Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) tohumculuk sektörünün hizmetinde. Türktob, Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Nisan-Haziran 2014, Yıl:3, Sayı:10, 48-49
- Çelen, A.E., 2014. Kaba yemler ve önemi. Tüsedad, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını, Kasım-Aralık 2013, 9-11.
- Çelen, A.E., 2013. Kısa yaşam süreli bir baklagil yembitkisi: Anadolu üçgülü. Tarlasera, 39: 80-83.
- Çelen, A.E., 1999. Ege Bölgesinde ikinci ürün sorgum-sudanotu melezi yetiştiriciliğinin genel esasları. Tarım Dergisi, 1 (2), 11-12
- Çelen, A.E., 1998. "Meralarımızın durumu ve yeni mera kanunu" konusunda canlı yayın açık oturuma katılma (Televizyon konuşması). AyTV (Aydın), 26.11.1998, saat 21.00-24.00
- Çelen, A. E., 1990. Bölgemizde son zamanlarda yayılmaya başlayan iki yeni yembitkisi: İtalyan Çimi ve Acem Üçgülü (Radyo konuşması). TRT-1 Günaydın Programı, 24.5.1990, saat 06.30-07.00
- Çelen, E., 1985. Hydrofonie Grass (Topraksız Çim). Dörtmevsim Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, 22-24 (çeviri, World Farming Agrimanagement)
- Soya, H. ve E. Çelen, 1985. Tohumluk yonca kültürü. Dörtmevsim Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, 27-28

International Conference Proceedings (26 entries)- 2019, Erdal, U., Celen, A.E., Ozkan, S.S., The effects of rotation system on some macro and micro nutrients amount in organic forage crops cultivation. Uluslararası Ege Disiplinlerarsı İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. 26-27 Mart 2019, İzmir-Türkiye.
- 2019, Erdal, U., Celen, A.E., Ozkan, S.S., The effects of rotation systems on phosphorus (P2O5) and Potassium (K2O) in organic forage crops cultivation. Uluslararası Ege Disiplinlerarsı İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. 26-27 Mart 2019, İzmir-Türkiye.
- 2019, Rajabi Khiabani, S., Çelen, A.E., Kentsel arıtma çamurunun fiğ+arpa karışımının ağır metal içeriğine etkisi. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26-29 Ekim 2019, İzmir.
- 2019, Kerimi, T., Çelen, A.E., Tütün tohumunda çimlenme ve çıkış kalitesini iyileştirici bazı uygulamalar üzerinde araştırmalar. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26-29 Ekim 2019, İzmir.
- 2019, Çimrin, K.M., Çelen, A.E., Arpa (Hordeum vulgare L.)’da farklı çinko ve fosfor dozlarının tanenin makro ve mikro besin elementlerine etkisi. 5th International Congress on "Natural Nutrition, Healthy Life and Sport", 02-06 2019, Ankara.
- 2019, Çelen, A.E., Çimrin, K.M., Arpa (Hordeum vulgare L.)’da farklı çinko ve fosfor dozlarının tane verimi ve bazı verim karakterlerine etkisi. 5th International Congress on "Natural Nutrition, Healthy Life and Sport", 02-06 2019, Ankara.
- 2019,Demiroğlu Topçu, G. ve A. E. Çelen, 2019. Yembitkilerinde kaliteyi etkileyen faktörler ve ilişkili hayvan hastalıkları. V SCIENCE TECHNOLOGY and INNOVATION CONGRESS, 17-21 Nisan 2019, Alanya.
- 2018, Çelen, A.E., Gökçöl, A., Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) tohumlarının çimlenme ve fide çıkış performanslarının iyileştirilmesi üzerine araştırmalar. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim 2018, Aydın, 18-26.
- 2018, Rajabi Khiabani, S., Çelen, A.E., The effect of germination and emergence-performance enchancing treatments on white clover (Trifolium repens L.) seeds. 29th Scientific-Expert Conference Of Agrıculture And Food Industry, 26-28 September 2018, Çeşme, İzmir, Turkey.
- 2018, Rajabi Khiabani, S., Çelen, A.E., The effect of germination and emergence-performance enchancing treatments on alfalfa (Medicago sativa L.) seeds. 29th Scientific-Expert Conference Of Agrıculture And Food Industry, 26-28 September 2018, Çeşme, İzmir, Turkey.
- 2017, Çelen, A. E., Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., Some Dangerous and Poisonous Plants In Pastures Grazed By Livestock In Turkey, The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Abstract Book, Pp:213, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- 2017, Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A. E., Özkan, Ş. S., Some Edible Wild Plants in the Pastures of Turkey, The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Abstract Book, Pp:214, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- 2017, Celen, A.E., G. Demiroglu Topcu, A. Gokcol, S.S. Ozkan, 2017. Researches on germınatıon performance enhancıng treatments of kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) seeds. Book of Abstracts. VIII. International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017". Jahorina, October 5-8, 2017. Bosnia And Herzegiova, 199.
- 2017, Celen, A.E., U. Erdal, The effect of two rotation systems on roughage, energy and protein feed yield in organic forage cultivation. Book of Abstracts. VIII. International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017". Jahorina, October 5-8, 2017. Bosnia And Herzegiova, 816.
- 2017, Erdal, U., A.E. Celen, The effect of two different rotation systems on soil organic matter in organic forage cultivation. Book of Abstracts. VIII. International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017". Jahorina, October 5-8, 2017. Bosnia And Herzegiova, 817.
- 2017, Turan, N., A.E. Çelen, M.A. Özyazıcı, Determination of Adaptation Capability and Yield Components of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties. International Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017. Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference, Cappadocia-Nevsehir/Turkey, p: 221.
- 2016, Celen, A.E., S. Ekren, V. Koparan, E. İlker, The Effects of Different Planting Methods on Tobacco Quality Yield and Yield Parameters. 2016 CORESTA CONGRESS - Berlin, Germany - 9-13 October
- 2015, Celen, A.E., O. Yüksel, S. Ekren, E. İlker, The effects of different curing methods on some chemical properties and tobacco quality of İzmir type tobacco. 26th international scientific-expert conference of agriculture and food industry. 27-30 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p:117.
- 2015, Ekren, S., C. Er, A.E. Celen, E. İlker, The effects of different planting methods on tobacco quality and yield on İzmir type tobacco. 26th international scientific-expert conference of agriculture and food industry. 27-30 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p:124.
- 2014, Köseoğlu, K.E., S. Ekren, A.E. Çelen, The effect of different fertilizer applications on yielf of Izmir-Ozbaş type of tobacco. 25th international scientific-experts congress on agriculture and food industry. 25-27 September 2014, İzmir, Turkey.
- 2010, Celen, A.E., E. Bayram, Some weeds playing important role as medicinal plant and existing in the pastures of Turkey. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, their cultivation and aspects of uses, Petra Marriot Hotel Petra-Jordan, 3-4 November, 2010
- 1999, Çelen, A. E., R. Avcıoğlu, H. Geren, Yazlık ikinci ürün yembitkileri yetiştirme olanakları. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999. İzmir, 164-168
- 1999, Çelen, A. E., H. Soya, B. Kır, Kışlık ara ürün yembitkileri yetiştirme olanakları. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999. İzmir, 169-173
- 1999, Soya, H., Avcıoğlu, R., Çelen, A. E., Türkiye hayvancılığında kaliteli kaba yem sorunu ve yeni mera yasası bağlamında çözüm önerileri. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999. İzmir, 631-636
- 1989, Avcıoğlu, R., S. Gençkan, U. Simon, H. Soya, E Çelen ve M. Tosun, Seed production possibilities of some leguminious forage crops in Turkey. Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitatspartnerschaften im agrarbereich, 147-157. Vom 26 Bis 30 September in Bornova-İzmir/TURKEI
- 1987, Gençkan, S., U. Simon, F. Okuyucu, R. Avcıoğlu, H. Soya, E. Çelen ve M. Tosun, Erzeugung von Futterpflanzensaatgut für den türkischen Bedarf und den Export nach Deutschland (Türkiye gereksinimi ve Almanya’ya ihraç edilebilecek yembitkileri tohumluğu üzerinde araştırma). E.Ü. Zir. Fak. Der., 24 (3): 69-83

National Conference Proceedings (40 entries)- 2016, Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A. E., Özkan, Ş. S., İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkileri, 3. Ulusal Tarım Kongresi, 5-8 Ekim 2016, Özet Kitabı, Sayfa:29, Bolu. (Sunulu Bildiri)
- 2016, Kavut Y.T., Çelen A.E., Farklı Sıra Aralığı ve Fosfor Dozlarının Anadolu Üçgülü'nde (Trifolium resupinatum L.) Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi, III. Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, s:66
- 2015, Demiroğlu Topçu, G., A.E. Çelen, E. Kuru, Ş.Z. Özkan, Farklı tuz konsantrasyonlarının kamışsı yumak (Festuca arundinacea) ve mavi ayrık (Agropyron intermedium) bitkilerinin çimlenme ve erken gelişme dönemindeki etkileri üzerine araştırma. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, p: 276
- 2015, Kavut, Y.T., A.E. Çelen, Ş.E. Çıbık, M.A. Urtekin, Ege Bölgesi koşullarında farklı sıra arası mesafelerinde yetiştirilen bazı yem bezelyesi (Pisum arvense L.) çeşitlerinin verim ve diğer bazı özellikleri üzerine bir araştırma. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, p: 277
- 2015, Örçen1, N., Çelen, A.E., Nazarian, G.R., Karaman, H., Deniz Börülcesi (Salicornia europaea)'nin Köklendirilmesi Üzerine NAA Etkisinin Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, s: 252
- 2015, Khiabani1, S.R., Çelen, A.E., Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Tohumlarında Çimlenme ve Çıkış Performansını Artırıcı Uygulamalar Üzerinde Araştırmalar. 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, s: 377.
- 2014, Khiababni, S.R. ve A.E. Çelen, Acem üçgülü (Trifolium resupinatum L.) tohumlarında çimlenme ve çıkış performansını arttırıcı uygulamalar üzerinde araştırmalar. Türkiye Uluslararası Katılımlı 5. Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır, 164-168.
- 2014, Çelen, A.E., A. Gökçöl, S.Rajabi Khiabani ve S. Kazem Afshar, Bazı kimyasal uygulamalarının yonca (Medicago sativa L.) tohumlarında çimlenme ve çıkış performanslarının iyileştirilmesine etkileri üzerine araştırmalar. Türkiye Uluslararası Katılımlı 5. Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır, 378-380.
- 2013, Demiroğlu, G.T. A.E. Çelen ve H.A. Akdoğan, Farklı ekim şekillerinin adi fiğ (Vici sativa L.) + arpa (Hordeum vulgare L.) karışımının verim ve diğer özelliklerine etkisi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, 355-358.
- 2013, Çelen, A.E., G.D. Topçu ve G.S. Fıçıcı, Adi fiğ (Vicia sativa L.) + arpa (Hordeum vulgare L.) karışımında uygun karışım oranının saptanması üzerine bir araştırma. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, 359-362.
- 2013, Örçen, N., A.E. Çelen ve N. Sulanç, Yonca (Medicago sativa L.) kallusları üzerine tuzun etkisi, 2013. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, 691-695.
- 2011, Örçen, N., A.E. Çelen ve S. Seydoşoğlu, Bazı sitokininlerin yonca (Medicago sativa L.) tohumunun in vitro çimlendirilmesi üzerine etkilei. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa, 1827-1830.
- 2010, Demir A.Ö., D. Kor ve A.E. Çelen, Türkiye'de mera koşullarında beslenen küçükbaş hayvanların karşılaşması olası bazı zehirli bitkiler ve zehirlenme belirtileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum. Sayfa: 82.
- 2010, Çelen, A.E., M.A. Güney ve E. Aktaş, Erozyon önleme çalışmalarında doğru bitkileme. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 1-4 Haziran 2010, Eskişehir. Sayfa: 942-947
- 2010, Çimrin, K.M., A.E. Çelen, F. Sönmez ve M. Ertuş, Değişik fosfor dozlarının bazı tritikale (Triticosecale) çeşitlerinin tane verimi ve besin elementleri miktarına etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 1-4 Haziran 2010, Eskişehir. Sayfa: 948-954
- 2010, Güney, M.A., A.E. Çelen ve E. Aktaş, Çevre kirlenmesinin giderilmesinde bitkiler. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 1-4 Haziran 2010, Eskişehir. Sayfa: 447-449
- 2009, Çelen, A.E., B. Kır ve Y.T. Kavut, Ege Bölgesinde kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü , Yayın No: 134, TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu, 2009 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 12-14 Mayıs 2009 Didim-Aydın, 31-65
- 2009, Çelen, A.E., B. Kır ve Y.T. Kavut, Ege Bölgesinde kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü , Yayın No: 137, 2009 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 6-8 Ekim 2009, Karahayıt-Denizli, 104-127
- 2009, Örçen, N., A.E. Çelen ve Y.T. Kavut, Ak üçgül (Trifolium repens L.)'ün doku kültürü ile çoğaltılabilme olanakları. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, 692-695
- 2009, Tunçtürk, M., A.E. Çelen ve R. Tunçtürk, Farklı azot ve kükürt dozu uygulamalarının çemen ( Trigonella-foenum graecum)'de ot verimi ve bazı verim özellikleri üzerine etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, 348-351
- 2005, Sabancı, C.O., E. Çelen ve M.M. Ertuş, Van gölü havzası yem bitkileri genetik kaynakları. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Proceedings Vol. II, 941-946
- 2005, Ertuş, M.M. ve A.E. Çelen, Ekim zamanı ve sıra arası mesafesinin acem üçgülünün (Trifolium resupinatum L.) verim ve diğer bazı özelliklerine etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Proceedings Vol. II, 841-846
- 2005, Sabancı, C.O., E. Çelen ve M.M. Ertuş, Van koşullarında bazı tüylü fiğ hat ve çeşitlerinin ot ve tohum verimlerinin belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Proceedings Vol. II, 947-952
- 2005, Şahar, A.K., Ş. Zorer, R. Çelebi ve A.E. Çelen, Farklı azotlu gübre form ve dozlarının mısırın (Zea mays L.) silaj verimi üzerine etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Proceedings Vo. II, 1001-1004
- 2003, Tan, E. ve A. E. Çelen, Menderes havzası koşullarında farklı sıra aralığı ve fosforlu gübre dozlarının Anadolu üçgülünün (Trifolium resupinatum L.) verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, 308-312
- 2001, Tan, E. ve A. E. Çelen, Hasat zamanınınn bazı yembitkisi tür ve karışımlarının verim ve verim özellikleri üzerine etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ
- 2001, Uzun, A. ve A. E. Çelen, Acem üçgülü (Trifolium resupinatum L.)'nde yabancı ot mücadelesi üzerinde araştırmalar. Türkiye III. Herboloji Kongresi Bildiri Özetleri, 9-12 Ekim 2001, Ankara, s:28.
- 1998, Avcıoğlu R., H. Soya, A.E. Çelen, Mer’alarımızın hukuksal durumu ve "Mer’a Yasası " üzerine görüşler. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 242-249
- 1998, Çelen, A.E. , H. Soya, H. Geren, E. Tan, Ege bölgesinde yazlık ikinci ürün yembitkileri yetiştirme olanakları. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 258-264
- 1997, Çelen, A.E., Yabancı bitki kontrolu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Çayır-Mer’a Yembitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi "Mer’a Islahı, Yönetim ve Amenajman Teknikleri" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri Programı. 26-30.5.1997, İzmir
- 1997, Çelen, A.E., Sorgum-Sudan otu yetiştiriciliğinin genel esasları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TYUAP Ege-Marmara Dilimi Hayvancılık Gurubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Programı, 1-8. 3-5.6.1997, İzmir
- 1997, Çelen, A.E., H. Akdemir, H. Soya, T. Öcel ve Y. Arı, Ege Bölgesi’nde pamuktan sonra II. ürün olarak yetiştirilebilecek bazı yembitkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, 396-400
- 1997, Çelen, A.E. ve H. Soya, Ege Bölgesi koşullarında bazı iskenderiye üçgülü çeşitlerinin adaptasyon ve verim denemeleri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, 411-415
- 1997, Konak, C., A.E. Çelen, İ. Turgut ve R. Yılmaz, Fiğin arpa, yulaf ve tritikale ile saf ve karışık ekimlerinin ot verimleri ile diğer bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, 446-449
- 1994, Gençkan, M.S., A.E. Çelen ve A. Okatan, Trabzon yöresi vertikal kuşaklarında mer’a florası tiplerini oluşturan taksonların floristik kompozisyonları üzerine bir araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan , İzmir. Cilt III, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, 88-91
- 1991, Çelen, A.E., H. Soya ve N. Akbari, Kışlık ara ürün olarak kimi üçgül + buğdaygil yembitkilerinden yararlanma. Türkiye 2. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Basımevi, 254-262
- 1991, Soya, H., R. Avcıoğlu, A.E. Çelen ve İ. Sabancı, Kimi tekyıllık baklagil yembitkilerinin hasat kalıntıları ile toprak verimliliğine katkıları. Türkiye 2. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Basımevi, 416-423
- 1991, Çelen, A.E., Ege bölgesi koşullarında italyan çimi (L. multiflorum var. westerwoldicum)’nden yararlanma olanakları. Türkiye 2. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Basımevi, 424-429
- 1991, Bilgen, G. ve A.E. Çelen, Isoenzim elektroforez tekniğinin yonca ıslahında kullanılma olanakları. Türkiye 2. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Basımevi, 532-539
- 1989, Soya, H., M. Tosun ve E. Çelen, Rotasyonda tekyıllık yembitkileri. Her Yıl Ekim Sistemi. Rotasyonlar Semineri. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen-İZMİR

Number of References0 times self referenced.
84 times referenced by other.
Referrer Publications (31 entries)- 2015, Elsayed Gab Alla Elshafey. Nitrate accumulation in some forage crops. Master of Science Thesis, Department of Soil Science Faculty of Agriculture Cairo University, EGYPT,p:144
- 2015, M. Dadrasan, M.R. Chaichia, A.A. Pourbabaeeb, D. Yazdanic, R. Keshavarz-Afshar. Deficit irrigation and biological fertilizer influence on yield and trigonelline production of fenugreek. Industrial Crops and Products, 77: 156-162
- 2014, W. Szulc, B. Rutkowska, T. Sosulski, E. Szara, W. Stępień, Assessment of sulphur demand of crops under permanent fertilization experiment. Plant Soil And Environment, 60 (3): 135-140.
- 2014, S. R. Verma, A. C. Shivran, R. Bhanwaria and M. Singh. Effect of vermicompost and sulphur on growth , yield and nutrient uptake of fenugreek (Trigonella foenum graecum L.). The Bioscan, 9(2): 667-670.
- 2014, R. K. Sarkar1, J. C. Jana and S. Datta, Effect of cutting frequencies and nitrogen levels on growth, green and seed yield and quality of water spinach (Ipomoea reptans Poir.). Journal of Applied and Natural Science, 6 (2): 545-551.
- 2014, Bybordia, A., Efficacy of integrated fertilizer management to improve agronomic and physiological traits of canola cultivars. Archives of Agronomy and Soil Science, Volume 60 (7).
- 2013, Islam, Muhammad; Mohsan, Saleem; Ali, Safdar. Interactive effect of sulfur and phosphorus on nodulation , nitrogen fixation and nutrient uptake by chickpea grown on calcareos soils in Pakistan. Journal of Plant Nutrition, 36 (11): 1649-1658
- 2013, Hakoomat Ali, Nadeem Iqbal, Shakeel Ahmad, Ahmad Naeem Shahzad, Naeem Sarwar. Performance of late sown wheat crop under different planting geometries and irrigation regimes in arid climate. SOIL & TILLAGE RESEARCH, 130: 109-119.
- 2013, Singh, Anil Kumar; Kumar, Pravesh; Chandra, Naresh. Studies on seed production of mungbean (Vigna radiata) sown at different dates. Journal of Environmental Biology, 34 (6): 1007-1011.
- 2013, Vladimir Filipović, Vera Popović, Đorđe Glamočlija, Tatjana Marković, Dragoja Radanović, Vladan Ugrenović, Violeta Mickovski Stefanović. Seed quality and swelling index of marshmallow Althaea officinalis L.), Linseed (Linum usitatissimum L.) and fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) seed. Lek. Sirov. Vol. XXXIII No. 33 PP. 83 – 93 Belgrade 2013,
- 2013, Amrut Gaddamwar and P.R.Rajput, Influence of Constituents of Coconut Water on Fenugreek Plant. International Journal of Herbal Medicine, Vol. 1 (2): 162-168.
- 2013, Yücel, C., M. Avcı, N. Kılıçalp ve R. Gültekin. Çukurova şartlarında bazı adi fiğ )Vicia sativa L.) hatlarının ot verimi ve ot kalitesi bakımından değerlendirilmesi. Anadolu J Agr Sci, 28(3):134-140.
- 2012, Gevrek, M.N. and G.D. Atasoy, Performance of some Bread Wheat Genotypes under Organic and Conventional Production Systems. International Journal Of Agriculture And Biology, 14 (4): 580-584.
- 2012, S.U. Rehman, N. Hussain, M. Tariq, M. Hussain, M. Nasır and M. Ayaz. Response of wheat to exogenous boron supply at various growth stages. Sarhad J. Agric. Vol.28, No.3: 411-414.
- 2012, Arslan, S., Farklı fiğ (Vicia sativa L.) arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının verimi ve kalite üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 54 s.
- 2011, Rad, Manijeh Hoseiny; Aivazi, Ali Ashraf; Jagannath, Shobha, Cytogenetic and biochemical effects of imazethapyr in wheat (Triticum durum). Turkish Journal of Biology, 35 (6): 663-670.
- 2011, Laura Mihăescu, Neculai Dragomir, Carmen Dragomir, Corina Cristea, SebastianToth, Mihai Lunca, Samira Răvdan, Determination of the Optimal Planting Period in Persian Clover (Trifolium Resupinatum L.), in Plain Conditions, Animal Science and Biotechnologies, 2011, 44 (2): 223-225.
- 2011, Bernt Olav Hoela, Effects of sulphur application on grain yield and quality, and assessment of sulphur status in winter wheat (Triticum aestivum L.), Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, Volume 61, Issue 6.
- 2011, Martens, J. T. and M. Entz, Integrating green manure and grazing systems: A review. Canadian Journal of Plant Science, 91(5): 811-824.
- 2011, Yolcu, H., The effects of some organic and chemical fertilizer applications on yield, morphology, quality and mineral content of common vetch (Vicia sativa L.). Turkish Journal of Field Crops, 16(2): 197-202.
- 2011, Balkan, A. , M. L. Özdüven, İ. Nizam, E. E. Teykin ve M. Tuna, Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Otlatmanın Ekmeklik Buğday ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8 (1): 93-100.
- 2011, Conte, F., Effect of elemental sulphur and sulphate additions to soil on zinc biofortification in wheat grains. Master Thesis, Swiss Federal Institute of Technology, Department of Environmental Sciences, ETH Zürich.
- 2010, Shah,Z, H. Rahman, M.A. Shah, M. Iqbal, U. Pervaiz and Amanullah, Tillage and residue impacts on microbial biomass and soil C and N dynamics under different cropping systems. Pakistan J. of Botany, 42(3):1969-1976.
- 2010, Seyda Zorer Celebi, İlhan Kaya, A. Korhan Sahar and Reyyan Yergin, Effects of the weed density on grass yield of Alfalfa (Medicago sativa L.) in different row spacing applications. African Journal of Biotechnology, 9 (41):6867-6872.
- 2010, Taş, N., Sulu şartlarda yazlık ve güzlük ekilen fiğ+buğday karışımlarında en uygun karışım oranı ve biçim zamanının belirlenmesi. Anadolu, J. of AARI, 20(2): 45-58.
- 2009, Muhammad, I. and A. Safdar, Effect of integrated application of sulphur and phosphorus on nitrogen fixation and nutrient uptake by chickpea (Cicer arietinum L.). Agrociencia, 43 (8):815-826.
- 2009, Zhao, S. and Ye, F., Applications of imidazolinone herbicide and its degradation.Plant Protection, 35 (2): 15-19.
- 2006, Sowinski J., Nowak, W., Liszka-Podkowa A., Liszka-Podkowa A., Wpływ nawożenia azotem i sposobu siewu na plonowanie koniczyny perskiej i życicy westerwoldzkiej w porównaniu z mieszanką pszenżyta z grochem, Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, 2006, 05 (2): 89-97.
- 2005, Yılmaz, S., Fiğ (Vicia sativa L.) + arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarında türler arası ve türiçi rekabetin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Ç. Ü. Fen Bil. Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 74 s.
- 2004, Kökten, K. V. Tansı, Çukurova koşullarında mürdümük (Lathyrus sativus L.) ile değişik tahıl türleri karışım oranlarının verim ve kaliteye etkisi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 19(4): 69-76.
- 2002, 2002, Büyükburç, U., Y. Karadağ, The Amount of NO3 - -N Transferred to Soil by Legumes, Forage and Seed Yield, and the Forage Quality of Annual Legume + Triticale Mixtures. Turk J Agric For, 26: 281-288.
Books (6 entries)- 2009, Çelen, A.E., Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 11.4, Anadolu Üçgülü (Trifolium resupinatum L.). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Cilt II, s: 369-375, İzmir
- 2001, Çelen, A. E. ve E. Tan, Çayır-Mera. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (Teksir, 118 s.)
- 1999, Çelen, A.E., Flora ve Fauna Muhafazası. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayını, Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı, Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı, 297-304.
- 1997, Çelen, A.E., Mer'alarda Yabancı Bitki Kontrolu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Çayır-Mer'a Yembitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Mer'a Islahı, Yönetimi ve Amenajman Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri, 58-65.
- 1987, Ergin, İhsan Z., M. Tosun ve A.E. Çelen, Tarla Bitkileri Tanımı-2 Tarla Tekniği (Teksir, 121 s.)
- 0,

Finished Research Projects (23 entries)- 2019, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: Proje No: 2017 ZRF 023, Çelen, A.E., Kerimi, T., Tütün tohumunda kaliteyi iyileştirici bazı uygulamalar üzerinde araştırmalar
- 2019, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: Proje No: 2015-FBE-009, , Çelen, A.E., Afshar, Ş.K., Bazı tohum uygulamalarının ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) tohum kalitesi ve bitki gelişimine etkisi üzerinde araştırmalar
- 2018, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2013 TTUAM 001, Çelen, A.E., Turhan, G., Bayram, E., Gökçöl, A., Sönmez, Ç., Kavut, E., Bazı uçucu yağların pamukta (Gossypium hirsitum L.) çökerten ve fide kök çürüklüğü savaşımında kullanılma olanakları üzerinde araştırmalar.
- 2018, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2013 TTUAM 003,, Gökçöl, A., Çelen, A.E., Kavut, E., Rajabi Khiabani, S.,Bazı yembitkilerinde tohum uygulamalarının depo ömrü ve yaşlanma üzerine etkilerinin araştırılması.
- 2018, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2014-TTUAM 001, Gökçöl, A., Turhan, G., Çelen, A.E., Kavut, E., Rajabi Khiabani, S., Pamukta (Gossypium hirsitum L.) çökerten ve fide kök çürüklüğü etmenlerine karşı antagonistik etkili endofitik funguslardan yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar.
- 2018, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2015-TTUAM 001, Çelen, A.E., Turhan, G., Gökçöl, A., Kavut, E., Rajabi Khiabani, S., Bazı baklagil yembitkisi tohumlarının çimlenme ve çıkış performanslarının iyileştirilmesi üzerine araştırmalar.
- 2018, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2016-TTUAM 002, Çelen, A.E., Turhan, G., Gökçöl, A., Arda, H.E., Buğday tohumuna uygulanan bazı uçucu yağların adi sürmeye karşı etkinliği üzerinde araştırmalar.
- 2016, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2011-TTUAM 002, , Çelen, A.E., Gevrek, Gökçöl, A., Atasoy, G. D. ve Yiğit, A. Çeltik (Oryza sativa L.)'de tohum kaplama tekniği ile bazı kimyasalların tohum kalite özellikleri üzerine ve bitki gelişimine etkisi.
- 2015, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2012-ZRF-036, Çelen, A.E., Gevrek, M.N., Tatar, Ö. ve Atasoy, G. D., Farklı oranlarda fiğ karışımlarının ve azaltılmış azot dozlarının buğdayın ve fiğin verim ve kalitesine etkisi.
- 2015, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2015-TTUAM 002, Gökçöl, A., Çelen, A.E., Kavut, E., Rajabi Khiabani, S., Bazı çim türlerinde tohum kalitesini iyileştirici uygulamalar üzerinde araştırmalar.
- 2014, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2012-ZRF-048, Çelen, A.E., RAJABI KHIABANI, S., Bazı yembitkisi türlerinde çimlenme ve çıkış performansını arttırıcı uygulamalar üzerinde araştırmalar.
- 2014, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2010-ZRF-032, Çelen, A.E., Örçen, N ve Kavut, Y. T. , Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerine ait kallusların tuz stresine tepkileri.
- 2013, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2013-TTUAM 004, Çelen, A.E., Turhan G., Gökçöl, A., Kavut, E., Rajabi Khiabani, S., Bazı serin iklim tahıllarının çimlenme, çıkış ve tarla performanslarının iyileştirilmesinde endofitik funguslardan yaralanma olanakları üzerinde araştırmalar
- 2012, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2008-ZRF-026, Çelen, A.E., Örçen, N., Kavut, Y.T., Ege Bölgesi Doğal Vegetasyonlarında Bulunan Bazı Yem Bitkilerinin Doku Kültürü İle Çoğaltılma Olanakları.
- 2010, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2006-FBE-077, Çelen, A.E. ve Turan, N., Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin farklı ekim zamanlarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma.
- 2009, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2007-ZRF-040, Çelen, A.E., Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G ve Kavut, Y.T., Bornova koşullarında yetiştirilen bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin verim ve diğer bazı özellikleri üzerinde araştırmalar.
- 2005, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu,, Çelen, A.E. ve Ertuş, M.M., Ekim zamanı ve sıra arası mesafesinin acem üçgülünün (Trifolium resupinatum L.) verim ve diğer bazı özelliklerine etkisi.
- 2002, TÜBİTAK, TARP-2113, Ünay, A., Çelen, A. E., Konak, C., Tan, E., Kışlık ara ürün olarak yetiştirilen bazı yembitkilerinde hasat zamanı ve toprak işleme yöntemlerinin yem ve pamuk verimine etkileri.
- 2002, TÜBİTAK TARP-1999, Çelen, A. E., Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Uzun, A., Sıra arası mesafesi ve yabancıot kontrolunun Acem üçgülü (Trifolium resupinatum L.)’nün tohum verimine etkisi.
- 2001, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 1999-ZRF-043, Çelen, A. E., Demiroğlu, G., ve Kır, B., Anadolu üçgülü (Trifolium resupinatum L.)'nda farklı sıra arası mesafesi ve tohumluk miktarının tohum verimi ve verim karakterlerine etkisi.
- 1991, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 1988-ZRF-024, Soya, H., Ergin, Z., Tosun, M. ve Çelen, A.E., Kimi fiğ türleri (Vicia sp.)'nin arpa (Hordeum vulgare), yulaf (Avena sativa) ve tritikale (Triticosecale) ile karışımlarında ot verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar.
- 1991, TÜBİTAK TOAG-630, Gençkan, M. S., Çelen, A. E., Türkiye'nin maki vejetasyonlu mer'alarının ıslahı için floristik sınıflandırma araştırmaları.
- 1988, TÜBİTAK TOAG -573, Gençkan, M.S., Çelen, A.E., Tosun, M., Türkiye'nin subalpin ve alpin mer'alarının ıslahı için floristik klasifikasyon araştırmaları.
Memberships of Professional Associations (9 entries)- Anadolu-Hakem Kurulu Üyesi (2007 - )
- ANSINET - Asian Network for Scientific Information dergilerinde hakemlik (2007 -)
- Asian Journal of Research in Crop Science - Academic Editor (2018-2022)
- Çayır-Mer'a Derneği (Üye)
- GEMA Danışma Kurulu Üyesi (2007-)
- Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - Danışma Kurulu Üyesi (2019 - )
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Başkanı (2009-)
- Turkish Journal of Field Crops - Technical Editor (2007 -)
- Ziraat Mühendisleri Odası
Granted Scholarships (11 entries)- 2014, LLP-Erasmus Teaching Mobility - Czech University of Life Sciences Prague - Çek Cumhuriyeti
- 2014, S.Seifullin Kazakh Agro Technical University- Ders verme, 2 hafta
- 2013, LLP-Erasmus Teaching Mobility - University of Technology And Life Sciences, Bydgoszcz-Polonya
- 2012, YÖK Bursu, The Samuel Roberts Foundation, Oklahoma, USA, 3 ay
- 2011, LLP-Erasmus Teaching Mobility - University of Helsinki, Helsinki - Finlandiya
- 2011, Araştırma, inceleme - Szent Istvan University, Budapeşte - Macaristan
- 2010, LLP-Erasmus Teaching Mobility - Technological Educational Institute of Crete, Girit - Yunanistan
- 2009, LLP-Erasmus Teaching Mobility - Czech University of Life Sciences Prague - Çek Cumhuriyeti
- 2008, LLP-Erasmus Teaching Mobility - Justus Liebig University, Giessen - Almanya
- 1993, EEC-MED CAMPUS,Ürdün, 3 hafta
- 1983, DAAD-Almanya, Justus-Liebig Üniversitesi, 3 ay
Student's Completed Thesis (14 entries)- Yüksek Lisans, 2019, Kerimi, T., Tütün tohumunda çimlenme ve çıkış kalitesini iyileştirici bazı uygulamalar üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, s:42
- Yüksek Lisans, 2019, Uyanık, E., Farklı mikrobiyal ve kompoze gübre uygulamalarının mısır (Zea mays L.)'ın verimi ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, s:55
- Yüksek Lisans, 2019, Kazemi Afshar, S., Bazı tohum uygulamalarının ayçiçeği (Helianthus annuus L.)tohum kalitesi ve bitki gelişimine etkisi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Borno...
- Yüksek Lisans, 2014, Seda Rajabi Khiabani, Bazı yembitkisi türlerinde çimlenme ve çıkış performansını arttırıcı uygulamalar üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, s:52
- Doktora, 2010, Nizamettin Turan, Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin farklı ekim zamanlarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dal...
- Yüksek Lisans, 2007, İbrahim Pınar, Değişik karışım oranlarının tüylü fiğ (Vicia villosa Roth) + arpa (Hordeum vulgare L.) ve Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) + arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının verim ve verim özelliklerine etkisi. Ege Ünive...
- Yüksek Lisans, 2006, Emrullah Yandım, İkinci ürün mısırda (Zea mays L. ) bitki sıklığının verim ve bazı tarımsal karakterler üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, s: 26
- Yüksek Lisans, 2006, Rafet Çelebi, Farklı azot ve fosfor dozlarının TTM-815 melez mısır çeşidinin silaj verimi ve yem değerlerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, s: 34
- Yüksek Lisans, 2006, Korhan Şahar, Bazı fiğ tür ve çeşitlerinin ot ve tohum verimleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, s: 30
- Yüksek Lisans, 2005, Mehmet Macit Ertuş, Ekim zamanı ve sıra arası mesafesinin acem üçgülünün (Trifolium resupinatum L.) verim ve diğer bazı özelliklerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, s...
- Doktora, 2002, Engin Tan, Kışlık ara ürün olarak yetiştirilen bazı yembitkisi tür ve çeşitlerinde hasat zamanının verim ve diğer bazı özellikler İle pamuk verimine etkisi üzerinde araştırmalar. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü...
- Yüksek Lisans, 2001, Nilüfer Çelebi, Anadolu üçgülü (Trifolium resupinatum L.)'nde farklı sıra arası mesafesi ve tohumluk miktarının tohum verimi ve verim karakterlerine etkisi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Born...
- Yüksek Lisans, 1996, Serap Gül, Azot ve fosfor gübrelemesinin iskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nün tohum verimi ile diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, s...
- Yüksek Lisans, 1995, Şule Koç, İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nün ilk biçimi üzerine ekim ve hasat zamanlarının etkisi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, s:27