Akademik BilgilerFAZİLET VARDAR SUKAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: fazilet.vardar.sukan@ege.edu.tr
- Telefon: 3884955, 3880378-3434400, Biyomühendislik Böl, Bilim-Teknoloji Uyg. Ar. Mer.
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 1978
- Doktora: University College London, Biyokimya Mühendisliği, İngiltere, 1981
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik, Türkiye, 1985
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Kimyasal Teknolojiler, Türkiye, 1991
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, , Türkiye , 2000

Administrative / Academic Duties (21 entries)- Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yöneticisi , 2013-
- Ege Üniversitesi Etik Komisyonu Üyesi , 2012-2013
- Ege Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Komisyonu Başkanı, 2011-
- Ege Üniversitesi, Proje Destek Ofisi Sorumlusu , 2011-2013
- Ege Üniversitesi Tehlikeli Atık Komitesi Üyesi , 2010-
- Ege Üniversitesi Teknopark Komitesi Üyesi , 2009-2011
- Ege Üniversitesi Senato Üyesi , 2009-2012
- Ege Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Komitesi Akademik Sekreteri , 2006-2007
- Ege Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği Komitesi, 2006-
- Ege Üniversitesi Sanayi Deneyim Sertifikası Programı Koordinatörü, 2006-
- Izmir Bölgesel Kalkınma Ajansı Danışma Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Temsilcisi, 2006-
- Ege Üniversitesi Akademik Kalite Değerlendirme Kurulu Üyesi (ADEK), 2005-
- Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Kurul Üyesi, 2002-
- EBILTEM Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonları Başkanı, 2002-
- Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölüm Başkanı, 2000-
- Bilim-Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü, 1998-
- Ege Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2000
- Bilim-Teknoloji Uyg. Ar. Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1996-1998
- Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Biyoteknoloji ABD, Biyokimya Mühendisliği Bilim Dalı Başkanı, 1991-
- Biyoteknoloji Uy. Ar. Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989-2001
- Kimya Müh. Bölümü, Proses Kontrol Bilim Dalı Başkanlığı, 1985-1993
Other Professional Activities (56 entries)- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Inovasyon Yarışması Jüri Üyesi , 2013-In Progress
- İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu’nda Ege Üniversitesi tüzel kişiliği temsilcisi , 2012-In Progress
- Avrupa Patent Ofisi “Inovasyon Yarışması” Uluslararsı Jüri Üyesi , 2012-In Progress
- INVENTRAM A.Ş. Danışma Kurulu Üyesi , 2011-In Progress
- Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Sekreteri , 2011-In Progress
- EPO Üniversitelerde Fikri Mulkiyet Hakları Farkındalığı Projesi Ülke Koordinatörü , 2011-2012
- Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu “Experts Board of the Environmental Biotechnology” üyesi , 2011-In Progress
- Mühendislik Dekanlar Konseyi Arastirma Yetkinliginin Degerlendirilme Kurulu Üyesi , 2010-In Progress
- Avrupa Birliği - FP7 , Policy measures for innovation in TRANSport sector with special focus on Small- and Medium sized Entreprises- factors and recommendations for success and sustainability – POSMETRANS Türk Koordinatörü , 2010-2013
- EuropeAid -“SPINE-Energy efficiency and urban development planning” Türk Koordinatörü , 2010-2013
- Leonardo LLL-Structural Network, European Drivers for a Regional Innovation Platform “EU-DRIVERS” Türk ortak, 2010-In Progress
- CIP, “Specific Action Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network - Sustainable Services for SMEs Food Industry” (SWITCH4FOOD)-Türk Koordinatörü, 2010-2013
- MÜDEK Program Değerlendiricisi (Biyomühendislik Alanında), 2009-In Progress
- TOBB-Yatırım Ortamını İyileştirme Komitesi YOIK ArGe Komisyonu Üyesi, 2009-In Progress
- European Federation of Regenerative Medicine Kurucu Üye , 2008-In Progress
- European Virtual Innstitute for Regenerative Medicine Üye , 2008-In Progress
- “International Association for Mediterranean Agroindustrial Wastes – IAMAW” kurucu üyesi, 2008-In Progress
- CIP, Enterprise Europe Network, Aegean Business and Innovation Centre (EBIC-EGE) Proje Koordinatörü, 2008-2014
- COST ACTION - FP0602 Management Comittee member, Biotechnology for Lignocellulose Biorefineries, 2008-2011
- Türk Patent Enstitüsü EPO Ulusal Delegesi , 2008-In Progress
- Universite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Yürütme Kurulu Üyesi , 2008-In Progress
- Üniversite -Sanayi İşbirbirliği Merkezleri Platformu Yönetim Kurulu Üyesi , 2008-In Progress
- Avrupa Birliği - FP6 , “European Researchers Night in Turkey” (EUREN-TR) Proje Koordinatörü, 2006
- Izmir Bölgesel Kalkınma Ajansı Danışma Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Temsilcisi , 2006-2008
- Avrupa Birliği - FP6 , “Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology” (BIO-ACE) Proje Koordinatörü, 2005-2008
- TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Ege Bölge Koordinatörü, 2005
- Ege Bölgesi Sanayi Odası Üniversite Sanayi İşbirliği Komitesi Üniversite Eş Başkanı, 2005-In Progress
- Ege Üniversitesi Mobilite Merkezi Koordinatörü, 2005-In Progress
- TUBITAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi, 2004-In Progress
- Avrupa Birliği – FP6 , “Aegean Region Innovation Relay Centre - IRC-EGE” Proje Koordinatörü, 2004-In Progress
- Ege Sanayici İş Adamları Derneği (ESİAD) AB 6. Çerçeve Programı Komitesi Ege Üniversitesi Temsilcisi, 2004-In Progress
- Ege Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-EGE) Koordinatörü, 2004-In Progress
- KOSGEB, İzmir Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) İnceleme ve Seçim Kurulu Üyesi, 2003-In Progress
- Ege Bölgesi Sanayi Odası Üniversite Sanayi İlişkileri Üst Kurulu Gözlemci Üyesi, 2003-In Progress
- Izmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yürütme Kurulu Üyesi - Ege Üniversitesi’ni Temsilen, 2003-In Progress
- Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, 2002-2003
- Ege Üniversitesi Avrupa Birliği Çerçeve Programları Kurumsal Irtibat Noktası, 2002-In Progress
- Avrupa Birliği İş Merkezi (ABİGEM-IZMİR) Danışma Kurulu Üyesi (Ege Üniversitesi’ni Temsilen), 2002-In Progress
- Avrupa Birliği INCO Projesi “Mediterranean Usage of Biotechnological Treated Effluent Water” Türk Koordinatörü, 2000-2004
- Ege Bölgesi Sanayi Odası - İzmir Üniversiteleri Protokolü, Ege Üniversitesi temsilcisi, 1999-2001
- Ege Üniversitesi – EBSO – KOSGEB Duvarsız İnkübatör İnceleme ve Seçim Kurulu Başkanı, 1999-2003
- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT 98/010) Projesi Yürütücüsü, 1998-2000
- British Council Academic Links Projesi Türk Koordinatörü, 1997-2000
- A.B.D. National Science Foundation Workshop Grant Türk Koordinatörü, 1997-1998
- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Projesi (182/S) Yürütücüsü, 1996-1997
- TUBA-TTGV-TÜBİTAK, Bilim - Teknoloji - Sanayi Tartışmaları Platformu, Genetik/Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Çalışma Grubu Üyesi, 1995-1997
- YÖK Milli Maeslek Komiteleri, Fen ve Mühendislik Komitesi Biyolojik Bilimler Alt Komitesi Üyesi, 1995
- Encyclopedia of Life Support Systems, Honorary Editorial Board Üyesi, 1995-1996
- DPT 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Biyoteknoloji İhtisas Komitesi Üyesi, 1994-1995
- IUPAC, Biyoteknoloji Ulusal Temsilcisi, 1994-1998
- Avrupa Birliği MED-CAMPUS Programı AO39 Projesi Koordinatör Yardımcısı, 1992-1995
- NATO-Advanced Study Institute (Recent Advances in Industrial Applications of Biotechnology ) Ko-direktörü, 1990-1991
- ı. Bilim Teknoloji Şurası Üniversite temsilcisi ve İleri Teknolojiler Alt Komisyonu Üyesi, 1990
- Kimya Müh. Bölümü İngilizce Dil Jürisi Üyesi, 1988-2000
- E.Ü. Kimya Mühendisliği Dergisi Yayın Komisyonu Üyesi, 1986-1996
- Mühendislik Fakültesi Tanıtmalık hazırlama Komitesi Üyesi, 1984-1987
Research Interests- Biyomühendislik (6120000)
- Biyoteknoloji (6140207)
Indexed Journal Publications (70 entries)- 2015, Demir, T., Hames, E. E., Öncel, S. S., Vardar Sukan, F. An optimization approach to scale up keratinase production by Streptomyces sp. 2M21 by utilizing chicken feather, International Biodeterioration & Biodegradation, 103:134–140.
- 2015, Deniz, I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. Evaluation of scale-up parameters of bioethanol production from Escherichia coli KO11, Turkish Journal of Biochemistry, 40 (1):74-80.
- 2015, Deniz, I., Vardar Sukan, F., Yüksel, M., Sağlam, M., Ballice, L., Yesil-Celiktas, O. Hydrogen production from marine biomass by hydrothermal gasification. Energy Conversion and Management, 96:124-130.
- 2015, Hames, E.E., Vardar-Sukan, F. And Kosaric, N. Patents on Biosurfactants and Future Trends, in “Biosurfactants: Production and Utilization – Processes, Technologies and Economics” (N. Kosaric, and F. Vardar-Sukan ed.), Surfactant Science Series Volume 159, CRC Press, pp 165 -244.
- 2014, Deniz, I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. Aeration-enhanced bioethanol production, Biochemical Engineering Journal,92:41-46.
- 2014, Deniz I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. Evaluation of physical parameters on bioethanol production, ISBN: 978-605-85204-1-7, Full text, Proceeding of GreInSus2014 Congress, Izmir, Turkey.
- 2014, Deniz I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. Pervaporation of Bioethanol Produced from Apple Pomace, ISBN 978-86-7672-237-2, Full text, Proceeding of IV International Conference, Ecology of Urban Areas, Zrenjanin, Sırbistan.
- 2014, Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. The effects of single and combined cellulosic agrowaste substrates on bioethanol production, Fuel,134:477-484.
- 2014, Oncel SS., Kose A, Faraloni C, İmamoglu E., Elibol M., Torzillo G., Vardar Sukan F. Biohydrogen production from model microalgae Chlamydomonas reinhardtii: a simulation of environmental conditions for outdoor experiments, International Journal of Hydrogen Energy, Accepted Manuscript
- 2014, Oncel, S., Kose, A., Faraloni, C., İmamoglu, E., Elibol, M., Torzillo, G., Vardar Sukan, F. Biohydrogen production using mutant strains of Chlamydomonas reinhardtii: The effects of light intensity and illumination patterns. Biochemical Engineering Journal, 92:47–52.
- 2013, Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Scale-up and kinetic modeling for bioethanol production, Bioresource Technology, 144: 311–320.
- 2013, Imamoglu, E., Conk Dalay, M., Vardar Sukan, F., Regional Differences in Rice Hulls Supply for Bioethanol Production, Applied Biochemistry and Biotechnology, 171: 2065-2074.
- 2011, Oncel, S.S., Vardar-Sukan F., Application of Proton Exchange Membrane fuel cells for the monitoring and the direct usage of bio-hydrogen produced by Chlamydomonas reinhardtii, J. of Power Source , 196, 46-53.
- 2011, Oncel, S. S., Vardar-Sukan F., Effect of light intensity and the light:dark cycles on the long term hydrogen production of Chlamydomonas reinhardtii by batch cultures, Biomass and Bioenergy, 35, 1066-1074.
- 2011, Ergun Ergül, F., Sargın, S., Öngen, G., Vardar Sukan, F., Dephenolization and decolorization of olive mill wastewater through sequential batch and co-culture applications. World J Microbiol Biotechnol., 27: 107-114.
- 2011,Oncel, S. S., Imamoglu, E., Gunerken, E., Vardar-Sukan F., Comparison of different cultivation modes and light intensities using mono-cultures and co-cultures of Haematococcus pluvialis and Chlorella zofingiensis, J. Chem. Technol. Biotechnol. 86, 414-420.
- 2010, Imamoglu, E., Conk Dalay, M., Vardar Sukan, F., Semi-continuous Cultivation of Haematococcus pluvialis for Commercial Production, Appl. Biochem. Biotechnol.,160,764-772.
- 2010, Yesil-Celiktas, O., Isleten, M., Vardar-Sukan F., Cetin, E.O.,In vitro release kinetics of pine bark extract enriched orange juice and the shelf stability. - British Food Journal, 112(10) 1063-1076.
- 2010, Pekin, G., Haskök, S., Sargın, S., Gezgin, Y., Eltem, R., İkizoğlu, E., Azbar, N., Vardar Sukan, F., Anaerobic digestion of Aegean olive mill effluents with and without pretreatment. J Chem Technol Biotechnol., 85: 976-982.
- 2010, Yesil-Celiktas, O., Gurel, A., Vardar-Sukan, F. (2010). “Large Scale Cultivation of Plant Cell and Tissue Culture in Bioreactors”, Transworld Research Network, Kerala.
- 2010, Yesil-Celiktas O., Sevimli C., Bedir E., Vardar-Sukan F. Inhibitory effects of rosemary extracts, carnosic acid and rosmarinic acid on the growth of human cancer cell lines. Plant Foods for Human Nutrition, 65:158-163.
- 2009, Oncel, S. S., Vardar-Sukan F., Photo-bioproduction of hydrogen by Chlamydomonas reinhardtii using a Semi-continuous process regime, Int. J. Hydrogen Energy, 34, 7592-7602.
- 2009, Ergül, F. E., Sargın, S., Öngen, G., Vardar-Sukan, F.,Dephenolisation of Olive Mill Waste Water Using Adapted Trametes versicolor, Int. J. Biodeterioration & Biodegradation, 63, 1-6.
- 2009, Imamoglu, E. Conk Dalay, M, Vardar Sukan, F., Influences of Different Stress Media and High Light Intensities on Accumulation of Astaxanthin in the Green Alga Haematococcus pluvialis, New Biotechnology, 26 (3/4), 199-204.
- 2009, Yesil-Celiktas, O., Isleten, M., Karagul-Yuceer, Y., Bedir, E., Vardar-Sukan F., Influence of supercritical carbon dioxide and methanolic extracts of rosemary on oxidation and sensory properties of wheat germ oil. Journal of Food Quality 32, 709 – 724.
- 2009, Imamoglu, E., Conk Dalay, M., Vardar Sukan, F. Effect of Different Cultivation Models on Growth of Haematococcus pluvialis Flotow Int. J. Nat. Eng. Sci., 3 (2): 10-13.
- 2009, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F. Importance of Innovation in Agriculture, J. Agricultural Machinery Science, 5(1), 1-8.
- 2008, Oncel, S., Vardar-Sukan, F. Comparison of two different pneumatically mixed column photobioreactors for the cultivation of Artrospira platensis (Spirulina platensis). Bioresource Technology, 99, 4755-4760.
- 2008, Vardar-Sukan, F. Türkiye için Biyoteknoloji Konferansı, İlaç ve Kimya Endüstrisi IKEV, 8 Kasım, İstanbul, 136 – 141.
- 2008, Hameş-Kocabaş, E., Yeşil-Çeliktaş, Ö., İşleten, M., Vardar-Sukan, F. Antimicrobial Activity of Pine Bark Extract and Assessment of Potential Application in Cooked Red Meat, Gıda, 33(3), 123-127.
- 2007, Yesil-Celiktas, O., Hames-Kocabas, E. E., Bedir, E., Vardar-Sukan F., Ozek, T., Baser, K.H.C. Antimicrobial Activities of Methanol Extracts and Essential Oils of Rosmarinus officinalis Depending on Location and Seasonal Variations, Food Chemistry, 100, 553-559.
- 2007, Yesil-Celiktas, O., Girgin, G., Orhan, H., Wichers, H., Bedir, E., Vardar-Sukan, F. Screening of Free Radical Scavenging Capacity and Antioxidant Activities of Rosmarinus officinalis Extracts with focus on Location and Harvesting Times, European Food Research and Technology, article in press.
- 2007, Yesil-Celiktas, O., Bedir, E., Vardar-Sukan, F. In vitro Antioxidant Activities of Rosmarinus officinalis Extracts Treated with Supercritical Carbon Dioxide, Food Chemistry, 101, 1474-1481.
- 2007, Imamoglu, E.: Vardar-Sukan, F.: Conk-Dalay, M. Effect of Different Culture Media and Light Intensities on Growth of Haematococcus pluvialis, Int. J. Natural and Eng. Sci. 1(3) 05-09.
- 2007, Yesil-Celiktas, O.: Nartop, P., Gurel, A., Bedir, E: Vardar-Sukan, F. Determination of Phenolic Content and Antioxidant Activity of Extracts Obtained from Rosmarinus officinalis’ calli, J. Plant Physiology, 164, 1536-1542.
- 2007, Yeşil-Çeliktaş, Ö.; Vardar-Sukan, F. Gıda Sanayii ve Tüketici Perspektifi ile Doğal Antioksidanlar, Dünya Gıda, s.01, 77-81
- 2006, Temel, S.: Vardar-Sukan, F.: Akdeniz, C.: Çeliktaş, S. The Impact of Technology on Industrial Development and Role of IRCs, Hungarian Agricultural Engineering, 19, 60-62.
- 2006, Temel, S.: Vardar-Sukan, F.: Akdeniz, C.: Çeliktaş, S. The Impact of Technology on Industrial Development and Role of IRCs, Hungarian Agricultural Engineering, 19, 60-62.
- 2006, Pekin, G.: Vardar-Sukan, F. Production of Sophorolipids Using the Yeast Candida bombicola ATTC 22214 for the Applications in the Food Industry, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2, 109-117.
- 2006, Yeşil-Çeliktaş, Hameş-Kocabaş, E. E., G.; Bedir, E., Vardar-Sukan, F., Ozek, T.; Başer, K. H. C., Antimicrobial Activities of Methanol Extracts and Essential Oils of Rosmarinus officinalis Depending on Location and Seasonal Variations, Food Chemistry, 100, 553 – 559
- 2005, Pekin, G., Vardar-Sukan F., Kosaric, N. Production of Sophorolipids from Candida bombicola ATCC 22214 Using Turkish Corn Oil and Honey, Engineering in life Sciences, 5(4), 295-394.
- 2005, Pekin, G.; Vardar-Sukan, F.; Kosaric, N., Production of Sophorolipids from Candida bombicola ATCC 22214 Using Turkish Corn Oil and Honey, Engineering in Life Sciences 5(4), 295 – 394.
- 2004, Koltuksuz, T. A.; Aslan, E..; Ozaktan, H.; Bora, T.; and Vardar-Sukan, F. Effects of different drying techniques on the inhibitory effect of Pantoea agglomerans strain EH-24 bioformulation on fire blight, Proceedings of the 1st International Symposium on Biological Control of Bacterial Plant Diseases, October 23 – 26, Darmstat, Germany, pp.159 -162.
- 2004, Koltuksuz, T. A.; Aslan, E..; Bora, K.; Ozaktan, H.; Ongen, G.;Bora, T.; and Vardar-Sukan, F. Preparation of Pantoea agglomerans strain EH-24 using different sustrates and different drying techniques, Proceedings of 10th International Workshop on Fire Blight, July 5 – 9, Bologna, Italy, pp.55.
- 2004, Vardar-Sukan, F. Agricultural Biotechnology for Medium and Low Income Farmers: Use of Natural Products, Cropping with Biotechnology June 13-15, Prairie View, Texas, USA, pp.42.
- 2003, Hepbasli, A., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan F., Oktay, Z. Utilization of Olive Cake as a Potential Energy Source in Turkey, Energy Sources, 25(5), 405-417.
- 2003, Ergun, F.; Sargın, S.; Öngen, G.; Vardar-Sukan, F. Dephenolisation and Decelorisation of Olive Mill Waste Water Using Adapted Trametes versicolor, Proceedings of International Workshop Mediterranean Reuse of Wastewater, Dec 5, Viterbo Italy, pp. 83-84.
- 2003, Hepbaşlı, A., Akdeniz, R. C., Vardar-Sukan, F., Oktay, Z. Utilization of Olive Cake as a Potential Energy Source in Turkey, Energy Sources , 25(5), 405-417
- 2003, Vardar-Sukan, F., Temel, S. Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirmeyi Hedefleyen Bir Kurum (EBILTEM), Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, Haziran 2003, Cilt 3, Sayı 2.
- 2002, Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan F., Hepbaşlı, A. Evaluation of Aegean Region Agroindustrial Wastes as a Potential Energy Source, Energy Sources, 24(10), 949-960.
- 2001, Kosaric, N., Vardar-Sukan F. Potential Source of Energy and Chemical Products, in 'The Biotechnology of Ethanol: Classical and Future Applications' (M. Roehr, ed.) Wiley-VCH, Weinheim, 89-226.
- 2000, Vardar-Sukan, F., Book Review: Cyanobacterial Biotechnology, International Journal of Hydrogen Energy, 25(4), 377-380.
- 2000, Vardar-Sukan, F., Kosaric, N. Industrial Effluents: Sources, Properties, and Treatments, in “Encyclopedia of Microbiology”, 2nd Edition (J. Lederberg, ed.) vol. 2, Academic Press, San Diego, pp. 738-766.
- 2000, Vardar-Sukan, F., Kosaric, N.. Microbial Surface Active Agents-Biosurfactants, in “Encyclopedia of Microbiology”, ed. in chief.: Joçkua Lederberg, Academic Press, San Diego, pp. 618-635.
- 1998, Çaylak, B., Vardar-Sukan, F. Comparison of Different Production Processes for Bioethanol, Turkish J. Chemistry, 22(4), 351-359.
- 1998, Vardar-Sukan, F., Foaming: Consequences, Prevention and Destruction, Biotechnology Advances, 16(5-6), Sept. Nov. 913-948.
- 1998, Vardar-Sukan, F. Foaming: Consequences, Prevention and Destruction, Biotechnology Advances, 16(5,6), 913-948.
- 1998, Çaylak, B., Vardar-Sukan, F. Comparison of Different Production Processes for Bioethanol, Turkish Journal of Chemistry, 22(4), 351-359
- 1993, Vardar-Sukan, F., Sukan, S. S., Öngen-Baysal, G., Enzymatic Hydrolysis of Complex Substrates Following Pretreatment Operations, Biotechnol. Lett. 15(6), 657-660.
- 1991, Vardar-Sukan, F., Effect of Natural Oils on Foam Collapse in Bioprocesses, Biotechnol. Lett. 13(2), 107-112.
- 1989, Sukan, S. S., Güray, A., Vardar-Sukan, F., Effect of Natural Oils and Surfactants on Cellulase Production and Activity, J. Chem. Technol. Biotechnol. 46, 179-187.
- 1988, Vardar-Sukan, F. Efficiency of Natural Oils as Antifoaming Agents in Bioprocesses, J. Chem. Technol. 43, 39-47.
- 1987, Sukan, S. S. Vardar-Sukan, F. Mixing Performance of Air-lift Fermenters against Working Volume and Draft Tube Dimensions, Bioprocess Engineering, 2, 33-38.
- 1986, Dynamics of Oxygen Mass Transfer in Bioreactors Part II: Design Variables, Process Biochemistry, 21(2), 40-44.
- 1985, Vardar-Sukan, F., Dynamics of Oxygen Mass Transfer in Bioreactors Part I: Operating Variables, Process Biochemistry, 20(6), 181-184
- 1983, Vardar, F. Turkey's Industrial Progress, Chemistry and Industry, 8, 2998-303
- 1983, Vardar, F. Problems of Mass and Momentum Transfer in Large Fermenters, Process Biochemistry, 18(5), 21-23
- 1983, Vardar, F. Problems of Mass and Momentum Transfer in Large Fermenters, Process Biochemistry, 18(5), 21-23.
- 1982, Vardar, F., Lilly, M.D.L., The measurement of Oxygen Transfer Coefficients in Fermentors by Frequency Response Techniques, Biotechnol. Bioeng. 24, 1711-1719
- 1982, Vardar, F., Lilly, M.D. Effect of Cycling Dissolved Oxygen Concentrations on Product Formation in Penicillin fermentations, European Journal of Microbiological Biotechnollogy, 14, 203-211

Publications in Non-Indexed Journals (47 entries)- 2013, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar Sukan, F., Bilgi Tabanlı Ekonomilere Geçişte Üniversitelerin ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeri ve Önemi: İzmir Örneği, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 50, Sayı 578, ss: 31-46.
- 2011, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar Sukan, F., Ar-Ge ve İnovasyon Açısından İzmir KOBİ'lerinin Durumu, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 48, Sayı 555, ss: 83-92.
- 2010, Akdeniz, R.C., Temel, S., Vardar-Sukan, F., Tarım Sektöründe İnovasyonun Önemi. Tarım Gözlem 1(5), 56-60.
- 2009, Vardar-Sukan, F., Akdeniz, R.C., Temel, S., Avrupa İşletmeler Ağı ve Teknoloji Değerlendirmeleri, Bilgi Çağı 5(4), 48-51.
- 2007, Özlem Yeşil Çeliktaş, Fazilet Vardar Sukan. Gıda Sanayi ve Tüketici Perspektifiyle Doğal Antioksidanlar, Dünya Gıda Dergisi, Ocak sayısı, 110-115.
- 2007, Vardar-Sukan, F.,“Türkiye için Biyoteknoloji Konferansı” İlaç ve Kimya Endüstrisi IKEV, 8 Kasım, İstanbul, 136 – 141.
- 2006, Vardar-Sukan F. AB Çerçeve Programları ve Türk Araştırıcıları, Eurobirlik, 17 (4), 26-27.
- 2004, Vardar-Sukan F. Türkiye'de Biyomühendisliğin Dünü, Bugünü ve Yarını, Uluslararası Biyomühendislik: Problemler ve Perspektifler Çalıştayı, 20-23 Ekim, İstanbul, pp.136-157.
- 2004, Vardar-Sukan F. Agricultural Biotechnology for Medium and Low Income Farmers: Use of Natural products, Cropping with Biotechnology, June 13-15, Prairie View, Texas, USA, pp.42
- 2004, Vardar-Sukan, F. Türkiye’de Biyomühendisliğin Dünü, Bugünü ve Yarını, Uluslar arası Biyomühendislik; Problemler ve Perspektifler Çalıştayı, 20-23 Ekim, İstanbul, pp. 136-157.
- 2003, İkizoğlu, E., Vardar-Sukan F. Biyoteknoloji Kendi Mühendisini Arıyor, Kimya Mühendisliği Dergisi, Ekim-Kasım, s.164-165, 15-16.
- 2003, Ergun, F., Sargın, S., Öngen, G., Vardar-Sukan F. Dephenolisation and Decelorisation of Olive Mill Waste Water Using Adapted Trametes versicolor, Proceedings of International Workshop Mediterranean Reuse of Wastewater, Dec. 5, Viterbo, Italy, pp. 83-84.
- 2003, İkizoğlu, E.; Vardar-Sukan, F. Biyoteknoloji Kendi Mühendisini Arıyor, Kimya Mühendisliği Dergisi, Ekim-Kasım, s164-165, 15-16.
- 2002, Vardar-Sukan F., Akdeniz R.C., Hepbaşlı, A. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Ar-Ge Merkezlerinin Rolü: EBİLTEM Uygulaması, Endüstri Mühendisliği, 13(2), 12-19.
- Cruz, A.M., Steinberg, L., Vardar-Sukan F., Ersöz, Y. (2002) Preparedness for Joint Earthquake and Technological Disaster Following an Earthquake Lesson from the Turkey Earthqauke of August 17, 1999, Hazards 2002, Ninth International Symposium on Natural and Human-Made Hazards, Oct. 3-6, Antalya, Turkey, p.p. 22.
- 2001, Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F., Hepbaşlı, A. Study on the Potential of Agroindustrial Wastes in the Aegean Region, Turkey and Their Usage as Energy Source, CD Proceedings of Conference on Integrated Renewable Energy for Regional Development (CIRERD01), Bali.
- 2000, Vardar-Sukan F., Kosaric, N. Microbial Surface Active Agents-Biosurfactants, in “Encyclopedia of Microbiology”, ed. in chief.: Joçkua Lederberg, Academic Press, San Diego, 618-635.
- 2000, Vardar-Sukan, F., Kosaric, N. Industrial Effluents: Sources, Properties and treatments, in “Encyclopedia of Microbiology”, 2nd Edition (Joskua Lederberg, ed) Academic Press, San Diego, 738-766.
- 1999, Özaktan, H., Bora, T., Vardar-Sukan, F., Sukan, S., Sargın, S., Studies on Determination of Antagonistic Potential and Biopreparation of Some Bacteria Against the Fireblight Pathogen, Proc. of the 8th International Workshop on Fire Blight, eds. M. T. Mom ol, H. Saygılı, Acta Hort. 489, ISHS, 663-668.
- 1996, Vardar-Sukan, F., Avrupa Birliği'nde Biyoteknoloji: Strateji ve Organizasyon, T.M.M.O.B. Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölge Şubesi Haber Bülteni, 3(12), 10-16.
- 1993, Sukan, Ş.S., Öngen-Baysal, G., Vardar-Sukan, F., Atık Bira Mayasından Maya Ekstraktı Üretimi, Gıda Sanayii Dergisi, 7(1), 54-56.
- 1992, Vardar-Sukan, F. Foaming and Its Control in Bioprocesses in 'Recent Advances in Biotechnology' ed. F. Vardar-Sukan and Ş. S. Sukan, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp 113-146.
- 1990, Vardar-Sukan, F. Biyoteknoloji 20. Yüzyılın Cankurtaranı, Cumhuriyet Bilim Teknik Dosya 6(a), Sayı 181, 1 Eylül, 1-4.
- 1990, Vardar-Sukan, F. Biyoteknoloji 20. Yüzyılın Cankurtaranı, Cumhuriyet Bilim Teknik Dosya 6(b), Sayı 182, 8 Eylül, 1-4.
- 1990, Vardar-Sukan F., Özemre, A., Lohner, A. İki Biyoetanol Üretim Prosesinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, Doğa Bilim Dergisi, Mühendislik ve Çevre Bilimleri, 14, 414-419.
- 1989, Vardar-Sukan, F., Sukan, S.S. Kimya Mühendislerinin Biyoproses Endüstrilerindeki Yeri, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Kimya Mühendisliği, 6(2), 17-23.
- 1989, Vardar-Sukan, F., Sukan, S.S., Kimya Mühendislerinin Biyoproses Endüstrilerindeki Yeri, Kimya Mühendisliği, Ağustos-Ekim, 135-136, 35-38
- 1989, Vardar-Sukan F., Yirmibirinci Yüzyılda Biyoteknolojiden Beklediklerimiz, Bilim ve Teknik, 22(264), 10-12.
- 1987, Sukan, Ş.S., Vardar-Sukan F. İç Dolanımlı Hava Kaldırmalı Biyoreaktörlerde Çıkış Borusu Konum ve Boyutlarının Karışma Özelliklerine Etkisi, Doğa Bilim Dergisi, Mühendislik ve Çevre Bilimleri, 11(1), 15-24.
- 1986, Vardar-Sukan, F., Karahan, G., Biyoetanol Üretiminde Alternatif Alt-akım İşlemleri, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Kimya Mühendisliği, 3(1-2), 45-56
- 1985, Vardar-Sukan, F., Beba, A. Değişik Tarımsal ve Endüstriyel Atıkların Biyogaza Dönüşüm Potansiyellerinin İncelenmesi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2(1), 21-28.
- 1984, Vardar, F. İkizoğlu, E. Biyoteknolojik Proseslerin Tanımı, Kimya Mühendisliği, Mayıs 107, 5-7.
- 1984, Vardar, F. Biyoteknolojinin Gelişmekte olan Ülkeler ve Türkiye'deki Potansiyeli, Kimya Mühendisliği, 107, 11-12
- 1984, Vardar, F. Biyoreaktörlerin Tasarımı, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Kimya Mühendisliği, 1(1), 75-85
- 1983, Vardar, F., Effects of Agitation and Aeration on the Morphology of the Culture in Penicillin Fermentations, H.Ü. Fen ve Müh. Der., 12, 129-138.
- 1983, Vardar, F. Effect of a Short Interruption in Aeration on Penicillium chrysogenum and Its Productivity in Fermentations, Chimica Acta Turcica, 11, 53-58.
- 1983, Vardar, F. Turkey's Industrial Progress, Chemistry and Industry, 8, 293-303.
- 1982, Severge, T., Vardar, F. Gıda Sanayii Atık Sularının Arındırılması Sorunu, EBSO Sanayi Dergisi, Eylül, 8-14
- 1982, Vardar, F., Endüstride Enzimler, Sandoz Bülteni, 2(8)
- 1982, Vardar, F., Lilly M.D. Effect of Cycling Dissolved Oxygen Concentrations on Product Formation in Penicillin Fermentations, Eur. J. App. Microbiol. Biotechnol. 14, 203-211.
- 1981, Vardar, F. Effect of Cycling Dissolved DOT on Product Formation in Fermentations, J. Ramsay Soc. 25-26.
- 1981, Vardar, F. Fermentation Scale-up: Effect of Cycling Dissolved Gas Concentrations on Microbial Product Formation, J. Ramsay, Soc., 27-28.
- 1981, Vardar, F. Effect of Cycling Dissolved Oxygen Concentrations on Product Formation in Penicillin Fermentations. Ph.D. Thesis, University College London, U.K.
- 1980, Vardar, F., Biyoteknoloji: Endüstride Açtığı Ufuklar, BMC Dünyası, 46.
- 1979, Vardar, F., Effects of Cycling DOT on Product Formation in Fermentations, J. Ramsay Soc., 25-26
- 1978, Vardar, F., Eğilmez, N. Selülozik Atıkların Enzimatik Hidrolizi, Diploma Tezi, Ege Üniversitesi
- 1973, Vardar, F., Farelerin Döl Veriminde DDT'li Mama ile Beslenmenin Rolü, Bilim ve Teknik, 6, 66.

Publications in Other Journals and Medias (34 entries)- 2000, Olive Oil Waste Water Treatment, (Diploma Tezi).
- 1999, Production of Biosurfactants Using Olive Oil Industry Wastewater,(Diploma Tezi)
- 1997, "Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Akreditasyonu", Mühendislik Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Paneli, TMMOB İzmır İl Koordinasyon Kurulu, 15.10.1997, İzmir
- 1997, Reutilization of Vegetable Oil Industry Wastes
- 1996, "Avrupa Topluluğunda Biyoteknoloji", Biyoteknoloji ve Sanayi Uygulamaları, Panel İzmir Teknopark A.Ş., 28.03.1996.
- 1996, Kimya Mühendisliği Eğitimi: Yeni Nesil Eğilimler ve Akreditasyon", Avrupa Birliği'nde Mühendislik Alanlarının Düzenlenmesi, Panel Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölgesi Şubesi, 21.06.1996, İzmir
- 1996, Investigation of the Pollution in the Nif Stream and the Wastewater Treatment Required,(Diploma Tezi).
- 1995, "Avrupa Topluluğunda Biyoteknoloji", Biyoteknoloji ve Endüstriyel Uygulamaları, Panel Kimya Mühendisleri Odası, Ege Bölgesi Şubesi, 13.12.1995, İzmir
- 1995, Biotechnology Perception of the Turkish Industry,(Diploma Tezi).
- 1995, Application of Water Hyacynths in Waste Water Treatment,(Diploma Tezi).
- 1994, Determination of Effective Parameters in Penicillin Productıon,(Diploma Tezi).
- 1993, Penicillin Production,(Diploma Tezi).
- 1992,"Biotechnology and the University-Industry Relations in Turkey" MED-CAMPUS Project No: 39, Workshop 3, May 11-13, London
- 1992, Novel Methods of Aeration in Bioreactors,(Diploma Tezi).
- 1992, Biological Treatment of Phenolic Wastes,(Diploma Tezi).
- 1992, Yoğurt Production Using Continuous Processes,(Diploma Tezi).
- 1992, Comparison of Different Production Processes for Bioethanol,(Diploma Tezi).
- 1991, İstanbul Televizyonu (TV2) "Bilim Gündemi Programı"-30 Kasım 1991
- 1991, Atık Bira Mayasından Maya Ekstratı Üreten Bir Tesisin Tasarımı,(Diploma Tezi).
- 1990, 23 Ocak tarihinde Kimya Vakfı tarafından düzenlenen Kimya Sanayiinde Geleceğin Güvencesı konulu panelde "Biyoteknolojideki Gelişmeler" adlı konuşma.
- 1990, 11 Nisan tarihinde Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın T.C. Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa düzenledikleri Biyoteknolojiden Beklentilerimiz adlı panelde moderator konuşması.
- 1990, 12 ve 18 Temmuz tarihlerinde İstanbul Televizyonu (TV2) "Bilim Dünyasından Programı"
- 1988, Doğal Yağlardan Üretilen Bazı Köpük Kırıcıların Etkinlikleri,(Diploma Tezi).
- 1988, İki Sürekli Biyoetanol Üretim Prosesinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi,(Diploma Tezi).
- 1987, Doğal Yağların Köpük Kırıcı Etkinliklerinin Matematiksel Değerlendirmesi, (Diploma Tezi).
- 1986, Doğal Yağların Köpük Kırıcı olarak Kullanımları,(Diploma Tezi).
- 1986, Mutlak Alkol Üretiminde Alt Akım İşlemlerinin Değerlendirilmesi,(Diploma Tezi).
- 1985, Doğal Yağların Fiziksel özellikleri ile Köpük Kırıcı Niteliklerinin Korelasyonu,(Diploma Tezi).
- 1985, Hava Kaldırmalı Reaktörlerin Karıştırma Özellikleri,(Diploma Tezi).
- 1985, Cin Mısırının Enzimatik Hidroliz Özellikleri,(Diploma Tezi).
- 1985, Biyokütle Kullanarak Alkol-Su Karışımında Buhar Fazı Ayırımının İncelenmesi,(Diploma Tezi).
- 1983, İşlenmiş Üzüm Artıklarından Biyogaz Elde Edilmesi,(Diploma Tezi).
- 1983, Sürekli Kültür Sistemı ile Etanol Üretilmesi,(Diploma Tezi).
- 1983, Bira Endüstrisi Artıklarından Biyogaz Elde Edilmesi,(Diploma Tezi).

International Conference Proceedings (67 entries)- 2014, Öncel S., Köse A., Vardar Sukan F., Faraloni C., Torzillo G.,Imamoğlu E., Elibol M. Biohydrogen production from model microalgale Chlamydomonas renihardtii: A simulation of environmental conditions for outdoor experiments, ICCE2014, Sözlü Sunum, İstanbul, TÜRKİYE.
- 2014, Deniz I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. Effect of Oxygen Mass Transfer Rate in Bioethanol Production and Recovery of Bioethanol Using Pervaporation Unit, Sözlü Sunum, GreInSus 2014 Congress, Izmir, Turkey.
- 2014, Deniz I., Demir T., Oncel S., Hameş E., Vardar-Sukan F. Scale-up of keratinase production by Streptomyces sp. 2M21: from 250 ml to 5 L, Poster, ISBA17 International Symposium on the Biology of Actinomycetes, Kuşadası, Aydın, Turkey.
- 2014, Deniz I., Demir T., Hameş-Kocabaş E., Oncel S., Zihnioglu F., Vardar-Sukan F. (2014) Enhanced keratinase production in packed bed reactor by Streptomyces sp., Poster, International Congress on Biocatalysis (BIOCAT2014), Hamburg, Germany.
- 2013, Aslan E., Vardar Sukan F., Ozaktan H., The production of bacterial biofertilizers using carriers, Poster Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Demir T., Hames Kocabas E., Oncel S., Vardar Sukan F., An optimization approach to scale up of keratinase production by Streptomyces sp. by utilizing chicken feather, Poster Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Deniz I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Fruit Pomace Waste For Bioethanol Production, Poster Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Oncel S., Kose A., Sukan F.V., Faraloni C., Torzillo G., Imamoglu E., Elibol M., Hydrogen Production by mutant strains of Chlamydomonas reinhardtii, Oral Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Deniz I., Imamoglu E., Vardar Sukan F., Aeration-Enhanced Bioethanol Production, Oral Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Vardar Sukan F., Horizon 2020 Strategies in Bio-Based Research and Innovation, Oral Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Vardar Sukan F., Trends in Knowledge-Based Bioeconomy, Oral Presentation, 6th International Bioengineering Congress, Kuşadası, Turkey.
- 2013, Öncel S., Köse A., Vardar Sukan F., Faraloni C., Torzillo G. Effect of light intensity and illumination on hydrogen production by mutant strains of Chlamydomonas reinhardtii, BioH2, Sözlü Sunum, Montreal, KANADA.
- 2012, Sevimli-Gur C., Yesil-Celiktas O., Vardar-Sukan F., Bedir E., Anticancer effects of methanolic, supercritical CO2 rosemary extracts, carnosic acid and rosmarinic acid. 15th European Congress on Biotechnology, Istanbul, Turkey.
- 2012, Vardar-Sukan, F., Yesil-Celiktas, O. Bioeconomy for bioindustries: Applications and Trends, 3rd International Conference on Industrial Biotechnology, 24-27 June, Palermo, Italy.
- 2011, Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Effect of Different Temperatures on Ethanol Recovery Using Pervaporation Unit, Poster Presentation, Italic 6 Congress - Science & Technology of Biomass: Advances and Challenges, Viterbo, Italy.
- 2010, Pekin, G., Haskök, S., Sargın, S., Gezgin, Y., Eltem, R., İkizoğlu, E., Azbar, N., Vardar Sukan, F., Anaerobic digestion of Aegean olive mill effluents with and without pretreatment. Proceedings of the 2nd International Conference of IAMAW, p. 10, June 17-19 2010, İzmir, TURKEY.
- 2010, Gezgin, Y., Sargın, S., Eltem, R., Vardar Sukan, F., Bakı, B., Avcı, G., İltüzer, H., Satılmış, S., Determination of optimum conditions for Trichoderma Micropropagules production in shake flasks and static culture. V. International Bioengineering Congress BEC2010, p.205, 16-19 June 2010, İzmir, TURKEY.
- 2010, Aslan, E., Vardar Sukan, F., Ozaktan, H., Bio-inoculant Production of Plant Growth Promoting Rizobacteria by Using Soilless Media Substrates. Oral Presentation, V. International Bioengineering Congress BEC2010, p.71, 16-19 June 2010, İzmir, TURKEY.
- 2010, Sargın, S., Gezgin, Y., Eltem, R., Vardar Sukan, F., Kepenekli, A., Ünver, A., Sabankay, M., Dayankaç, S., Yılmaz, Z., Evaluation Of Various Agro-Industrial Co-Products For The Production Of Trichoderma Micropropagules As A Biocontrol Agent Under Solid State Fermentation Conditions. Proceedings of the 2nd International Conference of IAMAW, p. 44, June 17-19 2010, İzmir, TURKEY.
- 2010, Imamoglu E, Vardar Sukan F., Sargin S., Economic Evaluation & Applications of Pervaporation in Bioethanol production processes, Poster Presentation, International Scientific Conference on Pervaporation and Vapor Permeation, Toruń, Poland.
- 2010, Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Bioethanol Production from the combination of rice hulls and cotton stalks hydrolyzates by the co-cultivation of Escherichia coli KO11 and Zymomonas mobilis ZM4, Oral Presentation, COST FP0602 Fourth Annual Workshop, Cesme, Izmir, Turkey.
- 2010, Imamoglu E., Vardar Sukan F., Fermentation of wheat straw hydrolyzate to ethanol by recombinant strain of Escherichia coli KO11, Oral Presentation, 2nd International Conference of IAMAW (International Association of Mediterranean Agro-Industrial Wastes), Izmir, Turkey.
- 2010, Oncel S., Imamoglu E., Vardar Sukan F., Pekin G., Co-culture as a potential method for microalgae cultivation, Oral Presentation, V. International Bioengineering Congress, Izmir, Turkey.
- 2010, Deniz I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Enhanced Bioprocess Yield in Batch Bioethanol Production by Recombinant E. coli KO11, Poster Presentation, COST FP0602 Fourth Annual Workshop, Cesme, Izmir, Turkey.
- 2010, Öncel,S., Vardar Sukan, F. Photobioreactors, Workshop on advanced training course in algal biotechnology, İzmir, Turkey.
- 2010, Oncel, S., Vardar-Sukan, F. A model process for biohydrogen production and use in PEM fuel cells, Fourth annual workshop of COST FP 0602 Biotechnical processing of lignocellulosic raw materials, Sözlü Sunum, Çeşme, Izmir, Turkey.
- 2009, Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Sargin, S., Bioethanol Production from Pretreated Rice Hulls by Escherichia coli mutant, Poster Presentation, COST FP0602 Third Annual Workshop, September 2-3, 2009- Villa Monastero Varenna, Italy.
- 2009, Imamoglu, E., Vardar Sukan, F., Lignocellulosic Wastes in Turkey, Italic5, Science & Technology of Biomasses: Advances and Challenges, September 1-4, 2009 - Villa Monastero Varenna (Lecco), Italy.
- 2009, Sargin, S., Sukan, A., Vardar-Sukan, F., “Agricultural and Agroindustrial Wastes of the Mediterranean and Possibilities of Reutilisation”, Poster Presentation in 1ST International IAMAW Congress “Agro-industrial by-products: waste or resource?” 28-31 October 2009 Rimini, ITALY.
- 2008, Vardar-Sukan, F., 19th Annual Conference of the European Foundation Centre, “Towards a Culture of creativity – Changing Roles of European Universities and Foundations” 29 – 31 May, İstanbul.
- 2008, Imamoglu, E., Vardar-Sukan, F., Conk Dalay, M, S. Sargin, S., Ongen, G. (2008) Single Stage Bioethanol Production, COST FP0602 Second Annual Workshop“Biotechnology for lignocelluloses biorefineries; Enzymatic fiber modification and Hydrolysis, Abstract Book, p. 68, December 4-5, 2008, Biel, SWITZERLAND
- 2007, Vardar-Sukan, F., “Bioengineering Research at Ege University”, GeT Univation! German-Turkish University Conference and Project Marketplace on Applied Research and Innovation”, February 26 – 28, Technical University Braunschweig Braunschweig, Germany.
- 2007, Temel, S., Akdeniz, C., Vardar-Sukan, F.,“Interaction Between Technological Development and Industrial Development: Roles of Technology Transfer” Technology and Economic Development II. International Conference on the Dynamics of Science - and Technology Policies, Izmir Ekonomi Üniversitesi, ODTÜ, 24-27 Mayıs, Ankara.
- 2006, Vardar-Sukan, F., “ Technology Profiles in the IRC Network: Content and Structure”, IRC Annual Meeting, September 27 – 29, Tartu, Estonia.
- 2006,Vardar-Sukan, F. (2006). “EU Projects: What is the Next Step?”, Toraks Derneği Yıllık Toplantısı, 22 Nisan, Antalya.
- 2006, Vardar-Sukan, F. (2006). “Professionalisation of the IRC Network”, IRC Managers Spring School, May 22 – 24, Kusadasi, Izmir.
- 2006, Vardar-Sukan, F. “Bioengineering at Ege University”, University of Kalsruhe, December 4-5, Germany.
- 2005, Vardar-Sukan, F. “Stimulating Innovation IRCs for Improving the Level of SME Competitiveness”, June 9 -11, Istanbul.
- 2005, Vardar-Sukan, F., “Communication Strategy of The IRC Network: How to Make the Best Use of Television”, IRC Annual Meeting, June 27 – 29, Brussels, Belgium
- 2004, Vardar-Sukan, F., Fermentation Biotechnology: Basic Techniques, Principles and Current Use in Industry, Prairie View A&M University, Chemical Engineering, June 17, USA.
- 2004, Koltuksuz, T. A.; Aslan, E..; Bora, K.; Ozaktan, H.; Ongen, G.;Bora, T.; and Vardar-Sukan, F., ”Preparation of Pantoea agglomerans strain EH-24 using different sustrates and different drying techniques” Proceedings of 10th International Workshop on Fire Blight, July 5 – 9, Bologna, Italy, pp.55.
- 2004, Koltuksuz, T. A.; Aslan, E..; Ozaktan, H.; Bora, T.; and Vardar-Sukan, F.,”Effects of different drying techniques on the inhibitory effect of Pantoea agglomerans strain EH-24 bioformulation on fire blight” Proceedings of the 1st International Symposium on Biological Control of Bacterial Plant Diseases, October 23 – 26, Darmstat, Germany, pp.159 -162.
- 2003, Vardar-Sukan, F., Ergun, F., Ongen, G., Dephenolisation and Decolorisation of Olive Mill Wastewater using Adapted Trametes versicolor, Reuse of Mediterranean Wastewater, Dec. 5, Viterbo, Italy.
- 2002, Bora, T., Özaktan, H., Vardar-Sukan, F., Sukan, S., Göre, E., Research on suppression of Fusarium wilt (F. Oxysporum f. Sp. Melonis) in muskmelon by application of the bioformulations under field conditions, Influence of A-Biotic and Biotic Factors on Biocontrol Agents, 7th Meeting of the Working Group on Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens, 22-25 May, Kusadasi, Turkey.
- 2002, Fenice, M., Federici, F., Quaratino, D., Ergun, F., Ongen, G., Sargın, S., Vardar-Sukan, F., Different Strategies for Microbial Treatment of Olive Oil Wasrewater, 25-27 March, INCO-DC Workshop, E.Ü. Bilim Teknoloji merkezi, Izmir.
- 2002, Bora, T., Özaktan, H., Vardar-Sukan, F., Sukan, S., Göre, E. Research on suppression of Fusarium wilt (F. Oxysporum f. Sp. Melonis) in muskmelon by application of the bioformulations undre field conditions, Influence of A-Biotic and Biotic Factors on Biocontrol Agents, Seventh Meeting of the Working Group on Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens, 22-25 May, Kusadasi, Turkey.
- 2001, Vardar-Sukan, F., Production and Seperation of Phospholipids, Biosurfactants Symposium, 25 Sept., Izmir.
- 2001, Steinberg, L.J., Cruz, A.M., Vardar-Sukan, F., Ersoz, Y., Hazardous materials Releases during the August 17, 1999 Earthquake in Turkey, American Society of Civil Engineers Congress.
- 2001, Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F, and Hepbasli, A. A Study on the Potential of Agroindustrial Wastes in the Aegean Region, Turkey and their Usage as Energy Source, CD Proceedings of Conference on Integrated Renewable Energy for Regional Development (CIRERD01), Bali.
- 2001, Steinberg, L. J., Cruz, A. M., Vardar-Sukan, F., Ersoz, Y. Hazardous Materials Releases during the August 17, 1999 Earthquake in Turkey, American Society of Civil Engineers Congress.
- 1998, Vardar-Sukan, F. Development of a Data Base for Aegean Region Agroindustrial Wastes and Investigation of the Possibilities of their Re-utilization throough Biotechnologies, Novel Trends in Environmental and Agricultural Biotechnology NSF Workshop, May 11-14, Izmir.
- 1995, Vardar-Sukan, F., Recovery of By-products and the Role of Pretreatment Operations, MED-CAMPUS Course Downstream Processes in Biotechnology, July 10-14, Izmir, Turkey
- 1995, Vardar-Sukan, F. "Recovery of Byproducts and the Role of Pretreatment Operations" MED-CAMPUS Course, "Downstream Processes in Biotechnology" July 10 - 14, Izmir, Turkey.
- 1994, Vardar-Sukan, F., Scale-up of Airlift Reactors with Respect to kLa and Mixing Time, MED-CAMPUS Course Design and Operation of Bioreactors, June 27 - July 1, Izmir, Turkey
- 1993, Vardar-Sukan, F., Biotechnology for MNC Agroindustries: Turkey as a Case Study, MED-CAMPUS Course Application of Biotechnologies in the Food and Chemical Industries, July 26-30, Lisbon, Portugal
- 1993, Vardar-Sukan, F., Biotechnology for Agroindustry in Mediterranean Countries, MED-CAMPUS Course Application of Biotechnologies in the Food and Chemical Industries, Sept. 6-10, Izmir, Turkey
- 1992, Ozemre, A., Vardar-Sukan, F., Performance Prediction in Large-Scale Bioreactors, The Ninth International Biotechnology Symp., August 16-21, Virginia, U.S:A.
- 1990, Vardar-Sukan, F., Effects of Natural Oils on Oxygen Mass Transfer Rates in Biomedia, Asia-Pasific Biochemical Engineering Conference '90, April 22-25, Seoul, Korea.
- 1990, Vardar-Sukan, F., Modelling of the Adverse Effects of Scale-up in Industrial Bioprocesses, Second International Symposium on Biochemical Engineering, March 5-7, Stuttgart, Germany.
- 1990, Vardar-Sukan, F., Foam Suppression and Foam Collapse Characteristics of Natural Oils in Biomedia, Fifth European Congress on Biotechnology, July 8-13, Copenhagen, Denmark.
- 1990, Vardar-Sukan, F., Sukan, S. S., Effects of Heat Treatment Methods on Enzymatic Hydrolysis of Complex Substrate, Fifth European Congress on Biotechnology, July 8-13, Copenhagen, Denmark.
- 1989, Vardar-Sukan, F., Biotechnology in the Developing Countries: A Turkish Example, Biotechnology in the 21st Century, 20-21 July, Oxford, U.K.
- 1988, Vardar-Sukan, F., A Mathematical Model for Performance Prediction in Industrial Penicillin Production Processes, Forth Int. Congr. Computer Applications in Fermentation Technology, 25-29 Sept., Cambridge, U.K.
- 1987, Vardar-Sukan, F. A Quantitative Comparison of Natural Oil asAntifoam Agents in Bioprocesses, Forth European Congress on Biotechnology, 14-19 June, Amsterdam, The Netherlands
- 1984, Sukan, S., Vardar, F., Güray, A., Evaluation of Natural Oils as Antifoam Agents in Bioconversion of Cellulosic Substrates, Third European Congress on Biotechnology, 10-14 Sept., Munich, 2, 203-209.
- 1984, Vardar F. Atık Suların Arıtılmasında Biyolojik Sistemlerin Potansiyeli, Türk-Alman Çevre 84 Sempozyumu, 11-16 Haziran, İzmir.
- 1981, Fish, N.M., Vardar, F., Lilly, M.D., Effect of Dissolved Gas Concentrations on Microbial Product Formation, Second European Congress of Biotechnology, 5-10 Nisan, Eastbourne, U.K.

National Conference Proceedings (63 entries)- 2012, Aslan, E., Vardar Sukan, F., Ozaktan, H., Perlit, Zeolit ve Kokopit Taşıyıcılarıyla Bakteriyel Biyogübre Üretimi. 2. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri 28-30 Kasım 2012 Atatürk Kültür Merkezi, İzmir. Patent Başvurusu Posteri ile katılım.
- 2012, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F., Bilgi Tabanlı Ekonomiler Yaratmada Üniversitelerin ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeri ve Önemi, Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları, III. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 29 Şubat- 2 Mart 2012, İzmir-Türkiye.
- 2011, Deniz I., Imamoglu, E., Vardar Sukan, F. Agro-Industrial Wastes for Bioethanol Production with Recombinant E.coli KO11 in Pilot Scale Bioreactors, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi, Sözlü Sunum, TMMOB KimyaMühendisleri Odası, Bursa, Turkey.
- 2010, Aslan, E., Vardar Sukan, F., Ozaktan, H. Bitki Gelişimini Arttıran Bacillus subtilis str. 66/3 ve Pseudomonas putida str. 18/1K 'nın Biyogübre Formulasyonlarının Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar, 1. EGE AR-GE ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ 1-3 Aralık 2010, Poster ile katılım, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
- 2010, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F. (2010). Izmir KOBİ’lerinin Ar-Ge ve Inovasyondaki Durumu, 3. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi, 4-5 Haziran, OSTİM, Ankara.
- 2010, Temel, S., Akdeniz R. C., Vardar Sukan, F., İzmir’de Ar-Ge ve İnovasyonun Durumu, Üniversite Sanayi İşbirliği III. Ulusal Kongresi, ODTÜ, 3-4 Haziran 2010, Ankara.
- 2009, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F., İzmir’in Kalkınmasında Ar-Ge ve İnovasyonun Yeri Önemi ve Durumu, II. İktisat Çalıştayı “İzmir Merkezli Bölgesel Kalkınma Dinamikleri” DEÜ İİBF İktisat Bölümü.
- 2009, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F., Fikirden Ürüne, Üründen Pazara Yolculukta Yeni bir Fırsat: Avrupa İşletmeler Ağı, ÜSİMP Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 7-8 Mayıs, Eskişehir.
- 2009, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar Sukan, F., Fikirden Ürüne, Üründen Pazara Yolculukta Yeni Bir Fırsat: Avrupa İşletmeler Ağı, II. Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2009, Eskişehir.
- 2009, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar Sukan, F., İzmir’in Kalkınmasında Ar-Ge ve İnovasyonun Yeri Önemi ve Durumu, İzmir Merkezli Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, II. İktisat Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir.
- 2009, Günerken, E., Öncel, S., Vardar Sukan, F. Hava kaldırmalı fotobiyoreaktörlerde ölçek büyütme, XVI Ulusal biyoteknoloji kongresi, Antalya, Türkiye.
- 2009, Sukan, A., Tüzün, N., Hameş-Kocabaş, E.E., Deveci, Ö., Vardar-Sukan, F. Yalancı karabiber ağacından (Shinus molle) elde edilen ekstre ve uçucu yağların antimikrobiyal ve böcek kovucu etkinliği, 16. Biyoteknoloji Kongresi, 14-16 Aralık 2009, Antalya, Türkiye.
- 2008, Vardar-Sukan, F., 19th Annual Conference of the European Foundation Centre, "Towards a Culture of creativity – Changing Roles of European Universities and Foundations" 29 – 31 May, Istanbul
- 2008, Vardar-Sukan, F., Izmir’de Ar-Ge Inovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği, Izmir Kalkınma Ajansı, 25 Haziran, Izmir
- 2008, Temel, S., Akdeniz, C., Vardar-Sukan, F., Ulusal ve Uluslar arası bir Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite – Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 26-27 Haziran
- 2008, Vardar-Sukan, F., S. Öncel, E. Günerkan. Hava Kaldırmalı Reaktörlerde Karıştırma ve Ölçek Büyütme, IV.Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 15-18 Ekim, E.Ü.Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir. (Çağrılı Bildiri).
- 2008, Vardar-Sukan, F. Türkiye’de Biyomühendislik Dünü, Bugünü, Yarını, IV.Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 15-18 Ekim, E.Ü.Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir. (Çağrılı Bildiri).
- 2008, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F. “Ulusal ve Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisi: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBILTEM), Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi, 27-28 Haziran, Adana.
- 2008, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar Sukan, F. Ulusal ve Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisi: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversite Sanayi İşbirliği I. Ulusal Kongresi, Çukurova Üniversitesi, ss:403-418, 26-27 Haziran 2008.
- 2007,Vardar-Sukan, F., "Türkiye için Biyoteknoloji Konferansı" İlaç ve Kimya Endüstrisi IKEV, 8 Kasım, İstanbul
- 2007, Vardar-Sukan, F. Urkaç, E. S., Temel, S. (2007) Medikal Teknolojilerde İnovasyona Giden Yol: IRC-Ege, II. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi, 19-20 Ekim, Samsun
- 2007, Vardar Sukan, F., Sokullu Urkaç, E., Temel, S. “Medikal Teknolojilerde Inovasyona giden Yol: IRC Ege” II. Ulusal tibbi cihazlar imalatı sergisi-TISKON, 19-20 Ekim 2007, Samsun.
- 2006, Vardar-Sukan, F., Yenilikçilik ve Yaratıcılık, 7. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, Nisan 20-21, İzmir.
- 2006, Vardar-Sukan, F. “AB Bilimsel Destekleri” , Inönü Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kasım 6, Malatya.
- 2006, Vardar-Sukan, F. “AB’ye Girerken Yüksek Öğretimde Fırsatlar”, Dokuzeylül Universitesi, Eğitim Fakültesi, Kasım 29, Izmir.
- 2005, Vardar-Sukan, F., AB Kaynaklı Proje Destekleri, Bilimsel Araştırmalar: Bilgi Üreten Topluma Geçiş Sempozyumu, Ekim 24-27, İzmir.
- 2005, Vardar-Sukan, F. “IRC’s for Stimulating Innovation”, RIS Conference, November 7, Mersin.
- 2005, Vardar-Sukan, F. (2005). “Dünyadaki Teknoloji ve Yenilik Programları”, ESBAŞ Venture Capital Days, December 1-2, Izmir.
- 2005, Temel, S., Vardar-Sukan, F., Akdeniz, C. “KOBİ’ler, Teknoloji Üretimi, Teknoloji Transferi ve Rekabet” Yenilik Çalıştayı, KOSGEB, İstanbul, Türkiye.
- 2005, Yeşil Çeliktaş, Ö., Kocabaş Hameş, E., Bedir, E., Vardar Sukan, F., Özek, T., Başer,C. (2005) Antimicrobial Activities of Methanol Extracts and Essential Oils of Rosmarinus officinalis as a Natural Preserving Agent. 1st International Food and Nutrition Congress Proceedings Book, 15-18 June, Istanbul, Turkey.
- 2004, Vardar-Sukan, F., Nitelikli Mühendis Eğitimi Nasıl Olmalı?, E.Ü. Mühendislik Topluluğu (EGENSO), Ocak 8, İzmir.
- 2004, Vardar-Sukan, F., Ar-Ge: EBILTEM ve Biyomühendislik, AR-GE 04 E.Ü. Mühendislik Topluluğu, Mayıs, 10-11, Izmir.
- 2004, Vardar-Sukan, F. “Türkiye’de Biyomühendislik Eğitimi: Dünü, Bugünü, Yarını”, Biyomühendilik Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim 22, İstanbul.
- 2004, Yeşil Çeliktaş, Ö., Hameş Kocabaş, E.E., Bedir, E., Vardar, F., Başer, K.H.C., Özek, T. Rosemarinus officinalis uçucu yağlarının ve metanol ekstrelerinin bölgesel ve mevsimsel farklılıklarına bağlı olarak antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi, 15. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), sf.128-129, Antalya, 06-09 Ekim 2004.
- 2003, Öncel, S., İkizoğlu, E., Öngen, G., Vardar-Sukan, F., Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Kullanılan Biyogaz Üreteç Tipleri.
- 2003, Vardar-Sukan, F., Agroendüstriyel Atıkların yeniden Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoteknoloji Sempozyumu, Ekim, 21-24, E.Ü. Bilim Teknoloji Merkezi, İzmir.
- 2002, Akpolat, O., Öncel, S., Sargın, S., Ergun, F., Öngen, G., Vardar-Sukan, F., Zeytin Karasuyunun Fenolik İçeriğinin Fiziksel Yöntemlerle Azaltılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi, Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, 7-9 Haziran, Akçay, Balıkesir.
- 2002, Sukan, S., Vardar-Sukan, F., Karapınar, M., Sargın, S., Demirel, N., Özatay, Ş., Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Üretimi, Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, 7-9 Haziran, Akçay, Balıkesir.
- 2001, Hepbaşlı, A., Basmacı, M., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F., Ege Bölgesinde Üiversite-Sanayi ve Oda İşbirliğine Bir Örnek Uygulaması, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Üniversite-Sanayi-Oda Etkinliği, 26-30 Eylül, İstanbul.
- 2001, Vardar-Sukan F., Akedeniz, R.C., Hepbaşlı, A., Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Ar-Ge Merkezinin Rolü: EBİLTEM uygulaması, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB Sanayi Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık, İstanbul.
- 2001, Sargın, S., Öngen, G., Ergun, F., Vardar-Sukan, F., Sukan, S., Ege Bölgesin'deki Değişik Zeytinyağı İşletmelerinden Elde Edilen Zeytin Karasularının Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi, IV Ulusal Ekoloji ve Çevre Kpngresi, 6-8 Ekim, Bodrum.
- 2001, Sukan, S., Vardar-Sukan, F., Sargın, S., Karapınar, M., Özatay, Ş., Demirel, N., Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Üretimi, Proje Sergisi 01, 15-26 Ekim, E.Ü. Bilim Teknoloji Merkezi, İzmir.
- 2001, Vardar-Sukan, F., Sukan, S., Öngen, G., Sargın, S., Ergun, F., Mediterranean Usage of Biotechnological Treated Effluent Water, Proje Sergisi 01, 15-26 Ekim, E.Ü. Bilim Teknoloji Merkezi, İzmir.
- 2001, Vardar-Sukan, F., Çaylak-Adıgüzel, B., Biyosurfaktant Üretiminin Optimizasyonu ve Ayrılıp Saflaştırılması, Biyolojik Olarak Üretilen Yüzey Aktif Maddeleri Üretim Yöntemleri ve Özellikleri, 25 Eylül, E.Ü. Bilim-Teknoloji Merkezi, İzmir.
- 2001, Hepbaşlı, A., Basmaci, M., Temel, S., Akdeniz, R.C. ve Vardar-Sukan, F. “Ege Bölgesinde Üniversite-Sanayi ve Oda İşbirliğine Bir Örnek: EBİLTEM Uygulaması”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, “Üniversite-Sanayi-Oda Etkinliği” 26-30 Eylül, İstanbul
- Vardar-Sukan, F., Ulusal Bilim Politikası Açısından Teknolojik Gelişim ve Araştırma Teknoloji Bağlantıları, TIP-TEK'2000, Tıpta Teknolojik Yenilikler ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 22-24 Eylül, İzmir.
- 1998, Vardar-Sukan, F., Biyoreaktörlerde Köpük Sorunu, Köpük Teori ve Uygulamaları Sempozyumu, 17-21 Mayıs, İzmir, 111-146.
- 1998, Özaktan, H., Bora, T., Vardar-Sukan, F., Sukan, S., Sargın, S., Türkiye’de Yararlı Bakteri Biyopreparasyonlarında Kullanılan Teknikler Üzerınde çalışmalar, Türkiye VIII, Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül, Ankara 57-61.
- Vardar-Sukan, F., Çaylak, B., 'Biyoetanol Üretiminde İmmobilize Hücreler', Hücre İmmobilizasyon Teknikleri: Tarım ve Sanayideki Uygulamaları, 20-22 Ekim 1997, Izmir
- Vardar-Sukan, F., 'Ege Bölgesi Agroendüstriyel Atıkları için Veri Tabanı Oluşturulması ve Bu Atıkların Biyoteknolojik Proseslerle Değerlendirilme Olanaklarının İncelenmesi', Daha Temiz bir çevre için Teknoloji Sempozyumu, 1-5 Eylül 1997, Izmir.
- 1992, Vardar-Sukan, F., Özemre, A., Biyoproseslerde Biyoreaktör Performansının Simulasyonu, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 7-11 Eylül, Istanbul 2,399-402.
- 1991, Vardar-Sukan, F., Özemre, A., Doğal Yağların Biyolojik Ortamlarda Köpük Sönümü Üzerine Etkileri, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Nisan, K. Kıbrıs.
- 1991, Vardar-Sukan, F., Sukan, Ş.S., Agroendüstriyel Atıkların Biyoteknolojik Değerlendirmesinde Isıl Ön İşlemlerin Etkileri, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Nisan, K. Kıbrıs.
- 1989, Vardar-Sukan, F., Özemre, A., Endüstriyel Biyoproseslerde Köpürme ve Kontrolü, VI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 9-14 Ekim, Kuşadası.
- 1988, Vardar-Sukan, F., Çevre Kirliliğine Karşı Doğal Biyolojik Sistemler, Bitkiler ve Kirleticiler Sempozyumu, 22-28 Ağustos, İzmir.
- Vardar-Sukan, F., Endüstriyel Enzim Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri. Temel ve Uygulamalı Enzimoloji Lisansüstü Yaz Okulu, 22 Eylül -3 Ekim1986, İzmir, 35-58.
- 1986, Vardar-Sukan, F., Enzim Reaktörleri. Temel ve Uygulamalı Enzimoloji Lisansüstü Yaz Okulu, 22. Eylül-3 Ekim, İzmir, 159-179.
- 1984, Vardar F. Atık Suların Arıtılmasında Biyolojik Sistemlerin Potansiyeli, Türk-Alman Çevre '84 Sempozyumu, 11-16 Haziran, İzmir.
- 1983, Vardar, F. Ülkemizdeki Tarımsal ve Agro-Endüstriyel Artıkların Mikrobiyal Dönüşüm Yollarıyla Değerlendirilme İmkanları, Çevre '83 Sempozyumu, 1-5 Haziran, İzmir.
- 1983, TÜBİTAK, "Biyoteknoloji: Türkiye'deki Öncelikler" İhtisas Komisyonu Raporu.
- 1983, TÜBİTAK, "Biyoteknolojinin Bitki Bilimi ve İmünolojideki Uygulamaları" Temel Bilimler Grubuna Sunulan Rapor.
- 1983, TÜBİTAK, "Biyoteknolojinin Bitki Bilimi ve İmünolojideki Uygulamaları" Temel Bilimler Grubuna Sunulan Rapor.
- 1982, TÜBİTAK, "Enzim Teknolojisi" İhtisas Komisyonu Raporu.

Books (34 entries)- 2015, Deniz, I., Vardar-Sukan, F., Biorefining of Agroindustrial Wastes for Bioethanol Production, LAP, ISBN: 978-3-659-77883-4, pp. 56
- 2015, Kosaric, N., Vardar-Sukan, F. (eds). “Biosurfactants: Production and Utilization – Processes, Technologies and Economics”, Surfactant Science Series Volume 159, CRC Press, p. 379.
- 2015, Hames, E.E., Vardar-Sukan, F. And Kosaric, N. Patents on Biosurfactants and Future Trends, in “Biosurfactants: Production and Utilization – Processes, Technologies and Economics” (N. Kosaric, and F. Vardar-Sukan ed.), Surfactant Science Series Volume 159, CRC Press, pp 165 -244.
- 2015, Oncel S., Köse A., Vardar F., Torzillo G., (2015). From the Ancient Tribes to Modern Societies, Microalgae Evolution from a Simple Food to an Alternative Fuel Source In Handbook of Marine Microalgae (Ed, Se-Kwon Kim), 127-144, Biotechnology Advances, Academic Press.
- 2013, Vardar Sukan F., Imamoglu E., Ikizoglu E. Bölüm 3, Kısım 2: Türkiye’de Endüstriyel Biyoteknoloji, Edt: Kiper M., Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi: Kavramlar, Dünyadan Örnekler, Türkiyede Durum ve Çıkarımlar, TTGV yayınları, Ankara, 1. Baskı, 229 pgs: 153-173.Yayın No: TTGV-T/2013/001, ISBN: 978-975-95878-7-1.
- 2012, Yesil-Celiktas, O., Vardar-Sukan F., Downstream Processes for Plant Cell and Tissue Culture – Book chapter. Biotechnology for Medicinal Plants- Propagation and Improvement - Editors- Suman Chandra, Hemant Lata and Ajit Varma, Springer-Verlag Publication,pp.445.
- 2012, Temel, S., Vardar-Sukan, F., Asarkaya, T., Gülalanlar, A., Akdeniz, R.C., Yaman, Ü.R., Yaka, R., Yalvaç, B., Topal, M., Akçasoy, K., Pekel, B., Yalabuk, F., Can, E., Morova-İneler, F., Oğuz, S.C., Ersin, S., Gürsoy, S., İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İzmir Kalkınma Ajansı, ISBN: 978-605-5826-07-9.
- 2012, Temel, S., Vardar-Sukan, F., Morova-İneler, F., Oğuz, S.C., Gürsoy, S., Ersin, S., Can, E., İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi, İzmir Kalkınma Ajansı 2012.
- 2012, Temel, S., Vardar-Sukan, F., Morova-İneler, F., Oğuz, S.C., Gürsoy, S., Ersin, S., Can, E., İzmir’de Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Mevcut Durumu, İzmir Kalkınma Ajansı.
- 2010, Yesil-Celiktas, O., Gurel, A., Vardar-Sukan, F., Large Scale Cultivation of Plant Cell and Tissue Culture in Bioreactors, Transworld Research Network, Kerala.
- 2009, Temel, S., Akdeniz, R.C., Vardar-Sukan, F., Yerel Kalkınmada İyi Örnekler Kitabı, Ege Yenilik Aktarım Merkezi Bölümü, Sabancı Vakfı
- 2003, Avrupa Birliği 6: Kısaca 6. ÇP, Aralık 2003, R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p.41.
- 2003, Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoteknoloji Çalıştayı, 21-24 Ekim 2003, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p.300.
- 2003, Uluslar arası ve Ulusal Bilimsel Destek Programları, Mart 2003, R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, E.Ü. Bilim teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:14, İzmir, p.86
- 2002, Sorularla CE İşareti. R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:12, İzmir, p.40
- 2002, Avrupa Birliği 1: Genel Bilgiler, Ekim 2002, E.Ü. Bilim Teknoloji uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:13/1, İzmir, p.12
- 2002, Avrupa Birliği 2: Politikalar, Ekim 2002, S. Çeliktaş, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:13/2, İzmir, p.37.
- 2002, Avrupa Birliği 3: Temat,k Öncelikli Alanlar, Ekim 2002, R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, T. Adıyaman Koltuksuz, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, S. Temel, G. Hatipoğlu, B. Toral Çelender, E.Ü. Bilim teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 13/3, İzmir, p.40
- 2002, Kobilere Yönelik Devlet Yardımları ve Banka Kredileri, R. C. Akdeniz, S. Çeliktaş, S. Cürgül, P. Eryeşil, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim -Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:9, İzmir, p. 79
- 2001, Avrupa Birliği Destek Programları, T. Adıyaman Koltuksuz, R.C. Akdeniz, M. Basmacı, S. Cürgül, F. Ergun, P. Eryeşil, L.Kurdoğlu, F. Vardar Sukan, S. Temel. E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:9, İzmir, p.70
- 2000, Biyoteknoloji ve Sanayi, 6-10 Mayıs 2000, E.Ü. Bilim -Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p. 154.
- 1998, Çevre Biyoteknolojisi, 14-17 Eylül 1998, E.Ü. Bilim -Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p. 88.
- 1997, Daha Temiz bir Çevre için Teknoloji Sempozyumu, 1-5 Eylül 1997, E.Ü. Bilim -Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p. 249.
- 1997, Hücre İmmobilizasyon Teknikleri: Tarım ve Sanayideki Uygulamaları, 20-22 Ekim 1997, E.Ü. Bilim -Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p. 140.
- 1997, Biyoproseslerde Kantitatif Ayırım Teknikleri, 1-3 Aralık 1997, E.Ü. Bilim -Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, p. 217.
- 1995, Sukan Ş.S., Vardar-Sukan F., Lilly M.D., Duarte, J.C., Federici, F., Tramper, J., Freeman, A. 'Downstream Processes in Biotechnology' Preceedings of the MED-CAMPUS Short Course, July 10 - 14, Izmir, p. 325.
- 1994, "Technical and Formal Writing - A Guide for Effective " Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, p. 125.
- 1993, "The Biotechnology Revolution", preceedings of the Short Course Feb. 8-12, Ege Univ., Izmir, p. 273.
- 1993, "Enzymes as Industrial Tools" precedings of the MED-CAMPUS Short Course, July 5-9, Izmir p. 272.
- 1993, "Design and Operation of Bioreactors" preceedings of the MED-CAMPUS Short Course, June 27 - July 1, Izmir, p. 268.
- 1993, "Application of Biotechnologies in Food and Chemical Industries" preceedings of the MED-CAMPUS Short Course, Sept. 6-10, Izmir, p. 284.
- 1992, "Recent Advances in Biotechnology", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, p. 558.
- 1988, Transport Phenomena in Chemical Engineering
- 1985, Technical Report Writing (İngilizce Ders Teksiri)

Finished Research Projects (32 entries)- TÜBİTAK - CNR, 2012-2014, Laboratuvardan Dış Alana:Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Biyohidrojen Üretimi
- TÜBİTAK , 2012-2015, Tavuk Tüylerinden büyük Ölçekte Keratinaz Üretimi
- TÜBİTAK , 2010-2012,Biyokontrol Ajanı olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Üretimi İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi
- EU FP7 SSA, 2010-2013, Policy measures for innovation in Transport sector with special focus on Small- and Medium sized Entreprises- factors and recommendations for success and sustainability “POSMETRANS”
- SPINE, 2010-2013, Energy efficiency and urban development planning
- CIP , 2010-2013, Specific Action Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network - Sustainable Services for SMEs Food Industry “SWITCH4FOOD”
- EU-DRIVERS, 2010-2014, Structural Network, European Drivers for a Regional Innovation Platform
- TÜBİTAK , 2010-2012,Determination of R&D and Inovation Potential of Aegean Region SMEs
- COST ACTION , 2008-2011, FP0602, Biotechnology for Lignocellulose Biorefineries
- EU FP6, 2006-2009,Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology FP 6-Integrating and Strenthening the European Research Area
- E.Ü. B.A.P., 2006-2009,Pinus türlerinden ve reçinelerinden elde edilecek ekstrelerin antioksidan, antienflamatuar ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
- TÜBİTAK , 2006-2009, Fotobiyoreaktör sistemlerinde mikroalg ve maya ko-kültivasyonu ile astaksantin üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi
- TÜBİTAK , 2006-2007,Termofilik Bacillus Sp. Bakterilerinin kokültür fermantasyonlarının incelenmesi
- TÜBİTAK , 2005-2008, Süperkritik CO2 Ekstraksiyon Teknolojisi Kullanılarak Rosmarinus officinalis’ten Antioksidan Ekstrelerin Elde Edilmesi
- TUBİTAK , 2004-2007, Biberiye Uçucu yağlarının Farklı Yöntemlerle Ekstraksiyonu
- E.Ü. B.A.P., 2004-2007,Doğadan İzole edilen Haematococcus Pluvialis suşunun Büyük Çaplı Üretimi için Uygun Koşulların Belirlenmesi
- TİDEB - SET Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, 2004-2006, Stabil Buğday Ruşeym Yağı Üretimi
- Özel sektör, 2003-2006, Haematococcus üretimi için Alg Teknolojisi Biyolojik Bilgiler Çalışması
- DPT, 2003-2006, Tarımsal Biyolojik Savaşta Kullanılabilecek Antagonistik Bazı Bakterilerin Biyoformulasyonlarının Büyük Ölçekte Üretilmesi ve Uygulamadaki Performansları Üzerinde Araştırmalar
- DPT, 2002-2005, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Teknolojik Araştırma Projesi, Tarımda Biyolojik Savaşımda Kullanılabilecek Biyopreparat Formulasyonlarının Büyük Ölçekte Üretilmesi
- TUBİTAK (TOGTAG 2310) ve EBİLTEM, 2001-2003, Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Lakkaz Üretimi
- 2000, Araştırma Projesi, Sürekli Etanol Fermantasyonlarında Verimin Arttırılması için Yeni bir Yöntem Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, (1985-1988)
- 2000, Araştırma Projesi, Extending and Diversifying the Use of Enzymes in Industry, Avrupa Birliği MED-CAMPUS Project 1992-1993.
- 2000, Araştırma Projesi, Biotechnology for Mediterranean Agroindustries, MED-CAMPUS Project, 1994-1996.
- 2000, Araştırma Projesi, Ege Bölgesi Agroendüstriyel Atıkları için Veri Tabanı Oluşturulması ve Bu Atıkların Biyoteknolojik Proseslerle Değerlendirilme Olanaklarının İncelenmesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Projesi (182/S), 1996-1997
- 2000, Araştırma Projesi, Antagonistik Bazı Bakterilerin Erwinia amylovora ve Fusarium oxysporum f. sp. melonis Savaşımında Kullanılabilir Biyopreparat Formulasyonlarının Elde Edilmesi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK TOAG Projesi, 1996-1998
- Araştırma Projesi, Biyosurfaktant Üretimi, Optimizasyonu ve Ayrılıp Saflaştırılması Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Teknolojik Araştırma Projesi, 1998-2000
- 2000, Araştırma Projesi, Immobilization Techniques as Applied to Microbial Cultures to be Used Against Plant Pathogens, British Council, Academics Links Scheme for Turkey 1997-1999
- 2000, Araştırma Projesi, Novel Trends in Environmental and Agricultural Biotechnology, National Science Foundation , 1997-1998
- 2000, Araştırma Projesi, - Ege Bölgesi Atık / Artıkları için Veri Tabanı ve Atık Borsası Oluşturulması, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 98/BİL/024, 1998
- Araştırma Projesi, - Mediterranean Usage of Biotechnological Treated Effluent Water, Avrupa Birliği INCO Programı, ICA3-1999-20003, 2000-2003.
- Araştırma Projesi, Hazardous Materials Releases and Associated Emergency Response Efforts in the Turkey Earthquake of August 17, 1999: Implications for Future Risk Management Planning, National Science Foundation, 2000-2001.
Memberships of Professional Associations (4 entries)- Kültür Kolleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği
- Society of Chemical Industry
- The Institution of Chemical Engineers, Graduate Member
- Ulusal Biyoteknoloji Derneği
Granted Scholarships (5 entries)- 1985, TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Faaliyetler Bursu
- 1980, Benson Bequest, UCL
- 1979, British Council Fee'sSupport Scheme
- 1979, Jackson Lewis Scholarship, UCL
- 1976, IAESTE Yurt Dışı Staj Bursu
Granted Prizes (4 entries)- 2005, TUSMES 6 ÇP En iyi Proje Başvurusu – Sosyal Sorumluluk Ödülü,
- 2005, TUSMES 6 ÇP En iyi Proje Başvurusu – Bilim Kadını Ödülü,
- 1989, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Biyomühendislik Dalında
- 1972, TÜBİTAK Lise Proje Yarışması Üçüncülüğü
Patents (3 entries)- Ulusal Patent Başvuru No:2011/12376 , Emre Günerken, Suphi Öncel, Fazilet Vardar Sukan, Aktif çamur proseslerinde kullanılacak kartuş sistemi
- Ulusal Patent Başvuru No: 2012/00239, Emek Aslan, Fazilet Vardar Sukan, Hatice Özaktan, Perlit, Zeolit ve Kokopit Taşıyıcılarıyla Bakteriyel Biyogübre Üretimi
- Ulusal Patent Başvuru No: 2012/15621 , Seçil Sözer, Rengin Eltem, Sayit Sargın, Fazilet Vardar Sukan, Biyokontrol Ajanı Olarak Trichoderma citrinoviride Mikropropagüllerinin Ekonomik Bir Süreç İle Üretimi
Student's Completed Thesis (22 entries)- Yüksek Lisans, 2012 , Biyohidrojen Üretimi için Fotobiyoreaktörlerde Ölçek Büyütme
- Doktora, 2011 , Rekombinant Suşlar Kullanılarak Selülozik Etanol Üretimi
- Doktora, 2011 , Bitki Gelişimini Arttıran Bacillus subtilis str 66/3 ve Pseudomonas putida str. 18/1K’nın Biyogübre Formulasyonlarının Geliştirilmesi ve Performansları Üzerinde Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 2011 , Modüler Tip Endüstriyel Atık Su Biyoreaktörü Tasarımı
- Yüksek Lisans, 2010, Rekombinant E. coli KO11 ile biyoetanol üretimi ve ölçek büyütme
- Doktora, 2009, Termofilik Bacillus sp Bakterilerinin Ko-kültür Fermantasyonlarının İncelenmesi
- Doktora, 2009, Biyohidrojen Üretimi ve yakıt hücrelerinde kullanımı
- Doktora, 2007, Tarımda Biyolojik Savaşımda Kullanılabilecek Biyopreparat Formulasyonlarının Büyük Ölçekte Üretilmesi
- Yüksek Lisans, 2006, Astaksantinin Ayırlma ve Saflaştırılması
- Doktora, 2005, Antioksidan Ekstrelerin Biberiye (Rosmarinus officinalis) Bitkisinden ve Kallus Kültüründen Eldesi ve Karşılaştırılması
- Doktora, 2005, Antioksidan Ekstrelerin Biberiye (Rosmarinus officinalis) Bitkisinden ve Kallus Kültüründen Eldesi ve Karşılaştırılması
- Doktora, 2004, Metalik Nanopartiküller ile Alternatif bir Diagnostik Test Formatı Üzerine Çalışma
- Doktora, 2004, Zeytin Karasuyunun Fiziksel ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi
- Doktora, 2004, Metalik Nanopartiküller ile Alternatif bir Diagnostik Test Formatı Üzerine Çalışma
- Doktora, 2004, Zeytin Karasuyunun Fiziksel ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi
- Doktora, 2000, Biyosürfaktanların Ayrılıp Saflaştırılması
- Doktora, 2000, Biyosürfaktanların Ayrılıp Saflaştırılması
- Yüksek Lisans, 1997, Ege Bölgesi Agroendüstriyel Atıkları için Veri Tabanı Oluşturulması ve Bu Atıkların Biyoteknolojik Proseslerle Değerlendirilme Olanaklarının İncelenmesi, 1997
- Yüksek Lisans, 1995, Benzen ve Toluen İçeren Atıklarıda Kirliliğinin Giderilmesi, 1995
- Yüksek Lisans, 1994, Comparison of Different Production Processes for Bioethanol, 1994.
- Yüksek Lisans, 1993, Hava kaldırmalı Reaktörlerde Ölçek Büyütme, 1993.
- Yüksek Lisans, 1991, Biyoproseslerde Biyoreaktör Performansının Simulasyonu, 1991.