Akademik BilgilerFARUK BOZDOĞAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: faruk.bozdogan@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000/1572
Academic Degree Information- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, 1979
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, 1982
- Doktora: EGE ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, 1989
- Yardımcı Doçentlik: ADÜ, Türkiye, 1994
- Doçentlik: ADÜ, Türkiye, 1995
- Profesörlük: EGE ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, 2001

Administrative / Academic Duties (6 entries)- E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2011-
- E. Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Bakanlığı,, 2003-2006
- E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2000-2011
- Tesktil Bilimleri Anabilimdalı Tekstil Fiziği Bilim Dalı Başkanlığı, 1998-
- ADÜ Söke Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-1998
- ADÜ Söke Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı, 1995-1998
Other Professional Activities (2 entries)- Üniversite (Yüksekokul)- Sanayi İşbirliği İl Danışma kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 1997-1998
- Üniversİte (Yüksekokul)-Sanayi İşbirliği Danışma Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 1997-1998
Research Interests- Tekstil Fiziği (6210202)
Indexed Journal Publications (8 entries)- ÖZDİL, N., BOZDOĞAN, F., ÖZÇELİK KAYSERİ, G., SÜPÜREN MENGÜÇ, G., Halılarda Sıkıştırılabilme ve Geri Dönebilme Özellikleri, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı:3, Temmuz – Eylül, Yıl: 22 (2012)
- Karaca, B., Csiszari E., Bozdoğan, F., Effects of Atmospheric Plasma Pretreatments on Pectinase Efficiency in Bioscouring of Linen Fabrics, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Volume 31, Number 4, August 2011 , pp. 623-633(11)
- Bozdoğan, F., Tiyek, İ., Kayseri, G., Farklı Fiziksel Özelliklere Sahip Lyocell Liflerinde İçyapı Değişimleri ile Lif Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran (2010)
- Kayseri, G., Bozdoğan, F., Hes, L., Performance Properties of Regenerated Cellulose Fibers, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Temmuz-Eylül (2010)
- Tiyek, İ., Bozdoğan, F., Yaş Çekim Yöntemiyle Akrilik Lif Üretim Safhalarında Lif İç yapısında Meydana Gelen Değişikliklerin Geniş Açı X-Işını Difraksiyonu İle İncelenmesi, Tekstil Ve Konfeksiyon Dergisi, Ocak-Mart (2008)
- Tiyek, İ., Bozdoğan, F., Poliakrilonitril Lif Üretiminde Koagülasyon Banyo Sıcaklığının Lif İç yapısına Etkisinin Geniş Açı X-Işınları Difraksiyonu İle İncelenmesi, Tekstil Ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran (2008)
- Bozdoğan,F.,Karacan,İ.,Kitagawa,T.,Characterization of Structure and Properties of Polyacrylonitrile-based Acrylic Fibres.Vol.8,2000,No.3.Journal of Material Science and Technology.
- Bozdoğan,F.,The Elastic and Crystalline Properties of a Selection of Acrylic Fibres Produced in Turkey.1996,87 , Part 1,No.3.The Journal of The Textile Institute .

Publications in Non-Indexed Journals (63 entries)- 2015, Bozdoğan, F., Üngün, S., Temel, E., Mengüç, G., S., “Balistik Koruma Amaçlı Kullanılan Tekstil Materyalleri, Özellikleri ve Balistik Performans Testleri”, Tekstil ve Mühendis, 22: 98, 84-103. DOI: 10.7216/130075992015229808
- 2006, Tiyek,İ.,Bozdoğan,F.,Koagülasyon Banyosu Sıcaklığının Akrilik Liflerinin Mikroskopik Görünümüne Etkisinin İncelenmesi,TEKSTİL VE KONFEKSİYON, Sayı:4, sayfa 251.
- 2005, Tiyek,İ.,Bozdoğan,F.,Akrilik Lif Üretiminde Koagülasyon Banyosunun Önemi.Müh.Bil.Der.Pamukkale Üni.
- Özçelik,G.,Özdil,N.,Bozdoğan,F.,Kırtay,E.,ITMA ASIA 2005 Fuarında Fiziksel Test Aletleri Alanındaki Yenilikler.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- - Kırtay, E., Bozdoğan, F., Özdil, N., ITMA 2003’:de Fiziksel Tekstil Aletleri, Tekstil İşveren, Ocak 2004, Sayı:289
- -Bozdoğan, F., Tiyek, İ., Akrilik Lifi İç Yapı Uzayında Yolculuk Tekstil Trend, Şubat, 2003
- -Kırtay, E., Bozdoğan, F., Özdil, N., ITMA 2003’:de Fiziksel Tekstil Muayene Cihazları, Tekstil ve Konfeksiyon, Ekim-Aralık 2003, Yıl:13, Sayı:4
- Bozdoğan,F.,Fourier Transformunun Infrared(IR) Spektroskopisindeki Yeri ve Açtığı Ufuklar Üzerine Bir Araştırma,Mayıs,2002,Tekstil&Teknik.
- Bozdoğan,F.,Gülümser,G.,Caratteristiche Della Seta Turca,LIII-N.1,2002, LA SETA.
- - Bozdoğan, F., Turkish Silk Characteristics, Dec./Jan. 2002/3, Pursuit
- Bozdoğan,F.,2000'li Yıllarda Ticari Olarak Piyasalarda Yer Alması Beklenen Poli-P-Fenilenbenzobisoksazol (PBO) Liflerinin İç Yapısının İncelenmesi.Şubat-2001.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,21.Yüzyıl Eşiğinde A.Einstein'dan Günümüze Tensör Uzayı Açılımı ve Lif Teknolojisine Etkisi. Ocak-2001. Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bazı liflerin elastik özelliklerinin doğa ile uyumu içinde kumaş görünüm ve tutumuna yansıması.Mart-2001,Tekstil&Teknik Dergisi.
- 2001, Fibrilasyonsuz bir Lyocell lifi profili - Lyocell LF,Tekstil Teknoloji Dergisi,03.
- 2001, Materyallerin Elastik Özelliklerinin Daha Geniş Kapsamlı İncelenmesini Sağlayan Tensörel Yaklaşımın Bazı Sentetik Liflere Uygulanması.Tekstil&Teknik,Mayıs,
- 2001, Kimyasal Liflerin Trafik Kazalarında Hayat Kurtaran Rolü:Hava Yastıkları.Tekstil&Teknik,Haziran,
- 2001, İpek Liflerinde Kristal Düzlemleri Arasındaki d Mesafelerinin X - Işını Difraksiyonu ileİncelenmesi.Tekstil&Teknik,Temmuz,
- 2001, % 100 Viskoz Örme Kumaşlarda Lif Fizisel Özelliklerinin Boncuklanmaya Etkisi.Tekstil&Teknik,Ağustos,
- 2001, Pamuktan Modal LiflerineYumuşaklık,Parlaklık ve Lüks Görünüme Lif Fiziksel Özelliklerinin Etkisi Nisan.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Ege Bölgesi Pamuğunun Kristalin Yapısı.Ocak-2000.Tekstil Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Türkiye'de Üretilen Bazı Akrilik Liflerinin İnfrared (IR) Spektroskopisi.Nisan-2000.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Tekstil Galaksisinde Lif Gezegeni ve Medikal Tekstiller Uydusu,Mart-2000.Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Eriyikten Lif Çekimine Bilgisayar Simülasyonunun Uygulanması ve Lif İç Yapısının Bilgisayar Kullanarak Moleküller Modellemesi.04/2000.Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Lif Enine Kesit Şeklinin Estetik Görünüme Etkisi.Mayıs-2000.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,İpek Liflerinin Kristalin Yapısının İncelenmesi.05/2000.Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,İsrail Akala Pamuğu Selülozunun Kristalinitesi.Haziran-2000.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Araştırma Geliştirme Uzayında Makromolekül Gezegeni ve Uyduları.Ağustos-2000.Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Poliakrilonitril (PAN) Kökenli Akrilik Liflerinde Moleküler Oryantasyon Parametresi < P > nin Çift Kırıcılık Ölçüleri,Fourier Transform Polarize İnfra-red Spektroskopisi(TI-IR) ve Geniş Açı X-ışını Difraksiyonu Metotları ile Tayini. Ağustos-2000. Tekstil & Teknik Dergisi
- Bozdoğan,F.,Turkish Cotton Characteristics.The Strength and Crystalline Structure of Some of The Cotton Fibres Grown in The Country.August-2000.Textile Asia.
- Bozdoğan,F.,Nylon Çorapta Kuarklara Yolculuk.Eylül-2000.Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Uzay Çalışmalarının Kimyasal Lif Teknolojisine Etkisi.Eylül-2000.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Lyocell Liflerinin Kristal Yapısına Bir Bakış.Kasım-2000.Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Raman Spektroskopisinin Teorik Temeli ve Bazı Akrilik Liflerinin Lazerli Raman Spektroskopisi ile İncelenmesi.Kasım-2000.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Mısır Pamuğunun Elastik Modülleri ve Birim Hücre Parametreleri.Aralık-2000.Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F., Ege Bölgesi Pamuğunun Esneklik Modülleri ve Kristalit Parametreleri. Ekim-2000. Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F., Azerbeycan Pamuğunun Fiziksel Özellikleri ve X-ışınları Difraksiyonu. Temmuz-2000. Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F., Halı Yapımında Kullanılan Yün Liflerinin Fiziksel Özelliklerine İç Yapılarının Etkisi. Temmuz-2000. Tekstil&Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F., Suriye Pamuğunun Esneklik Modüllerinin Tayini ve İç Yapısının X-ışınları ile İncelenmesi. Şubat-2000, Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F., Amerikan Pima Pamuğunun Kristalin Yapısının X- ışını Difraksiyonu ile İncelenmesi. Ocak-2000. Tekstil Teknoloji Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Akrilik Liflerinin İç Yapısının Moleküler Modellemesi Üzerine Bir Araştırma.1/1999.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Kırtay,E.,Bozdoğan,F.,Algan,S.,Özdil,N.,ITMA’99 DA Fiziksel Test Aletleri.3/1999.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Batı Anadolu’da Yetiştirilen Yeni Koyun Tiplerinde Elde Edilen Kırkım Yünlerinin Eğilme Esnekliği Modülleri ve İnce Yapıları Üzerine Teorik Bir Araştırma.6/1999.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F., Poliamid 6 Liflerinin İnce Yapısı ve Esneklik Modüllerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 4/1999. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Bazı Liflerin X-Işını Difraksiyonu.1998,No.2.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Liflerin İnfrared ( IR) Spektroskopisi. 3 / 1996.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Polietilen Tereftalat Liflerinin Alkali Hidrolizine Termofiksaj Sıcaklığının Etkisi. 6 / 1996.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.(Çeviri).
- Bozdoğan,F.,X-Işınları ve Lif Teknolojisindeki Yeri. Mart-Haziran 1996.Tekstil ve Mühendis Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Batı Anadolu'da Yetiştirilen Yeni Koyun Tiplerinden Elde Edilen Kırkım Yünlerinin Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.2/1995.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F., Türkiye'de Üretilen Bazı Akrilik Liflerinin Uzama ve Burulma Özellikleri İle Bazı İçyapı Özelliklerinin Araştırılması. 3-6 / 1995. Tekstil ve Mühendis Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Türkiye'de Üretilen Bazı Kesikli Nylon 6 Liflerinin Burulma Modüllerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 3/ 1994. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Işınlama (UV-Işınları) İle Akrilamid'in Poliamid 6'ya Aşı Polimerizasyonu.5/ 1993.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi. (Çeviri).
- Bozdoğan,F., Türkiye'de Üretilen Bazı Kesikli Nylon 6 Liflerinin Uzama Özelliklerinin Araştırılması. 5/1992. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Türkiye'de Üretilen Bazı POY ve Düz Poliester Filament İpliklerinin Uzama Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma .Şubat 1991.Tekstil ve Mühendis Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Poliester Liflerinin Kopma Mukavemetlerinin Teorik Olarak Hesaplanması.4/ 1991.Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- Bozdoğan,F., Türkiye'de Üretilen Bazı Kesikli Poliester Liflerinin Uzama Özelliklerinin Araştırılması. 1/1991. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi.
- 1990, Bozdoğan,F.,Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Tek Kristal Levhaların Yapı ve Fiziksel Özelliklerine Çekim Bölgesi Koşullarının Etkisi. Ekim 1988. Tekstil ve Makina 4. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı .(Çeviri ).
- Bozdoğan,F.,Başer,G.,Some Of The Important Physical Properties Of The PET-Polyester Fibers Produced In Turkey.Haziran 1990. Tekstil ve Makine Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Polyester Liflerinin Fibriler Yapısı. Ağustos 1990.Tekstil ve Makina.
- Bozdoğan,F.,Başer,G.,Türkiye'de Üretilen PET-Polyester Liflerinin Bazı Önemli Fiziksel Özellikleri.Haziran 1990.Tekstil ve Makine Dergisi.(Çeviri).
- Bozdoğan,F.,Poliester Liflerinin İç Yapılarının İyot Absorpsiyonu Testi İle İncelenmesi.Haziran 1990.Tekstil Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Polyester Liflerinin Yönlenme Faktörleri ve Elastik (Young) Modüllerine Etkisi. Şubat 1990. Tekstil ve Makine Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Poliester Liflerinin Termal Özelliklerinin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) İle İncelenmesi. Ekim 1990. Tekstil Teknik Dergisi.
- Bozdoğan,F.,Başer,G.,Türkiye'de Üretilen Poliester Liflerinde Elastik Özelliklerle Kristal Yapı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 1990.1 (1).E.Ü.Fen Bil.Enst.Dergisi.

International Conference Proceedings (18 entries)- Temel, E., Süpüren Mengüç, G., Bozdoğan, F., Retroreflection Property Change After Various Exposures, 13rd International Textile and Apparel Symposium, 2-5 April 2014 (Poster)
- 2013, Bozdoğan, F., Temel, E., Süpüren, M., G., “Akıllı Otomobil Perdesi”, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) V. International R&D Project Brokerage Event, pp. 13-14, 04-05 Nisan 2012, Bursa
- 2013, Bozdoğan, F., Temel, E., Süpüren, M., G., “Renk Değiştiren Çadır”, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) V. International R&D Project Brokerage Event, pp. 100-101, 04-05 Nisan 2012, Bursa
- 2013, Bozdoğan, F., Temel, E., Süpüren, M., G., “Sisli Ortamda Retroreflektif Yüzeylerin Retroreflektivite Değerlerinin Ölçülmesini Sağlayan Bir Düzenek Geliştirilmesi”, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) V. International R&D Project Brokerage Event, pp. 541-542, 04-05 Nisan 2012, Bursa
- Bozdoğan, F., Temel, E., Süpüren, G., Farklı Renklerdeki Kumaşlarda Kumaşların Güneş Etkisiyle Solması Sonrasında Işık Geçirgenliği Değişiminin İncelenmesi. 3. Uluslararası Arge Proje Pazarı, Bildiri Özetleri Kitabı, 10-11 Şubat 2011, pp. 247-248.
- Arık, B., Bozdoğan, F., Seventekin, N., A Study on Physical Properties of Certain Carbon Fibers Generated From PAN Fibers, 10th World Textile Conference, Vilnius, Lithuania, 2010.
- Temel., E., Bozdoğan, F., Teknik Yamaç Paraşütü Kumaşlarının Mekanik Davranışları Üzerine Bir Çalışma, XII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28-30 Ekim 2010.
- 2010, Ceylan, İ., Bozdoğan, F., Demsar, A., A Study on the Dynamical Mechanical Behavior of Technical Sailcloth Textile, University of Ljubljana, Slovenia.
- F.Bozdoğan, İ.Tiyek, G. Özçelik, Farklı Tipteki Lyocell Liflerinin Fiziksel Özellikleri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MYO. Konya
- G.Ozcelik, G. Supuren, F.Bozdogan, A Research on The Quality Control of the Textured Yarns, International Conference of Applied Research in Textile-CIRAT-3, 13-16 November 2008
- G. Supuren, F. Bozdogan, A Research on Tensile Strength Reduction and Ageing of Kevlar Yarns, International Conference of Applied Research in Textile-CIRAT-3, 13-16 November 2008
- 2007,Bozdoğan,F.,Tiyek,İ.,Bozdoğan,S.,Structural and Physical Properties of Polyacrylonitrile(PAN) Based Staple Acrilic Fiber Produced in Turkey and Their Effect on Pilling Properties of Some Of The Knitting Fabrics.AUTEX 2007,Tampere,Finland.
- 2006, Bozdoğan,F.,Tiyek,İ.,Bozdoğan,S.,Physical Properties Of Polyacrylonitrile (PAN) –Based Staple Acrilic Fiber Produced in Turkey Effect On Pilling On The Knitting Fabric . CITAR-2 ,MONASTIR,TUNISIA
- 2005, Bozdoğan,F.,Tiyek,İ.The Strength and Crystalline Structure D-Spacing of Some of The Silk Fibers Produced in Turkey.NRC,Cairo,Egypt.
- 2005, Özdil,N.Bozdoğan,F.Twenty Frist Century Fabrics:Electronic Textiles.2nd Int.Sci. Con.in Inf.Tech. and Quality,Spetses,Greece.
- 2004, Bozdoğan,F.Tiyek,İ.Unit cell sizes and elastic moduli of aegean region cotton fibers in Turkey.The Frist Int.Con.of App.Res. in Textile,Monastir.
- Bozdoğan,F.,The Physical and Crystalline Properties of Selection of Cotton Fibers Grown in Turkey.(20-24 September 2000).The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton.Adana-Turkey.
- Bozdoğan,F.,Pamuk Liflerinin İnce Yapılarının Esneklik Modüllerine Etkisi.(28 Eylül - 1 Ekim 1999).Türk Dünyası Pamuk Tarımı,Lif Teknolojisi ve Tekstil Sempozyumu.

National Conference Proceedings (3 entries)- -Bozdoğan, F., Tiyek, İ., Bazı Yöre Pamuklarının X-Işını Difraksiyonu İle İç Yapılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, VI. Tekstil ve Pamuk Sempozyumu, Nisan 2003
- Pamuk Lifinin İç Yapı Uzayında Yolculuk,V.Pamuk,Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu,28-29 Nisan 2002,Diyarbakır.
- Bozdoğan,F.,Pamuk Liflerinin Kristalin Yapısının Moleküler Modellemesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi.(6- 8 Ekim 1999).1.Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi.

Books (3 entries)- 2009, Fiziksel Tekstil Muayeneleri (Kumaş Testleri) E.Ü.Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No:32,162 Sayfa
- 2004, Bozdoğan,F.,Karacan,i.,Tiyek,İ.Characterisation of Structure and Properties of A Selection of Polyacrylonitrile (PAN)-Based Acrylic Fibers Produced In Turkey,E.Ü.Textile and Apparel Research-Application Cen.Pub.Bornova-İZMİR,P.N.19
- Bozdoğan F., Karacan İ., "Poliakrilonitril (PAN) Kökenli Akrilik Liflerin Yapı ve Özelliklerinin Tanımlanması Üzerine Bir Araştırma.", Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:15, E.Ü. Basımevi-2000 Bornova,41 sayfa

Finished Research Projects (10 entries)- 2016, 13-TKUAM-007, NANO LİFLERDEN FİLTRE YÜZEYLERİ OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, BOZDOĞAN, F., ÖZDİL, N., BAŞAL BAYRAKTAR, G. SÜPÜREN MENGÜÇ, G., TEMEL, E.
- 2016, Bilimsel Araştırma Projesi, No:12-MÜH-051, Kıvırcıklandırma İşlemi Gören Akrilik Tovun Kıvırcıklanma Özelliklerinin İncelenmesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN, Araştırmacılar: Arş. Gör. Emrah TEMEL
- 2015, Bilimsel Araştırma Projesi, 13-TKUAM-006, 2015, Bilimsel Araştırma Projesi, No:13-TKUAM-006, Uyku Tulumlarının Performans Özelliklerinin İncelenmesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Nilgün ÖZDİL, Araştırmacılar: Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN, Arş. Gör. Dr. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ, Arş. Gör. Emrah TEMEL
- 2013, 2010- TKUAM-002, TEKSTİL MATERYALLERİNDE STATİK ELEKTRİKLENME ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, BOZDOĞAN, F., ÖZDİL, N., ÖZÇELİK KAYSERİ, G., SÜPÜREN MENGÜÇ, G.
- 2012, Bilimsel Araştırma Projesi, No:09-MÜH-097, Çevresel Aşındırmanın Yelken Teknik Tekstillerinin Fiziksel Performansları Üzerine Etkisinin Araştırılması, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN, Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. İbrahim CEYLAN
- 2011, 09-TKUAM-007, Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN, Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL, Araş. Gör. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ, Araş. Gör. Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ, Farklı İpliklerden Üretilen Halıların Çeşitli Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
- 2011, 08-TKUM-001, Prof.Dr. Faruk Bozdoğan, Prof.Dr. Necdet Seventekin, Dr. Aslı Demir, Araş.Gör. Gamze Süpüren Mengüç, Çeşıtlı Kumaşlarda Kullanım Esnasında Çıkan Hışırtı Sesının Ölçülmesı, Azaltılması Veya Yok Edılmesı İçın Alınacak Önlemlerın Araştırılması
- 2009, Araştırma Projesi, Prof.Dr.Faruk Bozdoğan, Prof.Dr. Necdet Seventekin, Ar.Gör.Buket Arık, POLİAKRİLNİTRİL LİFLERİNDEN ÜRETİLEN BAZI KARBON LİFLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ İLE KRİSTAL YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI PROJE NO: 2007/TKUAM/001
- 2009, Araştırma Projesi, Prof.Dr. Necdet Seventekin, Prof.Dr. Tülin Öktem, Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Yrd.Doç. Esen Özdoğan, Yrd.Doç.Dr. Nilgün Özdil, Arş.Gör. Gonca Özçelik Kayseri, Arş.Gör. Aylin Karahan, Arş.Gör. Aslı Demir, Arş.Gör. Ebru Bozacı, Modern Tekstil Liflerinin Tanımlanması İçin Geliştirilmiş Yöntemler, Eureka FIBRIN E!3273
- 2006, Araştırma Projesi, Aynı Numarada Farklı Fiziksel Özelliklere Sahip Lyocell Liflerinde İç Yapı Değişimleri ile Lif Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması.
Granted Scholarships (1 entries)- 1997, The British Council
Granted Prizes (1 entries)- 2013, Akıllı Otomobil Perdesi (Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) V. International R&D Project Brokerage Event, Otomotiv Tekstilleri Dalında Proje Birincilik Ödülü)
Student's Completed Thesis (2 entries)- Doktora, 2016, Stuffer Box Yöntemi İle Kıvırcıklandırılan Akrilik Tovun, Kıvırcıklandırma Özelliklerinin İncelenmesi, Kıvırcıklandırmasının İyileştirilmesi Ve Kalıcılığın Sağlanması, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
- Doktora, 2006, Tiyek,İ.,Akrilik Lif Üretiminde Koagülasyon Banyosu Parametrelerinin Lif Fiziksel Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,Tekstil Müh.Anabilim Dalı.