Akademik BilgilerKAMBİZ RAMYAR
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: kambiz.ramyar@ege.edu.tr
- E-posta: kambiz.ramyar@gmail.com
- Telefon: (0 232) 388 60 26 - 2541
Academic Degree Information- Lisans: Tebriz Üniversitesi, İran, 1979
- Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1986
- Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Tebriz Üniversitesi, İran, 1993
- Yardımcı Doçentlik: Doğu Akdeniz Üniversitesi , 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1998
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl., 2005

Administrative / Academic Duties (10 entries)- Bölüm Başkanı, 2012-2016
- Fakülte Kurulu Üyesi, 2012-2016
- Fen Bilimleri Enst. Kurulu Üyesi, 2012-2016
- Dekan Yardımcısı, 2009-2012
- Fen Bilimleri Kurulu Üyesi, 2005-2008
- Bölüm Başkanı, 2005-2008
- Fakülte Kurulu Üyesi, 2005-2008
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2002-2004
- Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Başkanı, 1999-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 1997-1998
Other Professional Activities (20 entries)-  10. Uluslararası Beton kongresi Bilim Kurulu Üyesi, 2019
- 4th Int. Sustainable Buildings Seymp. 18-20 July 2019 Dallas, Texas-USA Scintific Committee Member, 2018-2019
- 4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, İzmir, Düzenleme Kurulu Başkanı, 2017
- Beton 2017 Hazır Beton Kongresi İstanbul 13-15 Nisan2017, Bilim Kurulu Üyesi, 2016-2017
- Chemical Admixtures on Structures, 5th International Symposium and Exhibition, Ankara, 19-20 October 2017, Scientific committee member , 2016-2017
- 3rd International Sustainable Building Symposium, 15-17 March, British University, Dubai, Scientific Committee member., 2016-2017
- Advances in Civil Engineering Int. Congress (ACE 2018) Organizing Comittee , Head 11-14 September 2018 Çeşme (İzmir), 2016-2018
- II. uluslararası Sürdürebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015, Türkiye, Bilim Kurulu Üyesi, 2014-2015
- Beton 2013 Kongresi, 21-23 şubat 2013, İstanbul, Bilim kurulu üyesi, 2012-2013
- 2013, Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Uluslararsı Ktılımlı, 24 Ekim 2013, Ankara . Bilim Kurulu Üyesi , 2012-2013
- 8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir, 5-7 Ekim 2011, Düzenleme Kurulu Başkanı, Bilim Kurulu Üyesi,, 2010-2011
- 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2008), Eastern Mediterranean University, North Cyprus, Scientific Committee Member., 2007-2008
- Yapılarda Kimyasal Katkılar, 2. Sempozyumu,TMMOB,Nisan 2007 Ankara, Bilim Kurulu Üyesi, 2006-2007
- Sustainability in Cement and Concrete, 3rd International Symposum, 21-23 May 2007, Istanbul, Scientific Committee Member, 2006-2007
- 7. Ulusal Beton Kongresi, 28-30 Kasım, İstanbul, Bilim Kurulu Üyesi, 2006-2007
- Batı Anadolu Depremselliği Semp., BADSEM 2000, İzmir, Bilim Kurulu Üyesi, 2000
- Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanımı, 3. Semp., İMO Ankara Şubesi, Bilim Kur. Üyesi, Eskişehir, 1997-In Progress
- First Int. Symposium on Mineral Admixtures in Cement, TÇMB, Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 1996-1997
- Fourth Int. Conf. on Concrete Technology for Developing Countries, Organizing Committee member, Gazi Magusa K.K.T.C, 1996-In Progress
- Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanımı, 1. Semp., İMO Ankara Şubesi, Düzenleme ve Bilim Kur. Üyesi, Ankara, 1993
Research Interests- Yapı Eleman ve Malzemeleri (6010202)
- Malzeme Bilimi (6040200)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı Malzemesi (6240301)
Indexed Journal Publications (58 entries)- 2020, H.S. Gökçe, M. Tuyan, K. Ramyar, M.L. Nehdi,"Development of eco-friendly fly ash-based geopolimer with reduced alkaline aktivator", ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 2020, 32 (2) 04019350
- 2020, H. Süleyman GÖKÇE, Hojjat HOSSEİNNEZHAD, Onur ÜZÜM, Daniel HATUNGİMANA, Kambiz RAMYAR,"Optimising High Lime Fly Ash Content By Means of Silica Fume İncorporation to Control Alkali-Silica Reaction and Drying Shrinkage of Mortars", Journal of Polytechnic, 2020; 23 (1): 61-66
- 2020, Mardani-Aghabaglou, A., Bayqra, S. H., Özen, S., Altun, M.G., Faqiri, Z.A. Ramyar, K., Review of research on designing methods and properties of roller compacted concrete mixtures, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 26(3), 419-430, 2020 (E-SCI)
- 2020, Özen, S., Altun, M.G., Mardani-Aghabaglou, A. Ramyar, K. Effect of Non-ionic Side Chain Length of Polycarboxylate-ether Based High Range Water Reducing Admixture on Properties of Cementitious Systems. Frontiers of Structural and Civil Engineering. 2020, 14 (6): 1573-1582. https://doi.org/10.1007/s11709-020-0680-x
- 2020, Mardani-Aghabaglou, A., Bayqra, S.H., Özen, S., Faqiri, Z.A., Ramyar, K.. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarında Kullanılan Malzemelerin Özellikleri. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 12(1), 61-72.
- 2020, Mardani-Aghabaglou A., Felekoğlu B., Ramyar K., Effect of false set related anomalies on rheological properties of cement paste mixtures in the presence of high range water reducing admixture", Structural Concrete, 14 August 2020 https://doi.org/10.1002/suco.202000166
- 2020, Evram Aliye, Akçaoğlu Tulin, Ramyar Kambiz, Çubukçuoğlu Beste, Effects of e-plastic and waste marble dust on hardened properties of high strength concrete, Construction and Building Materials, 263 (2020) 120928, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120928
- 2020, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altuna, Ali Mardani-Aghabaglou, Kambiz Ramyar, Effect of main and side chain length change of polycarboxylate-ether based water reducing admixtures on the fresh state and mechanical properties of cementitious systems, Structural Concrete, 2020, 1-12. https://doi.org/10.1002/suco.201900489
- 2020, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altuna, Ali Mardani-Aghabaglou, Kambiz Ramyar, Effects of Anionic Monomer Type of Water Reducing Admixture on Fresh Properties, Compressive Strength and Water Adsorption of Self-Compacting Concrete, Journal: Journal of Adhesion Science and Technology (TAST), Article ID: TAST 1840896, DOI: 10.1080/01694243.2020.1840896.(Available online).
- 2019, Mardani-Aghabaglou, A., Felekoğlu, B., Ramyar, K., The role of Na2Oeq ratio on the flowability and strength development of cementitious systems in the presence of a polycarboxylate ether-based admixture, Journal of Green Building, (2019) 14 (1): 93–110. https://doi.org/10.3992/1943-4618.14.1.93
- 2019, Ali Mardani-Aghabaglou, Cihat Yüksel, Ahsanollah Beglarigale and Kambiz Ramyar, Improving the mechanical and durability performance of recycled concrete aggregate-bearing mortar mixtures by using binary and ternary cementitious systems, Construction and Building Materials, Volume 196, 30 January 2019, Pages 295-306 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.124
- 2019, H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete, Construction and Building Materials 194 (2019) 1–11. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036
- 2019, Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar,K., Transport properties and freeze-thaw resistance of mortar mixtures containing recycled concrete and glass aggregates,European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2019, Vol. 23, No. 1, 53–69, http://dx.doi.org/10.1080/19648189.2016.1262289
- 2019, Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra, Süleyman Özen, Zia Ahmad Faqiri, Kambiz Ramyar, Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Dayanıklılık Performansı ve Boyutsal Kararlılığı: Kapsamlı İnceleme, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (3) 1597-1626.
- 2018 Tuyan M., Andiç. Çakır Ö., Ramyar K."Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer", Composites Part B: Engineering, Volume 135, 15 February 2018, Pages 242-252 https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.10.013
- 2018, Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K., Comparison of recycled glass and recycled concrete aggregate-bearing mortar mixtures exposed to high temperature, abrasion and drying, Journal of Green Building, Volume 13, Number 4, 39-59.
- 2018, Tuyan, M.; Saleh Ahari, R.; Erdem, T.K. , Andiç Çakır, Ö., Ramyar K., Influence of thixotropy determined by different test methods on formwork pressure of self-consolidating concrete Construction and Building Materials 173 (2018) 189-200
- 2017, Yüksel, C., Aghabaglou, A.M., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K., Andiç-Çakır, Ö., Bazalt ve Atık Cam Agregalı Betonlarda Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmeleri ve Alkali Sızıntısı Seviyeleri, Teknik Dergi (DOI: 10.18400/tekderg.304100)
- 2017, Ali Mardani-Aghabaglou,Burak Felekoğlu,Kambiz Ramyar,"Effect of cement C3A content on properties of cementitious systems containing high range water reducing admixture", ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering" (accepted for publication)
- 2017, Ali Mardani-Aghabaglou, Arif Emre Son, Burak Felekoglu and Kambiz Ramyar, "Effect of Cement Fineness on Properties of Cementitious Materials Containing Water Reducing Admixture"Journal of Green Building Dec 2017, Vol. 12, No. 1 (Winter 2017) pp. 142-167
- 2016, Yüksel, C., Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K. and Andiç-Çakır, Ö, Influence of Water/Powder Ratio and Powder Type on Alkali-Silica Reactivity and Transport Properties of Self-Consolidating Concrete, Materials and Structures,49(1), 289-299.
- 2016, Ali Mardani-Aghabaglou, Onur Can Boyacı, Hojjat Hosseinnezhad, Burak Felekoğlu, Kambiz Ramyar, "Effect of gypsum type on properties of cementitious materials containing high range water reducing admixture", Cement and Concrete Composites,68, 15-26.
- 2016 Atmaca, G., Ramyar, K.,"Effect of Clay Content of Crushed Limestone Fine Aggregate on Strength and Cost/Strength Ratio of Concrete", Cement and Concrete World, 21, 121 (2016) 94-102.
- 2016, Mardani Aghabaglou A., Beglari A., Yazıcı H., Ramyar K., "Micro-structural analyses of recycled aggregate-bearing mortar mixture", ACI Materials Journal, Volume:113, Issue:6 (2016) 769-780.
- 2016, Mardani-Aghabaglou, A., Yüksel, C., Hosseinnezhad, H., Ramyar, K., Performance of steel micro fiber reinforced mortar mixtures containing plain, binary and ternary cementitious systems, Journal of Green Building, vol.11, No.4 (2016) 109-130.doi: http://dx.doi.org/10.3992/jgb.11.4.109.1
- 2016, Onur Can BOYACI, Ali Mardani-AGHABAGLOU, Kambiz RAMYAR, CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part: C 4(4):205-212 (2016).
- 2015, A.Mardani-Aghabaglou,M.Tuyan, K. Ramyar"Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, Vol.: 48, issue:8, 2629-2640
- 2015, Saleh Ahari, R., Erdem T.K., Ramyar K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidated concrete" Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98
- 2015, Saleh Ahari, R., Erdem,T.K.,Ramyar K.,"Permeability properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials" Construction and Building Materials, 79 (2015) 326-336.
- 2015, Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37
- 2015, Saleh Ahari R, Erdem TK, Ramyar, K,Time-dependent rheological characteristics of self-consolidating concrete containing various mineral admixtures, Construction and Building Materials, 88 (2015) 134-142.
- 2015,Tuyan M, Andiç Çakır Ö, Erdem TK, Saleh Ahari R, Ramyar K,"Influence of mix design parameters on workability and rheology of self-consolidating concrete: experimental and statistical approach" Cement and Concrete world, Vol.:20, No:113(2015) 64-84.
- 2014, Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2014,Mardani-Aghabaglou, A. İnan Sezer, G. Ramyar, K., "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties, and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, 70C (2014)17-25.
- 2013, Cihat Yuksel,Reza Saleh Ahari, Babak Abbaspoursani Ahari, Kambiz Ramyar, "Evaluation of Three Test Methods for Determining the Alkali-Silica Reactivity of Glass Aggregate", Cement and Concrete Composites, 38(2013) 57-64.
- 2013 Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2013,Mardani-Aghabaglu,A., Ramyar,K., "Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Roller Compacted Concrete Designed by Maximum Density Method", Construction and Building Materials, 38(2013)356-364.
- 2013, Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2012, Ramyar,K., Üte, A.A.,"Controlling Temperature Rise in Mass Concrete Foundation of Folkart Towers" Cement and Concrete World, 17, 100 (2012)83-97.
- 2011 Rahel Kh. Ibrahim, Kambiz Ramyar, Roszilah Hamid and Mohd Raihan Taha, 2011 "The Effect of High Temperature on Mortars Containing Silica Fume", Journal of Applied Sciences, 11: 2666-2669.
- 2010, İnan Sezer, G., Çopuroğlu, O., Ramyar,K., 'Microstructure of 2 and 28-Day Cured Portland Limestone Cement Pastes', Indian Journal of Engineering & Materials Science, Vol. 17, August 2010, 289-294
- 2009, Andiç-Çakır, Ö, Yoğurtcu, E., Yazıcı,Ş., Ramyar, K., Self Compacting Lightweight Aggregate Concrete- Design and Experimental Study, Magazine of Concrete Research, 61/7, 519-526.
- 2009,Andiç-Çakır Ö., Çopuroğlu, O., Ramyar,K., 'Evaluation of Alkali-Silica Reaction by Concrete Microbar Test', ACI Materials Journal, V.106, No. 2, March-April 2009 pp184-191.
- 2009, Aydın, S., Atraç, A.H., Ramyar, K.,'Effects of Fineness of Cement on Polynaphtalene Sulfonated Based Superplastisizer- Cement Interaction' Construction and Building Materials, Vol.23, Issue:6, 2402-2408.
- 2008, Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008), 224-231 (Short Communication)
- 2008, Göktepe, A.B., Sezer, A., Sezer, G. I., Ramyar, K., 'Classification of Time-dependent Unconfined Strength of Fly Ash Trated Clay', Construction and Building Materials, 22 (2008) 675-683.
- 2008, Tuncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., 'Assessing Concrete Strength by Means of Small Diameter Cores' Construction and Building Materials, 22 (2008) 981-088
- Andiç, Ö., Yardımcı, M.Y., Ramyar, K.,'Performance of Carbon, Polyvinil Alcohol and Steel Based Microfibers on Alkali Silica Reaction Expansion', Construction and Building Materials 22 (2008)1527-1531
- 2008, Arioz,O., Ramyar,K., Tuncan, M., Tuncan, T.,"Effect of Length-to-Diameter Ratio of Core Sample on Concrete Core Strength- Another Look", Journal of Testing and Evaluation, Vol. 36, No. 1. pp. 1-9
- 2007, Ramyar, K., İnan, G., 'Sodium Sulfate Attack on Plain and Blended Cements', Building and Environment, 42 (2007) 1368-1372
- 2007, Ariöz, O., Ramyar, K., Tuncan, M., Tuncan, A., Çil, İ, 'Some Factors Influencing Effect of Core Diameter on Measured Concrete Compressive Strength' ACI Materials Journal, Vol. 104, No.3, pp 291-297.
- 2007, İnan, G., Göktepe, A.B., Ramyar, K., Sezer, A., 'Prediction of Sulfate Expansion of PC Mortar Using Adaptive Neuro-Fuzzy Methodology', Buildig and Environment,42, 3, March 2007, 1264-1269
- 2006, Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2006, Arıöz, Ö., Tuncan, M., Ramyar, K., and Tuncan, A.,"A Comparative Study on the Interpretation of Concrete Core Strength Results" Magazine of Concrete Research, Vol 58,No. 2, March, 117-122
- 2006, Felekoğlu, B., Ramyar, K., Tosun, K., Musal, B., 'Sulfate Resistance of Different Types of Turkish Portland Cements by Selecting the Appropriate Test Method', Construction and Building Materials, 20 (2006) 819-823
- 2005, Andiç, Ö. Ramyar, K., Korkut, Ö., "Effect of Fly Ash Addition on the Mechanical Properties of Tile Adhesives", Construction and Building Materials, 19 (2005) pp.564-569
- 2005,Ramyar, K., Topal, A., Andiç, Ö., "Effects of Aggregate Size and Angularity on Alkali-Silica Reaction", Cement and Concrete Research, 35 (2005) 2165-2169
- 2004, Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, Vol. 34/7, pp.1179-1183.

Publications in Non-Indexed Journals (14 entries)- 2020, Mardani-Aghabaglou, Muhammet Gökhan Altun, Süleyman Özen, Kambiz Ramyar, Kuruma-büzülme engelleyici Katkıların harçların kuruma- büzülmesine etkisi ve su azaltıcı katkı ile uyumu, Hazır Beton Dergisi, Temmuz-Ağustos 2020,71-77.
- 2019, Kunduzcu, F., Dutar, O., Tuyan, M., Ramyar, K., 2019, "Erken yaşta basınç yükü altında önyüklemenin betonun mekanik özellikleri ve geçirimliliğine etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt 21, sayı 62, sayfa 545-557, https://doi.org/10.21205/deufmd.2019216219
- 2016, Mardani Agabaglou A., YÜksel C., Hosseyinnezhad, H., Ramyar K., "Workability and Durability of Microsteel Fiber Reinforced Mortar Mixtures containing Binary and Ternary Cementitious Systems, Magazine of Omran Rahab, Vol. 1, No. 2, 20-29 (Farsça).
- 2008, Andiç Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Ramyar, K., 'Effects of Fineness and Substitution Level of Supplementary Cementig Materials on Alkali Silica Reaction Expansion' Cement and Concrete World, Vol. 12, No. 71, January February 2008, 56-64.
- Ramyar, K., 'Betonda Büzülme ve Etkileyen Faktörler' TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Dergisi, Yıl:23, sayı: 139, Mart 2008, 30-34.
- Göktepe, A.B., Sezer, A., Sezer, G.İ., Ramyar, K., (2007) 'Determination of Sulfate Resistance Level of Cements Using Unsupervised Clustering Algorithms' , Cement and Concrete World, Vol. 12, No. 67, pp44-55
- Yazıcı, Ş., Sezer, İ., G., Ramyar, K. (2006) 'Effect of Capping Material on the Uniformity of Concrete Strength Test Results' Cement and Concrete World, Vol. 11, No. 62, pp 64-70
- 2006, Aydın, S., Yardımcı, M., Ramyar, K.,"Mechanical Properties of Four Timber Species Commonly Used in Turkey" Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 30 (2006), 1-9
- 2006, Aydın S., Yiğiter H., Ramyar K., "Effects of Red Mud on Compressıve Strength and Alkali-Silica Reaction Expansion of Mortar", Cement and Concrete World, 11, 61 (2006) 60-67.
- Andiç,Ö., Fraajı, A.L.A., Çopuroğlu, O., Ramyar, K. (2005) "Microstructural Characteristics of Zeolite Containing ASR Products" Cement and Concrete World, Vol. 10, No.45, pp 52-64
- İnan, G., Sezer, A., Ramyar, K., Yılmaz, H. R. (2005) "Değişik Uçucu Küllerin Yüksek Plastisiteli Kilin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi" Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, C 20, S 1, s 19-25
- Ramyar, K. and Andiç, Ö, (2003) “:Effect of Fineness and Replacement Level of Natural Zeolite Powder on Alkali-Silica Reaction”:, Cement and Concrete World”:, Vol. 8, No. 43, pp 58-65.
- 1997, Ramyar, K., Pekin, A., "Çimento Üreticisi Bakımından Yapılarda Toplam Kalite", Hazır Beton Dergisi, Yıl:3, Sayı:18, s. 96-98.
- 1996, Ramyar, K., Kol, P., 'Tahribatsız ve Tahribatlı Yöntemlerle Beton Dayanımının Değerlendirilmesi', Çimento ve Beton Dünyası, Yıl:1, Sayı:2, s. 46-54.

Publications in Other Journals and Medias (7 entries)- 2020, Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra, Süleyman Özen, Zia Ahmad Faqiri, Kambiz Ramyar, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarında Kullanılan Malzemelerin Özellikleri, Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, UMAGD, (2020) 12(1), 61-72. DOI: 10.29137/umagd.569501
- 2019, Ali MARDANI-AGHABAGLOUa, Sultan Husein BAYQRA, Süleyman ÖZEN, Zia Ahmad Faqiria, Kambiz Ramyar, Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Dayanıklılık Performansı ve Boyutsal Kararlılığı: Kapsamlı İnceleme, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (2019) 1597-1626
- 2019, Ali MARDANI-AGHABAGLOU, Sultan Husein BAYQRA, Süleyman ÖZEN, Muhammet Gökhan ALTUN, Zia Ahmad FAQIRI, Kambiz RAMYAR, Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarının tasarım yöntemleri ve yapılan çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, doi: 10.5505/pajes.2019.93530
- Ramyar, K., (1993), "Effects of Turkish Fly Ashes on the Various Properties of Portland Cement- Fly Ash Systems", Doktora Tezi, O.D.T.Ü., İnşaat Mühendisliği Bölümü, 208 s.
- Ramyar, K., (1986), "Effects of Soft Soap on Various Properties of Cement Paste and Mortar", Yüksek Lisans tezi, O.D.T.Ü., İnşaat Mühendisliği Bölümü, 105 s.
- Ramyar, K., Yazıcı, Ş., Çil, İ., (2001), “:Concrete Quality of Tire Güçbirliği Textile Factory”:, Report Prepared on Behalf of Fil Man Made Group (Italy), 12pp.
- Ramyar, K., Andiç, Ö., ve Çetinkaplan M., (2001), “:Dört Farklı Boy Sınıfında Kırma Kireçtaşi Agreganın Özelikleri ve Betonda Kullanılabilirliği”:, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğünde Dere Madencilik AŞ Adına Hazırlanan DRM-16 Nolu Rapor, 12s.

International Conference Proceedings (41 entries)- 2020, S.H. Bayqara, A. Mardani Aghabaglou, K. Ramyar, Effect of Interlayer Placement Delay on Permeability of Roller Compacted Concrete, 3rd International Conference on Advances in Engineering Technology and Management-ICEM 2020, 27 Sempember 2020, ISBN: 978-1-63248-190-0
- 2019, Özen, S. Altun, M.G., Mardani, A., Ünlü, A., Kaptı, T., Ramyar, K., Polikarboksilat esaslı yüksek oranda su azaltıcı katkı ana zincir uzunluğunun çimentolu sistemlerin taze hal özeliklerine etkisi, 10. Uluslararası Beton Kongresi, Bursa 02-04 Mayıs, 2019, 152-163
- 2018, Mardani-Aghabaglou A., Nematzadeh A., Özen S., Ramyar K., Yılmaz G., Effect of permeability reducing admixture on some fresh properties of cement paste containing high range water reducing admixture, International European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), 19-22 April, Antalya, Turkey, Abstracts book.
- 2018, Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar K., Maksimum Yoğunluk Yöntemiyle Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Tasarımı, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR– 2018), 14-16 November, Alanya / Turkey, p. 1698.
-  2018, Mardani-Aghabaglou, A., Özen S., Altun, M. G., Ramyar, K., Kaptı, T., Ünlü A., Effect of Anionic Monomer Change of Polycarboxylate-Based Water Reducing Admixture on Fresh Properties and Compressive Strength of Self-Compacting Concrete, 13th Advances in Civil Engineering Congress “ACE 2018", 12-14 September, Çeşme, Turkey, CD-ROM.
- 2018, Mardani-Aghabaglou A., Nematzadeh A., Özen S., Ramyar K., Yılmaz G., Effect of permeability reducing admixture on some fresh properties of cement paste containing high range water reducing admixture, International European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), 19-22 April, Antalya, Turkey, Abstract book, (Özet),
- 2018, H. Hosseinnezhad1, Ş. Orhan, G. E. Başarmak, K. Ramyar, Enhancing Water absorption Characteristics of Coarse Recycled Concrete Aggregates, 13th International Congress in Civil Engineering, ACE 2018, Çeşme, Izmir (CD ROM).
- 2018, E. Tosun, C. Yüksel, K. Ramyar, Effectiveness of Binary and ternary Cementitious Systems in Reducing Alkali-Silica Reaction Expansion, 13th Advances in Civil Engineering Congress “ACE 2018", 12-14 September, Çeşme, Turkey, CD-ROM.
- Mardani A, Kaptı T, Özen S, Altun MG, Geven E, Nemetzadeh A, Ramyar K, Öztürk UB,"Polikarboksilat-esaslı su azaltıcı katkıların anyonik monomer değişiminin çimento hamuru ve harç karışımlarının taze hal özeliklerine etkisi", Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkıları 5. Sempozyumu ve Sergisi, 19-20 Ekim 2017,Ankara
-  2017, Mardani-Aghabaglou A, Özen S, Ramyar K., "Sulfate resistance of polypropylene fiber reinforced concrete", International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), March 22-26, Sarajevo Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-605-83575-2-5, Abstract Book (Özet) p. 34.
- 2016, Ali Mardani Aghabaglou, Murat Tuyan, Kambiz Ramyar, "Freeze-thaw resistance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates"12th Internatinal Congress in Civil Engineering, 21-23 September 2016, Boğaziçi University, Turkey, CD-ROM (No1016, pp 1-8).
- 2016, Ali Mardani-Aghabaglou, Arif Emre Son, Kambiz Ramyar, "Çimento İnceliğinin Süperakışkanlaştırıcı Katkı İçeren Çimento Hamurunun Marsh Hunisi Akış Süresi ve Yayılmasına Etkisi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28, Adana/Turkey |2
- 2015, Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar,K., "Durability aspects of recycled aggregate mortar mixtures", 10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May, University of Tabriz, Tabriz, Iran, CD-ROM.
- 2014, Yüksel, C., Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K. and Andiç-Çakır, Ö, Alkali-Silica Reaction Expansions and the Extent of Alkali Leaching in Concretes Including Basalt and Waste Glass as Aggregate, ACE 2014, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-25 October 2014, Istanbul, Turkey.
- 2014, A. Mardani-Aghabaglou, H. Hosseinnezhad, O.C. Boyacı, Ö. Arıöz, İ.Ö. Yaman, K. Ramyar, "Abrasion resistance and Transport Properties of Road Concrete", 12th Int. Symposium on Concrete Roads, 23-26 September, Prague, Cezch Republic.
- 2013, Mardani A.A., Tuyan M., Yılmaz G., Arıöz Ö., Ramyar K.,"Effect of different types of superplastisizer on fresh properties and strength of self consolidating concrete" 7th Int. Conference on Self Compacting Concrete and the 1st Conference on Rheology and Processing of Construction Materials, Sep. 2-4, 2013, Paris,France, pp17-24.
- 2012, Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K., "Effect of recycled aggregates on strength and alkali-silica reaction potential of mortar mixtures, 10th Int. Congress on Advances in Civil Engineering, October 17-19, Ankara, Turkey, CD-ROM.
- 2012, Saleh Ahari, R., Yüksel, C., Abbaspoursani, B., Ramyar, K., "Effect of size and amount of glass aggregate on alkali-silica reaction", 9th Int. Congress on Civil Engineering, May 2012, Isfahan Üniversity of Technology, Iran.
- Ariöz, Ö., Tuncan,M., Ramyar, K., Karasu, B., Tuncan, A., and kılınç, K.,'Determination of Concrete Strength by Core Test: effects of Sodium Sulfate and Frost Action', 8th Int. Congress on Advances in Civil Eng., 15-17 Sep. 2008, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 77-89.
- Arıöz, Ö., Ramyar, K., Tuncan, M.,'Effects of Type and Maximum Size of Aggregate on the Assesment of Concrete Properties by Non-Destructive Methods', 8th Int. Congress on Advances in Civil Eng. 15-17 Sep. 2008, Eastern Mediterranean University, Famagust Famagusta, North Cyprus.121-130
- (2008)Aytaç A.H., Aydın S., Ramyar K.,"Naftalin Sülfonat Esaslı Süperakışkanlaştırıcıların Çimento Hamurunun Başlangıç Akışkanlığı Üzerindeki Etkisi", Beton 2008 Uluslararası Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 495-504, June 2008.
- 2008, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O, Gülen, F., Ramyar, K., Effect of Pre-Curing Period on Accelerated Mortar Bar and Concrete Microbar Tests, 13th ICAAR, Trondheim, Norway
- 2008, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroglu, O, Ramyar, K., Effect of Aggregate Grading on Concrete Microbar Expansions, 13th ICAAR, Trondheim, Norway
- Ö. Arioz, M. Tuncan, K.Ramyar, B.Karasu, A.Tuncan, K.Kilinç, Determination of Concrete Strength by Core Test; Effects of Sodium Sulphate and Frost Action, January 2008, Conference: 8th International Congress on Advances in Civil EngineeringAt: Magosa, Turkish Republic of Norhern Cyprus
- Yüksel, C., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K., 'Effect of Aggregate Type on Compressive Strength of Concrete Exposed High Temperature' , Proceedings, 3rd Int. Syposium on Sustainability in Cement and Concrete,Istanbul, 21-23 May 2007,Vol 2, pp727-736
- Andiç Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Ramyar, K., 'Effect of Fineness and Substitution level of Supplementary cementing Materials on Alkali Silica Expansion', Proceedings, 3rd Int. Syposium on Sustainability in Cement and Concrete,Istanbul, 21-23 May 2007,Vol 2, pp749-757
- Tuncan, M., Ö. Arıöz, K. Ramyar, B. Karasu, A. Tuncan ve K.Kılınç, “Effect of Compaction on Assessed Concrete Strength”, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 847-853, Eskişehir, 2007.
- Yoğurtçu, E., Andiç, Ö., Yazıcı, Ş., Ramyar, K., 'An Experimental Study on Self Compacting Light Weight Aggregate Concrete', Proceedings 7th Int. Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, 11-13 November 2006
- 2006, Tapkın S., Tuncan M., Arıöz Ö., Tuncan A., Ramyar K., "Estimation of concrete compressive strength by using ultrasonic pulse velocities and artificial neural networks" Proceedings, Computer Aided Engineering and system Modelling Conference, 11th FIGES User's Conference, Sept. 13-15, Bolu, TURKEY
- 2005, Andiç, Ö., Ramyar, K., "Effect of Non-Reactive Limestone Aggregate on Alkali- Silica Reactivity of a Reactive Aggregate", Proceedings, Conctere and Development 2. Int. Conference,CD5-010, pp. 1-6, Tehran, Iran.
- 2004, Andiç, Ö. and Ramyar, K. “:Alkali-Silica Reaction Prevention by Lithium Salts”:, Proceedings, 9th Int. Symposium on Concrete Roads, Istanbul
- Ramyar, K., Korkut, Ö., and Andiç, Ö., "Effect of Fly Ash Addition on the Mechanical Properties of Tile Adhesives" Proceedings, 6th Int. Congress on Advances in Civil Engineering 6-8 October 2004, Istanbul, Turkey, pp. 1036-1044.
- 2002, Ramyar K., Effects of Accelerated Curing and Cement Type on Compressive Strength of Concrete, Fifth International Congress on Advances In Civil Engineering, pp 825-834.
- 2002, Andiç, Ö., Ramyar, K., “:Control of Alkali-Silica Reaction with Mineral Admixtures”:, Fifth International Congress on Advances In Civil Engineering, pp 825-834.
- Ramyar, K., 'Strength of Silica Fume Incorporated Mortar Specimens Exposed to High Temperature, Proc. Int. Sympsium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, Ed. Can Baklaya, 454-461, 2002.
- 2000, Ramyar, K., Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., "Petrographic Evaluation and Potential Reactivity of Aggregates with Cement Alkalies", Proceedings, 2. International Symposium on Cement and Concrete Technology in the 2000 s Istanbul, (Editor : Asım Yeğinobalı), Vol.2, pp.394-404.
- 1997, Ramyar, K.,"The Performance of a High Lime Fly Ash as an Interground Admixture in Cement", Proceedings, 1. International Symposium on Mineral Admixtures in Cement, İstanbul, s. 184-192.
- 1996, Tokyay, M., ve Ramyar, K., "Effects of Different Curing Methods and Accelerating Curing on High Strength Concrete", 4. International Conference on Concrete Technology for Developing Countries, Gazimagusa, K.K.T.C., s.225-232.
- 1995, Ramyar, K., Erdoğan, T.Y., "Pozzolanic Effectiveness Ratio of Fly Ashes and Their Contribution to the Strength of PC-fa Mortars and Concretes", 5. CANMET-ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slags and Natural Pozzolans in in Concrete, Milwakee, USA, Supp. Papers
- 1992, Ramyar, K., "The Effects of Fly Ash Incorporation on the Compressive Strength of Fly Ash Mortars and Concretes", 4. CANMET-ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slags and Natural Pozzolans in Concrete, İstanbul, Supp. Papers, s.139-158
- 1992, Erdoğan, T.Y., Tokyay, M., ve Ramyar, K., “:Investigations on the Sulfate Resistance of High- lime Fly Ash Incorporated PC- fa Mortars, 4. CANMET-ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slags and Natural Pozzolans in Concrete, İstanbul, ACI SP 132, Vol.1 s. 271-280.

National Conference Proceedings (21 entries)- Ramyar K.,"Betonarme elemanlarda oluşabilen yapısal ve malzeme kaynaklı çatlaklar" İzmir ve Deprem Konferansı, İMO İzmir Şubesi, 28-29 Eylül 2017, İZMİR (çağrılı bildiri).
- 2015, Ramyar K., "Betonda alkali silis reaksiyonu", (çağırılı konuşmacı), Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası, 20 Şubat 2015, Erzurum.
- 2013, Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gökhan Yılmaz, Kambiz Ramyar, "Farklı Liflerin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Hal ve Mekanik ÖZelliklerine Etkisi" Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, 21-23 Şubat İstanbul, ss 52-62.
- 2013, Kambiz Ramyar, "Betonda Alkali-Silis REaksiyonu Bir Derleme (Çağrılı Bildiri)" Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, 21-23 Şubat İstanbul, ss 289-311.
- 2013,İrfan Kadiroğlu, Erdem Öz, Kambiz Ramyar, Atacan Üte, Folkart Towers İnşaatı Temel Betonu İmalatı ve Uygulaması, Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, 21-23 Şubat İstanbul, 382-395.
- 2013, Mardani A.A., Yılmaz G., Hossrinnezhad H., Ramyar K.,"Farklı geçigenlik azaltıcı katkıların betonun basınç dayanımı ve geçirimlilik özeliğine etkisi" Yapılarda Kimyasal katkılar Sempozyum ve Sergisi, 24-25 Ekim, Ankara,s.111-128
- 2012, Mardani-Aghabeglu,A., A.Tuyan, Ö,Andiç-Çakır, K. Ramyar,"Agreganın en büyük boyutu ve numune boyutunun beton karot dayanımına etkisi" İnşaat Mühendisliği'nde 100.Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 22-24 Kasım, İstanbul, CD-Rom.
- 2011, Ceylan, S., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K., Yoğurtçu, E.,"Ortam Sıcaklığı ve Karıştırma Süresinin Farklı Beton Karıştırmalarının Basınç Dayanımına Etkisi" 8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir, Ekim 2011, 235-244.
- 2011, Mardani, A., Ramyar, K.,"Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi, 8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir, Ekim 2011, 343-352.
- 2011, Yüksel, C., Ramyar, K., "Atık Cam İçerikli Beton Karışımların Mekanik Özelikleri",8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir, Ekim 2011, 619-630.
- 2007, Ramyar,K. Çimento-Süperakışkanlaştırıcı Katkı Uyumunu Etkileyen Faktörler (Çağrılı Bildiri), 2. Yapılarda Kimyasal katkılar sempozyumu, Nisan 2007, Ankara, s197-212
- 2005, Aydın, S., Aytaç, H., Ramyar, K.,"Çimentonun Kimyasal Kompozisyonunun ve Kimyasal Katkı Kökeninin Beton Özelliklerine Etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ankara, s33-43
- 2005, Aytaç, H., Aydın, S., Ramyar,K., Çil, İ.,"Kimyasal Katkı Kökeni, Çimento Kompozisyonu ve Çimento Dozajının Taze Beton Özelliklerine Etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar Semozyumu, 24-25 Mart 2005, Ankara, s 147-155
- 2004, Ramyar, K. ve Andiç, Ö., Uçucu Kül İnceliği ve Kullanım Oranının Alkali-Silis Reaksiyonuna Etkisi, 17. Teknik Kongre, İstanbul, 487-494
- 2004, Ramyar, K. Köseoğlu, O.E. ve Andiç, Ö., “:Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi", 17. Teknik Kongre, İstanbul, pp.498-502
- 2002, Ramyar, K., İnan G., “:Çimento Sülfat Direncinin Değişik Test Metotlarıyla İncelenmesi”:, IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, 1. cilt, pp. 291-302.
- 1995, Ramyar, K.: Çelik, T., ve Marar, K., "Taş Tozunun Beton Özelliklerine Olan Etkisi", Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması 2. Sempozyumu, Ankara, s. 227-237.
- 1995, Ramyar, K., ve Akçaoğlu, T., "Türkiyedeki Dört Çeşit Uçucu Külün Portland Çimentosu- Uçucu Küllü Hamurların Hidratasyon Isısına Olan Etkileri", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler II. Teknik Kongresi, İstanbul, s. 385-395.
- 1993, Ramyar, K., "Uçucu Küllerin Çimento Harcının Büzülmesine ve Beton Karbonatlaşmasına Olan Etkileri", Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması 1. Sempozyumu, Ankara, s. 133-147.
- 1993, Tokyay, M., ve Ramyar, K., 'Yüksek Dayanımlı Betonlarda Akışkanlaştırıcı Katkıların Etkinliği', İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler I. Teknik Kongresi, 601-610, Gazimagusa, K.K.T.C., 1993.
- 1991, Tokyay, M., Ramyar, K., ve Turanlı, L.,"Çelik ve Polipropilen Lifli Yüksek Dayanımlı Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı", Yüksek Dayanımlı Betonda II. Ulusal Teknik Kongre, İstanbul, s. 303-311.

Referrer Publications (336 entries)- 2021, Krishna Nandanam ; Uma Shankar Biswal ; and Pasla Dinakar, Effect of Fly Ash, GGBS, and Metakaolin on Mechanical and Durability Properties of Self-Compacting Concrete Made with 100% Coarse Recycled Aggregate, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste/Volume 25 Issue 2 - April 2021. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2020, Seyed Ali Emamian, Hamid Eskandari-Naddaf "Genetic programming based formulation for compressive and flexural strength of cement mortar containing nano and micro silica after freeze and thaw cycles" January 2020 Construction and Building Materials 241:118027 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118027. Atıf yapılan eser: Ali Mardani, Gözde İnan Sezer, Kambiz Ramyar "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point" November 2014 Construction and Building Materials 70:17–25 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.07.089
- 2020, Paulo Ricardo de Matos, Jade C.P. Oliveira, Taísa M. Medina, Diego C. Magalhães, Philippe Jean Paul Gleize, Rudiele Schankoski, Ronaldo Pilar, Use of air-cooled blast furnace slag as supplementary cementitious material for self-compacting concrete production, July 2020 Construction and Building Materials 262:120102 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120102. Kaynak gösterilen eser: Saleh Ahari, R., Erdem T.K., Ramyar K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidated concrete" Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98
- 2020, Tingjie Huang, Qiang Yuan, Shenghao Zuo, Caijun Shi, Evolution of elastic behavior of alite paste at early hydration stages, July 2020 Journal of the American Ceramic Society, DOI: 10.1111/jace.17354. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37
- 2020, Ali Ashrafian, Mohammad Javad Taheri Amiri, Parisa Masoumi, Mahsa Asadi-Shiadeh, Mojtaba Yaghoubi-Chenari et al., Classification-Based Regression Models for Prediction of the Mechanical Properties of Roller-Compacted Concrete Pavement, Applied Sciences 2020, 10, doi: 10.3390/app10113707. atif yapılan eser:Ali Mardani-Aghabaglou, Kambiz Ramyar, Mechanical properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method, Construction and Building Materials , Volume 38, pp 356-364; doi:10.1016/j.conbuildmat.2012.07.109
- 2020, Nguyen Xuan Quy, Takumi Noguch, Seunghyun Na, Jihoon Kim, Yukio Hama, Distribution Map of Frost Resistance for Cement-Based Materials Based on Pore Structure Change, May 2020Materials 13(11):2509, DOI: 10.3390/ma13112509. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2020, Devid Falliano · Dario De Domenico · Giuseppe Ricciardi · Ernesto Gugliandolo, 3D-printable lightweight foamed concrete and comparison with classical foamed concrete in terms of fresh state properties and mechanical strength Citing article, September 2020Construction and Building Materials 254:119271 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119271, atıf yapılan eser: H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete, Construction and Building Materials 194 (2019) 1–11. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036
- 2020, Lianfang Sun · Xingji Zhu · Xiaoying Zhuang · Goangseup Zi, Chemo-Mechanical Model for the Expansion of Concrete Due to Alkali Silica Reaction, May 2020Applied Sciences 10(11):3807, DOI: 10.3390/app10113807. Atıf yapılan eser: Ramyar, K., Topal, A., Andiç, Ö., "Effects of Aggregate Size and Angularity on Alkali-Silica Reaction", Cement and Concrete Research, 35 (2005) 2165-2169
- 2020, Kamyab Gull, Amrullah Abdul Rahim Zai, Amanpreet Tangri, Efficacy of Waste Foundry Sand and Glass Fiber on Stabilization of Clay Soil January 2020 International Journal of Engineering and Technical Research V9(01) DOI: 10.17577/IJERTV9IS010189. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2020, Nariman Zaidi, Zedira Hamma, J P Castro-Gomes, Bezzazi Boudjema, Talah Aissa, Benbouras Mohammed Amin, Evolution of durability and mechanical properties of ordinary portland cement concretes in sulphates attack, May 2020 Engineering Review 40(3):32-41, DOI: 10.30765/er.40.3.04. Atıf yapılan eser: Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008), 224-231
- 2020, Nazanin Alaghebandian, Sajjad Mirvalad, Ali Akbar Shirzadi Javid, Durability of self-consolidating concrete and mortar mixtures containing ternary and quaternary cement blends exposed to simulated marine environment October 2020 Construction and Building Materials 259:119767. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119767. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Erdem,T.K.,Ramyar K.,"Permeability properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials" Construction and Building Materials, 79 (2015) 326-336.
- 2020, Jarosław StrzałkowskiHalina Garbalińska, The Effect of Aggregate Shape on the Properties of Concretes with Silica Fume, June 2020Materials 13(12):2780. DOI: 10.3390/ma13122780. Atıf yapılan eser: H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete, Construction and Building Materials 194 (2019) 1–11. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036
- 2020, Mustafa Sarıdemir, Serhat Çelikten, Murat çiflikli, Mustafa Karahancer, Influence of calcined diatomite content and elevated temperatures on the properties of high strength mortars produced with basalt sand, June 2020 Structural Concrete. DOI: 10.1002/suco.202000063. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A. İnan Sezer, G. Ramyar, K., "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties, and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, 70C (2014)17-25.
- 2020, S Yasin Mousavi, Athar Tavakkoli, M Jahanshahi, A Dankoub, Performance of High-strength Concrete Made with Recycled Ceramic Aggregates, June 2020, DOI: 10.5829/ije.2020.33.06c.05. atıf yapılan eser: A.Mardani-Aghabaglou,M.Tuyan, K. Ramyar"Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, Vol.: 48, issue:8, 2629-2640
- 2020, Adil Binal Banu Ebru Binal, Ternary Diagrams for Predicting Strength of Soil Ameliorated with Different Types of Fly Ash, June 2020 ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, DOI: 10.1007/s13369-020-04669-2, Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2020, Omar Al Hattamleh, Hussein Aldeeky, Samer Rababah, Madhar Taamneh, The effect of Dead Sea salt solution on the engineering properties of expansive subgrade clayey soil, June 2020Arabian Journal of Geosciences 13(11) DOI: 10.1007/s12517-020-05364-0. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2020, Hakas Prayuda, Fanny Monika, Martyana Dwi Cahyati,Fresh properties and compressive strength of self compacting concrete with fines aggregate replacement using red brick powder and rice husk ash, June 2020 World Journal of Engineering ahead-of-print(ahead-of-print), DOI: 10.1108/WJE-08-2019-0236. Atıf yapılan eser: 2014, Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2020, Laura Moretti, Massimiliano Conficconi, Stefano Natali, Antonio D'Andrea, Statistical analyses of SEM-EDS results to predict the quantity of added quicklime in a treated clayey soil, August 2020 Construction and Building Materials 253:118852. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118852. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2020, Carlos Felipe de Azevedo, José Maria Franco de Carvalho, Julia Castro Mendes, Arthur Silva Santana Castro, Rodrigo Barreto, Ricardo André Fiorotti Peixoto, Statistical analyses of SEM-EDS results to predict the quantity of added quicklime in a treated clayey soil, August 2020 Construction and Building Materials 253:118852. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118852. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2020, Mazahir M. M. Taha Cheng Pei Feng, Sara H. S. Ahmed, Influence of Polypropylene Fibre (PF) Reinforcement on Mechanical Properties of Clay Soil, May 2020 Advances in Polymer Technology 2020:1-15, DOI: 10.1155/2020/9512839. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2020, Fuat Koksal, Yusa Sahin, Osman GencelInfluence of expanded vermiculite powder and silica fume on properties of foam concretes, October 2020 Construction and Building Materials 257:119547. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119547. atıf yapılan eser: H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete, Construction and Building Materials 194 (2019) 1–11. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036
- 2020, Hassan, H., Esan, M.T., Lamidi, I.O., Akinyele, I.O., The Effect of Polycarboxylate as a Superplasticizer on the Engineering Properties of Foam Concrete, nternational Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology, July-August-2020; 7 (4) : 06-11, DOI: 10.32628/IJSRSET2073141. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2020, Kasım Mermerdaş, Süleyman İpek, Muhammet Burak Bozgeyik, Experimental evaluation and modeling of the compressive strength of concretes with various strength classes of cement, Jun 2020 · Cumhuriyet Science Journal, DOI: 10.17776/csj.589207. Atıf yapılan eser: İnan, G., Göktepe, A.B., Ramyar, K., Sezer, A., 'Prediction of Sulfate Expansion of PC Mortar Using Adaptive Neuro-Fuzzy Methodology', Buildig and Environment,42, 3, March 2007, 1264-1269
- 2020, Mahboubeh Zahedi, li Akbar Ramezanianpour, Amir Mohammad Ramezanianpour, Corrigendum to “Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration” [J. Constr. Build. Mater. 78 (2015) 354–361], June 2020 Construction and Building Materials 246:119142 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119142. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A. İnan Sezer, G. Ramyar, K., "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties, and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, 70C (2014)17-25.
- 2020, Gombosuren Chinzorigt, Myung Kwan Lim, Myoungyoul Yu, Hyuk Lee, Odontuya Enkbold, Donguk Choi, Strength, shrinkage and creep and durability aspects of concrete including CO2 treated recycled fine aggregate, October 2020 Cement and Concrete Research 136:106062, DOI: 10.1016/j.cemconres.2020.106062. Atıf yapılan eser: Ali Mardani, Murat Tuyan, Kambiz Ramyar, Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates, May 2014 Materials and Structures 48(8), DOI: 10.1617/s11527-014-0342-3
- 2020, Ankit KothariKarin Habermehl-CwirzenHans HedlundAndrzej Cwirzen, A Review of the Mechanical Properties and Durability of Ecological Concretes in a Cold Climate in Comparison to Standard Ordinary Portland Cement-Based Concrete, August 2020 Materials 13(16):3467, DOI: 10.3390/ma13163467. Atıf yapılan eser: Ali Mardani, Gözde İnan Sezer, Kambiz Ramyar, Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point, November 2014 Construction and Building Materials 70:17–25, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.07.089
- 2020, Shrividya M. Nair, Geetha K. Jayaraj, SELF-COMPACTING CONCRETE USING RECYCLED COARSE AGGREGATE- A FEASIBLE SOLUTION FOR WASTE DEMOLISHED CONCRETE, July 2020 International Journal of Advanced Research 8(7):836-847 DOI: 10.21474/IJAR01/11346. Atıf yapılan eser: Murat Tuyan, Ali Mardani, Kambiz Ramyar, Atıf yapılan eser: Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate, August 2013 Materials and Design 53:983-991, DOI: 10.1016/j.matdes.2013.07.100
- 2020, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altun, Ali Mardani, Effect of the polycarboxylate based water reducing admixture structure on self-compacting concrete properties: Main chain length, September 2020 Construction and Building Materials 255:119360, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119360. Atıf yapılan eser: Ali Mardani, Murat Tuyan, Gökhan Yılmaz, Omer Arioz, Kambiz Ramyar, Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete, May 2013 Construction and Building Materials 47:1020-1025 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.05.105
- 2020, Rafael Andres Robayo-Salazar, William Gustavo Valencia, Ruby Mejia, Construction and Demolition Waste (CDW) Recycling -As Both Binder and Aggregates- In Alkali-Activated Materials: A Novel Re-Use Concept, July 2020 Sustainability 12(14):5775, DOI: 10.3390/su12145775. Atıf yapılan eser: Murat Tuyan, Özge Andiç-Çakır, Kambiz Ramyar, Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer, October 2017 Composites Part B Engineering 135, DOI: 10.1016/j.compositesb.2017.10.013
- 2020, Murat Öztürk, Muharrem Karaaslan, Oğuzhan Akgol, Umur Korkut Sevim, Mechanical and electromagnetic performance of cement based composites containing different replacement levels of ground granulated blast furnace slag, fly ash, silica fume and rice husk ash, August 2020 Cement and Concrete Research 136, DOI: 10.1016/j.cemconres.2020.106177 Atıf yapılan eser: H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete, January 2019 Construction and Building Materials 194:1-11 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036
- 2020, Chuang Li, Ying fang, Fan Jian Yu, Compressive strength and pore structure of cement paste with metakaolin July 2020IOP Conference Series Earth and Environmental Science 531:012033. DOI: 10.1088/1755-1315/531/1/012033 atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Erdem,T.K.,Ramyar K.,"Permeability properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials" Construction and Building Materials, 79 (2015) 326-336.
- 2020, Chong Beng Wei, Rokiah Othman, Chan Yee Ying, Ramadhansyah Putra Jaya, Doh Shu Ing, Sajjad Ali Mangi, Properties of mortar with fine eggshell powder as partial cement replacement, August 2020 Materials today: proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2020.07.240. atıf yapılan eser: Burak Ahmet Göktepe, G. Inan, Kambiz Ramyar, Alper Sezer, Estimation of sulfate expansion level of PC mortar using statistical and neural approaches, September 2006 Construction and Building Materials 20(7):441-449. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2005.01.041
- 2020, Hanzhou Yea, Dawei Pana, Zhaopeng Tiand, Yang Zhanga, Zhiming Yua,Jun Mu, Preparation and properties of geopolymer/soy protein isolatecomposites byin situorganic-inorganic hybridization: A potentialgreen binder for the wood industry, July 2020 Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123363.Atıf yapılan eser: Tuyan M., Andiç. Çakır Ö., Ramyar K."Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer", Composites Part B: Engineering, Volume 135, 15 February 2018, Pages 242-252 https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.10.013
- 2020, Liaqat Ali Qureshi, Babar Ali, Asad Ali, Combined effects of supplementary cementitious materials (silica fume, GGBS, fly ash and rice husk ash) and steel fiber on the hardened properties of recycled aggregate concrete August 2020 Construction and Building Materials, Atıf yapılan eser: A. Mardani-Aghabaglou, G.İ. Sezer, K. Ramyar, Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point, Constr. Build. Mater. 70 (2014) 17–25.
- 2020, Xiaoyuan Wang, Pengju Han, Xiaoqiang Dong, Xiangyu Li, Xiaohong Bai, Bin He, Shiwei Niu, Funan Sun, Influences of High-Sulphur Fly Ash on the Properties of Lightweight Cement-Treated Materials Subjected to Sulphate Corrosion July 2020 Applied Sciences 10(15):5217. DOI: 10.3390/app10155217. Atıf yapılan eser: H. Süleyman Gökçe, Daniel Hatungimana, Kambiz Ramyar, Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete, Construction and Building Materials 194 (2019) 1–11. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036
- 2020, Suhas H B, Nikhil A Jambhale and K B Prakash, Foamed Concrete with GGBS, Fly Ash, Polypropylene and Recron3s Fibers: An Experimental Study, IUP Journal of Structural Engineering, Vol. XIII, No. 2, 2020. Atıf yapılan eser: Süleyman Gökçe A, Daniel Hatungimana B and Kambiz Ramyar (2019), “Effect of Fly Ash and Silica Fume on Hardened Properties of Foam Concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 194, No. 1, January, pp. 1-11.
- 2020, Bashar Mohammed, Lee Yin Yen, Sani Haruna, Michael Lim Seng Huat, Isyaka Abdulkadir, Amin Al-Fakih, M.s. Liew, Effect of Elevated Temperature on the Compressive Strength and Durability Properties of Crumb Rubber Engineered Cementitious Composite, August 2020 Materials 13(16):3516. DOI: 10.3390/ma13163516. Atıf yapılan eser: Ramyar, K., İnan, G., 'Sodium Sulfate Attack on Plain and Blended Cements', Building and Environment, 42 (2007) 1368-1372
- 2020, Mohammed Salah Nasr, Tholfekar Habeeb Hussain, Huda Zuhair Kubba, Ali Abdulhussein Shubbar, Influence of using high volume fraction of silica fume on mechanical and durability properties of cement mortar, Aug 2020 · Journal of Engineering Science and Technology. atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A. İnan Sezer, G. Ramyar, K., "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties, and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, 70C (2014)17-25.
- 2020, Guray Salihoglu & Ali Mardani-Aghabaglou, Characterization of sewage sludge incineration ashes from multi-cyclones and baghouse dust filters as possible cement substitutes,Environmental Science and Pollution Research, 27 Aug 2020 5:43:36 Z. Atıf Yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Tuyan M, Yılmaz G, Arıöz Ö, Ramyar K (2013) Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete. Constr Build Mater 47:1020–1025
- 2020, Guray Salihoglu & Ali Mardani-Aghabaglou, Characterization of sewage sludge incineration ashes from multi-cyclones and baghouse dust filters as possible cement substitutes,Environmental Science and Pollution Research, 27 Aug 2020 5:43:36 Z. Atıf Yapılan eser:Mardani-Aghabaglou A, Inan-Sezer G, Ramyar K (2014) Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point. Constr Build Mater 70:17–25
- 2020, Guray Salihoglu & Ali Mardani-Aghabaglou, Characterization of sewage sludge incineration ashes from multi-cyclones and baghouse dust filters as possible cement substitutes,Environmental Science and Pollution Research, 27 Aug 2020 5:43:36 Z. Atıf Yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Boyacı OC, Hosseinnezhad H, Felekoglu B, Ramyar K (2016) Effect of gypsum type on properties of cementitious materials containing high range water reducing admixture. Cement and Concrete Composites 68:15-26
- 2020, Panagiotis G Asteris vd. On the metaheuristic models for the prediction of cement- metakaolin mortars compressive strength, Metaheuristic Computing and Applications (MCA) journal, August 2020. DOI: 10.12989/mca.2020.1.1.063. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A. İnan Sezer, G. Ramyar, K., "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties, and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, 70C (2014)17-25.
- 2020, Ming SunChaoying ZouDabo Xin, Pore structure evolution mechanism of cement mortar containing diatomite subjected to freeze-thaw cycles by multifractal analysis, July 2020 Cement and Concrete Composites, DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103731. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2020, Chao-Sheng Tang, Luan Lin, Qing Cheng, Cheng Zhu, ong-Wei Wang, zhu-yuan lin, Bin Shi, Quantification and characterizing of soil microstructure features by image processing technique, September 2020 Computers and Geotechnics 128 DOI: 10.1016/j.compgeo.2020.103817. Atıf tyapılan eser: Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008), 224-231
- 2020, Eetu Tourula: Repairing of Alkali-Aggregate reaction Affected Concrete Dams, Master of Science Thesis, Tampere University, Master’s Degree Programme in Civil Engineering, November 2020, Atıf yapılan eser: Ramyar, K., Topal, A., Andiç, Ö., "Effects of Aggregate Size and Angularity on Alkali-Silica Reaction", Cement and Concrete Research, 35 (2005) 2165-2169
- 2019, Ekrem Kalkan1, Necmi Yarbasi1, Özgür Bilici1, Strength performance of stabilized clayey soils with quartzite material, International Journal of Earth Sciences Knowledge and Applications (2019) 1 (1) 1-5. Atıf yapılan eser:Sezer, A., Inan, G., Yilmaz, H.R., Ramyar, K., 2006. Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay. Building and Environment 41, 150-155
- 2019, Gokhan Calis, Sadık Alper Yıldızel, Investigation of roller compacted concrete: Literature review, Challenge Journal of Concrete Research Letters, Vol: 10 , No. 3. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K (2013). Mechanical properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method. Construction and Building Materials, 38, 356-364.. Atıf yapılan eser:
- 2018, Safaa.M.A. El Gamal, Effect of Novel Binaphthol Derivative Admixture on the Hydration Characteristics, Rheological and Mechanical Properties of Ordinary Portland Cement Pastes, January 2018 Advances in Cement Research, DOI10.1680/jadcr.17.00051. Atıf yapılan eser: 2009, Aydın, S., Aytaç, A.H., Ramyar, K.,'Effects of Fineness of Cement on Polynaphtalene Sulfonated Based Superplastisizer- Cement Interaction' Construction and Building Materials, Vol.23, Issue:6, 2402-2408.
- 2018, Safaa.M.A. El Gamal, Salah A Abo-El-Enein, Nour El-Din Ahmed, Ahmed A Abdelnaby, "Effect of Novel Binaphthol Admixture on the Hydration Characteristics and Mechanical Properties of OPC Pastes" , March 2018 Advances in Cement Research. Available from: https://www.researchgate.net/publication/323969710. Atıf yapılan eser: Aydın S, Aytac AH and Ramyar K(2009) Effects of fineness of cement on polynaphthalene sulfonate based superplasticizer–cement interaction.Construction and Building Materials 23(6): 2402–2408. (
- 2018, Jie Li, Mohammad Saberian, Bao Thach Nguyen, Effect of crumb rubber on the mechanical properties of crushed recycled pavement materials, Journal of Environmental Management, Volume 218, 15 July 2018, Pages 291-299. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.062
- 2018, Weiwei Han, Tao Sun, Xinping Li, "Influence of Lithium Carbonate on C 3 A Hydration", February 2018 Advances in Materials Science and Engineering 2018(3):1-8, DOI10.1155/2018/6120269. Atıf yapılan eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, Vol. 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2018, Almuwbber Omar, Haldenwang Rainer, Willy Mbasha, Masalov Irina,"The influence of variation in cement characteristics on workability and strength of SCC with fly ash and slag additions", January 2018, Construction and Building Materials 160(1):258-267. DOI10.1016/j.conbuildmat.2017.11.039. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Erdem T.K., Ramyar K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidated concrete" Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98
- 2018, Qiang Yuan, Dajun Zhou, Baiyun Li, Caijun Shi,"Effect of mineral admixtures on the structural build-up of cement paste" January 2018 Construction and Building Materials 160:117-126. DOI10.1016/j.conbuildmat.2017.11.050. Atıf yapışan eser:Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37
- 2018, Ana Blanco, S.H.P. Cavalaro, Ignacio Segura Pérez, Antonio Aguado,"Expansions with different origins in a concrete dam with bridge over spillway", February 2018 Construction and Building Materials 163:861-874, DOI10.1016/j.conbuildmat.2017.12.161. atıf yapılan eser: Ramyar, K., Topal, A., Andiç, Ö., "Effects of Aggregate Size and Angularity on Alkali-Silica Reaction", Cement and Concrete Research, 35 (2005) 2165-2169
- 2018, Ondřej Koutný, Didier Snoeck, Farid Van Der Vurst, Nele De Belie, Rheological behaviour of ultra-high performance cementitious composites containing high amounts of silica fume, January 2018 Cement and Concrete Composites DOI10.1016/j.cemconcomp.2018.01.009 Atıf yapılan eser: Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37
- 2018, Awetehagn Tuaum, S.M. Shitote, Walter Oyawa,"Experimental Study of Self-Compacting Mortar Incorporating Recycled Glass Aggregate", January 2018, DOI10.3390/buildings8020015. LicenseCC BY 4.0. Atıf yapılan eser: Yuksel, C.; Ahari, R.S.; Ahari, B.A.; Ramyar, K. Evaluation of three test methods for determining thealkali-silica reactivity of glass aggregate.Cem. Concr. Compos.2013,38, 57–64. (
- 2018, Ayodeji Ogunde, Egbanubi Kehinde Comfort, Ameh John Oko, Joshua Opeyemi, "Assessment of the Correlation between the Quality of Building Materials and Strength of Concrete Members in the Building" January 2018 International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 1(2018) pp.426-433. Atıf yapılan eser: Arioz O., Kilinc K., Ramyar K.,Tuncan M., and Tuncan A.(2013) Use of Combined Destructive and Non-destructive Test Methods to Assess the Strength of Concrete. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 7(1).
- 2018, Harun Tanyildizi, Prediction of the Strength Properties of Carbon Fiber-Reinforced Lightweight Concrete Exposed to the High Temperature Using Artificial Neural Network and Support Vector Machine, January 2018 Advances in Civil Engineering 2018:1-10, DOI10.1155/2018/5140610. atıf yapılan eser: İnan, G., Göktepe, A.B., Ramyar, K., Sezer, A., 'Prediction of Sulfate Expansion of PC Mortar Using Adaptive Neuro-Fuzzy Methodology', Buildig and Environment,42, 3, March 2007, 1264-1269 L
- 2018, Mohammed Khudhair, Bouchra el Hilal, Ahmed Elharfi, "Modern Environmental Materials, Pollution Prevention, Sustainability, and Green World", January 2018 (Book Chapter)
- 2018, Farhad Aslani, Guowei Ma, Dominic Law Yim Wan, Gojko Muselin, Development of high-performance self-compacting concrete using waste recycled concrete aggregates and rubber granules, February 2018 Journal of Cleaner Production DOI10.1016/j.jclepro.2018.02.074. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53(2014) 983-991.
- 2018, Irki Ilyes, M. Euldji, H. Bensaber, Ch Settari, Characterization of stem phoenix fibres as potential reinforcement of self compacting mortar, February 2018 Journal of Adhesion Science and Technology, DOI10.1080/01694243.2018.1442654. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014) 983-991.
- 2018, Yong-Hui ChenWan-Lu Zhang, Lunyang Zhao, Zhong-Hao Peng, Field in-situ stabilization of bored pile mud: Engineering properties and application for pavement, March 2018 Construction and Building Materials 165:541-547 DOI10.1016/j.conbuildmat.2018.01.006. Atıf Yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2018, Kazım Türk, Ceren Kına, Freeze-thaw resistance and sorptivity of self-compacting mortar with ternary blends February 2018 Computers and Concrete 21(2):149-156. DOI10.12989/cac.2018.21.2.149. Atıf yapılan eser: Mardani Aghabaglou, A., Cakir, O.A. and Ramyar, K.(2013), “Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method”, Cement Concrete Compos.37 (2013)259-266.
- 2018, Ang Lia,Wenlong Dinga, Kai Jiud, Zhe Wange, Ruyue Wangf, Jianhua He, "Investigation of the pore structures and fractal characteristics of marineshale reservoirs using NMR experiments and image analyses: A case study ofthe Lower Cambrian Niutitang Formation in northern Guizhou Province,South China" Marine and Petroleum Geology, 89 (2018) 530-540. Atıf yapılan eser: Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008), 224-231
- 2018, Rawaz Kurda, Jorge de Brito, José Dinis Silvestre, Indirect evaluation of the compressive strength of recycled aggregate concrete with high fly ash ratios January 2018 Magazine of Concrete Research 70(4):204-216 DOI10.1680/jmacr.17.00216. atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014) 983-991.
- 2018, Renan Serralvo Campos, Mônica Pinto Barbosa, Lia Lorena Pimentel, Geraldo de Freitas Maciel, "Influência dos agregados reciclados nas propriedades reológicas e mecânicas do concreto autoadensável" March 2018 Matéria (Rio de Janeiro) 23(1).DOI 10.1590/s1517-707620170001.0300. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014) 983-991.
- 2018, Yimmy Silva, Silvio Delvasto, Concreto autocompactante con materiales cementicios suplementarios de Colombia March 2018, DOI10.4995/HAC2018.2018.6090. Conference: HAC2018 - V Congreso Iberoamericano de Hormigón Autocompactable y Hormigones Especiales. Kayank Gösterilen eser: Saleh Ahari, R., Erdem T.K., Ramyar K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidated concrete" Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98
- 2018, Babak Zareiyan, Behrokh Khoshnevis, Effects of mixture ingredients on interlayer adhesion of concrete in Contour Crafting, March 2018 Rapid Prototyping Journal, DOI10.1108/RPJ-02-2017-0029. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2018, Andres Juan-Valdes, Desirée Rodríguez-Robles, Julia García González, Julia Mª Morán del Pozo, Manuel I Guerra-Romero, Nele De Belie, "Resistencia de los hormigones elaborados con árido reciclado frente a ciclos de hielo-deshielo", March 2018, Conference: HAC2018 - V Congreso Iberoamericano de Hormigón Autocompactable y Hormigones Especiales, DOI10.4995/HAC2018.2018.6559. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014) 983-991.
- 2018, Xue Mei Zhang, Ling Pang, Shao Peng Wu, Guo Fu Zhang, Effect of Different Media Aqueous Solution on Road Performance of Asphalt Mixtures, February 2018Materials Science Forum 913:1070-1075. DOI10.4028/www.scientific.net/MSF.913.1070. Atıf yapılan eser: 2013, Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2018, Ilhan Chang, Gye-Chun Cho, "Shear strength behavior and parameters of microbial gellan gum-treated soils: from sand to clay", March 2018Acta Geotechnica. DOI10.1007/s11440-018-0641-x. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2018, Bashar Mohammed, Bashar Mohammed, M.s. Liew,"Evaluating the effect of Crumb rubber and Nano silica on the properties of High volume fly Ash Roller compacted concrete pavement using Non-destructive Techniques", March 2018 Case Studies in Construction Materials, DOI10.1016/j.cscm.2018.03.004. atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, 37 (2013)259-266.
- 2018, Chao Wang, Wensu Chen, Hong Hao, Sherong Zhang, Ran Song, Xiao-hua Wang,"Experimental investigations of dynamic compressive properties of roller compacted concrete (RCC)", April 2018 Construction and Building Materials 168:671-682. DOI10.1016/j.conbuildmat.2018.02.112. atıf yapılan eser: 2013,Mardani-Aghabaglu,A., Ramyar,K., "Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Roller Compacted Concrete Designed by Maximum Density Method", Construction and Building Materials, 38(2013)356-364.
- 2018, O Mohamed and W AlHawat, "Durability and Strength of Sustainable Self-Consolidating Concrete Containing Fly Ash", IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 324 (2018) 012041 doi:10.1088/1757-899X/324/1/012041. Atıf yapılan eser: Ahari R, Erdem T, Ramyar K, 2015 Permeability properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials Const. and Build. Materials 79 326-336
- 2018, Bashar S. Mohammed, Musa Adamu, Mohd Shahir Liew, "Evaluating the effect of crumb rubber and nano silica on theproperties of high volumefly ash roller compacted concretepavement using non-destructive techniques", Case Studies in Construction Materials 8 (2018) 380–391. Atıf yapılan eser: A. Mardani-Aghabaglou, Ö. Andiç-Çakir, K. Ramyar, Freeze–thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method, Cem. Concr. Compos. 37 (2013) 259
- 2018, Hamit Erdal, Mürsel Erdal, Osman Şimşek, Halil İbrahim Erdal, "Prediction of Concrete Compressive Strength Using Non-destructive Test Results" April 2018 Computers and Concrete 21 (4) DOI10.12989/cac.2018.21.4.407. Atıf yapılan eser: Ramyar, K. and Kol, P. (1996), “Destructive and non-destructive test methods for estimating the strength of concrete”, Cement Concrete World,2, 46-54. (
- 2018, My Lam, Saravut Jaritngam, Duc-Hien Le,"EAF Slag Aggregate in Roller-Compacted Concrete Pavement: Effects of Delay in Compaction, April 2018 Sustainability 10(4):1122. DOI10.3390/su10041122. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglu,A., Ramyar,K., "Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Roller Compacted Concrete Designed by Maximum Density Method", Construction and Building Materials, 38(2013)356-364.
- 2018, Wuman Zhang, Jingsong Zhang, Shuhang Chen, Sheng Gong,"Degradation of Roller-Compacted Concrete Subjected to Freeze-Thaw Cycles and Immersion in Potassium Acetate Solution", April 2018 Advances in Materials Science and Engineering 2018(7):1-8. DOI10.1155/2018/4282181. Atıf yapılan eser: A. Mardani-Aghabaglou, ̈O. Andiç-Çakir, and K. Ramyar,“Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by max-imum density method,”Cement and Concrete Composites,vol. 37, no. 1, pp. 259–266, 2013. (
- 2018, Ali Allahverdi, Milad Akhondi, Mostafa Mahinroosta,"A composite cement of high magnesium sulphate resistance" April 2018 Materiales de Construcción 68(330). DOI10.3989/mc.2018.11316. atıf yapılan eser: Ramyar, K., İnan, G., 'Sodium Sulfate Attack on Plain and Blended Cements', Building and Environment, 42 (2007) 1368-1372
- 2018, Yaniv Knop, Alva Peled, "Sustainable Blended Cements—Influences of Packing Density on Cement Paste Chemical Efficiency", April 2018 Materials 11(4):625. DOI10.3390/ma11040625. Atıf yapılan eser: İnan Sezer, G., Çopuroğlu, O., Ramyar,K., 'Microstructure of 2 and 28-Day Cured Portland Limestone Cement Pastes', Indian Journal of Engineering & Materials Science, Vol. 17, August 2010, 289-294
- 2018, Omar Kouider Djelloul1a, Belkacem Menadi1b, George Wardeh2c and Said Kenai,"Performance of self-compacting concrete made with coarse and fine recycled concrete aggregates and ground granulated blast-furnace slag", Advances in Concrete Construction, Vol. 6, No. 2 (2018) 103-121. DOI: https://doi.org/10.12989/acc.2018.6.2.103. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Erdem, T.K. and Ramyar, K. (2015), “Permeability properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials”, Constr. Build. Mater., 79, 326-336.
- 2018, Abdulkadir Cevik, Radhwan Alzeebaree, GhassanHumur, Anıl Niş, Mehmet Eren Gülşan, "Effect of nano-silica on the chemical durability and mechanical performance of fly ash based geopolymer concrete". Ceramics International, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.009. Available from: https://www.researchgate.net/publication/324783988 [accessed May 03 2018].
- 2018, Shupeng Zhang, Xiaoxiao Xu, Shazim Ali Memon, Zhijun Dong, Dongxu Li, Hongzhi Cui "Effect of calcium sulfate type and dosage on properties of calcium aluminate cement-based self-leveling morta", April 2018 Construction and Building Materials 167:253-262. DOI10.1016/j.conbuildmat.2018.01.146. atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Onur Can Boyacı, Hojjat Hosseinnezhad, Burak Felekoğlu, Kambiz Ramyar, "Effect of gypsum type on properties of cementitious materials containing high range water reducing admixture", Cement and Concrete Composites, 68 (2016)15-26.
- 2018, Hongwei Zhao, Bing Liao, Fuwei Nian, Yangyang Zhao, Kun Wang, Hao Pang,"Synthesis and characterization of a PAMAM dendrimer-based superplasticizer and its effect on the properties in cementitious system" April 2018 Journal of Applied Polymer Science. DOI10.1002/app.46550. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2018, Puja Rajhans, Sarat Kumar Panda, Sanket Nayak,"Sustainable self compacting concrete from C&D waste by improving the microstructures of concrete ITZ", February 2018Construction and Building Materials 163:557-570 DOI10.1016/j.conbuildmat.2017.12.132. Atıf yapılan eser:"Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, 2013 983-991.
- 2018, Hakas Prayuda, Fadillawaty Saleh, Taufiq Ilham Maulana, Fanny Monika, "Fresh and mechanical properties of self-compacting concrete with coarse aggregate replacement using Waste of Oil Palm Shell", The 7th AIC-ICMR on Sciences and Engineering 2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 352 (2018) 012028 doi:10.1088/1757-899X/352/1/012028. Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K 2014 Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate Mater. Des.53 983-991 (
- 2018, Musa Adamu, Bashar S. Mohammed, M.s. Liew,"Mechanical properties and performance of high volume fly ash roller compacted concrete containing crumb rubber and nano silica", May 2018 Construction and Building Materials 171:521-538. DOI10.1016/j.conbuildmat.2018.03.138. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2018, Lulu Liu Z., Li X., Liu Y.Li, "Effect of salt content on freezing temperature and unconfined compression strength of lime-treated subgrade clay", June 2018 Applied Clay Science 158:65-71. DOI10.1016/j.clay.2018.03.022. atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar, Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay, Build. Environ., 41 (2) (2006), pp. 150-155
- 2018, Morteza Esfandyari, H. Salehi, Dariush Jafari, M. Koolivand-salooki, J. R. Esfandyari,"Experimental Study on Heat Insulation Performance of Ceramic Additives Paint (CAP) in an Indoor Closed Media", May 2018 Silicon DOI: 10.1007/s12633-018-9770-y. Atıf yapılan eser: İnan, G., Göktepe, A.B., Ramyar, K., Sezer, A., 'Prediction of Sulfate Expansion of PC Mortar Using Adaptive Neuro-Fuzzy Methodology', Buildig and Environment,42, 3, March 2007, 1264-1269
- 2018, A.R Estabragh,mn M. Kouchakzadeh, Akbar Javadi,"Impact of water and solution of glycerol on the treatment of sediment by cement", May 2018 International Journal of Pavement Engineering, DOI: 10.1080/10298436.2018.1475665. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2018, Christoph Henzinger, Anna Schuhmacher, ucas Festugato, Applicability of the Porosity/Binder Index to Nonhomogeneous Mixtures of Fine-Grained Soil with Lignite Fly Ash, June 2018Journal of Materials in Civil Engineering 30(9) DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.000244. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2018, Daniel da Silva Andrade, João Henrique da Silva Rêgo, P. C. Morais, Moisés Frías, Chemical and mechanical characterization of ternary cement pastes containing metakaolin and nanosilica, January 2018 Construction and Building Materials 159:18-26. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.10.123. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2018, Bin Lei, Wengui Li, Zhuo Tang, Vivian WY Tam, Zhihui Sun, Durability of recycled aggregate concrete under coupling mechanical loading and freeze-thaw cycle in salt-solution, February 2018 Construction and Building Materials 163:840-849. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.194. Atıf yapılan eser: uyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2018, Abdulkadir Cevik, Radhwan Alzeebaree, Ghassan Humur, Anıl Niş, Eren Gülşan,Effect of nano-silica on the chemical durability and mechanical performanceoffly ash based geopolymer concrete, Ceramics International, Volume 44, Issue 11, 1 August 2018, Pages 12253-12264. atıf yapılan eser: uncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., 'Assessing Concrete Strength by Means of Small Diameter Cores' Construction and Building Materials, 22 (2008) 981-088
- 2018, Mohammed Khudhair, Ahmed Elharfi, Mohamed Salahdine Elyoubi, The Effect of Polymeric Admixtures of Water Reduce of Superplasticizer and Setting Accelerator on Physical Properties and Mechanical Performance of Mortars and Concretes, Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Arif Emre Son, Burak Felekoglu and Kambiz Ramyar, "Effect of Cement Fineness on Properties of Cementitious Materials Containing Water Reducing Admixture"Journal of Green Building Dec 2017, Vol. 12, No. 1 (Winter 2017) pp. 142-167
- 2018, Ravindra Dhir, Jorge de Brito, Gurmel S. Ghataora, Chao Qun Lye, Use of Glass Cullet as a Sand Component, January 2018, DOI: 10.1016/B978-0-08-100984-0.00005-9. In book: Sustainable Construction Materials. Atıf yapılan eser: A.Mardani-Aghabaglou,M.Tuyan, K. Ramyar"Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, Vol.: 48, issue:8, 2629-2640
- 2018, Ines Boussetta, Saloua El Euch, Jamel Neji, Experimental testing and modelling of roller compacted concrete incorporating RAP waste as aggregates, June 2018European Journal of Environmental and Civil Engineering DOI: 10.1080/19648189.2018.1482792. atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2018, Ali Mardani, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altun, Durability performance and dimensional stability of polypropylene fiber reinforced concrete, June 2018 Journal of Green Building 13(2):20-41. DOI: 10.3992/1943-4618.13.2.20. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Yüksel, C., Hosseinnezhad, H., & Ramyar, K. (2016). Performance of steel micro fiber reinforced mortar mixtures containing plain, binary and ternary cementitious systems. Journal of Green Building, 11(4), 109–130. (
- 2018, Zhen He, Rui Jiang, Yang Li, Dynamic Rheological Behavior of Low Water-to-binder Ratio Mortars under Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS), June 2018Journal of Wuhan University of Technology-Mater Sci Ed 33(3):608-618 DOI: 10.1007/s11595-018-1868-y. atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2018, Navdeep Singh, S.P. Singh, Carbonation resistance of self-compacting recycled aggregate concretes with silica fume June 2018, DOI: 10.1080/21650373.2018.1471425. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2017, Lingyun Kong, Mehdi Ostadhassan, Chunxiao Li, Naser Tamimi, Pore Characterization of 3D-printed Gypsum Rocks: A Comprehensive Approach, December 2017 Journal of Materials Science. DOI10.1007/s10853-017-1953-1. Attıf yapılan eser: 2008, Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008) 224-231.
- 2017, N. Kisku, H. Joshi, M. Ansari, S.K. Panda⇑, Sanket Nayak, Sekhar Chandra Dutta, A critical review and assessment for usage of recycled aggregateas sustainable construction material, Construction and Building Materials Volume 131, 30 January 2017, Pages 721–740 atıf Yapılan eser: M. Tuyan, A. Mardani-Aghabaglou, K. Ramyar Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate, Mater. Des., 53 (2014), pp. 983–991
- 2017, Abdulkader El Mir, Salem Georges Nehme, Assessment of the fresh self-compacting concrete properties utilizing different types of additives Journal of Silicate Based and Composite Materials, Dec. 2017, DOI10.14382/epitoanyag-jsbcm.2017.14. atıf yapılan eser: Saleh Ahari R, Erdem TK, Ramyar, K,Time-dependent rheological characteristics of self-consolidating concrete containing various mineral admixtures, Construction and Building Materials, 88 (2015) 134-142.
- 2017, Ahmet Benli, Mehmet Karataş, Durability and Strength Properties Self-Compacting Mortars with High-Calcium Fly Ash and Silica Fume, Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 7(2):647-657, 2017. Journal home page: http://fbd.beun.edu.tr. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou,A.,Sezer,GI., Ramyar,K.2014. Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point. Cons. Build.Mat., 70:17-25.
- 2017, Vuran Teja K., Meena T., A REVIEW ON TERNARY BLENDED CONCRETE SUBJECTED TO ELEVATED TEMPERATURES FOLLOWED BY DIFFERENT COOLING REGIMES, International Journal of Pharmacy & Technology,ISSN:0975-766X CODEN:IJPTFI. Atıf yapılan eser: Rahel Kh. Ibrahim, Kambiz Ramyar, Roszilah Hamid and Mohd Raihan Taha,"The effect of high temperature on mortars containing silica fume." Journal of Applied Sciences11.14 (2011): 2666-2669.
- 2017, Xiao Liu, Jianan Guan, Guanghong Lai, Huiqun Li, "Performances and working mechanism of a novel polycarboxylate superplasticizer synthesized through changing molecular topological structure", Journal of Colloid and Interface Science504· May 2017.DOI: 10.1016/j.jcis.2017.05.025 Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2017, Behnam Vakhshouri, Sami Nejadi, "Compressive strength and mixture proportions of self-compacting lightweight concrete", Computers and Concrete 19(5) Computers and Concrete,Vol.19,No.5 (2017)555-566 DOI:https://doi.org/10.12989/cac.2017.19.5.555. Atıf yapılan eser: Yoğurtcu, E. and Ramyar, K. (2009), “Self-compacting lightweight aggregate concrete: Design and experimental study”,Mag. Concrete Res., 61(7),519-527.
- 2017, Hamid Gadouri, Khelifa Harichane, Mohamed Ghrici, A comparison study between CaSO4·2H2O and Na2SO4 effects on geotechnical properties of clayey soils stabilised with mineral additives to recommend adequate mixtures as materials for road pavements, International Journal of Geotechnical Engineering · May 2017 DOI: 10.1080/19386362.2017.1320850. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2017, Nadhir Al-Ansari, Stabilization of Clayey Silt Soil Using Small Amounts of Petrit, Engineering 9(6):540-562 · June 2017, 540-562http://www.scirp.org/journal/engISSN Online: 1947-394XISSN Print: 1947-3931. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R. and Ramyar, K. (2006) Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of Izmir Clay. Building and Environment, 41, 150- 155. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.12.009
- 2017, Giedrius Girskas, Gintautas Skripkiunas,"The effect of synthetic zeolite on hardened cement paste microstructure and freeze-thaw durability of concrete, Construction and Building Materials 142:117-127 · June 2017 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.03.056, Atıf yapılan eser: İnan, G., Göktepe, A.B.,İnan, G., Ramyar, K., Sezer, A., Estimation of sulfate expansion level of PC mortar using statistical and neural approaches, Article in Construction and Building Materials 20(7):441-449 · September 2006, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2005.01.041
- 2017, Arash Aghaeipour, M. Madhkhan,"Effect of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) on RCCP durability", Construction and Building Materials 141:533-541 · June 2017 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.03.019. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37 (2013)259-266.
- 2017, Joseph J. Assaad, Camille Amine Issa,"Mixture Optimization of Polymer-Modified Lightweight SCC", Magazine of Concrete Research 69(14) June 2017. DOI: 10.1680/jmacr.16.00409. atıf yapılan eser: 2009, Andiç-Çakır, Ö, Yoğurtcu, E., Yazıcı,Ş., Ramyar, K., Self Compacting Lightweight Aggregate Concrete- Design and Experimental Study, Magazine of Concrete Research, 61/7, 519-526.
- 2017, Wang Qiang, Jun Yang, Honghui Chen,"Long-term properties of concrete containing limestone powder", Materials and Structures 50(3) · June 2017 DOI: 10.1617/s11527-017-1040-8. Atıf yapılan eser: 2010, İnan Sezer, G., Çopuroğlu, O., Ramyar,K., 'Microstructure of 2 and 28-Day Cured Portland Limestone Cement Pastes', Indian Journal of Engineering & Materials Science, Vol. 17, August 2010, 289-294
- 2017, Gaoyuan Yan, Chongtao Wei, Yu Song, Junjian Zhang,"Pore characteristics of organic-rich shale in the Carboniferous-Permian coal-bearing strata in Qinshui Basin", Energy Exploration & Exploitation · June 2017 DOI: 10.1177/0144598717709668. atıf yapılan eser:2008, Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008) 224-231.
- 2017, Safiullah Omary, Elhem Ghorbel, George Wardeh, Minh - Duc Nguyen, "Mix Design and Recycled Aggregates Effects on the Concrete’s Properties", International Journal of Civil Engineering · June 2017, DOI: 10.1007/s40999-017-0247-y. atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K (2014) Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concreteaggregate. Mater Des 53:983–99137.
- 2017, Enzo Martinelli, Eduardus Konders, Marco Pepe, "State of Knowledge on Green Concrete with Recycled Aggregates and Cement Replacement" Chapter · May 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-56797-6_1, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Joaquim Barros, Liberato Ferrara, Enzo Martinelli, pp.3-27. Atıf yapılan eser: 2015, A.Mardani-Aghabaglou,M.Tuyan, K. Ramyar"Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, Vol.: 48, issue:8, 2629-2640
- 2017, Ahmed Mashaly, Prof Alazba, "Membership function comparative investigation on productivity forecasting of solar still using adaptive neuro-fuzzy inference system approach", Environmental Progress & Sustainable Energy · June 2017 DOI: 10.1002/ep.12664. atıf yapılan eser: İnan, G., Göktepe, A.B., Ramyar, K., Sezer, A., 'Prediction of Sulfate Expansion of PC Mortar Using Adaptive Neuro-Fuzzy Methodology', Buildig and Environment,42, 3, March 2007, 1264-1269.
- 2017, Seyedhamed Sadati, Kamal H. Khayat, "Rheological and hardened properties of mortar incorporating high-volume ground glass fiber", Construction and Building Materials, 152 (2017) 978-989. atıf yapılan eser: R. Saleh Ahari, T. K. Erdem, K. Ramyar, "Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59 (2015) 26-37.
- 2017, Kumar Satish, Sanjay Kumar, Baboo Rai,"Fly Ash Induced Self Compacting Concrete with Recycled Concrete Aggregate", International Journal of Mechanics and Solids. ISSN 0973-1881 Volume 9, Number 2 (2017), pp. 151-168. Atıf yapılan eser: 2014, Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2017, Dengwu Jiao, Caijun Shi, Qiang Yuan, Huang Li, Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete-A review, July 2017, Cement and Concrete Composites, DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2017.07.016. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Erdem T.K., Ramyar K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidated concrete" Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98.
- 2017, M. Turki, Ines Zarrad, Michèle Quéneudec, Jamel Bouaziz,"Prediction performance of compressive strength of cementitious materials containing rubber aggregates and filler using fuzzy logic method", Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, July 2017, DOI: 10.1108/MMMS-12-2016-0066. Atıf yapılan eser: İnan, G., Göktepe, A.B., Ramyar, K., Sezer, A., 'Prediction of Sulfate Expansion of PC Mortar Using Adaptive Neuro-Fuzzy Methodology', Buildig and Environment,42, 3, March 2007, 1264-1269.
- 2017, My Ngoc-Tra Lam, Saravut Jaritngam, Duc-Hien Le, “Roller-compacted concrete pavement made of Electric Arc Furnace slag aggregate: Mix design and mechanical properties”, Construction and Building Materials 154:482-495 · November 2017. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.07.240. Atıf yapılan eser: ,Mardani-Aghabaglu,A., Ramyar,K., "Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Roller Compacted Concrete Designed by Maximum Density Method", Construction and Building Materials, 38(2013)356-364.
- 2017, Biranchi N. Panda, Suvash Chandra Paul, Lim Jian Hui, M.J. TanAdditive manufacturing of geopolymer for sustainable built environment, Aug 2017Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.165. Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37
- 2017, Hasan Şahan Arel, Ertug Aydin, Ertug Aydin,"Ageing management and life extension of concrete in nuclear power plants", Powder Technology · August 2017, DOI: 10.1016/j.powtec.2017.08.053. atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites,37(2013)259-266.
- 2017, Biranchi N. Panda, Suvash Chandra Paul, Lim Jian Hui, M.J. Tan, Additive manufacturing of geopolymer for sustainable built environment, Journal of Cleaner Production, 167 (2017) 281-288· August 2017, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.165. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37
- 2017, Alireza Joshaghani , Mohammad Amin Moeini, Mohammad Balapour & Alireza Moazenian, Effects of supplementary cementitious materialson mechanical and durability properties of high-performance non-shrinking grout (HPNSG), Journal of Sustainable Cement-Based Materials ISSN: 2165-0373 (Print) 2165-0381 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tscm20, DOI: 10.1080/21650373.2017.1372318 atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Erdem T.K., Ramyar K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidated concrete" Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98
- 2017, Biranchi Panda⁎, Suvash Chandra Paul, Nisar Ahamed Noor Mohamed, Yi Wei Daniel Tay,Ming Jen Tan, Measurement of tensile bond strength of 3D printed geopolymer mortar, Measurment, 113 (2018) 108-116. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari,R., Erdem,T.K., Ramyar, K.,"Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials", Cement and Concrete Composites,59(2015)26-37.
- 2017, Jian-Xin Lu, Bao-Jian Zhan, Zhenhua Duan, Chi Sun Poon, Using glass powder to improve the durability of architectural mortar prepared with glass aggregates, Sep. 2017DOI: 10.1016/j.matdes.2017.09.016. atıf yapılan eser: A.Mardani-Aghabaglou,M.Tuyan, K. Ramyar"Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, Vol.: 48, issue:8, 2014, 2629-2640.
- 2017, Rawaz Kurda, Jorge de Brito, José D. Silvestre, Indirect evaluation of the compressive strength of recycled aggregate concrete with high fly ash ratios, Sep. 2017 Magazine of concrete research, DOI: 10.1680/jmacr.17.00216. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol 53, pp. 983-991.
- 2017, Chengying Bai, Jian Zheng, Gian Andrea Rizzi, Paolo Colombo, Low-temperature fabrication of SiC/geopolymer cellular composites, Composites PartB November 2017, DOI: 10.1016/j.compositesb.2017.11.013. Atıf yapılan eser: Tuyan M., Andiç. Çakır Ö., Ramyar K."Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer", Composites Part B: Engineering, Volume 135, 15 February 2018, Pages 242-252 https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.10.013.
- 2017, Harveth Gil, Andres Ortega, Harveth Gil, Mechanical behavior of mortar reinforced with sawdust waste, Procedia Engineering 200:325-332 · October 2017, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.07.046 · License: CC BY-NC-ND 4.0. Atıf yapılan eser: A.Mardani-Aghabaglou,M.Tuyan, K. Ramyar"Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, Vol.: 48, issue:8, 2015, 2629-2640
- 2017, Iris González Taboada, Belén GONZÁLEZ Fonteboa, Javier Eiras-Lópe, Gemma Rojo-López,"Tools for the study of self-compacting recycled concrete fresh behaviour: Workability and rheology, Apr. 2017 Journal of Cleaner Production", DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.04.045. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014)983 -991.
- 2017, Abbas Mohajerani, J. Vajna, T.H.H. Cheung, Suksun Horpibulsuk, Practical recycling applications of crushed waste glass in construction materials: A review, Construction and Building Materials 156:443-467 · December 2017, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.005. Atıf yapılan eser: Cihat Yuksel,Reza Saleh Ahari, Babak Abbaspoursani Ahari, Kambiz Ramyar, "Evaluation of Three Test Methods for Determining the Alkali-Silica Reactivity of Glass Aggregate", Cement and Concrete Composites, 38(2013) 57-64.
- 2017, Pusit Lertwattanaruk, Gritsada Sua-Iam, Natt Makul,"Effects of calcium carbonate powder on the fresh and hardened properties of self-consolidating concrete incorporating untreated rice husk ash", Journal of Cleaner Production November 2017, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.10.336. atıf yapılan eser: 2009, Aydın, S., Atraç, A.H., Ramyar, K.,'Effects of Fineness of Cement on Polynaphtalene Sulfonated Based Superplastisizer- Cement Interaction' Construction and Building Materials, Vol.23, Issue:6, 2402-2408.
- 2017, Sang-Yeop Chung, Mohamed Abd Elrahman, Pawel Sikora, Dietmar Stephan,"Evaluation of the Effects of Crushed and Expanded Waste Glass Aggregates on the Material Properties of Lightweight Concrete Using Image-Based Approaches", November 2017 Materials 10(12), DOI10.3390/ma10121354, LicenseCC BY 4.0 . Atıf yapılan eser: Aghabaglou, A.M.; Tuyan, M.; Ramyar, K. Mechanical and durability performance of concrete incorporatingfine recycled concrete and glass aggregates.Mater. Struct.2015,48, 2629–2640
- 2017, Bakhta Boukhatem, A. Tagnit-Hamou, Mohamed Chekired, Mohamed Ghrici,"Towards a Service Life Prediction System of Concrete Structures Based on a Neural-Computing Approach", Conference: 10th ACI/RILEM International Conference on Cementitious Materials and Alternative Binders for Sustainable Concrete, At Montreal, Canada. https://www.researchgate.net/publication/321038681Atıf yapılan eser: Goktepe, A.B., Inan, G., K. Ramyar, K., and Sezer, A., 2006, “Estimation of Sulfate Expansion Level of PC Mortar Using Statistical and Neural Approaches,” Construction and Building Materials, 20(7), 441–449.
- 2017, Tarek UddinMohammed,Tanvir Ahmed, ShiblyMostafiz Apurbo,1Tahir AbsarMallick,Farhan Shahriar, Abdul Munim, and Mohammad Abdul Awal, Influence of Chemical Admixtures on Fresh and Hardened Properties of Prolonged Mixed Concrete, Hindawi, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2017, Article ID 9187627, 11 pages https://doi.org/10.1155/2017/9187627. atıf yapılan eser: A. Mardani-Aghabaglou, M. Tuyan, G. Yilmaz, O. Arıöz, and K. Ramyar, “Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete,” Construction and Building Materials, vol. 47,pp. 1020–1025, 2013.
- 2017, Ran Bir Singh, Bhupinder Singh, Bhupinder Singh, "Thixotropy of self-compacting concrete containing recycled aggregates", December 2017. Magazine of Concrete Research. DOI10.1680/jmacr.17.00273. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014) 983-991.
- 2017, Lingyun Kong, Mehdi Ostadhassan, Chunxiao Li, Naser Tamimi,"Pore Characterization of 3D-printed Gypsum Rocks: A Comprehensive Approach", December 2017 Journal of Materials Science, DOI10.1007/s10853-017-1953-1. Atıf yapılan eser: Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008) 224-231.
- 2017, Varun Teja K., Meena T.,"A REVIEW ON TERNARY BLENDED CONCRETE SUBJECTED TO ELEVATED TEMPERATURES FOLLOWED BY DIFFERENT COOLING REGIMES", International Journal of Pharmacy & Technology, April-2017,Vol.9, Issue No.1, 5734-5742. atıf yapılan eser: Rahel Kh. Ibrahim, Kambiz Ramyar, Roszilah Hamid and Mohd Raihan Taha, 2011 "The Effect of High Temperature on Mortars Containing Silica Fume", Journal of Applied Sciences, 11: 2666-2669.
- 2017, Mohammed Khudhair, Ahmed Elharfi, Development of new ecological and sustainable hydraulic binders based on different percentages of limestone fillers, December 2017, Publisher: Éditions Universitaires Européennes ISBN: 978-620-2-27157-8. (Book). Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Onur Can Boyacı, Hojjat Hosseinnezhad, Burak Felekoğlu, Kambiz Ramyar, "Effect of gypsum type on properties of cementitious materials containing high range water reducing admixture", Cement and Concrete Composites, 68 (2016) 15-26.
- 2017, Ang Li, Wenlong Ding, Kai Jiu, Zhe Wang, Ruyue Wang, Jianhua He, Investigation of the pore structures and fractal characteristics of marine shale reservoirs using NMR experiments and image analyses: A case study of the Lower Cambrian Niutitang Formation in northern Guizhou Province, South China, October 2017 Marine and Petroleum Geology 89 DOI10.1016/j.marpetgeo.2017.10.019. Atıf yapılan eser:2008, Sezer, G.İ., Ramyar,K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A.,'Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste', Materials and Design, 29 (2008), 224-231
- 2017, K. Senthil Kumar1, P. V. Premalatha, and K.Baskar, Evaluation of transport properties of concrete made with E-waste plastic, Journal of Testing and Evaluation, Vol.45, No.5, 2017, pp.1849-1853. https://doi.org/10.1520/JTE20160008 Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou., and Murat Tuyan, Kambiz Ramyar.,“Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates,”Mater. Struct. Vol. 48, 2015,pp 2629-2640.DOI 10.1617/s11527-014-0342-3
- 2017, Khelifa Harichane, Mohamed Ghrici, S.Kenai,Stabilization of Algerian Clayey Soils with Natural Pozzolana and Lime June 2017Periodica Polytechnica Civil Engineering 62(1). DOI: 10.3311/PPci.9229. Atıf yapılan eser: Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2016, Zhang, Z., Wang, Q., Chen, H., Properties of high-volume limestone powder concrete under standard curing and steam-curing conditions, Powder Technology, volume 301, issue , year 2016, 16-25. Atıf yapılan eser: Sezer, G.I., Çopuroğlu, O., Ramyar, K., Microstructure of 2 and 28-day cured Portland limestone cement pastes, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, volume 17, issue 4, year 2010, 289-294
- 2016, Rouhollah Barati, Seyed Ali Sahaf, Mehdi Jamshidi, Alireza Razazpor, Examining the Impact of Micro Silica Gel Additive on the Compressive Strength and Water Absorption of Roller Compacted Concrete Pavement, Modern Applied Science, Vol 10, No 5 (2016), 194-206. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, José Marcos Ortega Álvarez1, María Dolores Esteban Pérez, Raúl Rubén Rodríguez Escribano, José Luís Pastor Navarro, and Isidro Sánchez Martín,"Microstructural Effects of Sulphate Attack inSustainable Grouts for Micropiles", November 2016 Materials 9(11):905. DOI10.3390/ma9110905. Atıf yapılan eser: Ramyar, K.; ̇Inan, G. Sodium sulfate attack on plain and blended cements. Build. Environ. 2007, 42, 1368–1372.
- 2016, Saeid Hesami, Amir Modarres , Mostafa Soltaninejad, Hesam Madani, Mechanical properties of roller compacted concrete pavement containing coal waste and limestone powder as partial replacements of cement, Construction and Building Materials, Volume 111, 15 May 2016, 625–636.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, S. Krishna Rao, P. Sravana, T. Chandrasekhar Rao, Relationship between ultrasonic pulse velocity and compressive strength for roller compacted concrete containing GGBS, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 3 (2016) 2077-2084. tıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, Knop, Y., Peled, A., "Packing density modeling of blended cement with limestone having different particle sizes", Construction and Building Materials, volume 102, issue , year 2016,44-50.Atıf yapılan eser: Sezer, G.I., Çopuroğlu,O., Ramyar, K., "Microstructure of 2 and 28-day cured Portland limestone cement pastes", Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, volume 17, issue 4, year 2010, pp. 289 - 294
- 2016, Linoshka Soto-Pérez, Sangchul Hwang, Mix design and pollution control potential of pervious concrete with non-compliant waste fly ash, Journal of Environmental Management, Volume 176, 1 July 2016, 112–118. atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2016, Haoliang Huanga,Chunxiang Qiana, Fei Zhaoa, Jun Qub, Jingqiang Guob, Michael Danzinger, "Improvement on microstructure of concrete by polycarboxylate superplasticizer (PCE) and its influence on durability of concrete", Construction and Building Materials, Volume 110, 1 May 2016, 293–299.doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.02.041. atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2016, S.K. Ling, A.K.H. Kwan, Adding limestone fines as cementitious paste replacement to lower carbon footprint of SCC, Construction and Building Materials, Volume 111, 15 May 2016, 326–336. Atıf yapılan eser:Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2016, S.W. Tang, X.H. Cai, Z. He, H.Y. Shao, Z.J. Li, E. Chen, Hydration process of fly ash blended cement pastes by impedance measurement, Construction and Building Materials, Volume 113, 15 June 2016, Pages 939–950.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2016, Adorján Borosnyói, Long term durability performance and mechanical properties of high performance concretes with combined use of supplementary cementing materials, Construction and Building Materials, Volume 112, 1 June 2016, Pages 307–324. atıf yapılan eser:Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2016, Ge Zhang, Guoxin Li, Effects of mineral admixtures and additional gypsum on the expansion performance of sulphoaluminate expansive agent at simulation of mass concrete environment, Construction and Building Materials, Volume 113, 15 June 2016, Pages 970–978. Atıf yapılan eser:Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2016, W. C. Tang, P. C. Ryan, H. Z. Cui, W. Liao, Properties of self-compacting concrete with recycled coarse aggregate, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2016 (2016), Article ID 2761294, 11 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/2761294.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, C. Medina , M.I. Sánchez de Rojas, C. Thomas, J.A. Polanco, M. Frías, Durability of recycled concrete made with recycled ceramic sanitary ware aggregate. Inter-indicator relationships, Construction and Building Materials, Volume 105, 15 February 2016, Pages 480–486.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, C. Thomas, J. Setién, J.A. Polanco, Structural recycled aggregate concrete made with precast wastes, Construction and Building Materials, Volume 114, 1 July 2016, Pages 536–546.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Huai-liang Wang, Steel–concrete bond behaviour of self-compacting concrete with recycled aggregates, Magazine of Concrete Research, February 01, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1680/jmacr.15.00143.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Safiullah Omary , Elhem Ghorbel, , George Wardeh, Relationships between recycled concrete aggregates characteristics and recycled aggregates concretes properties, Construction and Building Materials, Volume 108, 1 April 2016, Pages 163–174.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, J. Alexandre Bogas, J. de Brito, , Duarte Ramos, Freeze–thaw resistance of concrete produced with fine recycled concrete aggregates, Journal of Cleaner Production, Volume 115, 1 March 2016, Pages 294–306.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Shanahan, N., Tran, V., Williams, A., Zayed, A.,"Effect of SCM combinations on paste rheology and its relationship to particle characteristics of the mixture", Construction and Building Materials, 123 (2016) 745-753. atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Kemal Erdem, T., Ramyar, K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials, 75 (2015) 89-98.
- 2016, Tokyay, M., "Cement and concrete mineral admixtures", CRC Press Taylor and francis Group, atıf yapılan eser: Ramyar, K., "Effects of turkish fly ashes on the portland-cement-fly ash systems" PhD thesis, Middle East Technical University, 1993.
- 2016, Tokyay, M., "Cement and concrete mineral admixtures", CRC Press Taylor and francis Group, atıf yapılan eser: Ramyar, K.,"Topal, A., Andiç,Ö., "Effects of aggregate size and angularity on alkali-silica reaction", Cement and Concrete Research 35 (11) (2005) 2165-2169.
- 2016, Xiumei Wang Yong Yang Wei Lin Xin Shu Qianping Ran Jiaping Liu, Tailoring the sequence structure of polycarboxylate superplasticisers to improve the sulfate ion sensitivity, Advances in Cement Research, Volume 28 Issue 8, September, 2016, pp. 544-554. Atıf yapılan eser:Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2016, Hafiz A. Alaka, Lukumon O. Oyedele, and Olalekan L Toriola-Coker, Effect of excess dosages of superplasticizer on the properties of highly sustainable high-volume fly ash concrete, International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development Vol. 7 , Iss. 2,2016. Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2016, Šeps, K., Fládr, J., & Broukalová, I. (2016). Resistance of Recycled Aggregate Concrete to Freeze-thaw and Deicing Salts. Procedia Engineering, 151, 329-336.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Alaka, H. A., & Oyedele, L. O. (2016). High Volume Fly Ash Concrete: The Practical Impact of Using Superabundant Dose of High Range Water Reducer. Journal of Building Engineering. http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2016.09.008.Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2016, Lopez-Uceda, A., Agrela, F., Cabrera, M., Ayuso, J., & López, M. (2016). Mechanical performance of roller compacted concrete with recycled concrete aggregates. Road Materials and Pavement Design, 1-20, ISSN: 1468-0629 (Print) 2164-7402 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/trmp20.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, Modarres, A., Hesami, S., Soltaninejad, M., & Madani, H. (2016). Application of coal waste in sustainable roller compacted concrete pavement-environmental and technical assessment. International Journal of Pavement Engineering, 1-14, ISSN: 1029-8436 (Print) 1477-268X (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/gpav20.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, Barati, R., Sahaf, S. A., Jamshidi, M., & Razazpor, A. (2016). Examining the Impact of Micro Silica Gel Additive on the Compressive Strength and Water Absorption of Roller Compacted Concrete Pavement. Modern Applied Science, 10(5), 194. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/mas.v10n5p194.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, Rao, S. K., Sravana, P., & Rao, T. C. (2016). Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand. International Journal of Pavement Research and Technology, 9(4), 289-301, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijprt.2016.08.003.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2016, Tian, J., Wang, W., & Du, Y. (2016). Damage behaviors of self-compacting concrete and prediction model under coupling effect of salt freeze-thaw and flexural load. Construction and Building Materials, 119, 241-250.Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2016, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., & Carro-López, D. (2016). Study of recycled concrete aggregate quality and its relationship with recycled concrete compressive strength using database analysis. Materiales de Construcción, 66(323), e089.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Singh, N., & Singh, S. P. (2016). Carbonation and electrical resistance of self compacting concrete made with recycled concrete aggregates and metakaolin. Construction and Building Materials, 121, 400-409.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Cordeiro, G. C., Maioli, G. V., Vieira, A. P., & Leite, M. B. (2016). RECYCLED CONCRETE AGGREGATES FROM DIFFERENT SOURCES: CHARACTERIZATION AND USE IN STRUCTURAL CONCRETE. Newsletter.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Singh, S. P., & Singh, N. (2016). Evaluating the Carbonation Resistance of Self Compacting Concrete made with Recycled Concrete Aggregates. Journal of Materials and Engineering Structures «JMES», 3(2), 59-73.Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2016, Cai, X., He, Z., Shao, Y., & Sun, H. (2016). Macro-and micro-characteristics of cement binders containing high volume fly ash subject to electrochemical accelerated leaching. Construction and Building Materials, 116, 25-35.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, 2013;37, pp.259-266.
- 2016, Mahmoud B.A. Alhasanat, Arabi N. Al Qadi, Salah Al-Thyabat, Madhar Haddad & Batool G. Nofal, Addition of Waste Glass to Self-Compacted Concrete: Critical Review, Modern Applied Science; Vol. 10, No. 11; 2016, ISSN 1913-1844 E-ISSN 1913-1852, Published by Canadian Center of Science and Education.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K., "Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, 2015:48(8): 2629-2640.
- 2016, , Rafieizonooz M., Mirza J., Razman Salim M., Warid Hussin M., Khankhaje E., Investigation of coal bottom ash and fly ash in concrete as replacement for sand and cement, Construction and Building Materials, 116(30):15–24. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K., "Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, 2015:48(8): 2629-2640.
- 2016, Kumar, K. S., Premalatha, P. V., & Baskar, K. (2016). Evaluation of Transport Properties of Concrete Made With E-Waste Plastic. Journal of Testing and Evaluation, 45(5). Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K., "Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, 2015:48(8): 2629-2640.
- 2016, R.V. Silva , J. de Brito, R.K. Dhir, Performance of cementitious renderings and masonry mortars containing recycled aggregates from construction and demolition wastes, Construction and Building Materials 105:400–415.Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar,K., "Durability aspects of recycled aggregate mortar mixtures", 10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May, 2015, University of Tabriz, Tabriz, Iran, CD-ROM.
- 2016, Isabel Fernandes, Özge Andiç-Çakır, Doug Hooton, Assessing aggregates for alkali–aggregate reaction potential, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Construction Materials, Themed issue on alkali–aggregate reactions: part I ISSN 1747-650X | E-ISSN 1747-6518, Volume 169 Issue 3, June, 2016, pp. 172-178, Atıf yapılan eser: 2016, Yüksel, C., Mardani-Aghabaglou, A., Beglarıgale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K., Andiç-çakır, Ö., "Influence of water/powder ratio and powder type on alkali-silica reactivity and transport properties of self-consolidating concrete", Materials and Structures, 49(1):289-299, DOI 10.1617/s11527-014-0497-y
- 2016, SK Rao, P Sravana, TC Rao, Investigating the effect of M-sand on abrasion resistance of Fly Ash Roller Compacted Concrete (FRCC), Construction and Building Materials, Volume 118, 15 August 2016, Pages 352–363.Atıf yapılan eser:2014, Mardani-Aghabaglou, A., Hosseinnezhad, H., Boyaci O.C., Arioz, O., Yaman, I.O., Ramyar, K.,"Abrasion resistance and transport properties of road concrete, 12th International Symposium on Concrete Roads, 23-26 September 2014-Prague, Czech republic, CD-ROM
- 2016, SK Rao, P Sravana, TC Rao, Investigating the effect of M-sand on abrasion resistance of Fly Ash Roller Compacted Concrete (FRCC), Construction and Building Materials, Volume 118, 15 August 2016, Pages 352–363.Atıf yapılan eser:2014, Mardani-Aghabaglou, A., Hosseinnezhad, H., Boyaci O.C., Arioz, O., Yaman, I.O., Ramyar, K.,"Abrasion resistance and transport properties of road concrete, 12th International Symposium on Concrete Roads, 23-26 September 2014-Prague, Czech republic, CD-ROM
- 2016, Hemalatha T, Hari hara Sudhan, Nagesh R. Iyer,"Prediction of long term Compressive Strength of Concrete Made with Supplementary Cementitious Material through Regression Analysi", Jan 2016, Indian Concrete Journal. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglu,A., Ramyar,K., "Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Roller Compacted Concrete Designed by Maximum Density Method", Construction and Building Materials, 38(2013)356-364.
- 2016, Arkamitra Kar, Indrajit Ray, Avinash Unnikrishnan, Udaya B. Halabe,"Prediction models for compressive strength of concrete with Alkali-activated binders", April 2016 Computers and Concrete 17(4):523-539. DOI10.12989/cac.2016.17.4.523. Atıf yapılan eser: Ramyar, K. and Kol, P. (1996), “Destructive and non-destructive test methods for estimating the strength ofconcrete”, Cement Concrete World (2), 46-54.
- 2016, Mohamed M. Arbili1, Kasım Mermerdaş, Farman K. Ghaffoori, "Soft Computing Based Modelling of Sorptivity of Concretes Incorporating Mineral Admixtures", ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences The official scientific journal of Salahaddin University-Erbil ZJPAS (2016) 28 (2); s 574-579. Atıf Yapılan eser: İnan G., A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer, “Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive neuro-fuzzy methodology,” Build. Environ. 2007, pp. 1264–1269.
- 2016, Luis E. Zapata-Orduz, Genock Portela, Oscar Marcelo Suárez, Arsenio D. Cáceres, Compatibility Analysis between Portland Cement Type I and Micro/Nano-SiO2 in the presence of Polycarboxylate-type Superplasticizers November 2016 Cogent Engineering OAEN 1260952(1), DOI: 10.1080/23311916.2016.1260952. atif yapılan eser: Mardani A.A., Tuyan M., Yılmaz G., Arıöz Ö., Ramyar K.,"Effect of different types of superplastisizer on fresh properties and strength of self consolidating concrete" 7th Int. Conference on Self Compacting Concrete and the 1st Conference on Rheology and Processing of Construction Materials, Sep. 2-4, 2013, Paris,France, pp17-24.
- 2015, Fan, Y., Zhang, S., Wang, Q., Shah, S.P., Effects of nano-kaolinite clay on the freeze-thaw resistance of concrete, Cement and Concrete Composites, volume 62, year 2015,1-12. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Andiç-Çakir, Ö., Ramyar, K., Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method, Cement and Concrete Composites, volume 37, issue 1, year 2013,259-266.
- 2015, Xu, H., Guo, W., Tan, Y.,"Internal structure evolution of asphalt mixtures during freeze-thaw cycles", Materials & Design, volume 86, issue , year 2015, 436-446. Atıf yapılan eser: Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, volume 53, issue , year 2014, 983-991.
- 2015, S. Krıshna rao, P. Sravana, T. Chandrasekhara Rao, Investıgation on pozzolanic effect of mineral admixtures in roller compacted concrete pavement, i-manager’s Journal on Structural Engineering, Vol. 4 l No. 2 l June - August 2015, 28-38. 2015, S. Krıshna rao, P. Sravana, T. Chandrasekhara Rao, Investıgation on pozzolanic effect of mineral admixtures in roller compacted concrete pavement, i-manager’s Journal on Structural Engineering, Vol. 4 l No. 2 l June - August 2015, 28-38.
- 2015, S. Krıshna Rao, P. Sravana, T. Chandrasekhara Rao, Investıgation on pozzolanic effect of mineral admixtures in roller compacted concrete pavement, i-manager’s Journal on Structural Engineering, Vol. 4 l No. 2 l June - August 2015, 28-38. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2015, B.c. JAN GAJDOŠ ,"Self-compacting concrete SCC for monolithic construction", Brno University Of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Technology of Building Materials and Components, Master Thesis, 16. 1. 2015, p. 74., https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/37529/23546.pdf?sequence=1&isAllowed=y.Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2015, Zhu J, Li Z, Yang R, Zhang Y,"Mutual Interaction Relationship in Polymer Modified Cementitious System", Journal of Wuhan University of Technplogy, 30, 1 (2015) 122-128. DOI 10.1007/s11595-015-1112-y. Atıf yapılan eser:Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2015, Zahedi, M., Ramezanianpour, A.A., Ramezanianpour, A.M.,"Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration", Construction and Building Materials, volume 78,year 2015,354 - 361. Atıf yapılan eser:Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2015, Leo G. Li, Albert K.H. Kwan, ''Effects of superplasticizer type on packing density, water film thickness and flow ability of cementitious paste'', Construction and Building Materials 86 (2015) 113–119. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Tuyan M, Yılmaz G, Arıoz O, Ramyar K. Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete. Const Build Mater 2013;47:1020-5.
- 2015, Sharifi, Y., Afsoon, I., Firoozjaie, Z., ''Fresh properties of self-compacting concrete containing ground waste glass microparticles as cementing material'', Journal of Advanced Concrete Technology, 2015;13(2):50-66. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Tuyan M, Yılmaz G, Arıoz O, Ramyar K. Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete. Const Build Mater 2013;47:1020-5.
- 2015, Zhang, S., Fan, Y., Wang, Q., '' Experiment study on the effect of GGBFS on frost resistance of concrete'', Key Engineering Materials, 10th International Symposium on High Performance Concrete-Innovation and Utilization, HPC 2014; Beijing; China; 16 September 2014 through 18 September 2014; Code 108799, Volume 629-630, 2015, Pages 207-212.
- 2015, Makki-Szymkiewicz, L., Hibouche, A., Taibi, S., Herrier, G., Lesueur, D., Fleureau, J.-M. Evolution of the properties of lime-treated silty soil in a small experimental embankment, Engineering Geology, 191(2015)8-22. Atıf yapılan eser: Sezer, A., Inan, G., Yilmaz, H.R., Ramyar, K."Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay", Building and Environment, volume 41, issue 2, year 2006, pp. 150 - 155
- 2015, B.c. JAN GAJDOŠ ," Self-compacting concrete SCC for monolithic construction", Brno University Of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Technology of Building Materials and Components, Master Thesis, 16. 1. 2015, p. 74., https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/37529/23546.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Atıf yapılan eser:Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2015, Caicedo-Caicedo, E.A. , Mejía-De-Gutiérrez, R. , Gordillo-Suárez, M. , Torres-Agredo, J. Reusing a residue of the oil industry (FCC) in the production of building elements, Ingenieria y Universidad, Volume 19, Issue 1, 2015,135-154. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A. , Inan Sezer, G., Ramyar, K., Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point, Construction and Building Materials, Volume 70, 15 November 2014,17-25.
- 2015, Liu, J.-Z. , Yuan, W.-J., He, Z.-M., Ba, M.-F., Chen, J.-B., Influence of carbonation on alkali-aggregate reaction in concrete, Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), Volume 45, Issue 3, 1 May 2015, 783-787. Atıf yapılan eser: Cihat Yuksel, , Reza Saleh Ahari, Babak Abbaspoursani Ahari, Kambiz Ramyar. Evaluation of three test methods for determining the alkali–silica reactivity of glass aggregate Cement and Concrete Composites, Volume 38, April 2013, 57–64
- 2015, S.Krishna Rao, P.Sravana, T.Chandrasekhara Rao,"Investigation on pozzolanic effect of fly ash in roller compacted concrete pavement", IRACST–Engineering Science and Technology: An International Journal (ESTIJ), ISSN: 2250-3498, Vol.5, No.2, April 2015. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2015, ZHU Jipeng, LI Zongjin, YANG Ruochong, ZHANG Yamei,"Mutual interaction relationship in polymer modified cementitious system" Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., Vol.30 No.1, DOI 10.1007/s11595-015-1112-y, Atıf yapılan eser: Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Gokhan Yilmaz, Arıoz O, Kambiz Ramyar. Effect of Different Types of Superplasticizer on Fresh, Rheological and Strength Properties of Self-consolidating Concrete [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 1020-1025.
- 2015, Shaikh Mohd Zubair, S.S. Jamkar,"Experimental investigation on effect of mineral admixtures on high performance concrete with various w/b ratios",IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology eISSN: 2319-1163 | pISSN: 2321-7308, Volume: 04 Issue: 08 | August-2015, Available @ http://www.ijret.org, 169-177. Atıf yapılan eser: Atıf yapılan eser:Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2015, Mardani-Aghabaglou, A., Kalipcilar, I., Inan Sezer, G., Sezer, A., Altun, S.,"Freeze-thaw resistance and chloride-ion penetration of cement-stabilized clay exposed to sulfate attack", Applied Clay Science, 115(2015)179 - 188. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar, K.,"Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point",Construction and Building Materials, 70 (2014) 17-25.
- 2015, Kamseu, E., Ponzoni, C., Tippayasam, C., Taurino, R., Chaysuwan, D., Bignozzi, M.C., Barbieri, L., Leonelli, C.,"Influence of fine aggregates on the microstructure, porosity and chemico-mechanical stability of inorganic polymer concrete", Construction and Building Materials, volume 96, issue , year 2015, pp. 473-483. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Kemal Erdem, T., Ramyar, K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials, volume 75, issue , year 2015, pp. 89-98.
- 2015, Sua-iam, G., Makul, N., "Rheological and mechanical properties of cement-fly ash self-consolidating concrete incorporating high volumes of alumina-based material as fine aggregate", Construction and Building Materials 95 (2015)736 - 747. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Kemal Erdem, T., Ramyar, K., "Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials", 75 (2015) 89-98.
- 2015, Kim, S.-W., Yun, H.-D., Park, W.-S., Jang, Y.-I.,"Bond strength prediction for deformed steel rebar embedded in recycled coarse aggregate concrete", Materials & Design, volume 83, issue , year 2015, 257-269. Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K.," Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, 53 (2014), 983-991.
- 2015, Modarres, A., Nosoudy, Y.M.,"Clay stabilization using coal waste and lime-Technical and environmental impacts", Applied Clay Science, volume 116-117, issue , year 2015, 281-288.atıf yapılan eser: Sezer, A., Inan, G., Yilmaz, H.R., Ramyar, K.,"Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay", Building and Environment, volume 41, issue 2, year 2006, 150-155.
- 2015, Farhan, A.H., Dawson, A.R., Thom, N.H., Adam, S., Smith, M.J."Flexural characteristics of rubberized cement-stabilized crushed aggregate for pavement structure", Materials & Design, vol. 88,2015,897-905. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Andiç-Çakir, Ö., Ramyar, K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method", Cement and Concrete Composites, volume 37, issue 1, year 2013, 259-266.
- 2015, Alaa M. Rashad, Potential Use of Silica Fume Coupled with Slag in HVFA Concrete Exposed to Elevated Temperatures, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 27, Issue 11 (November 2015). Atıf yapılan eser:Mardani-Aghabaglou, A., Inan Sezer, G., Ramyar,K. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point", Construction and Building Materials, volume 70, year 2014, 17-25.
- 2015, Ramesh Nayaka, Anilkumar P.M.Self Compacting Concrete using PPC and SNF, 7th Asia Pacific Young Researchers and Graduates Symposium (YRGS 2015), At Kuala Lumpur, Malaysia, aug. 2015. atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz,Ö., and Ramyar, K., "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction & Building Materials, 47 (2013)1020-1025.
- 2015, Guilherme C. Cordeiro, Gabriela V. Maioli, Amanda P. Vieira, Mônica B. Leite, Recycled concrete aggregates from different sources: characterization and use in structural concrete, III Progress of Recycling in the Built Environment 03-05 August 2015 São Paulo - Brazi Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2015, Xudong Chen, Shengxing Wu, Jikai Zhou,"Compressive Strength of Concrete Cores under High Strain Rates", Journal of Performance of Constructed Facilities, Feb.2015, Atıf yapılan eser: Tuncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., 'Assessing Concrete Strength by Means of Small Diameter Cores' Construction and Building Materials, 22(2008)981-988.
- 2015, M. Arreola Sanchez, W. Martinez Molina, E. M. Alonso Guzman, H. L. Chavez Garcia, A. A. Torres Acosta, C. Bernabe Reyes, S. C. Arguello Hernandez, C. Lara Gomez, F. M. Gonzalez Valdez, J. A. Velazquez Perez ,R. Ruiz Ruiz, Effect of the Addition of Dried Opuntia Cactus Fibers- Setting Times and Mechanical Resistance in Portland Cement Mortar Base, 2nd International Conference on Green Materials and Environmental Engineering (GMEE 2015).Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, 2013;37, pp.259-266.
- 2015, Yingfang Fan, Shiyi Zhang, Qi Wang, Surendra P. Shah. Effects of nano-kaolinite clay on the freeze–thaw resistance of concrete, Cement and Concrete Composites, Volume 62, September 2015, Pages 1–12. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, 2013;37, pp.259-266.
- 2014, Farid Van Der Vurst, Robby Caspeele, Pieter Desnerck, Jonathan Peirs, Modification of existing shape factor models for self-compacting concrete strength by means of Bayesian updating techniques, Materials and Structures · January 2014, DOI: 10.1617/s11527-013-0222-2. Atıf yapılan eser: Tuncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., 'Assessing Concrete Strength by Means of Small Diameter Cores' Construction and Building Materials, 22 (2008) 981-088
- 2014, Nikbin, I.M., Beygi, M.H.A., Kazemi, M.T., Vaseghi Amiri, J., Rahmani, E., Rabbanifar, S., Eslami, M.A "Comprehensive investigation into the effect of aging and coarse aggregate size and volume on mechanical properties of self-compacting concrete", Materials & Design, volume 59, issue , year 2014, pp. 199 - 210. atıf yapılan eser:Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, volume 53, issue , year 2014, pp. 983 - 991
- 2014, Knop, Y., Peled, A., Cohen, R. "Influences of limestone particle size distributions and contents on blended cement properties",Construction and Building Materials, 71(2014) 26-34. atıf yapılan eser:Sezer, G.I., Çopuroǧlu, O., Ramyar, K., "Microstructure of 2 and 28-day cured Portland limestone cement pastes" Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 17,4 (2010)289 - 294.
- 2014, Rashed, A.M., "Recycled waste glass as fine aggregate replacement in cementitious materials based on Portland cement", Construction and Building Materials, 72 (2014) 340-357. Atıf yapılan eser:Yüksel, C., Ahari, R.S., Ahari, B.A., Ramyar, K., Evaluation of three test methods for determining the alkali-silica reactivity of glass aggregate, Cement and Concrete Composites, 38 (2013)57-64.
- 2014, Beycioğlu, A., Yılmaz Aruntaş, H.,"Workability and mechanical properties of self-compacting concretes containing LLFA, GBFS and MC", Construction and Building Materials, 73 (2014)626-635, Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Mechanical properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method", Construction and Building Materials, 38 (2013) 356-364.
- 2014, Khalid Mohammed Breesem, Faris Gorashi Faris, and Isam Mohammed Abdel-Magid, ''Behavior of Self-Compacting Concrete Using Different Sludge andWaste Materials– A General Overview'', International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS) Volume 2, Issue 3 (2014) ISSN 2320–4087 (Online), Atıf yapılan eser: Ali M-Aghabaglou, Murat T., Gokhan M., Omer A., and Kambiz R., "Effect of different of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials, 47(2013)1020-1025.
- 2014, G.L. Golewski, T. Sadowski, ''An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash'', Construction and Building Materials, 51 (2014) 207–214. Atıf yapılan eser:Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Mechanical properties of high-volume fly ash roller-compacted concrete designed by maximum density method. Constr Build Mater 2013;38:356–64.
- 2014, Zhendi Wang, Qiang Zeng, Yuekai Wu, Ling Wang, Yan Yao, Kefei Li, ''Relative humidity and deterioration of concrete under freeze–thaw load'', Construction and Building Materials 62 (2014) 18–27. Atıf yapılan eser: Tuyan M, Mardani-Aghabaglou A, Ramyar K. Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2013;53:983–91.
- 2014, Zhen Hua Duan, Chi Sun Poon, ''Properties of recycled aggregate concrete made with recycled aggregates with different amounts of old adhered mortars'', Materials and Design 58 (2014) 19–29. Atıf yapılan eser: Tuyan M, Aghabaglou AM, Ramyar K. Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate. Mater Des 2014;53:983–91.
- 2014, Afsoon, I., Sharifi, Y., ''Ground copper slag as a supplementary cementing material and its influence on the fresh properties of self-consolidating concrete'', IES Journal Part A: Civil and Structural Engineering, 2014;7(4): 229-242. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Tuyan M, Yılmaz G, Arıoz O, Ramyar K. Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete. Const Build Mater 2013;47:1020-5.
- 2014, Amir Modarres, Zeinab Hosseini, '' Mechanical properties of roller compacted concrete containing rice husk ash with original and recycled asphalt pavement material'', Materials and Design 64 (2014) 227–236. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, 2013;37, pp.259-266.
- 2014, S N R Shah, Muhammad Aslam, S A Shah, Raja Oad, '' Behaviour of Normal Concrete Using Superplasticizer under Different Curing Regimes'', Pak. J. Engg. & Appl. Sci. Vol. 15, July, 2014 (p. 87-94). Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou A, Tuyan M, Yılmaz G, Arıoz O, Ramyar K. Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete. Const Build Mater 2013;47:1020-5.
- 2014, Zhen Hua Duan, Chi Sun Poon, Properties of recycled aggregate concrete made with recycled aggregates with different amounts of old adhered mortars, Materials & Design, Volume 58, June 2014, Pages 19–29. Atıf yapılan eser:Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, volume 53, issue , year 2014, pp. 983 - 991
- 2014, Huai-shuai Shang, Ting-hua Yi, Xing-xing Guo, Study on strength and ultrasonic velocity of air-entrained concrete and plain concrete in cold environment, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2014 (2014), Article ID 706986, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/706986. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabeglou, A., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar,K.,"Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, 2013;37, pp.259-266.
- 2014, S Pavan, Samanasa Krishnarao,"Effect of Fly ash on Strength Characteristics of Roller Compacted Concrete Pavement Article", IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE)e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 11, Issue 6 II (Nov-Dec. 2014), PP 04-08 Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglu,A., Ramyar,K., "Mechanical Properties of High-volume Fly Ash Roller Compacted Concrete Designed by Maximum Density Method", Construction and Building Materials, 38(2013)356-364.
- 2014, D. Soares, J. deBrito, J. Ferreira, J. Pacheco, "In Situ Materails Chacterization of full-scale recycled concrete structure" Construction and Building Materials, 2014, DOI: 10.1016/J.conbuildmat.2014.08.025. Atıf yapılan eser: Tuncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., 'Assessing Concrete Strength by Means of Small Diameter Cores' Construction and Building Materials, 22 (2008) 981-088
- 2014, Xudong Chen, Shengxing Wu, Jikai Zhou,"Compressive Strength of Concrete Cores with Different Lengths", Journal of Materials in Civil Engineering 26(7):04014027· July 2014. DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000925. Atıf yapılan eser: Arioz,O., Ramyar,K., Tuncan, M., Tuncan, T.,"Effect of Length-to-Diameter Ratio of Core Sample on Concrete Core Strength- Another Look", Journal of Testing and Evaluation, Vol. 36, No. 1. 2008, pp. 1-9
- 2013, Liu, C., Tang, C.-S., Shi, B., Suo, W.-B., "Automatic quantification of crack patterns by image processing", Computers & Geosciences, volume 57, issue , year 2013, pp. 77 – 80. atıf yapılan eser: Inan Sezer, G., Ramyar, K., Karasu, B., Burak Göktepe, A., Sezer, A.,"Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste", Materials & Design, volume 29, issue 1, year 2008, pp. 224 - 231
- 2013, Cree, D., Green, M., Noumowé, A."Residual strength of concrete containing recycled materials after exposure to fire: A review", Construction and Building Materials, vol.45, issue , 2013, pp. 208 - 223 Atıf yapılan eser: Ibrahim, R.K., Ramyar, K., Hamid, R., Taha, M.R., "The effect of high temperature on mortars containing silica fume", Journal of Applied Sciences, volume 11, issue 14, 2011, pp. 2666 - 2669
- 2013, Beglarigale, A., Yazécé, H."The effect of alkali-silica reaction on steel fiber-matrix bond characteristics of cement based mortars", Construction and Building Materials,47(2013)845-860. Atıf yapılan eser: Andiç, O., Yardimci, M.Y., Ramyar, K., "Performance of carbon, polyvinylalcohol and steel based microfibers on alkali-silica reaction expansion",Construction and Building Materials,22,7(2008)1527- 1531
- 2013, Sounthararajan, V.M., Sivakumar, A., '' Performance evaluation of metallic fibres on the low and high volume class F flyash based cement concrete'', International Journal of Engineering and Technology, Volume 5, Issue 2, 2013, Pages 606-619. Atıf yapılan eser: Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., "Mechanical properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method", Construction and Building Materials, 38 (2013) 356-364.
- 2013, M Alnaggar, G Cusatis, G Di Luzio -Lattice discrete particle modeling (LDPM) of alkali silica reaction (ASR) deterioration of concrete structures, Cement and Concrete Composites, 41 (2013) 45-59. Kayank gösterilen eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, 34/7 (2004)1179-1183.
- 2013, O Simsek, S Korkmaz, Reduction of alkaliÀsilica reaction expansion of mortars by utilisation of pozzolans Magazine of Concrete Research 65(7)(2013)441-447. atıf yapılan eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, Vol. 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2013, Shashi Kant Sharma, G.D. Aditya Anupam Kumar,R.N. Ransinchung, P. Kumar, "Micro fiber reinforced cement paste and mortar overlays - A review", International Journal of Pavement Research and Technology 6(6):765-772 · January 2013 DOI: 10.6135/ijprt.org.tw/2013.6(6).765. Atıf yapılan eser: Ö. Andiç, M.Y. Yardımcı, K. Ramyar,"Performance of carbon, polyvinylalcohol and steel based microfibers on alkali–silica reaction expansion", Construction and Building Materials 22(7):1527-1531 · July 2008. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2007.03.027
- 2013, Ayşegül Durmuş Demir, Hasan Tahsin Öztürk, Ahmet Durmus, "A reliable approach for determining concrete strength in structures by using core"s,Computers and Concrete 11(5),May 2013. DOI: 10.12989/cac.2013.11.5.463. Atıf yapılan eser: Tuncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., 'Assessing Concrete Strength by Means of Small Diameter Cores' Construction and Building Materials, 22 (2008) 981-088.
- 2012, C. Zhou, K. Lia, X. Pang, "Geometry of crack network and its impact on transport properties of concrete", Cement and Concrete Research, basımda. Atıf yapılan eser: (2008) G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Goktepe, A. Sezer. “Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste”, Materials & Design, Vol 29, No 1, pp. 224-231.
- 2012, F. Cihangir, B. Ercikdi, A. Kesimal, A. Turan, H. Deveci. "Utilisation of alkali-activated blast furnace slag in paste backfill of high-sulphide mill tailings: Effect of binder type and dosage", Minerals Engineering, Vol 30, pp. 33-43. Atıf yapılan eser: (2008) G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Goktepe, A. Sezer. “Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste”, Materials & Design, Vol 29, No 1, pp. 224-231.
- 2012, W. Tangchirapat, S. Khamklai, C. Jaturapitakkul, "Use of Ground Palm Oil Fuel Ash to Improve Strength, Sulfate Resistance, and Water Permeability of Concrete Containing High Amount of Recycled Concrete Aggregates", Materials & Design, basımda. Atıf yapılan eser: (2008) G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Goktepe, A. Sezer. “Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste”, Materials & Design, Vol 29, No 1, pp. 224-231.
- 2012, M.M. Vlahović, M.M. Savić, S.P. Martinović, T.Đ. Boljanac, T.D. Volkov-Husović, "Use of image analysis for durability testing of sulfur concrete and Portland cement concrete", Materials & Design, Vol 34, No 1, pp. 346-354. Atıf yapılan eser: (2008) G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Goktepe, A. Sezer. “Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste”, Materials & Design, Vol 29, No 1, pp. 224-231.
- 2012, K. Harichane, M. Ghrici, S. Kenai, "Effect of the combination of lime and natural pozzolana on the compaction and strength of soft clayey soils: a preliminary study", Environmental Earth Sciences, basımda. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Cilt 41, Sayı 2, s. 150-155.
- 2012, Jacek Gołaszewski, "Influence of cement properties on new generation superplasticizers performance", Construction and Building Materials, vol. 36, october 2012, 586-596. Atıf yapılan eser: 2009, Aydın, S., Atraç, A.H., Ramyar, K.,'Effects of Fineness of Cement on Polynaphtalene Sulfonated Based Superplastisizer- Cement Interaction' Construction and Building Materials, Vol.23, Issue:6, 2402-2408.
- 2012, Z. Chunsheng, Z., Kefei, L., Xiaoyun, P., "Geometry of crack network and its impact on transport properties of concrete", Cement and Concrete Research, 42 (9) 2012 1261-1272. Atıf yapılan eser: G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Göktepe, A. Sezer,"Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste" (short communication), Materials & Design, 29, 2008 224-231.
- 2012, Yazici, H. "The effect of steel micro-fibers on ASR expansion and mechanical properties of mortars", Construction and Building Materials, 30, May 2012, 607-615. Atıf yapılan eser: Andiç, O., Yardimci, M.Y., Ramyar, K."Performance of carbon, polyvinylalcohol and steel based microfibers on alkali-silica reaction expansion", Construction and Building Materials, 22,7(2008)1527 - 1531.
- 2012, J. W. PanY. T. FengEmail authorJ. T. WangQ. C. SunC. H. ZhangD. R. J. Owen, Modeling of alkali-silica reaction in concrete: a review, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 6/1 (2012) 1–18. Atıf yapılan eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2011, Liu, C., Shi, B., Zhou, J., Tang, C.,"Quantification and Chracterization of Microporosity by Image Processing, Geometric Measurement and Statistical Methods; Application on SEM Images of Clay Minerals", Applied Clay Science, Vol. 54, Issue 1, 2011, 97-106. Atıf yapılan eser: Inan Sezer, G., Ramyar, K., Karasu, B., Göktepe, B.A.,Sezer, A., "Image Analysis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste", Materials and Design, Vol. 29, Issue 1, 2008, 224-231.
- 2011, R. Kaminskas, I. Barauskas, "Influence of pozzolana on C4AF hydration and the effects of chloride and sulfate ions on the hydrates formed", Ceramics-Silikaty, Vol 55, No 3, pp261-267. Atıf yapılan eser: A.B. Göktepe, G. İnan, K. Ramyar, A. Sezer, “Estimation of sulfate expansion level of PC mortar using statistical and neural approaches”, Construction and Building Materials, Vol 20, No 7, pp441-449.
- 2011, A. Seco, F. Ramírez, L. Miqueleiz, B. Garci, E.Prieto. 'The use of non-conventional additives in Marls stabilization', Applied Clay Science, Vol 51, No 4, pp419 - 423. Atıf yapılan eser: A.B. Göktepe, A. Sezer, G.İ. Sezer, K. Ramyar, “Classification of time-dependant unconfined compressive strength of fly ash treated clay”, Construction and Building Materials, Vol 22, No 4, pp675-683.
- 2011, A. Sezer, S. Altun, A.B. Göktepe, "Relationships between shape characteristics and shear strength of sands", Soils & Foundations-Journal of the Japanese Geotechnical Society, Vol 51, No 5, pp. 857-871. Atıf yapılan eser: (2008) G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Goktepe, A. Sezer. “Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste”, Materials & Design, Vol 29, No 1, pp. 224-231.
- 2011, K. Harichane, M. Ghrici, S. Kenai, "Effect of the combination of lime and natural pozzolana on the compaction and strength of soft clayey soils: a preliminary study", Environmental Earth Sciences, basımda. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, K.M.A. Hossain, "Stabilized Soils Incorporating Combinations of Rice Husk Ash and Cement Kiln Dust", ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, Vol 23, No 9, pp. 1320-1327. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, A. Parmaksız, P. Arıkan, M. Vural, E. Yeltepe, I. Tukenmez, "226Ra, 232Th AND 40K Radionuclides enhancement rate and dose assessment for residues of lignite-fired thermal power plants in Turkey". Radiation Protection Dosimetry,doi:10.1093/rpd/ncq578, pp. 1–7. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, A.R. Estabragh, I. Beytolahpour, A.A. Javadi. "Effect of Resin on the Strength of Soil-Cement Mixture", Journal Of Materials In Civil Engineering, Vol 23, No 7, pp. 969-976. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, K. Harichane, M. Ghrici, S. Kenai, “Effect of curing time on shear strength of cohesive soils stabilized with combination of lime and natural pozzolana”, International Journal of Civil Engineering, Vol 9, No 2, pp. 90-96. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R.Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, S. Turhan, I.H. Arıkan, A. Köse, A. Varinlioğlu,”Assessment of the radiological impacts of utilizing coal combustion fly ash as main constituent in the production of cement”, Environmental Monitoring and Assessment, Vol 177, No 1-4, pp. 555-561. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, E. Kalkan, "Impact of wetting–drying cycles on swelling behavior of clayey soils modified by silica fume", Applied Clay Science, Vol 52, No 4, pp. 345-352. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, K.M.A. Hossain, L. Mol, “Some engineering properties of stabilized clayey soils incorporating natural pozzolans and industrial wastes”, Construction and Building Materials, Vol 25, No 8, pp. 3495-3501. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2011, B.B. Ekici, U. T. Aksoy, 'Prediction of building energy needs in early stage of design by using ANFIS', Expert Systems with Applications, Vol 38, No 5, pp. 5352-5358. Atıf Yapılan eser: (2006) G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer, “Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive neuro-fuzzy methodology”, Building and Environment, Vol 42, No 3, pp.1264-1269.
- 2011, Bilgehan M., "A comparative study for the concrete compressive strength estimation using neural network and neuro-fuzzy medelling approaches" Nondestructive Testing and Evaluation, Vol. 26, No. 1, March 2011, 35-55. Atıf yapılan eser: 2006, Tapkın S., Tuncan M., Arıöz Ö., Tuncan A., Ramyar K., "Estimation of concrete compressive strength by using ultrasonic pulse velocities and artificial neural networks" Proceedings, Computer Aided Engineering and System Modelling Conference, 11th FIGES User's Conference, Sept. 13-15, Bolu, TURKEY
- 2011, Soliman, A.M., Nehdi, M.L.,"Early-age behaviour of wollastonite micro-fiber reinforced concrete", Proceedings, Annual Conference - Canadian Society for Civil Engineering, Volume 2, 2011, Pages 1100-1109 Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering 2011, CSCE 2011; Ottawa, ON; Canada; 14 June 2011 through 17 June 2011; Code 88026. Atıf yapılan eser: Andiç, O., Yardimci, M.Y., Ramyar, K."Performance of carbon, polyvinylalcohol and steel based microfibers on alkali-silica reaction expansion", Construction and Building Materials, 22,7(2008)1527 - 1531.
- 2010, Thiti Mahaboonpachai, Takashi Matsuno, Yohei Inaba, 'Investigation of interfacial fracture touhgness between concrete and adhesive mortar in an external wall tile structure', Internatinal Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 30, Issue 1, Jan. 2010, 1-9. Atıf yapılan eser: O Andic, K Ramyar and O. Korkut, Effect of fly ash addition on the mechanical properties of tile adhesive, Constr Build Mater 19 (2005), pp. 564–569.
- 2010, W.Chalee, P. Ausapanit, C. Jaturapitakkul, 'Utilization of Fly Ash Concrete in Marine Environment for Long Term Design Life Analysis' Materials and Design, 31 (2010) 1242-1249. Atıf yapılan eser: Sezer G.İ, Ramyar, K., Karasu, B., Göktepe, A.B., Sezer, A. 'Image Analisis of Sulfate Attack on Hardened Cement Paste' Materials and Design, 2008: 29: 224-231
- 2010, A. Bonakdar, B. Mobasher, Multi-parameter study of external sulfate attack in blended cement materials, Construction and Buılding Materials, 24 (1): 61-70.atıf yapılan eser: K. Ramyar, G. İnan (2007), Sodium sulfate attack on plain and blended cements, Building and Environment, 42 (3): 1368-1372.
- 2010, Stéphane Multona, Martin Cyra,Alain Selliera, Paco Diedericha and Laurent Petit, 'Effects of aggregate size and alkali content on ASR expansion',Cement and Concrete Research Volume 40, Issue 4, April 2010, Pages 508-516 atıf Yapılan eser: K.Ramyar, A.Topal, O.Andiç, 'Effects of aggregate size and angularity on alkali silica reaction, Cement and Concrete Research, 35 (11) (2005), pp 2165-2169.
- 2010, K. Gopalakrishnan, A. Manik, “Co-variance matrix adaptation evolution strategy for pavement backcalculation”, Construction and Building Materials, (Basımda). Atıf yapılan eser: A.B. Göktepe, A. Sezer, G.İ. Sezer, K.Ramyar, “Classification of time-dependant unconfined compressive strength of fly ash treated clay”, Construction and Building Materials, 2008, Cilt 22, Sayı 4, s. 675-683.
- 2010, S. Mahmoud Abdelkader,E. Reyes Pozo, A.Moragues Terrades. “Evolution of microstructure and mechanical behavior of concretes utilized in marine environments”. Materials and Design, Cilt 31, Sayı 7, s. 3412-3418.Atıf yapılan eser: G.İ. Sezer, K. Ramyar, B. Karasu, A.B. Goktepe, A. Sezer. “Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste”, Materials & Design, 2008, Vol. 29, No. 1, pp. 224-231.
- 2010, M. Suneel, J. Kwon, J.C. Im, C.W. Jeon. “Long-Term Consolidation and Strength Behavior of Marine Clay Improved with Fly Ash”, Marine Georesources & Geotechnology, Cilt 28, Sayı 2, s. 105-114. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, 2006, Cilt 41, Sayı 2, s. 150-155.
- 2010, Ş. Turhan, İ.H. Arıkan, B. Yücel, A. Varinlioğlu, A. Köse. 'Evaluation of the radiological safety aspects of utilization of Turkish coal combustion fly ash in concrete production', Fuel, Cilt 89, Sayı 9, s. 2528-2535. Atıf yapılan eser: A.Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, 2006, Cilt 41, Sayı 2, s. 150-155.
- 2010, S. Kashiwakura, T. Takahashi, H. Maekawa, T. Nagasaka, “Application of 11B MAS-NMR to the characterization of boron in coal fly ash generated from Nantun coal”, Fuel, Cilt 89, Sayı 5, s. 1006-1011. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, 2006, Cilt 41, Sayı 2, s. 150-155.
- 2010, M.A. Mashrei, N. Abdulrazzaq, T.Y. Abdalla, M.S. Rahman, “Neural networks model and adaptive neuro-fuzzy inference system for predicting the moment capacity of ferrocement members”, Engineering Structures, Cilt 32, Sayı 6, s. 1723-1734. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer, “Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive neuro-fuzzy methodology”, Building and Environment,2006, Cilt 42, Sayı 3, s.1264-1269.
- 2010, R. Kaminskas, I. Barauskas. 'The influence of pozzolana to the tricalcium aluminate hydration and the effects of chloride ions to formed hydrates', Ceramics - Silikaty, Cilt 54, Sayı 1, s. 47-52. Atıf yapılan eser: (2006) A.B. Göktepe, G. İnan, K. Ramyar, A. Sezer, “Estimation of sulfate expansion level of PC mortar using statistical and neural approaches”, Construction and Building Materials, 2006, Cilt 20, Sayı 7, s.441-449.
- 2010, Orejarena:l., Fall, M., 'The use of artificial neural networks to predict the effect of sulfate attack on the strength of cemented paste backfill', Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 69(4): 659-670.Atıf yapılan eser: Sezer,G.I., et al, Image analysis of sulfate attack on hardened cement paste, Materials and Design, Vol. 29, 2008, 224-231.
- 2010, M. Al-Mukhtar, A.Lasledj, J.-F. Alcover, "Behaviour and mineralogy changes in lime-treated expansive soil at 20°C", Applied Clay Science, Cilt 50, Sayı 2, s. 191-198. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2010, H. Güneyli. “Influence of Afşin-Elbistan highly limy fly ash on engineering behavior of a cohesive soil”, Scientific Research and Essays, Cilt 5, Sayı 11, s. 1307-1316. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2010, M. Suneel, J. Kwon, J.C. Im, C.W. Jeon. “Long-Term Consolidation and Strength Behavior of Marine Clay Improved with Fly Ash”, Marine Georesources & Geotechnology, Vol 28, No 2, pp. 105-114. Atıf yapılan eser: (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, Vol 41, No 2, pp. 150-155.
- 2010, Yenigün K., Bilgehan M., Gerger R., Mutlu M.,"A comparative study on prediction of sediment yield in the Euphrates basin" Int. Journal of the Physical sciences Vol. 5 (5), 518-534. Atıf yapılan eser: 2006, Tapkın S., Tuncan M., Arıöz Ö., Tuncan A., Ramyar K., "Estimation of concrete compressive strength by using ultrasonic pulse velocities and artificial neural networks" Proceedings, Computer Aided Engineering and System Modelling Conference, 11th FIGES User's Conference, Sept. 13-15, Bolu, TURKEY
- 2010, Thidar Aye, Chiaki T. Oguchi, Yasuhiko Takaya, "Evaluation of sulfate resistance of Portland and high alumina cement mortars using hardness test" Construction and Building Materials, Vol. 24, Issue 6, July 2010, 1020-1026.
- 2010, MS Islam, Performance of Nevada's aggregates in alkali-aggregate reactivity of Portland cement concrete, 2010 - digitalscholarship.unlv.edu. Atıf yapılan eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2010, M Tyrer, C R Cheeseman, R Greaves, P A Claisse, E Ganjian, M Kay, Potential for carbon dioxide reduction from cement industry through increased use of industrial pozzolans, Advances in Applied Ceramics, Structural, Functional and Bioceramics, Volume 109, Issue 5: Cement and concrete science, 275-279 Atıf yapılan eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2010, A. Bonakdar, B. Mobasher, Multi-parameter study of external sulfate attack in blended cement materials", January 2010Construction and Building Materials 24(1):61-70. DOI10.1016/j.conbuildmat.2009.08.009. Atıf yapılan eser: Ramyar K,_Inan G. Sodium sulfate attack on plain and blended cements. Build & Environ 2007; 42:1368–72
- 2009, Ichikawa,T.,'Alkali-Silica Reaction, Pessimum Effects and Pozzolanic Effect', Cement and Concrete Research, Vol.39, Issue, 8, 716-726.Atıf yapılan eser: Ramyar,K.,Topal,A., Andiç,Ö.,'Effect of Aggregate Size and Angularity on Alkali-silica Reaction', Cement and Concrete Research, Vol.35, Issue,11, 2005, 2165-2169.
- 2009, W. Tangchirapat, C. Jaturapitakkul, K. Kiattikomol, Compressive Strength and Expansion of Blended Cement Mortar Containing Palm Oil Fuel Ash, Journal of Materials in Civil Engineering, 21 (8): 426-431. Atıf alan eser: K. Ramyar, G. İnan (2007), Sodium sulfate attack on plain and blended cements, Building and Environment, 42 (3): 1368-1372.
- 2009, A.A. Gurten, E. Bayol, K. Kayakirilmaz, M. Erbil, Influence of polyvinylpyrrolidone on rebar corrosion in sulphate solution, Steel and Composite Structures, 9 (1): 77-87. Atıf alan eser: K. Ramyar, G. İnan (2007), Sodium sulfate attack on plain and blended cements, Building and Environment, 42 (3): 1368-1372.
- 2009, S. Lukschova, R. Prikryl, Z. Pertold (2009), Petrographic identification of alkali-silica reactive aggregates in concrete from 20th century bridges, Construction and Buılding Materials, 23 (2): 734-741. Atıf yapılan eser: K. Ramyar, G. İnan (2007), Sodium sulfate attack on plain and blended cements, Building and Environment, 42 (3): 1368-1372.
- 2009, E. Silitonga, D. Levacher, S. Mezazigh, Effects of the use of fly ash as a binder on the mechanical behaviour of treated dredged sediments, Environmental Technology, 30 (8): 799-807. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar (2006), Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of Izmir Clay, Building and Environment, 41(2): 150–155.
- 2009, E. Kalkan, Influence of silica fume on the desiccation cracks of compacted clayey soils, Applied Clay Science, 43 (3-4): 296-302. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar (2006), Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of Izmir Clay, Building and Environment, 41(2): 150–155.
- 2009, A.P.C. Chan, D.W.M. Chan, J.F.Y. Yeung, Overview of the Application of 'Fuzzy Techniques' in Construction Management Research, Journal of Construction Engineering and Management-ASCE, 135 (11): 1241-1252. atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2009, M. Saridemir, Predicting the compressive strength of mortars containing metakaolin by artificial neural networks and fuzzy logic, Advances in Engineering Software, 40 (9): 920-927. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2009, I.B. Topcu, A.R. Boga, F.O. Hocaoglu (2009), Modeling corrosion currents of reinforced concrete using ANN, Automation in Construction, 18 (2): 145-152. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2009, E. Kalkan, Effects of silica fume on the geotechnical properties of fine-grained soils exposed to freeze and thaw, Cold Regions Science and Technology, 58 (3): 130-135. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar (2006), Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of Izmir Clay, Building and Environment, 41(2): 150–155.
- 2009, Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, İ. Akın Altun, "Effects of limestone replacement ratio on the sulfate resistance of Portland limestone cement mortars exposed to extraordinary high sulfate concentrations", Construction and Building Materials, Vol. 23, Issue 7, july 2009, 2534-2544.
- 2009, LM Federico, SE ChidiacWaste glass as a supplementary cementitious material in concrete–Critical review of treatment methods, Cement and concrete composites, 2009 - Elsevier Atıf yapılan eser:2004, Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, Vol. 34/7 (2004)1179-1183.
- 2009, Masoud Jamshidi, Meysam Najimi, Ali Reza Pourkhorshidi,"Investigation on expansion of mortars containing Tuff natural pozzolan due to sulfate attack", Asian Journal of Civil Engineering 10(6):667-679 · January 2009. atıf yapılan eser: Kambiz Ramyar, G. İnan, "Sodium sulfate attack on plain and blended cements", Building and Environment 42(3):1368-1372 · March 2007. DOI: 10.1016/j.buildenv.2005.11.015
- 2008, Guerrero, A., Goni, S., Lorenzo,M.P.,'Durability at 40 Degrees C of Ecoefficient Belite Cement-Mortar Exposed to Sulfate Attack', Advances in Cement Research, 20(4): 139-144 Oct. 2008
- 2008, Mahaboonpachai, T., Kuromiya,Y., Matsumoto,T., 'Experimental Investigation of Adhesion failure of the Interface between Concrete and Polymer- Cement Mortar in an External Wall Tile Structure under a Thermal Load' Consteuction and Building Materials, 22 (9) 2008 pp 2001-2006
- 2008, M.H. Shehata, G. Adhikari, S. Radornski, Long-Term Durability of Blended Cement Against Sulfate Attack, ACI Materials Journal, 105 (6): 594-602. Atıf yapılan eser: K. Ramyar, G. İnan (2007), Sodium sulfate attack on plain and blended cements, Building and Environment, 42 (3): 1368-1372.
- 2008, E. Kalkan, M.S. Bayraktutan, Geotechnical evaluation of Turkish clay deposits: a case study in Northern Turkey, Environmental Geology,55 (5): 937-950. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar (2006), Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of Izmir Clay, Building and Environment, 41(2): 150–155.
- 2008, I.B. Topcu, M. Saridemir (2008), Prediction of compressive strength of concrete containing fly ash using artificial neural networks and fuzzy logic, Computational Materials Science, 41 (3): 305-311. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2008, I.B. Topcu, M. Saridemir, Prediction of mechanical properties of recycled aggregate concretes containing silica fume using artificial neural networks and fuzzy logic, Computational Materials Science, 42 (1): 74-82. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2008, I.B. Topcu, M. Saridemir, Prediction of rubberized concrete properties using artificial neural network and fuzzy logic, Constructıon And Buıldıng Materıals, 22 (4): 532-540. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2008, I.B. Topcu, M. Saridemir, Prediction of rubberized mortar properties using artificial neural network and fuzzy logic, Journal of Materials Processing Technology, 199 (1-3): 108-118. Atıf yapılan eser: G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer (2007), Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive Neuro-Fuzzy methodology, Building and Environment, 42 (3): 1264-1269.
- 2008, Hossain, K.M.A., Lachemi, M., Easa, S.,'Stabilized Soils for Construction Applications Incorporating Natural Resources of Papua New Guinica', Resources, Conservation and Recycling, Vol. 51, No 4, pp 711-731- Sezer A. Inan, G., Ramyar,K., Yılmaz, H.R., 'Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay' Building and Environment,2006, Vol. 41, No 2,pp. 150-155
- 2008, Gross, M., Soulard, M., Caullet, P.,Patarin, J., Saude,I., 'Synthesis of Faujasite from Coal Fly Ashes under Smooth Temperature and Pressure Conditions: A Cost Saving Process' Microporous and Mesoporous Materials, Vol 104, No 1-3, pp67-76, Sezer A. Inan, G., Ramyar,K., Yılmaz, H.R., 'Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir Clay' Building and Environment,2006, Vol. 41, No 2,pp. 150-155
- 2008, W.H. Zhang, W.Y. Xi, B.T. Wang, B.N. Hong, Test study of high liquid limit clay modified by quick lime used as sub-grade material, Journal of Central South University of Technology, 15 (2): 126-130. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar (2006), Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of Izmir Clay, Building and Environment, 41(2): 150–155
- 2008, Bassuoni, MT, Nehdi, ML, 'Neuro-fuzzy Based Prediction of the Durability of Self-consolidating Concrete to Various Sodium Sulfate Exposure Regimes' Compute and Concrete, Vol.5, Issue 6, 573-597.
- 2008, Medhat H. Shehata, Giri Adhikari, and Shaun Radomski, "Long-Term Durability of Blended Cement Against Sulfate Attack", ACI Materials Journal, Vol. 105, Issue 6, November 2008, 594-602. Atıf yapılan eser: Erdogan TY, Tokyay M, Ramyar K. Investigations on the sulfate resistance of high-lime fly ash incorporating PC-FA mortras. In: Proceedings of the 4th CANMET/ACI international conference on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, ACI SP-132, vol. 1, Istanbul; 1992. p. 271–80.
- 2008, Süleyman Korkuta, Bilgin Güller, “Physical and mechanical properties of European Hophornbeam(Ostrya carpinifolia Scop.) wood”, Bioresource Technology, Volume 99, Issue 11, July 2008, 4780–4785 Atıf yapılan eser: Aydın, S., Yardımcı, M., Ramyar, K., (2006) 'Mechanical Properties of Four Timber Species Commonly Used in Turkey' Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences,30(2006),1-9.
- 2008, İB Topçu, AR Boğa, T Bilir, Alkali–silica reactions of mortars produced by using waste glass as fine aggregate and admixtures such as fly ash and Li2 CO3, Waste Management,Volume 28, Issue 5, 2008, Pages 878-884- Elsevier, Kanak gösterilen erer: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, Vol. 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2007, Topçu, İ.B., Sarıdemir, M.,'Prediction of Compressive strength of Concrete Containing Fly ash Using artificial Neural Networks and fuzzy Logic', Computational Materials Science, xxx(2007)xxx-xxx (article in press), İnan,G., Göktepe,A.B., Ramyar,K., Sezer,A., Building and Environment, 42 (3)(2007)1264-1269
- 2007, I.B. Topcu, T. Bilir, Effects of slag fineness on durability of mortars, Journal of Zhejiang University-Science A, 8 (11): 1725-1730. Atıf yapılan eser: K. Ramyar, G. İnan (2007), Sodium sulfate attack on plain and blended cements, Building and Environment, 42 (3): 1368-1372.
- 2007, Yücel Güney, Dursun Sarı, Murat Çetin and Mustafa Tuncan,'Impact Cycling Wetting-drying on Swelling Behavior of Lime-stabilized Soil' Building and Environment, Vol.42, Issue 2, February 2007, pp681-688, (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R. Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment,2006, Vol. 41, No 2, pp150-155.
- 2007, A.B. Göktepe, A. Sezer, G.İ. Sezer, K.Ramyar, “Classification of time-dependant unconfined compressive strength of fly ash treated clay”, Construction and Building Materials, Vol. 22, No 4, s.675-683. (2006) A. Sezer, G. Inan, K. Ramyar, H.R.Yılmaz, “Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay”, Building and Environment, 2006, Vol. 41, No 2, s. 150-155.
- 2007, Multon, S., Cyr, M., Sellier, A., Leklou, N., Petit, L.,'Coupled effects of Aggregate Size and Alkali content on ASR Expansion', Cement and Concrete research, 2007 (article in press)
- 2007, Topçu, İ.B., Boğa, A.R., Bilir, T.,'Alkali-Silica Reactions of Mortars Produced by Using Waste glass as Fine Aggregate and Admixtures such as Fly Ash and Lİ2CO3' Waste Management,2007(article in press)
- 2007, K.M.A. Hossain, M. Lachemi, S. Easa, “Stabilized soils for construction applications incorporating natural resources of Papua new Guinea” Resources, Conservation and Recycling, Vol. 51, Issue 4, October 2007, 711-731.2006, Sezer, A., İnan, G., Yılmaz, H.R., Ramyar, K., "Utilization of a Very High Lime Fly Ash for Improvement of İzmir Clay" , Building and Environment 41 (2006) 150-155
- 2007, Xiangyin Mo. Benoit Fournier. Investigation of structural properties associated with alkali–silica reaction by means of macro- and micro-structural analysis, Materials Characterization, 58,2(2007) 179-189. Atıf yapılan eser: Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, 34/7(2004)1179-1183.
- 2006, Xiangyin Mo, Benoit Fournier, "Investigation of Structural Properties Associated with Alkali-Silica Reaction by Means of Macro- and Micro-Structural Analysis", Materials Characterization
- 2006, G. İnan, A.B. Göktepe, K. Ramyar, A. Sezer, “Prediction of sulfate expansion of PC mortar using adaptive neuro-fuzzy methodology”, Building and Environment, Cilt 42, Sayı 3, s. 1264-1269.Atıf yapılan eser: A.B. Göktepe, G. İnan, K. Ramyar, A. Sezer, “Estimation of sulfate expansion level of PC mortar using statistical and neural approaches”, Construction and Building Materials, Cilt 20, Sayı 7, s.441-449.
- 2006, K.K. Sideris, A.E. Savva, J. Papayianni,"Sulfate resistance and carbonation of plain and blended cements", Cement and Concrete Composites, Vol. 28, ıssue 1, January 2006, 47-56. Atıf yapılan eser: Erdogan TY, Tokyay M, Ramyar K. Investigations on the sulfate resistance of high-lime fly ash incorporating PC-FA mortras. In: Proceedings of the 4th CANMET/ACI international conference on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, ACI SP-132, vol. 1, Istanbul; 1992. p. 271–80.
- 2006, Folliard KJ, Thomas MDA, Fournier B, Kurtis KE, Ideker JH, Interim recommendations for the use of lithium to mitigate or prevent alkali-silica reaction (ASR), Federal Highway Administration Publication, 6300 Georgetown Pike McLean, VA USA 22101 - trid.trb.org. atıf yapılan eser: 2004, Ramyar, K. Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A.,“:Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing”:, Cement and Concrete Research, 34/7 (2004) 1179-1183.
- 2005, Ozkan Sengul, Canan Tasdemir, and Mehmet Ali Tasdemir, "Mechanical Properties and Rapid Chloride Permeability of Concrete With Ground Fly Ash", ACI Materials Journal, Vol. 102, Issue 6, Nov. 2005, 414-421. Atıf yapılan eser: K. Ramyar, T.Y. Erdogan, Pozzolanic effectiveness ratio of fly ashes and their contribution to the strength of Portland cement-fly ash mortars and concretes, in: Supplementary Papers of the Fifth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Milwaukee, WI, USA, 1995, pp. 433–441.
- 2004, Ramyar, K., Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., Farraij, A.L.A., "Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium-Salt-Bearing Mortar Under Long-term Accelerated Curing", Cement and Concrete Research, 34 (2004) 1179-1183
- 2001, Qasrawi, H. Y. A Discussion of the Paper “:Concrete Strength by Combined Non-destructive Methods Simply and Reliably Predicted”:, Cement and Concrete Research, Vol. 31, pp. 1239-1240
- 20*15, Sua-iam, G., Makul, N. Rheological and mechanical properties of cement-fly ash self-consolidating concrete incorporating high volumes of alumina-based material as fine aggregate, Construction and Building Materials, Volume 95, 31 July 2015,736-747. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Kemal Erdem, T.Ramyar, K.,"Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials,Volume 75, 30 January 2015,89-98
- 20*15, Sua-iam, G., Makul, N. Rheological and mechanical properties of cement-fly ash self-consolidating concrete incorporating high volumes of alumina-based material as fine aggregate, Construction and Building Materials, Volume 95, 31 July 2015,736-747. Atıf yapılan eser: Saleh Ahari, R., Kemal Erdem, T.Ramyar, K.,"Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials,Volume 75, 30 January 2015,89-98
- 1999, Cheriaf, M., Cavalcande Rocha, J. and Pera, J., Pozzolanic Properties of Pulverized Coal Combustion Bottom Ash, Cement and Concrete Research, Vol. 29, pp.1387-1391. Atıf yapılan eser: K. Ramyar, T.Y. Erdogan, Pozzolanic effectiveness ratio of fly ashes and their contribution to the strength of Portland cement-fly ash mortars and concretes, in: Supplementary Papers of the Fifth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Milwaukee, WI, USA, 1995, pp. 433–441.
- 1997, J. Payá, J. Monzó, M.V. Borrachero, E. Peris, E. González-López,"Mechanical treatments of fly ashes Part III: Studies on strength development of ground fly ashes (GFA) — Cement mortars", Cement and Concrete Research, Vol. 27, Issue 9, Sep. 1997, 1365-1377. atıf yapılan eser: K. Ramyar, T.Y. Erdogan, Pozzolanic effectiveness ratio of fly ashes and their contribution to the strength of Portland cement-fly ash mortars and concretes, in: Supplementary Papers of the Fifth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Milwaukee, WI, USA, 1995, pp. 433–441.
- 1, Naphol Yoobanpota, Pitthaya Jamsawanga,Suksun Horpibulsuk, Strength behavior and microstructural characteristics of soft claystabilized with cement kiln dust andfly ash residue, Applied Clay Science, 141 (2017) 146–156. Atıf yapılan eser: A. Sezer, G. İnan, H.R. Yılmaz, K. Ramyar, Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay, Build. Environ., 41 (2) (2006) 150–155.
Finished Research Projects (26 entries)- TÜBİTAK 219M425, Polikarboksilat Esaslı Yüksek Oranda Su Azaltıcı Katkı Özeliklerinin Çimento-Katkı Uyumuna Etkisi (Araştırmacı) 01/07/2020-01/01/2023, 30 ay, 343000TL
- 2020, TÜBİTAK 119R037, Beton Geri Dönüşüm İri Agregasının Karakterizasyonu, İyileştirilmesi ve Beton Üretiminde Kullanılması (Yürütücü)
- 2020, TÜBİTAK 119M950, Mikrodalga Ile Kürlenen Pomza Ve Perlit Tabanlı Geopolimerlerin Dayanım Ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi (Yürütücü)
- 2018, TÜBİTAK 118M110, Yerel Mineral Katkılarla Reaktif Pudra Betonu Geliştirilmesi Ve Alkali-Silis Reaktivitesinin İncelenmesi (Yürütücü)
- 2018, TÜBİTAK 217M408, Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Silindirle Sıkıştırılmış Betonlarda Katmanlararası Soğuk Derz Oluşumunun İncelenmesi (Araştırmacı) (316800 TL)
- 2017, İzmir İstinyepark AVM ve Otel İnşaatı AR-GE Projesi, İzmir İstinye Park AVM ve Otel İnşaatında kullanılan betonların malzeme seçimi, karışım oranlarının belirlenmesi ve kalite kontrolu
- 2017, BAP , Yerel Bileşenlerle Reaktif Pudra Betonu Geliştirilmesi ve Alkali-Silis Reaktivitesinin İncelenmesi
- 2017, BAP, Kalsine Edilmiş Doğal Puzolanın Geopolimer Üretiminde Kullanımı(devam ediyor)
- 2016, TÜBİTAK M506, Developmentof Geopolimer Mortas and Concrete with Natural and Waste Materials, Researcher
- 2014, TÜBİTAK 110M569, Alkali agrega reaksiyonu performans test metotlarının geliştirmesi, Araştırmacı
- 2014, TÜBİTAK 112M581, Mineral Katkıların Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojik, Mekanik ve Geçirimlilik Özeliklerine Etkisi, Yürütücü
- 2012, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası , Effect of Type C fly ashes on durability of concrete
- 2012, TUBİTAK 107M345, Kendiliğinden yerleşen betonlarda tiksotropinin kalıp basıncı, yüzey ve durabilite özeliklerine etkisi, Proje Danışmanı
- 2011, TÜBİTAK 107M607, çelik endüstri atıklarının inşaat sektöründe değerlendirilmesi, Proje Danışmanı
- 2009, TÜBİTAK107M345, Farklı dayanım seviyesindeki betonlarda beton örtü tabakası kalınlığının, yüksek sıcaklık seviyesininin ve etki süresinin donatı-beton aderansına etkisi, Proje Danışmanı
- 2008, Araştırma Projesi , Ramyar, K., İnan Sezer, G., 'Kalker ve Klinker Özelliklerinin Kalkerli Çimentonun Sülfat Direncine Etkisi', Ege Üniversitesi BAP, Proje No: 06MUH21, Proje Yürütücüsü
- 2008, Araştırma Projesi, Ramyar, K., Aydın, S., Aytaç, A.H., 'Portland Çimentosu Kompozisyonunun Naftalin Sülfonat Esaslı Süperakışkanlaştırıcı Katkı Performansına Etkisi, MAG-HD-12, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi.
- 2007, TÜBİTAK Projesi , Ramyar, K., İnan, G., 'Kalker ve Klinker Özelliklerinin Kalkerli Çimento Özelliklerine Etkisi', TUBİTAK 104I076 ve EBILTEM Destekli. Proje Yürütücüsü
- 2007, Araştırma Projesi, Ramyar, K., Andiç, Ö., 'Alkali-Silis Reaktivitesinin Tespitinde ve Mineral Katkıların Etkinliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Deney Metotlarının Değerlendirilmesi', TUBITAK 104I024 ve EBILTEM Destekli.
- 2007, TÜBİTAK 106M158, Farklı tip çimentoların yüksek sıcaklıklara etkisi, Proje danışmanı
- 2006, TÜBİTAK 105M013, Yol üstyapısında, zemin tabakalarında ve betonda kullanım açısından granüler malzeme mezoyapısının görüntü işleme algoritmaları kullanılarak modellenmesi" Proje Danışmanı
- 2002, Araştırma Projesi, Ramyar, K., Çopuroğlu, O., Farklı Sınıf Betonlarda Numune Şekil ve Boyutunun Basınç ve Çekme Dayanımına Olan Etkisinin Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi”:, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 2000/Müh/030, 62s.
- 2002, Araştırma Projesi, Ramyar, K. ve Yazıcı, Ş., “:Değişik Tip Çimentolar ile Üretilmiş Betonların Hızlandırılmış Kür Yöntemi ile Olgunluk Derecesinin Kestirilmesi”:, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 1999/Müh/016, 22s.
- 2002, Araştırma Projesi, Ramyar, K. ve Andiç, Ö., “:Alkali-Silis Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar ile Kontrol Altına Alınması”:, TÇMB, EBİLTEM ve TUBİTAK’:ın desteği ile hazırlanan rapor, 90s.
- 1997, Araştırma Projesi, Ramyar, K., "Erken Dayanımı Yüksek Uçucu Kül Katkılı Çimento Üretimi", Çimentaş, İzmir Çimento Fabrikası Adına Hazırlanan Rapor, 52 s.
- 1990, Araştırma Projesi, Tokyay, M., Ramyar, K., ve Turanlı, L., "Türkiye Uçucu Küllerinin Çimento ve Beton Endüstrisinde Kullanma Olanakları", Çevre Müsteşarlığı Adına Hazırlanan Rapor, 140 s.
Student's Completed Thesis (29 entries)- Yüksek Lisans, 2019, Güzide Elif GEREKEN, Yerel Mineral Katkılarla Reaktif Pudra Betonu Geliştirmesi Ve Alkali-Silis Reaktivitesinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2019, Halil İbrahim BAŞÇİK, Kalsine Edilmiş Doğal Puzolan Esaslı Geopolimer Harç Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
- Doktora, 2017, Murat Tuyan "Doğal ve Atık Malzemelerle Geopolimer Harç ve Beton Geliştirilmesi", EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği.
- Yüksek Lisans, 2017, Goksun Atmaca, "Agrega Kil İçeriğinin Betonun Mekanik Özelikleri ve Donatı-Beton Aderansına Etkisi", EÜ,FBE İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı..
- Yüksek Lisans, 2016, Babak ABBASPOURSANİ AHARİ, "Değişik Mikroliflerin Çimento Harçlarının Mekanik ve Durabilite Özeliklerine Etkisi", Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.
- Doktora, 2016, Ali MARDANİ AGHABAGLOU, "Portland Çimentosu ve Süperakışkanlaştırıcı Katkı Uyumunun İncelenmesi", Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği ABD.
- Yüksek Lisans, 2015, Hadi ASHKARİ, "Beton numunesi Geometrisinin Basınç Dayanımına Etkisi" İnşaat Mühendisliği ABD Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2014, SALEH AHARI Reza, "Mineral Katkıların Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojik, Tiksotropik ve Geçirimlilik Özeliklerine Etkisi" Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.
- Yüksek Lisans, 2011, Ali Mardani Aghabeglou, "Uçucu Küllü Silindir ile Sıkıştırılmış Betonlarda Dayanıklılık", Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Yüksek Lisans, 2009, Ceylan, S., 'Ortam Sıcaklığı ve Karıştırma Süresinin Beton Basınç Dayanımına Etkisi' Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl.
- Yüksek Lisans, 2009, Yüksel, C., 'Atık Cam Agregasının Beton Özeliklerine Etkisi' Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi İnşaat Müh. Böl., İzmir
- Yüksek Lisans, 2009, Kasem, K.S.,'Çimento Alkalinitesinin Alkali Silis Reaksiyonuna Etkisinin Araştırılması' Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, inşaat Müh. Böl.
- Yüksek Lisans, 2009, Horzum, U.S., 'Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımının Hızlandırılmış Deney Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi' Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl.
- Yüksek Lisans, 2007, Gülen, F. 'Alkali-Silis Reaksiyonunun Farklı Yönlerinin Araştırılması' Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
- Doktora, 2007, Andiç Çakır, Ö.,'Alkali-Agrega Reaktivitesinin Tepitinde kullanılan Deney Metotlarının İncelenmesi' Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , 252s.
- Doktora, 2007, İnan Sezer, G.,'Kalker ve Klinker Özeliklerinin Kalkerli Çimento Özeliklerine Etkisi' Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 156s.
- Yüksek Lisans, 2006, Aytaç, A. H. 'Portland Çimentosu Kompozisyonunun Akışkanlaştırıcı Katkı Performansına Etkisi' , Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
- Yüksek Lisans, 2005, Buyruk,G.,"Düşük Çimento İçerikli Akışkan Beton Üretilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
- Doktora, 2004, Arıöz, Ö., "Beton Dayanımının Standard, Tahribatlı, Yarı Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi" Anadolu Üniversitesi (İkinci danışman).
- Yüksek Lisans, 2003, Köseoğlu, O.E., Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Karot Boyutunun Beton Dayanımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir
- Yüksek Lisans, 2003, Korkut, H.Ö., Polimer Katkılı Seramik Yapıştırma Harçlarının Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, İnan, G. “:Çeşitli Çimentoların ve Bunlardan Üretilen Betonların Sülfat Difenci”:, Yüksek Lisans Tezi, Ege Universitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Yüksek Lisans, 2002, Andiç, Ö., "Alkali-Silika Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar Yardımıyla Kontrol Altına Alınması", Yüksek Lisans Tezi, Ege Universitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Izmir
- Yüksek Lisans, 2001, Çopuroğlu, O., 'Beton Numunesi Şekil ve Boyutunun Basınç ve Çekme Dayanımına Etkisi', Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Halit, R., 'The Effect of High Temperature on the Characteristics of Silica Fume Incorporated Mortar and Cement Paste Prisms', Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Izzettin, M., 'Compressive Strength Development of Concrete Using Different Curing Regims', Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1997, Baradan, S., 'Çimento Tipinin Donatı- Beton Aderansına olan Etkisi', Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1996, Abusalih, M.,S., 'Mechanical Properties of Steel Fiber Reinforced High Strength Concrete', Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazimagusa, K.K.T.C.
- Yüksek Lisans, 1996, Kol, P., 'Evaluation of Concrete Strength Using Destructive and Non-destructive Testing Methods', Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazimagusa, K.K.T.C.