Akademik BilgilerAYGÜL UÇAR
YARDIMCI DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Sanatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aygul.ucar@ege.edu.tr
- E-posta: aygul-ucar@hotmail.com
- Telefon: 0 232 3434922-127
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye , 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Arş.Enst., Türk Sanatı, Türkiye , 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Türk-İslam Sanatı, Türkiye , 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Arş.Enst., Türk Sanatı, Türkiye , 2016

Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Edirne Yeni Saray Kazısı / Edirne, 2011-2014
- İncir Han Kazısı Bucak /Burdur, 2000
- Beçin Kazısı / Milas, 1998-2001
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Uçar, A., “İzmir Konutlarında Çeşme”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2016, S.38, Isparta, 2016, ss. 251-274.
- Uçar, A., “İzmir Konutlarında Çakıl Mozaik Örnekleri”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2013, S.28, Mayıs 2013, Isparta, 2013, ss. 207-222.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Ersoy, B.-Uçar, A., “Eski Kırım (Solhat) Özbek Camisi ve Medresesi”, TÜBA-KED, 10/2012, 2015, ss.61-79
- Uçar, H.-Uçar, A., “İzmir Kemeraltı Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri ve Cephe Tipolojisi”, Sanat Tarihi Dergisi, C.XXIII, S.1 (Nisan 2014), İzmir 2014, ss. 67-81.
- Uçar, A., “Süsleme Tasarımı Açısından İzmir Konutlarında Döşeme Karoları”, Sanat Tarihi Dergisi, Selçuk Mülayim’e Armağan, C.XXII, S.2 (Ekim 2013), İzmir 2014, ss. 119-147.
- Uçar, A., “İzmir Kemeraltı Geleneksel Konut Mimarisinde Pencerelerin Ahşap Kafesleri ve Metal Şebekeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Haziran 2012, İzmir, 2012, ss.22-39.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- Uçar, A., “Almond Stones”, City Konak KNK, 2016/Special, ss.36-41.
- Uçar, A. "Kıvrımlı Sokakların Büyüleyici Konutları", Kent Konak KNK, Yaz 2016/28, ss.78-79.
- Uçar, A., “Badem Taşlar”, Kent Konak KNK, Kış 2015/22, ss.52-56.
- Uçar, A., “Maşallah” Nazar Değmez İnşallah”, Kent Konak KNK, İlkbahar 2015/23, ss.28-31.
- Uçar, A., “Konak’ta Ab-ı Hayat Taşları”, Kent Konak KNK, Sonbahar 2015/25 ss.56-58.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Uçar, A., "Antalya Kaleiçi Konutlarında Çakıl Mozaik", Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (21-24 Ekim 2015), Manisa

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Uçar, A., “Karşıyaka Konutlarında Süsleme”, Karşıyaka 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu, 6-7-8 Kasım 2013, Bildiriler, İzmir, 2013, ss.399-416
- Uçar, A., “Sandıklı’da Konut Mimarisi”, Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, Sandıklı 19-21 Ekim 2011, Bildiriler, İzmir, 2012, ss.247-257.

Kitapları (2 adet)- Uçar, A., Karosiman İzmir Konutlarında Döşeme Karoları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015.
- Ersoy, B.-Uçar, A., “Kırım Salacık Hacı Giray Han Türbesi”, Prof. Dr. Hakkı Önkal’a Armağan, İzmir, 2013, ss. 75-92.