Akademik BilgilerF.TUNA İNCESULU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültür ve Edebiyatı AnaBilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Ünv.Edebiyat Fak., Türkiye, Devam Ediyor
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kült.ve Edb., Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ankara Unv.Dtcf, Türkiye, 1979
- Yüksek Lisans: Ege Ünv.Edebiyat Fak., Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kült.ve Edb., Türkiye, 1996

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- (Devam Ediyor)Ege Unv.Edebiyat Fak.Araştı rma Görevlisi, 1992-
-  Dokuz Eylül Unv.Buca Egitim Fak.Ögretim Görevlisi, 1980-1992
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Ege Ünv.Edebiyat Fak. Kültür Temsilcisi, 1997-1998
Uzmanlık Alanları- Tiyatro (2130000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 1998, Ethnic, Political and Social Clashes in the plays of Anna Deavere Smith

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 1998, Radio and Consumer Culture in Turkey

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, "Anne Sexton'nın Şiirlerinden İmgeler ve Temalar" (Y.Lisans Tezi)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2000, Psychodramatizing Mother-Daughter Relation in Marsha Norman's Play 'Night Mother
- 1998, Impacts of Radio on the Cultural and Social Development of Türkiye: Radio and Popular Culture
- The Development of American Woman Character in the Plays between 1975-1995
- F.Tuna İncesulu,'Toni Morrison,The Bluest Eye'.United States İnformation Service-American Studies.Usıs-taa,İzmir 1993.
- F.Tuna İncesulu,'Poets in the İnferno United States İnformation Service Seminar-American Studies.Bolu,1991

Kitapları (1 adet)- 1999, 20.YY.Amerikan Edebiyatında Kadın/ Etnik Tiyatroda Kadın ve Aile:Bir Japon Amerikan Örneği: Wakakao Yamauchi

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Amerikan Etüdleri DernegiAnkara
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1994, United States İnformation Agency
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2000, Afrikan Amerikan Tiyatrosunda Mizahi Ögeler: Douglas Turner Ward, August Wilson
- Yüksek Lisans, 1999, The Universality of Human Adventure in the Dream Plays of Thornton Wilder
- Doktora, 1996, Ethnicity in the Modern American Theatre: History and Memory in the Plays of Anna Deavere Smith, August Wilson, Wakako Yamauchi, Israel Horovitz
- Doktora, 1996, Ethnicity in the Modern American Theatre: History and Memory in the Plays of Anna Deavere Smith, August Wilson, Wakako Yamauchi, Israel Horovitz
- Yüksek Lisans, 1988, Anne Sexton'nun Otobiografik Şiirlerinde İmgeler ve Temalar