Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerFİKRET PAZIR
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: fikret.pazir@ege.edu.tr
- E-posta: fikret.pazir@gmail.com
- Telefon: ( 0232) 3113022
- Telefon: 0532 4815950
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1979
- Yüksek Lisans: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1979
- Doktora: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1986
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Müh.Fak., Türkiye, 1989
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Müh.Fak., Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1996

İdari ve Akademik Görevleri (11 adet)- Ege Üniversitesi Senetörlüğü, 2012-
- EBSO-Ege Üniversitesi Sanayi Deneyim Sertifika Programı, Yönetim Krulu Üyeliği, 2006-
- E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl.MÜDEKEndüstriyel Komisyonu Üyeliği, 2005-
- E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl.Staj Komusyonu başkanlığı, 2004-2008
- E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl.Meyve Sebze İşleme Mühendisliği Bilim Dalı başkanlığı, 2004-
- E.Ü.Müh.Fak.Gıda Müh.Böl.Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı başkanlığı, 2003-2005
- E.Ü.Müh.Fak.Fakülte Kurulu Üyeliği, 1997-2000
- E.Ü. Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi Meyve Sebze Pilot İşletmeleri Koordinatörlüğü, 1994-1997
- E.Ü.Ege Meslek Yüksek Okulu Meyve Sebze İşleme Proğramı Kondinatörlüğü, 1994-2000
- Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu, 1994-1997
- E.Ü. Müh.Fak. Döner Sermaye Saymanlığı Komisyonu Başkanlığı, 1994-1997
Uzmanlık Alanları- Gıda Bilimi ve Teknolojisi (5010900)
- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Meyva - Sebze İşleme Mühendisliği (6140203)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 2015, Application of ultraviolet-C light on oranges for the inactivation of postharvest wound pathogens
- 2014, Sevcan Unluturk, Mehmet S. Unluturk, Fikret PAZIR, Alper Kuscu ‘Discrimination of bio-crystallogram images using neural networks’, Neural Computing and Applications, doi: 10.1007/s00521-013-1346-6
- 2014, Ozdikicierler O, Pazir F, Dirim N, The effects of spray drying process parameters on the characteristic process indices and rheological powder properties of microencapsulated plant (Gypsophila) extract powder, Powder Technology, 253, 474-480.
- 2013, Gündüz, T.G., PAZIR, F., Inactivation of Penicillium digitatum and Penicillium italicum under in vitro and in vivo conditions by using UV-C light. Journal of Food Protection. Doi:10.4315/0362-028X.JFP-12-511
- 2013, Fatma Coskun, Fikret PAZIR Impact of non-thermal processing technologies on quality of some fruit juices. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 5, pp. 18-24
- 2013, Fikret PAZIR O. Özdikicierler, N. Dirim Tahin Helvası Üretiminde Çöven Ekstrakt Tozunun Kullanımı GIDA 38 (2) 95-101
- 2011, Ünlütürk, S.; Ünlütürk M. S.; Pazir, F.; Kuşcu, Process Neutral Network Method: Case Study I : Discirimination of Sweet Red Peppers Prepared by Different Methods . EURASIP Journal on Advaces in Signal Processing Article ID 290950 8 pages
- 2011, Unluturk MS, Unluturk S, PAZIR, F, Abdollahi F ‘Capillary Dynamolysis Image Discrimination Using Neural Networks’, J Inform Tech Soft Engg 1:101. doi:10.4172/jitse
- 2008, Elmacı ,Y.; Altuğ, T.; PAZIR, F., Quality changes in unsulphured sun dried apricots during storage. International Journal of Food Properties. 11(1), 146-157.
- 2004, Kuşçu, A.; Pazır, F., Gıda Endüstrisinde Ozon Uygulamaları. Gıda 2: 123-129.
- 1996, Pazır, F.; Okilov, Ş.,Gıda Sanayinde kullanılan Elektroplazmolizatörler . Gıda 21 (6)485-491

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- 1996, Batu, A.; Pazır, F.; Kaya, C.,Taze meyve ve sebzelerin paketlenerek depolanmasına etki eden faktörler . Dünya Gıda.
- 1996,Pazır, F.;Yurdagel Ü.; Ural A.;Babalık Ö., Güneşte kurutulmak üzere hazırlanan domateslerde kükürtdioksit alımını etkileyen faktörler,Dünya Gıda temmuz 96 S : 30-33.
- 1996,Batu, A.;Pazır, F.;Serim, F.,Kontrollu atmosferde depolama sırasında gazların meyve sebzelerin üzerine etkisi. E.Ü. Mühendislik Fakultesi Dergisi, cilt:13 sayı: 2 .
- 1996,Pazır,F.;Yoltaş,T.; Babalık, Ö.; Şirin ,U., Büyük Menderes Havzasında ( Aydın ) Yetiştirilmeye Uygun Kurutmalık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Ege. Ü. Müh. Fak. Dergisi,cilt:14 sayı:1.
- 1996,Babalık, Ö.; Pazır, F., Domates Kurutulmasında Kükürt dioksit uygulaması Gıda.
- 1995, Pazır, F.; Hepçimen A.Z.; Alkan, M., Narenciye paketleme evlerinde kullanılan waxlar. E.Ü. Mühendislik Fakultesi Dergisi, cilt:14 sayı: 2
- 1991,Pazır, F.; Wolf,W.,Kuru incirlerin farklı kısımlarının absorbsiyon isotermleri, Gıda Sanayi Dergisi, 21, S.42-48.
- 1991,Pazır, F.; Wolf.W.Jung, G., Das Wasserdampf-sorptioquarthalten von Trucken feigen (Ficus Carca L.) türlischer provenienz die industrielle obst. und Gemusevorwortung 7/91 S 218-221.
- 1990,Pazır F.; Ural A., Hasat sonrası bekletmenin bezelyenin askorbik asit niceliğine etkileri. Gıda Sanayi 16. S.26-28.
- 1989,Pazır, F.; Spies.W.E .L., Sebze Suyu ve Püresinin Donma Noktası. Üzerine Kimi Faktörlerin Etkisi. E.Ü.Müh.Fak.Seri B Gıda Müh., Cilt:1 Sayı:1
- 1989, Pazır, F.; Yurdagel, Ü., Berrak Meyve Sularının Kimi Özelliklerinin Saptanıp TSE ye uyarlılığı, E.Ü.Müh.Fak.Seri B.Gıda Müh., Cilt: 7 Sayı: 2.
- 1989,Yurdagel, Ü.;Ural A.; Pazır, F., Ispanağın Dondurulmaya Uygunluğu ve Donmuş Depolanması Üzerine Araştırma. E.Ü. Mühendislik fakültesi Dergisi. Seri : B cilt: 6 sayı :1 S: 75-84
- 1987,Pazır, F.; Ural A., Dondurma Öncesi Bekletmenin ve iki farklı sıcaklıkta depolamanın dondurulmuş bezelyenin kalitesine etkisi, E.Ü. Ziraat Fak Dergisi, cilt: 24 sayı: 1

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (25 adet)- 2013, Mehmet S. Unluturk, Fikret PAZIR, Firoozeh Abdollahi, Alper Kuscu and Sevcan Unluturk Neural Network Models with Image Processing Techniques for Discrimination of Conventional and Organic Foods. International Conference on Food and Biosystems Engineering, ,Skiathos Island, GREECE.
- 2013, Fatma Coskun, Fikret PAZIR . Impact of non-thermal processing technologies on quality of some fruit njuices. “Food Quality and Safety & Hygienic Engineering & Desigh," Üsküp ( Skopje ) Makedonya
- 2013, Çoşkun,F. PAZIR, F. Chemical Properties of orange peel and using of a raw material for new products. From Model Foods to Food Models, The Dream Project International Conference, Nantes, Fransa
- 2013, Çoşkun, F., PAZİR ,F. Yüksek Basınç Homojenizasyon Teknolojisinin Meyve Suyunda Mikroorganizma İnaktivasyonu Üzerine Etkisi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi 14-15 Mayıs , Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul
- 2013, Çoşkun F. PAZIR,F., Özdikicierler O., Dirim N. A traditional food: Tahini Halva” poster bildirisi 2. Uluslar arası Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , Makedonya
- 2011,Barut Gök, S. and Pazır, F., Effect of UV-C radiation on surface decontamination and the quality of black olive. Novel Approaches in Food Industry, Çeşme, İzmir, Turkey, 26-29 May 2011
- 2011,Barut Gök, S. and Pazır, F., Efficacy of Sodium Hypochlorite (NaOCl), Electrolyzed Oxidizing Water (EOW) and Ultraviolet (UV) Radiation on Some Microbiological Properties of Black Olive during Storage. Novel Approaches in Food Industry, Çeşme, İzmir, Turkey, 26-29 May 2011
- 2011,Gök, S. and Pazır, F. ,Efficacy of Some Non Thermal Operations on Shelf Life of Packaged Black Olive In the Absence of Brine.11th International Congress on Engineering and Food, Athens, Greece, May 22-26, 2011.
- 2011,F. Pazir; Ozdikicierler O; N. Dirim, The Use of Soapwort Extract Powder in Turkish Pasha Delight Productions, International FoodCongress (NAFI 2011), 26-29 may. Çeşme, Türkiye
- 2010,Ozdikicierler, O.; Dirim N.; F. Pazir, Optimization Of Spray Drying Process Of Soapwort Extract ByResponse Surface Methodology,17th International DryingSyposium (IDS 2010), 1-3 October , Almanya
- 2010,Ozdikicierler, O; N. Dirim; F. Pazir, Efficiency Of oapwort Extract Powder Production In Spray Drying, 1st International Congress on FoodTechnology, 3-6 november Antalya, Türkiye
- 2010,Ozdikicierler O; N. Dirim; F. Pazir, Effect Of Spray Dryıng Condıtıons On Functıonal Propertıes Of Soapwort Extract Powder, The Second International Conference in Food Industriesand Biotechnology, 1-3 November Homs- Syria
- 2010,Barut, S. and Pazır, F., Effect of Preliminary Operations on Shelf Life of Packaged Black Olive in the Absence of Brine. 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 03-06 November, 2010
- 2010,Kışla, D.; Taşkaya, L.; Pazır, F.,Applications of Electrolyzed Water in Food Industry, 32-33. The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair, Homs, Syria, November 1-3 2010.
- 2009,Kuşçu, A.; Pazır, F. , Mineral and Heavy Metal Composition of Fresh and Processed (Pulped) Organic and Conventional Sweet Red Pepper (Capsicum annuum L.). 22-24 October 2009. International Symposium on Engineering and Architectural Science of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, p. 338-342, Isparta
- 2008, Taşkaya, L.; Kışla D.; Dinçer T.; Pazır F., Application of Electrolyzed Oxidizing Water for the Shelf-Life Determination of Rainbow Trout Fillets at Cold Storage, 307 p. First International Congress of Seafood Technology, Çeşme, İzmir, Turkey, May 18-21.2008
- 2007, Kuşçu, A. and Pazır, F. , Determination of some parameters in conventional and organic growing sweet red pepper (Capsicum annuum L.).. 2nd International Congress on Food and Nutrition, p. 221.24-26 October 2007 İstanbul Turkey
- 2007 ,Kuşçu, A.; Çam, M.; Pazır, F. and Hışıl, Y.,Health benefits of citrus and apple pectins. 24-26 October 2007. 2nd International Congress on Food and Nutrition, p. 166. İstanbul.
- 2004,Hışıl, Y.; Pazır, F., Supercritical CO2 Extractıon of Turkish Mauntaın Tea ( Sideritis arguta Boiss.et Heldr.) 7th Italian Confrence on Supercritical Fluids and Their Applications-9th Meeting on Supercritical Fluids. Italy
- 2001, Pazır, F.; Alia ,T.; Zorba, M.; Gültekin , M.; Ova, G., The Quality of Grilled and dried Eggplant. Effects of Processing on the Nutritional Quality of Food. 6th Karlsruhe Nutrition Symposium.October 21-23 2001 Karlsruhe Deutschland.
- 1996, Okilov, Ş.; Pazır , F., Applicatıon of Elektroplazmolysis in Apple Juice Processing.IFU Congress 20-24 May . Interlaken , Switzerland
- 1994, Azak, M; Pazır, F., The effect of some different pretreatments on the quality of cold stored Washington Navel Orenges. International Symposium on New applications of regriferation to fruit and vegetables processing June 8-10 (1994) İstanbul/Turkey
- 1993,Pazır, F.; Azak, M; Effect of several treatments on thequalıty of cold siored "Clemantina" manadins sixth ınternational congrress on engineering and Food Chiba-japan May 23-27.
- 1987 , Yurdagel, Ü.; Ural A. ;Pazır, F., Influence pretreatments on the quality of frozen okra. XXVII International Congress of Refrigeration .Wien
- 1987, Ural, A.; Yurdagel, Ü.; Pazır,F., Freezing and frozen storage of satsuma mandarins segments. XXVII International Congress of Refrigeration .Wien

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- 2013, Fikret PAZIR Konserve üretiminde nelere dikkat edilmeli. Üretim ve saklama yöntemlerinde sağlığı tehdit eden özellikler nelerdir ? 11. Sağlık Kongresi 7-8 Mart Bornova/ İzmir
- 2012, Gündüz G.T., PAZIR, F., Penicillium digitatum ve Penicillium italicum küflerinin UV-C ışık ile in vitro koşullarda inaktivasyonu. Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim , Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay
- 2012, Çoşkun, F., PAZIR, F. Elma Suyu Konsantresinde Ters Osmoz Teknolojisinin Kullanımı ” Türkiye 11. Gıda Kongresi : 10-12 Ekim , Mustafa Kemal Üniversitesi , Hatay .
- 2008, Pazır, F.; Özdikicierler, O., Meyve Sebzelerin Soğukta Saklanmasındaki Temel İlkeler. 1. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu .9-12 Eylül 2008 İzmir
- 2008, Baydar, T. ; Pazır, F., Elektrolize Yükseltgen Suyun Minimal İşlem Görmüş Ispanaklara Uygulanması . Türkiye 10. Gıda Kongresi 21-23 Mayıs Erzurum
- 2008, Pazır, F. ; Kuşçu, A., Organik Gıdalar ve Beslenmedeki Yeri. 06-08 Şubat 2008. 6. Sağlık Halk Kongresi, syf. 103-110, İzmir
- 2007, Kışla, D.; Taşkaya, L.; Dinçer, T.; Pazır, F., Soğukta Depolanan Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarının Raf Ömrüne Elektrolize Yükseltgen Su (EYS) Uygulamasının Etkisi, s. 450. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, 4-7 Eylül, Muğla Üniversitesi.
- 2007 ,Kuşçu, A. and Pazır, F., Organik ve konvansiyonel gıdaların besin ögeleri ve çeşitli kalite kriterlerindeki farklılıklar. 17-19 Ekim 2007. GAP V. Tarım Kongresi, syf. 155-163.
- 2006, Kuşçu, A.; Pazır F., Gıda İşlemede Elektrolize Yükseltgen Su Kullanımı . Türkiye 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs Bolu.
- 2002, Pazır,F.; Hepçimen Z.A.;Yurdagel,Ü.;Gültekin, B.Ö., Hurma Zeytininin farklı depolama koşullarında saklanmasının bazı kalite özelliklerine etkisi. II. Bahçe ürünlerinde muhafaza ve pazarlama sempozyumu 24-27 Eylül 2002 Çanakkale
- 2000, Pazır, F. ;Yurdagel, Ü.; Gültekin B. Ö.; Hepçmen, A. Z., Hurma Zeytininin Soğukta Saklanması. Türkiye 1. Zeytincilik Kongresi. 6-9 Haziran Bursa
- 1999, Pazır , F., Ekolojik Gıda : Dünü,Bugünü ve Yarını. 2000 li yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi 18-20 Ekim 1999 İzmir.
- 1991, Pazır, F. , Kuru Kayısıda İşleme ve Paketleme. Kayısı Sempozyumu. 5. Nisan 2001 Malatya
- 1990, Çakaloz, T.; Ural, A.; Pazır, F., Kurutulmuş kayısıda kükürt oranın liçing metodu ile düşürmesi. Kayısı kalitesi ve teknolojik sorunları semineri. 24-26 Mayıs 1990 Malatya.
- 1990, Ural. A.; Pazır F.; Arıkan,N., Kükürtdioksit tayin yöntemleri ve bir uygulama önerisi. Kayısı kalitesi ve teknolojik sorunları semineri 24-26 Mayıs 1990., Malatya.
- 1984, Ural,A.; Pazır, F., Koruyucu gazların gıda ambalajlanmasında kullanımı. Gıda Sanayinde Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu. 16-18 mayıs 1984, İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (14 adet)- 2011, TÜBİTAK, TOVAG, 109O092, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur DİRİM ; Onur ÖZDİKİCİERLER, Tahin helvası ve Lokum Üretimlerinde Kullanılmak Üzere Çöven Ekstraktı Tozu Eldesi
- 2009, Ege Üniversitesi, BAP, 2009/MUH/029, "Salamurasız Paketlenmiş Gemlik tipi Zeytinin Raf Ömrüne Ön İşlemlerin Etkisi" . Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Sıla Barut Gök •
- 2008, TUBİTAK TOVAG 106-O-110, Proje Adı: Sebze ve Balık İşlemede Elektrolize Suyun Kullanımı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Kışla D. Taşkaya, L. Kuşçu, A. , Dinçer,T.A. Baydar,T
- 2008, Ege Ün. BAP , TUBİTAK ve Pınar Et Entegre A.Ş , Etli Hazır Yemek Konservelerinin Otoklavlanabilir Poşetlerde Sterilizasyonu Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Özgül Babalık Gültekin
- 2008, Süleyman Demirel Ün. Bilimsel Araştırma Projesi , Organik ve Konvensiyonel Kırmızı biber ve Ürünlerinin Ayırt Edilebilme Yöntemleri ve Kalite Farklılıklarının İncelenmesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: Alper Kuşçu
- 2007, Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, . Kurutulmuş Meyveden Rehıdrasyon Yoluyla Orta Nemli Meyve Üretimi Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret PAZIR, Araştırmacı: A.Demet Çetin
- TUBİTAK TARP-2573-8, 2003, Altuğ,T.; Pazır, F.; Elmacı, Y., İşlenmiş kuru kayısıların depolanması sırasındaki kalite değişimleri
- Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, 1999, Pazır, F.; Abdollahi, F., Ripe Olive (kaliforniya) Tipi Zeytinin Sterilizasyonu Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi ( yürütücü )
- Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, 1995, Ural, A. ; Yurdagel, Ü.; Pazır, F.;Babalık Ö., Domates Kurutulmasında Kükürtdioksit ve tuz ( NaCl) Uygulaması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araş Projesi 95.müh 009
- 1994, Araştırma Projesi, Pazır, F. Azak, M. Washington Neval portakalı ve glemantin mandalinin soğukta depolanması konusunda araştırma. E.Ü.Araştırma Fon Saymanlığı |
- Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, 1994, Pazır, F.; Yurdagel, Ü. ; Hepçimen , Z.A.; Saidov, O.;Okilov, Ş., Elektroplazmoliz Yöntemi ile Geleneksel Yöntemlerin Elma pres suyu randımanı ve Ayva marmelatı kalitesine etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi Bilimsel Araş. Projesi 94 müh 014( yürütücü )
- Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, 1994, Pazır ,F.; Tetik D., Dolgulu Zeytinde kullanılmak üzere biber pastası üretimi Ege Ün.ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ( yürütücü )
- 1988, Araştırma Projesi, Çakaloz, T. Ural. A, Pazır, F. Kuru kayısılardaki kükürtdioksit niceliğinin azaltılması konusunda bir araştırma (Üsigem Projesi) |
- Ege Ün. Bilimsel Araştırma Projesi, 1986 , Pazır, F.; Ural A., Dondurma Öncesi Bekletmenin ve iki farklı sıcaklıkta depolamanın dondurulmuş bezelyenin kalitesine etkisi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Gıda Müh.Derneği
- Ziraat Müh.Derneği
Kazanılan Burslar (3 adet)- 1988, Almanya (DAAD)
- 1986, Avusturya
- 1982, Almanya (Daad)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (13 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Kızılcık Püresinin Püskürtmeli Kurutucuda Optimum Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fikret PAZIR,Tez Yürütücüsü: Gülsefa Saygı
- Yüksek Lisans, 2012, Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının belirlenmesi Danışman : Prof.Dr. Fikret PAZIR Yürütücü: Doğukan Kantarcı
- Yüksek Lisans, 2010, Çöven Ekstrakt Tozu Eldesi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Onur Özdikicierler
- Yüksek Lisans, 2009, "Salamurasız Paketlenmiş Siyah Zeytinin Raf Ömrüne Ön İşlemlerin Etkisi"Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fikret PAZIR Tez Yürütücüsü: Sıla BARUT
- Doktora, 2008, Organik ve konvansiyonel domates ve ürünlerinin ayırt edilebilme yöntemleri ve kalite farklarının incelenmesi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Firoozeh Abdollahi
- Doktora, 2008, Organik ve konvansiyonel kırmızıbiber ve ürünlerinin ayırt edilebilme yöntemleri ve kalite özelliklerinin incelenmesi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Alper Kuşçu
- Doktora, 2008, Etli hazır yemek konservesinin otoklavlanabilir poşetlerde üretimi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Özgül Babalık Gültekin
- Yüksek Lisans, 2007, Kurutulmuş Meyveden Rehıdrasyon Yoluyla Orta Nemli Meyve Üretimi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Demet A. Çetin
- Yüksek Lisans, 2007, Elektrolize Yükseltgen Suyun Ispanaklara Uygulanması Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Tuğba Baydar
- Yüksek Lisans, 1999, Ripe Olive (kaliforniya) Tipi Zeytinin Sterilizasyonu Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Firoozeh Abdollahi
- Yüksek Lisans, 1996, Domates Kurutulmasında Kükürtdioksit Uygulaması Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: Özgül Babalık Gültekin
- Yüksek Lisans, 1995, Klasik ve Elektroplazmoliz Yöntemleri ile Elde edilen Golden Delicius Elmalarının Press Suyuna İşlenmesi sırasında kimi özelliklerine etki eden faktörlerinin araştırılması Tez Danışmanı: Prof.Dr.Fikret Pazır Tez Yürütücüsü: ...
- Yüksek Lisans, 1994, Mehmet Azak. Washington Navel Portakalı ve Klemantin Mandalinin Soğukta Depolanması Konusunda Araştırmalar.1994. E.Ü.Müh.Fak. Gıda Müh.Böl. İzmir.