Akademik BilgilerİNCİ KUYULU ERSOY
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: inci.kuyulu.ersoy@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.388 40 00 / 1330, iş
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Doktora: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye, 1994

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanı, 1998-
- Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi, 1997-
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, 1994-
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-
- Anabilim Dalı Başkanı-E.Ü.Türk Dünyası Araşt.Enst.Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı ., 1994-1997
- Kurul Üyesi İzmir I nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 1994-1995
- Anabilim Dalı Başkanı-E.Ü.Ark.ve San.Tar. B.Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı., 1991-1995
Mesleki Faaliyetleri (15 adet)- Suriye'deki İslam anıtlarının incelenmesine yönelik arazi çalışması. 1 Mayıs-11 Mayıs 1999., 1999
- Ukrayna'daki Osmanlı Eserleri'nin incelenmesine yönelik arazi, kütüphane ve arşiv çalışması. Temmuz- Ağustos 1999., 1999
- Ukrayna Akkerman Kalesi ,Kazı Çalışması, 1999
- Peçin Kalesi, Kazı Çalışması, 1997
- , 1997
- Hollanda Utrecht Üniversitesi'nde Pre-Ottaman Turkish Architektura in Anatolia konulu ders. 19.5.1997- 20.6.1997 (Bahar Sömestri)., 1997
- Peçin Kalesi, Kazı Çalışması, 1996
- Peçin Kalesi, Kazı Çalışması, 1995
- Özbekistan'daki kervansarayların incelenmesine yönelik arazi çalışması. Ağustos-Eylül 1993. UNESCO Bursiyeri., 1993
- Türkmenistan'daki kervansarayların incelenmesine yönelik arazi çalışması. Eylül- Ekim 1993. UNESCO Bursiyeri., 1993
- İncir Hanı, Kazı Çalışması, 1992
- İngiltere İzmir'deki XIX. yy Sosyal ve Toplumsal İşlevli Yapıların incelendiği kütüphane çalışması. Ekim 92-Haz. 93. The Barakat Trust Bursu, 1992-1993
- Kubadabad Sarayı, Kazı Çalışması, 1980
- Keykubadiye Sarayı, Kazı Çalışması, 1980
- Peçin Kalesi, Kazı Çalışması, 1977
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060400)
- Sanat Tarihi (2060401)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- "İzmir ve Çevresinde Bir Grup Duvar Resminin Düşündürdükleri", II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, İzmir 1998, s. 59-78.
- "Anadolu Selçuklu Kervansarayları ile Orta Asya Kervansaraylarının Karşılaştırılmasına Yönelik Deneme ", Sanat Tarihi Dergisi, S.VIII, İzmir 1996, s.51-79.
- "Özbekistan ve Türkmenistan'da Bulunan Ortaçağ Kervansarayları Üzerine Gözlemler", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.1, İzmir 1996, s. 97-116.
- "Batı Anadolu Bölgesi Ayanlarından Kara Osman-oğulları'nın Mimari Eserleri", IX. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, C.2, Ankara 1995, s. 407-415.
- "Hamza Baba Türbesi", Sanat Tarihi Dergisi, S.VII, İzmir 1994, s.11-133.
- "İzmir'de Resimli Bir Ev", Kültür ve Sanat, S.17, Ankara 1993, s.53-55.
- 1992, Kuyulu, İnci, "Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camii (Ödemiş) / İzmir", Vakıflar Dergisi XXIV (Ankara 1994), s. 147 - 158.
- Kuyulu,İnci,'Manisa Alaca (Hamza Bey) Hamam,'Arkeoloji-sanat Tarihi Dergisi,S.Vı,S.63-73,1992.
- Kuyulu,İnci,'XIX Yüzyıl Osmanlı Mimarisinin Gelişimine Genel Bir Bakış' Tanzimat'ın 150.Yıdönümü Sempozyumu-bildiriler,S.47-621992.
- Kuyulu,İnci,'Kırkağaç Çiftehanlar Cami',Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi,S.V,S.103-115,1990.
- "Geç Dönem Anadolu Tasvir Sanatından Yeni bir Örnek: Soma Damgacı Camii", Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, S.IV, İzmir 1988, s.67-78.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- "İzmir ve Çevresinde Bir Grup Duvar Resminin Düşündürdükleri", II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, İzmir 1998, s.59-78.
- "Batı Anadolu Bölgesi Ayanlarından Kara Osman-oğulları'nın Mimari Eserleri", IX. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, C.2, Ankara 1995, s.405-415.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Kuyulu,İnci,'Özbekistan ve Türkmenistan'da Bulunan Ortaçağ Kervansarayları Üzerine Gözlemler ' C.E.Erseven Anısına Sanat Tarihi Semineri,İstanbul,7-10 Mart 1994 (Sözlü).
- "XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinin Gelişimine Genel Bir Bakış", Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Sempozyumu-Bildiriler, İzmir 1992, s.47-62.
- Kuyulu,İnci,'Ödemiş-Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camii,Ödemiş Kültürü Sempozyumu,Ödemiş,29-30 Mayıs 1992 (Sözlü).
- Kuyulu,İnci,'Resimli Bü Cami Örnegi:Ödemiş/Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camisi',XII.Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri,İstanbul,1-6 Haziran 1992 (Sözlü).
- Kuyulu,İnci,'Hamza Baba Türbesi'Vakıf Sempozyumu,İzmir,4 Aralık 1991 (Sözlü).

Kitapları (3 adet)- Güzergah VIII (Darüşşfada Müzikle Tedavi)", Akdeniz'de İslam Sanatı, Erken Osmanlı Sanatı, Beyliklerin Mirası (içinde), İspanya 1999, s.179-181,183-195.
- "Güzergah II (Sanatın Koruyucuları)", Akdeniz'de İslam Sanatı, Erken Osmanlı Sanatı, Beyliklerin Mirası (içinde), İspanya 1999, s.57-75.
- Kuyulu,İnci,Kara Osman-oğlu Ailesine Ait Mimari Eserler,207 Sayfa,Ankara 1992.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, "Güzergah II (Sanatın Koruyucuları) ",Akdeniz'de İslam Sanatı, Erken Osmanlı Sanatı, Beyliklerin Mirası (içinde), İspanya 1999, s.57-75.
- Araştırma Projesi, "Güzergah VIII (Darüşşifada Müzikle Tedavi)", Akdeniz'de İslam Sanatı, Erken Osmanlı Sanatı, Beyliklerin Mirası (içinde), İspanya 1999, s.179-181,183-195.
- Araştırma Projesi, Batı Anadolu'da Resimli Bezemeler, Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı, 1992-1997.
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1994, The Barakat Trust
- 93, UNESCO
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 1998, Canan Çakmak, Tire Hamamları
- Yüksek Lisans, 1997, Rüçhan Bubur,Buhara Camileri (12-18.Yüzyıllar)