Akademik BilgilerM_LK G_RGNL
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: melek.goregenli@ege.edu.tr
- E-posta: melekgor@gmail.com
- Telefon: 0232 3884000-1671
- Web sayfası: http://psikoloji.ege.edu.tr/tr/laboratuvarlar/sosyal_ve_kulturel
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji, Türkiye, 1985
- Doktora: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyal Psikoloji, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, Türkiye, 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, Türkiye, 1998
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Sosyal Psikoloji Anabilimdalı Başkanlığı, 2015-
- Ege Ün. Sosyoloji Dergisi, Hakemlik, 2009-
- "Türk Psikoloji Yazıları" Hakemlik - Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği, 2005-
- Mimarlık Dergisi Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği, 2000-
- "Türk Psikoloji Dergisi" (Turkish Journal of Psychology) Dergisi Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği, 1998-
Mesleki Faaliyetleri (22 adet)- Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi. Yürütücü - 2 - 25. Ağustos.2016. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İzmir, 2016
- Araştırma Yürütücüsü - Selçuk Göç Araştırması, 2013-2014
- Selçuk Efes Kent Belleği Müzesi - Selçuk'un Zihinsel Temsilleri Sergisi - Araştırma Koordinatörü (Karakuş, P., Umuroğlu, İ. G. & Ömüriş, E. ile birlikte), 2012
- European Values Study Sonuç Toplantısı. Atölye Çalışması. 24-25. Kasım. 2011. Fontys University, Tilburg-Hollanda., 2011-Devam Ediyor
- KAOS-GL - Akademik Danışma Kurulu Başkanlığı, 2011-Devam Ediyor
- İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Grubu Üyeliği, 2007-2009
- Türkiye Bilimler Akademisi Psikoloji Öngörü Çalışma Grubu Üyeliği, 2003-2006
- Panel. Kentlilik ve vatandaşlık bilinci. Beyin Haftası 2000 etkinlikleri. AKM, İzmir., 2000-Devam Ediyor
- Depremzedelere Psikolojik İlkyardım Çalışmaları Koordinatörlüğü, 1999-Devam Ediyor
- XI. Ulusal Psikoloji Kongresi. Düzenleme Kurulu Başkanlığı. E. Ü. Psikoloji Bölümü. 18-21 Eylül 2000. AKM. İzmir, 1999-Devam Ediyor
- - Panel ve Söyleşi. Yerel yönetimler ve gençlik. Yerel Gündem 21 Gençlik Grubu. AKM. İzmir, 1999-Devam Ediyor
- Milli Eğitim Bakanlığı, Felsefe Grubu Öğretmenleri için Hizmetiçi Eğitim Programı. Alanya.12 günlük kurs yöneticiliği, 1998-Devam Ediyor
- Türk Psikologlar Derneği. İzmir Şube Başkanlığı, 1998-Devam Ediyor
- "Cumhuriyet, Demokrasi, Kimlik Sempozyumu" Düzenleme Kurulu Üyeliği.E. Ü. Edebiyat Fak., 1997-Devam Ediyor
- V. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları kitabı editörlüğü (Prof. Yurdal Topsever'le birlikte)birlikte, 1996-Devam Ediyor
- HABİTAT Conference, İstanbul. HABİTAT Ulusal Rapor'a Katkı, 1996-Devam Ediyor
- HABİTAT-Yerel Gündem 21, İzmir Çalışma Grubu Üyeliği, 1996-1998
- VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Sekreterliği, 1994-Devam Ediyor
- T.C. Sağlık Bakanlığı, 2. Ulusal Sağlık Kongresi, "Yaşam Biçimi" Çalışma Grubu Üyeliği, 1993-Devam Ediyor
- Psiko-Drama Eğitim Grubu üyeliği, 1990-1991
- V. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Sekreterliği, 1990
- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi. ,, 1989-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Sosyal Psikoloji (2100200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- Karasu, M., Solak, Ç., Tuzkaya, F., Peker-Dural, H., Selin Soylu, N., Elçi, C., Mehmetoğlu, E. & Göregenli M. (2016). Rethinking Peace: Obstacles and Opportunities. 1st International Conference in Contemporary Social Sciences Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives Proceedings. 10-12 June 2016, Rethymno/Crete. http://icconss.soc.uoc.gr/en/authors-information/conference-programme.html
-  Doğan, A., Göregenli, M. & Karakuş, P.(2016).Youth mental health context in Turkey. The European Health Psychologist. Vol 18, No 3, 116-118. http://openhealthpsychology.com/ehp/index.php/contents/article/view/1435/pdf_125
- Göregenli, M., Karakuş, P. & Gökten, C. (2016). Acculturation attitudes and urban-related identity of internal migrants in three largest cities of Turkey. Migration Letters.Vol 13, No 3, 427-442. London.
- Göregenli, M. (2015). Gender Issues and a culture of peace. Constructing a Culture of Peace Through Social Justice, IV. International KTÖS Education Conference 3-4 May 2014. Proceedings. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası / Cyprus Turkish Teachers' Trade Union Publications. 23-24; (workshop) 51-59.
- Tuzkaya, F., Soylu, N. S., Solak, Ç., Peker, H., Peker, M., Özeralp, K., Mete, C., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Elçi, C., Akca, E. & Göregenli, M. (2015). 'Turkey in Minds: Cognitive and Social Representations of "East" and "West". 17th International Congress of Cross-Cultural Psychology Proceedings. 17-18 August 2015, Barcelona/Spain.
- Göregenli, M., Karakuş, P., Kösten, Y. ve Umuroğlu, İ. (2014). Mahalleye bağlılık düzeyinin kent kimliği ile ilişkisi içinde incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 29 (73), 73-85
- Göregenli, M., Karakuş, P. (2014). Göç araştırmalarında mekan boyutu: Kültürel ve mekânsal bütünleşme. Türk Psikoloji Yazıları, Aralık, 17 (34), 101-115
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2014) THE RELATIONS BETWEEN SOCIO-SPATIAL MOBILITY AND URBAN-RELATED IDENTITY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNAL MIGRANTS AND HOST CULTURE MEMBERS IN SIX BIG CITIES OF TURKEY, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014- Proocedings,ISBN 978-86-7672-237-2 p.470-479
- Südaş, İ. & Göregenli, M. (2013). Europe in Mind: Social Representations of Turkey Europe Relations in case of Turkish University Students. European Journal of Geography. 4 (1): 36-47.
- Göregenli, M., Karakuş, P. & Bierhoff, H.Werner (2012). The Values and Attitudes towards Turkey’s Entry the EU in a Cross-Cultural Sample. Psychology Research, 2 (6), 343-360.
- Karakuş, P. & Göregenli, M. (2011). Who is Guilty? Undergraduate students’ attitudes towards hate crime based on sexual orientation. International Journal of Arts and Sciences, 4(3), 253-264
- Gürşimşek, I. & Göregenli, M. (2009) . Educators’ beliefs and values about child rearing and education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 975–979
- Solak, N. & Göregenli, M. (2009). Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 72-94
- Solak, N. & Göregenli, M. (2008). Determinants of perceptions of poverty in Turkey. International Journal Of Psychology, 43, 697-697 (Özet Bildiri).
- Karakuş, P. & Göregenli, M. (2008). Linking place attachment with social identity orientation: An examination of the relationship between place attachment, social identity orientation and integration to city. International Journal Of Psychology, 43, 406-406
- Karakuş, P. & Göregenli, M. (2008). The place attachment and the mental representations of a public space in a Turkish big city. International Joournal Of Psychology, 43, 279-279 (Özet Bildiri)
- Gürşimşek , I. & Göregenli, M. (2006) "Humanistic Attitudes, Values, System Justification and Control Beliefs in a Turkish Sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 34 (7): 747-758
- Gürşimşek, I. & Göregenli, M. (2004). The relations between normative-humanistic attitudes and discipline beliefs in a Turkish preschool teachers sample. Teacher Development, 8(1), 81-93
- Göregenli, M. (2003). Sosyal psikolojiden hareketle sosyal bilimlerde olgu-değer ilişkisi üzerine düşünceler. Toplum ve Bilim. İletişim Yayınları, 97, 234-246 (Sociological Abstract)
- Göregenli, M. (1997). The individualistic-collectivist tendencies in a Turkish sample". Journal of Cross-Cultural Psychology, 28(6), 787-794
- Göregenli, M. (1995). "Toplumumuzda Bireycilik-Toplulukçuluk Eğilimleri" Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), Sayı:11, 1-13

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (36 adet)- Karakuş,P.,Göregenli,M. & Umuroğlu, G.I. (2014) Göç, Çok-kültürlülük, Yer Kimliği: Yerliler ve Göçmenler AçısındanKente Bağlılığın Belirleyicileri. KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı)5. Kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Sempozyumu, Toplumsal Çeşitlilik, Yeni Söylem, Politikalar, Mekansal Planlama ve Uygulamalar, 16-18 Ekim 2014 Ankara, Bildiri Kitabı. 123-136
- Melek Göregenli , Uwe Krause , Pelin Karakuş , İlkay Südaş (2013).COMENIUS PROJECT “EUROPEAN VALUES EDUCATION” A CROSS-CULTURAL COMPARISON BETWEEN DUTCH AND TURKISH STUDENTS. http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/lesmateriaal.php
- Göregenli, M. (2011). Heteroseksizm, homofobi ve nefret suçları: Sosyal psikolojik yaklaşım. COGİTO. Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram Özel Sayı. Yapı Kredi Yayınları. 353-366
- Göregenli, M. (2011). Sistemin meşrulaştırılması ve sürdürülmesi ideolojisi olarak muhafazarlık. Anti-Homofobi Kitabı. 3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma. Kaos GL Yayınları. Ankara. 109-114
- Göregenli, M. & Karakuş, M. (2011). Türkiye'de LGBT bireylerin günlük yaşamlarında maruz kaşdığı heteroseksist ayrımcı tutum ve uygulamalar. Anti-Homofobi Kitabı. 3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma. Kaos GL Yayınları. Ankara. 52-63
- Göregenli, M. (2010). Psikolojinin Kürt Sorunuyla İmtihanı. Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 3-4, Eylül, 3-12 (www.elestirelpsikoloji.org)
- Göregenli, M. (2010). Zalimin Zırt Dediği Yer. Anti-Homofobi Kitabı/2 .Homofobi Kimin Meselesi? (Ed. Erol, A. & Öztop, N.). Kaos GL Yayınları. 222-225
- Göregenli, M. (2009) Cinnet: “Başkalarının” Hikayesi mi? Birikim. Sayı: 243, 17-19
- Göregenli, M. (2009). Ayrımcılığın Şiddeti: Nefret Suçları. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Anti-Homofobi Kitabı. Kaos GL Yayınları. Ankara. 49-55
- Göregenli, M. (2009). Gruplararası ilişki ideolojisi olarak homofobi. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Anti-Homofobi Kitabı. Kaos GL Yayınları. Ankara. 8-18
- Göregenli, M. (2008). Militarizmin inşasının aracı olarak eşitsizliğin meşrulaştırılması ve vatanseverlik. Çarklardaki Kum, (Ed. Coşkun Üsterci & Özgür Çınar), İletişim Yayınları.
- Göregenli, M. (2008). Bir ayrımcılık ideolojisi olarak milliyetçilik. Milli Hallerimiz: Yurttaşlık ve Milliyetçilik: Farkında mıyız? (Ed. Mutluer, N.& Güçlüer, E.) Helsinki Yurttaşlar Derneği Yay. İstanbul, 78-83
- Göregenli, M. (2007). Seçmen davranışları ve partilerin siyasal toplumsal arka planları üzerine düşünceler. Birikim, 219, 27-31
- Göregenli, M. (2007). Şerif’ten sonra Türkiye’de sosyal psikolojinin sosyalliği ve sosyal sorumluluğu üzerine düşünceler. Muzaffer Şerif’e Armağan: Muzaffer Şerif’ten Muzafer Sherif’e. (Edt. Tanıl Bora) İletişim Yayınları.
- Göregenli, M. (2007). Bir ayrımcılık sorunu olarak “başörtüsü”. Türkiye’nin Örtülü Gerçeği. Sempozyum Kitabı. İstanbul
- Göregenli, M. (2006). Cezaevlerinde Tecrit. Kavram Sözlüğü II. Söylem ve Gerçek ( Ed. F. Başkaya). Özgür Üniversite Yayınları. 157-163
- Göregenli, M. (2006). Homofobi. Kavram Sözlüğü II. Söylem ve Gerçek. (Ed. F. Başkaya). Özgür Üniversite yayınları. 301-307
- Gürşimşek, I. & Göregenli, M. (2005). Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerde Demokratik Tutumlar, Değerler ve Demokrasiye İlişkin İnançlar. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Kitabı. Çanakkale Üni. Yayınları. 77-85
- Göregenli, M. (2004). Gruplararası ayrımcılık ideolojisi olarak homofobi ve homofobik şakalar. Lezbiyen ve Geylerin sorunları ve toplumsal barış için çözüm arayışları. Kaos GL Yayınları. 142-148
- Göregenli, M. (2004). Cezaevleri ve bilimsel gerçekler. Hümanite. 121-136
- Göregenli, M. (2003). Sosyal psikolojiden hareketle sosyal bilimlerde olgu-değer ilişkisi üzerine düşünceler. Toplum ve Bilim. İletişim Yayınları, 97, 234-246
- Göregenli, M. (2003). Sürgünün sonu ya da Ev’e dönüş. Tol Mimarlık Dergisi. 2, 71-77
- Göregenli, M. (2002). Köşe yazılarındaki laik, anti-laik söylemin normatif-humanist tutumlar açısından çözümlenmesi. (Ed. Semiramis Yağcıoğlu). 1990 sonrası laik, anti-laik söylemin çözümlenmesi: Disiplinlerarası bir yaklaşım. 9 Eylül Üni. Yay. 195-21
- Göregenli, M. (1998). Bir protesto eylemine ilişkin gazete yazılarının sosyal psikolojik yaklaşımla çözümlenmesi. XII. Dilbilim Kurultayı-Bildiriler
- Göregenli, M. (1997). Bir yöntem arayışı olarak etik-emik yöntem sorunu ve bireycilik-toplulukçuluk eğilimleri. Cumhuriyet Demokrasi Kimlik Sempozyumu Kitabı. (Ed. Nuri Bilgin). Bağlam Yayınları. 439-449
- Göregenli, M. (1997). Gazetelerde yer alan çevre haberlerinin insan-çevre etkileşimleri açısından incelenmesi. XI. Dilbilim Kurultayı-Bildiriler. Haz. Zeyrek, D., Ruhi, Ş. ODTÜ Yay. 189-195
- Göregenli, M.(1997). Kent Kültürleri ve Kent Kimlikleri. I.Ulusal Kültür Kongresi Bildirileri. İKSEV Yay. 1-12
- Göregenli, M. (1996). Bireycilik-toplulukçuluk eğilimleri ve otoriteryanizmle ilişkisi. Psikoloji Seminer. E. Ü. Ede. Fak. Yay. Sayı. 11, 1-13
- Göregenli, M. (1996). Yerleşimlerin sosyal psikolojik boyutları ve katılım. (Ed. Cirik, Ş., Karaman, Z. T., Kaya, İ., Gümüş, N. & Şenol, A.). İzmir Kentinde Gündem 21'e Doğru. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları. 124-131
- Göregenli, M. & Bilgin, N. (1996). Kentsel katılım ve çoğulculuk. Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne. (Ed. Ferzan Yıldırım). Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları. 49-63
- Göregenli, M. (1994). Mekana bağlılık ve yer kimliği. Gençlik ve Kent Yönetimi. Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Yayınları. 53-67
- Göregenli, M. & Aksel, Ş. (1994). Gençlik ve yerel yönetimler: Bursa ve İzmit araştırmaları. Gençlik ve Kent Yönetimi. Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Yayınları. 183-205
- Göregenli, M., Topsever, Y., Övgün, İ. & Meşe, G. (1993). Psikolojik testlerin personel seçimine uygulanması. Psikoloji Seminer. 10, 47-58
- Göregenli, M. (1991). Toplu konutlara ilişkin tüketici değerlendirmelerine yönelik bir araştırma. Ege Mimarlık Dergisi. 1, 11-15
- Göregenli, M. (1988). Çevre Psikolojisi'nde mahremiyet kavramı. Psikoloji Seminer. E. Ü. Ede. Fak. Yay. Sayı. 6-7, 131-145
- Göregenli, M. (1987). Kentsel alanların algılanması ve kentsel imajlar. Psikoloji Semineri, E. Ü. Ede. Fak. Yay. Sayı. 5, 62-80

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Göregenli, M. (1992). Toplu konutlarda İnsan-mekan ilişkileri. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji. Yayınlanmamış Doktora Tezi
- Göregenli, M. (1985). Kentsel alanların algılanması ve kentsel imajlar. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji. Yayınlanmamış Yuksek Lisans Tezi

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (52 adet)-  Karakus P., Goregenli M.,& Gokten C. (2016) Social identity categories and social representation in peace construction processes in Turkey. 1st International Conference in Contemporary Social Sciences Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives Proceedings. 10-12 June 2016, Rethymno/Crete.
- Karasu, M., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F. & Göregenli, M. (2016). Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Temsiller: Ermenistan'dan Bir Bakış. Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı. 12-14 Mayıs 2016, Bitlis. (Basıma hazırlanıyor)
- Göregenli, M. (2016). "Kentte Kimler Yaşıyor? Eşitlik Sorunlarımız Neler?". Panel. Eşitlik İçin İzmir Buluşması. Konak Kent Konseyi. 9 Kasım. İzmir
- Karakuş, P. & Göregenli, M. (2016). Feminities and masculunities: Transformation of gender identities following rural-to-urban migration in Turkey. International Conference, Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, In collaboration with GENDES, Gediz University Law Faculty, Michigan State University and Coventry University, May, 11-14, Izmir, Turkey.
- Akca, E., Göregenli, M., & Bonaiuto, M. (2016). Meaning of privacy in domestic and public space: A comparative study of privacy practices among Italian and Turkish youth. 24th International Association People-Environment Studies Conference, Lund, Sweden.
- Karasu, M., Yeşilyaprak, R. ve Göregenli, M. (2016). Gençlerin Bakış Açısıyla 1915: Türkiye-Ermenistan Karşılaştırması [Sözlü Bildiri]. 21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm Konferansı, Hrant Dink Vakfı. 7-8 Ekim, İstanbul.
- Karasu, M., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F. & Göregenli, M. (2016). Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve temsiller: Ermenistan'dan bir bakış [Sözlü Bildiri]. Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu. TC BAKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi. 12-14 Mayıs, Bitlis, Türkiye.
- Peker-Dural, H., Akça, E., Soylu N. S., Mete, C., Solak, Ç. & Göregenli, M. (2016). Social representations of “foreign” women in Turkish weblogs: From sexual object to wife. Gender and Migration : Critical Issues and Policy Implications. 11-14 May, Gediz Üniversitesi, Izmir, Turkey.
-  Göregenli, M. (2015) "Jour Fixe: Sexual Identities and the Conservative Turn in Turkey", Panel Discussion, Network Turkey 6 Humbolt University,February, 4., Berlin, Germany
- Umuroğlu,İ., Göregenli,M., Karasu,M., Mehmetoğlu,E.(2015)Use of Domestic Space&Privacy Practises In the Context of Gender [Poster Sunum].13th Enviromental Psychology Conference, Granada/Spain.
- Göregenli, M., Umuroğlu, G.İ. & Karakuş, P. (2015). Gender differences in spatial and cultural integration: Internal migration in Turkey. International Conference on Gender, Culture & Migration, March 6-7, Gdansk, Poland.
- Akca, E., Mete, C., Peker, H., Solak, Ç, Soylu, N. S., Tuzkaya, F., & Göregenli, M. (2015). Foreign Women in Discourse: A Sexual Object or a Wife in Turkey.[Sözlü Sunum]. 10th International Conference Women in Culture, Gdansk.
- Soylu, N.S.,Tuzkaya, F., Solak, Ç., Göregenli M., (2015). Representations of Turkey: Cognitive Maps of University Students from Turkey. 13thEnvironmentalPsychology Conference. 23-26 June, Granada, Spain.
- Peker, H.,Mehmetoglu, E., Elci, C. & Karasu, M. (2015). Image, representation and reality of ethno-political conflict in Turkey. 13th Environmental Psychology Conference. 23-26 June, Granada, Spain.
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2014) THE RELATIONS BETWEEN SOCIO-SPATIAL MOBILITY AND URBAN-RELATED IDENTITY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNAL MIGRANTS AND HOST CULTURE MEMBERS IN SIX BIG CITIES OF TURKEY, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014, 9-10 Ekim. Zrenjanin, Sırbistan.
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2014). The role of migration in urban-related identity: An analysis of internal migration in Turkey. GREINSUS 2014 – Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities Conference, May 8-10, Izmir, Turkey.
- Göregenli, M. (2014) Gender issues and a culture of peace. IV. International KTÖS Education Conference. Cyprus Turkish Teachers' Trade Union. 3-4 May. Cyprus.
-  SÜDAŞ, İ., KRAUSE, U. GÖREGENLİ, M. KARAKUŞ, P. 2013 "Avrupa, Hollanda ve Türkiye Bağlamında Göçe Bakış" (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 19-21 Haziran 2013 Fatih Üniversitesi. İstanbul
- KRAUSE, U. SÜDAŞ, İ., GÖREGENLİ, M. KARAKUŞ, P. 2013 "Ideas about Nature and Environment in Europe" (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 19-21 Haziran 2013 Fatih Üniversitesi. İstanbul
- Göregenli, M.(2012). Nefret suçlarıyla mücadelede sosyal bilimlerin yeri.(Panel) 7. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma. 18 Mayıs 2012, Ankara
- Karakuş, P., Göregenli, M. & Gökten, C. (2012). Integration to City in relation with Place Identity and Acculturation Process in Izmir, Turkey. EuroGeo 2012 Conference: Geography and Global Understanding: Connecting the Sciences, June 1-3, Dublin, IRELAND
- Göregenli , M., Karakuş, P. & Gökten, C. (2012). Neighborhood Evaluation Within a Place and Community Attachment Perspectives on Urban Activities. EuroGeo 2012 Conference: Geography and Global Understanding: Connecting the Sciences, June 1-3, Dublin, IRELAND
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2012). Conservatism in Turkish Context: Is it possible to be both conservative and democrat?. 4th International Conference of Community Psychology, June 21-23, Barcelona, SPAIN.
- Göregenli, M., Karakuş, P. & Umuroğlu, İ. G. (2012). Integration to city in relation with Individualism-Collectivism and Acculturation Process in Izmir, Turkey. 21st Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP): “Nurturing Diversity for Sustainable Development”, July 17-21, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2012). The Attitudes towards Acculturation Process in Immigrants and Host Culture Members in Izmir. 21st Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP): “Nurturing Diversity for Sustainable Development”, July 17-21, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
- Göregenli, M. Toplumsal Travma: Yaklaşımlar, Sorunlar. (Panel) ULUSLARARASI RUHSAL TRAVMA TOPLANTILARI VII "Toplumsal Travma; Sonuçları ve Başetme" 30 Kasım - 2 Aralık 2012, İstanbul
- Goregenli, M. & Karakus, P. (2011).The effects of different social-identity categories on the attitudes towards Turkey’s Entry to European Union. Annual Scientific Meetings of the International Society of Political Society (ISPP), July 9-12, Istanbul
- Goregenli, M. & Karakus, P. (2011). Victim Experiences in Hate Crimes Based On Sexual Orientation in Turkey. Annual Scientific Meetings of the International Society of Political Society (ISPP), July 9-12, Istanbul
- 2011, Goregenli, M., Karakus, P. & Bierhoff, H.W.The Relationship Between The Attitudes Towards Turkey’s Entry to the European Union, System Justification and Values in a Cross-Cultural Sample. IACCP Regional Conference International Association for Cross-Cultural Psychology. June 30-July 3, Istanbul
- 2011, European Values Study Sonuç Toplantısı. Atölye Çalışması. 24-25. Kasım.Fontys University, Tilburg-Hollanda.
- 2010, Karakuş, P. & Göregenli, M. Who Is Guilty? Undergraduate Students’ Attitudes Towards Hate Crime Based On Sexual Orientation, IJAS Conference, November 22-25, Roma.
- Südaş, İ. & Göregenli, M. (2010). Europe In Mind: Perspectives From University Students On Europe - Turkey Relations, IJAS Conference, 22-25 Kasım, Roma
- Sudaş, İ. , Göregenli, M. (2009). Türkiye’nin Modernleşme Macerasında Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Temsilleri. Ege University 12th International Cultural Studies Symposium: Redefining Modernism & Postmodernism İzmir
- Göregenli, M. (2009). Nefret suçlarının sosyal psikolojik arka planı. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 17-20 Mayıs, Ankara
- Karakus, P. Göregenli, M. (2008). Linking place attachment with social identity orientation: An examination of the relationship between place attachment, social identity orientation and integration to city. ICP Congress 2008: XXIX International Congress of Psychology, July 20-25, Berlin,
- Göregenli, M. Karakus, P. (2008). The Determinants of Urban-Related Identity in Different Cultural Contexts. IACCP – 19th IACCP, July 27-31, Jacobs University, Bremen
- Karakuş, P. Göregenli, M. (2008). The place attachment and the mental representations of a public space in a Turkish big city. ICP Congress 2008: XXIX International Congress of Psychology, July 20-25, Berlin (poster bildiri)
- Göregenli, M. Ayrımcılığın sosyal psikolojik arka planı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Norveç Tabipler Birliği, Uluslar arası Travma Kongresi, 7-8 Aralık 2007. İstanbul
- 2006, Göregenli, M. Cezaevlerinde İzolasyon ve Tecrit. Uluslar arası Cezaevleri Konferansı. 14-15 Mayıs. Ankara
- 2006, Göregenli, M. Homofobi ve Ayrımcılık. Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma. 17-18 Mayıs. Ankara
- 2006, Göregenli, M. Kentler, Varoşlar ve Sosyal "Patlama": Kent Olgusuna Sosyal Psikolojik Bakış. Kent ve Sağlık Sempozyumu. 7-9. Haziran. Bursa
- 2005, Göregenli, M. &Gürşimşek, I. Perceived safety of the urban playgrounds by parents from two different residential areas in a Turkish City, 9th European congress of Psychology, Granada-İspanya, 2-7. Temmuz
- 2005, Gürşimşek, I. & Göregenli, M. The effect of sexual health education on homophobic attitudes, right wing authoritarianism social dominance orientation, 9th European Congress of Psychology, Granada-İspanya, 2-7 Temmuz
- 2005, Göregenli, M. Eşcinselliğin sağlık alanında temsili. Uluslar arası AIDS Kongresi, 1-4 Aralık. İstanbul
- 2005, Göregenli, M. Bir travma olarak işkencenin sosyal psikolojik arka planı: Diyarbakır Araştırması. 'Uluslararası IV. Ruhsal Travma Toplantısı' 1-4 Aralık. İstanbul
- 2004. (Işık Gürşimşek’le birlikte) Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerde Demokratik Tutumlar, Değerler ve Demokrasiye İlişkin İnançlar",Mayıs, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Yayınlandı)
- -2004. (Işık Gürşimşek’le birlikte) "Right-Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation, and Perceived Equality in Educational Process", July 2004, The 27th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology , Lund- Swed
- 2002. The ideological patterning of semantic roles as social representations in newspaper discourse. (Lütfiye Oktar’la birlikte). 28. International LAUD Symposium. Landau Üniversitesi. 25 – 28 Mart. Almanya – Koblenz.
- 2001 Yüksek güvenlikli cezaevleri, izolasyon ve sağlık. Prison and Health Conference. Türkiye İnsan Hakları Vakfı-Norveç Tabipler Birliği. 3-4 Kasım 2001 Mersin / 19-20 Kasım 2002. Kuşadası.
- 1999, Normativistic-humanistic tendencies in secular and anti-secular discourses. XXII. International Political Psychology Annual Meeting. Amsterdam. 18-22 July.
- 1994, Gençlerin kentsel mekanlarla ilişkisinde mekana bağlılık ve yer kimliğini belirleyen faktörler. Uluslararası Gençlik ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (IULA) Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği., Bursa.
- 1994, Gençlerin yerel yönetimlerden beklentileri:Bursa ve İzmit araştırmaları. Aksel, Ş. ile birlikte. Uluslararası Gençlik ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (IULA) Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği., Bursa.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (70 adet)- Karasu, M., Elçi, C., Soylu, N.S., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F., Peker, H., Solak, Ç. & Göregenli, M. (2016). Barış için Kolektif Eylemin Sosyal Psikolojik Arka Planı [Sözlü Bildiri]. 2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, İzmir/Türkiye.
- Karasu, M., Karlıdağ, S.ve Göregenli, M. (2016). Dinin, Dindarlığın ve Eşcinselliğin Temsilleri ve Homofobi [Sözlü Bildiri]. V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Mersin.
- Solak, Ç., Karasu, M., Soylu, N. S., Peker-Dural, H., Elçi, C., Tuzkaya, F., Mehmetoğlu, E. ve Göregenli, M. (2016). Barışa Yönelik Tutumlar ve Kolektif Eylemin Sosyal Psikolojik Arka Planı[Sözlü Bildiri]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
- - Soylu, N. S., Karasu, M., Elçi, C. ve Göregenli, M. (2016). Toplu Ulaşım ve Özel Araç Kullanımına İlişkin Tercihler, Beklentiler: Sosyal Psikolojik Yaklaşım [Poster Bildiri]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
-  Karasu,M., Karlıdağ,S. & Göregenli,M. (2016).Dindarlık Biçimleri ve Laiklik-Şeriat-İktidar Partisi Temsilleri. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, 17-19.Kasım. Başkent Üniversitesi. Ankara
-  Karasu, M.Göregenli,M. (2016). Ermeni Meselesinde Öznelliğin Açığa Çıkarılması: Bir Q Yöntemi Çalışması. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, 17-19.Kasım. Başkent Üniversitesi. Ankara
-  Karlıdağ, S. & Göregenli, M. (2016). Aleviliğin Sosyal Temsilleri. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, 17-19.Kasım. Başkent Üniversitesi. Ankara
- Göregenli, M. (2015) Beden politikalarından ifade özgürlüğüne muhafazakarlığın sosyal-psikolojik arkaplanı."Siyaset Psikolojisi ve Toplumsal Sorunlar" Konferanslar. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü 19-20 Şubat 2015, Ankara
- Karasu,M., Mehmetoğlu,E., Tuzkaya S., F.,Göregenli,M.(2015) Ermenistan’da Yaşayan Ermenilerin Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Bakışı ve Temsiller[Sözlü Sunum].10.Karaburun Bilim Kongresi,İzmir.
- Tuzkaya,F., Soylu,N.S., Solak,Ç., Peker,H., Peker,M., Özeralp,K., Mete,C., Mehmetoğlu,E., Karasu,M., Elçi,C., Akça,E., Göregenli,M.(2015)Üniversite Öğrencisi Gençlerin Türkiye Temsilleri [Sözlü Sunum]. 10.Karaburun Bilim Kongresi,İzmir.
- Göregenli, M. (2015). Göç araştırmalarında eleştirel-etkileşimsel modeller:Türkiye örnekleri. 02-03 Mayıs 2015 - İzmir Psikoloji Günleri. 9 Eylül Üni. Psikoloji Bölümü
- Göregenli, M. (2014) Psikoloji bilgisi "Dışarda" ne işe yarar? Bilginin paylaşılmasında toplumsal sorumluluk üzerine. Sosyal Psikolojinin akademi Dışında Çalışma Alanı Olabilir mi? Yuvarlak Masa Toplantısı. İ.Ü. Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji ABD. İ.Ü. Avrasya Ens. Konferans Salonu. İstanbul, 25 Nisan 2014
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2013). Göçmenlerin kültürlenme eğilimleri, yer kimliği ve bireycilik-toplulukçuluk. İlk sonuçların değerlendirilmesi. Göç Yönetimi Uyum Çalıştayı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara.
- Krause, U., Südaş, İ., Göregenli, M. & Karakuş, P. (2013). Ideas about nature and environment in Europe. The Annual Meeting of Turkish Association of Geographers: Geography, The Opportunities and Threats in New Century., 19-21 June, Fatih University, Istanbul.
- Südaş, İ., Krause, U., Göregenli, M. & Karakuş, P. (2013). Migration in Europe, The Netherlands and Turkey. The Annual Meeting of Turkish Association of Geographers: Geography, The Opportunities and Threats in New Century., 19-21 June, Fatih University, Istanbul.
- Göregenli, M. (2012). Ayrımcılık ve Nefret Suçlarıyla Mücadelede Evrensellik, Yerellik, Disiplinlerarasılık. Sempozyum - "Ayrımcılık: Anlamak, Çözümlemek, Mücadele Etmek" 29 Eylül 2012, Bilgi Üniversitesi, İstanbul
- Göregenli, M., Karakuş, P., Erdem, T. & Umuroğlu, G. İ. (2012). Köşe Yazılarında Van Depremi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Göregenli, M., Umuroğlu, G. İ., Erdem, T. & Karakuş, P. (2012). Muhafazakarlıkla İlişkili Sosyal Psikolojik Tutumlar: Bir Başlangıç Çalışması. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Göregenli, M. Adli Bilimler ve Farklı Pencerelerden Şiddetin Görünümü (Panel). X. Adli Bilimler Kongresi, 22-24 Kasım 2012, İstanbul.
- Göregenli, M. (2011). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girmesine Yönelik Tutumları Sosyal Kimlikler Çerçevesinde Anlamak. Psikoloji Günleri, 9-10 Mayıs 2011, Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü.
- Göregenli, M. (2011). Homofobi ve Nefret suçları. III. Baki Koşar Nefret Suçları ile Mücadele Haftası Etkinlikleri (19-27 Şubat 2011), E. Ü.Kültür Sanat Anfisi, İzmir.
- Göregenli, M. (2010). Ayrımcılığın sosyal psikolojik arka planı (atölye). 4. Psikoloji Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-19. Eylül, ODTÜ, Ankara
- Göregenli, M. (2010). Kimlik : AB'ye giriş sürecinde Türk kimliğinin sunumu. (Panel, Oturum Bşk. ve sunum) 4. Psikoloji Lisansüstü Öğrenci Kongresi, - 15-19. Eylül, ODTÜ, Ankara
- Göregenli, M. (2010). Negatif bir kimlik kategorisi olarak ‘Türk Kimliği’ (Panel, Oturum Bşk. ve sunum) XVII. Sosyal Psikiyatri Kongresi, 4-6 Haziran, İstanbul
- Göregenli, M. (2010). Kürt Sorununun Çözümünde Psikolojiden Hareketle Söz Kurmak, ODTÜ Psikoloji Günleri, 17-19 Mart, ODTÜ, Ankara
- Göregenli, M. (2010). Hastalık'tan ideoloji'ye homofobi. Mersin Üniveristesi Psikoloji Günleri. 17 Mart, Mersin
- Göregenli, M. (2010). İzmir ve İzmit'te Kent Kimliği ve Kentsel Mekan Kullanımları. (Panel). Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi. 22 Ekim, İzmit.
- Göregenli, M. (2010). İzmir: Şehir, mekan, zaman ve kimlik, Psikoloji Günleri, İzmir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 25 Aralık, İzmir
- Karakus, P, Tezcan, E. Koucheh, R.M., Göregenli, M. (2009). Nefret suçlarına yönelik tutumların sosyal psikolojik arka planı. 3. Lisansüstü Öğrencileri Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Koç Üni. İstanbul
- Göregenli, M. (2009). Toplumsal Barış ve Adalet Sürecinde Psikolojinin Rolü. Paker, M. Kayaoğlu, A. İle birlikte (PANEL). 3. Lisansüstü Öğrencileri Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Koç Üni. İstanbul
- Göregenli, M., Karakus, P. & Bierhoff, H.W. (2008). Turkiye'nin Avrupa Birligi'ne Girmesi Konusundaki Tutumlarin Turkiye ve Almanya Ogrenci Ornekleminde Karsilastirilmasi. On Calisma Bulgularinin Degerlendirilmesi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul
- Göregenli, M., Solak, N. ve İyilikçi, O. (2008) Avrupa Birliği'ne giriş konusundaki tutumlar. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
- 2007, Militarizmin aracı olarak vatanseverlik, Uluslar arası Militarizm Konferansı, Bilgi Üni. , İstanbul, 27 Ocak, (Sözlü bildiri)
- 2007, Sosyal psikolojik yaklaşımla Linç Olgusu, İst. Bilgi Üni. Psikoloji Bölümü ve Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, 12 Şubat, İst. Bilgi Üni. (Panel)
- 2007, Bir ayrımcılık ideolojisi olarak homofobi, ODTÜ, 16 Mayıs (Panel)
- 2007, Muzaffer Şerif’ten sonra Türkiye’de sosyal psikoloji, Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Kasım, Ankara (Panel)
- 2007, Sosyal psikolojinin sosyal sorumluluğu üzerine. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji Bölümü, 21-24 Haziran (Konferans)
- 2007, Yoksulluğa yönelik nedensel atıflar. (Nevin Solak’la Birlikte) Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji Bölümü, 21-24 Haziran, (Sözlü bildiri)
- 2007, Yoksulluğa yönelik nedensel atıflar. (Nevin Solak’la Birlikte) Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üni. Psikoloji Bölümü, 21-24 Haziran, (Sözlü bildiri)
- Göregenli, M., Karakuş, P. (2006). Homofobinin Sosyal Psikolojik Arkaplanı ve Ayrımcılık. 1. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
- Göregenli, M., Özgen, Y., Teközel, I.M., Karakuş, P., Ömüriş, E. (2006). İzmit’te Yer Kimliği ve Kente Bağlılık. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- 2004, (Mert Teközel ile birlikte) Şiddet ve işkencenin meşrulaştırılması süreciyle ilişkili sosyal psikolojik boyutlar. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Bilgi Üniversitesi. İstanbul
- 2004, Sosyal psikolojik bilginin doğası üzerine . XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Bilgi Üniversitesi. İstanbul
- 2004, 2006, Evrensellik- yerellik açısından sosyal sorunlara bakarken kültür ve kimlik. Sosyal Bilimler Sempozyumu. Uludağ Üniversitesi, 7-8.Aralık. Bursa
- 2002, Belediye Otobüs Şoförlerinin Belediye, Amir, Yolcu, Genç ve Yaşlılara İlişkin Stereotiplerinin İncelenmesi (Gülgün Meşe ile birlikte). XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, ODTÜ Ankara
- 2002, 11 Eylül’ün ardından teröre ve savaşa yönelik tutumlar (Mert Teközel ve Gülgün Meşe ile birlikte). XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, ODTÜ Ankara
- 2002, Bir hiçleştirme sorunu olarak izolasyon. Haklarla Düşünmek Sempozyumu. İzmir Barosu ve E. Ü. Felsefe Bölümü. Ekim. İzmir
- 2002, Kent planlamasının sosyopsikolojik esasları. Çevresel Etki Alanında Kent Planlamasının Esasları Sempozyumu. 22-23 Ekim. İzmir
- 2001, (Gülgün Meşe ile birlikte) Depremin Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri Çalışması, Depremin Psikolojik Etkileri Sempozyumu, TPD, Haziran, Ankara
- 2001, Politik Psikoloji. I. Psikoloji Kurultayı. 8-9 Aralık. TPD. Ankara
- 2001, Çevre Psikolojisi. I. Psikoloji Kurultayı. 8-9 Aralık. TPD. Ankara
- 2001, 2006, Avrupalılar ve Türkler: Sosyal Karşılaştırma Süreçleri Açısından AB’ye Girmeye Yönelik Tutumlar (Konferans). 1. Haziran. İstanbul Bilgi Üniversitesi
- 2000, Psikolojide Disiplinlerarası Yaklaşımlar. (Panel) XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, E. Ü. Psikoloji Bölümü, İzmir
- 1998, Bir protesto eylemiyle ilgili gazete yazılarının söyleminin sosyal psikolojik yaklaşımlar açısından çözümlenmesi. XII. Dilbilim Kurultayı. Mersin Üniversitesi. Mersin
- 1998, Kültürlerarası Psikoloji. Yaklaşımlar-sorunlar.(PANEL) X. Ulusal Psikoloji Kongresi. DTCF. Ankara
- 1998, Kültürlerarası Psikoloji. Yaklaşımlar-sorunlar.(PANEL).Yard.Doç.Üstün Öngel, Candan Ertübey ve Uğur Girginer'le birlikte. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. DTCF. Ankara
- 1997, Gazetelerde yeralan çevre metinlerinin içerik analiziyle çözümlenmesi. XI. Dilbilim Kurultayı. ODTÜ. Ankara
- 1997, Kent kültürleri ve kent kimlikleri. I.Ulusal Kültür Kongresi. İKSAV. İzmir
- 1997, Normativistik-hümanistik tutumlarla değerler ilişkisi. IX. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ. Ankara
- 1996, Etik-emik yöntem sorunu ve bireycilik-toplulukçuluk eğilimleri.Cumhuriyet, Demokrasi Kimlik Sempozyumu. E.Ü.Edebiyat Fak. İzmir
- 1994, Psikolojik testlerin personel seçiminde uygulanması. Topsever,Y.,Meşe, G.,Övgün,İ. ile birlikte. II.Yönetim Kongresi. Kuşadası.
- 1994, Eviçi mekan kullanımı ve alansallık ilişkisi. VIII.Ulusal Psikoloji Kongresi. Ege Üni. İzmir
- 1994, Konut Kooperatifleri ve Demokrasi. PANEL. Prof. Ruşen Keleş, Bülent Baratalı, Ali Topuz'la birlikte. BOR-KOOP. İzmir.
- 1992, Yerel yönetimler için demokratik bir model arayışı. Bilgin,N. ve Yetim,Ü. ile birlikte. VII.Ulusal Psikoloji Kongresi.Hacettepe Üni. Ankara
- 1992, Bireycilik-kollektivizmin ölçülmesi.VII.Ulusal Psikoloji Kongresi. Hacettepe Üni. Ankara
- 1992, Dinsel tutumlar-denetim odağı ilişkisi. III. Sosyal Bilimler Kongresi. Türk Sosyal Bilimler Derneği. Ankara
- 1990, Farklı konut tiplerinde insan-mekan ilişkileri. VI.Ulusal Psikoloji Kongresi.İstanbul
- 1989, Türk toplumunda mahremiyet norm ve tercihlerinin ölçülmesi. II.Sosyal Bilimler Kongresi.Türk Sosyal Bilimler Derneği. Ankara
- 1989, İnsan-ev mekanları ilişkisi:Türkiye'de toplu konutlarda yaşama deneyimi. Kent-Kent Kültürü ve Konut Sempozyumu,Mimarlar Odası.İzmir
- 1986, Kentsel alanların algılanması ve kentsel imajlar. IV.Ulusal Psikoloji Kongresi. ODTÜ.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 10 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 180 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (134 adet)- 2015, Conceptualization and assessment of multiple forms of social withdrawal in Turkey S Bayram Özdemir, CSL Cheah… - Social Development, 2015 - Wiley Online Library
- 2015, Early Understanding of Normativity and Freedom to Act in Turkish Toddlers B Tunçgenç, A Hohenberger… - Journal of Cognition and …, 2015 - Taylor & Francis
- 2015, Perfectionism at work: An investigation of adaptive and maladaptive perfectionism in the workplace among Canadian and Turkish employees T Ozbilir, A Day, VM Catano - Applied Psychology, 2015 - Wiley Online Library
- 2015, An exploratory study of the cultural context of organisational climate and human resource practices R Varnali - Asia Pacific Journal of Human Resources, 2015 - Wiley Online Library
- 2015, Your ethnic model speaks to the culturally connected: Differential effects of model ethnicity in advertisements and the role of cultural self‐construal O Hesapci, E Merdin, V Gorgulu - Journal of Consumer …, 2015 - Wiley Online Library
- 2015, Emerging Adulthood in Turkey: Does it (yet) Exist? F Çok, H Atak - The Online Journal of Counseling and Education, 2015 - researchgate.net
- 2015, Contact Disturbances, Self-Esteem and Life Satisfaction of University Students: A Structural Equation Modelling Study Ö TAGAY - Identifying The Relationship Of Teacher Candidates' …, 2015 - ejer.com.tr
- 2015, BİREYCİLİK VE TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİ, KARİYER ÇAPALARI VE KARİYER TATMİNİ İLİŞKİSİ O SAKAL, S YILDIZ - Journal of Yaşar University, 2015 - dergipark.ulakbim.gov.tr
- 2015, Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği T Sarı - journalofhappiness.net
- 2015, Genel Aidiyet Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması E DURU - researchgate.net
- 2015, Bilişsel Kapalılık İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi BD Şeker, E Akman - turkpsikolojiyazilari.com
- 2015, Leading the Latter-Day Saints: psychobiographical studies of Mormon prophets CF Saccaggi - 2015 - ujdigispace.uj.ac.za
- 2015, CENGİZ DAĞCI'NIN ÜŞÜYEN SOKAK ADLI ROMANINDA MEKÂN-İNSAN ÖZDEŞİKLİĞİ S Özher Koç - Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 - ceeol.com
- 2015, Değişen Dünyada Coğrafya Eğitimi M ÖZTÜRK - COĞRAFYA EĞİTİMİ DERGİSİ, 2015 - cd.org.tr
- 2015, Relations between the Big Five personality traits of prospective early childhood pedagogues and their beliefs about the education of preschool children: Evidence … W Smidt, G Kammermeyer, S Roux - Learning and Individual Differences, 2015 - Elsevier
- 2015, Personalstruktur und Beschäftigungsbedingungen in Kindertageseinrichtungen K Fuchs-Rechlin, W Smidt - Frühe Bildung, 2015 - econtent.hogrefe.com
- 2015, Exploring patterns of explicit and implicit anti‐gay attitudes in Muslims and Atheists J Anderson, Y Koc - European Journal of Social Psychology, 2015 - Wiley Online Library
- 2015, YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ. H ÖZTEKİN - Journal of International Social Research, 2015 - search.ebscohost.com
- 2015, Nefret Söylemi ve Yeni Medya ZB Vardal - İletisim Fakültesi Dergisi, 2015 - iletisimdergi.maltepe.edu.tr
- 2015, Identity statuses and psychosocial functioning in Turkish youth: A person-centered approach U Morsunbul, E Crocetti, F Cok, W Meeus - Journal of adolescence, 2015 - Elsevier
- 2015, Fathers' Parenting Attitudes and Turkish Adolescents' Eating Behaviors and Emotion Regulation Skills F Bayraktar - 2015 - scholarworks.waldenu.edu
- 2014, High-performance work systems and organizational performance in emerging economies: Evidence from MNEs in Turkey M Demirbag, DG Collings, E Tatoglu, K Mellahi… - Management …, 2014 - Springer
- 2014, Role of Strong versus Weak Networks in Small Business Growth in an Emerging Economy MK Kozan, L Akdeniz - Administrative Sciences, 2014 - mdpi.com
- 2014, Bases of power and conflict intervention strategy: a study on Turkish managers M Kamil Kozan, C Ergin… - International Journal of …, 2014 - emeraldinsight.com
- 2014, Moderating effects of gender and loneliness on the relationship between self-esteem and life satisfaction in Chinese university students Y Huo, F Kong - Social indicators research, 2014 - Springer
- 2014, Relations Among Sociocognitive Abilities and Prosocial Behavior B Yagmurlu - Journal of Child and Family Studies, 2014 - Springer
- 2014, Parenting: The Turkish Context H Sen, HM Yavuz-Muren, B Yagmurlu - Parenting Across Cultures, 2014 - Springer
- 2014, Sense of Community and Individual Well-Being: A Research on Fulfillment of Needs and Social Capital in the Turkish Community N Yetim, Ü Yetim - Social indicators research, 2014 - Springer
- 2014, Homosexuality in Turkey: strategies for managing heterosexism AG Bakacak, P Ōktem - Journal of homosexuality, 2014 - Taylor & Francis
- 2014, Preschool Teacher Candidates' Pupil Control Ideology and Educational Beliefs IA Gürsimsek - Egitim ve Bilim, 2014 - search.proquest.com
- 2014, THE ARCHAEOLOGICAL SITES AS LIVING COMPONENTS OF THE CITY: THE CASE OF AYASULUK HILL IN SELÇUK/IZMIR LM EROL - 2014 - etd.lib.metu.edu.tr
- 2014, VAN DEPREMİ SONRASI DUYGUSAL, BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL TEPKİLER: POLİS ÖRNEKLEMİ İNCELEMESİ. B Dilara ŞEKER, E AKMAN - … of the Faculty of Sciences & …, 2014 - search.ebscohost.com
- 2013, The psychology of worldviews: Toward a non-reductive science of personality A Nilsson - 2013 - lup.lub.lu.se
- 2013, Giuliani in Izmir: Restructuring of the Izmir Public Order Police and Criminalization of the Urban Poor Z Gönen - Critical Criminology, 2013 - Springer
- 2013, SİVİL TOPLUM KURULUŞU GÖNÜLLÜLERİNİN SOSYAL SİSTEMİN MEŞRUİYETİNE İLİŞKİN ALGILARI, ADİL DÜNYA İNANÇLARI VE SOSYAL BASKINLIK … N YILDIRIM, S AKGÜN - Journal of Society & Social Work, 2013 - search.ebscohost.com
- 2012, Manganelli, A Bobbio, L Canova , (2012). Sexism, conservative ideology and attitudes toward women as managers, Psicologia sociale, 2012 - rivisteweb.it
- 2012, Mert, N. (2012). Fear Culture II. International Journal of Learning and Development, Vol 2, No 2, 36-49
- 2012, I SUDAS, C GOKTEN - (2012) COGNITIVE MAPS OF EUROPE: GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE OF TURKISH GEOGRAPHY STUDENTS European Journal of Geography, Volume 3, Issue 1: 41-56
- 2012, Bikmen, N & Sunar, D. (2012). Difficult dialogs: Majority group members’ willingness to talk about inequality with different minority groups, International Journal of Intercultural Relations, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.11.002,
- 2012, Yetim, N. & Yetim, Ü. (2012). Sense of Community and Individual Well-Being: A Research on Fulfillment of Needs and Social Capital in the Turkish Community. Social Indicators Research.
- 2012, An Investigation of Attachment Styles of College Students O Tagay, Z Karatas - Procedia-Social and Behavioral Sciences, - Elsevier
- 2012, Positive and negative affectivity as mediator and moderator of the relationship between optimism and life satisfaction in Turkish university students NA Kapikiran - Social indicators research, 2012 - Springer
- 2011, Atik Deniz; Sahin Dicle Yurdakul. Conspicuous consumption of the neglected majority: Low-income consumers in a Non-Western culture. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT Volume: 5 Issue: 13 Pages: 5330-5335
- 2011, Erkus Ahmet; Banai Moshe. Attitudes towards questionable negotiation tactics in Turkey INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT Volume: 22 Issue: 3 Pages: 239-263 DOI: 10.1108/10444061111152955
- 2011, Celenk Ozgur; van de Vijver Fons J. R.; Goodwin Robin, : Relationship satisfaction among Turkish and British adults. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS Volume: 35 Issue: 5 Pages: 628-640 DOI: 10.1016/j.ijintrel.2011.02.013
- 2011, Cleveland Mark; Erdogan Secil; Arikan Gulay; et al.Cosmopolitanism, individual-level values and cultural-level values: A cross-cultural study JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH Volume: 64 Issue: 9 Special Issue: SI Pages: 934-943 DOI: 10.1016/j.jbusres.2010.11.015
- 2011, Mehmet Yusuf Yahyagil, Ayse Begüm Ötken,"Cultural values from managers' and academicians' perspectives: the case of Turkey", Management Research Review, Vol. 34 Iss: 9, pp.1018 – 1041
- 2011, Włodzimierz Oniszczenko, Urszula Teresa Jakubowska, Ewa Stanisławiak, Gender differences in socio-political attitudes in a Polish sample, Women's Studies International Forum, Volume 34, Issue 5, September-October 2011, Pages 371-377
- 2011, Yalçın Özdemir, Figen Çok. Psychometric Properties and Adaptation of the “Autonomous-Related Self in Family Scales” for High School Students, Elementary Education Online, 10(1), 121-132.
- 2011, Yudum Akyıl, Being a Family Therapist in the United States: Multicultural Competency Through the Lenses of an Immigrant Therapist, Journal of Family Psychotherapy, Volume 22, Issue 2, 2011 , 157-171
- 2011, Erdinc Duru & Senel Poyrazli, International Journal of Psychology, Volume 46, Issue 6,Perceived discrimination, social connectedness, and other predictors of adjustment difficulties among Turkish international students, 446-454
- 2011, Gülay Arıkan, Tuğça Tacoğlu,Seçil Erdoğan. Toronto ve Priştina’daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması, bilig, 56, 1-24. Ankara.
- 2011, An aspect on the school culture in Turkey and the United States S Şahin - Asia Pacific Education Review, 2011 - Springer
- 2011, Urban participation, civil society and 'gecekondu'(slum areas): a sample of a 'gecekondu'neighborhood and a neighborhood organization from Ankara O Ozgur, GP Uluocak - International Journal of Human Sciences, 2011
- 2011, Cosmopolitanism, individual-level values and cultural-level values: A cross-cultural study M Cleveland, S Erdoğan, G Arıkan, T Poyraz - Journal of Business …, 2011 - Elsevier
- 2010, Aslan Sevda, Editor(s): Uzunboylu H. The relation between attachment and personal and social adjustment mediated by separation-individuation. Conference: 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010) Location: Bahceschir Univ, Istanbul, TURKEY Date: FEB 04-08, 2010 Source: INNOVATION AND CREATIVITY IN EDUCATION Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 2 Issue: 2 Pages: 4048-4053 DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.03.638
- 2010, Fischer Peter; Ai Amy L.; Aydin Nilufer; et al.The Relationship Between Religious Identity and Preferred Coping Strategies: An Examination of the Relative Importance of Interpersonal and Intrapersonal Coping in Muslim and Christian Faiths. REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY Volume: 14 Issue: 4 Pages: 365-381 DOI: 10.1037/a0021624
- 2010, Mishra Alok; Akman Ibrahim. Information Technology in Human Resource Management: An Empirical Assessment. PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT Volume: 39 Issue: 3 Pages: 271-290
- 2010, Aslan Sevda; Guven Mehmet. The Relation between Attachment and Personal Adjustment Mediated by Separation-Individuation. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE Volume: 35 Issue: 157 Pages: 181-191
- 2010, Mamatoglu Nihal. Moderator Role of Employees' Personality Factors in Relationship between Leader Behavior Perceptios and Dimensions of Organizational Identity. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 24 Issue: 65 Pages: 82-100
- 2010, Bugay Asli; Delevi Raquel, Editor(s): Hacifazlioglu O; Halat MM. "How can I say I love you to an American man and mean it?" Meaning of marriage among Turkish female students living in the US Conference: World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010) Location: Antalya, TURKEY Date: APR 22-25, 2010 Source: WCPCG 2010 Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 5 Pages: 1464-1470 DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.309
- 2010, Collings David G.; Demirbag Mehmet; Mellahi Kamel; et al.Strategic orientation, human resource management practices and organizational outcomes: evidence from Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Volume: 21 Issue: 14 Special Issue: SI Pages: 2589-2613 Article Number: PII 929875913 DOI: 10.1080/09585192.2010.523577
- 2010, Caglar Emine; Asci F. Huelya. Motivational cluster profiles of adolescent athletes: an examination of differences in physical-self perception. JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE Volume: 9 Issue: 2 Pages: 231-238
- 2010, Raquel Delevi and Aslı Bugay,Understanding Change in Romantic Relationship Expectations of International Female Students from Turkey, Contemporary Family Therapy, Volume 32, Number 3, 257-272, DOI: 10.1007/s10591-010-9124-4
- 2010, The Relationship between Student Teachers' Citizenship Skills and Critical İ Acun, M Demir, NL Göz - Journal of Social Studies Education Research, 2010 - jsser.org
- 2010, ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLĠK ĠNANÇLARI ve EPĠSTEMOLOJĠK ĠNANÇLARI ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA A Gürol, S AltunbaĢ - e-Journal of New World Sciences Academy, 2010
- 2009, Yagmurlu Bilge; Sanson Ann. Parenting and temperament as predictors of prosocial behaviour in Australian and Turkish Australian children. AUSTRALIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 61 Issue: 2 Pages: 77-88 Article Number: PII 794867472 DOI: 10.1080/00049530802001338
- 2009, Bozo Ozlem; Toksabay N. Ece; Kurum Oya. Activities of Daily Living, Depression, and Social Support Among Elderly Turkish People. JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 143 Issue: 2 Pages: 193-205
- 2009, Yagmurlu Bilge; Citlak Banu; Dost Ayfer; et al.Child Socialization Goals of Turkish Mothers: An Investigation of Education Related Within-Culture Variation. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 24 Issue: 63 Pages: 1-19
- 2009, Koydemir-Ozden Selda; Demir Ayhan. The Relationship Between Perceived Parental Attitudes and Shyness among Turkish Youth: Fear of Negative Evaluation and Self-esteem as Mediators. CURRENT PSYCHOLOGY Volume: 28 Issue: 3 Pages: 169-180 DOI: 10.1007/s12144-009-9054-1
- 2009, Ozdikmenli-Demir Goezde; Sayil Melike. Individualism-collectivism and conceptualizations of interpersonal relationships among Turkish children and their mothers. JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS Volume: 26 Issue: 4 Pages: 371-387 DOI: 10.1177/0265407509350557
- 2009, Lease Suzanne H.; Ciftci Ayse; Demir Ayhan; et al.Structural Validity of Turkish Versions of the Gender Role Conflict Scale and Male Role Norms Scale. PSYCHOLOGY OF MEN & MASCULINITY Volume: 10 Issue: 4 Pages: 273-287 DOI: 10.1037/a0017044
- 2009, Ebren Figen. SUSCEPTIBILITY TO INTERPERSONAL INFLUENCE: A STUDY IN TURKEY. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY Volume: 37 Issue: 8 Pages: 1051-1063 DOI: 10.2224/sbp.2009.37.8.1051
- 2009, Lease Suzanne H.; Ciftci Ayse; Demir Ayhan; et al.Structural Validity of Turkish Versions of the Gender Role Conflict Scale and Male Role Norms Scale. PSYCHOLOGY OF MEN & MASCULINITY Volume: 10 Issue: 4 Pages: 273-287 DOI: 10.1037/a0017044
- 2009, Ozdikmenli-Demir Goezde; Sayil Melike.Individualism-collectivism and conceptualizations of interpersonal relationships among Turkish children and their mothers. JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS Volume: 26 Issue: 4 Pages: 371-387 DOI: 10.1177/0265407509350557
- 2009, Ebren Figen. SUSCEPTIBILITY TO INTERPERSONAL INFLUENCE: A STUDY IN TURKEY. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY Volume: 37 Issue: 8 Pages: 1051-1063 DOI: 10.2224/sbp.2009.37.8.1051
- 2009, Konter Erkut. Towards Adaptation of Self and Other Versions of the Revised Power in Soccer Questionnaire for Turkey. EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY Volume: 9 Issue: 3 Pages: 311-332 DOI: 10.1080/16184740903024060
- 2009, Yağmurlu, B., Çıtlak, B., Dost, A. & Leyendecker, B.Türk annelerinin çocuk sosyalleştirme hedeflerinde eğitime bağlı olarak gözlemlenen farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), 1-15.
- 2009, Selda Koydemir-Özden and Ayhan Demir. The Relationship Between Perceived Parental Attitudes and Shyness among Turkish Youth: Fear of Negative Evaluation and Self-esteem as Mediators. Current Psychology Volume 28, Number 3, 169-180, DOI: 10.1007/s12144-009-9054-1
- 2009, Educators' beliefs and values about child rearing and education I Gürşimşek, M Göregenli - Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2009 - Elsevier
- 2008, Sener Arzu; Hazer Oya. Values and Sustainable Consumption Behavior of Women: a Turkish Sample SUSTAINABLE DEVELOPMENT Volume: 16 Issue: 5 Pages: 291-300 DOI: 10.1002/sd.329
- 2008, Koydemir Selda; Demir Ayhan. Shyness and Cognitions: An Examination of Turkish University Students JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 142 Issue: 6 Pages: 633-644 DOI: 10.3200/JRLP.142.6.633-644
- 2008, Asci F. Huelya; Alfermann Dorothee; Gagar Emine; et al.Physical self-concept in adolescence and young adulthood: A comparison of Turkish and German students. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY Volume: 39 Issue: 3 Pages: 217-236
- 2008, Haskuka Mytaher; Sunar Diane; Alp I. Ercan. War exposure, attachment style, and moral reasoning. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY Volume: 39 Issue: 4 Pages: 381-401 DOI:10.1177/0022022108318113
- 2007, Cingoz-Ulu Banu; Lalonde Richard N. The role of culture and relational context in interpersonal conflict: Do Turks and Canadians use different conflict management strategies?. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS Volume: 31 Issue: 4 Pages: 443-458 DOI: 10.1016/j.ijintrel.2006.12.001
- 2007, Koydemir Selda; Demir Ayhan. Psychometric properties of the brief verision of the fear of negative evaluation scale in a Turkish sample. PSYCHOLOGICAL REPORTS Volume: 100 Issue: 3 Pages: 883-893 DOI: 10.2466/PR0.100.3.883-893
- 2007, Mishra Alok; Akman Ibrahim; Yazici Ali. Organizational software piracy: an empirical assessment BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY Volume: 26 Issue: 5 Pages: 437-444 DOI: 10.1080/01449290500483577
- 2007, Imamoglu E. Olcay; Karakitapoglu-Ayguen Zahide. Relatedness of identities and emotional closeness with parents across and within cultures. ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY Volume: 10 Issue: 3 Pages: 145-161 DOI: 10.1111/j.1467-839X.2007.00221.x
- 2007, Kozan M. Kamil; Ergin Canan; Varoglu Demet. Third party intervention - strategies of managers in subordinates' conflicts in Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT Volume: 18 Issue: 2 Pages: 128-147 DOI: 10.1108/10444060710759345
- 2007, Alper Ertürk,"Increasing organizational citizenship behaviors of Turkish academicians: Mediating role of trust in supervisor on the relationship between organizational justice and citizenship behaviors", Journal of Managerial Psychology, Vol. 22 Iss: 3, pp.257 - 270
- 2007, Fidan Korkut, Counselor Education, Program Accreditation and Counselor Credentialing in Turkey, International Journal for the Advancement of Counselling, Volume 29, Number 1, 11-20, DOI: 10.1007/s10447-006-9021-6
- 2007, BAYRAKTAR, Fatih.Olumlu Ergen Gelişiminde Ebeveyn/Akran İlişkilerinin Önemi. (The Importance of Parent/Peer Relationship in Positive Adolescent Development. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,14(3):157-166
- 2007, Wasti , Syeda Arzu and Eser Erdil, Selin, Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: benlik kurgusu ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi , 7 . pp. 39-66. ISSN 1303-4979
- 2006, Sumer HC; Bilgic R. Use of nontraditional rating sources in performance appraisals. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 21 Issue: 57 Pages: 25-43
- 2006, Erdogan B; Liden RC. Collectivism as a moderator of responses to organizational justice: Implications for leader-member exchange and ingratiation. 64th Annual Meeting of the Academy-of-Management Location: New Orleans, LA Date: AUG 06-11, 2004 Sponsor(s): Acad Management. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Volume: 27 Issue: 1 Pages: 1-17 DOI: 10.1002/job.365
- 2006, Kozan MK; Wasti SN; Kuman A. Management of buyer-supplier conflict: The case of the Turkish automotive industry. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH Volume: 59 Issue: 6 Pages: 662-670 DOI: 10.1016/j.jbusres.2005.12.001
- 2006, Imamoglu E. Olcay; Karakitaplu-Aygun Zahide. Actual, ideal, and expected relatedness with parents across and within cultures. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY Volume: 36 Issue: 5 Pages: 721-745 DOI: 10.1002/ejsp.313
- 2006, Mishra Alok; Akman Ibrahim; Yazici Ali. Software piracy among IT professionals in organizations INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT Volume: 26 Issue: 5 Pages: 401-413 DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2006.01.004
- 2006, Caglar E; Asci FH. Gender and physical activity level differences in physical self-perception of university students: A case of Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY Volume: 37 Issue: 1 Pages: 58-74
- 2006, Esin Yilmaz & Hürol Fışıloğlu, Journal of Divorce & Remarriage Volume 45, Issue 1-2, Psychometric Properties of the Fisher Divorce Adjustment Scale in a Turkish Divorced Sample A., 149-169
- 2006, Deniz Şahin, Cinsiyet, Fiziksel Sağlık ve Yarışma Durumunun Pay Dağıtımına İlişkin Adalet Algısı Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 23 / Sayı: 1 / ss. 57-74
- 2005, Eremsoy CE; Celimli S; Gencoz T. Students under academic stress in a Turkish university: Variables associated with symptoms of depression and anxiety. CURRENT PSYCHOLOGY Volume: 24 Issue: 2 Pages: 123-133 DOI: 10.1007/s12144-005-1011-z
- 2005, Yagmurlu B; Sanson A; Koymen SB. Effects of parenting and child temperament on the development of prosocial behavior: The mediating role of theory of mind. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 20 Issue: 55 Pages: 1-24
- 2005, Carpenter S; Karakitapoglu-Aygun Z. Importance and descriptiveness of self-aspects: A cross-cultural comparison. CROSS-CULTURAL RESEARCH Volume: 39 Issue: 3 Pages: 293-321 DOI:10.1177/1069397104273989
- 2005, Koca C; Asci FH; Kirazci S. Gender role orientation of athletes and nonathletes in a patriarchal society: A study in Turkey. SEX ROLES Volume: 52 Issue: 3-4 Pages: 217-225 DOI: 10.1007/s11199-005-1296-2
- 2004, zahide Karakitapoğlu, Self, Identity, and Emotional Well-Being Among Turkish University Students The Journal of Psychology, Volume 138, Issue 5, 457-480
- 2004, Uskul AK; Hynie M; Lalonde RN.Interdependence as a mediator between culture and interpersonal closeness for Euro-Canadians and Turks. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY Volume: 35 Issue: 2 Pages: 174-191 DOI: 10.1177/0022022103262243
- 2004, Karakitapoglu-Aygun Z. Self, identity, and emotional well-being among Turkish university students. JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 138 Issue: 5 Pages: 457-478
- 2004, Kumru A; Carlo G; Edwards CP. Relational, cultural, cognitive, and affective predictors of prosocial Behaviors. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 19 Issue: 54 Pages: 109-+
- 2004, Akgun S. Situational determinants of distributive justice norms: Nature of the relationship and attributing responsibility. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 19 Issue: 54 Pages: 1-17
- 2004, Akgun S. Situational determinants of distributive justice norms: Nature of the relationship and attributing responsibility. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 19 Issue: 54 Pages: 1-17
- 2004, Karakitapoglu-Aygun Z. Self, identity, and emotional well-being among Turkish university students JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 138 Issue: 5 Pages: 457-478
- 2004, Uskul AK; Hynie M; Lalonde RN. Interdependence as a mediator between culture and interpersonal closeness for Euro-Canadians and Turks. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY Volume: 35 Issue: 2 Pages: 174-191 DOI: 10.1177/0022022103262243
- 2004, Nihat Erdogmus, "Career orientations of salaried professionals: the case of Turkey", Career Development International, Vol. 9 Iss: 2, pp.153 – 175
- 2003, Aycan Z; Fikret-Pasa S. Career choices, job selection criteria, and leadership preferences in a transitional nation: The case of Turkey. JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT Volume: 30 Issue: 2 Pages: 129-144 DOI: 10.1177/089484530303000203
- 2003, Yetim U.The impacts of individualism/collectivism, self-esteem, and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish University students and academicians. SOCIAL INDICATORS RESEARCH Volume: 61 Issue: 3 Pages: 297-317 DOI: 10.1023/A:1021911504113
- 2003, Cirakoglu OC; Kokdemir D; Demirutku K. Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY Volume: 31 Issue: 8 Pages: 795-806
- 2003, Rainis S; Mylonas CC; Kyriakou Y; et al.Enhancement of spermiation in European sea bass (Dicentrarchus labrax) at the end of the reproductive season using GnRHa implants. AQUACULTURE Volume: 219 Issue: 1-4 Pages: 873-890 DOI: 10.1016/S0044-8486(03)00028-0
- 2003, Yetim U. The impacts of individualism/collectivism, self-esteem, and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish University students and academicians. SOCIAL INDICATORS RESEARCH Volume: 61 Issue: 3 Pages: 297-317 DOI: 10.1023/A:1021911504113
- 2002, Aygun ZK; Imamoglu EO. Value domains of Turkish adults and university students. JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY Volume: 142 Issue: 3 Pages: 333-351
- 2002, Balabanis G; Mueller R; Melewar TC. The human values' lenses of country of origin images. INTERNATIONAL MARKETING REVIEW Volume: 19 Issue: 6 Pages: 582-610 DOI: 10.1108/02651330210451935
- 2002, Ucanok Z. Developmental regulation across adulthood: An investigation of control strategies. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 17 Issue: 49 Pages: 1-19
- 2002, Aygun ZK; Imamoglu EO. Value domains of Turkish adults and university students. JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY Volume: 142 Issue: 3 Pages: 333-351
- 2001, Aycan Z. Human resource management in Turkey - Current issues and future challenges. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER Volume: 22 Issue: 3 Pages: 252-260 DOI: 10.1108/01437720110398347
- 2001, Ruhi S. Complimenting women in Turkish: Shaping identities and defining ingroupness Editor(s): Nemeth TE. 7th International Pragmatics Conference Location: BUDAPEST, HUNGARY Date: JUL 09-14, 2000 Sponsor(s): Int Pragmat Assoc Source: PRAGMATICS IN 2000, VOL 2 Pages: 481-495
- 2000, Dalmis I; Imamoglu EO. Perceived socio-political identities of Turkish adults and university students.TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 15 Issue: 46 Pages: 1-18
- 2000, Kusdil ME; Kagitcibasi C. Value orientations of Turkish teachers and Schwartz's theory of values running head: Values. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 15 Issue: 45 Pages: 59-80
- 2000, Kusdil ME; Kagitcibasi C. Value orientations of Turkish teachers and Schwartz's theory of values running head: Values. TURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 15 Issue: 45 Pages: 59-80
- 2000, James S. Uleman, Eun Rhee, Nenshad Bardoliwalla, Gün Semin, Midori Toyama,The relational self: Closeness to ingroups depends on who they are, culture, and the type of closeness, Asian Journal of Social Psychology, Volume 3, Issue 1, pages 1–17
- 2000, John McCarthy, Holly Stadler, Allocentrism and Perceptions of Helping, Journal of College Student Psychotherapy Volume 14, Issue 4, 2000,57-70
- 1999, Kozan MK; Ergin C. Third party role in conflict management in Turkish organizations. HUMAN ORGANIZATION Volume: 58 Issue: 4 Pages: 405-415
- 1999, Kozan MK; Ergin C. The influence of intra-cultural value differences on conflict management practices. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT Volume: 10 Issue: 3 Pages: 249-267 DOI: 10.1108/eb022826
- 1998, Kozan MK; Ergin C. Preference for third party help in conflict management in the United States and Turkey - An experimental study. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY Volume: 29 Issue: 4 Pages: 525-539 DOI: 10.1177/0022022198294002
- 1997, Goregenli M. Individualist-collectivist tendencies in a Turkish sample. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY Volume: 28 Issue: 6 Pages: 787-794 DOI: 10.1177/0022022197286009
Kitapları (18 adet)- Göregenli,M. & Serdengeçti, T.Ş.,(2015).Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu (Editör Murat Köylü). KAOS-GL Yayınları. Ankara.
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2015). Kente bağlılık ve bireycilik-toplulukçuluk: Kültürel ve mekansal göstergeler. B. D. Şeker, İ. Sirkeci ve M.M. Yüceşahin (Der.). Göç ve Uyum. Bölüm 5, s.101-130. Transnational Press London (TPLONDON), ISBN: 978-1-910781-06-7.
- Umuroğlu, G.İ., Göregenli, M. & Karakuş, P. (2015). Göçmen ya da yerli olmaya ilişkin algılar: Selçuk’la çift-kültürlü özdeşim süreci. B. D. Şeker, İ. Sirkeci ve M.M. Yüceşahin (Der.). Göç ve Uyum. Bölüm 11. S.267-292. Transnational Press London (TPLONDON), ISBN: 978-1-910781-06-7.
- Göregenli, M. & Karakuş, P. (2015). İzmit’te yer kimliği ve kentin bilişsel temsilleri. E.Y.O.Kösten (Ed.), İzmit: Zaman, mekan, kimlik, 1.Bölüm, s.9-68, Volga Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-9981-19-4
- Göregenli, M. (2015). Conservatism in Terms of the Control of Sexual and Gender Identities. Situation of LGBTI Rights in Turkey and Recommendations (Ed. Murat Köylü) . KAOS-GL Yayınları. Ankara. 11-19
- Göregenli, M. (2015) Gender issues and a culture of peace. IV. International KTÖS Education Conference. Handbook : Constructing a Culture of Peace through Social Justice. (Edt.Besim Baysal, Mine Kanol,Süleyman Gelener) Cyprus Turkish Teachers' Trade Union Publications.23-25 ;53-60.
- Göregenli, M., Karakuş, P., Umuroğlu, İ. & Ömüriş, E. (2013). Selçuk Kent Belleği: Dün, Bugün ve Geleceğin Zihinsel Temsilleri. Efes Kent Belleği Müzesi Yayınları. Selçuk, İzmir.
- Göregenli, M. & Çoklar, I. (2013). Yargıda ifade özgürlüğüne yönelik farkındalığın arttırılması: Alan araştırması raporu. Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.19, Ankara
- Göregenli, M. (2013). Temel kavramlar: Önyargılar, özcü inançlar ve ayrımcılık (23-38); Ayrımcılığın meşrulaştırılması (39-56); Nefret söylemi ve nefret suçları (57-75). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar. Ed. Mahmut Çınar. Hrant Dink Vakfı Yayınları. İstanbul.
- Göregenli, M. (2012). Temel kavramlar: Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık (17-29); Ayrımcılığın meşrulaştırılması (61-73); Önyargıyı ve ayrımcılığı azaltmak (247-255). Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, Kenan Çayır; Müge Ayan Ceyhan (Edt.). Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
- Göregenli, M. Ömüriş, E. & Karakuş, P. (2011). İzmir Barosu üyelerinin çeşitli değişkenler açısından özellikleri, sorunları ve çözüm önerileri. İzmir Barosu Yayınları. İzmir
- Göregenli, M. (2010). Çevre Psikolojisi: İnsan-Mekan İlişkileri Bilgi Üniveristesi Yayınları, İstanbul
- Göregenli, M., Özer E. (2010). Medya ve İnsan Hakları Örgütlerinin Verilerinden Hareketle 1980’lerden Günümüze Türkiye’de İşkence: Epidemiyolojik Bir Başlangıç Çalışması. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 70.
- Göregenli, M. (2009). 'Patriotism and the justification of inequality in the construction of militarism', Conscientious Objection, Ed. Çınar, Ö.H. ve Üsterci, C., Zed Books, London and New York, p. 37-45 (kitap bölümü)
- Göregenli, M. Ömüriş, E., Karakuş, P. (2009). Kemeraltı Envanter Çalışması. Kemeraltı. Ed. Melek Göregenli, İzmir Ticaret Odası Yayınları. Yayın No. 166, 73-201 (Editörlük ve kitap bölümü)
- 2005, Göregenli, M. Çevre Psikolojisinde Temel Konular. Ege Üniversitesi Yayınları
- 2005, Şiddet ve İşkenceye Yönelik Tutumlar: Diyarbakır Araştırması. Diyarbakır Barosu Yayınları
- 2004, Göregenli, M. Şiddet Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler Tutumlar ve Deneyimler. İzmir Barosu Yayınları

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (22 adet)- BAP Projesi (Protokol No: 2012-EDB 003): , Göregenli, M. (2016). Farklı Kültürel Grupların Evin Kullanımı ve Anlamına İlişkin Değerlendirmelerinin Bireycilik-Toplulukçuluk Eğilimleri, Mahremiyet İhtiyacı ve Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi-
- HORIZON2020 Hazırlık toplantısı, • The project planning meeting regarding the preparation of “Mental health peer support developed BY young people FOR young people: Bridging the Gap” Project proposal in order to apply EU Commission H2020-SCI-2016-2017 “Societal Challenges, Personalised Medicine” – “SCl-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young" Call for proposals, University of Macedonia, School of Social Sciences Humanities & Arts, Thessaloniki, Greece, 15-17.05.2016.
- 2016, Ege Üniversitesi, BAP, Kırdan kente göç eden kadınların farklı ölçekteki mekan deneyimlerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
- 2016, Ege Üniversitesi, BAP, İzmir Kent Belleği: Tarihsel mekanlardan güncel hayata temsiller, algılar, değerlendirmeler
- Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı’nın ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) destekleri ile KAOS-GL Projesi, Göregenli, M. & Serdengeçti, T. (2015). “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu” KAOS-GL Yayınları, Ankara
- 2015, KAOS-GL, Documentation of Homophobic and Transphobic Hate Crimes and Dissemination of OSCE Standards in Turkey. KAOS-GL Projesi. Melek Göregenli: Danışman. Uluslararası Destekli
- Tubitak Projesi, No:111K249, Göregenli, M. , (2014) Kente entegrasyonun, yer kimliği, bireycilik-toplulukçuluk ve kente entegrasyon süreçleri açısından incelenmesi, TUBİTAK Projesi, No:111K249
- 2012, Adalet Akademisi, Adalet alanında çalışanların İfade Özgürlüğü'ne ilişkin tutum ve değerlendirmeleri, Adalet Akademisi, MATRA Projesi - Araştırmacı-Uzman
- 2012, Comenius Project (503068-LLP-1-2009-1-NL-Comenius) EVE - , Comenius Project (503068-LLP-1-2009-1-NL-Comenius) EVE - A Cross-cultural Comparasion between Dutch and Turkish Students (Prof. Dr. Melek Göregenli, Uwe Krause, Dr. İlkay Südaş ve Uzm. Sos. Psi.Pelin Karakuş.
- 2011, Araştırma Projesi, Çoklu Kimlik Algılamaları Açısından Avrupa Algısı ve Temsilleri- TUBİTAK
- Araştırma Projesi, 2010, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişi’ne Yönelik Tutumlar – TUBİTAK Projesi
- Ege Kadın Dayanışma Vakfı , Göregenli, M. (2009). Kadına yönelik şiddete ilişkin inançlar ve meşrulaştırma süreçleri, Ege Kadın Dayanışma Vakfı, EKDAV Yayınları, İzmir
- Araştırma Projesi, 2007-2012 Ayrımcılığın Sosyal Psikolojik Arkaplanı, Ege Üni. BAP Projesi
- Araştırma Projesi, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı: 18 Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2003-2023, (2007) Yeni Reform Matbaacılık, Ankara
- Araştırma Projesi, 2006, (Mert Teközel, Yeşim Özgen, Pelin Karakuş, Erdem Ömüriş, Nilgün Akcan ile birlikte) Symirna’dan Nicomedia’ya Suyun Bellekteki Yolculuğu: İzmir ve İzmit’te Zihinsel Temsiller, Kent Kimliği ve Deniz. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü: Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi: Kocaeli Mimarlar Odası ortak projesi.
- Araştırma Projesi, 2006, Üniversite Öğrencileri Ve Yetişkin Örneklemde AB’ye Giriş Konusundaki Tutumlar Ve Değerlerin Araştırılması, Ege Üni. Projesi, 2002 EDB 03
- 2005, Araştırma Projesi, Şiddet ve İşkenceye Yönelik Tutum ve Değerlendirmeler (Diyarbakır Araştırması) DİYARBAKIR BAROSU Herkes İçin Adalet Avrupa Birliği Projesi
- 2004, Araştırma Projesi, Şiddet ve İşkenceye Yönelik Tutum ve Değerlendirmeler. İzmir Barosu Avrupa Birliği Projesi
- 1999, Araştırma Projesi, Kentin, kentliliğin değişen anlamları ve kentlerde yaşayanlar tarafından algılanan kent yaşamı. Ege Üni. Projesi. 97EDE007
- 1997, Araştırma Projesi, Normativist-hümanist tutumlarla otoriterliğe karşı tutumların ilişkisi. Ege Üniversitesi Projesi. 95EDE02
- 1995, Araştırma Projesi, The expectations and evaluations of youth from local government. Aksel, Ş. ile birlikte. MYNET-Migration and youth project. IULA-WALD.
- 1992, Araştırma Projesi, Yerel Yönetimler İçin Demokratik Bir Model Arayışı. Proje Koordinatörü:N. Bilgin.,Y. Topsever ve Ü. Yetim'le birlikte. TÜSES Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- International Ass. Cross Cultural Psychology. IACCP
- International Association of Person and Surroundings. IAPS
- International Society of Political Psychology. ISPP
- TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
- Türk Psikologlar Derneği Başkan Yardımcısı
Kazanılan Burslar (3 adet)- 1999, British Council Bursu
- 1985, Amerikan İlmi Araştırmalar Vakfı. Doktora maddi destek.
- 0, TÜBA Uluslararası Yayınları Destek Programı. 1997,1998
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (12 adet)- Yüksek Lisans, 2007, 2007, Nevin SOLAK, “Yoksulluğun temsilleri ve sistemin meşrulaştırılması süreçleriyle ilişkisi” . Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2007, 2007, Zeynep BİTER, “Kamusal mekanlarda insan-mekan ilişkileri” . Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2007, Erdem Ömüriş, İzmir Konak Meydanı'nın Algılanması Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2007, Pelin Karakuş (2007) İzmir Kültürpark'ın Algılanması ve Temsili, E. Ü. Sos. Bil. Ens. Sosyal Psi. ABD
- Doktora, 2005, 2005, Dilara Yağcıoğlu, “Kente Göç Etmiş Bir Örneklemde Bireycilik Toplulukçuluk ve Değerler Açısından Kente Uyum (Kültürlenme) Süreçleri” Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Doktora, 2005, 2005, Dilara Yağcıoğlu, “Kente Göç Etmiş Bir Örneklemde Bireycilik Toplulukçuluk ve Değerler Açısından Kente Uyum (Kültürlenme) Süreçleri” Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2003, 2003, Feza ONURGİL, 'Adalet Ağaoğlu ve Orhan Pamuk'un Romanlarında Cinsiyet Rolleri ve Bilişsel Çelişkiden Kurtulma Yöntemlerinin İncelenmesi'. Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2003, 2003, Dilek ALTAY, 'Kadın ve Erkek Yazarlarda Cinsiyet, Karakterlerini Mahremiyet Yaşantıları ve Mekan Kullanımı. Bir Kadın ve Bir Erkek Yazarın Eserleri Üzerine Bir Çalışma'. Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları A...
- Doktora, 2003, 2003, Suat Soylu, 'Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Üç İşletmede Örgütsel Kültür ve İnsan Kaynakları Uygulamaları İlişkisi'. Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Doktora, 2003, 2003, Suat Soylu, 'Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Üç İşletmede Örgütsel Kültür ve İnsan Kaynakları Uygulamaları İlişkisi'. Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2002, 2002, Şule YÜKSEL, 'Edebi Metinler Metafor Kullanımının Cinsiyet Temsilleri Açısından İncelenmesi'. Ege Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 1994, Uğur Girginer,"Türk toplumunda cinsiyet rolleri algısı"