Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerGÜRBÜZ AKTAŞ
PROFESÖR
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Bölümü
Türk Halk Oyunları İcra Anasanat Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: gurbuz.aktas@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 374 7509 ve mobil: 0532 351 0650, DTMK, Halk Oyunları Böl.
- Web sayfası: www.dance-arts.net
Eğitim Bilgileri- Lisans: San Francisco State Universty, Dance (Dance Ethnology), A.B.D., 1993
- Yüksek Lisans: San Francisco Satate University, Inter Arts Education, A.B.D., 1994
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sahne Sanatları, Türkiye, 2001
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı, Türkiye, 2003
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi, Türk Halk Oyunları Bö, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Halk Oyunları Böl. Bşk., 2007-
Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Etnoloji (2080400)
- Sahne ve Görüntü (3030000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- Importance of Dance in Health”, Open Panel on “Cancer Prevention by Nutrition and Life Style” - International Symposium on Food, Nutrition and Cancer.17-19 April 2008, İzmir.
- Theatrical Village Plays in Turkey: (Theatrical Features, Aspect of Dance and Method of Analyzing), 22nd World Congress on Dance Research, 2-6 July 2008, Athens, Greece.
- 2007, AKTAŞ G., KOÇKAR T. “Dances of Karachay People Living in Turkey”, Musiqi Dünyası, 1-2, Bakü, Azerbaycan
- 2006, “Halk Oyunlarında Notasyonun Öğretim ve Arşivleme Açısından Değerlendirilmesi”, Folklor/Edebiyat, Kültür Dergisi, Cilt:12, Sayı:454, Alt-Üst Yayınları, Ankara
- 2005, AKTAS G., OGCE F. “Dance As A Therapy For Cancer Prevention”, Asian Pacific J Cancer Prev, 6,
- 2005, Dünya Dans Türlerini Tanıyalım: Dans Sporu, Latin Dansları, Standart Salon ve Kulüp Stili Danslar”, Motif Halk Oyunları Eğitim Vakfı Dergisi, sayı:41, İstanbul
- “Dans ve Halk Danslarının Ergin ve Ergen Gelişimindeki Rolü”, II. Halk Bilim Sempozyumu ve Şenliği, 25-26 Kasım, 2005, Eskişehir. Halkbiliminde Ergenlik ve Erginlik Olgusu Bildiriler Kitabı, Yayın No: 125
- “Dance Education in Turkey”, 18th World Congress on Dance Research”, 3-7 November, 2004. Argos, Greece..,
- 2004, “Kültürel Değişimin Geleneksel Halk Danslarına Etkisi: Yabancılaşma ve Yeni Arayışlar”, Motif Halk Oyunları Eğitim Vakfı- Kocaeli Üniversitesi Halk Kültüründe Değişim Sempozyumu, 17-19 Aralık, Kocaeli. Motif Vakıf Yayınları
- 2003, , “Evrenselleşme Sürecinde Dünya Danslarının Uluslararası İlişkiler Açısından Önemi ve Katkısı (Tango ve Vals örneği)”, İstanbul Üniversitesi ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Halk Kültürlerinin Uluslar arası İlişkilere Katkısı Sempozyumu Bil Bildiriler Kitabı, Motif Vakfı Yayınları, Pınarbaşı Matbaacılık, İstanbul sayı:3,
- 2001, Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Kültürel Şok”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları:2930, HAGEM Yayını: 332, Seminer Kongre Dizisi:70, Ankara,
- 2001, Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Kültürel Şok”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları:2930, HAGEM Yayını: 332, Seminer Kongre Dizisi:70, Ankara,
- 2001, “Türkiye’de Dans Eğitiminde Neler Yapılmalı, Artık Neler Yapılmamalı”, İzmir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir,
- 2000, “Alan Araştırmasında Derlenen Geleneksel Halk Danslarının Sahneleme Problemleri”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları:2489, HAGEM Yayını: 303, Seminer Kongre Dizisi,64, Ankara
- 1999, “Konulu Halk Danslarımızın Tiyatral ve Dramatik Özellikleri”, Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Dergisi, sayı:19
- AKTAŞ G, KOÇKAR MT, “Historical Development of Caucasian Dances in Turkey”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, 16-18 Aralık 2005. Motif Vakıf Yayınları Pınarbaşı Matbaacılık, İstanbul
- Theatrical Village Plays in Turkey: (Theatrical Features, Aspect of Dance and Method of Analyzing), 22nd World Congress on Dance Research, 2-6 July 2008, Athens, Greece.

Kitapları (2 adet)- 2006, Dansa İlk Adım
- 1999, Temel Dans Eğitimi

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2007, Araştırma Projesi, Azerbaycan Dans, Müzük, Kostüm ve Halk Çalgıları Bilimsel Alan Araştırması
- 2000, Araştırma Projesi, Anadolu ve Balkanlarda Halk Çalgıları, Halk Oyunları, Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği, Müze ve Arşiv Oluşturması
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- APOC Asian pacific Journal of Cancer Prevention- Volüme 8, No:4, 2007
- CID-UNESCO (International Dance couincil -2004….)
- MOTİF AKADEMİK - Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1987, Üniversite eğitim destek bursu-Collage of Marin, San Francisco State
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2005, Türk Halk Oyunları Üzerinde Yapılan Bilimsel Çalışmaların Analitik Biyografyası, İzmir, 2005.
- Yüksek Lisans, 2005, Aşıklık Geleneği İçerisinde Şeref Taşlıova’nın Yeri ve Kullandığı Makamlar, İzmir, 2005.
- Yüksek Lisans, 2005, Otuzuncu Yılında Devlet Halk Dansları Topluluğunun Yapı ve İşleyiş Bakımından İncelenmesi, İzmir, 2005
- Yüksek Lisans, 2004, Cumhuriyet Döneminden Günümüze Türk Halk Müziği Alanında Kayseri’de Yapılan Çalışmalar, İzmir